Een aantal jaren geleden was het doorbreken van de geluidsbarrière een prestatie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een aantal jaren geleden was het doorbreken van de geluidsbarrière een prestatie."

Transcriptie

1 A K O E S T I S C H I S O L A T I E S Y S T E E M 1

2 Een aantal jaren geleden was het doorbreken van de geluidsbarrière een prestatie. Met het Soundmaxx isolatiesysteem introduceert Rockwool een uniek systeem dat als ultieme geluidsbreker fungeert in hellende daken, vloeren en voorzetwanden. Rockwool Soundmaxx: In alle stilte helpen aan het ultieme comfort. 2

3 Inhoudsopgave Geluidshinder 4-5 Akoestisch comfort en duurzaam energiebesparen 6-7 Geluidsoverlast 8-9 Akoestisch comfort Thermisch comfort Soundmaxx isolatiesysteem Systeem Toepassing Componenten en maatvoering Eenvoudige verwerking Akoestische prestaties Hellend dak Houten vloer Voorzetwand Duurzaam thermisch rendement Optimale brandveiligheid Rockwool, meer dan isolatie Taking care of comfort

4 Geluidshinder een groot maatschappelijk probleem Geluidshinder is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem. Stilte is een schaars goed geworden. Geluid van buiten door vliegtuigen, verkeer, verbouwingen maar ook geluid binnen een gebouw kan als hinderlijk worden ervaren. Denk bijvoorbeeld aan luide gesprekken en te harde muziek, lawaai van huishoudelijke apparaten of het geluid van voetstappen in bovenliggende ruimtes. 4

5 5

6 A K O E S T I S C H I S O L A T I E S Y S T E E M Akoestisch comfort en duurzaam energie besparen Het comfort van een geluidsarm en energiezuinig gebouw vertegenwoordigt een steeds groter wordende behoefte. Met de implementatie van de Europese EPBD richtlijn sinds , worden ook in België steeds strengere eisen gesteld aan de thermische kwaliteit van de buitenschil van gebouwen. Dit betekent dat de schil van een nieuwbouw woning én van elke aanpassing waarvoor een bouwvergunning is vereist, beter moet worden geïsoleerd. De akoestische en thermische kwaliteit van een gebouw is in belangrijke mate afhankelijk van beslissingen die worden genomen aan het begin van het bouwproces. Thermische en akoestische eisen moeten bij de opbouw van constructies en de keuze van materialen in acht worden genomen. Zowel bij nieuwbouw, als renovatie. Met de juiste isolatiematerialen kan geluidsoverlast geminimaliseerd worden en behoort een optimaal geïsoleerde constructie met unieke thermische en akoestische prestaties tot de mogelijkheden. Hoe? Toepasbaar in hellende daken, vloeren en voorzetwanden. Een ideaal renovatieproduct, maar zeker ook geschikt voor nieuwbouw. Het systeem bestaat uit Rockwool Soundmaxx isolatie, lichte metalen C-profielen en gepatenteerde akoestische veerbeugels. Deze unieke combinatie staat garant voor optimaal akoestisch comfort en duurzaam thermisch rendement. Ruimtes worden herschapen tot een oase van stilte met het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem. Naden en kieren worden vermeden. De unieke opbouw met de continue isolatielaag zorgt voor ongekende thermische en akoestische prestaties. Nog beter isoleren is moeilijk! Brandveiligheid en esthetica Rockwool Soundmaxx benut de unieke voordelen van Rockwool isolatie optimaal. Het systeem is zeer brandveilig met een brandwerendheid tot meer dan 60 minuten. Het aangebrachte systeem inclusief de beplating zorgt bovendien voor een mooi afgewerkt geheel. Rockwool Soundmaxx biedt de oplossing! Voor de realisatie van unieke akoestische en thermische prestaties is het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem dé oplossing! 6

7 7

8 Geluidsoverlast een hardnekkig en groeiend probleem VOLUME Meer dan 90% van de bevolking wordt regelmatig geïrriteerd door lawaai. Het gebied waar het gedurende langere tijd relatief stil is wordt steeds kleiner. Oorzaken zijn o.a. de toegenomen mobiliteit en transport, uitbreiding van woonbebouwing, infrastructuur en industrieterreinen en de 24-uurs economie. Schadelijk voor de gezondheid Hoge geluidsbelasting heeft negatieve effecten voor de gezondheid. Geluid kan gezondheidsschade veroorzaken in de vorm van verhoogde bloeddruk, hartziekten, hartinfarcten én kan zelfs leiden tot overlijden. Het gaat hierbij om relatief kleine aantallen mensen, maar samen met de miljoenen landgenoten die ernstige hinder ondervinden, de honderdduizenden die ernstig in hun slaap worden gestoord, de tienduizenden die gehoorschade oplopen en de velen die andere effecten ondervinden, maken dat bestrijding van geluidsoverlast veel meer aandacht verdient dan het nu krijgt. Wat bepaalt de sterkte van het omgevingsgeluid? GELUIDS- OVERLAST De geluidsbelasting door het omgevingsgeluid wordt uitgedrukt in decibellen. De belasting neemt toe naarmate de verantwoordelijke bronnen meer geluid uitzenden, langer en vaker aanwezig zijn en de afstand tot de waarnemer afneemt. 8

9 De geluidsbelasting op een bepaalde plaats kan worden bepaald door rechtstreekse meting of via modelberekening, waarbij wordt uitgegaan van aanvullende gegevens en kenmerken van de verantwoordelijke bronnen en de omgeving. Zie overzicht hieronder voor indicaties van omgevingsgeluid. Locatie pand Indicatie geluidssterkte in db(a) 1270 meter van autosnelweg 260 meter van autoweg 60 meter van rustige weg in bebouwde kom 725 meter van autosnelweg 125 meter van autoweg 25 meter van rustige weg in bebouwde kom 375 meter van autosnelweg 55 meter van autoweg 10 meter van rustige weg in bebouwde kom 185 meter van autosnelweg 25 meter van autoweg 5 meter van rustige weg in bebouwde kom 90 meter van autosnelweg 10 meter van autoweg 1 meter van rustige weg in bebouwde kom 40 meter van autosnelweg 3 meter van autoweg 0,5 meter van rustige weg in bebouwde kom Deze tabel geeft indicaties van geluidsoverlast op verschillende afstanden van autosnelweg, autoweg of rustige weg in bebouwde kom. Door deze naast de prestaties van constructies te leggen en te relateren aan de bestemming (en geluidseisen) van het pand kan worden bepaald welk type constructie in aanmerking komt. Let wel: deze cijfers zijn indicaties en elke specifieke locatie heeft eigen bijzonderheden die in acht moeten worden genomen. 9

10 Akoestisch comfort Hoe ziet het Belgische geluidsbeleid er op dit moment uit? Al sinds 1977 bestaat de norm NBN S (1977), Akoestiek - Kriteria van de akoestische isolatie. De eisen in deze norm sluiten echter onvoldoende aan bij de hedendaagse verwachtingen met betrekking tot wooncomfort. Het nieuwe normontwerp NBN S (2006), Akoestische criteria voor woongebouwen omvat alle akoestische eisen voor woongebouwen. Inzake definiëring van grootheden is ze volledig afgestemd op de Europese normering en sluit ze veel beter aan bij de hedendaagse eisen op vlak van wooncomfort. a) Luchtgeluidsisolatie Zie NBN S punt 5.2 b) Contactgeluidsisolatie Zie NBN S punt 6.2 c) Gevelisolatie Zie NBN S punt 7.2 d) Installatielawaai Zie NBN S punt 8.1 e) Achtergrondlawaai Zie NBN S punt 8.2 f) Nagalmtijd en absorptie Zie NBN S punt 9 Los van de norm, is er een milieuwetgeving in de verschillende Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewest), met eisen voor maximale geluidsniveaus die bedrijven en inrichtingen in de omgeving en in aanpalende gebouwen mogen veroorzaken. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze eisen ligt bij de uitbater van de inrichting. De oplossing: Rockwool rotswol in bouwdelen! De uiteindelijke akoestische kwaliteit van een gebouw is sterk afhankelijk van beslissingen die door verschillende partijen tijdens het bouwproces worden genomen. Om ons te beschermen tegen geluidsoverlast worden steeds strengere eisen gesteld aan de geluidsisolatie van bouwdelen. En terecht! Rockwool isolatieproducten hebben dankzij de unieke vezelstructuur van rotswol uitstekende geluidabsorberende en geluidsisolerende eigenschappen. Toegepast in constructies verhoogt Rockwool isolatie de geluidsisolatie van bouwdelen. Dit vergroot enerzijds het gebruikscomfort en anderzijds wordt de geluidsoverlast voor de omgeving beperkt. Met slimme systemen zoals Rockwool Soundmaxx kunnen (woon)gebouwen worden omgetoverd tot een oase van stilte. De combinatie van de Rockwool Soundmaxx systeemcomponenten zorgt voor een additionele verhoging van de geluidswerende prestaties van rotswol. Het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem heeft voor elk akoestisch vraagstuk een antwoord. Alle prestaties zijn volledig onderbouwd met onafhankelijke testrapporten van onderzoeksbureau Peutz. 10

11 Rockwool Soundmaxx, tot wel 32 db extra geluidsisolatie! 11

12 Thermisch comfort Het broeikaseffect, klimaatveranderingen en de noodzaak om energiegebruik terug te dringen zijn actuele thema s in de media. Er kan geen krant worden opengeslagen of deze onderwerpen komen aan de orde. Niet voor niets heeft een groot aantal landen in Kyoto een serie eerste afspraken gemaakt om het energiegebruik en de daaraan gekoppelde CO 2 -uitstoot terug te dringen. Strengere eisen thermische kwaliteit gebouwschil Een belangrijke rol is weggelegd voor energiebesparing in gebouwen. De implementatie van de Europese EPBD richtlijn is in uitvoering. Afhankelijk van de regio zijn de nieuwe eisen reeds van kracht, in ontwikkeling óf is sprake van een overgangsregeling. Concreet komt het er op neer dat de schil van een nieuwbouw woning én van elke aanpassing waarvoor een bouwvergunning is vereist, beter moet worden geïsoleerd. Grote achterstand in bestaande woningvoorraad Naast aangescherpte energieprestatie-eisen voor de nieuwbouw, komt ook renovatie steeds nadrukkelijker in de schijnwerpers te staan. In België komen veel woningen in aanmerking voor energiebesparende maatregelen. Ingrijpen in de bestaande woningvoorraad is cruciaal om te voldoen aan (inter)nationale doelstellingen met betrekking tot energieverbruik en daaraan gekoppelde CO 2 -uitstoot. Daarbij hebben volgens het principe van de Trias Energetica maatregelen voor de bouwkundige schil prioriteit boven installatietechnische oplossingen. Voor een effectief maatregelenpakket vormt isolatie de basis! Verplichte certificatie Binnen het kader van de in Kyoto gemaakte afspraken is de Europese Unie al sinds het begin van de 21e eeuw bezig met het opstellen en implementeren van nieuwe wetgeving om het energiegebruik van gebouwen terug te dringen. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van de zogenaamde EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), waarin ook de plicht tot certificatie van gebouwen is opgenomen. De EPBD heeft ook consequenties voor de Belgische bouwpraktijk. De energieprestatie-eisen blijven ongewijzigd, maar elk gebouw dat van eigenaar of huurder verwisselt moet over een energieprestatiecertificaat beschikken. Zonder dit certificaat geen transactie. Het energieprestatiecertificaat vermeldt de energieprestatie en geeft het gebouw een energieprestatieklasse. Een energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. Voor bestaande gebouwen wordt in het certificaat tevens een advies gegeven voor economisch verantwoorde verbetermaatregelen. Deze expliciete documentatie van de energiezuinigheid is uiteraard van invloed op de verkoopwaarde van een gebouw. Met het verplicht gestelde energiecertificaat moet het energiegebruik van een gebouw zichtbaar worden gemaakt aan de koper, huurder of gebruiker. Maatregelen voor een beter energielabel Beter isoleren is de meest duurzame manier om energie te besparen. Goede isolatie vereist geen onderhoud en veroorzaakt geen onverwachte kosten. Rockwool isolatie doet altijd haar werk, gedurende de gehele levensduur van een woning. Het aanbrengen vereist geen inzet van dure specialisten. Financiële tegenvallers door onverwacht hoge kosten voor onderhoud, reparaties of voortijdig vervangen van onderdelen, zijn niet aan de orde. Niet voor niets is het voorkómen van energiegebruik de eerste stap in de Trias Energetica. Een goede bouwkundige basis is een investering voor de toekomst! Zo zorgt beter isoleren niet alleen op de ontwerptafel, maar ook in de praktijk voor comfortabele en duurzame gebouwen. Beter isoleren is de basis Het besparen van energie begint bij het realiseren van een goed geïsoleerde, luchtdichte buitenschil. Alle andere maatregelen, zoals het toepassen van mechanische ventilatie met warmteterugwinning, hoogrendementketels of warmtepompen, leveren pas voordeel op als een woning eerst is voorzien van een degelijke geïsoleerde buitenschil. 12

13 Isoleren met Rockwool is: woon- en werkcomfort verhogend duurzaam en rendementsvast brandveilig gebruikersvriendelijk storingsvrij kosteloos na aanbrengen 13

14 14 Rockwool Soundmaxx, het unieke akoestische isolatiesysteem

15 Het systeem Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen C-profielen en gepatenteerde Soundmaxx akoestische beugels. De binnenafwerking gebeurt met gipskarton- of gipsvezelplaten. Het systeem wordt als voorzetof voorhangconstructie aangebracht en is uitermate geschikt voor situaties waar hoge eisen worden verlangd op het gebied van geluidsisolatie, thermische isolatie en brandveiligheid. Toepassing Het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem is toepasbaar in hellende daken met gordingen en/of kepers, houten vloeren, plafonds en voorzetwanden, zowel bij renovatie als nieuwbouw. bij hellende daken wordt het systeem als voorhangconstructie gemonteerd aan de balken; bij woningscheidende of verdiepingscheidende vloeren wordt het systeem als plafondconstructie aangebracht; bij buitenwanden, woningscheidende wanden of tussenwanden wordt het systeem als voorzetwand geplaatst. 15

16 Componenten en maatvoering Rockwool Soundmaxx systeemonderdelen Aan het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem zijn topkwaliteit isolatieproducten gekoppeld, namelijk: Soundmaxx AP1 en Soundmaxx AP2 isolatie. De Soundmaxx AP1 is een stevige, extra veerkrachtige rotswolplaat. De Soundmaxx AP2 is een extra lichte, flexibele rotswolplaat. Deze platen zijn speciaal voor het Soundmaxx systeem ontwikkeld en hebben, naast uitstekende akoestische eigenschappen, prima thermische en brandwerende eigenschappen. Soundmaxx AP1 Soundmaxx AP2 Soundmaxx akoestische beugels De ingenieuze Soundmaxx akoestische beugel heeft een staaldikte van 1,0 mm en is verkrijgbaar in twee verschillende lengtes, namelijk 90 mm en 170 mm. Soundmaxx U-profielen De metalen U-profielen worden als randprofiel toegepast. Deze hebben een afmeting van 27 x 50 mm en een staaldikte van 0,6 mm. Soundmaxx C-profielen De metalen C-profielen worden als hoofdregelwerk toegepast. De stalen C-profielen hebben een afmeting van 60 x 27 mm en een staaldikte van 0,6 mm. Soundmaxx Klapverbinder De metalen C-profielen kunnen eenvoudig verlengd worden met behulp van de klapverbinder. De verbindingsstukken moeten altijd verspringend ten opzichte van elkaar worden gemonteerd. 16

17 Soundmaxx muuranker Metalen hoekprofiel om bij voorzetwanden de Soundmaxx akoestische beugel aan de muur te kunnen bevestigen. Soundmaxx isolatieanker Metalen hulpstuk om bij voorzetwanden de Soundmaxx isolatie te fixeren aan de C-profielen. 17

18 Eenvoudige verwerking Het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem is toepasbaar in hellend dak-, houten vloer- en voorzetwandconstructies. De hieronder beschreven verwerking is voor elke toepassing identiek. 1. Breng indien nodig het metalen U-profiel als randafwerking aan en positioneer dit op de juiste plaats. 2. Plaats de stalen veerbeugels tegen de houten balken/regels. De positionering is afhankelijk van de minimale 30 mm dikke continue isolatielaag over de balken. 5. Schuif de continue isolatielaag Rockwool Soundmaxx AP1 over de houten balken en onder de C-profielen. 6. Breng op de C-profielen dubbelzijdige tape aan. 18

19 3. Plaats de metalen C-profielen in de U-profielen en klik ze vast op de veerbeugels. 4. Breng de Rockwool Soundmaxx AP2 isolatie aan tussen de balken/regels. 7. Breng de luchtdichte en dampremmende laag Rockfol PE aan over de C-profielen. 8. Plaats ter afwerking de gipskarton- of gipsvezelplaten. 19

20 20

21 Unieke akoestische prestaties Door de gepatenteerde, verende Soundmaxxbeugels fungeert het systeem inclusief gipskarton- of gipsvezelplaten als een buigslappe massa. Daarbij is Rockwool rotswol zeer geluidabsorberend, waardoor de geluidsisolatie van de constructie aanzienlijk wordt verhoogd. Door de combinatie van Rockwool rotswol met de verende beugels en de buigslappe gipskarton- of gipsvezelplaat zijn de geluidabsorbtie en geluidsisolatie prestaties uitstekend. Het Soundmaxx isolatiesysteem heeft voor alle akoestische vraagstukken in hellend dak-, voorzetwand- of vloerconstructies een geschikte oplossing. 21

22 Hellend dak Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem, toepassing hellend keperdak. Tabel 1: Geluidsisolatie Constructie Luchtgeluid Verbetering R w (C;C tr ) (db) DR w (db) 1. = Basisconstructie: 28 (-2;-5) Nvt - Sneldek betonpan/panlatten. - Dampopen folie - Kepers, 50 x 70 mm, hoh 450 mm - Rockwool Soundmaxx AP1, 70 mm tussen de kepers. - Gordingen, 70 x 170 mm, hoh 1200 mm. 2. = 1+ SOUNDMAXX systeem afgewerkt met 1 gipskartonplaat. 55 (-3;-9) 27 - Sneldek betonpan/panlatten. - Dampopen folie. - Kepers, 50 x 70 mm, hoh 450 mm. - Rockwool Soundmaxx AP1, 70 mm tussen de kepers. - Gordingen, 70 x 170 mm, hoh 1200 mm. - Rockwool Soundmaxx AP2, 170 mm tussen de gordingen. - Rockwool Soundmaxx AP1, 30 mm als doorgaande laag achter de C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels op de gordingen gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 1 x 12,5 mm 3. = 2 + extra gipskartonplaat. 57 (-2;-8) 29 - Sneldek betonpan/panlatten. - Dampopen folie. - Kepers, 50 x 70 mm, hoh 450 mm. - Rockwool Soundmaxx AP1, 70 mm tussen de kepers. - Gordingen, 70 x 170 mm, hoh 1200 mm. - Rockwool Soundmaxx AP2, 170 mm tussen de gordingen. - Rockwool Soundmaxx AP1, 30 mm als doorgaande laag achter de C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels op - de gordingen gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 2 x 12,5 mm. 22

23 Hellend dak, keperdak aansluiting 1. dakpan 2. panlat 3. tengel 4. dampopen folie 5. kepers 50 x 70 mm h.o.h. 450 mm 6. Rockwool Soundmaxx AP1 70 mm 7. Rockwool Soundmaxx AP2 170 mm 8. Rockwool Soundmaxx AP1 30 mm 9. houten gording 70 x 170 mm 10. C-profiel d.m.v. akoestische beugels aan gording 11. Rockfol dampremmende, luchtdichte folie 12. gipsplaat 12,5 mm (of 2 x 12,5 mm) Detail akoestische veerbeugel Detail akoestische veerbeugel 23

24 Houten vloer Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem, toepassing houten vloer. Tabel 2: Geluidsisolatie Constructie Luchtgeluid Verbetering R w (C;C tr ) (db) DR w (db) 1. = Basisconstructie: 22 (0;-2) Nvt - Houten vloerplanken (tand en groef) 18 x 90 mm. - Houten balklaag, 70 x 170 mm, hoh 620 mm. 2. = 1+ SOUNDMAXX systeem afgewerkt met 1 x gipskartonplaat. 52 (-2;-8) 30 - Houten vloerplanken (tand en groef) 18 x 90 mm. - Houten balklaag, 70 x 170 mm, hoh 620 mm. - Rockwool Soundmaxx AP2, 170 mm tussen de balken. - Rockwool Soundmaxx AP1, 30 mm als doorgaande laag achter de C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels op de balken gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 1 x 12,5 mm 3. = 2 + extra gipskartonplaat. 54 (-1;-6) 32 - Houten vloerplanken (tand en groef) 18 x 90 mm. - Houten balklaag, 70 x 170 mm, hoh 620 mm. - Rockwool Soundmaxx AP2, 170 mm tussen de balken. - Rockwool Soundmaxx AP1, 30 mm als doorgaande laag achter de C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels op de balken gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 2 x 12,5 mm 1. houten GG-delen 18 mm 2. vloerbalk 70 x 170 mm mm Soundmaxx AP mm Soundmaxx AP1 5. C-profiel d.m.v. akoestische beugels aan vloerbalk (zie ook detail hellend dak) 6. gipsplaat 12,5 mm (of 2 x 12,5 mm) 24

25 Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem, toepassing houten vloer. Tabel 3: Demping van contactgeluid Constructie Contactgeluid Verbetering L n,w (C i ) (db) DL n,w (db) 1. = Basisconstructie: 92 (-7) Nvt - Houten vloerplanken (tand en groef) 18 x 90 mm. - Houten balklaag, 70 x 170 mm, hoh 620 mm. 2. = 1+ SOUNDMAXX systeem afgewerkt met 1 x gipskartonplaat. 62 (0) 30 - Houten vloerplanken (tand en groef) 18 x 90 mm. - Houten balklaag, 70 x 170 mm, hoh 620 mm. - Rockwool Soundmaxx AP2, 170 mm tussen de balken. - Rockwool Soundmaxx AP1, 30 mm als doorgaande laag achter de C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels op de balken gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 1 x 12,5 mm 3. = 2 + extra gipskartonplaat. 58 (0) 34 - Houten vloerplanken (tand en groef) 18 x 90 mm. - Houten balklaag, 70 x 170 mm, hoh 620 mm. - Rockwool Soundmaxx AP2, 170 mm tussen de balken. - Rockwool Soundmaxx AP1, 30 mm als doorgaande laag achter de C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels op de balken gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 2 x 12,5 mm 25

26 Voorzetwand Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem, toepassing voorzetwand. Tabel 4: Geluidsisolatie Constructie Luchtgeluid Verbetering R w (C;C tr ) (db) DR w (db) 1. = Basisconstructie: 45 (-1;-4) Nvt - Kalkzandsteen muur, 100 mm, 185 kg/m = 1+ SOUNDMAXX systeem afgewerkt met 1 gipskartonplaat. 63 (-1;-5) 18 - Kalkzandsteen muur, 100 mm, 185 kg/m 2. - Rockwool Soundmaxx AP1, 110 mm als doorgaande laag tussen kalkzandsteen en C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 600 mm, met Soundmaxx akoestische beugels en Soundmaxx muurankers hoh 900 mm op kalkzandsteen gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 1 x 12,5 mm 3. = 2 + extra gipskartonplaat. 65 (-1;-5) 20 - Kalkzandsteen muur, 100 mm, 185 kg/m 2. - Rockwool Soundmaxx AP1, 110 mm als doorgaande laag tussen kalkzandsteen en C-profielen. - C-profielen, 27 x 60 mm, hoh 600 mm, met Soundmaxx akoestische beugels en Soundmaxx muurankers hoh 900 mm op kalkzandsteen gemonteerd. - Rockwool Rockfol PE getapet op de C-profielen. - Gipskarton, 2 x 12,5 mm 1. kalkzandsteen 100 mm mm Soundmaxx AP1 3. C-profiel d.m.v. akoestische beugels tegen kalkzandsteen h.o.h. 600 mm 4. Rockfol dampremmende, luchtdichte folie 5. gipsplaat 12,5 mm (of 2 x 12,5 mm) Verticale doorsnede Horizontale doorsnede 26

27 27

28 28

29 Duurzaam thermisch rendement Door de grote rotswoldikte die in het systeem kan worden aangebracht, in combinatie met een continue rotswolplaat over de balken onder de C-profielen, is een zeer hoge thermische prestatie mogelijk. De rotswol structuur en de meerlaagse verwerking binnen dit systeem zorgen voor een naadloze aansluiting en overlapping van platen onderling, waardoor geen warmteverliezen optreden. De isolatiewaarde is blijvend en gegarandeerd omdat rotswol geen thermische veroudering kent. Toegepast in de verschillende constructies zorgt het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem voor maximaal thermisch rendement. Met enkele eenvoudige stappen wordt de hellend dak-, houten vloer- of voorzetwandconstructie voorzien van een perfecte isolatieschil. Hiermee wordt de basis gelegd voor maximale energiebesparing en optimaal gebruikscomfort! Hellend dak Houten vloer Voor een dakopbouw als volgt: pannen-panlatten-tengels (niet meegerekend i.v.m. sterk geventileerd) onderdak dampopen folie 0,2 mm kepers 50/70 h.o.h. 450 mm, waartussen 70 mm Soundmaxx AP1 gordingen 70/170 h.o.h mm waartussen Soundmaxx AP2 doorgaande laag met 30 mm Soundmaxx AP1 stalen C-profielen 27/60 h.o.h. 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels h.o.h mm aan de gordingen bevestigd dampscherm Rockfol PE gipskarton 12,5 mm Voor een houten vloeropbouw als volgt: houten vloerplanken (tand en groef) 18 x 90 mm gordingen 70/170 h.o.h. 620 mm waartussen 170 mm Soundmaxx AP2 doorgaande laag met 30 mm Soundmaxx AP1 stalen C-profielen 27/60 h.o.h. 400 mm, met Soundmaxx akoestische beugels h.o.h. 620 mm aan de vloerbalken bevestigd dampscherm Rockfol PE gipskarton 12,5 mm Resultaat: Uc = 0,22 W/m 2.K Resultaat: Uc = 0,15 W/m 2.K Voorzetwand Voor een wandopbouw als volgt: achterwand uit metselwerk (kalkzandsteen, baksteen) 100 mm met een lambdawaarde van 1,00 W/m.K Soundmaxx AP1 dikte 110 mm stalen C-profielen 27/60 h.o.h. 600 mm, met Soundmaxx muurankers h.o.h. 900 mm aan de achterwand bevestigd dampscherm Rockfol PE gipskarton 12,5 mm Resultaat: Uc = 0,31 W/m 2.K (Uc = U waarin de correctiefactor 0,10 op de R-waarde is verrekend) 29

30 Optimale brandveiligheid Rockwool isolatie vormt een prima uitgangspunt en is dé basis voor (het ontwerp van) een brandveilig gebouw. Om het brandrisico te beperken moet een gebouw met zo min mogelijk brandbaar materiaal worden gebouwd. Rockwool Soundmaxx isolatie is onbrandbaar en zorgt voor een brandveilige constructie! Onbrandbaar De brandveilige Rockwool Soundmaxx isolatie kan geen oorzaak zijn van brand en levert ook geen bijdrage aan de vuurbelasting van de constructies. Door de juiste toepassing van Rockwool isolatie wordt het ontstaan van brand én branduitbreiding voorkomen. Rockwool rotswol kan temperaturen verdragen tot boven de 1000 C. In geval van brand blijft de rotswol structuur intact, waardoor een grote bijdrage wordt geleverd aan de brandwerendheid van de totale constructie. Bij het Soundmaxx isolatiesysteem staat de combinatie van de onbrandbare rotswol, die de metalen profielen omhult, en de gipskarton- of gipsvezelplaten, garant voor een hoge brandwerendheid van de constructie. Nauwelijks of geen rookontwikkeling, geen brandende druppels en geen vlamoverslag. Rockwool rotswol produceert bij brand nauwelijks of geen rook, er ontstaan geen brandende druppels en geen brandbare gassen waardoor plotselinge vlamoverslag (flash-over) zou kunnen worden veroorzaakt. Kortom, het is een product dat in zijn toepassingen altijd bijdraagt aan de brandveiligheid van gebouwen en constructies. Zowel op product-niveau als ook in de toepassing is Rockwool isolatie de basis voor brandveiligheid. Steen is nu eenmaal onbrandbaar! Brandwerendheid De brandreactie van Rockwool rotswol is getest volgens de Europese brandproeven NEN-EN ISO 1182, NEN-EN ISO 1716, en NEN-EN Rockwool rotswol voldoet aan de hoogste eisen en is ingedeeld in Euro-Brandklasse A1 (NEN-EN ). Het product is onbrandbaar. De brandweerstand van de constructie wordt bepaald door de verschillende onderdelen en de samenwerking ervan onder een vuurbelasting. Op basis van de materiaaleigenschappen en vergelijkbare metingen kan gesteld worden dat met het Soundmaxx systeem een brandwerendheid van: - minstens 30 minuten gerealiseerd wordt in het geval van 1 gipskartonplaat; - minstens 60 minuten gerealiseerd wordt in het geval van 2 gipskartonplaten. 30

31 31

32 Rockwool, meer dan isolatie Het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem staat voor maximaal akoestisch en thermisch comfort. De sterke twee-eenheid van de unieke gepatenteerde akoestische Soundmaxx veerbeugel en Rockwool rotswol staat garant voor unieke systeemprestaties. Duurzaam isolerend vermogen Geen geluidsoverlast Rockwool isolatie is ongevoelig voor veroudering. De unieke eigenschappen blijven voor onbeperkte tijd behouden. Rockwool Soundmaxx isolatie blijft onverminderd in isolerende kwaliteit tijdens de gehele levensduur van de constructie. Thermische prestaties, meer dan alleen lambdawaarde De vezelstructuur van rotswol zorgt voor een perfecte aansluiting van de platen onderling én tegen de andere bouwdelen. Naden en kieren krijgen geen kans. Koudebruggen en convectiestromen zijn uitgesloten! Rockwool isolatie is bovendien weersongevoelig en vormvast. De platen krimpen niet, zetten niet uit en delamineren niet! Om ons te beschermen tegen geluidsoverlast worden steeds strengere eisen gesteld aan de geluidsisolatie van bouwdelen. Door de absorberende en isolerende werking van rotswol krijgt omgevingslawaai geen kans om bewoners te storen. Het gebruikerscomfort wordt vergroot, maar ook de geluidsoverlast in de omgeving wordt beperkt door toepassing van Rockwool isolatie. Het unieke Soundmaxx isolatiesysteem overtreft alle verwachtingen op het gebied van akoestiek. Toepassing van dit systeem verandert leefruimtes in oases van stilte. 32

33 Gezonde leefomgeving Brandveilig Rotswol is kiemvrij en anorganisch, waardoor het geen bodem vormt voor schimmels of bacteriën. Door de waterafstotendheid van steenwol blijft een gebouw jarenlang in prima conditie. Een gezonde leefomgeving is een feit! De rotswol isolatieplaten van het Soundmaxx isolatiesysteem zijn onbrandbaar. Rotswol weerstaat temperaturen tot boven de 1000 C. Branduitbreiding wordt met toepassing van Rockwool isolatiematerialen voorkomen. Rockwool rotswol valt in de hoogste Europese brandveiligheidsklasse. 33

34 Taking care of comfort Het Rockwool Soundmaxx isolatiesysteem is baanbrekend, de bijbehorende services evolueren mee. Rockwool creëert totaaloplossingen, waarbij naast kwalitatief hoogwaardige rotswol isolatie, op maat gesneden service en advies en ondersteuning worden aangeboden. Voor alle schakels in de bouw worden diensten en producten ontwikkeld die het werkproces vergemakkelijken. De introductie van het Rockwool Soundmaxx isolatiesyteem is in dat opzicht geen uitzondering. Een totaalpakket staat voor u klaar! 34

35 Webmodule akoestiek In de akoestiekmodule op worden oplossingen getoond voor toepassingen in de diverse bouwdelen. De akoestische oplossingen voor daken, gevels, wanden en vloeren worden onderbouwd met testrapporten en complete documentatie. Documentatie Isolatie-oplossingen ondersteunt Rockwool met actuele en nauwkeurige documentatie die beschikbaar is in on- en offline versies. Diverse segmentbrochures zijn ontwikkeld met uitgebreid aandacht voor het Rockwool assortiment, verwerkingsrichtlijnen én weten regelgeving. Op staat een overzicht van alle technische productbladen, segment-, thema- en productbrochures. Bestekservice, altijd actueel Een goed bestek is voor elke constructie een must. Ook hier geldt: nieuwe isolatie-oplossingen, nieuwe bestekservices. De on- en offline bestekservice is beschikbaar via Helpdesk Nog technische vragen? Bel tijdens kantooruren. 35

36 Rockwool Soundmaxx: Optimaal akoestisch comfort Rockwool Belgium N.V. / S.A. Romboutsstraat 7, 1932 Zaventem Tel: 02/ Fax: 02/

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

Hellende daken. Rockflex 214/224. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Hellende daken. Rockflex 214/224. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Lichte en veerkrachtige steenwolplaat, geleverd op rol. De plaat op rol is gemakkelijk op maat te snijden. Voldoet voor alle balkafstanden. TOEPASSING Thermische isolatie tussen de

Nadere informatie

433MAXX: Taking care of revolution

433MAXX: Taking care of revolution 433MAXX: Taking care of revolution Rockwool Benelux B.V. Postbus 1160, 6040 KD Roermond Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Telefoon: 0475 35 33 33 - Fax: 0475 35 36 66 info@rockwool.nl - www.rockwool.nl

Nadere informatie

Houten constructies. BouwPlaat 201 en 201 VARIO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Houten constructies. BouwPlaat 201 en 201 VARIO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Lichte, veerkrachtige steenwolplaat met thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. Specifiek de BouwPlaat 201 VARIO kan altijd klemmend verwerkt worden, zonder

Nadere informatie

Houten constructies. BouwPlaat 211 en 211 VARIO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Houten constructies. BouwPlaat 211 en 211 VARIO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Stevige, veerkrachtige steenwolplaat met thermische, brandwerende en akoestische eigenschappen. Specifiek de BouwPlaat 211 VARIO kan altijd klemmend verwerkt worden, zonder

Nadere informatie

Rotswoldeken, éénzijdig bekleed met een brandveilig en dampremmend alu-laminaat.

Rotswoldeken, éénzijdig bekleed met een brandveilig en dampremmend alu-laminaat. SPIJKERFLENSDEKEN 118 Rotswoldeken, éénzijdig bekleed met een brandveilig en dampremmend alu-laminaat. 0.040 W/(m.k) Brandreactie: D-s1,d0 volgens EN 13501 code afmetingen dikte /m² m²/rol rol/pal m²/pal

Nadere informatie

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw

Het isolatiemateriaal voor nieuwbouw en renovatie. *Houtskeletbouw HSB* isolatie *Houtskeletbouw PIF isolatiefolie toegepast in houtbouwconstructies ALGEMEEN Het isoleren van een woning zorgt voor een beter comfort, lagere energielasten, een waardestijging van de woning

Nadere informatie

Inblaaswol. Losse rotswolvulling voor na-isolatie van spouwmuren

Inblaaswol. Losse rotswolvulling voor na-isolatie van spouwmuren Inblaaswol Losse rotswolvulling voor na-isolatie van spouwmuren NA-ISOLEREN: MEER COMFORT, LAGERE KOSTEN In woningen van voor de energiecrisis in 1973 zijn de stookkosten vaak hoog, omdat ze niet zijn

Nadere informatie

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Samen bouwen aan een duurzame toekomst Samen bouwen aan een duurzame toekomst Wie we zijn De Rockwool Group is wereldwijd marktleider in steenwol isolatieproducten en -systemen. Verdeeld over 26 productielocaties en meer dan 30 verkooplocaties

Nadere informatie

De passende oplossing voor luchtdichte aansluitingen

De passende oplossing voor luchtdichte aansluitingen BOUWRUPS De steeds hoger wordende energieprestatieeisen aan gebouwen vragen om een goede en luchtdichte aansluiting van de verschillende bouwdelen. De Bouwrups, met een kern van onbrandbare Rockwool steenwol,

Nadere informatie

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie.

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. Het Powerroof systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Powerroof,

Nadere informatie

BOUWRUPS. De passende oplossing voor luchtdichte aansluitingen

BOUWRUPS. De passende oplossing voor luchtdichte aansluitingen BOUWRUPS De passende oplossing voor luchtdichte aansluitingen zorgt voor de perfecte luchtdichte aansluiting. De Bouwrups Rockwool en coolag-hamar zorgen 3 Beter isoleren: het beste van twee werelden Een

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Isover RKL-31 Façade

Isover RKL-31 Façade NIEUW Isover RKL-31 Façade Compleet isolatiesysteem voor slanke houtskeletbouwgevels www.isover.nl/rkl Nieuwe eisen aan energiebesparing Ontwikkeling EPC-waarden Per 1 januari 2015 zijn de eisen aan energiebesparing

Nadere informatie

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP WANDEN & PLAFONDS Kant-en-klare wand- en plafondplaten Kant-en-klaar: geen stuc- of schilderwerk nodig Eenvoudig schoon te houden: met vochtige doek en schoonmaakmiddel Gemakkelijk en onzichtbaar te bevestigen:

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro. isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro isoeasy Pro isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro. In slechts vijf stappen bevestigt u zowel

Nadere informatie

Licht, zeker en snel bouwen, met één uniform systeem.

Licht, zeker en snel bouwen, met één uniform systeem. Licht, zeker en snel bouwen, met één uniform systeem. fermarock Drie fabrikanten, één garantie. Eén uniform wandsysteem voor nieuwbouw en renovatie, utiliteit- en woningbouw. Dat is FERMAROCK. Een slimme,

Nadere informatie

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy

Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy Zelf je zolder isoleren? Doe het met isoeasy hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Isoleren met isoeasy is zo makkelijk. In slechts

Nadere informatie

Licht, zeker en snel bouwen, met één uniform systeem.

Licht, zeker en snel bouwen, met één uniform systeem. Licht, zeker en snel bouwen, met één uniform systeem. fermarock. Drie fabrikanten, één garantie. Eén uniform binnenwandsysteem voor nieuwbouw en renovatie, utiliteit- en woningbouw. Dat is FERMAROCK.

Nadere informatie

Insulsafe Plus Wood. Glaswolvlokken en totaaloplossing voor het inblazen van houtstructuren. Perfecte vulling. Beste isolatiewaarde D

Insulsafe Plus Wood. Glaswolvlokken en totaaloplossing voor het inblazen van houtstructuren. Perfecte vulling. Beste isolatiewaarde D Insulsafe Plus Wood Glaswolvlokken en totaaloplossing voor het inblazen van houtstructuren Perfecte vulling Beste isolatiewaarde D 0,034 W/mK bij 35 kg/m 3 Volledig onbrandbaar Insulsafe Plus Wood Glaswolvlokken

Nadere informatie

Gyproc SoundBloc. Verwerkingsvoorschriften. TvE-10-09.1

Gyproc SoundBloc. Verwerkingsvoorschriften. TvE-10-09.1 Gyproc SoundBloc Verwerkingsvoorschriften TvE-10-09.1 1. Gyproc SoundBloc Systemen Hogere geluidsisolatie voor meer comfort! De vraag naar akoestisch comfort wordt steeds groter. Een toenemend deel van

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

9 Rapporten en publicaties

9 Rapporten en publicaties 9 Rapporten en publicaties 9. Reactie bij brand Decision Commission 00//EC PV RUG 0 Reactie bij brand van gipsplaten met - plaatdikte 9, mm - gipskern 600 kg/m en klasse A - kartongewicht 0 g/m plaat Proeven

Nadere informatie

Vlakdak. Taurox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Taurox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING Drukvaste dakisolatieplaat van steenwol met verbeterde beloopbaarheidsprestatie. Geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density productietechnologie. TOEPASSING Taurox

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE

Thermische isolatie oplossingen. thermische isolatie. muur en vloer PUR / PIR. panelen TMS & SIS REVE Thermische isolatie oplossingen thermische isolatie muur en vloer PUR / PIR panelen TMS & SIS REVE TMS & SIS REVE muren comfort besparingen prestaties Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd

Nadere informatie

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Samen bouwen aan een duurzame toekomst Samen bouwen aan een duurzame toekomst Wie we zijn De Rockwool Group is wereldwijd marktleider in steenwol isolatieproducten en -systemen. Verdeeld over 26 productielocaties en meer dan 30 verkooplocaties

Nadere informatie

HR-isolatie. voor het hellende dak

HR-isolatie. voor het hellende dak HR-isolatie voor het hellende dak Over de noodzaak van isolatie in de bouw bestaat allang geen discussie Waarom isoleren? meer. Voor de hedendaagse nieuwbouw gelden op dit vlak allerlei wettelijke voorschriften

Nadere informatie

Geluidsisolatie in de bouw.

Geluidsisolatie in de bouw. Geluidsisolatie in de bouw. Soorten geluidsoverlast. Luchtgeluid en contactgeluid zijn twee begrippen die wel eens door elkaar gehaald worden, terwijl het twee verschillende vormen van geluidsoverlast

Nadere informatie

Platte daken. Rhinox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Platte daken. Rhinox. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Zeer goed beloopbare dakisolatieplaat van rotswol met geïntegreerde, extra harde toplaag, een harde middenlaag en een stevige onderlaag (geproduceerd op basis van de gepatenteerde

Nadere informatie

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB 10.3 Geluidsisolatie De geluidsisolatie (-verbetering) van de Gyproc-plafonds onder (outen) vloeren of daken is bepaald in de laboratoria van et WTCB te Limelette, van et Adviesbureau Peutz & Associés

Nadere informatie

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro

Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro Zolder isoleren? Doe het met isoeasy Pro hellend dak ISOLEREN ÉN AFWERKEN IN ÉÉN HANDELING! isoeasy Pro De nummer 1 in zolderisolatie Het snelste systeem Het is zo eenvoudig, isoleren met isoeasy Pro.

Nadere informatie

plat dak assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

plat dak assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Vierde editie April 2013 plat dak assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE DAKEN Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde vanaf 0,023 W/m. K Zeer goede brandklasse, namelijk

Nadere informatie

Spouwmuren. SpouwPlaat 433 MONO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Spouwmuren. SpouwPlaat 433 MONO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING SpouwPlaat MONO PRODCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Flexibele en stevige, waterafstotende spouwplaat. Op aanvraag met zwart mineraalvlies leverbaar. 0 jaar schriftelijke totaalgarantie op spouwplaat en verwerking

Nadere informatie

Tweede editie maart 2016 SLIM RENOVEREN START MET ISOLEREN

Tweede editie maart 2016 SLIM RENOVEREN START MET ISOLEREN Insulation Tweede editie maart 2016 SLIM RENOVEREN START MET ISOLEREN Eérst isoleren 1. 2. 3. Begin met isoleren Wek duurzame energie op Gebruik fossiele energie efficiënt Ruim een derde van de totale

Nadere informatie

Productnaam. Rockflex 214. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Productnaam. Rockflex 214. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Productnaam Rockflex 214 Hellende Categorie daken PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Lichte en veerkrachtige steenwolplaat, die gecomprimeerd op rol wordt geleverd. Bij verwijderen van de verpakking rolt de

Nadere informatie

ROCKWOOL. Hellende daken. Rockflex 214. Technisch productblad T A K I N G C A R E O F C O M F O R T TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING

ROCKWOOL. Hellende daken. Rockflex 214. Technisch productblad T A K I N G C A R E O F C O M F O R T TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING PRODUCTOMSCHRIJVING Lichte en veerkrachtige, onbeklede rotswolplaat, geleverd op rol. De plaat op rol is gemakkelijk op maat te snijden. Samengesteld uit recycleerbare rotswolvezels. De plaat heeft uitstekende

Nadere informatie

Hellende daken. Rockflex 214. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Hellende daken. Rockflex 214. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Lichte en veerkrachtige, onbeklede rotswolplaat, geleverd op rol. De plaat op rol is gemakkelijk op maat te snijden. Samengesteld uit recycleerbare rotswolvezels. De plaat

Nadere informatie

Powerroof dakisolatie, door de natuur geïnspireerd.

Powerroof dakisolatie, door de natuur geïnspireerd. Powerroof dakisolatie, door de natuur geïnspireerd. Stap 1: De inspiratiebron... Stap 2: Het denkwerk... Het resultaat: Powerroof, de isolatie voor hellende daken stevig en vormvast 1 2 ongevoelig voor

Nadere informatie

Efficiënt na-isoleren voor iedereen Compleet en uniek isolatiesysteem voor hellende daken : eenvoudig, snel en doeltreffend

Efficiënt na-isoleren voor iedereen Compleet en uniek isolatiesysteem voor hellende daken : eenvoudig, snel en doeltreffend ISOVER optima systeem Efficiënt na-isoleren voor iedereen Compleet en uniek isolatiesysteem voor hellende daken : eenvoudig, snel en doeltreffend Optima : een optimaal functionerend isolatiesysteem voor

Nadere informatie

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Projectseminar Velve-Lindenhof ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs Inleiding Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Spouwmuren. SpouwPlaat 433 DUO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Spouwmuren. SpouwPlaat 433 DUO. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Sterk waterafstotende spouwplaat met een harde toplaag en een flexibele achterzijde. Voorzien van ruitraster, 10 jaar schriftelijke garantie op spouwplaat en verwerking volgens

Nadere informatie

plat dak assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

plat dak assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Januari 2013 plat dak assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE DAKEN Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde vanaf 0,022 W/m. K Goede brandwerende eigenschappen

Nadere informatie

plat dak assortiment

plat dak assortiment Insulation 8e editie Januari 2015 plat dak assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE DAKEN l Hoog rendement hardschuim lambdawaarde vanaf 0,022 W/m. K l Zeer goede brandklasse, namelijk Euroklasse

Nadere informatie

Hellende daken. DeltaPlaat 212. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Hellende daken. DeltaPlaat 212. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Halfharde rotswolplaat, diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden (gepatenteerd). Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte.

Nadere informatie

eenvoudig goed isoleren Geluidsoverlast? Easycell maakt het isoleren eenvoudig

eenvoudig goed isoleren Geluidsoverlast? Easycell maakt het isoleren eenvoudig E a s y - c e l l eenvoudig goed isoleren Geluidsoverlast? Easycell maakt het isoleren eenvoudig Isoleren van houten vloeren, daken en wanden is nu eenvoudig geworden met Easycell. Hierdoor is het de ideale

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

Isoleer vlot zelf binnenruimtes en werk ze meteen verder af.

Isoleer vlot zelf binnenruimtes en werk ze meteen verder af. Isoleer vlot zelf binnenruimtes en werk ze meteen verder af. Comboprime Home: een isolatiesysteem met gipskarton voor muren, plafonds en hellende daken, speciaal ontwikkeld voor doe-het-zelvers. Comboprime

Nadere informatie

Vlakdak. Rhinox D. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vlakdak. Rhinox D. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Rhinox D is zeer goed beloopbaar (ponsweerstand min. 200 kpa) en zeer drukvast (drukvastheidsklasse UEAtc-D) dankzij de combinatie van een zeer drukvaste onderlaag (druksterkte

Nadere informatie

Nu bouwen voor later De nieuwe Schöck Isokorb XT

Nu bouwen voor later De nieuwe Schöck Isokorb XT Nu bouwen voor later De nieuwe Schöck Isokorb XT Wij hebben het antwoord Op de stijgende eisen aan thermische en contactgeluidsisolatie Bewustzijn voor het milieu De gevolgen van de klimaatverandering

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

BPB. Gyproc gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips.

BPB. Gyproc gipskartonplaten. BPB, uw gids in gips. BPB Gyproc gipskartonplaten BPB, uw gids in gips. 4 1 Gyproc gipskartonplaten 1.1 Gyproc AK, WK, VK Gyproc gipskartonplaten bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van karton. Ze zijn veelzijdig

Nadere informatie

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie.

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. Het Powerroof systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Powerroof,

Nadere informatie

Eurofloor vloerisolatie

Eurofloor vloerisolatie Eurofloor vloerisolatie NIEUW Een bikkelharde garantie voor een ultradun en veilig geïsoleerde vloer. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is rendabeler dan ooit. Met Eurofloor,

Nadere informatie

Duurzaam, kostenbesparend en een hoog wooncomfort

Duurzaam, kostenbesparend en een hoog wooncomfort Duurzaam, kostenbesparend en een hoog wooncomfort De geschiedenis, ervaring en een hoogwaardige kwaliteit... Het CombiElement is een uniek, betaalbaar en kostenbesparend bouwsysteem op basis van natuurlijke

Nadere informatie

Haute couture in de sociale woningbouw

Haute couture in de sociale woningbouw ROCKPANEL CASE STUDY 1/2013 Haute couture in de sociale woningbouw Een gevelrenovatie die het gebouw transformeert tot een modern stadsjuweel We hebben een puur functioneel en onaantrekkelijk geveloppervlak

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Productomschrijving. Toepassing. Isolatie voor metalen gevels TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING. t MetaalbouwSysteem 209 DUO bestaat uit een

Productomschrijving. Toepassing. Isolatie voor metalen gevels TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING. t MetaalbouwSysteem 209 DUO bestaat uit een PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING MeTalen gevels / MeTaalbouwsysTeeM 209 duo (sono) MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO) Isolatie voor metalen gevels Productomschrijving binnendoosvulling voor metalen gevels.

Nadere informatie

SFIC-vestigingen. PIR Isolatie

SFIC-vestigingen. PIR Isolatie IN VOORRAAD Hoogwaardige in alle SFIC-vestigingen PIR Isolatie introductie Ons aanbod biedt alle soorten isolatie. Van de meest traditionele tot de meest innoverende! Linitherm is producent van complete

Nadere informatie

XELLA. Ecologische gevelsystemen in detail

XELLA. Ecologische gevelsystemen in detail XELLA Ecologische gevelsystemen in detail Bouwmaterialen: in een oogopslag Minerale bouwmaterialen Uitzonderlijke isolerende en brandeigenschappen Cellenbeton Kalkzandsteen Minerale isolatieplaten Prefab

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Inblaaswol. Losse steenwolvulling voor na-isolatie van spouwmuren

Inblaaswol. Losse steenwolvulling voor na-isolatie van spouwmuren Inblaaswol Losse steenwolvulling voor na-isolatie van spouwmuren Na-isoleren: meer comfort, lagere kosten In woningen van voor de energiecrisis in 1973 zijn de stookkosten vaak hoog, omdat ze niet zijn

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Eurowall, de ultradunne spouwisolatie met uitstekende isolatiewaarde.

Eurowall, de ultradunne spouwisolatie met uitstekende isolatiewaarde. Eurowall, de ultradunne spouwisolatie met uitstekende isolatiewaarde. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Eurowall, de hoogwaardige spouwisolatie

Nadere informatie

Floorrock HP Isolatie voor zwevende vloeren

Floorrock HP Isolatie voor zwevende vloeren Floorrock HP Isolatie voor zwevende vloeren Productomschrijving Extra harde rotswolplaat (volumemassa circa 150 kg/m³) voor zwevende vloeren met zeer hoge gebruiksbelasting. Toepassing Geschikt voor thermische,

Nadere informatie

Rhinoxx Isolatie voor platte daken

Rhinoxx Isolatie voor platte daken Rhinoxx Isolatie voor platte daken Productomschrijving Rhinoxx is een drukvaste dakisolatieplaat van steenwol met zeer goede beloopbaarheidsprestaties en voorzien van een glasvlies van 300 g/m 2. Geїntegreerde

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie Thermische isolatie oplossingen thermische vloer panelen PUR isolatie performant binnenisolatie Binnenisolatie binnenwanden & vloeren isolatie oplossingen thermisch BINNENWANDEN Een gebouw dat slecht of

Nadere informatie

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE!

ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! ISOLEER UW HUIS BINNEN 1 DAG EN BESPAAR TOT 30% ENERGIE! GECERTIFICEERD KOMO NA-ISOLATIE BEDRIJF 10 JAAR GARANTIE SPOUWMUURISOLATIE VLOERISOLATIE DAKISOLATIE GELUIDSISOLATIE ISOLATIEHERSTEL SPOUWMUURISOLATIE

Nadere informatie

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen

XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen XELLA Bouwknopen eenvoudig oplossen Bouwdetails in de praktijk CeDuBo VDAB Hamme 1 oktober 2015 Geteste luchtdichtheid Silka kalkzandsteen Dragende Silka muur blokken of elementen Zeer kleine maattoleranties

Nadere informatie

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid

FERMACELL Firepanel A1. De nieuwe dimensie in brandveiligheid FERMACELL Firepanel A1 De nieuwe dimensie in brandveiligheid Firepanel A1 De nieuwe brandwerende plaat van FERMACELL De brandwerende plaat FERMACELL Firepanel A1 is de nieuwe dimensie in brandveiligheid

Nadere informatie

HOUTSKELET BOUW AKOESTISCH COMFORT

HOUTSKELET BOUW AKOESTISCH COMFORT HOUTSKELET BOUW AKOESTISCH COMFORT 2 4 3 1 5 6 METEN IS WETEN De eigenaar van de houtskeletbouwwoning waarvan wij het grondplan afbeelden wilde de exacte akoestische prestaties van zijn woning kennen en

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

Passief Bouwen in de praktijk

Passief Bouwen in de praktijk Passief Bouwen in de praktijk Velve-Lindenhof: van idee tot realisatie ir. H.J.J. (Harm) Valk / ing. A.F. (André) Kruithof adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Projectomschrijving Ontwerpvisie Bouwfysische

Nadere informatie

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling

Gipskartonplaat met lood. ter bescherming tegen röntgenstraling Gipskartonplaat met lood ter bescherming tegen röntgenstraling PAGINA 2 : GIPSKARTONPLAAT MET LOOD GIPSKARTONPLAAT MET LOOD OM RUIMTES TE BESCHERMEN TEGEN RÖNTGENSTRALING Ruimtes met apparatuur die röntgenstraling

Nadere informatie

BOUWPLATEN. Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing. Belgische markt

BOUWPLATEN. Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing. Belgische markt BOUWPLATEN Voor elke toepassing hebben wij dé juiste oplossing Belgische markt Waterbestendig Bestand tegen rotten en schimmels Ademend materiaal Blijft sterk na rechtstreeks contact met water Brandwerend

Nadere informatie

GEPATENTEERD. IsoBouw SlimFort P R O D UC T. De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding. www.isobouw.nl/slimfort

GEPATENTEERD. IsoBouw SlimFort P R O D UC T. De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding. www.isobouw.nl/slimfort P R O D UC T GEPATENTEERD De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding www.isobouw.nl/slimfort SlimFort GEPATENTEERD De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding In recordtempo de beste

Nadere informatie

GEPATENTEERD. IsoBouw SlimFort P R O D UC T. De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding. www.isobouw.nl/slimfort

GEPATENTEERD. IsoBouw SlimFort P R O D UC T. De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding. www.isobouw.nl/slimfort P R O D UC T GEPATENTEERD De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding www.isobouw.nl/slimfort SlimFort GEPATENTEERD De beste isolatie-oplossing voor droge gevelbekleding Verwerking Stap 1: Isoleren

Nadere informatie

NIEUW. Eurowall 21. de ultradunne spouwisolatie met uitstekende isolatiewaarde.

NIEUW. Eurowall 21. de ultradunne spouwisolatie met uitstekende isolatiewaarde. NIEUW Eurowall 21 de ultradunne spouwisolatie met uitstekende isolatiewaarde. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Eurowall, de hoogwaardige

Nadere informatie

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5 25 50 25 100 Metal Stud profielen, breedte 75 mm h.o.h. max 600 mm Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 100 Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 25 75 10 75 25 210 Metal

Nadere informatie

hallen en stallen isolatie

hallen en stallen isolatie Insulation 9 e editie April 2015 hallen en stallen isolatie HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HALLEN EN STALLEN l Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde vanaf 0,023 W/m. K l Strak en licht uiterlijk voor

Nadere informatie

hellend dak assortiment

hellend dak assortiment Insulation Tweede editie Februari 2015 hellend dak assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR HELLENDE DAKEN Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde van 0,023 W/m.K Ruimtebesparend t.o.v. traditionele

Nadere informatie

Getuigenis uit de praktijk

Getuigenis uit de praktijk Inhoudsopgave Getuigenis uit de praktijk Akoestiek woningscheidende wand Woningscheidende vloer Gevelelementen Referenties info.mbs@machiels.com - www.machielsbuildingsolutions.be 2 Machiels Building Solutions

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen

Kerto-Ripa. Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Houten vloer- en dakelementen voor grote overspanningen Kerto-Ripa Een innovatief constructiesysteem Welk constructiesysteem maakt het mogelijk om: een vrije overspanning tot wel 20 meter te

Nadere informatie

Knauf Skin Gevelisolatie. Gevelisolatie in de vertrouwde Knauf kwaliteit. Knauf Skin Gevelisolatie

Knauf Skin Gevelisolatie. Gevelisolatie in de vertrouwde Knauf kwaliteit. Knauf Skin Gevelisolatie Knauf Skin Gevelisolatie Gevelisolatie in de vertrouwde Knauf kwaliteit Knauf Skin Gevelisolatie Voordelen voor de gebruiker Knauf levert complete oplossingen voor wanden, vloeren en plafonds van hoogstaande

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN utherm Sarking Comfort PIR L PRINCIPE Bij een SARKING systeem worden de isolatieplaten bovenop de draagstructuur geplaatst. Zo worden discontinuïteiten en koudebruggen in de isolatieschil van het hellend

Nadere informatie

Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden

Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden Buitenpleister systeem (ETICS) een andere blik op de mogelijkheden Frank Vanhove Managing Director Benelux NOVEMBER 27, 2013 1 Wat is ETICS? bevestiging FOAMGLAS isolatieplaat wapeningslaag (voorstrijklaag)

Nadere informatie

Energie besparen is easy

Energie besparen is easy www.knaufinsulation-easy.nl Energie besparen is easy Eenvoudig isoleren met de juiste isolatie voor uw klus Energie Zuinig A B C D E F G Onzuinig www.knaufinsulation-easy.nl Isoleren, eenvoudig doen! Waarom

Nadere informatie

Intelligent luchtdicht renoveren

Intelligent luchtdicht renoveren Isoleren voor morgen Geselecteerde merken voor een duurzame constructie Intelligent luchtdicht renoveren Belang van luchtdichtheid bij isolatie (niet enkele energieverlies, condens,...) Hoe luchtdicht

Nadere informatie

AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS

AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS Bewezen prestaties op elk vlak AFBOUWPLAAT VOOR WANDEN, VLOEREN EN PLAFONDS www.hydropanel.be www.hydropanel.nl Bewezen prestaties De Hydropanel oplossing: uitzonderlijke prestaties Brandwerend De Hydropanel

Nadere informatie

BELGISCHE ISOLATIE VOOR MORGEN

BELGISCHE ISOLATIE VOOR MORGEN BELGISCHE ISOLATIE VOOR MORGEN KIERLOOS - BRANDVEILIG - VEELZIJDIG - BETROUWBAAR MEERWAARDE Wat is voor u belangrijk wanneer u isolatiemateriaal kiest? Goede isolatiewaarden? Een goede brandweerstand?

Nadere informatie

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen

Technische tip: FERMACELL Vlieringvloerelement. FERMACELL Vlieringvloerelement. De meest efficiënte methode om energie te besparen Technische tip: De meest efficiënte methode om energie te besparen Het bestaat uit een 10 mm dikke Gipsvezelplaat met een polystyreen isolatieplaat (EPS DEO 150 WLG 035) met uitstekende warmte-isolerende

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN 1. De IsolGomma oplossingen blz 2 Roll Grei Upgrei zwevende chape zwevende chape / droge dekvloer zwevende chape / droge dekvloer Acousticmat KF1-700 Acousticmat

Nadere informatie

Vloeren. Zwevende VloerPlaat 504. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING

Vloeren. Zwevende VloerPlaat 504. Technisch productblad PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING PRODUCTOMSCHRIJVING TOEPASSING Zeer harde onbeklede isolatieplaat met een hoge weerstand tegen indrukking. Goede thermische, akoestische en brandwerende eigenschappen. De Zwevende VloerPlaat 504 is door

Nadere informatie

Bouwbesluit en Passief Bouwen

Bouwbesluit en Passief Bouwen Bouwbesluit en Passief Bouwen Welke (on)mogelijkheden zijn er vanuit de bouwregelgeving? ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Bouwbesluiteisen en Passief Bouwen Gezondheid

Nadere informatie

Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer

Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer www.isover.nl/renovatiewijzer Inhoud Renovatie en na-isolatie is de moeite waard 3 Beter vergelijken met

Nadere informatie