ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren"

Transcriptie

1 beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging op middellange termijn die u op een welbepaald moment een aantrekkelijke meerwaarde biedt, terwijl het risico beperkt blijft? Een echte uitdaging in de huidige context van onzekere marktomstandigheden en lage rentevoeten. AXA bekijkt het anders en stelt u life opportunity index 2 - AXA Belgium Finance (NL), hierna life opportunity index 2 genoemd, voor. Life opportunity index 2 is een belegging op middellange termijn die na 9 jaar en 11 maanden en een dag mikt op een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR. In deze commerciële fiche vindt u alle nuttige informatie over het beleggingsbeleid en de berekeningswijze van de eventuele meerwaarde, een algemene presentatie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, evenals de technische kenmerken van life opportunity index 2 en alle eraan verbonden risico s. De intekenperiode van life opportunity index 2 loopt van 1/09/2014 tot 24/10/2014. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Intekenen is mogelijk vanaf euro (kosten en taks inbegrepen). Neem gerust contact op met uw verzekeringsmakelaar. Hij staat te uwer beschikking voor bijkomende informatie over het product life opportunity index 2. Hij zal eveneens peilen of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring op het vlak van beleggen. Indien hij advies geeft, zal hij er bovendien over waken dat het product aan uw beleggingsdoelstellingen beantwoordt en met uw financiële middelen overeenstemt. hoe ziet life opportunity index 2 eruit? Deze tak23 levensverzekeringsformule van AXA Belgium is gekoppeld aan het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Index 2 van AXA Belgium en omvat twee beleggingsperiodes. eerste beleggingsperiode Het interne beleggingsfonds Fund Life opportunity index 2 belegt de nettopremies gedurende 9 jaar en 11 maanden en een dag in een Euro Medium Term Note (EMTN), die uitsluitend voor institutionele beleggers voorbehouden is. Deze laatste is bijgevolg niet toegankelijk voor privébeleggers. Deze EMTN (ISIN-code: XS ) waarin het interne fonds Fund Life opportunity index 2 belegt, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL), en de terugbetaling wordt door AXA Bank Europe nv gewaarborgd. Een EMTN is een met een obligatie vergelijkbaar gestructureerd schuldinstrument, waarvan de voorwaarden door de emittent en de garant in het kader van een uitgifteprogramma worden vastgelegd. Voor wat life opportunity index 2 betreft, zijn de emittent en de garant respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) en AXA Bank Europe nv. De beleggingsdoelstelling van het interne fonds bestaat erin dat de waarde van de eenheid op de einddatum van de EMTN, d.i. 30/09/2024, nog steeds 100 euro (= startwaarde van de eenheid) bedraagt, verhoogd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR (zie op de achterzijde de rubriek hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? ), behalve in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN waarin het interne fonds tijdens de periode van 30/10/2014 tot 30/09/2024 belegt. AXA Bank Europe nv geniet bij Standard & Poor s een rating van A/A-1, met stabiele vooruitzichten, en bij Moody s een rating van A2/P-1, met stabiele vooruitzichten. Het betreft de ratings op 25 augustus Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe om elke wijziging op haar website te publiceren. Om de huidige rating te kennen, surf naar https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparen-beleggen/algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules.aspxx

2 tweede beleggingsperiode Op 30/09/2024 wordt de volledige reserve van het interne beleggingsfonds Fund Life opportunity index 2 in het monetaire fonds AXA Trésor Court Terme gestort, en dit voor een duur van 3 maanden. Op dat ogenblik bedraagt de waarde van de eenheid 100 euro, verhoogd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Deze eenheidswaarde is meteen ook de startwaarde voor de herbelegging in het monetaire fonds. Een monetair fonds (of cash fonds) is een beleggingsfonds dat belegt in kortetermijninstrumenten met een maximale looptijd van een jaar. Hoewel de netto eenheidswaarde van dit type fondsen zowel op- en neerwaartse schommelingen kan ondergaan, bestaat het beleggingsbeleid van het interne fonds -AXA Trésor Court Terme - erin een stabiel kapitaal te behouden door uitsluitend te beleggen in schuldeffecten met een hoge waarde, die op korte termijn inwisselbaar zijn. De tweede beleggingsperiode heeft een duur van 3 maanden. Zodra de reserve in het monetaire fonds wordt gestort, is de belegger vrij om de terugbetaling ervan te vragen of in een ander product van de verzekeringsmaatschappij te herbeleggen, zonder enige uitstapkosten. AXA Belgium verbindt zich ertoe u op de einddatum van de EMTN over de stand van zaken te informeren, met in het bijzonder de mogelijkheid om de terugbetaling van uw reserve te vragen. Op de einddatum van het life opportunity index 2 contract, dit wil zeggen 31/12/2024, zal bij leven van de verzekerde, het bedrag dat overeenstemt met de waarden van de eenheden van de reserve op dat ogenblik aan de begunstigde(n) van het contract worden gestort. op zoek naar een optimaal rendement op een welbepaald tijdstip De meerwaarde die de waarde van de eenheid op de einddatum van de EMTN zou kunnen doen toenemen, is aan de evolutie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR index gekoppeld en vertegenwoordigt 100% van de eventuele stijging van de index. hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? Deze berekening wordt in drie stappen uitgevoerd: 1. De waarde van de index op de einddatum van de EMTN wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de 39 laatste maandelijkse observaties van de index, tussen 31/07/2021 en 25/09/ De door de index geleverde prestatie op de einddatum van de EMTN wordt berekend door het verschil tussen de indexwaarde op de einddatum, zoals hierboven berekend, en zijn oorspronkelijke waarde door de oorspronkelijke waarde te delen. 3. Ten slotte wordt, indien de prestatie positief is, 100% van deze prestatie op de einddatum van de EMTN aan de eenheidswaarde toegevoegd. In de onderstaande tabel wordt louter een voorbeeld gegeven van de berekeningswijze van de eventuele prestatie op de einddatum van de EMTN. Ze biedt geen enkele garantie voor of indicatie van de toekomstige prestaties. Prestatie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR Scenario met negatief rendement Scenario met gemiddeld of laag rendement Scenario met hoog rendement Beginwaarde 125,0 125,0 125,0 Waarde op de einddatum EMTN (*) 108,0 157,8 210,2 Prestatie op einddatum EMTN 30/09/ ,6% 26,24% 68,16% Samenstelling van de reserve van Geen meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index, maar 100% van de netto belegde premie (zonder taks en instapkosten) of 100% x 26,24% + 100% of 126,24% van de netto belegde premie (zonder taks en instapkosten). De meerwaarde is dus gelijk 100% x 68,16% + 100% of 168,16% van de netto belegde premie (zonder taks en instapkosten). De meerwaarde is dus gelijk het interne beleggingsfonds die op een actuarieel rendement - van - aan 26,24% van de netto belegde aan 68,16% van de netto belegde de einddatum van de EMTN in het monetaire fonds wordt gestort 0,36% (zonder taks, en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). premie (zonder taks, en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 2,01% (zonder taks en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). premie (zonder taks en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 5,00% (zonder taks, en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). (*) De waarde van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR op de einddatum van de EMTN wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de 39 laatste maandelijkse observaties van de index, tussen 31/07/2021 en 25/09/2024. Indien er geen meerwaarde is op de einddatum van de EMTN, m.a.w. als de waarde van de index lager is dan of gelijk is aan zijn beginwaarde, bedraagt de waarde van de eenheid 100 euro, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Het financiële risico van de verrichting wordt integraal door de intekenaar gedragen.

3 Life opportunity index 2 heeft een risicoklasse van 3 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 het hoogste risico is), en richt zich tot beleggers die een neutraal tot dynamisch profiel hebben, d.w.z. beleggers die aanvaarden om risicobeleggingen te doen (tak23) als zij een aantrekkelijk rendement kunnen verwachten, waarbij hun kapitaal aan matige risico s wordt blootgesteld. Het risico werd bepaald bij de lancering van life opportunity index 2, en dit op basis van de productkenmerken. Meer informatie inzake deze classificatie vindt u op AXA Belgium verbindt zich ertoe om elke wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren. Dit product moet worden beoordeeld ten opzichte van de kennis en de ervaring, de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van elke individuele belegger. Life opportunity index 2 voorziet op de einddatum van de EMTN het behoud van de startwaarde van de eenheid op 100 euro. Dit product voorziet er eveneens in dat de waarde van de eenheid van 100 euro kan worden verhoogd met een eventuele prestatie gekoppeld aan de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, onder voorbehoud van het risico van in gebreke blijven/faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. waarom de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR? In deze nog altijd bijzonder woelige economische context toont de belegger zich zeer alert voor risicoblootstelling: dat is een beslissende factor geworden in de keuze van zijn beleggingen. Vermindering van het risico is een belangrijke bron van stabiliteit en uniformiteit van rendementen: het genomen risico wordt niet altijd behoorlijk gecompenseerd. Vele studies tonen aan dat de financieel solide ondernemingen het meest in staat zijn om rendement te leveren. Het is daarom interessant zich te richten op onderliggende waarden die zich specialiseren in de evaluatie van de prestaties van ondernemingen op basis van economische criteria (onderzoek van eigen middelen, balansen, governance en risicobeheer) naast omgevings- en sociale criteria. In die context werd op 1 juli 2011 de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR gelanceerd. Het gaat om een onafhankelijke Europese beursindex die tegelijk mikt op het geven van directe toegang tot de beursmarkt en het verhogen van de stabiliteit van prestaties met beperking van het risico. De index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR heeft als doel een blootstelling te bieden aan een portefeuille van 30 Europese aandelen die werden geselecteerd voor hun kenmerken van duurzaamheid, liquiditeit, risico en diversificatie. De 30 aandelen worden in gelijke delen voorgesteld. De samenstelling van de index wordt elke maand herbekeken om een billijke spreiding van de risico s op elke onderneming mogelijk te maken. U vindt de samenstelling van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR op de site van Finvex Group U kunt daar ook de prestaties volgen. De index bestaat meer bepaald uit ondernemingen zoals Nestlé SA-REG, Swiss RE AG, British American Tobacco PLC, Danone, Unilever NV-CVA, Merk ook op dat de dividenden die worden uitgekeerd door de ondernemingen die de index samenstellen, niet opnieuw in de index worden geherinvesteerd. Ze beïnvloeden de waarde van de index dus niet rechtstreeks.

4 troeven van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR De aandelen worden geselecteerd dankzij een regelmatig en streng proces dat een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse combineert: stap 1 : selectie van 600 Europese aandelen (Dow Jones Global Total Stock Market Index) de kwalitatieve analyse wordt uitgevoerd door de Europese aandelen een score toe te kennen op basis van sociale en governancecriteria en een langetermijnvisie omtrent zowel de bedrijfsspirit als de omgeving (standpunt ESG). stap 2 : selectie van 20% van de best genoteerde bedrijven vanuit ESG-standpunt. (Dow Jones Sustainability Europe index). Met deze score is het mogelijk enkel de beste aandelen te behouden uit de lijst van de «Dow Jones Sustainability TM Europe»-index die als selectie-universum wordt gebruikt. stap 3 : kwantitatieve screening om enkel de aandelen over te houden met de beste financiële stabiliteit op basis van 3 filters. de kwantitatieve analyse beoogt op haar beurt een screening uit te voeren om enkel de aandelen met de beste financiële stabiliteit te behouden. Deze screening wordt uitgevoerd door Finvex Group, een onafhankelijk Belgisch bedrijf met specialisatie in onder meer de analyse van het risico van financiële markten. Illustratie van de methodologie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR Selectie van 600 Europese aandelen die overeenkomen met de beste milieu-, sociale en governancepraktijken (ESG) binnen de Dow Jones Total Stock Market Index Dow Jones Sustainability TM Europe Selectie van 20% van de best genoteerde aandelen vanuit een ESGstandpunt per sector, met respect voor een goede representativiteit van de markt in termen van beurskapitalisatie Maandelijkse selectie op basis van 3 filters - liquiditeit - uitsluiting van de hoge risico s - diversificatie Index van 30 aandelen De index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR Evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR sinds 2011 tot vandaag /01/11 09/01/11 11/01/11 01/01/12 03/01/12 05/01/12 07/01/12 09/01/12 11/01/12 01/01/13 03/01/13 05/01/13 07/01/13 09/01/13 11/01/13 01/01/14 03/01/14 05/01/14 07/01/14 Bron: Bloomberg Het genoemde rendement is een historisch gesimuleerd rendement. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

5 wat u moet weten Bij (gedeeltelijke of volledige) opneming of overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract, zal het uitbetaalde bedrag afhangen van de waarde van de eenheden van het contract op dat ogenblik. Deze kan lager dan de startwaarde zijn. De waarborg van de waarde van de eenheid op 100 euro, evenals de eventuele meerwaarde zijn immers alleen geldig op het einde van de vooropgestelde looptijd van de EMTN waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Index 2 belegt, onder voorbehoud van het faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Aan de intekening op life opportunity index 2, een aan een beleggingsfonds gekoppeld levensverzekeringsproduct, zijn de volgende risico s verbonden: Het risico op schommelingen van de NIW (netto-inventariswaarde): de eenheidswaarde van het interne fonds is tijdens de looptijd van het contract onderhevig aan verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten, de volatiliteit van de markten, evenals de evolutie van de solvabiliteit van de garant AXA Bank Europe nv. Het kredietrisico: een in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN tijdens de looptijd of op de einddatum van deze EMTN zal het interne fonds negatief beïnvloeden. Het kan gebeuren dat u uw netto belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Het beleggingsrisico: afhankelijk van de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, kan het eindniveau van de eventuele prestatie lager dan zijn startwaarde zijn. In dat geval ontvangt u op de vervaldag van de EMTN geen meerwaarde. Het liquiditeitsrisico: AXA Bank Europe nv zal dagelijks een afkoopprijs voor het product life opportunity index 2 voorstellen. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement dat beschikbaar is op kan de vereffening van de eenheden van het fonds echter uitgesteld of opgeschort worden. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. Vooraleer te beleggen, wordt aan de beleggers die geïnteresseerd zijn in life opportunity index 2 aangeraden om kennis te nemen van : de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 26 augustus 2014 in het Engels, het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe s.a. Notes Issuance Programme - EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 10 september 2013 goedgekeurd door de FSMA en het eventuele bijvoegsel dat zal worden aangepast in september 2014, de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands, en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun financiële toestand en beleggingsdoelstellingen. U vindt deze documenten bij uw verzekeringsmakelaar en op onder de rubriek Sparen en Beleggen. troeven van life opportunity index 2 Een meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestatie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. De Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR index beoogt een blootstelling aan een portefeuille van 30 Europese aandelen die werden geselecteerd omwille van hun duurzaamheid, liquiditeit, risico en diversificatie. De waarborg dat, op de einddatum van de EMTN, de waarde van de eenheid die in het begin 100 euro bedroeg, nog steeds 100 euro zal bedragen, behoudens in gebreke blijven van de emittent en/of de garant van de EMTN waarin het interne fonds volledig wordt belegd.

6 technische eigenschappen Minimumstorting: euro (kosten en taks inbegrepen). Intekenperiode: van 1 september 2014 tot 24 oktober 2014 vervroegde afsluiting mogelijk. Uiterste stortingsdatum: de storting moet ten laatste op 29 oktober 2014 op de bankrekening van AXA Belgium toekomen. Startdatum van het contract: 30 oktober Einddatum van de EMTN: 30 september Einddatum van het contract: 31 december Maximumleeftijd bij intekening: 79 jaar. Kosten of instaptoeslag: maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Eenmalige taks op de stortingen: 2% (voor natuurlijke personen). Beheerskosten van het interne fonds Fund Life Opportunity Index 2: 0%. Vergoeding ten laste van de EMTN: AXA Belgium nv ontvangt van de emittent (AXA Belgium Finance NL) een trimestrieel terugkerende vergoeding die per jaar maximaal 1,5% op de netto-inventariswaarde bedraagt. Opnemingsvergoeding(*): 1% gedurende de eerste 4 jaar. Ratings: AXA Bank Europe heeft twee openbare ratings, toegekend door onafhankelijke ratingbureaus: - Standard&Poor s: A/A-1: met stabiel vooruitzicht - Moody s: A2/P-1: met stabiel vooruitzicht Dit zijn de ratings op 25/08/2014. Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen aangepast worden. De huidige rating vindt u op https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparen-beleggen/algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules.aspx. Toepasselijk recht: het Belgische recht is van toepassing op het product life opportunity index 2. Fiscaliteit(*): fiscaal stelsel van toepassing op de particuliere klant die de hoedanigheid van natuurlijk persoon heeft. De inkomsten van life opportunity index 2 zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze voorheffing wordt door AXA Belgium ingehouden op het ogenblik dat de intekenaar de inkomsten ontvangt. Deze inkomsten moeten door de belastingplichtige natuurlijke persoon niet opgenomen worden in zijn aangifte aan de personenbelasting. Er zal echter geen enkele belasting van de inkomsten plaatsvinden, indien deze inkomsten meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract worden toegekend. Eenheidswaarde bij de start: 100 euro. Nettopremie: Aanvankelijke betaling - taks van 2% - instapkosten van maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN, dit wil zeggen 30 september 2024: 100% van het netto belegde kapitaal en 100% van de eventuele meerwaarde, gekoppeld aan de stijging van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR. Marktwaarde: vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op Uw bevoorrechte gesprekspartner: uw adviseur is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u op de hoogte houden over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij ons te ondernemen. Hij staat u eveneens ter zijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op de diensten van onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 in 1170 Brussel, Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen. Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Volledige informatie: wij nodigen u uit de informatiefiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden beschikbaar op de site te raadplegen. AXA Belgium nv behoudt zich het recht voor om het interne beleggingsfonds in bepaalde omstandigheden te vereffenen voor de voorziene einddatum of om het beheersreglement te wijzigen. Meer informatie inzake de eigenschappen van het product life opportunity index 2 vindt u in de infofiche en het beheersreglement van het fonds, gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, en op de website (*) De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

7 De indexen Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return en Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Return worden berekend door S&P Dow Jones indices LLC en haar dochterondernemingen ( Berekeningsagent ). De Groep Finvex ( Finvex ) treedt op als promotor van de index ( Indexsponsor ) en als adviseur voor de samenstelling van de index ( Index Composition Advisor ) voor de indices Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return (FSEURER) en Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price (FSEURE). Elk gebruik van deze indexen of van hun naam moet worden goedgekeurd door de promotor van de index. Onder voorbehoud van de rechten van de Berekeningsagent ten aanzien van de index Dow Jones Sustainability Europe, zijn de samenstellingsmethodologie alsook de samenstelling van de indexen de exclusieve intellectuele eigendom van Finvex. De promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index verklaren noch waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, de prestaties van de index, zowel ten aanzien van een resultaat als van eventuele doelstellingen. Hoewel de promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index al het mogelijke doen om de juistheid van de samenstelling, van de berekening en van de aanpassing van de index te verzekeren, kunnen noch de promotor van de index noch de adviseur voor de samenstelling van de index verantwoordelijk worden gesteld noch voor berekeningen die dateren van voor de lanceringsdatum, noch voor enige fout, weglating, schrapping of onderbreking van de berekening van de index. In uitzonderlijke omstandigheden kan de methodologie van de index die gebruikt wordt voor het berekenen van de index onderhevig zijn aan wijzigingen. Deze wijzigingen zullen openbaar worden gemaakt via de gepaste communicatienetwerken. Noch de promotor van de index, noch de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor welke wijziging of verandering ook van/aan de methodologie die gebruikt wordt voor het berekenen van de index. Noch de promotor van de index, noch de adviseur voor de samenstelling van de index zijn verplicht de berekening, de publicatie of de verspreiding van de index verder te zetten en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schrapping of onderbreking ook van de berekening, de verspreiding of de publicatie van de index. De promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van nalatigheid, fraude of gebrek met betrekking tot de waarde van de index. De promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige fout met betrekking tot de index ongeacht of deze voortvloeit uit een opzettelijke nalatigheid, fraude of gebrek ten aanzien van wie ook. Ze zijn er evenmin toe gehouden wie ook over deze fout te informeren. Noch de promotor van de index, noch de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies van welke aard ook dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de index. Onverminderd het voorgaande kunnen de promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index geenszins verantwoordelijk worden gesteld (ten gevolge van een nalatigheid of van welke andere reden ook) ten aanzien van wie ook in geval van rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere, geldelijke, gevolg- of elke andere schade (inclusief winstdervingen), zelfs indien de persoon gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. De index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 (de Index ) is de exclusieve eigendom van de Groep Finvex ( Finvex ), die een contract heeft afgesloten met S&P Opco, LLC, een dochteronderneming van S&P Dow Jones Indices LLC ( S&P Dow Jones Indices ) voor het berekenen en handhaven van de index. De index wordt niet gepromoot door S&P Dow Jones Indices of haar dochterondernemingen. Noch S&P Dow Jones Indices noch enige van hun dochterondernemingen kunnen verantwoordelijk worden gesteld in geval van fouten of vergetelheden tijdens het berekenen van de index. De zin Berekend door S&P Dow Jones Indices alsook elke vermelding die er verband mee houdt, zijn de merken van Standard & Poor s Financial Services LLC ( SPFS ) of haar dochterondernemingen en maken het voorwerp uit van een licentie verleend aan S&P Dow Jones Indices en van een sublicentie, voor bepaalde doeleinden verleend aan Finvex. Dit product wordt niet gepromoot, ondersteund, verkocht of gesteund door S&P Dow Jones Indices, SPFS, noch enige van hun dochterondernemingen (gezamenlijk S&P Dow Jones Indices Entities genoemd). S&P Dow Jones Indices Entities legt geen enkele verklaring af over, noch waarborgt, uitdrukkelijk of impliciet, aan de eigenaars van het product noch aan enig lid van het publiek het feit of het algemeen beschouwd opportuun is om te beleggen in de effecten of in dit product in het bijzonder, noch over het vermogen van de index om het rendement van de markt te weerspiegelen. De enige relatie die S&P Dow Jones Indices Entities heeft met Finvex wat betreft de Index bestaat uit de concessie van sommige merken en handelsbenamingen van S&P Dow Jones Indices Entities en de prestaties inzake het berekenen en de onderhoudsdiensten die verbonden zijn aan de Index. S&P Dow Jones Indices Entities kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en heeft niet deelgenomen aan het bepalen van de prijzen, het ogenblik van de emissie of de verkoop van het product, noch aan het bepalen of het berekenen van de terugkoopmechanismen. S&P Dow Jones Indices Entities is aan geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid gebonden wat betreft het beheer, de commercialisering of de verhandeling van producten. S&P Dow Jones Indices LLC is geen beleggingsadviseur. Het feit of een effect wordt opgenomen in de index is noch een aanbeveling van S&P Dow Jones Indices Entities om een dergelijk effect te kopen, te verkopen of te behouden, noch een beleggingsadvies. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT DE GESCHIKTHEID, DE JUISTHEID, DE VERKRIJGTERMIJN EN/OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE INDEX OF ELK ANDER GEGEVEN DAT ER VERBAND MEE HOUDT OF ELKE ANDERE KENNISGEVING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE KENNISGEVINGEN (INCLUSIEF KENNISGEVINGEN VIA MAIL) TEN AANZIEN HIERVAN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES AANVAARDT GEEN ENKELE SCHADE NOCH ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID IN GEVAL VAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF VERTRAGINGEN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BIEDT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORG EN NEGEERT UITDRUKKELIJK ALLE WAARBORGEN INZAKE VERHANDELBAARHEID OF AANPASSING OF GEBRUIK VOOR EEN WELBEPAALD DOEL OF INZAKE HET VERKRIJGEN VAN DE RESULTATEN VAN FINVEX, DAT EIGENAAR IS VAN HET PRODUCT SUSTAINABLE NOTE OF VAN ELKE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, AFKOMSTIG VAN HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF VAN ELK ANDER GEGEVEN DAT ER VERBAND MEE HOUDT. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE MAG S&P DOW JONES INDICES ENTITIES IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD IN GEVAL VAN ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, IMMATERIËLE, GELDELIJKE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE WINSTDERVINGEN, TRADINGVERLIEZEN, TIJDVERLIEZEN OF VERLIES VAN GOODWILL, ZELFS INDIEN ZE GEWAARSCHUWD WERDEN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN ZE GEBASEERD ZIJN OP EEN CONTRACT, OP EEN NIET-CONTRACTUELE BASIS, OP DE VERANTWOORDELIJKHEID ZONDER FOUT OF ANDERE V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium NV, Vorstlaan Brussel AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

happy life AXA Belgium nv een renteproduct

happy life AXA Belgium nv een renteproduct many lives happy life AXA Belgium nv een renteproduct een financiële opkikker voor uw wettelijk pensioen Pensioen bijna elke 55-plusser kijkt er reikhalzend naar uit! Eindelijk tijd om al die leuke dingen

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Index 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Kies voor het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog dividendrendement

Nadere informatie

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2!

100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1. Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! AG Protect+ Select Observation 1 100 % blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Haal meer uit het potentieel van Europese aandelen 2! Europese aandelen met een hoog

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan focus spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis

Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis AG Protect+ Best Performance 2 Blootstelling van 100 % van de geïnvesteerde nettopremie via depot bij BNP Paribas Fortis Wat is op dit moment de beste strategie om succesvol te beleggen? Eerder voorzichtig

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een beursindex elk jaar heb ik uitzicht op een flexibele coupon beleggingen U wilt: zes jaar op rij, uitzicht op een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4,95%, recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eindvervaldag,

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2017 Verzekeringsproduct Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23- beleggingsfonds Securex Life Select One (hierna het

Nadere informatie

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan free blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan free spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer, dankzij een samenloop

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen

blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen many lives technisch commerciële fiche blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop van verschillende factoren: de vooruitgang van

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement!

AG Protect+ Risk Control Europe 90. AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! AG Protect+ Uitzicht op een aantrekkelijk rendement! Recht op terugbetaling op einddatum van minstens 90 % van uw netto-inleg, behalve bij faling of wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV. AG Protect+ Risk

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Protect + Global Demography 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Individuele

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100

AG Protect+ AG Protect+ Mik op het potentieel van Europese aandelen met beperkte volatiliteit 2! Low Volatility Europe 90. Low Volatility Europe 100 AG Protect+ Low Volatility Europe 90 AG Protect+ Low Volatility Europe 100 Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV 1 Mik op het potentieel van Europese aandelen met

Nadere informatie

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX!

BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL EUROPE EQUITY INDEX! AG Protect+ Ethical Europe Equity Index Blootstelling van de nettopremie via een belegging bij BNP Paribas Fortis NV BELEGGEN MET EEN POTENTIEEL HOOG RENDEMENT IN FUNCTIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE ETHICAL

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan

ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan beleggingen ik zoek een belegging in Australische dollars vijf brutocoupons van 4,5% in AUD spreken mij aan optinote australia 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 4,5% in AUD (bruto

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis

Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Beheersreglement van het fonds Post Optima FINVEX 09/2023 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds Post

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Demography 02/2027 1 Blootstelling van 100 % van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon

ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon beleggingen ik wil meegenieten van het groeipotentieel van een fonds na zes jaar heb ik uitzicht op een eenmalige coupon optinote carmignac patrimoine AXA Belgium Finance (NL) Op de eindvervaldag, 14 februari

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Dynamic Deep Value 11/2027 1 100 % blootstelling van de netto geïnvesteerde premie via een EMTN 2 uitgegeven door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon

acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon beleggingen acht jaar op rij uitzicht op een variabele coupon acht jaar op rij uitzicht op een jaarlijkse variabele brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4% (voor roerende voorheffing), gekoppeld aan

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie

kiezen voor een belegging met energie kiezen voor een belegging met energie da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN Om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren, overweegt u misschien om te beleggen in een beursindex, zoals een

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

pension plan fisc spaar- en beleggingsverzekering met fiscale voordelen

pension plan fisc spaar- en beleggingsverzekering met fiscale voordelen many lives technisch commerciële fiche pension plan fisc spaar- en beleggingsverzekering met fiscale voordelen blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds

Nadere informatie

kiezen voor een gediversifieerde belegging

kiezen voor een gediversifieerde belegging kiezen voor een gediversifieerde belegging da s simpel www.axabank.be/beleggingen BELEGGINGEN U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement van een beursindex samengesteld

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Atlantic Quality 90 06/2026 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzek ering Waarborgen

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Sustainable Goals 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima MUNDO 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima Global Megatrends 90 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan

ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan beleggingen ik zoek een belegging in Noorse Kronen vijf brutocoupons van 3,15% in NOK spreken mij wel aan optinote nordic 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijkse brutocoupons van 3,15% in NOK (bruto

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Callable Global Select

Callable Global Select BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Global Select Een beleggingstermijn van maximum 8 jaar; Het recht op een terugbetaling van 90% van het belegd kapitaal (exclusief kosten (1) ) op de eindvervaldag.

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Waarborgen. Doelgroep

Waarborgen. Doelgroep Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Target+ 90 Dynamic Deep Value 2027 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via EMTN 2 door BNP Paribas Fortis Type

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie