IkStartSmart Gelderland Eindrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IkStartSmart Gelderland 2008-2012. Eindrapportage"

Transcriptie

1 IkStartSmart Gelderland Eindrapportage

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Samenvatting... 4 Startersbeleid Provincie Gelderland... 6 Wat is IkStartSmart?... 8 Voorbereiding IkStartSmart start in Raad van Advies Ontwikkelingen project Gemeenten Deelnemers Coaches Trainingen Adviseurs Netwerkbijeenkomsten Startersvolgsysteem Communicatie en publiciteit Microkrediet Gelderland Evaluatie IkStartSmart Resultaten en effectmeting Ontwikkeling IkStartSmart Bijlagen Bijlage 1 Verdeling Recessietrajecten over de gemeenten Bijlage 2 Eindstand deelnemers IkStartSmart Bijlage 3 Coaches Bijlage 4 Adviseurs Bijlage 5 Netwerkbijeenkomsten Bijlage 6 Bijzondere bijeenkomsten Bijlage 7 IkStartSmart -ondernemers in het nieuws, een selectie Bijlage 8 Data vergaderingen bestuur stichting IkStartSmart Bijlage 9 Data vergaderingen projectteam

4 Inleiding In de periode is er veel kennis opgedaan omtrent de behoeften van de startende ondernemer in Gelderland en is de IkStartSmart -formule een effectief instrument gebleken om meer en betere ondernemers af te leveren. De vraagsturing die IkStartSmart kenmerkt, levert het juiste maatwerk voor elke individuele deelnemer. De investering in de verbetering van ondernemersvaardigheden van startende ondernemers draagt bij aan de economische ontwikkeling van gemeenten en provincie. IkStartSmart is door het Ministerie van Economische Zaken aangemerkt als een good-practice voor het bevorderen van ondernemerschap in de EU en opgenomen op IkStartSmart is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgenomen op Deze website is bedoeld om inzicht te geven welke methodes het beste werken om mensen weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces. IkStartSmart is opgenomen omdat het ook mensen met een uitkering de stap laat maken naar het ondernemerschap. IkStartSmart staat voor een kwalitatief goed project om startende ondernemers te begeleiden bij de start van het ondernemerschap. De kracht van IkStartSmart is een unieke publiek-private samenwerking met een lean en mean ingerichte projectorganisatie, die alle schakels passend in elkaar laat overlopen en waarbij samenwerking hoog in het vaandel staat. Voor u ligt het inhoudelijk verslag van het project IkStartSmart In dit verslag wordt inge gaan op het waarom van het project, wat de voorbereidingsactiviteiten zijn geweest, welke onderdelen deel uitmaken van het project en natuurlijk wat de resultaten zijn afgezet tegen de doelstellingen die in het projectplan zijn geformuleerd. In het bijzonder wordt ingegaan op de activiteiten die zijn verricht voor het laten aansluiten van gemeenten, het werven van deelnemers, het maken van promotie voor het project en het genereren van publiciteit en daarmee nieuwswaarde. Dat dit uitstekend is gelukt blijkt onder andere uit de 45 gemeenten die IkStartSmart in de projectperiode hebben ondersteund (80% van het totale aantal gemeenten), er zijn 1519 deelnemers begeleid (8,5% boven de doelstelling van 1400) en dat zowel IkStartSmart zelf, deelnemers en coaches regelmatig het nieuws (dagbladen, weekbladen, websites, radio- en tv-programma s) hebben gehaald. Rob Gregorowitsch Voorzitter Stichting IkStartSmart Lambêr van Nispen Projectmanager maart

5 Astrid Feijen eigenaresse reisbureau voor singles, gemeente Doetinchem, IkStartSmart 2008 >> Mijn coach helpt me te focussen en commerciëler te denken en te handelen. Het is heerlijk om vrijuit te kunnen sparren met iemand met een frisse blik. 3

6 Samenvatting Provincie Gelderland heeft de Kamers van Koophandel gevraagd om uitvoering te geven aan de Gelderland-brede uitrol van IkStartSmart. Vanaf juni 2007 is met een enthousiast team van mensen gewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van het project IkStartSmart. In het kader van de voorbereidingsactiviteiten is een degelijke projectorganisatie ingericht, zijn projectplan, factsheet en wervingsbrochure ontwikkeld en verspreid, zijn informatieve bijeenkomsten georganiseerd, zijn alle gemeenten benaderd voor participatie en is website ikstartsmart.nl ontwikkeld. Tevens is een selectieprocedure ontwikkeld om via een openbare aanbesteding coaches te werven voor het project en is de kickoff-bijeenkomst van IkStartSmart Gelderland op Sport- en Congrescentrum Papendal voorbereid. Het IkStartSmart - traject in beeldblog Beeldblogs ontworpen door Arjan Glas, gemeente Putten, IkStartSmart 2009, 4

7 Niet alleen in de voorbereidingsfase maar zeker ook tijdens de uitvoering van het project, heeft de projectorganisatie de IkStartSmart -formule steeds verder ontwikkeld door te luisteren naar coaches, deelnemers, gemeenten, provincie en overige geïnteresseerden. De projectorganisatie, ontwikkelt, voert uit, monitort, leert, past aan en gaat verder: SMART ondernemerschap. De positieve resultaten zoals die blijken uit de IkStartSmart -effectmeting van ITS Nijmegen, de EIMevaluatie en de Evaluatiestudie van de RijksUniversiteit Groningen naar de lange termijneffecten, hebben ertoe geleid dat er ook in de provincies Overijssel en Flevoland IkStartSmart -projecten van start zijn gegaan. Bijzonder in het IkStartSmart -project is dat de toegelaten deelnemers de eigen coach moeten kiezen uit de voorgeselecteerde coachgroep op basis van een coachprofiel op en een kennismakingsgesprek. De deelnemers worden dus niet gekoppeld door de projectorganisatie aan een bepaalde coach, de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke coachkeuze. Dit is één van de succesfactoren van het project. In het projectplan zijn de volgende beoogde resultaten opgenomen: Beoogd resultaat 1: Individuele begeleiding van 1400 préstarters, starters en doorstarters Realisatie: 1519 deelnemers begeleid (+8,5%), zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 2: Ontwikkeling en verbetering van ondernemersvaardigheden van 1400 deelnemers Realisatie: gerealiseerd, zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 3: Professionalisering van de bestaande bedrijfsvoering bij 700 ondernemers Realisatie: gerealiseerd, zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 4: 35% van de préstarters start binnen 9 maanden een eigen onderneming Realisatie: gerealiseerd, zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 5: Startersvolgsysteem, waar diverse instanties gebruik van kunnen maken Realisatie: Startersvolgsysteem ontwikkeld en gebruikt voor volgen deelnemers IkStartSmart en Gelderland Onderneemt!/Gelderland Valoriseert! Beoogd resultaat 6: Onderzoeksrapport met de effecten van ondersteuning aan starters Realisatie: zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 7: Uitgebalanceerde methodiek voor startersondersteuning, die zich leent voor landelijke uitrol Realisatie: gerealiseerd, zie EIM Evaluatie Beoogd resultaat 8: Netwerkvorming Realisatie: Netwerk van IkStartSmart -deelnemers in Gelderland; Een digitaal netwerk van IkStartSmart -deelnemers op LinkedIn waarvan ook deelnemers uit de andere IkStartSmart -projecten lid zijn; Netwerk van IkStartSmart -coaches; Een digitaal netwerk van IkStartSmart -coaches op LinkedIn waarvan ook coaches uit de andere IkStartSmart -projecten lid zijn; Netwerk van initiatieven van ondersteuners van startend ondernemerschap (Gelderland Onderneemt/ Gelderland Valoriseert!, Centra voor Jong Ondernemerschap, Startlife en Health Valley. Beoogd resultaat 9: Uniek samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie Gelderland, onderwijsinstanties, bedrijfsleven en Kamer van Koophandel. Realisatie: gerealiseerd 5

8 Startersbeleid Provincie Gelderland Nieuwe ondernemers zijn inspirerend, hebben nieuwe inzichten en prikkelen bestaande bedrijven alert te blijven op straffe van marktverlies of zelfs het beëindigen van de activiteiten. Economische groei hangt positief samen met het aandeel beginnende ondernemers. Uiteindelijk vormen deze een constante bron van economische vernieuwing, dynamiek en werkgelegenheid. Ondanks een goede voorbereiding en motivatie is niet iedere starter succesvol. Van de 100 starters in Nederland bestaan er na 2 jaar nog 80 en na 5 jaar nog 60. Uit cijfers van de Kamer van KoophandeI bleek dat in Gelderland deze overlevingskans nog lager lag: na 5 jaar is 50% van de bedrijven is gestopt. Een goed arbeidsmarktbeleid wordt in Gelderland gezien als het beste middel ter bestrijding van toenemende werkeloosheid: mensen (weer) aan het werk helpen en daar waar het kan via zelfstandig ondernemerschap. Voor succesvol ondernemen zijn vakmanschap, goede marktkennis én een kwalitatief gedegen aanpak nodig. Verhoging van de kwaliteit van de startende ondernemers draagt bij aan een grotere overlevingskans, bewuste groei en ontwikkeling en het herkennen en waarmaken van kansen: Provincie Gelderland zet in op meer en betere starters. In de jaren is in de projecten Start Klaar en Start Smart ervaring opgedaan in de benadering en ondersteuning van startende ondernemers. De resultaten van deze projecten hebben de fundamenten gelegd voor het project IkStartSmart : individuele begeleiding tijdens en na de start competentieontwikkeling financiering op het juiste moment contact met andere ondernemers Op basis van de resultaten van de genoemde projecten heeft Provincie Gelderland in haar beleidsplan Maak het in Gelderland voor het eerst startersbeleid als speerpunt opgenomen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de noodzaak voor midden- en kleinbedrijven om gemakkelijker toegang te krijgen tot financiering, een speerpunt van de Europese Commissie. Hierdoor werd een unieke gelegenheid gecreëerd om 1400 (potentiële) ondernemers in Gelderland vanaf april 2008 tot 31 december 2010 aan het IkStartSmart -project te laten deelnemen. Het project is in 2010 met één jaar verlengd tot 31 december 2011 met middelen die vanuit de recessiegelden zijn vrijgemaakt. Doel van het startersbeleid: In geheel Gelderland het ondernemerschap bevorderen door de startperiode te versterken. Hiervoor faciliteiten aanbieden waardoor de start wordt ondersteund en tevens de slaagkans van starters blijvend wordt vergroot. Deze aspecten verhogen de kwaliteit van de ondernemer en daarmee de overlevingskans van de nieuwe onderneming. 6

9 Pieter van Rijbroek financieel adviseur, gemeente Overbetuwe, IkStartSmart 2008 >> IkStartSmart is praktisch, stimulerend, inspirerend en doelgericht. De gesprekken met mijn coach zetten me op scherp en behouden me voor valkuilen. 7

10 Wat is IkStartSmart? IkStartSmart ondersteunt startende ondernemers bij het maken van een goede start door een individueel maatwerkbegeleidingstraject te bieden. Het project biedt nuttige informatie, contactpersonen, ervaren coaches, trainingen én brengt starters in contact met andere beginnende ondernemers. IkStartSmart richt zich op kansrijke (pré-)starters en ondernemers die maximaal vijf jaar actief zijn met hun onderneming in de provincie Gelderland. Doelstelling IkStartSmart Het project IkStartSmart richtte zich op kansrijke (pré-)starters en ondernemers die niet langer dan vijf jaar actief waren met hun onderneming in de provincie Gelderland. Het project had een looptijd van vier jaar. IkStartSmart ging van start in april 2008, de instroom van deelnemers eindigde in december Alle begeleidingstrajecten zijn op 31 augustus 2012 afgerond. Doel was om in de projectperiode (startende) ondernemers te begeleiden. Overige doelstellingen: Meer en betere starters en de slaagkans van starters op de lange termijn vergroten door hun ondernemersvaardigheden te verbeteren; Verkrijgen van goede startersinfrastructuur en stroomlijning met reeds bestaande initiatieven; Het genereren van kennis over de effecten en de behoeften van startende ondernemers; Ontwikkelen van startersvolgsysteem, dat zich leent voor schaalvergroting en meerdere gebruikers; Herkenning van de speerpunten van de regio s in de samenstelling van coach/adviespools en trainingsaanbod; Het aanbieden van een structuur en basisvaardigheden voor de aanvraag van microfinanciering. Financiering en uitvoering IkStartSmart IkStartSmart investeert in ondernemerschap. De provincie Gelderland, de deelnemende gemeenten en de Kamers van Koophandel financierden het project. Ook van de deelnemers werd een eigen bijdrage gevraagd. De uitvoering ligt bij de Kamers van Koophandel in Gelderland die hiervoor Stichting IkStartSmart hebben opgericht. Uitkeringsgerechtigden Bij de start van IkStartSmart in 2008 bestonden er diverse regelingen om vanuit een uitkering te starten met een eigen bedrijf. Deelname aan IkStartSmart was echter beperkt mogelijk en per deelnemende gemeente waren er slechts enkele plaatsen voor uitkeringsgerechtigden beschikbaar. Doordat de diverse regelingen voor uitkeringsgerechtigden in de loop der jaren zijn afgebouwd, heeft IkStartSmart besloten om in 2010 de beperking voor uitkeringsgerechtigden niet meer toe te passen. Samenwerkingsconcept Een van de krachten van IkStartSmart is dat het is opgebouwd vanuit een samenwerkingsconcept. Deze samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om een goede startersinfrastructuur voor nieuwe bedrijven te krijgen. Er is bewust gekozen voor coproductie en cofinanciering om enerzijds een compleet en aantrekkelijk pakket aan te kunnen bieden en om anderzijds effectief en efficiënt te kunnen zijn. Compleet is hier vertaald in coaching, training, advies, netwerken en microfinanciering. Aantrekkelijk staat voor keuzevrijheid en maatwerk. Het streven naar effectiviteit en efficiency vertaalt zich onder andere in het gebruikmaken van de bestaande infrastructuur voor ondernemers. 8

11 Zo worden de Kamers van Koophandel ingezet voor de intake, diagnose en het hosten van de netwerkbijeenkomsten, professionele mkb-ondernemers voor coaching, HAN/CvO voor de training Certificaat Ondernemerschap/overige trainingen en de Stadsbanken voor de financiering. Samen met de provincie, de deelnemende gemeenten en ITS (onderzoeksinstituut voor effectmeting), is hiermee het veld van vaste samenwerkingspartners geschetst. Startende ondernemers worden nog betere ondernemers door ze in contact te brengen met andere dienstverleners. Op het gebied van onderwijs (Gelderland Valoriseert!), innovatie (RCT s, FoodValley, HealthValley, DFDC, KIEMT, Oost NV, Betuwse Bloem), financiering (microkrediet en andere instrumenten), huisvesting (Centrum voor Jong Ondernemerschap) en vele netwerken. Uniek in IkStartSmart is de brede maatschappelijke inbedding, het geografisch bereik, de vraaggestuurde ondersteuning, de aansluiting met het onderwijs en bedrijfsleven, een maatschappelijke effectmeting en de invulling van de behoefte van een brede doelgroep. In geen ander project of beleid komen deze elementen samen. Innovatieve aanpak IkStartSmart is op vele wijzen vernieuwend. Vernieuwend door de bewuste keuze voor een open benadering van ondernemerschap in tegenstelling tot de doelgroepgerichte benadering die veel andere startersprojecten kenmerkt. Uit ervaring blijkt dat de behoefte van een startende ondernemer veel meer te maken heeft met zijn of haar persoonlijke ondernemersvaardigheden en veel minder met zijn of haar sexe, ras, leeftijd, branche, woonomgeving of werksituatie. In IkStartSmart zijn dit unieke kenmerken van de ondernemer die mede bepalen hoe de ondersteuning wordt ingevuld. Het is deze open benadering en de combinatie van faciliteiten die het IkStartSmart -concept bruikbaar maken voor toepassing op grotere schaal en daarmee een vertrekpunt bieden voor een duurzaam startersbeleid. Uit het intakegesprek, gecombineerd met de ondernemerstest komen voor elke startende ondernemer eigen te ontwikkelen ondernemersvaardigheden naar voren. Deze ondernemersvaardigheden vormen het startpunt van het traject en zijn dus voor elke startende ondernemer anders. Tijdens het traject werden de vorderingen op de voet gevolgd via het startersvolgsysteem en de jaarlijkse effectmeting die hieraan is gekoppeld. IkStartSmart kon hierdoor kennis genereren over de effecten van individuele ondersteuning aan de ondernemer. IkStartSmart onderscheidt zich van andere initiatieven door: een businessmodel dat uitgaat van betaalde coaching; het geografisch bereik; de vraaggestuurde ondersteuning; het individuele maatwerktraject per deelnemer; het werken met ondernemerstesten bij de start én de afronding van het traject; het kiezen van de eigen coach uit de IkStartSmart - coachgroep; het persoonlijk budget voor trainingen en advies; het volgen van deelnemers met een startersvolgsysteem; het scouten van innovatieve ondernemers en andere talenten het bieden van een microkredietfaciliteit; een onafhankelijke en maatschappelijke effectmeting, ook op lange termijn. Het sterke punt van IkStartSmart zit in het maatwerk dat aan elke startende ondernemer wordt geleverd op basis van vraagsturing. IkStartSmart wordt gekenmerkt als een a la carte-menu waarbij de coaching het hoofdgerecht is en de overige onderdelen de bijgerechten zijn die worden ingezet als de maatwerkbehandeling hierom vraagt. 9

12 Nico Velzel 3D-ontwerpen, gemeente Culemborg, IkStartSmart 2010 >> Het grote voordeel is dat je gedwongen wordt op een afstand naar je bedrijf te kijken. Dus niet alleen bezig zijn met de hectiek van de dag, maar een visie ontwikkelen waar je met jouw bedrijf wilt staan over vijf jaar. Het was even wennen dat een coach meekijkt, maar nu merk ik dat dat juist heel goed is. Dat heeft me erg geholpen. Ik heb geleerd goed naar mijn doelgroep te kijken en die op de juiste manier te benaderen. Toen ik onlangs op een beurs stond, voelde ik me weerbaarder. 10

13 IkStartSmart -traject Het IkStartSmart -traject bestaat voor de deelnemer uit een negental dynamische en vraaggestuurde hoofdactiviteiten. Procesmatig ziet een IkStartSmart -traject er als volgt uit:? Coaching Kennismaking Diagnose Training Outtake? Netwerk Advies Microkrediet 1e ondernemerstest Nulmeting 2e ondernemerstest Nameting biedt aan startende ondernemers IkStartSmart samengevat: Individuele begeleiding van 1400 préstarters, starters en doorstarters; Ontwikkeling en verbetering van ondernemersvaardigheden van 1400 deelnemers; Professionalisering van de bestaande bedrijfsvoering bij 700 ondernemers; 35% van de préstarters start binnen 9 maanden een eigen onderneming; Startersvolgsysteem, waar vanuit diverse instanties gebruik van gemaakt kan worden; Onderzoeksrapport met de effecten van ondersteuning aan starters; Uitgebalanceerde methodiek voor startersondersteuning, die zich leent voor landelijke uitrol; Netwerkvorming; Uniek samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie Gelderland, onderwijsinstanties, bedrijfsleven en Kamer van Koophandel. 11

14 Voorbereiding IkStartSmart start in 2007 Op 28 februari 2007 hebben Provinciale Staten het initiatiefvoorstel Ondernemerschap en middenstand scoort in Gelderland van Statenlid Jan Hutten aangenomen om, door de uitrol van het project Start Smart, ondernemerschap in de Provincie Gelderland te bevorderen. De Kamers van Koophandel hebben vanaf juni 2007 de coördinatie opgepakt voor de uitrol van het project naar gemeenten in geheel Gelderland. Het project Start Smart vormde de basis voor IkStartSmart. Realisatie In het kader van de voorbereiding voor de Gelderse uitrol is een degelijke projectorganisatie ingericht, zijn projectplan, factsheet en wervingsbrochure ontwikkeld en verspreid, zijn informatieve bijeenkomsten georganiseerd, zijn alle gemeenten benaderd voor participatie en is de website ontwikkeld als communicatie drager voor het project. Tevens is een selectieprocedure ontwikkeld om via een openbare aanbesteding coaches te werven voor het project en is een kickoff-bijeenkomst op Sport- en Congrescentrum Papendal voorbereid. 1. Het inrichten van een degelijke projectorganisatie Door Provincie Gelderland zijn de Kamers van Koophandel gevraagd om uitvoering te geven aan de Gelderse uitrol van IkStartSmart. In Gelderland zijn de Kamers van Koophandel Centraal Gelderland (Stadsregio Arnhem/Nijmegen, Achterhoek en Valleiregio), Oost Nederland (Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe) en Midden-Nederland (Rivierenland) actief. Voor de Kamer van Koophandel was een gezamenlijke vorm van projectleiding nieuw en gezien het belang van het project is in februari 2008 Stichting IkStartSmart opgericht. Het stichtingsbestuur werd gevormd door de drie directeuren/managers Voorlichting van de genoemde KvK s, te weten Rob Gregorowitsch (KvK Oost Nederland, voorzitter, Peter Hendriks (KvK Centraal Gelderland, secretaris) en Hans Jooren (KvK Midden-Nederland, penningmeester). In februari 2008 werd Lambêr van Nispen (KvK Midden-Nederland) als projectmanager aangesteld. De projectmanager werkt in een teamverband nauw samen met een drietal projectcoördinatoren, één van elke Kamer van Koophandel. Voor een goede communicatie over het project en de voortgang daarvan is er periodiek overleg met het aan het project IkStartSmart toegewezen communicatieteam. Schematisch ziet de totale projectorganisatie er als volgt uit: Bestuur stichting IkStartSmart Raad van advies Projectleiding Klankbordgroep gemeenten Werkgroep Intakeloketten Werkgroep Coachpool Werkgroep Trainingen Werkgroep Adviespool Werkgroep Startersvolgsysteem 12

15 Ingrid Solleveld eigenaresse evenementenbureau, gemeente Buren, IkStartSmart 2009 >> IkStartSmart heeft mij enorm geholpen om o.a. de correcte vorm te vinden. Mijn coach Rien Wesseling heeft mij hier optimaal in begeleid. 13

16 In totaal zijn door de Kamers van Koophandel 15 medewerkers geselecteerd én getraind die de intake voor het project voor hun rekening nemen en die samen met de deelnemer de resultaten van de Ondernemerstest bespreken. De input die de intake oplevert, gecombineerd met de resultaten van de Ondernemerstest, vormen de basis voor een individueel en op de deelnemer toegespitst plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt door de KvK-contactpersoon opgesteld en vormt de basis voor de werkzaamheden van de coach. De KvK-contactpersoon is gedurende de looptijd van het begeleidingstraject door de coach het aanspreekpunt namens de Kamer van Koophandel voor de deelnemer. 2. Ontwikkelen van projectplan, factsheet en wervingsbrochure Een robuust projectplan is de basis voor het project IkStartSmart. Dit projectplan is gerealiseerd in de periode juni-oktober 2007 en is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de Bedrijfsadviseurs Start van KvK Centraal Gelderland, KvK Oost Nederland en KvK Midden- Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van Startersprofielen, Ondernemerschapsmonitoren en de in het Handelsregister aanwezige gegevens. Tevens is gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in het project Start Smart Arnhem/ Nijmegen/Achterhoek en het project IkStartSmart Salland. Op basis van het projectplan is een factsheet ontwikkeld. Deze factsheet is een verkorte weergave van het projectplan en is bedoeld om de lezer snel inhoudelijke informatie over de belangrijkste onderdelen van het project IkStartSmart te kunnen verstrekken. Voor IkStartSmart is een eigen specifieke huisstijl ontwikkeld met een eigen logo en kleurenschema s. Alle communicatie-uitingen (posters, briefpapier en enveloppen) zijn ontworpen in deze huisstijl. Op basis van de factsheet is een wervingsbrochure ontwikkeld. Deze wervingsbrochure wordt gebruikt om potentiële deelnemers voor het project te interesseren. De wervingsbrochure wordt gebruikt aan de balies van de kantoren van de Kamers van Koophandel, aan de publieksbalies van de deelnemende gemeenten, door de geselecteerde coaches, in bibliotheken, bij banenmarkten van UWV/CWI en bij Startersdagen, starterscafés en overige netwerkbijeenkomsten in de provincie. De Provincie Gelderland wordt genoemd in alle uitgaande correspondentie en op zoveel mogelijk communicatie-uitingen. 3. Het organiseren van informatieve bijeenkomsten In de periode juni-september 2007 is een drietal roadshows georganiseerd om de gemeenten in de provincie te interesseren voor deelname aan IkStartSmart. Deze roadshows zijn georganiseerd in Nijmegen, Apeldoorn en Tiel. Doelgroep voor deze bijeenkomsten waren de portefeuillehouders Economische Zaken, de bedrijfscontact-functiona - rissen en/of de beleidsmedewerkers Economische Zaken. Veel gemeenten zijn op één van de roadshows aanwezig geweest. Aan de roadshows werd inhoudelijk medewerking verleend door mevrouw Dominique Binkhorst van de Provincie Gelderland en gemeenten die ervaring hadden met het project StartSmart Arnhem/Nijmegen/Achterhoek. Met name de gemeente Doetinchem heeft een actieve bijdrage geleverd door haar inzichten en ervaringen met de aanwezige collega s te delen. Tevens zijn tijdens de road shows een coach en een deelnemer uit het StartSmart -project aan het woord geweest over hun positieve ervaringen. Als vervolg op deze roadshows is er in 2007 en 2008 veelvuldig contact geweest tussen de accountmanagers van de Kamers van Koophandel en de Gelderse gemeenten over hun participatie in het project. 4. Het inrichten en lanceren van website Website is uiteraard ontwikkeld in de IkStartSmart -huisstijl. De website bestond bij de start in 2007 uit een portal voor IkStartSmart (Gelderland) en IkStartSmart (Salland) en wordt gebruikt als communicatie-drager voor 14

17 het project. Op alle communicatiemiddelen en persberichten wordt de naam van de website vermeld. Op de website is de volgende informatie terug te vinden: Wat is IkStartSmart? Hoe werkt IkStartSmart? Voor wie is IkStartSmart? Stappenplan Informatie over de geselecteerde coaches Informatie over de deelnemende gemeenten Informatie over spreekuren Informatie over trainingen Kosten voor de deelnemer Nieuwsberichten Agenda met belangrijke bijeenkomsten en events Tevens is de website de ingang voor de deelnemer om via een unieke gebruikersnaam en wachtwoord zich aan te melden voor bijeenkomsten en trainingen, de adviesvraag te stellen of om zijn/haar profiel op de website te plaatsen. Er is besloten om het opzetten van het trainingsaanbod, gezien de voorziene tijdsinvestering, niet te ontwikkelen in de voorbereidingsfase maar dit later in 2008 op te pakken. 6. Kickoff-bijeenkomst IkStartSmart Het organiseren van een kickoff-bijeenkomst was niet voorzien bij het indienen van de subsidieaanvraag voor de voorbereidingskosten van IkStartSmart. Wel werd duidelijk in de voorbereidingsfase dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd moest worden om de start van het project IkStartSmart in Gelderland duidelijk te markeren. Ook gezien de wens van Provincie Gelderland om een snel vervolg op het pilotproject SmartSmart Arnhem/Nijmegen/Achterhoek te realiseren. De IkStartSmart -huisstijl heeft een sportieve look and feel. Hierdoor en door de centrale ligging in Gelderland, was de keuze snel gemaakt om als locatie voor de kickoff-bijeenkomst te kiezen voor Papendal, het grootste sportcentrum van Nederland. 5. Het selecteren van coaches en opzetten van trainingsaanbod Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de voorbereidingsfase de coaches te selecteren voor het project en het trainingaanbod op te zetten. Gedurende het voorbereidingstraject werd duidelijk dat het selecteren van 36 coaches (18 voor Stadsregio Arnhem/Nijmegen, Achterhoek en Valleiregio, 12 voor Stedendriehoek en Noord-Veluwe en 6 voor Rivierenland) niet tijdig gerealiseerd kon worden gezien het tijdsbeslag dat deze selectie met zich mee zou brengen. Er is derhalve gekozen om in de voorbereidingsfase een selectieprocedure te ontwikkelen en deze goed voor te bereiden. Deze ontwikkeling betrof de volgende onderdelen: het schrijven van een aanbestedingsdocument het uitwerken van procedures het ontwikkelen van een scoreformulier het beschrijven van cases het selecteren van actrices voor het rollenspel het samenstellen van een drietal selectiecommissies met een onafhankelijk voorzitter het opstellen van de planning voor de selectiegesprekken. Sprekers op de kickoff-bijeenkomst waren Marijke van Haaren (gedeputeerde Economische Zaken), Otwin van Dijk (wethouder Economische Zaken gemeente Doetinchem), Lambêr van Nispen (projectmanager IkStartSmart ), Arnold Vanderlyde (voormalig topsporter) en Fred de Boer (netwerkspecialist). Statenlid Jan Hutten gaf samen met projectmanager Lambêr van Nispen het startschot van IkStartSmart. De kickoff-bijeenkomst werd bezocht door een 200-tal geïnteresseerden: coaches, potentiële deelnemers en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie. Aan het eind van de bijeenkomst hebben zich 79 geïnteresseerde deelnemers gemeld. Het projectteam is hierbij ondersteund door Wim Korsten van De Eigen Zaak, een gerenommeerde onderneming in Arnhem op het gebied van coachen van ondernemers en het opleiden van ondernemerscoaches. 15

18 Raad van Advies Een goede maatschappelijke verankering was bij de start van het IkStartSmart -project in 2008 gewenst om het project te begeleiden. Hiertoe is een Raad van Advies samengesteld. De leden van de Raad van Advies werden gevraagd op basis van hun betrokkenheid bij IkStartSmart of bij het stimuleren van ondernemerschap in Gelderland. Zij hielden zich bezig met signaleren, informeren, kennisuitwisseling en advies uitbrengen aan het bestuur van Stichting IkStartSmart. De taken van de Raad van Advies: Het geven van advies aan bestuur inzake de visie op starters; Realiseren van een koppeling met het onderwijsveld; Ondersteunen van ondernemerschap bij gemeenten; Het vervullen van de netwerkfunctie als ambassadeurs; Bespreken van voortgang en uitvoering van IkStartSmart Gelderland. De leden van de Raad van Advies: mw. M.L.P. Sijbers, wethouder EZ gemeente Neerijnen, namens de deelnemende gemeenten in Rivierenland (tot april 2010) mw. R. Weeda, wethouder Economische Zaken gemeente Arnhem, namens de gemeenten in de Stadsregio Arnhem/Nijmegen (tot juli 2009) mw. E. Tuijnman, burgemeester gemeente Overbetuwe, namens de gemeenten in de Stadsregio Arnhem/Nijmegen (vanaf november 2009) de heer D.W.H. Krooshof, secretaris Sociaal Economisch Overleg Noord-Veluwe, namens de deelnemende gemeenten van de Noord-Veluwe, Barneveld en Zutphen de heer A. David, ondernemer in Centraal Gelderland, namens FNV- en CNV Zelfstandigen de heer C.J. Spronk, ondernemer in Noord-Veluwe, namens VNO/NCW Midden mw. L.L. Doude van Troostwijk, ondernemer in Rivierenland, namens MKB Midden mw. drs. S.C. Shkolnik-Oostwouder, lid van College van Bestuur Graafschap College Doetinchem, namens MBO-Gelderland de heer E. Wierstra, lector Ondernemerschap Saxion, namens HBO-Gelderland Bijeenkomsten Raad van Advies met bestuur van Stichting IkStartSmart 9 juli 2009 Kennismakings- en informatiebijeenkomst 12 november 2009 Onderwerpen: de voortgang van het project de verlenging van de looptijd van het project met 1 jaar tot 31 december 2011 de aanpassingen in aantallen deelnemers de herverdeling van de provinciale subsidie de extra trajecten op basis van het Gelders Aktieplan Recessie een gesprek met coach Alex Jansen en deelnemer Co van Baar 9 april 2010 Onderwerpen: De resultaten van de voorlopige effectmeting De begroting en de financiële resultaten De mogelijke verduurzaming van het project 20 mei 2011 Onderwerpen: Evaluatie IkStartSmart door EIM Stand van zaken Voorbereiding IkStartSmart 2012 en verder 16

19 Barend Kramer private chef, gemeente Ede, IkStartSmart 2010 >> Goed om met andere starters in contact te komen. 17

20 Ontwikkelingen project Er is veelvuldig overleg geweest tussen de projectmanager en de verantwoordelijke beleids medewerker van Provincie Gelderland over de voortgang van het project, het aanhaken van gemeenten, de communicatie, (het werven van) deelnemers en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast was er jaarlijks een bestuurlijk overleg tussen de verantwoordelijke gedeputeerde en het bestuur van Stichting IkStartSmart. Deze bestuurlijke overleggen hebben plaatsgevonden op: 18 september november oktober 2011 Onderzoek Business coaches ITS, het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in 2009 haar onderzoek afgerond naar coaching van (startende) ondernemers. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in de stand van zaken rond coaching. IkStartSmart heeft meegewerkt aan het schriftelijke gedeelte van het onderzoek en de afsluitende workshop in februari Het onderzoek is gepresenteerd aan de opdrachtgever en is openbaar. IkStartSmart en de diverse onderdelen van het project worden in het onderzoek een aantal keren positief genoemd. IkStartSmart heeft overleg gevoerd met de provincie om het niet-gebruikte provinciale subsidiedeel te mogen herver delen over de gemeenten. Dit zogenaamde herverdelingsbudget werd ingezet bij die gemeenten die relatief veel bijdroegen per traject ten opzichte van andere gemeenten. De provincie heeft op 21 december 2009 ingestemd met dit voorstel. Dit betekende dat in alle gemeenten die niet achteraf een vast bedrag per traject hadden bijgedragen, het aantal IkStartSmart -trajecten werd verhoogd naar maximaal 20 trajecten zonder dat hiervoor extra cofinanciering werd gevraagd. Tevens is de doelstelling van het begeleiden van 1400 (startende) ondernemers verlaagd naar Voor gemeenten die achteraf per traject betaalden, was deze herverdeling niet van toepassing. Voor deze gemeenten werd de oorspronkelijke bijdrage van E per traject vanaf 1 januari 2010 verlaagd naar E per traject. Op deze manier werd het niet-gebruikte provinciale subsidiedeel ook voor deze gemeenten ingezet om de bijdrage meer in lijn te brengen met de gemiddelde bijdrage per gemeente. Herverdeling provinciale subsidie Medio 2009 is duidelijk geworden dat niet alle 56 Gelderse gemeenten het project IkStartSmart gaan ondersteunen. Hierdoor zou een gedeelte van de provinciale subsidie niet ingezet kunnen worden voor het verbeteren van ondernemersvaardigheden bij starters en ondernemers. Als een gemeente niet financieel ondersteunt, kunnen uit die gemeente ook geen deelnemers worden begeleid. Daarnaast heeft het projectteam IkStartSmart in de uitvoering geconstateerd dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen gemeenten als de cofinanciering wordt teruggerekend naar een bijdrage per traject. Looptijd IkStartSmart Eveneens op 21 december 2009 heeft Provincie Gelderland besloten de looptijd van het project IkStartSmart te verlengen met één jaar tot 31 december Deze beslissing is enerzijds het gevolg van het langzamer deelnemen van gemeenten dan verwacht en/of het minder cofinanciering bijdragen dan gevraagd waardoor het aantal beoogde deelnemers in de oorspronkelijke projectperiode niet kan worden gerealiseerd. Anderzijds is dit het gevolg van het koppelen van Microkrediet Gelderland aan de IkStartSmart -coaching waardoor meer ondernemers een beroep op IkStartSmart konden doen. 18

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie