IkStartSmart Gelderland Eindrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IkStartSmart Gelderland 2008-2012. Eindrapportage"

Transcriptie

1 IkStartSmart Gelderland Eindrapportage

2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Samenvatting... 4 Startersbeleid Provincie Gelderland... 6 Wat is IkStartSmart?... 8 Voorbereiding IkStartSmart start in Raad van Advies Ontwikkelingen project Gemeenten Deelnemers Coaches Trainingen Adviseurs Netwerkbijeenkomsten Startersvolgsysteem Communicatie en publiciteit Microkrediet Gelderland Evaluatie IkStartSmart Resultaten en effectmeting Ontwikkeling IkStartSmart Bijlagen Bijlage 1 Verdeling Recessietrajecten over de gemeenten Bijlage 2 Eindstand deelnemers IkStartSmart Bijlage 3 Coaches Bijlage 4 Adviseurs Bijlage 5 Netwerkbijeenkomsten Bijlage 6 Bijzondere bijeenkomsten Bijlage 7 IkStartSmart -ondernemers in het nieuws, een selectie Bijlage 8 Data vergaderingen bestuur stichting IkStartSmart Bijlage 9 Data vergaderingen projectteam

4 Inleiding In de periode is er veel kennis opgedaan omtrent de behoeften van de startende ondernemer in Gelderland en is de IkStartSmart -formule een effectief instrument gebleken om meer en betere ondernemers af te leveren. De vraagsturing die IkStartSmart kenmerkt, levert het juiste maatwerk voor elke individuele deelnemer. De investering in de verbetering van ondernemersvaardigheden van startende ondernemers draagt bij aan de economische ontwikkeling van gemeenten en provincie. IkStartSmart is door het Ministerie van Economische Zaken aangemerkt als een good-practice voor het bevorderen van ondernemerschap in de EU en opgenomen op IkStartSmart is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgenomen op Deze website is bedoeld om inzicht te geven welke methodes het beste werken om mensen weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces. IkStartSmart is opgenomen omdat het ook mensen met een uitkering de stap laat maken naar het ondernemerschap. IkStartSmart staat voor een kwalitatief goed project om startende ondernemers te begeleiden bij de start van het ondernemerschap. De kracht van IkStartSmart is een unieke publiek-private samenwerking met een lean en mean ingerichte projectorganisatie, die alle schakels passend in elkaar laat overlopen en waarbij samenwerking hoog in het vaandel staat. Voor u ligt het inhoudelijk verslag van het project IkStartSmart In dit verslag wordt inge gaan op het waarom van het project, wat de voorbereidingsactiviteiten zijn geweest, welke onderdelen deel uitmaken van het project en natuurlijk wat de resultaten zijn afgezet tegen de doelstellingen die in het projectplan zijn geformuleerd. In het bijzonder wordt ingegaan op de activiteiten die zijn verricht voor het laten aansluiten van gemeenten, het werven van deelnemers, het maken van promotie voor het project en het genereren van publiciteit en daarmee nieuwswaarde. Dat dit uitstekend is gelukt blijkt onder andere uit de 45 gemeenten die IkStartSmart in de projectperiode hebben ondersteund (80% van het totale aantal gemeenten), er zijn 1519 deelnemers begeleid (8,5% boven de doelstelling van 1400) en dat zowel IkStartSmart zelf, deelnemers en coaches regelmatig het nieuws (dagbladen, weekbladen, websites, radio- en tv-programma s) hebben gehaald. Rob Gregorowitsch Voorzitter Stichting IkStartSmart Lambêr van Nispen Projectmanager maart

5 Astrid Feijen eigenaresse reisbureau voor singles, gemeente Doetinchem, IkStartSmart 2008 >> Mijn coach helpt me te focussen en commerciëler te denken en te handelen. Het is heerlijk om vrijuit te kunnen sparren met iemand met een frisse blik. 3

6 Samenvatting Provincie Gelderland heeft de Kamers van Koophandel gevraagd om uitvoering te geven aan de Gelderland-brede uitrol van IkStartSmart. Vanaf juni 2007 is met een enthousiast team van mensen gewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van het project IkStartSmart. In het kader van de voorbereidingsactiviteiten is een degelijke projectorganisatie ingericht, zijn projectplan, factsheet en wervingsbrochure ontwikkeld en verspreid, zijn informatieve bijeenkomsten georganiseerd, zijn alle gemeenten benaderd voor participatie en is website ikstartsmart.nl ontwikkeld. Tevens is een selectieprocedure ontwikkeld om via een openbare aanbesteding coaches te werven voor het project en is de kickoff-bijeenkomst van IkStartSmart Gelderland op Sport- en Congrescentrum Papendal voorbereid. Het IkStartSmart - traject in beeldblog Beeldblogs ontworpen door Arjan Glas, gemeente Putten, IkStartSmart 2009, 4

7 Niet alleen in de voorbereidingsfase maar zeker ook tijdens de uitvoering van het project, heeft de projectorganisatie de IkStartSmart -formule steeds verder ontwikkeld door te luisteren naar coaches, deelnemers, gemeenten, provincie en overige geïnteresseerden. De projectorganisatie, ontwikkelt, voert uit, monitort, leert, past aan en gaat verder: SMART ondernemerschap. De positieve resultaten zoals die blijken uit de IkStartSmart -effectmeting van ITS Nijmegen, de EIMevaluatie en de Evaluatiestudie van de RijksUniversiteit Groningen naar de lange termijneffecten, hebben ertoe geleid dat er ook in de provincies Overijssel en Flevoland IkStartSmart -projecten van start zijn gegaan. Bijzonder in het IkStartSmart -project is dat de toegelaten deelnemers de eigen coach moeten kiezen uit de voorgeselecteerde coachgroep op basis van een coachprofiel op en een kennismakingsgesprek. De deelnemers worden dus niet gekoppeld door de projectorganisatie aan een bepaalde coach, de deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke coachkeuze. Dit is één van de succesfactoren van het project. In het projectplan zijn de volgende beoogde resultaten opgenomen: Beoogd resultaat 1: Individuele begeleiding van 1400 préstarters, starters en doorstarters Realisatie: 1519 deelnemers begeleid (+8,5%), zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 2: Ontwikkeling en verbetering van ondernemersvaardigheden van 1400 deelnemers Realisatie: gerealiseerd, zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 3: Professionalisering van de bestaande bedrijfsvoering bij 700 ondernemers Realisatie: gerealiseerd, zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 4: 35% van de préstarters start binnen 9 maanden een eigen onderneming Realisatie: gerealiseerd, zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 5: Startersvolgsysteem, waar diverse instanties gebruik van kunnen maken Realisatie: Startersvolgsysteem ontwikkeld en gebruikt voor volgen deelnemers IkStartSmart en Gelderland Onderneemt!/Gelderland Valoriseert! Beoogd resultaat 6: Onderzoeksrapport met de effecten van ondersteuning aan starters Realisatie: zie Effectmeting ITS Beoogd resultaat 7: Uitgebalanceerde methodiek voor startersondersteuning, die zich leent voor landelijke uitrol Realisatie: gerealiseerd, zie EIM Evaluatie Beoogd resultaat 8: Netwerkvorming Realisatie: Netwerk van IkStartSmart -deelnemers in Gelderland; Een digitaal netwerk van IkStartSmart -deelnemers op LinkedIn waarvan ook deelnemers uit de andere IkStartSmart -projecten lid zijn; Netwerk van IkStartSmart -coaches; Een digitaal netwerk van IkStartSmart -coaches op LinkedIn waarvan ook coaches uit de andere IkStartSmart -projecten lid zijn; Netwerk van initiatieven van ondersteuners van startend ondernemerschap (Gelderland Onderneemt/ Gelderland Valoriseert!, Centra voor Jong Ondernemerschap, Startlife en Health Valley. Beoogd resultaat 9: Uniek samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie Gelderland, onderwijsinstanties, bedrijfsleven en Kamer van Koophandel. Realisatie: gerealiseerd 5

8 Startersbeleid Provincie Gelderland Nieuwe ondernemers zijn inspirerend, hebben nieuwe inzichten en prikkelen bestaande bedrijven alert te blijven op straffe van marktverlies of zelfs het beëindigen van de activiteiten. Economische groei hangt positief samen met het aandeel beginnende ondernemers. Uiteindelijk vormen deze een constante bron van economische vernieuwing, dynamiek en werkgelegenheid. Ondanks een goede voorbereiding en motivatie is niet iedere starter succesvol. Van de 100 starters in Nederland bestaan er na 2 jaar nog 80 en na 5 jaar nog 60. Uit cijfers van de Kamer van KoophandeI bleek dat in Gelderland deze overlevingskans nog lager lag: na 5 jaar is 50% van de bedrijven is gestopt. Een goed arbeidsmarktbeleid wordt in Gelderland gezien als het beste middel ter bestrijding van toenemende werkeloosheid: mensen (weer) aan het werk helpen en daar waar het kan via zelfstandig ondernemerschap. Voor succesvol ondernemen zijn vakmanschap, goede marktkennis én een kwalitatief gedegen aanpak nodig. Verhoging van de kwaliteit van de startende ondernemers draagt bij aan een grotere overlevingskans, bewuste groei en ontwikkeling en het herkennen en waarmaken van kansen: Provincie Gelderland zet in op meer en betere starters. In de jaren is in de projecten Start Klaar en Start Smart ervaring opgedaan in de benadering en ondersteuning van startende ondernemers. De resultaten van deze projecten hebben de fundamenten gelegd voor het project IkStartSmart : individuele begeleiding tijdens en na de start competentieontwikkeling financiering op het juiste moment contact met andere ondernemers Op basis van de resultaten van de genoemde projecten heeft Provincie Gelderland in haar beleidsplan Maak het in Gelderland voor het eerst startersbeleid als speerpunt opgenomen. Een belangrijk onderdeel hierbij is de noodzaak voor midden- en kleinbedrijven om gemakkelijker toegang te krijgen tot financiering, een speerpunt van de Europese Commissie. Hierdoor werd een unieke gelegenheid gecreëerd om 1400 (potentiële) ondernemers in Gelderland vanaf april 2008 tot 31 december 2010 aan het IkStartSmart -project te laten deelnemen. Het project is in 2010 met één jaar verlengd tot 31 december 2011 met middelen die vanuit de recessiegelden zijn vrijgemaakt. Doel van het startersbeleid: In geheel Gelderland het ondernemerschap bevorderen door de startperiode te versterken. Hiervoor faciliteiten aanbieden waardoor de start wordt ondersteund en tevens de slaagkans van starters blijvend wordt vergroot. Deze aspecten verhogen de kwaliteit van de ondernemer en daarmee de overlevingskans van de nieuwe onderneming. 6

9 Pieter van Rijbroek financieel adviseur, gemeente Overbetuwe, IkStartSmart 2008 >> IkStartSmart is praktisch, stimulerend, inspirerend en doelgericht. De gesprekken met mijn coach zetten me op scherp en behouden me voor valkuilen. 7

10 Wat is IkStartSmart? IkStartSmart ondersteunt startende ondernemers bij het maken van een goede start door een individueel maatwerkbegeleidingstraject te bieden. Het project biedt nuttige informatie, contactpersonen, ervaren coaches, trainingen én brengt starters in contact met andere beginnende ondernemers. IkStartSmart richt zich op kansrijke (pré-)starters en ondernemers die maximaal vijf jaar actief zijn met hun onderneming in de provincie Gelderland. Doelstelling IkStartSmart Het project IkStartSmart richtte zich op kansrijke (pré-)starters en ondernemers die niet langer dan vijf jaar actief waren met hun onderneming in de provincie Gelderland. Het project had een looptijd van vier jaar. IkStartSmart ging van start in april 2008, de instroom van deelnemers eindigde in december Alle begeleidingstrajecten zijn op 31 augustus 2012 afgerond. Doel was om in de projectperiode (startende) ondernemers te begeleiden. Overige doelstellingen: Meer en betere starters en de slaagkans van starters op de lange termijn vergroten door hun ondernemersvaardigheden te verbeteren; Verkrijgen van goede startersinfrastructuur en stroomlijning met reeds bestaande initiatieven; Het genereren van kennis over de effecten en de behoeften van startende ondernemers; Ontwikkelen van startersvolgsysteem, dat zich leent voor schaalvergroting en meerdere gebruikers; Herkenning van de speerpunten van de regio s in de samenstelling van coach/adviespools en trainingsaanbod; Het aanbieden van een structuur en basisvaardigheden voor de aanvraag van microfinanciering. Financiering en uitvoering IkStartSmart IkStartSmart investeert in ondernemerschap. De provincie Gelderland, de deelnemende gemeenten en de Kamers van Koophandel financierden het project. Ook van de deelnemers werd een eigen bijdrage gevraagd. De uitvoering ligt bij de Kamers van Koophandel in Gelderland die hiervoor Stichting IkStartSmart hebben opgericht. Uitkeringsgerechtigden Bij de start van IkStartSmart in 2008 bestonden er diverse regelingen om vanuit een uitkering te starten met een eigen bedrijf. Deelname aan IkStartSmart was echter beperkt mogelijk en per deelnemende gemeente waren er slechts enkele plaatsen voor uitkeringsgerechtigden beschikbaar. Doordat de diverse regelingen voor uitkeringsgerechtigden in de loop der jaren zijn afgebouwd, heeft IkStartSmart besloten om in 2010 de beperking voor uitkeringsgerechtigden niet meer toe te passen. Samenwerkingsconcept Een van de krachten van IkStartSmart is dat het is opgebouwd vanuit een samenwerkingsconcept. Deze samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om een goede startersinfrastructuur voor nieuwe bedrijven te krijgen. Er is bewust gekozen voor coproductie en cofinanciering om enerzijds een compleet en aantrekkelijk pakket aan te kunnen bieden en om anderzijds effectief en efficiënt te kunnen zijn. Compleet is hier vertaald in coaching, training, advies, netwerken en microfinanciering. Aantrekkelijk staat voor keuzevrijheid en maatwerk. Het streven naar effectiviteit en efficiency vertaalt zich onder andere in het gebruikmaken van de bestaande infrastructuur voor ondernemers. 8

11 Zo worden de Kamers van Koophandel ingezet voor de intake, diagnose en het hosten van de netwerkbijeenkomsten, professionele mkb-ondernemers voor coaching, HAN/CvO voor de training Certificaat Ondernemerschap/overige trainingen en de Stadsbanken voor de financiering. Samen met de provincie, de deelnemende gemeenten en ITS (onderzoeksinstituut voor effectmeting), is hiermee het veld van vaste samenwerkingspartners geschetst. Startende ondernemers worden nog betere ondernemers door ze in contact te brengen met andere dienstverleners. Op het gebied van onderwijs (Gelderland Valoriseert!), innovatie (RCT s, FoodValley, HealthValley, DFDC, KIEMT, Oost NV, Betuwse Bloem), financiering (microkrediet en andere instrumenten), huisvesting (Centrum voor Jong Ondernemerschap) en vele netwerken. Uniek in IkStartSmart is de brede maatschappelijke inbedding, het geografisch bereik, de vraaggestuurde ondersteuning, de aansluiting met het onderwijs en bedrijfsleven, een maatschappelijke effectmeting en de invulling van de behoefte van een brede doelgroep. In geen ander project of beleid komen deze elementen samen. Innovatieve aanpak IkStartSmart is op vele wijzen vernieuwend. Vernieuwend door de bewuste keuze voor een open benadering van ondernemerschap in tegenstelling tot de doelgroepgerichte benadering die veel andere startersprojecten kenmerkt. Uit ervaring blijkt dat de behoefte van een startende ondernemer veel meer te maken heeft met zijn of haar persoonlijke ondernemersvaardigheden en veel minder met zijn of haar sexe, ras, leeftijd, branche, woonomgeving of werksituatie. In IkStartSmart zijn dit unieke kenmerken van de ondernemer die mede bepalen hoe de ondersteuning wordt ingevuld. Het is deze open benadering en de combinatie van faciliteiten die het IkStartSmart -concept bruikbaar maken voor toepassing op grotere schaal en daarmee een vertrekpunt bieden voor een duurzaam startersbeleid. Uit het intakegesprek, gecombineerd met de ondernemerstest komen voor elke startende ondernemer eigen te ontwikkelen ondernemersvaardigheden naar voren. Deze ondernemersvaardigheden vormen het startpunt van het traject en zijn dus voor elke startende ondernemer anders. Tijdens het traject werden de vorderingen op de voet gevolgd via het startersvolgsysteem en de jaarlijkse effectmeting die hieraan is gekoppeld. IkStartSmart kon hierdoor kennis genereren over de effecten van individuele ondersteuning aan de ondernemer. IkStartSmart onderscheidt zich van andere initiatieven door: een businessmodel dat uitgaat van betaalde coaching; het geografisch bereik; de vraaggestuurde ondersteuning; het individuele maatwerktraject per deelnemer; het werken met ondernemerstesten bij de start én de afronding van het traject; het kiezen van de eigen coach uit de IkStartSmart - coachgroep; het persoonlijk budget voor trainingen en advies; het volgen van deelnemers met een startersvolgsysteem; het scouten van innovatieve ondernemers en andere talenten het bieden van een microkredietfaciliteit; een onafhankelijke en maatschappelijke effectmeting, ook op lange termijn. Het sterke punt van IkStartSmart zit in het maatwerk dat aan elke startende ondernemer wordt geleverd op basis van vraagsturing. IkStartSmart wordt gekenmerkt als een a la carte-menu waarbij de coaching het hoofdgerecht is en de overige onderdelen de bijgerechten zijn die worden ingezet als de maatwerkbehandeling hierom vraagt. 9

12 Nico Velzel 3D-ontwerpen, gemeente Culemborg, IkStartSmart 2010 >> Het grote voordeel is dat je gedwongen wordt op een afstand naar je bedrijf te kijken. Dus niet alleen bezig zijn met de hectiek van de dag, maar een visie ontwikkelen waar je met jouw bedrijf wilt staan over vijf jaar. Het was even wennen dat een coach meekijkt, maar nu merk ik dat dat juist heel goed is. Dat heeft me erg geholpen. Ik heb geleerd goed naar mijn doelgroep te kijken en die op de juiste manier te benaderen. Toen ik onlangs op een beurs stond, voelde ik me weerbaarder. 10

13 IkStartSmart -traject Het IkStartSmart -traject bestaat voor de deelnemer uit een negental dynamische en vraaggestuurde hoofdactiviteiten. Procesmatig ziet een IkStartSmart -traject er als volgt uit:? Coaching Kennismaking Diagnose Training Outtake? Netwerk Advies Microkrediet 1e ondernemerstest Nulmeting 2e ondernemerstest Nameting biedt aan startende ondernemers IkStartSmart samengevat: Individuele begeleiding van 1400 préstarters, starters en doorstarters; Ontwikkeling en verbetering van ondernemersvaardigheden van 1400 deelnemers; Professionalisering van de bestaande bedrijfsvoering bij 700 ondernemers; 35% van de préstarters start binnen 9 maanden een eigen onderneming; Startersvolgsysteem, waar vanuit diverse instanties gebruik van gemaakt kan worden; Onderzoeksrapport met de effecten van ondersteuning aan starters; Uitgebalanceerde methodiek voor startersondersteuning, die zich leent voor landelijke uitrol; Netwerkvorming; Uniek samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie Gelderland, onderwijsinstanties, bedrijfsleven en Kamer van Koophandel. 11

14 Voorbereiding IkStartSmart start in 2007 Op 28 februari 2007 hebben Provinciale Staten het initiatiefvoorstel Ondernemerschap en middenstand scoort in Gelderland van Statenlid Jan Hutten aangenomen om, door de uitrol van het project Start Smart, ondernemerschap in de Provincie Gelderland te bevorderen. De Kamers van Koophandel hebben vanaf juni 2007 de coördinatie opgepakt voor de uitrol van het project naar gemeenten in geheel Gelderland. Het project Start Smart vormde de basis voor IkStartSmart. Realisatie In het kader van de voorbereiding voor de Gelderse uitrol is een degelijke projectorganisatie ingericht, zijn projectplan, factsheet en wervingsbrochure ontwikkeld en verspreid, zijn informatieve bijeenkomsten georganiseerd, zijn alle gemeenten benaderd voor participatie en is de website ontwikkeld als communicatie drager voor het project. Tevens is een selectieprocedure ontwikkeld om via een openbare aanbesteding coaches te werven voor het project en is een kickoff-bijeenkomst op Sport- en Congrescentrum Papendal voorbereid. 1. Het inrichten van een degelijke projectorganisatie Door Provincie Gelderland zijn de Kamers van Koophandel gevraagd om uitvoering te geven aan de Gelderse uitrol van IkStartSmart. In Gelderland zijn de Kamers van Koophandel Centraal Gelderland (Stadsregio Arnhem/Nijmegen, Achterhoek en Valleiregio), Oost Nederland (Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe) en Midden-Nederland (Rivierenland) actief. Voor de Kamer van Koophandel was een gezamenlijke vorm van projectleiding nieuw en gezien het belang van het project is in februari 2008 Stichting IkStartSmart opgericht. Het stichtingsbestuur werd gevormd door de drie directeuren/managers Voorlichting van de genoemde KvK s, te weten Rob Gregorowitsch (KvK Oost Nederland, voorzitter, Peter Hendriks (KvK Centraal Gelderland, secretaris) en Hans Jooren (KvK Midden-Nederland, penningmeester). In februari 2008 werd Lambêr van Nispen (KvK Midden-Nederland) als projectmanager aangesteld. De projectmanager werkt in een teamverband nauw samen met een drietal projectcoördinatoren, één van elke Kamer van Koophandel. Voor een goede communicatie over het project en de voortgang daarvan is er periodiek overleg met het aan het project IkStartSmart toegewezen communicatieteam. Schematisch ziet de totale projectorganisatie er als volgt uit: Bestuur stichting IkStartSmart Raad van advies Projectleiding Klankbordgroep gemeenten Werkgroep Intakeloketten Werkgroep Coachpool Werkgroep Trainingen Werkgroep Adviespool Werkgroep Startersvolgsysteem 12

15 Ingrid Solleveld eigenaresse evenementenbureau, gemeente Buren, IkStartSmart 2009 >> IkStartSmart heeft mij enorm geholpen om o.a. de correcte vorm te vinden. Mijn coach Rien Wesseling heeft mij hier optimaal in begeleid. 13

16 In totaal zijn door de Kamers van Koophandel 15 medewerkers geselecteerd én getraind die de intake voor het project voor hun rekening nemen en die samen met de deelnemer de resultaten van de Ondernemerstest bespreken. De input die de intake oplevert, gecombineerd met de resultaten van de Ondernemerstest, vormen de basis voor een individueel en op de deelnemer toegespitst plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt door de KvK-contactpersoon opgesteld en vormt de basis voor de werkzaamheden van de coach. De KvK-contactpersoon is gedurende de looptijd van het begeleidingstraject door de coach het aanspreekpunt namens de Kamer van Koophandel voor de deelnemer. 2. Ontwikkelen van projectplan, factsheet en wervingsbrochure Een robuust projectplan is de basis voor het project IkStartSmart. Dit projectplan is gerealiseerd in de periode juni-oktober 2007 en is tot stand gekomen na intensieve samenwerking tussen de Bedrijfsadviseurs Start van KvK Centraal Gelderland, KvK Oost Nederland en KvK Midden- Nederland. Hierbij is gebruik gemaakt van Startersprofielen, Ondernemerschapsmonitoren en de in het Handelsregister aanwezige gegevens. Tevens is gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan in het project Start Smart Arnhem/ Nijmegen/Achterhoek en het project IkStartSmart Salland. Op basis van het projectplan is een factsheet ontwikkeld. Deze factsheet is een verkorte weergave van het projectplan en is bedoeld om de lezer snel inhoudelijke informatie over de belangrijkste onderdelen van het project IkStartSmart te kunnen verstrekken. Voor IkStartSmart is een eigen specifieke huisstijl ontwikkeld met een eigen logo en kleurenschema s. Alle communicatie-uitingen (posters, briefpapier en enveloppen) zijn ontworpen in deze huisstijl. Op basis van de factsheet is een wervingsbrochure ontwikkeld. Deze wervingsbrochure wordt gebruikt om potentiële deelnemers voor het project te interesseren. De wervingsbrochure wordt gebruikt aan de balies van de kantoren van de Kamers van Koophandel, aan de publieksbalies van de deelnemende gemeenten, door de geselecteerde coaches, in bibliotheken, bij banenmarkten van UWV/CWI en bij Startersdagen, starterscafés en overige netwerkbijeenkomsten in de provincie. De Provincie Gelderland wordt genoemd in alle uitgaande correspondentie en op zoveel mogelijk communicatie-uitingen. 3. Het organiseren van informatieve bijeenkomsten In de periode juni-september 2007 is een drietal roadshows georganiseerd om de gemeenten in de provincie te interesseren voor deelname aan IkStartSmart. Deze roadshows zijn georganiseerd in Nijmegen, Apeldoorn en Tiel. Doelgroep voor deze bijeenkomsten waren de portefeuillehouders Economische Zaken, de bedrijfscontact-functiona - rissen en/of de beleidsmedewerkers Economische Zaken. Veel gemeenten zijn op één van de roadshows aanwezig geweest. Aan de roadshows werd inhoudelijk medewerking verleend door mevrouw Dominique Binkhorst van de Provincie Gelderland en gemeenten die ervaring hadden met het project StartSmart Arnhem/Nijmegen/Achterhoek. Met name de gemeente Doetinchem heeft een actieve bijdrage geleverd door haar inzichten en ervaringen met de aanwezige collega s te delen. Tevens zijn tijdens de road shows een coach en een deelnemer uit het StartSmart -project aan het woord geweest over hun positieve ervaringen. Als vervolg op deze roadshows is er in 2007 en 2008 veelvuldig contact geweest tussen de accountmanagers van de Kamers van Koophandel en de Gelderse gemeenten over hun participatie in het project. 4. Het inrichten en lanceren van website Website is uiteraard ontwikkeld in de IkStartSmart -huisstijl. De website bestond bij de start in 2007 uit een portal voor IkStartSmart (Gelderland) en IkStartSmart (Salland) en wordt gebruikt als communicatie-drager voor 14

17 het project. Op alle communicatiemiddelen en persberichten wordt de naam van de website vermeld. Op de website is de volgende informatie terug te vinden: Wat is IkStartSmart? Hoe werkt IkStartSmart? Voor wie is IkStartSmart? Stappenplan Informatie over de geselecteerde coaches Informatie over de deelnemende gemeenten Informatie over spreekuren Informatie over trainingen Kosten voor de deelnemer Nieuwsberichten Agenda met belangrijke bijeenkomsten en events Tevens is de website de ingang voor de deelnemer om via een unieke gebruikersnaam en wachtwoord zich aan te melden voor bijeenkomsten en trainingen, de adviesvraag te stellen of om zijn/haar profiel op de website te plaatsen. Er is besloten om het opzetten van het trainingsaanbod, gezien de voorziene tijdsinvestering, niet te ontwikkelen in de voorbereidingsfase maar dit later in 2008 op te pakken. 6. Kickoff-bijeenkomst IkStartSmart Het organiseren van een kickoff-bijeenkomst was niet voorzien bij het indienen van de subsidieaanvraag voor de voorbereidingskosten van IkStartSmart. Wel werd duidelijk in de voorbereidingsfase dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd moest worden om de start van het project IkStartSmart in Gelderland duidelijk te markeren. Ook gezien de wens van Provincie Gelderland om een snel vervolg op het pilotproject SmartSmart Arnhem/Nijmegen/Achterhoek te realiseren. De IkStartSmart -huisstijl heeft een sportieve look and feel. Hierdoor en door de centrale ligging in Gelderland, was de keuze snel gemaakt om als locatie voor de kickoff-bijeenkomst te kiezen voor Papendal, het grootste sportcentrum van Nederland. 5. Het selecteren van coaches en opzetten van trainingsaanbod Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de voorbereidingsfase de coaches te selecteren voor het project en het trainingaanbod op te zetten. Gedurende het voorbereidingstraject werd duidelijk dat het selecteren van 36 coaches (18 voor Stadsregio Arnhem/Nijmegen, Achterhoek en Valleiregio, 12 voor Stedendriehoek en Noord-Veluwe en 6 voor Rivierenland) niet tijdig gerealiseerd kon worden gezien het tijdsbeslag dat deze selectie met zich mee zou brengen. Er is derhalve gekozen om in de voorbereidingsfase een selectieprocedure te ontwikkelen en deze goed voor te bereiden. Deze ontwikkeling betrof de volgende onderdelen: het schrijven van een aanbestedingsdocument het uitwerken van procedures het ontwikkelen van een scoreformulier het beschrijven van cases het selecteren van actrices voor het rollenspel het samenstellen van een drietal selectiecommissies met een onafhankelijk voorzitter het opstellen van de planning voor de selectiegesprekken. Sprekers op de kickoff-bijeenkomst waren Marijke van Haaren (gedeputeerde Economische Zaken), Otwin van Dijk (wethouder Economische Zaken gemeente Doetinchem), Lambêr van Nispen (projectmanager IkStartSmart ), Arnold Vanderlyde (voormalig topsporter) en Fred de Boer (netwerkspecialist). Statenlid Jan Hutten gaf samen met projectmanager Lambêr van Nispen het startschot van IkStartSmart. De kickoff-bijeenkomst werd bezocht door een 200-tal geïnteresseerden: coaches, potentiële deelnemers en vertegenwoordigers van gemeenten en provincie. Aan het eind van de bijeenkomst hebben zich 79 geïnteresseerde deelnemers gemeld. Het projectteam is hierbij ondersteund door Wim Korsten van De Eigen Zaak, een gerenommeerde onderneming in Arnhem op het gebied van coachen van ondernemers en het opleiden van ondernemerscoaches. 15

18 Raad van Advies Een goede maatschappelijke verankering was bij de start van het IkStartSmart -project in 2008 gewenst om het project te begeleiden. Hiertoe is een Raad van Advies samengesteld. De leden van de Raad van Advies werden gevraagd op basis van hun betrokkenheid bij IkStartSmart of bij het stimuleren van ondernemerschap in Gelderland. Zij hielden zich bezig met signaleren, informeren, kennisuitwisseling en advies uitbrengen aan het bestuur van Stichting IkStartSmart. De taken van de Raad van Advies: Het geven van advies aan bestuur inzake de visie op starters; Realiseren van een koppeling met het onderwijsveld; Ondersteunen van ondernemerschap bij gemeenten; Het vervullen van de netwerkfunctie als ambassadeurs; Bespreken van voortgang en uitvoering van IkStartSmart Gelderland. De leden van de Raad van Advies: mw. M.L.P. Sijbers, wethouder EZ gemeente Neerijnen, namens de deelnemende gemeenten in Rivierenland (tot april 2010) mw. R. Weeda, wethouder Economische Zaken gemeente Arnhem, namens de gemeenten in de Stadsregio Arnhem/Nijmegen (tot juli 2009) mw. E. Tuijnman, burgemeester gemeente Overbetuwe, namens de gemeenten in de Stadsregio Arnhem/Nijmegen (vanaf november 2009) de heer D.W.H. Krooshof, secretaris Sociaal Economisch Overleg Noord-Veluwe, namens de deelnemende gemeenten van de Noord-Veluwe, Barneveld en Zutphen de heer A. David, ondernemer in Centraal Gelderland, namens FNV- en CNV Zelfstandigen de heer C.J. Spronk, ondernemer in Noord-Veluwe, namens VNO/NCW Midden mw. L.L. Doude van Troostwijk, ondernemer in Rivierenland, namens MKB Midden mw. drs. S.C. Shkolnik-Oostwouder, lid van College van Bestuur Graafschap College Doetinchem, namens MBO-Gelderland de heer E. Wierstra, lector Ondernemerschap Saxion, namens HBO-Gelderland Bijeenkomsten Raad van Advies met bestuur van Stichting IkStartSmart 9 juli 2009 Kennismakings- en informatiebijeenkomst 12 november 2009 Onderwerpen: de voortgang van het project de verlenging van de looptijd van het project met 1 jaar tot 31 december 2011 de aanpassingen in aantallen deelnemers de herverdeling van de provinciale subsidie de extra trajecten op basis van het Gelders Aktieplan Recessie een gesprek met coach Alex Jansen en deelnemer Co van Baar 9 april 2010 Onderwerpen: De resultaten van de voorlopige effectmeting De begroting en de financiële resultaten De mogelijke verduurzaming van het project 20 mei 2011 Onderwerpen: Evaluatie IkStartSmart door EIM Stand van zaken Voorbereiding IkStartSmart 2012 en verder 16

19 Barend Kramer private chef, gemeente Ede, IkStartSmart 2010 >> Goed om met andere starters in contact te komen. 17

20 Ontwikkelingen project Er is veelvuldig overleg geweest tussen de projectmanager en de verantwoordelijke beleids medewerker van Provincie Gelderland over de voortgang van het project, het aanhaken van gemeenten, de communicatie, (het werven van) deelnemers en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast was er jaarlijks een bestuurlijk overleg tussen de verantwoordelijke gedeputeerde en het bestuur van Stichting IkStartSmart. Deze bestuurlijke overleggen hebben plaatsgevonden op: 18 september november oktober 2011 Onderzoek Business coaches ITS, het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in 2009 haar onderzoek afgerond naar coaching van (startende) ondernemers. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in de stand van zaken rond coaching. IkStartSmart heeft meegewerkt aan het schriftelijke gedeelte van het onderzoek en de afsluitende workshop in februari Het onderzoek is gepresenteerd aan de opdrachtgever en is openbaar. IkStartSmart en de diverse onderdelen van het project worden in het onderzoek een aantal keren positief genoemd. IkStartSmart heeft overleg gevoerd met de provincie om het niet-gebruikte provinciale subsidiedeel te mogen herver delen over de gemeenten. Dit zogenaamde herverdelingsbudget werd ingezet bij die gemeenten die relatief veel bijdroegen per traject ten opzichte van andere gemeenten. De provincie heeft op 21 december 2009 ingestemd met dit voorstel. Dit betekende dat in alle gemeenten die niet achteraf een vast bedrag per traject hadden bijgedragen, het aantal IkStartSmart -trajecten werd verhoogd naar maximaal 20 trajecten zonder dat hiervoor extra cofinanciering werd gevraagd. Tevens is de doelstelling van het begeleiden van 1400 (startende) ondernemers verlaagd naar Voor gemeenten die achteraf per traject betaalden, was deze herverdeling niet van toepassing. Voor deze gemeenten werd de oorspronkelijke bijdrage van E per traject vanaf 1 januari 2010 verlaagd naar E per traject. Op deze manier werd het niet-gebruikte provinciale subsidiedeel ook voor deze gemeenten ingezet om de bijdrage meer in lijn te brengen met de gemiddelde bijdrage per gemeente. Herverdeling provinciale subsidie Medio 2009 is duidelijk geworden dat niet alle 56 Gelderse gemeenten het project IkStartSmart gaan ondersteunen. Hierdoor zou een gedeelte van de provinciale subsidie niet ingezet kunnen worden voor het verbeteren van ondernemersvaardigheden bij starters en ondernemers. Als een gemeente niet financieel ondersteunt, kunnen uit die gemeente ook geen deelnemers worden begeleid. Daarnaast heeft het projectteam IkStartSmart in de uitvoering geconstateerd dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen gemeenten als de cofinanciering wordt teruggerekend naar een bijdrage per traject. Looptijd IkStartSmart Eveneens op 21 december 2009 heeft Provincie Gelderland besloten de looptijd van het project IkStartSmart te verlengen met één jaar tot 31 december Deze beslissing is enerzijds het gevolg van het langzamer deelnemen van gemeenten dan verwacht en/of het minder cofinanciering bijdragen dan gevraagd waardoor het aantal beoogde deelnemers in de oorspronkelijke projectperiode niet kan worden gerealiseerd. Anderzijds is dit het gevolg van het koppelen van Microkrediet Gelderland aan de IkStartSmart -coaching waardoor meer ondernemers een beroep op IkStartSmart konden doen. 18

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335

Spoorboekje. Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Deken Dr. Mulderstraat 6d 6681 AB Bemmel. Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 Spoorboekje Deken Dr. Mulderstraat 6d Tel.: 0481-453 680 Fax: 0481-453 335 E-mail info@sbog.nl Internet www.sbog.nl Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland Afkortingenlijst Deken Dr. Mulderstraat

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval. Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil Augustus 2010 Rapport 08-0733d l JorSm-AnjPu Leeswijzer In het hoofdstuk algemeen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2015 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2015 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren

Aanwezigheid onderwijszorgstructuren Aanwezigheid onderwijszorgstructuren in Gelderland December 2007 Marga Wijsmuller December 2007 Uitgevoerd door Spectrum in opdracht van Provincie Gelderland Notitienummer 07 2069MAW-av07-0310 SPECTRUM

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10979 1 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2012, nr. VO/OK/394399, houdende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, maart 2017 In Gelderland daalt WW vooral in de bouw In maart is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 285 afgenomen tot 48.253. De WW daalde daarmee over de afgelopen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers en Bathmen, tevens wijziging van de grens tussen de

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2004 Gelderland De uitvoering van de PWE vindt plaats in opdracht van de onderstaande instanties (situatie 2004): -gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, april 2016 Meer kansen op Gelderse arbeidsmarkt In april is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland met 2,7 procent gedaald tot 55.016. Dat zijn er 1.543 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, december 2016 WW Gelderland eind 2016 lager dan verwacht In 2016 hoefden minder mensen een beroep te doen op de WW. De provincie Gelderland telt eind 2016 nog 48.287

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10844 14 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2010, nr. VO/OK/207393,

Nadere informatie

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin

Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Gelderse Monitor Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin Inhoud Achtergrond Achtergrond 2 Leeswijzer 3 Uitkomsten Monitor 3 Conclusie 7 Realisering VH 9 Realisering CJG 10 Verbinding tussen VH

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie 2011

Regeling spreiding zomervakantie 2011 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor alle scholen in het primair onderwijs,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27185 31 december 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368,

Nadere informatie

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen

Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie. jaartal Veluwe Achterhoek Arnhem Nijmegen ONDERZOEKMEMORANDUM Plaats en betekenis van de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de Gelderse economie Inleiding Bruto binnenlands product 1 De Stadsregio wordt sinds jaar en dag de motor van de Gelderse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35695 20 oktober 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2015, nr. VO/OK/587536,

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART

Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Gelders Energieakkoord (GEA) OPWEKKING VAN HERNIEUWBARE ENERGIE HET POTENTIEEL IN KAART Maart 2016 In opdracht van de Tafel Monitoring Uitgevoerd door: Alliander Klimaatverbond Introductie In Deel II van

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^

AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ AANBIEDINGSBRIEF MMFLEli^iS^iiïi^ Genemuiden, 26 april 2013-1 NE! 203 AFD ocy> Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, z Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het

AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _  _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het AANBIEDINGSBRIEF 1>A1vijF.LET i ~ _ " _ a ff *» ~ /' Genemuiden, 26 april 2013 - - 1 _ L. W 'J Geachte leden van de Raad, leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Zoals u bekend is,

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Onderwerp Marktconsultatie Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland Geachte heer, mevrouw, Op dinsdag 5 en woensdag 6 april zal de Regio Centraal Gelderland een marktoconsultatie organiseren met betrekking

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015

Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per oktober 2015 Afvalreiniging Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, september 2016 WW daalt en werkgelegenheid groeit in Gelderland, ook in 2017 Eind september telde Gelderland 50.629 lopende WW-uitkeringen. Dat zijn er 503 minder dan

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Datum Besluit Vervolgprocedure

Datum Besluit Vervolgprocedure AdviesNota AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR Datum : 17-11-2014 Afdeling : Beleid en Bedrijfsvoering Casenr. : BWZ14.0465 Adviseur : G. Bijlsma GB/5 72 Doc.nr. : BW14.0717 Medeadviseur(s) : G. Assies

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, januari 2017 Meer kansen voor Gelderse werkzoekenden Het aantal WW uitkeringen in Gelderland is in januari licht gestegen tot 49.164. Een stijging in het begin van

Nadere informatie

Microkrediet Gelderland

Microkrediet Gelderland Microkrediet Gelderland helpt starters en jonge ondernemingen Door de kredietcrisis zijn banken terughoudender met het verstrekken van bedrijfskredieten. Niet iedere ondernemer met een goed bedrijfsplan

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1006, d.d. 22 september 2009 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant Starterspakket: KvK-Starterstraject Leiden en KvK- Coachpool Leiden Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

2. Voorwaarden voor deelname

2. Voorwaarden voor deelname Wedstrijdreglement 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland Edo Gies, Rob Smidt, Renze van

Nadere informatie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Factsheet. Gelderland. 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oldebroek Hattem Factsheet Elburg Heerde Harderwijk Ermelo Nunspeet Epe Putten Voorst Nijkerk Barneveld Apeldoorn Lochem Zutphen Scherpenzeel Ede Brummen Berkelland 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Kennismakingsgesprek StartSmart

Kennismakingsgesprek StartSmart StartSmart Startpunten bij de Kamer van Koophandel Centraal gelderland Kennismakingsgesprek StartSmart Deelnamenummer Startsmart Datum Tijdstip Plaats Contactpersoon KvK Naam bedrijf HR-nummer (evt.) Naam

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen

Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Trajecten starterbegeleiding in het kader van het project Gewoon Ondernemen Starterbegeleiding door Wesseling Startschot Voor de professionele ondersteuning, de bedrijfsadviseur, wordt door het project

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wat is het Ondernemerscentrum?

Wat is het Ondernemerscentrum? Ondernemerscentrum Ondernemerscentrum Bent u van plan een eigen onderneming te starten of heeft u al een eigen onderneming? Heeft u daarbij behoefte aan praktische en concrete ondersteuning? Loopt u tegen

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen

Openbaar. Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering SP motie Horen, zien, maar niet zwijgen Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de raadsvergadering van 11 februari

Nadere informatie

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem

Selectieleidraad alle categorieën DAS. Selectieleidraad. Dynamisch aankoopsysteem Selectieleidraad Dynamisch aankoopsysteem Publicatiedatum: 3 mei 2016 Inhoud Leeswijzer... 3 1. Algemeen... 4 1.1 Stichting WerkenInGelderland... 4 1.2 Dynamisch Aankoopsysteem... 5 1.3 Looptijd Dynamisch

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Regeling spreiding zomervakantie

Regeling spreiding zomervakantie OCenW-Regelingen verbindend voorschrift kantie in de regio Zuid moet samenvallen met de carnavalsweek. De reden hiervoor is, dat scholen in de Rooms Datum: 31 augustus 2004 Kenmerk: VO/S&O-2004/23532 Datum

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d.

Hattem. Oldebroek. Elburg. Nunspeet. Harderwijk Epe. Rozendaal. Rheden ARNHEM. Renkum. Westervoort. Overbetuwe Lingewaard. Millingen a.d. Gelderland 35,41% MOOI Totale landoppervlakte 5120,4 km 2 Oppervlakte mooi 1813,3 km 2 Hattem Oldebroek Elburg Heerde Nunspeet Harderwijk Epe Ermelo Putten Voorst Nijkerk Apeldoorn Lochem Barneveld Zutphen

Nadere informatie

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( )

6 juni Nadere informatie bij: Ans Mohammed Amin ( ), Marika Rosendaal ( ), secretariaat afdeling KOB ( ) Overzicht Gelderse Gemeenschappelijke Regelingen per juni 2016 Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2016 Laatste versie op website provincie + Kennisportaal Openbaar Bestuur: 6 juni 2016 Nadere informatie bij:

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4

Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dynamiek kwartaal 4 Economische Barometer Stadsregio Arnhem Nijmegen 2011-Q4 Dynamiek kwartaal 4 Starters Oprichtingen Opheffingen Faillissementen Aanwas 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % Achterhoek

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Nijmegen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Starten vanuit een uitkering!

Starten vanuit een uitkering! Starten vanuit een uitkering! Startersplein Achterhoek 6 november 2014 Charlotte Leric adviseur werk UWV Benno Ekkelboom ondernemersadviseur ROZ Motivatie Redenen om ondernemer te worden: Ik wil zelf bepalen

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. Project Pak je Kans... 5 2.1 Doelgroep... 5 2.2 Doel... 5 2.3 Inhoud project... 5 2.4 Planning van het project Pak je

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Culemborg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Project Startersstimulering Sittard-Geleen

Project Startersstimulering Sittard-Geleen Project Startersstimulering Sittard-Geleen Eigen baas zijn in Sittard-Geleen met een duwtje in de rug dus pak die kans Eigen baas zijn Ondernemen is in. Steeds méér mensen beginnen een eigen bedrijf. Omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief , Oktober

Nieuwsbrief , Oktober Nieuwsbrief 3 2016, Oktober Even voorstellen: Ambassadeur Henk Lubberding Ik ben Henk Lubberding, vele mensen kennen me van mijn wapperende haren op de fiets in de jaren 80. Geboren in 1953 op de boerderij

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050

Bevolkingsprognose Gelderland 2012. Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Verwachte bevolkingsontwikkeling tot 2050 maart 2012 1 Bevolkingsprognose Gelderland 2012 Maart 2012 Programmeren & Contracteren Afdeling Wonen, Sociaal en Cultuur Team

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag

19 maart Voorlopige verkiezingsuitslag 19 maart 2015 Voorlopige verkiezingsuitslag Alles voor een sterk bestuur 9 groeperingen en 132 kandidaten 22 gemeenten én 2 huishoudens 411 stembureaus Tientallen NS- en busschermen en spandoeken Duizenden

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK

Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK Regio Rivierenland, Programmabureau Participerend/ POA RAAK OVEREENKOMST Projectplan "toegerust uit de startblokken" Rivierenland tussen Regio Rivierenland en LANDER, betreffende uitvoering van activiteiten

Nadere informatie