- Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen!"

Transcriptie

1 Scan deze QR-code en surf naar - Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen! - Fred Veer kijkt in deze editie terug op cases Individuele Belangenbehartiging (IB) in Tweede Kamer stemt in met afschaffing ambtelijke status Nr AC-HOP, de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra

2 Inhoud Vooraankondiging Algemene Vergadering 2014 pagina 2 Column pagina 3 Terugkijken op cases Individuele Belangenbehartiging (IB) in 2013 pagina 4 Social media: wat is dat eigenlijk? pagina 6 Geslaagde studiedagen AC-HOP & social media pagina 7 Pensioenfonds ABP hoeft niet opnieuw te korten pagina 8 Tweede Kamer stemt in met afschaffing ambtelijke status pagina 9 Verkiezingen ABP komen er aan! pagina 10 Individuele Belangenbehartiging pagina 11 Vooraankondiging Algemene Vergadering 2014 Vergadering van de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. De AV-2014 wordt gehouden op vrijdag 11 april 2014 in: Vergadercentrum Vredenburg. Vredenburg BB Utrecht Tel Fax Programma uur Ontvangst uur Aanvang vergadering uur Lunch uur Middagprogramma uur Einde vergadering uur Aperitief uur Diner Een foto van vorig jaar. Van links naar rechts. Jenneke Kloezeman, Ans Matze- van der Lans en Hans Bartels 2

3 COLUMN Banken als sociaal-verantwoorde instellingen en cao-onderhandelingen die maar niet op gang komen! Zondag 26 januari jl. zag ik een VPRO televisie-uitzending Tegenlicht: De biecht van de bankier en las naar aanleiding van dit programma in mijn radio- en televisiegids een kort interview met columnist, politiek filosoof & hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam, Ewald Engelen. Zowel in de uitzending als in het interview werd gememoreerd dat het management van bancaire instellingen weinig geleerd heeft van de financiële crisis, die vanaf 2007/08 woedde in de USA en in Europa. In de Tegenlicht -uitzending werd teruggegrepen op de geruchtmakende Duits-Oostenrijkse documentaire Masters of the Universe (getoond op het documentaire-festival IDFA te Amsterdam), waarin de ex-zakenbankier Rainer Voss (o.a. bij Deutsche Bank) openhartig vertelt hoe jarenlang door de personeelsleden van bancaire instellingen doelbewust ingewikkelde (on-uitlegbare) financiële producten (hypotheken, consumentenleningen, verzekeringsitems) werden verkocht aan kopers die absoluut geen begrip hadden waar zij instapten. Dit moreel verwerpelijk gedrag gebeurde helaas ook bij Nederlandse banken en verzekeringsfirma s. Hoogleraar Engelen meldt dan ook - op een vraag tijdens het interview óf niemand één en ander in de gaten had -, dat de politiek, de journalistiek maar ook wetenschappers vanaf najaar 2001 meer bezig waren met de nasleep van de islam-getinte aanslagen in New York, Washington, Londen en Madrid en de daarop volgende een zich ontwikkelende oriëntatie op het multiculturalisme in met name Europa. Er was, kortom, weinig oog voor de excessen die zich tegelijkertijd afspeelden in de financiële wereld!!! De oorzaken van de maatschappelijke veranderingen in (West-)Europa waren derhalve meer van politiek-economische dan van sociaal-culturele aard. De huidige gedachte van het leeuwendeel van de (Nederlandse) politici, is eveneens dat bankiers en verzekeraars niet geleerd hebben van hun fouten. Het belangrijkste wat onder andere onze minister van Financiën (tevens voorzitter van de Euro-groep, omtrent stabiliteit van de vigerende munteenheid), Jeroen Dijsselbloem, wil bereiken is dat de banken in Europa (te beginnen in Nederland) weer een behoorlijk eigen vermogen als buffer opbouwen zodat in de toekomst voorkomen kan worden dat deze instellingen met staatssteun van alle belastingbetalers overeind gehouden moeten worden. Europa-breed dienen banken dus juist kapitaal aan te trekken, door: de operationele kosten te verminderen (lees: de topsalarissen aanzienlijk te verlagen maar ook door hervormingen van hun beleid), door meer aandelen uit te gaan geven maar ook door een duidelijke vermindering van winstuitkeringen aan de betreffende aandeelhouders (alsmede het -nagenoeg- stopzetten van de perfide bonuscultuur). Tevens wil de minister toe naar een kleiner model van (spaar)banken, zodat de vier systeembanken in Nederland (SNS, ING, ABN/AMRO en RABO) niet het gehele Nederlandse financiële systeem middels schaalvergroting in zich dragen. In een televisie-uitzending van het programma Buitenhof op zondag 2 februari jl. was de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Chris Buijink, uitgenodigd voor een gesprek. Buijink kwam in verweer tegen de eenzijdig door te voeren bancaire buffer van minstens 4% per , zoals Dijsselbloem in Nederland wettelijk wil opleggen. Buijink reageerde met het overbekende neoliberale mantra dat als Nederland vóór de troepen uit gaat lopen, dat dit de concurrentiepositie van de Nederlandse banken zal verslechteren ten opzichte van hun Europese collega-instellingen. Buijink gaf Dijsselbloem de facto een reprimande namens zijn bankdirecteuren: Nederland moet wachten met het aanpakken van de banken totdat de Europese bankenunie door de EU is geïnstalleerd. Buijink vergeet even gemakshalve dat het heel normaal was in Nederland dat banken decennialang allen een kapitaalsbuffer hadden van minstens 10 á 15%. Een zeer vreemde reactie dus van Buijink, met name als oud-topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Maar ja, wordt dan vergoelijkt gezegd, deze man heeft nu een andere pet op! Daarom zet ik nu mijn vakbondspet maar op en verbaas mij over de stroperige houding waarmee de onderhandelingsdelegaties van werkgeversverenigingen VSNU (t.b.v. universitair personeel) en WVOI (t.b.v. onderzoekinstellingspersoneel) de cao-onderhandelingen ten aanzien van cao s vanaf en verder tegemoet treden. Hun zuster-werkgeversvereniging ten behoeve van personeel bij de acht academische ziekenhuizen, de NFU, is in 2013 een prima cao overeengekomen met de onderhandelaars van de vier vakbonden in onze drie sectoren: AC/FBZ (waarbinnen AC-HOP), AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en VAWO/CMHF. Dit moet de onderhandelingsdelegaties van VSNU en WVOI toch aan het denken zetten omtrent goed werkgeverschap richting hun personeel, dunkt mij?! Bestuur AC-HOP wenst u tenslotte een gezond en voorspoedig Leestip: De vijand van mijn vader, van de Spaanse schrijfster Almudena Grandes (1960-), een prachtige roman over het (Zuid-)Spanje onder generaal Franco in de jaren en de kwalijke rol van de guardia civil als ordehandhaver ten tijde van deze dictatuur. Ger Ruigrok, voorzitter AC-HOP 3

4 Terugkijken op cases Individuele Belangenbehartiging (IB) in 2013 Door: Fred Veer Voor de individuele belangenbehartigingssectie AC-HOP te Delft was het weer een druk jaar. Als we naar de zwaardere zaken kijken: - reorganisatie RU Groningen; - problemen bij R&O s en functieomschrijvingen bij Universiteit van Amsterdam (UvA); - reorganisaties en verlof aanvragen bij TU Twente (Enschede); - problemen met vertrekregelingen bij Universiteit Leiden; - reorganisaties, R&O-problemen, aanstellingsproblemen en een verkapt disciplinair ontslag bij TU Delft; - diverse aanstellings- en andere problemen bij EU Rotterdam; - ongeveer alles wat je kan bedenken bij TU Eindhoven; - reorganisaties en aanstellingsproblemen bij de Onderzoekinstellingen (NWO, KB, KNAW). Als ik prijzen zou moeten uitdelen zou de TU Eindhoven (TU/e) de trofee voor meeste IBzaken krijgen; de TU/e levert bijna evenveel problemen aan als de rest van AC-HOP Nederland samen. TU Delft zou de prijs voor de meest belachelijke zaak van dit jaar krijgen. Steeds duidelijker is dat jaren van bezuinigingen hun cumulatieve en trieste effect krijgen. De menselijkheid in het beleid is aan het dalen/falen; de kwaliteit van human resource-management (HR) is vaak bedroevend en het beleidsmanagement doet me steeds meer aan de cartoon Dilbert denken. Bij TU Delft hadden we dit jaar een duidelijk probleem in een faculteit die over een aantal jaren moet verhuizen en waar de verhuizing gebruikt gaat worden om fors te reorganiseren. In afwachting daarvan, worden geen vaste aanstellingen meer verstrekt. Dus mensen die solliciteren op een baan met uitzicht op vast dienstverband krijgen na twee jaar een verlenging van één jaar en worden daarna van rechtswege ontslagen en vervangen. In zoverre dit functies betreft die uit regulier eerste geldstroom worden gefinancierd kan Fred Veer, individueel belangenbehartiger van de AC-HOP en mag dit niet. De cao-nu is duidelijk; lees artikel 2.2, lid 1: vaste aanstelling is altijd de basis van een aanstelling! Echter iemand met een vaste aanstelling heeft eerst één jaar herplaatsingtermijn waarin hij/zij volledig krijgt doorbetaald en dat vinden de (beleids)managers te veel. Dus geen verstrekking van vaste aanstellingen ondanks eerder beloften, toezeggingen en de artikelen in de cao-nu. In de nieuwe cao-nu inzetnota 2014 e.v., wordt geprobeerd door AC-HOP om dit exces te corrigeren. Verder kijken we naar juridische maatregelen. Dit probleem wordt bij andere universiteiten en in UMC s ook regelmatig geconstateerd. Bij TU Eindhoven heerst er een veelheid aan problemen die samengevat kunnen worden als een doorgeslagen micro-managementcultuur waar boekhoudkundige bezuinigingen belangrijker zijn dan goed werkgeverschap. Als de (werk)druk daar verder toeneemt, ga ik kantoorruimte in Eindhoven aanvragen vanwege de vele IB-cases. TU Delft had de prijs voor de meest belachelijke zaak, welke nooit had mogen voorkomen. In een ondersteunend centraal organisatieonderdeel aldaar heerste al jaren een slechte werkcultuur. Het werk werd altijd goed en veilig gedaan, maar de sfeer was negatief. Er was op een gegeven ogenblik zelfs verdenking van een diefstal. Dit bleek (na een onderzoek door een extern bureau, waarbij personeel van het betreffende organisatieonderdeel op vrij onfatsoenlijke manieren werden ondervraagd door de medewerkers van het externe bureau), dat één medewerker een aantal dingen had gedaan die niet door de beugel konden en die op zichzelf gronden waren voor ontslag (op staande voet). Het diensthoofd besloot dat - naast de betreffende medewerker - ook diens leidinggevende (welke AC-HOP lid is) moest worden ontslagen omdat er geen vertrouwen in hem meer mogelijk was. De argumentatie was ronduit stompzinnig. Ik heb dus namens het lid een duidelijke brief 4

5 geschreven aan het lid van het college-vanbestuur, die hier verantwoordelijk voor was, met argumentatie waarom dit onmogelijk was. Tot mijn grote verbazing besloot het collegelid toch tot ontslag over te gaan. Op dit trajectpunt heb ik direct een bezwaarschrift opgesteld en de juristen van de COPGROEP benaderd. Na het indienen van het bezwaarschrift is er vervolgens bij de rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd om het besluit te schorsen hangende de bezwaarprocedure. Enkele weken later zaten we bij de rechtbank in Den Haag, waar snel duidelijk werd dat de rechter de motivatie van werkgever totaal niet kon volgen en duidelijk aangaf in haar uitspraak dat het besluit onzorgvuldig, onrechtmatig en onjuist was. Na drie maanden was er eindelijk een besluit van het college-van-bestuur. De interne bezwarencommissie had in haar advies duidelijk aangegeven dat het besluit volledig onhoudbaar was. Ze gaf zelfs aan dat - mocht een soortgelijk besluit als een disciplinair ontslag herhaald worden - dat er vervolgens ook geen gronden voor zouden zijn. Het college-vanbestuur vernietigde derhalve noodgedwongen haar eerdere besluit. Het meest trieste van deze casus was dat alle kritiekpunten die de rechter en de interne bezwarencommissie opvoerden, al in het begin van de IB-zaak door mij in bovenvermelde brief aan het collegelid waren opgesomd. Het college-van-bestuur had helaas niet het fatsoen om een excuus aan te bieden voor deze hele trieste affaire. Dat dit ernstige vragen oproept over de kwaliteit van het management en de juridische ondersteuning van het management moge duidelijk zijn. Vlak na deze uitspraak diende het bezwaar bij de TU Delft. Een goed werkgever en goede juristen van een instelling, zouden - gezien de uitspraak van de rechter - de zaak terugtrekken. Het werkgeversbesluit bleef echter intact en de instellingsjuristen voerden zelfs nieuwe gronden aan om hun al verloren zaak te heronderbouwen. 5

6 Social media: wat is dat eigenlijk? Tegenwoordig is social media niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij, overal kom je het tegen. Maar wat is het eigenlijk? En wat kan je er allemaal mee? Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden, social media staat voor Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt. Social media is dus verzamelen, bewerken en distribueren van informatie binnen sociale netwerken. Het draait bij social media om het combineren van kennis en het uitwisselen ervan. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Interactie maakt het verschil. Om social media te laten slagen moet je adequaat erop inspelen: vragen moeten snel en zorgvuldig beantwoord worden en er moet snel ingespeeld worden op de actualiteit. Doel van social media Social Media wordt tegenwoordig gezien als een nieuw communicatiemiddel dat extra ingezet kan worden, naast de bestaande communicatiemiddelen. Het wordt daarom ook ingezet om bepaalde communicatiedoelstellingen te behalen, zoals: Bouwen aan een positief imago Klantgerichtheid, door snel te reageren Verhogen belangenorganisatiebewustzijn Betere toegankelijkheid Verhogen naamsbekendheid door aanwezigheid op social media Meer traffic (verkeer) naar de website door relevante content te plaatsen met links Bijblijven Groot bereik Bekende voorbeelden van social media websites zijn Facebook, YouTube, Linkedin en Twitter, maar ook bijvoorbeeld WikiPedia en MySpace. 6 De sterke kanten van social media Social media sites zijn vaak erg actueel, omdat een grote groep consumenten actief is en er altijd wel een als eerste bij een gebeurtenis aanwezig is. De inhoud van social media websites is vrijwel altijd deelbaar en eenvoudig te verspreiden binnen een netwerk. Dit houdt in dat zeer snel een viral effect ofwel buzz kan plaatsvinden. Social media en niche communities zijn zeer geschikt voor het benaderen van marketingniches. Social media zijn snel doorzoekbaar en relatief objectief, aangezien ze worden gegenereerd door een brede groep mensen. Social media laat consumenten op een eenvoudigere manier voldoen aan de basisbehoeftes van Maslow, (sociaal gedrag, erkenning, zelfontplooiing) in tegenstelling tot traditionele media. Sociale media scoren zeer goed in zoekmachines als Google, vanwege het relatief objectieve en betrouwbare karakter. De zwakke kanten van social media: Hoewel social media zeer geschikt is voor personalisatie, worden resultaten vaak vertoond op basis van gemiddelden door de werking van democratie. Dit kan ervoor zorgen dat goede initiatieven toch niet naar boven komen. Consumenten en medewerkers kunnen alles zeggen over je bedrijf op sociale media websites. Dit kan zorgen voor veel positieve publiciteit, maar ook voor slechte publiciteit, ook als dat niet terecht is. Om deze problemen tegen te gaan stellen steeds meer bedrijven social media richtlijnen op voor hun medewerkers. Social media zijn niet altijd zo betrouwbaar als gezegd wordt. Veel berichten op Twitter betreffen bijvoorbeeld geruchten die door de massa worden versterkt en vervolgens niet waar blijken te zijn. Community Doordat je interessante content publiceert - bijvoorbeeld artikelen, slides, video s, foto s, audio-opnamen, tweets, nieuwsbrieven - bouw je een lijst van volgers op. Deze volgers samen vormen je eigen community. Een online community is de mensen, de conversaties én de diverse soorten media waarop jouw (potentiële) leden met jou, en met elkaar te praten. Of het nu je eigen forum is, of je Facebookpagina geïntegreerd met je website of een speciaal daarvoor gebouwd communityplatform. Een community zet je op, omdat je leden aan je wilt binden. Klanten worden steeds vaker gezien als volgers en fans van je gedachtegoed, de relatie met hen is aan het veranderen. Laat je klanten het werk doen en voorzie ze van informatie en content die ze gemakkelijk kunnen verspreiden. Peer tot peer aanbeveling is veel betrouwbaarder dan een advertentie en daarmee veel effectiever. Maar niet goedkoper. Beloon je ambassade daarom goed met aandacht en voordelen. Een succesvolle community heeft maar een klein aantal actieve fans nodig, want deze produceren vaak meer dan de helft van alle antwoorden op vragen. Informatie wordt meestal rondom een thema gedeeld. Voorzie je volggroepen in de juiste behoefte, in liefst in een combinatie van informatie, diensten en producten. Zo groeit je community en daarmee uiteindelijk ook je vereniging.

7 Geslaagde studiedagen AC-HOP & social media Kunt u er al wat mee: social media? Onze kinderen lusten er wel pap van, je ziet ze niet anders dan turend op het scherm van hun smartphone. Wat doen wij daar mee als vakbond? was de vraag die onze kaderleden tijdens twee themadagen in november en in januari voorgelegd kregen. Tijdens enkele boeiende inleidingen kregen de bestuurs- en kaderleden van AC-HOP uitleg van Cindy de Bruin, communicatieadviseur bij Copgroep uitleg over navolgende onderwerpen: Hoe werken social media? Voorbeelden van social media Voor- en nadelen van social media De concrete mogelijkheden van social media voor AC-HOP (er werden voorbeelden bekeken van het gebruik van social media door andere belangenorganisaties) Wat heb je nodig om social media als AC-HOP succesvol tot te passen? Vooral het laatste onderwerp was interessant: Hoe kun je social media als vereniging inzetten zodat de belangenbehartiging wordt geoptimaliseerd, de naamsbekendheid van AC-HOP wordt vergroot en het ledenaantal stijgt. Vervolgens gingen de bestuurs- en kaderleden zelf aan de slag. Aan de hand van een aantal brainstormsessies werd gezamenlijk de opzet voor een Plan van aanpak social media voor de AC-HOP vastgesteld. Denk daarbij aan de uitwerking van de (mogelijke) doelgroepen voor social media van AC-HOP, het vaststellen op welke wijze je deze doelgroepen kunt verleiden met social media: Wat is hun behoefte, waar zit men (niet) op te wachten? en Hoe zorg je ervoor dat de social media van AC-HOP door de doelgroep wordt geliked? De tweede themadag, gehouden in januari 2014 stond in het teken van het handen en voegen geven van de in november uitgesproken intenties. Internetmarketing deskundige Anton van Hulst was aanwezig en ging met de kaderleden in discussie over de wijze waarop de gemiddelde medewerker van bijvoorbeeld een universiteit met minimale inspanning maximaal geconfronteerd kan worden met het label AC-HOP. Na wederom een boeiende middag werden de bestuurs- en kaderleden huiswaarts gestuurd met de opdracht om navolgende punten eens met de collega s te bespreken en daarover verslag te doen aan AC-HOP: Welke drie tot vijf diensten (zo concreet mogelijk) biedt AC-HOP wat jou betreft aan haar doelgroep? Uit welke bronnen haal jij (als kaderlid) je informatie vandaan om jouw taak binnen AC-HOP succesvol in te vullen? Uit welke bronnen halen jouw collega s informatie over hun werk en inkomen? Aan welke thema s denk jij als je aan AC-HOP denkt, voor welke concrete zaken kan AC-HOP zich hard maken? Bijvoorbeeld: salarisontwikkeling, R&O gesprekken e.a. Aan de hand van de antwoorden op deze uitgezette vragen zal een pilot AC-HOP & social media worden voorbereid. Het bestuur hoopt de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van april aanstaande nader over deze pilot te kunnen informeren. Word vervolgd! 7

8 Pensioenfonds ABP hoeft niet opnieuw te korten De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP bedroeg 31 december ,9%. Dit is 1,7%-punt hoger dan het vereiste minimum van 104,2%. Dat betekent dat ABP de pensioenen en de opgebouwde aanspraken niet hoeft te korten. Het herstel is weliswaar pril maar voldoende om deze beslissing te nemen. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. U bent werkzaam en bouwt pensioen op Het ABP heeft besloten om de 0,5% waarmee het opgebouwde pensioen in 2013 is verlaagd, op 1 april 2014 weer aan het opgebouwde pensioen toe te voegen. De verlaging van vorig jaar heeft geen gevolgen voor het opgebouwde pensioen. Voorbeeld: U heeft eind ,- pensioen opgebouwd. Dat bedrag is in april 2013 met 50 (0,5% van ) verlaagd tot Op 1 april 2014 wordt de verlaging van 50 weer toegevoegd aan het totale opgebouwde pensioen. Wat dit voor u persoonlijk betekent kunt u vanaf 1 april op MijnABP bekijken. Ook vindt u uw opgebouwde pensioen straks terug op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar van het ABP ontvangt. U ontvangt pensioen Het bestuur heeft besloten om het bedrag waarmee het pensioen in 2013 is verlaagd, vanaf 1 april 2014 weer aan het pensioen toe te voegen. Voorbeeld: U ontvangt een pensioen van 700,- netto per maand (exclusief AOW). Vanaf 1 april 2013 ging u er maandelijks ongeveer 3,50 netto op achteruit. Deze 3,50 voegt ABP vanaf 1 april 2014 weer aan uw pensioen toe. De verlaging van vorig jaar betaalt ABP niet aan u terug. U vindt het bedrag van uw uitkering op 1 april terug op uw betaalspecificatie. Ben u ná 1 april 2013 met pensioen gegaan? Het pensioen dat u tot 1 januari 2013 had opgebouwd, is in 2013 verlaagd met 0,5%. Deze 0,5% wordt op 1 april 2014 weer aan uw opgebouwde pensioen toegevoegd. Wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent, vindt u vanaf 1 april terug op uw betaalspecificatie. Waarom heeft ABP deze beslissingen genomen? Het beëindigen van de verlaging is een weloverwogen besluit van het bestuur van het ABP. Het besluit van het ABP is gebaseerd op de hogere dekkingsgraad. Maar het herstel is pril. Het ABP staat nog steeds dicht bij de minimumgrens. Daarom heeft het bestuur ook besloten om de herstelopslag op de premie voorlopig te handhaven en om de pensioenen niet te indexeren (te verhogen). 8

9 Tweede Kamer stemt in met afschaffing ambtelijke status U leest er regelmatig over in het AC-HOP Magazine: de ambtenaar die het niet eens is met een beslissing betreffende zijn rechtspositie kan bedenkingen kenbaar maken, vervolgens bezwaar aantekenen en afsluiten met een beroepsgang. Onze individuele belangenbehartigers hebben hun handen vol aan dergelijke procedures, maar het levert het de betrokken ambtenaar vaak wat op. Al was het maar omdat een overheidswerkgever nog wel eens een procedurefout maakt. En procedurefouten verenigen zich niet met het ambtenarenrecht. Op dinsdag 4 februari 2014 heeft de Tweede Kamer echter ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet maakt een einde aan de speciale ambtenarenstatus. Initiatiefwetsvoorstel Weg met de speciale ambtenaren echter, de speciale aanstellingsregelingen en allerhande beroepsmogelijkheden bij de rechter wanneer je het niet eens bent met je functioneringsgesprek of met ontslag. De politieke partijen CDA en D66 hebben elkaar op dit terrein gevonden en willen met hun initiatiefwetsvoorstel de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk in overeenstemming brengen met die van andere werknemers. De ambtenarenstatus moet dus verdwijnen, vinden D66 en CDA. De partijen kwamen al in 2010 met een wetsvoorstel om dat te realiseren. Volgens deze partijen is de historisch gegroeide bijzondere positie van ambtenaren in de afgelopen jaren steeds verder toegegroeid naar die van gewone werknemers. Eddy van Hijum (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) willen met hun initiatiefvoorstel de rechtspositie van ambtenaren verder harmoniseren met die van andere werknemers. In het door hen ingediende wetsvoorstel blijft de ambtelijke status bestaan, maar wordt het burgerlijk arbeidsrecht op ambtenaren van toepassing verklaard. Het wetsvoorstel betreft overigens niet alle ambtenaren. Bepaalde groepen, zoals politie, rechters en militairen, worden uitgezonderd. Extra bescherming nodig? Critici van het afschaffen van de speciale ambtenarenstatus, waaronder de vakbonden, wijzen er op dat ambtenaren extra bescherming nodig hebben ten opzichte van reguliere werknemers om hun onafhankelijkheid te waarborgen. Ambtenaren moeten immers het publiek belang dienen en niet het belang van een bepaalde politicus. Dat maakt hen kwetsbaar en de speciale status zou hen tegen willekeur moeten beschermen. De indieners vinden dat echter geen reden om de ambtelijke status te handhaven. Ook gewone werknemers worden beschermd tegen onredelijkheid en willekeur van hun werkgever, stelt Van Hijum. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorstander van het afschaffen van de ambtenarenstatus. De VNG is ervan overtuigd dat het afschaffen van de ambtenarenstatus meer ruimte biedt aan gemeenten voor het voeren van een meer concurrerend en eigentijds personeelsbeleid. De mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt zullen toenemen en overstappen tussen markt en overheid wordt gemakkelijker, aldus de VNG. Voordelen? De Kamerleden die het initiatiefwetsvoorstel betreffende het normaliseren van de rechtspositie van ambtenaren indienden noemen een aantal praktische voordelen én een principiële reden voor hun inzet op dit punt. Het is om te beginnen een principieel verhaal, zegt het Kamerlid van het CDA. We hebben al tientallen jaren te maken met een gelijkschakeling van het private en publieke arbeidsrecht. Het initiatief is de consequentie van dat proces. We zijn er dus niet op uit om ambtenaren te pesten of zelfs vogelvrij te verklaren, zoals de vakbond beweert. Medewerkers van overheden blijven beschermd tegen oneigenlijk ontslag, benadrukt van Hijum. Als een ambtenaar het veld moet ruimen om een politiek spelletje dan zou dat een ontslag op basis van willekeur betekenen en dat is ook zonder eenzijdige aanstelling bij wet verboden. Daarvoor blijf je beschermd. Voordelen? Dan de voordelen. Een modern personeelsbeleid is momenteel moeilijk te voeren, zegt Van Hijum. Toch willen we graag de juiste man of vrouw op de juiste plek. Dat wordt eenvoudiger Steven van Weyenberg, lid van de Tweede Kamer van de D66-fractie als de wet van kracht is. Daarom is de VNG hier bijvoorbeeld een voorstander van. Een ander voordeel is het verminderen van juridisering rond procedures rond arbeidsrechten, hoewel dat nog te bezien valt. Ook in het private arbeidsrecht zijn immers bezwaar- en beroepsprocedures opgenomen. Het is een voorbeeld van de gelijkschakeling tussen de publieke sector en het bedrijfsleven. De wet zal helpen wat bureaucratie weg te werken, denkt de initiatiefnemer. Rechten hoeven dan niet meer te worden vertaald naar de publieke sector. Dat het volgens Van Hijum bestaande onbegrip over de verschillen tussen de sectoren hiermee afneemt is ook mooi meegenomen. Vakbonden De meeste vakbonden zijn mordicus tegen het afschaffen van de ambtelijke status. Ambtenaren hebben niet voor niets een bijzondere rechtspositie, omdat de overheid een bijzondere werkgever is. Deze rechtspositie beschermt ambtenaren tegen politieke willekeur. Het is bij wet geregeld dat ambtenaren, net als werknemers in andere sectoren, recht hebben op open en reëel overleg over arbeidsvoorwaarden. Hiervoor moet overleg en overeenstemming zijn met de vakbonden. Nu minister Plasterk 9

10 duidelijk heeft gezegd niet met de vakbonden te willen overleggen, misbruikt hij zijn dubbelrol als wetgever en werkgever. Maar iedereen in Nederland moet zich aan de wet houden, dus ook minister Plasterk. Abvakabo FNV deelde 4 februari 2014 zelfs mede naar de rechter te zullen stappen. Wat verandert er dan eigenlijk? Ambtenaren krijgen een preventieve ontslagtoets en een ontslagvergoeding, is het antwoord. Of de bovenwettelijke WW verdwijnt, is de vraag. Dat is onderdeel van een cao. Daar gaan werkgevers en vakbonden over. Er wordt in beginsel uitgegaan van een neutrale omzetting. Het is mede aan de vakbonden om de toekomstige situatie in te vullen. Dat zullen ze ook wel doen, maar eerst maken ze mensen bang. De vakbond voert hier een achterhoedegevecht, aldus de initiatiefnemers van het wetsvoorstel. Voor ambtenaren betekent dit vooral dat het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek, en dus ook het burgerlijke ontslagrecht, op hen van toepassing zal worden, stelt initiatiefnemer Van Weyenberg. We verwachten dat dit leidt tot een vermindering van de juridisering in de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Verder zal de wetswijziging de mobiliteit tussen overheid en bedrijfsleven stimuleren. Kosten en invoeringsduur De kosten van de voorgestelde wijziging zijn lastig in te schatten. Van Hijum houdt het op 50 tot 180 miljoen euro tegen de jaarlijkse opbrengsten van 7 tot 22 miljoen. Na twee tot enkele jaren later is de operatie dan terugverdiend. Volgens minister van Binnenlandse zaken Plasterk kan het nog wel 2,5 jaar duren voordat de ambtenarenstatus is beëindigd. Dat komt volgens de minister doordat er veel regelingen moeten worden aangepast. Zo moet er regelgeving komen voor de groepen die van de nieuwe wet worden uitgezonderd en is ook de nodige opleiding en scholing nodig en met de nieuwe rechtspositionele regels te kunnen werken. Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP komen er aan! gekozen. 19 namens de actieve deelnemers, 13 namens de gepensioneerden en 16 namens de werkgevers. Ook het Ambtenarencentrum (AC), de koepel waarbij AC-HOP is aangesloten, wil graag vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan. Daarom is het heel belangrijk, dat u op één van de AC-kandidaten stemt! Er staan 11 kandidaten op de lijst van het Ambtenarencentrum (lijst 3 voor deelnemers, lijst 1 voor pensioengerechtigden). Keus genoeg dus! Hoe kunt u stemmen? U kunt van 11 tot en met 28 maart stemmen via de website van ABP. Het is een kleine moeite. Het enige wat u nodig heeft, is uw ABP-klantnummer. Dit klantnummer vindt u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO).Wilt u meer weten over deze verkiezing, kijk dan in het ABP Magazine dat in de week van 10 maart bij u op de deurmat valt. Of kijk op Als werknemer van een universiteit, onderzoekinstelling of UMC bouwt u automatisch pensioen op. Dat pensioen bouwt u op bij het ABP. In de loop der jaren sparen we met z n allen een heel bedrag bij elkaar. Maar wie controleert of het ABP-bestuur verstandig met al dat gespaarde geld omgaat? Dat doet het Verantwoordingsorgaan. In dit verantwoordingsorgaan worden 48 leden 10

11 Individuele Belangenbehartiging Bij problemen in de werksituatie kunt u, als lid van de AC-HOP, een beroep doen op de kennis en ervaring van Individuele Belangenbehartigers (IB ers). Zij zijn op de hoogte van uw rechtspositie en kunnen u met raad en daad terzijde staan. Het is dan wel van belang dat u weet waar u de IB er in uw sector kan vinden. Vandaar dat we dat nog een keer op een rijtje zetten. Is uw eigen IB er na herhaalde pogingen niet bereikbaar, dan kunt u - zeker wanneer het om een spoedeisende kwestie gaat - contact opnemen met een van de andere mensen die op de lijst staan: Inschrijven kan ook via Sector: Naam IB er: telefoonnummer: adres: Nederlandse Universiteiten (NU) Fred Veer Nederlandse Universiteiten (NU, UMC Groningen) Hans Bartels (privé) Nederlandse Universiteiten (NU) Leo Gerrése, coördinator Technische Universiteit Eindhoven (TUe) Anita Neijzen Universitair Medische Centra (UMC) Peter Bloemendaal Onderzoekinstellingen OI (KB, NWO en KNAW) Ger Ruigrok Marty Smits, landelijk vakbondsconsulent De belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra AC-HOP Postbus AX Leiden Nederland Doorlopende machtiging KvK NL39 INGB incassant ID: NL30ZZZ Reden betaling: Contributie AC-HOP Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de AC-HOP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening te schrijven overeenkomstig de opdracht van de AC-HOP. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. (*) Mandaat ID: Naam en voorletters : Adres : Postcode : [ ][ ][ ][ ] [ ][ ] Woonplaats: : IBAN Rekeningnummer : Plaats en datum: : Handtekening: Bruto salaris < 1950> 5 euro. Meer dan 1950 euro 10 euro. Postactieven betalen 3,40 eur. Maak uw keuze: 10 Euro per maand (Bruto salaris 1950 euro p/m of meer ) 5 Euro per maand (Bruto salaris minder dan 1950 euro p/m, jaarlijks kopie salarisstrook verplicht) 3,40 Euro per maand (Postactief) Ik wil dat de contributie per maand [ ] per jaar [ ] wordt ingehouden (*) Het Mandaat ID vullen wij later in. Indien van toepassing Ik ben opgegeven door: Ik ben wel/niet geïnteresseerd in het vervullen van activiteiten als kaderlid van de AC-HOP. AC-HOP U kunt het volledig ingevulde formulier in een ongefrankeerde enveloppe opsturen (postzegel is niet nodig) naar: Antwoordnummer VB LEIDEN 11

12 COLOFON Het AC-HOP-Bulletin is het ledenorgaan van de AC-HOP. Leden van de AC-HOP zijn personen die werkzaam zijn bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra. In principe verschijnt het bulletin zes maal per jaar. De redactie heeft de vrijheid artikelen op te nemen die niet altijd hoeven te stroken met de opvattingen van het Bondsbestuur. Voor vragen en/ of opmerkingen over de inhoud van het HOP-Bulletin kan men zich wenden tot de redactie, Redactie: Copgroep, eindredactie Leo Gerrése Yvonne van der Kaay Dagelijks Bestuur: Ger Ruigrok, voorzitter / secretaris Leo Gerrése, penningmeester Ron Tempelaars, ledenadministrateur, Redactieadres: Postbus AX Leiden Tel InternetsitE: ISSN Vormgeving en druk: Compact Drukwerken, Lanaken Contributietarieven: 1. 5,- per maand voor leden die per maand minder dan 1950,- bruto verdienen ,- per maand voor mensen die 1950,- bruto of meer verdienen 3. 3,40 per maand voor Postactieven. (gepensioneerden) Leden die in aanmerking willen komen voor het lage tarief van 5,- dienen jaarlijks een fotokopie van hun salarisstrook te overleggen. Wilt u geen bewijsstuk overleggen dan valt u automatisch in het 10,- tarief. Heeft u vragen of zijn er zaken onduidelijk dan kunt u contact opnemen met onze ledenadministrateur Ron Tempelaars. Telefoon: AC-HOP, de belangenorganisatie voor medewerkers bij Universiteiten, Onderzoekinstellingen en Universitair Medische Centra Inleveren kopij voor het volgende nummer: Uiterlijk 7 maart 2014 Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan. Maak van je startpagina

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Lichtpuntjes in de letselschade

Lichtpuntjes in de letselschade WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 25e jaargang nummer 3 december 2013 Lichtpuntjes in de letselschade Mark Reekers: Mijn persoonlijke motto is glunder! 2 Voorwoord Lichter Heb ik geluk bij mijn ongeluk?

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie