Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!"

Transcriptie

1 Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1

2 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie Veenendaal, oktober 2009 Foto s Shutterstock Nederlandse Toer Fiets Unie Vormgeving Nederlandse Toer Fiets Unie Versie Nederlandse Toer Fiets Unie De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is met bijna aangesloten sportfietsers de grootste fietssportorganisatie in Nederland. De NTFU is aangesloten bij NOC*NSF en heeft zitting in het bestuur van het Landelijk Fietsplatform. Daarnaast wordt contact onderhouden met een groot aantal organisaties die direct of indirect aan de sport of doelgroep gerelateerd zijn. In het bijzonder geldt dit voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Directie Sport). Al meer dan 50 jaar zet de NTFU zich in voor verschillende soorten wielersport zonder wedstrijdkarakter. Bij de NTFU zijn meer dan 500 verenigingen en stichtingen aangesloten. De NTFU behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en stichtingen en waarborgt de kwaliteit van de fietstochten die door hen worden georganiseerd. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kernactiviteiten 5 3. Trends & Ontwikkelingen Individualisering Vergrijzing Commercialisering Informatisering Veiligheid & Kwaliteit 6 4. Missie & Visie Missie NTFU Visie NTFU Doelgroep 7 5. Doelen & Activiteiten Ledenservice Sportontwikkeling Staf en Organisatie Evaluatie Financiën 12 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 3

4 1. Inleiding Voor u ligt het Jaarplan 2010 van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Centraal in 2010 staat het genieten van de wielersport, verwoord in het doel: Meer mensen langer en intenser laten genieten van de wielersport De NTFU focust hierbij op de beleving van wielersport, waarbij betrokkenheid en binding elementair zijn. De belangrijkste klanten van de NTFU zijn de verenigingen & stichtingen en de daarbij aangesloten Toerfietskaart houders (TFK houders). Samen met hen wil de NTFU garant staan voor een kwalitatief wielersportaanbod in Nederland. Bijna TFK houders ( per 1 augustus 2009) zijn via één van de 523 aangesloten (aspirant) verenigingen of stichtingen (454 verenigingen, 56 stichtingen en 13 aspirant leden per 1 augustus 2009) lid van de NTFU. Jaarlijks worden meer dan fietstochten door het hele land georganiseerd. Alle TFK houders zijn verzekerd tegen de voorwaarden van de unieke fietsschadeverzekering van de NTFU, waarbij de fiets standaard tegen een waarde van 1000 is verzekerd. Dit bedrag kan in stappen van 500 worden verhoogd tot maximaal In 2010 wil de NTFU werken aan het realiseren van de gestelde doelen uit het meerjarenbeleidsplan De activiteiten die een concrete bijdrage moeten leveren aan de realisatie daarvan worden in dit Jaarplan 2010 benoemd en uitgewerkt. We kijken er naar uit om dit plan samen met al onze vrijwilligers en beroepskrachten te realiseren en daardoor hen en vele anderen lang en intens van de wielersport te laten genieten! Dick Kik, Voorzitter NTFU Arjan de Vries, Directeur NTFU Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 4

5 2. Kernactiviteiten De NTFU onderscheidt drie kernactiviteiten, aan de hand waarvan zij haar activiteiten structuur geeft: 1. Ledenservice: de service en dienstverlening aan leden (verenigingen en stichtingen) en de bij hen aangesloten TFK houders. 2. Sportontwikkeling: de ontwikkelingen ten bate van de wielersport en de wielersporter, waaronder marketing, communicatie en opleidingen 3. Staf & Organisatie: de basis van de NTFU; de staf is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. De organisatie is actief ten dienste van de staf en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. De organisatie is de basis van de NTFU en omvat het geheel aan afdelingen, besturen, werkgroepen en commissies van de NTFU, maar ook de (basale) processen die resulteren in o.a. de uitgave van het Toerfietsevenementen Programma (TEP), Fietssport Magazine en de continuïteit van de leden en financiële administratie. 3. Trends & Ontwikkelingen Er zijn een aantal (sportspecifieke en sporttakoverstijgende) ontwikkelingen gaande waar de NTFU niet omheen kan. Belangrijke maatschappelijk trends voor de wielersport en de NTFU zijn: Individualisering Vergrijzing Commercialisering Informatisering Veiligheid & Kwaliteit 3.1 Individualisering In toenemende mate wordt gedrag bepaald door eigen inzichten en voorkeuren en steeds minder door regels van anderen. De individuele keuzevrijheid is toegenomen, wat onder meer leidt tot een grotere differentiatie in leefstijlen. Huishoudens worden kleiner. De markt speelt in op deze trends met een steeds individueler gericht aanbod. In de sport neemt deelname aan teamsporten af. Solosporten zijn in opmars. Wielersport is een verenigingssport maar wordt tegelijkertijd door een aanzienlijk aantal mensen individueel beoefend. De sport biedt ruimte en mogelijkheden voor het leggen en onderhouden van sociale contacten. 3.2 Vergrijzing De komende dertig jaar groeit het aantal 50 plussers in ons land met 45% van 5 naar 7,1 miljoen mensen. Het actief beoefenen van sport is onderdeel geworden van de leefstijl van 50 plussers. Het aantal ouderen dat sport neemt dan ook toe. Hun motieven verschillen van die van jongeren: sociale contacten en gezondheid zijn de belangrijkste drijfveren. Gezocht wordt naar sporten die bij deze motieven aansluiten. De vraag is niet óf ouderen gaan sporten, maar wáár zij dat doen. Aanpassing van het sportaanbod op de wensen van deze groep is dan ook minstens zo belangrijk als stimulering van de vraag. 3.3 Commercialisering In de laatste decennia zijn het vooral de commerciële aanbieders die in de sportwereld voor innovaties hebben gezorgd. Veel meer dan sportbonden dat gedaan hebben, hebben zij ingespeeld op maatschappelijke trends. Het commercieel sportaanbod is dan ook in opkomst: fitness, maneges, squashbanen, klimhallen, indoor skicentra, enzovoorts. Het aanbod sluit aan bij de hang in onze Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 5

6 maatschappij naar spanning en avontuur, de wens om slank en gespierd te zijn en het bewust werken aan de eigen gezondheid. Sporters veranderen van participerend verenigingslid steeds meer in consumerende klanten. Dit vereist een andere benadering. 3.4 Informatisering Communicatie uitwisseling is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Internet en mobiele communicatie zijn sterk ontwikkeld en de grenzen tussen mediavormen als telefonie, internet, tv en radio vervagen. Digitale communicatie vervangt daardoor meer en meer schriftelijke communicatie. De keerzijde van deze nieuwe communicatievormen is het gevaar van een overvloed aan informatie. Het eenvoudig toegankelijk maken van relevante informatie is cruciaal. Nieuwe technologieën worden steeds belangrijker in de procesondersteuning. De computer is nier meer weg te denken uit het hedendaagse leven of in de sport. In de wielersport blijkt dit uit de vraag naar registratie van gereden kilometers, digitale (voor)inschrijving en betaling en de toepassingen van e learning bij opleidingen. 3.5 Veiligheid & Kwaliteit Veiligheid is een steeds belangrijker aspect geworden in de Nederlandse samenleving. Er wordt vaker schade geclaimd en de druk op het uitvoeren van de zorgplicht bij de organisatie van evenementen wordt groter. Het bieden van veiligheid gaat hand in hand met de geboden kwaliteit bij de organisatie van evenementen en activiteiten. De consument stelt, ook in de sport, hogere eisen aan de producten en diensten die worden afgenomen. Men is bereid (meer) te betalen voor kwaliteit, maar verwacht ook meer: de consument stelt hogere eisen. Wielersporters zijn steeds meer bereid flinke bedragen te betalen voor deelname aan grootse, goed georganiseerde tochten. 4. Missie & Visie 4.1 Missie NTFU De NTFU heeft de volgende missie: De NTFU is een organisatie die staat voor kwaliteit en professionaliteit in de wielersport. Zij neemt verantwoording voor het creëren van een flexibel fietsaanbod voor alle (sport)fietsers, het behartigen van de belangen van sportfietsers en de wielersport in het algemeen en de ontwikkeling van producten en diensten dicht op de huid van de fietser waardoor fietsers in staat worden gesteld langer en intenser van de wielersport te genieten. 4.2 Visie NTFU De NTFU heeft de ambitie uit te groeien tot een herkenbare, vooroplopende organisatie die een Leven Lang Sportief Fietsen herhaaldelijk, aansluitend bij de wensen van de fietser en in georganiseerd verband mogelijk maakt. Herkenbaar. De NTFU is bekend in en buiten fietsend Nederland. Nederlanders weten waar NTFU voor staat en wat haar waarden voor de maatschappij en de sport zijn. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 6

7 Vooroplopend Leven Lang De NTFU volgt de nieuwste ontwikkelingen en trends en speelt hierop in zodat meerwaarde voor de wielersport en wielersporter gecreëerd worden. Bij de NTFU kan men van jong tot oud, van recreatief tot sportief en prestatief fietsen. Alle leeftijds en doelgroepen zijn welkom binnen de NTFU en haar verenigingen en stichtingen. Het is mogelijk om herhaaldelijk en in georganiseerd verband dat wielersportaanbod te bedrijven dat de sportfietser zoekt. Een Leven Lang Wielersport bij de Nederlandse Toer Fiets Unie 4.3 Doelgroep De focus ligt in 2010 op de sportieve fietser: racefietsers en mountainbikers, gekoppeld aan resp. de NTFU labels Velosport en Singletracks mountainbiking. De voorkeur gaat uit naar het binden van de sportieve fietser via een NTFU vereniging. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden zich op individuele basis aan de NTFU te binden via de labels Velosport en Singletracks mountainbiking. Er is, binnen verenigingsverband, ook aandacht voor de beginnende en de recreatieve ofwel dikke bandenfietser. Hiervoor worden de diensten c.q. (trainings)programma s van resp. Fiets Fit en Fiets & Geniet aangeboden. Fiets Fit en Fiets & Geniet werden voorheen aangeboden als (individueel) lidmaatschap, dit is vanaf 2010 niet meer het geval. De programma s dienen als ondersteuning richting de verenigingen voor het binden van nieuwe, beginnende fietsers én voor het bieden van een aanbod voor recreatieve, oudere fietsers, zodat op de trend van vergrijzing óók door de fietsverenigingen ingesprongen kan worden. 5. Doelen & Activiteiten Het doel van de NTFU is: Meer mensen langer en intenser laten genieten van de wielersport Concrete doelstelling voor 2010 is: geregistreerde Toerfietskaart houders (dit is een groei van 9,5% ten opzichte van ), waarvan 96% (45.600) lid is van een NTFU vereniging en maximaal 4% (1.900) individueel aan de NTFU gebonden is via de labels Velosport of Singletracks mountainbiking. Het aantal aangesloten verenigingen neemt toe tot 470 (2,2%) en het aantal stichtingen groeit naar 60 (3,4%). De kengetallen per zijn: TFK houders (excl. M leden) Verenigingen 460 Stichtingen 48 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 7

8 De doelstelling voor 2010 is op basis van historische cijfers afwijkend van de doelen voor 2010 zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Voortschrijdend inzicht leert dat dit gestelde doel zoals beschreven voldoet aan de SMART aspecten: het is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Uitgangspunten De hedendaagse maatschappij, en hiermee ook de fietser, vraagt om meer flexibiliteit en wil steeds meer informatie ontvangen over de geleverde prestaties zoals het aantal gereden kilometers, het aantal gereden tochten, gemiddelde snelheid, etc. Daarnaast vraagt hij om veiligheid en kwaliteit bij fietsactiviteiten. Om meerwaarde van het NTFU lidmaatschap te creëren is er komend jaar bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van diensten en producten gericht op de wensen van de toerfietser. Hierbij valt onder meer te denken aan de ontwikkeling van een registratiesysteem in combinatie met het internetportaal mijn ntfu, maar ook aan flexibele verenigingslidmaatschappen en door verenigingen en stichtingen aangeboden fietsactiviteiten die inspelen op de (veranderende) wens van de fietser. 5.1 Ledenservice Binnen Ledenservice ligt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het subdoel: Het behouden van TFK houders en NTFU leden (verenigingen en stichtingen). Ledenbehoud Om opzeggende verenigingsleden en TFK houders te behouden voor de NTFU worden win back acties georganiseerd. Er wordt gevraagd naar de reden van opzegging en er wordt wanneer mogelijk een aanbod, passend bij de wensen van de betreffende TFK houder, vereniging of stichting gedaan. Diensten & Producten Het ICT systeem van de leden, webbased en financiële administratie (CRM/Renflex) wordt doorontwikkeld en effectiever op elkaar afgestemd. Dit systeem vormt de basis voor de vele kerntoepassingen, zoals de ledenadministratie, de kalender, afname van diensten en online aanmeldingen en inschrijvingen voor bijvoorbeeld clinics & trainingen. De doorontwikkeling is vereist voor borging van de betrouwbare performance van ICT toepassingen. Advies & Ondersteuning Met betrekking tot de ondersteuning aan verenigingen en stichtingen wordt gericht ingezet op sportspecifieke verenigingsondersteuning door NTFU consulenten. Daarnaast worden de themabijeenkomsten in het kader van de Kennisavonden Wielersport tijdens de reguliere districtsvergaderingen gecontinueerd en geïntensiveerd. Klanttevredenheid Dit jaar wordt een lezersonderzoek onder de lezers van Fietssport Magazine (FSM) gehouden. Onder meer om te achterhalen of FSM voldoet aan de behoeften van de sportfietser maar ook om interesses van lezers te achterhalen, zodat de inhoud van het blad nog beter afgestemd kan worden op de wens van de lezer. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 8

9 5.2 Sportontwikkeling Het subdoel van sportontwikkeling is: Het werven van TFK houders en NTFU leden (verenigingen en stichtingen). Ledenwerving Om nieuwe Toerfietskaart houders te werven worden op beurzen en bij fietsevenementen en activiteiten ledenwerfacties georganiseerd. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het werven van nieuwe verenigingen en stichtingen. Hierbij is er speciale aandacht voor het werven van bedrijfsverenigingen binnen het NTFU label NTFU voor Bedrijven. Nieuwe Diensten & Producten De NTFU heeft als doel om producten & diensten te ontwikkelen die dicht op de huid van de fietser zitten waardoor fietsen leuker, gemakkelijker en veiliger wordt. In 2010 worden daarom het registratiesysteem en online inschrijven geïntroduceerd. Hieraan wordt tevens de afname van een dagverzekering gekoppeld. Daarnaast wordt de website geïntroduceerd. De fietser kan hier een persoonlijke pagina aanmaken waarop hij o.a. zijn persoonlijke toertochtkalender aan kan maken, gereden kilometers kan registreren en persoonlijke prestaties kan noteren. Binnen de organisatie van opleidingen is de wens om de MTB en Race instructeursopleidingen efficiënter te organiseren. Daarnaast wordt een visie op en planning voor opleidingen ontwikkeld in een NTFU Masterplan Sportopleidingen. Hiermee conformeert de NTFU zich aan de ontwikkelingen rondom dit thema binnen NOC*NSF. Om de kwaliteit van opgeleide instructeurs te handhaven wordt een licentiesysteem geïntroduceerd. De opleiding tot Fiets & Geniet instructeur wordt in de vorm van een kortdurende cursus aangeboden waarbij er meer aandacht komt voor de opzet en introductie van een Fiets & Geniet fietsaanbod binnen de vereniging. Om de uitwisseling van gegevens en informatie te vergemakkelijken worden de mogelijkheden voor de inrichting van een Elektronische Leer Omgeving (ELO) onderzocht en wanneer mogelijk geïntroduceerd. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 9

10 Beleid & Subsidies Om het project dat binnen de kaders van het Nationaal Actieplan Sport (NASB) wordt gesubsidieerd te continueren wordt in 2010 gezocht naar nieuwe financieringsbronnen en organisatievormen voor dit project: Fiets Fit. Daarnaast is er aandacht voor het aanvragen van de reguliere subsidies bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de LOTTO (NOC*NSF). Nieuwe ontwikkelingen in subsidieland worden weloverwogen gescand op kansen voor de NTFU en de wielersport. Marketing De NTFU moet steviger in de fietsmarkt worden gezet: een grotere naamsbekendheid van de NTFU wordt nagestreefd. Hiervoor wordt onder andere internetmarketing ingezet. Daarnaast vraagt de herpositionering van de (functies van de) labels om een wijziging van het marketingbeleid. De labels krimpen in van vijf naar drie labels: Fiets Fit en Fiets & Geniet worden vanaf 2010 aangeboden als af te nemen diensten. Velosport en Singletracks bedienen de individuele racefietser en mountainbiker en NTFU voor Bedrijven biedt bedrijfssportverenigingen de mogelijkheid zich aan de NTFU te binden en daardoor haar leden (werknemers) van de voordelen van het Toerfietskaart houderschap te laten genieten. Belangenbehartiging Belangenbehartiging krijgt een prominentere rol binnen de activiteiten van de NTFU. De toenemende druk op de ruimte en de ontwikkeling vraagt om meer investering van tijd en menskracht op dit onderwerp. Bij het behartigen van de belangen wordt samengewerkt met een aantal partners uit de fietsbranche: het Landelijk Fietsplatform, de ANWB, Fietsersbond, Provincies en de RAI (afdeling fietsen). Ook met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt intensief contact onderhouden. Een andere mogelijke gesprekspartner is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Projecten/Sportstimulering De labels Fiets Fit en Fiets & Geniet worden in 2010 in projectvorm aangeboden aan NTFUverenigingen. Beiden moeten er toe bijdragen om het voor verenigingen makkelijker te maken om in te springen op de wensen van de hedendaagse fietser: Fiets Fit biedt de mogelijkheid om fietsers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het fietsen in verenigingsverband, Fiets & Geniet ondersteunt verenigingen bij het behouden van leden en bij het aanboren van de groep recreatieve fietsers. De NTFU wil haar verenigingen en stichtingen stimuleren meer open te staan voor nieuwe doelgroepen als bijvoorbeeld vrouwen, jeugd, allochtonen, etc. Evenementen De NTFU is in 2010 betrokken bij Le Grand Depart van de Tour de France in Rotterdam. Een aantal side events worden georganiseerd door een aantal samenwerkende verenigingen in de regio van Rotterdam. Hetzelfde geldt voor de start van de Giro d Italia op 6 mei 2010 in Utrecht. Op het moment van schrijven is er nog niet bekend wat de exacte invulling van de side events zal zijn. Veiligheid In opdracht van VWS voert Consument & Veiligheid, in samenwerking met de NTFU, een onderzoek uit naar het nut van het dragen van een helm. Er is hierbij aandacht voor diverse doelgroepen (kinderen, volwassenen, recreatief en sportief gebruik) waarvan het huidige standpunt over het dragen van een helm wordt geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie kunnen toekomstplannen met betrekking tot het (verplicht) dragen van een helm verder inhoud gegeven worden. Een ander thema dat binnen het thema veiligheid in 2010 aandacht krijgt is uniforme bepijling. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 10

11 Communicatie De behoefte aan informatie wordt steeds groter: gestimuleerd door voortschrijdende ICT ontwikkelingen wordt communicatie meer en meer ontvanger gestuurd : de ontvanger bepaalt welke informatie hij waar, wanneer en hoe wil ontvangen. Specifieke informatie zal op digitale wijze zo veel mogelijk rechtstreeks aan de verantwoordelijke verenigingsbestuurder verzonden worden. Om de betrokkenheid met de wielersport te vergroten, zal de NTFU direct communiceren met (potentiële) leden en (potentiële) fietsers. Dit gebeurt voornamelijk digitaal. De boodschappen gaan primair over fietsen: de aantrekkelijkheid van de wielersport en de voordelen van het verenigingslidmaatschap zullen worden uitgedragen. De manier waarop de boodschap wordt overgebracht en de inhoud daarvan hangt af van de doelgroep. De NTFU communiceert via een uitgekiende mix van communicatie instrumenten. Communicatie in print verschuift steeds meer naar online communicatie, via de website, nieuwsbrieven, intranet en mailverkeer. De ontwikkelingen op het gebied van communicatie voor de komende jaren worden samengebracht in een communicatieplan. Samenwerking De NTFU streeft naar maximale regie en besluitvorming over haar kernactiviteiten. Deze worden dan ook intern voorbereid, besloten en uitgevoerd. Zowel de wielersport in het algemeen als de NTFU organisatie kunnen profiteren van samenwerking met andere sport en doelgroep gerelateerde organisaties. De NTFU zal daarom proactief samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en partners selecteren en benaderen. Met bestaande samenwerkingspartners (partners in wielersport, mediapartners en suppliers) wordt de relatie onderhouden en activiteiten die voortkomen uit contracten worden uitgevoerd. 5.3 Staf en Organisatie Het doel van Staf en Organisatie is: Het continueren van de basale organisatie, producten en diensten van de NTFU. Positionering en profilering Er is komend jaar expliciete aandacht voor de positieve emotie van de wielersport: de unieke beleving van de wielersport loopt als een rode draad door de positionering en uitstraling van dit beleidsjaar. De NTFU wil als organisatie herkenbaarheid, vooroplopend en een Leven Lang Wielersport uitstralen. Deze uitstraling wordt herkend in de diverse communicatiemiddelen, het producten en dienstenaanbod voor verenigingen en de werkwijze en houding van de NTFU vrijwilligers en beroepsorganisatie. Bestuursmodel NTFU De NTFU wordt geleid door het Hoofdbestuur, dat verantwoording aflegt aan de Unieraad. Het Hoofdbestuur is onder meer belast met het nemen van alle beslissingen in het belang van de NTFU, waarin niet in de statuten en reglementen en/of door besluiten van de Unieraad is voorzien en met de dagelijkse gang van zaken. Dit laatste is gedelegeerd aan de Directeur. Het bestuursmodel volgt het principe van Besturen op Hoofdlijnen. Dit houdt in dat de taak van het Hoofdbestuur primair is de koers te bepalen. Het uniebureau voert de regie over de uitvoering en is daarnaast belast met de beleidsvoorbereiding. Het uniebureau informeert en adviseert het bestuur in de zin van zaken ter overweging en accordering geven. Op basis van de praktijkervaring zal binnen het huidige Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 11

12 bestuursmodel een aantal praktische verbeterpunten aangepakt worden om tot verdere optimalisatie te komen. De NTFU richt haar organisatie zo in, dat deze voldoet aan de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de code Goed Sportbestuur (Good Governance). Ontwikkelingen op het gebied van Goed Sportbestuur worden gevolgd en vertaald naar de organisatie. De NTFU voldoet aan een groot aantal aanbevelingen van Goed Sportbestuur. De overige aanbevelingen worden in 2010 ingevoerd. Inrichtingsprincipes bestuurs en vrijwilligersorganisatie Om te kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die zowel door de klanten (fietsverenigingen en fietsers) als externe partijen gesteld worden aan de dienstverlening van de NTFU, is een hoge mate van expertise nodig. Gezien de tijdsinvestering kan van vrijwilligers redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij op de hoogte zijn (en blijven) van de laatste ontwikkelingen binnen de (sport)wereld en deze in de volle omgang kunnen doorzien en beoordelen. De benodigde expertise is geborgd binnen het uniebureau. De continuïteit van de NTFU wordt gerealiseerd door een goede samenwerking en een heldere rolverdeling tussen de vrijwilligersorganisatie en het uniebureau. Het uniebureau heeft beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. De vrijwilligers in commissies, besturen en werkgroepen hebben een adviserende rol in de beleidsvorming. Unieraad en Hoofdbestuur nemen beleidsbesluiten voor de gehele NTFU organisatie. Het accent van de taken van de districtsbesturen wordt meer gelegd op het onderhouden van de relatie met de verenigingen in het district. Zij vervullen een bestuurlijke frontofficie functie. Bij de taken van commissies en werkgroepen komt het accent meer te liggen op uitvoerende taken, naast de onderzoekende rol van commissies. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het uniebureau dat hierover de regie voert. In 2010 zal dit model worden uitgewerkt en wordt er gewerkt aan de optimalisatie van de taak en rolverdeling. Personeel Organisatorische verbeteringen door middel van processen binnen de bestaande bureaustructuur worden doorgevoerd. Medewerkers worden gestimuleerd initiatieven te nemen in hun persoonlijke ontwikkelingen binnen de NTFU. Hiertoe worden persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld. 6. Evaluatie De voortgang van het Jaarplan 2010 wordt dagelijks bewaakt door de Directeur. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur een bewakingsmoment tijdens haar bestuursvergaderingen. Daarnaast zien medewerkers van het uniebureau er continue op toe dat activiteiten uit het Jaarplan 2010 worden uitgevoerd en het behalen van de gestelde resultaten wordt nagestreefd. Het Jaarverslag 2010 beschrijft de eindevaluatie van het Jaarplan Financiën De NTFU ontvangt inkomsten uit een drietal bronnen, te weten: 1) Contributiegelden 2) Sponsorinkomsten 3) Subsidie inkomsten Huidige subsidieverstrekkers zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de LOTTO (NOC*NSF). Naast deze reguliere subsidies ontvangt de NTFU projectsubsidies uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB, setting sport). NOC*NSF is in opdracht van VWS uitvoerder van het NASB, setting sport. Voor een gedetailleerd overzicht van de verwachte baten en kosten wordt verwezen naar de Begroting Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 12

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie Drs. L. Ooms Dr. C. Veenhof Bijlage: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU),

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefietsers en. Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefietsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van de NTFU leden Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl - www.ntfu.nl/kalender

Nadere informatie

NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting

NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting NTFU Wielersportmonitor, augustus 2012 Samenvatting Achtergrond en doelstelling De NTFU gaat de komende jaren structureel meer aandacht besteden aan onderzoek en evaluatie. Deze keuze is gemaakt in het

Nadere informatie

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013

AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 AZVD Beleidsplan triatlon 2010-2013 Beleidsplan Triatlon 2010 2013 Triatlon commissie 1 Versiebeheer Status Versie Datum Door Reden Concept 01 1-11-2009 Ruben Concept Eindversie 02 9-11-2009 Ruben Commentaar

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

NTFU MEERJARENBELEIDSPLAN 2008 2012

NTFU MEERJARENBELEIDSPLAN 2008 2012 NTFU MEERJARENBELEIDSPLAN 2008 2012 Parijs is nog ver R. Hameete Mulder Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Pagina 0 Inhoudsopgave Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Pag. 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland

Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Intentieverklaring Eén platform voor dansend Nederland Het danslandschap in Nederland is zeer divers. Er is een grote verscheidenheid aan dansante vormen, waarbinnen vaak meerdere organisaties actief zijn.

Nadere informatie

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en

NTFU Mediakit 2015 75.000. mountainbikers per maand! Bereik meer dan. racefi etsers en NTFU Mediakit 2015 Bereik meer dan 75.000 racefi etsers en mountainbikers per maand! Digitale mediamogelijkheden voor het bereiken van Nederlandse wielersporters Inhoud Inhoud Mediakit Spelregels - www.ntfu.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan worden de plannen van de Fietsgroep Stappenbelt Zwolle vastgesteld voor de komende vijf jaar. Het gaat dan om Wat willen wij, hoe en wanneer bereiken als vereniging.

Nadere informatie

Besluitenlijst Unieraad

Besluitenlijst Unieraad Besluitenlijst Unieraad Datum: 28 mei 2016 Aanvang: 10.00 uur Locatie: Hotel Papendal 1. INFORMEREN a. Opening De voorzitter opent de vergadering. Een hoofdbestuurder heeft zich afgemeld. b. Mededelingen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

N T F U h e e f t e e n n i e u w e d i r e c t e u r B e s t u u r d e r s n e m e n a f s c h e i d

N T F U h e e f t e e n n i e u w e d i r e c t e u r B e s t u u r d e r s n e m e n a f s c h e i d Oktober 2007 NTFU heeft een nieuwe directeur Het Uniebureau van de NTFU heeft een nieuwe directeur: Arjan de Vries. Hij volgt Erik Lenselink op die de afgelopen periode als interim directeur aan het roer

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2015 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2015 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017

Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017 Jaarplan De Brug provincie Groningen 2017 1. Aanleiding. In dit Jaarplan 2017 wordt wederom een overzicht van alle bestuurlijke activiteiten en speerpunten gegeven. De Brug provincie Groningen wil opbrengstgerichter

Nadere informatie

2. Missie: deze vloeit voort uit de visie en beschrijft waar we als GC Zwolle voor staan en wat voor uitgangspunten we nemen;

2. Missie: deze vloeit voort uit de visie en beschrijft waar we als GC Zwolle voor staan en wat voor uitgangspunten we nemen; GC ZWOLLE 2020 Memo Aan Van Bestuur GC Zwolle Ter info Datum mei 2017 Betreft Concept Beleidsplan GC Zwolle 2020 Inleiding In februari 2015 is door het bestuur een beleidsplan 2015-2017 gepresenteerd en

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM

RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM RECREATIEVE SKATEDAG 14 MAART 2015 WELKOM Programma 9.30 uur Aanmelding en ontvangst met koffie/thee 10.00 uur Opening 10.15 uur Vooruitblik 12.00 uur Lunch 13.30 uur Workshops ronde 1 ronde 2 15.00 uur

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden

Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden Ontwikkelplan ten behoeve van de vier Nederlandse denksportbonden onder de vlag van de Federatie Nederlandse Denksportbonden M.M.V. De Nederlandse Bridge Bond De Koninklijke Nederlandse Dam Bond De Nederlandse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum

Meerjarenbeleidsplan 2016-2018. Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Meerjarenbeleidsplan 2016-2018 Bestuur Vélo Heuvelrug Arend Jan van Hattum Inleiding Toerfietsvereniging Vélo Heuvelrug is met veel enthousiasme op 17 februari 2015 opgericht. Eind 2015 heeft de vereniging

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev" SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC

OM O HISTORIE TENNIS IN MAASLAND. s&7. turn 0 9 OKT RUIM BAAN VOOR TVM. r^rni. Orftv.Bev SECR. INGEKOMEN OP Afdoen dooikcms KCC CS LO- '2.» Cl 4 5 m OM O D M \ HISTORIE TENNIS IN MAASLAND TV M (1964) KNLTB vereniging Nu: 3 banen met 270 leden De Commandeur (1980) Recreatieve vereniging Nu: 9 banen 1140 leden Duo lidmaatschap

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Nederlandse Toer Fiets Unie

Verenigingsmonitor Nederlandse Toer Fiets Unie Verenigingsmonitor 2012 - Nederlandse Toer Fiets Unie Beste bestuursleden, Welkom bij de verenigingsmonitor van de NTFU! Als sportbond vinden we het erg belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten

Nadere informatie

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3

Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN VAN DIENSTVERLENING...3 Jaarplan 2016 Inhoud Missie/Visie...2 HOOFDOEL 1 INSPELEN OP BEHOEFTEN SPORTERS...2 Ambitie 1: Structureel verbinden Ambitie 2: Kennisontwikkeling Ambitie 3: Passend aanbod HOOFDOEL 2 VERSTERKEN EN PROFESSIONALISEREN

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS Programma 19 november Cijfers en criteria Sportimpuls Praktijkvoorbeeld DKC Samen

Nadere informatie

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt Dorien van de Kant Sportimpuls Sportdorp algemeen Sportdorp de Wijk Introductie Waar liggen kansen voor u? Subsidieregeling via NOC*NSF en VWS voor lokale sport-

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

IVN. Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie

IVN. Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie Doe-plan 2002+ IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie Stuurgroep Strategie Doel IVN IVN streeft naar meer natuur van een betere

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

V&VN Pijnverpleegkundigen

V&VN Pijnverpleegkundigen V&VN Pijnverpleegkundigen Strategisch Beleidsplan 2015-2020 2015 11 30 VERSIE: 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie, Visie en Eigenheid... 3 Missie... 3 Visie... 3 Eigenheid... 3 3. Afdelingsstructuur...

Nadere informatie

In formeel verband. Grote organisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijke middenveld. donderdag 22 mei 14

In formeel verband. Grote organisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijke middenveld. donderdag 22 mei 14 In formeel verband Grote organisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijke middenveld 1 2 SCP onderzoek Individueel perspectief (Uitstappers en doorzetters, 2014) Organisatorisch perspectief

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015

BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 BELEIDSPLAN WENSSTICHTING SHAMAJO 2015 Contactgegevens: Fiep Westendorpplein 84 5302 TA ZALTBOMMEL W www.shamajo.nl E info@shamajo.nl Fiscaalnummer: 8168.09.203 Auteur(s): Jan Kregting (voorzitter), Hans

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WHITE SOX

BELEIDSPLAN WHITE SOX BELEIDSPLAN WHITE SOX 2012-2018 Voorwoord Limburg White Sox is een club met een rijk verleden. Al vijfentwintig jaar geeft zij de jeugd en ouderen van Genk en omstreken de gelegenheid zich te bekwamen

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur.

Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006. november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. Sjoelen, samen doen! Jaarplan 2006 november 2005 Els Haverkort Bondsbestuur. VOORWOORD De missie en visie van de ANS staan centraal in het meerjarenbeleidsplan en het daaruit voortkomende jaarplan 2006.

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv

Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv Van Mensvoort Beheer bv Communicatieplan Van Mensvoort Beheer bv 2016 B. van Lier 08 juni 2016 Inhoudsopgave 1. COMMUNICATIEPLAN... 3 1.1. Doel van de communicatie... 3 1.2. Interne communicatie... 3 1.3.

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

Manager Limburg Paardensport Stichting Limburg Paardensport

Manager Limburg Paardensport Stichting Limburg Paardensport 1 2 3 Manager Limburg Paardensport Stichting Limburg Paardensport 4 5 6 In 2010 is het Limburgs Paardensportplan gepresenteerd: een toekomstvisie die beoogt de paardensportinfrastructuur in Limburg te

Nadere informatie

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht)

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Opdracht Met kennis de economische en maatschappelijke impact van

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013

NIEUWSBRIEF DOK TOER Oktober 2013 Inleiding In ons wegprogramma hebben wij nog twee tochten staan voor de maand oktober. De Sluitingstocht is in hetzelfde weekeinde als de eerste ATB-tocht van de gezamenlijke verenigingen in de Kop van

Nadere informatie

MENUKAART. bedrijfssport

MENUKAART. bedrijfssport MENUKAART bedrijfssport MENUKAART Bedrijfssport in uw organisatie? Kies de sport en de vorm die het beste bij uw organisatie en medewerkers past. Natuurlijk is een combinatie van verschillende sporten

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015

Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Opgesteld door Els van Eersel voorzitter 1 mei 2013 BELEIDSPLAN 2013-2015 Missie, visie en doelstellingen Missie van VTN De VTN is een dienstverlenende organisatie voor de aangesloten koren. Zij streeft

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum.

JAAR. Op weg naar het 5 jarig jubileum. JAARPLAN 2014 JAAR Op weg naar het 5 jarig jubileum. ///////////////////////////////// ONDERZOEK TOONT AAN DAT MENSEN DIE PRESENT KENNEN ONS EEN 8+ GEVEN BRON PRESENT NL Inhoud 1 VOORWOORD 2 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015

NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 NOTULEN UNIERAAD 6 JUNI 2015 Locatie: Aanvang: Papendal 10.30 uur 1. INFORMEREN 1.a. Opening De directeur van de NTFU heet iedereen van harte welkom. Er stonden twee vergadering uitgeschreven, omdat wij

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Jaarplan 2015 NWWB. "WIJ" zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!!

Jaarplan 2015 NWWB. WIJ zijn de BOND en een ieder draagt daar aan bij... U toch ook!!!! Jaarplan 2015 NWWB Voorwoord Na het signaleren op de extra algemene ledenvergadering van 9 september j.l., bied ik u, vanuit een min of meer" tegendraadse" houding, namens het interim bestuur van de NWWB

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016

Giro Gelderland. Evaluatie. Giro Gelderland. Evaluatie 15 november 2016 Giro Gelderland Evaluatie Giro Gelderland Evaluatie 15 november 2016 Terugblik Eind 2013 / Begin 2014: Voorjaar 2015: 26 juni 2015: 5 oktober 2015: 28 januari 2016: 5 mei 2016: 6 mei 2016: 7 mei 2016:

Nadere informatie

Wieler Tourclub Dinxperlo. Welkomstboekje met tal van nuttige tips voor nieuwe leden [Geef tekst op]

Wieler Tourclub Dinxperlo. Welkomstboekje met tal van nuttige tips voor nieuwe leden [Geef tekst op] Wieler Tourclub Dinxperlo Welkomstboekje met tal van nuttige tips voor nieuwe leden - 0 -[Geef tekst op] Inhoudsopgave Welkom bij WTC Dinxperlo...- 2 - Lid zijn van de WTC...- 2 - Algemene informatie...-

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie

Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie Evaluatie van de implementatiefase van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, setting sport Resultaten proces- en effectevaluatie Drs. L. Ooms Dr. C. Veenhof Bijlage: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU),

Nadere informatie

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006

Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Community Sailing Rotterdam Beleidsplan 2006 Index 1. Community Sailing Rotterdam Een organisatie zonder winstoogmerk Pagina 2 2. Bestuur & Comité van Aanbeveling Pagina 3 3. Projecten 2006 4. Fondsenwerving

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015

Waterkracht Regio West Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht Regio West 2015-2016 Meerjarenbeleidsplan 20 juni 2015 Waterkracht in Regio West 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan van Regio West voor de periode 2015-2016.

Nadere informatie

(c) / /KBO Facebook 1

(c) / /KBO Facebook 1 Rol in de communicatie van de KBO Noord-Holland (c) G.Mondriaan@gmail.com /30102013 /KBO Facebook 1 Inhoud inleiding op hoofdlijnen: Geen (mini)cursus Facebook Waarom is KBO NH met Facebook gestart: trends

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014

NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014 NOTULEN UNIERAAD 22 NOVEMBER 2014 Locatie: Aanvang: Papendal 10.00 uur 1. INFORMEREN 1.a. Opening De vice-voorzitter opent de vergadering en vermeldt de afwezigheid van de voorzitteren twee bestuursleden.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Algemeen Facts & Figures (1) Tour editie nummer 102 4.500 mensen organisatie 2.400 journalisten 22 ploegen, 198 renners 3.600 km parcours van Utrecht naar Parijs Facts

Nadere informatie

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Koninklijke Nederlandse Zwembond levenlangzwemmen@knzb.nl 030-7513235 1 Inleiding De KNZB heeft van september 2011 tot en met maart 2012

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie