NIEUWS. Ledendag, een warme ANBOS-douche. bijlage bij de Schoonheidsspecialist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS. Ledendag, een warme ANBOS-douche. bijlage bij de Schoonheidsspecialist"

Transcriptie

1 bijlage bij de Schoonheidsspecialist NIEUWS Ledendag, een warme ANBOS-douche De Ledendag ligt al weer even achter ons, maar toch wil ik er graag nog even op terugkomen. In feite is de Algemene Ledenvergadering (ALV) de basis van deze dag. Binnen een vereniging een noodzakelijke happening om de jaarlijkse zaken als rekening en begroting af te ronden en belangrijke voorstellen te doen. Binnen een vereniging is het nu eenmaal zo geregeld dat dit dient te gebeuren via die ALV, omdat deze de hoogste macht vormt. Feit is echter dat lang niet alle leden daar nu direct belangstelling voor hebben. Ditmaal was dat echter anders en de belangrijkste oorzaak daarvan was in feite een klein feestje. Het benoemen van een tweetal ereleden Ursula van Deelen en Tine Ploeg. Hun voordracht was een fluitje van een cent en de wijze waarop de vergadering een en ander begeleidde voelde heel goed. Een terechte onderscheiding voor twee mensen die geweldig veel voor de branche hebben gedaan. De dankbaarheid van de leden van ANBOS vond niet alleen gestalte in het erelidmaatschap, maar ook de wijze waarop dat gebeurde. Daarnaast is door het bestuur besloten om jaarlijks alle leden die 25 jaar in de registers voorkomen te vereren met een speciale speld. Eenzelfde speld als voor de ereleden met dit verschil dat de ene in goud is uitgevoerd en de ander in zilver. De uitreiking was ditmaal dus voor de eerste keer en dat betekende een hele stoet die langs het bestuur ging om de felicitaties en de speld in ontvangst te nemen. Ik kan u verzekeren dat velen deze actie van het bestuur bijzonder hebben gewaardeerd en daar zijn we heel blij mee. De reacties na afloop wezen daar maar al te duidelijk op en de vele mailtjes die in de week daarna op het ANBOS-secretariaat binnenkwamen gaven nog meer reliëf aan die waardering. De hele dag verliep trouwens in een ontspannen sfeer en dat was van de zijde van de leden een welkome verrassing voor het bestuur. Wederzijds werd deze middag dan ook gevoeld als een warme douche. Als deze column verschijnt zitten we midden in een vakantiestilte. Augustus is traditioneel een rustige maand en dat is ditmaal niet anders. Dat mag ook wel even, want we hebben best een turbulent jaar achter de rug en ik gebruik deze periode dan ook maar om even op adem te komen alvorens de wind weer opsteekt. Er staan namelijk nogal wat zaken op de rol voor de komende herfst. Vooral op het gebied van onderwijs moeten twee projecten tot afronding komen, zodat in het schooljaar de nieuwe opleidingen kunnen draaien. Uiterlijk 1 december moet dan ook alles op papier staan, zodat scholen kunnen beginnen met het vormgeven van hun nieuwe onderwijs. Dat laatste geldt dan niet alleen voor het bekostigd onderwijs, ook het particuliere veld krijgt ermee te maken. Immers, zij beginnen dan ook met de invoeringen van de branchediploma s, die op den duur de plaats innemen van het vakdiploma en de VO. Een hele verandering die ook zijn doorwerking krijgt binnen onze vereniging. De verwachting is dat door het aanbieden van niveau 4 in de vorm van allround schoonheidsspecialist, ook de doorstroming groter wordt. Daardoor komen meer leerlingen met een complete opleiding van school waarin twee of drie specialisaties worden opgenomen. Natuurlijk weet ik best dat op de kwaliteit daarvan nog wel het nodige valt af te dingen, maar hiermee is wel het fundament gelegd voor een ingrijpende verandering met op den duur een verhoging van het niveau in de totale branche. Dat er meer schoonheidsspecialisten komen met een complete opleiding, kunnen we binnen ANBOS trouwens nu al zien. De sectie VO is namelijk het laatste jaar qua ledental aanzienlijk toegenomen. Die tendens zal zich in de komende jaren naar verwachting voortzetten. Voor het najaar staan natuurlijk de regiobijeenkomsten weer op het programma. Ditmaal in een wat andere vorm. Om het jaar willen we een extra tintje geven aan die inmiddels zo succesrijke bijeenkomsten. Ditmaal gaat dat in de vorm van een kastelenroute, waarbij we zorgvuldig letten op de kosten. Vandaar dat er geen zeven bijeenkomsten zijn, maar vijf. U kunt daarbij kiezen voor de bijeenkomst die u qua datum en locatie het beste bevalt. Als u in elk geval maar even zorgt voor de aanmelding, zodat we kunnen zorgen voor de catering. En u weet het: mocht u onverhoopt toch niet kunnen als u zich heeft aangemeld, dan even afmelden zodat we de kosten kunnen beperken. Ik hoop u dan te zien. Onno Bijlsma, Voorzitter ANBOS 21

2 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Ledenvergadering ledendag maandag 7 juni 2010 Tijdens het formele deel van de ledendag, de algemene ledenvergadering, werden de jaarverslagen 2009 en de meerjarenbegroting/uitgangspunten voor beleid behandeld. Jaarverslag Het jaarverslag, dat een overzicht geeft van de activiteiten in het verenigingsjaar 2009, gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen door de aanwezige leden. De jaarrekening 2009 werd kort toegelicht door de penningmeester. Het boekjaar 2009 sluit met een bescheiden negatief resultaat ( ,-), met name als gevolg van de kosten van de viering van het 60-jarig jubileum in dat jaar. Voor deze activiteit was echter in voorgaande jaren al een bestemmingsreserve gevormd zodat, per saldo, een toevoeging aan het eigen vermogen van de vereniging kon worden gedaan van 6.657,- waardoor dat vermogen per 31 december ,- bedraagt. De verklaring van de financiële commissie werd voorgelezen door mevrouw C. de Pagter. Het voorstel van de commissie om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2009 werd door de aanwezige leden met applaus ontvangen. De jaarrekening 2009 werd goedgekeurd. Financiële commissie Overeenkomstig het rooster van aftreden van de financiële commissie, trad mevrouw N. van der Ark af. De voorzitter en de penningmeester bedankten haar voor het werk dat zij in de afgelopen drie jaren voor de commissie heeft verricht. Op de vraag van de voorzitter wie zich vanuit de leden beschikbaar stelt voor de financiële commissie, geeft mevrouw J. Edelenbosch aan dit graag te willen doen. Staande de vergadering wordt zij benoemd als lid van de financiële commissie. Meerjarenbeleid Vervolgens stelt de voorzitter de notitie uitgangspunten meerjarenbeleid aan de orde. Deze notitie bevat alle belangrijke aandachtspunten voor de komende vijf jaren en zal van jaar tot jaar worden geactualiseerd en bijgesteld. De leden hebben geen op- of aanmerkingen over de notitie. Gekoppeld aan die notitie is de meerjarenbegroting De verwachting voor de komende vijf jaren is dat een verhoging van de contributie in die periode achterwege kan blijven. Als gevolg van de reorganisatie van de afgelopen jaren, waarbij de nodige bezuinigingen zijn gerealiseerd en budgetten zijn verschoven ten gunste van de leden, en de verwachte groei van het aantal leden van ANBOS, kunnen sluitende begrotingen worden gepresenteerd. Tot slot wordt de begroting 2011 en het bijbehorende contributievoorstel 2011 aan de orde gesteld. De leden hebben geen op- of aanmerkingen en ontvangen het (ongewijzigde) contributievoorstel voor 2011 met een groot applaus. De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen en vindt het voor de groei van ANBOS van belang dat de contributie zo laag mogelijk kan blijven. Hij maakt echter wel de opmerking dat het bestuur de ledenvergadering zal raadplegen als in de komende jaren mocht blijken dat een verhoging van de contributie onvermijdelijk is. 22

3 ANBOS-workshops najaar 2010 Het nieuwe halfjaarlijks programma workshops najaar 2010 is klaar en heeft u als het goed is inmiddels ontvangen. Indien dit niet het geval is, kunt u dit downloaden via Onderstaand treft u het complete overzicht van deze wellicht voor u interessante workshops aan: Vreeling Deep Tissue Massage (2 dgn) Maandag 20 september en 4 oktober 2010 Thaise Yogamassage (2 dgn) NIEUW!! Donderdag 23 en 30 september 2010 Succesvol ondernemen (1 dag) Woensdag 29 september 2010 Make-up technieken (2 dgn) Dinsdag 5 en 12 oktober 2010 Polariteitsreeks voor in de behandelstoel (1 dag) NIEUW!! Donderdag 14 oktober 2010 Ismakogie (1 dag) NIEUW!! Maandag 25 oktober 2010 Succesvol klanten werven (1 dag) NIEUW!! Dinsdag 26 oktober 2010 Wellness Rugmassage behandeling (1 dag) NIEUW!! Donderdag 28 oktober 2010 Leren variëren met de klassieke (gezichts)massagegrepen (1 dag) Vrijdag 5 november 2010 Succesvol verkopen zonder te pushen (1 dag) Dinsdag 30 november 2010 Chinese ontspanningsmassage (2 dgn) NIEUW!! Woensdag 1 en donderdag 2 december 2010 Succesvol leidinggeven (1 dag) NIEUW!! Dinsdag 11 januari 2011 Chinese ontspanningstherapie (2 dgn) NIEUW!! Donderdag 13 en 20 januari 2011 Triggerpoint massage (1 dag) NIEUW!! Maandag 17 januari 2011 Facelift massage - Shiatsu Kosmetiek (1 dag) NIEUW!! Vrijdag 21 januari 2011 Edelsteenmassage (1 dag) NIEUW!! Woensdag 26 januari 2011 Chinflex basis (2 dgn) Vrijdag 28 januari en vrijdag 11 februari 2011 Inspirerend Vakinhoudelijk Workshops Bedrijfsmatig Aanvullend Wilt u verzekerd zijn van deelname? Meld u dan op tijd aan! Verder attenderen wij u op onze kortingsregeling die van toepassing is voor ANBOS-leden. Deze treft u achter in het programmaboekje aan. WORKSHOPS NAJAAR 2010 Agenda Donderdag 2 september 2010 Locatie: De Havixhorst, De Schiphorst Maandag 13 september 2010 Locatie: Duin & Kruidberg, Santpoort Beauty Salon dimensions Zaterdag 25 t/m maandag 27 september 2010 Locatie: Jaarbeurs, Utrecht Woensdag 13 oktober 2010 Locatie: Huis de Voorst, Eefde Woensdag 27 oktober 2010 Locatie: Kasteel Heeze, Heeze Maandag 8 november 2010 Locatie: Het Markiezenhof, Bergen op Zoom 23

4 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging ANBOS maakt ondernemen makkelijker & goedkoper! LIDMAATSCHAP SNEL TERUGVERDIEND! Weet u dat een lidmaatschap bij ANBOS u geld kan opleveren? Met de voordelen van het ANBOS-lidmaatschap verdient u uw contributie terug en meer! Gratis vakblad de Schoonheidsspecialist 107,50 Korting op de basisheffing HBA 27,- Korting op de bestemmingsheffing HBA 35,60 Korting op SENA (voor de zzp er) 30,- Verzekeringen (AvB, Inboedel) 65,- Kortingen op deelname per workshop 55,- Totaal voordelen 320,10 Contributie Kernlidmaatschap 245,- Uw voordeel 75,10 Wilt u meer informatie over de voordelen van het ANBOSlidmaatschap? Kijk dan op onze website ANBOS is dé brancheorganisatie voor de gekwalificeerde schoonheidsspecialist. ANBOS bevordert de kwaliteit en professionalisering van het beroep schoonheidsspecialist in Nederland. 24

5 Vraag van de maand Vraag: Wanneer krijg ik korting op de heffing van het HBA? Antwoord: Als ANBOS-lid krijgt u korting op de heffing van het HBA. De hoogte van de korting wordt ieder jaar op 1 januari bepaald. Uw korting gaat namelijk in op het eerstvolgende jaar waarin u zich laat inschrijven en wordt naar rato berekend. Het HBA hanteert twee heffingen. Bij onderstaande uitleg gaan we uit van de contributie over Algemene heffing: De algemene heffing bedraagt 91,50 per jaar en wordt gebruikt voor activiteiten die de sociaal-economische ontwikkeling en professionalisering van diverse ambachtbranches bevorderen. Kernleden krijgen hier maximaal 27,- korting op. Er zijn wel enkele regels aan de korting verbonden: U komt in aanmerking voor (een deel van de) korting als u in 2009 contributie heeft betaald aan ANBOS. De korting bedraagt nooit meer dan de helft van de betaalde contributie, exclusief BTW, in Voorbeeld 1: een ZZP-er wordt per 1 maart 2009 kernlid van ANBOS. In plaats van het volledige jaarlidmaatschap betaalt het nieuwe lid naar rato. Omdat het kortingsbedrag minder is dan 50 procent van de betaalde contributie in 2009 heeft het nieuwe lid in 2010 recht op de complete korting van 27,-. Voorbeeld 2: een ZZP-er wordt per 1 december 2009 kernlid van ANBOS. Hij of zij betaalt dus alleen de laatste maand contributie. Omdat het kortingsbedrag meer is dan 50 procent van de betaalde contributie in 2009 heeft het nieuwe lid geen recht op de complete korting van 27,- in Wel ontvangt hij of zij 50 procent korting over de te betalen heffing in Bestemmingsheffing: De bestemmingsheffing bedraagt 89,- per jaar en wordt gebruikt voor activiteiten die de sociaal-economische ontwikkeling en professionalisering van de schoonheidsbranche bevorderen. Kernleden krijgen hier maximaal 35,60 korting op. Ook hier zijn dezelfde regels aan de korting verbonden als aan de algemene heffing: U komt in aanmerking voor (een deel van de) korting als u in 2009 contributie heeft betaald aan ANBOS. De korting bedraagt nooit meer dan de helft van de betaalde contributie exclusief BTW, in Voorbeeld 1: een ZZP-er wordt per 1 maart 2009 kernlid. In plaats van het volledige jaarlidmaatschap betaalt het nieuwe lid naar rato. Op de heffing van 2010 heeft het nieuwe lid recht op de complete korting van 35,60. Voorbeeld 2: een ZZP-er wordt per 1 december 2009 kernlid van ANBOS. Het nieuwe lid betaalt naar rato voor het lidmaatschap in De ondernemer krijgt in 2010 niet de complete korting van 35,60. Wel ontvangt het nieuwe lid 50 procent korting over de te betalen heffing in Het HBA hanteert bij zowel de algemene heffing als de bestemmingsheffing ook nog een heffing werkzame personen. Dit geldt voor ondernemers met mensen in dienst die doorgaans 15 of meer uur per week in de onderneming werkzaam zijn. De heffing is afhankelijk van het aantal werknemers. Voor meer informatie over de heffing van het HBA verwijzen wij u naar: Heeft u een vraag voor ANBOS? ANBOS behartigt de belangen van leden op vaktechnisch, juridisch en bedrijfseconomisch gebied. Heeft u vragen over een van deze onderwerpen of over het lidmaatschap die ook voor collega s interessant zijn? Mail uw vraag dan naar en wie weet wordt uw vraag volgende maand beantwoord in de Schoonheidsspecialist. 25

6 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging en Het najaar staat in het teken van de regioxlbijeenkomsten. Inmiddels heeft u een persoonlijke uitnodiging voor de regioxlbijeenkomsten ontvangen. Zoals eerder gemeld, niet zeven maar vijf iets grotere bijeenkomsten op fantastische locaties. We kunnen hier echt spreken van XL locaties. Prachtige kastelen en landgoederen. En het programma? Dat ziet er als volgt uit: uur Ontvangst leden en registratie uur Welkom en nieuws van de ANBOS bestuurstafel uur Erik-Alexander Richter, huidziekten Rosacea en Psoriasis, wat hebben deze gemeen? uur Willem Bos, huidveroudering, is er écht wat aan te doen? uur Buffet uur Imed Baatout, verhoog als schoonheidsspecialist uw omzet met Internet marketing uur Afsluiting met afscheidsdrankje In uw persoonlijke uitnodiging staat de procedure van aanmelden beschreven. Meld u zich dus aan na ontvangst van uw persoonlijke uitnodiging. Zoals u gewend bent zijn de regiobijeenkomsten voor onze leden gratis te bezoeken. Dat geldt ook voor deze regioxlbijeenkomsten. Noteert u de meest passende locatie en datum vast in uw agenda? Donderdag 2 september 2010 De Havixhorst Chateauhotel en Restaurant Schiphorsterweg De Schiphorst (Meppel) Maandag 13 september 2010 Landgoed Duin & Kruidberg Duin en Kruidbergerweg 60 Santpoort (zuid) Maandag 8 november 2010 Stadspaleis Het Markiezenhof Steenbergsestraat 8 Bergen op Zoom Uw ambassadeur: Regio Noord Samengesteld uit de districten Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder en een gedeelte van Overijssel. Regio-ambassadeur: Saskia de Valois Regio Oost Samengesteld uit de districten Gelderland, NW Veluwe, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Overijssel. Regio-ambassadeur: Els van de Steeg Regio Zuid Samengesteld uit de districten Limburg en gedeelte van Noord-Brabant. Regio-ambassadeur: Wilma Lindelauf Woensdag 13 oktober 2010 Landgoed Huis de Voorst Binnenweg 10 Eefde (in de buurt van Zutphen) Woensdag 27 oktober 2010 Kasteel Heeze Kapelstraat 25 Heeze 26

7 Schildje schildje aan de wand...wie is de eigenaar van dit pand? Regio Midden Samengesteld uit de districten Utrecht, gedeelte van Zuid-Holland, een gedeelte van Gelderland en een gedeelte van Noord- Brabant. Regio-ambassadeur: Thea Hiele Door het hele land maken wij foto s van de gevels van onze leden en iedere maand publiceren wij één van deze foto s in de Schoonheidsspecialist. Herkent u uw eigen gevel? Dan kunt u het boek Kleding genoeg vrouwen (van t Wout), t.w.v. 24,95 winnen. Hiervoor hoeft u alleen uw naam, naam van uw schoonheidsinstituut en uw lidnummer naar te mailen, onder vermelding van Schildje aan de wand. Let wel, alleen als u vóór 20 augustus a.s. reageert, heeft u het boek gewonnen. Regio West Onder Samengesteld uit de districten Zeeland en een gedeelte van Noord-Brabant. Regio-ambassadeur: Femmy Meenhorst Regio West Midden Samengesteld uit de districten Zuid Holland, Groot Rotterdam en een gedeelte van Utrecht. Regio-ambassadeur: Patricia van Gelderen Regio West Boven Samengesteld uit de districten Noord Holland, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Zuid Holland. Regio-ambassadeur: Jan van Eijk Staat u er deze maand niet in, dan is er altijd kans dat u in één van de komende uitgaven er wel in staat. Houd de Schoonheidsspecialist dus goed in de gaten! Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Uitgeverij Lakerveld. De gevel van afgelopen maand is niet door de eigenaar herkend en heeft het boek Kleding genoeg vrouwen (van t Wout) helaas niet gewonnen. 27

8 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Nieuwe ANBOS-leden Deze nieuwe leden hebben gekozen voor het ANBOS-lidmaatschap. Zij profiteren van de vele voordelen die het lidmaatschap te bieden heeft, zoals: ANBOS-muurschild, toegang tot de ledensite op korting op HBA, korting op ANBOS-workshops, deelname collectieve verzekering, gratis vakblad, recht op juridisch advies en ondernemersadvies, geschillencommissie, symposia en andere bijeenkomsten. Aspirantlid per juli 2010 A.F. Roijen, Amsterdam D. Celebi, Apeldoorn J.M.A. de Vries-Obbes, Harderwijk E.A. van der Eijk-Otto, Lathum E.R. Kalkman, Rotterdam J. Kroonen, Hoek van Holland S. Ethard, Rotterdam M. Tavakol, Berkel en Rodenrijs Kernlid per juli 2010 Doornroosje, D. Hildering-Roos, Deventer Schoonheidsverzorging Dorene, T.M.F. van der Heijden, s-hertogenbosch Purna beauty, health & skincare, J. Kooijman- Pelja, Middelburg Spa Wellness Sneek, T. Couperus, Sneek Salon de Beauté Servais, E.F.S. Dols-Servais, Maastricht Aromavitaal, M.J.L. van Paick, Diepenheim Jackeline Beauty Salon, J. Montaño Galarza, Maarssen Beautysalon Estilo, J.M.C.A. Louwrenssen, Oss Petit Beauté, V.M. Welten-Petit, Vianen Skincare Born, N.H.H. Poulsen, Born Beautysalon Babylon, E.S. Bruggenkate, Den Haag Schoonheidssalon Judith, J.M.E. van der Waals-Paulissen, Vaassen Beauty Future, J.W.A. van Ouwerkerk, Bussum Marscha, M.R.G. Hennen, Nieuwstadt Beautysalon Delight, T. Meijer-Oudshoorn, Lisse Erna s Beauty, G.M.F. Vermeulen-Bosman, Nieuw Vennep Beauty Everywhere, A. Lohk-Jürna, Spijkenisse Schoonheidssalon Dé-Time, D.L.H. van der Donk Rosmalen Belle Toujours, C.H.J. Rietjens, Ospel Beauty Elements, M. Frisart, Hilversum Pure Beauty Totale Lichaamsverzorging, N. Pothof-Kieboom, Brielle Praktijk Lelivelt, A.F. Lelivelt, Naarden All Pure, R.M.G. Kempeneers, Breda Schoonheidssalon PUUR by Esther, E. Scholte, Schiedam Beautysalon Pure Nature, K.A.F. Hensels, Maastricht V a k b e u r s v o o r d e s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g 25 t/m 27 september 2010 Jaarbeurs Utrecht BESTEL Uw ToEgangSBEwiJzEn Via 28

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen 76 Restaurants 112 Hotels 13 Dierentuinen De leukste dingen in het leven zijn geen dingen 39 Wijnen 192 Beauty salons Bedankt, goed gedaan, we gaan ervoor! Wat

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten. najaar 2015

Regiobijeenkomsten. najaar 2015 Regiobijeenkomsten najaar 2015 Van de bestuurstafel: - Regulering cosmetische sector - Erkenningsregeling - Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg - Bachelor schoonheidsverzorging - Royement?

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55%

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55% Bijlage: Overzicht inzet financiële middelen per samenwerkingsverband SWV Naam Saldo baten en lasten 0001 Reformatorisch 2001 Stichting 20-01 2101 Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP

Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP door Martine Verbeek Verslag bijeenkomst cultuurinstellingen en CJP Culturele instellingen kwamen op dinsdag 20 november op uitnodiging van CJP bij elkaar om te spreken over de stand van zaken omtrent

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%).

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%). 1 Supermarktomzet stijgt in november wederom licht. Online omzet supermarkten blijft nog achter bij Foodspeciaalzaken. Innovators nemen voortouw in online. De supermarktomzet is in november 2014 met 0.8%

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Augustus 2017 1 2.4% omzetgroei voor supermarkten in augustus 2017, mede door forste toename waarde kassabon. Zondagomzet supermarkten stijgt over de gehele linie gestaag door.

Nadere informatie

Week 10 6 maart 2012 C

Week 10 6 maart 2012 C De bereidheid tot staken is groot Opgave 1: Budget samenwerkingsverbanden Op dinsdag 6 maart staken tienduizenden leerkrachten uit het hele land tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op het

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

nummer juli 2016

nummer juli 2016 nummer 22 18 juli 2016 Agenda dinsdag 19 juli afscheidsmiddag groep 2 afscheidsavond groep 8 woensdag 20 juli laatste schooldag 11.00 uur: uitzwaaien groep 8 12.30 uur: de school is uit, de zomervakantie

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 De oplossing voor de gemiste omzet 22-09-14 2 We know where people go CityTraffic in het kort Onderzoeksbureau met eigen unieke

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie

Weet waarvoor u betaalt!

Weet waarvoor u betaalt! Weet waarvoor u betaalt! Toelichting op de aanvullende bijdrage voor Schoorsteenvegers 2011 45 Vakmensen máken het In deze toelichting staat informatie over de besteding van uw extra bijdrage aan het HBA

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site

Wie Waar Wanneer. Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer. kijk op de site Wie Waar Wanneer 2014 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 112 1e Ronde Gewestelijk Klasse 112 PLOEGEN 1e RONDE 15 maart Gelderland 10

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016

BOC Jaarvergadering 2016. BCC Zutphen, 30 januari 2016 BOC Jaarvergadering 2016 BCC Zutphen, 30 januari 2016 Agenda 1. Ingekomen stukken en mededelingen 2. Verslag ALV 2015 (zie bijlage) 3. Terugblik op activiteiten jubileumjaar 2015 (secretaris) 4. Financieel

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015 BOC Jaarvergadering 2015 BCC Zutphen, 17 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag ALV 2014 jaarvergadering 4. Verslag secretaris 5. Verslag penningmeester 6. Kascommissie,

Nadere informatie

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013

Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III. Dordrecht, 08 mei 2013 Aan de leden Vereniging Beheer Dordtse Kil III Alsmede overige ondernemers als huurder gevestigd op Kil III Dordrecht, 08 mei 2013 Onderwerp : uitnodiging algemene ledenvergadering Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten.

Ontwikkeling naar duurzaamheid is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Ing. maart 2014 PS2014-1 2014-0039 PS23/4 Van: geurt van de kerk Verzonden: maandag 10 maart 2014 9:44 Aan: info@gdindex.nl Onderwerp: Gemeentelijke duurzaamheidsindex GDI#2014

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

Extra kosten AWBZ instelling

Extra kosten AWBZ instelling pagina 1 van 6 Extra kosten AWBZ instelling Als u of uw familielid in een instelling woont waar zorg geleverd wordt, kan het zijn dat er een eigen bijdrage gevraagd wordt voor extra zorg of activiteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - Voorwoord VOORZITTER - Leden. - Informatievoorziening - Consumentencampagne - Website - Sociale Media - Beurs - Infolijn

Inhoudsopgave. - Voorwoord VOORZITTER - Leden. - Informatievoorziening - Consumentencampagne - Website - Sociale Media - Beurs - Infolijn JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave - Voorwoord VOORZITTER - Leden - Informatievoorziening - Consumentencampagne - Website - Sociale Media - Beurs - Infolijn - Activiteiten voor de leden - Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Havezate Den Alerdinck

Havezate Den Alerdinck HET DIRECTEUREN DINER Havezate Den Alerdinck - LAAG ZUTHEM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE HAVEZATE

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Verslag Bijeenkomst vernieuwd landelijk NOV netwerk van vrijwilligerscentrales en steunpunten. 26 mei 2009

Verslag Bijeenkomst vernieuwd landelijk NOV netwerk van vrijwilligerscentrales en steunpunten. 26 mei 2009 Verslag Bijeenkomst vernieuwd landelijk NOV netwerk van vrijwilligerscentrales en steunpunten. 26 mei 2009 Aanwezig: Cees van den Bos (Vrijwilligerscentrale Arnhem); Wisse de Vries (Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen.

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen. MAANDAG 20 juli DINSDAG 21 juli WOENSDAG 22 juli DONDERDAG 23 juli VRIJDAG 24 juli * Bij minder dan 5 aanmeldingen verzorgen wij een alternatief aanbod (bv. ). Huttenbos Entree: 7,95 (Sjoepkar * Bij minder

Nadere informatie

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel!

Het ProVoet lidmaatschap. Volop voordeel! Het ProVoet lidmaatschap Volop voordeel! Karen (43): Het lidmaatschap staat voor kwaliteit. Je toont ermee aan dat je een gekwalificeerde opleiding hebt gevolgd. Mijn klanten zien dat terug op het bord

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Winnaars. Beauty Award 2014 BEAUTY AWARD. Hoofdsponsoren Business sponsoren Event sponsoren

Winnaars. Beauty Award 2014 BEAUTY AWARD. Hoofdsponsoren Business sponsoren Event sponsoren Winnaars Beauty Award 2014 BEAUTY AWARD Hoofdsponsoren Business sponsoren Event sponsoren BEAUTY AWARD BEAUTY SALON VAN HET JAAR MET MINDER DAN 3 MEDEWERKERS: RÉSIDENCE DE BEAUTÉ EVELIEN CHAAM EVELIEN

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Aanmelden uitkering voortaan digitaal

Aanmelden uitkering voortaan digitaal Aanmelden uitkering voortaan digitaal Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering hoeft u tegenwoordig niet meer langs te komen op het stadhuis. U kunt deze ook via de website van de gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Vastgoedbericht juni 2008

Vastgoedbericht juni 2008 Vastgoedbericht juni 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex en het aantal verkochte

Nadere informatie

Kunst van het aanraken. Trainingen voor Dr. Hauschka Therapeuten

Kunst van het aanraken. Trainingen voor Dr. Hauschka Therapeuten Kunst van het aanraken Trainingen voor Dr. Hauschka Therapeuten 2015 Ieder mens heeft behoefte aan zowel een innerlijke als een uiterlijke schoonheid Elisabeth Sigmund Kunst van het aanraken Kunst van

Nadere informatie

Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet

Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet In het kader van het project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) 2 rondes van 1-daagse informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Najaarsvergadering 2014 KNHS Regio Zeeland Sjef van Roovert

Najaarsvergadering 2014 KNHS Regio Zeeland Sjef van Roovert Najaarsvergadering 2014 KNHS Regio Zeeland Sjef van Roovert Agenda Dichterbij de Paardensporter Nieuwe structuur KNHS Wat kun je ermee als ruiter? Regio spil KNHS De Regio en haar leden KNHS projecten

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016 TAP Locaties Locaties Selectie universiteiten en hogescholen Aantal vakken 514 Friesland 2 Leeuwarden 2 Gelderland 54 Arnhem 4 Nijmegen 31 Wageningen 19 Groningen 31 Groningen 31 Limburg 49 Heerlen 15

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland Daar waar in de tekst hij genoemd wordt, kan uiteraard ook zij worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting BGN gebruikt, hetgeen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Wie Waar Wanneer 2013

Wie Waar Wanneer 2013 Wie Waar Wanneer 2013 Vaardigheidstoetsen voor de Brandweer kijk op de site www.abwc.nl Provinciale vaardigheidstoets Klasse 112 1e Ronde Gewestelijk Klasse 112 16 maart Brabant Noord 19 10 Boxtel 3 Gelderland

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP

EN NU? CULTUURKAART 2.0. Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 01 02 EN NU? CULTUURKAART 2.0 Jennet Sintenie Projectleider Cultuurkaart CJP 03 AGENDA 1. Cultuurkaart in cijfers 2. Chronologie van feiten 3. Plan van aanpak 4. Discussie en vragen CULTUURKAART IN CIJFERS

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Grafimedia. in cijfers

Grafimedia. in cijfers Grafimedia in cijfers 2015 Inhoud Branche in cijfers 5 Ontwikkeling bedrijven 6 Soorten bedrijven 7 Mutaties in bedrijven 8 Faillissementen 9 Poducentenprijsindex (PPI) grafimediabranche 10 Omzetontwikkeling

Nadere informatie

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland

Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Onderwijs in beeld: Maastricht-heuvelland Prestaties en verschillen naar sociale achtergrond bij overgang po-vo Trudie Schils Universiteit Maastricht Doel bijeenkomst Indruk Limburgse onderwijs: Maastricht-heuvelland

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie