Partner worden: de 9 van SamenGroen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partner worden: de 9 van SamenGroen"

Transcriptie

1 Partner worden: de 9 van SamenGroen

2 1Wat speelt er? Alle hens aan dek! In 2050 zullen alle gebouwen energiezero moeten zijn. Om dat te bereiken zal het gemiddelde gebouw in 2030 minimaal aan energielabel A moeten zijn voldaan. Zo staat het in het Energieakkoord. Dat is de uitdaging welke de politiek ons stelt en waarvoor beleid moet worden ontwikkeld Dit alles is ingegeven door de dreigingen ten gevolge van klimaatveranderingen. Onze CO 2 productie (verbranding fossiele brandstoffen) zal dus fors moeten worden afgeremd en omdat de bebouwde omgeving verantwoordelijk is voor ongeveer 1/3 deel heeft dit grote gevolgen voor onze gebouwen. Naar verwachting zullen de energieprijzen de komende jaren boveninflatoir gaan stijgen. Niet uit te sluiten is dat de energierekening op middellange termijn zelfs hoger kan worden dan de hypotheeklasten. Een groeiend aantal eigenaren/gebruikers van woningen is zich hiervan bewust. Bij deze groep bestaat dan ook veel interesse in het energiezuiniger maken van eigen woning. Ook al omdat slecht geïsoleerde panden minder snel te verkopen zijn en sneller in waarde teruglopen. Energiebesparende maatregelen zijn bovendien meestal comfortverhogend. Ook bij eigenaren/beleggers van bedrijfspanden spelen deze overwegingen een steeds belangrijkere rol. Voor hen geldt dat de waarde van hun bezit vermindert als er geen maatregelen worden genomen of dat nu gaat om een kantoorgebouw in eigen bezit of om een vastgoedportefeuille van een woningcorporatie of beleggingsfonds. Ook hier vermindert niet alleen de waarde maar ook de verkoopbaarheid, zeker bij het ruime aanbod dat de markt op dit moment kenmerkt. Tegelijkertijd is het voor gewone huiseigenaren lang niet eenvoudig uit te maken welke maatregelen zij moeten nemen om tot een reductie van het energieverbruik te komen. Er is een breed scala aan mogelijke maatregelen (dubbel glas, vloer-, dak- of spouwmuur isolatie, zonnepanelen enz.), het regelen ervan is complex en de initiële investeringen schrikken velen af. Ook voor de professionele eigenaren/gebruikers geldt dit. Zij willen geen bouwellende en al zeker geen risico s lopen. Subsidies voor alternatieve energie en energiebesparing worden net zo gemakkelijk ingesteld als teruggedraaid en werken eerder belemmerend dan aanjagend.

3 2Welke businesskansen zijn er dus? De verduurzaming van bestaande gebouwen ook van bestaande woningen komt niet of nauwelijks van de grond. Toch is hier het grootste rendement te halen, want bestaande gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van ons energieverbruik. Wanneer we ons beperken tot de particuliere koopwoningen dan is er sprake van vier miljoen objecten, waarvan 75 procent is gebouwd vóór In principe een geweldig marktpotentieel. SamenGroen heeft aan marktpartijen, wetenschappers en bij verduurzaming betrokken organisaties gevraagd waarom de verduurzaming van de gebouwde omgeving niet van de grond komt ondanks het risico van een slechtere verkoopbaarheid en lagere verkoopprijzen. Uit de gevoerde gesprekken zijn drie oorzaken komen bovendrijven: 1. Het advies deugt niet 2. De materie is te complex 3. De installatiebranche is aan vernieuwing toe Daarbij kan worden gesteld dat de markt nog zeer onvolwassen is. Dit heeft een aantal oorzaken: Het beleid ten aanzien van subsidies voor alternatieve energie en energiebesparing is sterk wisselend. Daardoor krijgen installateurs met pieken en dalen te maken, waarop moeilijk in te huren of in te kopen is. Alle marketing richt zich in feite op een tijdelijk prijsvoordeel en niet op een structurele aanpak. Bovendien gaat de meeste subsidie naar de grote (energie)leveranciers. Installateurs adviseren alleen binnen het eigen productassortiment. Gebouweigenaren krijgen daardoor geen optimaal en integraal advies. De bouwsector is ingericht op nieuwbouw en grootschalige renovatie en niet op verduurzaming van individuele bestaande gebouwen. Energieprestatieadviezen zijn technisch van aard, gebaseerd op standaarden en daardoor veelal financieel onaantrekkelijk qua realisatie. Bovendien houden ze geen rekening met het gebruikersgedrag. Ze bieden dus geen echt maatwerk, maar houden vooral rekening met de eigenschappen van de bouwschil en installaties.

4 3 Hoe kunnen deze businesskansen worden verzilverd? Om de markt tot volwassenheid te brengen moeten allereerst de genoemde oorzaken van het niet van de grond komen van de verduurzaming worden weggenomen. Dit kan enkel door een holistische benadering. Dat wil zeggen: een allesomvattend, neutraal advies gekoppeld aan het uit handen nemen van alle rompslomp rond financiering, realisatie en nazorg. SamenGroen wil daarom: 1. Een leveranciersneutraal aanbod aan innovatieve producten ontwikkelen. 2. De doorontwikkeling van de app, waarmee gebruikers bijna spelenderwijs inzicht krijgen in de besparingspotentie van hun gebouw(en). 3. Een ontzorgfabriek inrichten die als back office zorgt voor verkoop, administratie en coördinatie van onder andere (bouwkundige-) maatregelen en installatie en het onderhoud van de installaties.

5 4Waar staan we nu? 1. SamenGroen heeft inmiddels al een aantal van deze innovatieve producten ontwikkeld: Een interactief energievolgsysteem Mijn Groene Assistent, dat real time inzicht biedt in het energieverbruik en de mogelijkheid biedt het verbruik actief te beïnvloeden door apparaten aan of uit te kunnen schakelen. Als Mijn Groene Assistent wordt gekoppeld aan zonnepanelen is het mogelijk om 24/7 de energieopbrengst te monitoren en te benchmarken met (anonieme) buurtgemiddelden. Mijn Groene Assistent is hierdoor en dankzij het interactieve karakter (blijft met de gebruiker in contact en coacht deze naar de gewenste energiehoogte)als geen ander in staat om bij te dragen aan NULOPDEMETER. Onder eigen regie ontwikkelde zonnepanelen met unieke 30-jarige prestatiegarantie. Onder eigen regie ontwikkelde omvormer eveneens met unieke garantie. Infraroodpanelen voor verwarming via elektriciteit op basis van plug and play. 2. SamenGroen is in vergevorderd stadium met het ontwikkelen van Mijn Groene App: De app is het hart van het besparingsconcept. Deze applicatie wordt gratis beschikbaar gesteld via internet en is toepasbaar op computers en op alle mobiele apparaten zoals telefoon, tablets enz. In plaats van dat (zoals gebruikelijk) allerlei gegevens dienen te worden ingevoerd (huidig energieverbruik, grootte woning enz.) werkt deze applicatie vanuit een gewenst besparingsmodel. Met de applicatie kan de consument direct zien hoe en hoeveel hij of zij kan besparen. Alle producten en maatregelen worden in beeld gebracht van het pand maar ook alle apparatuur in en rondom het gebouw/huis. De applicatie heeft zoveel ingebouwde data en uitgangspunten dat besparingen op een spelachtige wijze zichtbaar gemaakt worden, die de consument op een simpele wijze kan corrigeren waardoor de besparingen steeds verder kunnen worden verfijnd.

6 Het gaat dus niet alleen om producten en maatregelen die met het gebouw te maken hebben. De applicatie gaat met name in op het gedrag en stimuleert bewustwording. Het gaat dus ook over het gebruik en het verbruik van apparaten, waaronder ook huishoudelijke apparatuur. Feitelijk komt het er op neer dat de consument zelf de gewenste besparing kan matchen met alle producten en maatregelen, waaruit, zoals bij een schaakcomputer, vervolgens de beste optie(s) zichtbaar gemaakt worden. Op basis hiervan wordt een advies gegeven met als uitgangspunt dat bij een zo n gering mogelijke investering een maximaal rendement wordt behaald. SamenGroen stelt deze APP als een open platform ter beschikking. Bedrijven kunnen hun online faciliteiten hieraan koppelen. Waardoor grote besparingen kunnen worden bereikt. 3. SamenGroen zorgt samen met deskundige partners voor de ontzorgfabriek : De ontzorgfabriek is een full-service-organisatie, die zorgt voor verkoop, administratie en coördinatie van onder andere (bouwkundige-) maatregelen en installatie en het onderhoud van de installaties. Voor de consument treedt de ontzorgfabriek op als een autonoom bedrijf.

7 5Wat is er nog nodig? In deze fase zoekt SamenGroen samenwerking met partners om de volgende trajecten parallel mogelijk te maken: Het vermarkten van de reeds ontwikkelde innovatieve producten. Het verder ontwikkelen en in de lucht houden van een webshop. Het tot een marktrijp product ontwikkelen van Mijn Groene App. Het vermarkten van het concept SamenGroen. Het opschalen van de ontzorgfabriek. Het verder ontwikkelen van Mijn Groene Assistent (inhoudelijk/ technisch).

8 6Wat is het verdienmodel? Inkomsten worden gegenereerd via: 1. De applicatie Mijn Groene App Het gratis basisadvies kan door de consument worden uitgebreid tegen uiterst geringe betaling met meer (en gespecialiseerde) adviezen en extra levering met betrekking tot beveiliging, domotica, zorg en huishoudelijk apparatuur (bijvoorbeeld witgoed). Producenten en leveranciers van deze producten en diensten betalen jaarlijks een fee om zichtbaar te worden op Mijn Groene App. Een belangrijk aspect is dat Mijn Groene APP als een open platform ter beschikking wordt gesteld. Dat betekent dat ieder bedrijf eigen online faciliteiten aan dit platform kan koppelen. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op. 2. Abonnementen Niet alleen consumenten (particulieren, bedrijven, organisaties en overheden) zullen belangstelling hebben voor Mijn Groene App. Ook professionele partijen, zoals corporaties, beleggers, makelaar, financieringsinstellingen en dergelijke zullen de mogelijkheden zien die een dergelijke tool bieden en gebruik willen maken van de onderliggende gegevens. Ook valt die belangstelling te verwachten van de kant van fabrikanten, installateurs, aannemers en ontwikkelaars, leveranciers van domotica, witgoedfabrikanten en inrichters van de private en openbare ruimten en natuurlijk de kolom van overheden. Voor hen komt er een abonnement beschikbaar waarmee men toegang krijgt tot een deel van de data en rekenmodules. Men kan ook de eigen gegevens inbrengen, hetgeen een verrijking van de databestand zal betekenen. Voor de uitwerking van dit onderdeel is nader onderzoek nodig.

9 3. De Ontzorgfabriek De ontzorgfabriek functioneert als backoffice om de adviezen te organiseren en bij uitvoering van de adviezen de ontzorging volledig te regelen. Het verdienmodel van de ontzorgfabriek is gebaseerd op een percentage van de energiebesparing in combinatie met een opslag op de te plegen investering. Dit percentage wordt vooraf contant gemaakt en meegefinancierd. 4. Het energiemanagementsysteem Mijn Groene Assistent Mijn Groene Assistent wordt aangeboden tegen een maandelijk abonnementvergoeding. Gedacht wordt aan minimale bedragen van 3,00 per maand. 5. Business tot Business: 10% gegarandeerde energiebesparing Voor het bedrijfsleven is een aanbieding uitgewerkt met een gegarandeerde energiebesparing. Mijn Groene Assistent wordt daarvoor geplaatst. Na 3 maanden meten biedt SamenGroen een energiebesparingsplan aan. Mocht 10% besparing niet kunnen worden gehaald dan zorgt SamenGroen dat Mijn Groene Assistent wordt verwijderd en heeft het bedrijf geen kosten gehad. De praktijk leert echter dat er veel grotere besparingen mogelijk zijn dan 10%. SamenGroen neemt een percentage van de investering/ besparing.

10 7 Stichting SamenGroen bewaakt onafhankelijkheid De Stichting SamenGroen heeft de taak de onafhankelijkheid van de Mijn Groene App te toetsen. Niet eenmalig maar in de vorm van een continue toezicht. Zij treedt hiervoor ook naar buiten. Ook publiceert deze stichting naar aanleiding van het gebruik data via Mijn Groene App. De stichting is verantwoordelijk voor de landelijke Top 10 Groen, informatie die dankzij benchmarking via de app ter beschikking komt.

11 8Denken in waarde SamenGroen benadert verduurzaming enerzijds vanuit de economische principes van Total Costs of Ownership (al spreken we liever over de Total Benefits of Buildings) maar houdt anderzijds rekening met niet op geld waardeerbare componenten zoals kwaliteiten in de vorm van licht, lucht en gezonde materialen. Je happy voelen. Door deze benadering wordt het mogelijk om ook rekening te houden met de waarde van gebouwen. Door het toevoegen van alternatieve Key Performance Indicatoren (KPI s) kunnen gebruikers ook hun waarde voorspellen op grond van elementen die zij belangrijk genoeg vinden.

12 9Partner worden? Ja! Ik heb interesse in samenwerking met SamenGroen. 1. uw gegevens naar: 2. Of Bel voor een toelichting of meer informatie: Of vul uw gegevens hieronder in en stuur ze op naar: SamenGroen Binnenhof BX Almkerk Naam:... Voorletters:... O M / O V Organisatie:... Straat:... Huisnummer:... Postcode:... Plaats:... Telefoon:... Mobiel: Vergeet u svp niet de vragen op de volgende pagina in te vullen en mee te sturen? Scan deze QR-code voor alle contactgegevens

13 Wilt u deze vragenlijst invullen en meesturen met het formulier op de vorige pagina? 0 Ik stap in als founding father en stel een nader te bepalen ontwikkelbudget ter beschikking (lening met rente). 0 Ik wil bijdragen aan het bekend maken van Mijn Groene App uit het oogpunt van maatschappelijke waardecreatie. 0 Ik ben bereid promotionele advertising voor SamenGroen of Mijn Groene App te doen onder mijn eigen relaties. 0 Ik wil graag informatie over mijn eigen producten/of diensten aan Mijn Groene App toevoegen. Specifiek op het gebied van het isolatie van gebouwen of installaties in gebouwen. Specifiek op huishoudelijke en bedrijfsmatige apparatuur, zowel elektrisch als gas/water 0 Ik wil graag een koppeling maken tussen mijn eigen online omgeving en Mijn Groene App. 0 Ik wil toegang tot Mijn Groene App specifiek voor nog te verkopen of te verhuren nieuwbouwwoningen met de garantie dat nul op de meter haalbaar wordt. Specifiek van toepassing op aannemers, projectontwikkelaars, makelaars, enz 0 Ik breng mijn pandgegeven in Mijn Groene App waardoor ik mijn relaties een eigen inlogcode kan geven. Zij krijgen toegang in een door mij gecreëerde omgeving. Specifieke toepassing voor beleggers, woningbouwcorporaties, gemeenten enz. 0 Ik wil Mijn Groene App adopteren en inzetten bij mijn eigen klanten om hen snel en eenvoudig inzicht te bieden in de realisatie van de energiebelofte welke bij onze producten hoort. 0 Ik heb een bedrijfsgebouw/meerdere bedrijfsgebouwen en wil het energieverbruik met tenminste 10% terugbrengen op no cure, no pay basis. (specifiek van toepassing op bedrijven inclusief overheden en maatschappelijke organisaties.

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie

Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Tijd om het beter te doen! Efficiënter werken met totaalcommunicatie Inhoudsopgave Tijd om het beter te doen! 3 1. Optimale bereikbaarheid 5 2. Beter samenwerken 7 3. Veiligheid 9 4. Kosten & beheersbaarheid

Nadere informatie