NCZ Nieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCZ Nieuwsbrief 3 2011"

Transcriptie

1 NCZ Nieuwsbrief Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het NCZ Quasir Specialist in onafhankelijke klachtenbemiddeling in de zorgsector Cliëntenrecht goed regelen met het NCZ Het NCZ en internetmarketing Vacature bestuurslid/penningmeester Geestelijke verzorging in het gedrang Noteer in uw agenda Redactioneel Voorwoord Wetten waarmee cliëntenraden te maken krijgen hebben onze voortdurende aandacht. Kennis van nieuwe wetten zoals de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Beginselenwet zijn van grote invloed op het functioneren van en bieden ook grote mogelijkheden voor- cliëntenraden. Verder is het NCZ bezig met een veldonderzoek naar de mogelijkheden van internetmarketing. Uiteraard hebben internettoepassingen ongekende mogelijk-heden, maar, of in welke mate, heeft onze achterban hier behoefte aan? Sjon Onnekink Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen In Nederland staat de kwaliteit van zorg hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Het is zelfs zo dat we met zijn allen zeker willen zijn van de kwaliteit van de aangeboden zorg. Naast de mate van kwaliteit is het van belang dat de kwaliteit constant is. Daarom bepaalt de overheid via een wettelijk kader eisen om de kwaliteit op een algemeen geaccepteerd niveau te houden. Zonder deze kaders zou de basis van ons zorgsysteem gevaar lopen. De Nederlandse overheid kiest er dus voor de roep om kwaliteit te garanderen via regels en wetten. Het kabinet gaat nu met de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) en de Beginselenwet voor de zorginstellingen de rechten van cliënten en de bijbehorende verplichtingen voor zorgaanbieders uit eerdere wetten bundelen. Daarbij worden de rechten van cliënten en cliëntenraden in deze bepalingen verder versterkt. De Wcz is een brede wet die geldt voor alle zorg. De Beginselenwet is een specifieke wet met aanvullingen voor bewoners van AWBZinstellingen. De Beginselenwet draait om het behoud van de regie over hun eigen leven. De cliënt heeft zelf invloed op de kwaliteit van leven en geeft zelf sturing aan de contacten met familie en vrienden. Binnen de Wcz krijgen cliëntenraden meer bevoegdheden. Deze wet is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. De verwachting 1

2 is dat de Beginselenwet in de loop van 2011 wordt behandeld in de Tweede Kamer. Eerst zal het wetsvoorstel Beginselenwet zorginstellingen nog voor advies worden aangeboden aan de Raad van State. Vanaf de inwerkingtreding van de Wcz is een cliënt iedereen die een beroep doet op welke vorm van zorg dan ook. geneeskundige, langdurige? of preventieve zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat straks toezicht houden op de Wcz. Het aantal instellingen waar de inspectie toezicht op zal houden zal met de invoering van de Wet cliëntenrechten zorg niet (substantieel) wijzigen. Daarom verwacht de IGZ geen capaciteitsproblemen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat na de invoering van de Wcz voor het eerst toezicht houden op de medezeggenschap van cliënten. In de huidige Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling is de inspectie niet aangewezen als toezichthouder. Vanuit de overheid zal er geen actieve toezicht zijn op het functioneren van individuele cliëntenraden. De cliëntenraden zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Wel hebben bestuurders belang bij het goed functioneren van hun cliëntenraad. De cliëntenraad heeft volgens de Wcz instemmingsrecht op belangrijke issues bij de zorginstellingen. Hoe hoger de kwaliteit van de cliëntenraad, hoe beter een zorginstelling uit de voeten zal kunnen met hun cliëntenraad. Vanwege dit zelfregulerende karakter zijn de bestaande koepelorganisaties voor cliëntenraden van groot belang. De volgende drie organisaties richten zich op het functioneren van cliëntenraden. Elk van de organisaties doet dit op zijn eigen manier. 1. Het LOC als landelijke cliëntenorganisatie. 2. Het LSR als steunpunt voor cliëntenraden. 3. Het NCZ als landelijk netwerk van cliëntenraden en netwerkpartners in de zorg. Gerbrand van Barneveld NCZ e-business en internet marketing Een nieuw gezicht bij het NCZ In deze nieuwsbrief vindt u twee bijdragen van Gerbrand van Barneveld. Gerbrand zal vanuit Web- Impact het NCZ versterken om de zichtbaarheid van de website te vergroten. Dit zal vanuit de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doelstelling van Web-Impact op vrijwillige basis gaan. Drs. Gerbrand van Barneveld (1978) is adviseur e-business en Internet strategie en is specialist op het gebied van de toepasbaarheid van internet om de zichtbaarheid van organisaties te vergroten. Voor meer informatie over Web- Impact.nl kunt u terecht op bijgaande link: Web-impact Quasir Specialist in onafhankelijke klachtenbemiddeling in de zorgsector. Zorgverlening is geen werk voor machines, die door computers worden aangestuurd. Het is mensenwerk bij uitstek. Mensen zijn echter niet onfeilbaar. Ze kunnen, ondanks de beste bedoelingen, fouten maken en zich vergissen. De consequenties van fouten kunnen voor cliënten en/of patiënten heel vervelend zijn. Het indienen van een klacht ligt dan voor de hand, zou je denken. Toch vinden cliënten dit vaak lastig, omdat ze min of meer van de zorgverleners afhankelijk zijn. Onafhankelijke klachtenbemiddeling is dan een uitkomst! Elke zorginstelling in Nederland is wettelijk verplicht een persoon verantwoordelijk te stellen die zich volgens een bepaalde procedure bezighoudt met de afhandeling van klachten. Zodoende hebben zorgorganisaties vaak een eigen klachtenfunctionaris in dienst.,,dit is dus keurig volgens de regels, zegt Anja Scheper, directeur van Quasir.,,Maar een organisatie zou er verstandiger aan doen de klachtenafhandeling uit te besteden, zegt ze. 2

3 Bijvoorbeeld aan Quasir. Dit bedrijf is onafhankelijk én gespecialiseerd in klachtenbemiddeling.,,een onafhankelijke bemiddelaar is niet alleen beter voor de cliënt, maar zeker ook beter voor de organisatie, stelt Scheper.,,Want met een onafhankelijke klachtenbemiddelaar geef je als organisatie aan dat je klachtenafhandeling belangrijk vindt en serieus neemt. Bovendien vergroot je er je klantvriendelijkheid mee, want door bemiddeling te vragen van een onafhankelijk persoon, die tussen de partijen staat, voelt een cliënt zich veilig. Een cliënt kan zo immers zeggen wat hij wil, zonder angst te hebben dat dit ten koste gaat van de zorgverlening. Klachtenbemiddeling heeft bij Quasir als doel de onvrede en de gevoelens van onrecht bij de cliënt weg te nemen. Een ander doel is het herstellen van de relatie tussen de cliënt en degene tegen wie de klacht is gericht. Jarenlange ervaring heeft Scheper geleerd dat bemiddeling veel meer tevreden cliënten oplevert dan behandeling van klachten door een klachtencommissie.,,bij bemiddeling vellen wij geen oordeel over de klacht. Wij helpen de betrokken partijen, met hoor en wederhoor, bij het zoeken naar een goede oplossing. Daarbij houden we rekening met de belangen van beide partijen. Zo wordt vaak voorkomen dat een klacht aan een klachtencommissie wordt voorgelegd. Voor Quasir valt nog een wereld te winnen. Het bedrijf doet inmiddels de klachtenbemiddeling voor 22 organisaties, tezamen goed voor ten minste 1000 klachten per jaar.,,maar Nederland telt enkele duizenden zorginstellingen, stelt Scheper vast. Wim Peters van Yunio kraamzorg (actief in Middenen West-Nederland) ziet dan ook volop groeimogelijkheden voor Quasir. Zijn organisatie doet sinds 2008 zaken met Quasir en is erg enthousiast.,,ze leveren maatwerk en zijn erg professioneel, oordeelt hij.,,ik zou het zo bij collega-organisaties aanbevelen. Andere organisaties die al klant zijn bij Quasir zijn Zorggroep Noorderbreedte (ziekenhuis, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Friesland), Woonzorgcentra Haaglanden (verpleging en verzorging in Den Haag en omgeving), Coloriet (zorg en wonen, Lelystad), Stichting Fokus (landelijk, wonen met een handicap) en Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie in Overijssel en Gelderland). Als een organisatie in zee gaat met Quasir, dan draagt Quasir drie kandidaten voor die door werving en selectie zijn verkregen.,,de organisatie kan kiezen wie ze het meest geschikt acht, aldus Scheper.,,Op ons advies wordt de cliëntenraad bij de selectieprocedure betrokken. Quasir BV bestaat sinds 2008, maar het bedrijf heeft al vele jaren ervaring in de klachtenbemiddeling dankzij rechtsvoorganger Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg (SKG), dat in 1987 begon. De naam Quasir komt van Kvasir, een zeer wijze door de goden geschapen man in het oude Scandinavië. Kvasir had op alle vragen een antwoord en trok rond om mensen te onderwijzen. Quasir doet veel meer dan klachtenbemiddeling. Het geeft ook trainingen en verzorgt opleidingen in klachtenbemiddeling. Voor meer informatie Cliëntenrecht goed regelen met NCZ Met het uitzicht op de nieuwe regelgeving bij de invoering van de Wcz worden de cliëntenraden in Nederland voorzien van een robuuste wettelijke basis. Zorginstellingen zullen in situaties die ingrijpen op bedrijfsprocessen, verplicht zijn advies te vragen aan de cliëntenraad. Deze raad bestaat over het algemeen uit vrijwilligers. Hamvraag is dan ook hoe de individuele cliëntenraden zich kunnen gaan toerusten op deze uitbreiding van hun bevoegdheden. 3

4 Om voor de zorginstellingen en de cliëntenraden de wettelijke verplichting zo goed mogelijk in te vullen, is de koepelorganisatie Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) in 2000 opgericht. Het netwerk zet zich in voor een goede communicatie tussen overheden, zorgaanbieders en andere betrokkenen. De stichting ondersteunt individuele cliëntenraden in de zorg in hun behartiging van de belangen van de cliënt richting wetgever, toezichthouders en instelling zelf. Het NCZ ziet de spreekwoordelijke storm aankomen. Wij verwachten dat na de invoering van de Wcz er een verdere behoefte ontstaat aan individuele ondersteuning van cliëntenraden. Het netwerk is daarom druk bezig met de voorbereidingen van de grotere behoefte aan ondersteuning en professionalisering van de cliëntenraden. Ook verwacht het NCZ dat zorginstellingen op grote schaal interesse zullen hebben in het professionaliseren van hun cliëntenraden. De al bestaande cliëntenraden hebben een continue behoefte aan kennis en professionele ondersteuning. Die bieden we via en met regelmatig verschijnende nieuwsbrieven zoveel mogelijk op maat aan. Daarnaast begeleiden we zorginstellingen bij het opzetten en uitbouwen van hun cliëntenraad. Momenteel zijn er rond de zorginstellingen in Nederland die aangesloten zijn bij een koepelorganisatie zoals bijvoorbeeld het NCZ. Om de aangesloten cliëntenraden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, heeft het NCZ besloten terug te gaan naar de kern. Wij hebben cliëntbehoeften centraal gesteld bij al onze verdere acties. Daarom is het van groot belang dat het NCZ goed zicht krijgt op wat de cliëntenraden en zorginstellingen de aankomende tijd nodig zullen hebben. Het NCZ hoopt de input te krijgen om de juiste prioriteiten te stellen. Daarom peilt het NCZ de behoefte van zorginstellingen. De aankomende tijd wordt het trainingsaanbod verder geperfectioneerd. Samen met onze leden willen we in een aantal sessies achter de acute behoefte komen van de individuele raden. Bestaat dit uit inhoudelijke kennisoverdracht over het reilen en zeilen van zorginstellingen? Of hebben de raden toch meer behoefte aan vergader- en onderhandelingstechnieken? Aan de hand van deze wensen kan het NCZ gericht op zoek naar kwalitatief aanbod dat aansluit op deze behoefte. Kortom, om zo effectief mogelijk te werk te gaan zet het NCZ traditionele marketing tools in om ondersteuning te bieden. Het NCZ en internetmarketing Het NCZ stelt in haar functioneren haar website centraal. Zo kunnen leden op relevante informatie terugvinden over wat je als cliëntenraad moet weten. Daarnaast heeft het NCZ een periodieke nieuwsbrief en uitgebreide specials voor leden en niet-leden. Steeds meer belangenorganisaties maken gebruik van internetopties in hun communicatie naar de achterban. Dit biedt inderdaad vele mogelijkheden, zoals het gebruik van social media als facebook, twitter e.d. Alvorens hier toe over te gaan willen wij echter de achterban consulteren of hier inderdaad behoefte aan is. Net als veel andere non-profit organisaties leven we bij de gratie van onze leden. Het is voor ons dus van levensbelang goed te luisteren naar onze klanten en zichtbaar te zijn voor leden en nietleden. Om dit te realiseren, hebben we ervoor gekozen een internet marketing plan te formuleren. Tot op heden werken we, afgezien van de website, nog niet structureel met diverse internetopties als Web 2.0 en social media. Het NCZ kiest daarbij bewust voor een meer gedoseerde toepassing van het begrip internet marketing. Door ook hier weer de klantvraag centraal te stellen, willen we komen tot het platform waar onze doelgroep zich bevindt. Eerst willen we weten wat de cliëntenraden van ons verwachten voordat we ze een digitaal platform gaan aanbieden. We werken vraaggericht en gaan uit van behoeften en eigen-kracht; dat is de meerwaarde van het NCZ. Een van de grootste uitdagingen bij het inzetten van internet marketing is het vertalen van behoeften en doelen naar concrete acties op 4

5 internet. Daarom plaatst het NCZ hier een stap tussen in de vorm van een veldconsultatie, ook wel klantbehoeften onderzoek genoemd. Het uitvoeren van een veldconsultatie klinkt overzichtelijk en duidelijk en dat is het gelukkig ook. De grootste uitdaging van dit traject is het stellen van de juiste vragen aan de juiste groep mensen. We laten ons hierbij dan ook bijstaan door een aantal specialisten die vaker met dit bijltje hebben gehakt. Naar aanleiding van de uitkomsten gaat het NCZ aan de slag met het vertalen naar een fysiek producten- en diensten aanbod. Vervolgens gaan we deze mix aan hulpmiddelen beoordelen op geschiktheid per kanaal. Zo willen we de cliëntenraden bedienen via internet, maar ook via nieuwsbrieven, brochures, specials, workshops en themabijeenkomsten. Het is voor het NCZ zeker niet de bedoeling het gehele aanbod te digitaliseren. Daar leent het zich simpelweg niet voor. Maar zaken als ons trainingsaanbod, nieuws en kennisdossiers kennen hun plek primair op internet. Conclusie Het NCZ streeft naar emancipatie van cliëntenraden, zodat zij een duurzaam positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg voor de cliënt. NCZ wil zich profileren als partner richting betrokkenen in de zorg zoals cliëntenraden, zorginstellingen, netwerkpartners, overheidsinstellingen en zorgverzekeraars. Daarbij heeft NCZ het volgende voor ogen: Bijdragen aan het verbeteren van de positie van de cliënt in de zorg Agendasetting van belangrijke issues zoals hou de menselijke maat bij alles in het vizier Eigen kracht van de cliëntenraden versterken door faciliteren van een kennisnetwerk. Mocht het zo zijn dat uit het klantbehoeften onderzoek blijkt dat internet marketing een goed medium is om deze taken nog beter uit te voeren, dan zal het NCZ hier zeker gevolg aan geven. Mocht u over dit onderwerp direct contact willen hebben, om uw ideeën of suggesties kenbaar te maken, kan dat via de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief. Gerbrand van Barneveld NCZ e-business en internet marketing Vacature bestuurslid/penningmeester Het NCZ (Netwerk Cliëntenraden in de Zorg) ondersteunt en adviseert cliëntenraden in de Zorg. De wet WMCZ; Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg, schrijft voor dat elke instelling in de zorg over een dergelijke vertegenwoordiging van cliënten dient te beschikken. Het NCZ verheugt zich in een groeiende belangstelling en door toenemende activiteiten ziet het bestuur uit naar een : BESTUURSLID/PENNINGMEESTER (M/V) Heeft u : enkele uren per maand beschikbaar HBO werk en denk niveau ervaring in- en inhoudelijke kennis van de gezondheidszorg bestuurlijke ervaring en inzicht ervaring als penningmeester een kritische doch positieve houding Kunt u: de bestuursassistente bijstaan bij de financiële ledenadministratie en de financiële afwikkeling van cursussen/workshops en themadagen de jaarrekening en eventuele tussentijdse financiële rapportages maken mogelijkheden projectsubsidies/sponsoring onderzoeken i.s.m. de commissie Dan bieden wij u: de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de positie van cliënten in de gezondheidszorg de mogelijkheid om contacten te ontwikkelen binnen de Nederlandse Zorgsector in de breedste zin van het woord 5

6 de mogelijkheid om mede beleid te bepalen van het NCZ een onkostenvergoeding op basis van gemaakte onkosten Voor vragen, reacties, motivaties kunt u zich richten tot Marika Biacsics: , Voor nadere informatie over het NCZ verwijzen wij graag naar Geestelijke verzorging in het gedrang Het is zeer de vraag of geestelijke verzorging voldoende uit de ZZP kan worden bekostigd. Daarom diende Kamerlid mevr. Wiegman-van Meppelen Scheppink onlangs hierover nog een motie in: motie mevr. Wiegman-van Meppelen Scheppink Wij zijn benieuwd naar uw visie en ervaring met betrekking tot de geestelijke verzorging en stellen het op prijs als u ons daarvan deelgenoot wilt maken. Ook horen wij graag wat u nodig hebt om zaken op het terrein van de geestelijke verzorging beter te kunnen behartigen. Op basis van uw ervaringen zal het NCZ proberen een passend aanbod te ontwikkelen in samenwerking met de heer Dolf Mulder, vrijgevestigd geestelijk verzorger en ethicus en lid van de NCZ Raad van Advies. Voor vragen over dit thema kunt u bellen met: Dolf Mulder: Uw bevindingen kunt u mailen naar Noteer in uw agenda: Wegens succes geeft het NCZ nogmaals een Workshop WMCZ op 29 juni 2011 om uur in Utrecht. Nadere informatie en uitnodiging volgen nog. U kunt zich alvast opgeven via De volgende Cliëntenraaddag is op 7 september 2011 met als thema Kwaliteitscriteria vanuit cliëntenperspectief met als gastspreker Prof. Dr. Diana Delnoij, Directeur Centrum Klantervaring Zorg. Nadere informatie en uitnodiging volgen nog. U kunt zich alvast opgeven via Redactioneel Het NCZ-Bestuur wil graag nadrukkelijker contact met de Cliëntenraden om te weten te komen wat er speelt en waar zij mogelijk bij kan ondersteunen. Ook wil het Bestuur zich graag nader voorstellen aangezien er het afgelopen jaar een aantal nieuwe bestuursleden hebben plaats genomen. U kunt een telefoontje of verwachten waarin gevraagd wordt of een bezoek gewenst is. Natuurlijk kunt u ons ook zelf uitnodigen. Een dergelijk bezoek(je) kan voorafgaand, tijdens of na afloop van een vergadering van de Cliëntenraad plaatsvinden, maar kan uiteraard ook separaat. Enkele Cliëntenraden zijn reeds bezocht of benaderd. Redactie: Drs. Sjon Onnekink Mevr. Marika Biacsics Mevr. Drs. Danielle Budel Reacties op artikelen of suggesties voor onderwerpen stellen wij zeer op prijs. Deze kunt u sturen naar: Stichting NCZ Postbus AB Westervoort Telefoon: adres: Uw Raad is onze Zorg! Aan informatie en adviezen in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCZ staat te allen tijde open voor suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief. 6

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

De client centraal in de langdurige zorg

De client centraal in de langdurige zorg De client centraal in de langdurige zorg inbreng clientenperspectief bij zorginstellingen Nienke Zwennes Anouk Segond von Banchet Inhoud 1.Wat is het doel van medezeggenschap 2. Wat willen we regelen?

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten

Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten Kan het beter? Laat het ons weten! Informatiebrochure voor cliënten Uitgave augustus 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Kan het beter? Laat het ons weten!

Kan het beter? Laat het ons weten! Kan het beter? Laat het ons weten! Uitgave juli 2013 Laat ons horen wat u dwarszit! Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u zorg- en dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden.

Nadere informatie

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen.

Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Aanpassing Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen. Waar staan we nu? Nienke Zwennes Goof Buijs Marga Steemers Bouwstenen voor de wijziging De huidige Wmcz De voorstellen op terrein van medezeggenschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel. 30 september 2015. Ernst van Koesveld

Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel. 30 september 2015. Ernst van Koesveld Bird s eye view: over de invloed van patiënten, cliënten, verzekerden in het zorgstelsel 30 september 2015 Ernst van Koesveld OUTLINE PRESENTATIE - BIRD S EYE VIEW Zorgverzekeringswet - Kwaliteit Loont

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis)

Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis) Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis) December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Definities en begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden

Klachtenregeling. Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers. Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Klachtenregeling Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden klachtenregeling wzh Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorg van WoonZorgcentra

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Ontevreden? Klachten of suggesties, laat het ons weten!

Ontevreden? Klachten of suggesties, laat het ons weten! Ontevreden? Klachten of suggesties, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting alle aandacht Ontevreden? Heeft u klachten en suggesties, laat het ons weten! Inhoudsopgave Pagina Wat u vooraf moet weten

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 In dit document vindt u de reactie van LOC Zeggenschap in zorg op het wetsontwerp

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

>> Vindt u het wetvoorstel effectief om de gestelde doelen te bereiken? Indien niet, heeft u suggesties voor verbetering? En zo ja, welke?

>> Vindt u het wetvoorstel effectief om de gestelde doelen te bereiken? Indien niet, heeft u suggesties voor verbetering? En zo ja, welke? Internetconsultatie: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Eerste reactie LOC Zeggenschap in zorg Dit document is een eerste reactie van LOC Zeggenschap in zorg op de voorliggende Wmcz.

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenprocedure Cliënten

Klachtenprocedure Cliënten Klachtenprocedure Cliënten Het spreekt voor zich dat cliënten/bewoners van de zorgvoorzieningen van Sint Annaklooster mogen rekenen op een zo goed mogelijke huisvesting, verpleging, verzorging en begeleiding.

Nadere informatie

Hebt u een klacht over Fokus? Dan horen wij die graag!

Hebt u een klacht over Fokus? Dan horen wij die graag! Hebt u een klacht over Fokus? Dan horen wij die graag! Hebt u een klacht over Fokus? Dan horen wij die graag! Fokus vindt kwaliteit, samenwerking en klanttevredenheid heel belangrijk. Het liefst horen

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant Klachtenregeling voor Procedure voor de afhandeling van ongenoegen/klachten van cliënten van MEE West- Procedure voor de behandeling en afhandeling van ongenoegen/klachten van iedere persoon aan wie MEE

Nadere informatie

Klachten van cliënten

Klachten van cliënten Klachten van cliënten Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan dan graag met

Nadere informatie

Bij klacht of onvrede. Informatie voor cliënten van Amsta Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Bij klacht of onvrede. Informatie voor cliënten van Amsta Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) Bij klacht of onvrede Informatie voor cliënten van Amsta Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink

Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink Congres SKG De klachtenfunctionaris 2.0 Onafhankelijkheid zin of onzin? 26 mei 2016 Marijke Levelink Vraag Wie van u heeft in de organisatie waar u werkzaam bent een klachtenfunctionaris? Vraag Bij wie

Nadere informatie

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm

Klachtenopvang azm. Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Klachtenopvang azm Wij horen graag als u niet tevreden bent! Want van klachten kunnen we leren. Klachtenopvang azm Voorwoord 3 Waarover kan ik klagen? 4 Wie kan een klacht indienen? 4 Waar kan ik klagen?

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Reglement Klachtenfunctionaris

Reglement Klachtenfunctionaris Reglement Klachtenfunctionaris Bijlage 1 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem 023-8440607

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem 023-8440607 Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem 023-8440607 JAARRAPPORTAGE 2013 IDENTITEIT VAN STICHTING KLACHTENCOMMISSIE GEZONDHEIDSZORG Handelsnaam Stichting Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Klachten- en Geschillenregeling voor cliënten, partners, en vertegenwoordigers

Klachten- en Geschillenregeling voor cliënten, partners, en vertegenwoordigers Klachten- en Geschillenregeling voor cliënten, partners, en vertegenwoordigers Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland Postbus 277, 3850 AG Ermelo e-mail info@czmn.nl www.czmn.nl Tel: 0341 785227 /

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Onderscheid klacht en bezwaar. 3. Klachtrecht algemeen met betrekking tot gedragingen van de gemeente

1. Inleiding. 2. Onderscheid klacht en bezwaar. 3. Klachtrecht algemeen met betrekking tot gedragingen van de gemeente 1. Inleiding Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ingevoerd. Deze wet heeft als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

De Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis

De Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis De Cliëntenraad van het Gemini Ziekenhuis 1 De Cliëntenraad Sinds in 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) effectief werd, heeft elk Nederlands ziekenhuis de verplichting een Cliëntenraad

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis

Inleiding. Cliënten. Cliëntenraad Lievensberg ziekenhuis Cliëntenraad Inleiding Om de kwaliteit van zorg mede te bewaken is op 1 juni 1996 de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in werking gesteld. Deze wet verplicht elke zorginstelling een Cliëntenraad

Nadere informatie

Klachtenreglement. januari 1. Klachten verhogen de kwaliteit van zorg

Klachtenreglement. januari 1. Klachten verhogen de kwaliteit van zorg januari 1 Klachtenreglement 2017 In het klachtenreglement wordt duidelijk uiteengezet hoe er binnen de organisatie wordt omgegaan met klachten. Klachten verhogen de kwaliteit van zorg Versie: 3 Datum:`

Nadere informatie

Klachtenprocedure Gezinscoaches BOEI-Limburg

Klachtenprocedure Gezinscoaches BOEI-Limburg Klachtenprocedure Gezinscoaches BOEI-Limburg maart 2017 Inleiding Alle gezinscoaches werkzaam vanuit expertisecentrum BOEI-Limburg doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met een zo goed mogelijke inzet.

Nadere informatie

Bestandsnaam : Klachtenregeling SSJ. Deze klachtenregeling is samengesteld op basis van de Modelklachtenregeling Wkkgz ActiZ / LOC oktober 2016

Bestandsnaam : Klachtenregeling SSJ. Deze klachtenregeling is samengesteld op basis van de Modelklachtenregeling Wkkgz ActiZ / LOC oktober 2016 Bestandsnaam : Klachtenregeling SSJ Auteur : Actiz Evaluatiedatum : 1-6-2020 Status : definitief Versiedatum : 17-5-2017 PREZO : 2.5 Pagina 1 Deze klachtenregeling is samengesteld op basis van de Modelklachtenregeling

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1

LEKKER BETROKKEN! Copyright VHVG / Phyllis den Brok- Phliss, jan. 2012 Lekker Betrokken! 1 LEKKER BETROKKEN! Projectvoorstel voor het verduurzamen van de zorgsector wat betreft het aanbod van duurzame producten alsmede verduurzaming van de processen en de mens daarbinnen, uitgaande van het brede

Nadere informatie

Klachtenregeling. Informatie voor patiënten

Klachtenregeling. Informatie voor patiënten Klachtenregeling Informatie voor patiënten Klachtenregeling In ons ziekenhuis besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Want al doen

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, dinsdag 13 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Informatie. Klachtenprocedure Cliënten

Informatie. Klachtenprocedure Cliënten Informatie Klachtenprocedure Cliënten Het spreekt voor zich dat cliënten/bewoners van de zorgvoorzieningen van Sint Annaklooster mogen rekenen op een zo goed mogelijke huisvesting, verpleging, verzorging

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling.

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling. Een klacht, wat nu? Voorwoord Alle medewerkers in ons ziekenhuis zetten zich steeds zo goed mogelijk in voor een goede zorg- en dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat patiënten of bezoekers

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Bent u ontevreden? Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Een uitgave van afdeling Klachtenbemiddeling (Radboudumc, Nijmegen) Inhoud Wie kunnen onvrede of een klacht kenbaar maken? 5 Vier manieren om

Nadere informatie

RE01 Klachtenregeling patiënten

RE01 Klachtenregeling patiënten RE01 Klachtenregeling patiënten Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de Klachtenfunctionaris de vestigingscoördinator de website www.obesitaskliniek.nl Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Klachtenfunctionarissen Als u klachten heeft... Inleiding VieCuri Medisch Centrum heeft het leveren van goede zorg hoog in het vaandel staan. Toch gaat er soms iets mis of lopen zaken niet zoals u dat

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Reglement Klachtenafhandeling

Reglement Klachtenafhandeling Reglement Klachtenafhandeling Februari 2016 Roessingh, Centrum voor Revalidatie Postbus 310 7500 AH ENSCHEDE Tel.: 053-4875 875 Fax: 053-4339 655 Inhoudsopgave Begrippen... 1 Artikel 1... 1 Doelstellingen

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta

Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta Klachtenregeling voor cliënten Stichting Amsta Versie 0.6 De dato 29 oktober 2015, 12 februari 2016 Van Bestuurssecretaris Status Vastgesteld Raad van Bestuur 27.10.15. Advies van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Lotterstraat 34, 2021 TG, Haarlem Over Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg Hoe zit het nu in elkaar? Organisaties kunnen zich aansluiten bij de Stichting.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Klachtenregeling informatie voor cliënten

Klachtenregeling informatie voor cliënten Klachtenregeling informatie voor cliënten www.pleyade.nl Niet tevreden? Meld het ons. Pleyade streeft naar een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Hier wordt voortdurend aan gewerkt. Maar het

Nadere informatie

1. Klachtenafhandeling: veilig, open en duidelijk voor patiënten

1. Klachtenafhandeling: veilig, open en duidelijk voor patiënten Externe Klachtenregeling Ambulancezorg Groningen Dit is de externe klachtenregeling van Ambulancezorg Groningen. Wanneer een patiënt een klacht heeft over de dienstverlening van Ambulancezorg Groningen

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Van klacht naar kwaliteit. Informatie voor cliënten

Van klacht naar kwaliteit. Informatie voor cliënten Van klacht naar kwaliteit Informatie voor cliënten Van klacht naar kwaliteit Wanneer u niet tevreden bent over de zorg- of dienstverlening, de omgang met medewerkers of de manier waarop dingen zijn geregeld,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... (ALG-004, uitgave juni 2010) Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis willen graag dat u tevreden bent over uw medische

Nadere informatie

Informatie over onze klachtenregeling

Informatie over onze klachtenregeling Informatie over onze klachtenregeling Cliënteninformatie Inleiding De medewerkers van de Haaglanden Kliniek streven ernaar om u tijdens het verblijf in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum:

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum: KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 9 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van het klachtenreglement wordt verstaan onder a. Zorgaanbieder - PrivaZorg B.V. b. Directie

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis

Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Klachtenregeling Spaarne Gasthuis Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening van het Spaarne Gasthuis en kan betrekking hebben op allerlei zaken. Het kan gaan over

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Wegwijzer bij klachten

Wegwijzer bij klachten Wegwijzer bij klachten Heeft u een klacht? Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling in het vinden wij het prettig wanneer u dit bij ons meldt. U kunt dan uw verhaal kwijt en wij kunnen uw klacht

Nadere informatie

Klachtenregeling Informatie voor patiënten. St. Antonius Ziekenhuis

Klachtenregeling Informatie voor patiënten. St. Antonius Ziekenhuis Klachtenregeling Informatie voor patiënten Klachtenregeling De wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om goede zorg te bieden: zorg die veilig, doeltreffend,

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie