De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken"

Transcriptie

1 De Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken Met het herstel van de economie nemen de beleggingsactiviteiten en daarmee de vraag naar vreemd vermogen weer toe. En waar traditionele grote spelers op de vastgoedfinancieringsmarkt vooral nog bezig zijn met het weg managen van de risico s uit hun bestaande portefeuille doet de stijging van de kredietvraag andere financiers opstaan. Dat kunnen beleggers zijn, die hun eigen portefeuilleverkoop financieren, maar steeds vaker zijn het ook buitenlandse spelers. Door het openen van debt funds hopen zij te profiteren van het herstel van de Nederlandse vastgoedmarkten. Met het herstel groeit de hoeveelheid kapitaal dat beschikbaar is voor zakelijke hypotheken en slinken de marges op de zakelijke hypotheekmarkt. Voor wie nu nog tegen crisistarieven wil financieren, zullen alleen de meest risicovolle vastgoedfinancieringen overblijven. Focus in beleggingsstrategie Groei in nieuwe zakelijke financieringen overwegen Aanpassen bestaande financieringscondities aan nieuwe realiteit om toekomstige risico s beperkt te houden Outlook Basisrente =/+ + Spread zakelijke hypotheken - - Hypotheekrente - - Legenda + verwachte stijging =/+ stabiel tot lichte stijging = stabiel =/- stabiel tot lichte daling - verwachte daling SWOT-analyse Nederlandse markt voor beleggen in zakelijke hypotheken Strengths Weaknesses Beperkt aantal Nederlandse aanbieders dat nu nog actief is Lage loan to value (LTV) van < 75% bij nieuwe zakelijke financieringen in combinatie met relatief hoge marges Opportunities Vanuit beleggingsoptiek is er concurrentie met product woninghypotheken dat goede performance laat zien Aanhoudende onzekerheid over omvang voorzieningen in bestaande portefeuilles Grote leegstand en groeiende dichotomie op zowel kantorenals winkelmarkt Threats Herstel vastgoedmarkten en dynamiek op de beleggingsmarkt Belangstelling van buitenlandse investeerders voor NL vastgoedmarkt Relatief hoge marges ten opzichte van vastrentende waarden Distressed CV s en particuliere beleggers kunnen voor instabiliteit hypotheekmarkt zorgen Daling spreads door toenemende concurrentie in met name core segment

2 Basisrente stijgt voorzichtig Met de extreem lage rente op staatsobligaties bieden hypotheken in principe een aantrekkelijk alternatief voor beleggers die op zoek zijn naar rendement (yield). Een relatief hoog cashrendement wordt, mits prudent gefinancierd, gecombineerd met beperkte risico s. Dit wordt nog eens gecombineerd met een voorlopig beperkt stijgende basisrente (volgens verwachting CPB). De historisch vaak slechte performance stond in 2014 evenwel nog een hernieuwde belangstelling van Nederlandse financiers voor het marktsegment van zakelijke hypotheken in de weg. Dat werd versterkt door de reputatieschade die de zakelijke hypotheekmarkt heeft opgelopen met de ondergang van SNS Property Finance. Hier bovenop kwam de aanhoudende druk voor banken tot balansverkorting en het feit dat veel vastgoedfinanciers uit het verleden nog steeds bezig waren met de herstructurering van hun bestaande portefeuille van zakelijke hypotheken. Door al deze factoren was er zeker in de eerste helft van 2014 nog weinig ruimte voor nieuwe vastgoedfinancieringen. Nieuwe zakelijke hypotheken werden door veel partijen alleen verstrekt wanneer ze direct leidden tot kwaliteitsverbetering van de bestaande portefeuilles. Door bestaande relaties vastgoed te laten kopen met een lage LTV (loan to Value) en/of een hoge DSCR (debt service cover ratio) kon de kwaliteit van een hele portefeuille worden verbeterd. Figuur 1 Verwachting Rente 10 jaars staatsobligaties Bron: Oxford Economics Duitsland Nederland %

3 De scherpe tarieven van de debt funds veranderen de markt Waar sommige banken er in de komende periode voor kiezen om het volume zakelijke hypotheken terug te brengen (Rabobank/FGH) of zelfs naar nul te reduceren (SNS Propertize), zien we ook partijen die juist kiezen voor verruiming van de kredietverstrekking. Zeker bij ING en ABN AMRO lijken weer ambities te bestaan om de vastgoedmarkt van kredieten te voorzien. Historische niveaus van verstrekking zijn daarbij ver uit beeld en zullen niet eens worden benaderd. Buitenlandse partijen kennen de gevoeligheden vanuit het verleden niet (of veel minder). Zij zien in de relatief hoge marges en aantrekkende vastgoedmarkten een kans om hun snel toegenomen kapitaal te beleggen. Relatief snel hebben deze partijen (zoals Pramerica) debt funds opgezet die zich met vermogens van honderden miljoenen richten op de snel stijgende beleggersvraag, die overigens voor een zeer belangrijk deel ook van buitenlandse investeerders zelf afkomstig is. We zien dat die beleggersvraag zich sinds 2012 weer krachtig herstelt, met het woningmarktsegment voorop. In een jaar tijd (Q Q2 2014) is het beleggingsvolume in dit segment bijna verdubbeld. Financiering komt ook steeds vaker vanuit een andere hoek: institutionele beleggers die de kopers van hun portefeuille een financiering meegeven. Door te voorkomen dat kopers geen financiering kunnen vinden versnellen de beleggers zo de kwaliteitsverbetering van hun portefeuille. Marges staan onder druk Wanneer we vraag en aanbod tegen elkaar afzetten komen we tot de conclusie dat het aanbod de afgelopen periode sneller is verruimd dan de vraag naar krediet. Het gevolg is dat marges onder druk staan. Konden begin 2014 nog marges tussen de basispunten worden gerealiseerd, nu liggen de marges voor core beleggingsportefeuilles punten lager. Zeker voor woningen in de sterkste Nederlandse regio s die met een lage LTV worden gefinancierd komen marges rond de basispunten in beeld. Het gaat dan om grotere volumes, die worden gekocht door partijen met een laag debiteurenrisico (institutionele kopers). De tarief daling betekent een ongekend snelle verandering van de markt. Partijen die te traag op deze verandering reageren zien dat ze met hun te hoge marges alleen nog voor de meest risicovolle financieringen in aanmerkingen komen of buiten de scope van de debt funds vallen. Daarbij zullen ze voornamelijk aantrekkelijk zijn voor partijen die niet in aanmerking komen voor de scherpe tarieven van de debt funds. Te denken valt aan niet institutionele debiteuren, zoals kleine of middelgrote Nederlandse particuliere beleggers, die hun vermogen vaak in weinig transparante bedrijfsstructuren hebben georganiseerd of die te klein zijn voor de debt funds...en concurreren met die van woningen De daling van de marges is vanuit een andere optiek goed verklaarbaar. De marges komen meer in de buurt te liggen van die van beleggen in woninghypotheken. De vergelijking met dit product is interessant. Qua vastgoedmarktrisico zijn beleggingsfinancieringen gericht op kantoren en winkels buiten het top-segment duidelijk meer risicovol dan woninghypotheken. Bij kantoren en winkels buiten het top- segment zijn de verwachte defaults nog steeds hoog, terwijl de perspectieven voor de woningmarkt juist heel gunstig zijn. Tegenover het vastgoedmarktrisico staat het debiteurenrisico. Door een goede borging (en door weg te blijven van ingewikkelde constructies) zou het debiteurenrisico, mits goed gemanaged, bij zakelijke leningen wel eens lager kunnen liggen dan bij woninghypotheken. Ook het looptijdrisico is verschillend: bij particulieren is dit altijd gekoppeld aan de volgende verhuisbeweging terwijl bij zakelijke financieringen een boete voor vervroegd aflossen dit risico gedeeltelijk mitigeert. Het feit dat bij zakelijke financieringen extra aflossingen kunnen worden gevraagd als de debiteur door zijn ratio s heen zakt, is ook een voordeel voor zakelijke hypo theken. In dit licht bezien zijn de lage marges voor grotere woningportefeuilles met een sterke debiteur niet zo verwonderlijk als veel investeerders soms nog denken. Een verdere daling van de marges is zelfs niet uitgesloten, hoewel de marges van voor de kredietcrisis ( basispunten) nog ver weg zijn.

4 Beleggingsadvies De beleggingsmarkt is de afgelopen maanden snel veranderd. Het aantal beleggingsdeals neemt toe. Hand in hand daarmee is er sprake van een snelle toevoer van nieuw, vaak internationaal kapitaal. Wil men door middel van zakelijke hypotheken van het herstel van de beleggingsmarkt profiteren, dan zijn er op hoofdlijnen twee routes die men kan bewandelen. Ten eerste kan men de concurrentie met de internationale debt funds aangaan. Dat verlangt enerzijds het drastisch neerwaarts bijstellen van de gevraagde marges en anderzijds een duidelijke aanscherping van de debiteurenselectie. Het past niet om aan niet-institutionele debiteuren hypotheken te verstrekken met institutionele condities. Grotere, helder georganiseerde beleggers, bouwbedrijven en woningcorporaties zouden voor deze financieringscondities wel in aanmerking kunnen komen. Vanzelfsprekend gaat het daarbij om de financiering van echte core producten binnen de Nederlandse woning-, winkel- en kantorenmarkt en om hypotheken met een bescheiden LTV (tot 75% van de executiewaarde). Het lage vastgoed- en debiteurenrisico rechtvaardigen de relatief lage marges. Het is een marktsegment dat inkomsten genereert die duidelijk boven die van staatsobligaties liggen en dat aldus goed past bij de search van yield van institutionele investeerders. Tegelijkertijd is duidelijk dat de marges de komende tijd onder Figuur 2 Beleggingsvolume alle sectoren Bron: JLL (2014) Kantoren Winkels Bedrijfsruimten Woningen Overig Verwacht einde jaar 10 8 x miljard euro Q2

5 druk staan. Het is uiteindelijk de vraag of Nederlandse partijen kunnen mee bewegen met de wel heel lage marges waarmee een aantal buitenlandse beleggers nu genoegen neemt. Een tweede strategie voor zakelijke hypotheken zou een meer nichegerichte strategie kunnen zijn en wel door zich te richten op het niet-institutionele deel van de markt. Middelgrote bouwbedrijven (voor bouwfinancieringen) en particuliere beleggers die niet hun weg weten te vinden naar de internationale debt funds vormen daarbij de doelgroep, met een duidelijk hoger debiteuren risico. Voor die doelgroep kan daarom met duidelijke hogere marges worden gerekend. Bij het verstrekken van kredieten is een zorgvuldig en zeer strikt verstrekkingsbeleid met scherp bewaakte financieringsvoorwaarden van groot belang. Een deel van de hogere marge zal dus opgaan aan relatief hogere beheerskosten. Het vastgoedrisico kan relatief beperkt blijven door de LTV te laten variëren. In de sterkste vastgoedmarkten kan de hoogste LTV worden afgegeven (ook hier met een bovengrens van 70%). Te allen tijde moet worden gewaakt voor ingewikkelde constructies aan de kant van de debiteur. Een eventuele borgstelling moet echt dat doel kunnen hebben. Daarbij moet de lening flexibel blijven, moeten niet te lange looptijden (10 jaar voor de sterkste vastgoedmarkten) worden gehanteerd en moet ruimte zijn voor extra aflossingsmogelijkheid ingeval de financiering door bepaalde ratio s heen zakt. Door het verstrekkingsbeleid zorgvuldig te clausuleren kan het debiteuren en vastgoedrisico beperkt blijven, waardoor per saldo toch van hogere marges kan worden geprofiteerd. Dat zullen niet langer marges zijn van 300 basispunten, maar eerder marges die rond de 200 liggen. Hogere marges nastreven kan ook, maar dat leidt dan of aan de debiteur-, of aan de vastgoedzijde tot een opportunistisch beleggingskarakter. Het is de verwachting dat ook voor dit marktsegment de marges de komende tijd onder druk blijven staan, maar wel in mindere mate dan in het marktsegment waarin ook de internationale debt funds actief zijn. De keuze tussen de marktsegmenten hangt daarbij af van de mate van risico die men zoekt en van het vertrouwen dat men heeft in de beheerskwaliteiten van de manager van de hypotheekportefeuille.

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken

De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse markt voor beleggen in woninghypotheken De Nederlandse hypotheekmarkt is structureel aan het veranderen. De traditionele aanbieders hebben in de afgelopen tijd stap voor stap plaats gemaakt

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

De Chinese vastgoedmarkt

De Chinese vastgoedmarkt De Chinese vastgoedmarkt Voor de groei van de economie, inkomens en consumptie is China afhankelijk van verdere urbanisatie. Hiermee zal de gebruikersvraag naar vastgoed sterk toenemen, al beperkt de markt

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere

Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere Grote investeringsdrang uit het buitenland Vertrouwen particuliere belegger naar hoogste niveau in jaren Leegstand daalt in particuliere portefeuilles Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere

Nadere informatie

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA

Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in 2012 Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs.

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN

DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN 20 JAAR FGH Vastgoedbericht 2015 DE KRACHT VAN ANDERS KIJKEN INHOUD 16 4 Interview Mark van Rijmenam 1996 2001 2008 2015 10 6 MILESTONES Interview

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema

Van trackers tot. versnellers. Inhoud. thema versnellers Hoewel er wat hoop is op een economisch herstel, lijken beleggers en hun beheerders vooral risico s te mijden. Exchange Traded Funds (ETF s) zijn er in vele soorten. Op deze manier kan de index

Nadere informatie

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos

De obligatiemarkten zijn weerbarstiger geworden. Garandeerden staatsobligaties vroeger een risicoloos rendement, nu lijken ze slechts rendementsloos VOORZITTER Justus van Halewijn, Achmea Foto's: Fotopersburo Dijkstra // RONDE TAFEL Diversificatie binnen Fixed Income DEELNEMERS Michiel de Bruin, F&C Netherlands Tjomme Dijkma, TKP Investments David

Nadere informatie

Toelichting op beleggen in obligaties in vreemde valuta

Toelichting op beleggen in obligaties in vreemde valuta Toelichting op beleggen in obligaties in vreemde valuta Indien u vraagtekens heeft bij de kracht of het voortbestaan van de euro, kan dat een reden zijn om uw vermogen (voor een deel) in een andere valuta

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag.

Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. Drs. Bastiaan M. Driessen mre Niels M. Wubs September 2007 In opdracht van Invast B.V. te Den Haag. ISBN: 978-90-812462-2-4 NUR-code: 160 Voorwoord De vastgoed beleggingsmarkt in Nederland bestaat voornamelijk

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014

Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014 De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2014, nr. 19 2014 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1000 Dit document is samengesteld op basis

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

Kredietverlening en bancair kapitaal

Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Vol.12/No. 3 (2014) Kredietverlening en bancair kapitaal DNB Occasional Studies Gerbert Hebbink, Mark Kruidhof, Jan Willem Slingenberg Centrale bank en prudentieel toezichthouder

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering

Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering Voortgangsbericht Verkenning rol van institutionele beleggers bij hypothecaire woningfinanciering Den Haag 11 maart 2013 1 Aan: De Minister voor Wonen en Rijksdienst drs. S.A. Blok Zeer geachte heer Blok,

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie