Publicaties Lectoraat Leefwerelden van Jeugd: artikelen, boeken, rapporten Januari 2004 juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicaties Lectoraat Leefwerelden van Jeugd: artikelen, boeken, rapporten Januari 2004 juni 2012"

Transcriptie

1 Publicaties Lectoraat Leefwerelden van Jeugd: artikelen, boeken, rapporten Januari 2004 juni Naber, P.M. & Lier, L. van (juni 2012). Civil society: aansluiten bij de belangen van jongeren. In: H. Jumelet & J. Wenink. Zorg voor onszelf. Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. Amsterdam: SWP. Te verschijnen. Naber, P.M. & Knippels, V. (2012). Diversiteit in vakmanschap. Gevoeligheid voor diversiteit in de opleiding van professionals. (werktitel). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Te verschijnen. Naber, P.M. ism Hermes, J. & Dieleman, A.J. mmv Knippels, V. (mei 2012). Leefwerelden van Jongeren. Thuis, school en nieuwe media. Lesboek ten behoeve van opleidingen HBO en 1 e jaar W.O. Herschreven derde druk. Bussum: Coutinho. Te verschijnen. Pels, T., Naber, P.M., Peeters, P. & Radstake, H. (2012). Meetladder Diversiteit in Onderwijs. Gevoeligheid voor Diversiteit in de opleiding van professionals. Screeningsinstrument voor opleidingen t.a.v. diversiteit. Utrecht: Verwey- Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Pels, T., Ketner, S. & Naber, P.M. ism Distelbrink, M., Lier, L. van, Knippels, V. & Zandijk, J. (2012). Een vader is meer dan 100 meesters. Versterken van vaderschap in Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats 2011 Naber, P.M. & Nijboer, M. (2011). School investeert in ouders en buurt: Onze taak houdt niet op bij de schooldeur. In: M. de Kleermaeker (red.), Praktijkboek Diversiteit in het Jeugdbeleid. Een wereld te winnen. Den Haag: Sdu Uitgevers, pp Naber, P.M. & Sap, I. (2011). Versterken van het sociale netwerk van zwerfjongeren. Een methodische aanpak. In: G. Walraven & C.J. Pen (red.), Van de maakbare naar de lerende stad. De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp Naber, P.M. (2011). Jeugdcultuur in Nederland. NiederlandeNet (www.niederlandenet.de). Universiteit van Münster (Zentrum für Niederlande-Studien). Bijvoets, M., Naber, P.M., Knippels, V. & Gruijter, M. de (2011). Toegankelijke opvoedsteun voor migrantenouders met tieners in Amsterdam: interviews met mentoren. Interne rapportage. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Naber, P.M., Bijvoets, M. & Sap, I. (2011). Versterken van het sociale netwerk van zwerfjongeren. Onderzoek, casuïstiek, tools en tips vernieuwen de methodiek. In: Sozio. Nr. 99, pp Distelbrink, M., Essayah, Q., Ketner, S., Heerebeek, M. van, Winkelman, C. (2011). Triple P Divers. Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkeurig Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Gruijter, M. de, Bijvoets, M. & Naber, P.M. (2011). School en ouders als partners in de opvoeding van tieners. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Naber, P.M. & Bijvoets, M. mmv Heerebeek, M. van, Moons, M., Dooper, S. en Peper, S. (2011). Opleiden en professionaliseren in diversiteit en opvoeding. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Naber, P.M. e.a. (2011). Empathie, sleutelwoord in intercultureel onderwijs. Interview in serie In Debat in opdracht van Besturenraad, Centrum voor Christelijk Onderwijs. In: SBM. Magazine van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders. Nr. 4, jan/feb 2011, pp Publicaties Leefwerelden van Jeugd, pagina 1 van 5

2 2010 Dooper, S. (2010). Studeren en ouderschap. Verslag studiedag Studerende ouders 1 april Amsterdam: Hogeschool Naber, P.M. (2010). Jeugdparticipatie, keurmerk voor vernieuwend jeugdbeleid. In: Kinderen zijn al burgers. Waar leren kinderen en jongeren actieve betrokkenheid en burgerschap? Jaarboek Janusz Korczak Stichting. Gorinchem: Uitgeverij Narratio, pp Bijvoets, M. & Gruijter, M. de (2010). Educatief jeugdtheater Zuidoost. Rapportage van gesprekken met jongeren van de jeugdtheaterschool Zuidoost. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / Kenniswerkplaats Bijvoets, M. & Heerebeek, M. van (2010). Ouders, vrienden en beroepskrachten als gesprekspartner. Wat migrantenjongeren met wie bespreken. In: Jeugd & Co Kennis, nr. 3, pp Naber, P.M., Sap, I. & Bijvoets, M. (2010). Zwerfjongeren begeleiden. Versterken van hun sociale netwerken. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Sap, I. (2010). Een sociaal netwerk werkt! Zwerfjongeren begeleiden. Versterken van hun sociale netwerken. Trainershandreiking. Den Haag/Rotterdam: Hogeschool 2009 Naber, P.M. (2009). Back to Basics. Dossier Crisis. In: Splurge. Studentenglossy Hogeschool Inholland, nr. 4, p. 34. Naber, P.M. (2009). Schooljournaal CNV Onderwijs Starters en Studenten. 4 april Naber, P.M. (2009). Hangjongeren & Dugouts. Deel 27 in de reeks Het Alledaagse Leven. Tradities & trends in Nederland. Waanders Uitgevers, Nederlands Centrum voor Volkscultuur ism het Nederlands Openluchtmuseum en het Meertens Instituut. Naber, P.M., Bijvoets, M. & Heerebeek, M. van (2009). Ontwikkeling en opvoeding van migrantenjeugd in Amsterdam. Gesprekken met tieners en ouders in Slotervaart, Zuidoost en Noord. Amsterdam: Hogeschool Inholland / Kenniswerkplaats Naber, P.M. & Bijvoets, M. mmv Hal, S. van & Veul, T. (2009). Aansluiting Centrum Jeugd en Gezin op behoeften van ouders en jongeren in Alkmaar. Alkmaar: Hogeschool 2008 Kempers, E. & Brinkman, R. (2008). Maatjesprojecten: (hoe) werken ze? Evaluatie van vier maatjesprojecten van Hogeschool Inholland Rotterdam. Intern rapport. Kempers, E. & Naber, P.M. (2008). Mentoring, (hoe) werkt het? In: Onderzoek voor onderwijs, (37), 4, pp Naber, P.M. (2008) Knappe koppen. Interview. In: Het Onderwijsblad. Nr. 1, pp Naber, P.M. (2008). Inbreng in High Expectations, High Support. In: Contrast. Februari, pp Naber, P.M. & Snoek, P. (2008). Beleidskader Jeugdparticipatie. Amsterdam: Gemeente Amsterdam, DMO Jeugd. Naber, P.M., Sap, I. & Lier, L.W.N. van (2008). Doelrealisatie in pensions Maaszicht en Singelzicht. Zicht op doelgerichte begeleiding van thuisloze jongeren naar zelfstandigheid. Rotterdam: Hogeschool Naber, P.M. (2008). Opvoeding? Betrek de school erbij!. Interview. In: Het Parool. PS november Naber, P.M., Kempers, E. & Heerebeek, M. van (2008). Wat vinden jongeren van de opvoeding door hun ouders? Een onderzoek naar opvoeding in gezinnen in Amsterdam vanuit het perspectief van jongeren. Amsterdam: Hogeschool Sap, I. (2008). Zwerfjongeren, Methoden ter begeleiding naar zelfstandigheid. Intern rapport. Rotterdam: Hogeschool Publicaties Leefwerelden van Jeugd, pagina 2 van 5

3 2007 Boersma, C., Born, J.P. van der & Naber, P.M. (juni 2007). (Hoe) werkt peermentoring? Intern rapport. Den Haag/ Haarlem: Hogeschool Born, J.P. van der (2007). Dialooggestuurd werken, een andere kijk op hulpverlening? Intern rapport. Lectoraat Leefwerelden van Jeugd. Born, J.P. van der (2007). Wat is de essentie van dialooggestuurd werken? Dialoog in actie. In: Sozio, nr. 79, pp Naber, P.M. & Boersma, C. (2007). Studenten begeleiden studenten. Werkwijze van het Rolmodellenproject van de opleiding Management Economie en Recht. Diemen: Hogeschool Hermes, J., Naber, P.M. & Dieleman, A. (2007). Leefwerelden van jongeren. Thuis, school en nieuwe media. Studieboek ten behoeve van hogeschool onderwijs. Lesboek HBO-onderwijs. Bussum, Coutinho. Eerste druk. Naber. P.M. & Bey, G. (2007). Waar bemoeit de school zich mee? Wat school volgens leerlingen bijdraagt aan hun ontwikkeling en opvoeding. Amsterdam: Hogeschool Naber, P.M. (2007). Toen en Nu: Girl Power. Inbreng in: J/M Vakblad voor Ouders. April 2007, p. 43. Naber, P.M. (2007). Lectoraat Leefwerelden van Jeugd. HSAO (Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs) rubriek van Tijdschrift Interventie. April Bey, G., Lier, L.W.N. van & Naber, P.M. (2006). Check out the MFC! Invloed van jongeren op multifunctionele jongerencentra in Amsterdam. Amsterdam: Hogeschool Boersma, C. (2006). Methodiekontwikkeling studentcoaching. Intern rapport. Haarlem: Hogeschool Born, J.P. van der (2006). Expert power versus responsive dialogue in the area of social work. In: European Journal of Social Education. Born, J.P. van der & Naber, P.M. mmv Vugt, M.J.M.D. van (2006). Dialooggericht handelen in OCK het Spalier: van visie naar praktijk. Den Haag/Haarlem: Hogeschool Born, J.P. van der, Naber, P.M. & Vugt, M.J.M.D. van (2006). Inspraak en invloed van cliënten in de jeugdzorg. Er kwam een echt mens op me af. Dialooggericht handelen in de jeugdhulpverlening. In: SoziO, vakblad voor sociale en pedagogische beroepen. Nr. 72, pp Dieleman, A.J. (2006). Changing life worlds of youngsters. Paper voor World Congress of Sociology, Durban, Zuid- Afrika. Dieleman, A.J. & Naber, P.M. (2006). Met andere ogen: onderwijs vanuit leerling-perspectief. In: Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, (65), nr. 8, pp Klinkenberg, S. & Dieleman, A.J.(2006). Wat waarderen leerlingen van het VMBO in de leerkracht? Intern rapport. Den Haag: Hogeschool Lier, L.W.N. van & Naber, P.M. (2006). Jongeren in Moerwijk: Wij vinden het wel best zo, ook al is er weinig te doen! Den Haag: Hogeschool Inholland / Woonzorgzone Moerwijk. Lier, L.W.N. van & Naber, P.M. (2006). Cliëntenparticipatie in Jeugdformaat. Meedenken, meepraten, meedoen. Den Haag: Hogeschool Sap, I. (2006). Recente ontwikkelingen in de Jeugdzorg in Rotterdam. Interne notitie. Rotterdam: Hogeschool Vugt, M.J.M.D. van (2006). Competent ondersteunen binnen Vizier: een observatie. Amsterdam: Hogeschool Publicaties Leefwerelden van Jeugd, pagina 3 van 5

4 2005 Bruinsma, R. (2005). Jongeren kiezen eigen voorkeurskanaal. Jongerenmarketing via Internet. In: F. van der Reep en P. van den Heuvel (red), Ondernemen aan de Maas. Impact van Internet op leven en werk. Rotterdam: Hogeschool Inholland, pp Dieleman, A.J. & Meijers, F. (2005). Paradise lost. Youth transitions in The Netherlands. In: N. Bagnall (Ed.), Youth Transition in a Globalised Marketplace. New York: Nova Science, pp Emmelkamp, L. & Lier, L.W.N. van (2005). Locals Only, een podium voor muzikaal talent. Eindrapport. Den Haag: Hogeschool Emmelkamp, L. & Naber, P.M. (2005). Competent door (jeugd)onderzoek. Verwerving onderzoeksvaardigheden in de opleidingen Social Work en Pedagogiek. Interne notitie. Den Haag: Hogeschool Geurts, G., Lier, L.W.N. van & Naber, P.M. (2005). Als ze ons vragen, doen we mee! Over betrokkenheid van leerlingen van het VMBO bij de Brede Buurtschool. Den Haag: Hogeschool Geurts, G. (2005). Participation can be learned: 3x5 method. Paper for the spotlight session about Culture, communication and texuality at the Childhoods Conference Children and youth in Emerging and Transforming Societies. Oslo, July. Geurts, G. (2005). Participeren kan je leren: 3x5. Verslag van een onderzoek naar leerlingenparticipatie in het VMBO. Paper ten behoeve van het Veloncongres 'Opleiden van leraren de maat genomen: de kwaliteit van leertrajecten en leeromgeving', 14 en 15 maart Kayser, T., Vugt, M.J.M.D. van & Naber, P.M. (2005). Ervaringen van cliënten met participatie in Spirit Amsterdam. Diemen/Den Haag: Hogeschool Lier, L.W.N. van & Naber, P.M. ( 2005). Een blik op Rij(V)aardig! Evaluatie van het project Rij(v)aardig zoals uitgevoerd door de rijscholen Van De Ruit en Fly-Over. Den Haag: Hogeschool Lier, L.W.N., van (2005). Participatie van jongeren in Amsterdams jeugdbeleid. Den Haag/Diemen: Hogeschool Lier, L.W.N. van & Schelling, F. (2005). Wat nâh ketuh regie voâh zweâhrfjongeâhren? Adviesrapport ketenregie zwerfjongeren. Adviesrapport voor de projecten in Den Haag en Zoetermeer. Gouda: JSO. Naber, P.M. (2005). Interview: Ouders als partner op school. In: go ed. Magazine voor Educatieve Dienstverlening, (2), nr. 4, pp Naber, P.M. (2005). Inbreng van de kenniskring in onderwijsactiviteiten en onderwijsvernieuwing van Pedagogiek en Social Work. Interne notitie. Den Haag: Hogeschool 2004 Dieleman, A.J. (2004). Bèta-talent: achterhaald of juist actueel. In: Gedaanteverwisseling van een tekort. Delft: Axisconferentie. Kayser. T., Lier, L.W.N. van & Vugt, M.J.M.D van (2004). Jeugdzorg in Nederland: De cliënt centraal. In: Agora. Een tijdschrift van VZW Jongerenbegeleiding, (20), nr. 5, pp Naber, P.M. (2004). Vriendschap en sociale cohesie. De betekenis van leeftijdgenoten in de opvoeding van jeugd. Inaugurele rede. Den Haag: Hogeschool Naber, P.M. & Plas, M. van der (2004). Jong en maatschappelijk actief. Marketing van burgerschapsvorming. In: Vernieuwing. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, (63), nr. 8/9, pp Naber, P.M. (2004). Luisteren. In: De Tafel van Tien van de Nieuwe School. In het kader van de Nationale Onderwijs Week. Antwerpen: Garant. p. 10. Naber, P.M. & Lier L.W.N. van (2004). Evaluatie van het mentoraatproject Het Oude Noorden. Intern rapport. Rotterdam/Den Haag: Hogeschool Publicaties Leefwerelden van Jeugd, pagina 4 van 5

5 Naber, P.M. (2004). Studeren met een handicap: je ziet het niet altijd aan de buitenkant. In: Jaarbericht 2003 van Fonds Emmelkamp, L. (2004). Veilig en plezierig uitgaan in Den Haag. Verslag jeugddebat 10 juni Hogeschool Inholland: Den Haag. Publicaties Leefwerelden van Jeugd, pagina 5 van 5

Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs

Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs Trees Pels (Verwey-Jonker Instituut, Vrije Universiteit) URN:NBN:NL:UI:10-1-100806 Samenvatting De pedagogische functie van het onderwijs behoeft

Nadere informatie

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid

Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid Trees Pels Marjan de Gruijter Jongerenwerk als schakel in positief jeugdbeleid Trees Pels Marjan de Gruijter Juni 2014 Kenniswerkplaats Tienplus Verwey-Jonker

Nadere informatie

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) M.m.v. Elena

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid

Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Onderzoeksagenda Diversiteit in het jeugdbeleid Een verkennende studie Marjolijn Distelbrink Ouafila Essayah Myriam Vandenbroucke Met medewerking van Hans Boutellier Juli 2010 2 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding

Nadere informatie

Als u het écht wilt weten!

Als u het écht wilt weten! Als u het écht wilt weten! Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten Verwey-Jonker Instituut Jodi Mak & Majone Steketee Stichting Alexander: Leo Rutjes & Jody Bauer Inhoudsopgave 1. De Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective

Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman. Appropriate Education from an international perspective Passend onderwijs vanuit een internationaal perspectief Hans Schuman Appropriate Education from an international perspective About the author Dr. Hans Schuman is lector at Fontys University of Applied

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Literatuur. Brede school algemeen

Literatuur. Brede school algemeen Literatuur Brede school algemeen Bouwen aan een community school : een werkboek van de Children's Aid Society uit New York voor Nederland bewerkt / G. van de Burgwal (redacteur)... [et al.]. - Utrecht

Nadere informatie

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Verwey-Jonker Instituut Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en

Nadere informatie

Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar

Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar Foto: Martine Sprangers Laagdrempeligheid als opdracht voor alle CJG-partners Het laagdrempelige CJG: bekend, bereikbaar en bruikbaar Door Moniek van Dijk, Eveline Stetter en Bert Prinsen Een belangrijk

Nadere informatie

Wat is een Brede School

Wat is een Brede School Wat is een Brede School Een referentiekader? Annelies Joos Veerle Ernalsteen 2010 In opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel In samenwerking met de voorzitter van

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Martine Amsing, Marco Bosch en Cees de Wit KPC Groep, s-hertogenbosch, 2009 Deze publicatie is

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Leren nadenken over verschillen en ongelijkheid

Leren nadenken over verschillen en ongelijkheid Leren nadenken over verschillen en ongelijkheid Opleiden tot diversiteitsbewust vakmanschap Een onderzoek bij Social Work Inholland Rotterdam Joke van der Zwaard m.m.v. Els de Jong, Afra Kotiso, Ellen

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Het strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het onderwijs

Het strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het onderwijs Het strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen het onderwijs Een conceptueel kader voor het Dynamisch Knopen Systeem Grote organisaties, zoals scholen, kunnen worden opgesplitst in drie niveaus:

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht 2 Colofon: november 2014 Visitatie Jongerenwerk Utrecht Visitatiecommissie Prof. dr. Micha de Winter (voorzitter), Drs.

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij LOB. Negen voorbeelden van vo-scholen

Ouderbetrokkenheid bij LOB. Negen voorbeelden van vo-scholen Ouderbetrokkenheid bij LOB Negen voorbeelden van vo-scholen 1 Ouderbetrokkenheid bij LOB inhoudsopgave xxx Inleiding 2 Voorbeelden van scholen 3 Beroepenmarkt mét ouders, Corlaer College, Nijkerk 3 Ouders

Nadere informatie

Versterking voor gezinnen

Versterking voor gezinnen Versterking voor gezinnen Versterken van de village preadvies over gezinnen en hun sociale omgeving Zorg in familieverband preadvies over zorgrelaties tussen generaties Den Haag, september 2008 1 Versterking

Nadere informatie

Interventies houden geen rekening met culturele verschillen

Interventies houden geen rekening met culturele verschillen Foto: Martine Sprangers Hulpverlening weet migrantenjeugd slecht te vinden Interventies houden geen rekening met culturele verschillen Door Gert van den Berg 8 De jeugdhulpverlening bereikt kinderen en

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie