EVALUATIE BredaPhoto 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE BredaPhoto 2014"

Transcriptie

1 EVALUATIE BredaPhoto 2014 Stichting Breda Photo

2 INDEX 1. VOORWOORD 2 2. EVALUATIE DOELSTELLINGEN Vertrekpunt Evaluatie doelstellingen Successen en leermomenten 5 3. GEREALISEERD PROGRAMMA Reflectie op thema Songs from the Heart Tonen: exposities Duiden: verdieping voor het brede publiek Leren: cultuurparticipatie Leren: educatie in een doorlopende leerlijn MARKETING Marketingdoelen Terugblik / evaluatie Cijfers publieksbereik Gerealiseerde uitingen Publieksonderzoek ORGANISATIE Organisatieproces Organisatie Samenwerking FINANCIËN Financieel proces Financieel resultaat 25 BIJLAGEN: 1. Met dank aan: overzicht partners BredaPhoto Overzicht media aandacht en webartikelen 28 Financiële verantwoording & accountantsverslag Eindrapport publieksonderzoek separate bijlage separate bijlage Stichting Breda Photo T KvK Postbus 1067 E btw nvt 4801 BB Breda I bank NL89ABNA

3 1. VOORWOORD Geachte lezer, Vol trots blikken wij terug op BredaPhoto Andermaal heeft het festival een stap vooruit gezet in haar ambitie om een zo breed en omvangrijk mogelijk publiek te verbinden aan een kwalitatief hoogstaand internationaal fotoprogramma op vele locaties. Het thema Songs from the Heart bleek een inhoudelijk aansprekend thema dat in samenwerking met de partners is uitgewerkt in een aantrekkelijke tentoonstellingen, educatieprojecten en randprogramma s. Het resultaat mocht er wezen. Het festival presenteerde werk van meer dan 50 (internationale) fotografen waaronder 15 jonge talenten. Op een uitzondering na waren zij allen op het festival aanwezig om met het publiek en elkaar in gesprek te gaan over hun werk. Niet alleen het publiek weet het festival steeds beter te vinden. In de aanloop naar het festival werden vele nieuwe partnerschappen gesmeed, waardoor het programma uitgebreid kon worden met aantrekkelijke nieuwe locaties, onderdelen die bijdroegen aan een avontuurlijker publieksbeleving en waardoor de uitstraling van het festival nationaal en internationaal verder versterkt werd. We noemen bijvoorbeeld de Nationale Fotoweek, die tegelijk met het festival in Breda van start ging en thematisch aansluiting zocht. Mede dankzij de nieuwe, grotendeels online, marketing aanpak werden de lenzen vanuit heel Nederland en ver daarbuiten op Breda gericht. Er was berichtgeving op het NOS Journaal en in vele kranten en op websites uit Nederland, België en een keur aan andere Europese landen. Een belangrijke ambitie is om het festival te blijven vernieuwen, om zo in veranderende tijden inhoudelijk relevant en vooruitstrevend te blijven, alsook ook om een sterkere eigen financiële basis te creëren. Educatie is daarbij een belangrijk speerpunt; het festival werd aangegrepen om een reeks (pilot)projecten te organiseren waarin deelnemers een inspirerende kennismaking met fotografie kregen aangeboden. We noemen bijvoorbeeld het Academieproject voor jong fotografietalent, het ouderenproject met de Leystroom waarin de maatschappelijke functie van BredaPhoto goed zichtbaar werd en een reeks nieuwe amateurprojecten in samenwerking met De Nieuwe Veste. Ook werden verschillende aanpakken uitgeprobeerd om de eigen inkomsten te vergroten. Hoewel niet allemaal succesvol, leidden zij toch tot een groei van maar liefst 60% aan publieksinkomsten: een mooi resultaat. Dan was er ook het festival gevoel. De Stadsgalerij werd de huiskamer van het festival. Bezoekers konden er, vaak buiten vanwege het mooie weer, genieten van een hapje en een drankje. Warm gastheerschap creëerde een wij-gevoel waardoor fotografen, partners en publiek graag bijeen kwamen om elkaar te ontmoeten en de tentoonstellingen te bekijken. Ook nieuwe locaties, routes en de boottocht droegen merkbaar bij aan een bijzondere beleving voor het publiek, dat dan ook in grote getalen op het festival af kwam. Zo n unieke bezoekers bezochten het festival en waardeerden het met een rapportcijfer 8. Daarmee is het publieksbereik groter geweest dan ooit te voren. Organisatie, partners en publiek blikken in bijgevoegde evaluatie terug op een zeer geslaagd festival. Graag spreken wij dan ook onze dank uit aan eenieder die aan dit succes heeft bijgedragen: fotografen, financiers, partners, vrijwilligers en organisatoren. Hartelijk dank! Wij zien u graag weer terug in Bestuur BredaPhoto BredaPhoto flikte het weer. Merel Bem in De Volkskrant, 12 september

4 2. EVALUATIE DOELSTELLINGEN 2.1 Vertrekpunt Samenvatting uit het projectplan (quote) BredaPhoto is een tweejaarlijks internationaal fotofestival dat zich afspeelt in de buitenruimte en beeldende kunstinstellingen van Breda. BredaPhoto viert het feest van de fotografie, op een duidelijk herkenbare plek in het midden van de stad, een plek die zes weken lang fotografie ademt en leeft. BredaPhoto toont actuele autonome fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema: actueel, prikkelend en op een originele manier getoond. Zowel in de keuze voor het werk als in de presentatiewijze wordt gestreefd naar de hoogst haalbare kwaliteit. Het festival presenteert internationaal gerenommeerde kunstenaars zij aan zij met jong talent en stimuleert de creatieve uitwisseling tussen beide. BredaPhoto verhoudt zich daarnaast tot nieuwe ontwikkelingen, waarin bewegende beelden en projecten op het internet steeds belangrijker worden. Denkend vanuit het concept van de Beeldcultuur biedt het festival die ontwikkelingen een podium. Met het thema Songs From the Heart duikt BredaPhoto 2014 in de Nieuwe Romantiek: de Romantiek van de 21e eeuw. Want hoewel de romantische idealen van authenticiteit, oprechtheid en uniciteit al meer dan twee eeuwen oud zijn, zijn deze idealen vandaag de dag weer springlevend. Tijdens het festival verkennen de geselecteerde fotografen het spanningsveld rond de Romantiek als kunststroming, als lifestyle en als scheldwoord. Belangrijke ambities heeft het festival dit jaar met het versterken van het participatieaanbod. BredaPhoto vindt het belangrijk dat bezoekers en deelnemers iets opsteken van het festival. Dat kan kennis of techniek zijn, dat kan ook een andere blik op fotografie en/of op actualiteiten zijn. Het festival wordt daarom aangegrepen om een aantal nieuwe activiteiten te ontwikkelen om veel mogelijk mensen uit te dagen actief deel te nemen via workshops, educatietrajecten, rondleidingen, wedstrijden, ontmoetingen en discussies. Zodoende stimuleert het de actieve beoefening van kunst door mensen van alle leeftijden en gezindten, maar wordt het festival ook meer en meer een ontmoetingsplaats van ideeën. Een plek waar het thema, in het festival op tal van manieren verbeeld, vertrekpunt is voor actieve participatie, reflectie en gesprek. Fotografen uit de hele wereld komen naar het festival om hun werk te tonen en toe te lichten in lezingen en gesprekken. Ook het publiek is internationaal, het festival trekt bezoekers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland, allen uit een cirkel van circa 200 kilometer rond Breda. De laatste edities heeft het festival zich gepositioneerd als betekenisvol internationaal kunstfestival waar per editie meer dan bezoekers uit Nederland en de omliggende landen op af komen. Centrale doelstelling Het realiseren van een professionele, internationale, fotobiënnale aan de hand van een maatschappelijk relevant thema. Daarmee wil het festival: - aan een zo breed mogelijk publiek het enthousiasme overbrengen voor fotografie, zowel actief als receptief; - het maatschappelijk debat over het thema entameren en het publiek daarbij betrekken; - werken aan een inhoudelijk sterke, internationale positie van Breda als thuisbasis voor fotografie en beeldcultuur. Een profiel waar het culturele veld, het onderwijs en bedrijfsleven aan bijdragen en van profiteren. Innovatie doelstellingen - Kwalitatieve/artistieke ontwikkelingen: Beeldcultuur, locaties, presentatievormen - Een sterkere band met een groeiend publiek: Participatie, publieksbereik, beleving - Een meer ondernemende organisatie: Eigen inkomsten, partnerships, crowdfunding 3

5 2.2 Evaluatie doelstellingen Centrale doelstelling Gerealiseerd Meer dan ooit blikt de organisatie terug op een succesvol festival. In totaal exposeerden meer dan 50 fotografen uit vele landen hun werk in exposities op maar liefst twaalf locaties; een substantiële groei. De hoge artistieke kwaliteit, de inhoudelijke relevantie en experimenten met presentatievormen en publieksformules droegen bij aan de positieve beleving. Meer dan andere jaren trok het festival de belangstelling van de media, die in de opzet van het festival, het thema, de fotografen en de talenten aanleiding vonden voor ruimhartige verslaglegging. Zowel in Nederland als soms ver- daarbuiten werd het festival besproken in kranten, magazines, op internet en zelfs TV (NOS-journaal). Met een speciaal opgericht contentteam werd het thema uitgediept in blogs, interviews en filmpjes op social media. Niet alleen leidde dit tot een grote stroom bezoekers, ook werd zo de internationale positie van het festival en Breda als stad van beeldcultuur versterkt. BredaPhoto is met alle activiteiten die zij organiseert een belangrijke kracht geworden in de nationale en internationale fotografie. Het is een belangrijke scout van jong talent. Het biedt fotografen een internationaal podium waarop zij hun werk kunnen tonen aan de wereld. En het is voor Breda en de regio een belangrijke partner geworden op het gebied van cultuur, onderwijs en economie. Zie voor een onderbouwing de artikelen uit de pers en de publieksonderzoeken die wij gehouden hebben. Circa mensen bezochten het festival, waarvan maar liefst 20% uit het buitenland. Uit het gegeven dat ruim de helft het festival voor de eerste keer bezocht, en slechts 32% kennis over fotografie heeft, leiden we af dat de ambitie om fotografie breder toegankelijk te maken en nieuw publiek te bereiken ruimschoots behaald is. Innovatie doelstellingen - Kwalitatieve/artistieke ontwikkelingen Gerealiseerd In samenwerking met MOTI, het Museum of The Image, werd een spannende expositie gemaakt met tal van beeldende kunstdisciplines, geïnspireerd op het kunstwerk Der Wanderer, één van de meest iconische romantische werken. Naast de vele uitingsvormen werd ook nieuw opdrachtwerk gecreëerd. Tevens werden met succes nieuwe presentatievormen uitgeprobeerd, zoals een foto-route over het water en een buitenexpositie op het stadsstrand Belcrum Beach. Een mooie, minder verwachte opbrengst was dat tijdens het festival enkele jonge talenten, studenten die deelnamen aan het academieproject, ontdekt werden door de media en het professionele veld. - Een sterkere band met een groeiend publiek Gerealiseerd Het sterk groeiende publieksbereik en de goede waardering (rapportcijfer 8) stemmen tot grote tevredenheid. Onderdelen als een omvangrijker randprogramma, de boottocht en de verdere ontwikkeling van de stadsgalerij tot festivalhart met lezingen, muziek en catering droegen daarnaast sterk bij aan een aantrekkelijker publieksbeleving. In samenwerking met de Nieuwe Veste en verzorgingshuis De Leystroom werd een reeks nieuwe projecten ontwikkeld om aanvullend op de onderwijsprojecten, ook (potentiële) amateurkunstenaars in de vrijetijd te betrekken. Hoewel de ambitie met zo veel onderdelen groter was dan organisatorisch en qua publieksontwikkeling haalbaar bleek, zijn er waardevolle onderdelen toegevoegd. - Een meer ondernemende organisatie Deels gerealiseerd BredaPhoto heeft de ambitie om het ondernemerschap te versterken en zo een sterkere basis te leggen voor de verdere ontwikkeling. Daartoe was de inzet om de eigen inkomsten te vergroten. Dit is ten dele gelukt; waar de publieksinkomsten maar liefst 60% hoger uitkwamen dan vorige editie, leidden de inspanningen voor crowdfunding en sponsoring niet tot het gewenste resultaat. Anderzijds werd ingezet op het vergroten en verbreden van het aantal inhoudelijke partnerschappen. Vele partijen voelen zich aangetrokken tot het festival, waardoor op dit vlak een mooi resultaat is geboekt. Zo zijn samenwerkingen opgestart met o.a. BKKC, Belcrum Beach, Nieuwe Veste en Club Solo, dat leidde tot mooie nieuwe projecten. Alle inhoudelijke partnerships zijn wederzijds positief geëvalueerd en zullen bij de volgende editie worden gecontinueerd. 4

6 2.3 Successen en leermomenten Successen BredaPhoto bood een sterk, betekenisvol en omvangrijk programma; het festival toonde meer dan 50 (internationale) fotografen, met daaronder 15 jonge fotografen uit het Academieproject. Meer mensen bezochten het festival: bezoekers legden circa bezoeken af. Het publiek waardeert BredaPhoto met een rapportcijfer 8. Het bereik van de amateur/nevenprojecten groeide tot in totaal ( 2012: 7.572). Het festival wordt steeds beter opgemerkt: we waren in het NOS journaal, hadden fantastische recensies in De Volkskrant, de Morgen en veel meer internationale aandacht dan bij vorige editie. Er was veel aandacht vanuit de politiek, zowel uit Breda als vanuit de provincie. Er is succesvol samengewerkt met een groeiend aantal inhoudelijke partners. Hierdoor werden interessante nieuwe onderdelen toegevoegd en werd de basis gelegd voor verdere groei. De publieksbeleving heeft een impuls gekregen door actieve programmering in het festivalhart, verrassende nieuwe locaties, de boottocht en een uitgebreider randprogramma. Er werden 130 groepen (1.800 mensen) rondgeleid, meer dan 2x zo veel als bij de vorige editie. Er zijn vele nieuwe participatieprojecten ontwikkeld en uitgeprobeerd met aanbod in de vrijetijd met projecten voor kinderen, volwassenen, amateurkunstenaars en ouderen. Er is een Comité van Aanbeveling opgericht met de heren Van der Velden (oud-burgemeester Breda), Van der Elst (CEO Heijmans) en Visschedijk (directeur Nederlands Fotomuseum Rotterdam). De marketing en communicatie was prima: er was veel media aandacht, zowel regionaal, landelijk als internationaal. Met vernieuwing op het gebied van de sociale media werd het bereik bovendien groter. Diverse mediapartners haakten aan; er was een content team dat online inhoudelijk op het festival reflecteerde; 15 filmpjes werden in totaal keer bekeken. De website heeft 25% meer bezoekers dan in 2012 gehad. Alleen al september telde bezoekers. Inmiddels zijn er meer dan vrienden op Facebook. Het festival werd financieel positief afgesloten, mede dankzij toenemende publieksinkomsten en een aanzienlijke bijdrage van BKKC voor de periode vrijwilligers waren betrokken bij de organisatie van BredaPhoto. Een kleine 70% van de bezoekers komt speciaal voor het festival naar Breda. 80% van de bezoekers bezoekt ook horeca en/of gaat winkelen in de stad. 64% van de bezoekers weet zeker dat zij in 2016 weer terug komen. Leermomenten De werkdruk in de laatste fase van de voorbereiding is te hoog geweest. Eerder starten vermindert werkdruk en verhoogt de kwaliteit. De organisatie is kwetsbaar: professionalisering, verjonging en vernieuwing zijn noodzakelijk. Externe samenwerking kan beter: organisaties als het MOTI en het Breda s Museum kennen een andere cultuur. Er moet altijd begrip zijn voor de andere regels en condities bij deze instellingen, dan krijgen we ook meer gedaan. De samenwerking met Nieuwe Veste verliep soms moeilijk, de omvang maakte de organisatie lastig en het experimentele karakter maakte dat het succes soms wisselvallig was. De gemeente verleent voor festivals een horecavergunning voor maximaal 12 dagen, wat een domper was voor de uitbouw van het festivalhart. De 12 dagen zijn strategisch verdeeld. Sommige vrijwilligers geven aan meer en eerder betrokken te willen zijn bij de organisatie, in een deelproject, al dan niet samen met een van de curatoren. Het randprogramma kan effectiever. Onderdelen als het lezingenprogramma kosten relatief veel werk voor weinig bezoekers. Er moet vernieuwing komen op inhoud en presentatie. Er is gedurende langere tijd onzekerheid over de financiën: Het festival is inmiddels uitgegroeid tot een dusdanig niveau en omvang dat omvangrijke financiële middelen vraagt. Het is moeilijk om vroegtijdig zicht te hebben op de beschikbare middelen. Dat zette niet alleen druk op de uitvoering maar ook op de voorbereiding. Het genereren van nieuwe inkomsten bleef achter. De crowdfunding voor het project onder de bruggen bracht onvoldoende op. Een sponsoractie leverde teleurstellende resultaten op. Meer aandacht voor communicatie: we zullen duidelijker moeten communiceren over het nevenprogramma (lezingen/boekpresentaties/ed). De website dient verbeterd te worden. 5

7 6

8 3. GEREALISEERD PROGRAMMA 3.1 Reflectie op thema Songs from the Heart BredaPhoto heeft een paar belangrijke uitgangspunten. Op de eerste plaats het laagdrempelige karakter van het festival. We willen niet alleen de professionele" kijker bedienen, maar een zodanig programma bieden dat het ook voor de minder geoefende kijker interessant is. Om dit te bewerkstelligen kiezen we voor een actueel thema, een thema dat voor iedereen herkenbaar is. In 2008 was dit Heimat Hotel over onze leefomgeving die steeds meer multicultureel wordt, in 2010 "Tilt" naar aanleiding van de financiële crisis en " Homo Empathicus" in 2012 waarin een pleidooi werd gehouden voor meer betrokkenheid (empathie) als antwoord op de crisis. Voor de editie van 2014 kozen we "Songs from the Heart". Centraal stond deze keer de nieuwe Romantiek. Oude idealen van de Romantiek blijken nog steeds actueel, oftewel onze behoefte om authentiek, echt te zijn. Dit thema werd verder uitgewerkt in drie subthema s: De schatplichtigheid van fotografen aan de beeldtaal van de Romantiek (historisch perspectief) Wat zijn dat die nieuwe vormen van de Romantiek (actualiteit)? De valkuil, de vage grens tussen authentiek en kitsch. Op basis van deze subthema s zijn fotografen gezocht. Ook deze keer wilden we naast gevestigde namen ook graag jonge talenten tonen. Een paar gevestigde namen die geprogrammeerde werden zijn: Todd Hido, Andrew Bush, Alec Soth, Simon Roberts en Bert Danckaert. BredaPhoto heeft een naam opgebouwd voor het presenteren van jong talent. Voor deze groep is BredaPhoto vaak het eerste belangrijke podium waar ze hun werk kunnen exposeren: een vuurdoop waar ze meteen, zonder onderscheid des persoons, tussen allerlei gerenommeerde collega s komen te hangen. Een groot gedeelte van deze groep wordt geselecteerd vanuit het Academieproject. Een schooljaar lang wordt met studenten van zes academies uit België en Nederland gewerkt aan het thema van BredaPhoto. Voor de studenten betekent dit vaak de eerste confrontatie met de beroepspraktijk waar ze na het academietijd mee te maken krijgen. Niet voor niets hechten de docenten grote waarde aan de educatieve waarde van dit project. Een week voor het festival verscheen een artikel in De Volkskrant met een lovende recensie over de zojuist afgestudeerde student Tom Callemin van de academie van Gent, geselecteerd voor het festival. Het werd een soort van oproep om vooral naar BredaPhoto te gaan om het werk van deze talentvolle fotograaf te bewonderen. In samenwerking met MOTI (Museum Of The Image) werd een project rondom de invloed in de huidige beeldtaal van het schilderij der Wanderer uber dem Nebelmeer gerealiseerd. Hiervoor werden allerlei klonen van het schilderij verzameld. Daarbij beperkten we ons niet tot fotografie maar werden juist verbanden gezocht met andere vormen van beeldtaal zoals animatie en film, maar ook cartoons en reclame. Daarnaast werd een reusachtige installatie gemaakt door Eelco Brand met zijn visie op het beroemde schilderij. Op dit moment worden gesprekken gevoerd om de tentoonstelling ook in the National Museum of Arts of Romenia in Roemenië te tonen. In totaal hebben ruim vijftig fotografen hun werk tijdens de festivalperiode geëxposeerd, verspreid over het festivalterrein en de binnenruimtes. Ola Lanko, Bert Danckaert, Jan Rosseel en Martijn van de Griendt hebben een opdracht gekregen om speciaal voor het festival een werk te maken. Kwalitatief was er sprake van een sterk aanbod. Opvallend was dat alle fotografen graag meedoen. Ze reageerden enthousiast op het thema en de opzet van het festival. Dit zegt wel iets over de reputatie die BredaPhoto in de loop der jaren heeft opgebouwd Dat de organisatoren van het festival de moderne invulling van de romantiek niet tot dogma verheven hebben, maar integendeel ruim baan geven aan kunstenaars die teruggrijpen naar de wortels van de romantische traditie, getuigt van een intelligente en open blik op het thema. Michiel Leen in De Standaard, 19 september

9 3.2 Tonen: exposities Chassé-Park (L) Hier was een ruim opgezette expositie door het gehele Chassé-park van zo n 13 hectare, tussen de woongebouwen door. In het gebied rond het park waren de werken te zien van 15 fotografen met elk ca. 10 tot 30 werken. Alle werken waren zo geplaatst, dat het publiek om en tussen de werken heen/door kon lopen. In de kuil voor het Breda s Museum was een installatie te zien met een kleine 30 werken uit de serie Niagara. Magnum-fotograaf Alec Soth (1969) maakte de foto s bij de Niagara watervallen, een populaire bestemming onder pasgetrouwde stelletjes. Alec Soth Eline Benjaminsen Lisa van Casand Albert Grøndahl Alexander Gronsky Gregory Halpern Tom Hunter Jos Jansen Jakub Karwowski Joshua Lutz Simon Roberts Stéphanie Roland Delphine Schacher Bryan Schutmaat Gert Verbelen Chassé-Park (XL) Hier was sprake van een soortgelijke opstelling als hierboven, zij het een flinke maat groter. Zonder beelden maakt het grote plein/parkeerdek een tamelijk desolate indruk, maar met de werken van deze zes fotografen wordt het plein een flink stuk aangenamer/toegankelijker. De werken gaan dan een rechtstreekse confrontatie aan met elkaar en de gebouwen er omheen. Het gehele Chassé-park is dagelijks druk bezocht. Andrew Bush Bert Danckaert Sven Fritz Photographer Hal An-Sofie Kesteleijn Wiesje Peels Breda s Museum Het Breda s Museum presenteerde evenals vorige edities de meest uitgebreide binnen-tentoonstelling van het festival, met sterk uiteenlopende series: objectiverende, confronterende, persoonlijke en poëtische werken van zowel gevestigde fotografen als net-afgestudeerden en studenten. Bijzonder waren hier de series van Jan Rosseel en Martijn van der Griendt, beiden hebben hun reeksen gemaakt in opdracht van BredaPhoto. Karmen Ayvazyan Andrej Glusgold Martijn van der Griendt Debby Huysmans Yves Kerckhoffs Anne Lucassen Asako Narahashi Jan Rosseel Diego Slosse Ed Templeton Rein Jelle Terpstra Hans Wilschut 8

10 Binnenplaats Breda s Museum Op de binnenplaats van het Breda s Museum was een selectie beelden te zien van Vervaeke s serie Fortune Market. Hiervoor heeft Vervaeke tientallen waarzeggers gefotografeerd die dicht opeengepakt kantoor houden in een weinig opvallend betonnen kantoorgebouw in Hong Kong. De uniformiteit van de serie: allen in identieke ruimtes, in centraal-perspectief gefotografeerd, was terug te vinden in de opstelling van de werken. Kris Vervaeke Stadsarchief Breda Sinds augustus 2013 houdt BredaPhoto kantoor in het Stadsarchief Breda. Tijdens het festival, maar ook tussentijds zijn en waren er tentoonstellingen in de expositiezaal boven de studiezaal. Het Stadsarchief is te bereiken via de eerste verdieping van het Breda's Museum. In de zaal van het stadsarchief was een installatie te zien van de Oekraïense Ola Lanko. Zij maakte deze in opdracht van BredaPhoto. Hoewel fotograaf, beperkt Lanko zich niet tot het medium fotografie. Zij onderzocht het gebied tussen rationaliteit en romantiek in een ruimtelijk diorama, met hierin historisch materiaal uit kunst, wetenschap en het dagelijks leven. Naast Lanko was hier een Japans-traditionele serie van Ito te zien; fotografie van eeuwenoude kersenbomen, gebruikmakend van eveneens eeuwenoude technieken en materialen. Verder een serie van de jonge Belgische fotograaf Vanderbeke en het boekwerk/feuilleton Laten we voorop stellen dat je sowieso geboren bent voor het geluk van Mariska van Zutven. Keiitchi Ito Ola Lanko Mariska van Zutven Jeroom Vanderbeke Ramen Stadsarchief Breda In de ramen van de bovenverdieping van het Stadsarchief Breda waren verschillende portretten geplaatst van de Chinese fotograaf Chen Boijan. Voor Real Virtuality liet Chen Bojian (1984) zich inspireren door de traditionele Chinese schilderkunst. Daarnaast gebruikt hij moderne bewerkingstechnieken om het 'ideale portret' te maken. Zo laat hij de werkelijkheid versmelten met de virtuele wereld. Chen Boijan MOTI MOTI, Museum of the Image is hét museum voor beeldcultuur. Een museum voor beeldcultuur past in een tijd waarin disciplines versmelten en een explosieve hoeveelheid beelden onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven. Het museum wil de dynamische wereld van het beeld laten zien met film, design, fotografie, mode, beeldende kunst, architectuur, wetenschap en gaming. BredaPhoto presenteerde samen met MOTI twee exposities: Der Wanderer Het iconische schilderij Der Wanderer über dem Nebelmeer van Caspar David Friedrich vormde het uitgangspunt voor deze verzamel-tentoonstelling. Met diverse hedendaagse citaten van het werk van Friedrich wordt de invloed hiervan op diverse disciplines duidelijk. Van games en filmposters tot reclames, boekomslagen en beeldende kunst: alle uitingen besteedde aandacht aan dezelfde gevoelens van eenzaamheid en mysterie. Deelnemende kunstenaars Bas Jan Ader, Alex Boyd, Vincent Citot, Christophe Dessaigne, Margaret Durow, Hasan en Husain Essop, Joel Fletcher, Annika Harding, Spencer Harding, Teun Hocks, Wilma Hurskainen, Kalle Kataila, Mark Kimber, Yuri Kozyrev, Hailey Lane, Benoit Lapray, Clay Lipsky, Oleg Oprisco, Philippe Ramette, Vladimir Rankovic, Junya Sato, V&B, Alex Jacobs & Ellemieke Schoenmaker, Michael Wolf, Kai Ziehl. 9

11 Excerpts from Silver Meadows De romantische idealen kwamen ook duidelijk terug in het werk van fotograaf Todd Hido. De fotografie van Hido brengt de anonimiteit en het isolement van de moderne suburbs in beeld, waarbij je een gevoel bekruipt van eenzaamheid en verlies. Vorig jaar kwam zijn boek Excerpts from Silver Meadows uit, wat Hido naar eigen zeggen een donker en persoonlijk boek noemt. Todd Hido Stadsgalerij (aan Chassé Park) De Stadsgalerij aan de Oude Vest was het epicentrum van het festival. Op deze sfeervolle locatie bevonden zich in de festivalperiode de infobalie, de boekwinkel en je kon er wat eten en drinken. Deze editie vonden hier ook lezingen, signeersessies en rond-de-tafel-gesprekken plaats. Het was het vertrekpunt van de rondleidingen van het kinderprogramma (elke doordeweekse dag verzamelden zicht hier zo n 150 kinderen voor hun wandeling in het Chassépark). Koen Hauser - Kijk mijn Geluk Naast het uitgebreide terras bevond zich de installatie van Koen Hauser. Koen Hauser (1972) is door Fotoweek uitgeroepen tot Fotograaf des Vaderlands. Bij deze titel hoort ook een opdracht om een serie te maken die past bij het thema van Fotoweek. Dit jaar is het thema Kijk! Mijn geluk. Voor zijn serie vroeg Koen mensen om een foto van hun persoonlijke geluksmoment op te sturen. Hij bewerkte deze foto's tot gestileerde portretten. Is het geluk daardoor intenser of juist onherkenbaar geworden? Oordeel zelf. Henny van Belkom - Motive or motif? A collection of interior objects Als interieurfotograaf stap je letterlijk iemands wereld binnen, zegt Henny van Belkom (1959). 'Een eigen huis, een thuis; dat is de plek waar mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Hier kunnen zij zichzelf zijn'. Maar je interieur koop je buitenshuis, om het vervolgens binnen te zetten. Zijn deze meubels en andere tierelantijntjes verlengstukken van je persoonlijkheid of vervangbare clichés? Voor zijn serie Motive or motif? A collection of interior objects fotografeerde hij steeds terugkerende elementen in woningen, waaronder de vazen van Hella Jongerius, de bekende kuipstoel van Eames, hertengeweitjes, opgezette dieren en fietsen in woonkamers. Koen Hauser Henny van Belkom Galerie Ecker Guy Archard Almost; Het boek almost van Guy Archard (1985) gaat over verval en over ouder worden. Oude foto's staan naast eigen werk. We zien de afgetakelde auto van zijn vader en wegkwijnende planten in de vensterbank. Heldere en duidelijke foto's wisselen elkaar af met beelden die doorleefd en abstract ogen. Door de foto s chemisch te bewerken creëert Archard een visueel gedicht. Karin Borghouts - The house of my childhood burned down and I went in to take pictures ; Het ouderlijk huis van Karin Borghouts (1959) brandde in maart 2012 volledig af. De plek die zoveel herinneringen herbergde, was niet meer. Voor haar fotoserie Het huis fotografeerde zij de plek die haar aan haar eigen verleden herinnerde. Ze fotografeerde een verschroeid schilderijtje, dof uitgeslagen bestek, een verkoolde deurpost. In een door de vlammen aangeslagen spiegel kijkt de fotograaf zichzelf langs haar camera verbouwereerd aan. Charlotte Boeyden - Forcing Intimacy ; Charlotte Boeyden (1989) is gefascineerd door intimiteit tussen onbekenden. Voor Forcing Intimacy sprak zij op straat willekeurige jongemannen aan en maakte van hen drie portretten. Voor de laatste foto vroeg zij de jongens haar recht in de ogen te kijken. Oordeel zelf hoe intiem hun blikken zijn. Guy Archard Karin Borghouts Charlotte Boeyden 10

12 Club Solo (nieuwe locatie) Club Solo is altijd op zoek naar jonge kunstenaars die experimenteel werk maken. Tom Callemins (1991) foto's zijn theatraal uitgelicht tegen een donkere achtergrond, waardoor een onheilspellende sfeer ontstaat. Soms werkt hij ook met bewegende beelden. Titels hebben zijn afzonderlijke foto's niet. In feite behoren ze allemaal tot één grote reeks. Voor zijn project Star of stars fotografeerde Yoichi Nagata (1950) het uitgaansleven van Tokyo. We zien mensen met tatoeages, mascara, hair extensions en combinaties van korsetten en kimono's. Achter de uitbundige kleding gaat een grote diversiteit aan mensen schuil. Hij ontmoette onder meer een Shinto priester, de eigenaar van een schoonmaakbedrijf, ICT'ers en studenten. Martha Kamminga (1990) bouwt in Lapis // I want to return to the real world haar eigen universum met drie karakters die hun eigen kijk op de werkelijkheid hebben: De Waarheidsjager, De Fantasievoeder en De Twijfelaar. De steen Lapis laat de kijker, een onbeïnvloedbare buitenstaander, kennis maken met de drie karakters. Tom Callemin Yoichi Nagata Martha Kamminga Belcrum Beach (nieuwe locatie) Belcrum Beach was een nieuwe locatie binnen het festival. Dit stadsstrand bestaat inmiddels twee jaar en vormde nu het decor voor o.a. de expositie Orchard Beach, The Bronx Riviera van Wayne Lawrence. Orchard Beach is een kunstmatig strand in de beruchte wijk The Bronx. Voor deze serie maakte Wayne Lawrence (1974) er tientallen foto's van kleurrijke en zelfbewuste mensen, in de hoop de vooroordelen over de Bronx te ontzenuwen. Verder op het strand een gedeelte uit An-Sofie Kasteleijns serie Burning Man, over het woestijnfestival in Nevada. Burning Man draait helemaal om de tienduizenden bezoekers die diep de woestijn in rijden. Zij zijn zelf de artiesten. 'Burning Man is een bijna paradijselijke, ideale wereld', zegt Kesteleyn. Als laatste nog een enkel beeld van Ed Templeton over de jongerencultuur, fotografie van een subcultuur, sociale documentaire met een persoonlijke noot. Ed Templeton Wayne Layrence An-Sofie Kesteleijn Bruggenproject/vaarroute (nieuwe locatie) De afstand tussen het Chassé-park en de Belcrum Beach kon door het publiek worden afgelegd in een bootje. Voor een klein bedrag kon men in een half uurtje naar de andere locatie varen. Onderweg was onder de bruggen de tentoonstelling Karma van Óscar Monzón te zien. De een snuift een lijntje coke, een ander zwaait met een roze dildo. Óscar Monzón (1981) fotografeerde langs de nachtelijke autowegen van Madrid. Met het boek Karma (2013) won Monzón tijdens het festival Paris Photo de Paris Photo Aperture Foundation First PhotoBook Award. De boottocht en expositie zijn zeer gewaardeerd door het publiek. Zeer veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik. Chassé-theater (nieuwe locatie) Het Chassé-theater grenst aan het centrale plein waar Chassé XL staat en was een uitstekende aanvulling op dit buitengebied. In de grote foyer bevonden zich een deel van het werk van Sven Fritz: naast de sterk uitvergrote beelden van de Maagstenen van de Auerhoen op het plein stond hier een totaaloverzicht van de maaginhoud van de vogel: een serie van 1088 beelden. Opmerkelijk: de grote beelden van op het parkeerdek zijn, na BredaPhoto, nog enige tijd langer tentoongesteld in het theater. Hiernaast was een video-installatie van de Jonge Belgische fotograaf van Turkse komaf Emre Celikcan te zien. Sven Fritz Emre Celikcan 11

13 3.3 Duiden: verdieping voor het brede publiek Ontmoet de fotografen In de eerste week van het festival was maar liefst 80 % van de exposerende fotografen ingevlogen voor het festival. Er was ruime gelegenheid voor het publiek om hen te ontmoeten en te raadplegen; een erg geliefd en gewaardeerd onderdeel voor zowel het publiek als de fotografen. Ook voor de rondleiders was het een goede gelegenheid om bijzondere achtergrondverhalen van de fotografen zelf te horen, die zij in hun verdere rondleidingen verwerkten. Toch mag het programma meer publiek trekken, wellicht doordat het in de publiciteit te weinig speciale aandacht heeft gehad. Rondleidingen Om aan de grote vraag te voldoen is de capaciteit van de rondleidingen vergroot: maar liefst 15 rondleiders, vrijwilligers, verdiepten zich tijdens de bouw onder begeleiding van de curatoren in de achtergronden van de fotografen en getoonde foto s, waarna zij zelf de rondleidingen konden geven. Het animo heeft met 120 gerealiseerde rondleidingen de verwachtingen sterk overtroffen, meer dan een verdubbeling t.o.v Er zijn bezoekers door 15 rondleiders meegenomen. De rondleidingen waren los te volgen, maar werden ook aangeboden aan groepen, 64 in totaal. Uiteraard waren daaronder veel fotoclubs en culturele verenigingen uit Nederland en België. Daarnaast was er een brede variëteit aan belangstellenden: middelbare scholen, MBO-opleidingen, fotovakscholen, lokale en regionale overheden, familiegroepen, reünistenverenigingen, vriendengroepen. Hoewel er ook enkele bedrijfsuitjes waren, zou het wenselijk zijn om deze doelgroep verder in kaart te brengen en hen met uitgewerkte arrangementen te interesseren voor een rondleiding. Ook financieel verliepen de rondleidingen goed, er is 5.000,- aan inkomsten behaald, waarmee er een goede basis ligt voor verdere uitbouw bij komende edities. Lezingen / bijeenkomsten Aanvullend op de exposities werd een lezingenprogramma georganiseerd. Op middagen en in het weekend werden fotografen die speciaal voor het festival een nieuw fotoboek hadden gemaakt, geïnterviewd. Daarnaast zijn er thema- avonden georganiseerd zoals een filmavond, een avond over Japanse fotografie, over het jonge talent en over de fotografie in België. Daarnaast vonden diverse boekpresentaties, meet-and-greets en bijeenkomsten, presentaties en prijsuitreikingen van de deelprojecten plaats. Veelal droegen zij bij aan de levendigheid en waardering van de inhoudelijke programmering in het festivalhart. Toch kon het bezoek soms beter; meer specifieke aandacht in de pr is wenselijk. Daarnaast wordt voor 2016 een inhoudelijke vernieuwing voor dit onderdeel gezocht. Catalogus In samenwerking met The Eriskay Company is een tweetalige festivalcatalogus gemaakt, oplage 2.000, met werk van alle deelnemende fotografen en een toelichting op het onderliggende thema. Dit boekwerk is meer dan alleen een herinnering, het is het enige tastbaar overblijfsel van festival en alleen daarom al noodzakelijk. Het boek is goed ontvangen en verkocht en momenteel nog te verkrijgen in de boekwinkel. Opening / Nederlandse Fotoweek Dit jaar werd samengewerkt met de Nederlandse Fotoweek, die in de eerste week van BredaPhoto plaatsvond, en samen met ons haar opening vierde in Mezz. Ook exposeerde de in het kader van de fotoweek benoemde Fotograaf des vaderlands, Koen Hauser, op het festival. De opening in poppodium Mezz was een mooie aftrap voor beide evenementen. Hans Kennepohl ( We zijn nog nooit zo romantisch geweest ) verzorgde een lezing over het thema en ook Ruud Visschendijk (voorzitter Fotoweek en directeur Nationaal Fotomuseum Rotterdam) verzorgde een onderdeel. Andere sprekers waren onder andere gedeputeerde van cultuur van de Provincie Noord-Brabant Brigite van Haaften en wethouder cultuur Akinci. Aansluitend was er een gezellig feest met live muziek, waar zo n 600 gasten de start van beide evenementen vierden De nieuwste editie van BredaPhoto kent verwachte en onverwachte hoogtepunten. Dat maakt het fotofestival bijzonder aantrekkelijk. Merel Bem in De Volkskrant, 12 september

14 3.4 Leren: cultuurparticipatie Een belangrijke ambitie voor BredaPhoto 2014 was om, aanvullend op de succesvolle educatieprogramma s voor het onderwijs, het participatieprogramma in de vrijetijd verder te ontwikkelen. Daartoe werden bestaande onderdelen versterkt en werden in een intensieve samenwerking met de Nieuwe Veste en De Leystroom diverse nieuwe onderdelen ontwikkeld voor jong en oud en van nieuwkomers tot ervaren amateurkunstenaars uit verschillende disciplines. Met het programma werden verschillende doelen nagestreefd: - Met een passend aanbod actieve cultuurparticipatie rond fotografie en andere kunstvormen onder zo veel mogelijk doelgroepen mogelijk maken en stimuleren. - Deelnemers aanzetten tot reflectie op het thema en hun ideeën leren omzetten middels fotografie. - In samenwerking met de Nieuwe Veste nieuwe werkvormen voor amateurkunstbeoefening onderzoeken die aansluiten op de veranderende behoefte en ingebed kunnen worden in het reguliere Bredase aanbod. Reflectie Een scala aan nieuwe programma s werd ontwikkeld waarmee de ambitie om voor een zo breed mogelijk publiek relevante participatie programmering te realiseren, ruimschoots werd gerealiseerd. Daarmee is belangrijke ervaring opgedaan voor de verdere ontwikkeling van dit aanbod in de aanloop naar volgende edities. Het aantal deelprojecten was groot en ze waren zonder uitzondering experimenteel van karakter: nieuw aanbod voor een nieuwe doelgroep die we daarmee bij het festival wilden betrekken. Los van de organisatorische uitdaging die dat opleverde, bleek het soms moeilijk om het juiste aanbod voor het juiste publiek te maken. Sommige onderdelen zijn daarom anders uitgevoerd of zijn komen te vervallen wegens gebrek aan inschrijvingen. Andere onderdelen werden juist zeer goed ontvangen en boden een inhoudelijk interessant traject aan de enthousiaste deelnemers. Nieuw was bijvoorbeeld dat er al ruim voor het festival workshops en cursussen plaatsvonden, waardoor ander publiek bij het festival betrokken werd en de tijdspanne werd vergroot. Door de langere looptijd was er ook goede gelegenheid voor deelnemers om zich vast te bijten in de materie, te leren en een mooi eindresultaat op het festival te presenteren in exposities of op de open podia. Deze werkwijze is goed bevallen en leverde mooie resultaten op. Nieuw: Workshops in de wijk i.s.m. de Nieuwe Veste En plein public Tijdens En Plein Public verzorgden BredaPhoto en de Nieuwe Veste elke vrijdag in de zomervakantie, na de kindervoorstelling, een workshop rond het BredaPhoto thema Songs From the Heart. Elke vrijdag in een andere wijk en elke vrijdag een andere discipline. In iedere workshop werd één filmscene gemaakt. Na zeven keer ontstond zo een echte film. In totaal 75 kinderen gingen aan de slag met theater, muziek, dans, zang, tekenen en animatie. Zij werkten gezamenlijk aan een eindproject. De film werd getoond tijdens de afsluiting op 26 oktober op Belcrum Beach. De invulling was goed en de aanpak om elke week met een andere discipline te werken was goed. Via En Plein Public en de workshops in de wijken bereiken we als Nieuwe Veste en BredaPhoto zo een publiek dat niet vanzelfsprekend op het festival afkomt. Sam gaat op reis: Zomerkunst In de laatste week van de zomervakantie volgden enthousiaste kinderen tussen de 6 en 12 jaar workshops bij de Nieuwe Veste. Het thema was 'Songs from the Heart'. Na afloop was er een optreden voor ouders, broers en zussen in de concertzaal van Nieuwe Veste. Het tweedaagse programma bood een keur aan multidisciplinaire workshops. Elke dag eindigde met een eindpresentatie voor publiek. In totaal hebben 140 kinderen tussen de 7 en 12 jaar mee gedaan. Animatiefilmpjes Zomerkunst: Weergave Zomerkunst: Ambitie: Gerealiseerd: 7 activiteiten, 200 deelnemende kinderen 9 activiteiten, 215 deelnemende kinderen 13

15 Nieuw: Zomercursussen i.s.m. de Nieuwe Veste In het kader van de Nieuwe Veste Zomercursussen werden twaalf cursussen in verschillende disciplines binnen het BredaPhoto thema Songs from the Heart ontwikkeld. Bij voldoende animo kon de cursus uitgevoerd worden. Met de inzet van diverse communicatiemiddelen richting huidige en potentiële cursisten verwachtten we deze cursussen vol te krijgen, zeker met het verbindende thema als nieuw element. Toch bleek de realiteit weerbarstiger. Op basis van het aantal inschrijvingen konden vier cursussen uiteindelijk doorgaan, één minder dan de beoogde vijf. Dit waren de cursussen dans, schrijven, liedinterpretatie en musical. Songs from the Heart stond steeds centraal als thema; op inhoudelijk vlak waren alle cursussen succesvol. De docenten vonden het positief en spannend om met een thema aan de slag te gaan. De deelnemers ervoeren het als positief om het resultaat van de cursus te laten zien tijdens het festival op het Open Podium. Van deze gelegenheid is ruim gebruik gemaakt. De cursisten van Liedinterpretatie hebben meegedaan aan het open podium en hebben met veel gevoel gezongen. Ambitie: Gerealiseerd: 5 cursussen x 5 bijeenkomsten, 80 tot 100 deelnemers 4 cursussen x 4 bijeenkomsten, 50 deelnemers Nieuw: BredaPhoto Kinderprogramma / Studio Romantico Toen de plannen ontwikkeld werden was de gedachte om een workshop aanbod te maken, speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd, dat op woensdagen en zaterdagen in de vrijetijd (dus los van school) te volgen was. Het doel was om kinderen kennis te laten maken met- en te enthousiasmeren voor- het medium fotografie en ze te leren om hun verbeelding aan te spreken. Voor de uitvoering hiervan is een samenwerking aangegaan met fotografe Wiesje Peels, die een aanpak bedacht die inhoudelijk goed invulling gaf aan de doelstelling (kennismaking, creativiteit) en tevens aantrekkelijk was voor een breder publiek, jong én oud. Een belangrijk voordeel was dat ouders daardoor samen met hun kinderen konden deelnemen, als toevoeging aan het bezoek met het hele gezin, in plaats van je kind een aantal uur af te staan aan een workshopleider. Vanwege de aantrekkelijke opzet is ervoor gekozen deze Studio Romantico de gehele festivalperiode aan te bieden, in plaats van alleen op woensdag en zaterdag. Studio Romantico Op BredaPhoto 2014 is een levensgrote kijkdoos gerealiseerd onder de titel Studio Romantico. Het publiek kon deelnemen door een bouwkeet binnen te treden en aldaar met levensgrote uitgezaagde figuren (afkomstig uit de foto s die te zien waren op het festival) een decor samen te stellen d.m.v. coulissen-werking en daarbij ook zelf een rol te spelen binnen het gecreëerde decor. Van buitenaf kon je door een opening naar binnen kijken en zelf een foto maken van je eigen samengestelde kijkdoos of een foto laten maken door een vrijwilliger die de Studio Romantico bemande. Doordat de Nationale Fotoweek een printer sponsorde was het mogelijk direct een printje te maken die de bezoekers van het festival meekregen als aandenken en die tevens diende als promotie voor het festival. Het bleek een groot succes mensen stonden ervoor in de rij. Ook het feit dat de onderdelen uit de foto s, te zien op het festival, eigen gemaakt konden worden was een meerwaarde. Het werden de beeldiconen van het festival. Ambitie: Gerealiseerd: 24 workshops, 500 kinderen tussen 5 en 15 jaar oud. 45 dagen, deelnemers, alle leeftijden. (circa 1/3 e uit de groep 5-15 jaar) 14

16 Nieuw: multidisciplinair project Songs from the Heart i.s.m. de Nieuwe Veste Het multidisciplinaire project omvatte vier zaterdagochtenden met workshops waarin een discipline gekoppeld werd aan fotografie. Onder de noemer Fotografie meets Uiteindelijk is bij gebrek aan voldoende deelnemers alleen de workshop Fotografie meets Schrijven door kunnen gaan. Nieuwe Veste en BredaPhoto hebben hier waarschijnlijk onderschat dat de gemiddelde festivalbezoeker niet uit is op participeren in een workshop. Zeker de disciplines dans en muziek gekoppeld aan fotografie wierpen een drempel op. Een podiumkunst is toch een andere tak van sport. We leren hiervan dat we in een project als dit beter kunnen focussen op één goed moment tijdens het festival in plaats van een waaier aan activiteiten. Ook hadden de workshops aanvullend op de inspanningen van de Nieuwe Veste- beter gecommuniceerd kunnen worden in de algemene communicatie van BredaPhoto. Mogelijk was ook het tijdstip (zaterdagochtend) een remmende factor. Voor volwassenen is een avond door de week wellicht prettiger. Registratie: Fotografie meets Schrijven: Ambitie: Resultaat: 5 activiteiten, 125 deelnemers 1 activiteit, 15 deelnemers Amateurweekenden Onder het publiek van BredaPhoto bevinden zich veel amateurfotografen. Dit blijkt zowel uit het publieksonderzoek, als uit het grote aantal aanmeldingen van fotoclubs voor de rondleidingen. In samenwerking met de Nieuwe Veste werd onder de titel Phototalent weekend een weekendprogramma voor amateurfotografen georganiseerd met workshops en portfolio reviews door professionele fotografen. Het programma werd onder beheer van de nieuwe Veste georganiseerd, grotendeels met gebruikmaking van hun eigen fotodocenten en professionals van masterreview.nl. Het programma met workshops en reviews viel uiteindelijk tegen. Er stonden aanvankelijk drie weekenddagen met twee workshops gepland, waarvan er uiteindelijk één is doorgegaan. Zo n 15 amateurfotografen leverden prachtig werk aan rond het thema Songs from the Heart. BN De Stem fotostrip wedstrijd Als onderdeel van het amateurprogramma heeft mediapartner BN De Stem een fotowedstrijd voor (amateur)fotografen uitgeschreven. De deelnemers werden uitgedaagd een authentieke fotostrip te maken. Zo'n strip kan bestaan uit een of meerdere foto's. Die foto's vertellen samen, voorzien van tekst(ballonnen) een verhaal. We telden 52 inzendingen. Een jury, met o.a. professioneel fotostripmaker Ype Driessen koos de winnaar en maakte uit alle inzendingen een brede selectie gemaakt die werd geëxposeerd in de Nieuwe Veste. De expo trok bezoekers. Resultaten zie: Extra project: Open Podium Op Zondag Tijdens het festival was de Bibliotheek Breda ook op zondagen geopend om bezoekers de gelegenheid te geven om de expo van de Masterclass te bezoeken. Gaandeweg is een extra project geïnitieerd om deze kans te grijpen voor een wekelijks Open Podium: Songs from the heart. Elke Bredanaar die zijn of haar hart wilde luchten op het podium kon zich aanmelden. Dichters, muzikanten, musicalsterren, koren, bandjes, kinderen, jongeren en ouderen hebben hier aan bijgedragen. Tijdens de 5 open podia bestegen 110 artiesten het Open Podium tussen de foto s van de Masterclass expo.. Er kwamen 800 bezoekers op af. Al met al is het verloop van de onderdelen wisselvallig geweest en staat het resultaat daarmee niet in verhouding tot de ambitie en inspanning. Opvallend is dat daar tegenover staat dat de intensieve Masterclass voor amateurs (zie onder) een groot succes was. Voor een volgende editie zal daarom gekeken moeten worden of een amateurproject tijdens het festival wenselijk is, en wat daarvoor een betere vorm zou zijn. Ambitie: Resultaat: 20 activiteiten, 500 deelnemers 9 activiteiten, 193 deelnemers 15

17 Uitgebreid: Masterclass Op veler verzoek organiseerde BredaPhoto voor amateurfotografen een langer lopende masterclass. Tijdens deze masterclass werd een groep van vijftig geselecteerde amateurfotografen gedurende een aantal maanden begeleid naar een gezamenlijke expositie rondom het festivalthema. Het proces is begin 2014 van start gegaan met een boeiende introductiedag met ruim 150 deelnemers ter informatie en inspiratie. Deze dag is druk bezocht. Er waren interessante sprekers uitgenodigd. Vervolgens hebben een kleine honderd potentiële deelnemers een selectie van foto's en persoonlijke beschrijving van hun motivatie voor deelname ingeleverd. Een jury bestaande uit deskundigen uit diverse vakgebieden, is tot selectie gekomen waarna met 50 deelnemers de masterclass van start is gegaan. Op 4 zaterdagen zijn de masterclass contactmomenten gehouden. Het proces heeft voor de deelnemers, masters en organisatie evenwel ongeveer een klein half jaar bestreken. Dit traject was intensief, enerverend, leerzaam en boeiend. De masterclass heeft geresulteerd in een fraaie expositie tijdens het festival en een druk bezochte, gezellige opening. De masterclass heeft tijdens het festival een belangrijke plaats ingenomen aangezien de rol van de talentvolle fotograaf met ambitie daarin tot zijn recht is gekomen. Gezien de positieve reacties van organisatie, masters en de deelnemers zelf is het op meerdere vlakken een geslaagde activiteit die een vervolg verdient bij toekomstige edities. Ambitie: Resultaat: 6 activiteiten, 150 deelnemers 6 activiteiten, 150 deelnemers, 800 bezoekers Nieuw: Ouderenproject i.s.m. De Leystroom Wat wij voor ogen hadden, was een pilotproject waarin we wilden onderzoeken op welke wijze we ouderen kennis kunnen laten maken met fotografie. De Leystroom richt zich niet alleen op de bewoners die in het verzorgingstehuis wonen. Ze willen ook ouderen in de wijk Brabantpark activeren. Deze werkwijze bood voor BredaPhoto de kans om een grotere groep ouderen te bereiken. In overleg met de Leystroom werd gekozen voor de volgende opzet: 1. Met een groep ouderen lieten we onder begeleiding van een fotograaf de ouderen zelf foto's maken rondom het thema. Dit resulteerde in een fototentoonstelling in het verzorgingstehuis. 2. Voor ouderen uit het verzorgingstehuis en de wijk werden rondleidingen georganiseerd. Authenticiteit (hoofdthema van het festival) is een belangrijk gegeven dat ook bij ouderen actueel is. Maar dan wel op een andere manier, het is meer een terugblik op het leven. Ofwel: wie ben ik en wat waren belangrijke momenten in mijn leven. Dit werd het centrale thema voor de het fotoproject. In totaal zijn 90 ouderen betrokken geweest bij het project, 15 deelnemers hebben meegedaan aan de expositie. Gezocht is naar plekken of voorwerpen die belangrijk voor hen waren. Zo was er een mevrouw die meer dan 40 jaar eigenaar van een viswinkel was geweest. Een mijnheer had een levenslange passie voor het automerk Volvo. Nu mocht hij er niet meer in rijden, maar had nog wel een exemplaar bij het verzorgingstehuis geparkeerd staan. Het resultaat was een prachtige tentoonstelling die druk bezocht werd door de mensen die in het huis woonden, personeel, familieleden, buurtbewoners en bezoekers van BredaPhoto. Bij de opening toonden de ouderen vol trots de foto's die ze gemaakt hadden. 300 mensen bezochten de expo. Rondleidingen Rondleidingen geven voor ouderen betekent een veel intensievere aanpak (meer begeleiders, vervoer naar het festivalterrein, rolstoelen) en vraagt om een andere inhoudelijke benadering. In de groep rondleiders van BredaPhoto werd één vrijwilliger gevonden die zich hier speciaal op toelegde. Samen met personeelsleden zijn de rondleidingen grondig voorbereid. Zowel bewoners als ouderen konden zich opgeven. Ruim 50 ouderen hebben aan de rondleidingen deelgenomen. Conclusie Het pilotproject was een groot succes. Niet alleen de deelnemers maar ook personeel van de Leystroom en BredaPhoto waren enthousiast over het bereikte resultaat. 16

18 3.5 Leren, educatie in een doorlopende leerlijn De Ontdekking: Zo n basisschoolkinderen van de groepen 5 t/m 8 bezochten dit jaar BredaPhoto. Het BredaPhoto-kinderprogramma was ondergebracht in de Ontdekking van de cultuurwinkel. Tijdens de anderhalf uur durende wandeling tussen de levensgrote beelden in het Chassépark kregen ze de kans het werk van de fotografen beter te begrijpen en de samenhang tussen foto's te onderzoeken. Dit door middel van prikkelende vragen en kleine opdrachten. Speciaal getrainde rondleiders namen de kinderen mee in het festivalthema de nieuwe romantiek. Het lesmateriaal is in samenwerking met Kunstbalie door BredaPhoto ontwikkeld. Dit voorzag in de bovengenoemde rondleiding, maar bevatte ook een voorbereidend onderdeel dat in de klas kon worden behandeld met uitleg over het thema en enkele deelnemende fotografen. Tijdens vrijwel de gehele festivalperiode liepen er klassen met kinderen (tijdens schooltijden) over het festivalterrein. De sfeer was goed en levendig: andere bezoekers vonden dit overwegend plezierig. Belangrijk voor het realiseren van dit grote bereik is de samenwerking met de Cultuurwinkel. De komende tijd gaat hun werkwijze echter veranderen, waardoor onzeker is of deze samenwerking de volgende editie opnieuw plaats kan vinden. Resultaat: 140 schoolklassen, deelnemers Jongerenproject - Voortgezet Onderwijs Het project voor jongeren bestond uit twee delen. In het eerste stuk kregen de scholieren een les op school met een aantal opdrachten over perspectief, sfeer en het bewerken van foto s. In het tweede gedeelte werd een serie van twee (of meer) foto s gemaakt, geïnspireerd door het festivalthema. Deze konden door middel van een speciale webtool worden geüpload. Een jury met professionals heeft deze werken beoordeeld. Er zijn tien jongeren speciaal vermeld. De uiteindelijke winnaar kreeg als prijs een kleine fotocamera en een publicatie in het fototijdschrift DIGIFOTO starter. De thematiek van het thema sloot mooi aan bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep. Er hebben 9 grote scholengemeenschappen meegedaan. Resultaat: 9 scholen, deelnemers Academieproject- Beroepsonderwijs Voor studenten fotografie van zes kunstacademies uit Nederland en België (AKV Sint Joost, KABK Den Haag, KASK Antwerpen, KASK Gent, Sint Lukas Academie Brussel, NARAFI Brussel) werd een langlopend academieproject georganiseerd. Aan het begin van het schooljaar vond de aftrap plaats in Breda, met de presentatie van het thema en lezingen door filosoof en schrijver/dichter Maarten Doorman (schrijver van oa: De Romantische Orde en Rousseau en Ik), fotograaf en oud BredaPhoto-deelnemer Gert Jochems en voormalig deelnemer academieproject/exposant Sanne De Wilde. In totaal waren 250 studenten bij deze introductiedag. Het thema werd als opdracht in het onderwijsprogramma van de deelnemende academies opgenomen, er werd een jaar lang aan werkten. Alle academies zijn tussentijds nog een keer bezocht. De finale presentatie en selectie vonden plaats in Antwerpen in mei Toen werden 15 studenten geselecteerd die hun werk op het festival mochten presenteren. Bijzonder is dat de geselecteerde studenten zij-aan-zij in het festival werden gepresenteerd, zonder classificering als studentenproject dus, maar als volwaardig onderdeel van de expositie. Enkele studenten zijn in de vakpers inmiddels als zeer talentvol opgemerkt Al vanaf het begin in 2003 is BredaPhoto gericht op jong talent uit het Zuiden van Nederland en België. Niettemin bouwde BredaPhoto de afgelopen editie een belangrijke scoutfunctie op voor wat betreft die zuidelijke fotografen. Merel Bem in De Volkskrant, 24 augustus

19 18

20 4. MARKETING 4.1 Marketingdoelen Doelstellingen - Een presentatie van zeer hoogwaardige kwaliteit, zichtbaar in alle communicatie-uitingen zoals de catalogus, festivalkranten en affiches. - Een grote aanwezigheid op Internet met relevante content op de eigen site, in social media en op de platforms van onze partners (denk aan Digifoto PRO en PhotoQ). - Bekendheid in meer dan drie Europese landen, aantoonbaar door artikelen in de algemene pers en de vakpers in Nederland, België, Duitsland en mogelijk ook Frankrijk en Engeland. - Een nog grotere exposure in de Nederlandse en Vlaamse media, met een focus op pers en TV. - Een bereik realiseren van tenminste á bezoekers en bezoeken. Gaande het voorbereidingsproces is dit dankzij de nieuwe samenwerkingsverbanden en deelnemende locaties- verhoogd tot bezoekers en bezoeken. Doelgroepen: Amateurfotografen Jongeren en kinderen Fotografie- en kunstliefhebbers Algemeen publiek Studenten fotografie 4.2 Terugblik / evaluatie BredaPhoto is er in geslaagd om de kwaliteit van het festival en alle uitingen op een hoog niveau te houden. BredaPhoto wordt door bezoekers gewaardeerd met een 8. De pers is zeer positief over het festival en partners zijn zeer tevreden over de kwaliteit van het geheel. In 2014 is het bezoek aan onze website gestegen met 25% t.o.v Dit ondanks het feit dat veel van de bezoekers aangeven dat zij voor hun informatie veelal op zoek gaan op blogs en social media. In 2014 hebben we dan ook daar stevig op ingestoken. We hebben een contentteam geformeerd dat continu voor relevante content zorgde dat we konden plaatsen op social media en uiteraard onze eigen site. Met name Facebook bleek een dankbaar podium. Het aantal volgers van onze pagina is in 2014 meer dan verdubbeld. Daarnaast was een belangrijk nieuw element in de communicatie de interviewfilmpjes die we gemaakt hebben. Deze zijn via allerlei sites en social media te vinden en werden meer dan keer bekeken kenmerkte zich daarnaast door een grote aandacht vanuit media in Nederland en België. In Nederland besteedden alle grote dagbladen ruim aandacht aan het festival, mede gevoed door de sterke content. Er was zelfs een uitgebreid item in het NOS journaal. Bijna 20% van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het grootste deel daarvan uit België. Belangrijke kranten als De Standaard en De Morgen besteedden een spread (2 volle pagina s) aan het festival. Daarnaast zagen wij publicaties in vakbladen in België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Israël, Polen, Tjechië, Engeland en zelfs Japan. Het is duidelijk dat we daarmee dit jaar veel meer aandacht in de media hebben gehad dan eerdere jaren. Maar naar verwachting kan het nog dat kan beter als we hieraan in een eerder stadium aandacht besteden. Een belangrijke kans ligt nog in uitbreiding bij de algemene publieksmedia, aanvullend op de fotografiebladen. Er dient in een vroeg stadium aandacht te komen voor webcare: vernieuwing van de site, meer interactie bevorderen, gerichte aandacht voor de verschillende social media. Onderzoek wijst uit dat alleen al de expositie in het Chassépark op bezoekers kon rekenen. In totaal hebben tussen de en bezoekers het festival bezocht, waarmee de ambitieuze doelstelling voor bezoekers ruimschoots gehaald is. In totaal legden zij naar schatting bezoeken af aan de verschillende locaties Songs from the Heart is verfrissend authentiek in een tijd waarin elk festival de laatste vergeten plek op aarde wil zijn. Merel Bem in De Volkskrant, 12 september

21 4.3 Cijfers publieksbereik Bezoekers Beoogd Gerealiseerd Aantal bezoekers Aantal bezoeken * Deelnemers participatie/educatie beoogd Gerealiseerd Voortrajecten (zomerfestivals & zomercursussen) Amateurprojecten (masterclass & weekenden) Kinderprogramma BredaPhoto Multidisciplinair Project Ouderenproject Kinderproject basisonderwijs Jongerenproject middelbaar onderwijs Academieproject Lezingen / randprogramma Rondleidingen Totaal (2012: 7.572) * In 2012 bleek uit onderzoek dat een bezoeker gemiddeld 1,33 locaties/tentoonstellingen bezocht. Bij de berekening van het aantal bezoeken is daar vanuit gegaan. Vanwege het sterk toegenomen aantal locaties, is er naar boven afgerond. 4.4 Gerealiseerde uitingen Item Aantal 2012 Verspreiding Website aug, sept, okt Digitale nieuwsbrief 6100 Adressenbestand BredaPhoto Posters mupi 67 Breda Posters driehoeksborden 130 Breda Festivalkrant, 40 pp Breda en belangrijke locaties voor fotografie, o.a. FOAM Amsterdam, Nationaal Fotomuseum Rotterdam Catalogus 2000 Breda, locaties op het festival en boekhandels Posters kinderproject 6 x 1000 via Kinderproject Flyers A Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Gent Flyer A via Jongerenproject Posters A2 3 x 1000 Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Gent Video's 21 films, views Cultuurspots 9 TV Landelijk Sponsorbord locaties ca 10 Locaties Breda Advertenties Uitloper ca Tilburg, Den Bosch en Breda DRIPS in de stad 3 Breda Social media* 2012 FaceBook Twitter LinkedIn YouTube 1966* 0 Vimeo 3908* 0 bredaphoto.nl, digifotopro.nl, social media, websites van partners / YouTube kanaal en Vimeo * Dit zijn slechts de views via YouTube en Vimeo rechtstreeks. * Bepaalde sites hebben de filmpjes opgenomen in hun eigen site. Die aantallen kunnen we niet tellen. 20

22 4.5 Publieksonderzoek Wij hebben onderzoek laten doen door de NHTV. Dat onderzoek bestond uit twee onderdelen: - tellingen van de bezoekersaantallen in het Chassépark; - kwalitatief onderzoek naar de motivaties van bezoekers en de impact van het festivalbezoek op de stad. Uit de tellingen blijkt dat ca mensen de tentoonstelling in het Chassépark bezocht hebben, een stijging van 26% t.o.v en een stijging van 45% t.o.v Bezoekers van BredaPhoto waarderen het festival hoog met een 8. De onderzoekers hebben daarbij gekeken naar de waardering van de expositie, de lezingen en de workshops, de opening en de meet & greet met fotografen. Daarnaast is onderzocht wat redenen waren om naar Breda te komen, welk vervoer men gekozen heeft en wat men verder in de stad heeft gedaan. Een aantal resultaten op een rij: - 70% van de bezoekers komt van buiten Breda. - 51% van de bezoekers kwam voor het eerst naar het festival. - Een kleine 70% van de bezoekers komt speciaal voor het festival naar Breda. - Slecht een beperkt aantal bezoekers heeft kennis van fotografie. Dat is ca. 32%. Het festival wordt dus bijzonder gewaardeerd door een algemeen publiek. - We zien een stijging van het aantal buitenlandse bezoekers. 20% komt uit het buitenland, het overgrote deel uit België. - 26% van de bezoekers geeft meer dan 50 euro uit in de stad. Ca. 42% besteedt tussen de 11 en de 50 euro. Wij vermoeden dat die bedragen nog hoger zijn omdat respondenten de kosten voor bijvoorbeeld parkeren en openbaar vervoer waarschijnlijk niet meerekenen. - 80% van de bezoekers bezoekt ook horeca en/of gaat winkelen in de stad. - 64% van de bezoekers weet zeker dat zij in 2016 weer terug komen. 21

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES

5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES 5 EXPO S - 5 WEEKENDEN - 5 LOCATIES Fotowerkgroep Zien en Doorzien / Phoenix Cultuur, Ute Weber De pracht en kracht van foto's De 5 fotoclubs uit Meierijstad exposeren eigen werk; elke club in eigen dorp

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013

FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO FESTIVAL LEIDEN 2013 FOTO EXPOSITIE EDUCATIEPROJECT GALERIE AMBER, LEIDEN / NOVEMBER 2013 Een bespiegeling van het hedendaagse leven COLOFON Expositiegids Educatieproject Foto Festival Leiden Redactie

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Opdracht 2. Verslaggeving bezoek en presentatie aan MOTI museum Breda

Opdracht 2. Verslaggeving bezoek en presentatie aan MOTI museum Breda Opdracht 2. Verslaggeving bezoek en presentatie aan MOTI museum Breda 1. Gezamenlijk onderzoek: Motivatie en presentatie bezoeken museum: Mijn persoonlijke top 3 Leonie van Drunen ABV-FONTYS 1VTA 1. Moti

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd

Evaluatie Open Podium Jeugd Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2014 2015 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door St. Talentenloods in Dekker s Hoeve op de laatste

Nadere informatie

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh - - persbericht FOTOEXPOSITIE De Wereld van Van Gogh Zundert, 1 oktober 2014 - In het kader van het Van Goghjaar 2015 organiseert het Vincent van GoghHuis een tentoonstelling van fotografen die in de loop

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

Spelen met Vuur. Vuur bij koud water 2007. Kunstenaars Vereniging Flevoland

Spelen met Vuur. Vuur bij koud water 2007. Kunstenaars Vereniging Flevoland Spelen met Vuur Vuur bij koud water 2007 Kunstenaars Vereniging Flevoland Spelen met Vuur Vuur bij koud water 2007 Kunstenaars Vereniging Flevoland Inhoudelijke rapportage Vuur bij Koud Water 2007 De manifestatie

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

BONDSMENTOREN ACTIVEREN!

BONDSMENTOREN ACTIVEREN! BONDSMENTOREN ACTIVEREN! WAT KAN EEN MENTOR TOEVOEGEN AAN EEN CLUB DOOR PETER VAN TUIJL Aan de orde komt Waarom een mentor Wie is de mentor Welke organisatie hanteert de mentor Mogelijke werkwijze Voorbeelden

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo!

enversed realities Jij kan ook meedoen aan de Expo! enversed realities Een oproep aan alle makers, verbinders, pioniers en ontwerpers want Enversed Realities is terug! Na een zeer succesvolle DDW expo vorig jaar, nodigen we je in deze 2 e editie nóg een

Nadere informatie

SPONSORMANUAL ROTTEMEREN STICHTING DKT

SPONSORMANUAL ROTTEMEREN STICHTING DKT STICHTING DKT SPONSORMANUAL ROTTEMEREN WELKOM BIJ HET ROTTEMEREN MIDSUMMER EVENT De Rotte beweegt je! Niet zomaar een openingszin. De Rotte beweegt je! staat voor dynamiek, lef en voor ondernemerschap.

Nadere informatie

Orion College WebLog» Search

Orion College WebLog» Search pagina 1 van 5 Zoeken Zoeken op Kunst & Cultuur Vanmorgen heeft de workshopsessie Schilderen (Kunts& Cultuur) geintroduceerd. Het begrip schilderen is heel breed en kent vele toepassingen. Na 2 dagen informatie

Nadere informatie

Armando Museum social inclusion projecten. Landschap van herinneringen Armando in Beeld

Armando Museum social inclusion projecten. Landschap van herinneringen Armando in Beeld Armando Museum social inclusion projecten Landschap van herinneringen Armando in Beeld Het Armando Museum voor de brand in 2007 Kinderateliers in de Ladderkamer van het museum Kunstkoppen (po) op de vloer

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Erwin Clauws "The Conscious Quintessence of the Abstract"

Erwin Clauws The Conscious Quintessence of the Abstract Het ROGERRAVEELMUSEUM tentoonstellingspartner bij het artistiek onderzoek The Conscious Quintessence of the Abstract van ERWIN CLAUWS Onderzoek geaccrediteerd door Onderzoeksraad Sint Lucas Beeldende Kunst

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje

Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Lancering Nienke Sybrandy In het Kader van Liefhertje Vrijdag 1 juni is het zover en lanceert LhGWR (Liefhertje en De Grote Witte Reus) het nieuwe winkel concept... In het Kader van Liefhertje, dit keer

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid.

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Dames en heren, Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Helemaal als het getoonde werk zo divers en kwalitatief hoogstaand is

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk

Inspiratiecarrousel. Creatieve ideeën uit de praktijk Inspiratiecarrousel Creatieve ideeën uit de praktijk Theater- en Congrescentrum Hanzehof - Zutphen Concept: Rendementsverhoging door kostenverlaging. Veel theaters programmeren sowieso in twee zalen, wij

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events Van Gogh Museum Amsterdam Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events 1 Casus: 35 Jaar Sesamstraat Maandag 14 november 2011 2 Opdrachtgever Linden & Barbosa

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

X P O A R T. Een educatief kunstenproject

X P O A R T. Een educatief kunstenproject X Een educatief kunstenproject Het educatief kunstenproject X ART wordt jaarlijks georganiseerd door de VZW Razor Reel in het kader van het Razor Reel Fantastic Film Festival (RRFFF) en heeft als doel

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar

Jaarplan. Schooljaar Jaarplan Schooljaar 2015-2016 Arnhem, augustus 2015 Beste betrokkene, Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2015-2016. We hebben het vorig schooljaar geëvalueerd en antwoord gegeven op de vragen: Wat doen

Nadere informatie

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018.

letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. letterfest is een tweejaarlijks landelijk evenement dat plaats gaat vinden van 13 t/m 22 april 2018. Tien dagen lang wordt heel Nederland ondergedompeld in letter events: er zijn projecten, lezingen, workshops

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Goedemiddag beste schepenen, provincieraadsleden, de vele

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Goedemiddag beste schepenen, provincieraadsleden, de vele Zondag 12 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening Labo Max - Oostende Goedemiddag beste schepenen, provincieraadsleden, de vele cultuurpartners

Nadere informatie

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag 1 Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag ja nee ja nee ja nee Totaal Antwoorden ja ontvangen Antwoorden nee ontvangen van totaal 125 van totaal 125 van het aantal antwoorden van het aantal antwoorden vraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Onze activiteiten in beeld. 3. Financiële verslaglegging. 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt v 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Onze activiteiten in beeld 3. Financiële verslaglegging 4. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden, 2014 was een jaar waarin er veel

Nadere informatie

www.digifotopro.nl EDITIE 3-2013

www.digifotopro.nl EDITIE 3-2013 46 Ronald Hillemans Fotograaf, beeldend kunstenaar en docent Ronald Hillemans volgde, na afronding van de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en naast zijn werk als beeldend kunstenaar, opleidingen

Nadere informatie

VERSIE 0.4 ANDERS & NIEUW. Cultuurparticipatie op de Zuidas

VERSIE 0.4 ANDERS & NIEUW. Cultuurparticipatie op de Zuidas VERSIE 0.4 ANDERS & NIEUW Cultuurparticipatie op de Zuidas Projectvoorstel Anders& Nieuw, juni 2010 versie 0.4 1 VOORAF Eind 2003 heeft de in 1998 opgerichte Stichting Yellow Fellow, na zorgvuldige analyse

Nadere informatie

Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt!

Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt! Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt! Billy s Playground Altijd een feest voor kinderen en ouders Een ongelofelijk gevarieerd programma, vol muziek, dans, spel, sport, mode, kunst, ontspanning

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

SHOWCASE. Field of Dreams Hélène Swarthstraat 19a 3061 CK Rotterdam

SHOWCASE. Field of Dreams Hélène Swarthstraat 19a 3061 CK Rotterdam SHOWCASE Field of Dreams Hélène Swarthstraat 19a 3061 CK Rotterdam +31 6 24876594 www.fieldofdreams.nu Over Field of Dreams In 2011 is Stiching Field of Dreams (FoD) opgericht met het doel om de scheidslijnen

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING?

FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D AMSTERDAM STEDELIJK MUSEUM WAT IS BEWEGING? STEDELIJK MUSEUM FAMILIES EN KINDEREN 2012 2013 G R O E N E R U I T E R O P B L A U W P A A R D WAT IS BEWEGING? AMSTERDAM WELKOM! Het Stedelijk, Nederlands grootste museum voor moderne en hedendaagse

Nadere informatie

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Naam organisatie Atelier de Futur,Vosseparkwijk Leeuwarden De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Omschrijving projectplan Motivatie Met CH2018 is er een prachtige kans ontstaan

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

WE ARE FAMILY. Een bedrijfsfeest en open dag in één. Eén feest om de binding te versterken binnen uw bedrijf!

WE ARE FAMILY. Een bedrijfsfeest en open dag in één. Eén feest om de binding te versterken binnen uw bedrijf! WE ARE FAMILY WE ARE FAMILY Een bedrijfsfeest en open dag in één. Eén feest om de binding te versterken binnen uw bedrijf! Dat kan, met het WE ARE FAMILY bedrijfsevenement van Billy s Playground! Steeds

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Van 20 t/m 29 september 2013 staat Nederland in het teken van beeld. Met een feestelijk en inhoudelijk programma belichten we de waarde van

Van 20 t/m 29 september 2013 staat Nederland in het teken van beeld. Met een feestelijk en inhoudelijk programma belichten we de waarde van Van 20 t/m 29 september 2013 staat Nederland in het teken van beeld. Met een feestelijk en inhoudelijk programma belichten we de waarde van fotografie in al haar gedaantes. De uitgelezen kans om uzelf

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Projectinformatie. Onverwachte ontmoetingen. Groep 7-8 Beeldend keuzeproject Primair Onderwijs

Projectinformatie. Onverwachte ontmoetingen. Groep 7-8 Beeldend keuzeproject Primair Onderwijs Projectinformatie Onverwachte ontmoetingen Groep 7-8 Beeldend keuzeproject Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Onverwachte ontmoetingen waaraan uw school binnenkort

Nadere informatie

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam

Gegevens stichting Poem Express Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Gegevens stichting Poem Express Postadres Postbus 23199, 3001 KD Rotterdam Bezoekadres Westzeedijk 126g, 3016 AJ Rotterdam Website www.poem-express.com Telefoonnummer + 31(0)10-476 73 81 E-mailadres post@poem-express.com

Nadere informatie

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF

HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF HET CONCEPT WAT JE SCHRIJFT BEN JE ZELF Inleiding Het boek Wat je schrijft ben je zelf (WJSBJZ) is een werkboek. Het bestaat uit 33 levensvragen met bijbehorende opdracht. Bij elke vraag is er schrijfruimte

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie van een intergenerationeel kunstproject van scholieren en senioren in Nieuw-Vennep Centrum

Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie van een intergenerationeel kunstproject van scholieren en senioren in Nieuw-Vennep Centrum Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie van een intergenerationeel kunstproject van scholieren en senioren in Nieuw-Vennep Centrum Projectscan Conclusies en aanbevelingen Juli 2012 1 Verhalen van de Wijk Zelfevaluatie

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde

Nadere informatie

...en word partner van SPORTNEXT!

...en word partner van SPORTNEXT! Maak deel uit van de innovatieve en betrokken sportmarketingcommunity... 1...en word partner van SPORTNEXT! SPORTNEXT is een initiatief van: SPORTNEXT De sportmarketing community 2 Lange tijd moesten de

Nadere informatie

Groepsportfolio. Gerphil Kerkhof. Eindeloze ontdekkingstocht der verbeelding. De onbekende stad

Groepsportfolio. Gerphil Kerkhof. Eindeloze ontdekkingstocht der verbeelding. De onbekende stad Gerphil Kerkhof Eindeloze ontdekkingstocht der verbeelding De onbekende stad 50 Hester Busse Dat een langdurige, intensieve en consistente voorbereiding tot indringende en intrigerende fotografie kan leiden,

Nadere informatie

23rd & 24th JUNE 2012

23rd & 24th JUNE 2012 23 rd & 24 th JUNE 2012 Concours d elegance Paleis het loo Op 23 & 24 juni 2012 organiseert Classic Events het 10e Concours d élégance Paleis Het Loo. Wij zijn zeer trots u middels deze sfeerimpressie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE

BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE MISSIE STRATEGIE BELEIDSPLAN KUNSTHAL 45 VISIE Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast

Nadere informatie