Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier"

Transcriptie

1

2 Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.

3 inleiding Het zal u zijn opgevallen dat de Jaargids 2013 in een geheel nieuw jasje is gestoken. Een nieuw uiterlijk, moderner, frisser en voorzien van een nieuw GfK logo. Maar er verandert meer. In de Benelux bestaat GfK uit een aantal marktonderzoekbureaus, ieder met hun eigen specialisme. Vanaf begin 2012 is een lijn ingezet om deze bedrijven dichter bij elkaar te brengen door meer samen te werken. Uiteindelijk zal dit voor onze relaties tot One GfK gaan leiden. Goed nieuws want dat betekent voor u als relatie van GfK, dat we uw business issues vanuit verschillende invalshoeken kunnen bezien. Dat leidt uiteindelijk tot completere conclusies en aanbevelingen. Bij sommige sectoren die GfK bedient, zijn al zichtbare en concrete stappen in deze richting gezet. Overigens, deze beweging wordt niet alleen in de Benelux gemaakt, maar is onderdeel van een wereldwijde aanpak. De GfK Jaargids is in dat opzicht zijn tijd ver vooruit geweest! Al meer dan twee decennia wordt deze gids gezamenlijk geproduceerd door alle GfK bedrijven in de Benelux. Dus hoewel de uiterlijke verschijning wel anders is geworden, is de inhoudelijke opzet gelijk gebleven. Vertrouwd, gevarieerd en samengesteld uit artikelen die bij deze tijd horen, althans, dat vinden wij. Veel belangrijker is wat ú ervan vindt. Daarom vragen wij u een minuut van uw tijd om ons te laten weten wat u van de Jaargids vindt. Scan de onderstaande QR code met uw smartphone* en geef uw mening over de Jaargids. Daarvoor bij voorbaat onze dank. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier, Jan Havermans GfK * app gratis te downloaden via de appstore (Android en Apple) GfK Jaargids

4 4

5 Inhoudsopgave 6 Bevolking in Nederland: Ontwikkelingen in omvang en structuur 14 Bevolking in België 20 Trends in digitale media 26 Het meten van electorale onzekerheid 32 Consumenten Elektronica-retailers: Wat is hun toekomst, erop of eronder? 40 De klant als MT-lid 44 De New Consumer 50 Retail 3.0, je onderscheiden in een veranderende markt 56 GfK Social Media Meter: eindelijk een bruikbare indeling van social mediagebruikers 60 Energie anno 2012: leveranciers moeten zelf switchen 66 Het veranderende zoek- en boekgedrag van de Nederlandse vakantieganger 72 Social media & the new media world 76 Inwonerpanels halen eruit wat erin zit 84 Verzekeringen: een mannenwereld? 90 Crisis heeft negatief effect op geefintentie goede doelen 94 Met je mobiel voor de TV 98 De Belg achter het fornuis! 102 Hoe vind ik als marketeer mijn weg in het ondoordringbare woud aan data? 108 Waarom premium (huis-)merk belangrijk blijft , een merk-waardig jaar. 120 Boomers: een interessante doelgroep voor de fashion industrie! 126 Bedieningsmedewerkers geven de doorslag bij een aankoop in foodservice 130 De optimalisatie van een telecomaanbod 138 Shop Experience 144 De tijd om digitaal te oogsten in de entertainmentmarkt breekt vanaf 2013 aan! 150 Retailing 3.0, sprookje of werkelijkheid? 156 Voedings- en gezondheidsclaims: hoe gebruikt met welk effect? 162 De GfK Ziekenhuis Monitor geeft inzicht in de keuzes van de zorgconsument 168 De e-consument en zijn veranderd kijk- en koopgedrag 174 Economische crisis zorgt voor broederlijkheid in de feestmaand 180 De GfK-organisatie en diensten in Nederland en België GfK Jaargids

6 NL Bevolking in Nederland: Ontwikkelingen in omvang en structuur De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden verschillende doelgroepen met als hoofdindelingen particuliere huishoudens versus personen levend binnen particuliere huishoudens. Deze twee populaties kunnen verder ingekleurd worden naar verschillende structuurkenmerken. Simpele kenmerken om de populatie van particuliere huishoudens te beschrijven zijn onder meer leeftijd en geslacht van de referentiepersoon, regio, maar ook grootte van het huishouden en het opleidingsniveau van de hoofdkostwinner. Dit zijn vaak relevante kenmerken om gedragsverschillen tussen huishoudens te beschrijven of te verklaren. Daarom zijn voor deze editie van de jaargids wederom in onze ogen belangrijke ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de te onderscheiden populaties weergegeven. De nadruk ligt dit jaar op de populatie van particuliere huishoudens. In een volgende editie zullen we meer nadruk leggen op de ontwikkelingen binnen de populatie van personen, maar veel daarover valt ook af te leiden uit de publicatie in de vorige editie. De data die hier zullen worden weergegeven, zijn ontleend aan externe bronnen en eventueel verder intern bewerkt. De marktonderzoekbranche ontleent al jaren de structuurinformatie voor populaties ten behoeve van steekproefbeheer en steekproefweging aan het CBS. Jaarlijks kunnen de belangrijkste tabellen op basis van publiek toegankelijke informatie op CBS StatLine geactualiseerd worden. Voor aanvullende gegevens baseert de marktonderzoekbranche zich op de Gouden Standaard, een databank die op verzoek van de MOA door het CBS is ontwikkeld en ook jaarlijks wordt geactualiseerd. De Gouden Standaard bevat data op huishoudensniveau en persoonsniveau. De verdelingen op persoonsniveau hebben betrekking op de bevolking levend in particuliere huishoudens. Particuliere huishoudens De ontwikkeling van het aantal particuliere huishoudens in Nederland sinds 1990 is hiernaast weergegeven. Naast de ontwikkeling van jaar op jaar over de periode is ook de meest recente prognose opgenomen voor de periode In vergelijking met de twee jaar geleden afgegeven prognose zien we dat de getallen reeks wederom in opwaartse richting is bijgesteld. 6

7 Tabel 1: Ontwikkeling van het aantal particuliere huishoudens tussen 1990 en 2025 Jaar Aantal particuliere huishoudens (x 1.000) Geïndexeerde groei (1990 = 100) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Gemiddelde jaarlijkse toename (x 1.000) in de periode ,0 GfK Jaargids

8 Kwamen er in het begin van de negentiger jaren ieder jaar meer dan huishoudens bij, de afgelopen drie jaren lag de gemiddelde jaarlijkse toename op huishoudens en de prognose voor de periode komt neer op een gemiddelde jaarlijkse toename van huishoudens. In de eerder gehanteerde prognose werd nog uitgegaan van een gemiddelde toename over de periode welke bedroeg, derhalve is ook de groei bijgesteld. In tabel 2 is een aantal kerncijfers met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal personen en aantal particuliere huishoudens weergegeven. Tabel 2: Kerncijfers met betrekking tot personen en particuliere huishoudens Aantal personen (x 1.000) Aantal personen in particuliere huishoudens (x 1.000) Aantal particuliere huishoudens (x 1.000) Gemiddelde huishoudensgrootte 2,35 2,30 2,27 2,22 2,20 2,20 % 1 en 2 persoonshuishoudens 64,4 66,4 67,2 68,9 69,3 n.b. Het verschil tussen het aantal personen en het aantal personen in particuliere huishoudens heeft betrekking op de bevolking levend in instellingen. Deze institutionele bevolking is in omvang afgenomen van personen in 1995 tot personen in Verder geldt dat het proces van gezinsverdunning in de beschouwde periode zich voortzet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van zowel een teruglopende ge middelde grootte van het huishouden als ook een oplopend aandeel van de groep 1 en 2 persoonshuishoudens. Op CBS-StatLine was begin oktober 2012 nauwelijks geactualiseerde informatie op huishoudensniveau per 1 januari 2012 terug te vinden. We zullen de veranderingen in de structuur van samenstelling van huishoudens verder uitwerken. Allereerst kijken we naar de ontwikkeling in samenstelling van huishoudens naar gezinsfase. 8

9 Tabel 3: Particuliere huishoudens naar gezinsfase Gezinsfase Verdeling per jaar in % Alleenstaande <35 jaar 11,9 10,9 10,4 10,5 11,1 Alleenstaande jaar 7,4 8,5 9,1 9,5 9,6 Alleenstaande 55 jaar en ouder 13,4 14,0 15,0 16,1 16,2 Huishoudens zonder kinderen, 7,8 7,1 5,7 5,0 4,6 referentiepersoon <35 jaar Huishoudens zonder kinderen, 21,4 23,2 24,1 24,5 24,3 referentiepersoon 35 jaar en ouder Huishoudens met kinderen 1 kind 15,5 14,7 14,3 14,0 14,1 2 kinderen 16,0 15,0 15,1 14,6 14,4 3 kinderen of meer 6,8 6,6 6,3 5,7 5,6 Huishoudens totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 In bovenstaande tabel wordt het begrip referentiepersoon geïntroduceerd. Dit begrip wordt door het CBS als volgt omschreven: Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel ook aan het huishouden worden toegekend. Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen: als er een paar is binnen het huishouden: de man; als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar; in een eenouderhuishouden: de ouder; in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of - als deze ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw. Een tweede opmerking luidt dat het begrip kind niet begrensd wordt door de leeftijdsbovengrens van 17 jaren, zoals gebruikelijk in veel marktonderzoekrapportages, maar louter door de positie ten opzichte van de referentiepersoon. Het beeld dat opgeroepen wordt is dat van een toename in het aandeel alleenstaanden, met daarbinnen een verschuiving naar de hogere leeftijdsklassen terwijl het aandeel van huishoudens met kinderen terugloopt. Dit beeld van verdunning en vergrijzing wordt goed geduid door afzonderlijk in te zoomen op de ontwikkelingen in verdeling naar grootte van het huishouden en leeftijd van de referentiepersoon. GfK Jaargids

10 Tabel 4: Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden Grootte van het huishouden Verdeling per jaar in % ,6 33,4 34,5 36,1 37,0 2 31,8 33,0 32,7 32,7 32,4 3 14,0 13,2 12,8 12,3 12,1 4 14,8 13,9 13,7 13,1 13,0 5+ 6,8 6,6 6,3 5,7 5,6 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 5: Particuliere huishoudens naar leeftijd referentiepersoon Leeftijd referentiepersoon Verdeling per jaar in % <30 jaar 16,1 13,8 12,3 12,5 12, ,7 21,6 19,8 16,7 16, ,3 19,8 20,5 20,6 20, ,2 23,7 25,7 27,1 27,4 65 jaar en ouder 20,6 21,1 21,7 23,1 23,3 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 De informatie met betrekking tot de particuliere huishoudens wordt afgesloten door de tabellen met betrekking tot ruimtelijke spreiding van de huishoudens en het opleidingsniveau van de hoofdkostwinner weer te geven. 10

11 Tabel 6: Huishoudens naar provincie, regio en stedelijkheid. Aantal huishoudens per Provincie % Drenthe 2,8 Flevoland 2,1 Friesland 3,8 Gelderland 11,5 Groningen 3,7 Limburg 6,8 Noord-Brabant 14,3 Noord-Holland 17,1 Overijssel 6,4 Utrecht 7,4 Zeeland 2,3 Zuid-Holland 21,7 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Regionaal gebied % 3 grote steden + aggl. 17,3 Rest West (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) 28,8 Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) 10,4 Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland) 20,1 Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 23,4 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Stedelijkheidsgraad % Zeer sterk (>=2500/km 2 ) 22,7 Sterk (1500 tot 2500/km 2 ) 28,5 Matig (1000 tot 1500/km 2 ) 19,2 Weinig (500 tot 1000/km 2 ) 19,6 Niet (<500/km 2 ) 9,9 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) GfK Jaargids

12 Tabel 7: Particuliere huishoudens naar hoogst voltooide opleiding van de hoofdkostwinner Opleiding voltooid hoofdkostwinner % Geen / BO / cursus inburgering 10,6 LBO / VBO / VMBO (kader) / MBO 1 15,5 MAVO / HAVO of VWO (3 jr) / VMBO (theor.) 4,8 MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur (vóór 1998) 31,8 HAVO of VWO (4+ jr) / HBS / MMS / HBO-WO prop. 9,7 HBO-bachelor / WO-kandidaats of WO-bachelor 17,4 WO-doctoraal / master of HBO-master 10,3 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Ten opzichte van de twee jaren geleden gepubliceerde data zien we dat de ruimtelijke spreiding van de huishoudens naar provincie, regionale gebieden en naar stedelijkheidsgraad nagenoeg onveranderd is. In de loop van de tijd is het opleidingsniveau van de hoofdkostwinner stijgend, maar opgemerkt wordt dat de nu gepubliceerde indeling afwijkt van die we tot nog toe gebruikt hebben. Personen in Nederland In de vorige paragraaf is de aandacht gericht geweest op het beschrijven van de omvang en structuur van de populatie huishoudens en de ontwikkelingen daarbinnen. Vorig jaar werd de aandacht met name gevestigd op het beschrijven van de personenpopulatie, de andere demografische invalshoek die voor het marktonderzoek van groot belang is. Een korte impressie van de meest recente inzichten omtrent omvang en structuur van de personenpopulatie in de vorm van een samenvattende tabel, willen we u echter niet onthouden. Tabel 8: Verdeling personenpopulatie naar kenmerken Aantal personen in part. hh per Personen naar leeftijd en geslacht Mannen Vrouwen Totaal 0 tot 20 jaar 12,1 11,6 23,7 20 tot 65 jaar 30,7 30,5 61,3 65 jaar of ouder 6,7 8,3 15,0 Totaal 49,6 50,4 100,0 Bron CBS StatLine (Peildatum ) 12

13 Personen naar leeftijd % Personen naar regionaal gebied % 0-5 jaar 6,7 3 grote steden + aggl. 15, jaar 8,5 Rest West (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) 29, jaar 5,9 Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) 10, jaar 14,8 Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland) 21, jaar 12,8 Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 23, jaar 15,7 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) jaar 20,5 Personen naar huishoudensgrootte % jaar 8,6 1 16,5 75 jaar en ouder 6,4 2 29,8 Bron CBS StatLine (Peildatum ) 3 16,5 Personen naar provincie % 4 23,6 Drenthe 2, ,5 Flevoland 2,4 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Friesland 3,9 Personen naar relatie hoofdkostwinner % Gelderland 12,0 Hoofdkostwinner 45,4 Groningen 3,5 Partner hoofdkostwinner 25,5 Limburg 6,7 Kind 0 t/m 17 jaar 21,0 (incl. pleeg- en adoptiekinderen) Noord-Brabant 14,7 Overig 8,1 Noord-Holland 16,2 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Overijssel 6,8 Personen naar hoogst voltooide opleiding *** % Utrecht 7,4 Geen / BO / cursus inburgering 27,2 Zeeland 2,3 LBO / VBO / VMBO (kader) / MBO 1 13,6 Zuid-Holland 21,2 MAVO / HAVO of VWO (3 jr) / VMBO (theor.) 6,8 Bron CBS StatLine (Peildatum ) MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur (vóór 1998) 25,5 HAVO of VWO (4+ jr) / HBS / 8,2 MMS / HBO-WO prop. HBO-bachelor / WO-kandidaats of WO-bachelor 12,2 WO-doctoraal / master of HBO-master 6,6 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Willem van der Linden GfK Ton Luijten GfK Bron: waar geen bron is vermeld, zijn de gegevens ontleend aan CBS StatLine GfK Jaargids

14 B Bevolking in België In januari 2011 werden er in België 10,951 miljoen inwoners geteld. Dit is een toename van inwoners, wat de sterkste absolute jaarlijkse groei ooit is in België. De groei uit zich vooral in grootstedelijke gebieden en grensgemeenten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een procentuele groei van 2,7% tegenover 0,9% in Vlaanderen, 0,8% in Wallonië en 1% over heel België. In 2011 is de kaap van 11 miljoen inwoners overschreden want begin 2012 is de bevolking in België ingeschat op 11,071 miljoen inwoners door de FOD Binnenlandse zaken. Tabel 1: Evolutie van de bevolking per entiteit (Bron: FOD Economie - NIS) Entiteit België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest De groei van de bevolking loopt gelijk met de groei van het aantal gezinnen. Dit wordt weergegeven in de gemiddelde gezinsgrootte die al enkele jaren gelijk blijft. Elk gezin is gemiddeld samengesteld uit 2,33 personen. Figuur 1: Evolutie van de bevolking in aantal capita en aantal gezinnen (Bevolking x 1.000) (Bron: FOD Economie - NIS) ,396 10,446 10,511 10,585 10,640 10,750 10,839 10,951 4,393 4,442 4,477 4,522 4,564 4,613 4,656 4,699 Individuen Gezinnen Gezinsgrootte 2,37 2,35 2,35 2,34 2,33 2,33 2,33 2,33 14

15 De bevolkingsgroei De oorzaak van de bevolkingsgroei is voor een groot deel te verklaren door immigratie. De groei van 1% voor totaal België wordt gedreven door een groei met 5,7% van het aantal vreemdelingen. Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien de grootste stijging in het aantal vreemdelingen. In Brussel bedraagt het percentage vreemdelingen 31,5%, vorig jaar was dit nog 30,0%. In Vlaanderen zijn er 6,8% vreemde lingen en in Wallonië 9,6%. Tabel 2: Percentage vreemdelingen en evolutie (Bron: FOD Economie - NIS) abs. evolutie Vlaams Gewest 6,4% 6,8% +7,0% Brussels Hoofdstedelijk 30,0% 31,5% +7,8% Gewest Waals Gewest 9,5% 9,6% +2,0% België 9,8% 10,2% +5,7% foto: Bucchi Francesco / Shutterstock.com Momenteel werd 14% van de Belgische bevolking in een ander land dan België geboren. Dit betekent dat 1,5 miljoen Belgische inwoners immigranten zijn. Figuur 2: Percentage inwoners in België geboren in het buitenland (Bron: FOD Economie - NIS) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 10,4 10,5 10,8 11,2 11,4 11,7 12,1 12,5 12,9 13,4 14, Ongeveer één op tien landgenoten is geen Belg maar bezit een andere nationaliteit. De top 5 nationaliteiten die het meest voorkomen zijn Italianen, Fransen, Nederlanders, Marokkanen en Polen. GfK Jaargids

16 De instroom door migratie is één van de drijfveren achter de bevolkingstoename, maar naast de 5,7% stijging in het aantal vreemdelingen, stijgt ook het aantal Belgen met 0,5%. De vergrijzing van de bevolking speelt hier een rol. De gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt immers jaar na jaar en mensen blijven dus langer leven. Het aantal honderdjarigen in 2011 bedroeg terwijl dit tien jaar geleden slechts 980 was. Opvallend is dat 88% van de 100 plussers vrouwen zijn. Figuur 3: Leeftijdspiramide op 1 januari Mannen Vrouwen Leeftijd Aantal inwoners Naar de kust op je oude dag Bij een bevolkingsverdeling in leeftijdsklasse is het duidelijk dat het Brusselse Gewest de laagste gemiddelde leeftijd heeft. Het aantal jongeren (0-17 jaar) is hier duidelijk hoger net zoals het percentage jarigen (de actieve bevolking). Het aantal 50 plussers is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk lager. In Vlaanderen woont 57,6% van de Belgische bevolking, de 65 plussers zijn hier oververtegenwoordigd. In Wallonië woont 32,2% van de Belgische bevolking en 10,2% woont in Brussel. 16

17 Tabel 3: Bevolkingsverdeling in leeftijdsklasse (Bron: FOD Economie - NIS) Leeftijdsklasse Algemeen totaal Vlaams Gewest 19,5 14,4 27,9 19,9 18,3 100 Brussels Hoofdstedelijk 22,2 17,7 30,9 15,5 13,6 100 Gewest Waals Gewest 21,3 15,1 27,3 19,9 16,4 100 België 20,4 15,0 28,0 19,5 17,2 100 De gemiddelde leeftijd kan ook per gemeente bekeken worden. In de top 20 van de gemeentes met de jongste bevolking vallen maar liefst acht van de negentien gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sint-Joost-Ten-Node is de koploper met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. De top 20 van de gemeentes met de oudste bevolking bevat maar liefst acht van de tien kustgemeenten, met Koksijde als koploper met een gemiddelde leeftijd van 50,9 jaar oud. Tabel 4: Gemeenten met de oudste en jongste bevolking (Bron: Rijksregister 2012) Top 20 (jaar 2012) gemeenten met oudste bevolking gemeenten met jongste bevolking Koksijde 50,9 Sint-Joost-Ten-Node 33,0 Knokke-Heist 50,2 Schaarbeek 34,7 Middelkerke 48,5 Sint-Jans-Molenbeek 34,8 Nieuwpoort 48,5 Leglise 35,2 De Haan 48,4 Sint-Gillis 35,7 Blankenberge 47,9 Vaux-sur-Sure 35,8 De Panne 47,8 Koekelberg 35,9 Oostende 46,8 Attert 36,4 Herstappe 46,4 Etalle 36,5 Vresse-sur-Semois 44,4 Brussel 36,3 Chaudfontaine 44,7 Anderlecht 36,8 Edegem 44,7 Habay 37,1 Schilde 44,9 Dison 37,2 Montigny-le-Tilleul 44,3 Bertogne 37,3 Aartselaar 44,5 Hotton 37,3 Bonheiden 44,4 Fauvillers 37,3 Sint-Martens-Latem 44,5 Hamois 37,5 Bouillon 44,3 Spa 44,2 GfK Jaargids

18 Aantal echtscheidingen in een dalende lijn Het percentage echtscheidingen is al decennialang aan het toenemen. In 1960 bedroeg ze slechts 6,7%, in ,6% om 10 jaar later verder te stijgen tot 45,7%. In de jaren 70 was de toename verhoudingsgewijs het grootst. De kans op echt scheiding verdubbel de in de jaren 70, terwijl ze in de andere decennia slechts met de helft toenam. Wetswijzigingen hebben eveneens een duidelijke invloed. Zo zorgde de vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure in 1994 en de hervorming van de echtscheiding in 2007 voor een sterke verhoging van het aantal echtscheidingen in respectievelijk 1995 en In 2010 is het aantal echtscheidingen gedaald naar Deze daling komt van het Vlaams en Waals Gewest maar niet van Brussel want daar blijft er een stijgende evolutie in het aantal echtscheidingen. Wanneer we de gewesten met elkaar vergelijken, zien we dat er in Vlaanderen meer echtscheidingen zijn dan in Wallonië. In 2010 telde het Vlaams Gewest echtscheidingen terwijl er in Wallonië sprake was van echtscheidingen. Tabel 5: Evolutie van het aantal echtscheidingen per jaar en per gewest, (Bron: NIS) België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest De uitgaven van de Belgische gezinnen In dit artikel bespreken we ten slotte niet de uitgaven van de Belgische gezinnen aan Fast Moving Consumer Goods*, maar op macroniveau. De grootste uitgavenpost van de Belgische gezinnen is de woning. Dat blijkt uit het Huishoudbudget onderzoek van de FOD Economische - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. In 2010 hield 25,6% van de bestedingen van een doorsnee Belgisch gezin verband met de woning of de tweede woning. Andere uitgaven die met huisvesting te maken hebben zoals meubelen en huishoudtoestellen nemen een bijkomende hap van 6,8% uit het gezinsbudget. De twee posten samen zijn goed voor ongeveer een derde van alle gezinsuitgaven (32,4%). Dit totaal ligt in lijn met de uitgaven in 2009, maar de verdeling is anders. In 2009 was het gewicht van de woning zwaarder. 18

19 Voeding, drank en tabak vormen met 15,3% de tweede grootste uitgavenpost. Vervoer is goed voor 13,1% van de uitgaven en daarna volgen Cultuur, ontspanning en onderwijs (samen 8,0%), Financiële diensten en verzekeringen (6,3%), Horeca (4,2%) en Gezondheid (4,7%). Aan Kleding en schoeisel besteden we 4,5% van ons budget, aan Toeristische reizen 3,1%, aan Communicatie 2,6% en aan Lichaamsverzorging 2,0%. Een aantal posten toont een stabiele evolutie en blijft dus even belangrijk binnen het bestedingspatroon zoals onder andere Voeding, dranken en tabak, Kleding en schoeisel, enz. Opvallend is dat er minder budget gaat naar Gezondheid, Horeca en Toeristische reizen en meer naar Vervoer en Financiële diensten en verzekeringen. Binnen Financiële diensten en verzekeringen is er vooral een groei in uitgaven aan woning- en levensverzekering, binnen de kostenpost Vervoer zijn de uitgaven die groeien brandstof, herstellingen aan het voertuig en stadsvervoer. Tabel 6: Spreiding van de gezinsuitgaven (Bron: FOD Economie - NIS) Voeding, dranken en tabak 15,3 15,3 Kleding en schoeisel 4,5 4,5 Woning 26,1 25,6 Meubelen en huishoudtoestellen 6,2 6,8 Gezondheid 5,0 4,7 Communicatie 2,7 2,6 Vervoer 12,8 13,1 Cultuur, ontspanning en onderwijs 7,9 8,0 Lichaamsverzorging 2,0 2,0 Persoonlijke artikelen 0,4 0,5 Horeca 5,1 4,2 Toeristische reizen 3,6 3,1 Financiële diensten en verzekeringen 5,3 6,3 Andere 3,0 3,3 Totaal 100,0 100,0 Chanine Bode GfK * assortiment van artikelen die bij de supermarkt verkrijgbaar zijn GfK Jaargids

20 NL Trends in digitale media Sinds de introductie van de ipad in 2010 heeft het aantal tabletgebruikers een grote vlucht genomen. In de eerste helft van 2012 is het aantal tabletgebruikers gestegen tot ruim 2,8 miljoen Nederlanders. In december 2011 waren dit nog 1,7 miljoen personen. Dit blijkt uit het onderzoek Trends in Digitale media dat GfK in de laatste golf van juni 2012 uitvoerde in samenwerking met Cebuco, PMA en Vinex. Er zijn respondenten ondervraagd met een aanvullende steekproef onder tabletbezitters. Deze steekproef is representatief voor de 12,5 miljoen internetgebruikers van 13 jaar en ouder in Nederland. Tablet en smartphone veroveren Nederland Voor de vierde keer heeft GfK onderzoek gedaan naar het bezit en gebruik van tablets en smartphones. In 2010 had nog maar een enkeling de beschikking over een tablet. Inmiddels is dit aandeel gestegen naar 23% van alle personen die wel eens internet gebruiken. Per halfjaar komen er op dit moment ongeveer 1 miljoen tabletgebruikers bij. De smartphone was in 2010 al meer ingeburgerd. De groei van het aantal smartphonebezitters is in de afgelopen twee jaar net zo explosief geweest: van 23% smartphonebezitters in augustus 2010 tot 48% in juni Figuur 1: Penetratie tablets en smartphones onder internetgebruikers 50% 40% Augustus 2010 Juni % 20% December 2011 Juni % 0% 1 6 Tablet Smartphone 20

21 Mannen hebben iets vaker een tablet of smartphone dan vrouwen, maar het verschil is klein. Daarentegen is het verschil in opleidingsniveau duidelijk: hoe hoger opgeleid, des te vaker men een tablet of smartphone bezit. GfK Jaargids

22 Bij leeftijd is een verschil te zien tussen het bezit van de apparaten. Smartphones zijn vooral geliefd bij de jarigen - 61% bezit een smartphone - en de jarigen - in deze groep heeft 71% een smartphone. De leeftijd van de tabletbezitters ligt hoger: tablets zijn het sterkst vertegenwoordigd in de leeftijdsgroep jaar (27%) en ook bij de jarigen (24%) en jarigen (22%). Jongeren onder de 18 jaar hebben minder vaak een tablet, wat vermoedelijk mede te wijten is aan de prijs van tablets. De verwachting is dan ook dat het aandeel onder jongeren zal stijgen nu er steeds meer goedkopere modellen op de markt komen. De opkomst van de tablet heeft (nog?) geen gevolgen voor personal computers; desktops en laptops zijn nog steeds bij 70-75% van de internettende bevolking aanwezig. Gemiddeld heeft een persoon twee apparaten om mee te internetten tot zijn of haar beschikking. Het draagbaar zijn van de tablet en smartphone betekent niet per sé dat zij buitenshuis worden gebruikt. De smartphone wordt evenveel thuis op de bank als onderweg gebruikt. De tablet wordt vooral thuis gebruikt, bij voorkeur genesteld op de bank. Ook aan de (eet)tafel of ergens anders in huis pakt men vaker de tablet. In dat opzicht is de tablet eerder vergelijkbaar met de laptop. Tablet en smartphone worden uiteraard gebruikt om te surfen en te lezen, maar daarnaast worden beiden ook voor veel andere doeleinden gebruikt. De smartphone wordt veel gebruikt voor het maken en bekijken van foto s, 85% van de smartphonebezitters gebruikt hem als camera. Bij de tabletbezitters ligt dit aandeel op 39%. De helft van de smartphonebezitters gebruikt hem als GPS/voor navigatie, dit aandeel ligt bij de tabletbezitters een stuk lager, op 15%. De tablet is daarentegen het apparaat bij uitstek om te gamen. Bijna driekwart van de tabletbezitters doet dit. Dit is nog een stuk hoger dan de 56% van de smartphonebezitters. Nieuws volgen via apps Twee jaar geleden kende nog bijna niemand het woord app. Ondertussen is het helemaal ingeburgerd. De meeste bezitters gebruiken de smartphone (65%) en tablet (70%) om apps te downloaden. Gemiddeld staan er 20 apps op een smartphone, waarbij er een duidelijk verschil is tussen de iphone met 40 apps en andere merken met 13 apps. Het verschil tussen Apple en andere merken zien we ook terug bij de tablets: 22

23 op de ipad zijn 29 apps gedownload, op tablets van andere merken gemiddeld 16. De meeste mensen zoeken de apps zelf in de Appstore (78% van degene die een app hebben gedownload op smartphone of tablet doen dit); apps worden minder vaak gedownload naar aanleiding van aanbevelingen van anderen (43%) of het lezen van een artikel of advertentie (23%). Media-apps zijn op de meeste smartphones en tablets aanwezig. Als apps worden gedownload, dan is vooral YouTube sterk vertegenwoordigd. Deze media-app staat op bijna de helft van alle tablets en staat daarmee op plaats 1 van de lijst met media-apps. Ook op de smartphone is de YouTube-app met 40% sterk vertegenwoordigd, na de app van NU (41%). Deze twee apps worden op de smartphone ook het meest gebruikt. Op de tablet blijft het gebruik van YouTube en NU achter bij apps van dagbladen. Media-apps worden gebruikt om het nieuws te volgen. Meer dan de helft van de gebruikers van smartphone en tablet volgt het nieuws structureel via websites en apps. Bij speciale gebeurtenissen schakelt nog eens ruim een kwart van de gebruikers bij. Hoe later op de dag, hoe meer digitale media gebruikt worden om het nieuws te volgen. De digitale media zijn hierin complementair aan de gedrukte krant, die het meest tussen 6 en 9 uur s ochtends wordt gelezen. Figuur 2: Gebruik gedrukte krant en apps gedurende de dag 35% 30% 25% 20% 15% 10% Gedrukte krant Apps smartphone Apps tablet 5% 0% 0-6 uur 6-9 uur 9-12 uur uur uur GfK Jaargids

inleiding Beste lezer of lezeres, Jan Havermans GfK Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier

inleiding Beste lezer of lezeres, Jan Havermans GfK Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier Jaargids 2014 inleiding Beste lezer of lezeres, Voor u ligt de GfK jaargids 2014 weer vol artikelen met interessante onderzoeksresultaten en leuke weetjes. Vertrouwd, gevarieerd en samengesteld uit artikelen

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail

0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl. de consument van 2015. cross channel retail 0900-0024 (R 0,10 per minuut) abnamro.nl de consument van 2015 cross channel retail de consument van 2015 cross channel retail 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer.

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer. De kracht van de ondernemer 2014 in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014 Thema: Perspectieven op de winkelvloer In opdracht van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Nieuwe Winkelen Hoofdbedrijfschap Detailhandel COLOFON 2 Het rapport Het Nieuwe Winkelen is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Hoe reizen we verder?

Hoe reizen we verder? Hoe reizen we verder? Rekeninghoudend met socio-demografie 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends in de travelsector 7 Socio-demografische ontwikkelingen en de travelsector 2 Stakeholders

Nadere informatie

TELEVISIE ADIO ONLINE OUT OF HOME PRINT

TELEVISIE ADIO ONLINE OUT OF HOME PRINT TELEVISIE ADIO ONLINE OUT OF HOME PRINT Inhoudsopgave Voorwoord 3 Out of Home 6 Print: huis-aan-huis 13 Print: Dagbladen 17 Print: Magazines 22 Digital Advertising 26 Radio 32 Televisie 37 Bronnen 45 2

Nadere informatie

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert

Report. Interned. Hoe het internet de Nederlandse economie verandert Report Interned Hoe het internet de Nederlandse economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren

0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren 0900-0024 (E 0,10 per minuut) abnamro.nl/sectoren visie op media en technologie Sectorupdate 2011 Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie 3 Visie op media en technologie 1 Geachte relatie, Voor u

Nadere informatie

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs

Goedkoop, maar niet tegen elke prijs 5 v ra ge n a a n Albe rt v a n B olde re n CFO Zeeman Groep BV Goedkoop, maar niet tegen elke prijs Jan Zeeman opende de deuren van de eerste Zeeman-vestiging in 1967, in Alphen aan den Rijn. De tweede

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Project: Ken je koffie

Project: Ken je koffie Project: Ken je koffie T.P. Blok - 3237168 M. Petit - 3337421 J.V.N. de Munck - 3362132 M.F.A. van Amerongen - 3231364 B.J.S. de Rijk - 3371905 VERKLARING: INTELLECTUEEL EIGENDOM De Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 >

Werk aan de winkel! evisie. Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > evisie Synopsis pag. 2 t/m 7 > Hypotheses pag. 8 t/m 27 > Aan de slag! pag. 29 t/m 43 > Rabo evisie op online verkoop, november 2011 Visie pag. 44 t/m 51 > Cases pag. 52 t/m 53 > Colofon pag. 54 > Werk

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013

De detailhandel. Sectorbeschrijving. 18 oktober 2013 De detailhandel Sectorbeschrijving 18 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid in vogelvlucht 6 1.2. Vacatures in de detailhandel 11

Nadere informatie

ResearchBase. Het economisch belang van reclame. Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 3 maart 2006

ResearchBase. Het economisch belang van reclame. Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing. jaargang 3 maart 2006 03 jaargang 3 maart 2006 ResearchBase 3 Keuze voor een verkoopkanaal De stand van digitaal Nederland 4 Trends onder automobilisten Dé onderzoekdatabase van Tijdschrift voor Marketing Het economisch belang

Nadere informatie

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Auteur: Sophie Hilhorst Studentnummer: 460664 Opleiding: Media en Entertainment Management Onderwijsinstelling: Hogeschool

Nadere informatie

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod

Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod Reisorganisaties ING Economisch Bureau Vakantieganger dwingt tot waardevoller reisaanbod De uitgaven aan vakanties stijgen dit jaar met slechts 2%. Consumenten hebben weliswaar meer vertrouwen in de economie,

Nadere informatie

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING Bart Hufen Hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel. Bart Hufen - BrandNewGame VOORWOORD Mijn dank gaat uit naar allen die me hebben gesteund bij

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter

Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Exponentiële groei in digitale technologie: TV aanbod wordt breder en kijkbeleving consument beter Voorwoord We staan aan het begin van een nieuw te vormen business landschap. Bedrijven worden afgerekend

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie