Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier"

Transcriptie

1

2 Deze Jaargids is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.

3 inleiding Het zal u zijn opgevallen dat de Jaargids 2013 in een geheel nieuw jasje is gestoken. Een nieuw uiterlijk, moderner, frisser en voorzien van een nieuw GfK logo. Maar er verandert meer. In de Benelux bestaat GfK uit een aantal marktonderzoekbureaus, ieder met hun eigen specialisme. Vanaf begin 2012 is een lijn ingezet om deze bedrijven dichter bij elkaar te brengen door meer samen te werken. Uiteindelijk zal dit voor onze relaties tot One GfK gaan leiden. Goed nieuws want dat betekent voor u als relatie van GfK, dat we uw business issues vanuit verschillende invalshoeken kunnen bezien. Dat leidt uiteindelijk tot completere conclusies en aanbevelingen. Bij sommige sectoren die GfK bedient, zijn al zichtbare en concrete stappen in deze richting gezet. Overigens, deze beweging wordt niet alleen in de Benelux gemaakt, maar is onderdeel van een wereldwijde aanpak. De GfK Jaargids is in dat opzicht zijn tijd ver vooruit geweest! Al meer dan twee decennia wordt deze gids gezamenlijk geproduceerd door alle GfK bedrijven in de Benelux. Dus hoewel de uiterlijke verschijning wel anders is geworden, is de inhoudelijke opzet gelijk gebleven. Vertrouwd, gevarieerd en samengesteld uit artikelen die bij deze tijd horen, althans, dat vinden wij. Veel belangrijker is wat ú ervan vindt. Daarom vragen wij u een minuut van uw tijd om ons te laten weten wat u van de Jaargids vindt. Scan de onderstaande QR code met uw smartphone* en geef uw mening over de Jaargids. Daarvoor bij voorbaat onze dank. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier, Jan Havermans GfK * app gratis te downloaden via de appstore (Android en Apple) GfK Jaargids

4 4

5 Inhoudsopgave 6 Bevolking in Nederland: Ontwikkelingen in omvang en structuur 14 Bevolking in België 20 Trends in digitale media 26 Het meten van electorale onzekerheid 32 Consumenten Elektronica-retailers: Wat is hun toekomst, erop of eronder? 40 De klant als MT-lid 44 De New Consumer 50 Retail 3.0, je onderscheiden in een veranderende markt 56 GfK Social Media Meter: eindelijk een bruikbare indeling van social mediagebruikers 60 Energie anno 2012: leveranciers moeten zelf switchen 66 Het veranderende zoek- en boekgedrag van de Nederlandse vakantieganger 72 Social media & the new media world 76 Inwonerpanels halen eruit wat erin zit 84 Verzekeringen: een mannenwereld? 90 Crisis heeft negatief effect op geefintentie goede doelen 94 Met je mobiel voor de TV 98 De Belg achter het fornuis! 102 Hoe vind ik als marketeer mijn weg in het ondoordringbare woud aan data? 108 Waarom premium (huis-)merk belangrijk blijft , een merk-waardig jaar. 120 Boomers: een interessante doelgroep voor de fashion industrie! 126 Bedieningsmedewerkers geven de doorslag bij een aankoop in foodservice 130 De optimalisatie van een telecomaanbod 138 Shop Experience 144 De tijd om digitaal te oogsten in de entertainmentmarkt breekt vanaf 2013 aan! 150 Retailing 3.0, sprookje of werkelijkheid? 156 Voedings- en gezondheidsclaims: hoe gebruikt met welk effect? 162 De GfK Ziekenhuis Monitor geeft inzicht in de keuzes van de zorgconsument 168 De e-consument en zijn veranderd kijk- en koopgedrag 174 Economische crisis zorgt voor broederlijkheid in de feestmaand 180 De GfK-organisatie en diensten in Nederland en België GfK Jaargids

6 NL Bevolking in Nederland: Ontwikkelingen in omvang en structuur De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden verschillende doelgroepen met als hoofdindelingen particuliere huishoudens versus personen levend binnen particuliere huishoudens. Deze twee populaties kunnen verder ingekleurd worden naar verschillende structuurkenmerken. Simpele kenmerken om de populatie van particuliere huishoudens te beschrijven zijn onder meer leeftijd en geslacht van de referentiepersoon, regio, maar ook grootte van het huishouden en het opleidingsniveau van de hoofdkostwinner. Dit zijn vaak relevante kenmerken om gedragsverschillen tussen huishoudens te beschrijven of te verklaren. Daarom zijn voor deze editie van de jaargids wederom in onze ogen belangrijke ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de te onderscheiden populaties weergegeven. De nadruk ligt dit jaar op de populatie van particuliere huishoudens. In een volgende editie zullen we meer nadruk leggen op de ontwikkelingen binnen de populatie van personen, maar veel daarover valt ook af te leiden uit de publicatie in de vorige editie. De data die hier zullen worden weergegeven, zijn ontleend aan externe bronnen en eventueel verder intern bewerkt. De marktonderzoekbranche ontleent al jaren de structuurinformatie voor populaties ten behoeve van steekproefbeheer en steekproefweging aan het CBS. Jaarlijks kunnen de belangrijkste tabellen op basis van publiek toegankelijke informatie op CBS StatLine geactualiseerd worden. Voor aanvullende gegevens baseert de marktonderzoekbranche zich op de Gouden Standaard, een databank die op verzoek van de MOA door het CBS is ontwikkeld en ook jaarlijks wordt geactualiseerd. De Gouden Standaard bevat data op huishoudensniveau en persoonsniveau. De verdelingen op persoonsniveau hebben betrekking op de bevolking levend in particuliere huishoudens. Particuliere huishoudens De ontwikkeling van het aantal particuliere huishoudens in Nederland sinds 1990 is hiernaast weergegeven. Naast de ontwikkeling van jaar op jaar over de periode is ook de meest recente prognose opgenomen voor de periode In vergelijking met de twee jaar geleden afgegeven prognose zien we dat de getallen reeks wederom in opwaartse richting is bijgesteld. 6

7 Tabel 1: Ontwikkeling van het aantal particuliere huishoudens tussen 1990 en 2025 Jaar Aantal particuliere huishoudens (x 1.000) Geïndexeerde groei (1990 = 100) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Gemiddelde jaarlijkse toename (x 1.000) in de periode ,0 GfK Jaargids

8 Kwamen er in het begin van de negentiger jaren ieder jaar meer dan huishoudens bij, de afgelopen drie jaren lag de gemiddelde jaarlijkse toename op huishoudens en de prognose voor de periode komt neer op een gemiddelde jaarlijkse toename van huishoudens. In de eerder gehanteerde prognose werd nog uitgegaan van een gemiddelde toename over de periode welke bedroeg, derhalve is ook de groei bijgesteld. In tabel 2 is een aantal kerncijfers met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal personen en aantal particuliere huishoudens weergegeven. Tabel 2: Kerncijfers met betrekking tot personen en particuliere huishoudens Aantal personen (x 1.000) Aantal personen in particuliere huishoudens (x 1.000) Aantal particuliere huishoudens (x 1.000) Gemiddelde huishoudensgrootte 2,35 2,30 2,27 2,22 2,20 2,20 % 1 en 2 persoonshuishoudens 64,4 66,4 67,2 68,9 69,3 n.b. Het verschil tussen het aantal personen en het aantal personen in particuliere huishoudens heeft betrekking op de bevolking levend in instellingen. Deze institutionele bevolking is in omvang afgenomen van personen in 1995 tot personen in Verder geldt dat het proces van gezinsverdunning in de beschouwde periode zich voortzet. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van zowel een teruglopende ge middelde grootte van het huishouden als ook een oplopend aandeel van de groep 1 en 2 persoonshuishoudens. Op CBS-StatLine was begin oktober 2012 nauwelijks geactualiseerde informatie op huishoudensniveau per 1 januari 2012 terug te vinden. We zullen de veranderingen in de structuur van samenstelling van huishoudens verder uitwerken. Allereerst kijken we naar de ontwikkeling in samenstelling van huishoudens naar gezinsfase. 8

9 Tabel 3: Particuliere huishoudens naar gezinsfase Gezinsfase Verdeling per jaar in % Alleenstaande <35 jaar 11,9 10,9 10,4 10,5 11,1 Alleenstaande jaar 7,4 8,5 9,1 9,5 9,6 Alleenstaande 55 jaar en ouder 13,4 14,0 15,0 16,1 16,2 Huishoudens zonder kinderen, 7,8 7,1 5,7 5,0 4,6 referentiepersoon <35 jaar Huishoudens zonder kinderen, 21,4 23,2 24,1 24,5 24,3 referentiepersoon 35 jaar en ouder Huishoudens met kinderen 1 kind 15,5 14,7 14,3 14,0 14,1 2 kinderen 16,0 15,0 15,1 14,6 14,4 3 kinderen of meer 6,8 6,6 6,3 5,7 5,6 Huishoudens totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 In bovenstaande tabel wordt het begrip referentiepersoon geïntroduceerd. Dit begrip wordt door het CBS als volgt omschreven: Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel ook aan het huishouden worden toegekend. Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen: als er een paar is binnen het huishouden: de man; als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar; in een eenouderhuishouden: de ouder; in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of - als deze ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw. Een tweede opmerking luidt dat het begrip kind niet begrensd wordt door de leeftijdsbovengrens van 17 jaren, zoals gebruikelijk in veel marktonderzoekrapportages, maar louter door de positie ten opzichte van de referentiepersoon. Het beeld dat opgeroepen wordt is dat van een toename in het aandeel alleenstaanden, met daarbinnen een verschuiving naar de hogere leeftijdsklassen terwijl het aandeel van huishoudens met kinderen terugloopt. Dit beeld van verdunning en vergrijzing wordt goed geduid door afzonderlijk in te zoomen op de ontwikkelingen in verdeling naar grootte van het huishouden en leeftijd van de referentiepersoon. GfK Jaargids

10 Tabel 4: Particuliere huishoudens naar grootte van het huishouden Grootte van het huishouden Verdeling per jaar in % ,6 33,4 34,5 36,1 37,0 2 31,8 33,0 32,7 32,7 32,4 3 14,0 13,2 12,8 12,3 12,1 4 14,8 13,9 13,7 13,1 13,0 5+ 6,8 6,6 6,3 5,7 5,6 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabel 5: Particuliere huishoudens naar leeftijd referentiepersoon Leeftijd referentiepersoon Verdeling per jaar in % <30 jaar 16,1 13,8 12,3 12,5 12, ,7 21,6 19,8 16,7 16, ,3 19,8 20,5 20,6 20, ,2 23,7 25,7 27,1 27,4 65 jaar en ouder 20,6 21,1 21,7 23,1 23,3 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 De informatie met betrekking tot de particuliere huishoudens wordt afgesloten door de tabellen met betrekking tot ruimtelijke spreiding van de huishoudens en het opleidingsniveau van de hoofdkostwinner weer te geven. 10

11 Tabel 6: Huishoudens naar provincie, regio en stedelijkheid. Aantal huishoudens per Provincie % Drenthe 2,8 Flevoland 2,1 Friesland 3,8 Gelderland 11,5 Groningen 3,7 Limburg 6,8 Noord-Brabant 14,3 Noord-Holland 17,1 Overijssel 6,4 Utrecht 7,4 Zeeland 2,3 Zuid-Holland 21,7 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Regionaal gebied % 3 grote steden + aggl. 17,3 Rest West (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) 28,8 Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) 10,4 Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland) 20,1 Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 23,4 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Stedelijkheidsgraad % Zeer sterk (>=2500/km 2 ) 22,7 Sterk (1500 tot 2500/km 2 ) 28,5 Matig (1000 tot 1500/km 2 ) 19,2 Weinig (500 tot 1000/km 2 ) 19,6 Niet (<500/km 2 ) 9,9 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) GfK Jaargids

12 Tabel 7: Particuliere huishoudens naar hoogst voltooide opleiding van de hoofdkostwinner Opleiding voltooid hoofdkostwinner % Geen / BO / cursus inburgering 10,6 LBO / VBO / VMBO (kader) / MBO 1 15,5 MAVO / HAVO of VWO (3 jr) / VMBO (theor.) 4,8 MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur (vóór 1998) 31,8 HAVO of VWO (4+ jr) / HBS / MMS / HBO-WO prop. 9,7 HBO-bachelor / WO-kandidaats of WO-bachelor 17,4 WO-doctoraal / master of HBO-master 10,3 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Ten opzichte van de twee jaren geleden gepubliceerde data zien we dat de ruimtelijke spreiding van de huishoudens naar provincie, regionale gebieden en naar stedelijkheidsgraad nagenoeg onveranderd is. In de loop van de tijd is het opleidingsniveau van de hoofdkostwinner stijgend, maar opgemerkt wordt dat de nu gepubliceerde indeling afwijkt van die we tot nog toe gebruikt hebben. Personen in Nederland In de vorige paragraaf is de aandacht gericht geweest op het beschrijven van de omvang en structuur van de populatie huishoudens en de ontwikkelingen daarbinnen. Vorig jaar werd de aandacht met name gevestigd op het beschrijven van de personenpopulatie, de andere demografische invalshoek die voor het marktonderzoek van groot belang is. Een korte impressie van de meest recente inzichten omtrent omvang en structuur van de personenpopulatie in de vorm van een samenvattende tabel, willen we u echter niet onthouden. Tabel 8: Verdeling personenpopulatie naar kenmerken Aantal personen in part. hh per Personen naar leeftijd en geslacht Mannen Vrouwen Totaal 0 tot 20 jaar 12,1 11,6 23,7 20 tot 65 jaar 30,7 30,5 61,3 65 jaar of ouder 6,7 8,3 15,0 Totaal 49,6 50,4 100,0 Bron CBS StatLine (Peildatum ) 12

13 Personen naar leeftijd % Personen naar regionaal gebied % 0-5 jaar 6,7 3 grote steden + aggl. 15, jaar 8,5 Rest West (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) 29, jaar 5,9 Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) 10, jaar 14,8 Oost (Overijssel, Gelderland en Flevoland) 21, jaar 12,8 Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) 23, jaar 15,7 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) jaar 20,5 Personen naar huishoudensgrootte % jaar 8,6 1 16,5 75 jaar en ouder 6,4 2 29,8 Bron CBS StatLine (Peildatum ) 3 16,5 Personen naar provincie % 4 23,6 Drenthe 2, ,5 Flevoland 2,4 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Friesland 3,9 Personen naar relatie hoofdkostwinner % Gelderland 12,0 Hoofdkostwinner 45,4 Groningen 3,5 Partner hoofdkostwinner 25,5 Limburg 6,7 Kind 0 t/m 17 jaar 21,0 (incl. pleeg- en adoptiekinderen) Noord-Brabant 14,7 Overig 8,1 Noord-Holland 16,2 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Overijssel 6,8 Personen naar hoogst voltooide opleiding *** % Utrecht 7,4 Geen / BO / cursus inburgering 27,2 Zeeland 2,3 LBO / VBO / VMBO (kader) / MBO 1 13,6 Zuid-Holland 21,2 MAVO / HAVO of VWO (3 jr) / VMBO (theor.) 6,8 Bron CBS StatLine (Peildatum ) MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur (vóór 1998) 25,5 HAVO of VWO (4+ jr) / HBS / 8,2 MMS / HBO-WO prop. HBO-bachelor / WO-kandidaats of WO-bachelor 12,2 WO-doctoraal / master of HBO-master 6,6 Bron Gouden Standaard 2012 (Peildatum ) Willem van der Linden GfK Ton Luijten GfK Bron: waar geen bron is vermeld, zijn de gegevens ontleend aan CBS StatLine GfK Jaargids

14 B Bevolking in België In januari 2011 werden er in België 10,951 miljoen inwoners geteld. Dit is een toename van inwoners, wat de sterkste absolute jaarlijkse groei ooit is in België. De groei uit zich vooral in grootstedelijke gebieden en grensgemeenten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een procentuele groei van 2,7% tegenover 0,9% in Vlaanderen, 0,8% in Wallonië en 1% over heel België. In 2011 is de kaap van 11 miljoen inwoners overschreden want begin 2012 is de bevolking in België ingeschat op 11,071 miljoen inwoners door de FOD Binnenlandse zaken. Tabel 1: Evolutie van de bevolking per entiteit (Bron: FOD Economie - NIS) Entiteit België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest De groei van de bevolking loopt gelijk met de groei van het aantal gezinnen. Dit wordt weergegeven in de gemiddelde gezinsgrootte die al enkele jaren gelijk blijft. Elk gezin is gemiddeld samengesteld uit 2,33 personen. Figuur 1: Evolutie van de bevolking in aantal capita en aantal gezinnen (Bevolking x 1.000) (Bron: FOD Economie - NIS) ,396 10,446 10,511 10,585 10,640 10,750 10,839 10,951 4,393 4,442 4,477 4,522 4,564 4,613 4,656 4,699 Individuen Gezinnen Gezinsgrootte 2,37 2,35 2,35 2,34 2,33 2,33 2,33 2,33 14

15 De bevolkingsgroei De oorzaak van de bevolkingsgroei is voor een groot deel te verklaren door immigratie. De groei van 1% voor totaal België wordt gedreven door een groei met 5,7% van het aantal vreemdelingen. Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien de grootste stijging in het aantal vreemdelingen. In Brussel bedraagt het percentage vreemdelingen 31,5%, vorig jaar was dit nog 30,0%. In Vlaanderen zijn er 6,8% vreemde lingen en in Wallonië 9,6%. Tabel 2: Percentage vreemdelingen en evolutie (Bron: FOD Economie - NIS) abs. evolutie Vlaams Gewest 6,4% 6,8% +7,0% Brussels Hoofdstedelijk 30,0% 31,5% +7,8% Gewest Waals Gewest 9,5% 9,6% +2,0% België 9,8% 10,2% +5,7% foto: Bucchi Francesco / Shutterstock.com Momenteel werd 14% van de Belgische bevolking in een ander land dan België geboren. Dit betekent dat 1,5 miljoen Belgische inwoners immigranten zijn. Figuur 2: Percentage inwoners in België geboren in het buitenland (Bron: FOD Economie - NIS) 15% 14% 13% 12% 11% 10% 10,4 10,5 10,8 11,2 11,4 11,7 12,1 12,5 12,9 13,4 14, Ongeveer één op tien landgenoten is geen Belg maar bezit een andere nationaliteit. De top 5 nationaliteiten die het meest voorkomen zijn Italianen, Fransen, Nederlanders, Marokkanen en Polen. GfK Jaargids

16 De instroom door migratie is één van de drijfveren achter de bevolkingstoename, maar naast de 5,7% stijging in het aantal vreemdelingen, stijgt ook het aantal Belgen met 0,5%. De vergrijzing van de bevolking speelt hier een rol. De gemiddelde leeftijd van de bevolking stijgt immers jaar na jaar en mensen blijven dus langer leven. Het aantal honderdjarigen in 2011 bedroeg terwijl dit tien jaar geleden slechts 980 was. Opvallend is dat 88% van de 100 plussers vrouwen zijn. Figuur 3: Leeftijdspiramide op 1 januari Mannen Vrouwen Leeftijd Aantal inwoners Naar de kust op je oude dag Bij een bevolkingsverdeling in leeftijdsklasse is het duidelijk dat het Brusselse Gewest de laagste gemiddelde leeftijd heeft. Het aantal jongeren (0-17 jaar) is hier duidelijk hoger net zoals het percentage jarigen (de actieve bevolking). Het aantal 50 plussers is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanzienlijk lager. In Vlaanderen woont 57,6% van de Belgische bevolking, de 65 plussers zijn hier oververtegenwoordigd. In Wallonië woont 32,2% van de Belgische bevolking en 10,2% woont in Brussel. 16

17 Tabel 3: Bevolkingsverdeling in leeftijdsklasse (Bron: FOD Economie - NIS) Leeftijdsklasse Algemeen totaal Vlaams Gewest 19,5 14,4 27,9 19,9 18,3 100 Brussels Hoofdstedelijk 22,2 17,7 30,9 15,5 13,6 100 Gewest Waals Gewest 21,3 15,1 27,3 19,9 16,4 100 België 20,4 15,0 28,0 19,5 17,2 100 De gemiddelde leeftijd kan ook per gemeente bekeken worden. In de top 20 van de gemeentes met de jongste bevolking vallen maar liefst acht van de negentien gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sint-Joost-Ten-Node is de koploper met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. De top 20 van de gemeentes met de oudste bevolking bevat maar liefst acht van de tien kustgemeenten, met Koksijde als koploper met een gemiddelde leeftijd van 50,9 jaar oud. Tabel 4: Gemeenten met de oudste en jongste bevolking (Bron: Rijksregister 2012) Top 20 (jaar 2012) gemeenten met oudste bevolking gemeenten met jongste bevolking Koksijde 50,9 Sint-Joost-Ten-Node 33,0 Knokke-Heist 50,2 Schaarbeek 34,7 Middelkerke 48,5 Sint-Jans-Molenbeek 34,8 Nieuwpoort 48,5 Leglise 35,2 De Haan 48,4 Sint-Gillis 35,7 Blankenberge 47,9 Vaux-sur-Sure 35,8 De Panne 47,8 Koekelberg 35,9 Oostende 46,8 Attert 36,4 Herstappe 46,4 Etalle 36,5 Vresse-sur-Semois 44,4 Brussel 36,3 Chaudfontaine 44,7 Anderlecht 36,8 Edegem 44,7 Habay 37,1 Schilde 44,9 Dison 37,2 Montigny-le-Tilleul 44,3 Bertogne 37,3 Aartselaar 44,5 Hotton 37,3 Bonheiden 44,4 Fauvillers 37,3 Sint-Martens-Latem 44,5 Hamois 37,5 Bouillon 44,3 Spa 44,2 GfK Jaargids

18 Aantal echtscheidingen in een dalende lijn Het percentage echtscheidingen is al decennialang aan het toenemen. In 1960 bedroeg ze slechts 6,7%, in ,6% om 10 jaar later verder te stijgen tot 45,7%. In de jaren 70 was de toename verhoudingsgewijs het grootst. De kans op echt scheiding verdubbel de in de jaren 70, terwijl ze in de andere decennia slechts met de helft toenam. Wetswijzigingen hebben eveneens een duidelijke invloed. Zo zorgde de vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure in 1994 en de hervorming van de echtscheiding in 2007 voor een sterke verhoging van het aantal echtscheidingen in respectievelijk 1995 en In 2010 is het aantal echtscheidingen gedaald naar Deze daling komt van het Vlaams en Waals Gewest maar niet van Brussel want daar blijft er een stijgende evolutie in het aantal echtscheidingen. Wanneer we de gewesten met elkaar vergelijken, zien we dat er in Vlaanderen meer echtscheidingen zijn dan in Wallonië. In 2010 telde het Vlaams Gewest echtscheidingen terwijl er in Wallonië sprake was van echtscheidingen. Tabel 5: Evolutie van het aantal echtscheidingen per jaar en per gewest, (Bron: NIS) België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest De uitgaven van de Belgische gezinnen In dit artikel bespreken we ten slotte niet de uitgaven van de Belgische gezinnen aan Fast Moving Consumer Goods*, maar op macroniveau. De grootste uitgavenpost van de Belgische gezinnen is de woning. Dat blijkt uit het Huishoudbudget onderzoek van de FOD Economische - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. In 2010 hield 25,6% van de bestedingen van een doorsnee Belgisch gezin verband met de woning of de tweede woning. Andere uitgaven die met huisvesting te maken hebben zoals meubelen en huishoudtoestellen nemen een bijkomende hap van 6,8% uit het gezinsbudget. De twee posten samen zijn goed voor ongeveer een derde van alle gezinsuitgaven (32,4%). Dit totaal ligt in lijn met de uitgaven in 2009, maar de verdeling is anders. In 2009 was het gewicht van de woning zwaarder. 18

19 Voeding, drank en tabak vormen met 15,3% de tweede grootste uitgavenpost. Vervoer is goed voor 13,1% van de uitgaven en daarna volgen Cultuur, ontspanning en onderwijs (samen 8,0%), Financiële diensten en verzekeringen (6,3%), Horeca (4,2%) en Gezondheid (4,7%). Aan Kleding en schoeisel besteden we 4,5% van ons budget, aan Toeristische reizen 3,1%, aan Communicatie 2,6% en aan Lichaamsverzorging 2,0%. Een aantal posten toont een stabiele evolutie en blijft dus even belangrijk binnen het bestedingspatroon zoals onder andere Voeding, dranken en tabak, Kleding en schoeisel, enz. Opvallend is dat er minder budget gaat naar Gezondheid, Horeca en Toeristische reizen en meer naar Vervoer en Financiële diensten en verzekeringen. Binnen Financiële diensten en verzekeringen is er vooral een groei in uitgaven aan woning- en levensverzekering, binnen de kostenpost Vervoer zijn de uitgaven die groeien brandstof, herstellingen aan het voertuig en stadsvervoer. Tabel 6: Spreiding van de gezinsuitgaven (Bron: FOD Economie - NIS) Voeding, dranken en tabak 15,3 15,3 Kleding en schoeisel 4,5 4,5 Woning 26,1 25,6 Meubelen en huishoudtoestellen 6,2 6,8 Gezondheid 5,0 4,7 Communicatie 2,7 2,6 Vervoer 12,8 13,1 Cultuur, ontspanning en onderwijs 7,9 8,0 Lichaamsverzorging 2,0 2,0 Persoonlijke artikelen 0,4 0,5 Horeca 5,1 4,2 Toeristische reizen 3,6 3,1 Financiële diensten en verzekeringen 5,3 6,3 Andere 3,0 3,3 Totaal 100,0 100,0 Chanine Bode GfK * assortiment van artikelen die bij de supermarkt verkrijgbaar zijn GfK Jaargids

20 NL Trends in digitale media Sinds de introductie van de ipad in 2010 heeft het aantal tabletgebruikers een grote vlucht genomen. In de eerste helft van 2012 is het aantal tabletgebruikers gestegen tot ruim 2,8 miljoen Nederlanders. In december 2011 waren dit nog 1,7 miljoen personen. Dit blijkt uit het onderzoek Trends in Digitale media dat GfK in de laatste golf van juni 2012 uitvoerde in samenwerking met Cebuco, PMA en Vinex. Er zijn respondenten ondervraagd met een aanvullende steekproef onder tabletbezitters. Deze steekproef is representatief voor de 12,5 miljoen internetgebruikers van 13 jaar en ouder in Nederland. Tablet en smartphone veroveren Nederland Voor de vierde keer heeft GfK onderzoek gedaan naar het bezit en gebruik van tablets en smartphones. In 2010 had nog maar een enkeling de beschikking over een tablet. Inmiddels is dit aandeel gestegen naar 23% van alle personen die wel eens internet gebruiken. Per halfjaar komen er op dit moment ongeveer 1 miljoen tabletgebruikers bij. De smartphone was in 2010 al meer ingeburgerd. De groei van het aantal smartphonebezitters is in de afgelopen twee jaar net zo explosief geweest: van 23% smartphonebezitters in augustus 2010 tot 48% in juni Figuur 1: Penetratie tablets en smartphones onder internetgebruikers 50% 40% Augustus 2010 Juni % 20% December 2011 Juni % 0% 1 6 Tablet Smartphone 20

21 Mannen hebben iets vaker een tablet of smartphone dan vrouwen, maar het verschil is klein. Daarentegen is het verschil in opleidingsniveau duidelijk: hoe hoger opgeleid, des te vaker men een tablet of smartphone bezit. GfK Jaargids

22 Bij leeftijd is een verschil te zien tussen het bezit van de apparaten. Smartphones zijn vooral geliefd bij de jarigen - 61% bezit een smartphone - en de jarigen - in deze groep heeft 71% een smartphone. De leeftijd van de tabletbezitters ligt hoger: tablets zijn het sterkst vertegenwoordigd in de leeftijdsgroep jaar (27%) en ook bij de jarigen (24%) en jarigen (22%). Jongeren onder de 18 jaar hebben minder vaak een tablet, wat vermoedelijk mede te wijten is aan de prijs van tablets. De verwachting is dan ook dat het aandeel onder jongeren zal stijgen nu er steeds meer goedkopere modellen op de markt komen. De opkomst van de tablet heeft (nog?) geen gevolgen voor personal computers; desktops en laptops zijn nog steeds bij 70-75% van de internettende bevolking aanwezig. Gemiddeld heeft een persoon twee apparaten om mee te internetten tot zijn of haar beschikking. Het draagbaar zijn van de tablet en smartphone betekent niet per sé dat zij buitenshuis worden gebruikt. De smartphone wordt evenveel thuis op de bank als onderweg gebruikt. De tablet wordt vooral thuis gebruikt, bij voorkeur genesteld op de bank. Ook aan de (eet)tafel of ergens anders in huis pakt men vaker de tablet. In dat opzicht is de tablet eerder vergelijkbaar met de laptop. Tablet en smartphone worden uiteraard gebruikt om te surfen en te lezen, maar daarnaast worden beiden ook voor veel andere doeleinden gebruikt. De smartphone wordt veel gebruikt voor het maken en bekijken van foto s, 85% van de smartphonebezitters gebruikt hem als camera. Bij de tabletbezitters ligt dit aandeel op 39%. De helft van de smartphonebezitters gebruikt hem als GPS/voor navigatie, dit aandeel ligt bij de tabletbezitters een stuk lager, op 15%. De tablet is daarentegen het apparaat bij uitstek om te gamen. Bijna driekwart van de tabletbezitters doet dit. Dit is nog een stuk hoger dan de 56% van de smartphonebezitters. Nieuws volgen via apps Twee jaar geleden kende nog bijna niemand het woord app. Ondertussen is het helemaal ingeburgerd. De meeste bezitters gebruiken de smartphone (65%) en tablet (70%) om apps te downloaden. Gemiddeld staan er 20 apps op een smartphone, waarbij er een duidelijk verschil is tussen de iphone met 40 apps en andere merken met 13 apps. Het verschil tussen Apple en andere merken zien we ook terug bij de tablets: 22

23 op de ipad zijn 29 apps gedownload, op tablets van andere merken gemiddeld 16. De meeste mensen zoeken de apps zelf in de Appstore (78% van degene die een app hebben gedownload op smartphone of tablet doen dit); apps worden minder vaak gedownload naar aanleiding van aanbevelingen van anderen (43%) of het lezen van een artikel of advertentie (23%). Media-apps zijn op de meeste smartphones en tablets aanwezig. Als apps worden gedownload, dan is vooral YouTube sterk vertegenwoordigd. Deze media-app staat op bijna de helft van alle tablets en staat daarmee op plaats 1 van de lijst met media-apps. Ook op de smartphone is de YouTube-app met 40% sterk vertegenwoordigd, na de app van NU (41%). Deze twee apps worden op de smartphone ook het meest gebruikt. Op de tablet blijft het gebruik van YouTube en NU achter bij apps van dagbladen. Media-apps worden gebruikt om het nieuws te volgen. Meer dan de helft van de gebruikers van smartphone en tablet volgt het nieuws structureel via websites en apps. Bij speciale gebeurtenissen schakelt nog eens ruim een kwart van de gebruikers bij. Hoe later op de dag, hoe meer digitale media gebruikt worden om het nieuws te volgen. De digitale media zijn hierin complementair aan de gedrukte krant, die het meest tussen 6 en 9 uur s ochtends wordt gelezen. Figuur 2: Gebruik gedrukte krant en apps gedurende de dag 35% 30% 25% 20% 15% 10% Gedrukte krant Apps smartphone Apps tablet 5% 0% 0-6 uur 6-9 uur 9-12 uur uur uur GfK Jaargids

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Bevolking in Nederland

Bevolking in Nederland Bevolking in Nederland Ontwikkelingen in omvang en structuur Inleiding Institutionele Personen De in Nederland woonachtige bevolking kan op verschillende manieren worden beschreven. Onderzoekers onderscheiden

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2015 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 02-02-2016 Pagina

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2013 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 03-02-2014

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014. Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 RAPPORT Pagina 27 van 30 `` STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2014 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 26-01-2015

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone

Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van opmars tablet en smartphone Nieuwsmedia profiteren van de opmars van digitale devices. Het aantal gebruikers van tablets is in december 2011 gestegen tot ruim 1,7 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND Pagina 27 van 30

STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2016 RAPPORT Pagina 27 van 30 STICHTING KIJKONDERZOEK TV IN NEDERLAND 2016 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY AMSTERDAM 30-01-2017 Pagina

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%).

De online omzet van de supermarkten (1.0% binnen totaal omzet) in kwartaal blijft nog achter bij de Foodspeciaalzaken (5.7%). 1 Supermarktomzet stijgt in november wederom licht. Online omzet supermarkten blijft nog achter bij Foodspeciaalzaken. Innovators nemen voortouw in online. De supermarktomzet is in november 2014 met 0.8%

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009. TV in Nederland

ES SKO Jaarraportage 2009. TV in Nederland ES SKO Jaarraportage 2009 TV in Nederland SKO TV IN NEDERLAND 2012 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK MEDIA STANDAARD SURVEY Amstelveen 01-02-2013 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2013

Trends in Digitale Media 2013 Trends in Digitale Media 2013 Onderzoek van Gfk in samenwerking met Cebuco, PMA, SPOT, RAB en KVB Selectie uit resultaten door SPOT TV kijken via tablet met 5 gegroeid Vorig jaar december concludeerde

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte

Huishoudensprognose : ontwikkelingen naar type en grootte Huishoudensprognose 5: ontwikkelingen naar type en grootte Andries de Jong Het aantal huishoudens neemt de komende decennia fors toe, van 6,9 miljoen in naar 8, miljoen in 5. Deze groei wordt vooral bepaald

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Intomart GfK 2013 Trends in digitale Media Juni 2013 1 Inhoud De apparaten Gebruik van de apparaten Apps De digitale dagbladlezer Volgen van het nieuws Key

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2013 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het wetenschappelijk instituut van 50PLUS heeft ons de opdracht gegeven

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm

Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm Media:Tijd 2014 Een nader blik op het scherm INHOUD: - Inleiding - Een gemiddelde dag - Tijd verdeeld over media - De mannen versus de vrouwen - De jongeren versus de ouderen - Multi versus single tasking

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010

De Nederlandse ipad gebruiker. Oktober 2010 De Nederlandse ipad gebruiker Achtergrond N = 5.719 (N.B. Dat is bijna een tiende van alle ipad bezitters in Nederland per sep. 2010 = ± 60.000). Sanoma Digital heeft via de NU.nl ipad app een enquête

Nadere informatie

Mobile Marketing Monitor 2013

Mobile Marketing Monitor 2013 Mobile Marketing Monitor 2013 Even voorstellen... Working in Mobile Marketing & - Advertising industry since 2005 Co-autor Handboek Online ` Marketing Uitgeverij NoordHoff) Manager of Linkedin Group: Mobile

Nadere informatie

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 HAH-bladen zijn een massamedium % gebruikt mediumtype Televisie 97% Huis-aan-huisblad 91% Dagblad (op papier) 87% Radio 84% 0% 25% 50% 75% 100% Ruime ervaring in media-onderzoek

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2007

TV IN NEDERLAND 2007 TV IN NEDERLAND 2007 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2008 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 16 maart 2015 VVD, PvdA en SP stijgen PVV en D66 leveren in Aftreden bewindslieden bevestigt kiezers vooral in partijvoorkeur VVD en PvdA tonen licht herstel;

Nadere informatie

Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II

Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II Bereik gedrukte kranten De papieren krant zorgt voor een onverminderd sterk bereik: In 2011 lezen dagelijks 9 miljoen Nederlanders van

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V.

First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG. Stroom Mediacommunicatie B.V. First of second screen? EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SECOND SCREEN OP TV KIJKGEDRAG Stroom Mediacommunicatie B.V. 17 APRIL 2012 First of second screen? Digitale schermen zoals de laptop, tablet en

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

IP72 Brabants Dagblad. Analyse

IP72 Brabants Dagblad. Analyse IP72 Brabants Dagblad Analyse 01 Organisatie Bij Brabants Dagblad BV werken ongeveer 400 personen, waarvan bijna de helft bij de redactie, 100 bij advertentie-exploitatie, 70 bij oplage en 30 bij overige

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie