Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden. Leiden Marketing April 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden. Leiden Marketing April 2012"

Transcriptie

1 E Effectmeting 3FM Serious Request 2011, Leiden Leiden Marketing April 2012

2 Van 18 tot en met 24 december 2011 stond Leiden volledig in het teken van 3FM Serious Request. De drie DJ s Coen, Gerard en Timur van 3FM waren zes dagen lang te gast in het Glazen Huis op de Beestenmarkt, en vroegen aandacht voor de stille ramp Moeders getroffen door Oorlog en Conflicten. Nederland haalde uiteindelijk op voor het Internationale Rode Kruis, die het geld hard nodig heeft voor de hulp aan deze moeders. Voorwoord Leiden was trots om in 2011 gastheer te mogen zijn van deze bijzondere crossmediale inzamelingsactie van 3FM. En Leiden is trots dat het heeft mogen bijdragen aan deze zeer succesvolle editie, welke alle verwachtingen heeft overtroffen. Ieder jaar kiest 3FM in welke stad het Glazen Huis neerstrijkt. Steden proberen 3FM te overtuigen dat zij de ideale stad zijn om de actie 3FM Serious Request onderdak te bieden. Zo begon de lobby in Leiden al in 2009: na een lange periode van voorbereiding en lokale mobilisatie, werd medio 2010 duidelijk dat het Glazen Huis in 2011 in Leiden kwam te staan. Uiteraard wilde de stad zich van haar beste kan laten zien en was de verwachting dat er in deze betreffende week veel extra bezoekers naar de stad zouden komen. En zoals het een goed gastheer betaamt, zorg je er dan voor dat je stoep geveegd, de ijskast gevuld en de tafel gedekt is. De unieke kracht van 3FM Serious Request kan zijn oorzaak vinden in een aantal zaken. Zo is de periode van het jaar van belang voor het succes. De Kerstperiode is voor veel mensen een tijd van verzoening, saamhorigheid en gezelligheid. 3FM Serious Request sluit voor velen aan bij deze emoties. Daarnaast is er sprake van een win-win situatie: de allergrootste winnaars van deze actie zijn uiteraard de beneficianten. In 2011 waren dit moeders die getroffen waren door de gevolgen van oorlog en conflicten. Het Rode Kruis besteedt het geld aan deze vrouwen. Daarom is het Rode Kruis de belangrijkste partners van 3FM. De derde winnaar is 3FM zelf. De publieke radiozender weet met de actie een enorme aandacht en luisterdichtheid te genereren. Daarbij is het goed om te benadrukken dat 3FM deze actie in 2004 niet heeft bedacht vanwege de luistercijfers, maar puur vanuit de wens van een aantal DJ s die geraakt waren door het conflict in Sudan (Darfur) waar zij graag voor in actie wilden komen. Tenslotte is het de stad waar het Glazen Huis dat jaar neerstrijkt, alles aangelegen om 3FM Serious Request tot een succes te laten zijn. Zes dagen wordt de stad voor een miljoenenpubliek op de radio, internet en televisie oneindig veel genoemd en getoond en vele duizenden bezoekers komen naar de stad om de DJ s in het Glazen Huis te bezoeken. Al met al genoeg redenen voor de drie partijen om - gedurende de voorbereidende fase en tijdens het evenement zelf - tot een fantastische samenwerking te komen en alles op alles te zetten om van 3FM Serious Request een succes te maken. En al is het breken van records absoluut niet het doel; natuurlijk droomde iedereen stiekem van een hoge opbrengst. In tijden waarin ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties onder financiële en maatschappelijke druk staan, is het voor velen hartverwarmend dat er zo intensief aandacht wordt gegeven aan de problemen van de mens over de grens en in het bijzonder een stille ramp die aan onze aandacht is ontsnapt. Als projectleider 3FM Serious Request bij Leiden Marketing was het een grote eer om voor dit bijzondere doel en mijn eigen stad Leiden een jaar lang te mogen werken. Mijn dank gaat uit naar de fantastische samenwerking met en inzet van de stagiairs, vrijwilligers, kernteamleden, collega s, Campaigns & Results, gemeente Leiden, hulpdiensten, 3FM, LittleFish, en het Rode Kruis, maar bovenal naar de eindeloze schare van mensen in de stad die zich met ongekend enthousiasme hebben ingezet. Dankzij de ondersteuning van de partners van Leiden Marketing, maar met name de tomeloze inzet van zo velen in de stad en de regio werd het een groot succes: in de rijke historie van de Leiden is wederom geschiedenis geschreven. Jeroen Visser Projectleider SR11 Leiden Marketing 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave Inleiding Rapportage Werkwijze Opbrengst en bereik 3FM Serious Request Leiden De opbrengst door de jaren heen Steden in de race voor het Glazen Huis Herkomst van de donaties Leiden De Leidse Regio Speciale actiesite Donaties van bezoekers van het Glazen Huis Hoogte van donaties bezoekers Glazen Huis naar opleidingsniveau Bereik en waardering 3FM Serious Request Waardering Publieksbereik Bereik van promotiemiddelen Leiden en het Glazen Huis Het profiel van de bezoeker van het Glazen Huis Man of vrouw Herkomst Leeftijd en opleidingsniveau Het aantal bezoekers Meten is weten Hoe gedroeg de bezoeker zich in Leiden? Politie Crowdmanagement Medische zorg Brandweer Opsporing Hoe kwamen de bezoekers naar Leiden? Wat kwam de bezoeker (nog meer) doen in Leiden? Hoofdreden van het bezoek Uitgaven aan de lokale economie Wat vond de bezoeker van Leiden? Leiden, Stad van Ontdekkingen Herhalingsbezoek aan Leiden Waardering in rapportcijfers De bereikbaarheid van Leiden Conclusie

4 1 Inleiding In dit rapport wordt het effect van 3FM Serious Request voor (met name) de stad Leiden toegelicht. Door Leiden Marketing is opdracht gegeven aan twee organisaties om hier onderzoek naar te doen: het Bureau CityTraffic heeft de bezoekers aantallen gemeten en het onderzoeksbureau DESAN heeft, in samenwerking met de afdeling Strategie en Onderzoek van de gemeente Leiden, onderzoek gedaan naar de impact van het Glazen Huis op de stad (horeca, detailhandel en imago van de stad). 1.1 Rapportage Leiden heeft veel inspanning verricht om zoveel mogelijk mensen in de regio te mobiliseren en in actie te komen voor 3FM Serious Request. In dit rapport is daarom tevens het effect hiervan meegenomen. De rode draad in dit rapport vormt de vraag of 3FM Serious Request 2011 succesvol is verlopen. Ieder hoofdstuk en iedere (sub)paragraaf geeft een deelantwoord op deze vraag. De twee centrale deelvragen die dit onderbouwen, worden uitgewerkt in hoofdstuk twee en drie; wat is de opbrengst en het bereik geweest van 3FM Serious Request?, en ten tweede wat is het effect van 3FM Serious Request voor de stad Leiden?. 1.2 Werkwijze Voor zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve deel van het onderzoek is gekozen voor samenwerking met twee ervaren bureaus. Daarnaast is voornamelijk gebruik gemaakt van de cijfers en gegevens die beschikbaar zijn gesteld door 3FM en het Nederlandse Rode Kruis, maar ook door politie Hollands Midden (Leiden) en Stadsparkeerplan. CityTraffic meet al langer voor de stad Leiden de bezoekersaantallen in het centrum van de stad. Dit wordt gedaan middels het meten van (unieke) Bluetooth (GSM)-frequenties. Om de foutmarges te verkleinen, wordt alvorens het meten eerst onderzocht hoeveel mensen er op een bepaalde locatie hun Bluetooth aan hebben staan. Omdat CityTraffic dit systeem in een groot aantal steden hanteert en continu op straat onderzoek doet, is de betrouwbaarheid hiervan hoog. In het Stationsgebied en op de Beestenmarkt waren nog geen meetpunten aangebracht. Deze zijn speciaal voor deze gelegenheid aangebracht. Onderzoeksbureau DESAN is, na een offertetraject, door Leiden Marketing uitgekozen om onderzoek te doen naar de effecten van het Glazen Huis op de lokale economie en het imago van de stad. Gedurende de gehele week van 3FM Serious Request zijn 417 enquêtes afgenomen. Deze zijn gedurende de gehele dag afgenomen, om en nabij het Glazen Huis (Beestenmarkt) en het Stationsgebied. De enquêteurs waren herkenbaar gekleed in hesjes van de gemeente Leiden. 3FM heeft veel inzicht in de hoeveelheid acties voor 3FM Serious Request door onder andere de Kom in Actie - site. Deze informatie verschaft inzicht in de hoeveelheid acties die in Nederland, en dus ook in Leiden en de regio Leiden zijn georganiseerd. Het Nederlandse Rode Kruis krijgt alle stortingen direct op haar rekening gestort en zorgt er daarnaast voor dat de cheques die zijn ingeleverd bij het Glazen Huis worden verzilverd. Zij hebben daarom een goed inzicht in de herkomst en hoeveelheid geld die is gedoneerd aan het Glazen Huis. Leiden Marketing heeft aan de hand van de onderzoeksresultaten en informatie van voornoemde partners dit eindrapport opgesteld. 4

5 Vóór publicatie is dit eindrapport ter verificatie en instemming voorgelegd aan de volgende partijen: Stuurgroep SR11 Leiden Jan-Jaap de Haan, wethouder Cultuur, gemeente Leiden René de Jong, voorzitter a.i. Leiden Marketing Renée Merkx, bestuurlid Leiden Marketing Ronald Gerritsen, Hoofd realisatie, gemeente Leiden John Kroes, directeur Leiden Marketing Gemeente Leiden Chris de Mol, procesmanager SR11, gemeente Leiden Politie Hollands Midden Henk de Jong, Adviseur Operationele Ondersteuning 3FM Ben Houdijk, productiemanager SR11 Noëlle Beyne, PR Adviseur NPO Little Fish Maikel Steur, productieleider SR11 Nederlandse Rode Kruis Cynthia van der Heyden, projectleider Sr11 Onderzoeksbureau DESAN CityTraffic Door deze partijen te involveren is ondervangen dat er eventuele fouten of foute interpretaties van de beschikbaar gestelde gegevens in de rapportage konden sluipen. 5

6 DARFUR CONGO LANDMIJNEN WATER & SANITATIE OP DE VLUCHT MALARIA AIDSWEZEN MOEDERS GETROFFEN DOOR OORLOG Opbrengst 2. Opbrengst en bereik 3FM Serious Request Leiden 3FM Serious Request werd in 2004 voor het eerst georganiseerd. Drie DJ s haalden in vijf dagen bijna 1 Miljoen Euro op, wat werd gebruikt door het Rode Kruis voor de nood in Darfur. De jaren daarop werd, afwisselend met meer of minder financiële steun van de overheid, steeds meer geld opgehaald voor stille rampen waar het Rode Kruis zich voor inzet. 2.1 De opbrengst door de jaren heen Na drie keer in Utrecht, verhuisde het Glazen Huis naar Den Haag, Breda, Groningen, Eindhoven en in 2011 Leiden. Sinds de start van 3FM Serious Request is de opbrengst van het jaar ervoor overtroffen. Vanaf 2010 (Eindhoven) is de overheid gestopt met een financiële bijdrage. De angst bestond dat dit zou betekenen dat er veel minder geld zou worden opgehaald, maar dit bleek niet het geval. In 2010 werd zelfs 3 miljoen euro meer opgehaald dan in Het is echter nooit de bedoeling van 3FM geweest om ieder jaar een recordbedrag op te halen. Iedere euro is er immers één, en komt volledig ten goede aan het werk van het Rode Kruis en het thema van die editie Opbrengst per jaar / thema Desalniettemin werd ook in Leiden met grote spanning uitgekeken naar de bekendmaking van het eindbedrag. De opbrengst van was met bijna 21% meer dan het jaar ervoor (figuur 1). Overigens wordt het échte eindbedrag van 3FM Serious Request pas later in het jaar bekend gemaakt. Net als vorig jaar komt er namelijk, bovenop het bedrag dat gecommuniceerd wordt op 24 december, wellicht nog extra geld binnen in de maanden daarna Figuur 1: Opbrengst 3FM Serious Request 2004 t/m Steden in de race voor het Glazen Huis 3FM Serious Request sloeg met de jaren steeds meer aan bij het publiek. Met de toename van de aandacht en populariteit, nam ook de interesse van steden toe. 3FM Serious Request bleek namelijk ook een uitstekende manier om burgers bewust te maken van de problemen over de grens, en bovendien een positief effect te hebben op het imago van de stad. Inmiddels willen veel steden het Glazen Huis welkom heten. Stad en regio waar het Glazen Huis neerstrijkt zetten zich naar verhouding extra in om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit was ook het geval in Leiden. Vanuit Leiden Marketing werd een projectteam opgericht, waarin alle Leidse sectoren waren vertegenwoordigd. De leden van dit team mobiliseerden vervolgens hun achterban (bedrijfsleven, sport, cultuur, muziek et cetera). Leiden heeft op deze wijze willen bewerkstelligen dat de gehele Leidse bevolking en regio in aanraking kwam met, of in actie kwam voor 3FM Serious Request. 6

7 Aantal Donaties 2.3 Herkomst van de donaties Iedere euro die gedoneerd wordt aan 3FM Serious Request, komt direct op de rekening van het Rode Kruis. Dit geldt dus ook voor alle telefonische donaties, bankdonaties, cash-donaties bij het Glazen Huis en alle andere donaties. Hiermee is volledig transparant dat iedere euro die wordt opgehaald ook daadwerkelijk wordt besteed aan het doel. Uitgezonderd de euro s die door de brievenbus(sen) bij het Glazen Huis cash worden gedoneerd, kan op basis van de gegevens van het Nederlandse Rode Kruis de herkomst van de donaties worden achterhaald Leiden Uit de gegevens van het Nederlandse Rode Kruis kan worden geconcludeerd dat de meeste donaties uit Amsterdam en Utrecht afkomstig zijn, op de voet gevolgd door Leiden (figuur 2). Zeker gezien de grootte van de stad, blijkt het aantal donaties in Leiden verhoudingsgewijs zeer hoog: 3.23 % van de Steden Top 10: aantal en type donaties Herkomst van donaties 3FM Serious Request TOTAAL ONLINE PLATEN ONLINE DONATIE BANKDONATIES TELEFOON PLATEN KOMINACTIE.NL AMSTERDAM UTRECHT LEIDEN ROTTERDAM DEN HAAG NIJMEGEN GRONINGEN ZWOLLE APELDOORN ENSCHEDE KOMINACTIE.NL TELEFOON PLATEN BANKDONATIES ONLINE DONATIE ONLINE PLATEN TOTAAL Figuur 2: Steden top 10, herkomst van donaties SR11 bevolking van Leiden heeft een donatie gedaan die geregistreerd is. Daarmee is Leiden de stad in Nederland die verhoudingsgewijs de meeste donaties van heel Nederland heeft gedaan. Particulieren, scholen, verenigingen, bedrijven en vele andere organisaties hebben op alle mogelijke manieren 3FM Serious Request gesteund. In totaal zijn er in Leiden geregistreerde donaties gedaan, via alle verschillende mogelijke manieren. Let wel: dit betreft de geregistreerde donaties, welke traceerbaar waren naar herkomst/regio/stad. Er is niet onderzocht hoeveel mensen een bepaalde actie van een particulier direct hebben ondersteund door een financiële bijdrage aan die betreffende actie(s) De Leidse Regio In de regio Leiden (gebied tussen Wassenaar, Voorschoten, Alphen aan de Rijn, Nieuw Vennep, Noordwijk, Katwijk) zijn in totaal donaties geregistreerd. Ten opzichte van het landelijke totaal van geregistreerde donaties is dit bijna 11%. 7

8 Donatie Hoogte van donatie 2.4 Speciale actiesite 3FM en het Rode Kruis werken sinds een aantal jaren met een speciale actiesite. Dit jaar is er echter een groot aantal zaken veranderd aan de site, waardoor er veel meer aandacht kon worden gevraagd voor specifieke initiatieven. Door middel van deze site werd aan mensen en bedrijven de mogelijkheid geboden om hun initiatief of actie aan te melden en onder een breed publiek aanhangig te maken. 274 Aantal geregistreerde acties op Kominactie.nl Figuur 3: Aantal acties op Vanuit Leiden is zeer veel aandacht aan deze speciale actiesite besteed. Acties konden worden aangemeld en extra aandacht op zichzelf vestigen. In de media, alle campagne uitingen en materialen werd opgeroepen om in actie te komen voor 3FM Serious Request en acties aan te melden op de site. Hier is vanuit Leiden uitzonderlijk veel gebruik van gemaakt: naast het hoge aantal geregistreerde acties van 556 (figuur 3), blijkt uit cijfers van 3FM namelijk dat 34% van de totale opbrengst van de Kominactie site uit de Leidse Regio komt. Nog buiten alle andere donaties, vertegenwoordigt dit met bijna ,- alleen al 4.6% van de totale opbrengst van 3FM Serious Request Donaties van bezoekers van het Glazen Huis Later in dit rapport wordt stilgestaan bij het aantal, het profiel en de donaties van de bezoekers van het Glazen Huis. Opvallend is dat het beeld dat hierboven is geschetst, wordt bevestigd in de cijfers over de hoogte van de donaties, afgezet tegen de herkomst van de donateur (figuur 4). Uit onderzoek van onderzoeksbureau DESAN is gebleken dat de uit Leiden afkomstige bezoeker van het Glazen Huis heeft gemiddeld ongeveer 40,- heeft uitgegeven aan 3FM Serious Request. Een logische verklaring kan zijn dat Leidenaren relatief vaker in aanraking zijn gekomen met initiatieven en verhoudingsgewijs vaker een actie hebben gesteund. De reden van dit verschil is verder niet onderzocht. Bezoekers Glazen Huis Donatie 3FM Serious Request Leiden rest Zuid- rest rest regio Holland Nederland Donatie 3FM Serious Request Figuur 4: Donaties bezoekers Glazen Huis 2.6 Hoogte van donaties bezoekers Glazen Huis naar opleidingsniveau Donatie 3FM Serious Request, naar opleidingsniveau laag midden hoog Opleidingsniveau Figuur 5: Hoogte donaties naar opleidingsniveau 2.7 Bereik en waardering 3FM Serious Request 2011 Opvallend is dat er een verband kan worden gelegd tussen de hoogte van de donatie en het opleidingsniveau van de bezoeker van het Glazen Huis (figuur 5). Gemiddeld heeft een lager opgeleide bezoeker van het Glazen Huis 14,- gedoneerd aan 3FM Serious Request; een hoger opgeleid persoon heeft 36,- heeft gedoneerd. De bezoeker met een midden opleiding zit daar tussenin met gemiddeld 28,-. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het profiel van de bezoeker. Het jaar 2011 was het jaar waarin alle records werden verbroken. Allereerst de opbrengst voor Moeders getroffen door Oorlog en Conflicten, maar daarnaast ook het publieksbereik. Het onderzoek naar dit crossmediale bereik is uitgevoerd door SKO en comscore DAx, in opdracht van 3FM. 8

9 2.7.1 Waardering 3FM Serious Request is door de luisteraars positief gewaardeerd met het rapportcijfer 7,7. Jongeren van jaar waren zeer enthousiast met het cijfer 8,0. Circa tweederde van de jongeren geeft aan dat 3FM Serious Request hen aan het denken heeft gezet en circa 90% van de jongeren vindt dat 3FM Serious Request een positieve invloed op de samenleving heeft. Serious Request past volgens vrijwel alle jongeren goed bij 3FM. Het event is erg waardevol voor het imago van 3FM. Het ondersteunt de kernwaarden van 3FM bijzonder goed, met name de waarden maatschappelijk betrokken, positief, echt, liefde voor muziek, sympathiek en spraakmakend scoren zeer hoog. Vrijwel alle jongeren (91%) stellen het zeer of enigszins op prijs als 3FM volgend jaar weer een Serious Request week organiseert Publieksbereik In de tabel hiernaast (figuur 6) is te zien hoe het bereik van 3FM Serious Request is gegroeid vanaf In totaal werden 11.8 miljoen Nederlanders (82%) van boven de 10 jaar oud bereikt met 3FM Serious Request. In vergelijking met 2010 heeft de editie van 2011 ongeveer Nederlanders meer bereikt. Dit gold voor alle platforms: Radio, Televisie en Internet. Internet maakte verhoudingsgewijs de grootste groei door. Ontwikkeling bereik 3FM Serious Request per platform 11,8 11,3 10,6 Crossmediaal bereik ,9 6,6 6,9 6,0 Figuur 6: Bereik 3FM per platform 7,6 7,8 0,6 Bereik SR op alle platforms toegenomen Cijfers in miljoenen Bron TV-cijfers: SKO, NB: bereik= minimaal 5 minuten aaneengesloten gekeken Bron internetcijfers: comscore DAx 1,3 radio televisie internet 1,6 Datum: 2 januari Bereik van promotiemiddelen Om 3FM Serious Request bekend te maken onder de Nederlandse bevolking wordt (beperkt) gebruik gemaakt van promotiemiddelen (figuur 7). De bekendheid van 3FM Serious Request is daarnaast te danken aan de aandacht die lokaal, regionaal en landelijk wordt gegeven aan initiatieven en acties die worden opgezet. Lokaal en regionaal wordt de promotie grotendeels overgelaten aan de stad (en de partners van de stad) waar het Glazen Huis dat jaar neerstrijkt. Uit onderzoek van 3FM blijkt dat de specifieke Leidse buitenreclame en flyers een bereik hebben gehad van 0.9 miljoen Nederlanders. Bereik promotiemiddelen 10 jaar en ouder (in miljoenen) tv beelden glazen huis Spots op tv Spots op 3FM krant Serious Request tv omroepbladen internet tijdschriften Social media donatieboxen en posters Website 3FM Teletekst Inzamelpunten Rode Kruis Website Rode Kruis Single buitenreclame en flyers Leiden Kom in actie initiatieven Figuur 7: Bereik promotiemiddelen 8,3 9,3 7,7 8,8 5,3 5,0 4,6 5,5 4,9 5,7 3,1 3, ,9 4,4 3,3 2,7 4,8 4,4 2,1 3,1 2,4 1,9 2,2 2,0 0,9 0,9 0,4 Effectiviteit van vrijwel alle promotiemiddelen 0,7 toegenomen. Dit jaar voor het eerst gemeten: de Kom 1,0 in actie initiatieven van particulieren en bedrijven. 4,5 1,6 miljoen Nederlanders hebben zo'n actie gezien! 0,9 0,7 4,5 Datum: 2 januari

10 3. Leiden en het Glazen Huis Tussen 18 en 24 december 2011 stond het Glazen Huis op de Beestenmarkt in Leiden. In die periode zijn door het onderzoeksbureau DESAN straatenquêtes gehouden onder bezoekers van het Glazen Huis. Er zijn ter plekke 417 enquêtes afgenomen. In deze rapportage staan de uitkomsten vermeld. Voor 3FM, het Nederlandse Rode Kruis en voor de stad waar het Glazen Huis neerstrijkt, is het profiel van de bezoeker interessant om te weten. Waar komen de bezoekers vandaan? Hoe komen ze naar het Glazen Huis? Wat is de gemiddelde leeftijd? Wat is de man/vrouw verdeling? Wat besteedt de gemiddelde bezoeker, en waaraan? Dit zijn voorbeelden van de vragen die aan de orde kwamen in de enquête. 3.1 Het profiel van de bezoeker van het Glazen Huis Man of vrouw Uit de enquêtes is naar voren gekomen dat verdeling man/vrouw behoorlijk gelijk is geweest: zo n 51% van de bezoekers van het Glazen Huis was vrouw Herkomst Van alle bezoekers kwam 26% van de bezoekers uit Leiden, 74% kwam uit de rest van Nederland. Daarnaast kwam 24% uit de Leidse Regio, hetgeen betekent dat ongeveer de helft van het aantal bezoekers uit Leiden of de regio kwam. Vervolgens is 30% afkomstig uit de rest van Zuid-Holland of Noord-Holland (figuur 8). De rest van de bezoekers kwam uit overige delen van Nederland, met de sterkste vertegenwoordiging uit Gelderland, Utrecht en Noord-Holland. Herkomst Bezoekers 2% 1% 1% 1% 0% 0% 6% 5% 4% 26% Leiden Rest Regio Rest Zuid-Holland Noord-Holland Gelderland Utrecht 10% Noord-Brabant Overijssel Limburg Friesland Flevoland 20% 24% Zeeland Groningen Figuur 8: Herkomst bezoekers Glazen Huis 10

11 3.1.3 Leeftijd en opleidingsniveau Opvallend is dat de meerderheid van alle bezoekers van het Glazen Huis tussen de 25 en 49 jaar oud was (figuur 9). Zo n 30% had een leeftijd tussen de 16 en 24 jaar, en iets minder dan 20% was 50 jaar of ouder. 54% van de bezoekers aan het Glazen Huis is (of wordt) hoogopgeleid, 39% is (of wordt) gemiddeld opgeleid en 7% is (of wordt) laagopgeleid. Mensen die een HBO opleiding hebben afgerond of nog volgen waren met ruim 34% het sterkst vertegenwoordigd op de Beestenmarkt (figuur 10). Leeftijd van bezoeker Glazen Huis Opleidingsniveau bezoekers 60% 50% 60% 40% 50% 30% 20% 10% 40% 30% 20% 10% 0% jaar jaar 50 jaar of ouder 0% laag midden hoog Figuur 9: Leeftijd bezoekers Figuur 10: Opleidingsniveau bezoekers Toelichting bij figuur 10: Respondenten is gevraagd naar hoogst afgeronde of nog volgende opleiding. Laag: LBO, Mavo, VMBO Midden: MBO, HAVO, VWO Hoog: HBO, Universitair 3.2 Het aantal bezoekers Van tevoren was op basis van onderzoeken van eerdere edities rekening gehouden met gemiddeld bezoekers per dag. Niet alleen de informatievoorziening (zoals programmaboekjes en crowdcontrol mechanismen) was hierop afgestemd, ook de inzet van de hulpdiensten heeft rekening gehouden met deze aantallen bezoekers Meten is weten CityTraffic heeft de bezoekersaantallen gemeten aan de hand van unieke Bluetooth (GSM)-frequenties. In het Stationsgebied en op de Beestenmarkt waren nog geen meetpunten aangebracht. Deze zijn speciaal voor deze gelegenheid aangebracht. De Bluetooth-apparatuur meet het aantal passanten, en kan onderscheid maken tussen unieke bezoekers en bezoekers die een tweede of derde keer langskomen. De metingen zijn uitgewerkt in onderstaande grafiek (figuur 11), welke laat zien dat er in een week tijd iets minder dan unieke bezoekers zijn geweest. Hierin is de zaterdag voorafgaande aan de start van 3FM Serious Request op zondag 18 mei meegenomen, maar de aanwezigen bij het eindfeest op 24 december niet. Op de Lammermarkt (waar het eindfeest is gehouden) stond namelijk geen meetapparatuur. Naar schattingen van de Politie Hollands Midden en 3FM waren er bij het eindfeest dit tussen de en bezoekers aanwezig. Tijdens de week van het Glazen Huis (18 t/m 24 december) zijn er dus zo n unieke bezoekers geweest, waarvan velen meerdere keren bij het Glazen Huis zijn geweest. 11

12 Figuur 11: Bezoekersaantallen, uniek en herhalingsbezoekers Het is voor het eerst dat unieke bezoekers zijn geteld bij het Glazen Huis. In voorgaande edities zijn metingen gedaan naar passantendruk en -stromingen en hebben de tellingen het totale aantal bezoekers laten zien, inclusief herhalingsbezoeken. In Leiden zijn in totaal iets minder dan bezoekers bij het Glazen Huis geweest, maar daar zijn de herhalingsbezoeken dus bij gerekend. 3.3 Hoe gedroeg de bezoeker zich in Leiden? Vanuit alle hulpdiensten is met louter lovende woorden gesproken over het publiek dat de betreffende week Leiden en het Glazen Huis heeft bezocht. Eindconclusie is dat iedereen gelukkig is met een goede voorbereiding, goede samenwerking en uiteindelijk goed verloop van dit 3FM Serious Request Politie De Politie Hollands Midden (Leiden) had een speciaal projectteam opgestart, belast met de voorbereidingen op en uitvoering tijdens 3FM Serious Request. Op basis van ervaringen van eerdere steden heeft ook de Leidse Politie zich voorbereid, voor zover mogelijk. Er werd frequent overlegd met alle gemeentelijke afdelingen, hulpdiensten, uitvoerend producent en projectleiders van zowel de gemeente Leiden als Leiden Marketing. Ook met 3FM en de productieleider (en BNN, het Rode Kruis, NOS et cetera) werd - naarmate het evenement dichterbij kwam - frequent overleg gepleegd. Dit zorgde ervoor dat er al in september gedetailleerde informatie beschikbaar was Crowdmanagement Veiligheid stond hoog in het vaandel. Dagelijks was, gedurende het evenement, overleg tussen hulpdiensten 3FM en Leiden Marketing, om de voorafgaande dag te bespreken en eventueel nieuwe zaken aan de orde te brengen. Bovendien had de politie extra camera s in de stad opgehangen om de bezoekersstromen goed in de gaten te kunnen houden. Door politiepersoneel, verkeersregelaars, extra beveiliging, GOA s en met behulp van matrixborden en Sociale Media (twitter) werden de bezoekers in de gaten gehouden respectievelijk geïnformeerd Medische zorg De medische zorg werd verzorgd door het Nederlandse Rode Kruis met een 24/7 voorziening en een extra post bij het eindfeest, waarbij het het GHOR Hollands Midden de coördinerende rol innam. E.e.a. heeft geresulteerd in een gedegen plan met een garantie voor een uitstekende medische zorg. 12

13 3.3.4 Brandweer De regionale brandweer Hollands Midden heeft alle plannen m.b.t. preventie, bijzondere repressie, aanrijdroutes e.d. tegen het licht gehouden en deze voor zover noodzakelijk binnen hun eigen dienst bekend gemaakt. Daarnaast zijn tijdens de opbouw en gedurende het evenement preventieve controles gehouden voor de brandveiligheid op de diverse locaties Opsporing Gedurende het evenement zijn in totaal twaalf mensen aangehouden voor wat kleinere overtredingen als openbare dronkenschap en baldadigheid. De algemene sfeer rond de feestelijkheden was rustig en vriendelijk. Op de laatste dag werden twee mannen aangehouden ter zake een vuurwerkincident. De gemeentelijke handhavers hebben daarnaast verschillende bekeuringen uitgeschreven voor illegale verkoop van alcoholhoudende drank. 3.4 Hoe kwamen de bezoekers naar Leiden? Van de niet uit Leiden afkomstige bezoekers van het Glazen Huis, kwam de ruime meerderheid (60%) van de jongere bezoekers van jaar, met name met het openbaar vervoer naar Leiden (figuur 12). Van de oudere bezoekers (50 jaar of ouder) verkoos bijna de helft de auto/motor boven een ander vervoersmiddel. Voor de bezoeker tussen de 25 en 49 jaar oud, is het verschil veel minder groot: 38% kwam met het openbaar vervoer, en 43% kwam met de auto/motor. In totaal kwam 36% van alle bezoekers die niet uit Leiden kwamen met de auto/motor; 44% van de bezoekers kwam met het openbaar vervoer. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vervoersmiddel (niet-leidenaren) 0% lopen / auto / bus trein anders fietsen motor 50 of ouder 28% 49% 6% 28% 0% % 43% 10% 38% 1% % 18% 13% 60% 2% of ouder Figuur 12: Hoe kwamen de bezoekers naar Leiden 3.5 Wat kwam de bezoeker (nog meer) doen in Leiden? In de week voorafgaand aan Kerst, stond het Glazen Huis op de Beestenmarkt in Leiden. Leiden had op meerdere locaties in de stad activiteiten georganiseerd. Zo waren er drie overlooppleinen, waar mensen, bedrijven en organisaties hun acties voor 3FM Serious Request konden organiseren. Ook was er een ijsbaan en een Kerstmarkt in het centrum. Op basis van onderzoeken naar de effecten van eerdere edities van 3FM Serious Request, werd namelijk voorzien dat er veel extra bezoekers naar de stad zouden komen. Dit was voor Leiden aanleiding om alles uit de kast te halen en de stad van haar beste kant te laten zien. 13

14 Uitgaven in Euro Uitgaven in Euro Hoofdreden van het bezoek Niet verrassend was voor 78% van alle bezoekers was het Glazen Huis de hoofdreden van hun bezoek aan het centrum van Leiden. Uit onderzoek van onderzoeksbureau DESAN blijkt dat iets meer dan de helft van de bezoekers heeft het bezoek aan het Glazen Huis met een andere activiteit gecombineerd. Meestal was dit horecabezoek of winkelen. De bezoeker kwam overduidelijk Figuur 13: Uitgaven bezoekers voornamelijk voor het Glazen Huis: dit is ook te zien aan de donaties (figuur 13) Uitgaven bezoekers 0 Eten en Drinken Winkelen Entreebewijzen Hotel en Pension Donatie 3FM Serious Request Leiden rest Zuid-Holland rest Nederland rest regio Leidenaren die het Glazen Huis bezochten doneerden gemiddeld 40,- aan 3FM Serious Request, tegen 21,- voor de bezoeker uit de rest van Nederland. De bezoekers van het Glazen Huis in Leiden gaven gemiddeld 15,- uit aan eten en drinken en 11 aan winkelen Winkeluitgaven naar opleidingsniveau laag midden hoog Opleidingsniveau Wanneer er wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de bezoeker aan het Glazen huis, en de hoeveelheid geld die werd besteed aan winkelen, kan worden geconcludeerd dat mensen met een hogere opleiding opvallend minder geld uitgaven (figuur 14). Laagopgeleide bezoekers besteedden bijvoorbeeld ongeveer 24,- aan winkelen, terwijl midden- en hoogopgeleide bezoekers hieraan gemiddeld 10,- uitgaven. Figuur 14: Winkeluitgaven naar opleidingsniveau Uitgaven aan de lokale economie Wanneer er wordt uitgegaan van (in totaal) unieke bezoekers en wordt gerekend met de gemiddelde uitgaven per persoon, is tijdens de week van 3FM Serious Request ongeveer 2.85 miljoen euro uitgegeven aan eten en drinken en 2.1 miljoen euro aan winkelen. In totaal is in de week waarin het Glazen Huis in Leiden stond bijna 5 miljoen euro uitgegeven aan de lokale economie. 14

15 Percentage 3.6 Wat vond de bezoeker van Leiden? Leiden heeft sinds 2009 als slogan (Leiden Marketing) Leiden, Stad van Ontdekkingen. Maar Leiden is al eeuwen bekend onder haar bijnaam Leiden, Sleutelstad Leiden, Stad van Ontdekkingen Ruim 30% van de bezoekers kende de slogan Leiden, stad van Ontdekkingen, maar 36% dacht dat de slogan van Leiden Leiden Sleutelstad was (figuur 15). Opvallend is dat één op de vijf bezoekers dacht dat de slogan van Leiden Leiden Leeft was. Bekendheid slogan 'Leiden, Stad van Ontdekkingen' 30% 36% 22% 5% 8% Leiden, Stad van vluchtelingen Lekker Leiden Leiden Leeft Leiden, Stad van ontdekkingen Leiden, Sleutelstad Figuur 15: Bekendheid slogan Leiden Herhalingsbezoek aan Leiden Meer dan 20% van de bezoekers aan het Glazen Huis was voor de eerste keer in Leiden. 81% van de bezoekers die niet uit Leiden kwamen is van plan om binnen een half jaar de stad Leiden nogmaals te bezoeken. Van de bezoekers uit de regio is dit zelfs 100%. En 84% van de bezoekers raadt anderen een bezoek aan Leiden aan. De binnenstad / centrum / uitstraling (25%) vindt men het meest aantrekkelijk aan Leiden (figuur 16) gevolgd door historie / monumenten / bezienswaardigheden (14%). 17 % van de bezoekers geeft aan dat zijn of haar mening over de stad in positieve zin is veranderd door het bezoek aan het Glazen Huis. Voor 81% is deze mening niet veranderd. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wat vindt de bezoeker het meest aantrekkelijk aan Leiden Meest aantrekkelijk Figuur 16: Aantrekkelijkheid van Leiden 15

16 3.6.3 Waardering in rapportcijfers Aan het eind van de enquête is de bezoekers aan Leiden gevraagd een rapportcijfer te geven aan de verschillende onderwerpen. De hoogste waardering kreeg de historie van Leiden, gevolgd door Cultuur en horeca (figuur 17). Figuur 17: Waardering in rapportcijfers Rapportcijfers voor Leiden 8,1 7,8 7,6 7,6 7,5 7,5 7,3 7,2 7, De bereikbaarheid van Leiden Opvallend is de positieve waardering (7.5) voor de bereikbaarheid van Leiden. De waardering voor de bereikbaarheid van Leiden is nader onderzocht (figuur 18). De bezoekers is gevraagd hun mening over de verschillende vormen van de bereikbaarheid te geven aan de hand van een rapportcijfer. Met name de bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer scoort hoge cijfers. De investering van Stadsparkeerplan in extra parkeerplaatsen aan de Haagweg heeft tijdens de week van het Glazen Huis gezorgd voor 6000 extra parkeerders per dag. 7 lopen / fietsen Cijfers voor de bereikbaarheid van Leiden 7,2 auto / motor 7,7 Figuur 18: Bereikbaarheid in rapportcijfers 7,9 7,5 bus trein gemiddeld 16

17 4. Conclusie Het succes van 3FM Serious Request lijkt niet te stuiten. Het Nederlandse publiek blijkt massaal Het Glazen Huis in haar hart te hebben gesloten. De drie vastende DJ s van 3FM hebben een vaste plaats ingenomen tussen Sinterklaas, Kerst en Oud&Nieuw. De campagne rond 3FM Serious Request komt pas vanaf november voorafgaand aan de week op gang. Maar de organisatoren zijn al ruim van tevoren bezig met alle voorbereidingen. Vanwege het unieke karakter, de dynamiek van Radio, maar vooral vanwege het feit dat het Glazen Huis rondreist van stad naar stad, is er voor geen enkele partner sprake van gewenning. Dit betekent dat zowel 3FM als het Nederlandse Rode Kruis en de stad in kwestie ieder jaar het wiel opnieuw moeten uitvinden. Het gevolg hiervan is dat iedereen die betrokken is er álles aan doet om het evenement succesvol te laten verlopen. In de editie in Leiden heeft de uitstekende samenwerking tussen deze drie partners (3FM, het Nederlandse Rode Kruis en de stad Leiden) geleid tot de ideale omstandigheden waarin 3FM Serious Request een voedingsbodem heeft weten te vinden voor wat de basis bleek voor een uiterst goed verlopen editie. Samengevat is 3FM Serious Request op alle fronten een groot succes geweest: Opbrengst: Bereik: euro 21% meer dan de voorgaande editie, een record 11.8 miljoen mensen meer dan vorig jaar Waardering: gemiddelde rapportcijfer 7.7 jongeren gaven het rapportcijfer 8 Acties: Totaal aantal geregistreerde donaties: (regio Leiden: ; 11% van het totaal) Ook voor de stad Leiden is 3FM Serious Request een groot succes geweest: allereerst is Leiden uitermate trots op de inzet van haar bewoners, de bewoners in de regio, de organisaties en bedrijven die in actie zijn gekomen of anderszins hun medewerking hebben verleend. Het evenement is veilig en ordelijk verlopen, zonder noemenswaardige incidenten. De interne en externe voorbereiding en samenwerking verliep gesmeerd en plezierig. Bovendien heeft Leiden zich een week lang van haar beste kant kunnen laten zien en heeft de binnenstad dientengevolge in totaal extra bezoekers welkom geheten, die ongeveer vijf miljoen euro hebben uitgegeven aan de lokale economie. Er kan worden geconcludeerd dat er op alle fronten sprake was van een win-win situatie: alle betrokkenen zijn tevreden geweest met het verloop van 3FM Serious Request: het Rode Kruis, 3FM, de stad Leiden, de bezoekers van Leiden, de luisteraars en de kijkers. Het is niet voor niets dat er veel stemmen gehoord worden in de stad die vragen wanneer het Glazen Huis weer terugkomt naar de stad. 3FM: we zien jullie graag nog eens terug in Leiden! 17

Dam tot damloop. Ruim 36.757 lopers (op de hoofdafstand!) en 115.000 bezoekers langs het parcours van het

Dam tot damloop. Ruim 36.757 lopers (op de hoofdafstand!) en 115.000 bezoekers langs het parcours van het Rugdikte: 5.02mm 30/10/2014 centrum van Amsterdam naar het centrum van Zaanstad, maken de Dam tot damloop een groot evenement (het grootste hardloopevenement van Nederland) met een flinke impact op de

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam

Economische impact. Le Grand Départ du Tour de France 2010. Rotterdam Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Rotterdam Rapport van Daan Vogelaar Hogeschool Rotterdam 1 Economische impact Le Grand Départ du Tour de France 2010 Daan Vogelaar 0796821 Opdrachtgevers:

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Voorwoord Beste lezer, Na vijf jaar Leren van Experimenteren is een einde gekomen aan het project Kenniswijk. Tijd om de resultaten van dit grootschalige experiment in een samenvattende rapportage aan

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN Mei 2007 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke Vereniging voor Kleine

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Gebroeders Van Limburg festival. Effectmeting Nijmeegse evenementenmonitor

Gebroeders Van Limburg festival. Effectmeting Nijmeegse evenementenmonitor Gebroeders Van Limburg festival Effectmeting Nijmeegse evenementenmonitor Gebroeders Van Limburg festival Effectmeting Nijmeegse evenementenmonitor Datum: december 2009 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie