Begroting Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken"

Transcriptie

1 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal Toelichting op de begroting Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Toelichting op de begroting Gemeente Heemstede Toelichting op de begroting BIJLAGE 1: begroting 2016 apparaatskosten Pagina 3 van 11

4 1.1 gemeente Bloemendaal Bloemendaal Begroting Begroting Meerjarenbegroting (t/m marap 1) WSW EN RE-INTEGRATIE L lasten WSW L lasten re-integratie L lasten re-integratie (overheveling minimabeleid) L stelpost taakstelling B baten integratieuitkering rijk WSW deel B baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel B baten meeneemdeel INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BUIG B baten debiteuren B baten tijdelijke vangnetregeling 2015/2016 p.m p.m. p.m. p.m INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BBZ B baten debiteuren KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE L lasten sociale uitkeringen BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID L lasten bijzondere bijstand L lasten schuldhulpverlening L lasten minimabeleid B baten debiteuren FRAUDEBEHEERSING L lasten fraudebeheersing MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS L lasten vluchtelingenwerk B baten COA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. B baten uitvoeringsbudget inburgering APPARAATSKOSTEN L lasten salarissen en sociale lasten L lasten overhead L lasten automatiseringskosten OVERIGEN L lasten werkplein L lasten benchmark TOTAAL Pagina 4 van 11

5 1.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Bloemendaal WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn een op een begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit Daarnaast wordt van de extra van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid jaarlijks een bedrag van ingezet voor inkoop van re-integratiediensten. De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is beschikbaar. Het tekort van is als extra (bezuinigings) taakstelling opgenomen. Daarnaast zijn er voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk , en Deze zijn als negatieve lasten opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet). Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met verhoogd tot , gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget In 2017 en 2018 daalt het rijksbudget jaarlijks met als gevolg van de ingroeiregeling van het nieuwe objectieve verdeelmodel. De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Voor 2016 is uitgegaan van een uitkering op basis van de tijdelijke vangnetregeling van Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met verhoogd tot De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor worden ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond (aandeel Bloemendaal ) en is opgenomen in de cijfers vanaf In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel (aandeel Bloemendaal ). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Bloemendaal in het werkplein bedraagt afgerond De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen 8.000, waarvan het aandeel Bloemendaal Pagina 5 van 11

6 2.1 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmerliede en Spaarnwoude Begroting Begroting Meerjarenbegroting (t/m marap 1) WSW EN RE-INTEGRATIE L lasten WSW L lasten re-integratie L lasten re-integratie (overheveling minimabeleid) L stelpost taakstelling B baten integratieuitkering rijk WSW deel B baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel B baten meeneemdeel INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BUIG B baten debiteuren B baten tijdelijke vangnetregeling 2015/ p.m. p.m. p.m INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BBZ B baten debiteuren KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE L lasten sociale uitkeringen BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID L lasten bijzondere bijstand L lasten schuldhulpverlening L lasten minimabeleid B baten debiteuren FRAUDEBEHEERSING L lasten fraudebeheersing MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS L lasten vluchtelingenwerk B baten COA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. B baten uitvoeringsbudget inburgering APPARAATSKOSTEN L lasten salarissen en sociale lasten L lasten overhead L lasten automatiseringskosten OVERIGEN L lasten werkplein L lasten benchmark TOTAAL Pagina 6 van 11

7 2.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn een op een begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit Daarnaast wordt van de extra van het rijk ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid jaarlijks een bedrag van ingezet voor inkoop van re-integratiediensten. Ten opzichte van 2015 dalen de lasten re-integratie met De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is beschikbaar. Het overschot van is onder de regel taakststeling opgenomen. Daarnaast zijn er voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk 5.000, en Deze zijn als negatieve lasten opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet). Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met verhoogd tot gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Voor 2016 is uitgegaan van een uitkering op basis van de tijdelijke vangnetregeling 2015/2016 van Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met verhoogd tot De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor worden ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond (aandeel Haarlemmerliede ) en is opgenomen in de cijfers vanaf In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel (aandeel Haarlemmerliede 4.000). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Haarlemmerliede in het werkplein bedraagt afgerond De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen 8.000, waarvan het aandeel Haarlemmerliede Pagina 7 van 11

8 3.1 gemeente Heemstede Heemstede Begroting Begroting Meerjarenbegroting (t/m vjn) WSW EN RE-INTEGRATIE L lasten WSW (cf begrotng Paswerk) L lasten re-integratie L lasten re-integratie overheveling minimabeleid L bijdrage in nadelig saldo paswerk L stelpost taakstelling B baten integratieuitkering rijk WSW deel B baten integratieuitkering rijk re-integratiedeel B baten meeneemdeel B baten reserve Participatiewet INKOMENSVOORZIENINGEN PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BUIG B baten debiteuren B baten reserve BUIG INKOMENSVOORZIENINGEN BBZ L lasten sociale uitkeringen B baten rijksbudget BBZ B baten debiteuren KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE L lasten sociale uitkeringen BIJZ. BIJSTAND, SCHULDHULP EN MINIMABELEID L lasten bijzondere bijstand L lasten schuldhulpverlening L lasten minimabeleid B baten debiteuren FRAUDEBEHEERSING L lasten fraudebeheersing MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUSHOUDERS L lasten vluchtelingenwerk (2015 incl.doorl.inburg.traj.) B baten COA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. B baten uitvoeringsbudget inburgering APPARAATSKOSTEN L lasten salarissen en sociale lasten L lasten overhead L lasten automatiseringskosten OVERIGEN L lasten werkplein L lasten benchmark TOTAAL Pagina 8 van 11

9 3.2 Toelichting begroting 2016 gemeente Heemstede WSW en re-integratie Als (financieel) uitgangspunt voor deze begroting is gehanteerd dat de integratie-uitkering Participatiebudget (onderdeel van het sociaal domein) toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. De via het gemeentefonds beschikbare re-integratiebudgetten 2016 t/m 2019 (onderdeel van de integratieuitkering Participatiewet sociaal domein) zijn 1 op 1 begroot als lasten re-integratie. Voor 2016 is dit Daarnaast wordt voor inkoop van re-integratiediensten jaarlijks extra ingezet vanuit de van het rijk te ontvangen gelden voor stimulering minimabeleid. Ten opzichte van 2015 dalen de lasten reintegratie met De lasten WSW zijn begroot conform de (meerjaren)begroting van Paswerk, voor Vanuit de integratie-uitkering participatiewet WSW is beschikbaar. Voor 2016 is een onttrekking uit de reserve participatiewet benodigd van Voor 2017 kan nog het restant van deze reserve van worden onttrokken. Daarnaast zijn voor 2017 t/m 2019 extra (bezuinigings) taakstellingen opgenomen van respectievelijk , en , die als negatieve lasten zijn opgenomen. De mogelijkheid bestaat dat deze taakstelling wordt betrokken bij de andere programma s uit het sociaal domein (WMO en Jeugdwet) Inkomensvoorzieningen Participatiewet, IOAW en IOAZ De bijstandsuitkeringen zijn ten opzichte van de begroting 2015 met verhoogd tot gebaseerd op de realisaties t/m het eerste halfjaar Voor 2017 t/m 2019 zijn de bijstandsuitkeringen op dit niveau gehouden. De post baten rijksbudget BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) betreft de specifieke doeluitkering van het rijk, en is voor 2016 begroot op gebaseerd op het nader voorlopig rijksbudget De baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) zijn begroot op , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Voor 2016 komt Heemstede op basis van de begrote lasten en baten niet in aanmerking voor de tijdelijke vangnetregeling 2015/2016. Uit de reserve BUIG moet in worden onttrokken ( bijstandsuitkering -/ BUIG rijksbudget -/ baten verstrekte leningen). In 2017 en 2018 loopt deze onttrekking jaarlijks met op tot respectievelijk en in verband met de daling van de rijksuitkering BUIG. Inkomensvoorzieningen BBZ De uitkeringslasten BBZ zijn voor 2016, net als voor 2015, geraamd op Als rijksbudget (vast en declarabel) is opgenomen en als baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) , gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Bijzondere bijstand, schuldhulp en minimabeleid De bijzondere bijstand is als gevolg van de hogere taakstelling asielzoekers (inrichtingskosten huisvesting) met verhoogd tot De schuldhulp en minimabeleid zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m De uitgaven t/m het eerste halfjaar 2015 geven geen aanleiding het budget voor 2016 aan te passen. Ook de baten uit verstrekte leningen (gecorrigeerd met buiten invorderingstellingen) van zijn gebaseerd op de gemiddelde realisaties 2012 t/m Maatschappelijke begeleiding statushouders De hier opgenomen lasten van voor de maatschappelijke begeleiding statushouders zijn gebaseerd op het voor 2015 afgesloten jaarcontract met de Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland. De bedragen die hiervoor wordt ontvangen van de COA zijn als p.m. opgenomen. Apparaatskosten De 3 decentralisaties, te weten Participatiewet, AWBZ/Wmo en Jeugdzorg, hebben gevolgen voor het takenpakket en de daarbij behorende formatie van de intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). De structurele uitbreiding in 2015 bedraagt 2,05 fte ofwel afgerond (aandeel Heemstede ) en is opgenomen in de cijfers vanaf In de cijfers 2015 is tevens de incidentele uitbreiding voor 2015 opgenomen van 0,5 fte ofwel (aandeel Heemstede ). Een toelichting van de toegerekende salariskosten, automatiseringskosten en overhead is opgenomen in bijlage 1. Overigen Eind 2014 is het Werkplein geopend aan de Zijlsingel waar 9 gemeenten, het UWV en reintegratiebedrijven samenwerken, o.a. in het Werkgeversservicepunt. Het betreft jaarlijkse overheadkosten ad voor de fysieke aanwezigheid van consulenten IASZ op het Werkplein. Het aandeel Heemstede in het werkplein bedraagt afgerond De benchmark (beheer Divosa/Stimulansz) levert gegevens op over het prestatieniveau van een afdeling sociale zaken in vergelijking met andere gemeenten of vergelijkbare organisaties. Ultimo 2014 waren er 208 gemeenten op aangesloten (zijnde 84 % van de landelijke bijstandspopulatie / budget). De jaarlijkse kosten bedragen 8.000, waarvan het aandeel Heemstede Pagina 9 van 11

10 Pagina 10 van 11

11 BIJLAGE 1 BEGROTING 2016 APPARAATSKOSTEN Intergemeente Afdeling Sociale Zaken (IASZ) IASZ Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede 1. Salariskosten (artikel 7a/b) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/ Salariskosten (tot max functierang) Meerkosten via salaris begroting begroting struct.uitbreiding incid.uitbreiding Automatiseringskosten (artikel 7c) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/ Jaarlijks onderhoud 2015 Szwnet begroting begroting Overhead (artikel 7d) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/ DAR tarief 2015 per fte (geen stijging t.o.v. 2014) Begroting aantal Fte's ,44 Aftrek loketfuncties -3,80 Door te berekenen Fte's 26,64 begroting begroting Pagina 11 van 11

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Managementrapportage 2015-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2015-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2015-01 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 21 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. REALISATIE DOELSTELLINGEN... 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Jaarrekening Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Jaarrekening Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 1 van 30 Intergemeentelijke

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-04. Tevens jaarverantwoording 2014. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-04. Tevens jaarverantwoording 2014. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-04 Tevens jaarverantwoording 2014 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 26 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord... 4 2.1

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

Managementrapportage 2011-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2011-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2011-03 1.1 VOORWOORD...4 1.2 INLEIDING...5

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 15 december 2015 de navolgende gemeenschappelijke regeling vastgesteld: Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken.

Nadere informatie

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269

Begroting. realisatie 8.000 5.541 - 600 3.977 30.020 48.437 56.702 84.000 55.481 30.000 130.597 87.000 5.000 16.610 5.000 5.269 Bernisse Begroting Realisatie 21 Wet Werk en Bijstand reintegratie Uitstroompremie Keuringen Scholingskosten 8. 5.541 6 3.977 7.4 1.564 2 4.784 Dienstbetrekkingen 3.2 48.437 18.417 44.699 Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Personele consequenties decentralisaties voor de IASZ

Personele consequenties decentralisaties voor de IASZ Personele consequenties decentralisaties voor de IASZ Inleiding De doelstelling van het samenwerkingsverband Sociale Zaken was het boeken van efficiencyvoordeel voor 4 gemeenten (Bennebroek was toen nog

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015

Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein. Beeldvormende avond 3 december 2015 Financiële ontwikkelingen decentralisaties sociaal domein Beeldvormende avond 3 december 2015 1 Binnenlands Bestuur Uitgaven 3d een black box Miljoenentekort jeugdzorg in regio Utrecht 2 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

Managementrapportage 2012-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2012-01. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2012-01 1.1 VOORWOORD...4 1.2 INLEIDING...6

Nadere informatie

Financieel kader Bernisse en Spijkenisse voor de Participatiewet

Financieel kader Bernisse en Spijkenisse voor de Participatiewet Financieel kader Bernisse en Spijkenisse voor de Participatiewet Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Datum: 16 september 2014 Versie: 1 Auteur(s): V.R.P. Ruis Afkortingenlijst Ioaw Ioaz

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : 3 e Kwartaalrapportage 2012 ISD Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 27-11-2012 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

2 e Marap Bijlage nr. II

2 e Marap Bijlage nr. II Bijlage nr. II Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Exploitatieoverzicht...4 Toelichting...5 Lijst van afkortingen...8 2 Voorwoord Voor u ligt de van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

KADERNOTA RDWI

KADERNOTA RDWI KADERNOTA RDWI 2017-2020 Kadernota 2017-2020 def v 1.0 20-01- 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN 5 3 FINANCIEEL PERSPECTIEF 6 Kadernota 2017-2020 def v 1.0 20-01- 2 1 Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Managementrapportage

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2012-03 1.1 VOORWOORD...4 1.2 INLEIDING...5

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 december 2014 bestemd voor de gemeenteraad

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 december 2014 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 december 2014 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2014_BW_00943 Onderwerp Begrotingswijziging 2015-I ISD Bollenstreek - Besluitvormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Financiële kaders 2017

Financiële kaders 2017 Financiële kaders 2017 Gemeenschappelijke regeling Werkplein Fivelingo In oprichting Datum : 14 april 2016 Versie : 2.1 DEFINITIEF (verkorte versie) Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Fivelingo

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Programma 7 Werk en inkomen

Programma 7 Werk en inkomen Programma 7 Werk en inkomen Commissie Samenleving (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en) Sociale Zaken Sociale Zaken en Werkgelegenheid Realisatie programmadoelstelling (missie) Programmadoelstelling:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0007517 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder F.J.P.M. Cuijpers Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget 2016 Voorstelnummer : 16.42 Info bij afdelingshoofd : Fred Donk Telefoonnummer :

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

De uitdagingen van de Participatiewet

De uitdagingen van de Participatiewet Presentatie raadscommissie De uitdagingen van de Participatiewet 22 september 2016 Programma 19.30 Project Participatiewet; - Project Participatiewet en zijn uitdagingen 2016 (e.v.) (mede gericht op terugdringen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Managementrapportage 2 e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Managementrapportage 2 e kwartaal 2008 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Corsa 2008014772 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) GEMEENTE BENNEBROEK GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE O INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Product Bladzijde

Nadere informatie

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2011-01 1.1 VOORWOORD...5 1.2 INLEIDING...6

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft kennisgenomen van de verdeling van de re-integratiemiddelen over de verschillende instrumenten en taken.

B&W Vergadering. 1. Het college heeft kennisgenomen van de verdeling van de re-integratiemiddelen over de verschillende instrumenten en taken. 2.1.3 Bestedingen Participatiebudget 2017. 1 Dossier 1560 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1560 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bestedingen Participatiebudget

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 29 november 2016 Zaaknummer : 368266 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0774 B.15.0774 Landgraaf, 21 april 2015 ONDERWERP: 1e berap 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 28 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015 Augustus 2015 1

Halfjaarcijfers 2015 Augustus 2015 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Exploitatieoverzicht...4 Toelichting...5 Exploitatiekosten...5 Participatie...5 Inkomen...6 Zorg...7 Jeugd... 12 Verdeling exploitatiekosten... 12 Lijst

Nadere informatie

Vragen Voorjaarsnota Zuidplas 2011 (onderdeel van de Kadernota)

Vragen Voorjaarsnota Zuidplas 2011 (onderdeel van de Kadernota) Vragen Voorjaarsnota Zuidplas 2011 (onderdeel van de Kadernota) 1. In haar vergadering van 19 april jl. heeft de Raad ingestemd met het sluitend maken van de begroting door onder meer het onttrekken van

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Najaarsbericht 2012 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 30 oktober 2012, 0. Samenvatting Hierbij bieden wij u het najaarsbericht 2012 aan over

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 9 mei 2017 Financieel Juridisch. Gemeenteraad

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 9 mei 2017 Financieel Juridisch. Gemeenteraad *Z0118778EEE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : dhr. L. Huberts Zaakgericht\443 Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Zaaknummer Z.17-20409 Datum: 1 mei 2017

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Factsheets sociaal domein, vastgoed en risico s Gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek 21 november 2012

Factsheets sociaal domein, vastgoed en risico s Gemeente Doetinchem en Oude IJsselstreek 21 november 2012 www.pwc.nl Factsheets sociaal domein, vastgoed en risico s Gemeente en 21 november 2012 Inhoudsopgave 1. Sociaal domein 2. Vastgoed 3. Risico inventarisatie PwC Slide 2 1. Sociaal domein Uitgangspunten

Nadere informatie

Sociale Dienst Oost Achterhoek

Sociale Dienst Oost Achterhoek gemeente ^ Berkelland * ^ O ^ culr» ^^Tnt^wijk Sociale Dienst Oost Achterhoek Tweede Bestuursrapportage Tweede bestuursrapportage Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage aan. In deze

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

M oerdijk. qemeenre. Van Aan RAADSINFORMATIEBRIEF. Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant

M oerdijk. qemeenre. Van Aan RAADSINFORMATIEBRIEF. Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant qemeenre M oerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van Aan : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant Nummer griffie Zaaknummer

Nadere informatie

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Inhoud 1. Macrobudget gebundelde uitkering 2. Verdeelmodel gebundelde uitkering 3. Participatiemiddelen 4. LKS, LIV en mobiliteitsbonus 2 Macrobudget

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

Actualiteiten verdeelmodellen sociaal domein

Actualiteiten verdeelmodellen sociaal domein VNG Gemeentefinanciën Congres 30 november 2015 Actualiteiten verdeelmodellen sociaal domein Andries Kok andries.kok@vng.nl IU SD Verdeel VNG Gemeentefinanciën Congres 30 november 2015 en. Actualiteiten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

1 e Marap Bijlage V

1 e Marap Bijlage V Bijlage V Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Exploitatieoverzicht...4 Toelichting...5 Klanten Bijstand...7 In- en uitstroom klanten Bijstand...8 Zorg...9 Overzicht WMO voorzieningen... 10 Lijst

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Overzicht 1 e kwartaal 2015 Steenbergen

Kwartaalrapportage. Overzicht 1 e kwartaal 2015 Steenbergen Kwartaalrapportage Overzicht 1 e kwartaal 2015 Steenbergen 1 Inhoudsopgave Inkomen Gemeentelijke taak 3 Doelstelling en realisatie Inkomen 5 Werk Gemeentelijke taak 7 Doelstelling en realisatie werk 8

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/40 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Managementrapportage 2011-04. Tevens jaarverantwoording 2011. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2011-04. Tevens jaarverantwoording 2011. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Tevens jaarverantwoording 2011 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2011-04 1.1

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2014

Managementrapportage team sociale zaken 2014 Managementrapportage team sociale zaken 2014 Hierbij de managementrapportage 2014 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft het voorzien van inkomen, reintegratie en zorg, waaronder de front office

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding Programma Re-integratie Programma Inkomen Programma Bedrijfsvoering... 7

Inhoudsopgave. Inleiding Programma Re-integratie Programma Inkomen Programma Bedrijfsvoering... 7 Voorjaarsnota 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Programma Re-integratie... 4 Programma Inkomen... 5 Programma Bedrijfsvoering... 7 Programma Plustaken, extra taken en overige taken... 8 Programmabegroting

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016 voor de gemeente Heemstede Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal, Heemstede,

Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016 voor de gemeente Heemstede Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal, Heemstede, Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 2016 voor de gemeente Heemstede Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, maart 2016 1 1. Inleiding

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Programmabegroting 2016-2020 1

Programmabegroting 2016-2020 1 Programmabegroting 2016-2020 1 Programmabegroting 2016-2020 2 Aanbiedingsbrief programmabegroting aan de gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad met de Programmabegroting

Nadere informatie

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015.

Vervolgens zijn de resultaten vergeleken met de ramingen voor de jaren 2015-2019, welke zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Resultaat Septembercirculaire 2015 Op basis van de septembercirculaire 2015 is de algemene uitkering berekend voor de jaren 2015 tot en met 2019. Berekening heeft plaatsgevonden op basis van constante

Nadere informatie

: H. Janssen : 2e Bestuursrapportage 2011 en inzet middelen werkdeel 2011 ISD BOL Raadsverg. d.d. : 17 april 2012 Uiterlijke

: H. Janssen : 2e Bestuursrapportage 2011 en inzet middelen werkdeel 2011 ISD BOL Raadsverg. d.d. : 17 april 2012 Uiterlijke Raadsvoorstel Collegeverg. d.d. 13 maart 2012 Registratiekenmerk 319807 Gemeenteblad nr. 2012/12 Dienst/Afdeling Behandelvoorstelnr. Beleid en strategie 319807 Portefeuillehouder Onderwerp H. Janssen 2e

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost Voorstel aan het Dagelijks Bestuur ISD Noordoost Vergadering Dagelijks Bestuur Datum vergadering : 30 april 2015 Afdeling : Financiën Agendapunt : 01 Auteur : Egbert Hoving Via OR : Nee Tel. : Via Cliëntenraad

Nadere informatie

Gezamenlijke Uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland

Gezamenlijke Uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland Bijlage: Gezamenlijke Uitvoeringsorganisatie Sociale Dienst Maastricht-Heuvelland Bestaande uit de gemeentes: Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Maastricht Meerssen Vaals Valkenburg aan de Geul Versie 26-03-2015

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsagenda d.d.: 17 september 2015 Voorstel nummer : 7

Raadsagenda d.d.: 17 september 2015 Voorstel nummer : 7 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2015 Voorstel nummer : 7 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 14 0596 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014. Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014. Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014 Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Afkortingenlijst Ioaw Ioaz SCP SE SZW Wet Wajong Wsw Wwb Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Producten Begroting 2004 Intergemeentelijke Sociale Dienst

Producten Begroting 2004 Intergemeentelijke Sociale Dienst Producten Begroting 24 Intergemeentelijke Sociale Dienst versie 9 december 1 Voorblad INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Voorwoord 3 2. Prognose Balans per 31-12-24 resp. de openingsbalans per 1-1-24 4 3. Begroting

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Jaarrapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ

Jaarrapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ Jaarrapportage 215 Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ Kenmerk: Z 16-3569 Versiedatum: 24-2-216 Afdeling Sociale Zaken M. Nijkamp 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Ontwikkeling bestand uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2015 voor de gemeente Heemstede Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal, Heemstede,

Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2015 voor de gemeente Heemstede Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal, Heemstede, Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2015 voor de gemeente Heemstede Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, maart 2015 1 Hoofdstuk

Nadere informatie