Openbare versie. Melding concentratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare versie. Melding concentratie"

Transcriptie

1 Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1.Bedrijfsgegevens CaroCare Salland B.V. Nassaustraat 9, 7681 AE Vroomshoop telefoonnummer , faxnummer , inschrijfnummer KvK: RSIN: contactpersoon: mevrouw C.W.M.H. Stoppkotte en de heer R. Vermeij CaroCare B.V. Nassaustraat 9, 7681 AE Vroomshoop telefoonnummer , faxnummer , inschrijfnummer KvK: RSIN: contactpersoon: mevrouw C. W.M.H. Stoppkotte en de heer R. Vermeij Stichting ZorgAccent Bellavistastraat 3, 7604 AD Almelo telefoonnummer , faxnummer , inschrijfnummer KvK: RSIN: contactpersoon: mevrouw I.W.G. Harmelink MBA-H 1.2.Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten CaroCare verleent de activiteit Extramurale Zorg (Thuiszorg, Dagactiviteiten) ZorgAccent verleent Extramurale Zorg (Thuiszorg, Dagactiviteiten) en intramurale zorg 1

2 1.3.Contactgegevens CaroCare: mevrouw C.W.M.H. Stoppkotte, directeur, de heer R. Vermeij, directeur Nassaustraat 9, 7681 AE Vroomshoop, telefoonnummer , faxnummer , en ZorgAccent: mevrouw I.W.G. Harmelink MBA-H, directeur Bellavistastraat 3, 7604 AD Almelo telefoonnummer , faxnummer , Zorgaanbieders Zowel CaroCare als ZorgAccent zijn beiden zorgaanbieders 1.5.Zorgverleners CaroCare heeft 64 zorgverleners, exclusief directie, vrijwilligers en 3 administratieve krachten. ZorgAccent heeft 2000 zorgverleners, exclusief directie en vrijwilligers. 2. Gegevens over de concentratie 2.1. Beschrijving karakter van de operatie Het betreft een overname van de AWBZ Thuiszorg en de Dagbesteding van CaroCare. Het betreft de overname van cliënten en 64 zorgverleners, dit betreft het voltallig aantal zorgverleners. Er zal geen indirect personeel worden overgenomen. De directie van CaroCare is eveneens niet betrokken bij de overname. De medewerkers van CaroCare zullen worden ondergebracht bij het onderdeel Thuiszorg van ZorgAccent. ZorgAccent verkrijgt na de overname de zeggenschap. Met de betrokken Zorgkantoren Achmea en Menzis is vooraf overleg gevoerd en zij hebben instemming verleend met deze gang van zaken. Er is derhalve sprake van een concentratie in de zin van artikel 27, lid 1 aanhef en onder b van de Mededingingswet. In het organogram wordt de structuur van eigendom en zeggenschap na de concentratie grafisch weergegeven (bijlage 1). De teams van CaroCare hangen onder de Thuiszorg. De thuiszorgteams ZorgAccent en de thuiszorgteams CaroCare staan naast elkaar. 2

3 Onderstaand treft u aan een overzicht van de overeenkomsten en transacties: - De koopovereenkomst tussen ZorgAccent en CaroCare inzake de overname van de ABWZ Thuiszorg en de Dagbesteding van CaroCare [bijlage 2, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, niet wenselijk is om te delen]. - Het mailbericht met toestemming van Achmea Zorgkantoor (bijlage 3) - Het mailbericht met toestemming van Menzis Zorgkantoor (bijlage 4) - De adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad Thuiszorg ZorgAccent [bijlage 5, - Het positieve advies van de Ondernemingsraad Thuiszorg ZorgAccent [bijlage 6, - De brief van CaroCare aan de cliënten (bijlage 7) - Het besluit van de Cliëntenraad CaroCare d.d. 18 maart 2014 [bijlage 8, - Het verslag van de bespreking van de Cliëntenraad Thuiszorg ZorgAccent d.d. 7 april [bijlage 9, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, - Het besluit tot goedkeuring van de Raad van Toezicht ZorgAccent d.d. 17 maart [bijlage 10, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, De ondertekening van de koopovereenkomst door de directies van ZorgAccent en CaroCare is overigens uitgesteld tot het moment dat de NZa een positief besluit heeft genomen. Inmiddels hebben ZorgAccent en CaroCare overeenstemming bereikt met Achmea Zorgkantoor en Menzis Zorgkantoor dat tot het moment dat de NZa de besluitvorming heeft afgerond er samenwerking kan plaatsvinden op basis van Onderaanneming Beschrijving de wijze waarop en het tijdsbestek realisatie concentratie De concentratie zal worden gerealiseerd per 1 april 2014 of zo spoedig mogelijk na de verkregen toestemming van de NZa. Er worden 64 medewerkers met de huidige arbeidsrechten overgenomen, dit betreft het voltallig aantal zorgverleners. Daarnaast worden 3 administratieve medewerkers niet overgenomen. Uitgangspunt 3

4 zal zijn dat de cliënten zoveel mogelijk de vaste groep medewerkers houdt. De cliënten zullen geïnformeerd worden over dat ZorgAccent de continuïteit van zorg kan bieden. Uiteraard wordt het gerespecteerd als de overname reden voor de cliënt mocht zijn om te kiezen voor een andere zorgaanbieder. De zorgverleners, cliënten en relaties zijn inmiddels geïnformeerd. Alle zorgverleners zijn bekend gemaakt met de werksystemen van ZorgAccent. Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de zorgverleners om hen te informeren over de werkwijze van ZorgAccent. De thuiszorgteams van CaroCare zullen overwegend in dezelfde samenstelling in het hen bekende werkgebied worden ingezet. Dit betekent dat er geen sprake is van directe integratie van de thuiszorgteams van CaroCare met de thuiszorgteams van ZorgAccent. De thuiszorgteams van CaroCare zullen op de overgangsdatum worden geïntegreerd binnen de zorgorganisatie ZorgAccent. ZorgAccent verwacht geen integratieproblemen omdat de teamsamenstelling gelijk blijft en de cliënten de overwegend dezelfde zorgverleners blijven ontvangen. De veranderingen die zich voor de medewerkers voordoen, betreft met name de werkprocessen, zoals de wijze van urenregistratie, een andere leidinggevende/coach en andere functionarissen die kunnen adviseren op P&O aangelegenheden en dergelijke. Uiteraard vraagt dit aandacht, maar we verwachten in deze geen grote problemen. De inrichting van het primair proces Thuiszorg zoals CaroCare dat kent, is vergelijkbaar met de inrichting van de Thuiszorg van ZorgAccent Beschrijving van de doelstellingen van de concentratie - CaroCare zit als relatief kleine organisatie in de groep die geconfronteerd wordt met de gevolgen van het inkoopbeleid van Menzis waardoor het productievolume afneemt. Er is nagenoeg geen groei in omzet meer mogelijk. - CaroCare verwacht dat in de toekomst de inkoop vanuit de gemeenten en zorgverzekeraars meer gericht zal zijn op grote aanbieders. - CaroCare wil tijdig cliënten en medewerkers overdoen, zodat financiële risico s niet te groot worden en continuïteit van werk en zorg geboden kan worden. - Het werkgebied van ZorgAccent en CaroCare overlappen elkaar in de regio Noord West Twente en Salland. - Beide organisaties werken vanuit de uitgangspunten van zoveel mogelijk regelvermogen bij de professional en samenstelling van de teams komt redelijk overeen. - ZorgAccent heeft in 2014 de status van Geld Volgt Klant aanbieder gekregen van Menzis, waardoor er mogelijkheden zijn om extra productie vergoed te krijgen. - ZorgAccent vindt productiegroei in 2014 wenselijk. Het versterkt de mogelijkheid om een netwerk in te richten van Thuiszorg en Dagactiviteiten, waardoor wijkgericht werken nog beter kan worden ingevuld. Daarnaast levert het een bijdrage in de dekking van de indirecte kosten. 4

5 2.4. Beschrijving van de redenen voor de concentratie De redenen zijn benoemd onder punt 2.3. Daarnaast heeft de directie van CaroCare in de zoektocht om de zorgverlening aan cliënten en baanzekerheid van medewerkers te garanderen, diverse zorgorganisaties gesproken. De overeenstemming die er was in de werkwijze van beiden organisaties (werken met kleine zorgteams die plaatselijk opereren) en het maximaal eigen regelvermogen voor medewerkers was doorslaggevend om de keuze te laten vallen op ZorgAccent. Daarbij biedt het aanzienlijke grotere ZorgAccent zekerheid aan medewerkers en kunnen de cliënten gebruik maken van een groter zorgaanbod. De directie van CaroCare heeft de conclusie getrokken dat het bedrijfseconomisch niet verantwoord is om zelfstandig door te gaan met de levering van extramurale AWBZ-zorg. 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie Beschrijving financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieders ZorgAccent en CaroCare hebben een koopovereenkomst bepaald op basis van de resultaatbijdrage van de productie van CaroCare op jaarbasis. Deze is berekend op [vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, niet wenselijk is om te delen], per jaar. Afgesproken is dat de koopovereenkomst gebaseerd zal zijn [vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, In de thuiszorg wordt door het Zorgkantoor gewerkt met jaarcontracten. Voor CaroCare worden negatieve financiële gevolgen voorkomen door deze overname. De éénmalige transactiekosten zijn niet geregistreerd. De werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor overleg en die nog uitgevoerd gaan worden voor de overdracht van cliëntgegevens en personele gegevens, zal gedaan worden met de bestaande formatie en zijn niet zoveel omvattend dat dit extra capaciteit vraagt. Externe kosten zijn beperkt gebleven tot de inzet van een externe adviseur ten behoeve van deze aanvraag. Voor CaroCare geldt dat er geen sprake is van meerjarige baten, maar van het afwenden van een risico. De kosten en baten zijn niet meer in balans en zouden voor een oplopend verlies zorgen, met alle gevolgen van dien. Er is geen sprake van synergievoordelen voor beide organisaties, omdat het een overname betreft. De overnamesom [vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, niet wenselijk is om te delen],wordt gefinancierd vanuit de financiële reserve van de thuiszorg ZorgAccent. ZorgAccent heeft op basis van de verwachte omzet 2014 de resultaatberekening gemaakt die gerealiseerd kan worden indien CaroCare geïntegreerd wordt met de Thuiszorg van ZorgAccent. In de bijlage treft u de berekening aan [bijlage = nieuw, 5

6 3.1. Beschrijving van de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt De gevolgen voor de cliënt zijn minimaal. De zorg zal geleverd worden door dezelfde zorgverleners op het moment dat de cliënt akkoord gaat dat de zorgovereenkomst tussen de cliënt en CaroCare wordt overgenomen door ZorgAccent. Indien de cliënt hiermee niet akkoord gaat, zal ZorgAccent, indien gewenst, ondersteuning verlenen in de zoektocht naar een andere zorgaanbieder. Er is geen sprake van directe veranderingen in het zorgaanbod aan cliënten. De gegeven indicatie en de zorgbehoefte is blijvend. Er zal ook geen sprake zijn van ingrijpende veranderingen in de organisatie van het zorgproces. De ondersteuning die zal worden geboden als cliënten aangeven dat ze geen zorg willen ontvangen van ZorgAccent, is dat we ten behoeve van de cliënten in kaart zullen brengen welke andere zorgaanbieders in het werkgebied werkzaam zijn en zullen we vervolgens zorgdragen voor een goede overdracht naar de zorgaanbieder waar de cliënt voor kiest. Indien de omzet van CaroCare op gelijk niveau blijft ende parameters binnen ZorgAccent op gelijk niveau blijven is de verwachting dat in de jaren na 2014 een positief resultaat behaald kan worden. Algemeen bekend is dat de Thuiszorg op dit moment met veel onzekerheden te maken heeft, door de overgang van de begeleiding naar de WMO en de bezuiniging die gerealiseerd moet worden in de Zorgverzekeringswet. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de wijze van inkoop binnen de Zorgverzekeringswet en de WMO. Om die reden zijn de partijen overeengekomen dat het aankoopbedrag beperkt blijft tot een verwachting die over 2014 gemaakt is. Het synergievoordeel dat bereikt kan worden door de overname van CaroCare door ZorgAccent is dat in bepaalde gebieden het wijkgericht werken beter ingericht kan worden en de reisafstand tussen de diverse cliënten beperkt kan blijven. Dit laatste brengt een kostenvoordeel met zich mee. Wijkgericht werken heeft het voordeel voor cliënten dat zorgverleners goed bekend zijn met de sociale kaart van de wijk zodat coördinatie en afstemming van zorg en ondersteuning goed kan plaatsvinden Beschrijving van de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg Deze concentratie heeft geen risico s op de bereikbaarheid van de zorg. Alle teams zijn voor cliënten rechtstreeks bereikbaar via een mobiel telefoonnummer. Er is 7 x 24 uur bereikbare dienst geregeld. Nieuwe cliënten kunnen desgewenst via het algemene telefoonnummer van ZorgAccent zorg aanvragen. Het telefoonnummer van CaroCare zal dit jaar nog bereikbaar blijven met een verwijzing naar ZorgAccent Beschrijving van de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van zorg Deze concentratie heeft geen risico s op het gebied van kwaliteit van de zorg. We verwachten geen effect op de cliënttevredenheid; zowel CaroCare als ZorgAccent hebben goede resultaten op de cliënttevredenheidsonderzoeken en omdat de huidige relatie cliënt - zorgverlener blijft bestaan, verwachten we geen verandering daarin. De borging van de aandacht van het bestuur voor het concentratieproces is geregeld 6

7 doordat de medewerkers van CaroCare kennis hebben gemaakt met de directeur Thuiszorg en daarin is afgesproken dat vragen, knelpunten en andere zaken in een direct contact gemeld en besproken kunnen worden. De Ondernemingsraad Thuiszorg heeft in haar advies eveneens aandacht gevraagd voor een goede begeleiding van de teams van CaroCare en afgesproken is dat zowel bestuurder als de Centrale Ondernemingsraad vinger aan de pols houdt. Daarnaast hebben de medewerkers van CaroCare direct contact met de coach Thuiszorg. De leden van de Cliëntenraad van CaroCare zullen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de Cliëntenraad Thuiszorg van ZorgAccent om te bezien welke aandachtspunten er zijn vanuit cliëntperspectief en of deze Cliëntenraad geïntegreerd zou kunnen worden of op enige manier zou kunnen samenwerken met de Cliëntenraad Thuiszorg van ZorgAccent. Het risico op kwaliteitsverlies door onder meer cultuurverschillen, stagnerende implementatie van de concentratie en vertrekkend personeel schatten wij laag in. Zoals eerder aangegeven, is de keuze van de directie van CaroCare om de activiteiten bij ZorgAccent onder te brengen, voorafgegaan aan een onderzoek om te bezien welke organisatie er in werkwijze, cultuur en werkgebied het meest zou aansluiten. Cliënten en medewerkers zijn geïnformeerd en uiteraard zijn er gevoelens van spijt en teleurstelling dat CaroCare geen toekomstperspectief zag, maar is er positief gereageerd op de overname door ZorgAccent, zodat continuïteit van zorg en werk gegarandeerd is in een omgeving die als passend wordt ervaren. De scenario s van risicobeheersing zijn niet opgesteld. Het optreden van risico s wordt wel gemonitord door intensief in contact te blijven met cliënten en medewerkers, zodat direct gehoord en ervaren wordt waar eventueel knelpunten ontstaan, zodat direct gereageerd kan worden. Zoals al eerder gesteld is de overname door ZorgAccent door CaroCare geïnitieerd om het risico op slechte financiële resultaten en daardoor het risico op van het niet kunnen continueren van de zorg te voorkomen. Binnen ZorgAccent worden risico s die verbonden zijn aan de overname niet als groot ervaren. De volgende zijn echter nog te onderscheiden. Vanuit cliëntperspectief bestaat het risico dat er geen continuïteit in de levering van zorg door de vaste groep zorgverleners geboden kan worden. ZorgAccent is zich sterk bewust van het belang voor cliënten, dat er een kleine groep vaste zorgverleners de zorg verleent. Dit zullen we tot het maximale nastreven. Concreet betekent dit dat na de overname bij de bestaande cliënten de vaste zorgverleners zullen worden ingezet en dat de integratie met de teams van ZorgAccent geleidelijk aan zal plaatsvinden. Vooral bij nieuwe cliënten zal er sprake zijn van cliënttoewijzing vanuit de nieuw te vormen teams. In de zorgomvang en de berekening van de eigen bijdrage door het CAK verandert er niets voor de cliënt. Evenals niet in de telefonische bereikbaarheid van de zorg voor de cliënt. De cliënt kan rechtstreeks contact opnemen met het team. Mocht een cliënt het telefoonnummer niet beschikbaar hebben, dan kan er contact worden opgenomen met het algemene telefoonnummer van CaroCare, waarna de cliënt direct doorverbonden zal worden naar ZorgAccent. Vanuit medewerkersperspectief gezien is de overgang naar een andere werkgever een 7

8 ingrijpende gebeurtenis. De informatieavond die is georganiseerd, heeft medewerkers het inzicht gegeven dat de arbeidsrechten gerespecteerd blijven en dat de werkwijze die door ZorgAccent wordt gehanteerd niet sterk afwijkt van de werkwijze binnen CaroCare. Er wordt wel gewerkt met een ander administratieregistratiesysteem. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de medewerkers van CaroCare worden ingewerkt en ondersteund tijdens het werk. De verwachting is dat alle medewerkers van CaroCare in de komende jaren hun dienstverband kunnen voortzetten binnen ZorgAccent. De enige bedreiging die plaats zou kunnen vinden is een drastische vermindering van de zorginkoop door gemeenten/zorgkantoor/zorgverzekeraars, maar dat lijkt onwaarschijnlijk dat dit in een zodanige drastische vorm zal voorkomen dat dit noodzakelijk is. Daarbij komt dat de formatieomvang die betrokken is bij de overname een flexibele schil kent van 15 25%. Mocht onverhoopt de vraag naar zorg minder of de levering van zorg beperkt worden door de zorginkoop, dan kunnen de personele kosten meebewegen tot aan de vaste kosten die verbonden zijn aan de formatieomvang. Vanuit financieel Perspectief kan gezegd worden dat de financiële risico s die verbonden zijn aan de veranderingen die kunnen optreden in de zorginkoop en de bezuinigingen die plaatsvinden. Het is een risico waarmee geheel ZorgAccent op dit moment rekening moet houden. Dit doen we door het vergroten van de flexibele schil in de formatie. ZorgAccent heeft in 2014 bij de inkoop van de thuiszorg de status gekregen van een voorkeursaanbieder van Menzis Zorgkantoor. Dit heeft de betekenis dat in 2014 ZorgAccent meer garanties heeft dan andere zorgaanbieders dat gerealiseerde productie betaald zal worden. Dat geeft aan dat ZorgAccent een goede concurrentiepositie heeft voor de inkoop in de toekomst. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1. Beschrijving van de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van de AWBZ Deze concentratie heeft geen gevolgen voor de sociale context van de zorg, zoals het bij de partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. We zien geen risico voor de continuïteit van de ABWZ-zorg. De gevraagde en geïndiceerde zorg kan geboden worden door dezelfde groep medewerkers. De betrokken Zorgkantoren hebben toestemming gegeven voor deze overname, zodat ook het benodigde budget aanwezig is. 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1. Contactgegevens voorzitters van de Cliëntenraden CaroCare: [ ] wij achten dit vertrouwelijk vanwege privé-gegevens 8

9 ZorgAccent: [ ]wij achten dit vertrouwelijk vanwege privé-gegevens 5.2. Beschrijving proces raadpleging cliënten c.q. Cliëntenraad De Cliëntenraad Thuiszorg van ZorgAccent is geïnformeerd over de overname en de beweegredenen om tot deze overname te komen [zie eerdere bijlage 9, vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, De Cliëntenraad Thuiszorg heeft mondeling haar oordeel en aanbevelingen kenbaar gemaakt. De Cliëntenraad van CaroCare is geïnformeerd en is akkoord [zie eerdere bijlage 8, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, De Cliëntenraad van CaroCare heeft begrip voor de situatie. De cliënten van CaroCare hebben een brief ontvangen (zie eerdere bijlage 7). De zorgverleners hebben desgewenst een toelichting gegeven op deze brief. Zowel de Cliëntenraad Thuiszorg van ZorgAccent als de cliënten van CaroCare hebben positief gereageerd op de overname. Van cruciaal belang daarbij is de continuïteit van zorg en zorgverleners. Als bijlage treft u aan het verslag van het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de directeur Thuiszorg en de Cliëntenraad Thuiszorg d.d. 7 april 2014, waarin de Cliëntenraad Thuiszorg is geïnformeerd over de overname van CaroCaro door ZorgAccent [zie eerdere bijlage 9, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, 5.3. Contactgegevens van de voorzitters Ondernemingsraden CaroCare heeft gezien de grootte van de organisatie geen Ondernemingsraad. ZorgAccent: [ ] wij achten dit vertrouwelijk vanwege privégegevens Beschrijving raadpleging personeel De Centrale Ondernemingsraad van ZorgAccent heeft een adviesaanvraag ontvangen d.d. 6 maart 2014 [zie eerdere bijlage 5, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, De Centrale Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven [zie eerdere bijlage 6, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, 5.5. Beschrijving stakeholders die bij de concentratie zijn betrokken De stakeholders die bij de concentratie zijn betrokken zijn Zorgkantoor Achmea en Menzis Zorgkantoor. 9

10 5.6. Beschrijving contactgegevens stakeholders Zorgkantoor Achmea: [ ]wij achten dit vertrouwelijk vanwege privégegevens. Zorgkantoor Menzis: [ ] wij achten dit vertrouwelijk vanwege privégegevens Beschrijving raadpleging stakeholders Er is telefonisch contact en mailcontact geweest met Achmea Zorgkantoor. Achmea Zorgkantoor heeft aangegeven akkoord te gaan met de overname van de productieafspraken van Caro Care naar ZorgAccent. Met Menzis Zorgkantoor is een gesprek gevoerd en ook dit zorgkantoor heeft aangegeven akkoord te gaan met deze gang van zaken. De gemeente Ommen heeft haar goedkeuring gegeven aan de overname, betreffende de WMO-zorg. Deze WMO-zorg is naar ons inziens niet betrokken bij deze aanvraag voor goedkeuring van de concentratie. Ter informatie treft u aan de brief van de gemeente Ommen [bijlage 11, deze bijlage is niet relevant voor de aanvraag). 6. Mee te zenden documenten De volgende documenten treft u aan bij het formulier melding concentratie: de koopovereenkomst (inclusief bijbehorende bijlagen), de bijlagen zoals genoemd in het formulier melding concentratie en de uittreksels van de Kamer van Koophandel van CaroCare Salland B.V., CaroCare B.V. en ZorgAccent. Opsomming bijlagen genoemd in het meldingsformulier: bijlage 1: Organogram ZorgAccent [bijlage 2: Koopovereenkomst ZorgAccent CaroCare, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, niet wenselijk is om te delen]. bijlage 3: Mailbericht toestemming Achmea Zorgkantoor bijlage 4: Mailbericht toestemming Menzis Zorgkantoor [bijlage 5: Adviesaanvraag Ondernemingsraad Thuiszorg ZorgAccent vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, niet wenselijk is om te delen]. [bijlage 6: Het positieve advies van de Ondernemingsraad Thuiszorg ZorgAccent, bijlage 7: De brief van CaroCare aan de cliënten [bijlage 8: Het besluit van de Cliëntenraad CaroCare, vertrouwelijk vanwege informatie over de koopovereenkomst. Wij achten dit vertrouwelijke bedrijfsinformatie, die in een markt waar sprake is van concurrentie, niet wenselijk is om te delen]. [bijlage 9: Het verslag van de bespreking van de Cliëntenraad Thuiszorg ZorgAccent, 10

11 [bijlage 10: het positieve besluit tot goedkeuring Raad van Toezicht ZorgAccent, Plaats en datum: Almelo, 24 april 2014 Handtekening: Mevrouw C.W.M.H. Stoppkotte directeur CaroCare Handtekening: De heer R. Vermeij directeur CaroCare Handtekening: Mevrouw I.W.G. Harmelink MBA-H voorzitter Raad van Bestuur ZorgAccent 11

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 2

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 2 Stappenplan: Ter voorbereiding op het gesprek met de medewerker van de gemeente Den Haag vult u deel 1 van het pgb-plan in. Vervolgens heeft u een gesprek met de medewerker van de gemeente Den Haag om

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan 1. Aanvrager AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan Dit budgetplan wordt door de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger ingevuld. Voor wie vraagt

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg

Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern Klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg Intern klachtenreglement Breederzorg Thuiszorg versie 02 Pagina 1 van 7 Reglement voor interne klachtenafhandeling 1. Begripsomschrijving 1.1. Zorgaanbieder

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten)

Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Ondersteunings- en budgetplan JEUGDHULP (BMWE-gemeenten) Dit is het Ondersteunings- en Budgetplan PGB. Om voor een PGB in aanmerking te kunnen komen, dient u dit plan zelf in te vullen. Het plan gaat in

Nadere informatie

Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE Openbare Versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant Klachtenregeling voor Procedure voor de afhandeling van ongenoegen/klachten van cliënten van MEE West- Procedure voor de behandeling en afhandeling van ongenoegen/klachten van iedere persoon aan wie MEE

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde,

Zorgkantoren. Datum 19 november 2014 Betreft Subsidieregeling extramurale behandeling. Geachte geadresseerde, > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Zorgkantoren Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 0620. Contactpersoon J. Knollema T +31 (0)20

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Voorgenomen concentratie Stichting Amstelring, Stichting Osiragroep en stichting SHDH

Openbare zienswijze. Voorgenomen concentratie Stichting Amstelring, Stichting Osiragroep en stichting SHDH Voorgenomen concentratie Stichting Amstelring, Stichting Osiragroep en stichting SHDH Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Algemene ontwikkelingen in de markt 6 4. Gevolgen voor de marktstructuur 4.1

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.34 Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in thuissituatie door zzp ers mogelijk vanaf 2012 bronnen Staatsblad 2011, 346 (Besluit van 27 juni 2011, houdende

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5518/ 16 Betreft

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING

PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING PUBLIEKSVERSIE ZORGINKOOPBELEID Wlz 2017 VERPLEGING EN VERZORGING JULI 2016 1 TOELICHTING In opdracht van de Rijksoverheid maken 32 regionale zorgkantoren elk jaar afspraken met zorgaanbieders in hun regio

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie