Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet"

Transcriptie

1 Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

2 Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk 4 Sylvia Nederstigt (CVD Stap), overige Anat Zuriël Opmaak: Suggestie & illusie Dit handboek is mede tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Downloaden: MOVISIE, februari 2009

3 Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Februari 2009, MOVISIE Duizend en één Kracht

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord - Meedoen in de Nederlandse samenleving 5 Inleiding - Marketing van een interessante doelgroep 6 1 Marketing Wat is marketing Klantwaarden en merkwaarden: vertaling naar de doelgroep allochtone vrouwen Klantwaarden Merkwaarden Identiteit en imago Identiteit Imago Afstemming imago en identiteit Wat levert een goed imago op Meer met je merk doen Unique Selling Points (USP s) Behoeften en motivaties De marketingmix: de vijf P s Product Prijs Plaats People Promotie 19 2 De doelgroep allochtone vrouwen Wie zijn we? Klassieke groepen Nieuwe groepen Leeftijd en migratiegeneratie Kwetsbare groepen Waar zijn ze? Gezin en familiekring Buurt en wijk Cursussen en opleidingen Arbeidsmarkt en vrijetijdsbesteding Maatschappelijke participatie en vrijwillige inzet 30

6 3 Het marketingplan Missie en doelstellingen Motieven Omschrijf de doelgroep Inspelen op de behoefte van de doelgroep Verken de markt Aan de slag met de vijf P s 38 4 Communicatie Analysen van de marketingdoelstellingen Formuleren van communicatiedoelstellingen Segmenteren van de doelgroep Communicatiestrategie Communicatiebudget Communicatieboodschappen en instrumenten Evaluatie Tot slot: volg een goed proces Checklist communicatie 46 Bijlage 1 Beschrijf in drie woorden je USP s 47 Bijlage 2 Concurrentieanalyse 48 Bijlage 3 De 5 P s 49 Bijlage 4 Actieplan 51 Epiloog 52 4 Duizend en één kansen op een nieuwe markt

7 Voorwoord Meedoen in de Nederlandse samenleving Ik wil meedoen, zegt Halima (45) uit Marokko. Het vrijwilligerswerk dat zij op het kantoor van een stichting uitvoert, beschouwt Halima als springplank naar een betaalde baan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dominique (27) komt uit Senegal en woont nog maar een paar jaar in ons land. In de ouderkamer van de basisschool leerde zij andere moeders uit de buurt kennen. Dominique ontdekte er ook dat je als ouders samen invloed kunt uitoefenen op de gang van zaken op school. Halima en Dominique zijn twee deelnemers aan Duizend en één Kracht, een programma van de overheid om allochtone vrouwen te laten participeren in de Nederlandse samenleving. Het bijzondere van de formule van Duizend en één Kracht is dat iedere vrouw op haar eigen manier en in haar eigen tempo kan ontdekken waar haar kracht ligt. Er zijn veel allochtone vrouwen die thuis zijn, maar wel willen of kunnen werken. Ze willen waarschijnlijk ook wel vrijwilligerswerk doen, alleen kennen ze de weg niet naar het vrijwilligerswerk. Andersom kennen de vrijwilligersorganisaties hen niet. Dat is jammer, want zo blijven de talenten van deze vrouwen onbenut. Ook ontneemt dit de vrouwen kansen om door te stromen naar betaalde functies of op andere manieren mee te doen aan de Nederlandse samenleving. Er is nog iets anders belangrijk: organisaties op het gebied van welzijn en zorg maar ook bijvoorbeeld sportverenigingen, hebben er belang bij dat hun vrijwilligersbestand een afspiegeling is van de samenleving, of van hun leden cq. deelnemers. Het maakt deze organisaties herkenbaarder en beter toegankelijk voor bredere doelgroepen. Maar het blijkt een lastige opgave om met de doelgroep allochtone vrouwen in contact te komen en hen voor vrijwilligerswerk te interesseren. Wie zijn die vrouwen precies en waar zijn ze? Hoe zijn zij het beste te bereiken? De organisaties moeten ook over hun eigen verhaal nadenken: wat vertel ik deze vrouwen, wat hebben wij hen te bieden? Dit boek geeft antwoord op deze vragen. Het is een marketingboek voor (vrijwilligers)organisaties, die zich goed willen voorbereiden op de komst van allochtone vrouwen, die hun weg zoeken in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld met hulp van Duizend en één Kracht. Maar dit boek gaat ook over vrouwen die op eigen kracht succesvol zijn geworden. Zij kunnen als rolmodel andere vrouwen inspireren om mee te doen aan de samenleving. Van elkaar leren Het vrijwilligerswerk in Nederland is er voor iedereen. Het zou een afspiegeling van onze multiculturele samenleving moeten zijn. Toch worden de meeste vrijwilligersorganisaties nog steeds gerund door autochtone Nederlanders. Steeds vaker zien deze organisaties de noodzaak in om hun diensten en activiteiten beter af te stemmen op de allochtone groepen in Nederland. Het gaat dan niet alleen om hun wensen en behoeften als klant, maar óók als potentiële vrijwilliger. Helaas lukt het vrijwilligersorganisaties vaak niet om deze groepen te bereiken. Waar ligt dat nu aan? Cultuurverschillen en de onbekendheid met de doelgroep spelen een belangrijke rol. Dat is ook de reden waarom er vaak verkeerde communicatiemiddelen ingezet worden en de boodschap niet overkomt. Het resultaat is dat allochtone Nederlanders onvoldoende gebruik kunnen maken van de diensten van vrijwilligersorganisaties. Ontzettend jammer, want zo missen beide partijen de kans om van elkaar te leren en te groeien. Bron: Stap Twee, Utrecht, Duizend en één kansen op een nieuwe markt 5

8 Inleiding Marketing van een interessante doelgroep In drie jaar tijd allochtone vrouwen vrijwillig actief. Dit is de inzet van Duizend en één Kracht, een programma van vier ministeries gericht op de activering en participatie van allochtone vrouwen. Duizend en één Kracht is voortgekomen uit afspraken die de voormalige Commissie PAVEM 1 ( ) met verschillende vrijwilligersorganisatie maakte. Deze afspraken gingen over het bevorderen van de participatie van allochtone vrouwen en het verkleuren van de vrijwilligersorganisaties. Duizend en één Kracht bestaat uit een serie activiteiten die samen garant staan voor de doorstroom van vrouwen naar maatschappelijke participatie en wellicht naar betaald werk. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met organisaties die al actief zijn op het gebied van inburgering en (re-)integratie. Zie ook Ook MOVISIE heeft haar schouders onder dit programma gezet. MOVISIE ondersteunt vrijwilligersorganisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid én adviseert over de toepassing van die kennis. Om vrijwilligersorganisaties te helpen de doelgroep allochtone vrouwen te bereiken en te betrekken, ontwikkelde MOVISIE een marketingclinic voor vrijwilligersorganisaties. Deelnemers aan deze clinic komen meer te weten over de theorie van marketing en hoe je dit in praktijk brengt. Dit marketingboek dient daarbij als bron van informatie en als leidraad. Er staan handige tips in en de tekst wordt gelardeerd met voorbeelden uit de alledaagse praktijk. Waarom dit boek? De ervaring leert dat het ontdekken en benutten van eigen krachten niet alleen inzet van de allochtone vrouwen zelf vraagt. Het vraagt ook extra aandacht en inzet van de organisaties waarin zij mee willen doen. Dit boek vertelt hoe deze organisaties met een goede marketing veel kunnen bereiken. Maar wat is marketing precies en hoe geef je vorm en inhoud aan een marketingplan? Wat moet je weten van de doelgroep, in dit geval de allochtone vrouwen in Nederland? Hoe bereik je ze en hoe communiceer je met deze doelgroep? Leeswijzer In dit boek staan de basisbegrippen van marketing op een rijtje en hoe die kunnen worden ingezet om allochtone vrouwen voor vrijwilligerswerk te interesseren. In hoofdstuk 1 staat de theorie van marketing en komen belangrijke onderwerpen aan bod zoals identiteit en imago, klantwaarde en merkwaarde en de vijf P s uit de marketingmix: product, prijs, promotie, plaats en people. Maar het gaat ook over de vraag hoe onderscheidend je bent ten opzichte van andere vrijwilligersorganisaties. In marketingtermen: wat zijn de unique selling points? In hoofdstuk 2 wordt specifiek aandacht besteed aan de doelgroep allochtone vrouwen in Nederland als zodanig en aan communicatie met deze doelgroep. Hoofdstuk 3 vertelt hoe je een marketingplan schrijft, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt geschonken aan de motieven om vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarna is het tijd voor communicatie op maat. Hierover gaat hoofdstuk 4. Om dit boek te begrijpen en om ermee te werken is geen bijzondere voorkennis over marketing vereist. Wél nodig zijn een frisse blik én de overtuiging dat meedoen van allochtone vrouwen voor de hele organisatie van wezenlijk belang is! 1 Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden. 6 Duizend en één kansen op een nieuwe markt

9 Hoofdstuk 1 Marketing Duizend en één kansen op een nieuwe markt 7

10 1.1 Wat is marketing? Algemeen Marketing is een breed begrip, dat tal van onderwerpen met elkaar verbindt. Marketing wordt dikwijls in verband gebracht met de verkoop (het vermarkten ) van producten. Toch is marketing al lang geen instrument meer dat alleen wordt gebruikt door de verkoopafdeling van bedrijven. Het werkt op veel meer plaatsen. Ook overheden, non-profit- en vrijwilligersorganisaties passen marketingtechnieken toe om hun doelstellingen te realiseren. Kort gezegd omvat marketing alle kennis en activiteiten om een koper en verkoper van een product dichter bij elkaar te brengen. Maar ook diensten of louter een idee kunnen worden vermarkt. Dat kan via reclame, maar ook via onderzoek naar de doelgroep. Door zoveel mogelijk van de kenmerken en behoeften van de doelgroep op de hoogte te zijn, kan een organisatie zijn producten en diensten of activiteiten daar zo goed mogelijk op afstemmen. Ook onderwerpen zoals het bepalen van de prijs, innovatie, het doorontwikkelen van producten of acties om sympathie te wekken bij de koper behoren tot de marketing. Overigens: bij de verkoop van een product speelt marketing niet per definitie een rol. Andersom geldt dat het toepassen van marketing niet automatisch betekent dat een product daadwerkelijk wordt verkocht. Definitie De American Marketing Association (AMA) hanteert sinds 2004 voor marketing de volgende definitie: Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Vrij vertaald gaat het in de marketing om het leveren van toegevoegde waarde aan de consument en om het onderhouden van een goede relatie met de klant. In eerdere definities van marketing lag de nadruk op het product. De AMA benadrukt de vitale rol van marketing om toegevoegde waarde te leveren, zowel voor de klant als voor de organisatie. Met andere woorden: het marketingproces is gebaseerd op de wisselwerking tussen consument en producent. De consument kan reageren en invloed uitoefenen op het product, idee of merk. De organisatie reageert op de aanmerkingen en de behoeften die de consument in de loop der tijd ontwikkelt. Het gaat dan niet alleen om het product zelf, maar vooral om de toegevoegde waarde die de producent aan het product of merk verbindt. Zo is een handtas van Louis Vuitton geen gewone handtas, maar een statussymbool dat een bepaalde levensstijl symboliseert. Geschiedenis Marketing is nog een relatief jonge expertise. De ontwikkeling van marketing heeft sinds de jaren vijftig een enorme vlucht genomen (zie kader: Ontwikkelingen in de marketing). De toename van concurrentie, automatisering en communicatiemiddelen hebben de ideeën over marketing radicaal veranderd en daarmee ook de ideeën over de verkoop van producten en diensten. Een belangrijke ontwikkeling is dat het product zelf minder centraal kwam te staan. Er wordt steeds meer gedacht vanuit klantwaarden en merkwaarden. Oftewel: wat biedt jouw organisatie of merk aan de doel- en publieksgroepen? 8 Duizend en één kansen op een nieuwe markt

11 Ontwikkelingen in de marketing De bakker, kruidenier en slager op de hoek maken plaats voor de supermarkt. Opkomst van consumentenmarketing en branding door producenten, segmentering en het marktdenken (jaren 60-70). Meubelzaken klonteren samen in meubelboulevards (jaren 80). Het merk is de basis voor succes (jaren 80-90). Opkomst van internet, waardoor de klant kan vergelijken en zelf keuzes gaat maken op basis van zijn individuele behoeften. Opkomst van formulemerken en huismerken (jaren 90 en 00). De klant is een individu, kiest als individu en wordt steeds ongevoeliger voor ongerichte marketing en massacommunicatie. 1.2 Klantwaarden en merkwaarden: vertaling naar de doelgroep allochtone vrouwen Klantwaarden Het begrip klantwaarden draait om de vraag hoe jouw organisatie zo goed mogelijk kan inspelen en anticiperen op de behoefte van allochtone vrouwen als vrijwilligers. Hoe vind je hen, hoe werf je de vrouwen en hoe hou je ze betrokken bij jouw organisatie? Om hierover meer te weten te komen stel je jezelf de volgende vragen: Wie van die vrouwen zou jij graag als klant willen hebben? Probeer je zo concreet mogelijk voor te stellen welke vrouwen bij jouw organisatie passen. Hoe aantrekkelijk is jouw organisatie voor deze vrouwen? Wat heb je te bieden en kan je het gevoel bieden dat zij zich nuttig kunnen maken? Bijvoorbeeld: kan je duidelijk maken dat jouw organisatie een aantrekkelijke sociale omgeving biedt, waarin allochtone vrouwen nieuwe dingen kunnen leren, contacten kunnen leggen of een opstap naar de arbeidsmarkt kunnen maken? Onderstaand schema geeft een overzicht van onderwerpen die in meer of mindere mate belangrijke waarden vertegenwoordigen voor allochtone vrouwen. De relevante onderwerpen hebben een directe relatie met hun belevingswereld, de turn key onderwerpen een indirecte relatie. De zogenoemde 5%-onderwerpen zijn interessant voor een kleine minderheid. Maar hiertussen kan zich net een thema bevinden waarmee je een hoger opgeleide vrouw voor jouw organisatie weet te interesseren. Relevante onderwerpen Turn key onderwerpen 5% onderwerpen Kinderen Familie Herkomstland Gezin Vrienden Relaties Winkelen Gezondheid Religie Verkeersveiligheid Vervoer Sport Leefbaarheid Scholen Liefdadigheid Milieu Vergrijzing Infrastructuur Politiek Duizend en één kansen op een nieuwe markt 9

12 Inspelen op klantwaarde: Burenrecht Burenrecht is een van de projecten die het Nederlands Rode Kruis aanbiedt aan vrouwen die meedoen met Duizend en één Kracht. Zorg voor de buren is een voor moslims belangrijke klantwaarde. Naast de zorg voor de eigen familie is dit een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. Recht doen aan de buren betekent bijvoorbeeld een bord eten brengen aan een oudere alleenstaande buurvrouw. Of: op weg naar de markt even vragen of de buurman, die slecht ter been is, ook nog iets nodig heeft. Burenrecht van het Rode Kruis haakt aan bij deze traditie door het opzetten van laagdrempelige vormen van vrijwillige inzet, waaraan allochtone vrouwen dichtbij huis in de eigen buurt kunnen meedoen. Bron: Projectplan Nederlandse Rode Kruis (2006) Merkwaarden Bij merkwaarden gaat het om de vraag hoe jouw organisatie of merk een herkenbare en betrouwbare rol kan vervullen. Merkwaarde is eigenlijk het verhaal dat wordt toegevoegd aan het blote fysieke product. Ook bij vrijwilligersorganisaties kunnen merkwaarden een belangrijke rol spelen. Bij een inzamelingsactie bijvoorbeeld, is het voor allochtone vrouwen prettiger om zich in te zetten voor een organisatie die een goede naam heeft in de eigen gemeenschap. Dit werkt beter dan wanneer zij elke keer moeten uitleggen waar de organisatie voor staat en of deze wel zuivere koffie is. Een merk kan bescherming en zekerheid bieden en appelleren aan allochtone vrouwen voor wie waarden zoals geloof, respect en zorg voor de kinderen belangrijk zijn,. Een merk kan juist ook openheid en multiculturaliteit uitstralen en daarmee appelleren aan vrouwen die bezig zijn om hun vleugels uit te slaan en hun grenzen willen verleggen. De merkwaarde van koffie Max Havelaar-koffie smaakt niet buitensporig anders dan andere koffie in de schappen. Maar Max Havelaar vertelt dat het eerlijke koffie is, waaraan koffieboeren in Zuid-Amerika een eerlijk loon aan overhouden. Daardoor is dit voor bewuste consumenten een belangrijke reden om deze koffie te kopen. Iemand anders geeft juist de voorkeur aan Douwe Egberts, omdat dit merk vertelt dat koffiedrinken een gezellige bezigheid is. Onder dat genot praat je bij met familie en vrienden. De associatie met gezelligheid is dan een belangrijke reden om juist Douwe Egberts-koffie te kopen. 1.3 Identiteit en imago Wie ben ik, wie wil ik zijn en hoe wil ik dat mensen mij het liefst zien? Dit zijn belangrijke vragen over de identiteit en het imago van individuen en organisaties. Commerciële organisaties bewaken continu hun identiteit en bouwen aan hun reputatie. Multinationals zoals Coca Cola, McDonald s en Microsoft geven miljarden uit om hun imago positief te beïnvloeden. Ook vrijwilligersorganisaties ontkomen er niet aan om hun imago kritisch te bekijken en daarin te investeren. Als geen ander zijn vrijwilligersorganisaties afhankelijk van de goodwill van mensen om hun doelstellingen te behalen. Imago en identiteit zijn daarop van grote invloed. 10 Duizend en één kansen op een nieuwe markt

13 1.3.1 Identiteit De identiteit is de persoonlijkheid van de organisatie en de manier waarop zij zichzelf neerzet. De identiteit wordt gevormd door de visie van de organisatie ( waartoe zijn wij op aarde? ), de activiteiten en de manier waarop ze daarover communiceert. Belangrijk voor de identiteit zijn ook de mensen (professionals en vrijwilligers) die de organisatie in huis heeft. Zijn ze hoog of laag opgeleid, jong of oud? Delen zij bepaalde interesses, zijn het allemaal autochtone Nederlanders of is er al een aardige mix van mensen met verschillende achtergronden? Als je het moeilijk vindt om je hier iets bij voor te stellen, probeer dan jouw organisatie eens als een persoon te zien. Zijn of haar identiteit wordt onder meer bepaald door de manier van praten, kleden, doen en denken Imago Imago ( image ) is het beeld dat anderen van de organisatie hebben. Hoe kijken mensen in je omgeving tegen de organisatie aan? Wat vinden zij van jouw organisatie? Idealiter sluit dit beeld aan bij de identiteit van de organisatie, maar in de praktijk zit daar vaak een verschil tussen. Het imago is een ab stractie van de werkelijkheid die mensen maken om snel een totaalbeeld van iets te hebben. Een imago krijg je niet vanzelf. Het is gebaseerd op een totaal aan indrukken die mensen over een organisatie opdoen, zoals: eigen ervaringen, ervaringen die ze van anderen horen, het verleden van een organisatie, de manier waarop de organisatie zich presenteert in huisstijl, gebouw, materiaal et cetera, de manier waarop mensen van de organisatie naar buiten treden, berichten in de krant of op televisie over de organisatie, het type activiteiten van de organisatie, de sector waarin de organisatie zich bevindt. Voor organisaties die populair zijn en een goede naam hebben is het veel makkelijker vrijwilligers te werven, dan voor organisaties met een oubollig of slecht imago. Wat overigens voor de ene groep aantrekkelijk is, hoeft dat voor een andere groep niet te zijn. Als je onder nieuwe doelgroepen gaat werven, kan het ook voorkomen dat mensen helemaal geen beeld van je hebben. Zelfs gevestigde organisaties met een landelijke naamsbekendheid moeten bij nieuwe doelgroepen hun reputatie nog helemaal opbouwen. Een imago kan positief of negatief zijn. Een positief imago kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een sportclub jaarlijks een benefietwedstrijd organiseert voor een zorginstelling en hierover veel aandacht krijgt in de plaatselijke media. Wanneer dezelfde club in het nieuws komt vanwege de geluids- en verkeersoverlast die de feesten in het clubhuis met zich meebrengen, kan dat een negatief imago opleveren. Het is voor elke organisatie belangrijk om te achterhalen hoe mensen over je denken. Vinden ze een bedrijf saai of juist spannend? Is de service goed of ronduit beroerd? Straalt je organisatie uit dat ze openstaat voor vrouwen met verschillende achtergronden en hen de ruimte biedt? Of komt ze over als een gesloten wit bolwerk? Dit is belangrijke informatie, want een negatief imago kan potentiële vrijwilligers afschrikken. Ook het gebruik van symbolen kan ervoor zorgen dat een organisatie een ander beeld uitdraagt dan de bedoeling is. Hierbij valt in de eerste plaats te denken aan logo en huisstijl van de organisatie. Het Internationale Rode Kruis merkte bijvoorbeeld dat het beeldmerk van de organisatie niet overal de neutraliteit uitstraalt die de organisatie juist als handelsmerk voert. Dit was aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuw symbool. Duizend en één kansen op een nieuwe markt 11

14 Plan Nederland: het ongewenste imago Als het organisatie-imago beter is dan de organisatie-identiteit, dan kan de organisatie door de mand vallen en zo het vertrouwen van het publiek verliezen. Dit overkwam geleden Plan Nederland, destijds Foster Parents Plan. De organisatie raakte in 1997 in opspraak toen in de media kwam dat de donaties voor de Foster Parents-kinderen niet op de juiste plaats terechtkwamen en dat tekeningen afkomstig waren van welzijnswerkers uit Nederland in plaats van kinderen uit Afrika. Bovendien verdiende de interim-directeur astronomische bedragen. Er ontstond een grote kloof tussen identiteit en imago. Foster Parents Plan was in die tijd een van de meest geliefde ideologische organisaties. De donateurs hadden een zeer sterke en emotionele band met de organisatie, doordat zij gericht een kind in een ontwikkelingsland steunden. De negatieve berichten schokten de donateurs en het vertrouwen in de organisatie was verdwenen. Deze crisis dwong de organisatie er uiteindelijk toe haar naam te wijzigen. De associatie met de naam Foster Parents Plan was te negatief geworden. Kruis, halve maan of ruit? Het embleem van het Rode Kruis is sinds 1864 het symbool voor de bescherming van hulpbehoevenden en hulpverleners. Naast het rode kruis op het witte vlak werd al in 1876 voor het eerst de rode halve maan gevoerd. Sinds 1929 hebben beide emblemen dezelfde status. De beschermende betekenis ervan is vastgelegd in internationale verdragen, zoals de Conventies van Genève. Voor landen die zich niet herkennen in symbolen uit christendom of islam, is in 2005 een derde embleem ingevoerd: een rode ruit op een wit vlak. Bron: folder Nederlandse Rode Kruis Afstemming imago en identiteit In optimale vorm is het imago gelijk aan de identiteit van een organisatie. Mensen hebben dan het beeld in hun hoofd dat overeenkomt met wat de organisatie daadwerkelijk is. Meestal is dit niet het geval. Het gedrag van de organisatie (of haar medewerkers) kan voor een verschil tussen identiteit en imago zorgen. Bijvoorbeeld wanneer de medewerkers van een boodschappendienst in de praktijk helemaal niet zo behulpzaam overkomen als het beeld dat de organisatie uitstraalt. Of als de thuiszorgorganisatie mooie multiculturele folders verspreidt, maar zonder overleg een mannelijke verzorgende stuurt om een bejaarde Turkse vrouw te wassen. Die organisatie krijgt niet snel een tweede kans, want zo n misser doet binnen de Turkse gemeenschap nog lang de ronde. Ook het beeldgebruik moet bij een organisatie passen, bij de huisstijl en de context. Bij het inkleuren van beeldmateriaal gaat het er dus niet om witte poppetjes lukraak te vervangen door gekleurde, maar om geloofwaardige beelden te vinden waarin allochtonen en autochtonen op een gelijkwaardige manier worden neergezet. Gebruik dus beelden waarin allochtonen niet alleen als cliënt of slachtoffer in beeld komen, maar ook als hulpverlener of expert. Het verschil tussen identiteit en imago kan tot slot ook door onzorgvuldige communicatie worden veroorzaakt. Een formele, zakelijke verzekeraar in pensioenfondsen die in een folder voor allochtone doelgroepen alleen maar in Jip en Janneke taal communiceert, kan de plank volledig misslaan. Kortom, alle elementen van gedrag, symbolen en communicatie moeten als een puzzel in elkaar passen en op een consequente manier de wereld worden ingestuurd. 12 Duizend en één kansen op een nieuwe markt

15 1.3.4 Wat levert een goed imago op? Een organisatie kan met een krachtige identiteit en een ijzersterk imago veel meer bereiken bij haar diverse doelgroepen. Een optimale vorm wekt vertrouwen bij de mensen die je wilt bereiken. Een sterk imago heeft een motiverend effect bij medewerkers en creëert een wij-gevoel. Bovendien wekt een organisatie met een sterk imago het vertrouwen bij externe doelgroepen, zoals fondsen en overheid. Werken aan je imago Laat zien wie je bent. Wees geen kameleon: stuur op consistente wijze gedrag, symbolen en communicatie de wereld in. Wees goed in wat je doet en loop daar gerust mee te koop! Meer met je merk doen Sterke combinaties Twee sterke merken kunnen elkaar in combinatie nog sterker maken. Dat zien we bijvoorbeeld in de samenwerking van Philips en Douwe Egberts bij de ontwikkeling en het op de markt brengen van de Senseo. Een vrijwilligersorganisatie kan hetzelfde doen door een samenwerking aan te gaan met een andere organisatie of een merk met dezelfde idealen. Samenwerking kan in ruil voor exposure deuren openen die door gebrek aan geld of zichtbaarheid eerder gesloten waren. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door als vrijwilligersorganisatie mee te werken met Duizend en één Kracht. Of organiseer tijdens MADD of de Internationale Vrouwendag een activiteit die speciaal is gericht op allochtone vrouwen. Door in te haken op dergelijke activiteiten lift je mee op de uitstraling van deze projecten. Celebrity endorsement Samenwerking met bekende personen is een andere manier om je merk te versterken. Het inschakelen van meer of minder bekende Nederlanders of lokale beroemdheden als vaste supporter of ambassadeur is inmiddels ook in de non-profitsector een veelgebruikt middel. Het is een creatieve én vaak effectieve oplossing om de organisatie toch zichtbaar te maken, bijvoorbeeld in de wereld van goede doelen. De voordelen van dit zogenoemde celebrity endorsement zijn: 1. Awareness (bewustzijn) - De bekendheid van de persoon straalt af op het merk, wat daardoor wordt herkend. Mede dankzij prinses Laurentien is de Stichting Lezen en Schrijven elk jaar goed in het nieuws. 2. Credibility (geloofwaardigheid) - De eerlijke en gewone uitstraling van Marco Borsato straalt af op War Child. 3. Likeability (sympathiek) - De emotionele en psychologische waarden van Ali B stralen af op Plan Nederland. Verkiezingsactie Nog voor de oprichting in 2007 timmerde het Participatieteam Maastricht al aan de weg met een succesvolle actie. Door middel van flyers met een foto van P-teamleden werden allochtone vrouwen aangespoord van hun stemrecht gebruik te maken. De actie had succes en voor het eerst ging in Maastricht een groot aantal allochtone vrouwen naar de stembus. Bron: Juryrapport PaFemme Duizend en één kansen op een nieuwe markt 13

16 Maar let op: een BN er of lokale held inschakelen is niet altijd de juiste weg. Die persoon moet bij de identiteit of het gewenste imago van de organisatie passen. Er moet een logische verbinding zijn met het merk, product of dienst. Als die er niet is, werkt het al snel averechts. Die doet het vast voor het geld of de aandacht, denken mensen dan. Laat een beroemdheid een middel zijn om aandacht te krijgen voor jouw boodschap en niet het doel. Bedenk van tevoren ook wat de kans is dat een beroemdheid met zijn of haar gedrag een negatief licht werpt op jouw organisatie. Bekende Nederlanders voor het goede doel Marco Borsato Warchild Ali B Plan Nederland Paul van Vliet Unicef Louis van Gaal en het Nederlands elftal Spieren voor Spieren Prinses Maxima VN-adviseur microfinancieringen Prinses Laurentien Stichting Lezen en Schrijven Lucille Werner Vrijwilligerswerk Erica Terpstra NOC*NSF Don Diego Poeder Topsport Rotterdam Hans Klok Bijna Thuis Huis IJmuiden Nationaal bekeken zijn op het front van celebrity endorsement overigens nog maar weinig allochtone vrouwen doorgebroken als ambassadeur. Wel fungeren in steeds meer plaatsen succesvolle allochtone vrouwen als rolmodel in de lokale Participatieteams, die zich onder meer richten op de bevordering van de emancipatie van allochtone vrouwen en meisjes (zie kader Verkiezingsactie). Allochtone BN-ers spreken zich uit tegen eerwraak Wat is eer voor jou? En hoe kunnen we geweld uit naam van eer een halt toe roepen? In traditionele eerculturen is geschonden eer een bron van geweld en repressie. Bekende en onbekende Nederlanders steken hun nek uit en spreken zich uit in nieuwe filmpjes op de website Watiseer.nl. Onder hen De Meiden van Halal, Gülden Ilmaz (AT5), politica Naïma Azough en de jongens van SHIELDS. Watiseer.nl maakt onderdeel uit van Shields, een voorlichtingsproject van MOVISIE waarbij jongens uit eerculturen de discussie aangaan met hun achterban. 1.4 Unique Selling Points (USP s) Deze paragraaf gaat over de uniciteit van je organisatie. Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld hoe uniek je bent? Wat heb jij wat geen enkele andere persoon heeft? Het zijn moeilijke vragen, waar je misschien niet direct het antwoord op weet. Organisaties stellen zich deze vragen ook. Sterker nog, onder druk van de concurrentie is het noodzakelijk om over deze Unique Selling Points (USP s ) na te denken. Ook landen, regio s en steden gebruiken USP s om zich te profileren en zodoende hun positie in de (inter)nationale kennis- en diensteneconomie te versterken. 14 Duizend en één kansen op een nieuwe markt

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

Werken met vrijwilligers

Werken met vrijwilligers 25 november 2015 Werken met vrijwilligers Ronald Hetem 11/30/2015 Feiten en cijfers leeftijd 49% 46% 56% 52% 47% 47% 31% 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 vanaf 75 Feiten en cijfers 11% Wat doen vrijwilligers?

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus

Binden en boeien van vrijwilligers. 24 januari 2011 Michaëla Merkus Binden en boeien van vrijwilligers 24 januari 2011 Michaëla Merkus Introductie Vertel iets over jezelf Doe je zelf vrijwilligerswerk Waarom Definitie van vrijwilligerswerk Werk dat onbetaald en onverplicht

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

X-factor in de shaatsvereniging

X-factor in de shaatsvereniging X-factor in de shaatsvereniging Jeugd betrekken bij de club Door: Jurjen Engelsman Nederlandse Sport Alliantie Vrijwilligerswerk en jongerenmarketing Marketingtools voor vrijwilligersorganisaties om jongeren

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Ledenwerving Scouts, Explorers en Roverscouts

Ledenwerving Scouts, Explorers en Roverscouts Ledenwerving Scouts, Explorers en Roverscouts Scouting is niets zonder jongeren, want daar doen we het allemaal voor. Ledenwerven is soms echter makkelijker gezegd dan gedaan. Jongeren werf je anders dan

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Klaar voor jongeren? De sneltest voor vrijwilligersorganisaties

Klaar voor jongeren? De sneltest voor vrijwilligersorganisaties Klaar voor jongeren? De sneltest voor vrijwilligersorganisaties Auteur(s): Annette van den Bosch en Sandra Kamerbeek Fotografie omslag: Redmar Kruithof Vormgeving: Suggestie & illusie Drukwerk: True Colours

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren

Een belevenis creëren. Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Een belevenis creëren Maak van uw vrijwilligersactiviteit een beleving voor jongeren Auteur: Inge van Steekelenburg Fotografie: Redmar Kruithof Opmaak: Suggestie & illusie Drukwerk: True Colours Bestellen:

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Positionering, identiteit en imago

Positionering, identiteit en imago WHITE PAPER Positionering, identiteit en imago Ontwerppartners bv Mauritsstraat 12 4811 EP Breda 076 522 80 66 www.ontwerppartners.nl Inleiding Dagelijks zijn wij met onze klanten in gesprek over branding

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN WERVINGSPLAN EN MIDDELEN De wervingscirkel: doel doelgroep boodschap middelen organisatie Als je aan werving wilt doen, wil je mensen overtuigen dat jouw organisatie hen graag als vrijwilliger zou willen.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Stappenplan Jong & Natuur. Betrek jongeren in 8 stappen bij uw organisatie

Stappenplan Jong & Natuur. Betrek jongeren in 8 stappen bij uw organisatie Stappenplan Jong & Natuur Betrek jongeren in 8 stappen bij uw organisatie In deze handleiding beschrijven wij een achttal stappen die u kunnen helpen om meer jongeren bij uw organisatie te betrekken. Bij

Nadere informatie

Diversiteitswijzer Check je project op diversiteit

Diversiteitswijzer Check je project op diversiteit Diversiteitswijzer Check je project op diversiteit MOVISIE * Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * F 030 789 21 11 www.movisie.nl * info@movisie.nl Is jouw project diversiteitsproof? Diversiteitsproof

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips Het Netwerk Boek Netwerk Boek Rob B. Tol Wie Wat Waar Waarom Hoe Zakelijk Netwerken Social Media Personal Branding Tips Success Stories Interviews Do s & Don ts Cases Voorbeelden Oefeningen Tests 3 Inhoud

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Dubbel anders. Stand van zaken. Samengevat: Een revolutie is nodig. Nederlanders met een beperking én niet-westerse achtergrond uit de verdomhoek

Dubbel anders. Stand van zaken. Samengevat: Een revolutie is nodig. Nederlanders met een beperking én niet-westerse achtergrond uit de verdomhoek Dubbel Anders, pagina 1 van 6, april 2010 Dubbel anders Nederlanders met een beperking én niet-westerse achtergrond uit de verdomhoek Ange Wieberdink In opdracht van het ministerie van VWS heb ik een tiental

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

HANDLEIDING SPONSORWERVING Media Markt Tour 2017

HANDLEIDING SPONSORWERVING Media Markt Tour 2017 HANDLEIDING SPONSORWERVING Media Markt Tour 2017 1 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...3 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...5 5. Succes!...6 2 1. Aan de slag! Geweldig

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent 7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent voorwoord Gent en zijn wijken zijn superdivers geworden. De stad is een microkosmos van zo n 160 verschillende nationaliteiten; allemaal

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt!

Nadere informatie

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN CROWDFUNDING ZONNEPANELEN Je wilt graag zonnepanelen crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project

Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Februari 2014 Onderbouwing van de keuze van de vluchtelingengemeenschappen binnen het project Vooraf In het project Ongekend bijzonder, de bijdragen van vluchtelingen aan de stad worden in het totaal 200

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Dordrecht.

Cultuurparticipatie in Dordrecht. Cultuurparticipatie in Dordrecht. Bas Hoeing CMV 2 09018387 Inhoudsopgave: Aanleiding Blz. 3 Het probleem Blz. 3 De opdrachtgever Blz. 3 Vraagstelling Blz. 4 Deelvragen Blz. 4 Aanpak Blz. 4 Definities

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda.

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda Voorwoord Beste Lezers, We naderen al weer de laatste maand van het jaar, de maand

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk?

E-mailmarketing voor zorg-professionals: Reader Deel 1: Waarom is e-mail marketing belangrijk? Waarom is e-mail marketing belangrijk als zorg-professional? Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag genoeg verdienen om van te kunnen leven. Dat betekent dat het belangrijk voor

Nadere informatie

CROWDFUNDING TEAMKLEDING

CROWDFUNDING TEAMKLEDING CROWDFUNDING TEAMKLEDING Je wilt graag teamkleding crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Tips en Tricks voor sponsorwerving

Tips en Tricks voor sponsorwerving Tips en Tricks voor sponsorwerving Je gaat op bouwreis en maakt gebruik van de sponsortool, of je bouwt virtuele huisjes op Bouwmee, bijvoorbeeld omdat je voor Habitat meedoet aan een evenement. Alles

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Ons merk. Onze visie. Onze boodschap. IEDER KIND KIND LATEN ZIJN NEDERLAND

Ons merk. Onze visie. Onze boodschap. IEDER KIND KIND LATEN ZIJN NEDERLAND Ons merk. Onze visie. Onze boodschap. IEDER KIND KIND LATEN ZIJN NEDERLAND Samen zijn we UNICEF. Samen komen we op voor de rechten van ieder kind. Het verhaal van UNICEF vertelt waarom we dat doen. Het

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015

Direct MEER impact met je uitstraling. Marlie Franssen Color Connect 2015 Direct MEER impact met je uitstraling Marlie Franssen Color Connect 2015 Dit is ie! Je E-book voor meer impact met je uitstraling. Veel vrouwen worstelen met het probleem hoe ze zichzelf kunnen laten zien.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie