Jaarverslag 2009 Stichting Durf Jij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009 Stichting Durf Jij?"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Stichting Durf Jij? mag ik een klein minuutje van je tijd als die maar niet berekend wordt in centen of euro's want die heb ik niet mag ik een minuutje van je tijd om te vragen wat ik vandaag weer uit mag geven om zonder dat een ieder dit merkt gewoon als gezellig mens verder kan leven? mag ik een minuutje van je tijd om iets meer te vragen dan een briefje voor de voedselbank wil je de krat stiekem in de gang zetten niemand hoeft het te zien dat ik elke vrijdag een week te eten krijg omdat mijn geld het niet meer red tot het einde van de maand misschien... Leny Kruis Stichting Durf Jij?.

2 Inhoud VOORWOORD 4 INLEIDING 5 DOEL VAN DE STICHTING 6 MISSIE 6 VISIE 6 VRIJWILLIGERS 6 SPONSOR 7 FONDSWERVING 8 NETWERKEN 8 BESTUURSACTIVITEITEN 9 WEBSITE 9 PUBLICITEIT 9 PLANNEN VOOR IN DROMEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST HEEFT DE STICHTING EEN AANTAL DROMEN OM TE VERWEZENLIJKEN. TWEE WORDEN HIER TOEGELICHT. 11 ACTIVITEITEN VAN STICHTING DURF JIJ? IN Bijlage Pagina 2

3 Colofon Jaarverslag 2009 is een uitgave van Stichting Durf Jij? Datum : februari 2010 Auteurs : Marijke Garib (Durf Jij?) Stichting Durf Jij? De Helling HJ Bakel Telefoon : Website : Kvknr : reknr.rabobank : De activiteiten van Stichting Durf Jij? worden (mede) mogelijk gemaakt door vele sponsors en vrijwilligers Stichting Durf Jij? Pagina 3

4 Voorwoord: 2009 was een zeer bewogen jaar waar ontzettend hard aan is gewerkt met liefde en plezier. Door de jaren heen zijn wij met onze neus op de feiten gedrukt dat mensen iets moeten krijgen willen ze wat voor een ander doen. Gemeentelijke instellingen die je niet serieus nemen omdat ze je te idealistisch vinden en ontzettend veel praten maar niet luisteren naar wat je zegt. Zonder enige status of naamsbekendheid kun je het bij de meesten vergeten. En toch zijn wij deze mensen dankbaar die niets hebben laten weten of ons hebben afgewezen hierdoor zijn andere deuren voor ons open gegaan. Wij hebben geleerd dat een afwijzing niet als negatief te zien maar een opening naar iets beters en mooiers. Verschillende instanties en bedrijven zien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen de stichting een warm hart toe. Wij geloven in wat wij doen. Open je armen voor veranderingen, maar geef je waarden niet op Pagina 4

5 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van de stichting Durf jij? De stichting is in het najaar van 2007 opgericht omdat de oprichtster, iets extra wil organiseren voor mensen met een krappe beurs. Voor wie? De Stichting Durf jij? is er voor: Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en daar door de eindjes aan elkaar moeten knopen. Mensen die iedere maand blij zijn als alle vaste lasten betaald zijn. Mensen die nooit iets extra s kunnen doen en daardoor in een sociaal isolement dreigen te komen. Voor die mensen wil de Stichting Durf jij? iets betekenen. Kansen creëren voor kinderen blijft bij elk activiteit een hot item De stichting is gestart met de organisatie van een kerstdiner in Inmiddels zijn er verschillende activiteiten in gang gezet en worden en nieuwe plannen gemaakt. Durf Jij wordt steeds meer gevraagd om aan activiteiten van anderen een bijdrage te leveren. Al deze initiatieven zijn niet mogelijk zonder een (toenemend) aantal vrijwilligers en sponsors. Dit jaarverslag is opgesteld om al deze groepen te informeren wat stichting Durf jij? in 2009 heeft weten waar te maken. In 2009 is een eerste werkplan van de stichting opgesteld, in 2010 voert de stichting in grote lijnen hetzelfde plan uit. Dit plan biedt de mogelijkheid keuzes te maken om als vrijwilliger of sponsor een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de stichting. De stichting streeft er naar om in 2010 een voedselbank voor de gemeente Gemert-Bakel op te zetten. Marijke Garib, Voorzitster Februari 2010 Pagina 5

6 Doel van de stichting: Het besteden van aandacht aan kinderen en volwassenen die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting in het kader van armoedebestrijding, met als doel hen te helpen en te ondersteunen zodat hun eigenwaarde wordt bevorderd en vergroot. Missie Het herontdekken van je eigen kunnen en krachten. Je eigenwaarde opkrikken en dat kinderen op een volwaardige manier mee kunnen doen aan de maatschappij. Wij kunnen geen problemen oplossen maar wel helpen tot bepaalde inzichten te komen en bepaalde visies bij te stellen. Wij kunnen de mensen op de brug (zie logo) helpen maar de uiteindelijke stap over de onderbreking zullen ze zelf moeten nemen. Sterk maken van de leden uit de doelgroep Visie De stichting werkt vanuit de houding geen woorden maar daden. Dat wil zeggen dat (nieuwe) ideeën praktisch worden vormgegeven, er wordt niet perse gezocht naar een theoretische onderbouwing. Bovendien moeten de activiteiten direct effect hebben voor de doelgroep, zij moeten het resultaat kunnen ervaren, aanpakken en zien. De stichting werkt daarbij graag samen met andere organisaties én burgers uit de gemeente. Hierbij streven we ernaar om mensen uit de doelgroep actief te betrekken en gebruik te maken van hun vaardigheden en kennis. Vrijwilligers De Stichting Durf Jij? is altijd op zoek naar mensen die graag iets voor een ander willen doen en zich belangeloos in willen zetten om sociale minima te ondersteunen. Vrijwilligers kunnen bij stichting Durf jij? verschillende rollen vervullen: Bruggenbouwer: Fungeer als maatje voor een persoon of gezin om eens rustig te praten, te ondersteunen met zakelijke/ financiële zaken of dingen te helpen organiseren binnen het budget van het gezin; Organisator: Voor het organiseren van bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende kerstin; Klussen: Biedt je aan voor het opknappen van kinderkamers of voor kleine reparaties die mensen zelf niet kunnen uitvoeren; Bestuur: De stichting heeft mensen nodig die de stichting mee willen besturen door o.a. richting geven aan het beleid, de financiën bij te houden en sponsoren te werven; Met vrijwilligers wordt een vrijwilligerscontract gesloten. In 2009 heeft Stichting Durf Jij? een beroep gedaan op 30 vrijwilligers. Een toename van 20 personen ten opzichte van Pagina 6

7 Sponsor Hebt u weinig tijd maar wil u toch iets doen. De stichting is voor het uitvoeren van al haar activiteiten ook op zoek naar sponsoren. Soorten sponsoring bijv.: door geld, goederen en materialen te doneren, te doneren, of het aanbieden van kortingen hierop. Ook dat zien wij als sponsoring. als de stilte aan de tafel de ogen op de schalen die vaag een bodem zien en de vraag aan pappa krijgen wij een toetje heel misschien? helaas het zit er weer niet in pappa heeft geen werk meer mamma moet kantoren schoonmaken en de sociale dienst werkt ook niet echt mee. hoezo armoede waar wij over praten hoezo werkeloos het is de betaling die waardeloos is het is de rijke baas die zorgt dat het toetje altijd het kind van de rekening is. Leny Kruis Pagina 7

8 Samenwerking Durf Jij en het onderwijs In 2009 heeft de stichting samen gewerkt met een aantal onderwijsinstellingen. Het Commanderij College (Gemert) ROC Ter AA opleiding PW3/4 Kinderopvang en opleiding Helpende Welzijn Het Commanderij College Op het VMBO van het Commanderij College zijn gastlessen verzorgd. Als spin off hiervan hebben verschillende leerlingen een bijdrage geleverd aan de kerst-inn van De afdeling VWO heeft tijdens hun kerstgala geld opgehaald ten behoeve van het opknappen van kinderkamers. Deze leerlingen leveren daarnaast een bijdrage aan het opknappen van deze kamers in ROC Ter AA Opleiding PW3/4 Kinderopvang en opleiding Helpende Welzijn In het kader van Competentie Gericht Onderwijs werken wij met opdrachten uit de praktijk, zowel maatschappelijk gericht als beroepsgericht. Oprichtster Marijke heeft contact gezocht met Marie-José Janssens, Markt Relatie Manager met de vraag of studenten mee kunnen helpen bij activiteiten die de Stichting Durf jij organiseert. Marie-José is hiermee aan de slag gegaan en heeft voor de eerste 2 activiteiten de opdrachten gemaakt en hebben studenten meegeholpen bij deze 2 activiteiten het Benefiet Concert en op 1 ste kerstdag de kerstmaaltijd. Door deze positieve ervaringen worden er voor het komende schooljaar nog diverse activiteiten in de vorm van opdrachten door studenten uitgewerkt en uitgevoerd worden. Deze worden dan door docenten van de opleiding in lessen begeleid. Fondswerving Om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken is Durf jij? afhankelijk van een groot aantal financiële sponsors. Deze worden per activiteit benaderd, maar de stichting zoekt ook mogelijkheden om een financiële middelen te verkrijgen die als startkapitaal kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft de stichting middelen nodig om de vaste uitgaven, reguliere exploitatie te financieren. Netwerken De stichting staat niet alleen in de wereld. Verschillende organisaties richten zich (deels) op de zelfde groepen als Durf jij? Contacten met anderen is ook noodzakelijk om inhoudelijk op de hoogte te blijven. Stichting Durf jij? neemt daarom deel aan verschillende netwerken: Ter Aa College Vereniging De Bus EVA Stimulans Stichting Clip Vrijwilligerscentrale Impuls Gemeenten Gemert-Bakel, Boekel, Helmond Maatschappelijk werk Gemert-Bakel Centraal voedselbank Rotterdam Supersociaal Helmond Pagina 8

9 Riet Sprengers Culinaire communicatie De Wensboom Defensie Gemeente Helmond Bron voor anderen Landelijke Cliëntenraad Sociale Raadslieden Tientjes project Arts media groep Bestuursactiviteiten Om de stichtingsdoelen te behalen voert het bestuur een aantal activiteiten uit: Planning, ontwikkelen en coördinatie van stichtingsactiviteiten Aansturen vrijwilligers Contact met vrijwilligers onderhouden Contact met het netwerk Deskundigheidsbevordering (o.a. de bestuursleden) Fondswerving Onderhouden sponsorcontacten Website De website van de stichting is in 2009 verbeterd, om zo nog beter te kunnen communiceren met de doelgroep, vrijwilligers, sponsoren en de media. Publiciteit Om (de activiteiten van) de stichting meer bekend te maken bij de gemeenschap heeft de stichting in 2009 deelgenomen aan een aantal congressen, beurzen en markten. Daarnaast zijn er diverse presentaties verzorgd voor o.a. bestuur Armenbestuur, Vereniging BUS en vertegenwoordigers van de provincie. Voor de publiciteit zijn verder ingezet: Folder T-shirt Website Plannen voor in 2010 De stichting wil in 2010 met haar activiteiten voortborduren op de resultaten van het afgelopen jaar. In 2010 wil de stichting daardoor ruimte maken om werk te maken van het realiseren van een echte voedselbank in de gemeente Gemert-Bakel. Contacten zijn hiervoor ook met ondernemers in de gemeente Boekel. Te verwachten activiteiten in 2010: 1. Kerstdiner 2. Kinder-paasmiddag 3. Gastlessen onderwijs 4. Aankleden kinderkamers Pagina 9

10 5. Bijdrage radioprogramma 6. Diner voor volwassenen (nieuw) 7. Pubers voor kinderen (kinderfeestjes) 8. Sinterklaas bestaat (nieuw) 9. Euro-verdubbelaar (nieuw) 10. Congres bejegening (nieuw) 11. Voedselbank (nieuw) 12. Durf jij je geld zien groeien? (nieuw) 13. Contact leggen met meerdere opleidingen Beoordeel succes door wat je moest opgeven, om het te krijgen Pagina 10

11 Dromen Voor de nabije toekomst heeft de stichting een aantal dromen om te verwezenlijken. Twee worden hier toegelicht. Arbeidsparticipatie De stichting streeft er naar dat mensen met een smalle beurs door deel te nemen aan de activiteiten van de stichting hun talenten leren ontdekken. Dat wil zeggen dat we bij het uitvoeren van de activiteiten daar waar mogelijk een beroep doen op de deelnemers zelf. Deelnemers krijgen niet altijd alles op een presenteerblaadje aangereikt. Het plezier en enthousiasme dat hierdoor wordt opgeroepen, wil de stichting proberen om te zetten in hernieuwde inzet van de deelnemers bij de (andere) activiteiten van de stichting. Als deelnemers geïnspireerd worden en actief worden voor een andere organisatie wordt dat natuurlijk ook gewaardeerd. Zo wil Durf Jij? de maatschappelijke participatie bevorderen. In de toekomst beoogt de stichting samen te gaan werken met de Vrouwenbond. Deze organisatie heeft een cursus die mensen/vrouwen leert hun talenten te ontdekken. Durf jij? wil met deze inzet een bijdrage leveren om het gat tussen baanloosheid en arbeidsmarkt te verkleinen. SDJ-kaart Het is voor de stichting van belang om zo direct mogelijk met de doelgroep in contact te komen. Een groot deel hiervan is (nog) anoniem. Een mogelijkheid voor het leggen van het contact is de ontwikkeling van een Stichting durf Jij? kaart (SDJ-kaart). Deze kaart biedt de bezitter de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke prijzen bepaalde goederen en diensten te kopen. Dergelijke kaarten zijn natuurlijk al in omloop (sommige gemeenten, vakbeweging). De stichting wil in de toekomst onderzoeken of en hoe een SDJ-kaart ontwikkeld kan worden. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, want met het oordeel, waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden en met de maat waarmee gij meet, zult u gemeten worden. Pagina 11

12 Activiteiten van stichting Durf jij? in 2009 Stichting Durf jij? heeft de ambitie om door het jaar heen verschillende activiteiten te ontwikkelen. De gerealiseerde activiteiten zijn hierna in projectkaarten kort en bondig beschreven. De uitvoering van de activiteiten worden projectmatig ontwikkeld en uitgevoerd. Per activiteit wordt separaat een projectplan gemaakt en de bijpassende begroting opgesteld. Hiervoor worden afzonderlijk sponsors en/of subsidie gezocht. Dit kan via een financiële bijdrage of in natura. Afhankelijk van het type activiteit. Projectkaart 1 kerst-in Aanleiding status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Onbezorgd gezellig samen zijn activiteit vindt voor de 3e keer plaats Genieten, contacten leggen, interactief bezig zijn Minderbedeelden Mensen zijn zeer dankbaar en tevreden naar huis gegaan. Kinderen die met lachende giecheltjes en sprankelende oogjes naar huis gingen. Elk gezin 1 kerstpakket. De kinderen hadden ook hun eigen kerstpakket. Gourmetten, quiz met prijzen, knutsel spullen, pannenkoeken, kerststukjes makken, cadeautje voor vrijwilligers, gezelligheid en warmte. 10 uren ± 6 maanden Samenwerkingspartner(s) Antoine Raaymakers van het VMBO College in Gemert. Ondernemers Gemert-Bakel Stichting De Wensboom Stichting Verwenevent Helmond Madihp/lev Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Hang de sleutel van je hart niet te hoog. Pagina 12

13 Projectkaart 2 Paasmiddag Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Er zijn geluiden vanuit de doelgroep zelf gekomen voor deze activiteit. In contact brengen met elkaar, saamhorigheid, kinderen op een volwaardige manier aan activiteiten deel laten nemen Deze activiteit vindt voor de 3e keer plaats op zondag 12 april 2009 Voorkomen van (wederzijdse uitsluiting) uitsluiting, terugtrek gedrag. Verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing en kennis van Nederlandse gedragsvaardigheden onder allochtonen en autochtonen met een sociaal- economische achterstand. Doelgroep middels activiteiten aan de stichting binden Minderbedeelden Verf/knutselspullen, eieren en chocolade eieren, broodjes, beleg, snoepzakjes, paaseieren, rouwe eieren, kleding hazen, schmink, knutselen, snacks op de bbq. Vuilnis zakken, koffie en thee, vuurkorf en marshmallows, Voor deze activiteit hebben we leerlingen van het Roc Ter Aa Helmond ingezet. Dit is ons heel erg tegengevallen omdat deze leerlingen geen zin hadden en wij uiteindelijk alles zelf moesten doen. 6 januari (ca 3 maanden) Samenwerkingspartner(s) Rob de Vries AH in Gemert, jan de wit kliniek, Roc Helmond, partycentrum Goossens in de mortel, kruidvat Bakel Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Etiketten plak je op flessen,niet op mensen. Pagina 13

14 Gastlessen op ROC Ter Aa Helmond Aanleiding Status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Kennismaken met stichting durf jij? Deze activiteit vindt voor de 3e keer plaats Middels arm-rijk spel het onderwerp armoede in de klas bespreekbaar maken. Het spel wil spelenderwijs laten ervaren wat het betekent om weinig of juist veel (zak)geld te hebben en wat weinig geld in een gezin betekent. Het spel wil een situatie nabootsen waarin die verschillen zichtbaar en voelbaar worden. Daarnaast wil het spel een beroep doen op de creativiteit en solidariteit van de kinderen in bepaalde situaties. Het spel wil de kinderen leren hun gevoelens ten aanzien van arm-rijk situaties te verwoorden en met bijbehorende emoties om te gaan. ROC leerlingen Tot nadenken gezet. Arm en rijk spel, dobbelstenen, pen papier. Deze activiteit heeft Marijke zonder vrijwilligers gedaan. 6 keer 2 uur ( 2 uur per klas) Samenwerkingspartner(s) ROC Ter Aan Helmond. De Vonk Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting 20,- Ontroerd zijn is ademhalen met je hart. Pagina 14

15 Projectkaart 3 Radiouitzending Gemert Centraal Aanleiding status Doelen Doelgroepen Resultaten Producten en activiteiten Aantal uren inzet vrijwilligers Looptijd Op verzoek van Omroep Centraal 1 keer in de week vanaf april 2009 tot heden Sociaal maatschappelijke onderwerpen en armoede bespreekbaar maken. Voor iedereen Men word geïnformeerd over wetten en regels. En wat zich afspeelt in zijn/haar gemeente. Zowel deskundigen als de doelgroep komt zijn verhaal doen. Koffie/thee/koekjes/soep/cd s/ 10 uur pw Tot op heden Samenwerkingspartner(s) Omroepcentraal/hulpverleners/instanties/instellingen/ Politiek en de inwoners. Coördinator in bestuur Marijke Garib Begroting Pagina 15

16 Kalender 2009 Door het jaar heen heeft Stichting Durf jij? verschillende activiteiten georganiseerd waaraan mensen hebben deelgenomen. In het bijgaand overzicht ziet u wat er is gerealiseerd. Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Activiteit Bezoek voedselbank; Eindhoven,Helmond Debat in Tilburg over voedselbank Presentatie voor ROC Helmond Kinder-paasmiddag, sociaalcafé kinderfeest kinderkamer Gastlessen Bezoek voedselbank Veghel Sociaalcafé Boekpresentatie/paneldiscussie zij wil vooruit. Interview trouw en Gastlessen, Kerstdiner Verander de lijn onder aan je gezicht lach. Je gezicht is de spiegel van je hart. Pagina 16

17 Exploitatie resultatenrekening Stichting Durf jij? Er is een resultatenrekening opgesteld om inzicht te geven wat de stichting uitgaven en inkomsten om in 2008 als organisatie te kunnen functioneren. Voor de verschillende activiteiten die worden opgezet en uitgevoerd stelt de stichting telkens een aparte begroting opgesteld. Inkomsten Uitgaven armenbestuur 550,- Kvk 43,50 Vergoeding telefoonkosten ±400,- Website abonnement provider 360,- Website onderhoud ±300,- Pr ±300,- Representatie ±200,- Deskundigheidsbevordering ±300,- Vergaderkosten 55,- Administratiekosten 75,- Reiskosten ±400,- Presentje vrijwilligers ±200,- Knutsel spullen ±155,- Verzekeringen (vrijwilligers/wa-verzekering, 143,52 be- stuursaansprakelijkheid) Saldo 2407,02 totaal Totaal Stichting Durf Jij? ontvangt geen subsidie van de gemeenten waar de stichting actief is. Voor de exploitatie zijn wij dus geheel afhankelijk van fondswerving, giften en donaties. Als de inkomsten voor de exploitatie de uitgaven (structureel) overstijgen worden deze inkomsten ingezet als eigen bijdrage vanuit de stichting voor het realiseren van de activiteiten. Met dien verstande dat gestreefd wordt naar een minimaal eigen vermogen van X% van de exploitatiekosten. Dit eigen vermogen dient als buffer voor perioden dat de inkomsten beneden de verwachtingen blijven. Geef mensen geld en ze maken ruzie Geef ze een droom en ze werken samen. Pagina 17

18 Samenstelling bestuur Het bestuur van de stichting Durf jij? als volgt samengesteld: Per 1 januari 2009 Per 1 januari 2010 Voorzitter Marijke Garib Marijke Garib Secretaris Hanny Koolen vacature Penningmeester vacature Helmut de Waal Bestuurslid vacature vacature bestuurslid Vacature vacature Pagina 18

19 Humor is een goede schokbreker, als je botst in het leven. Pagina 19

20 Sponsoren De activiteiten van de Stichting Durf jij? Kunnen alleen maar dankzij de bijdrage van (trouwe) sponsors. Deze kunt u vinden op WIJ ZIJN ALLEEN IN GOEDEREN GESPONSORT. De waarheid komt nooit uit de loop van een geweer. Pagina 20

1 - Stichting Durf Jij?

1 - Stichting Durf Jij? 1 - Stichting Durf Jij? Inhoud INLEIDING DOEL VAN DE STICHTING: MISSIE VRIJWILLIGERS SAMENWERKING STICHTING DURF JIJ? EN SCHOLEN BINNEN GEMEENTE GEMERT-BAKEL FONDSWERVING NETWERKEN BESTUURSACTIVITEITEN

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan WADT

Beleidsplan WADT Beleidsplan WADT 2016 2017 Utrecht, 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Wat biedt WADT?... 3 Missie... 4 Doelstellingen... 4 Kernactiviteiten... 4 Projecten starten...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016

Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Veenendaal 2015-2016 Inhoud: Inhoudsopgave 1 Voorwoord.2 Over stichting Speelgoedbank Veenendaal.3 Doelgroep 4 Doelstelling.5 Werkwijze en resultatenmeting..6 Benodigdheden..8 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016

BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND. Juli 2016 BELEIDSPLAN STICHTING KICVOP NEDERLAND Juli 2016 Inhoud. 1. Aanleiding. 2. Doel van de stichting. 3. Bereiken van doel. 4. Fondsen aanvraag. 5. Financieel beleid. 6. Bestuur en intern functioneren. 7.

Nadere informatie

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING

december 27 Jaarverslag TALENT ZOEKT SAMENWERKING december 27 Jaarverslag 2015 TALENT ZOEKT SAMENWERKING Inhoud... 2 Voorwoord... 2 Doelstelling... 2 Missie... 2 Visie... 2 Projecten... 3 Financiën... 5 Bijlage 1... 5 Bijlage 2... 5 1 Voorwoord De politiek

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi

Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi Functie- en taakomschrijvingen = = = = = Stichting Speel-o-theek t Gooi INHOUDSOPGAVE: Inleiding...3 Medewerker in de uitleen...4... 4... 4... 4 De vrijwilligerscoördinator...5... 5... 5 Netwerk/contactenpatroon...

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Benelux

Stichting Kinderhulp Benelux Stichting Kinderhulp Benelux Contents Organisatie...1 Doelstelling:...2 Visie:...2 Missie:...2 Samenstelling bestuur:...2 Activiteiten...3 Doneren...3 Vrijwilliger worden...3 Projecten steunen...3 Collecteren...3

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Stichting Maatjeswerk Autisme Beleidsplan 2014-2017 Kleinmansbeek 12, Barneveld November 2014 1. Inleiding In 2012 begon het idee van een netwerk-oudergroep te groeien en werd informatie gezocht en ideeën

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Versie 1.1 beleidsplan 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Adopteer een gezin... 3 Schuldhulpverlening... 3 Studiebeurs... 4 Woonopvang... 4 Fondswerving... 5 Kleinschaligheid... 5 Onderzoek...

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE.

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG 2014 IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. 1 Naam: Stichting Serve the City Haarlem Statutair adres: Professor Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Heeft u moeite met het invullen van het formulier of wilt u een toelichting geven op uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de gemeente

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017

Beleidsplan Stichting AKS 2013-2017 Stichting Asian Kidz Support Penningkruid 20, 5721 RL ASTEN e-mail: info@asiankidzsupport.nl website: www.asiankidzsupport.nl IBAN: NL33INGB0005195037 Inhoudsopgave 1. Stichting Asian Kidz Support... 2

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen.

Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Alle kinderen mogen meedoen, nu meedoen is straks meetellen. Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Emmen 2014-2016 0 Voorwoord 1 Kinderen aan de zijlijn 2 Wat doet Leergeld? 2.1 Missie 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young

B en W nummer ; besluit d.d BB nummer Onderwerp Intentieverklaring We Can Young B en W nummer 12.0637. ; besluit d.d. 19-6-2012 BB nummer 12.044 Onderwerp Intentieverklaring We Can Young 2012-2014 Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van de commissie 1. Als gemeente

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

STICHTING TAMAR CENTER THAILAND

STICHTING TAMAR CENTER THAILAND STICHTING TAMAR CENTER THAILAND BELEIDSPLAN 2015-2018 1. Doel van de Stichting De Stichting heeft tot doel het ondersteunen en adviseren van het Tamar Center in Pattaya, Thailand. Het Tamar Center in Pattaya

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015

Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Beleidsplan stichting Al-Yateem 2013-2015 Stichting Al-Yateem Het oord 22 2544 TN Den haag www.al-yateem.nl 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van stichting Al-Yateem (hierna te noemen:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9 Vrienden van DOE Jaarrekening 2014 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Algemene gegevens... 3 Voorwoord... 4 De school... 4 Experiment... 4 Situatie... 5 Organisatie... 5 ANBI...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015

Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Jaarverslag Stichting Pole Position 2015 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstellingen Wensen pag.4 pag.4 Fondsenwerving pag. 7 Transparantie Communicatie Overige behaalde resultaten pag.8 pag.8 pag.8

Nadere informatie

Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre

Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre Organisatie Beleidsplan 2015 Ronald McDonald Centre Het Ronald McDonald Centre is een autonome stichting die de vanaf 1-1-2015 nog voor 3 jaar ondersteund wordt door het het Ronald McDonald Kinderfonds.

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...4 Externe contacten...4 Interne organisatie...5 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...8 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2013

Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2013 Stichting Bijbel NGT Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord...3 Activiteiten...3 Publiciteit...3 Externe contacten...4 Interne organisatie...4 Financiën...6 Conclusie en aanbevelingen...7 2 Voorwoord Op 2 november

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie