G G VERSLAVERSLA JAARJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "44 201201 G G VERSLAVERSLA JAARJAAR"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding p 4 2. Cultuurpromotie Utrecht p 8 Missie en doelstellingen Ontwikkelingen 2014 Overige activiteiten Partners en samenwerkingsverbanden 3. Culturele Zondagen p 16 Inleiding Bezoek en bereik Nieuwjaarsduik Kijken, Kijken, Kopen De Stad De Toekomst CZ on Tour Uitfeest In de ban van de man CZ Labs Marketing & communicatie INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 4. Utrechts Uitburo p 36 Inleiding Ontwikkelingen 2014 Contribuanten Middelen 5. Personeel, bestuur en directie p Financiën p Bijlagen p 46 A. Overzicht contribuanten SCU/Utrechts Uitburo B. Product- en dienstenlijst SCU C. Cultuurpromotie Utrecht online bereikcijfers D. Programmaonderdelen en deelnemers Culturele Zondagen E. Utrecht Muziek: eindrapportage en bijlagen F. Personeelsoverzicht 8. Colofon p 86 2

3 Inleiding 1. INLEIDING INLEIDING INLEIDING Lezer! Voor u ligt het vijfde jaarverslag van Cultuurpromotie Utrecht. In de korte geschiedenis van Cultuurpromotie is voortdurend beweging, maar 2014 lijkt qua ontwikkeling en hoogtepunten vooralsnog de kroon te spannen. Zo verhuisde Cultuurpromotie samen met Toerisme Utrecht eind 2014 in het kader van verdere samenwerking, naar een ruime vleugel van het oude Stadhuis. Met uitzicht op de Oudegracht en te midden van het levendige centrum kunnen beide organisaties zich geen betere omgeving voor hun activiteiten wensen. Een ander hoogtepunt was het Uitfeest dat met ruim bezoekers alle eerdere records overtrof, niet in de laatste plaats vanwege de succesvolle samenwerking met Manuscripta, de landelijke opening van het boekenseizoen. Ook kreeg Cultuurpromotie voorjaar 2014 het project Utrecht Muziek onder haar hoede - in het kader van de grote opening van TivoliVredenburg - waarmee in korte tijd goede resultaten konden worden neergezet. Maar de mijlpaal in 2014 was toch wel de lancering van het maandelijkse culturele lifestyle magazine Uitagenda Utrecht. Na een klein jaar van intensieve voorbereiding was het 17 december 2014 zover: Margriet Jongerius, wethouder cultuur, ontving het eerste eemplaar uit handen van hoofdredacteur Marie Nanette Schaepman. Inzoomend op Culturele Zondagen was 2014 een jaar van ontwikkeling. Nieuwe thema s werden verkend, randen van de stad opgezocht, bijzondere samenwerkingsverbanden aangegaan. Daarnaast stelde SCU een deel van het budget van Culturele Zondagen ter beschikking aan nieuwe, culturele, creatieve en ondernemende initiatieven in de stad; onder de noemer van CZ Labs werd in samenwerking met Vers Vermaak een platform ontwikkeld dat zich richtte op de humuslaag van Utrecht. Wat betreft het bezoek was 2014 wederom een goed jaar: de zes zondagen (inclusief CZ Labs) trokken in totaal bezoekers. Het gemiddelde bezoek per zondag in 2014 was , vergelijkbaar met 2013, en substantieel hoger dan de jaren daarvoor. De etra inzet op landelijke aandacht voor Culturele Zondagen en daarmee het Utrechtse cultuuraanbod, lijkt succesvol met de toename van het aantal landelijke publicaties. Ook de animo vanuit het land voor de speciale CZ arrangementen, nam intensief toe. Wat betreft het Utrechts Uitburo kwam er na een jarenlange aanloop, finale en formele duidelijkheid in de relatie tussen de overgebleven vijf Uitburo s en VVV Nederland. Dit heeft voor SCU de weg vrijgemaakt een meer toegankelijke uitwebsite te kunnen ontwikkelen (lancering 2015), waaraan tevens het nieuwe cultuurmagazine gekoppeld wordt. Zowel website als magazine hebben de naam Uitagenda Utrecht gekregen. Aangezien de verouderde website nog immer stijgende bezoekcijfers laat zien zowel vanuit als van buiten de stad, is SCU ervan overtuigd dat de nieuwe website een etra impuls voor de interesse in het Utrechtse cultuuraanbod zal zijn. Naast bovenstaande ontwikkelingen gingen de reguliere werkzaamheden bij het Utrechts Uitburo door en kwamen er als ieder jaar producten voor de contribuanten bij. Onder andere de digitale schermen op verschillende locaties van Hoog Catharijne en bij het UCK zijn een belangrijke aanwinst voor de communicatie over het Utrechtse cultuuraanbod. In het jaarplan 2014 staan intenties benoemd rond de samenwerking tussen Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht. Op de vloer zijn in 2014 diverse samenwerkingsprojecten gestart en in 2015 is opnieuw vaart gebracht in het formele proces. Op de achtergrond van de gewenste samenwerking tussen Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht speelt het in 2013 gestarte Utrecht Verhaal. Een initiatief waarbij diverse publieke en private partijen betrokken zijn, en dat beoogt samenwerking tussen de verschillende partijen te bevorderen maar vooral Utrecht op een goede en heldere manier over het voetlicht te brengen, voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Spannend is hoe beide processen uiteindelijk kunnen leiden tot een goede marketing van onze mooie Domstad. Wij zien uit naar de ontwikkelingen in 2015 en wensen u veel genoegen met het lezen van dit verslag. Namens bestuur en team van Cultuurpromotie Utrecht, Hanneke Bouwsema directeur 4

4 Fotopagina Fotopagina / Culturele Zondag In de ban van de man. Foto: Hanne Nijhuis / Culturele Zondag Uitfeest. Foto: Anna van Kooij / Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. Foto: Hanne Nijhuis / Culturele Zondag De Stad De Toekomst. Foto: Hanne Nijhuis / Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. Foto: Hanne Nijhuis / Culturele Zondag De Stad De Toekomst. Foto: Hanne Nijhuis 5 6

5 Cultuurpromotie Utrecht 2. CULTUURPROMOTIE CULTUURPROMOTIE UTRECHT (SCU) UTRECHT (SCU) MISSIE EN DOELSTELLINGEN Cultuurpromotie Utrecht is de collectieve marketingorganisatie die sinds 2010 Culturele Zondagen, het Uitfeest en het Utrechts Uitburo onder haar hoede heeft. Alle activiteiten van Cultuurpromotie Utrecht zijn erop gericht, direct of indirect, de cultuurparticipatie van Utrechters te stimuleren. Cultuurpromotie ondersteunt met verschillende activiteiten, diensten en producten de Utrechtse culturele instellingen bij hun inzet een zo divers mogelijk publiek te bereiken, nieuwe publieksgroepen aan te boren en herhaalbezoek te stimuleren. En zet daartoe onder meer haar twee huismerken in, het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen 1. Via het Utrechts Uitburo worden inwoners en bezoekers van de Domstad geïnformeerd over het cultuuraanbod. Middels Culturele Zondagen kunnen inwoners en bezoekers op laagdrempelige wijze kennismaken met het gevarieerde cultuuraanbod dat de stad biedt. Via specifieke programmering en gerichte marketingacties worden nieuwe doelgroepen bereikt en verleid tot cultuurparticipatie. Culturele Zondagen In 2002 zijn de Culturele Zondagen gestart. Oorspronkelijk als tegenhanger van de koopzondagen, met als inzet inwoners van Utrecht op laagdrempelige wijze cultuur aan te bieden. Een ruim decennium later is Culturele Zondagen uitgegroeid tot een sterk, origineel en succesvol cultuurmerk. Bekend bij een groot en breed publiek, en niet meer weg te denken uit het Utrechtse culturele landschap. Het succes van de zondagen is allereerst gelegen in de brede medewerking van culturele en maatschappelijke organisaties, het onderwijs, winkeliers, de gemeente en de horeca. Maar ook de aansprekende thema s, verrassende programmering en locaties, het overwegend gratis aanbod en een herkenbare marketing spelen een essentiële rol. Utrechts Uitburo 2 Het Utrechts Uitburo is in 2008 gestart en ondersteunt de Utrechtse culturele instellingen in het bereiken van een zo divers mogelijk publiek. Het Utrechts Uitburo verzorgt de meest complete Uitagenda en informeert bewoners en bezoekers van Utrecht over het cultuuraanbod in de stad. Contribuanten van het Utrechts Uitburo kunnen gebruik maken van een uitgebreid scala aan producten en dien sten waarmee het aanbod etra onder de aandacht wordt 1 Sinds 2010 is het Uitfeest bij Culturele Zondagen ondergebracht 2 Het Utrechts Uitburo krijgt vanaf 2015 een nieuwe naam: Uitagenda Utrecht gebracht. Basis van alle middelen van het Uitburo is de database achter de website utrechtsuitburo.nl. Deze database bevat alle culturele agenda-informatie van Utrecht. Het Utrechts Uitburo werkt samen met lokale (media)- partners zoals Utrecht Dichtbij, Telegraaf Utrecht, RTV Utrecht, FunX, Albert Heijn, Uitloper en Trajectum. ONWIKKELINGEN 2014 Naast de reguliere activiteiten zijn een aantal onderwerpen in 2014 bepalend geweest voor doorontwikkeling van de activiteiten van SCU. Allereerst was daar de reeds in gang gezette samenwerking tussen Cultuurpromotie en Toerisme Utrecht. Verder werd in 2014 geleidelijk duidelijk dat aan het netwerk van Uitburo s, sinds 2012 ondergebracht bij VVV Nederland, een einde zou komen. Voorts werd voorjaar 2014 door de wethouder van cultuur een nieuw project bij SCU ondergebracht: Utrecht Muziek. Tot slot is SCU eind 2014 door Culturele Zaken (CZ) van de gemeente Utrecht gevraagd een plan te ontwikkelen en een projectaanvraag te doen voor een tijdens Utrecht Muziek succesvol gestart project Residenties in Utrecht. Deze vier ontwikkelingen worden hieronder toegelicht. Daarna volgt een korte beschrijving van overige relevante activiteiten van SCU in Samenwerking Cultuurpromotie (SCU) en Toerisme Utrecht (TU) Na diverse gesprekken vanaf 2011 met betrokken ambtenaren en wethouders van Culturele en Economische Zaken, overleggen tussen bestuur, raad van toezicht en directies van SCU en TU, is er in 2013 een document Intensivering samenwerking Cultuurpromotie Utrecht en Toerisme Utrecht opgesteld. Dit inhoudelijke A4tje is aan de raad en het college van de gemeente Utrecht verzonden en bevatte een tijdspad voor het verdere proces. Adviesbureau KokDeVoogd werd aangetrokken voor begeleiding, en om te adviseren over een nieuwe organisatie, waarbij de vraag open stond of het proces al dan niet tot een fusie moest leiden. In 2014 is de formele kant van dit proces tijdelijk tot stilstand gekomen. Allereerst omdat de afdeling Economische Zaken (EZ) van de gemeente meer inzicht wilde krijgen in de aard en effectiviteit van de activiteiten van Toerisme Utrecht; EZ stelde daartoe een onderzoek in door adviesbureau Berenschot. In het verlengde hiervan heeft EZ zelf een nieuw toeristisch beleidskader geformuleerd. Ondertussen ligt er een meerjarenplan van 8

6 Cultuurpromotie Utrecht Cultuurpromotie Utrecht Toerisme Utrecht dat voorjaar 2015 door het College wordt vastgesteld. In 2015 is een nieuwe directeur bij Toerisme Utrecht aangetreden en in april 2015 wordt het formele proces rond de samenwerking/fusie door bestuur, raad van toezicht en directies van SCU en TU weer opgepakt. Bovenstaande laat onverlet dat op uitvoeringsniveau verder is gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk partner/contribanten-model (geplande implementatie: 2016), inventarisatie van mogelijkheden tot gezamenlijke advertentieacquisitie, en het onderzoeken van gezamenlijke persbewerking (proef: Utrecht Muziek). Bovendien is een belangrijk fundament voor verdere samenwerking, te weten gezamenlijke huisvesting, met hulp en inzet van de gemeente, gerealiseerd. Per 1 januari 2015 wonen Cultuurpromotie Utrecht en Toerisme Utrecht samen in het oude Stadhuis. TU en SCU zien een vorm van verdere samenwerking als noodzakelijke professionaliseringsslag zodat Utrecht beter en eenduidiger in de markt gezet wordt. Allereerst voor bewoners en bezoekers, maar ook voor bedrijven en plannenmakers. Bij de verdere uitwerking moet gekeken worden naar de plek van Stichting Utrechtse Musea, UFO en andere relevante partijen, een goede aansluiting gevonden worden bij de kennissector en het bedrijfsleven. Ondertussen speelt in 2014 het Utrecht Verhaal, een sinds mei 2013 gestart initiatief gefaciliteerd door de gemeente, waarbij ondertussen veel partijen 3 - publiek en privaat - zijn betrokken. Het doel is Utrecht met een duidelijk verhaal naar buiten te brengen en daarvoor het geschikte organisatiemodel te vinden. Ondertussen zijn er sinds eind 2014 twee bureaus in de arm genomen, grotendeels betaald door private partijen, die zich met de verschillende marketeers van de betrokken organisaties buigen over de vraag wat en hoe. VVV Nederland - Nederlands Uitburo (NUB) - nieuwe vergezichten In het jaarverslag 2013 schreef SCU te zijn gestart met een onderzoek naar de ontwikkeling van een eigen website als opvolger van utrechtsuitburo.nl. Utrechtuitburo.nl maakt sinds 2008 onderdeel uit van een landelijk netwerk van Uitburo s. Jarenlange stilstand van utrechtsuitburo.nl - gevolg van ontwikkelingen bij de landelijke koepel NUB en VVV Nederland - vormen samen met de uitkomsten van het publieksonderzoek (2013, GfK Intomart) de achtergrond van de wens van SCU een eigen website te ontwikkelen. Een website die beter aansluit bij de wensen van de inwoners 3 Gemeente, Utrecht Science Park, Toerisme Utrecht, Stichting Utrechtse Musea, Cultuurpromotie Utrecht, Vers Vermaak/ Utrechts Verbond, Centrummanagement Utrecht, Corio, De Jaarbeurs, Rabobank. van de Domstad, en het Utrechtse culturele veld sterker kan ondersteunen in het bereiken van (nieuw) publiek, en aansluit bij het magazine Uitagenda Utrecht. In 2014 ontstond de juiste bedding. Overleg tussen de leiding van VVV Nederland en het bestuur 4 van de stichting Nederlands Uitburo leidde tot finale duidelijkheid over hoe men over en weer verder wilde. Uiteindelijk heeft het bestuur van de stichting Nederlands Uitburo deze stichting eind 2014 opgeheven. Een en ander heeft voor SCU de weg vrijgemaakt te werken aan de ontwikkeling van Uitagenda Utrecht, als opvolger voor het Utrechts Uitburo. Meer hierover in hoofdstuk 4. Utrecht Muziek Voorjaar 2014 is het project Utrecht Muziek op initiatief van de toenmalige wethouder van cultuur Frits Lintmeijer, ondergebracht bij Cultuurpromotie Utrecht. Utrecht Muziek heeft uitvoering gegeven aan de raadsmotie De zomer voorbij, Utrecht als Internationale Stad van de Muziek 2014 (27 juni 2013/M55) en een begin gemaakt met het zichtbaar maken van Utrecht als muziekstad, nationaal en internationaal. Directe aanleiding voor de motie was de voltooiing van TivoliVredenburg, waarmee volgens de gemeenteraad en Utrechtse muziekorganisaties, hét moment was gekomen om naast het bijzondere gebouw zelf, het rijke reguliere muziekaanbod van Utrecht - nationaal en internationaal - in de etalage te zetten. Utrecht Muziek (0,9 fte) kon vanaf maart 2014 daadwerkelijk starten met de profilering en positionering van Utrecht als dé muziekstad van Nederland. Het project is conform opdracht eind 2014 geëindigd, en heeft ondanks een late start zeer goede (pers) resultaten behaald. Een eindrapportage is januari 2015 toegezonden aan gemeentelijke afdeling Citymarketing, Internationalisering, Subsidiestrategie (CIS). Utrecht Muziek had zoals bekend, een moeizame start door een complee voorgeschiedenis vanaf zomer Maar in de loop van 2014 heeft de aanvankelijke scepsis plaatsgemaakt voor breed gedragen enthousiasme, en de wens om gezamenlijk Utrecht verder te profileren als een stad met een krachtig muzikaal klimaat. Lokaal, nationaal en internationaal. Er is in overleg met de muzieksector een bescheiden vervolgaanvraag voor 2015 en 2016 ingediend, die ten dele is gehonoreerd. Voor meer inhoudelijke informatie over Utrecht Muziek, de gerealiseerde persaandacht en bevindingen van het veld, zie ook bijlage E. Naast de hierboven beschreven marketingpoot van Utrecht Muziek - waarvoor Cultuurpromotie een bijdrage ontving van Economische Zaken/CIS - stelde 4 Bestuur stichting NUB: Marco Esser (Den Haag, voorzitter) Johan Moerman (Rotterdam, penningmeester), Hanneke Bouwsema (Utrecht), Marcel Knols (Maastricht), Eduard Pieter Oud (Amsterdam), Joris van Hees (coördinator, notulen) Culturele Zaken een budget ter beschikking voor etra programmering in het kader van het Muziekjaar. Voor dit programmabudget dienden Utrechtse muziekorganisaties voorstellen in. Voor vijf projecten ontving Cultuurpromotie/Utrecht Muziek een bijdrage die doorgezet kon worden naar de betrokken organisaties. In de voorstellen en de uitwerking daarvan werden twee lijnen, te weten stedelijke top en talent en internationale top en talent gevolgd. Knalland (Bevrijdingsfestival), Woodlum Festival (Ekko/The Village), 3voor12 Clubavond XL/dB s en de Concertzender ontvingen in het kader van stedelijke top en talent een bijdrage. Wat betreft de lijn internationale top en talent werd op initiatief van Gaudeamus Muziekweek het project Residenties in Utrecht ontwikkeld. Alle betrokken organisaties waren zelf verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering. De vijf projecten zag Utrecht Muziek als goede aanvulling op reeds bestaande muziekactiviteiten in de stad. Ook boden de projecten kans voor etra profilering van Utrecht als stad van talentontwikkeling. Een verder inhoudelijk verslag van de diverse projecten wordt separaat van dit jaarverslag verzonden. Residenties in Utrecht In het kader van Utrecht Muziek is op initiatief van Stichting Gaudeamus Muziekweek in 2014 gestart met / Lancering Uitagenda Utrecht. Foto: Hanne Nijhuis Residenties in Utrecht. In dit project werkten verschillende culturele partners in Utrecht samen. De centrale gedachte achter Residenties in Utrecht was en is, spraakmakende (internationale) personen uit de wereld van muziek, film, literatuur, beeldende kunst, journalistiek en wetenschap uit de nodigen naar Utrecht te komen om hun visie en ervaring met de stad te delen. Middels workshops, masterclasses, lezingen, gesprekken en optredens haken zij aan bij initiatieven van Utrechtse podia, festivals, kunstopleidingen en wetenschap. Het project ontwikkelde zich in 2014 veelbelovend, waardoor in overleg met de culturele sector bedacht is dit project in 2015 en afhankelijk van de resultaten ook in 2016, door te zetten. Daartoe is Residenties in Utrecht vanaf eind 2014 bij SCU, als onafhankelijke partner in de stad, ondergebracht. De concrete opdracht voor de laatste maanden van 2014 was een plan en vervolgaanvraag te schrijven, de gemeente heeft daarvoor een bescheiden bedrag ter beschikking gesteld. Residenties in Utrecht vervult een rol in de doelstellingen van het coalitieakkoord van Gemeente Utrecht, ondersteund door de (tussentijdse) Visitatiecommissie Cultuurnota op het gebied van internationalisering en multidisciplinaire verbindingen tussen partijen in de stad. 9 10

7 Cultuurpromotie Utrecht Cultuurpromotie Utrecht OVERIGE ACTIVITEITEN 2014 Onderzoek Social media zijn niet meer weg te denken uit de communicatiemiddelen van SCU. Daarom liet SCU gedurende 2013 onderzoek doen naar inzet, gebruik en effecten van social media van het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau R2 uit Rotterdam (i.s.m. het Rotterdams Uitburo) en leverde belangrijke informatie op over hoe het Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen meer betrokkenheid onder gebruikers en volgers zouden kunnen genereren. In 2014 is vanzelfsprekend gevolg gegeven aan de adviezen, daarnaast is het onderzoek voortgezet in een andere opzet, zodat sneller bijgestuurd kon worden. Met name bij Culturele Zondagen wierp dit vruchten af. De uitkomsten van het publieksonderzoek dat GfK Intomart in 2013 in opdracht van SCU heeft verricht, levert tot op heden mogelijkheden tot verdere ontwikkeling. Daarnaast heeft SCU begin 2014 vertegenwoordigers van het Centraal Museum, Het Filiaal en de Stadsschouwburg uitgenodigd om te kijken naar mogelijk verdiepend vervolgonderzoek. Omdat er niet direct concrete vragen leefden bij de instellingen en SCU inmiddels een aantal grote projecten op de agenda had staan, is besloten op een later moment, waarschijnlijk na 2015, naar een mogelijk vervolgonderzoek te kijken. Marketingbijeenkomsten In 2014 heeft SCU in Theater Kikker een plenaire marketingbijeenkomst georganiseerd die in het teken stond van de Millennial-generatie en het inzetten van social media. Drie sprekers gaven in dit kader een korte presentatie over actuele zaken die van belang waren voor de culturele sector. Met name de voorspellende presentatie van Trendsactive gooide hoge ogen. Een tweede marketingbijeenkomst stond gepland voor november, maar er is besloten deze te laten vervallen in verband met de drukte rondom het lanceren van het nieuwe magazine Uitagenda Utrecht. Naast de eigen marketingbijeenkomsten verleent Cultuurpromotie secretariële ondersteuning aan het sectorbrede marketingoverleg van pr- en communicatiemedewerkers van de Utrechtse culturele organisaties. Dit overleg wordt voorgezeten door de communicatiemedewerkers van Het Filiaal, Theater Kikker en Rumor festival, en heeft in 2014 twee keer plaatsgevonden. Jaarlijkse cultuurborrel De altijd drukbezochte cultuurborrel aan het einde van het Uitfeest op de binnenplaats van de Winkel van Sinkel, kende in 2014 een bijzonder tintje. Na vier jaar een welkomstwoord van Frits Lintmeijer, was het nu de beurt aan de nieuwe wethouder van cultuur, Margriet Jongerius. Directeur SCU, Hanneke Bouwsema, gebruikte haar jaarlijkse speech om de wethouder een aantal zaken op het hart te drukken en haar zorgen te uiten over de bezuinigingen van 4,1 miljoen die vanaf 2015 op de sector afkomen, zij deed het verzoek deze te repareren in het cultuurconvenant De oproep leidde in de weken daarna tot een gezamenlijke brief van culturele instellingen en organisaties richting raad en college waarin een en ander onderstreept werd. In haar Nieuwjaarsmail zegde de wethouder toe de terugval van 4,1 miljoen te repareren. De Voorjaarsnota 2015 moet uitsluitsel geven. / Culturele Zondag De Stad De Toekomst. Foto: Hanne Nijhuis Advertentieacquisitie Voorjaar 2014 heeft SCU een specialist aangetrokken om de advertentieacquisitie van SCU op structuele wijze op te zetten. In eerste instantie heeft deze specialist de sales voor het magazine Uitagenda Utrecht ter hand genomen. In de loop van 2014 zijn de werkzaamheden uitgebreid naar verdere advertentie- en salesmogelijkheden van de verschillende producten van SCU, ook in samenhang met de ontwikkeling van een nieuw partner- contribuantenmodel voor TU en SCU. Met een specialist in huis kwam de tijd afscheid te nemen van Daily Productions, het bedrijf waaraan SCU vanaf 2010 de advertentieacquisitie voor Culturele Zondagen had uitbesteed. Op verschillende fronten (financieel en in het contact met bijvoorbeeld adverteerders) is het een goede stap gebleken de advertentieacquisitie in huis te nemen. De specialist is verbonden aan het bureau Local Media, dat tevens opereert in Rotterdam en Den Haag, wat verdere voordelen met zich meebrengt. PARTNERS EN SAMENWERKINGSVERBANDEN Om haar doelstellingen te realiseren werkt Cultuurpromotie Utrecht nauw samen met veel verschillende organisaties: culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, horeca, winkeliers en veel andere partners. Deze organisaties bieden toegang tot nieuwe publieksgroepen en ondersteunen de publiciteit en de ontwikkeling van doelgerichte programmering. Een aantal samenwerkingsverbanden wordt hieronder nader toegelicht. Samenwerking marketingorganisaties Hiervoor is reeds uitgebreid ingegaan op het samenwerkingstraject tussen Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht, en in relatie daarmee het Utrecht Verhaal. Toerisme Utrecht Naast het beschreven samenwerkingstraject en de projecten die in het kader van de samenwerking ondernomen worden, heeft SCU in 2014 regulier contact met TU over zaken als de gezamenlijke evenementen- en festivalflyer Ontdek Utrecht, een aantal onderwerpen in het kader van Le Grand Départ, en algemene zaken rond informatievoorziening. / Routemarkt Uitfeest. Foto: Anna van Kooij Tour de France - Grand Départ Utrecht Voorjaar 2014 is SCU benaderd of zij het culturele programma in het kader van Le Grand Départ zou willen organiseren. Gezien de grote ambities van de Utrechtse tourorganisatie in combinatie met het vrij beperkte budget, heeft SCU een toegepast voorstel geschreven voor de twee grote momenten: het zogenoemde 100-dagen moment en de avond voorafgaand aan de eerste Tourdag. De gemeentelijke organisatie wilde echter ook gedurende de 100 dagen zelf zoveel mogelijk activiteiten van culturele organisaties in de stad laten plaatsvinden, die beoordeeld en deels gefinancierd dienden te worden. Daarbij wilde de gemeentelijke organisatie regie houden. Uiteindelijk achtte SCU de werkwijze die de Utrechtse tourorganisatie voorstond te risicovol voor SCU s toekomstige samenwerking met culturele partijen, en heeft zij de Utrechtse tourorganisatie geadviseerd zaken in eigen beheer te organiseren. Wel heeft SCU van meet af aan zitting gehad in een marketingwerk- groep die werd opgericht rond le Grand Départ, en deelgenomen aan verschillende incidentele brainstorms. SCU zal vanaf het 100-dagen moment in 2015 de culturele en overige belangwekkende side-events meenemen in haar communicatiemiddelen. Daartoe heeft SCU in 2014 een plan opgesteld in samenwerking met de Tourorganisatie. Centrummanagement Utrecht Sinds de instelling van het Ondernemersfonds in 2012, is Centrummanagement Utrecht (CMU) in het leven geroepen. CMU behartigt de belangen van de ondernemers in de binnenstad en zorgt voor de besteding van gelden die onttrokken worden aan het Ondernemersfonds. Centrummanagement heeft - evenals in 2012 en in in 2014 financieel bijgedragen aan Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. Daarbij heeft CMU haar bijdrage aan Culturele Zondagen in 2014 verhoogd aangezien CMU Culturele Zondagen belangrijk acht voor de aantrekkelijk- en levendigheid van het centrum en de stad als geheel. Er is vanaf eind 2013 en in de loop van 2014 door partijen overlegd over de besteding van de etra gelden over de verschillende zondagen. Onderwijsinstellingen UU, HKU, HU Om Utrecht Stad van kennis en cultuur kracht bij te zetten zijn in 2013 partnerovereenkomsten gesloten met de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). De partnerschappen beogen kennis en cultuur sterker met elkaar te verbinden door studenten meer direct te informeren over het uitgebreide cultuuraanbod in Utrecht, en daarnaast de activiteiten van de Universiteit en Hogeschool voor de Kunsten beter zichtbaar te maken middels de activiteiten van Utrechts Uitburo en Culturele Zondagen. Omdat de partnerschappen leiden tot succesvolle nieuwe afspraken en producten, zijn de partnerschappen in 2014 doorgezet. In 2014 heeft tevens een verkennend gesprek plaatsgevonden met de Hogeschool Utrecht (HU) met als doel ook een partnerschap met HU te realiseren. Het toenmalige hoofd communicatie van de HU maakte duidelijk geen prioriteit te hechten aan cultuurparticipatie onder HU-studenten, waarmee een partnerschap tussen HU en SCU van de baan was. Ondertussen lijken de inzichten bij de HU met het vertrek van het hoofd gewijzigd, waardoor in 2015 een nieuwe poging wordt ondernomen. Wereldfeest In 2012 is Cultuurpromotie Utrecht door het Wereldfeest - in overleg met de gemeente - gevraagd de taken en doelstellingen van het Wereldfeest over te nemen. Evenals in 2013 zijn in 2014 karakteristieke elementen en doelstellingen van het Wereldfeest geïmplementeerd in de programmering van verschillende Culturele Zondagen. Arts Holland 2013 was het laatste jaar van het project Arts Holland 11 12

8 Cultuurpromotie Utrecht Cultuurpromotie Utrecht dat in 2011 werd opgezet door het Nederlands Uitburo (NUB), het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) en Waag Society om de cultuurminnende internationale toerist naar de vier grote steden te trekken. In Utrecht trokken Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht gezamenlijk op en adviseerden de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht over een vervolg van het project na Uiteindelijk heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen in 2014 besloten low key met het project door te gaan en de website van Arts Holland te koppelen aan de eigen Holland Marketing website. Ook is NBTC doorgegaan met de social media. Daarmee is de rol van Utrecht (TU/ SCU) komen te vervallen. NS Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie hebben in 2014 het door NS on hold gezette contact weer opgepakt, waarbij wordt ingezet op een gezamenlijk servicepunt (TU/SCU) in de centrale hal van het station vanaf Tevens is er afgesproken dat op moment dat het station zijn voltooiing nadert er een afspraak komt over de stationshal als mogelijke locatie voor Culturele Zondagen. Verder is er in 2014 contact gelegd met de communicatieafdeling van de NS om te kijken hoe cultuur en Utrecht in de middelen van NS meegenomen kunnen worden. Overige samenwerking De sinds 2011 aangegane structurele samenwerking met Utrecht Dichtbij, Albert Heijn, RTV Utrecht, Hogeschool Utrecht (Trajectum), Universiteit Utrecht, Uitloper, Stadsblad Telegraaf, Winkel van Sinkel is gecontinueerd en in veel gevallen verder uitgebreid. In 2014 is daar een structurele samenwerking met FunX en DUIC aan toegevoegd. Veelal gaat het om samenwerking met gesloten beurzen. Netwerken Cultuurpromotie Utrecht is vertegenwoordigd in een aantal structurele netwerken, zoals de Taskforce Marketing, het Utrecht verhaal en het Gastvrijheidsproject. Daarnaast wordt Cultuurpromotie Utrecht voor tal van uiteenlopende bijeenkomsten, presentaties en brainstorms uitgenodigd. Regelmatig betreft het nieuwe initiatieven waarvoor het geld nog gevonden moet worden. Dit is een van de redenen waarom Cultuurpromotie Utrecht met Toerisme Utrecht graag een sterke en vanzelfsprekende marketingorganisatie voor de stad wil ontwikkelen. Om zo gezamenlijk kaders te formuleren en daarbij ook de (on)mogelijkheden aan te kunnen geven voor nieuwe plannen en initiatieven. Duurzaamheidsconvenant Samen met een aantal Utrechtse festivals (o.a. NFF, Bevrijdingsfestival, Gaudeamus Muziekweek, Tweetakt, SPRING) heeft Culturele Zondagen najaar 2012 een convenant ondertekend om in een driejarig project tot verduurzaming van de evenementensector te komen. Dit project wordt financieel ondersteund door de Gemeente Utrecht. De deelnemende festivals hebben zich verenigd in een werkgroep Duurzame Evenementen Utrecht, met een eigen blogsite (duurzameevenementenutrecht.nl) waar wetenswaardigheden worden uitgewisseld. Gedurende 2014 werden 9 bijeenkomsten georganiseerd, en werd middels een aantal werkgroepen ingezoomd op de thema s drukwerk en catering, resulterend in een checklist voor duurzame catering en duurzaam drukwerk. Eind 2014 werden de (eerste) resultaten over in drukwerk gepresenteerd aan alle betrokkenen, voorafgaand aan de Conferentie Duurzame Bedrijvigheid Utrecht in de Jaarbeurs. / Culturele Zondag CZ on Tour. Foto: Anna van Kooij / Culturele Zondag Nieuwjaarsduik. Foto: Hanne Nijhuis 13 14

9 Culturele Zondagen 3. CULTURELE ZONDAGEN CULTURELE ZONDAGEN Inleiding In 2014 werden overeenkomstig het jaarplan zes Culturele Zondagen georganiseerd en vier edities van CZ Labs. De Nieuwjaarsduik (aan het begin van het kalenderjaar) en het Uitfeest (start van het culturele seizoen na de zomervakantie) zijn inmiddels vaste waardes op de Culturele Zondagen-agenda. Verder beleefde Kijken, Kijken, Kopen in 2014 een derde editie en waren er nieuwe (thema)zondagen De Stad De Toekomst, CZ on Tour en In de ban van de man. Nieuw was het initiatief CZ Labs waarbij de focus werd gericht op de nieuwe culturele ondernemers en creatieve initiatieven binnen Utrecht. Via een eigen label en platform kregen zij de mogelijkheid om, los van de reguliere CZ-programmering, te komen met een eigen vertaling en invulling van een CZ-thema. Dit resulteerde in vier edities van CZ Labs: The Creative Lineup, De Kracht van het Ambacht, CZ Labs Dream Tour, en Werk in de Winkel. BEZOEK EN BEREIK Wat betreft het bezoek was 2014 wederom een goed jaar voor Culturele Zondagen: de zes evenementen (inclusief CZ Labs) trokken in totaal bezoekers. Daarmee werd het in het jaarplan 2014 beoogde aantal van ruim gehaald. In 2013 was het totale aantal bezoekers met weliswaar hoger, maar dit betrof zeven Culturele Zondagen, met toen bovendien nog een succesvolle laatste editie van Utrecht Danst (in het kader van de Vrede van Utrecht). Het gemiddelde bezoek per zondag in 2014 was , vergelijkbaar met 2013, en nog steeds substantieel hoger dan de jaren daarvoor. Hoogtepunt was het Uitfeest in september, dat mede dankzij de nauwe samenwerking met het landelijke en rondreizende boekenfestijn Manuscripta, een record aantal bezoekers trok van ruim (ten opzichte van in 2013). Ook Kijken, Kijken, Kopen (met etra programmering op de zaterdagavond) en de Nieuwjaarsduik trokken meer publiek dan het jaar ervoor. Culturele Zondag / CZ Labs Datum Nieuwjaarsduik 12 januari Kijken, Kijken, Kopen CZ Labs: The Creative Line-up De Stad De Toekomst CZ Labs: De Kracht van het Ambacht 1 & 2 maart maart & 25 mei mei 450 CZ on Tour 12 & 13 juli CZ Labs: Dream Tour 13 juli 500 Uitfeest 7 september In de ban van de man CZ Labs: Werk in de Winkel 11 & 12 oktober & 14 december 650 Totaal Aantal bezoeken Vergelijking # zondagen Bezoeken Gemiddeld

10 Culturele Zondagen Culturele Zondagen Reikwijdte en samenwerking Ook in 2014 werd weer samengewerkt met tal van culturele, maatschappelijke en onderwijsinstellingen en -organisaties, maar ook met winkeliers en horeca, die voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk waren voor de invulling en huisvesting van de programmering van de verschillende Culturele Zondagen. De zes Culturele Zondagen in 2014 telden in totaal 318 deelnemende locaties, 765 verschillende programmaonderdelen, met in totaal 1158 voorstellingen of activiteiten (zie kader). In bijlage D is een compleet overzicht opgenomen van alle deelnemers en locaties. Behalve dat via CZ Labs ruimte werd gegeven aan een nieuwe groep van jonge makers en creatieve ondernemers, werd juist ook via de Culturele Zondagen De Stad De Toekomst en CZ on Tour samengewerkt met nieuwe partners, en was er programmering op opvallende locaties. Zo werd het programma voor De Stad De Toekomst mede samengesteld door zeventien jonge curatoren (18-23 jaar) en werd onder meer samengewerkt met Medialab SETUP, Pakhuis de Zwijger, Rotslab, Vechtclub XL, Lombok Centraal (Westplein), POS (Projectorganisatie Stationsgebied) en Meer Merwede. CZ on Tour bracht het publiek in groten getale naar nieuwe creatieve en cultuurhistorische hotspots aan de randen van de stad, zoals Fort Kakola, Ja Indus, MOA, de Metaal Kathedraal en de Cereolfabriek. Voor de programmering werd ook in 2014 samengewerkt met een aantal vaste partners. Zo fungeerde De Winkel van Sinkel opnieuw als vaste thuislocatie en werd in samenwerking met de Universiteit Utrecht tijdens iedere zondag (m.u.v. CZ on Tour) het Culturele Zondagen College georganiseerd. Met wisselende sprekers, steeds gekoppeld aan het thema van de betreffende zondag, is dit college inmiddels geworden tot een herkenbaar en door het publiek zeer gewaardeerd onderdeel binnen de programmering. De Universiteit Utrecht leverde eveneens een uitgebreide programmabijdrage aan CZ on Tour en In de ban van de man. In samenspraak met Centrummanagement Utrecht werd behalve met de derde editie van Kijken, Kijken, Kopen ook specifieke programmering ontwikkeld voor tijdens De Stad De Toekomst en In de ban van de man. Verder was er in samenwerking met Hoog Catharijne specifieke programma in het winkelcentrum tijdens Kijken, Kijken, Kopen en In de ban van de man. Aantal deelnemende locaties Aantal programmaonderdelen Nieuwjaarsduik Kijken, Kijken, Kopen De Stad De Toekomst CZ on Tour Uitfeest In de ban van de man Totaal Ter vergelijking: Totaal Totaal Aantal voorstellingen / Culturele Zondag Nieuwjaarsduik. Foto: Hanne Nijhuis / Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. Foto: Hanne Nijhuis 17 18

11 Culturele Zondagen Culturele Zondagen Nieuwjaarsduik 12 januari 2014 Aantal locaties met programmering: 50 Aantal verschillende programmaonderdelen: 112 Totaal aantal voorstellingen/optredens: 153 Aantal bezoekers: De elfde editie van de Nieuwjaarsduik vormde wederom een mooie en sfeervolle aftrap van het nieuwe culturele kalenderjaar. In deze editie stond Utrecht als muziekstad centraal, met een uitgebreide muzikale programmering, waarbij alvast werd vooruitgekeken naar de langverwachte opening van TivoliVredenburg op 21 juni Bezoekers van jong tot oud konden op 50 locaties in de stad met 112 verschillende activiteiten een duik nemen in het uitgebreide culturele aanbod en naar eigen smaak zelf een route samenstellen. Behalve voor muziek was er volop ruimte voor andere disciplines, variërend van dans, film en theater, tot literatuur, beeldende kunst en zang. Hennie Dit is pas - straks in Grand Hotel Karel V, waar ook de programma s van Danscentrum Utrecht en het Dutch Harp Festival op veel bijval konden rekenen. De festivals SPRING, Tweetakt/KAAP en het Nederlands Film Festival hadden een mooi en goed bezocht programma in Theater Kikker en het Louis Hartlooper Comple. In KuuB was er veel belangstelling voor het cross-over programma van live performances van dans, muziek en film met beeldende kunst; ook de muzikale tour door het UCK en de previews van De Utrechtse Spelen waren zeer geslaagd. De programma s buiten het centrum waren eveneens in trek bij het publiek, zoals 3voor12/Utrecht in db s, het wijkprogramma van het Staatslieden Art Community in GS2, Duik in het Zand bij Cultuur 19 en het programma West End Art, een samenwerking van drie culturele initiatieven: De Stem van West, Knalland en GabrielEvents. Drukbezochte en gevarieerde kinderprogramma s waren er o.a. bij AAMU Museum voor Hedendaagse Aboriginal Kunst en Jeugdtheaterhuis De Berenkuil. Kikker Mooi: The Dog Days are over van Pim Martens - Dancers getting hot! Kijken, Kijken, Kopen 1 & 2 maart 2014 Aantal locaties met programmering: 57 Aantal verschillende programmaonderdelen: 66 Totaal aantal voorstellingen/optredens: 204 Aantal bezoekers: Tijdens de derde editie van Kijken, Kijken, Kopen verrasten dit keer niet alleen winkels, maar ook cafés, restaurants en hotels met uiteenlopende voorstellingen en bijzondere optredens. Kenmerkend voor Kijken, Kijken, Kopen is dat de voorstellingen op elke locatie op maat worden geprogrammeerd. Muziek, dans, theater, opera, poëzie en diverse cross-overs, alle disciplines kwamen aan bod in een programma dat dit keer al op zaterdagavond van start ging. Kunstenaars, makers en performers uit Utrecht en daarbuiten veranderden de binnenstad in één groot bruisend, cultureel podium. Het evenement trok ruim bezoekers. Genoten van de dag en de sfeer, de mensen en natuurlijk de optredens! werk van John Cage. Bijzonder ook waren de optredens van MgCO3 Circusttheater TENT in de Winkel van Sinkel, onder begeleiding van de gelauwerde en veelzijdige harpiste Eleanor Turner. Andere hoogtepunten van de dag waren onder meer de theatrale jongleeract van Joris de Jong die midden in de HEMA onder grote belangstelling zijn act opvoerde en de D.E. Koffiecantate door VOX Muziektheater in een overvol Douwe Egberts Café. Op de Steenweg zorgde de dans battle van Solid Ground voor opstoppingen bij H&M, Only, Monki en Sissy-Boy. Bijzonder waren verder de kleinkunstliedjes van Yentl & De Boer in de Droom van Utrecht in de Schoutenstraat en het vocaal cabaret van Herman in een bakje geitenkwark in WE aan het Vredenburg. In de Zadelstraat zong Frédérique Klooster het publiek toe vanaf het balkon boven de winkel Keck & Lisa. Schuin daartegenover opende wethouder Lintmeijer een nieuwe fietsenstalling en verwelkomde Powerboat, met haar knalgele driewieler van bijna twee meter hoog, als eerste klant. Wijnand Een prachtig in Utrecht. Allemaal genieten dus. De Winkel van Sinkel was het bruisend middelpunt van de dag met verschillende muziekoptredens en een interview met burgemeester Jan van Zanen, de nieuwe directeur van TivoliVredenburg Frans Vreeke en cultuurwethouder Frits Lintmeijer. Speciaal voor de Nieuwjaarsduik opende TivoliVredenburg voor de allereerste keer - en alléén voor die dag - haar deuren voor het publiek. De eerste rondleidingen voor meer dan tweeduizend mensen, zorgden voor zeer enthousiaste reacties. Naast het grote podium van TivoliVredenburg was ook aandacht voor het allerkleinste muziekpodium van de stad: Paviljoen pop. Dit minipodium midden op het Westplein opende tijdens de Nieuwjaarsduik officieel haar deuren. Een ander officieel moment vond plaats op het Domplein. Hier onthulde burgemeester Van Zanen onder grote belangstelling, en met klaroengeschal vanaf de Domtoren, de nieuwe naam van Schatkamer Domplein II: DOMunder. De bouwplaats was voor de gelegenheid toegankelijk voor publiek, dat daarmee een eerste goede indruk kreeg van het ondergrondse eindresultaat van deze in juni 2014 geopende nieuwe historische attractie voor de stad. Frits Weer mooie Culturele Zondag. Van #tivolivredenburg via inspirerende Thibaud Delpeut bij Utr. Spelen naar Domplein. Andere hoogtepunten van de dag waren onder meer het jubileumconcert van Rosa Ensemble met Eefje de Visser Nieuw dit jaar was het speciale zaterdagavondprogramma Kijken, Proeven, Proosten in twaalf cafés en restaurants. Enkele hoogtepunten van dit onderdeel waren de acteurs van Rake Klappen die, als voorproefje op het Café Theater Festival, Grand Café Lebowski overnamen met hun energieke performance, en de Hartenjagers die in restaurant Brass ontroerende, grappige en persoonlijke verhalen vertelden. Verder genoot het uitgaanspubliek van muziek en theater in onder andere Café De Zaak, Eetcafé de Poort en Wijncafé Lefebvre. Ramon Awesome optreden van Solid Ground Movement gisteren op Gemaakt Op de drukke en zonovergoten culturele koopzondag werd het winkelend publiek verrast in veertig grote en kleine winkels in de binnenstad waarbij men voor even in nieuwe werelden werd meegezogen. Met als speciale openingsact het folkduo Tangarine (onder meer bekend als huisband van De Wereld Draait Door) in winkelcentrum Hoog Catharijne, samen met één van Nederlands grootste harptalenten, Doriene Marselje. In datzelfde Hoog Catharijne vierde ZIMIHC ( Zat Ik Maar In Hoog Catharijne!) met een uitgebreid programma haar jubileum van 35 jaar band, en 30 jaar organisatie. De slotdag van het tweejaarlijkse Dutch Harp Festival zorgde voor nog meer harpmuziek in verschillende winkels. Zo speelden in de Bijenkorf maar liefst twaalf harpisten Voor degenen die niet konden kiezen werden routes aangeboden langs diverse hoogtepunten uit het programma, zoals de CZ kidsroute, CZ harproute (in samenwerking met het Dutch Harp Festival) en de CZ theaterroute om zelf op pad te gaan. Óf men koos voor de eclusieve Culttours, waarbij kleine groepen door Cult Dealer Enzo aan de hand werden meegenomen voor een intieme wandeling door de stad langs verschillende pareltjes uit het programma, in samenwerking met het Gilde Utrecht

12 Culturele Zondagen Culturele Zondagen / Culturele Zondag De Stad De Toekomst. Foto: Hanne Nijhuis / Culturele Zondag CZ on Tour. Foto: Jelmer de Haas DE STAD DE TOEKOMST 24 & 25 mei 2014 Aantal locaties met programmering: 40 Aantal verschillende programmaonderdelen: 137 Totaal aantal voorstellingen/optredens: 173 Aantal bezoekers: Het tweedaagse festival De Stad De Toekomst bood de bezoeker een kijkje in de ideeën, belevingen, producten en plannen voor de toekomst van de stad. Het programma vond plaats op negen verschillende locaties, elk met een ander thema, en bevatte een mi van nieuwe technologieën, interactieve games en routes, workshops, lezingen, muziek, dans- en theatervoorstellingen, productdemonstraties, documentaires en eten & drinken. Zowel in de voorbereiding als uitvoering werd samengewerkt met een team van jonge curatoren. Het evenement trok ruim bezoekers. John Op zulke dagen etra blij dat ik in #utrecht woon: culturele zondag a.s. met een superleuk programma #lastigkiezen Ook in Nederland kunnen en willen we steeds meer invloed hebben op het gebruik en de invulling van onze eigen omgeving. Wonen we straks in een stad waarin je zelf je voedsel verbouwt, je huis print met een 3D printer, je eigen bier brouwt en energie opwekt en je zelf je gezondheid analyseert? De Stad De Toekomst nam Utrecht - een groeiende stad met het grootste aantal jonge inwoners in Nederland - als voorbeeld. Daarbij vormden negen ontmoetingsplekken zo n 48 uur lang het festivalterrein, ieder met een eigen subthema. Zo bood de route tussen Centraal Station en Mariaplaats ruimte voor een groene Stadsoase en fungeerde te midden van het verkeer het Westplein als dynamische Hub van de toekomst. Het Domplein transformeerde in een plek voor rust en bezinning en stond in het teken van Nieuwe spiritualiteit en een authentieke Markt van de toekomst nam bezit van het Vredenburgplein. De Mariaplaats bood twee dagen plaats aan de Bibliotheek van de toekomst, als gids door het web van kennis. Met De Kracht van het Ambacht van CZ Labs kon het publiek voor oude en nieuwe ambachten terecht in de Twijnstraat/Ledig Erf en Living in the Mi over het nieuwe wonen, werken en recreëren was gesitueerd in het ontwikkelingsgebied De Trip op Rotsoord. Bij Merwede Maakt in het Merwedegebied ging het over eigen initiatief en zelf maken, en in het industriële Cartesiusgebied stond met Co-Operate het nieuwe (samen)werken centraal. Op zaterdag was het Westplein omgetoverd tot een bruisend festivalterrein te midden van voortrazend verkeer, met tal van activiteiten voor en door buurtbewoners, en een afsluitend diner op het plein voor de nieuwe moskee. Het hele weekend trokken workshops en andere doe-activiteiten veel belangstelling, zoals de workshop 3D-printen in Vechtclub XL als onderdeel van Merwede Maakt. In het Moreelsepark, als onderdeel van de Stadsoase, konden bezoekers houten stoelen bouwen, één voor zichzelf, en één voor het park. De Markt van de toekomst op zondag op het Vredenburgplein trok duizenden bezoekers. Het concept van de Amsterdamse Neighbourfoodmarket was voor één keer naar Utrecht gehaald; ruim 40 lokale cateraars en restaurateurs presenteerden hier hun lokale en ambachtelijke producten. Het eten van de toekomst liep als een rode draad door alle locaties, van 3D-geprinte pasta, tot de Slow Food sensatie Van riek tot vork op het Domplein, een samenwerking tussen Youth Food Movement Utrecht (YFMU) en Theatergroep Troubamour. Hier stond ook een stiltekas om even tot rust te komen. Simone Wat mij betreft komt er volgend jaar een nieuwe editie - en dan vijf dagen. #destaddetoekomst In de futuristische opblaastent ( Kitchen Monument ) van het Berlijnse architectencollectief Raumlabor op de Mariaplaats waren het hele weekend inspirerende lezingen als onderdeel van het thema Bibliotheek van de toekomst. Sprekers waren onder andere singularity specialist Yuri van Geest, tijdgeestonderzoeker Farid Tabarki, innovatieoptimist Stef van Dongen, duurzaam architect Thomas Rau en Dr. Linda Duits van Universiteit Utrecht. Aan dit programma werd verder meegewerkt door Nudge, VPRO s Tegenlicht, Duurzame Jonge 100, Economy Transformers, Platform 31, Architectuurcentrum Aorta en Pakhuis de Zwijger. Vanuit het redactielokaal op de Mariaplaats tenslotte deden schrijvers van het blog The Popup City live verslag van het evenement, dat op zondagavond bij het slotdebat werd gepresenteerd als etra inlay bij de speciale pop up festivalkrant. Henry Ben vandaag weer op culturele zondag in Utrecht geweest. Vooral de activiteiten en contacten bij de Mariaplaats heeft indruk op me gemaakt

13 Culturele Zondagen Culturele Zondagen CZ on Tour 11, 12 & 13 juli 2014 Aantal locaties met programmering: 30 Aantal verschillende programmaonderdelen: 108 Totaal aantal voorstellingen/optredens: 154 Aantal bezoekers: Onder het motto Ga on tour en ontdek de stad opnieuw nam CZ on Tour bezoekers mee naar de mooiste bekende en onbekende culturele, creatieve en cultuurhistorische plekken aan de randen van Utrecht, en verliet daarmee voor een keer nadrukkelijk de binnenstad. Het programma was opgedeeld in vijf routes met op elke route een uitgebreid aanbod van muziek, theater, dans, kunst, speurtochten en workshops. Het publiek kon gebruik maken van de speciaal ingezette vervoersmiddelen: bussen, boten, kano s, fietsboten, een theaterboot en een pendeltreintje. In totaal bezocht een zeer gemêleerd publiek van ruim mensen het programma, van jong tot oud en uit alle wijken van de stad. Danielle Vol Lastig kiezen welke kant op te fietsen; oost, zuid of toch west... In aanloop naar de zondag vond een speciaal aftrapprogramma plaats. Helaas moesten in verband met het slechte weer de programma s CZ on Skates en CZ on Canal Bike op vrijdagavond worden geannuleerd. Op zaterdagmiddag kon het publiek zich wel alvast oriënteren op de vele routes die de stad rijk is op de Routemarkt op het Domplein. Hier presenteerden zich circa 20 route-aanbieders met informatie over bijzondere bestaande routes in Utrecht die het hele jaar te doen zijn; van wandel-, fiets-, hardloop- en bootroutes tot een city safari, kerkenroute, architectuurroute, een tijdreisavontuur voor kinderen, en een beeldende kunst- en tuinenroute. Van enkele van deze routes kreeg het publiek op deze dag ook een preview. Evalien van t Ik lees alleen maar enthousiaste en lovende tweets in LR. Gewoon de 2 routes later nog eens herhalen! #doen Voor de zondag werden vijf verschillende routes uitgestippeld: Noord, Oost, Zuid, West en Leidsche Rijn. Per route was er een pleisterplaats waar het publiek terecht kon voor een drankje en hapje, met tevens een speciaal CZ reisbureau voor informatie. De pleisterplaatsen waren: Vorstelijk Comple (Noord), Museum Oud Amelisweerd (Oost), Fort Kakola (Zuid), Metaal Kathedraal (West) en Anafora Parkrestaurant (Leidsche Rijn). Naast deze pleisterplaatsen boden onder meer Fort aan de Klop, Slot Zuylen, Fort Rhijnauwen, Botanische Tuinen, Rotslab, Fort Lunetten, Rabo Kunstzone, Houtzaagmolen De Ster, NUtrecht, Cultuurcampus Vleuterweide, De Vrijstaat en Brouwerij Maimus een programma. Binnen de vijf routes kon iedereen zijn of haar eigen programma samenstellen, waarbij het ook mogelijk was om van de ene op de andere route over te stappen. Óf men koos er voor om, met behulp van een speciale smartphone app, zich via tal van vragen en wetenswaardigheden langs de verschillende locaties te laten leiden. Pien van der Eindelijk een bezoekje gepleegd aan Rotsoord en Rotslab tijdens Wat fijn dat ik daar straks om de hoek woon :) Tot de meest geslaagde programma s van de zondag behoorde de theaterboot in route Noord die op de Vecht voer, en waarop de actrices van Les Tantes Déviantes voor vele vrolijke gezichten zorgden. In route West was de prachtig aan het water gelegen Metaal Kathedraal de trekker. De tuin van de voormalige metaalfabriek en neogotische kerk vormde het decor van de theatervoorstelling Otters slapen hand in hand door studenten van HKU Theater; het publiek keek toe vanaf picknickkleden. In route Oost was de moderne dansvoorstelling van Iris van Peppen in de natuur bij Fort Rhijnauwen een groot succes. Vele mensen kwamen speciaal naar het Fort, dat lang gesloten was geweest voor publiek. Ook het Wordbites-programma in het bos rond MOA - Museum Oud Amelisweerd - trok veel belangstelling, evenals de Botanische Tuinen met o.a. verrassingsoptredens van singer-songwriters. Route Leidsche Rijn had een uitgebreid programma en ontving bezoekers vanuit de hele wijk, maar vooral ook van daarbuiten. Pleisterplaats Anafora was de hele dag gezellig druk. De theatrale Zingende Beelden route met dansers in het Maimapark vormde hier het hoogtepunt. Rotslab in Route Zuid had eveneens een inspirerend programma met muziek en workshops. Hier werd hard geklust tijdens de workshops do-it-yourself tuinieren, mini-synthesizers maken of 3D-printer ontdekken. Uitfeest 7 september 2014 Aantal locaties met programmering: 95 Aantal verschillende programmaonderdelen: 252 Totaal aantal voorstellingen/optredens: 341 Aantal bezoekers: Met de 17e editie van het Uitfeest stond Utrecht weer volop in het teken van cultuur. Met een bruisend programma van muziek, literatuur, theater, dans, beeldende kunst, fotografie en film werd de opening van het nieuwe culturele seizoen gevierd. Op bijna 100 plekken werd op diverse manieren vooruitgeblikt naar wat culturele instellingen en makers in de stad te bieden hebben. Mede dankzij het mooie weer, het zeer geslaagde openingsconcert in TivoliVredenburg, het openhuizenprogramma en de activiteiten van boekenfestival Manuscripta werd het een zeer succesvolle editie, met ruim bezoekers (tegenover in 2013). Ria Vanmiddag leuke ontdekt in #Utrecht tijdens Het Uitfeest opende in een overvolle Grote Zaal van TivoliVredenburg met een bijzonder concert van Brahms door de Nieuwe Philharmonie Utrecht onder leiding van Johannes Leertouwer (in samenwerking met Festival Oude Muziek). Buiten onthulde Tania Kross later op de dag met een performance het nieuwe kunstwerk Running Cemetary van Job Koelewijn. Verderop fungeerde de Neude, onder leiding van host Art Rooijakkers, de gehele dag als een swingend dansplein waar jong en oud meedanste met o.a. blues swing, salsa en hip hop. s Avonds zorgde KOFFIE voor een swingend optreden, gevolgd door Kraak & Smaak met zangeres Berenice van Leer van Wicked Jazz. Ook de Schoutenstraat was drukbezocht met muziek, modeshows en theater in de winkels en op de - nu eens geen rode, maar - groene loper. Groen domineerde ook op het Stadhuisplein, waar Jan Coolen van de Plantenfabriek zorgde voor de inrichting met speciale grasbanken. Hier genoten bezoekers van muziek en literatuur bij de boekenkraampjes van Manuscripta en het muziekpodium, waar talentvolle singer-songwriters uit de stal van hun liedjes vertolkten. Giel Beelen vervulde wederom de rol van host. RASA zorgde voor een swingende aanvulling met de Franse band CQMD, en ook de optredens van Amariszi Balkan Chaotika, West Coast Swing en DJ s Funkel & Funkel zorgden voor een goede Swing. De avond werd hier traditiegetrouw afgesloten met een openluchtvertoning i.s.m. het Nederlands Filmfestival van dit keer de film BROs BEFORE Hos. Met de programmering van Manuscripta, dat middels haar zevende editie eenmalig tijdens het Uitfeest neerstreek in de Domstad, kwamen boekenliefhebbers goed aan hun trekken. In Theater Kikker, het Stadhuis en de Winkel van Sinkel werden vele bekende schrijvers geïnterviewd, van John Boyne en Jill Mansell tot Adriaan van Dis en Ingmar Heytze. Op de Stadhuisbrug en het Stadhuisplein konden bezoekers terecht bij de vele boekenkraampjes voor de schrijversmarkt, beleefden kinderen in de Centrale Bibliotheek de mooiste verhalen, en organiseerden diverse boekhandels in Utrecht etra activiteiten in samenwerking met Het Literatuurhuis. Eelko vd De stad bruist. #uitfeest #Utrecht #amariszi De vele binnenlocaties boden een mooi openhuizen programma, zoals bijvoorbeeld FOTODOK dat opende met de tentoonstelling Power of Water, die overigens ook deels buiten op het Domplein was gesitueerd. Het CAFU, Centrum voor Analoge Fotografie Utrecht, opende voor het eerst haar nieuwe Donkere Kamer en De Utrechtse Spelen en Rosa Ensemble nodigden het publiek uit voor een sneak preview in combinatie met een barbecue. Festival Oude Muziek zorgde weer als vanouds voor verschillende fringe concerten, en twintig Utrechtse galeries, kunsthandelaren en epositieruimtes openden gezamenlijk hun deuren voor de derde editie van Galerie Route Utrecht. In Wolvenburg, een nieuwe culturele spot in de stad die ruim 150 jaar dienst deed als gevangenis, konden bezoekers kijken naar improvisatietheater. Veel comedy en cabaret was er in het Schiller Theater en het Werftheater. Ook buiten het centrum trok het programma doorgaans veel bezoekers. Zo was de Britse circussensatie Bianco, een programma van de Stadsschouwburg, in de Botanische tuinen uitverkocht en gingen ook veel mensen naar Leidsche Rijn voor het programma van het gelijknamige festival aldaar. Utrecht is al top, maar gisteren op het #uitfeest helemaal geweldig! #cultuur #030 #utca 23 24

14 Culturele Zondagen Culturele Zondagen In de ban van de man 11 & 12 oktober 2014 Aantal locaties met programmering: 46 Aantal verschillende programmaonderdelen: 90 Totaal aantal voorstellingen/optredens: 133 Aantal bezoekers: Utrecht was in het weekend van 11 en 12 oktober in de ban van de man. Deze Culturele Zondag bevatte een aanstekelijk programma van muziek, cabaret, theater, talkshows, workshops, lezingen en eposities waarbij het fenomeen de man onder de loep werd genomen. Over mannenhumor, mannengedrag, mannenpraat, mannenvriendschap en nog veel meer. Het programma, niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen en kinderen, trok ruim bezoekers. Anneke Geweldige teksten en meeslepend in duet in de Speciaal op deze zondag was Herensociëteit De Vereeniging voor één keer ook toegankelijk voor vrouwen. Raoul Heertje was hier gastheer en ventileerde aan een groot publiek zijn verrassende observaties over tal van mannenzaken. Ook was er veel belangstelling voor de workshop Drag King, en was er voor de dames een meet and greet met de heren in de rookruimte. In de Stadsschouwburg Utrecht dit keer geen gezeur over zijn tekortkomingen maar een schaamteloos loflied op de man: Ode aan de man. Een programma vol poëzie, muziek en voordrachten, met o.a. Stephan Sanders, dichter Astrid Lampe en kleinkunstduo Yentl en De Boer. In de Winkel van Sinkel draaide het om mannen om van te houden, met lezingen, eposities, muziek, een visbrunch en een workshop hoeverleid-ik-een-vrouw-op-de-dansvloer. Liefhebbers van de film The Big Lebowski konden in Grand Café Lebowski hun hart ophalen bij de Lebowski Eperience, met o.a. filmfragmenten, een forumgesprek en quiz onder leiding van radiopresentator Jurgen van den Berg. Christine Staande ovatie na afloop van deze @Culturele- Zondag #indebanvandeman In Hoog Catharijne was in de pas geopende Man Cave een programma met games, gadgets en de voorstelling Lulverhalen. Zowel op Hoog Catharijne als het Vredenburgplein zorgden drummers en freerunners voor een stoere en sensationele dansperformance. Dat mannen graag en veel winnen, is een ding dat zeker is. Maar hoever gaan ze daar in? Om dit te testen werden verschillende sportieve krachtmetingen en activiteiten georganiseerd. Van een workshop crossfit of een sprong van 25 meter hoogte op het Vredenburgplein tot een viswedstrijd in de Oudegracht. Dutch #Mannen opgelet! Dit weekend moet je in #Utrecht zijn #culturelezondagen Het publiek kon kennismaken met mannen in verschillende culturen in Galerie SANAA, geïnspireerd raken door een liefdesopera in een vol Paushuize of een mannelijk naaktmodel tekenen in Galerie Kunstliefde. Vanuit tapasrestaurant ele Fuente Flamenca trok een bonte stoet aan zingende mannen in een tocht vol muzikale verrassingen richting het Domplein, alwaar zij vanaf de Domtoren werden toegezongen. Volop verhalen over de man werden verteld: over haantjesgedrag in het drukbezochte CZ College door professor dr. Liesbeth Sterk in de Winkel van Sinkel, over de overbodigheid van de man door Theatergroep Aluin in Theater Kikker, en over de (MANtel)zorgende man in Museum Catharijne Convent door Rutger de Groot Wassink (i.s.m. Movisie). Kinderen tenslotte konden onder meer proefpersoon zijn in een wetenschappelijk onderzoek naar jongens- en meisjesgedrag in het Universiteitsmuseum. In aanloop naar de zondag waren er op zaterdag al een aantal activiteiten, waaronder een voorleeswedstrijd voor vaders in de wijkbibliotheken van Oog in Al, Tuinwijk en Vleuterweide, en verhalen over de man en zijn hobbit in Houtzaagmolen De Ster. Een speciaal proloogprogramma was er met twee uitverkochte voorstellingen in Tivoli- Vredenburg van de wielertheatershow De Muur on Tour waarin bekende namen als Mart Smeets, Ronald Giphart, Herman van der Zandt, Steven Rooks, Joost Prinsen, Blaudzun en Wilfried de Jong een theatrale, muzikale en literaire ode aan de wielersport brachten. Dit in aanloop naar de start van de Tour in Utrecht in / Culturele Zondag Uitfeest. Foto: Anna van Kooij / Culturele Zondag In de ban van de man. Foto: Hanne Nijhuis 25 26

15 Culturele Zondagen Culturele Zondagen CZ LABS Voor 2014 stelde SCU een deel van het budget van Culturele Zondagen beschikbaar voor nieuwe, culturele, creatieve, ondernemende initiatieven in de stad. Er is veel nieuws in de stad, maar dat ontwikkelt zich voor een groot deel buiten het zicht van de cultuurliefhebbers en andere geïnteresseerden die ouder dan jaar zijn. In samenwerking met Vers Vermaak werd onder de noemer CZ Labs een platform opgericht dat zich richtte op de creatieve humuslaag van Utrecht. Uitgangspunt was om met CZ Labs zowel jongeren te bereiken die geïnspireerd raken door alles wat door andere jongeren wordt ondernomen op gebied van cultureel/creatief ondernemen, maar tevens het bestaande CZ-publiek in aanraking te brengen met initiatieven, optredens, concerten etc. die grotendeels buiten de bekende instituties ontwikkeld en uitgevoerd worden. CZ Labs werd daarmee een eigen label, samengesteld door vertegenwoordigers van de nieuwe initiatieven zelf, met naast een publieksprogramma ook een programma voor de makers zelf. Door middel van onder meer workshops, inspirerende presentaties en 24-uurs projecten zou het delen van kennis en het vergroten van het netwerk moeten worden gestimuleerd. Voor CZ Labs werd een eigen website ontwikkeld en ook een eigen Facebookpagina aangemaakt. Voor de huisstijl van CZ Labs werd een pitch uitgeschreven, die uiteindelijk werd gewonnen door het Utrechtse Studio AIRPORT. Per editie van CZ Labs werd bovendien een eigen campagnebeeld ontworpen, steeds door een andere Utrechtse partij uit de creatieve sector. In 2014 zijn vier edities van CZ Labs georganiseerd, die in meer of mindere mate direct aansloten bij het thema van een Culturele Zondag. jes en drankjes door creatieve en participerende horeca ondernemers. Zo konden bezoekers bijvoorbeeld een kijkje nemen bij de Jongens van het Feest, die een volledige area inrichtten voor een oprecht en welgemeend feestgevoel, inclusief caravan en alles. Een andere deelnemer was Landschapslumen, gespecialiseerd in het maken van surrealistische videoprojecties in het landschap. Een totaal andere act was de Koffie Keuken van Koffie Leute; een interactieve bar waar je als bezoeker niet alleen een kopje verse Slow Coffee kon krijgen, maar waar je ook werd meegenomen in het hele proces van net dat ene kopje koffie, zodat je de fijne kneepjes van het vak thuis of ergens anders nog eens zou kunnen herhalen. / CZ Labs, The Creative Lineup. Foto: Pauluz Het evenement telde een kleine 50 deelnemers en trok circa 700 bezoekers. Onder de bezoekers waren vertegenwoordigers van onder andere ID&T, Etrema, 5daysoff, Le Guess Who, Soenda Festival, Into The Woods en tal van andere programmeurs en organisatoren. Diverse deelnemers wisten via het evenement een of meerdere opdrachten binnen te halen. De Kracht van het Ambacht omvatte meerdere programmaonderdelen. In tien verschillende winkels in de Twijnstraat werden, in aanwezigheid van de makers, ambachtelijke producten toegevoegd aan het bestaande assortiment. Zo werd Rijwielpaleis Van Der Wal gekoppeld aan Gijsbert, die prachtige inventieve kastjes maakt om niet alleen je fietsaccessoires in op te bergen, maar waaraan je ook je fiets kunt ophangen; werd de ambachtelijke slager Van Vuuren gekoppeld aan de The Woodmaker, met zelfgemaakte houten snijplanken, en mocht het publiek eigenhandig aan de slag bij Bloembinderij De Korenschoof dat haar assortiment zag uitgebreid met de zombie tuinkabouters van Maaike de Vos. Andere winkels die meededen waren: Kazerij Stalenhoef, Mevrouw Pak, Transit, Label Lidwien, De Katoenfabriek, Sanitairwinkel Bolwidt en Schoenmakerij Twijntje. Ook op het Ledig Erf, achter de bar van Café Ledig Erf en in Louis Hartlooper Comple kon het publiek kennismaken met diverse ambachtslieden en hun werk. Ook kon men zelf aan de slag bij verschillende workshops die werden aangeboden: een eigen zilveren sieraad maken bij Edelsmederij DeDock, een tafelpoot draaien bij Houtdraaijerij J.F. Kramer of zelf zeefdrukken bij Kapitaal. Kinderen konden terecht bij Professor Loep op het Ledig Erg voor een workshop Timmer je eigen kunstwerk. NUtrecht en Cultuurstrip Overvecht werd een programma aangeboden met muziek, eposities en rondleidingen. Al deze locaties worden op dit moment herontwikkeld dan wel hergebruikt, en bij verschillende personen en organisaties bestaat een veelheid van plannen èn dromen om deze karakteristieke plekken nieuw leven in te blazen. Deze editie van CZ Labs trok circa 500 bezoekers. Tijdens CZ Labs Dream Tour konden bezoekers onder begeleiding van een gids mee op een tour langs alle drie de locaties. Daarnaast was er op iedere locatie een doorlopend programma. Zo konden bezoekers in NUtrecht terecht voor een hapje en drankje bij restaurant MAAL10, dat die dag voor het eerst de deuren opende, of voor muziek in de Blackbo waar diverse bands en artiesten optraden, waaronder Edison Effect, Aafke Romeijn, The Q!, Riverdistrict en Moonck. Bij Cultuurstrip Overvecht kon men terecht op het pop-up terras van De Ontwerpgarage, vanwaar rondleidingen vertrokken langs de verschillende gebouwen rondom het oude fabrieksterrein tussen de Brailledreef en Shoppingcenter Overvecht, en waar een consortium van creatieve ondernemers is gehuisvest. Onder aanvoering van één van de initiatiefnemers, HIK Ontwerpers, was speciaal voor deze dag een stopmotion film gemaakt, waarin de ondernemers hun gezamenlijke droomplannen voor dit gebied presenteerden. Verder werden bezoekers uitgedaagd om ook zelf mee te bouwen aan de maquette van de toekomst, en mee te denken over hoe de plek zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen. De Werkspoorkathedraal tenslotte hield een open dag, en bezoekers konden aanschuiven aan de Cartesiustafel om mee te debatteren over wat er precies in deze immens grote loods aan de Tractieweg zou moeten gaan gebeuren. The Creative Lineup 2 maart 2014 Op 2 maart, gelijktijdig met de Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen, vond The Creative Lineup plaats in het Zijdebalen Theater. Doel van deze eerste editie van CZ Labs was een ontmoetingsplaats te creëren voor de vraag naar en aanbod van de creatieve programmering van evenementen en festivals. Een beurs die het midden houdt tussen een netwerkevenement, een congres en een festival. The Creative Lineup werd daarmee hét evenement waar creatieve makers hun nieuwe ideeën en acts voor het aankomende jaar presenteerden aan de evenementenmakers en festivalorganisatoren. Tijdens deze sneak-preview konden publiek, makers en professionals rondstruinen op de creative market, een marktplaats van stands voor creatieven, de nieuwste acts bewonderen op de creative stage, luisteren naar lezingen en presentaties van professionals uit de creatieve sector en dit alles onder het genot van hap- Een sfeerimpressie is te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=jed5hbo6a9a De Kracht van het Ambacht 24 mei 2014 De tweede editie van CZ Labs, vond plaats op zaterdag 24 mei in de Twijnstraat en op het Ledig Erf, als onderdeel van de Culturele Zondag De Stad De Toekomst. Uitgangspunt voor deze editie was dat tegen de achtergrond van tal van technologische ontwikkelingen, en deels ingegeven door het huidige economische tijdsgewricht, het zelf dingen maken weer populair is. Internet zorgt er voor iedereen het kan leren, maar ook dat je je eigengemaakte producten makkelijker kunt verkopen of zelfs kunt ruilen. Kortom: ontwikkelingen die zorgen voor een grote impuls in de ambachten. Doel van De Kracht van het Ambacht was het tonen van de wereld van oude en nieuwe ambachten, niet alleen aan het publiek, maar die ook te koppelen aan andere ondernemers. Het evenement trok circa 450 bezoekers. / CZ Labs, De Kracht van het Ambacht. Foto: Hanne Nijhuis Speciaal voor deze editie van CZ Labs werd samengewerkt het Utrechtse vormgeverscollectief Kapitaal, die alle campagneposters op verschillende manieren hebben gezeefdrukt. Dit ambachtelijke proces resulteerde in prachtige posters met afwisselende patronen, kleuren en vormen. Bezoekers en geïnteresseerden konden een poster opvragen. CZ Labs Dream Tour 13 juli 2014 Als onderdeel van de Culturele Zondag CZ on Tour, waarbij vooral de nieuwe plekken van nú centraal stonden, wilde CZ Labs Dream Tour het publiek laten kennismaken met een aantal plekken van mórgen. Op drie locaties in ontwikkeling, de Werkspoorkathedraal, Werk in de Winkel 1 t/m 5 en 13 & 14 december 2014 De vierde en laatste editie van CZ Labs werd georganiseerd los van een Culturele Zondag. Doel was om startende ondernemers te ondersteunen en te faciliteren. Dit leidde uiteindelijk tot het format van Werk in de Winkel, een concept-concept-store waarin de Utrechtse creatieve sector haar producten en diensten kon (leren) verkopen. Voor deze editie werd nauw samengewerkt met NEST (een initiatief van Rabobank Utrecht, Utrecht Science Park, Hoog Catharijne en sociale onderneming SOON). Deze nieuwe broedplaats heeft twee locaties: één in Hoog Catharijne en één op het Utrecht Science Park, en biedt ruimte aan nieuwe lokale initiatieven, ondernemers, studenten, professionals en kunstenaars om hun product, dienst en kennis onder de aandacht te brengen, waarbij de focus ligt op impact en innovatie. De ruimte fungeert als winkel en werkplaats, waar bezoekers kunnen deelnemen aan workshops, evenementen en masterclasses. Werk in de Winkel sloot dan ook 27 28

16 Culturele Zondagen Culturele Zondagen naadloos aan bij deze doelstellingen. / Culturele Zondag De Stad De Toekomst. Foto: Hanne Nijhuis Werk in de Winkel viel uiteen in twee delen: een werkweek op het Utrecht Science Park, en een winkelweekend op Hoog Catharijne. Zestien creatief ondernemers uit Utrecht namen deel aan de werkweek en werden klaargestoomd voor evenzoveel winkelopeningen. Onder het toeziend oog van een uitgebreid team van verschillende eperts werden concepten uitgedacht en levensvatbaar gemaakt voor de creatieve markt van Utrecht. Thema s waren onder meer positionering, verpakken en presenteren. Op zaterdag 13 december had iedereen zijn of haar eigen winkelopening op Hoog Catharijne. Hieraan deden ook twee reeds gevorderde creatieve ondernemingen mee, t.w. Joylent (poedervoedsel) en Blendle (losse artikelen), waarmee het belang van een goede product(verkoop)presentatie nog eens etra werd benadrukt. Zo bracht Aleander Klöpping middels de Blendle Kiosk letterlijk uit kranten en tijdschriften gescheurde artikelen aan de man, hetgeen voor veel reuring en aanloop van publiek zorgde. Zondag 14 december stonden de deelnemers de hele dag in de winkel om zo veel mogelijk van hun eigen spullen te verkopen, en werden ze aan het einde van de dag getoetst op winkelomzet, onderlinge samenwerking en de vertaling van dienst naar product en andersom. Op basis daarvan werden ook verschillende prijzen uitgereikt, variërend van een advertentiebudget, een etra weekend in NEST tot een budget voor een eigen kantoorstoel/werkplek. Tot de winnaars behoorden: Linkeloetje, Mondo Maris, Talent voor geluk, Biologische Bruiloft en De Deelkelder. Het evenement trok circa 650 bezoekers op Hoog Catharijne die daadwerkelijk naar de winkel kwamen. Er vonden 137 verkooptransacties plaats. Van Werk in de Winkel werd een korte documentaire gemaakt, welke is te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=_arnne8gt3u / Culturele Zondag Kijken, Kijken, Kopen. Foto: Hanne Nijhuis 29 30

17 Culturele Zondagen Culturele Zondagen MARKETING & COMMUNICATIE Doelgroepen Culturele Zondagen De verschillende doelgroepen van Culturele Zondagen zijn (per zondag vindt een selectie plaats): Vaste en incidentele bezoekers van Culturele Zondagen (Jonge Alleseters, Culturele Stellen, Rijke Cultuurfanaten, Netwerkende Cultuurliefhebbers, Festivalgangers, jr) Gezinnen met kinderen Geïntersseerden in toeristisch/ cultureel dagje uit in Utrecht Kunst- en cultuurgeïnteresseerden (provincie Utrecht) Festival/evenementenbezoekers (provincie Utrecht) Communicatiemiddelen Standaard Voor iedere zondag zijn in 2014 de volgende standaard communicatiemiddelen ingezet: papieren programmaboekje, website, social media (Facebook en Twitter), out- en indoor postercampagne, digitale nieuwsbrieven, citydressing, pers en free publicity, advertenties. Specifiek per zondag Daarnaast zijn in 2014 per zondag specifieke middelen ontwikkeld die aansluiten bij het betreffende thema, programma en/of gericht zijn op specifieke doelgroepen. Nieuwjaarsduik: winacties (AD/UN en Utrecht Dichtbij) gericht op rondleidingen in TivoliVredenburg vóór de officiële opening, cultuurquiz tijdens NJD zelf. Kijken, Kijken, Kopen: Podiumadvertentie Volkskrant/ Trouw. Middels bierviltjes en chocolademunten oproep voor inschrijven CZ-nieuwsbrief (176 aanmeldingen). De Stad De Toekomst: Vier mini-docu s van jonge stedelingen actief bij deelnemende organisaties (views bij Youtube: 498, 259, 229, 489), een speciale festivalkrant i.s.m. The Pop Up City (oplage 5000), berichten geboost op Facebook (betaald bereik, duidelijke toename views en clicks), een informatiezuil met campagnebeeld voor elke deelnemende locatie (week voorafgaand), etra (landelijke) advertenties in Metro en online op Vice, Brekend, Motherboard, een speciaal teaserfilmpje. CZ on Tour: Een informatiezuil met campagnebeeld op Domplein (Routemarkt) en op de vijf pleisterplaatsen (week voorafgaand), signing met (voormalige) verkeersborden beplakt met grote CZ on Tour-stickers, een kleine ronde sticker voor algemene promotie en herkenbaarheid. Uitfeest: Opname van programma Manuscripta in CZprogrammaboekje, geveldoek in samenwerking met Manuscripta bij Winkel van Sinkel en Theater Kikker, etra aankleding Winkel van Sinkel en buitenpodia, teaserfilmpje, advertenties via Kidsproof.nl, podiumadvertentie Volkskrant/Trouw, radiospot (14 uitzendingen op R1,2,3,4, en 5), cultuurquiz tijdens Uitfeest zelf. In de ban van de man: Podiumadvertentie Volkskrant/ Trouw, postercampagne (twee weken) in Hoog Catharijne, etra aankleding in de stad door losse stickers van het campagnebeeld. / Informatiezuil CZ on Tour. Foto: Anna van Kooij Nieuw in 2014: video SCU heeft conform het jaarplan, in 2014 uitvoering gegeven aan de wens meer met video te gaan doen voor en tijdens Culturele Zondagen. Er is een pitch onder jonge makers uitgezet, zowel voor het ontwikkelen van zogenaamde teaserfilmpjes als voor het maken van video-impressies van de Culturele Zondagen zelf, die ook uitgezonden zouden worden door RTV Utrecht. Uiteindelijk bleek dit videoplan een te tijdsintensief traject, wat daarnaast niet leidde tot de door SCU gewenste kwaliteit. Ook de samenwerking met RTV Utrecht bleek lastiger dan ingeschat, vanwege verschillende verwachtingen ten aanzien van aard en inhoud van de filmpjes. In 2015 wordt gekeken naar een eenvoudiger manier om videomateriaal te maken en in te zetten. Toelichting communicatiemiddelen Programmaboekjes De programmaboekjes blijven een belangrijk communicatiemiddel voor de promotie van Culturele Zondagen, zeker ook op de zondagen zelf is de afname groot. Gemiddeld had het boekje in 2014 een oplage van (Uitfeest: ) ten opzichte van in De oplage kon verder verlaagd worden omdat het programma meer en meer ook via de (mobiele) website geraadpleegd wordt. Tevens is het boekje als pdf te downloaden of online te lezen via ISSUU. Nieuwsbrieven Rond elke Culturele Zondag zijn drie nieuwsbrieven verstuurd. Twee voorafgaand, met programmatips en eventuele wijzigingen. De derde nieuwsbrief met foto s en filmpjes is in 2013 toegevoegd mede naar aanleiding van uitkomsten van GfK Intomart onderzoek, waarbij respondenten aangaven een verdere aankondiging van (deels) geziene voorstellingen en optredens te waarderen. Een dergelijke nieuwsbrief zou verder herhaalbezoek kunnen stimuleren, één van de opdrachten van SCU. De nieuwsbrief zelf heeft medio 2014 een restyling ondergaan waardoor gemakkelijker filmpjes en foto s toegevoegd kunnen worden. Het abonneebestand is in 2014 gedaald van naar In 2015 wordt de plek van de inschrijfbutton (nu moeilijk te vinden) aangepast. Het openingspercentage van de nieuwsbrieven was in %, wat relatief hoog is (landelijk gemiddelde ligt op 30%). Website De website van Culturele Zondagen is een waardevol communicatiemiddel. Via dit kanaal wordt het hele programma van Culturele Zondagen gepubliceerd, als ook het laatste nieuws en eventuele veranderingen doorgegeven. Er wordt doorgelinkt naar zowel de eigen sociale media als die van deelnemende artiesten en instellingen. Uit de statistieken blijkt dat online communicatie steeds belangrijker wordt: In 2014 is het aantal bezoekers met gestegen en hebben in verhouding meer nieuwe bezoekers dan herhaalbezoekers de website bezocht. Voor Culturele Zondagen ligt hier een kans het aantal herhaalbezoeken te vergroten. De website wordt het meest in de week voorafgaand aan het evenement, en op de zondag zelf bezocht. Op deze dagen ligt het gemiddelde rond de bezoeken, met als uitschieter bezoeken per dag in de dagen voorafgaand aan het Uitfeest. Social media In 2014 is Culturele Zondagen zeer actief geweest op Facebook en Twitter. Zeker op Facebook zijn de impressies, fans en het engagement (betrokkenheid) sterk gestegen: het aantal fans is meer dan verdubbeld (149% groei van naar 5.715), en ook op Twitter steeg het aantal volgers: van naar Het engagement op beide kanalen is hoog, en op Facebook verder gestegen. Er is in 2014 drie keer een kleine advertentiecampagne op Facebook ingezet om meer bereik te genereren, en voor De Stad De Toekomst is er actief via social media geadverteerd om de jonge doelgroep beter te bereiken. De achterban van CZ op Facebook is net als in 2013 relatief jong, maar ten opzichte van 2013 iets meer verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën. Nog steeds is de groep de grootste groep (in 2014: 35%), er is een lichte stijging te zien in de groep (van 11% naar 12%) en 55+ (van 8% naar 10%). Het percentage man/ vrouw is wat meer verdeeld dan in 2013: 34% man, en 66% vrouw (was 27% man, en 73% vrouw). Bij Twitter zijn de demografische eigenschappen ten opzichte van 2013 vrijwel gelijk gebleven: de grootste groep is jaar, op de voet gevolgd door en het percentage man-vrouw lag in 2014 op 44% - 56%. Pers en free publicity Er is in 2014 een zeer actief persbeleid gevoerd, zowel regionaal als landelijk. De beste vergelijking qua resultaten is te maken voor terugkerende zondagen als de Nieuwjaarsduik, Kijken Kijken Kopen en het Uitfeest. Zie daarvoor de tabellen op pagina 34. Omdat In de ban van de man als kansrijk werd ingeschat voor aandacht in de landelijke media, heeft SCU daar als proef speciaal een medewerker opgezet. Dit heeft met name geresulteerd tot meer publicaties in landelijke print media. Er zijn aankondigingen verschenen in de Telegraaf, Zin, Veronica Gids, Kidsweek, VPRO Gids en NRC Net. In het weekend zelf liepen er journalisten rond van de Volkskrant en Nieuwe Revu, wat resulteerde in twee grote artikelen. In totaal is in 2014 een mediawaarde gerealiseerd van ,- t.o.v ,- in Hotelarrangementen Sinds 2012 zijn er tijdens de Culturele Zondagen hotelarrangementen aangeboden via Hotel Karel V en het Apollo Hotel. Doel was het verblijf in de stad van bezoekers van Culturele Zondagen te verlengen. Omdat SCU niet echt de middelen heeft de hotelarrangementen goed onder de aandacht te brengen, en daardoor de afname van de arrangementen achterbleef bij de verwachtingen, is contact gezocht met Toerisme Utrecht. Echter Toerisme Utrecht biedt vooralsnog geen arrangementen aan, en kon weinig voor de CZ-hotelarrangementen doen. Er is daarom in 2014, in overleg met de hotels, besloten afscheid te nemen van het CZ-hotelarrangement

18 Culturele Zondagen Culturele Zondagen CZ-arrangementen Het CZ-arrangement is in 2012 bedacht om indirect etra ambassadeurs voor Culturele Zondagen te realiseren. Via winacties maakt men kans op een arrangement, dat altijd bestaat uit een brunch in de Winkel van Sinkel, een route langs enkele highlights uit het programma, een afsluitende borrel in de Winkel van Sinkel en bij voorkeur een cadeautje, zoals bij het Uitfeest een boekenpakket van Manuscripta. Per zondag worden tien arrangementen aangeboden. Na het succes in 2013 werd ook in 2014 vier keer een Podiumadvertentie ingezet om bekendheid te geven aan enerzijds de Culturele Zondagen zelf en anderzijds de CZ-arrangementen. In 2014 verscheen de advertentie vanwege de kosten alleen nog in Volkskrant en Trouw. Ondanks het wegvallen van NRC is de respons op de winacties in 2014 flink hoger uitgekomen. De enige uitzondering hierop is de respons bij In de ban van de man geweest, waarvoor SCU geen verklaring heeft. Opvallend is zowel in 2014 als in 2013, de hoge respons van buiten de provincie. verzorgde de eigen marketing en communicatie. Waar mogelijk is CZ Labs daarnaast meegenomen in de communicatie van die Culturele Zondagen waaraan de Labs gekoppeld waren (zie hieronder). The Creative Lineup - Kijken Kijken Kopen De Kracht van het Ambacht - De Stad De Toekomst CZ Labs on Tour - CZ on Tour Werk in de winkel - niet gekoppeld aan een zondag; SCU maakte een speciale nieuwsbrief en zette social media specifiek in. Overzicht media-aandacht Culturele Zondagen 2014 Nieuwjaarsduik Kijken, Kijken, Kopen De Stad De Toekomst CZ on Tour Print Radio/tv Online Online via deelnemers Subtotaal Regionaal Landelijk Regionaal Landelijk Regionaal Landelijk Regionaal Landelijk Regionaal Landelijk Uitfeest In de ban van de man Totaal Totaal Overzicht respons CZ arrangementen 2014 CZ arrangement Media Reacties totaal Stad Utrecht ( ) Provincie Utrecht ( ) Landelijk Onbekend Totaal Nieuwjaarsduik VK, TR % 25% 48% 2% 100% Kijken, Kijken, Kopen VK, TR % 14% 76% 0% 100% / Cultuurquiz, Nieuwjaarsduik. Foto: Hanne Nijhuis Marketingactie/cultuurquiz De cultuurquiz is vanwege eerder succes, in 2014 voor de derde keer ingezet tijdens de Nieuwjaarsduik en het Uitfeest. Bij de quiz is het voornaamste doel herhaalbezoek voor voorstellingen en locaties te realiseren. Bezoekers en passanten worden uitgenodigd om vragen te beantwoorden over het programma van de zondag en over Utrechtse culturele instellingen. Te winnen: concertkaarten, rondleidingen, workshops, bioscoopkaarten, proeflessen en diverse gadgets, alle ter beschikking gesteld door deelnemende culturele instellingen. CZ Labs Vanaf 2 maart heeft Utrecht kennis kunnen maken met CZ Labs, het kleine zusje van Culturele Zondagen, een samenwerkingsverband tussen Culturele Zondagen en Vers Vermaak. CZ Labs is in het leven geroepen om eperiment, nieuwe makers en ongebaande culturele paden te laten zien aan een groter publiek. CZ Labs Uitfeest VK, TR % 15% 70% 0% 100% In de ban van de man Overzicht respons CZ arrangementen 2013 CZ arrangement VK, TR 59 13% 27% 58% 0% 100% Media Reacties totaal Stad Utrecht ( ) Provincie Utrecht ( ) Landelijk Onbekend Totaal Nieuwjaarsduik NRC, VK, TR % 10% 33% 46% 100% Utrecht Danst NRC, VK, TR % 34% 36% 0% 100% Vocaal Kabaal NRC, VK, TR 56 14% 36% 50% 0% 100% Op bezoek bij het boek NRC, VK, TR 170 9% 12% 78% 1% 100% 33 34

19 Utrechts Uitburo 4. UTRECHTS UITBURO UTRECHTS UITBURO INLEIDING Het Utrechts Uitburo is vanaf 2008 dé verspreider van culturele agenda-informatie in Utrecht met als doel de cultuurconsumptie bij inwoners en bezoekers van de stad te vergroten. Het Utrechts Uitburo heeft hiertoe een uitgebreid middelenpakket ontwikkeld, waarmee ze de culturele informatie verspreidt onder de verschillende doelgroepen. Ondanks de stagnatie in de doorontwikkeling van utrechtsuitburo.nl, gevolg van opeenvolgende ontwikkelingen bij het Nederlands Uitburo (NUB) en VVV Nederland, was 2014 opnieuw een goed jaar voor het Utrechts Uitburo. Activiteiten op gebied van social media werden stevig doorgezet en door het publiek gevonden, het aantal bezoekers van de website steeg wederom, nieuwe contribuanten meldden zich, en het product- en dienstenpakket werd verder uitgebreid. ONTWIKKELINGEN 2014 SCU/Utrechts Uitburo en VVV Nederland Het beste nieuws van 2014 was dat er duidelijkheid kwam in de relatie tussen de overgebleven Uitburo s 1 enerzijds en VVV Nederland 2 anderzijds. Die duidelijkheid houdt in dat de resterende Uitburo s vanaf 2015 hun eigen websites kunnen maken en onderhouden, en alleen nog gebruik zullen maken van de database van VVV Nederland, en het merk Uit. Dit betekent dat er afscheid genomen wordt van een zorgvuldig opgebouwde cultuurspecifieke Uitbase, en dat daarnaast door VVV Nederland de eigen database NDTRC zodanig aangepast wordt dat deze ook cultuurspecifieke informatie kan verwerken. Tot half juni 2015 blijft het spannend hoe een en ander gaat werken. Tengevolge van de nieuwe situatie is SCU vanaf medio 2015 zelf verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de website uitagendautrecht.nl en heeft SCU alleen voor het gebruik van de database een licentie bij VVV Nederland. Dit betekent dat het tot in 2014 betaalde licentiebedrag fors omlaag gaat. Op moment dat Toerisme Utrecht en SCU één organisatie zijn, dalen de kosten verder. De nieuwe relatie van de individuele Uitburo s met VVV Nederland heeft eveneens tot het besluit geleid dat de stichting Nederlands Uitburo eind 2014 is ontbonden. 1 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht. 2 Sinds 2012 is het Nederlands Uitburo (NUB), koepel van de verschillende Uitburo s bij VVV Nederland ondergebracht. Ondanks deze formele opheffing zal informeel kennis en informatie gedeeld blijven worden, zowel op directieals op marketingniveau. Van Utrechts Uitburo naar Uitagenda Utrecht SCU heeft zich in 2014 volledig ingezet op een doorvertaling van het Utrechts Uitburo naar Uitagenda Utrecht, zowel off- als online. Een ontwikkeling die ook door het Utrechtse publiek gewenst werd, zo lieten de uitkomsten van het GfK Intomart cultuuronderzoek eind 2013 zien. Over een nieuwe naam voor de opvolger van Utrechts Uitburo hoefde niet lang te worden nagedacht. Google Analytics liet zien dat Uitagenda Utrecht het vaakst wordt ingetikt door bewoners of bezoekers op zoek naar informatie over het cultuuraanbod in Utrecht. Voorjaar 2014 is een pitch uitgeschreven onder vier vormgeefbureaus. Vanwege de nieuwe naamgeving moest er een nieuwe huisstijl komen, onder andere geschikt voor een magazine en website. / Uitagenda Utrecht logo Magazine Uitagenda Utrecht Begin 2014 zijn oriënterende gesprekken gevoerd met twaalf grote partijen binnen en buiten de culturele sector om te kijken of er draagvlak zou zijn voor de introductie van een cultureel lifestyle magazine in Utrecht. Naar voorbeeld van Amsterdam (jaargang 48) en Rotterdam (jaargang 17). Uit het onderzoek door GfK Intomart (2013) was gebleken dat een maandelijks totaaloverzicht met daarnaast inhoudelijke verdieping 36

20 Utrechts Uitburo Utrechts Uitburo door de inwoners van Utrecht werd gemist. Het noodzakelijke draagvlak onder partners in de stad hield ook in dat men middels advertenties financieel zou bijdragen aan de realisatie van het magazine, zoals dat ook in Amsterdam en Rotterdam gebeurt. In de gesprekken werd aangegeven dat het om een pilot zou gaan voor drie jaar zodat het magazine de tijd krijgt zich te ontwikkelen en er tevens voldoende tijd is voor onderzoek naar de betekenis, waardering en het gebruik van het magazine. De reacties in deze eerste ronde waren zeer positief: nagenoeg alle partijen gaven een intentieverklaring af. Op basis waarvan SCU het aandurfde een salesmedewerker aan te trekken, afkomstig van het ervaren advertentiebureau Local Media. De afdelingen EZ, CZ en CIS van de gemeente honoreerden samen een aanvraag voor een bijdrage van 55K voor de eploitatie in het eerste jaar (2015), en het bestuur van SCU gaf aan een deel van haar reserve te willen inzetten. De berichten bleven positief en halverwege juli heeft SCU samen met Local Media de knoop doorgehakt. enthousiaste mensen uit het (culturele ) Utrechtse veld. Vanaf dat moment verschijnt het magazine 10 keer per jaar in een oplage van eemplaren, te vinden op zo n 250 locaties in en om Utrecht 3. Met de onverwacht snelle komst van het magazine (en de nieuwe naam) is de corporate campagne voor het Utrechts Uitburo (aangekondigd in het Jaarplan 2014) komen te vervallen. Website Uitagenda Utrecht Hoewel de website utrechtsuitburo.nl niet is geoptimaliseerd voor mobiel of tablet, bleken en bleven de gebruikers van deze devices zeer geïnteresseerd in informatie over het Utrechtse cultuuraanbod. Het mobiel- en tabletverkeer is in 2014 ten opzichte van 2013 met ruim 50% toegenomen. Ook de andere cijfers (zie bijlage C) laten zien dat er een stijgende vraag is naar informatie over cultuur, zelfs als deze online niet comfortabel toegankelijk is. SCU verwacht dat de nieuwe website die toegesneden zal zijn op de wensen en verwachtingen anno 2015, een verdere stijging in gebruik zal laten zien en een belangrijke factor wordt voor de verspreiding van informatie over het Utrechtse cultuuraanbod. Eind 2014 is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe website uitagendautrecht.nl. Veel in de (snelheid van de) ontwikkeling is afhankelijk van de technische blauwdrukken van de vernieuwde database van VVV Nederland (NDTRC). SCU gaat er vanuit de nieuwe responsive website te kunnen opleveren medio Gerard van De Verleiders, mooi verhaal in #uitagendautrecht. Gelukkig op tijd geboekt. Eerste voorstelling in #SSB uitverkocht sten, met daarnaast een advies, en het aanbod over wensen en bevindingen ten aanzien van de producten en diensten van SCU, in gesprek te gaan. Nieuwe producten en diensten Het aanbod van producten en diensten van SCU/UUB blijft voortdurend in ontwikkeling. In 2014 kwamen er opnieuw producten bij. De Uittips, sinds 2013 reeds te zien op de narrowcastingkanalen van HKU en VVV, zijn in 2014 uitgebreid naar UCK en Hoog Catharijne, en ook op de Facebookpagina van HKU verschijnen sinds 2014 Uittips. Op schermen van bus 12 (richting Uithof) werden als proef Uittips van het Utrechts Uitburo geplaatst (i.s.m. RTV Utrecht). Daarnaast leverde SCU Uittips aan de nieuwe glossy LEVEN! Ook op de radio kwam er in 2014 meer aandacht voor cultureel uitgaan in Utrecht. Vanaf 2014 geeft een medewerker van SCU wekelijks live Uittips in het programma The Sound of the City (FunX), en bij Bingo FM is er naast de reguliere wekelijkse tips vanaf 2013, een kort interview bijgekomen met Uittips door een SCU-medewerker, in het programma Lunchtijd, eveneens wekelijks. utrechtsuitburo.nl en het plan voor een uitmagazine in print, beide vooral gericht op de leeftijdsgroep 18-35, lag het besluit te stoppen voor de hand. Eveneens verschijnt in met het oog op het komende uitmagazine - de culturele bijlage bij het huis-aan-huisblad Utrecht Dichtbij niet meer, een jaarlijkse uitgave van SCU in augustus/ september. MIDDELEN Goof van de Eindelijk in mijn handen. Het nieuwe blad, Uitagenda Utrecht. Met o.a. Vechtclub XL. Kindermarketing: Kidsmail en Kidsposter In 2013 is SCU begonnen met specifieke marketing gericht op kinderen. Dat bleek al snel een succes, in korte tijd zat het abonneebestand voor de Kidsmail rond 4.000, in 2014 is het bestand doorgegroeid naar In 2014 zijn er negen Kidsmails verstuurd, vijf meer dan in het voorgaande jaar. Ook het aantal plekken waar de Kidsposter hangt is uitgebreid. De posters hingen al in lagere scholen, bibliotheken en culturele instellingen en worden nu ook verspreid in buurthuizen. Uitmail, Festivalmail en Museummail Halverwege 2013 heeft de Uitmail een nieuwe lay-out gekregen. In 2012 lag het gemiddelde openingspercentage op 27%, het gemiddelde openingspercentage steeg in 2014 naar 30%. De Uitmail werd wekelijks verstuurd. De Festivalmail is vier keer verstuurd. De Museummail kon door het niet aanleveren van content door SUM, niet verzonden worden in / Cover Uitagenda Utrecht, eerste editie In september startte hoofdredacteur Marie Nanette Schaepman, werden een kop-romp redactie gevormd en columnist Art Rooijkakkers en huisdichter Ellen Deckwitz aangetrokken. Op 17 december vond de feestelijke lancering van het eerste nummer plaats in aanwezigheid van wethouder Margriet Jongerius en vele CONTRIBUANTEN Het aantal contribuanten is met ruim zestig stabiel, en qua omzet in 2014 licht gegroeid. De in 2012 voorziene teruggang - ten gevolge van de landelijke bezuinigingen - in aantal contribuanten en daarmee inkomsten, is ook in 2014 uitgebleven. Uiteraard vielen er contribuanten af bijvoorbeeld ten gevolge van opheffing. Er kwamen in 2014 vijf nieuwe contribuanten, en vier aspirant-contribuanten bij. De mogelijkheid tot aspirant-contribuantschap biedt SCU sinds 2013: na een half jaar proef kan men al dan niet besluiten tot een regulier contribuantschap. Voor alle precieze gegevens zie bijlage A. Evenals voorgaande jaren ontvingen de contribuanten begin 2015 een rapportage over de in 2014 afgenomen dien- 3 Voor de distributie van het magazine heeft SCU onder andere aan kunnen sluiten bij de eerdere afspraak met Albert Heijn over de programmaboekjes van Culturele Zondagen. Ook de Uitagenda Utrecht ligt nu in AH-filialen in en rond Utrecht. / Lancering Uitagenda Utrecht. Foto: Hanne Nijhuis De in 2013 gestarte gesprekken met De Utrechtse Internet Courant (DUIC) resulteerden in 2014 in een verdere samenwerking. Sinds zomer 2014 levert UUB een feed met de culturele agenda, die wordt doorgeplaatst door DUIC. In het kader van de samenwerking met Toerisme Utrecht is naast bovenstaande in 2014 gestart met het onderzoek naar een nieuw gezamenlijk partner-contribuantmodel, een meer gezamenlijke persbewerking (proef Utrecht Muziek), advertentieacquisitie, effectieve informatievoorziening en distributiebeleid, en de mogelijkheden tot introductie van een Utrechtse welcomecard. Ontwikkeling betekent ook afscheid nemen. Zo is SCU in mei 2014 gestopt met sapsite.nl, een digitaal cultureel magazine gericht op jongeren. Ondanks diverse verbeteringen liep het gebruik niet noemenswaard op. Gezien de inspanningen voor een nieuwe website als opvolger van Festivalladder in Uitloper en Utrecht Dichtbij Aan het begin van ieder kwartaal is in de Uitloper en Utrecht Dichtbij een festivalladder geplaatst. Deze ladder bevat een overzicht van de belangrijkste festivals en evenementen voor het komende kwartaal. CZ tipt-flyer De programmaboekjes van Culturele Zondagen worden in speciale CZ-dispensers op steeds meer plekken in de stad (o.a. filialen Albert Heijn, locaties HKU, VVV, Winkel van Sinkel) verspreid. In de periode dat er geen programmaboekjes van Culturele Zondagen zijn, is er ruimte voor de CZ tipt-flyer die advertentieruimte biedt aan contribuanten. In 2014 verscheen deze flyer elf keer en bracht zo 28 activiteiten en 15 verschillende culturele instellingen onder de aandacht. Deze (betaalde) dienst wordt enthousiast door de contribuanten ingezet, en zal ook in 2015 worden voortgezet. Uit app Met het besluit in 2014 dat de Uitburo s websites met 37 38

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl

Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015. Utrecht.nl Hier komt tekst Internationale evenementenkalender Hier komt ook tekst Versie 07-10-2015 Jaarlijkse evenementen met internationale aantrekkingskracht maart maart maart mei mei juni augustus augustus september

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014 Inhoudelijk jaarverslag 2014 INHOUD Inleiding 1. Organisatie van de Van der Leeuwstichting 2. Activiteiten van de Van der Leeuwstichting 3. Samenwerkingen van de Van der Leeuwstichting Inleiding Vanaf

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

The Summer Village 2013

The Summer Village 2013 The Summer Village 2013 Versie: 2 juli 2013 Inleiding Op het Berlageveld (voormalige bouwkundeterrein) verrijst de Green Village als levend en levendig duurzaam ondernemend dorp waar wetenschap en bedrijfsleven

Nadere informatie

Bevrijdingsfestival Overijssel

Bevrijdingsfestival Overijssel Bevrijdingsfestival Overijssel Activiteitenplan 2017 20-8-2016 Inleiding Zwolle, augustus 2016 In dit activiteitenplan leest u onze plannen voor de 27 e editie van het Bevrijdingsfestival Overijssel. Het

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2014

Begroting/jaarplan 2014 Begroting/jaarplan 2014 Colofon Augustus 2013 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2014 Inhoud 2014 Inleiding/samenvatting 5 2014 Taak, positie, ambities en omgeving 7 2014 Cultuurpromotie Utrecht 9 2014 Culturele

Nadere informatie

Utrechtse Vrijetijdsconferentie

Utrechtse Vrijetijdsconferentie 30 oktober 2014, TivoliVredenburg, beeldverslag (be)leven als een local uitvoeringsprogramma toerisme nieuw toeristisch perspectief Utrecht Circa 120 gasten Een divers gezelschap: horeca, hotels, winkels,

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen

Evaluatie Open Podium Jeugd e seizoen Evaluatie Open Podium Jeugd 12 + 2 e seizoen 2015 2016 Inleiding Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd door Stichting Talentenloods in Dekker s

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

In de zomer van 2015 viert Karlsruhe zijn jubileum op grootse wijze

In de zomer van 2015 viert Karlsruhe zijn jubileum op grootse wijze In de zomer van 2015 viert Karlsruhe zijn jubileum op grootse wijze Karlsruhe viert zijn driehonderdjarige bestaan met veel shows, kunst en cultuur Er staan in 100 dagen meer dan 500 evenementen op het

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas.

Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Verslag van activiteiten 2013 in Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas. Inleiding Sinds de opening van Het Dordts Patriciërshuis in 2011 is er gezocht naar passende activiteiten om naast de reguliere

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting WAUW

Beleidsplan Stichting WAUW Beleidsplan Stichting WAUW Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een beeld van de activiteiten van Stichting Wauw. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting. Stichting

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Publieksonderzoek Cultuurpromotie Utrecht 2013. GfK Intomart 2013 Cultuurpromotie Utrecht Oktober 2013 1

Publieksonderzoek Cultuurpromotie Utrecht 2013. GfK Intomart 2013 Cultuurpromotie Utrecht Oktober 2013 1 Publieksonderzoek Cultuurpromotie Utrecht 2013 GfK Intomart 2013 Cultuurpromotie Utrecht Oktober 2013 1 Onderzoeksdoel Interesse in cultuur Cultuurparticipatie Informatiezoekgedrag Culturele Zondagen Utrechts

Nadere informatie

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016

S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum. Beleidsplan Mei 2016 S0ch0ng Raadhuisconcerten Hilversum Beleidsplan 2017 Mei 2016 Inhoudsopgave Stichting Raadhuisconcerten Hilversum Pagina Inhoudsopgave 2 Introductie 3 Programmering 4 Organisatie 6 Bijdrage aan doelen

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014

Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014 Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour Cultuurbudget 2014 Evaluatieverslag Old Amsterdam Food Tour CITIES Foundation / Cultuurbudget 2014 Achtergrond & Activiteiten In januari 2014 werd CITIES Foundation

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

De Middeleeuwen... van Ridders en Jonkvrouwen

De Middeleeuwen... van Ridders en Jonkvrouwen De Middeleeuwen... van Ridders en Jonkvrouwen Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg JAARVERSLAG 2014 K KUNSTFESTIVAL SCHIEBROEK-HILLEGERSBERG - jaarverslag 2014 2 Algemeen In de eerste maanden

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Wonen in groene omgeving Ruime woonkamer + zonnig balkon

Wonen in groene omgeving Ruime woonkamer + zonnig balkon Huizen vanhendriks Keesomstraat 33 B, 3817 JX Amersfoort Wonen in groene omgeving Goed onderhouden Nieuwe cv installatie (2014) Ruime woonkamer + zonnig balkon H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen

Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Bijlage II Beoordeling evenement op de gemeentelijke doelstellingen Genre Editie 2010 Organisator : Stadsfestijn, muziek, jazz/ blues : 13 e editie : Stichting Big Rivers Aantal bezoeken 2009 : 100.000

Nadere informatie

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen

Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. Rg 6 82. 00I Inboeknummer robstoob44 Beslisdatum B%W 4 mei 2OIO Dossiernummer or8.tos Raadsvoorstelbetreft Koninginnedag 2oro: bekrachtiging besluit uitvaardigen noodverordening

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Wacht maar straks wanneer het klaar is

Wacht maar straks wanneer het klaar is 1. Rabobank 2. Vernieuwing Utrecht Centraal 3. Bouw TivoliVredenburg 4. Herstel singel 5. Bouw stadskantoor 6. Voorbereiding Stationsplein Oost CU 1 2030 4 6 5 2 Wie Utrecht na lange tijd weer bezoekt,

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2016

Begroting/jaarplan 2016 Begroting/jaarplan 2016 Colofon September 2015 Uitgave Cultuurpromotie Utrecht 2016 Inhoud 2016 Inleiding / samenvatting 5 2016 Taak, positie, ambities en omgeving 8 2016 Cultuurpromotie Utrecht 10 2016

Nadere informatie

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers, SNELPOST email: info@oogfocus.nl website: www.oogfocus.nl Oktober 2017 In deze snelpost Uitslag Enquête Street Sale Kerstmarkt met extra koopavond Van de voorzitter Halloween Koopzondag Nieuwe leden Wat

Nadere informatie

Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel pagina 1 van 5 Subscribe Share Past Issues Translate OVLR Nieuwsbrief 12-2015 View this email in your browser OVLR 1995 2015 Van de Bestuurstafel Heeft u al uw ondernemers plannen klaar voor 2016? Op basis

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3 N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 VERHUURINFORMATIE Pop- en Cultuurpodium P3 is buiten de reguliere

Nadere informatie

Hier komt tekst Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum Hier komt ook tekst RIB 9 juni 2016. Utrecht.nl

Hier komt tekst Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum Hier komt ook tekst RIB 9 juni 2016. Utrecht.nl Hier komt tekst Culturele voorziening Leidsche Rijn Centrum Hier komt ook tekst RIB 9 juni 2016 De locatie Ambitie Programma Stedelijk Hoge mate van functiemenging deels op overkapte A2 niveauverschillen

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Doelstelling Subdoelstelling Kosten

Doelstelling Subdoelstelling Kosten Programmastructuur Cultuur Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure. Subdoelstelling Kosten 1 Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Uitnodiging bezoek Gaststad Utrecht 11 juni 2014

Uitnodiging bezoek Gaststad Utrecht 11 juni 2014 Uitnodiging bezoek Gaststad Utrecht 11 juni 2014 Utrecht, het kloppende hart van Nederland verwelkomt u als gaststad! Utrecht, de hoofdstad van de gelijknamige provincie, ook wel bekend als Domstad en

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015.

Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Jaaroverzicht Hoensbroekse Amateurkunst HAK 2015. Visie HAK gelooft in een duurzame gemeenschappelijke artistieke kracht en de kwaliteiten van mensen uit Hoensbroek bij de vorming van gemeenschapszin in

Nadere informatie

AMSTELGOED. Tijd: 20.00u 16 februari 2017

AMSTELGOED. Tijd: 20.00u 16 februari 2017 AMSTELGOED Tijd: 20.00u 16 februari 2017 PROGRAMMA Datum: 7 februari 2017 Plaats: Amstelstroom van AMSTELGOED Tijd: 10.00 12.30u ORGANISATIE Initiatiefnemers Terugblik Doelstelling & Ambities Uitvoering

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING Van de voorstelling Wat is het geheim van Protos Groen? Een voorstelling voor groep 5 en 6 Kunstmenu 2015-2016 1

DOCENTENHANDLEIDING Van de voorstelling Wat is het geheim van Protos Groen? Een voorstelling voor groep 5 en 6 Kunstmenu 2015-2016 1 DOCENTENHANDLEIDING Van de voorstelling Wat is het geheim van Protos Groen? Een voorstelling voor groep 5 en 6 Kunstmenu 2015-2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Informatie voor de leerkracht... 4 Hogeschool

Nadere informatie

Jaar van de Ruimte 2015

Jaar van de Ruimte 2015 Jaar van de Ruimte 2015 Meedoen Het motto voor het Jaar van de Ruimte 2015 is Wie maakt Nederland. Van heinde en verre komt men onze polders, nieuwe steden, stadsvernieuwing en waterwerken bekijken. God

Nadere informatie

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën congres vergadering bedrijfsfeest training theater op maat productpresentatie receptie workshop presentatie tv uitzending EEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN

MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 MOZART(K)RING GELRE - NIEDERRHEIN VERKORTE VERSIE BELEIDSPLAN 2013 INHOUD: 1 Oorsprong 2 Uitgangspunten 3 Huidige Situatie 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016

VERHUUR BROCHURE. HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 VERHUUR BROCHURE HUUR HET VONDELPARK OPENLUCHTTHEATER mei t/m september 2016 Maak gebruik van een unieke locatie en huur het Vondelpark Openluchttheater voor een buitengewoon evenement. HET VONDELPARK

Nadere informatie

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht

19 t/m 23 september Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt. 25e Jubileum-editie. Jaarbeurs Utrecht 19 t/m 23 september 2017 FOCUS LOONT Uitnodiging tot succesvol zaken doen in de seniorenmarkt 25e Jubileum-editie Jaarbeurs Utrecht S WERELDS GROOTSTE EVENEMENT VOOR ACTIEVE PLUSSERS Thema s Mode & Beauty

Nadere informatie

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots

In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots In de praktijk: een nieuwe cultuurnota voor Leiden: project Cultuur071 Door: Joke Busschots Via de vraag Wat wil Leiden? Wat wilt u? hebben we als gemeente Leiden aan de stad gevraagd mee te denken bij

Nadere informatie

HANDLEIDING. Lookalike

HANDLEIDING. Lookalike HANDLEIDING Lookalike Lucienne van Kampen, projectleider samenlevingsopbouw Buurtwandeling Initiatief van de buurt, de Baarsjes in Amsterdam, waarbij buurtbewoners laten zien welke plekken en eigen verhalen

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht

Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Achtergrondinformatie Le Tour Utrecht Algemeen Facts & Figures (1) Tour editie nummer 102 4.500 mensen organisatie 2.400 journalisten 22 ploegen, 198 renners 3.600 km parcours van Utrecht naar Parijs Facts

Nadere informatie

Pop-up Design fietsroute

Pop-up Design fietsroute Pop-up Design fietsroute Maak al fietsend kennis met Brabants Design van nu. Fiets naar plekken waar het bruist van creativiteit. Stap af, neem de tijd en laat je inspireren. Iedere zaterdag en zondag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Marnix van Namen

Nieuwsbrief Marnix van Namen Nieuwsbrief Marnix van Namen Er gebeurt veel in en om rond binnenstad om de levendigheid te versterken. In deze nieuwsbrief ga ik op een aantal initiatieven verder in: de Win je Winkel actie, een boerenstreekmarkt,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13... pagina 1 van 9 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Maasplassen Nautique Fietsnetwerk provincie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

HELDEN. 4. We halen zeker 20 verhalen op van allerlei soorten helden. Jong & oud. Van mensen die:

HELDEN. 4. We halen zeker 20 verhalen op van allerlei soorten helden. Jong & oud. Van mensen die: HELDEN 1. Met dit prototype gaan we een nieuw verhaal creëren waarin inwoners van Roosendaal de hoofdrol in spelen. We halen het op, maken het verhaal samen, delen het met anderen en geven iedereen een

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE

JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE JAZZ IN HET DORP SPONSOR PROPOSITIE AMSTELVEEN: SAAI EN GRIJS? Weet u het nog? Van die mopperaars die zeiden dat Amstelveen niet bruist en geen eigen ziel heeft? Jazz in het Dorp bewees vorig jaar het

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf

Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf Castellum Hoge Woerd Ontdek het verleden en beleef het zelf Wil je zelf ervaren hoe het leven was in een Romeins verdedigingsfort? Dat (en nog veel meer) wordt mogelijk in Castellum Hoge Woerd. Utrecht

Nadere informatie

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz.

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz. JAARVERSLAG 2015 1. INLEIDING blz. 2 2. GEHONOREERDE AANVRAGEN blz. 3 3. FINANCIËN blz. 7 4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz. 8 5. HET BESTUUR blz. 9 1 1. INLEIDING Het afgelopen jaar was de rente nog steeds

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

Programma 27, 28 & 29 maart

Programma 27, 28 & 29 maart Programma 27, 28 & 29 maart Tijdens dit weekend staat op Ecodorp Ppauw de bodem centraal. De bodem heeft hier jarenlang begraven gelegen en het wordt hoog tijd de bodem weer wat ruimte en lucht te gunnen.

Nadere informatie

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009

Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig. Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Mak de gesjiechte van ós sjtreek lebendig Jaarverslag Sjtichting Genealogiek Sjènne 2009 Inhoud Voorwoord pag. 3 Voortgang De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie pag. 4 Website www.sjtigs.eu

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie