Project: Windows 2000 Professional. Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project: Windows 2000 Professional. Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures"

Transcriptie

1 Project: Windows 2000 Professional Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures

2 Project: Windows 2000 Professional Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures Naam: Tinus Plotseling Datum: BPV bedrijf: Vossenberg Special Products b.v. BPV begeleider: P. van der Voordt BPV docent: J. Stegeman School: Alfa College (MBO) Richting: ICT Niveau 4 Leerjaar: 4 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. WINDOWS 2000 PROFESSIONAL De Active Directory: Forest en domein structuur Forest Domein structuur Group policies 8 2. BEVEILIGING Bedrijf beveiliging policies Virus beveiliging Remote Access Inbellen VPN connecties Boot wachtwoorden Auditing Encrypting File System Smartcard logon IPSEC NETWERKSTRUCTUUR LAN verbindingen Wan verbindingen Domain Name Server (DNS) DNS zones DHCP Servers DHCP en DNS services DHCP en de nieuwe omgeving 14 3

4 Inleiding Vossenberg Special Products (FSP) en Vossenberg Aero Structures (FAE) zijn samen een nieuw bedrijfsonderdeel gevormd binnen Stork. Dit nieuwe bedrijfsonderdeel heet Vossenberg AESP b.v. Omdat deze bedrijfsonderdelen van Stork samen zijn gegaan wordt op het gebied van IT gestreefd naar een standaardisatie. Als onderdeel van deze standaardisatie is gekozen voor een migratie van de werkplekken naar Windows Door dit te migreren hoopt men het integratie proces van de bedrijfsonderdelen te bespoedigen. De eerste stap in een besparing op de ICT kosten is te bereiken door het samenvoegen van de twee gescheiden Windows netwerken van FAE en FSP. De meest optimale manier van integreren is de twee gescheiden omgevingen te laten opgaan in één nieuwe Windows omgeving. De oude Windows omgevingen van Vossenberg FAE en FSP is een Windows NT4 omgeving. Door de nieuwe Vossenberg omgeving direct op te bouwen in Windows 2000 is Vossenberg in staat om de twee gescheiden ICT omgevingen direct te combineren in een nieuwe up-to-date Windows 2000 netwerk. Vanwege de verwachte problemen bij de migratie van de applicatieservers van Vossenberg in de huidige NT4 domeinen is besloten om dit jaar uitsluitend de gebruikers en de werkstations van Vossenberg te migreren naar het nieuwe Windows 2000 domein. De FAE omgeving bestaat uit ongeveer 550 office werkplekken, 40 productie- en 60 sterktewerkplekken werkplekken. De FSP omgeving bestaat uit ongeveer 450 office werkplekken en 50 productie werkplekken. Alleen de office werkplekken worden vervangen of geüpdate met Windows 2000 Professional. De office computers van FSP zullen gedeeltelijk worden vervangen door nieuwe computers en gedeeltelijk een upgrade met hardware krijgen. De computers bij FAE worden allemaal vervangen door nieuwe computers. Als alle computers vervangen of geupgrade zijn voldoen ze aan de minimale systeemeisen die FSP en FAE voor de nieuwe omgeving hebben gedefinieerd. Op de te vervangen systemen werd over het algemeen gebruik gemaakt van Windows 95. Omdat de beveiliging niet al te goed is hadden veel gebruikers eigen software geïnstalleerd. Met de nieuwe omgeving wordt er voor gezorgd dat dit niet meer kan. De manier waarop dit project is uitgevoerd is de top-level methode. In de eerste fase is dit bepaald. In de top-level methode komen de volgende punten naar voren: De Active Directory; Beveiliging aspecten; De netwerk infrastructuur; Beheer aspecten; Migratiescenario s; Tot slot het tijdspad en de kosten. In dit verslag wordt dieper ingegaan op de Active Directory, beveiliging aspecten en de netwerk infrastructuur. 4

5 1. Windows 2000 Professional 1.1. De Active Directory: Forest en domein structuur Vossenberg Special Products en Vossenberg Aero Structures hadden een Windows NT4 domein. Omdat FSP en FAE zijn samengegaan is er een mogelijkheid om op een verbeterde communicatie tussen de twee bedrijven te bewerkstelligen Forest Bij Windows NT4 wordt er gebruik gemaakt van domeinen, dit domeinenbegrip vervalt in Windows Domein: Volgens het woordenboek van Dale is een domein een gebied waarin iemand het voor het zeggen heeft. In de ICT is een domein een logische verzameling gebruikers en computers die een gemeenschappelijke beveiligingdatabase delen, hierbij heeft een domeinadministrator het voor het zeggen. Het domeinen begrip dat onder Windows NT4 wordt gebruikt wordt anders geïnterpreteerd in Windows 2000 namelijk door de Active Directory, dit us een database waarin niet alleen informatie over gebruikers en groepen maar ook andere informatie kan worden opgeslagen. Het inrichten van een Active Directory is niet zo eenvoudig als het inrichten van een Windows NT4 domein. Het is een lastig proces dat nauw verbonden is met de TCP/IP en DNS configuratie. Als één van deze twee een probleem heeft, kan dit gemakkelijk leiden tot problemen met de Active directory. Binnen de Active Directory wordt nog wel gebruik gemaakt van domeinen, alleen zijn nu al deze domeinen met elkaar verbonden. Al deze met elkaar verbonden domeinen noemen we een forest. Bron: Een forest bestaat dus uit één of meer domeinen. Domeinen in een forest hebben een twoway transitive trust relatie met elkaar. Hierdoor is het mogelijk om gebruikers uit verschillende domeinen toegang te verlenen tot dezelfde informatie. Alle domeinen delen een gemeenschappelijke database met velden (het schema) en alle domeinen hebben een zelfde centrale adreslijst (global catalog). 5

6 Bij het gebruik van een Windows 2000 Active Directory is het inrichten van een forest zeer belangrijk. De eerste keuze die gemaakt moet worden is of er één forest gebruikt gaat worden of dat er meerdere gebruikt moeten worden. Redenen om te kiezen voor meerdere forests zijn: Politieke, organisatorische of juridische redenen; Hier gaat het om het vertrouwen van elkaar en sommige afdelingen moeten juridisch gescheiden blijven. Aantal objecten; In Windows 2000 kan een single forest zoveel objecten bevatten als dat de domain controllers fysiek aankunnen. Uitstekende resultaten met miljoenen objecten kwamen uit verschillende testen. Vossenberg heeft niet meer dan 2000 gebruikers en zal niet boven de objecten uitkomen. Vossenberg ziet momenteel geen nut in het gebruik van meerdere forests, mocht het in de toekomst wel nodig zijn dan kunnen deze zonder problemen toegevoegd worden. Vossenberg is onderdeel van Stork dus zal daarom binnen het forest van Stork worden opgenomen Domein structuur Bij het bepalen van de domeinstructuur worden een aantal factoren in overweging genomen. Namelijk de volgende: Domein replica: Door het opsplitsen van de ICT omgeving in meerdere domeinen worden kleinere domeinen gecreëerd, waardoor het replicaverkeer tussen deze domeinen minder groot is dan binnen een enkel groot domein. Dit zou zinvol kunnen zijn als de domeinen worden verbonden aan geografische locaties, zoals nu het geval is met Vossenberg voor Papendrecht (FAE) en Hoogeveen (FSP). Rechtenstructuur: Leden van de Domain Administrators groep hebben een bijzondere positie in de rechtenstructuur van een domein. Als er gebruik wordt gemaakt van single domain structuur is er maar één Domain Administrator account nodig. Het is belangrijk dat deze groep overal rechten tot heeft. Wanneer er meerdere domeinen zijn ben je als Domain Administrator beperkt tot je eigen domein waardoor een scheiding ontstaat van de verantwoordelijkheden. Domein Administrator: Group policies: Een domein administrator is een super gebruiker met alle rechten binnen zijn domein. Per domein moeten er verschillende group policies worden gedefinieerd. Binnen een domein zullen de policies standaard door worden gegeven, het overerven van policies. Dit is niet mogelijk tussen verschillende domeinen hoewel dit wel gelinkt kan worden maar tussen domeinen heeft dit weer als nadeel dat er vrij veel replicatie verkeer zal optreden tussen de twee domeinen. Group policies: Dit zijn computer en gebruiker instellingen die van een centrale plaats kunnen worden ingesteld. Policies instellingen zijn bijvoorbeeld de schermachtergrond, of gebruikers wel of niet software mogen installeren, of er gebruik gemaakt mag worden van bepaalde software, etc. Overerven en delegeren van rechten werkt niet domein overstijgend. Binnen een domein worden rechten vastgelegd. In een standaard omgeving zullen de rechten met behulp van 6

7 een hiërarchische structuur van organizational units doorvloeien van boven naar beneden. Dit doorvloeien van rechten kan niet worden gerealiseerd tussen domeinen. Hiervoor zullen de rechten van ieder domein afzonderlijk moeten worden ingesteld en dit kan zorgen voor aanzienlijk meer beheer. Organization Unit (OU): Configuratie en ouderhoud: Dit is een groepje van computers en gebruikers die vanuit het oogpunt van het ICT beheer gelijkwaardig zijn. Een OU wordt gebruikt om de grote groep gebruikers en computers in een domein verder onder te verdelen. Een OU heeft in principe geen enkele connectie met de organisatie structuur van een bedrijf. Het configureren en onderhouden van de replicatiestructuur (selectie van bridgehead servers) is complexer. Binnen een Windows 2000 forest zijn er minimaal twee replicatie ringen aanwezig tussen de domein controllers. De eerste ring is verantwoordelijk voor het repliceren van domein gerelateerde items. De andere ring doet dit voor de forest gerelateerde items. Deze replicatie gebeurd met behulp van bridgehead servers op de verschillende locaties (Papendrecht en Hoogeveen). In een single domein omgeving zullen alle bridgehead servers beide rollen kunnen vervullen. Bridgehead servers: Replicatie tussen verschillende Windows 2000 sites gebeurt d.m.v. bridgehead servers. Deze serverrollen worden automatisch toegekend aan één of meer van de aanwezige domeincontrollers binnen een site. Al het replicatieverkeer vanuit een site zal naar deze bridgehead server worden gestuurd en zal vanuit deze bridgehead servers verder worden gerepliceerd. ( Hieronder een voorbeeld van bridgehead servers ) In dit voorbeeld kunnen site A en site B gezien worden als de verschillende locaties De beveiliging van een Windows NT4 domein is minder nauwkeurig te regelen dan die van een Windows 2000 domein. Waardoor het regelen van verschillende externe beheerders in Windows 2000 voor het toegang hebben tot bepaalde delen van het domein beter geregeld kan worden. Daarom is het verstandig om voor het Windows 2000 domein een single domain te gebruiken. 7

8 De policy van de Stork Active Directory vereist het gebruik van een single domain. In overleg is bepaald dat FAE en FSP in een overgangssituatie onder het nieuwe domein twee child domeinen mag plaatsen. Binnen een enkel domein is het goed mogelijk om beheersactiviteiten te overdragen aan verschillende organisatie onderdelen of aan externe beheersorganisaties. Voor het beheren van gebruikers en werkstations zou de huidige beheerstructuur dus hetzelfde kunnen blijven. De domein controllers binnen één domein zijn zo met elkaar verbonden dat het absoluut verkeerd is om deze door meerdere beheersorganisatie te laten beheren. Voor het beheren van de domain controllers in het nieuwe domein zal dus een keuze voor één beheerpartij moeten worden gemaakt, deze is dan verantwoordelijk voor het beheren van deze domain controllers. Omdat de beide beheerspartijen hun Service Level Agreement alleen kunnen halen indien de domain controllers van het nieuwe domein goed functioneren zullen hierover tussen de beide beheersorganisaties onderlinge afspraken moeten worden gemaakt. Service Level Agreement: Een Service Level Agreement (SLA) is een contract tussen klant en leverancier over het te leveren niveau en type service. Vervolgens wordt bijgehouden of de klant ook daadwerkelijk krijgt waar hij voor betaalt. Een SLA wordt o.a. opgesteld voor een organisatie die een deel van de automatisering wil uitbesteden aan een leverancier. Ook kunnen SLA's worden opgezet voor de verschillende afdelingen binnen een organisatie. De kosten worden dan per afdeling afgestemd en het gebruik wordt per afdeling verrekend. Zo worden de kosten van de automatisering beheersbaar en controleerbaar gehouden. Het nieuwe domein zal bestaan uit drie sites: Papendrecht, Hoogeveen en Schiphol. Op elke locatie moet een Windows 2000 domeincontroller komen te staan. Hiervoor moeten er dus drie additionele domein controllers worden aangeschaft. FSP: FAE: Één Windows 2000 domain controller van het nieuwe domein voor de locatie Hoogeveen Twee Windows 2000 domain controllers van het nieuwe domein. Één voor de locatie Papendrecht en één voor de locatie Schiphol Group policies Met group policies kan precies worden bepaald wat een gebruiker wel en niet mag doen op zijn of haar werkstation. Door de group policies verstandig te gebruiken kan een werkomgeving van een gebruiker zo worden gecreëerd dat de kans op verstoring van de gebruiker kleiner wordt. Group policies verduidelijken de computerinstellingen voor de groepen gebruikers, individuele gebruikers en/of computers. Om een Windows 2000 omgeving goed te beheren is het gebruik van group policies bijna onvermijdelijk. Hier bij Vossenberg zal voor de nieuwe Windows 2000 omgeving dan ook gebruik worden gemaakt van group policies. Het beheer van de nieuwe omgeving kan een stuk eenvoudiger worden door het gebruik van deze group policies. Goed gebruik van de group policies houd onder andere in dat de policies ingesteld worden voor een zo hoog mogelijk niveau in de active directory OU-niveau. Het gebruik van te veel policies kan leiden tot een onoverzichtelijk geheel. Daarom worden group policies bijvoorkeur ingesteld op organization units en groepen gebruikers en computers. Hoewel het technisch mogelijk is om ook group policies in te stellen op individuele gebruikers. Deze situatie is moeilijk te beheren. 8

9 2. Beveiliging Beveiliging is tegenwoordig een belangrijk punt omdat criminaliteit en virusinfecties rond computers steeds vaker voorkomen. In de ontwikkelfase speelt de beveiliging een belangrijke rol. Alles wat gemaakt wordt moet goed getest worden om er voor te zorgen dat de beveiliging zo goed mogelijk is Bedrijf beveiliging policies Een technische oplossing voor het ontbreken van beveiligingsprocedures binnen een bedrijf is er niet. De gebruikte data moet geclassificeerd worden, dit wil zeggen dat er gekeken moet worden naar de data welke bijzondere aandacht verdient. De groepen- en rechtenstructuur moeten goed worden gedefinieerd om te kunnen zeggen wie mag welke data inzien. Vossenberg moet zich houden aan de security policy van Stork. In deze security policy is onder andere vastgelegd dat: Toegang tot de computersystemen beperkt moet worden tot geautoriseerde gebruikers; Aanpassingen aan het lokale netwerk moeten worden uitgevoerd op basis van change management procedures. De Security Policy van Stork is een document dat momenteel niet wordt beheerd. In dit document staan een aantal richtlijnen zoals het gebruik van wachtwoorden op de computers die het beheren van de computers een stuk lastiger en tijdrovender zullen maken. In overleg met Stork zal worden bepaald in welke mate de nieuwe omgeving zich aan deze policies zal moeten vol doen Virus beveiliging Virussen zijn altijd al een groot probleem geweest, tegenwoordig zie je overal virussen opduiken via o.a. . Omdat er bij Stork gebruik wordt gemaakt van moeten alle computers voorzien worden met een up-to-date virusscanner. Alle computer bij FAE en FSP binnen de nieuwe omgeving zullen dan ook allemaal voorzien worden van een virusscanner. Met het programma SMS 2.0 worden de virusscanners dan geregeld vernieuwd om up-todate te blijven Remote Access Inbellen Op basis van de Stork security policy mogen er geen modems worden gekoppeld aan computers die zijn verbonden aan het lokale netwerk. Alle remote access moet verlopen via het Stork Net. De bestaande remote access oplossing bij FAE en FSP is zo opgezet dat er uitsluitend kan worden ingebeld naar het Stork net. Deze mogelijkheden zijn beveiligd door middel van Token Acces Cards. Het idee achter deze werkwijze is dat het dus niet genoeg is om een user account en password te hebben, maar ook fysiek bezit van de token generator vereist is (2-factor authenticatie). Ook in de nieuwe omgeving wordt deze methode gebruikt. Er zijn geen redenen om dit beleid te wijzigen en dit beleid zal dan ook worden overgenomen in de nieuwe omgeving. 9

10 VPN connecties Momenteel maakt FAE al gebruik van VPN verbindingen (Virtual Private Network). De Stork corporate security policy vereist dat alle partner verbindingen via SorkNet lopen en dat deze verbindingen dagelijks worden gecontroleerd Boot wachtwoorden Op basis van de StorkNet securiy policy moeten alle computers worden voorzien van een boot-up wachtwoord Auditing Windows ondersteunt het vastleggen van security gegevens zoals het aan- en afloggen van gebruikers en de toegang tot bestanden. Deze informatie kan handmatig of door middel van tools worden geanalyseerd vanuit de eventlogs. Het is aan te raden auditing te gebruiken Encrypting File System De Stork security policy classificeert data in drie verschillende types: Non classified Classified: Stork only Classified: Stork Secret De standaard data die FAE en FSP gebruiken is non-classified. Deze data mag ongecodeerd worden opgeslagen op de lokale file server. Alle andere data mag niet ongecodeerd worden opgeslagen. De classified-stork-only data moet gecodeerd worden opgeslagen op een fileserver of op een diskette. Classified: Stork secret moet gecodeerd worden opgeslagen op een diskette. Diskettes met geclassificeerde data moeten in een kluis worden opgeborgen. De Stork security policy vereist dat alle data op laptops gecodeerd wordt opgeslagen. Om bestanden op de file systems van laptops en servers onleesbaar te maken voor derden, kan encrypting file system (EFS) gebruikt worden. De Stork security policy vereist dat deze encryptie gebeurt op basis van het boot wachtwoord Smartcard logon Smartcards zijn kaartjes even groot als een bankpas en bevatten een kleine microprocessor en een kleine hoeveelheid geheugen. Deze nanocomputer kan een sleutel bevatten en daarmee kunnen encryptiefuncties uitgevoerd worden. Om de kaart zo n functie te laten uitvoeren (bijvoorbeeld om aan te loggen op een werkstation), is behalve bezit van de smartcard, een wachtwoord of pincode nodig. Smartcards worden tegenwoordig vaak ingezet om toegang tot het netwerk extra te beveiligen. Bij het gebruik van login namen en wachtwoorden komt het vaak voor dat gebruikers de wachtwoorden van hun collega s weten en ook gebruiken voor het uitvoeren van werkzaamheden. Dit is meestal ongewenst en kan met behulp van smartcards worden voorkomen. Smartcard logon werkt op basis van certificates en vereist daarom een Certificate Authority. Toepassing van smartcards bij de nieuwe omgeving maakt geen onderdeel uit van dit project, maar is in de toekomst wel mogelijk IPSEC Internet Protocol SECurity (IPSEC) versleuteld netwerkverkeer, zodat het niet leesbaar is als dit wordt onderschept. IPSEC kan gebruik maken van het Windows 2000 standaard authenticatie protocol (kerberos v5) of van X.509 certificates. Indien gebruik wordt gemaakt van X.509 certificates, kan ook gebruik worden gemaakt van VPN s door L2TP over IPSEC. 10

11 3. Netwerkstructuur De basis van een netwerk is de infrastructuur. De netwerk infrastructuur bij Vossenberg bestaat uit lokale netwerken en koppelingen tussen de verschillende locaties (LAN en WAN). De lokale netwerken bestaan uit switches, hubs, routers en netwerkkabels LAN verbindingen LAN staat voor Local Area Network, dit houd in een lokaal netwerk. Bij FSP is een gigabit ethernet backbone aanwezig, waar de werkstations via 10 of 100 Mb aansluitingen mee verbonden zijn. 85% procent van de werkstations zijn via 16 Mb tokenring met dit ethernet netwerk verbonden. De infrastructuur die bij FSP en bij FAE wordt gebruikt is niet geschikt voor de nieuwe Windows 2000 omgeving, dit is een tokenring netwerk en deze wordt omgezet naar een ethernet netwerk die wel geschikt is voor de nieuwe omgeving. Bij FAE is er al een ethernet netwerk aanwezig en is hierdoor geschikt voor de nieuwe Windows 2000 omgeving. Alle computer worden bij FAE vervangen dus zullen deze voor dat ze bij de gebruiker in gebruik worden genomen worden geprepareerd met Windows Bij FSP is dit niet het geval. Er is geen ethernet netwerk aanwezig wel een tokenring netwerk, tijdens de migratie wordt deze tokenring netwerk omgezet naar een ethernet netwerk. De computers worden of vervangen of geüpgrade. voorbeeld van een Local Area Network 11

12 3.2. Wan verbindingen WAN staat voor Wide Area Network, dit is een computernetwerk dat niet is gebonden aan een gebouw maar de computers kunnen wereldwijd verspreid staan. Bij Vossenberg wordt gebruik gemaakt van een WAN doormiddel van huurlijnen. De belangrijkste verbinding is die tussen Vossenberg Special Products (FSP) en Vossenberg Aero Structures (FAE). Dit is een 2MB/sec verbinding. voorbeeld van een Wide Area Network 3.3. Domain Name Server (DNS) Bij het inrichten van een Windows 2000 domein is een DNS nodig. DNS koppelt IP adressen aan namen. Domain Name Server: DNS is een service die zorgt voor de vertaling van host namen (b.v. naar IP adressen. Met behulp van deze IP adressen kunnen computers onderling communiceren. Nieuw in Windows 2000 is dat computers ook in DNS kunnen zoeken naar computers met bepaalde functies b.v. computers die functioneren als domein controller. Windows 2000 gebruikt DNS om computers te kunnen vinden. De beschikbaarheid van DNS beïnvloed direct de beschikbaarheid van de Active Directory (AD). Werkstations zijn afhankelijk van DNS om domain controllers (DC s) te kunnen vinden en DC s vertrouwen op DNS om andere DC s te vinden. Vanwege de afhankelijkheid van DNS en de belasting van de WAN verbinding is het gunstig om op elke site minimaal één DNS server te plaatsen. In de nieuwe Windows 2000 omgeving wordt ook gebruik gemaakt van een DNS server DNS zones DNS servers worden over bepaalde DNS delen verantwoordelijk deze delen noemen we DNS zones. Een voorbeeld van een zone is de.nl zone, of hier weer een subzone van, Vossenberg.nl. Allebei zijn ze een voorbeeld van een zone. De.nl zone heeft in het voorbeeld van Vossenberg.nl een stukje verantwoordelijkheid afgestaan aan de DNS server van Vossenberg. Hierdoor is deze een Vossenberg DNS server verantwoordelijk voor de DNS zone Vossenberg.nl. 12

13 In Windows 2000 is een nieuw type DNS Zone opgenomen, AD (Active Directory) intergrated zones. Dit type heeft twee belangrijke voordelen. De zone is geïntegreerd in de AD, hierdoor zal de replicatie mee lopen in de normale AD replicatie. Het tweede voordeel en ook het grootste is de mogelijkheid tot secure updates. Iedere keer dat een werkstation of server opstart zal hij zich registreren bij DNS. Deze handeling kan eenvoudig worden misbruikt bijvoorbeeld door een werkstation die zich met een server naam aanmeld. Om misbruik te voorkomen kan beter gebruik worden gemaakt van secure updates. Hierbij kan per DNS record worden aangegeven door welke computers of gebruikers de records mogen worden aangepast. Alle domains die voor FSP, FAE en de nieuwe omgeving zullen worden aangemaakt zullen Active Directory Integrated domains worden. Op elke site van de nieuwe omgeving zullen domain controllers worden geplaatst. Op deze domain controllers zal DNS geïnstalleerd worden DHCP Servers DHCP is een service die er voor zorgt dat werkstations automatisch een IP adres krijgen. Het voordeel van een DHCP server is dat een beheerder niet meer de IP adressen handmatig hoeft in te voeren. Het gebruik van een DHCP server vereenvoudigt het beheer en voorkomt fouten zoals het dubbel toewijzen van IP adressen. Bij het toekennen van IP adressen kunnen er ook DHCP opties worden meegegeven. Deze opties zijn onder andere het automatisch toekennen van de DNS servers, WINS servers en default gateway DHCP en DNS services De Windows 2000 DHCP servers zijn in staat om voor werkstations de registratie bij DNS te verzorgen. De IP adres records worden hierbij door de DHCP service aangeleverd en bij het verlopen van een DHCP lease zorgt dezelfde DHCP service ervoor dat deze records worden verwijderd uit de registratie database. 13

14 DHCP en de nieuwe omgeving In Windows 2000 is DHCP aanzienlijk verbeterd ten opzichte van Windows NT4 en biedt o.a. een betere ondersteuning aan voor de RIS servers (RIS servers zijn voor het installeren van werkstations). De oude NT4 DHCP servers moet worden gemigreerd naar de Windows 2000 servers. 14

15 Verslag ontvangen d.d. 18 februari > OP TIJD Verslag 2 is goedgekeurd Cijfer: 8,5 Niveau: 4 Verslag: Totaal indruk van het verslag : goed Inleiding / samenvatting : voldoende Onderwerp behandeling (Kern) : voldoende Toepassing binnen het BPV bedrijf : goed Slotwoord / conclusie : onvoldoende Literatuur overzicht : voldoende Taal gebruik : goed Bijlagen : n.v.t. Tekenwerk : n.v.t. 22 februari 2003 Met vriendelijke groet, Jan Stegeman mail to: 15

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Les nr Onderwerp Datum 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP Maandag 1 Februari 2016 i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent TECHNISCH ONTWERP Windows Server 2016 Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent VERSIEBEHEER Versie: Wijzigingen: Door/Datum: V0.1 Hoofdstukken/koppen toegevoegd Tomas/ 17-05-2017 V0.2 Invullen hoofdstukken

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer

Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer... 1 Inleiding... 2 Login gegevens... 2 Netwerk instellingen... 3 Windows XP Professional... 3 Desktop 1...

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Achtergronden... 2 1.3 Probleemstelling... 2 2 Netwerk in Kaart... 3 2.1 Inhoud... 3 2.2 Fysiek netwerkontwerp... 3 2.3 Topologie

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

VPN Client 2000/XP naar Netopia

VPN Client 2000/XP naar Netopia Technical Note #041 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 02 juli 2001 Bijgewerkt op: 02 juli 2001 Beschrijft: VPNclient2router VPN Client 2000/XP naar Netopia Deze technote beschrijft het instellen van de

Nadere informatie

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016)

Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Installed base Netwerk ROC Midden Nederland (April 2016) Het netwerk van ROC Midden Nederland kan worden onderverdeeld in WAN, LAN en WLAN. Het netwerk is gebaseerd op marktconforme producten van Juniper

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 1. Poledit: Poledit is een tool die we gaan gebruiken om policies te specifiëren. Zaken zoals: toegang tot opties in het control panel, uitzicht

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

IT Security in de industrie

IT Security in de industrie IT Security in de industrie Praktische ervaringen met cyber security in de Energiesector en Procesindustrie Henk Spelt Henk.Spelt@kema.com Experience you can trust. Onderwerpen Waarom is (cyber) security

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

Firma: Business Industrial Document: Beheers Handboek Auteur:Argab Jamal, Ronit Jalimsing Datum:28-10-2013

Firma: Business Industrial Document: Beheers Handboek Auteur:Argab Jamal, Ronit Jalimsing Datum:28-10-2013 Datum:8-10-013 Datum:8-10-013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1... 3 1.1 Physical Host ESXi... 3 1. PFsense:BI-PFS-001... 3 1.3 Windows 008 Server r (BI-DC1-00)... 4 1.4 Windows 008 Server r (BI-DC-00)... 4 1.5

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie

Dit is een greep uit mijn stageverslag. 4. Citrix migratie Dit is een greep uit mijn stageverslag 4. Citrix migratie Tijdens de eerste weken van mijn stage ben ik bezig geweest met het migreren van computer on wheels(cow s). Daarnaast heb ik ook de gebruikers

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Licenties

Dienstbeschrijving MSSL Licenties Dienstbeschrijving MSSL Licenties RoutIT Datum: 2015 Versielog RoutIT Wat is RoutIT MSSL 09-02-2015 Technische specificaties 11-10-2016 Service Level Agreement 31-01-2014 2 Inhoudsopgave 1 Wat is RoutIT

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de CloudPortal Versie: 10 april 2015 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 11 Inleiding SSL VPN is een technologie die

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Encryptie deel III; Windows 2000 EFS

Encryptie deel III; Windows 2000 EFS Encryptie deel III; Windows 2000 EFS Auteur Leon Kuunders is als security consultant en managing partner werkzaam bij NedSecure Consulting. E-mail leon.kuunders@nedsecure.nl Inleiding In het eerste artikel

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN De DrayTek routers beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hiermee kan een VPN tunnel worden opgezet naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

NW05 Active Directory : voorbeschouwingen

NW05 Active Directory : voorbeschouwingen NW05 Active Directory : voorbeschouwingen 1 Wat is Active Directory? AD is een netwekdirectory. Een directory is een database waarin de informatie i.v.m. alle objecten in het netwerk wordt opgeslagen.

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

Vervolg: Uw Machines integreren in een bestaand netwerk?

Vervolg: Uw Machines integreren in een bestaand netwerk? Vervolg: Uw Machines integreren in een bestaand netwerk? Op 26 maart jl. heb ik tijdens het Industrial Ethernet Event in het Evoluon een presentatie mogen geven over hoe je op een veilige en efficiënte

Nadere informatie

Security in het MKB: Windows 10

Security in het MKB: Windows 10 Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Bedrijven zijn zich inmiddels bewust van de noodzaak om hun bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Veilig samenwerken. November 2010

Veilig samenwerken. November 2010 Veilig samenwerken November 2010 Overzicht Introductie Veilig Samenwerken Visie Vragen Afsluiting Introductie SkyDec Communicatie Navigatie Services Introductie Communicatie Voor afgelegen gebieden: Telefonie

Nadere informatie

e-token Authenticatie

e-token Authenticatie e-token Authenticatie Bescherm uw netwerk met de Aladdin e-token authenticatie oplossingen Aladdin is een marktleider op het gebied van sterke authenticatie en identiteit management. De behoefte aan het

Nadere informatie

Draadloze netwerken in een schoolomgeving

Draadloze netwerken in een schoolomgeving Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding Leraar secundair onderwijs Campus Kattenberg Kattenberg 9, BE-9000 Gent Draadloze netwerken in een schoolomgeving Promotor: Mevrouw Ilse De

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Digiveiligheid, H5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5

INSTRUCT Samenvatting Basis Digiveiligheid, H5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5 SAMENVATTING HOOFDSTUK 5 Lesbrief 12 Toezicht Filtersoftware Filtersoftware kan ervoor zorgen dat je niet naar bepaalde websites kunt surfen of dat je niet kunt zoeken naar bepaalde zoekwoorden. Dat kan

Nadere informatie

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s.

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. OU s en gebruikers 8 Lab 3.8 Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. Hoofdstuk 8 OU s Andere OU s Voordelen van het gebruik van OU s is dat deze overzichtelijkheid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving MSSL Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY Netwerken - Introductie Hoe vind ik mijn lokaal ip adres? De verschillende routers en ip ranges. Waar kan ik mijn publiek internet ip adres vinden?

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Oefening baart kunst - deel 2

Oefening baart kunst - deel 2 Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery Oefening baart kunst - deel 2 Richard Schiks, Marcel Bakx In dit deel worden de stappen in het Active Directory Forest Recovery plan beschreven. Er

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Windows XP & Windows Vista

Windows XP & Windows Vista Rem ote Dial- in User Windows XP & Windows Vista Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 Nieuwe VPN-verbinding maken in Windows

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Verpakkingsinhoud Wireless Management Switch Stroomkabel RJ45 Console kabel Rack Mount Kit

Verpakkingsinhoud Wireless Management Switch Stroomkabel RJ45 Console kabel Rack Mount Kit pakken Open de verpakking en pak de inhoud zorgvuldig uit. Raadpleeg de pakplijst hieronder of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd. Houdt er rekening mee dat het model dat u gekocht heeft er

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Pagina 1 van 11 pagina s. Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Het is mogelijk om het Centix datacollector (DC) werkstation direct aan te sluiten op het RS-232 device, zonder

Nadere informatie

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006

Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? Bart de Wijs. IT Security in de Industrie. FHI 11 Mei 2006 Bart de Wijs Stappen ze bij u ook gewoon door de achterdeur binnen? All rights reserved. 5/17/2006 IT Security in de Industrie FHI 11 Mei 2006 Achterdeuren? Heeft u ook: Slide 2 Van die handige USB memory

Nadere informatie

High Level Design Netwerk

High Level Design Netwerk High Level Design Netwerk het Juridisch Loket Versie: 1.1 Datum: 06 mei 2013 High Level Design _ hjl Netwerk pagina: 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 High Level Design... 4 2.1 Schematische weergave...

Nadere informatie