Marketingplan VEKABO en uitwerking van de nieuwe organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingplan VEKABO en uitwerking van de nieuwe organisatie"

Transcriptie

1 Marketingplan VEKABO en uitwerking van de nieuwe organisatie 11 februari

2 1. Inleiding VEKABO ondergaat in de loop van 2015 een herstructurering. VEKABO kent op dit moment nog 6 regionale verenigingen (met individuele bedrijven als lid) en een landelijk vereniging (met verenigingen als lid). Doel is te komen tot één landelijke vereniging met individuele bedrijven. Het besef van urgentie is bij iedereen zeer hoog. Het gevoel van 5 voor 12 overheerst. VEKABO vertoont zodanige sporen van (vergaande) ontbinding, dat als er niets gebeurt, de kans zeer aanzienlijk is dat er over 5 jaar geen VEKABO meer is. Alles staat of valt met de marketing, die op dit moment onder de maat is. En de wereld om VEKABO heen staat niet stil: concurrenten doen het beter, aan groepsaccommodaties wordt van alle kanten getrokken, commerciële partijen komen met alternatieven (websitemogelijkheden, belevingsconcepten). Aan de andere kant is de grootste troef van VEKABO dat kleinschaligheid 'in' is bij consument en bij overheden. En VEKABO heeft 'massa' om in de markt iets te betekenen. Dit document is een samenvatting van enerzijds het opgestelde marketingplan en van anderzijds de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur. In het marketingplan geeft VEKABO haar visie met een concrete vertaling naar activiteiten en naar een begroting. Deze vertaalslag laat aan de leden zien welke richting VEKABO heen wil/moet. De beschreven activiteiten en begroting hebben evenwel niet de status van formele besluiten. Dit wordt aan het nieuwe landelijke VEKABO bestuur overgelaten, die besluiten neemt over de marketing vanaf Maar het marketingplan nodigt wel uit om reeds in 2015 extra stappen te zetten, hetgeen binnen VEKABO Nederland tot de volgende keuzes heeft geleid. Extra activiteiten in Inzet op zoekmachine-optimalisatie (SEO) en Adwordscampagne (SEA) 2 Extra inzet voor en met de groepsaccommodaties 3 Voortzetting in 2015 van apart traject Boer zoekt jou voor selecte groep ondernemers onder vlag van VEKABO Totaal is hiermee een extra bedrag gemoeid van ,--, dat binnen de begroting/reserves wordt opgevangen. Bovenstaande betekent verder dat de rest van de jaarlijkse marketinginspanning in 2015 gehandhaafd blijft: gids, regulier onderhoud website, social media/nieuwsbrieven/artikelen in (consumenten)bladen, advertenties. In de uitwerking van de nieuwe organisatie is gezocht naar een organisatie met meer slagkracht, minder afhankelijkheid van ondernemers als bestuurders (steeds moeilijker te vinden), meer oog voor de diversiteit binnen het aanbod van VEKABO maar met behoud van de regionale binding, die nog altijd de basis vormt binnen VEKABO. 2. Huidige recreatieproduct VEKABO VEKABO heeft Nederlandse en 37 buitenlandse leden (cijfers 2013). Het aantal leden neemt de laatste jaren langzaam maar zeker af. Bijna de helft beschikt over meerdere accommodatievormen. Analyse van de website van VEKABO laat de volgende diversiteit zien voor Nederland: 2

3 Kleine campings: 891 Vakantieverblijven: 317 Groepsaccommodaties: 145 Logies en ontbijt: 89 De groep vakantieverblijven is op haar beurt zeer divers: van appartementen, trekkershutten, verhuurstacaravans, verhuurtenten en bijzondere verblijven. Bijna de helft van de leden biedt meer dan 1 activiteit aan. Er zijn ook bedrijven die dagrecreatieve activiteiten aanbieden dan wel een horeca hebben. VEKABO zet zich op dit moment niet actief voor deze vormen van recreatie in (buiten een beschrijving op de afzonderlijke pagina's op de website). De buitenlandse leden zijn overwegend campings. 3. Beschrijving huidige markt VEKABO De diversiteit binnen VEKABO maakt dat de leden in zeer verschillende markten opereren, vaak zelfs binnen één bedrijf. Iedere markt heeft zijn eigen ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, concurrentie en behoeftes van consumenten. In de huidige marketing van VEKABO is deze diversiteit onderbelicht. Het accent ligt nu te eenzijdig op campings. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de nieuwe opzet. VEKABO moet inspelen op belangrijke marktontwikkelingen: de kampeermarkt is een verzadigde markt; met toenemende concurrentie van specifieke concepten; met kansen voor verhuuraccommodaties; met een nog steeds beperkte ontwikkeling in on line boeken; met veel VEKABO-leden die staan voor investeringsbeslissingen gelet op leeftijd en gebrek aan bedrijfsopvolging. de groepsaccommodatiemarkt is een markt, waar VEKABO-leden concurreren met het volledige aanbod in Nederland (groot, klein, eenvoudig en luxe); waar een groei is naar meer luxe en kwaliteit; een markt met een grote, zeer diverse vraag: van families/verenigingen tot zorg tot zakelijk; met ook hier een dreigende marktverzadiging; met een groot aantal portals en boekingssites die on line actief zijn; met veel samenwerkingsverbanden; met concurrentie van nieuwe aanbieders (hotels, bungalowparken, campings met groepskamperen). de markt van vakantiewoningen en logies en ontbijt is heel laagdrempelig geworden en prima on line boekbaar; waar de groei nog niet uit is en waar nog steeds nieuwe aanbieders bij komen; met een dominante positie van sites als B&B Nederland, Bookings, Belvilla; met naast de vakantiemarkt ook een kansrijke buitenlandse en zakelijke markt. 4. Beschrijving en analyse huidige marketing door VEKABO De huidige marketing bestaat uit: a. Online Website (Nederlandstalig; VEKABO.nl, Duitstalig; VEKABO.de en Engelstalig; VEKABO.com) Het aantal bezoekers in 2014 (tot 21 december) is bijna , die samen sessies voor hun rekening nemen (gemiddeld 1,8). 92% zijn Nederlanders, 3% Duitsers, 2% Belgen en 3% Engelstaligen (meer Amerikanen dan Engelsen!). Van de bezoekers is 48% een herhalingsbezoeker en 52% een nieuwe bezoeker (binnen een jaar). Facebook (https://www.facebook.com/vekabovakantie). Twitter (https://twitter.com/vekabovakantie). Maandelijks consumentennieuwsbrief. In zomermaanden tijdelijk banner op ACSI en ANWB. 3

4 b. Print Eigen VEKABO-gids met extra mogelijkheden t.a.v. advertentie en regelvermelding (oplage exemplaren in 2014 en in 2015). Campingvizier: in iedere uitgave op voorpagina advertentie en redactioneel artikel in de krant Caravannen!: in iedere uitgave VEKABO katern Advertenties (periodiek) in KCK en ACI free life magazine c. Evenementen / acties Beurzen: (Vakantiebeurs Utrecht, Kampeer- en Caravanbeurs, Caravana, Vakantiesalon Antwerpen (t/m 2014), ANWB dagen (ook kramen van/voor leden) Verkiezing camping respectievelijk logeerbedrijf van het jaar Social media / online winacties [zomeractie facebook (2013 foto, 2014 favoriete vakantiegerecht) vergaren adressen t.b.v. nieuwsbrief op beurzen Daarnaast zijn er regionale accenten: eigen gids in Zeeland, websites in Limburg (www.gastvrijlimburg.nl) en in Zeeland (www.mooieboerencampings.nl), regionale beurzen. Aanvullend zijn de huidige leden zelf ook actief zowel binnen als buiten VEKABO. 90% van de leden heeft een eigen website. Vanuit VEKABO Brabant, Zeeland en Limburg loopt tot april 2015 het subsidieproject Boer zoekt Jou, waarin VEKABO-leden (ca. 80) extra betalen om op een vernieuwende wijze de marketing van plattelandsaccommodaties aan te pakken. Doel is te kijken of er een landelijke uitrol mogelijk is. Inmiddels is duidelijk dat dit niet zal lukken en dat het aantal deelnemers enigszins tanend is. Aan de andere kant is het van belang maximaal gebruik te maken van de opgebouwde ervaringen. 5. Doelstellingen nieuwe marketingaanpak De lange termijn doelstelling is dat VEKABO "dé marketingorganisatie/hét merk van de verblijfsrecreatie op het platteland in Nederland wordt". VEKABO wil leading zijn d.w.z. een positie binnen de top 5 bij zoekmachines op gangbare zoekwoorden; 50% van de nieuwe gasten via het kanaal van VEKABO; naamsbekendheid van VEKABO bij vertrek van gasten van 70%; substantieel hoger websitebezoek en meer conversie (doorclicks, brochure-opvragen, directe boekingen). 6. Merkbeloftes en doelgroepen Met de fusie beschikt VEKABO over meerdere (merk)namen: VEKABO en Boer zoekt Jou zijn de belangrijkste. Regionaal gaat het ook om gastvrijlimburg en mooieboerencampings. De keuze is om niet meer actief te investeren in deze laatste twee namen. De domeinnamen worden aangehouden maar direct doorgelinkt naar VEKABO. De VEKABO-gids in Zeeland wordt stopgezet. Het merkt blijft VEKABO. De verwijzing naar Vereniging KampeerBoeren blijft achterwege, want dit dekt de lading al lang niet meer. Het is gewoon VEKABO. Boer zoekt Jou krijgt een plaats in de marketing voor in elk geval Eind 2015 beslist het nieuwe bestuur van VEKABO of er een basis is om ook daarna met dit traject verder te gaan. 4

5 VEKABO wil haar merkbeloftes uitwerken in de drie A's': Aandacht: het gaat om aandacht voor de gast. Het gaat om 'persoonlijk klasse' van ondernemers. De kleinschaligheid van het product brengt met zich mee dat er meer dan bij andere bedrijven aandacht geboden kan worden. Ambiance: het bieden van beleving en van sfeer op het platteland al dan niet op een boerenbedrijf. Voor gezinnen met kinderen speelt de aanwezigheid van dieren en agrarische activiteiten een belangrijke rol Ambassadeurs: de gasten moeten zoveel aandacht krijgen, sfeer proeven en verrassende ervaringen ondergaan, dat ze het bedrijf aan vrienden en familie aanraden. Het moeten de ambassadeurs zijn voor het bedrijf. Er kan ook aan een andere vorm van ambassadeurschap gedacht worden (denk aan de inzet van BN-ers). Oftewel VEKABO nieuwe stijl is een groep 'Triple A-bedrijven' onder de Nederlandse verblijfsrecreatie (met een knipoog naar het bankwezen). De marketing wordt ingezet op alle Product-markt-Combinaties (PMC's): Kamperen: senioren en gezinnen met kinderen Groepsaccommodaties: scholen, verenigingen, grote families Vakantieverblijven: senioren en gezinnen met kinderen Logies en ontbijt: paren, individuele reizigers, zakenreizigers 7. Keuze voor on line De marketing van VEKABO is op dit moment een mengeling van online, print en evenementen/ acties. Het accent verschuift de komende jaren verder naar on line. Website De huidige website is onder de maat. Eind 2014 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. O.a. een heldere keuzemogelijkheid voor accommodatievorm op de homepage, betere links naar de leden op de bedrijfspagina's, aanzet tot zoekmachine-optimalisatie met landingspagina's per regio. Een verdere forse opwaardering van de website blijft nodig: een eigentijdse uitstraling van de gehele site vanaf de homepage VEKABO tot de bedrijfspagina's van leden (meer beschrijvend, adequate foto's, minder tabbladen). betere informatievoorzieningen en selectiecriteria behorende bij de diversiteit van de accommodaties. De belangrijkste informatie voor een potentiële gast is: wat is de prijs, wat is de grootte, is er nog plaats, hoe zijn de reacties van andere gasten? Met name de positie van 'prijs' en prijsdifferentiatie per periode (hoogseizoen, arrangementen met feestdagen, tarieven winterkamperen e.d.) mag prominenter. De prijs is nu 'verstopt in een balk met symbolen', terwijl de consument dit snel wil weten. Aandachtspunt voor een website is ook de opname en plaatsbepaling van last minute-aanbiedingen. meer ruimte voor specifieke concepten en nichemarkten bijv. de echt luxe campings (met wel de optie online boeken?), onderscheidende kindvriendelijke campings, bijzondere verhuuraccommodaties, een verwijzing naar een (regionaal) samenwerkingsverband; groepsaccommodaties gericht op grote groepen, verblijven met feestlocaties, etc. Ook een veel duidelijkere positie van het wel/niet zijn van een actief agrarisch bedrijf als zoekcriterium meer aandacht voor doelconversies (bellen, , reserveringsaanvraag, boeking), toegespitst op de verschillende accommodatievormen. Zo is de hoofdfunctie van de VEKABO-website voor campings en groepsaccommodaties vooral het genereren van leads naar de leden. Maar zeker bij verhuuraccommodaties (vakantiewoningen, verhuurcaravans, chalets, bijzondere 5

6 verhuuraccommodaties, trekkershutten, bedden, e.d.) is ook het direct on line boeken essentieel. Gelet op het beperkt aantal eenheden, kan een beschikbaarheidsmodule binnen VEKABO tevens als reserveringssysteem van de accommodatie zelf fungeren. substantiële inzet op de realisatie van gastenreviews. Internetmarketing: combinatie van SEO en SEA Op dit moment is er sprake van een statische website en wordt er te weinig aan actieve on line marketinginspanningen gedaan. Dit moet zeer snel opgepakt worden door het benutten van SEO en SEA. SEO = Search Engine Optimization oftewel zoekmachine-optimalisatie: positie verbeteren op basis van natuurlijke zoekresultaten. SEA = Search Engine Advertising oftewel het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten. Bij SEO is het belangrijk om de trefwoorden in kaart te brengen waarop VEKABO gevonden wil worden. Er dienen landingspagina's geschreven te worden. Er moeten zoveel mogelijk links zowel binnen als buiten de website gerealiseerd worden. Zoekmachine-optimalisatie is een continu proces. Belangrijk bij een goede instelling van Google analytics, waarmee gemeten kan worden wanneer een doel is behaald en op basis waarvan veranderingen/vernieuwing kunnen worden doorgevoerd. Bij SEA gaat het vooral om de inrichting van Adwords Campagnes (betaalde klicks op advertenties). Een andere vorm van SEA is het betalen voor banners op andere sites die veel bezoek hebben. Social Media Het gebruik van social media heeft bij VEKABO vooral een functie als zender van informatie. De kunst is om het om te draaien: hoe maak je hiervan een community voor de gast zelf? De Boer zoekt Jouaanpak heeft hier goede resultaten geboekt. VEKABO bouwt gestaag aan een centraal adressenbestand van s en facebookaccounts. Op dit moment beschikt VEKABO over ca adressen. Het is zaak deze uit te bouwen o.a. via reviews. Belangrijk bij social medai is het zoeken naar de momenten waarop gasten iets zouden kunnen publiceren over een VEKABObedrijf en hierbij de geschikte kanalen en marketingboodschap zoeken. Het gaat erom gasten hun 'Customer Life cycle events' te laten delen met anderen. Reviews en weekendjes weg Meermalen is al aangegeven dat er meer aandacht nodig is voor reviews. Een idee is dat elk VEKABOlid als onderdeel van de contributie een gratis verblijf buiten het hoogseizoen beschikbaar stelt. Voor de campings zou dat een kampeerweekend voor 2-4 personen kunnen zijn en voor de overige accommodatieverschaffers een nader te bepalen vakantiecheque. Met meer dan leden betekent dit dat VEKABO iedere week 3 prijzen kan weggeven! Deze prijzen worden reviews. Maar ook voor allerlei acties op facebook, in kranten en bladen en op beurzen en via joint promotions met bedrijven zijn deze prijzen van belang. T.a.v. joint promotions kan gedacht worden aan bedrijven die zich ook associëren met het boerenleven (liefst een landelijke winkelketen). 8. Off Line-activiteiten: beurzenbeleid, gids Beurzen VEKABO heeft een lange traditie van beursdeelname zoals de vakantiebeurs in januari. Het belang van beurzen neemt af en de vraag is of de kosten nog wel opwegen tegen de opbrengsten (bijv. de verkiezing van de 'beste VEKABO-accommodatie). VEKABO wil een terughoudend beurzenbeleid gaan voeren (jaarlijks nog 1 landelijke beurs of vervanging door een eigen VEKABO -beurs?). Enkele 6

7 regio's zijn actief in het organiseren van regionale beurzen vaak bij grotere detaillisten in vakantieartikelen. VEKABO laat deze initiatieven graag bij de regio. VEKABO-gids Belangrijk vraagstuk is de zoektocht naar een nieuw verdienmodel voor de VEKABO-gids. Deze levert met de advertenties, luxe regelvermeldingen en verkoop weliswaar nog altijd een positief saldo op, maar het belang van de gids loopt terug en verwacht mag worden dat over enkele jaren het breakeven punt bereikt is. Een idee dat al langer bestaat is de introductie van het concept 'Vrienden van VEKABO' Tegen een nader te bepalen bedrag (bijv. 15,--) ontvangen de vrienden voordelen en diensten. Een andere ontwikkelingsrichting is een (online) systeem dat als verdienmodel kan fungeren bijv. het aanbieden van diensten om leden te 'ontzorgen' zoals de opmaak en beheer van een website van een lid in de website van VEKABO ( het aanbieden van banners voor derden zowel op de homepagina van VEKABO als op de pagina van de leden; gezamenlijke opzet van een eigen annuleringsverzekering. Bovenstaande 'verdienmodellen' vragen om een nadere uitwerking op de haalbaarheid. 9. Boer zoekt Jou traject 2015 In dit marketingplan komt meermalen Boer zoekt Jou aan de orde. De goede elementen zijn o.a. de ondernemersbijeenkomsten, reviews met kraskaarten, meer aandacht voor de verschillende accommodatievormen binnen VEKABO, meer aandacht voor social media, de prominentere plaats van het actieve agrarische bedrijf, gebruik websitetechniek en de boekingsmodule. Het voornemen is om in elk geval voor 2015 nog een separaat traject voor deelnemers aan Boer zoekt Jou uit te voeren in samenwerking met het subsidieproject in Brabant, Zeeland en Limburg. Na 2015 kan dan door het nieuwe bestuur bekeken worden of dit wordt vervolgd. 10. Uitvoering van de marketing VEKABO kent een goede organisatie via het verenigingsburo. Essentieel is dat op het gebied van (online) marketing en website zowel technische, operationele als strategische kennis wordt ingezet. Dit kan worden ingevuld door een combinatie van: Handjes voor uitvoerend werk op het gebied van marketing en website. Inhuur van derden zoals een goede websitebouwer ook voor beheer en onderhoud, voor huisstijl en voor SEA. Strategisch adviseur op gebied van on line marketing die de 'handjes in de organisatie aanstuurt' en het verenigingsbureau ondersteunt. twee personen in het nieuwe bestuur van VEKABO die in staat zijn toezicht te houden en namens de leden samen met het verenigingsbureau de doelen uit het marketingplan te bewaken en gesprekspartner te zijn voor de strategisch adviseur en in te huren derden. 7

8 11. Nieuwe VEKABO-organisatie: organogram op hoofdlijnen Een fusie van de 6 regio's moet leiden tot een nieuwe organisatie met meer slagkracht, minder afhankelijkheid van ondernemers als bestuurders (steeds moeilijker te vinden), meer oog voor de diversiteit binnen het aanbod van VEKABO en met behoud van de regionale binding, die nog altijd de basis vormt binnen VEKABO. Voor de nieuwe VEKABO wordt een nieuwe vereniging opgericht. De regionale verenigingen worden ontbonden. De nieuwe vereniging kent de volgen de structuur: Algemene Ledenvergadering (ALV) Bestuur Ledenraad Verenigingsbureau Regio's Bedrijfsgroepen De belangrijkste punten zijn: Er komt een nieuw bestuur van 5 personen op basis van kwaliteit/competenties zonder binding met regio's. Er komt een overgangsperiode voor: 3 nieuwe bestuursleden en 2 'oude bestuurders' en één jaar later: twee 'oude' bestuursleden vervangen door nieuwe leden. Gezocht wordt naar bestuurders met een goede regionale spreiding over het land; aandacht voor man-vrouw verhouding; binding met plattelandsbedrijf. Bestuursleden krijgen een vergoeding en komen na een aanloopperiode tweemaandelijks bij elkaar. Taken van het bestuur zijn: bewaken visie en doelstellingen, aansturing verenigingsbureau, inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijk, verantwoording in jaarlijkse ledenvergadering en ledenraad, voeling houden met regio's (aanwezigheid bij regiobijeenkomsten). Nieuwe bestuur dient heldere toetsbare taakopdracht mee te krijgen. De 6 regio's blijven bestaan. Voorstel is om 'grenscorrecties' door te voeren: Zuid-Holland onder Rotterdam bij Zeeland, Utrechtse Groene Hart bij De Hollanden. Regionale besturen worden opgeheven en vervangen door regiocoördinatoren. Dit kunnen (oud)ondernemers zijn. Ze ontvangen een vergoeding. Er is behoefte aan minimaal 3 regio coördinatoren (die elk leden bedienen) maar het feitelijke aantal kan wellicht op 4-5 liggen, omdat binding van een coördinator met een regio ook belangrijk is. De jaarlijkse ledenvergadering per provincie/per regio blijft. De basiswerkzaamheden voor de regiocoördinator zijn: organiseren ledenbijeenkomsten, bezoeken potentiële leden, laten keuren bedrijven door externe partij, klachtenafhandeling, gidsen rondbrengen/promotiemateriaal, organisatie afvaardiging in ledenraad Het budget voor een regiobijeenkomst is 500,-- per jaar. Er komt geen aanvullend eigen regiobudget. Een regio kan ervoor kiezen om aanvullend aan de basistaken extra werkzaamheden uit te voeren zoals beurzen en belangenbehartiging (tegen extra contributie). Het verenigingsbureau is het hart van de organisatie. Inschatting is dat naast de huidige inzet (3.000 uren) door de fusie ca 600 uren extra nodig zijn. Taken zijn ledenadministratie (één centraal systeem), financiën, aansturing regiocoördinatoren voor hun taken, ondersteuning 8

9 bestuur en bedrijfsgroepen, marketing (site, gids, advertenties, social media), frontoffice, organisatie jaarvergadering, keuringen in overleg met regiocoördinatoren. Er wordt de mogelijkheid geboden aan de leden om bedrijfsgroepen op te richten (bijv. voor kamperen, groepsverblijven en individueel verhuur). Dit initiatief ligt bij de leden zelf. Het verenigingsbureau faciliteert. Alle leden met een bepaalde accommodatie zijn in principe lid van een bedrijfsgroep. Zij kiezen een commissie (maximaal 3 personen). De bedrijfsgroep kan ledenbijeenkomsten organiseren, projecten opzetten (kennis, benchmarken e.d.), producten voor marketing mede ontwikkelen. Voor een eventueel budget kan de bedrijfsgroep voorstellen doen aan het bestuur. Er wordt een ledenraad in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het nieuwe bestuur. In de ledenraad zitten 2 vertegenwoordigers uit elke regio en 2 uit elke bedrijfsgroep. De ledenraad kan advies uitbrengen over voorstellen en suggesties van het bestuur of zelfstandig adviezen uitbrengen aan het bestuur (signaleren van kansen, knelpunten). Adequate communicatie naar de leden: via moderne online middelen (intranet) en/of via bijeenkomsten. 12. Betekenis van de nieuwe structuur De nieuwe structuur leidt tot gewenste verbeteringen: Het nieuwe landelijke bestuur opereert onafhankelijk van de regio's, is samengesteld op inhoudelijke kwaliteiten en kan snel besluiten nemen. Regiocoördinatoren vervangen een regionaal bestuur, dat steeds moeilijker aan bestuursleden kan komen. De door velen gewaardeerde ledenbinding in de regio blijft, doordat er jaarlijks een ledenvergadering per provincie/per regio plaatsvindt. De komst van bedrijfsgroepen doet meer recht aan de diversiteit van VEKABO (met name een wens vanuit de groepsaccommodaties en individuele verhuur). Met de ledenraad wordt beoogd om actieve leden en het bestuur aan elkaar te binden buiten het formele besluitvormingsproces (ALV). 13. Begroting 2016 VEKABO Nederland nieuwe stijl De fusie is gepland in april De begrotingen van VEKABO Nederland en de 6 regio's zijn voor 2015 reeds vastgesteld. De insteek is om reeds in 2015 een extra inspanning in de marketing te leveren ad ,--. 9

10 Voor 2016 is het aan het nieuwe bestuur om een begroting op te stellen, waarbij het vertrekpunt is om een marketingplan vast te stellen gebaseerd op onderstaande basiscontributiestructuur, die zoveel mogelijk aansluit op het huidige contributieniveau. Categorieën Nieuwe contributies Camping 1 tm 25/ Groepsacc. 1 tm 50/ Logies en Ontbijt 1 tm Camping 26 tm 40/ Groepsacc. 51 tm 80/ Logies en Ontbijt 7 tm Camping 41 tm 60/ Groepsacc. > 80/ Logies en Ontbijt > de, 3de, 4de accommodatie 30 Website links 27,50 advertentie 1/8 79,00 advertentie 1/4 158,00 advertentie 1/2 318,00 advertentie 1/1 637,50 luxe regelvermelding 26,50 Mocht deze contributie onvoldoende zijn voor de dekking van de plannen dan is het ook aan het nieuwe bestuur hoe zij dekking vindt (uit reserves, contributieverhoging). Als een regio in 2016 extra taken/dienstverlening aan VEKABO vraagt, die buiten de reguliere werkzaamheden vallen, dan is er via 'regionale opcenten' financiering mogelijk. Denkbaar zijn zaken als extra inzet op belangenbehartiging of een extra marketinginspanning als regionale beurzen of Boer zoekt Jou. Het eigen vermogen van VEKABO Nederland en de 6 regio's samen is ultimo 2014 naar schatting ruim ,-. Een deel hiervan zal worden ingezet voor extra marketinginspanningen in Het resterende deel gaat mee over met de fusie. 14. Tot slot VEKABO staat aan de vooravond van een ingrijpende maar noodzakelijke stap. In dit marketingplan is dit vertaald in een forse ambitie, die de voorlopers in de samenwerking hopelijk voldoende aanspreekt en een grote groep volgers voldoende vertrouwen biedt om lid van VEKABO te blijven en als het kan actiever te worden. Alles staat of valt met een goede aansturing zowel op uitvoerend niveau als bestuurlijk. VEKABO zal zich inzetten op beide de juiste stappen te zetten: een nieuwe koers met nieuwe kapiteins. 10

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM)

Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Lesweek 7 Zoekmachinemarketing/ Search Engine Marketing (SEM) Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van teksten uit het boek: Interactieve Marketing, van Reijsen, M. Zweers, T. Jansen, H. Pearson Education

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Keyword lijst Algemeen Alles in combinatie met zeeland Vakantie Bed and Breakfast / Bed en breakfast Hotel Campings / camping Vakantiehuis

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website

WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website Webstrategie en Online Marketing WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website September 2014 in kaart brengen communication-design 1. Inleiding Heeft u er wel eens over nagedacht hoe u zich online profileert?

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

Website optimalisatie zorgt voor omzet!

Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Pakketten en tarieven Hoe werkt een zoekmachine? Maatwerk SEO diensten Uitgebreid adviesrapport Contact Website optimalisatie zorgt voor omzet! Inleiding Hoe werkt een zoekmachine? De zoektocht

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht

Logistiek marketing. marktonderzoek maart Branding, sales en communicatie. B2B-marketing in logistiek. Citysense, Utrecht B2B-marketing in logistiek Logistiek marketing Event Branding, sales en communicatie 30 maart 2017 Citysense, Utrecht Georganiseerd door: Contentpartner: 1. Heeft uw organisatie een marketingafdeling?

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer

Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Haal meer boekingen uit uw website! Meer bezoekers, meer boekingen, meer gasten Tommy Bookingsupport & TenZer Wat gaan we doen. Online trends Website ontwikkeling Online boeken Zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

masterplan toerisme: waar staan we nu?

masterplan toerisme: waar staan we nu? masterplan toerisme en recreatie Meetjesland 00 missie en visie doelstellingen 7 actiepunten masterplan toerisme: waar staan we nu? uitvoering en resultaten Erik Hennes regiocoördinator Meetjesland doelstellingen

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Verdien model. Affiliate marketing

Verdien model. Affiliate marketing Verdien model Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen met je site. Als je slim bent gebruik je alle manieren zo kan je op zo veel mogelijk manieren geld uit je site halen. Al deze manieren

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces

Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces Capelle aan den IJssel, 2 oktober 2014 Door: Wim van der Mark Programma - inhoud Inspelen op veranderend koopgedrag Vijf stappen in het moderne verkoopproces

Nadere informatie

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE

Nieuwe doelgroep. Bereik een... Brochure: Product informatie. Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL OPTIMALISATIE IN PERFECTIE OPTIMALISATIE IN PERFECTIE Bereik een... Nieuwe doelgroep Brochure: Product informatie Optimera.nl Mallemoolen 23 6901 GS Zevenaar - NL Telefoon: +31 (0)316 712 453 Fax: +31 (0)84 725 9405 O E-mail: info@optimera.nl

Nadere informatie

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT

Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT Haal meer boekingen uit uw website! Zoekmachine optimalisatie MEER BEZOEKERS VAN HOGE KWALITEIT De zoekmachine van Nederland - Google SEA SEA SEO SEA..??? Google adwords is een biedprincipe Bieden op zoektermen

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING Uit onderzoek blijkt dat homo s relatief hoogopgeleid zijn, meer dan gemiddeld vrij te besteden hebben en graag merken kopen die adverteren in homomedia. Vaak worden trends

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

communication-design WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website

communication-design WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website WEBSTRATEGIE meer rendement uit uw website Januari 2014 1. Inleiding Heeft u er wel eens over nagedacht hoe u zich online profileert? Of welke doelstellingen u online wilt bereiken en wat uw online strategie

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Onderzoek vindbaarheid online travel 2009. Vindbaarheid toonaangevende online reisaanbieders teleurstellend

Onderzoek vindbaarheid online travel 2009. Vindbaarheid toonaangevende online reisaanbieders teleurstellend Onderzoek vindbaarheid online travel 2009 Vindbaarheid toonaangevende online reisaanbieders teleurstellend Datum: 27-04-2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.2 Samenvatting 3 1.3 RankInspector 4 2. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Google AdWords (SEA)

Google AdWords (SEA) Door op de juiste zoekwoorden te adverteren met Google Adwords kunt u uw business en enorme boost geven! In 9 pagina s wat Google AdWords is en waarom het zo belangrijk is. Inhoudsopgave Voorblad. Pagina

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie

Marketingmed. (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl. Aanvullende informatie Marketingmed (Online)- marketing blog, voor en door professionals! Marketingmed.nl Aanvullende informatie Inhoud Adverteren Marketingmed.nl Waarom adverteren? Waarom bij Marketingmed.nl adverteren? Onze

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! Marketing voor makelaars: 5 kansen die je niet mag missen Online marketing heeft de laatste jaren zijn waarde wel bewezen. Maar hoe kun je dit nu inzetten

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Advertentiemogelijkheden en tarieven

Advertentiemogelijkheden en tarieven Advertentiemogelijkheden en tarieven www.marinagids.nl GROOT BEREIK LAGE KOSTEN DUIDELIJKE AFSPRAKEN UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN MarinaGids.nl biedt een uniek en simpel online platform met een zoekmachine

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

Albert Martinus. Irma van Oosten

Albert Martinus. Irma van Oosten Albert Martinus TOP Voorne-Putten Irma van Oosten Marketing OP Voorne-Putten Kenmerken R&T Veel energie in producten en vermarkten vrijetijdssector door individuele ondernemers Gemeenten veel op eigen

Nadere informatie

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact

Klant centraal. Behoefte aan meer 25. Meer producten en diensten om uw rendement te verhogen. Contact Behoefte aan meer 25 Klant centraal Inspelen op uw behoefte Uw mediabehoefte staat bij Rodi Media centraal. Met Meer Media kunt u meer dan alleen een advertentie plaatsen, krant drukken of drukwerk verspreiden.

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen Januari 2013 - Homesforleisure.com Introductie Duizenden mensen zijn dagelijks via het internet op zoek naar een tweede huis. Er zijn

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging!

De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! De voordelen van een goed ingerichte Google Plus bedrijfspagina zijn enorm! Pas op! Het lezen van de volgende pagina s kan leiden tot omzet verhoging! 0172-421 411 Als enigste site krijgt Google Plus extra

Nadere informatie

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google?

SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? SEO: Hoe komt mijn webshop hoger in Google? 1. HOGER IN GOOGLE? SEO staat voor Search Engine Optimization, oftewel in het gewoon Nederlands: zoekmachineoptimalisatie. Het is een onderdeel van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

Zoekmachine marketing

Zoekmachine marketing Zoekmachine marketing Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Wesley Plugers Zoekmachine marketing is topsport. Je moet elke dag trainen om te kunnen winnen @wesleyplugers

Nadere informatie

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites

INSPIRATION & IDEAS. RESULTS! Not just websites Onderwerpen Lang leve de credietcrisis Marketing wordt ANDERS Introductie Online Marketing Verkoop Service Zoekmachine Marketing (SEM) Hoe werkt Google The Magic Word Zoekwoorden Zoekmachine Optimalisatie

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

LES 5: Zoektermen en websitebezoek

LES 5: Zoektermen en websitebezoek Bekijk eerst de video bij deze les voor een toelichting op de opdrachten. STAP 1: Wat is jouw doelstelling met je website en social media? Naamsbekendheid vergroten Nieuwe opdrachten Meer verkeer naar

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...11 Wat je eerst moet lezen...12 Pictogrammen die in dit boek gebruikt worden...12

Inhoud. Inleiding...11 Wat je eerst moet lezen...12 Pictogrammen die in dit boek gebruikt worden...12 Inhoud Inleiding...11 Wat je eerst moet lezen...12 Pictogrammen die in dit boek gebruikt worden...12 Hoofdstuk 1: SEO...15 Wat is SEO?...15 Waarom SEO?...16 Het verschil tussen SEA en SEO...18 Hoe werkt

Nadere informatie

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1 1. Inleiding 1.1 Wat is er met marketing gebeurd? Distributiestructuur en rolverdeling: Traditionele ketenstructuur Fabrikant Nieuwe samenwerkingsstructuur Gebruiker Marketing 1.0 massa media Verkoper

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords

Gids voor het MKB: Meer Klanten Met Google AdWords Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Google AdWords binnen jouw marketingstrategie... 2 Branding... 2 Remarketing... 3 Aanzetten tot actie... 3 3. Wat is Google AdWords precies?... 4 Advertentiepositie...

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

55 SEO Tips Om Mee Te Scoren!

55 SEO Tips Om Mee Te Scoren! 55 SEO Tips Om Mee Te Scoren! Een goede tip is nooit weg, toch? Ik heb er 55 voor je op een rijtje gezet, waarmee je je website kunt optimaliseren, zodat je hoger scoort in Google, meer bezoekers naar

Nadere informatie

Social Media. Beheer en begeleiding

Social Media. Beheer en begeleiding Social Media Beheer en begeleiding voor de bloemist Handeiding Facebook De term Social Media is tegenwoordig onvermijdbaar en neemt dagelijks toe. In geen enkel land in Europa ligt het bereik van Social

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM

SEA. Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM SEA Doelgericht en efficiënt online adverteren met Google AdWords TM Gebruikers doorzoeken het internet naar producten en diensten zoals de uwe. Maar vinden ze u? 92% van de Belgen gebruikt zoekmotoren

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

De woningen die wij aanbieden voldoen zoveel mogelijk aan de volgende criteria:

De woningen die wij aanbieden voldoen zoveel mogelijk aan de volgende criteria: 0 Wie is Dutchen? Dutchen is een professionele verhuurorganisatie gespecialiseerd in de verhuur van bijzondere accommodaties in binnen- en buitenland aan veeleisende consumenten. Dit doen wij op basis

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL

UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK ONLINE... NOORD-HOLLANDSE GOUDA MET HET RODE ZEGEL UW GOEDE NAAM IS GOUD WAARD, OOK... EEN PAAR CIJFERS. 80% van de Belgen is nu aanwezig op het internet, binnenkort zal dit 90% zijn. Het aantal mobiele gebruikers is de voorbije 2 jaar verdubbeld. 60%

Nadere informatie

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl

Websitecheck. Taak en Tekst voor websites die werken. www.jouwsite.nl Taak en Tekst voor websites die werken www.jouwsite.nl Websitecheck Taak en Tekst, www.taakentekst.nl Buijs Ballotstraat 27A, 2563 ZH Den Haag 06-13935470 1 Websitecheck Website: Eigenaar: Datum: www.jouwsite.nl

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie

SALESKIT. Wise, positive & loving life

SALESKIT. Wise, positive & loving life SALESKIT Wise, positive & loving life OVER HAPPINEZ Grootste mindstyle merk van Nederland Verspreide oplage magazine 170.625 - bereik 453.000 in Nederland Licenties in Duitsland en Frankrijk Engelstalige

Nadere informatie

Online Marketeer Kennistest

Online Marketeer Kennistest Online Marketeer Kennistest 1 U heeft 60 minuten voor deze kennistest Gebruik van hulpmiddelen zoals uw mobiele telefoon is verboden Niet alle vragen zijn even relevant, het geeft daarom niet als u niet

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

SEO advies Foon4u DOOR JEROEN FENNEMA

SEO advies Foon4u DOOR JEROEN FENNEMA 2017 SEO advies Foon4u DOOR JEROEN FENNEMA 1. Inleiding 2. SEO 3. Doelgroep 4. Keywords 5. Samenvatting advies 1. Inleiding Dit advies is bedoelt voor de zoekmachine optimalisatie van Foon4u. Op Foon4u

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie