Marketingplan VEKABO en uitwerking van de nieuwe organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketingplan VEKABO en uitwerking van de nieuwe organisatie"

Transcriptie

1 Marketingplan VEKABO en uitwerking van de nieuwe organisatie 11 februari

2 1. Inleiding VEKABO ondergaat in de loop van 2015 een herstructurering. VEKABO kent op dit moment nog 6 regionale verenigingen (met individuele bedrijven als lid) en een landelijk vereniging (met verenigingen als lid). Doel is te komen tot één landelijke vereniging met individuele bedrijven. Het besef van urgentie is bij iedereen zeer hoog. Het gevoel van 5 voor 12 overheerst. VEKABO vertoont zodanige sporen van (vergaande) ontbinding, dat als er niets gebeurt, de kans zeer aanzienlijk is dat er over 5 jaar geen VEKABO meer is. Alles staat of valt met de marketing, die op dit moment onder de maat is. En de wereld om VEKABO heen staat niet stil: concurrenten doen het beter, aan groepsaccommodaties wordt van alle kanten getrokken, commerciële partijen komen met alternatieven (websitemogelijkheden, belevingsconcepten). Aan de andere kant is de grootste troef van VEKABO dat kleinschaligheid 'in' is bij consument en bij overheden. En VEKABO heeft 'massa' om in de markt iets te betekenen. Dit document is een samenvatting van enerzijds het opgestelde marketingplan en van anderzijds de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur. In het marketingplan geeft VEKABO haar visie met een concrete vertaling naar activiteiten en naar een begroting. Deze vertaalslag laat aan de leden zien welke richting VEKABO heen wil/moet. De beschreven activiteiten en begroting hebben evenwel niet de status van formele besluiten. Dit wordt aan het nieuwe landelijke VEKABO bestuur overgelaten, die besluiten neemt over de marketing vanaf Maar het marketingplan nodigt wel uit om reeds in 2015 extra stappen te zetten, hetgeen binnen VEKABO Nederland tot de volgende keuzes heeft geleid. Extra activiteiten in Inzet op zoekmachine-optimalisatie (SEO) en Adwordscampagne (SEA) 2 Extra inzet voor en met de groepsaccommodaties 3 Voortzetting in 2015 van apart traject Boer zoekt jou voor selecte groep ondernemers onder vlag van VEKABO Totaal is hiermee een extra bedrag gemoeid van ,--, dat binnen de begroting/reserves wordt opgevangen. Bovenstaande betekent verder dat de rest van de jaarlijkse marketinginspanning in 2015 gehandhaafd blijft: gids, regulier onderhoud website, social media/nieuwsbrieven/artikelen in (consumenten)bladen, advertenties. In de uitwerking van de nieuwe organisatie is gezocht naar een organisatie met meer slagkracht, minder afhankelijkheid van ondernemers als bestuurders (steeds moeilijker te vinden), meer oog voor de diversiteit binnen het aanbod van VEKABO maar met behoud van de regionale binding, die nog altijd de basis vormt binnen VEKABO. 2. Huidige recreatieproduct VEKABO VEKABO heeft Nederlandse en 37 buitenlandse leden (cijfers 2013). Het aantal leden neemt de laatste jaren langzaam maar zeker af. Bijna de helft beschikt over meerdere accommodatievormen. Analyse van de website van VEKABO laat de volgende diversiteit zien voor Nederland: 2

3 Kleine campings: 891 Vakantieverblijven: 317 Groepsaccommodaties: 145 Logies en ontbijt: 89 De groep vakantieverblijven is op haar beurt zeer divers: van appartementen, trekkershutten, verhuurstacaravans, verhuurtenten en bijzondere verblijven. Bijna de helft van de leden biedt meer dan 1 activiteit aan. Er zijn ook bedrijven die dagrecreatieve activiteiten aanbieden dan wel een horeca hebben. VEKABO zet zich op dit moment niet actief voor deze vormen van recreatie in (buiten een beschrijving op de afzonderlijke pagina's op de website). De buitenlandse leden zijn overwegend campings. 3. Beschrijving huidige markt VEKABO De diversiteit binnen VEKABO maakt dat de leden in zeer verschillende markten opereren, vaak zelfs binnen één bedrijf. Iedere markt heeft zijn eigen ontwikkelingen, kansen en bedreigingen, concurrentie en behoeftes van consumenten. In de huidige marketing van VEKABO is deze diversiteit onderbelicht. Het accent ligt nu te eenzijdig op campings. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de nieuwe opzet. VEKABO moet inspelen op belangrijke marktontwikkelingen: de kampeermarkt is een verzadigde markt; met toenemende concurrentie van specifieke concepten; met kansen voor verhuuraccommodaties; met een nog steeds beperkte ontwikkeling in on line boeken; met veel VEKABO-leden die staan voor investeringsbeslissingen gelet op leeftijd en gebrek aan bedrijfsopvolging. de groepsaccommodatiemarkt is een markt, waar VEKABO-leden concurreren met het volledige aanbod in Nederland (groot, klein, eenvoudig en luxe); waar een groei is naar meer luxe en kwaliteit; een markt met een grote, zeer diverse vraag: van families/verenigingen tot zorg tot zakelijk; met ook hier een dreigende marktverzadiging; met een groot aantal portals en boekingssites die on line actief zijn; met veel samenwerkingsverbanden; met concurrentie van nieuwe aanbieders (hotels, bungalowparken, campings met groepskamperen). de markt van vakantiewoningen en logies en ontbijt is heel laagdrempelig geworden en prima on line boekbaar; waar de groei nog niet uit is en waar nog steeds nieuwe aanbieders bij komen; met een dominante positie van sites als B&B Nederland, Bookings, Belvilla; met naast de vakantiemarkt ook een kansrijke buitenlandse en zakelijke markt. 4. Beschrijving en analyse huidige marketing door VEKABO De huidige marketing bestaat uit: a. Online Website (Nederlandstalig; VEKABO.nl, Duitstalig; VEKABO.de en Engelstalig; VEKABO.com) Het aantal bezoekers in 2014 (tot 21 december) is bijna , die samen sessies voor hun rekening nemen (gemiddeld 1,8). 92% zijn Nederlanders, 3% Duitsers, 2% Belgen en 3% Engelstaligen (meer Amerikanen dan Engelsen!). Van de bezoekers is 48% een herhalingsbezoeker en 52% een nieuwe bezoeker (binnen een jaar). Facebook (https://www.facebook.com/vekabovakantie). Twitter (https://twitter.com/vekabovakantie). Maandelijks consumentennieuwsbrief. In zomermaanden tijdelijk banner op ACSI en ANWB. 3

4 b. Print Eigen VEKABO-gids met extra mogelijkheden t.a.v. advertentie en regelvermelding (oplage exemplaren in 2014 en in 2015). Campingvizier: in iedere uitgave op voorpagina advertentie en redactioneel artikel in de krant Caravannen!: in iedere uitgave VEKABO katern Advertenties (periodiek) in KCK en ACI free life magazine c. Evenementen / acties Beurzen: (Vakantiebeurs Utrecht, Kampeer- en Caravanbeurs, Caravana, Vakantiesalon Antwerpen (t/m 2014), ANWB dagen (ook kramen van/voor leden) Verkiezing camping respectievelijk logeerbedrijf van het jaar Social media / online winacties [zomeractie facebook (2013 foto, 2014 favoriete vakantiegerecht) vergaren adressen t.b.v. nieuwsbrief op beurzen Daarnaast zijn er regionale accenten: eigen gids in Zeeland, websites in Limburg (www.gastvrijlimburg.nl) en in Zeeland (www.mooieboerencampings.nl), regionale beurzen. Aanvullend zijn de huidige leden zelf ook actief zowel binnen als buiten VEKABO. 90% van de leden heeft een eigen website. Vanuit VEKABO Brabant, Zeeland en Limburg loopt tot april 2015 het subsidieproject Boer zoekt Jou, waarin VEKABO-leden (ca. 80) extra betalen om op een vernieuwende wijze de marketing van plattelandsaccommodaties aan te pakken. Doel is te kijken of er een landelijke uitrol mogelijk is. Inmiddels is duidelijk dat dit niet zal lukken en dat het aantal deelnemers enigszins tanend is. Aan de andere kant is het van belang maximaal gebruik te maken van de opgebouwde ervaringen. 5. Doelstellingen nieuwe marketingaanpak De lange termijn doelstelling is dat VEKABO "dé marketingorganisatie/hét merk van de verblijfsrecreatie op het platteland in Nederland wordt". VEKABO wil leading zijn d.w.z. een positie binnen de top 5 bij zoekmachines op gangbare zoekwoorden; 50% van de nieuwe gasten via het kanaal van VEKABO; naamsbekendheid van VEKABO bij vertrek van gasten van 70%; substantieel hoger websitebezoek en meer conversie (doorclicks, brochure-opvragen, directe boekingen). 6. Merkbeloftes en doelgroepen Met de fusie beschikt VEKABO over meerdere (merk)namen: VEKABO en Boer zoekt Jou zijn de belangrijkste. Regionaal gaat het ook om gastvrijlimburg en mooieboerencampings. De keuze is om niet meer actief te investeren in deze laatste twee namen. De domeinnamen worden aangehouden maar direct doorgelinkt naar VEKABO. De VEKABO-gids in Zeeland wordt stopgezet. Het merkt blijft VEKABO. De verwijzing naar Vereniging KampeerBoeren blijft achterwege, want dit dekt de lading al lang niet meer. Het is gewoon VEKABO. Boer zoekt Jou krijgt een plaats in de marketing voor in elk geval Eind 2015 beslist het nieuwe bestuur van VEKABO of er een basis is om ook daarna met dit traject verder te gaan. 4

5 VEKABO wil haar merkbeloftes uitwerken in de drie A's': Aandacht: het gaat om aandacht voor de gast. Het gaat om 'persoonlijk klasse' van ondernemers. De kleinschaligheid van het product brengt met zich mee dat er meer dan bij andere bedrijven aandacht geboden kan worden. Ambiance: het bieden van beleving en van sfeer op het platteland al dan niet op een boerenbedrijf. Voor gezinnen met kinderen speelt de aanwezigheid van dieren en agrarische activiteiten een belangrijke rol Ambassadeurs: de gasten moeten zoveel aandacht krijgen, sfeer proeven en verrassende ervaringen ondergaan, dat ze het bedrijf aan vrienden en familie aanraden. Het moeten de ambassadeurs zijn voor het bedrijf. Er kan ook aan een andere vorm van ambassadeurschap gedacht worden (denk aan de inzet van BN-ers). Oftewel VEKABO nieuwe stijl is een groep 'Triple A-bedrijven' onder de Nederlandse verblijfsrecreatie (met een knipoog naar het bankwezen). De marketing wordt ingezet op alle Product-markt-Combinaties (PMC's): Kamperen: senioren en gezinnen met kinderen Groepsaccommodaties: scholen, verenigingen, grote families Vakantieverblijven: senioren en gezinnen met kinderen Logies en ontbijt: paren, individuele reizigers, zakenreizigers 7. Keuze voor on line De marketing van VEKABO is op dit moment een mengeling van online, print en evenementen/ acties. Het accent verschuift de komende jaren verder naar on line. Website De huidige website is onder de maat. Eind 2014 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd. O.a. een heldere keuzemogelijkheid voor accommodatievorm op de homepage, betere links naar de leden op de bedrijfspagina's, aanzet tot zoekmachine-optimalisatie met landingspagina's per regio. Een verdere forse opwaardering van de website blijft nodig: een eigentijdse uitstraling van de gehele site vanaf de homepage VEKABO tot de bedrijfspagina's van leden (meer beschrijvend, adequate foto's, minder tabbladen). betere informatievoorzieningen en selectiecriteria behorende bij de diversiteit van de accommodaties. De belangrijkste informatie voor een potentiële gast is: wat is de prijs, wat is de grootte, is er nog plaats, hoe zijn de reacties van andere gasten? Met name de positie van 'prijs' en prijsdifferentiatie per periode (hoogseizoen, arrangementen met feestdagen, tarieven winterkamperen e.d.) mag prominenter. De prijs is nu 'verstopt in een balk met symbolen', terwijl de consument dit snel wil weten. Aandachtspunt voor een website is ook de opname en plaatsbepaling van last minute-aanbiedingen. meer ruimte voor specifieke concepten en nichemarkten bijv. de echt luxe campings (met wel de optie online boeken?), onderscheidende kindvriendelijke campings, bijzondere verhuuraccommodaties, een verwijzing naar een (regionaal) samenwerkingsverband; groepsaccommodaties gericht op grote groepen, verblijven met feestlocaties, etc. Ook een veel duidelijkere positie van het wel/niet zijn van een actief agrarisch bedrijf als zoekcriterium meer aandacht voor doelconversies (bellen, , reserveringsaanvraag, boeking), toegespitst op de verschillende accommodatievormen. Zo is de hoofdfunctie van de VEKABO-website voor campings en groepsaccommodaties vooral het genereren van leads naar de leden. Maar zeker bij verhuuraccommodaties (vakantiewoningen, verhuurcaravans, chalets, bijzondere 5

6 verhuuraccommodaties, trekkershutten, bedden, e.d.) is ook het direct on line boeken essentieel. Gelet op het beperkt aantal eenheden, kan een beschikbaarheidsmodule binnen VEKABO tevens als reserveringssysteem van de accommodatie zelf fungeren. substantiële inzet op de realisatie van gastenreviews. Internetmarketing: combinatie van SEO en SEA Op dit moment is er sprake van een statische website en wordt er te weinig aan actieve on line marketinginspanningen gedaan. Dit moet zeer snel opgepakt worden door het benutten van SEO en SEA. SEO = Search Engine Optimization oftewel zoekmachine-optimalisatie: positie verbeteren op basis van natuurlijke zoekresultaten. SEA = Search Engine Advertising oftewel het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten. Bij SEO is het belangrijk om de trefwoorden in kaart te brengen waarop VEKABO gevonden wil worden. Er dienen landingspagina's geschreven te worden. Er moeten zoveel mogelijk links zowel binnen als buiten de website gerealiseerd worden. Zoekmachine-optimalisatie is een continu proces. Belangrijk bij een goede instelling van Google analytics, waarmee gemeten kan worden wanneer een doel is behaald en op basis waarvan veranderingen/vernieuwing kunnen worden doorgevoerd. Bij SEA gaat het vooral om de inrichting van Adwords Campagnes (betaalde klicks op advertenties). Een andere vorm van SEA is het betalen voor banners op andere sites die veel bezoek hebben. Social Media Het gebruik van social media heeft bij VEKABO vooral een functie als zender van informatie. De kunst is om het om te draaien: hoe maak je hiervan een community voor de gast zelf? De Boer zoekt Jouaanpak heeft hier goede resultaten geboekt. VEKABO bouwt gestaag aan een centraal adressenbestand van s en facebookaccounts. Op dit moment beschikt VEKABO over ca adressen. Het is zaak deze uit te bouwen o.a. via reviews. Belangrijk bij social medai is het zoeken naar de momenten waarop gasten iets zouden kunnen publiceren over een VEKABObedrijf en hierbij de geschikte kanalen en marketingboodschap zoeken. Het gaat erom gasten hun 'Customer Life cycle events' te laten delen met anderen. Reviews en weekendjes weg Meermalen is al aangegeven dat er meer aandacht nodig is voor reviews. Een idee is dat elk VEKABOlid als onderdeel van de contributie een gratis verblijf buiten het hoogseizoen beschikbaar stelt. Voor de campings zou dat een kampeerweekend voor 2-4 personen kunnen zijn en voor de overige accommodatieverschaffers een nader te bepalen vakantiecheque. Met meer dan leden betekent dit dat VEKABO iedere week 3 prijzen kan weggeven! Deze prijzen worden reviews. Maar ook voor allerlei acties op facebook, in kranten en bladen en op beurzen en via joint promotions met bedrijven zijn deze prijzen van belang. T.a.v. joint promotions kan gedacht worden aan bedrijven die zich ook associëren met het boerenleven (liefst een landelijke winkelketen). 8. Off Line-activiteiten: beurzenbeleid, gids Beurzen VEKABO heeft een lange traditie van beursdeelname zoals de vakantiebeurs in januari. Het belang van beurzen neemt af en de vraag is of de kosten nog wel opwegen tegen de opbrengsten (bijv. de verkiezing van de 'beste VEKABO-accommodatie). VEKABO wil een terughoudend beurzenbeleid gaan voeren (jaarlijks nog 1 landelijke beurs of vervanging door een eigen VEKABO -beurs?). Enkele 6

7 regio's zijn actief in het organiseren van regionale beurzen vaak bij grotere detaillisten in vakantieartikelen. VEKABO laat deze initiatieven graag bij de regio. VEKABO-gids Belangrijk vraagstuk is de zoektocht naar een nieuw verdienmodel voor de VEKABO-gids. Deze levert met de advertenties, luxe regelvermeldingen en verkoop weliswaar nog altijd een positief saldo op, maar het belang van de gids loopt terug en verwacht mag worden dat over enkele jaren het breakeven punt bereikt is. Een idee dat al langer bestaat is de introductie van het concept 'Vrienden van VEKABO' Tegen een nader te bepalen bedrag (bijv. 15,--) ontvangen de vrienden voordelen en diensten. Een andere ontwikkelingsrichting is een (online) systeem dat als verdienmodel kan fungeren bijv. het aanbieden van diensten om leden te 'ontzorgen' zoals de opmaak en beheer van een website van een lid in de website van VEKABO ( het aanbieden van banners voor derden zowel op de homepagina van VEKABO als op de pagina van de leden; gezamenlijke opzet van een eigen annuleringsverzekering. Bovenstaande 'verdienmodellen' vragen om een nadere uitwerking op de haalbaarheid. 9. Boer zoekt Jou traject 2015 In dit marketingplan komt meermalen Boer zoekt Jou aan de orde. De goede elementen zijn o.a. de ondernemersbijeenkomsten, reviews met kraskaarten, meer aandacht voor de verschillende accommodatievormen binnen VEKABO, meer aandacht voor social media, de prominentere plaats van het actieve agrarische bedrijf, gebruik websitetechniek en de boekingsmodule. Het voornemen is om in elk geval voor 2015 nog een separaat traject voor deelnemers aan Boer zoekt Jou uit te voeren in samenwerking met het subsidieproject in Brabant, Zeeland en Limburg. Na 2015 kan dan door het nieuwe bestuur bekeken worden of dit wordt vervolgd. 10. Uitvoering van de marketing VEKABO kent een goede organisatie via het verenigingsburo. Essentieel is dat op het gebied van (online) marketing en website zowel technische, operationele als strategische kennis wordt ingezet. Dit kan worden ingevuld door een combinatie van: Handjes voor uitvoerend werk op het gebied van marketing en website. Inhuur van derden zoals een goede websitebouwer ook voor beheer en onderhoud, voor huisstijl en voor SEA. Strategisch adviseur op gebied van on line marketing die de 'handjes in de organisatie aanstuurt' en het verenigingsbureau ondersteunt. twee personen in het nieuwe bestuur van VEKABO die in staat zijn toezicht te houden en namens de leden samen met het verenigingsbureau de doelen uit het marketingplan te bewaken en gesprekspartner te zijn voor de strategisch adviseur en in te huren derden. 7

8 11. Nieuwe VEKABO-organisatie: organogram op hoofdlijnen Een fusie van de 6 regio's moet leiden tot een nieuwe organisatie met meer slagkracht, minder afhankelijkheid van ondernemers als bestuurders (steeds moeilijker te vinden), meer oog voor de diversiteit binnen het aanbod van VEKABO en met behoud van de regionale binding, die nog altijd de basis vormt binnen VEKABO. Voor de nieuwe VEKABO wordt een nieuwe vereniging opgericht. De regionale verenigingen worden ontbonden. De nieuwe vereniging kent de volgen de structuur: Algemene Ledenvergadering (ALV) Bestuur Ledenraad Verenigingsbureau Regio's Bedrijfsgroepen De belangrijkste punten zijn: Er komt een nieuw bestuur van 5 personen op basis van kwaliteit/competenties zonder binding met regio's. Er komt een overgangsperiode voor: 3 nieuwe bestuursleden en 2 'oude bestuurders' en één jaar later: twee 'oude' bestuursleden vervangen door nieuwe leden. Gezocht wordt naar bestuurders met een goede regionale spreiding over het land; aandacht voor man-vrouw verhouding; binding met plattelandsbedrijf. Bestuursleden krijgen een vergoeding en komen na een aanloopperiode tweemaandelijks bij elkaar. Taken van het bestuur zijn: bewaken visie en doelstellingen, aansturing verenigingsbureau, inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijk, verantwoording in jaarlijkse ledenvergadering en ledenraad, voeling houden met regio's (aanwezigheid bij regiobijeenkomsten). Nieuwe bestuur dient heldere toetsbare taakopdracht mee te krijgen. De 6 regio's blijven bestaan. Voorstel is om 'grenscorrecties' door te voeren: Zuid-Holland onder Rotterdam bij Zeeland, Utrechtse Groene Hart bij De Hollanden. Regionale besturen worden opgeheven en vervangen door regiocoördinatoren. Dit kunnen (oud)ondernemers zijn. Ze ontvangen een vergoeding. Er is behoefte aan minimaal 3 regio coördinatoren (die elk leden bedienen) maar het feitelijke aantal kan wellicht op 4-5 liggen, omdat binding van een coördinator met een regio ook belangrijk is. De jaarlijkse ledenvergadering per provincie/per regio blijft. De basiswerkzaamheden voor de regiocoördinator zijn: organiseren ledenbijeenkomsten, bezoeken potentiële leden, laten keuren bedrijven door externe partij, klachtenafhandeling, gidsen rondbrengen/promotiemateriaal, organisatie afvaardiging in ledenraad Het budget voor een regiobijeenkomst is 500,-- per jaar. Er komt geen aanvullend eigen regiobudget. Een regio kan ervoor kiezen om aanvullend aan de basistaken extra werkzaamheden uit te voeren zoals beurzen en belangenbehartiging (tegen extra contributie). Het verenigingsbureau is het hart van de organisatie. Inschatting is dat naast de huidige inzet (3.000 uren) door de fusie ca 600 uren extra nodig zijn. Taken zijn ledenadministratie (één centraal systeem), financiën, aansturing regiocoördinatoren voor hun taken, ondersteuning 8

9 bestuur en bedrijfsgroepen, marketing (site, gids, advertenties, social media), frontoffice, organisatie jaarvergadering, keuringen in overleg met regiocoördinatoren. Er wordt de mogelijkheid geboden aan de leden om bedrijfsgroepen op te richten (bijv. voor kamperen, groepsverblijven en individueel verhuur). Dit initiatief ligt bij de leden zelf. Het verenigingsbureau faciliteert. Alle leden met een bepaalde accommodatie zijn in principe lid van een bedrijfsgroep. Zij kiezen een commissie (maximaal 3 personen). De bedrijfsgroep kan ledenbijeenkomsten organiseren, projecten opzetten (kennis, benchmarken e.d.), producten voor marketing mede ontwikkelen. Voor een eventueel budget kan de bedrijfsgroep voorstellen doen aan het bestuur. Er wordt een ledenraad in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het nieuwe bestuur. In de ledenraad zitten 2 vertegenwoordigers uit elke regio en 2 uit elke bedrijfsgroep. De ledenraad kan advies uitbrengen over voorstellen en suggesties van het bestuur of zelfstandig adviezen uitbrengen aan het bestuur (signaleren van kansen, knelpunten). Adequate communicatie naar de leden: via moderne online middelen (intranet) en/of via bijeenkomsten. 12. Betekenis van de nieuwe structuur De nieuwe structuur leidt tot gewenste verbeteringen: Het nieuwe landelijke bestuur opereert onafhankelijk van de regio's, is samengesteld op inhoudelijke kwaliteiten en kan snel besluiten nemen. Regiocoördinatoren vervangen een regionaal bestuur, dat steeds moeilijker aan bestuursleden kan komen. De door velen gewaardeerde ledenbinding in de regio blijft, doordat er jaarlijks een ledenvergadering per provincie/per regio plaatsvindt. De komst van bedrijfsgroepen doet meer recht aan de diversiteit van VEKABO (met name een wens vanuit de groepsaccommodaties en individuele verhuur). Met de ledenraad wordt beoogd om actieve leden en het bestuur aan elkaar te binden buiten het formele besluitvormingsproces (ALV). 13. Begroting 2016 VEKABO Nederland nieuwe stijl De fusie is gepland in april De begrotingen van VEKABO Nederland en de 6 regio's zijn voor 2015 reeds vastgesteld. De insteek is om reeds in 2015 een extra inspanning in de marketing te leveren ad ,--. 9

10 Voor 2016 is het aan het nieuwe bestuur om een begroting op te stellen, waarbij het vertrekpunt is om een marketingplan vast te stellen gebaseerd op onderstaande basiscontributiestructuur, die zoveel mogelijk aansluit op het huidige contributieniveau. Categorieën Nieuwe contributies Camping 1 tm 25/ Groepsacc. 1 tm 50/ Logies en Ontbijt 1 tm Camping 26 tm 40/ Groepsacc. 51 tm 80/ Logies en Ontbijt 7 tm Camping 41 tm 60/ Groepsacc. > 80/ Logies en Ontbijt > de, 3de, 4de accommodatie 30 Website links 27,50 advertentie 1/8 79,00 advertentie 1/4 158,00 advertentie 1/2 318,00 advertentie 1/1 637,50 luxe regelvermelding 26,50 Mocht deze contributie onvoldoende zijn voor de dekking van de plannen dan is het ook aan het nieuwe bestuur hoe zij dekking vindt (uit reserves, contributieverhoging). Als een regio in 2016 extra taken/dienstverlening aan VEKABO vraagt, die buiten de reguliere werkzaamheden vallen, dan is er via 'regionale opcenten' financiering mogelijk. Denkbaar zijn zaken als extra inzet op belangenbehartiging of een extra marketinginspanning als regionale beurzen of Boer zoekt Jou. Het eigen vermogen van VEKABO Nederland en de 6 regio's samen is ultimo 2014 naar schatting ruim ,-. Een deel hiervan zal worden ingezet voor extra marketinginspanningen in Het resterende deel gaat mee over met de fusie. 14. Tot slot VEKABO staat aan de vooravond van een ingrijpende maar noodzakelijke stap. In dit marketingplan is dit vertaald in een forse ambitie, die de voorlopers in de samenwerking hopelijk voldoende aanspreekt en een grote groep volgers voldoende vertrouwen biedt om lid van VEKABO te blijven en als het kan actiever te worden. Alles staat of valt met een goede aansturing zowel op uitvoerend niveau als bestuurlijk. VEKABO zal zich inzetten op beide de juiste stappen te zetten: een nieuwe koers met nieuwe kapiteins. 10

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?.

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. THESISRAPPORT Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. Auteurs: Marije Hulstijn Dyone Lassche Studentnummer:

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken

Hoe een boer een recreant vangt! Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken Colofon Kenniscentrum Recreatie, mei 2010 Auteur: Floris Jol, Suzanne

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media

Whitepaper. Social Media Whitepaper Social Media Introductie Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders in 2010 actief was op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Social

Nadere informatie