AUTHENTICITEIT IS TE KOOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTHENTICITEIT IS TE KOOP"

Transcriptie

1 AUTHENTICITEIT IS TE KOOP Een onderzoek naar de mogelijke rol van modebloggers in de marketingcommunicatiestrategie van MKB-moderetailers afstudeerscriptie Maaike Driessen Bedrijfscommunicatie Hogeschool Utrecht Versie 2

2 INFORMATIEPAGINA Inleverdatum scriptie: 23 maart 2015 Afstudeerstudent Naam: Maaike Driessen Titel: Afstudeerder Bedrijfscommunicatie Functie: Afstudeerder Crossmedia Business Plaats: Utrecht Afstudeerbegeleider Naam: Thijs Waardenburg Titel: Begeleider lectoraat Crossmedia Business Functie: Onderzoeker en docent Plaats: Utrecht Afstudeerdocent Naam: Jonas Moons Titel: Afstudeerbegeleider Hogeschool Utrecht Functie: Docent en onderzoeker Plaats: Utrecht

3 Managementsamenvatting De komst van social media en weblogs heeft het marketingcommunicatielandschap aanzienlijk veranderd. Retailers proberen bij te blijven en maken gebruik van social media. Steeds meer retailers zetten modebloggers in ten behoeve van hun marketingcommunicatie. Echter maken MKB-moderetailers hier nog weinig gebruik van. Opdrachtgever INretail wil haar leden, MKB-moderetailers, meer inzicht geven in de werking van modeblogs en hoe zij modebloggers in kunnen zetten als marketingcommunicatie-instrument. De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: Welke factoren spelen een belangrijke rol bij de inzet van modebloggers door MKB-moderetailers ten behoeve van hun marketingcommunicatie? De belangrijkste factoren zoals de MKB-moderetailers, modebloggers, modebloglezers en de verbinding tussen hen zijn onderzocht aan de hand kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Er zijn vier MKB-moderetailers geïnterviewd, tien modebloggers en er is een enquête beantwoord door 108 modebloglezers. Daarnaast is er participerend onderzoek verricht door een modeblog te starten, 52 modeblogs zijn geanalyseerd in een informatieanalyse en tot slot is er literatuuronderzoek verricht. Voor modebloggers zijn hun lezers de belangrijkste factor. Modebloggers schrijven voor hen en willen door middel van hun artikelen de lezers enthousiasmeren en informeren. In de interviews geven bloggers aan dat ze blij worden als ze weer een nieuwe volger hebben. Ze vinden het belangrijk om eerlijk te zijn tegenover hun lezers en geven daarom altijd hun eerlijke mening. Daarom zijn ze kritisch wanneer zij samenwerken met bedrijven en vinden het van belang dat het bedrijf waarmee zij samenwerken aansluit op de stijl van hun blog en hun publiek. De modebloglezers geven in de enquête aan dat zij sneller iets kopen wanneer zij het hebben gezien op een modeblog en dat product reviews invloed op hen hebben. Modebloglezers zijn zich ervan bewust dat modebloggers producten krijgen toegestuurd en betaald worden om over bepaalde merken te schrijven. Maar de lezers vertrouwen erop dat de modeblogger zijn of haar eerlijke mening geeft. Zolang modebloggers hun authenticiteit bewaren en hier kritisch tegenover staan bij het samenwerken met bedrijven zullen zij een geschikt marketingcommunicatie-instrument blijven. MKB-moderetailers zijn bereid hun marketingcommunicatiestrategie aan te passen en willen gebruik maken van modebloggers als marketingcommunicatie-instrument. Echter weten zij niet op welke manieren zij modebloggers in kunnen zetten en hoe zij met hen in contact komen. INretail kan haar leden, MKB-moderetailers, hierin ondersteunen door een online netwerkplatform te creëren waardoor modebloggers en MKB-moderetailers eenvoudig en snel met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast is er voor INretail een stappenplan ontworpen waarmee MKB-moderetailers stap voor stap worden geïnformeerd over het gebruik van modebloggers binnen hun marketingcommunicatiestrategie.

4 VOORWOORD Voor u ligt mijn afstudeerscriptie Authenticiteit is te koop. Deze scriptie is geschreven in opdracht van het lectoraat Crossmedialab. Hiermee beëindig ik mijn studie Bedrijfscommunicatie aan de Faculteit Communicatie & Journalistiek van Hogeschool Utrecht. Vanaf september 2014 tot maart 2015 heb ik onderzoek gedaan naar modeblogs als marketingcommunicatieinstrument. Dit heb ik gedaan op de werkplek van het onderzoekslectoraat Crossmedia Business, het Crossmedialab. De afgelopen periode heb ik veel geleerd van mijn collega s bij het Crossmedialab. Ik wil hen bedanken voor hun luisterend oor, de prettige werksfeer en hun kritische blik. In het bijzonder wil ik Thijs Waardenburg bedanken voor zijn waardevolle feedback en het noodzakelijke duwtje in de rug. Utrecht, 23 maart 2015 MAAIKE

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Belanghebbenden Probleemanalyse Onderzoeksvragen Afbakening Onderzoeksmethode Structuur Theoretisch kader Marketingcommunicatie Marketingcommunicatie binnen de retailbranche Trends en ontwikkelingen in retailcommunicatie Weblogs Modeblogs Modeblogs als marketingcommunicatie-instrument Kracht van modeblogs Onderzoeksmethoden Deskresearch Fieldresearch Interviews met modebloggers Interviews met MKB-moderetailers Enquête onder modebloglezers Participerend onderzoek Onderzoeksresultaten De retailer De blogger De lezers Het contact Conclusie Advies Het online netwerkplatform Communicatieplan Implementatie Planning Budget Evaluatie Discussie en aanbevelingen Discussie Aanbevelingen 51 Referenties Bijlagen

6

7 1. Inleiding

8 Pagina 8 Inleiding 1. Inleiding Dit afstudeeronderzoek is geïnitieerd door het Crossmedialab, werkplaats van het lectoraat Crossmedia Business. Het afstudeeronderzoek maakt onderdeel uit van het SIA RAAK-project Virtuele Verwachting, Fysieke Beleving. De externe opdrachtgever is de overkoepelende branche organisatie INretail. Definities die in dit rapport worden gebruikt: MKB-moderetailer Een modewinkel in het segment midden-kleinbedrijf dat zich richt op het verkopen van kleding en/of schoenen. Een MKB-bedrijf is een onderneming met maximaal 250 medewerkers. Blog of weblog Een online dagboek dat wordt geschreven door individuen of bedrijven. Modeblog Een weblog met mode als hoofdonderwerp. Social media vallen in dit onderzoek ook onder modeblogs, omdat vrijwel elke modeblogger ook gebruik maakt van social media. Modeblogger Een persoon die op een blog schrijft over mode(merken), producten, winkelen, trends, streetstyle en persoonlijke stijl. Modebloglezers Personen die modeblogs regelmatig lezen en/of volgen. Modeconsumenten Personen die kleding of schoenen kopen. 1.1 Aanleiding Yara Michels is bekend van de Nederlandse blog Chapter Friday. Toen zij voor werk in Los Angeles was, liet zij haar negende oorpiercing zetten. Michels schreef hier een blog over en schreef over haar andere acht oorpiercings. Dat sommige oorbellen waren ontworpen door een sieradenmaakster in Amsterdam stond tussen haakjes onderaan de blog. De onbewuste sieradenmaakster werd overspoeld met meiden die Yara s foto bij zich hadden, zij wilden ook die oorbellen (Van der Poel, 2014). Bovenstaand voorbeeld geeft weer hoe modebloggers invloed uitoefenen op het koopgedrag van de consument. Blogs en social media zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden op het gebied van marketingcommunicatie (Chu, Kim, 2011). Met de opkomst van social media is er een grote diversiteit aan communicatiemiddelen ontstaan. Hierdoor is het voor retailers ingewikkeld om een keuze te maken van de juiste middelen (Keller, 2001). 1.2 Belanghebbenden Binnen dit onderzoek zijn de volgende belanghebbenden geïdentificeerd: - Crossmedialab (als opdrachtgever); - Branche-organisatie INretail; - MKB-moderetailers; - Saxion Hogeschool als penvoerder van het project Virtuele Verwachting, Fysieke Beleving. Het Crossmedialab is de opdrachtgever, dit is een lectoraat binnen de Faculteit Communicatie & Journalistiek in de Hogeschool Utrecht, en doet onderzoek naar crossmediale ontwikkelingen op het gebied van de creatieve industrie. Onderzoek wordt middels projecten uitgevoerd door projectteams waarin studenten, docenten en externe onderzoekers participeren. Bij dit onderzoek is de branche-organisatie INretail betrokken. INretail behartigt de belangen voor de volgende branches: mode, wonen, schoenen en sport. INretail schrijft: Wij komen op voor de belangen van MKB ers en helpen je het maximale uit je onderneming te halen. De koepelorganisatie werkt mee aan het onderzoek. BRON De MKB-moderetailer is naast belanghebbende ook de doelgroep in dit onderzoek. Zij hebben namelijk meer handvatten nodig met betrekking tot het inzetten van modeblogs. Een aantal grote retailers maakt al gebruik van modebloggers. Dit is te zien aan advertenties die worden gepubliceerd op modeblogs en dit is te lezen in interviews met modebloggers. 1.3 Probleemanalyse De afgelopen jaren is er veel veranderd in de retailbranche. De recessie heeft hier voornamelijk invloed op gehad maar ook het internet heeft effect op de detailhandel. Door het internet is het consumentengedrag veranderd, de consumenten informeren zich online en kunnen tegenwoordig alles op het internet kopen. Hierdoor stijgen de internetverkopen en de gevolgen worden duidelijker. Winkelpanden sluiten, klanten winkelen minder vaak en ze zijn kritischer (Molenaar, 2013).

9 Pagina 9 Bedreiging 1 De online-verkoop neemt nog steeds toe. In een rapport van het GfK wordt beschreven dat consumenten meer online kopen. Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Hier binnen neemt het belang van online als aanjager fors toe. zeggen de experts. Zij voorspellen dat 27% van de kledinguitgaven in 2020 online wordt gedaan. In een ander onderzoek van het GfK (2013) zijn consumenten geënquêteerd. Hierin werd de consument gevraagd waar en hoe zij zichzelf zien winkelen in het jaar procent van de respondenten verwacht in 2020 meer dan de helft online te kopen. Hieronder vallen alle aankopen, food en non-food producten. Er zal meer online worden geconsumeerd omdat de consument niet meer gedwongen is om te kopen bij de plaatselijke winkel. Inleiding Bedreiging 2 De consument oriënteert zich op het internet. De consument koopt niet alleen via internet maar oriënteert zich op het internet. Consumenten oriënteren zich op het internet met behulp van vergelijkingswebsites en social mediakanalen. In 2015 oriënteert 85 procent zich via het internet (Baarle, 2015). Doordat consumenten zich online oriënteren zijn zij beter geïnformeerd waardoor onderhandelen in de winkel normaal is geworden. De klant kan ter plekke zien waar hij of zij het product goedkoper kan kopen (Perrey and Spillecke, 2011). Huidige situatie Door de economische crisis proberen MKB-ondernemers hun hoofd boven water te houden (Hagoort, 2012). MKB-moderetailers hebben weinig tijd en geld om te investeren in nieuwe communicatiemiddelen. Ook door de grote diversiteit aan marketingcommunicatiemiddelen is het voor de retailers moeilijk een keuze te maken uit de juiste middelen (Keller, 2001). Retailers maken op dit moment wel gebruik van social media zoals Facebook, Twitter en YouTube. Zij creëren organisatiepagina s waarmee zij hun klanten en fans kunnen voorzien van informatie en persoonlijk met hen communiceren (Molenaar, 2011). Naast social media maken MKB-moderetailers steeds vaker gebruik van blogs. Uit onderzoek is gebleken dat modeblogs krachtige marketingcommunicatie-instrumenten zijn en bij kunnen dragen aan de marketingcommunicatie van MKB-moderetailers. In het theoretisch kader wordt dieper ingegaan op de kracht en werking van modeblogs. Doelstelling INretail wil haar leden, MKB-moderetailers, informeren over hoe zij modebloggers kunnen inzetten binnen hun marketingcommunicatie. Daarnaast willen zij hen hierin ondersteunen door hen communicatiemiddelen aan te bieden die zij strategisch in kunnen zetten zodat hun marketingcommunicatie geoptimaliseerd kan worden. Voor INretail is de volgende doelstelling geformuleerd: MKB-moderetailers informeren over het inzetten van modebloggers als marketingcommunicatie-instrument en hen hierin ondersteunen. Het doel van dit project Op 23 maart 2015 is het onderzoek afgerond en worden er meerdere communicatiemiddelen opgeleverd die INretail kan gebruiken bij het ondersteunen van haar leden. 1.4 Onderzoeksvragen In de vorige paragraaf werd de probleemanalyse uitgevoerd. In deze paragraaf worden de onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen komen voort uit de probleemanalyse. De onderzoeksvragen fungeren als leidraad voor dit onderzoek en worden met behulp van de behaalde onderzoeksresultaten beantwoord ter afronding van het onderzoek. Advies-/beleidsvraag Hoe kan INretail MKB-retailers in Nederland ondersteunen met het optimaliseren van hun marketingcommunicatie door de strategische inzet van modebloggers? Om deze adviesvraag te beantwoorden moet er onderzocht worden welke factoren een belangrijke rol spelen bij modebloggers als marketingcommunicatie-instrument. Het is van belang dat er wordt onderzocht wat retailers op dit moment doen, wie modebloggers zijn en hoe zij op dit moment worden ingezet door bedrijven. Daarom is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Onderzoeksvraag Welke factoren spelen een belangrijke rol bij de inzet van modebloggers door MKB-moderetailers ten behoeve van hun marketingcommunicatie? Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag moet de doelgroep in kaart worden gebracht, oftewel: hoe ziet de branche van MKB-moderetailers eruit? Om hen te adviseren over het inzetten van modebloggers is het van belang te weten wie zij zijn, wat ze doen en wat zij willen. Daarnaast is het interessant om te weten door wie de modeblogs worden gelezen en wat de lezers het leukste vinden aan modeblogs. Om erachter

10 Pagina 10 Inleiding te komen of de MKB-moderetailer geholpen moet worden om contact te leggen met modebloggers wordt er onderzocht op welke manieren zij modebloggers inzetten en hoe zij contact leggen. Bovenstaande alinea kan worden samengevat in een viertal deelvragen: Deelvragen 1. Hoe ziet de huidige marketingcommunicatie van MKB-moderetailers eruit? 2. Wie zijn modebloggers en wat verwachten zij van MKB-moderetailers? 3. Door wie worden modeblogs gelezen en welk effect hebben de blogs op de lezers? 4. Hoe ontstaat en verloopt het contact tussen modebloggers en MKB-moderetailers? 1.5 Afbakening Elk onderzoek heeft beperkingen, hierdoor wordt het onderzoek afgebakend. De belangrijkste randvoorwaarde is dat het onderzoek af moet zijn binnen een tijd van vijf maanden. Hierin wordt de opdracht geformuleerd, wordt het onderzoek uitgevoerd en moet er een advies worden gepresenteerd. Daarnaast is dit onderzoek gericht op MKB-moderetailers. Dit zijn bedrijven met minder dan 250 medewerkers en in het bezit van een fysieke winkel. Zij hebben weinig tijd en geld waar rekening mee moet worden gehouden binnen het onderzoek. Dit onderzoek richt zich niet op webshops zonder fysieke winkel. In dit onderzoek wordt er alleen gekeken naar blogs met het onderwerp mode. Daarnaast worden alleen persoonlijke modeblogs geanalyseerd. De modebloggers die zijn geanalyseerd tijdens het vooronderzoek zijn Nederlandse modebloggers. Er is bewust gekozen om enkel op Nederlandse modebloggers te focussen omdat de internationale modeblogscene te groot is om met de huidige beschikbare tijd en middelen te onderzoeken. Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar social media omdat hier al veel informatie over te vinden is. Over modeblogs is nog niet veel geschreven. Er is echter wel gekeken naar de samenhang tussen social media en modeblogs. Modebloggers maken namelijk veel gebruik van social mediakanalen voor het promoten van hun blog. 1.6 Onderzoeksmethode Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is er onderzoek gedaan aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Deze paragraaf is een beknopte beschrijving van hoofdstuk 3. Om meer inzicht te krijgen in de motivatie van modebloggers en op welke manieren zij worden ingezet door bedrijven zijn er tien modebloggers geïnterviewd. Vervolgens zijn vier MKB-moderetailers geïnterviewd, uit deze interviews werd duidelijk waarom zij wel of juist niet gebruik willen maken van modebloggers. Daarnaast is een enquête afgenomen bij modebloglezers. Dit is gedaan om meer zicht te krijgen op waarom zij modeblogs lezen en wat zij leuke onderwerpen vinden. Tot slot is er participerend onderzoek verricht: in september is er een modeblog gestart waardoor er meer zicht kwam op hoe modebloggers werken, hoe zij met elkaar communiceren en hoe bedrijven contact met hen zoeken. 1.7 Structuur Het onderzoeksrapport is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: Theoretisch kader: In dit hoofdstuk wordt de theorie behandeld die is gevonden voor het onderzoek. Onderzoeksmethoden: In dit hoofdstuk wordt uitgebreid beschreven op welke manier onderzoek is gedaan. Onderzoeksresultaten: Dit hoofdstuk bestaat uit de uitkomsten van de enquête en de interviews. Conclusie: In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoord aan de hand van de gevonden resultaten en het theoretisch kader. Advies: In dit hoofdstuk wordt INretail geadviseerd hoe zij hun leden kunnen ondersteunen. Implementatie: In dit hoofdstuk wordt de implementatie van de communicatiestrategie weergegeven. Discussie en aanbevelingen: In dit hoofdstuk wordt er kritisch gekeken naar het onderzoek en aan de hand hiervan worden aanbevelingen gegeven. De bijlagen waarnaar wordt verwezen in de tekst zijn te vinden in het bijlagenboek.

11 2. Theoretisch kader

12 Pagina 12 2 Theoretisch kader In dit hoofdstuk wordt een theoretisch kader geschetst met betrekking tot de marketingcommunicatie binnen de retailbranche en de kracht van modeblogs. Deze onderwerpen zijn belangrijk voor het onderzoek omdat er duidelijk moet worden welke marketingcommunicatie-instrumenten op dit moment worden ingezet door MKB-moderetailers en hoe modeblogs daarop aan kunnen sluiten. Daarnaast wordt er onderzocht waarom modeblogs als marketingcommunicatie-instrument gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar de kracht van modeblogs aan de hand van de principes van Cialdini. Theoretisch kader 2.1 Marketingcommunicatie Bij marketingcommunicatie draait het om de communicatie van merken, producten of diensten van een onderneming. Floor en van Raaij (XXXX) definiëren marketingcommunicatie alsvolt: Marketingcommunicatie is het in contact treden met de handel en of consumenten om hun kennis, attitude en gedrag te beinvloeden in een voor het marketingbeleid gunstige richting. Dit onderzoek richt zich op de marketingcommunicatie van MKB-moderetailers Marketingcommunicatie binnen de retailbranche Binnen een marketingcommunicatiestrategie van een retailer wordt op dit moment gebruik gemaakt van verschillende soorten marketingcommunicatiemiddelen. Op basis van literatuur is de volgende tabel ontwikkeld (gebaseerd op Floor en van Raaij, 2011; Keller, 2001; Koster en Meerman, 2015): Figuur 1. Marketingcommunicatie-instrumenten Marketingcommunicatie-instrument Gebruikte media Kenmerken Reclame Televisie, radio, tijdschriften Grote groep bereiken Vergroten koopintentie Legt basis voor campagne Online marketing Websites, social media, Snel een groot publiek bereiken Klanten helpen met hun vragen Klantbetrokkenheid vergroten Bijhouden wat de klant vindt Aanbiedingen plaatsen Public relations Persbericht, brochures Naamsbekendheid creëren Sponsoring Shirts, buitenmedia, sport en kunst Gesponsorde noemt organisatie Naamsbekendheid creëren Doelgroep aanspreken Promoties Displays, voordeelverpakkingen Tijdelijk meer aandacht Directmarketingcommunicatie Telefoon, Directe beïnvloeding Gerichte doelgroep aanspreken Winkelcommunicatie Schapkaarten, verpakkingen Directe beïnvloeding op het koopgedrag Persoonlijke verkoop Verkopers, demonstratrices Direct contact Koop snel afronden Kennis delen Beursen en tentoonstellingen Beursstands, verkopers, folders Doelgroep komt er op af Sponsoring MKB-moderetailers maken steeds vaker gebruik van blogs, door zelf een blog aan hun website toe te voegen. Wanneer zij zelf teksten schrijven op hun website valt dit onder online marketing. Wanneer een MKB-moderetailer een modeblogger inzet, is dit vergelijkbaar met het marketingcommunicatieinstrument sponsoring. Sponsoring is een belangrijk marketingcommunicatie-instrument waarmee communicatiedoelstellingen worden behaald. De sponsor levert geld, goederen, diensten en knowhow. In ruil hiervoor verplicht de gesponsorde zich mee te werken aan het bereiken van de communicatiedoelstellingen van de sponsor (Floor en Van Raaij, 1998). Door middel van sponsoring kunnen organisaties hun merkbekendheid vergroten, hun imago versterken en hun doelgroep bereiken. Binnen een sponsoring levert de sponsor financiële ondersteuning, de gesponsorde zorgt ervoor dat de organisatie wordt genoemd (Floor en Van Raaij, 1998). Dit is vergelijkbaar met het inzetten van een modeblogger omdat de modeblogger een gratis product krijgt, informatie middels een persbericht of een vergoeding en vervolgens schrijft over het bedrijf.

13 Pagina 13 Merkambassadeur Modebloggers worden gezien als sponsors maar kunnen ook het gezicht worden van een merk, product of winkel door merkambassadeur te worden. Op deze manier kunnen zij ook ingezet worden bij reclame, persoonlijke verkoop en beursen en tentoonstellingen. Modebloggers fungeren als model in een reclamecampagne, ze zijn als merkambassadeur aanwezig in winkels. En tot slot zijn modebloggers regelmatig te vinden op beursen en tentoonstellingen, waar zij spreken namens een merk, product of winkel Trends en ontwikkelingen in retailcommunicatie Door de komst internet, social media en andere technologische ontwikkelingen is er veel veranderd binnen de marketingcommunicatie van de retailbranche. In deze paragraaf worden een aantal recente trends en ontwikkelingen beschreven die hier invloed op hebben. Product reviews Tegenwoordig wordt er door consumenten online gezocht naar artikelen over nieuwe producten ofwel product reviews. Uit onderzoek is gebleken dat 31 procent van de consumenten een beslissing neemt om een product wel of niet te kopen aan de hand van een product review. Het is van belang als retailer deze product reviews te verzamelen en de consument te stimuleren een review achter te laten. Ook winkel reviews spelen een belangrijke rol. In 2011 heeft een op de vijf van de Nederlanders voor een bepaalde winkel gekozen op basis van een winkel review. In 2015 zal dit aantal groeien tot ruim een op drie (Koster en Meerman, 2015). Theoretisch kader Van fysiek naar online QR-codes bestaan al enige tijd en worden geplaatst op posters en flyers zodat de consument eenvoudig en snel meer te weten kan komen over het product. QR-codes zijn een bruikbaar middel omdat er online meer ruimte is dan op een flyer. Een QR-code kan ervoor zorgen dat een klant direct het product of dat wordt gepresenteerd op de flyer kan aanschaffen via zijn of haar telefoon. Door middel van de NFC technologie zal het in de toekomst nog eenvoudiger worden voor de consument. De consument kan door middel van deze technologie zijn of haar telefoon ergens tegen aanhouden en komt direct online terecht in bijvoorbeeld een webshop (Baarle, 2015). Blogs Steeds meer bedrijven maken gebruik van content marketing. Content marketing stimuleert de langdurige relatie tussen retailers en consumenten. Retailers laten teksten over hun product of winkel schrijven door redacteuren, bloggers of ze doen het zelf. Ze proberen zich door middel van blogs te onderscheiden omdat dat op basis van de prijs niet meer lukt (Profnews, 2014). 2.2 Weblog Een blog is een website waarop persoonlijke content wordt geplaatst. De nieuwste berichten, ofwel posts, worden bovenaan geplaatst. Een blog bevat beeld en tekst en er is vaak mogelijkheid tot interactie. De inhoud wordt bepaald door de schrijver en wordt op een informele en persoonlijke manier geschreven. Blogs worden geschreven door individuen en bedrijven. Dit onderzoek richt zich op individuen die een persoonlijke blog schrijven Modeblog Een modeblog is een blog waarin het hoofdonderwerp mode is. Mode is onder te verdelen in schoenen, kleding en accessoires. Deze onderwerpen worden door bloggers op verschillende manieren besproken, door middel van reviews van producten, inspirerende foto s, winacties, streetstylefoto s en fashionweek-verslagen. Modeblogs worden geschreven door modeprofessionals en door amateurs die geïnteresseerd zijn in mode. Zij houden de lezers up-to-date over de laatste trends en ontwikkelingen in de modewereld. Door modeblogs wordt de nieuwste mode-inspiratie met hoge snelheid met de wereld gedeeld. In Nederland is Sabrina Meijer van AfterDRK één van de meest populaire modebloggers. Ze schrijft voornamelijk over fashion en beauty. Ze heeft bijna fans op Facebook en haar website bestaat inmiddels vijf jaar. AfterDRK bestaat tegenwoordig uit drie medewerkers. In het afgelopen jaar heeft de modeblog gemiddeld elke dag een blogpost geplaatst. Sabrina Meijer werkt veel samen met merken en winkels en vliegt daarvoor de hele wereld over (AfterDRK, 2014). Inmiddels worden bloggers steeds populairder en zijn er een aantal bloggers, zoals Sabrina Meijer, uitgegroeid tot professionals. Zij vragen om erkenning of een beloning voor hun free publicity. Omdat dit onderzoek zich richt op een doelgroep die geen groot budget heeft, is er onderzocht in hoeverre populaire modebloggers meer invloed hebben. Het tegendeel werd bewezen in een onderzoek van Technorati (2013). Technorati (2013) heeft onderzoek gedaan naar digitale invloed en daarvoor zijn bloggers, consumenten en 150 grote merken geënquêteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat 31 procent van de consumenten wordt beïnvloed door blogs en 54 procent van de consumenten is het erover eens dat kleinere modeblogs meer invloed hebben dan grotere modeblogs.

14 Pagina De inzet van een blog als marketingcommunicatie-instrument Theoretisch kader Advertenties Op modeblogs is er vaak ruimte gereserveerd waar bedrijven advertenties kunnen plaatsen. Maar de populariteit van online advertenties wordt kleiner onder adverteerders en websitebezoekers. Websitebezoekers zijn zich ervan bewust dat er advertenties op websites worden geplaatst en kijken hier niet naar en daarnaast komt het voor dat advertenties niet worden weergegeven. (Borra, 2014; O reilly, 2014) Advertorials Een advertorial is een reclameboodschap dat verwerkt is in een redactioneel artikel. Floor en van Raaij (XXX) definiëren een advertorial als Een commerciële tekst die opgenomen is in een niet-commerciële website. Zo is de blogger de verzender van de commerciële boodschap. De doelgroep zal meer aandacht tonen voor een artikel dat is geschreven door een blogger dan een traditionele advertenties op de blog. Advertorials worden al gebruikt in tijdschriften en zijn regelmatig zichtbaar op modeblogs. Affiliate links Affiliate links zijn persoonlijke links die modebloggers verwerken in hun blog. Deze links kunnen inkomsten genereren wanneer een consument via de link een aankoop doet. Een modeblogger wil graag geld verdienen en schrijft artikelen om deze affiliate links heen. Dit wil zeggen dat zij op zoek gaan naar links waarvoor zij betaald krijgen en dan over het product gaan schrijven Kracht van een blog als marketingcommunicatie-instrument De afgelopen jaren zijn modeblogs uitgegroeid tot marketingcommunicatie-instrument. Volgens Chen, Ching, Tsai en Kuo (2008) zijn modeblogs krachtig omdat de consument zich met de modeblogger kan identificeren. Wanneer een persoon zich kan identificeren met een ander, voelt hij zich verbonden. Cialdini (2009) is bekend om zijn theorie rondom beïnvloeding, dat een persoon zich verbonden voelt met een ander komt door sociale bewijskracht. Sociale bewijskracht is een van de zes principes die Cialdini (2009) heeft opgesteld met betrekking tot invloed. Deze principes zijn: wederkerigheid, consistentie en commitment, sociale bewijskracht, sympathie, autoriteit en schaarste. Sociale bewijskracht Sociale bewijskracht geeft meer inzicht in de werking van modeblogs. Met sociale bewijskracht bedoelt Cialdini (2009): het kijken naar wat andere mensen in een bepaalde situatie denken of doen. Zoals bij bloggers te zien is, kijken lezers naar wat zij hebben gekocht en op basis daarvan besluiten zij om ook geld uit te geven aan het product of niet. Sociale bewijskracht is te zien bij onzekerheid van mensen. Wanneer mensen onzeker zijn over een situatie kijken ze naar hoe gelijksoortigen omgaan met de desbetreffende situatie. Vooral in onduidelijke of onzekere situaties kijken mensen naar wat anderen doen. Door de opkomst van social mediakanalen en blogs krijgt de consument een platform waar hij zijn mening kan geven over bepaalde producten of merken. Deze meningen kunnen sociale bewijskracht leveren. Volgens Belch en Belch (2011) begrijpen bedrijven dat consumenten sneller worden beïnvloed door iemand waarmee ze zich kunnen identificeren. Daarom worden alledaagse mensen ingezet voor reclamecampagnes, omdat de consument zich hier makkelijk mee kan vergelijken. Een gelijkgestemde zorgt voor meer geloofwaardigheid bij de consument. Belch en Belch (2011) geven aan dat de informatie van een persoonlijke bron meer invloed heeft op de consument. Dat is tevens de kracht van een modeblogger. Modebloggers communiceren niet alleen op een persoonlijke manier, daarnaast geven zij inzicht in hun dagelijks leven. Dit doen ze via hun modeblog maar ook via social media zoals Facebook, Instagram en Twitter. Parise & Guinan (2008) zeggen dat er hierdoor een relatie met de consument ontstaat. Door de persoonlijke teksten en foto s die zicht geven in het persoonlijke leven van de blogger, voelt het alsof de consument de blogger kent. Volgens Allen (2009) ontstaat deze band omdat zij op een persoonlijke manier schrijven en visuele communicatie gebruiken maar bovenal door de mogelijkheid om te reageren en met elkaar te communiceren ontwikkelt en versterkt de band tussen de blogger en de lezer. Blogging connects with people on a very personal and emotional level. (Allen, 2009). Deze persoonlijke band kan men niet creëren met traditionele media (zoals tijdschriften en TV) omdat er geen interactie mogelijk is. Massamediakanalen blijven belangrijke marketingcommunicatiemiddelen voor het informeren van de consument (Rogers, 2010). Maar persoonlijke kanalen hebben relatief meer effect bij het overhalen van de consument in zijn of haar koopgedrag. In zijn boek laat Rogers (2010) zien dat individuen een nieuw product niet evalueren op basis van wetenschappelijk onderzoek. In plaats daarvan rekenen de meeste mensen op een subjectieve evaluatie van gelijkgestemden.

15 Pagina 15 Autoriteit De consument ziet de modeblogger niet alleen als vriend of kennis, maar ook als expert. Een expert is iemand met veel kennis of ervaring op een bepaald gebied, zoals modebloggers dat hebben op het gebied van mode (Willaerts, 2011). Ook dit kenmerk van modebloggers is toe te passen op een van de principes van Cialdini (2009), namelijk autoriteit. Onder autoriteit wordt verstaan dat mensen beïnvloed worden en sneller overtuigd zijn wanneer de boodschap door een persoon met invloed en gezag wordt gebracht. Daarom worden naast gelijkgestemden ook deskundige personen in reclame-uitingen gebruikt. Door een persoon in kleding die autoriteit uitstraalt, zoals een doktersjas, in een reclame te gebruiken zijn consumenten sneller overtuigd. De consument ziet een dokter als expert en is daardoor eerder geneigd de boodschap over te nemen (Belch en Belch, 2011). Niet alleen dokters of tandartsen worden als autoriteit ingezet voor reclame-uitingen. Celebrities worden al decennia lang ingezet in marketingcommunicatiestrategieën (Okonkwo, 2010). Ook zij stralen gezag uit en beïnvloeden consumenten. Celebrities worden door organisaties ingezet voor commercials, worden gevraagd als mededesigners, ontvangen producten en tot slot vernoemen organisaties hun producten naar celebrities (Okonkwo, 2010). Theoretisch kader Mond-tot-mondreclame De kracht van modebloggers is vergelijkbaar met mond-tot-mondreclame. Volgens McConnell & Huba (2007) is deze reclame betrouwbaarder en geloofwaardiger dan de formele marketingkanalen. Het wordt gezien als meest invloedrijke factor bij het besluitproces voor een aankoop. Kardes (2015) sluit zich hierbij aan. Volgens hem is de vorm van reclame het meest betrouwbaar omdat de persoon in kwestie geen andere intenties heeft naast informeren. Een blogger wil haar creativiteit uiten en haar kennis delen met het publiek. Informeren is wat de modeblogger motiveert (Haugstvedt, 2005). Volgens Haugstvedt (2005) proberen bedrijven de consumenten echter te pushen in het maken van mond-totmond reclame, bijvoorbeeld door hen korting te geven als de consument een nieuwe klant aanmeldt of als de klant een mail naar vijf vrienden verstuurt. Op deze manier verliest de mond-tot-mond reclame zijn eerlijkheid (Haugstvedt, 2005). Dit gebeurt ook met modeblogs volgens Wright (2005). De modeblogger begon met advertenties op de website te plaatsen en kreeg ze betaald voor het schrijven over producten en sommige blogs zijn zelfs geheel gesponsord. Volgens Wright (2005) heeft de blogwereld het geaccepteerd: sommige bloggers willen inspireren en andere bloggers willen geld verdienen. Bedrijven blijven bloggers betalen en bloggers willen geld verdienen. Bedrijven zullen blijven investeren in blogs, omdat zij een groot en wijder bereik hebben (Wright, 2005). Modebloggers oefenen invloed uit op het koopgedrag van de consument doordat zij worden gezien als gelijkgestemden en als experts. Daardoor kunnen zij veel betekenen voor de marketingcommunicatiestrategie van MKB-moderetailers (Akehurst, 2009). Blogs worden steeds vaker ingezet om merken te laten groeien en om het koopgedrag van de consument te beïnvloeden (Kim & Ko, 2011). Hiermee bedoelen Kim en Ko dat merken inzien dat modebloggers invloed hebben op het koopgedrag van de consument. Daarom zijn merken gaan samenwerken met modebloggers om deze invloed te sturen. Online vindbaarheid Doordat modebloggers schrijven over een merk of product dragen zij ook bij aan de online vindbaarheid van een bedrijf. Wanneer de modeblogger schrijft over een product zoeken zij online waar dit verkrijgbaar is voor de consument en voegen vaak een directe link, naar het product in de online shop, toe aan het artikel. Doordat modebloggers gebruik maken van links kan de lezer snel meer informatie verzamelen (Dearstyne, 2005). Deze links worden door Google backlinks genoemd en dragen bij aan de SEO van een website. SEO is de afkorting van search engine optimization en genereert meer bezoekers naar een website (Davis, 2006). Meer bezoekers is voor elke ondernemer van belang. Een modeblogger kan op verschillende manieren bijdragen aan een hogere ranking in Google. Google is de belangrijkste zoekmachine en daarom wordt er op Google gefocust. Andere zoekmachines werken vrijwel hetzelfde dus door Googles mechanisme te begrijpen, begrijp je automatisch ook andere zoekmachines. SEO is van belang omdat potentiële klanten zich oriënteren op het internet. Via Google zoeken zij, aan de hand van trefwoorden, naar het gewenste product of dienst. Het is daarom van groot belang om als ondernemer online vindbaar te zijn (Van de Brake, 2014).

16

17 3. Onderzoeksmethoden

18 Pagina Onderzoeksmethoden In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende methoden. De volgende tabel is een schematische weergave van de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd. De leidraden voor de interviews en de vragen van de enquête zijn te vinden in de bijlagen. 3.1 Deskresearch Om inzicht te krijgen in de blogsfeer zijn er 52 modeblogs geanalyseerd. Deze blogs zijn gevonden door te zoeken naar modeblogs en Nederland in Google. Op de tweede pagina van Googles resultaten stond een lijst die modeblogger Kim Jacobs (2012) heeft gepubliceerd op haar blog All About The Style. Alle modeblogs die in deze lijst zijn genoemd zijn bekeken. Vooraf aan de analyse is er een tabel ontworpen in Excel waarin de resultaten worden weergegeven (Bijlage II). Drie modeblogs zijn nader onderzocht. De geselecteerde modeblogs zijn gekozen op basis van populariteit, hiermee wordt bedoeld dat de blogs genoeg content, volgers en reacties van het publiek moeten bevatten. Onderzoeks methoden Informatieanalyse De aan de hand van deskresearch gevonden informatie is verwerkt in een informatieanalyse. Binnen de informatieanalyse is er gekeken naar de look and feel van de website, hun samenwerkingen met merken en bedrijven en het aantal likes en volgers die zij hebben op social mediakanalen. De modebloggers zijn gerangschikt op het aantal likes en volgers. Hieruit is een top 3 ontstaan die nader is onderzocht in een informatieanalyse. In deze analyse zijn alle blogposts, die zij het afgelopen jaar hebben geplaatst, opgeteld om erachter te komen hoe vaak zij (gemiddeld) per week een bericht plaatsen. Daarnaast is er gekeken naar de inhoud van de blogposts. De maand november is bij de drie modebloggers geanalyseerd. Dit is schematisch weergegeven en is te vinden in bijlage II. In dit schema wordt weergegeven waar de blogposts overgaan, hoeveel woorden, foto s en comments het bericht bevat. De comments zijn voor modebloggers belangrijk en omdat uit het participerend onderzoek is gebleken dat voornamelijk modebloggers op elkaar reageren, zijn de comments van één bericht in de maand november geanalyseerd. Ook dit schema is te vinden in bijlage II. 3.2 Fieldresearch Voor dit onderzoek zijn interviews en enquêtes afgenomen. In de volgende alinea s wordt de methode van respondentenwerving besproken, het type dataverzameling en de validiteit van de interviews. De uitgewerkte interviews zijn te vinden in bijlage III en de resultaten van de enquête zijn te vinden in bijlage IV. Algemeen onderzoeksmethode voor interviews Type dataverzameling Er zijn zes individuele interviews mondeling afgenomen, waarvan vijf face-to-face en een interview via Skype. Daarnaast zijn er vier interviews per mail beantwoord omdat de modebloggers aangaven dat zij te weinig tijd hebben. De interviews met de MKB-moderetailers zijn allemaal face-to-face afgenomen. Betrouwbaarheid Om de betrouwbaarheid te verhogen, is er gebruik gemaakt van audio-opnameapparatuur, waardoor het mogelijk is het gesprek achteraf te controleren. De geldigheid van het interview is controleerbaar door de verkregen informatie te meten met de informatie die is opgedaan middels deskresearch. Deze informatie moet met elkaar in overeenstemming zijn. Validiteit Het is goed te overwegen dat de resultaten van dit deel van het onderzoek geen afspiegeling vormen voor alle modebloggers of alle MKB-moderetailers. Deze interviews geven een indruk van de motivaties van de bloggers en zich op hoe zij worden ingezet door bedrijven. Hierdoor kunnen er geen harde uitspraken gedaan worden. Onderwerpen Als leidraad voor de interviews zijn de volgende onderwerpen gekozen: bij het onderwerp demografische gegevens wordt gevraagd naar de achtergrond van de persoon die wordt geïnterviewd. Bij motivatie is gevraagd waarom een blogger is begonnen met bloggen en hoe zij dat heeft gedaan. Doordat modebloggers samenwerken met retailers is eerlijkheid een belangrijk onderwerp. De modebloggers zijn gevraagd of zij eerlijk weergeven dat zij betaald hebben gekregen voor een artikel en wat zij daar belangrijk aan vinden. Om meer zicht te krijgen op hoe modebloggers en bedrijven met elkaar in contact komen, is het onderwerp ontstaan van samenwerking toegevoegd. Ten slotte werden vragen gesteld in het kader van de zakelijke kant van bloggen. Omdat zakelijk als gevoelig topic kan worden ervaren, is deze als laatste behandeld. De geïnterviewde voelt zich wat meer op zijn of haar gemak en is geneigd hier eerder antwoord op te geven. Voor de interviews met de MKB-moderetailers zijn andere onderwerpen ter sprake gekomen. Ten eerste is hen gevraagd of zij gebruik maken van social media en waarom. Hierop volgend werd hun mening rondom blogmarketing gevraagd. Het volgende onderwerp nadeel van modebloggers gaat dieper in op de mening

19 Pagina 19 van de MKB-moderetailer. Vervolgens werden de MKB-moderetailers gevraagd naar het ontstaan van een samenwerking. De retailers die ervaring hebben met modebloggers werd gevraagd op welke manieren zij hebben samengewerkt en of zij resultaat hebben geboekt. In onderstaand tabel worden de onderwerpen per groep weergegeven: Figuur 2. Interviewonderwerpen Modebloggers Demografische gegevens Motivatie Eerlijkheid Ontstaan van samenwerking Zakelijk MKB-Moderetailer Social media Blogmarketing Nadeel van modebloggers Manieren (optioneel) Resultaat (optioneel) Codering interviews De interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd aan de hand van het boek Designing for the digital age: How to create human-centered products and services van Goodwin (2011). De interviews zijn gelezen en de belangrijkste zinnen zijn per onderwerp gemarkeerd. Daarna zijn alle antwoorden kort beschreven in de kantlijn. Op deze manier ontstaat er een overzichtelijke weergave van de antwoorden en onderwerpen waar de modebloggers en MKB-moderetailers over praten Interviews met modebloggers Om advies te kunnen geven aan MKB-moderetailers over het inzetten van nieuwe media, is het belangrijk te weten hoe het proces tussen een modeblogger en een moderetailer verloopt. De uitwerkingen van de interviews zijn te vinden in bijlage III. Onderzoeks methoden Methode van respondentenwerving modebloggers Voor dit onderzoek zijn 52 modeblogs onderzocht en benaderd. Doordat er weinig tot geen respons was op het verzoek aan de modebloggers is er gebruik gemaakt van Facebook. Ten eerste is er een oproep geplaatst op mijn eigen profiel. Daarnaast is er in vijf verschillende Facebookgroepen een oproep geplaatst, namelijk: Dutch Fashion News, Blogland, Fashion Bloggers, The Bloggerlist en Blogger Mansion. Populatie Modebloggers zijn bloggers die zich verdiepen in kleding, schoenen en accessoires. Aangezien mode een veel voorkomend onderwerp is op blogs is het aantal modebloggers groot. Voor dit onderzoek worden alleen Nederlandse modebloggers gevraagd voor interviews. Gerichte steekproef Er is gericht gekozen voor een bepaalde samenstelling, namelijk extremen. De meest populaire modebloggers en de minder populaire modebloggers worden geïnterviewd. Op deze manier zijn de meest voorkomende gevallen ondervraagd. Doordat er weinig tot geen reacties zijn gekomen op het verzoek voor interviews zijn er uiteindelijk voornamelijk populaire en normale modebloggers geïnterviewd. De populariteit van de modebloggers is gebaseerd op het aantal likes/volgers die zij hebben op diverse sociale mediakanalen. De modebloggers zijn aan de hand van het aantal volgers gesegmenteerd. In Excel is het gemiddelde berekend. Aan de hand van het gemiddelde zijn er drie groepen gemaakt, normaal, populair en heel populair. Het aantal modeblogs is 52, dit aantal is gedeeld door het aantal groepen is 3, zo zijn er per groep 17 modebloggers geselecteerd. In bijlage II zijn de gegevens van de modeblogs te vinden. Aantal respondenten De steekproefgrootte bij kwalitatief onderzoek is afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp. Ten eerste zijn er vier modebloggers geïnterviewd, deze resultaten zijn geanalyseerd en vervolgens zijn er nog twee modebloggers geïnterviewd en hebben vier modebloggers het interview per beantwoord. Omdat er weinig tot geen nieuwe informatie werd verkregen en interviews veel tijd in beslag nemen, is er besloten geen verdere interviews af te nemen. Achteraf Op basis van de resultaten die volgden uit de interviews met de modebloggers en de MKB-moderetailers zijn er opnieuw interviews afgenomen. De vragen die zijn gesteld aan de modebloggers zijn gebaseerd op de behaalde resultaten en gaven inzicht in de wensen en behoeftes van modebloggers met betrekking tot samenwerkingen met retailers. Voor de tweede reeks interviews is dezelfde methode van respondentenwerving toegepast. Er is geen gerichte steekproef toegepast maar een selecte steekproef. 4 De uitwerking van deze interviews zijn niet opgenomen in de bijlagen maar is wel op aanvraag beschikbaar.

20 Pagina Interviews met MKB-moderetailers Door middel van interviews met MKB-moderetailers die ervaring hebben met het samenwerken met een modeblogger is er achterhaald waarom zij een samenwerking zijn aangegaan met een modeblogger. De leidraden van het interview en de uitwerking van de interviews zijn te vinden in bijlage IV. Methode van respondentenwerving van MKB-moderetailers In de informatieanalyse is gekeken naar de advertenties en artikelen die de modebloggers plaatsten. Hierdoor werd duidelijk welke MKB-moderetailers al samenwerken met modebloggers. Zoals eerder vernoemd werken vooral grote merken en winkels samen met modebloggers. Er zijn in totaal twaalf retailers per mail of per telefoon gecontacteerd. Vijf retailers hebben gereageerd met de mededeling dat zij geen tijd hadden voor een interview. Daarom is er besloten wederom een oproep te plaatsen op Facebook. Al met al zijn vier MKBmoderetailers bereid geweest om een interview af te leggen, deze interviews zijn te vinden in bijlage III. Onderzoeks methoden Populatie Voor deze onderzoeksmethoden zijn de MKB-moderetailers van Nederland de populatie. Een midden- en kleinbedrijf bestaat uit minder dan 250 werknemers met een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro. In Nederland vallen de meeste ondernemingen onder MKB (Wikipedia, 2014). In een artikel van MKBservicedesk wordt weergegeven dat 0,2 procent van de actieve ondernemingen, groter is dan een MKB (MKBservicedesk, 2014). Dit zijn gegevens met betrekking tot MKB-ers in Nederland, dit onderzoek richt zich op de MKB-ers op het gebied van mode. Gerichte steekproef Er is gericht gekozen voor een bepaalde samenstelling, namelijk extremen. Er wordt gezocht naar een moderetailer die een samenwerking heeft gehad met een modeblogger en een moderetailer die geen samenwerking wil met een modeblogger. Aantal respondenten Aangezien er in Nederland weinig bedrijven zijn die al samenwerken met een modeblogger zullen er zoveel mogelijk MKB-moderetailers benaderd worden. Doordat bedrijven niet openstonden voor interviews is er een oproep geplaatst op Facebook. Via dit netwerk zijn vier MKB-moderetailers benaderd en persoonlijk geïnterviewd. Er is een moderetailer geïnterviewd die ervaring heeft met modebloggers, twee retailers die samen willen werken met modebloggers en een retailer die geen samenwerking wil met een modeblogger Enquêteren consumenten Om erachter te komen hoe consumenten worden beïnvloed door modeblogs is er een enquête onder de lezers van modeblogs afgenomen. Deze enquête geeft antwoord op de vraag: in welke mate worden modebloglezers beïnvloed? De enquête en de resultaten hiervan zijn te vinden in bijlage IV. Populatie Er is gekozen om modebloglezers te enquêteren. Om erachter te komen in welke mate modeconsumenten zich laten beïnvloeden door modeblogs zullen er meer bruikbare gegevens vergaard worden wanneer modebloglezers worden geënquêteerd dan de algemene modeconsument. Door de doelgroep af te bakenen wordt duidelijk waar gezocht moet worden en waar de meeste respondenten te vinden zijn. Steekproef Bij gebrek aan een steekproefkader in dit onderdeel van het veldonderzoek wordt er een selecte steekproef gehouden. Aantal respondenten Modeblogs hebben gemiddeld unieke bezoekers per maand (Rossum. M. van, 2012). De steekproefgrootte moet minimaal 96 zijn. Hierbij is een foutenmarge van 10%. Uiteindelijk zijn er 108 respondenten geworven. Dit betekent dat er een foutenmarge van 10% is met een betrouwbaarheidsniveau van 96%. De resultaten geven aan dat de grootste groep respondenten uit Amsterdam en Utrecht komt. Het is niet duidelijk of dit daadwerkelijk zo is, omdat de enquête ook via mijn eigen netwerk is verspreid. Dit zou kunnen verklaren dat er voornamelijk respondenten uit Utrecht reageren. Methode van respondentenwerving De modebloggers zijn gevraagd om de enquête te verspreiden. De bloggers wilden dit niet doen op hun blog maar wel op hun Facebookpagina. Daarnaast is de enquête via Facebookgroepen onder de aandacht gebracht, namelijk: Dutch Fashion News, Blogland, Fashion Bloggers, The Bloggerlist en Blogger Mansion. Na een week waren er 108 respondenten en is de enquête gesloten. Type dataverzameling Gestructureerd enquêteren - Er is gewerkt met een vragenlijst waarin alle vragen en antwoordmogelijkheden

21 Pagina 21 staan. Op deze manier zijn kwantitatieve gegevens beter te verwerken. Validiteit Een persoon heeft vaak een gekleurde kennis over zijn of haar gedrag. Als de modebloglezer wordt gevraagd of hij of zij zijn kledingstijl laat beïnvloeden door een modeblogger zal degene dit niet graag toe willen geven of niet weten dat hij of zij onbewust wordt beïnvloed. Daarom zijn er meerdere stellingen geformuleerd waarop de modebloglezer moet zeggen of hij of zij het hiermee eens is. Er is een persoon geweest die heeft aangegeven geen modeblogs te lezen. Ondanks de mededeling dat de enquête voorbij is indien het antwoord nee is, heeft deze persoon toch de enquête ingevuld. Deze resultaten zijn daarom verwijderd uit de spreadsheet. Onderwerpen De enquête begint met de demografische variabelen. De bijbehorende vragen geven inzicht in de populatie. Bij het onderwerp leesgedrag wordt achterhaald hoe vaak modeblogs worden gelezen. Vervolgens werden stellingen gepresenteerd met het onderwerp motivatie, Aan de hand van de stelling werd gemeten waarom de respondent modeblogs leest. Daarnaast werd aan de hand van stellingen onderzocht wat voor effect modeblogs hebben op de consument. Het onderwerp marketingtool vroeg naar de mening van de modebloglezers op het gebied van modebloggers als marketinginstrument. Figuur 3. Operationaliseringschema Onderzoeks methoden Onderwerp Deelvragen Enquetevragen Demografische gegevens Leesgedrag Motivatie Effect Welke effecten heeft het lezen van modeblogs? Marketingtool Welke persoonlijke kenmerken hebben bloglezers? Wat is hun leesgedrag? Vanuit welke motivatie lezen de respondenten de blogs? Verdwijnt de kracht van modeblogs doordat retailers hen inzetten als marketingtool? Man/vrouw Leeftijd Opleiding Woonsituatie Relatie Werkstatus Postcode In hoeverre ben je geïnteresseerd in mode? Welke stelling past bij jouw koopgedrag? Waar haal je het vaakst mode inspiratie vandaan? Hoeveel blogs volg je? Hoeveel blogs lees je? Hoe vaak lees je blogs? Welke onderwerpen vind je het leukst om te lezen? Ik volg modeblogs om informatie te krijgen over welke nieuwe kleding of schoenen ik moet kopen Ik volg modeblogs om meer te weten te komen over de laatste trends Ik volg modeblogs omdat het me helpt nieuwe merken te vinden Ik volg modeblogs voor inspiratie Hoe vaak heb je een product gekocht, kleding, schoenen, accessoires, make-up etc omdat je het op een blog hebt zien staan? Stellingen: Ik gebruik modeblogs om te zoeken naar informatie voordat ik een product koop Ik koop vaak producten die een modeblogger adviseert Modebloggers hebben invloed op mijn keuze van kledingmerken Een review van een product door een modebloggers heeft invloed op mij Ik koop eerder een product als ik het heb gezien op een modeblog De inhoud van de modeblog is de mening van de modeblogger Ik krijg het gevoel dat modebloggers willen dat ik specifieke kleding koop Ik vertrouw erop dat een modeblogger zijn/haar eerlijke mening geeft over een merk Modebloggers schrijven vaak over producten die ze hebben gekregen Ik vind het OK dat modebloggers geld krijgen van een merk om over een bepaald product te schrijven Ik lees liever modeblogs waarin wordt aangegeven dat ze een product gratis hebben gekregen

22 Pagina 22 Onderzoeks methoden 3.3 Participerend onderzoek Om een goed beeld te krijgen van de modeblogwereld is er participerend onderzoek verricht. Door zelf actief deel te nemen als blogger is er veel bekend geworden over het onderwerp. Er is een modeblog gestart onder de naam 3xdrie, nl. Er is informatie verkregen over modeblogs door deze te lezen. Modebloggers schrijven regelmatig over het werk. Dit doen ze door middel van tips te geven op het gebied van het schrijven van artikelen, het promoten van de blog, het samenwerken met bedrijven en de stijl van een modeblog. De tips die modebloggers schreven, zijn opgevolgd en toegepast op de website. Na twee maanden is door twee bedrijven contact gezocht met de website.

23 In onderstaand tabel wordt overzichtelijk weergegeven welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt om de deelvragen te beantwoorden. Figuur 4. Onderzoeksopzet Onderzoeksvraag: Welke factoren spelen een belangrijke rol bij de inzet van modebloggers door MKB-moderetailers ten behoeve van hun marketingcommunicatie? Pagina 23 Thema Deelvraag # Subvraag Dataverzameling Retailers Bloggers Hoe ziet de huidige marketingcommunicatie van MKB-moderetailers eruit? Wie zijn modebloggers en wat verwachten zij van MKB-moderetailers? 1 Wie zijn MKB-moderetailers? Literatuuronderzoek 2 Welke communicatiemiddelen worden er door retailers op dit moment ingezet ten behoeve van marketing? 1 Welke persoonlijke kenmerken hebben modebloggers? 2 Hoe vaak schrijven modebloggers? Kwalitatieve interviews met MKB-moderetailers Interviews met modebloggers Participerend onderzoek Onderzoeks methoden 3 Waarom schrijven modebloggers? 4 Wat schrijven modebloggers en hoe reageren mdoebloglezers hierop? Deskresearch Informatieanalyse 5 Wat verdienen modebloggers met hun blogs? 6 In hoeverre zijn modebloggers geinteresseerd om in opdracht van MKB-moderetailers te schrijven op hun blog? Extra onderzoek Lezers Door wie worden modeblogs gelezen en heeft het lezen van modeblogs een specifiek effect op de lezers? 1 Welke persoonlijke kenmerken hebben bloglezers? 2 Wat is hun leesgedrag? 3 Vanuit welke motivatie lezen de respondenten de blogs? Enquête onder modebloglezers Deskresearch 4 Welke effecten heeft het lezen van modeblogs? 5 Welke mening hebben lezers over de marketingkant van modeblogs? Contact tussen bloggers en retailers Hoe ontstaat en verloopt het contact tussen modebloggers en MKB-moderetailers? 1 Hoe leggen retailers en bloggers contact met elkaar? 2 Op welke manieren worden modebloggers ingezet bij marketingcommunicatie? Kwalitatieve interviews met modebloggers en MKB-moderetailers 3 Op welke andere manieren kunnen modebloggers ingezet worden voor marketingcommunicatie? Literatuuronderzoek

24

25 4. Onderzoeksresultaten

26 Pagina Onderzoeksresultaten In het vorige hoofdstuk zijn de onderzoeksmethoden beschreven. Dit hoofdstuk geeft de resultaten hiervan weer. Aan de hand van de resultaten worden de deelvragen beantwoord. Hoe ziet de huidige marketingcommunicatie van MKB-moderetailers eruit? Het koopgedrag van klanten is de laatste jaren veranderd. Volgens Molenaar (2011) komt dit door de komst van internet, de toegenomen mobiliteit en de vrijheid van keuzen. 90% van de Nederlanders gaat namelijk eerst op het internet zoeken naar informatie, dit doen ze via Google, websites van merkfabrikanten en vergelijkwebsites. De consument oriënteert zich online en koopt steeds meer via het internet. Dit heeft veel gevolgen voor de retail. De retailer is zich hiervan bewust en is bereid zich aan te passen (Molenaar, 2013). Alle gesproken MKB-moderetailers hebben inmiddels een website en maken gebruik van social mediakanalen zoals Twitter en Facebook. Een enkeling heeft een blog toegevoegd op hun website maar er wordt niet tot weinig over hen geschreven op modeblogs. Uit de interviews met de retailers blijkt dat zij wel openstaan hiervoor want zij vinden modeblogs een goede marketingtool. Volgens de retailers is er de mogelijkheid om meer naamsbekendheid te creëren door een samenwerking met modebloggers. Zoals Jettie van Concept512 zegt: Ik denk dat het echt helpt en je komt nog verder met je communicatie en met je naam. Je verbreedt je publiek heel erg (...). Het is een manier van jezelf op de kaart zetten. Onderzoeks resultaten Wie zijn modebloggers en wat verwachten zij van MKB-moderetailers? De meeste modebloggers zijn vrouwelijk en zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. Sommige bloggers bloggen al zes jaar lang, andere zijn net een jaar actief aan het bloggen. Het bloggen is een hobby en wordt naast een studie of baan gedaan. Door samen te werken met winkelketens, online webshops, tijdschriften en online magazines verdienen modebloggers geld. De organisaties betalen geld voor een artikel over de winkel of sturen kleding naar de modebloggers met het verzoek of zij hierover willen schrijven. Een aantal modebloggers is daarom op basis van hun blog een eigen bedrijf begonnen, sommige hebben van hun blog hun bijbaan gemaakt, andere zelfs hun beroep. Modeblogs zijn in de laatste tien jaar uitgegroeid tot een heuse marketingtool. Passie delen Modebloggers begonnen met bloggen om hun passie voor mode te delen, om iets creatiefs te doen naast de studie of om hun Engels te verbeteren. Debbie vertelde dat ze iets naast haar studie wilde gaan doen: Ik wilde graag iets luchtigs naast mijn studie en ik ben altijd geboeid geweest door de manier waarop je jezelf kunt uitdragen en daar wilde ik iets mee doen. Regelmatig schrijven Alle modebloggers die zijn geïnterviewd geven aan dat ze er elke dag minimaal een tot twee uur aan zitten. Het is voor hen een hobby en ze besteden graag elke vrije minuut die ze hebben aan hun blog. Toen Anna- Maria werd gevraagd hoe vaak zij aan haar blog werkt antwoordde zij: Every free minute. Since I m working fulltime it s always in the evening and during the weekends. (...) I would do it more if I could, if I had the time, but now it s like 10 to 15 hours a week. Modebloggers schrijven over outfit Uit de informatieanalyse is gebleken dat modebloggers voornamelijk foto s plaatsen met daarbij korte stukken tekst. Deze teksten variëren van songteksten tot persoonlijke verhalen. De modebloggers vertellen waarom zij een bepaalde outfit dragen, waar ze het hebben gekocht of wat zij zelf vinden van hun kledingstukken. De lezers reageren op de blogposts. In hun reacties worden de modebloggers gecomplimenteerd over hun foto s en outfits. Daarnaast komt het vaak voor dat de lezers reageren en een link van hun eigen modeblog aan het bericht toevoegen. Modebloggers worden gezien als celebs De populaire modebloggers die de top in Nederland hebben bereikt worden steeds meer gezien als een celeb. Vrijwel alle blogposts op de website zijn in samenwerking met een merk of bedrijf en een professionele fotograaf. Zij verdienen veel geld met hun blog en gedragen zich volgens Anne-Maria als beroemdheden. Volgens Debbie vindt er een verschuiving plaats in Nederland, wat ze ook al merkte in Scandinavië. Er wordt verwacht dat de grote bloggers met miljoenen kijkers een samenwerking hebben, dat je denkt, oh leuk plaatje. Alsof het een reclamepagina in een tijdschrift is. Volgens haar kun je beter de niet heel populaire modebloggers gebruiken. Een kleinere blog heeft namelijk nog wel een persoonlijke binding. Volgens Anne kun je je makkelijker identificeren aan niet heel populaire modebloggers. Omdat je ziet wat ze dragen, het komt gewoon van de H&M af, van winkels waar je gewoon binnen kunt lopen. Ook Anne zegt dat je als bedrijf beter kunt samenwerken met de minder populaire bloggers. In het interview met Celine wordt ook haar mening gevraagd, Celine denkt ook dat het leuker is als je iets van de H&M aan hebt, zodat andere mensen het ook kunnen kopen.

27 Pagina 27 Modebloggers verdienen 50 tot 500 euro per artikel Modebloggers kunnen op verschillende manieren geld verdienen met hun blog. Volgens Anna- Maria verdienen bloggers het meest met advertorials en niet met advertenties. Debbie beaamt dit: doordat veel mensen Adblocker3 aan hebben staan worden de advertenties niet altijd weergegeven. Dat is uiteindelijk maar iets van 100 euro per maand. Daar kan ik dus niet van leven. Je moet het echt hebben van samenwerkingen. Bloggers worden uitbetaald door middel van gratis producten, shoptegoed of geld. Debbie vertelt dat ze het liefst shoptegoed ontvangt in ruil voor een artikel. Dan kan ik het zelf uitkiezen en weet je dat ik het vaker zal dragen. Maar het gaat van sneakers tot zelfs designertassen. Christian verdient zo n 400 euro per maand en daarnaast ontvangt hij nog producten. Hij geeft ook aan dat je door middel van samenwerkingen meer verdient dan met affiliate links of advertenties. Kim vertelt dat zij volgens haar berekeningen 80 tot 90 euro mag vragen per artikel, maar in de praktijk geven bedrijven dit vaak niet en ligt het bedrag rond de 50 euro. Verwachtingen afstemmen Wanneer modebloggers samenwerken met een bedrijf wordt er geen contract opgesteld. Hooguit een overeenkomst via , antwoordt Bianca. Wel worden er contracten gesloten wanneer er een langdurige samenwerking wordt aangegaan. Zoals bij Christian, hij werkt schrijft ieder kwartaal een artikel voor Guess. Hiervoor is een contract opgesteld en dat is al met een jaar verlengd. Bertine werkt samen met een webshop en ook zij heeft daar al enkele jaren een contract. Omdat er voor eenmalige samenwerkingen geen contract wordt opgesteld vindt Debbie het heel belangrijk om van te voren afspraken te maken over de samenwerking. Volgens haar komt het voor dat een merk of bedrijf meer van de samenwerking verwacht. Het is altijd meer, meer en meer. Dus als ik een samenwerking aanga, zeg ik duidelijk dat is goed, ik doe er een outfit post mee en ik zet het op Facebook. Dan weten zij wat ze van me kunnen verwachten. Retailers moeten aansluiten bij de stijl van de modeblog Modebloggers zijn bereid samen te werken met MKB-moderetailers. De modebloggers geven aan dat zij samen willen werken omdat zij nieuwe merken, stijlen en producten willen leren kennen. Ze willen op de hoogte zijn van de nieuwste collecties en hier meer informatie over krijgen. Deze nieuwe dingen willen zij graag met hun lezers delen. De belangrijkste voorwaarde voor een samenwerking is, dat de stijl van de retailer aansluit op de stijl van de blogger. Zo vertelt een modeblogger: Allereerst let ik er natuurlijk op of de moderetailer bij mij en mijn blog past. Onderzoeks resultaten Zelf zoeken naar opdrachten Een aantal modebloggers geven aan dat zij zelf op zoek gaan naar opdrachten. Ook in de interviews met de modebloggers wordt aangegeven dat vooral in het begin van hun blogcarrière zij op zoek gaan naar samenwerkingen. Ik weet als blogger het beste wat bij mijn blog/lezers/volgers en eigen stijl past. Voor hen is het vooral belangrijk samen te werken met een blogger die hun doelgroep heeft en waarbij het echt overkomt Op een gegeven moment krijgen modebloggers zoveel aanbiedingen dat zij niet meer zelf op zoek moeten gaan naar nieuwe bedrijven waarvoor of waarover zij kunnen schrijven. Een modeblogger geeft aan dat het absoluut not done is om samenwerkingsverzoeken te versturen in de blogwereld. Dit zou te hebberig overkomen. Een andere modeblogger vertelt dat zij geen verzoeken rondstuurt omdat ze niet weet welke bedrijven hier voor openstaan.

28 Pagina 28 Door wie worden modeblogs gelezen en heeft het lezen van modeblogs een specifiek effect op de lezers? Uit de enquête blijkt dat maar liefst 97% van de respondenten vrouwelijk is. De modebloglezers komen voornamelijk uit Amsterdam en Utrecht. De leeftijd varieert tussen de 12 en 50 jaar, het grootste aantal respondenten is tussen de 21 en 25 jaar. 50 procent van de respondenten heeft HBO gestudeerd. De meeste respondenten zijn in loondienst of studeren. Figuur 5. Wat is je leeftijd? Onderzoeks resultaten Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat ze geïnteresseerd zijn in mode. Niet iedereen heeft namelijk aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in mode, maar zij bekijken modeblogs voor inspiratie of meer informatie over een merk. De doelgroep doet inspiratie op via modeblogs, tijdschriften en online shops (zie figuur 6). 23 procent van de respondenten is het eens met de stelling: Ik ben altijd aan het shoppen, maar ik koop niet altijd iets. Ik ben niet op zoek naar aanbiedingen maar ze halen me over tijdens het etalage kijken. 22 procent van de respondenten is het eens met de stelling: Ik ga op onderzoek uit voor aankoop. Ik bekijk het product dat ik wil kopen meermaals in de hoop op een prijsverlaging of aanbieding. Figuur 6. Waar haal je het vaakst mode inspiratie vandaan? Inspiratie Modeblogs 97 Tijdschriften 73 Online shops 59 Winkels 52 Vrienden 26 Familie 3 Anders: straat, tv, instagram 10 Aantal Totaal 320 Blogs worden dagelijks gelezen De respondenten zijn gevraagd hoeveel modeblogs zij volgden maar ook hoeveel blogs zij daadwerkelijk lazen. De helft, 50% van de respondenten, volgt minder dan tien modeblogs. Terwijl 12% van de respondenten aangeeft dat ze zelfs meer dan 100 modeblogs volgen, terwijl slechts 3% van de respondenten aangeeft dat ze meer dan 100 modeblogs leest. De respondenten zijn gevraagd aan te geven hoeveel blogs zij volgen. Daarna werd aan hen gevraagd hoeveel blogs ze lezen. Deze vragen zijn gesteld om erachter te komen of het vooroordeel klopte dat modebloglezers voornamelijk plaatjes kijken en niet daadwerkelijk de modeblog lezen. Door de resultaten naast elkaar te zetten wordt dit duidelijk (zie figuur 7 en 8). Figuur 7. Geef aan hoeveel blogs je volgt Volgen Aantal Minder dan tot tot Meer dan Figuur 8. Geef aan hoeveel blogs je leest Lezen Aantal Minder dan tot tot Meer dan 100 3

29 Pagina 29 Het gemiddelde van de frequentie van het bekijken van een blog verschilt van elke dag tot een paar keer per week (zie figuur 9). De modebloglezers lezen het liefst outfit of the day -artikelen en streetstyle posts. Figuur 9. Hoe vaak lees je modeblogs? Outfit of the day-posts zijn het populairst Zo blijkt uit de informatieanalyse en de enquête die onder de modebloglezers is afgenomen. Uit de informatieanalyse wordt duidelijk dat outfit of the day-posts het meest aanwezig zijn op blogs en ook de meeste reacties krijgen van lezers. In de enquête geven de lezers aan dat zij het liefst outfit of the day-posts lezen. Dit is tevens ondervonden in het participerend onderzoek. In Google Analytics was duidelijk te zien dat een outfit of the day-post meer bezoekers naar de website trekt. Onderzoeks resultaten Inspiratie opdoen en op de hoogte zijn van de laatste trends De respondenten geven door middel van verschillende stellingen aan dat zij voornamelijk geïnteresseerd zijn in het vinden van informatie over de laatste trends en er wordt duidelijk dat modebloglezers naar modeblogs kijken om inspiratie op te doen. 54% van de respondenten geeft aan dat zij het zeer eens zijn met de stelling: Ik volg modeblogs voor inspiratie, zie figuur % van de respondenten volgt modeblogs om meer te weten te komen over de laatste trends, zie figuur 11. Figuur 10. Modeblogs volgen ter inspiratie Ik volg modeblogs om inspiratie op te doen. Zeer mee oneens 0 Mee oneens 2 Gedeeltelijk mee oneens 1 Gedeeltelijk mee eens 16 Mee eens 30 Zeer mee eens 59 Figuur 11. Modeblogs volgen om meer te weten te komen over de laatste trends

30 Pagina 30 Modeblogs hebben effect op de lezers 93% van de respondenten geeft aan dat ze weleens iets heeft gekocht nadat ze het op een blog heeft zien staan. Daarnaast is 62% van de respondenten het eens met de stelling een review van een product door een modeblogger heeft invloed op mij. Meer dan de helft van de respondenten (56%) geeft aan dat zij geneigd is eerder een product te kopen als ze het heeft gezien op een modeblog. 35% van de respondenten is het eens met de stelling ik koop vaak producten die een modeblogger adviseert en 46% van de respondenten is het eens met de stelling modebloggers hebben invloed op mijn keuze van kledingmerken. Figuur 12. Een review heeft invloed op mij Onderzoeks resultaten Figuur 13. Ik koop eerder een product als ik het heb gezien

31 Pagina 31 Authenticiteit van belang 66% van de respondenten vindt dat de inhoud van de modeblog de mening is van de modeblogger. 69% van de respondenten vertrouwt erop dat een modeblogger zijn of haar eerlijke mening geeft over een merk. 82% van de respondenten is zich ervan bewust dat modebloggers schrijven over producten die ze hebben gekregen. Dat modebloggers geld verdienen met bloggen vindt 77% prima. 51% van de respondenten geeft aan dat ze liever modeblogs lezen waarin wordt aangegeven of een product gratis is verkregen. Figuur 14. Ik vertrouw erop dat een modeblogger zijn/haar eerlijke mening geeft Onderzoeks resultaten Figuur 15. Ik vind het OK dat modebloggers geld krijgen van een merk om over een bepaald product te schrijven

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen

HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES. Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen HOE INTERACTIEVE TECHNOLOGIE DE KLANT KAN BEINVLOEDEN IN HET WINKELPROCES Afstudeerscriptie: Jolien van der Meulen Colofon Student: Jolien van der Meulen Studentnummer: 098075 Bedrijf: Kenniscentrum Design

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Onderzoeks rapportage.

Onderzoeks rapportage. Onderzoeks rapportage. RICK VAN DER HEIDEN YOURI ROGGEVEEN NICK MATTHIJSSE WOUTER VAN DER KAMP CONCEPT & STRATEGIE PROTOTYPING INTERACTION DESIGN VISUAL DESIGN Inleiding. Het specialisme van Coolblue komt

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Sponsoring via Sociale Media

Sponsoring via Sociale Media Sponsoring via Sociale Media Onderzoek naar de attitude ten aanzien van de sponsor bij online volgers van de gesponsorde sporter Bart Smarius Underlined Datum: 28-05-2013 Master in Marketing Management

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie Eindredactie: Mieke Sobering Rechten Op dit rapport

Nadere informatie

Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten?

Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? Engagement tussen donateur en voordekunst Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? Bonny Ruijter bonny.ruyter@gmail.com 500546093 Begeleiders: Sanne t Hooft CMD

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button?

Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Eindverslag Afstuderen ------------------------------------------------------------- Hoe kan een Chinese ICT er Amsterdam liken zonder button? Onderzoek naar de mogelijkheden om hoog opgeleide Chinese

Nadere informatie

Utrecht, september 2012. NHL Hogeschool Rengerslaan 10 8917DD Leeuwarden

Utrecht, september 2012. NHL Hogeschool Rengerslaan 10 8917DD Leeuwarden Utrecht, september 2012 Projectcoach: Mentor: Onderzoeker: Sake Jan Velthuis Eric Voigt Peter Dijkgraaf NHL Hogeschool Rengerslaan 10 8917DD Leeuwarden Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1. Opzet van

Nadere informatie

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen

Een kwestie van mentaliteit. Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen Een kwestie van mentaliteit Matthijs Rotte en Niniane Veldhoen 2 Een kwestie van mentaliteit In opdracht van: CELL (Crossmedia Experience Learning Laboratory) Auteurs: Matthijs rotte (1131518) Niniane

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie