Invulformulier nominaties NCT 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulformulier nominaties NCT 2015"

Transcriptie

1 Invulformulier nominaties NCT 2015 Naam gemeente: Veenendaal Contactpersoon: Roeland Tameling Telefoon/ / Het is niet de eerste keer dat Veenendaal een formulier mag invullen voor de Nationale Citymarketing Trofee. We zijn er trots op dat we weer genomineerd zijn, maar we beseffen dat een aantal antwoorden op onderstaande vragen de jury bekend zullen voorkomen. Goede citymarketing is immers herkenbaar aan een consistente strategie. Onze doelstellingen, doelgroepen en aanpak zijn in de basis gehandhaafd sinds de oprichting van de stichting Promotie Veenendaal vijf jaar geleden. We zijn er trots op, dat we die lijn hebben kunnen doorzetten waar andere gemeenten bezuinigingen en koerswijzigingen hebben doorgevoerd. Wij geloven namelijk niet in losse flodders maar in het verankeren van je boodschap in structurele marketingcommunicatie en (nog belangrijker!) relevante, aansprekende productontwikkeling. 1. Wat zijn de doelstellingen van citymarketing (o.a. kernwaarden) in uw gemeente: Veenendaal is een jonge en ondernemende, groeiende stad tussen Utrecht en Arnhem met een dorps karakter en een groot winkelhart. De merkwaarden van de stad zijn gekozen: winkelstad, ICT en gezin. In bijlage 1 is een overzicht van de kernwaarden en de marketingstrategie van Veenendaal opgenomen. De kernwaarden van de stichting Promotie Veenendaal zijn: Be good & tell it: Promotie is slechts onderdeel van citymarketing Wie kiest, wordt gekozen: Slogans e.d. zijn niet de essentie Ken je klant: Denk vanuit behoeften doelgroepen Citymarketing is geen sprintje, maar een marathon: Weet wat je kunt en wie je bent Beweren is bewijzen: Vervolgens productontwikkeling en promotie 1 Statutaire doelstellingen zijn Het positief beïnvloeden van de naamsbekendheid en het gewenste imago van Veenendaal Het trekken van meer bewoners en ondernemende organisaties ( bedrijven ) naar Veenendaal, en het trekken van bezoekers die langer verblijven en meer besteden Het bijdragen aan een gevoel van welbevinden van bewoners, bezoekers en bedrijven in Veenendaal 2. Hoe is citymarketing ingebed in het beleid. O.a. bestaat er een nota citymarketing, hoe ziet de beleidsmatige samenhang met andere beleidsvelden (economie, cultuur, welzijn, sport en infrastructuur) eruit. Is de nota citymarketing vastgesteld door de gemeenteraad? De marketingstrategie, die in 2010 is vastgesteld door het bestuur van de stichting Promotie Veenendaal, vormt nog steeds de basis van gemeentelijk beleid. In 2014 heeft het nieuwe College van Burgemeester & Wethouders in het Raadsprogramma De Kracht van Veenendaal expliciet bevestigd deze strategie te blijven steunen. Dat vertaalt zich onder meer in de nota Evenementenbeleid Veenendaal Verrast, die in 2014 is opgesteld en onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld, waarbij onze kernwaarden en doelgroepen de basis vormen voor ondersteuning van evenementen de nota Economie & Werk, De Kracht van Ondernemend Veenendaal, waarvoor in 2014 met ondernemers de basis is gelegd. Deze is onlangs gepubliceerd en onze focus op ICT heeft zich onder meer vertaald in de ontwikkeling van de ICT Campus Veenendaal de Woonvisie Veenendaal is in 2014 opgesteld en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin wordt expliciet vastgelegd, dat de woonmarketing een gezamenlijke

2 verantwoordelijkheid is en onder regie van de citymarketingorganisatie verder moet worden uitgebouwd. 3. Hoe is citymarketing in uw gemeente georganiseerd? Binnen de gemeentelijke organisatie? Of in een externe organisatie buiten de gemeentelijke organisatie? Wat is de beweegreden geweest om voor deze opzet te kiezen? Gemeente Veenendaal opdrachtgever Ondernemend Veenendaal opdrachtgever Promotie Veenendaal o.a. Regio FoodValley, Netwerk Citymarketing Nederland, Economic Board Utrecht wonen werken bezoeken o.a. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost, Patrimonium, Eijerkamp o.a. Bedrijvenkring Veenendaal, Ondernemersfonds Veenendaal, ICT Valley o.a. Winkelstad Veenendaal, Sportservice, VVV de Vallei 2 Organogrammen zijn soms een papieren werkelijkheid. Daarom lichten we bovenstaande graag toe met het uitgangspunt follow the money. Want daaruit kun je daadwerkelijke betrokkenheid halen. In bovenstaande schema kunt u zien, dat de citymarketingorganisatie de afgelopen periode verder is gegroeid naar volwassenheid. We zijn de pioniersfase ontstegen en hebben een succesvolle publiek-private vorm van samenwerking gevonden. Sinds 2013 wordt de helft van onze structurele budget gefinancierd door het bedrijfsleven via het Ondernemersfonds en jaarlijks wordt op basis van een zakelijke terug- en vooruitblik besloten of en hoe deze samenwerking wordt voortgezet. Zo blijft citymarketing niet een speeltje van de gemeente, maar is ondernemend Veenendaal ook nauw betrokken bij de doelstellingen, activiteiten en resultaten. Naast deze structurele financiering door de twee genoemde opdrachtgevers wordt jaarlijks ook (op basis van ons activiteitenplan) budget beschikbaar gesteld voor specifieke out-of-pocket marketingkosten op projectbasis. Grofweg als volgt: Branding wordt primair gefinancierd door de Gemeente Veenendaal, net als Wonen Projectkosten voor Werken worden voor de helft betaald door het bedrijfsleven, voor de helft door de Gemeente Veenendaal De stichting Winkelstad Veenendaal hevelt sinds 2014 haar budget ten behoeve van marketingprojecten rechtstreeks over naar Promotie Veenendaal. De voordelen van deze aanpak zijn evident: Slagkracht door onafhankelijkheid, maar draagvlak door betrokkenheid Zekerheid door structurele afspraken, maar investeringsruimte door projectfinanciering Inbedding in de gemeenschap o.a. door brede bestuurssamenstelling, maar zakelijke afspraken met opdrachtgevers

3 4. Op welke wijze en in welke werkt de gemeente en/of citymarketing organisatie samen met stakeholders (zoals bewonersorganisatie, kamer van koophandel, winkeliersvereniging, etc.)? Veenendaal moet binnen de regio een nog sterker merk worden, waardoor de positie van Veenendaal binnen de regio onbetwist is en de regioverzorgende functie van de gemeente verder versterkt wordt. Daarom streeft de stichting Promotie Veenendaal ernaar, om samen met partners zoals de Gemeente Veenendaal, het georganiseerde bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen te werken aan een structurele citymarketing van Veenendaal. Samenwerking binnen de Regio FoodValley is daarvoor de basis. Zie ook het illustratieve organogram bij vraag 3. In het bestuur van de stichting Promotie Veenendaal (dat wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter) zijn bovendien de volgende organisaties en platforms vertegenwoordigd: Bedrijvenkring Veenendaal Winkelstad Veenendaal Cultuursector Veenendaal VVV Regio Vallei Samenwerkende woningbouworganisaties Sportservice Veenendaal 5. Welke doelgroepen heeft u beoogd te bereiken? Hoe heeft u dat gedaan? Wonen: jonge gezinnen en potentiële retourmigranten Werken: ICT ondernemingen en bestaand bedrijfsleven Bezoeken: funshoppers uit de regio en inwoners Veenendaal Een willekeurige selectie van hoogtepunten uit 2014 per doelgroep: WONEN: EIGEN INWONERS - Actie Veenendaal Verkent om trouwe inwoners te belonen was binnen twee dagen uitverkocht: meer dan 200 deelnemers bezochten in totaal 11 bijzondere locaties. WONEN: RETOURMIGRANTEN - De Terug naar Thuis campagne was een actie met minimale kosten, maar maximaal bereik: onder meer mediaberichten in Telegraaf, AD, Radio 1, SBS6 Hart van Nederland, RTV Utrecht en NU.nl. De campagne bestond uit: o Uitgave Babysit strippenkaart o Masterclass Hoe verkoop je Veenendaal voor opa s en oma s o Nieuwbouwbeurs Veenendaal o Kleinkinderen als V.I.Pietjes bij intocht Sinterklaas WERKEN: EIGEN ONDERNEMERS EN ICT SECTOR - Mede dankzij een uitgekiende inbound marketing campagne is het bezoek aan in een jaar tijd meer dan verdrievoudigd WERKEN: ICT ONDERNEMINGEN - Inmiddels hebben diverse ICT-bedrijven zich in Veenendaal gevestigd, mede op basis van onze profilering als ICTcentrum van de regio. WINKELEN: GEZELLIGE GEZINNEN UIT DE REGIO - Aan de eerste editie van de gecombineerde on- en offline campagne Spot & Shop in maart 2014 deden ruim 2300 mensen mee. Er bleken tevens bijna 20% meer bezoekers naar de binnenstad te zijn gekomen tijdens het Shoppingfestival. 3

4 6a. kosten-/baten: wat heeft u gedaan om de effecten van citymarketing in 2014 aantoonbaar te maken? Zijn er vooraf duidelijk meetbare (SMART) doelen geformuleerd? Is er vooraf onderzoeksbudget gereserveerd? Wij meten op drie niveaus, namelijk strategisch, tactisch en operationeel. Hiervoor is beperkt onderzoeksbudget beschikbaar, in lijn met de omvang van ons marketingbudget. Wij maken graag gebruik van onderzoeksgegevens die anderen beschikbaar stellen, werken met eenvoudig beschikbare indicatoren zoals metingen van bezoekersgedrag op onze online platforms en we werken veel samen met onderwijsinstellingen voor onderzoeksopdrachten. Concreet vertaalt levert dat de volgende aanpak op: Strategisch: vooral voortgang richting gezamenlijke stippen op de horizon meten Wonen: is het aantal inwoners uit de doelgroepen absoluut gestegen? Hiervoor worden beschikbare data uit CBS Statline gebruikt Werken: is het percentage ICT-ers in de beroepsbevolking gestegen? Hiervoor worden de PAR-statistieken (Provinciaal Arbeidsplaatsen Register) geanalyseerd. Winkelen: is het aantal bezoekers aan de binnenstad op peil gebleven? Hiervoor worden GSM signalen van bezoekers aan de binnenstad opgevangen en verwerkt door BlueMark. Tactisch: in welke mate worden onze kernwaarden en onze positionering herkend door de door ons vastgestelde doelgroepen? Jaarlijks laten wij de mediascan uitvoeren: in Lexis Nexis (database van nationale kranten) zoeken hogeschoolstudenten of en hoe Veenendaal in het nieuws is gekomen. Twee hogeschoolstudenten voeren op basis van de systematiek van onze eerste imagometing een eenmeting per doelgroep uit op basis van enquêtes, klantenpanels en diepte interviews. Operationeel: zijn de projecten die we van plan waren uit te voeren gerealiseerd met het gewenste resultaat? In ons marketingplan hebben we de ambitie vastgelegd om minimaal 50% van de projecten uit te voeren en daarmee minstens 75% van de gewenste resultaten te realiseren. 4 6b. kosten-/baten: wat kunt u zeggen over de effecten van citymarketing in 2014? Wat doet 1 euro van de overheid? Wat is de multiplier? Tijdens het Nationaal Congres Citymarketing 2013 in Rotterdam werd terecht de vraag gesteld Hoe werkt de multiplier' en bestaat die wel? Vraag 1 is: wat is het basisbedrag waarover je het eventuele multiplier effect berekent? Is dat alleen het budget dat de Gemeente investeert in de prestatieovereenkomst met de citymarketingorganisatie, de jaarlijkse begroting van de citymarketingorganisatie of zijn het alle inspanningen die ertoe bijdragen dat het complexe product stad beter aansluit bij de wensen ven de geselecteerde doelgroepen? Vraag 2 is: in welke mate en op welke manier is er een oorzaak-gevolg relatie aan te wijzen tussen deze investeringen en het gedrag van de doelgroepen? Over deze en alle bijbehorende vragen hebben we regelmatig constructieve discussies in Veenendaal en we hebben al eerder vastgesteld, dat op dit onderwerp nog veel fundamenteel onderzoek gewenst is. Dat neemt niet weg, dat Veenendaal ervan overtuigd is, dat structurele citymarketing loont. Dat blijkt onder meer uit de volgende indicatoren op basis van onze effectmetingen zoals beschreven bij vraag 6a: Strategisch: Wonen: is het aantal inwoners uit de doelgroepen absoluut gestegen? Ja, maar minder snel dan verwacht door de macro-ontwikkelingen in de huizenmarkt Werken: is het percentage ICT-ers in de beroepsbevolking gestegen? Ja. Kanttekening: dit is deels gerealiseerd door toename van het aantal ICT-ers, maar ook door afname van werkgelegenheid in andere sectoren.

5 Winkelen: is het aantal bezoekers aan de binnenstad op peil gebleven? Het aantal bezoekers is in 2014 licht gedaald, maar in vergelijking met concurrenten als Amersfoort en Ede doen we het heel goed: die steden hebben de afgelopen periode enorme dalingen in bezoekersaantallen gehad. Tactisch: De uitkomsten van de mediascan over 2014 zijn nog niet bekend, maar komen binnenkort beschikbaar. De studenten ronden voor deze zomer hun onderzoek naar het imago van Veenendaal af. Hun voorlopige conclusies: op de thema s waarmee Veenendaal zich de afgelopen jaren heeft geprofileerd (Winkelstad, ICT Centrum in Regio FoodValley, Gezinsstad) is de stad bekender en beminder geworden bij haar doelgroepen. Operationeel: Uit het resultatenoverzicht blijkt, dat we meer dan 80% procent van alle projecten hebben uitgevoerd met eveneens in totaal ruim 80% procent van de gewenste resultaten. Minstens zo belangrijk als indicator is de mate, waarin belanghebbenden bereid zijn om te (blijven) investeren in de citymarketing van Veenendaal. Dat is voor de stichting Promotie Veenendaal een belangrijke graadmeter, want het geeft aan dat betrokkenen het gevoel hebben dat hun investeringen in de afgelopen jaren voldoende hebben opgebracht; put your money where your mouth is. Die bereidheid is er en naast de stabiele structurele financiering voor Promotie Veenendaal is het operationeel marketingbudget vanuit de gezamenlijke partners meer dan verdrievoudigd (nog afgezien van de investeringen in natura). 7a. Kunt u inzicht geven over de breedte en diepte van de uitgevoerde citymarketingactiviteiten in 2014? Graag hier een overzicht van de soorten activiteiten op genreniveau. O.a. onderzoek/resultaat, publiciteit/pr, netwerk/draagvlak. Grofweg zijn de activiteiten van Promotie Veenendaal als volgt te verdelen: Onderzoek: verzamelen beschikbare externe data eigen onderzoeken analyseren eigen data (vooral gedrag online bezoekers) Gevraagd advies: regelmatig overleg met burgemeester, andere bestuurders en betrokkenen gemeentebrede werkgroepen zoals Kerngroep ICT, werkgroep Cultuur, Promotie en Evenementen, werkgroep Communicatie Ondernemend Veenendaal Ongevraagd advies: Beleidsinitiatieven zoals voorzet voor evenementenbeleid en woonmarketing Reageren op initiatieven van anderen zoals regionale omroepsamenwerking en VVV organisatie Uitvoering marketingactiviteiten zoals omschreven in ons marketingactieplan Ondersteuning relevante activiteiten van anderen, zoals initiatief Glazen Huis Veenendaal Bijeenbrengen van relevante partners O.a. 750 bezoekers aan netwerkevents bij nieuwe Van der Valk Uitgebreid en divers ambassadeursnetwerk met o.a. DJ Nicky Romero, gospelzanger Kees Kraaijenoord en Tweede Kamerlid Bram van Ojik 5 7b. Kunt u een overzicht geven van kenmerkende en/of spraakmakende activiteiten over uw gemeente in 2014? (optioneel en graag als bijlage toevoegen; mogelijk ook (deel van)jaarverslag) We zijn heel trots op campagnes zoals 'Terug naar Thuis' waarbij opa's en oma's als Veenendaal verkopers werden ingezet en Veenendaal Verkent voor trouwe inwoners. Bij deze acties hebben inwoners van Veenendaal actief meegeholpen en de handen uit de mouwen gestoken. Soms met een

6 knipoog, maar altijd met een serieuze ondertoon. Samen werken we aan een Veenendaal om trots op te zijn. Speciale vermelding verdient ook onze in 2014 gestarte campagne om ICT bedrijven met online marketingacties naar de stad te lokken. Bij vraag 9 lichten we dat graag toe. Zie voor een volledig inhoudelijk en systematisch overzicht van de behaalde resultaten het meerjarenverslag op 8. Vindt u dat er ten opzichte van vorig jaar progressie met citymarketing is gemaakt? Graag concrete punten noemen. Ja. Maar wat we nog belangrijk vinden: we hebben vooral de stijgende lijn in onze ontwikkeling vanaf de start van Promotie Veenendaal doorgezet. Vijf jaar geleden heeft Promotie Veenendaal haar Strategisch Marketingplan opgesteld en dit is door de Gemeente Veenendaal en andere stakeholders omarmd. In 2014 zijn deze uitgangspunten weer eens tegen het licht gehouden en herbevestigd. De strategie is dus ongewijzigd: het belang van consistent een boodschap uitdragen en op basis van je merkbeloften invulling aan je activiteiten is ook niet te onderschatten. Wel is op basis van de strategiesessies besloten om bij de uitvoering van marketingcommunicatie activiteiten meer het accent te leggen op online marketing. Dat past bij onze gewenste profilering, bij de behoefte aan meetbare resultaten en bij de wens om onze beperkte middelen efficiënt en effectief in te zetten. Daarnaast is onze wens om niet alleen doelgroepen op het gebied van winkelen, maar ook specifiek op de thema s wonen en ondernemen aan te spreken succesvol gerealiseerd. Dat heeft de volgende verbeteringen ten opzichte van het vorig jaar opgeleverd: WONEN: De campagne Terug naar Thuis is in najaar 2014 met ongekend succes uitgerold. Woensdag 22 oktober zijn 20 opa's en oma's door Eijerkamp Wonen, Slapen en Design en Promotie Veenendaal opgeleid tot Veenendaal Verkopers. En meer dan (ex-) Veenendalers hebben een Veenendaal Babysit Strippenkaart ontvangen. Als vervolg hierop organiseerden we de Nieuwbouwbeurs en nodigden we alle mensen die uit Veenendaal zijn verhuisd, om 15 november de intocht van Sinterklaas in Veenendaal bij te wonen. Ze werden o.a. gewezen op de startersleningen die voor hen beschikbaar zijn. De actie om opa's en oma's als onbetaalde sales medewerkers voor een stad in te zetten heeft enorm veel aandacht gekregen in de landelijke media. Zie WERKEN: Verschuiving naar online marketingactiviteiten: op korte termijn direct meetbare operationele resultaten maar ook een stevige basis voor structureel relatiemanagement van relevante doelgroepen. Concreet: unieke website bezoeken, lezers van blogs op en 3 ICT-bedrijven naar Veenendaal verhuisd (175 medewerkers). WINKELEN: Enkele maanden geleden verschenen in de media berichten waarin werd beweerd dat Het Nieuwe Winkelen zou zijn geflopt. Wij kunnen niet voor andere steden spreken, maar in Veenendaal zijn we ons er nog steeds terdege van bewust dat het gedrag van consumenten de afgelopen jaren fundamenteel veranderd is en de rol van internet bij shopping alleen nog maar belangrijker zal worden. In 2014 hebben we met beperkte middelen onze aanpak hiervoor verder verbeterd en aangescherpt waar nodig: o.a. digitaal parkeren (automatisch kentekens scannen en acheraf online betalen) en meer combinaties tussen on- en offline communicatie. Zo kregen deelnemers met smartphones aan onze Spot & Shop actie voorkennis via hun mobiele telefoon waardoor ze met een spelelement extra konden profiteren van waanzinnige aanbiedingen in Winkelstad Veenendaal. En in 2015 zetten we die trend door met o.a. de Winweken, en een vernieuwde website inclusief winkelreviews. 6

7 9. Op welke wijzen en met welke activiteiten, hebben de citymarketing-activiteiten van uw gemeente een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied citymarketing en/of zijn innovatief te noemen op citymarketing gebied. De Terug naar Thuis aanpak is al uitvoerig beschreven, dus die hoeven we niet verder toe te lichten. Onze inbound marketing campagne wel. Veenendaal is namelijk sinds 2014 de eerste stad die Inbound marketing als citymarketinginstrument inzet. Ondernemend Veenendaal heeft inbound marketingactiviteiten opgestart, met als doel het positioneren van Veenendaal als beste vestigingslocatie voor ICT bedrijven. Ter toelichting: in de traditionele outbound Marketing staat het push mechanisme centraal, terwijl inbound marketing juist gebruik maakt van de pullstrategie. De kernactiviteiten binnen onze inbound marketingcampagne op www2.ondernemendveenendaal.nl/blog zijn: Het creëren van waardevolle en opmerkelijke content Het delen van deze kennis via internet en social media Creëren en delen op basis van de juiste zoekwoorden (zoekmachine-optimalisatie) En vooral het aangaan van interactie met bezoekers, leads en klanten De huidige campagne om bedrijven buiten Veenendaal attent te maken op de vestigingsmogelijkheden lijkt vruchten af te werpen en wordt daarom met volle kracht voortgezet in Het project is ook een goed voorbeeld van het belang van goede samenwerking tussen partijen in een citymarketingproject: Promotie Veenendaal is projectleider en voert regie, grotendeels uitvoering Gemeente Veenendaal werkt actief mee met inhoud, financiering en projectondersteuning Overige partners Ondernemend Veenendaal worden ingezet voor content, budget en contacten ICT ondernemers uit Veenendaal bloggen ICT bedrijf One4Marketing uit Veenendaal is ingehuurd voor optimaal gebruik Hubspot software 7 De campagne is ingebed in een breder acquisitieplan, dat onder regie van de Taskforce Ondernemend Veenendaal wordt uitgevoerd met de Gemeente Veenendaal als projectleider.

8 Bijlage 1: kernwaarden Gemeente Veenendaal 8

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Toerisme & congressen Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 1 Inhoud Kennis & Innovatieagenda metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014

Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Samen met anderen. Jaarverslag Nierstichting 2014 Alles op alles. Als je nieren niet werken, dan ga je dood. Professor Willem Kolff (1911-2009) wilde zich daar niet bij neerleggen. Hij zette alles op alles

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie