Invulformulier nominaties NCT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Invulformulier nominaties NCT 2015"

Transcriptie

1 Invulformulier nominaties NCT 2015 Naam gemeente: Veenendaal Contactpersoon: Roeland Tameling Telefoon/ / Het is niet de eerste keer dat Veenendaal een formulier mag invullen voor de Nationale Citymarketing Trofee. We zijn er trots op dat we weer genomineerd zijn, maar we beseffen dat een aantal antwoorden op onderstaande vragen de jury bekend zullen voorkomen. Goede citymarketing is immers herkenbaar aan een consistente strategie. Onze doelstellingen, doelgroepen en aanpak zijn in de basis gehandhaafd sinds de oprichting van de stichting Promotie Veenendaal vijf jaar geleden. We zijn er trots op, dat we die lijn hebben kunnen doorzetten waar andere gemeenten bezuinigingen en koerswijzigingen hebben doorgevoerd. Wij geloven namelijk niet in losse flodders maar in het verankeren van je boodschap in structurele marketingcommunicatie en (nog belangrijker!) relevante, aansprekende productontwikkeling. 1. Wat zijn de doelstellingen van citymarketing (o.a. kernwaarden) in uw gemeente: Veenendaal is een jonge en ondernemende, groeiende stad tussen Utrecht en Arnhem met een dorps karakter en een groot winkelhart. De merkwaarden van de stad zijn gekozen: winkelstad, ICT en gezin. In bijlage 1 is een overzicht van de kernwaarden en de marketingstrategie van Veenendaal opgenomen. De kernwaarden van de stichting Promotie Veenendaal zijn: Be good & tell it: Promotie is slechts onderdeel van citymarketing Wie kiest, wordt gekozen: Slogans e.d. zijn niet de essentie Ken je klant: Denk vanuit behoeften doelgroepen Citymarketing is geen sprintje, maar een marathon: Weet wat je kunt en wie je bent Beweren is bewijzen: Vervolgens productontwikkeling en promotie 1 Statutaire doelstellingen zijn Het positief beïnvloeden van de naamsbekendheid en het gewenste imago van Veenendaal Het trekken van meer bewoners en ondernemende organisaties ( bedrijven ) naar Veenendaal, en het trekken van bezoekers die langer verblijven en meer besteden Het bijdragen aan een gevoel van welbevinden van bewoners, bezoekers en bedrijven in Veenendaal 2. Hoe is citymarketing ingebed in het beleid. O.a. bestaat er een nota citymarketing, hoe ziet de beleidsmatige samenhang met andere beleidsvelden (economie, cultuur, welzijn, sport en infrastructuur) eruit. Is de nota citymarketing vastgesteld door de gemeenteraad? De marketingstrategie, die in 2010 is vastgesteld door het bestuur van de stichting Promotie Veenendaal, vormt nog steeds de basis van gemeentelijk beleid. In 2014 heeft het nieuwe College van Burgemeester & Wethouders in het Raadsprogramma De Kracht van Veenendaal expliciet bevestigd deze strategie te blijven steunen. Dat vertaalt zich onder meer in de nota Evenementenbeleid Veenendaal Verrast, die in 2014 is opgesteld en onlangs door de gemeenteraad is vastgesteld, waarbij onze kernwaarden en doelgroepen de basis vormen voor ondersteuning van evenementen de nota Economie & Werk, De Kracht van Ondernemend Veenendaal, waarvoor in 2014 met ondernemers de basis is gelegd. Deze is onlangs gepubliceerd en onze focus op ICT heeft zich onder meer vertaald in de ontwikkeling van de ICT Campus Veenendaal de Woonvisie Veenendaal is in 2014 opgesteld en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin wordt expliciet vastgelegd, dat de woonmarketing een gezamenlijke

2 verantwoordelijkheid is en onder regie van de citymarketingorganisatie verder moet worden uitgebouwd. 3. Hoe is citymarketing in uw gemeente georganiseerd? Binnen de gemeentelijke organisatie? Of in een externe organisatie buiten de gemeentelijke organisatie? Wat is de beweegreden geweest om voor deze opzet te kiezen? Gemeente Veenendaal opdrachtgever Ondernemend Veenendaal opdrachtgever Promotie Veenendaal o.a. Regio FoodValley, Netwerk Citymarketing Nederland, Economic Board Utrecht wonen werken bezoeken o.a. Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost, Patrimonium, Eijerkamp o.a. Bedrijvenkring Veenendaal, Ondernemersfonds Veenendaal, ICT Valley o.a. Winkelstad Veenendaal, Sportservice, VVV de Vallei 2 Organogrammen zijn soms een papieren werkelijkheid. Daarom lichten we bovenstaande graag toe met het uitgangspunt follow the money. Want daaruit kun je daadwerkelijke betrokkenheid halen. In bovenstaande schema kunt u zien, dat de citymarketingorganisatie de afgelopen periode verder is gegroeid naar volwassenheid. We zijn de pioniersfase ontstegen en hebben een succesvolle publiek-private vorm van samenwerking gevonden. Sinds 2013 wordt de helft van onze structurele budget gefinancierd door het bedrijfsleven via het Ondernemersfonds en jaarlijks wordt op basis van een zakelijke terug- en vooruitblik besloten of en hoe deze samenwerking wordt voortgezet. Zo blijft citymarketing niet een speeltje van de gemeente, maar is ondernemend Veenendaal ook nauw betrokken bij de doelstellingen, activiteiten en resultaten. Naast deze structurele financiering door de twee genoemde opdrachtgevers wordt jaarlijks ook (op basis van ons activiteitenplan) budget beschikbaar gesteld voor specifieke out-of-pocket marketingkosten op projectbasis. Grofweg als volgt: Branding wordt primair gefinancierd door de Gemeente Veenendaal, net als Wonen Projectkosten voor Werken worden voor de helft betaald door het bedrijfsleven, voor de helft door de Gemeente Veenendaal De stichting Winkelstad Veenendaal hevelt sinds 2014 haar budget ten behoeve van marketingprojecten rechtstreeks over naar Promotie Veenendaal. De voordelen van deze aanpak zijn evident: Slagkracht door onafhankelijkheid, maar draagvlak door betrokkenheid Zekerheid door structurele afspraken, maar investeringsruimte door projectfinanciering Inbedding in de gemeenschap o.a. door brede bestuurssamenstelling, maar zakelijke afspraken met opdrachtgevers

3 4. Op welke wijze en in welke werkt de gemeente en/of citymarketing organisatie samen met stakeholders (zoals bewonersorganisatie, kamer van koophandel, winkeliersvereniging, etc.)? Veenendaal moet binnen de regio een nog sterker merk worden, waardoor de positie van Veenendaal binnen de regio onbetwist is en de regioverzorgende functie van de gemeente verder versterkt wordt. Daarom streeft de stichting Promotie Veenendaal ernaar, om samen met partners zoals de Gemeente Veenendaal, het georganiseerde bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen te werken aan een structurele citymarketing van Veenendaal. Samenwerking binnen de Regio FoodValley is daarvoor de basis. Zie ook het illustratieve organogram bij vraag 3. In het bestuur van de stichting Promotie Veenendaal (dat wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter) zijn bovendien de volgende organisaties en platforms vertegenwoordigd: Bedrijvenkring Veenendaal Winkelstad Veenendaal Cultuursector Veenendaal VVV Regio Vallei Samenwerkende woningbouworganisaties Sportservice Veenendaal 5. Welke doelgroepen heeft u beoogd te bereiken? Hoe heeft u dat gedaan? Wonen: jonge gezinnen en potentiële retourmigranten Werken: ICT ondernemingen en bestaand bedrijfsleven Bezoeken: funshoppers uit de regio en inwoners Veenendaal Een willekeurige selectie van hoogtepunten uit 2014 per doelgroep: WONEN: EIGEN INWONERS - Actie Veenendaal Verkent om trouwe inwoners te belonen was binnen twee dagen uitverkocht: meer dan 200 deelnemers bezochten in totaal 11 bijzondere locaties. WONEN: RETOURMIGRANTEN - De Terug naar Thuis campagne was een actie met minimale kosten, maar maximaal bereik: onder meer mediaberichten in Telegraaf, AD, Radio 1, SBS6 Hart van Nederland, RTV Utrecht en NU.nl. De campagne bestond uit: o Uitgave Babysit strippenkaart o Masterclass Hoe verkoop je Veenendaal voor opa s en oma s o Nieuwbouwbeurs Veenendaal o Kleinkinderen als V.I.Pietjes bij intocht Sinterklaas WERKEN: EIGEN ONDERNEMERS EN ICT SECTOR - Mede dankzij een uitgekiende inbound marketing campagne is het bezoek aan in een jaar tijd meer dan verdrievoudigd WERKEN: ICT ONDERNEMINGEN - Inmiddels hebben diverse ICT-bedrijven zich in Veenendaal gevestigd, mede op basis van onze profilering als ICTcentrum van de regio. WINKELEN: GEZELLIGE GEZINNEN UIT DE REGIO - Aan de eerste editie van de gecombineerde on- en offline campagne Spot & Shop in maart 2014 deden ruim 2300 mensen mee. Er bleken tevens bijna 20% meer bezoekers naar de binnenstad te zijn gekomen tijdens het Shoppingfestival. 3

4 6a. kosten-/baten: wat heeft u gedaan om de effecten van citymarketing in 2014 aantoonbaar te maken? Zijn er vooraf duidelijk meetbare (SMART) doelen geformuleerd? Is er vooraf onderzoeksbudget gereserveerd? Wij meten op drie niveaus, namelijk strategisch, tactisch en operationeel. Hiervoor is beperkt onderzoeksbudget beschikbaar, in lijn met de omvang van ons marketingbudget. Wij maken graag gebruik van onderzoeksgegevens die anderen beschikbaar stellen, werken met eenvoudig beschikbare indicatoren zoals metingen van bezoekersgedrag op onze online platforms en we werken veel samen met onderwijsinstellingen voor onderzoeksopdrachten. Concreet vertaalt levert dat de volgende aanpak op: Strategisch: vooral voortgang richting gezamenlijke stippen op de horizon meten Wonen: is het aantal inwoners uit de doelgroepen absoluut gestegen? Hiervoor worden beschikbare data uit CBS Statline gebruikt Werken: is het percentage ICT-ers in de beroepsbevolking gestegen? Hiervoor worden de PAR-statistieken (Provinciaal Arbeidsplaatsen Register) geanalyseerd. Winkelen: is het aantal bezoekers aan de binnenstad op peil gebleven? Hiervoor worden GSM signalen van bezoekers aan de binnenstad opgevangen en verwerkt door BlueMark. Tactisch: in welke mate worden onze kernwaarden en onze positionering herkend door de door ons vastgestelde doelgroepen? Jaarlijks laten wij de mediascan uitvoeren: in Lexis Nexis (database van nationale kranten) zoeken hogeschoolstudenten of en hoe Veenendaal in het nieuws is gekomen. Twee hogeschoolstudenten voeren op basis van de systematiek van onze eerste imagometing een eenmeting per doelgroep uit op basis van enquêtes, klantenpanels en diepte interviews. Operationeel: zijn de projecten die we van plan waren uit te voeren gerealiseerd met het gewenste resultaat? In ons marketingplan hebben we de ambitie vastgelegd om minimaal 50% van de projecten uit te voeren en daarmee minstens 75% van de gewenste resultaten te realiseren. 4 6b. kosten-/baten: wat kunt u zeggen over de effecten van citymarketing in 2014? Wat doet 1 euro van de overheid? Wat is de multiplier? Tijdens het Nationaal Congres Citymarketing 2013 in Rotterdam werd terecht de vraag gesteld Hoe werkt de multiplier' en bestaat die wel? Vraag 1 is: wat is het basisbedrag waarover je het eventuele multiplier effect berekent? Is dat alleen het budget dat de Gemeente investeert in de prestatieovereenkomst met de citymarketingorganisatie, de jaarlijkse begroting van de citymarketingorganisatie of zijn het alle inspanningen die ertoe bijdragen dat het complexe product stad beter aansluit bij de wensen ven de geselecteerde doelgroepen? Vraag 2 is: in welke mate en op welke manier is er een oorzaak-gevolg relatie aan te wijzen tussen deze investeringen en het gedrag van de doelgroepen? Over deze en alle bijbehorende vragen hebben we regelmatig constructieve discussies in Veenendaal en we hebben al eerder vastgesteld, dat op dit onderwerp nog veel fundamenteel onderzoek gewenst is. Dat neemt niet weg, dat Veenendaal ervan overtuigd is, dat structurele citymarketing loont. Dat blijkt onder meer uit de volgende indicatoren op basis van onze effectmetingen zoals beschreven bij vraag 6a: Strategisch: Wonen: is het aantal inwoners uit de doelgroepen absoluut gestegen? Ja, maar minder snel dan verwacht door de macro-ontwikkelingen in de huizenmarkt Werken: is het percentage ICT-ers in de beroepsbevolking gestegen? Ja. Kanttekening: dit is deels gerealiseerd door toename van het aantal ICT-ers, maar ook door afname van werkgelegenheid in andere sectoren.

5 Winkelen: is het aantal bezoekers aan de binnenstad op peil gebleven? Het aantal bezoekers is in 2014 licht gedaald, maar in vergelijking met concurrenten als Amersfoort en Ede doen we het heel goed: die steden hebben de afgelopen periode enorme dalingen in bezoekersaantallen gehad. Tactisch: De uitkomsten van de mediascan over 2014 zijn nog niet bekend, maar komen binnenkort beschikbaar. De studenten ronden voor deze zomer hun onderzoek naar het imago van Veenendaal af. Hun voorlopige conclusies: op de thema s waarmee Veenendaal zich de afgelopen jaren heeft geprofileerd (Winkelstad, ICT Centrum in Regio FoodValley, Gezinsstad) is de stad bekender en beminder geworden bij haar doelgroepen. Operationeel: Uit het resultatenoverzicht blijkt, dat we meer dan 80% procent van alle projecten hebben uitgevoerd met eveneens in totaal ruim 80% procent van de gewenste resultaten. Minstens zo belangrijk als indicator is de mate, waarin belanghebbenden bereid zijn om te (blijven) investeren in de citymarketing van Veenendaal. Dat is voor de stichting Promotie Veenendaal een belangrijke graadmeter, want het geeft aan dat betrokkenen het gevoel hebben dat hun investeringen in de afgelopen jaren voldoende hebben opgebracht; put your money where your mouth is. Die bereidheid is er en naast de stabiele structurele financiering voor Promotie Veenendaal is het operationeel marketingbudget vanuit de gezamenlijke partners meer dan verdrievoudigd (nog afgezien van de investeringen in natura). 7a. Kunt u inzicht geven over de breedte en diepte van de uitgevoerde citymarketingactiviteiten in 2014? Graag hier een overzicht van de soorten activiteiten op genreniveau. O.a. onderzoek/resultaat, publiciteit/pr, netwerk/draagvlak. Grofweg zijn de activiteiten van Promotie Veenendaal als volgt te verdelen: Onderzoek: verzamelen beschikbare externe data eigen onderzoeken analyseren eigen data (vooral gedrag online bezoekers) Gevraagd advies: regelmatig overleg met burgemeester, andere bestuurders en betrokkenen gemeentebrede werkgroepen zoals Kerngroep ICT, werkgroep Cultuur, Promotie en Evenementen, werkgroep Communicatie Ondernemend Veenendaal Ongevraagd advies: Beleidsinitiatieven zoals voorzet voor evenementenbeleid en woonmarketing Reageren op initiatieven van anderen zoals regionale omroepsamenwerking en VVV organisatie Uitvoering marketingactiviteiten zoals omschreven in ons marketingactieplan Ondersteuning relevante activiteiten van anderen, zoals initiatief Glazen Huis Veenendaal Bijeenbrengen van relevante partners O.a. 750 bezoekers aan netwerkevents bij nieuwe Van der Valk Uitgebreid en divers ambassadeursnetwerk met o.a. DJ Nicky Romero, gospelzanger Kees Kraaijenoord en Tweede Kamerlid Bram van Ojik 5 7b. Kunt u een overzicht geven van kenmerkende en/of spraakmakende activiteiten over uw gemeente in 2014? (optioneel en graag als bijlage toevoegen; mogelijk ook (deel van)jaarverslag) We zijn heel trots op campagnes zoals 'Terug naar Thuis' waarbij opa's en oma's als Veenendaal verkopers werden ingezet en Veenendaal Verkent voor trouwe inwoners. Bij deze acties hebben inwoners van Veenendaal actief meegeholpen en de handen uit de mouwen gestoken. Soms met een

6 knipoog, maar altijd met een serieuze ondertoon. Samen werken we aan een Veenendaal om trots op te zijn. Speciale vermelding verdient ook onze in 2014 gestarte campagne om ICT bedrijven met online marketingacties naar de stad te lokken. Bij vraag 9 lichten we dat graag toe. Zie voor een volledig inhoudelijk en systematisch overzicht van de behaalde resultaten het meerjarenverslag op 8. Vindt u dat er ten opzichte van vorig jaar progressie met citymarketing is gemaakt? Graag concrete punten noemen. Ja. Maar wat we nog belangrijk vinden: we hebben vooral de stijgende lijn in onze ontwikkeling vanaf de start van Promotie Veenendaal doorgezet. Vijf jaar geleden heeft Promotie Veenendaal haar Strategisch Marketingplan opgesteld en dit is door de Gemeente Veenendaal en andere stakeholders omarmd. In 2014 zijn deze uitgangspunten weer eens tegen het licht gehouden en herbevestigd. De strategie is dus ongewijzigd: het belang van consistent een boodschap uitdragen en op basis van je merkbeloften invulling aan je activiteiten is ook niet te onderschatten. Wel is op basis van de strategiesessies besloten om bij de uitvoering van marketingcommunicatie activiteiten meer het accent te leggen op online marketing. Dat past bij onze gewenste profilering, bij de behoefte aan meetbare resultaten en bij de wens om onze beperkte middelen efficiënt en effectief in te zetten. Daarnaast is onze wens om niet alleen doelgroepen op het gebied van winkelen, maar ook specifiek op de thema s wonen en ondernemen aan te spreken succesvol gerealiseerd. Dat heeft de volgende verbeteringen ten opzichte van het vorig jaar opgeleverd: WONEN: De campagne Terug naar Thuis is in najaar 2014 met ongekend succes uitgerold. Woensdag 22 oktober zijn 20 opa's en oma's door Eijerkamp Wonen, Slapen en Design en Promotie Veenendaal opgeleid tot Veenendaal Verkopers. En meer dan (ex-) Veenendalers hebben een Veenendaal Babysit Strippenkaart ontvangen. Als vervolg hierop organiseerden we de Nieuwbouwbeurs en nodigden we alle mensen die uit Veenendaal zijn verhuisd, om 15 november de intocht van Sinterklaas in Veenendaal bij te wonen. Ze werden o.a. gewezen op de startersleningen die voor hen beschikbaar zijn. De actie om opa's en oma's als onbetaalde sales medewerkers voor een stad in te zetten heeft enorm veel aandacht gekregen in de landelijke media. Zie WERKEN: Verschuiving naar online marketingactiviteiten: op korte termijn direct meetbare operationele resultaten maar ook een stevige basis voor structureel relatiemanagement van relevante doelgroepen. Concreet: unieke website bezoeken, lezers van blogs op en 3 ICT-bedrijven naar Veenendaal verhuisd (175 medewerkers). WINKELEN: Enkele maanden geleden verschenen in de media berichten waarin werd beweerd dat Het Nieuwe Winkelen zou zijn geflopt. Wij kunnen niet voor andere steden spreken, maar in Veenendaal zijn we ons er nog steeds terdege van bewust dat het gedrag van consumenten de afgelopen jaren fundamenteel veranderd is en de rol van internet bij shopping alleen nog maar belangrijker zal worden. In 2014 hebben we met beperkte middelen onze aanpak hiervoor verder verbeterd en aangescherpt waar nodig: o.a. digitaal parkeren (automatisch kentekens scannen en acheraf online betalen) en meer combinaties tussen on- en offline communicatie. Zo kregen deelnemers met smartphones aan onze Spot & Shop actie voorkennis via hun mobiele telefoon waardoor ze met een spelelement extra konden profiteren van waanzinnige aanbiedingen in Winkelstad Veenendaal. En in 2015 zetten we die trend door met o.a. de Winweken, en een vernieuwde website inclusief winkelreviews. 6

7 9. Op welke wijzen en met welke activiteiten, hebben de citymarketing-activiteiten van uw gemeente een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied citymarketing en/of zijn innovatief te noemen op citymarketing gebied. De Terug naar Thuis aanpak is al uitvoerig beschreven, dus die hoeven we niet verder toe te lichten. Onze inbound marketing campagne wel. Veenendaal is namelijk sinds 2014 de eerste stad die Inbound marketing als citymarketinginstrument inzet. Ondernemend Veenendaal heeft inbound marketingactiviteiten opgestart, met als doel het positioneren van Veenendaal als beste vestigingslocatie voor ICT bedrijven. Ter toelichting: in de traditionele outbound Marketing staat het push mechanisme centraal, terwijl inbound marketing juist gebruik maakt van de pullstrategie. De kernactiviteiten binnen onze inbound marketingcampagne op www2.ondernemendveenendaal.nl/blog zijn: Het creëren van waardevolle en opmerkelijke content Het delen van deze kennis via internet en social media Creëren en delen op basis van de juiste zoekwoorden (zoekmachine-optimalisatie) En vooral het aangaan van interactie met bezoekers, leads en klanten De huidige campagne om bedrijven buiten Veenendaal attent te maken op de vestigingsmogelijkheden lijkt vruchten af te werpen en wordt daarom met volle kracht voortgezet in Het project is ook een goed voorbeeld van het belang van goede samenwerking tussen partijen in een citymarketingproject: Promotie Veenendaal is projectleider en voert regie, grotendeels uitvoering Gemeente Veenendaal werkt actief mee met inhoud, financiering en projectondersteuning Overige partners Ondernemend Veenendaal worden ingezet voor content, budget en contacten ICT ondernemers uit Veenendaal bloggen ICT bedrijf One4Marketing uit Veenendaal is ingehuurd voor optimaal gebruik Hubspot software 7 De campagne is ingebed in een breder acquisitieplan, dat onder regie van de Taskforce Ondernemend Veenendaal wordt uitgevoerd met de Gemeente Veenendaal als projectleider.

8 Bijlage 1: kernwaarden Gemeente Veenendaal 8

Meerjarenverslag Promotie Veenendaal 2013-2014. versie 1

Meerjarenverslag Promotie Veenendaal 2013-2014. versie 1 Meerjarenverslag Promotie Veenendaal 2013-2014 versie 1 Inhoud Visie, Missie en Kernwaarden... 3 Visie... 3 Missie... 3 Kernwaarden... 3 Veenendaal... 3 Stichting Promotie Veenendaal... 4 Statutaire doelstellingen...

Nadere informatie

Invulformulier nominaties NCT 2013

Invulformulier nominaties NCT 2013 Invulformulier nominaties NCT 2013 Naam gemeente: Veenendaal Contactpersoon: Roeland Tameling Telefoon/e-mail: 06-17453490, roeland.tameling@veenendaal.nl kosten-/baten: wat heeft u gedaan om de effecten

Nadere informatie

Een gemakkelijke handleiding om te begrijpen wat Promotie Veenendaal doet in 2015 en 2016

Een gemakkelijke handleiding om te begrijpen wat Promotie Veenendaal doet in 2015 en 2016 Marketingplan Promotie Veenendaal 2015 2016 Een gemakkelijke handleiding om te begrijpen wat Promotie Veenendaal doet in 2015 en 2016 Versie DEFINITIEF Datum 8 januari 2015 Auteur Roeland Tameling 1 In

Nadere informatie

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011

Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Promotie Veenendaal een jaar later... 30 mei 2011 Programma De vraag van Jackie Chan beantwoord Citymarketing Basics Strategie bij promotie van Veenendaal De vraag van Kees beantwoord Verschillen en overeenkomsten

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE

JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE JURYRAPPORT NATIONALE CITYMARKETING TROFEE DE NATIONALE CITYMARKETING TROFEE 2017 Juryrapport Zaandam, 31 mei 2017 3 Algemeen De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste

Nadere informatie

Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist.

Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist. Citymarketing Ede 2012 2016 Evaluatie en Aanpak Lange Termijn 19 april 2012 1. Inleiding Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist. Dat is

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Tanja Sierkstra 17-10-2014

Tanja Sierkstra 17-10-2014 MEDIACOLLEGE AMSTERDAM STAGEBEDRIJF: DICHTBIJ Beroepsopdracht Formulier een advies voor een mediaproductie Tanja Sierkstra 17-10-2014 2 1. Beschrijf je stagebedrijf... 3 2. Maak een SWOT-analyse voor jouw

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Marketing activiteitenplan 2012-2014 VEENENDAAL WINT. 10 augustus 2012

Marketing activiteitenplan 2012-2014 VEENENDAAL WINT. 10 augustus 2012 High priority voor een gemeente met meer dan 63.000 inwoners Marketing activiteitenplan 2012-2014 2014 VEENENDAAL WINT 10 augustus 2012 1 Bij de voorbereiding op de strijd heb ik altijd gemerkt dat plannen

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

case study: colt international 2011

case study: colt international 2011 case study: colt international 2011 colt international inbound marketing & hubspot Colt International is in 1931 opgericht door Jack O'Hea en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming,

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

1 2 3 Wellicht bent u de term Inbound Marketing al een paar keer tegengekomen. Dat kan kloppen, want er is steeds meer aandacht voor deze nieuwe vorm van marketing! Inbound Marketing werkt op een hele

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Whitepaper Account-based marketing

Whitepaper Account-based marketing Whitepaper Account-based marketing De kracht van een sterk merk Voor ondernemingen in het MKB Hoe gerichte en persoonlijke communicatie zorgt voor meer omzet. Account-based marketing, ook wel ABM genoemd,

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Ontwikkeling Veenendaal

Ontwikkeling Veenendaal ICT & VEENENDAAL? Ontwikkeling Veenendaal Uw ict-kennis in 9 vragen Wie van u werkt in de ICT-branche? Wie van u heeft affiniteit met ICT? Wie weet er wat.net is? Kent u het bedrijf Detron? Kent u het

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK!

Inbound Marketing. Voor meer traffic & gekwalificeerde leads DEEL DIT E-BOOK! Inbound Marketing Voor meer traffic & gekwalificeerde leads 1 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 3 Wat is inbound marketing? 4 Van Outbound naar Inbound 5 Kostenbesparing 6 Inbound Marketing Middelen 7 De voordelen

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Strategisch plan 2016-2020

Strategisch plan 2016-2020 Strategisch plan 2016-2020 2 Amsterdam Marketing Strategisch Plan 2016-2020 1. INLEIDING Amsterdam Marketing bestaat drie jaar. Door de fusie van het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau, Amsterdam Partners

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing

IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE. En waarom u moet starten met contentmarketing IN 5 STAPPEN NAAR EEN SUCCESVOLLE CONTENTMARKETING-CAMPAGNE En waarom u moet starten met contentmarketing WHITEPAPER 2015 Hoe zet u van A tot Z een contentmarketing-campagne op? In deze whitepaper behandelen

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

versie: 16 februari 2015

versie: 16 februari 2015 1 versie: 16 februari 2015 2 Inhoud Introductie... 4 Meten om te weten... 5 Techniek... 6 Werking van de sensoren... 6 Privacy... 6 Bezoekers... 7 Unieke bezoekers per dag... 7 Bezoekduur... 9 Gemiddelde

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Actieplan vitale Winkelstad!

Actieplan vitale Winkelstad! Actieplan vitale Winkelstad! Programma Opening (Marco Verloop) Aanleiding / opdracht (Marco Verloop) Visie (Aarnoud Aarnoudse) Organisatie Winkelstad (Barbara van Schuppen) Uitvoering (Jeroen Feskens /

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief

Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant positief Samenvatting Gemeente Maastricht en VVV Maastricht hebben het vigerende convenant 2013-2016 positief geëvalueerd. Zij zijn een nieuw convenant 2017-2020 overeengekomen. Centraal staan toeristische marketing

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Diagnose: EVC als strategische keuze

Diagnose: EVC als strategische keuze Activiteit 1 De organisatie heeft inzicht in de belangrijkste kansen en bedreigingen voor EVC (korte en lange termijn). 2 De klanten en doelgroepen voor EVC zijn vastgesteld. 3 Ambities rond kwantiteit

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Wat is Inbound Marketing?

Wat is Inbound Marketing? 1-7 Inbound Marketing Wat is Inbound Marketing? Inbound Marketing is een marketing strategie die ervoor zorgt dat uw potentiële klanten u vinden op het internet, op het moment dat zij u nodig hebben. Om

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum A-cie Eindhoven 11 april 2016 Farzad Ghaus Stad & Co Inhoud: BIZ definitie en achtergrond BIZ voordelen BIZ procedure BIZ inkomsten

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan

Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Intakemeeting: Opstellen communicatieplan Omdat jouw bedrijf dat verdient. Omdat het je helpt om je doelstellingen te bereiken. Omdat het je richting geeft. Jouw communicatieplan maakt je boodschap helder,

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Programma van vanmiddag:

Programma van vanmiddag: Programma van vanmiddag: Hoe worden sociale media in Nederland gebruikt? Wat zijn de ontwikkelingen binnen gemeenten? Case: stad zonder afval via sociale media? Social tips (vanuit de Gemeente Almere als

Nadere informatie

Info- event bestuur 2015-2016

Info- event bestuur 2015-2016 Info- event bestuur 2015-2016 Content Waar het allemaal begint De AFC-organisatiestructuur Alle bestuursfuncties En praktisch dan? Onze voorzitster hebben we al! Waar het allemaal begint Waar het allemaal

Nadere informatie