JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

2 Jaarbeurs Holding Jaarverslag MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen waar kennis- en informatie overdracht plaatsvindt, ervaringen worden gedeeld en transacties tot stand komen. STRATEGIE Onze basis ligt in een marktleidend portfolio van landelijke vak- en consumentenbeurzen in Utrecht en Azië. Daarnaast ontwikkelen we voor en met onze stakeholders ook andere vormen van events zoals zeer exclusieve besloten bijeenkomsten voor topmanagement en beurzen op andere locaties. Voor klanten die op zoek zijn naar de beste partner en locatie voor hun event accommoderen en faciliteren wij beurzen, congressen, vergaderingen en leisure activiteiten in Utrecht. Onze cateringbedrijven doen dit voor hun klanten op diverse inspirerende locaties door heel Nederland. Wij onderscheiden ons door het verhogen van klantwaarde waarbij service, relevante contacten en content in een gastvrije uitdagende omgeving centraal staan. Live communicatie is voor onze klanten een belangrijk onderdeel van hun totale marketingcommunicatieaanpak en oriëntatiegedrag. Het internet en de inzet van sociale media spelen voor hen een groeiende rol. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen bouwen we, complementair aan onze events, aan expertise en producten op dit vlak. We werken aan de transformatie van het Jaarbeurscomplex en omgeving in Utrecht en bouwen zo aan de ontmoetingen van de toekomst.

3 2

4 3 Inhoud Kerngegevens 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 Verslag van de Directie 11 VNU Exhibitions Europe 17 Jaarbeurs Utrecht 21 Jaarbeurs Catering Services 25 Overzicht activiteiten 2012 VNU Exhibitions Europe 29 Overzicht activiteiten 2012 Jaarbeurs Utrecht 33 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans 38 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 39 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 40 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 41 Toelichting op de geconsolideerde balans 49 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 56 Vennootschappelijke jaarrekening 58 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 59 Overige gegevens 62 Concernsamenstelling 65 Vijf jaren Jaarbeurs Holding B.V. 66 Personalia 68

5 4 Voor minder ga ik niet! Als regionaal samenwerkingsverband organiseren wij regelmatig netwerkactiviteiten, met als doel buitenlandse bedrijven aan te trekken en de al gevestigde bedrijven te behouden en te faciliteren bij uitbreidingen. Een bijzonder evenement vorig jaar was Walking Dinner, dat in november plaatsvond in het heropende Stedelijk Museum. Bijzonder, vanwege de omvang (ruim 450 mensen) en het niveau (uitsluitend CEO-level) van het gezelschap. In combinatie met de uiterst geringe ombouwtijd tussen sluitingstijd van het museum en aanvangstijdstip van het event, werd het vooral een logistieke uitdaging. Daarbij was het een primeur: voor het eerst bood het vernieuwde Stedelijk weer onderdak aan een dergelijk zakenevent. Een compliment voor alle betrokkenen is op zijn plaats, en dan met name voor Verhaaf Party Catering. Ik werk al langer met hen samen, omdat ze de beste kwaliteit bieden. Alles is tiptop: de voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Dat moet ook wel, want voor minder ga ik niet. Lilian Aarts, Projectmanager amsterdam inbusiness

6 5 Kerngegevens in mln. tenzij anders aangegeven Netto-omzet 149,2 152,9 Bedrijfsresultaat 16,0 18,3 Idem t.o.v. de netto-omzet 10,8 % 12,0 % Nettoresultaat 11,6 12,6 Idem t.o.v. de netto-omzet 7,8 % 8,2 % Kasstroom uit operationele activiteiten 33,7 15,9 Netto-investeringen in vaste activa 11,1 7,0 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 14,8 16,2 Eigen vermogen 135,3 124,2 Balanstotaal 219,0 203,7 Solvabiliteit 61.8 % 61.0 % Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

7 6

8 7 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft de door de directie geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende toelichtingen over 2012, evenals de vooruitzichten voor 2013 met inbegrip van de resultaatbestemming besproken en in zijn rol als bestuur van de Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, zijnde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, goedgekeurd en vastgesteld. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG Accountants. Als afzonderlijk agendapunt stelt het Stichtingsbestuur in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen en de directie van Jaarbeurs Holding BV decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2012, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag met de daarop gegeven toelichting. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat door de economische crisis de omzet van de onderneming onder druk staat omdat haar klanten in zwaar weer zitten en beursdeelname beperken, resulterend in minder bezoekers en daardoor ook minder cateringvolumes. Ondanks dit sombere beeld heeft de Jaarbeurs Groep het jaar goed afgesloten met een beperkte achteruitgang in omzet en resultaat. In reactie daarop en tevens inhakend op de stelling dat het resultaat van de Jaarbeurs Groep als totaal prevaleert, is de onderneming een project gestart over alle strategische business units heen dat als uitgangspunt heeft het makkelijker & leuker te maken voor de klant. De Raad kan zich volledig vinden in het belangrijkste onderdeel van deze actie, het vormgeven van één digitaal portaal van waaruit de exposant al zijn diensten kan regelen. De Raad volgt nauwlettend de ontwikkelingen bij VNU Exhibitions Europe dat het moeilijk heeft om omzet en rendement op peil te houden omdat onder andere de bouwwereld in Nederland harde klappen heeft gekregen, een sector waarin VNU Exhibitions actief is. Gelukkig heeft de Raad begrepen dat de klantenkring van VNU Exhibitions de waarde van het face-to-face contact belangrijk blijft vinden en dat de druk op omzet meer een resultante is van het minder afnemen van meters standruimte. Daartegenover is het verheugend te constateren dat de ontwikkelingen in Azië naar tevredenheid blijven stemmen. Niet alleen de vestiging in China draagt zeer positief bij aan het volume en resultaat, ook de nieuwe vestiging VNU Exhibitions Asia Pacific in Bangkok heeft een uitstekend jaar achter de rug met de lancering van nieuwe vakbeurzen in samenwerking met de Thaise brancheorganisaties. Ook bij Jaarbeurs Utrecht staat de omzet onder druk, onder andere door de toenemende concurrentie op de congressen- en vergadermarkt, door de invoering van de werkkostenregeling en het door de overheid verder terugschroeven van de beschikbare budgetten. Toch slaagt Jaarbeurs Utrecht erin om, ondanks het al jaren niet verhogen van haar tarieven, de dreiging van een omzetdaling te beperken door extra diensten te verkopen en haar kwalitatief hoogstaande locatie en faciliteiten aan te prijzen. De Raad stelt vast dat Jaarbeurs Catering Services zich aanpast aan het fenomeen last minute boekingen door transparant naar haar klanten te zijn, hun de beste deal te bieden, en hen niet te belasten met ingewikkelde processen en prijsverhogingen. Echter, het teruglopen van bezoekersaantallen heeft wel een weerslag gehad op de resultaten maar gelukkig constateert de Raad dat door kostenbeheersing het effect hiervan beperkt is gebleven. Voor de modernisering van het complex zijn de voorbereidingen voor de start van de bouw van de nieuwe Entree-Oost en de geplande congres-, vergader- en partycapaciteit voor personen in een

9 8 Als je binnenkomt, verlies je meteen je hart In 2012 was de primeur van ons educatief dance-event voor mensen uit de elektronische muziekindustrie, zoals dj s, producers, fotografen, softwareontwikkelaars, etc. Dancefair bestaat uit seminars én een beurs en werd in februari met 4500 bezoekers een groot succes. Om zo n spektakel te huisvesten, heb je diversiteit in ruimtes nodig en uitstraling. Media Plaza is wat dat betreft volstrekt uniek. Als je daar binnenkomt, verlies je meteen je hart. De entourage is zo gevarieerd, maar ook inspirerend, dynamisch en swingend; als beursorganisator hoef je daar helemaal niets meer aan te doen, laat staan aan te veranderen. En dat bespaart tijd en geld. En dan zijn er nog de mensen van de Jaarbeurs, die hebben ons met tips en adviezen behoed voor grote fouten, die je onherroepelijk maakt bij zo n eerste keer. Daar ben ik hun erg dankbaar voor. Nee, ik weet nu al dat Dancefair voor eeuwig verbonden blijft met Media Plaza! Norman Soares, Founder/organisator Dancefair zeer vergevorderd stadium en zijn de bouwvergunningen aangevraagd. Ook de renovatie van het hallencomplex wordt volop besproken en in plannen omgezet. Gesprekken erover met de belangrijkste partner de gemeente Utrecht vinden voortdurend plaats. Daarnaast is het goed te constateren dat de daaraan gekoppelde geplande ontwikkeling van het voorterrein van Jaarbeurs, nl. het deel Kop Jaarbeurs, met de bouw van de megabioscoop in 2013 zal starten. De overeenkomsten met de bioscoopexploitant zijn inmiddels bijna afgerond. De Raad geeft de personele unie tussen Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en Jaarbeurs Holding BV de volle aandacht. Tijdens de strategiesessie van de Raad van Commissarissen medio 2012 heeft dit onderwerp op de agenda gestaan en is dit uitgebreid behandeld. Er is geconstateerd dat deze structuur een verklaarbare historische achtergrond heeft. Bovendien lopen de belangen van de Stichting en van de Holding parallel. Op dit moment ziet de Raad dan ook geen aanleiding om de huidige governancestructuur aan te passen. Per 1 januari 2012 is, zoals in het vorige jaarverslag aangekondigd, de heer P.C. Klaver uitgetreden en is het voorzitterschap per die datum overgedragen aan de heer H.W. Broeders en is mevrouw I.G.C. Faber benoemd tot vicevoorzitter.

10 9 De Raad is in het verslagjaar vijfmaal bij elkaar geweest, viermaal regulier en eenmaal om de strategie te bespreken. In de vergaderingen is stilgestaan bij het beleid en de beleidsuitvoering van de onderneming. Daarnaast zijn governance-aspecten, risico-inzicht en risicobeheer aandachtspunten geweest en zijn ook de jaarrekening, de tussentijdse resultaten, en de vooruitzichten voor 2013 behandeld. Tijdens een besloten bespreking zijn het functioneren en de honorering van de directie aan de orde geweest. De Raad wil ten slotte stilstaan bij de geleverde prestatie van alle medewerkers van de onderneming. Zij hebben ervoor gezorgd dat in dit moeilijke economisch klimaat de resultaten redelijk op peil zijn gebleven. De Raad is hun dan ook veel dank verschuldigd en moedigt allen aan om op deze positieve wijze verder te blijven bijdragen aan een gezonde resultaatontwikkeling. Utrecht, 21 maart 2013 Raad van Commissarissen H.W. Broeders, Voorzitter Mevrouw I.G.C. Faber, vicevoorzitter (sinds 1 juli 2012) Mevrouw Drs. P.G. Boumeester Mevrouw Mr. C.T.L. Hamaker R.G. van Ingen Mr. Drs. J.G. Wijn

11 10

12 11 Verslag van de Directie Als gevolg van de economische crisis zien we dat de omzet onder druk staat. Onze Nederlandse klanten hebben het moeilijk, onze activiteiten in Azië doen het daarentegen dusdanig goed dat we begin 2012 met VNU Exhibitions Asia Pacific een eigen kantoor in Bangkok hebben geopend. De grootte van de organisatie is in lijn gebracht met de verwachtingen. In het verslagjaar is de discussie gestart over de onderlinge samenhang van de Jaarbeursbedrijven en de daaraan gelieerde labels. De Jaarbeurs Groep heeft het jaar 2012 acceptabel afgesloten met een omzet van 149,2 miljoen euro en een nettoresultaat van 11,6 miljoen euro. Over drie jaar viert de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs dat ze honderd jaar geleden is opgericht, dit gebeurde in een tijd dat het Nederland economisch tegenzat. De eerste Jaarbeurs werd in 1917 gehouden, in het centrum van Utrecht. Het uitgangspunt was heel simpel: handel drijven. Er mag veel veranderd zijn, dit uitgangspunt staat nog steeds als een huis. Anno 2012 drukken we dit uit in return on investment. Bedrijven en organisaties die investeren in een beursdeelname, marketingevent of seminar, willen daarvoor resultaat terugzien in harde euro s of in het behalen van concrete doelstellingen. Communicatie is een industrie geworden. In 2012 keken YouTubegebruikers vier miljard uur video per maand, de Financial Times kondigde aan dat de papieren krant op het tweede plan komt en social media zijn gemeengoed geworden. De handelsreiziger die in 1917 per trein naar Utrecht afreisde is vervangen door de marketeer die via Skype communiceert met bedrijven aan de andere kant van de wereld. De enige grens die er nog is, is de tijdgrens. De klant kijkt terecht kritisch naar zijn investeringen. Het is aan ons om te bewijzen dat face-to-face een ongekend krachtig instrument voor transactie is en blijft. Het is aan de sector om return on invest- ment transparant te maken. Daarin slagen we steeds beter. We bieden de klant een reeks van instrumenten, gekoppeld aan statistieken en leadbeheer, waaraan hij zijn succes kan afmeten. Tien jaar geleden hebben we ons bedrijf gesplitst in drie werkmaatschappijen, die konden excelleren in hun eigen discipline: VNU Exhibitions als organisator van beurzen, Jaarbeurs Utrecht als complexexploitant en Jaarbeurs Catering Services die het overgrote deel van de omzet al lang niet meer haalt uit het Jaarbeurscomplex. Deze ontwikkeling heeft ons financieel geen windeieren gelegd. Elk bedrijf voor zich streefde naar winstmaximalisatie, en om dit te bereiken zijn op verschillende niveaus scherpe concepten ontwikkeld en zijn we letterlijk buiten onze eigen grenzen getreden. Tien jaar later hebben we de uitgangspunten opnieuw gedefinieerd. We zijn overtuigd van de juistheid van onze keuzes van destijds, tegelijkertijd hebben we nu de overtuiging dat het van verstandig beleid getuigt de koers te verleggen. We hebben geformuleerd dat het resultaat van de Jaarbeurs Groep als totaal prevaleert. Kozen we tien jaar geleden voor een duidelijke merkprofilering van de bedrijven, de komende jaren zullen we ons steeds nadrukkelijker als Jaarbeurs Groep profileren. In het verlengde van deze nieuwe koers zijn we intern een project gestart over alle bedrijven heen, dat als uitgangspunt heeft het makkelijker & leuker te maken voor onze klanten. Deelname aan een beurs van VNU Exhibitions in het complex van Jaarbeurs krijgt weer één gezicht. Dit zal het duidelijkst tot uitdrukking komen in één digitaal portaal, van waaruit de exposant al zijn diensten kan regelen. Waar we de klant nu nog voorzien van meerde login s om diensten af te nemen, wordt dat er één. De wijze waarop de Jaarbeurs Groep is georganiseerd mag geen onnodige hinder en rompslomp opleveren voor onze klant, lees de exposant. Zijn return on investment wordt

13 12 Een ideaal verlengstuk van de vakbeurs VNU Exhibitions is in 2012 gestart met Alles op deze portal draait om elektrotechniek, 365 dagen per jaar. Daarmee is het een ideaal en essentieel verlengstuk van de tweejaarlijkse vakbeurs, want als exposant informeer je je klanten niet 1 x per 2 jaar, maar continu. Door deze portal te gebruiken, benut je de vakbeurs Elektrotechniek in feite het hele jaar door en is het een doorlopend vehikel om relaties te informeren en je bedrijf te promoten. Natuurlijk zijn er vergelijkbare initiatieven, maar die leggen het toch af op naamsbekendheid, uitstraling, aantallen bezoekers en actualiteit. Voor dat laatste is content nodig, bijvoorbeeld columns. Toen ik door VNU hiervoor gevraagd werd, hapte ik meteen toe. Ik schrijf graag; over het vakgebied, maar ook over ondernemerschap. De reacties zijn meer dan leuk. En zolang ik geen gebrek heb aan onderwerpen, ga ik nog wel even door. Reinier Kok, Directeur Maskate deels bepaald door het aantal uren dat hij in de organisatie van het evenement steekt. Wat ons betreft wordt dat tot het minimum beperkt. Niet alleen de opbrengst moet transparant zijn, dit geldt evenzeer voor de organisatie waarmee hij werkt. Sleutelwoorden zijn: makkelijk, transparant, toegankelijk, snel en flexibel. VNU Exhibitions Het beursbedrijf moet er hard aan trekken om omzet en rendement op peil te houden. In Nederland zijn harde klappen gevallen in de sectoren Bouw en Industrie. Dit heeft gevolgen gehad voor de grootte van een aantal beurzen in dit segment. Het is geruststellend dat het aantal bedrijven dat overtuigd is van de waarde van face-to-face contact in de vorm van een beurs stabiel is, wel zien we dat bedrijven gemiddeld minder vierkante meters afnemen en eenzelfde ontwikkeling zien we bij het bezoek. Onze bedrijven VNU Exhibitions Asia en VNU Exhibitions Asia Pacific, dat begin 2012 van start ging, doen het uitstekend. Zij grijpen hun kansen in de nog steeds groeiende Zuid- Aziatische economie. In Bangkok hebben we in 2012 nieuwe vakbeurzen gelanceerd op het gebied van tuinbouw, laboratoriuminstrumenten en diergeneeskunde. In alle gevallen in nauwe samenwerking met Thaise brancheorganisaties. Het geloof in online ontwikkelingen is onderstreept door het omzetten van het partnership met Quel in een volledige overname van het bedrijf. We kunnen nu het gehele jaar door onze klanten van leads voorzien met dit business-to-business medium dat meer dan honderdduizend bezoekers per maand telt. In ons continue streven om vraag en aanbod steeds beter en intelligenter te koppelen, zijn we met de overname van Quel weer een fase verder.

14 13 Alle nieuwe initiatieven worden langs de meetlat van relevantie gelegd. Geen relevantie, geen beurs of event. Niet voor niets was de eerste editie van de vakbeurs Renovatie een succes. Een niche in de bouwsector, die het renoveren van de bestaande woningvoorraad als (enige) groeimarkt definieert. Met het Vakman Event voor de zzp er geven we de zelfstandige in de bouw & installatie een eigen identiteit; met MetaalExpo bieden we de Federatie Productie Technologie dicht bij het hart van de maakindustrie een eigen platform om te praten over nieuwe ontwikkelingen in de vorm van een congres, ondersteund met stands. dan ook: het afrekenmodel is steeds vaker mede gebaseerd op het aantal bezoekers dat een beurs naar zich toe weet te trekken. Een groot succes is het concept High Five, een kant-en-klaar met stands ingerichte beurshal om nieuwe ondernemers de gelegenheid te geven tegen minimale kosten een beurs te lanceren. Jaarbeurs Utrecht ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een traffic-exploitant. De (feestelijke) evenementenmarkt heeft het moeilijk. Deze is zo goed als stilgevallen, in tegenstelling tot het segment brand-events. Daarin blijven bedrijven investeren. Jaarbeurs Utrecht Jaarbeurs Utrecht heeft het in het verslagjaar goed gedaan. De omzet is licht gedaald maar het rendement is licht gestegen. Voor de vierde jaar op rij zijn de prijzen niet verhoogd en de organisatie is verder gestroomlijnd. Daarnaast slaagt Jaarbeurs Utrecht erin extra diensten te verkopen aan de klant. Jaarbeurs Utrecht is op drie vlakken actief: het accommoderen van beurzen en het ondersteunen van exposanten, congressen en vergaderingen en bedrijfsevenementen. De markten laten een wisselend beeld zien. Die van congressen en vergaderingen kenmerkt zich door moordende concurrentie. De overheid heeft budgetten teruggeschroefd naar zo goed als nul en voor elke klant moet keihard worden gevochten, waarbij de standaard prijslijsten tot het verleden behoren. Per klant een maatwerkdeal. Jaarbeurs Utrecht kan weliswaar marktleider zijn in dit segment, maar dat biedt geen garantie voor morgen en overmorgen. De locatie gecombineerd met een kwalitatief hoogstaand congrescentrum zijn vooralsnog unique selling points. De markt voor beurzen en tentoonstellingen staat qua vierkante meters onder druk. Beursorganisatoren verwachten in toenemende mate dat Jaarbeurs Utrecht participeert in de risico s. Dat gebeurt Jaarbeurs Catering Services De markt kenmerkt zich door last minute. Organisatoren wachten tot het allerlaatste moment voordat zij een optie bevestigen. Werd vroeger een optie maanden van tevoren omgezet in een bevestiging, tegenwoordig gaat het om dagen. De organisatie heeft zich hierop aangepast, last minute is een kerncompetentie geworden. Om de klant maximaal te bedienen wordt er niet meer gewerkt met vaste prijslijsten. Op basis van beschikbaar budget doet het salesteam van Jaarbeurs Catering Services een aanbod. De klant krijgt de beste deal die hij kan sluiten. Dit is het antwoord richting de concurrentie. Met het teruglopen van bezoekersaantallen neemt ook de cateringomzet af. De partycatering aan exposanten ontwikkelt zich stabiel. Deelnemende bedrijven beknibbelen hier niet op. Jaarbeurs Catering Services rekent op stabilisatie in dit segment. Onderdeel van Jaarbeurs Catering Services zijn de labels Grand Catering, Taat & De Regt, Verhaaf Party Catering, evenementenorganisator Arjan van Dijk en On Board On Shore, de cateraar van het ss Rotterdam. Door logistiek en productiekeuken te centraliseren zijn de kosten flink teruggebracht. Begonnen als partycateraars hebben de labels zich ontwikkeld tot bedrijven die ruim 140 locaties

15 14 Service met een Smile De Logistica is elke drie jaar voor ons hét beursevenement. Dan presenteren we ons bedrijf en ons leveringsprogramma en verwelkomen we onze relaties. Daar hoort vanzelfsprekend een uitstekende catering bij. Op basis van onze ervaring met Jaarbeurs Catering in 2009, hebben we in 2012 wederom voor hen gekozen. En ook nu zijn we bijzonder te spreken over hen, vooral over hun betrokkenheid en proactieve houding. Dat zag je terug in alles, ook in de logistiek. Zo toverden ze de beursstand voor onze personeelsavond in no-time om tot een speelse omgeving, inclusief bars, een springkussen, clowns en een dj. Snelheid was geboden, want om uur sloot de beurs en druppelden de eerste gasten van de 450 al binnen. Al met al waren de vier dagen een groot succes, ook dankzij de service met een smile, die ik kenmerkend vond voor de totale bediening. Ada de Vries, Directiesecretaresse Jungheinrich Nederland BV exploiteren, waarvan twintig als preferred supplier. Hierin onderscheidt men zich in de cateringmarkt. Jaarbeurs Catering Services gelooft in de combinatie locatie, wijze van faciliteren en verzorging. Alles in één hand. Complexontwikkeling In 2006 hebben de gemeente Utrecht en Jaarbeurs een contract ondertekend over de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. In 2011 is gezamenlijk uitgesproken hier vaart achter te zetten. De plannen passen in de visie van Jaarbeurs Utrecht om Het Dorpsplein van Nederland te worden. In de plannen zal het Jaarbeurscomplex met zo n vijftien tot twintig procent worden ingekrompen, eenzelfde percentage grond zal worden overgedragen aan de gemeente Utrecht, waarbij tevens het erfpachtregime zal worden geharmoniseerd. We stellen ons op het standpunt dat juist in het centrum van de stad Utrecht grond maximaal gebruikt moet worden. In 2012 is de principekeuze voor het Masterplan Nieuwbouw Hallencomplex gemaakt. Zowel de nieuwbouw en renovatie van het hallencomplex met een nieuw ontvangstgebouw, als een bioscoop die tevens als congreslocatie zal dienen en een hotel, vormen onderdeel van dit Masterplan. De gemeente heeft in eerste instantie dit Masterplan afgewezen. De zogenaamde Oost-West variant heeft de voorkeur van Jaarbeurs Groep en het overleg hierover zal dan ook doorgaan. Wij hebben de plannen klaar en het geld beschikbaar om te gaan investeren. Wezenlijk onderdeel van dit Masterplan is een goede bereikbaarheid, op alle mogelijke manieren. Met name voor de autobereikbaarheid is hierbij de verbreding van de Van Zijstweg (met een separate HOV-baan) van groot belang. Na het knippen van de Croeselaan is dit namelijk onze enige toegangsweg.

16 Grote zaal met huiskamergevoel 15 Onze zakelijke opleidingen en trainingen zijn concreet en gericht op vaardigheden in de dagelijkse praktijk. De gratis Inspiratie Seminars, zoals we die sinds 2012 organiseren, zijn als aanvulling bedoeld om extra te inspireren en te prikkelen. De sprekers zetten je aan om op een andere manier naar je dagelijkse realiteit te kijken. Ze geven onze cursisten daarmee nieuwe energie, nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven. Bij zo n event past een ambiance die ook grenzen verlegt, stimuleert en activeert. Wij zijn heel blij met het Auditorium van Media Plaza. Deze grote zaal met het kenmerkende huiskamergevoel sluit naadloos aan bij de uitstraling van ons concept en ademt uitsluitend beleving, ervaring en sensatie. De eerste drie Inspiratie Seminars waren vorig jaar mede hierdoor een groot succes. Inmiddels staat de organisatie als een huis, ook door de inbreng van de Jaarbeurs, en ervaren we de toegevoegde waarde ervan voor onze cursisten. Michiel Hoogstraten, Manager Resources ISBW Opleiding & Training De directie van de Jaarbeurs Groep spreekt geen verwachting uit voor 2013 over omzet en rendement. Daarvoor zijn de economische factoren te onzeker. Utrecht, 21 maart 2013 Drs. A Brienen RA

17 16 Alles wat we doen draait om relevantie in de juiste ambiance

18 17 VNU Exhibitions Europe Om toekomstige groei te verzekeren hebben we in 2012 nadrukkelijk ingezet op het verenigen van belangen en het creëren van relevantie. De relevantie van de thema s, de samenwerking met sterke ondernemers en een krachtige vereniging van belangen vormen - samen met een flinke dosis creativiteit, lef en ambitie - het fundament voor een grenzeloos perspectief voor onze beurzen en andere activiteiten. De Jaarbeurs is bijna honderd jaar geleden opgericht om de belangen van het Nederlands bedrijfsleven te dienen. Van nature is onze organisatie daarom sterk geworteld in de wereld van ondernemers, belangenvertegenwoordigers en brancheorganisaties. Als uitgangspunt voor het organiseren van een beurs hanteren we het Rijnlandse model, waarin krachten elkaar versterken: bedrijven, kennisinstituten en overheden. Een beurs is geen optelsom van vierkante meters, maar de resultante van innige samenwerking van de actoren die het verhaal van en over de markt vertellen, trends signaleren, ontwikkelingen duiden en perspectief bieden. Bij alles wat we ondernemen wordt gekeken in welke mate de activiteiten belangen verenigen en relevant zijn voor de markt. Uitgangspunt is en blijft dat we vraag en aanbod bij elkaar brengen, waarbij we er nog steeds van uitgaan dat het fysieke moment leidend is. Doelgroepen kun je online en in databases identificeren, gericht en zéér gedetailleerd informeren en met elkaar in contact brengen. Het blijft evenwel contact-op-afstand en dat is niet voldoende. De combinatie van de fysieke ontmoeting en online biedt maximale slagkracht. De crisis is een gegeven en dwingt tot onvermoede creativiteit. Een crisis leidt ook tot nieuwe kansen, het is aan de ondernemer om die te pakken. Die uitdaging gaan wij aan. Dit komt het duidelijkst tot uitdrukking via de lancering van een reeks nieuwe activiteiten. Het Vakman Event dat we voor het eerst in oktober hebben georganiseerd is daarvan een voorbeeld. Het event richt zich op de zzp er in de bouw en installatie. Een specifieke groep met specifieke vragen. Een groep die zich uitstekend in databases laat identificeren, maar daarmee nog niet beschikt over een eigen identiteit of beter een eigen gezicht. De zzp er heeft niet voor niets voor een eenmansbedrijf gekozen. Samen met Werkspot.nl, de grootste online partij op dit gebied, hebben wij de zzp er een eigen event gegeven, waarmee hij zich kan identificeren. 365 dagen per jaar in connectie met elkaar via Werkspot, met het fysieke Vakman Event als ultieme vorm voor kennis- en informatie-uitwisseling, en nieuwe contacten in een ambiance die past bij de zzp er en waarin hij zich maximaal op zijn gemak voelt. We hebben inmiddels een grote staat van dienst opgebouwd met onze Strategie Summits. In 2012 hebben we een nieuwe loot aan de boom toegevoegd: Strategie Summit CIO, voor Chief Information Officers, actief bij grote bedrijven. We organiseren Strategie Summits om leiders in specifieke markten te verbinden en op een krachtige manier ontwikkelingen in de markt te duiden. Summits zijn van strategisch belang voor ons bedrijf. We kleuren VNU Exhibitions bij het topmanagement in specifieke markten, voegen kennis toe door onderzoek en vertalen nieuwe inzichten dóór in onze beursconcepten. Bovendien geven we bedrijven een nieuwe ingang om met de top van het Nederlands bedrijfsleven in contact te komen. Hoe relevant is renovatie voor de bouwsector? Het renoveren van het woningbestand is, mede ingegeven door het huidige economische tij, door Bouwend Nederland gedefinieerd als groeisector. Samen met de markt hebben we daarop een antwoord geformuleerd in de vorm van een nieuwe beurs: Renovatie, waarvan de eerste editie Need for speed als thema heeft meegekregen. De beurs presenteerde

19 18 Uitstekend voorbeeld van samenwerking De uitreiking van De Nederlandse Bouwprijs tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw is een uitstekend moment om innovaties in de bouw voor het voetlicht te brengen. Het gala is het netwerkevent voor iedereen in de bouw die een prominente rol vervult. De Beurs, het Gala, De Nederlandse Bouwprijs, De Bouwpluim, stuk voor stuk evenementen die elkaar aanvullen. Een uitstekend voorbeeld waartoe samenwerking tussen partijen met een gezamenlijk belang kan leiden. Een event voor de hele sector. Mr. drs. Elco Brinkman, Voorzitter Bouwend Nederland, fractievoorzitter Eerste Kamer innovaties en een seminarprogramma waarin ontwikkelingen in breed perspectief werden geplaatst. Voor de komende jaren een groeimarkt, direct na beurs werd al aangekondigd dat de beurs in 2014 fors zal groeien. We geloven in online ontwikkelingen. Met maandelijks meer dan 100 duizend bezoekers is Quel het grootste online business-to-business platform binnen de maakindustrie in Nederland en België. Sinds 2009 waren Quel en VNU Exhibitions al strategische partners. In het verslagjaar hebben we besloten ons partnership om te zetten in een volledige acquisitie van het bedrijf. Per 1 januari 2013 hebben we Quel Business Information overgenomen. Hierdoor zijn we in staat 365 dagen per jaar leads aan onze klanten uit te leveren. In combinatie met een aantal van onze beurzen bieden we een totaalpakket. Met Quel en Products4industry.nl zijn we in staat de profielen in onze databases verder te verrijken. Het feit dat we aan het roer staan van zowel twee toonaangevende online platforms als een aantal marktleidende beurzen leidt tot verdieping, waardoor we beter in staat zijn vraag en aanbod intelligent te koppelen. Kennis die we online opdoen vertalen we bovendien in onze beursconcepten. In het verslagjaar hebben we ons samen met de Federatie Productie Technologie (FPT) hard gemaakt om in 2013 in Den Bosch, dicht bij het hart van de Nederlandse maakindustrie, MetaalExpo te organiseren. Het gaat op de eerste plaats om een sterk congresprogramma, ondersteund met stands waar nauwelijks producten worden getoond. FPT en VNU Exhibitions lopen hier gelijk op. FPT onderstreept hiermee nog eens de eigen prominente rol in de sector door activiteiten te organiseren die nauw aansluiten bij de eigen doelstellingen. Het online platform Beautyspot.nl is in het verslagjaar uitgewerkt en start medio Beautyspot wordt het focuspunt voor de beautymarkt, dat jaarlijks twee fysieke contactmomenten kent: Beauty Salon dimensions en Beauty Trade special. Van de doelgroep is bekend dat het

20 19 veelal om kleine ondernemers gaat die de behoefte delen om het hele jaar door met elkaar te praten over nieuwe producten. Beautyspot.nl biedt toegang tot fysieke beurzen en een totaaloverzicht van aanbieders in de markt, bevat chatfuncties en webshopmogelijkheden, signaleert nieuws en geeft informatie over bedrijfsvoering. In Myanmar zijn we de eerste buitenlandse beursorganisator die in staat is gesteld een beurs te organiseren: Ildex Myanmar, een beurs op het gebied van pluimvee en visserij. Ildex Myanmar is georganiseerd door ons nieuwe bedrijf VNU Exhibitions Asia Pacific dat sinds januari 2012 vanuit Bangkok opereert. Ildex zal als merk en activiteit met name in de ASEAN-landen worden neergezet. Voor 2013 staan Ildex Hanoi en Ildex Indonesia op het programma. Vanuit Bangkok plannen we een reeks beurzen in de ASEAN-landen, het zullen voornamelijk nichebeurzen zijn. In alle gevallen werken we samen met lokale partijen want ook voor Azië geldt dat beurzen alleen succesvol kunnen worden opgezet als ze zijn verankerd in de economische structuur van het land. Relevantie voor bezoekers in de juiste ambiance is een doorslaggevende succesfactor. Hoewel de retail onder zware druk staat, doet Trade Mart Utrecht als het handelscentrum voor de winkelier het goed. Het revitaliseringstraject dat enkele jaren geleden is gestart werpt zijn vruchten af. Om de zelfstandige detaillist een helpende hand toe te steken is besloten Concept Stores op de beursvloer te bouwen. Winkels met de nieuwste snufjes, waarvan de uitvoering prijstechnisch binnen handbereik ligt van de zelfstandige detaillist. Met de Concept Stores informeren we detaillisten over internetwanden, 3D-toepassingen, webshops en de toepassingsmogelijkheden van een eigen App. Maar ook over de inrichting, presentatievormen, kleur- en lichtgebruik, etaleren et cetera. Elke store bevat minstens 25 direct toepasbare innovaties. Manufacturing Exhibition (CWIEME) georganiseerd in Shenzhen. Het gaat om een niche waarbij producten en hoogwaardige productietechnologie worden getoond. De volgende editie vindt plaats in 2013 in Guangzhou. VNU Exhibitions Asia is een schoolvoorbeeld van onze visie dat je beurzen alleen succesvol kunt organiseren als je lokaal geworteld bent. Het is van meet af aan ons beleid geweest om VNU Exhibitions Asia een Chinese identiteit te geven. Dat is des te belangrijker omdat we verwachten dat de beurzenwereld in China in toenemende mate gedomineerd zal worden door de machtige Chinese associaties. VNU Exhibitions Asia wordt gezien als een Chinese onderneming, wat in ons voordeel is. We maken het bedrijf gereed om ook na 2015, als in Shanghai het grootste beurscomplex ter wereld in gebruik wordt genomen, een blijvende relevante rol te spelen. Bij alles wat we ondernemen wordt gekeken in welke mate de activiteiten belangen verenigen en relevant zijn voor de markt. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe 43 beurzen in Nederland en 27 beurzen in het buitenland georganiseerd, daarnaast exploiteerde zij 9 online platforms. Budgetten voor marketingcommunicatie en digitale infrastructuur hebben wij vergroot, we accepteren dat dit ten koste is gegaan van het rendement. Belangrijker is dat we in alle gevallen evenementen hebben georganiseerd waarbij we onze uitgangspunten recht overeind hebben gehouden: belangen verenigen en relevantie creëren. Samen met een Engelse beursorganisator heeft VNU Exhibitions Asia voor het eerst de nichebeurs Coil Winding, Insulations & Electrical

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer.

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer. De kracht van de ondernemer 2014 in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014 Thema: Perspectieven op de winkelvloer In opdracht van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio

Vernieuwende ondernemers voor het MKB. Coverstory AccountantZ. Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende bolides door de regio Profiel RIVIERENLAND REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 31 NUMMER 2 MEI 2015 Coverstory AccountantZ Vernieuwende ondernemers voor het MKB Samen naar een circulaire economie Zakenautotestdag Met blinkende

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie