JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

2 Jaarbeurs Holding Jaarverslag MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen waar kennis- en informatie overdracht plaatsvindt, ervaringen worden gedeeld en transacties tot stand komen. STRATEGIE Onze basis ligt in een marktleidend portfolio van landelijke vak- en consumentenbeurzen in Utrecht en Azië. Daarnaast ontwikkelen we voor en met onze stakeholders ook andere vormen van events zoals zeer exclusieve besloten bijeenkomsten voor topmanagement en beurzen op andere locaties. Voor klanten die op zoek zijn naar de beste partner en locatie voor hun event accommoderen en faciliteren wij beurzen, congressen, vergaderingen en leisure activiteiten in Utrecht. Onze cateringbedrijven doen dit voor hun klanten op diverse inspirerende locaties door heel Nederland. Wij onderscheiden ons door het verhogen van klantwaarde waarbij service, relevante contacten en content in een gastvrije uitdagende omgeving centraal staan. Live communicatie is voor onze klanten een belangrijk onderdeel van hun totale marketingcommunicatieaanpak en oriëntatiegedrag. Het internet en de inzet van sociale media spelen voor hen een groeiende rol. Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen bouwen we, complementair aan onze events, aan expertise en producten op dit vlak. We werken aan de transformatie van het Jaarbeurscomplex en omgeving in Utrecht en bouwen zo aan de ontmoetingen van de toekomst.

3 2

4 3 Inhoud Kerngegevens 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 Verslag van de Directie 11 VNU Exhibitions Europe 17 Jaarbeurs Utrecht 21 Jaarbeurs Catering Services 25 Overzicht activiteiten 2012 VNU Exhibitions Europe 29 Overzicht activiteiten 2012 Jaarbeurs Utrecht 33 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans 38 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 39 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 40 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 41 Toelichting op de geconsolideerde balans 49 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 56 Vennootschappelijke jaarrekening 58 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 59 Overige gegevens 62 Concernsamenstelling 65 Vijf jaren Jaarbeurs Holding B.V. 66 Personalia 68

5 4 Voor minder ga ik niet! Als regionaal samenwerkingsverband organiseren wij regelmatig netwerkactiviteiten, met als doel buitenlandse bedrijven aan te trekken en de al gevestigde bedrijven te behouden en te faciliteren bij uitbreidingen. Een bijzonder evenement vorig jaar was Walking Dinner, dat in november plaatsvond in het heropende Stedelijk Museum. Bijzonder, vanwege de omvang (ruim 450 mensen) en het niveau (uitsluitend CEO-level) van het gezelschap. In combinatie met de uiterst geringe ombouwtijd tussen sluitingstijd van het museum en aanvangstijdstip van het event, werd het vooral een logistieke uitdaging. Daarbij was het een primeur: voor het eerst bood het vernieuwde Stedelijk weer onderdak aan een dergelijk zakenevent. Een compliment voor alle betrokkenen is op zijn plaats, en dan met name voor Verhaaf Party Catering. Ik werk al langer met hen samen, omdat ze de beste kwaliteit bieden. Alles is tiptop: de voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Dat moet ook wel, want voor minder ga ik niet. Lilian Aarts, Projectmanager amsterdam inbusiness

6 5 Kerngegevens in mln. tenzij anders aangegeven Netto-omzet 149,2 152,9 Bedrijfsresultaat 16,0 18,3 Idem t.o.v. de netto-omzet 10,8 % 12,0 % Nettoresultaat 11,6 12,6 Idem t.o.v. de netto-omzet 7,8 % 8,2 % Kasstroom uit operationele activiteiten 33,7 15,9 Netto-investeringen in vaste activa 11,1 7,0 Afschrijvingen en waardeverminderingen vaste activa 14,8 16,2 Eigen vermogen 135,3 124,2 Balanstotaal 219,0 203,7 Solvabiliteit 61.8 % 61.0 % Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

7 6

8 7 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft de door de directie geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en bijbehorende toelichtingen over 2012, evenals de vooruitzichten voor 2013 met inbegrip van de resultaatbestemming besproken en in zijn rol als bestuur van de Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, zijnde de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, goedgekeurd en vastgesteld. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende verklaring van KPMG Accountants. Als afzonderlijk agendapunt stelt het Stichtingsbestuur in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Raad van Commissarissen en de directie van Jaarbeurs Holding BV decharge te verlenen voor hun taakuitoefening in 2012, voor zover dat blijkt uit de jaarrekening en het jaarverslag met de daarop gegeven toelichting. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat door de economische crisis de omzet van de onderneming onder druk staat omdat haar klanten in zwaar weer zitten en beursdeelname beperken, resulterend in minder bezoekers en daardoor ook minder cateringvolumes. Ondanks dit sombere beeld heeft de Jaarbeurs Groep het jaar goed afgesloten met een beperkte achteruitgang in omzet en resultaat. In reactie daarop en tevens inhakend op de stelling dat het resultaat van de Jaarbeurs Groep als totaal prevaleert, is de onderneming een project gestart over alle strategische business units heen dat als uitgangspunt heeft het makkelijker & leuker te maken voor de klant. De Raad kan zich volledig vinden in het belangrijkste onderdeel van deze actie, het vormgeven van één digitaal portaal van waaruit de exposant al zijn diensten kan regelen. De Raad volgt nauwlettend de ontwikkelingen bij VNU Exhibitions Europe dat het moeilijk heeft om omzet en rendement op peil te houden omdat onder andere de bouwwereld in Nederland harde klappen heeft gekregen, een sector waarin VNU Exhibitions actief is. Gelukkig heeft de Raad begrepen dat de klantenkring van VNU Exhibitions de waarde van het face-to-face contact belangrijk blijft vinden en dat de druk op omzet meer een resultante is van het minder afnemen van meters standruimte. Daartegenover is het verheugend te constateren dat de ontwikkelingen in Azië naar tevredenheid blijven stemmen. Niet alleen de vestiging in China draagt zeer positief bij aan het volume en resultaat, ook de nieuwe vestiging VNU Exhibitions Asia Pacific in Bangkok heeft een uitstekend jaar achter de rug met de lancering van nieuwe vakbeurzen in samenwerking met de Thaise brancheorganisaties. Ook bij Jaarbeurs Utrecht staat de omzet onder druk, onder andere door de toenemende concurrentie op de congressen- en vergadermarkt, door de invoering van de werkkostenregeling en het door de overheid verder terugschroeven van de beschikbare budgetten. Toch slaagt Jaarbeurs Utrecht erin om, ondanks het al jaren niet verhogen van haar tarieven, de dreiging van een omzetdaling te beperken door extra diensten te verkopen en haar kwalitatief hoogstaande locatie en faciliteiten aan te prijzen. De Raad stelt vast dat Jaarbeurs Catering Services zich aanpast aan het fenomeen last minute boekingen door transparant naar haar klanten te zijn, hun de beste deal te bieden, en hen niet te belasten met ingewikkelde processen en prijsverhogingen. Echter, het teruglopen van bezoekersaantallen heeft wel een weerslag gehad op de resultaten maar gelukkig constateert de Raad dat door kostenbeheersing het effect hiervan beperkt is gebleven. Voor de modernisering van het complex zijn de voorbereidingen voor de start van de bouw van de nieuwe Entree-Oost en de geplande congres-, vergader- en partycapaciteit voor personen in een

9 8 Als je binnenkomt, verlies je meteen je hart In 2012 was de primeur van ons educatief dance-event voor mensen uit de elektronische muziekindustrie, zoals dj s, producers, fotografen, softwareontwikkelaars, etc. Dancefair bestaat uit seminars én een beurs en werd in februari met 4500 bezoekers een groot succes. Om zo n spektakel te huisvesten, heb je diversiteit in ruimtes nodig en uitstraling. Media Plaza is wat dat betreft volstrekt uniek. Als je daar binnenkomt, verlies je meteen je hart. De entourage is zo gevarieerd, maar ook inspirerend, dynamisch en swingend; als beursorganisator hoef je daar helemaal niets meer aan te doen, laat staan aan te veranderen. En dat bespaart tijd en geld. En dan zijn er nog de mensen van de Jaarbeurs, die hebben ons met tips en adviezen behoed voor grote fouten, die je onherroepelijk maakt bij zo n eerste keer. Daar ben ik hun erg dankbaar voor. Nee, ik weet nu al dat Dancefair voor eeuwig verbonden blijft met Media Plaza! Norman Soares, Founder/organisator Dancefair zeer vergevorderd stadium en zijn de bouwvergunningen aangevraagd. Ook de renovatie van het hallencomplex wordt volop besproken en in plannen omgezet. Gesprekken erover met de belangrijkste partner de gemeente Utrecht vinden voortdurend plaats. Daarnaast is het goed te constateren dat de daaraan gekoppelde geplande ontwikkeling van het voorterrein van Jaarbeurs, nl. het deel Kop Jaarbeurs, met de bouw van de megabioscoop in 2013 zal starten. De overeenkomsten met de bioscoopexploitant zijn inmiddels bijna afgerond. De Raad geeft de personele unie tussen Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en Jaarbeurs Holding BV de volle aandacht. Tijdens de strategiesessie van de Raad van Commissarissen medio 2012 heeft dit onderwerp op de agenda gestaan en is dit uitgebreid behandeld. Er is geconstateerd dat deze structuur een verklaarbare historische achtergrond heeft. Bovendien lopen de belangen van de Stichting en van de Holding parallel. Op dit moment ziet de Raad dan ook geen aanleiding om de huidige governancestructuur aan te passen. Per 1 januari 2012 is, zoals in het vorige jaarverslag aangekondigd, de heer P.C. Klaver uitgetreden en is het voorzitterschap per die datum overgedragen aan de heer H.W. Broeders en is mevrouw I.G.C. Faber benoemd tot vicevoorzitter.

10 9 De Raad is in het verslagjaar vijfmaal bij elkaar geweest, viermaal regulier en eenmaal om de strategie te bespreken. In de vergaderingen is stilgestaan bij het beleid en de beleidsuitvoering van de onderneming. Daarnaast zijn governance-aspecten, risico-inzicht en risicobeheer aandachtspunten geweest en zijn ook de jaarrekening, de tussentijdse resultaten, en de vooruitzichten voor 2013 behandeld. Tijdens een besloten bespreking zijn het functioneren en de honorering van de directie aan de orde geweest. De Raad wil ten slotte stilstaan bij de geleverde prestatie van alle medewerkers van de onderneming. Zij hebben ervoor gezorgd dat in dit moeilijke economisch klimaat de resultaten redelijk op peil zijn gebleven. De Raad is hun dan ook veel dank verschuldigd en moedigt allen aan om op deze positieve wijze verder te blijven bijdragen aan een gezonde resultaatontwikkeling. Utrecht, 21 maart 2013 Raad van Commissarissen H.W. Broeders, Voorzitter Mevrouw I.G.C. Faber, vicevoorzitter (sinds 1 juli 2012) Mevrouw Drs. P.G. Boumeester Mevrouw Mr. C.T.L. Hamaker R.G. van Ingen Mr. Drs. J.G. Wijn

11 10

12 11 Verslag van de Directie Als gevolg van de economische crisis zien we dat de omzet onder druk staat. Onze Nederlandse klanten hebben het moeilijk, onze activiteiten in Azië doen het daarentegen dusdanig goed dat we begin 2012 met VNU Exhibitions Asia Pacific een eigen kantoor in Bangkok hebben geopend. De grootte van de organisatie is in lijn gebracht met de verwachtingen. In het verslagjaar is de discussie gestart over de onderlinge samenhang van de Jaarbeursbedrijven en de daaraan gelieerde labels. De Jaarbeurs Groep heeft het jaar 2012 acceptabel afgesloten met een omzet van 149,2 miljoen euro en een nettoresultaat van 11,6 miljoen euro. Over drie jaar viert de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs dat ze honderd jaar geleden is opgericht, dit gebeurde in een tijd dat het Nederland economisch tegenzat. De eerste Jaarbeurs werd in 1917 gehouden, in het centrum van Utrecht. Het uitgangspunt was heel simpel: handel drijven. Er mag veel veranderd zijn, dit uitgangspunt staat nog steeds als een huis. Anno 2012 drukken we dit uit in return on investment. Bedrijven en organisaties die investeren in een beursdeelname, marketingevent of seminar, willen daarvoor resultaat terugzien in harde euro s of in het behalen van concrete doelstellingen. Communicatie is een industrie geworden. In 2012 keken YouTubegebruikers vier miljard uur video per maand, de Financial Times kondigde aan dat de papieren krant op het tweede plan komt en social media zijn gemeengoed geworden. De handelsreiziger die in 1917 per trein naar Utrecht afreisde is vervangen door de marketeer die via Skype communiceert met bedrijven aan de andere kant van de wereld. De enige grens die er nog is, is de tijdgrens. De klant kijkt terecht kritisch naar zijn investeringen. Het is aan ons om te bewijzen dat face-to-face een ongekend krachtig instrument voor transactie is en blijft. Het is aan de sector om return on invest- ment transparant te maken. Daarin slagen we steeds beter. We bieden de klant een reeks van instrumenten, gekoppeld aan statistieken en leadbeheer, waaraan hij zijn succes kan afmeten. Tien jaar geleden hebben we ons bedrijf gesplitst in drie werkmaatschappijen, die konden excelleren in hun eigen discipline: VNU Exhibitions als organisator van beurzen, Jaarbeurs Utrecht als complexexploitant en Jaarbeurs Catering Services die het overgrote deel van de omzet al lang niet meer haalt uit het Jaarbeurscomplex. Deze ontwikkeling heeft ons financieel geen windeieren gelegd. Elk bedrijf voor zich streefde naar winstmaximalisatie, en om dit te bereiken zijn op verschillende niveaus scherpe concepten ontwikkeld en zijn we letterlijk buiten onze eigen grenzen getreden. Tien jaar later hebben we de uitgangspunten opnieuw gedefinieerd. We zijn overtuigd van de juistheid van onze keuzes van destijds, tegelijkertijd hebben we nu de overtuiging dat het van verstandig beleid getuigt de koers te verleggen. We hebben geformuleerd dat het resultaat van de Jaarbeurs Groep als totaal prevaleert. Kozen we tien jaar geleden voor een duidelijke merkprofilering van de bedrijven, de komende jaren zullen we ons steeds nadrukkelijker als Jaarbeurs Groep profileren. In het verlengde van deze nieuwe koers zijn we intern een project gestart over alle bedrijven heen, dat als uitgangspunt heeft het makkelijker & leuker te maken voor onze klanten. Deelname aan een beurs van VNU Exhibitions in het complex van Jaarbeurs krijgt weer één gezicht. Dit zal het duidelijkst tot uitdrukking komen in één digitaal portaal, van waaruit de exposant al zijn diensten kan regelen. Waar we de klant nu nog voorzien van meerde login s om diensten af te nemen, wordt dat er één. De wijze waarop de Jaarbeurs Groep is georganiseerd mag geen onnodige hinder en rompslomp opleveren voor onze klant, lees de exposant. Zijn return on investment wordt

13 12 Een ideaal verlengstuk van de vakbeurs VNU Exhibitions is in 2012 gestart met Alles op deze portal draait om elektrotechniek, 365 dagen per jaar. Daarmee is het een ideaal en essentieel verlengstuk van de tweejaarlijkse vakbeurs, want als exposant informeer je je klanten niet 1 x per 2 jaar, maar continu. Door deze portal te gebruiken, benut je de vakbeurs Elektrotechniek in feite het hele jaar door en is het een doorlopend vehikel om relaties te informeren en je bedrijf te promoten. Natuurlijk zijn er vergelijkbare initiatieven, maar die leggen het toch af op naamsbekendheid, uitstraling, aantallen bezoekers en actualiteit. Voor dat laatste is content nodig, bijvoorbeeld columns. Toen ik door VNU hiervoor gevraagd werd, hapte ik meteen toe. Ik schrijf graag; over het vakgebied, maar ook over ondernemerschap. De reacties zijn meer dan leuk. En zolang ik geen gebrek heb aan onderwerpen, ga ik nog wel even door. Reinier Kok, Directeur Maskate deels bepaald door het aantal uren dat hij in de organisatie van het evenement steekt. Wat ons betreft wordt dat tot het minimum beperkt. Niet alleen de opbrengst moet transparant zijn, dit geldt evenzeer voor de organisatie waarmee hij werkt. Sleutelwoorden zijn: makkelijk, transparant, toegankelijk, snel en flexibel. VNU Exhibitions Het beursbedrijf moet er hard aan trekken om omzet en rendement op peil te houden. In Nederland zijn harde klappen gevallen in de sectoren Bouw en Industrie. Dit heeft gevolgen gehad voor de grootte van een aantal beurzen in dit segment. Het is geruststellend dat het aantal bedrijven dat overtuigd is van de waarde van face-to-face contact in de vorm van een beurs stabiel is, wel zien we dat bedrijven gemiddeld minder vierkante meters afnemen en eenzelfde ontwikkeling zien we bij het bezoek. Onze bedrijven VNU Exhibitions Asia en VNU Exhibitions Asia Pacific, dat begin 2012 van start ging, doen het uitstekend. Zij grijpen hun kansen in de nog steeds groeiende Zuid- Aziatische economie. In Bangkok hebben we in 2012 nieuwe vakbeurzen gelanceerd op het gebied van tuinbouw, laboratoriuminstrumenten en diergeneeskunde. In alle gevallen in nauwe samenwerking met Thaise brancheorganisaties. Het geloof in online ontwikkelingen is onderstreept door het omzetten van het partnership met Quel in een volledige overname van het bedrijf. We kunnen nu het gehele jaar door onze klanten van leads voorzien met dit business-to-business medium dat meer dan honderdduizend bezoekers per maand telt. In ons continue streven om vraag en aanbod steeds beter en intelligenter te koppelen, zijn we met de overname van Quel weer een fase verder.

14 13 Alle nieuwe initiatieven worden langs de meetlat van relevantie gelegd. Geen relevantie, geen beurs of event. Niet voor niets was de eerste editie van de vakbeurs Renovatie een succes. Een niche in de bouwsector, die het renoveren van de bestaande woningvoorraad als (enige) groeimarkt definieert. Met het Vakman Event voor de zzp er geven we de zelfstandige in de bouw & installatie een eigen identiteit; met MetaalExpo bieden we de Federatie Productie Technologie dicht bij het hart van de maakindustrie een eigen platform om te praten over nieuwe ontwikkelingen in de vorm van een congres, ondersteund met stands. dan ook: het afrekenmodel is steeds vaker mede gebaseerd op het aantal bezoekers dat een beurs naar zich toe weet te trekken. Een groot succes is het concept High Five, een kant-en-klaar met stands ingerichte beurshal om nieuwe ondernemers de gelegenheid te geven tegen minimale kosten een beurs te lanceren. Jaarbeurs Utrecht ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een traffic-exploitant. De (feestelijke) evenementenmarkt heeft het moeilijk. Deze is zo goed als stilgevallen, in tegenstelling tot het segment brand-events. Daarin blijven bedrijven investeren. Jaarbeurs Utrecht Jaarbeurs Utrecht heeft het in het verslagjaar goed gedaan. De omzet is licht gedaald maar het rendement is licht gestegen. Voor de vierde jaar op rij zijn de prijzen niet verhoogd en de organisatie is verder gestroomlijnd. Daarnaast slaagt Jaarbeurs Utrecht erin extra diensten te verkopen aan de klant. Jaarbeurs Utrecht is op drie vlakken actief: het accommoderen van beurzen en het ondersteunen van exposanten, congressen en vergaderingen en bedrijfsevenementen. De markten laten een wisselend beeld zien. Die van congressen en vergaderingen kenmerkt zich door moordende concurrentie. De overheid heeft budgetten teruggeschroefd naar zo goed als nul en voor elke klant moet keihard worden gevochten, waarbij de standaard prijslijsten tot het verleden behoren. Per klant een maatwerkdeal. Jaarbeurs Utrecht kan weliswaar marktleider zijn in dit segment, maar dat biedt geen garantie voor morgen en overmorgen. De locatie gecombineerd met een kwalitatief hoogstaand congrescentrum zijn vooralsnog unique selling points. De markt voor beurzen en tentoonstellingen staat qua vierkante meters onder druk. Beursorganisatoren verwachten in toenemende mate dat Jaarbeurs Utrecht participeert in de risico s. Dat gebeurt Jaarbeurs Catering Services De markt kenmerkt zich door last minute. Organisatoren wachten tot het allerlaatste moment voordat zij een optie bevestigen. Werd vroeger een optie maanden van tevoren omgezet in een bevestiging, tegenwoordig gaat het om dagen. De organisatie heeft zich hierop aangepast, last minute is een kerncompetentie geworden. Om de klant maximaal te bedienen wordt er niet meer gewerkt met vaste prijslijsten. Op basis van beschikbaar budget doet het salesteam van Jaarbeurs Catering Services een aanbod. De klant krijgt de beste deal die hij kan sluiten. Dit is het antwoord richting de concurrentie. Met het teruglopen van bezoekersaantallen neemt ook de cateringomzet af. De partycatering aan exposanten ontwikkelt zich stabiel. Deelnemende bedrijven beknibbelen hier niet op. Jaarbeurs Catering Services rekent op stabilisatie in dit segment. Onderdeel van Jaarbeurs Catering Services zijn de labels Grand Catering, Taat & De Regt, Verhaaf Party Catering, evenementenorganisator Arjan van Dijk en On Board On Shore, de cateraar van het ss Rotterdam. Door logistiek en productiekeuken te centraliseren zijn de kosten flink teruggebracht. Begonnen als partycateraars hebben de labels zich ontwikkeld tot bedrijven die ruim 140 locaties

15 14 Service met een Smile De Logistica is elke drie jaar voor ons hét beursevenement. Dan presenteren we ons bedrijf en ons leveringsprogramma en verwelkomen we onze relaties. Daar hoort vanzelfsprekend een uitstekende catering bij. Op basis van onze ervaring met Jaarbeurs Catering in 2009, hebben we in 2012 wederom voor hen gekozen. En ook nu zijn we bijzonder te spreken over hen, vooral over hun betrokkenheid en proactieve houding. Dat zag je terug in alles, ook in de logistiek. Zo toverden ze de beursstand voor onze personeelsavond in no-time om tot een speelse omgeving, inclusief bars, een springkussen, clowns en een dj. Snelheid was geboden, want om uur sloot de beurs en druppelden de eerste gasten van de 450 al binnen. Al met al waren de vier dagen een groot succes, ook dankzij de service met een smile, die ik kenmerkend vond voor de totale bediening. Ada de Vries, Directiesecretaresse Jungheinrich Nederland BV exploiteren, waarvan twintig als preferred supplier. Hierin onderscheidt men zich in de cateringmarkt. Jaarbeurs Catering Services gelooft in de combinatie locatie, wijze van faciliteren en verzorging. Alles in één hand. Complexontwikkeling In 2006 hebben de gemeente Utrecht en Jaarbeurs een contract ondertekend over de herontwikkeling van het Jaarbeursterrein. In 2011 is gezamenlijk uitgesproken hier vaart achter te zetten. De plannen passen in de visie van Jaarbeurs Utrecht om Het Dorpsplein van Nederland te worden. In de plannen zal het Jaarbeurscomplex met zo n vijftien tot twintig procent worden ingekrompen, eenzelfde percentage grond zal worden overgedragen aan de gemeente Utrecht, waarbij tevens het erfpachtregime zal worden geharmoniseerd. We stellen ons op het standpunt dat juist in het centrum van de stad Utrecht grond maximaal gebruikt moet worden. In 2012 is de principekeuze voor het Masterplan Nieuwbouw Hallencomplex gemaakt. Zowel de nieuwbouw en renovatie van het hallencomplex met een nieuw ontvangstgebouw, als een bioscoop die tevens als congreslocatie zal dienen en een hotel, vormen onderdeel van dit Masterplan. De gemeente heeft in eerste instantie dit Masterplan afgewezen. De zogenaamde Oost-West variant heeft de voorkeur van Jaarbeurs Groep en het overleg hierover zal dan ook doorgaan. Wij hebben de plannen klaar en het geld beschikbaar om te gaan investeren. Wezenlijk onderdeel van dit Masterplan is een goede bereikbaarheid, op alle mogelijke manieren. Met name voor de autobereikbaarheid is hierbij de verbreding van de Van Zijstweg (met een separate HOV-baan) van groot belang. Na het knippen van de Croeselaan is dit namelijk onze enige toegangsweg.

16 Grote zaal met huiskamergevoel 15 Onze zakelijke opleidingen en trainingen zijn concreet en gericht op vaardigheden in de dagelijkse praktijk. De gratis Inspiratie Seminars, zoals we die sinds 2012 organiseren, zijn als aanvulling bedoeld om extra te inspireren en te prikkelen. De sprekers zetten je aan om op een andere manier naar je dagelijkse realiteit te kijken. Ze geven onze cursisten daarmee nieuwe energie, nieuwe inzichten en nieuwe perspectieven. Bij zo n event past een ambiance die ook grenzen verlegt, stimuleert en activeert. Wij zijn heel blij met het Auditorium van Media Plaza. Deze grote zaal met het kenmerkende huiskamergevoel sluit naadloos aan bij de uitstraling van ons concept en ademt uitsluitend beleving, ervaring en sensatie. De eerste drie Inspiratie Seminars waren vorig jaar mede hierdoor een groot succes. Inmiddels staat de organisatie als een huis, ook door de inbreng van de Jaarbeurs, en ervaren we de toegevoegde waarde ervan voor onze cursisten. Michiel Hoogstraten, Manager Resources ISBW Opleiding & Training De directie van de Jaarbeurs Groep spreekt geen verwachting uit voor 2013 over omzet en rendement. Daarvoor zijn de economische factoren te onzeker. Utrecht, 21 maart 2013 Drs. A Brienen RA

17 16 Alles wat we doen draait om relevantie in de juiste ambiance

18 17 VNU Exhibitions Europe Om toekomstige groei te verzekeren hebben we in 2012 nadrukkelijk ingezet op het verenigen van belangen en het creëren van relevantie. De relevantie van de thema s, de samenwerking met sterke ondernemers en een krachtige vereniging van belangen vormen - samen met een flinke dosis creativiteit, lef en ambitie - het fundament voor een grenzeloos perspectief voor onze beurzen en andere activiteiten. De Jaarbeurs is bijna honderd jaar geleden opgericht om de belangen van het Nederlands bedrijfsleven te dienen. Van nature is onze organisatie daarom sterk geworteld in de wereld van ondernemers, belangenvertegenwoordigers en brancheorganisaties. Als uitgangspunt voor het organiseren van een beurs hanteren we het Rijnlandse model, waarin krachten elkaar versterken: bedrijven, kennisinstituten en overheden. Een beurs is geen optelsom van vierkante meters, maar de resultante van innige samenwerking van de actoren die het verhaal van en over de markt vertellen, trends signaleren, ontwikkelingen duiden en perspectief bieden. Bij alles wat we ondernemen wordt gekeken in welke mate de activiteiten belangen verenigen en relevant zijn voor de markt. Uitgangspunt is en blijft dat we vraag en aanbod bij elkaar brengen, waarbij we er nog steeds van uitgaan dat het fysieke moment leidend is. Doelgroepen kun je online en in databases identificeren, gericht en zéér gedetailleerd informeren en met elkaar in contact brengen. Het blijft evenwel contact-op-afstand en dat is niet voldoende. De combinatie van de fysieke ontmoeting en online biedt maximale slagkracht. De crisis is een gegeven en dwingt tot onvermoede creativiteit. Een crisis leidt ook tot nieuwe kansen, het is aan de ondernemer om die te pakken. Die uitdaging gaan wij aan. Dit komt het duidelijkst tot uitdrukking via de lancering van een reeks nieuwe activiteiten. Het Vakman Event dat we voor het eerst in oktober hebben georganiseerd is daarvan een voorbeeld. Het event richt zich op de zzp er in de bouw en installatie. Een specifieke groep met specifieke vragen. Een groep die zich uitstekend in databases laat identificeren, maar daarmee nog niet beschikt over een eigen identiteit of beter een eigen gezicht. De zzp er heeft niet voor niets voor een eenmansbedrijf gekozen. Samen met Werkspot.nl, de grootste online partij op dit gebied, hebben wij de zzp er een eigen event gegeven, waarmee hij zich kan identificeren. 365 dagen per jaar in connectie met elkaar via Werkspot, met het fysieke Vakman Event als ultieme vorm voor kennis- en informatie-uitwisseling, en nieuwe contacten in een ambiance die past bij de zzp er en waarin hij zich maximaal op zijn gemak voelt. We hebben inmiddels een grote staat van dienst opgebouwd met onze Strategie Summits. In 2012 hebben we een nieuwe loot aan de boom toegevoegd: Strategie Summit CIO, voor Chief Information Officers, actief bij grote bedrijven. We organiseren Strategie Summits om leiders in specifieke markten te verbinden en op een krachtige manier ontwikkelingen in de markt te duiden. Summits zijn van strategisch belang voor ons bedrijf. We kleuren VNU Exhibitions bij het topmanagement in specifieke markten, voegen kennis toe door onderzoek en vertalen nieuwe inzichten dóór in onze beursconcepten. Bovendien geven we bedrijven een nieuwe ingang om met de top van het Nederlands bedrijfsleven in contact te komen. Hoe relevant is renovatie voor de bouwsector? Het renoveren van het woningbestand is, mede ingegeven door het huidige economische tij, door Bouwend Nederland gedefinieerd als groeisector. Samen met de markt hebben we daarop een antwoord geformuleerd in de vorm van een nieuwe beurs: Renovatie, waarvan de eerste editie Need for speed als thema heeft meegekregen. De beurs presenteerde

19 18 Uitstekend voorbeeld van samenwerking De uitreiking van De Nederlandse Bouwprijs tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw is een uitstekend moment om innovaties in de bouw voor het voetlicht te brengen. Het gala is het netwerkevent voor iedereen in de bouw die een prominente rol vervult. De Beurs, het Gala, De Nederlandse Bouwprijs, De Bouwpluim, stuk voor stuk evenementen die elkaar aanvullen. Een uitstekend voorbeeld waartoe samenwerking tussen partijen met een gezamenlijk belang kan leiden. Een event voor de hele sector. Mr. drs. Elco Brinkman, Voorzitter Bouwend Nederland, fractievoorzitter Eerste Kamer innovaties en een seminarprogramma waarin ontwikkelingen in breed perspectief werden geplaatst. Voor de komende jaren een groeimarkt, direct na beurs werd al aangekondigd dat de beurs in 2014 fors zal groeien. We geloven in online ontwikkelingen. Met maandelijks meer dan 100 duizend bezoekers is Quel het grootste online business-to-business platform binnen de maakindustrie in Nederland en België. Sinds 2009 waren Quel en VNU Exhibitions al strategische partners. In het verslagjaar hebben we besloten ons partnership om te zetten in een volledige acquisitie van het bedrijf. Per 1 januari 2013 hebben we Quel Business Information overgenomen. Hierdoor zijn we in staat 365 dagen per jaar leads aan onze klanten uit te leveren. In combinatie met een aantal van onze beurzen bieden we een totaalpakket. Met Quel en Products4industry.nl zijn we in staat de profielen in onze databases verder te verrijken. Het feit dat we aan het roer staan van zowel twee toonaangevende online platforms als een aantal marktleidende beurzen leidt tot verdieping, waardoor we beter in staat zijn vraag en aanbod intelligent te koppelen. Kennis die we online opdoen vertalen we bovendien in onze beursconcepten. In het verslagjaar hebben we ons samen met de Federatie Productie Technologie (FPT) hard gemaakt om in 2013 in Den Bosch, dicht bij het hart van de Nederlandse maakindustrie, MetaalExpo te organiseren. Het gaat op de eerste plaats om een sterk congresprogramma, ondersteund met stands waar nauwelijks producten worden getoond. FPT en VNU Exhibitions lopen hier gelijk op. FPT onderstreept hiermee nog eens de eigen prominente rol in de sector door activiteiten te organiseren die nauw aansluiten bij de eigen doelstellingen. Het online platform Beautyspot.nl is in het verslagjaar uitgewerkt en start medio Beautyspot wordt het focuspunt voor de beautymarkt, dat jaarlijks twee fysieke contactmomenten kent: Beauty Salon dimensions en Beauty Trade special. Van de doelgroep is bekend dat het

20 19 veelal om kleine ondernemers gaat die de behoefte delen om het hele jaar door met elkaar te praten over nieuwe producten. Beautyspot.nl biedt toegang tot fysieke beurzen en een totaaloverzicht van aanbieders in de markt, bevat chatfuncties en webshopmogelijkheden, signaleert nieuws en geeft informatie over bedrijfsvoering. In Myanmar zijn we de eerste buitenlandse beursorganisator die in staat is gesteld een beurs te organiseren: Ildex Myanmar, een beurs op het gebied van pluimvee en visserij. Ildex Myanmar is georganiseerd door ons nieuwe bedrijf VNU Exhibitions Asia Pacific dat sinds januari 2012 vanuit Bangkok opereert. Ildex zal als merk en activiteit met name in de ASEAN-landen worden neergezet. Voor 2013 staan Ildex Hanoi en Ildex Indonesia op het programma. Vanuit Bangkok plannen we een reeks beurzen in de ASEAN-landen, het zullen voornamelijk nichebeurzen zijn. In alle gevallen werken we samen met lokale partijen want ook voor Azië geldt dat beurzen alleen succesvol kunnen worden opgezet als ze zijn verankerd in de economische structuur van het land. Relevantie voor bezoekers in de juiste ambiance is een doorslaggevende succesfactor. Hoewel de retail onder zware druk staat, doet Trade Mart Utrecht als het handelscentrum voor de winkelier het goed. Het revitaliseringstraject dat enkele jaren geleden is gestart werpt zijn vruchten af. Om de zelfstandige detaillist een helpende hand toe te steken is besloten Concept Stores op de beursvloer te bouwen. Winkels met de nieuwste snufjes, waarvan de uitvoering prijstechnisch binnen handbereik ligt van de zelfstandige detaillist. Met de Concept Stores informeren we detaillisten over internetwanden, 3D-toepassingen, webshops en de toepassingsmogelijkheden van een eigen App. Maar ook over de inrichting, presentatievormen, kleur- en lichtgebruik, etaleren et cetera. Elke store bevat minstens 25 direct toepasbare innovaties. Manufacturing Exhibition (CWIEME) georganiseerd in Shenzhen. Het gaat om een niche waarbij producten en hoogwaardige productietechnologie worden getoond. De volgende editie vindt plaats in 2013 in Guangzhou. VNU Exhibitions Asia is een schoolvoorbeeld van onze visie dat je beurzen alleen succesvol kunt organiseren als je lokaal geworteld bent. Het is van meet af aan ons beleid geweest om VNU Exhibitions Asia een Chinese identiteit te geven. Dat is des te belangrijker omdat we verwachten dat de beurzenwereld in China in toenemende mate gedomineerd zal worden door de machtige Chinese associaties. VNU Exhibitions Asia wordt gezien als een Chinese onderneming, wat in ons voordeel is. We maken het bedrijf gereed om ook na 2015, als in Shanghai het grootste beurscomplex ter wereld in gebruik wordt genomen, een blijvende relevante rol te spelen. Bij alles wat we ondernemen wordt gekeken in welke mate de activiteiten belangen verenigen en relevant zijn voor de markt. In het verslagjaar heeft VNU Exhibitions Europe 43 beurzen in Nederland en 27 beurzen in het buitenland georganiseerd, daarnaast exploiteerde zij 9 online platforms. Budgetten voor marketingcommunicatie en digitale infrastructuur hebben wij vergroot, we accepteren dat dit ten koste is gegaan van het rendement. Belangrijker is dat we in alle gevallen evenementen hebben georganiseerd waarbij we onze uitgangspunten recht overeind hebben gehouden: belangen verenigen en relevantie creëren. Samen met een Engelse beursorganisator heeft VNU Exhibitions Asia voor het eerst de nichebeurs Coil Winding, Insulations & Electrical

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Jaarbeurs van de toekomst

Jaarbeurs van de toekomst Jaarbeurs van de toekomst Herontwikkeling Jaarbeursterrein De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is in 2015 gestart en zal doorlopen tot minimaal 2026. Belangrijk uitgangspunt is dat Jaarbeurs haar

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement?

Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement? Minigids Event Network Hoe en waarom faciliteer ik netwerken op mijn bedrijfsevenement? Introductie Evenementen en congressen zijn nog steeds een belangrijk moment om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames!

Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Meer omzet uit uw beurs- en eventdeelnames! Wie wij zijn... ExpoSynergy is een onderdeel van de Online Leads Group (OLG). OLG is opgericht door Mike Stern, bekend door zijn boeken: In drie stappen naar

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Beurscijfers 2010. Toelichting

Beurscijfers 2010. Toelichting Beurscijfers 2010 Toelichting Beurzensector klimt uit dal De beurzensector klimt in 2010 uit het diepe dal van 2009, zo blijkt uit de door onderzoeksbureau Respons opgestelde beurscijfers in opdracht van

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Succesvol outsourcen van Business Processes

Succesvol outsourcen van Business Processes Succesvol outsourcen van Business Processes Lara Verbeek Alembo Ben Kerkhof Compare Group 24 september Suriname uw Business Partner 15.35u 15.55u Onderwerpen p 1. Introductie 2 BPO model toegepast op Alembo

Nadere informatie

Innovatief en toekomstgericht

Innovatief en toekomstgericht Missie Wij zijn de meest trendy en innovatieve Event Cateraar op het gebied van Food & Drinks, waarbij de beste customer service, kwaliteit en beleving onze Core Business is. In onze missie is full service,

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Contentmarketing @ Deli XL

Contentmarketing @ Deli XL Anouk Beeren, manager e commerce & merchandising Contentmarketing @ Deli XL Page 1 Page 2 Anouk Beeren Anouk Beeren Manager e-commerce & merchandising @AnoukOnline Page 3 Onderwerpen Achtergrond van de

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 W E E K VA N D E O N D E R N E M E R 2 0 0 7 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 JAARBEURS UTRECHT SUCCES ONTMOET 6.0 6. 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, BEREIK 00 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS EN 313

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen 15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen Miek Wouters Learning Consultant, Kluwer Opleidingen miek.wouters@kluwer.be Twitter: @KluwerLearning www.kluweropleidingen.be 2013 Kluwer

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Starten in een dal, profiteren van de top

Starten in een dal, profiteren van de top M200715 Starten in een dal, profiteren van de top drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, november 2007 2 Starten in een dal, profiteren van de top Ondernemers die in 2003 een bedrijf begonnen, waren zich

Nadere informatie

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016

DGBC Events. Jaarplanning Versie 12 januari 2016 DGBC Events Jaarplanning 2016 Versie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Over DGBC Missie en Visie Rollen Onze focus 2015 2017 Onze thema s Hoe pakken wij dat aan? Opleidingen Overzicht Events Jaarplanning Events

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web

WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web WebCast Snel en effectief live uw doelgroep bereiken via het web Of het nu gaat om een vergadering, training, conferentie of seminar, als u een bijeenkomst organiseert, streeft u naar een zo hoog mogelijke

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

inspiratie11 Trending Words Inspiratiesessies Amsterdam RAI op Event11 Event Participants

inspiratie11 Trending Words Inspiratiesessies Amsterdam RAI op Event11 Event Participants inspiratie11 Inspiratiesessies Amsterdam RAI op Event11 Inspiratiesessies over duurzaamheid, webinars, social media en toekomstperspectieven op 30 en 31 maart 2011, stand AmsterdamRAI op Trending Words,

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996

1997 Stichting NLnet. Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag 1996 jaarverslag 1996 1 Stichting NLnet Beknopt Jaarverslag Stichting NLnet 1996 NLnet Holding B.V. en haar werkmaatschappijen In de realisatie van haar doel, het ondersteunen

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Beurstips 3. Standbemanning

Beurstips 3. Standbemanning Beurstips 3 Standbemanning 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

De schakel tussen mens en techniek

De schakel tussen mens en techniek 3, 4 en 5 november 2015 Venray De schakel tussen mens en techniek voor Midden- en Zuidoost-Nederland Schrijf u nu online in! Evenementen HAL HARDENBERG GORINCHEM VENRAY Evenementenhal Venray De Voorde

Nadere informatie

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus

Case startup. Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus Case startup Door: Kayleigh Swinkels Martijn Swolfs Thomas Tamerus 1 Contents 1 Interne analyse...3 1.1 Wanneer opgericht?...3 1.2 Door wie opgericht?...3 1.3 Wat doet het bedrijf?...3 1.4 In hoeveel landen

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets.

2 e editie. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen. www.lerenmettablets. 28 september Rotterdam 29 september Utrecht 30 september Eindhoven 1 oktober Apeldoorn 2 oktober Groningen www.lerenmettablets.nl 2 e editie prospectus exposanten 2 e editie Inhoud 28 september Rotterdam

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 M I S S I E De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

feiten & cijfers 2014 Het startsein voor elk podiumevent!

feiten & cijfers 2014 Het startsein voor elk podiumevent! feiten & cijfers 2014 Het startsein voor elk podiumevent! CUE2014 - HET STARTSEIN VOOR ELK PODIUMEVENT Van 13 t/m 15 januari 2014 vond in Ahoy Rotterdam de 14 e editie plaats van de tweejaarlijkse vakbeurs

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Live Radio. Bordes op de Borrel

Live Radio. Bordes op de Borrel Live Radio Bordes op de Borrel Bordes op de Borrel Live Radio tijdens jouw vrijdagmiddagborrel 2 Bordes op de Borrel bij jou Nodig Bordes uit op de Borrel bij jouw bedrijf. En maak samen een echt Radio

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen 15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen Winfried Mortelmans Business Manager Kluwer Opleidingen - Linkpower winfried.mortelmans@kluwer.be twitter.com/winfriedmor 2011 Kluwer Opleidingen

Nadere informatie

Hoe zijn we begonnen?

Hoe zijn we begonnen? Hoe zijn we begonnen? Biri Publications bestaat inmiddels al meer dan 30 jaar als uitgever van voornamelijk wenskaarten. Inmiddels zijn wij ook dé uitgeverij voor al uw inpakpapier, feestartikelen en kleine

Nadere informatie

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT

D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT D&B s Little Pink Book Editie II D&B CONGRESBOOSTER UW VERENIGING VOORUIT DECHESNE EN BOERTJE Als fullservice eventmarketing bureau hebben wij het mooiste vak van de wereld: het raken en laten stralen

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates

De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates De initiële vraag van USG People ten behoeve van De Speeddates Welk consortium helpt USG People en andere corporates om invulling te geven aan hun dynamische huisvestingsvraag, waarbij gebruik centraal

Nadere informatie

Heating Solutions International BV

Heating Solutions International BV Heating Solutions International BV Score Heating Solutions International BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling

Nadere informatie

Havezate Den Alerdinck

Havezate Den Alerdinck HET DIRECTEUREN DINER Havezate Den Alerdinck - LAAG ZUTHEM - INDEX DINEREN IN GOED GEZELSCHAP EEN GARANTIE VOOR INSPIRERENDE ONTMOETINGEN DE ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET DIRECTEUREN DINER LOCATIE HAVEZATE

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

1931 Congrescentrum Brabanthallen

1931 Congrescentrum Brabanthallen 1931 Congrescentrum Brabanthallen Oude Engelenseweg 1, 5222 AA s-hertogenbosch Telefoon 088-9000 333 Email Web info@1931.nl www.1931.nl 1931 Congrescentrum Brabanthallen Authentiek en modern! Amsterdam

Nadere informatie