Aanbestedingsdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsdocument"

Transcriptie

1 Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening, Informatie en Advies. Afdeling AT

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding De gemeente Amersfoort Duurzaam Inkopen Opdracht Inleiding Achtergrond en aanleiding van de opdracht Omvang van de opdracht Projectdoelstelling Eindresultaat Opdrachtgever Relevante achtergrondinformatie bij de uitvoering van de opdracht Uitgangspunten bij de opdracht Voorwaarden bij de opdracht Overige zaken... 7 Presentatie Procedure Contactpersoon Tijdpad Uitgangspunten bij de procedure Onjuistheden of onduidelijkheden Onderaanneming en combinaties Opbouw van uw offerte Wijze van aanbieden offertes Wijze van beoordelen van de offertes Selectiecriteria; uitsluitingsgronden Overige selectiecriteria Gunningscriteria Voorlopige gunning Contractbespreking Definitieve gunning Programma van eisen en wensen Eisen en wensen ten aanzien van Duurzaamheid Algemene eisen en wensen Algemene eisen en wensen ten aanzien van de project omgeving Eisen en wensen ten aanzien van de werkplek omgeving Eisen en wensen ten aanzien van de werkplek hardware componenten Hardware Specificaties van de standaard werkplek PC s Eisen en Wensen ten aanzien van werkplek software componenten Software Specificaties van de standaard pc Eisen en Wensen ten aanzien van System management tools en services Eisen en Wensen ten aanzien van de testomgeving Eisen en Wensen ten aanzien van de toelichting Technische architectuur beschrijving van de gewenste ICT-Werkplek omgeving Algemene eisen aan de geleverde werkplek apparatuur...25 Alle bijlage zijn verwerkt in een apart document; nummer # Gemeente Amersfoort 2

3 1 Inleiding Dit document is het aanbestedingsdocument voor de contractering van een leverancier voor de levering en implementatie van hard- en software voor de werkplekken van alle medewerkers van de gemeente Amersfoort. De aanleiding van deze aanvraag is dat de huidige systemen en apparatuur zijn verouderd en vervangen moeten worden. Deze Europese Openbare aanbesteding valt onder het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO). De gunning van de opdracht vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Aanbieding, zoals omschreven in dit Bestek (referentienummer ) incl. bijlagen (referentienummer ). Daarnaast wil de gemeente Amersfoort voor een periode van 4 jaar na aankoop van de hardware componenten een overeenkomst af sluiten met deze leverancier voor de nalevering van de hardwarecomponenten inclusief hardware service. Zie hoofdstuk 2 voor meer inhoudelijke informatie over de opdracht. In dit document leest u meer over de gewenste producten, dienstverlening, wat de gemeente Amersfoort daarbij belangrijk vindt en op welke manier de selectie en gunning van de offertes zal gaan. Ook vindt u uitgebreide informatie over de wensen en eisen waaraan de inschrijvers moeten voldoen. De opbouw van dit aanbestedingsdocument is als volgt: Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding. Hoofdstuk 2 beschrijft de opdracht en de totstandkoming ervan. Hoofdstuk 3 beschrijft de te volgen aanbestedingsprocedure en op basis van welke criteria de selectie en gunning van de Offertes zal plaatsvinden. Tenslotte is in hoofdstuk 4 het Programma van eisen en wensen opgenomen. 1.1 De gemeente Amersfoort De gemeente Amersfoort streeft een stad te zijn met een levendig en kwalitatief hoogwaardig centrum. Met wijken als veilige en aangename leefbases. Met verantwoorde groei die de vitaliteit van de stad bevordert en het draagvlak voor de gewenste ontwikkelingen van het centrum en de wijken verstrekt. Waar we naar toe willen en waar we aan werken is: samen werken aan een vitale stad. De missie en strategie van de gemeente Amersfoort is: Iedereen doet mee. Het doel is dat in Amersfoort niemand aan de kant staat. Dat mensen betrokken zijn bij hun stad en leefomgeving. Dat bedrijven en organisaties medeverantwoordelijk zijn voor het leefklimaat. Het doel is ook samenhangend te investeren in duurzame ontwikkeling van de kwaliteit en in de leefbaarheid van de stad: sociaal, economisch en ruimtelijk. Doen wat nodig is. Met ca inwoners behoort de gemeente Amersfoort tot de gemeenten in Nederland. Voor het realiseren van de doelen die het bestuur heeft geformuleerd bestaat de gemeentelijke organisatie uit ca fulltime en deeltijd medewerkers. De Gemeente besteedt uitvoerende werkzaamheden zoveel mogelijk uit aan derden (regiewerkwijze). Onder meer de reinigingsdiensten, het onderhoud van wegen en groen, sport, theaters, kredietbank en de drukkerij zijn ondergebracht bij derden. Hierdoor is het aantal activiteiten en medewerkers beperkt, zeker als de organisatie wordt vergeleken met andere gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal. De ambtelijke organisatie van de gemeente Amersfoort is ingedeeld in organisatorische eenheden. Deze eenheden worden aangeduid met de algemene term sector. Naast de sectoren bestaan de Concernstaf, de Brandweer en de Gemeentelijke Archiefdienst. De organisatie is hieronder weergegeven: Gemeente Amersfoort 3

4 Toelichting: Sector DIA = sector Dienstverlening, Informatie en Advies Sector SOB = sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Sector WSO = sector Welzijn, Sociale zekerheid en Onderwijs Binnen die sectoren ontwikkelen medewerkers het beleid en begeleiden de projecten die worden uitgevoerd. Bij de sector DIA werken 250 medewerkers aan de kwaliteit van de dienstverlening, zowel intern als extern. Ook verzorgt deze sector de meeste publiekszaken, informatievoorziening en het archief. Gemeentelijke belastingen, facilitair management, onderzoek & statistiek en landmeten & vastgoed zijn vaste onderdelen in het takenpakket van deze sector. Binnen de sector DIA is de afdeling ICT verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de technische ICT infrastructuur van de gemeente. Met ruim 20 professionals wordt een uitgebreid ICT netwerk met bijbehorende voorzieningen aangeboden voor ruim 1000 medewerkers. De afdeling ICT levert de expertise voor het doorvoeren van nieuwe technieken op de ICT infrastructuur, om ervoor te zorgen dat de modernisering van de informatievoorziening geruisloos doorgevoerd kan worden. Tot slot is de afdeling ICT verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van het ICT infrastructuur beleid. 1.2 Duurzaam Inkopen Als groenste stad van Europa in 2007 hecht de gemeente Amersfoort grote waarde aan een minimale belasting van het milieu. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staan daardoor hoog op de politieke agenda binnen gemeente Amersfoort. Het college heeft een doelstelling neergelegd van 100% Duurzaam Inkopen in Dat houdt in dat bij al onze inkopen rekening gehouden zal worden met duurzaamheid en sociale aspecten. Gemeente Amersfoort 4

5 2 Opdracht 2.1 Inleiding Middels deze offerteaanvraag wil de Gemeente de huidige basis werkplek hardware en software architectuur laten vervangen door nieuwe hardware en software welke toekomstvast is voor de volgende 4 jaar. Tevens moet de nieuwe werkplekomgeving op basis van het Well Managed Microsoft System Center 2007 concept worden ingericht (werkplek gerelateerde system management tools). Deze migratie zal een grote bijdrage leveren aan de optimalisatie van de huidige hardware en software services omgeving, om zorg te kunnen dragen voor efficiënter en flexibeler leveren van applicatie diensten naar de gebruikersorganisatie. Binnen de offerte vallen de volgende ICT Werkplek gerelateerde hardware/software en service componenten: Vervanging en herinrichting van de huidige Citrix ICT werkplek architectuur op basis van Thin Clients met beperkte lokale XP-embeded functionaliteit en zero clients zonder locale functionaliteit door Fat Client hardware componenten op de gebruikers locatie (Ultra Small desktop) Implementatie en configuratie van het Microsoft VISTA Enterprise (MDOP) besturingssysteem Implementatie en configuratie van Antivirus software (Trend Micro Neat Suite Advanced) voor 1150 werkplekken. Configuratie van de webbrowser. Integreren van de Citrix Client desktop op de nieuwe ICT werkplek (alle gebruikers applicaties worden via de huidige Citrix applicatie server opgestart). Implementatie en configuratie van de momenteel bij de gemeente Amersfoort gebruikte Microsoft system Center Systeemmanagement tooling en services ten behoeve van ICT werkplek Inventory, monitoring, remote control, vista image en update distributie (WSUS, SCCM, SCOM) 2.2 Achtergrond en aanleiding van de opdracht Sinds enkele jaren heeft Gemeente Amersfoort een zeer goed beheerbare ICTwerkplekomgeving gebaseerd op het Server Based Computing concept. Hierin worden applicaties via Citrix en een Thin Client aan de eindgebruiker ontsloten. De Thin Client en bijbehorende randapparatuur is economisch afgeschreven en daarmee aan vervanging toe. In 2008 worden veel ontwikkelingen binnen de lokale overheid gestuurd door de activiteiten die de centrale overheid heeft geformuleerd. Een van deze is de uitvoering van het verplichte Nationaal Urgentieprogramma (NUP). In het NUP worden projecten opgenomen worden die betrekking hebben op de noodzakelijke infrastructuur. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de basisregistraties, digitaal Klantdossier en omgevingsvergunning. Deze projecten en ontwikkelingen hebben direct gevolgen voor de infrastructuur en de ICT-werkplek van Gemeente Amersfoort. Tevens zien wij binnen de Gemeente een technische verschuiving van cliënt applicaties naar web applicaties met grafische toepassingen. Deze verschuiving is te zien aan de inzet van o.a. Microsoft SharePoint Server. Tevens veranderen de functionele gebruiker wensen zoals werken los van tijd en plek, individuele werkplek inrichtingen, samenwerken en gebruik van multimedia applicaties. 2.3 Omvang van de opdracht De totale opdracht omvat het leveren en implementeren van hard- en software op ca 1150 werkplekken, inclusief de nalevering in de volgende jaren. Het betreft hierbij een schatting van minimale aantallen, wat inhoudt dat deze afname ook gegarandeerd wordt door Gemeente Amersfoort. Het is echter mogelijk dat de gemeente de Gemeente Amersfoort 5

6 aantallen bij de daadwerkelijke gunning enigszins zal verhogen. Voor de Gemeente Amersfoort dient het mogelijk te zijn om de extra apparatuur tegen de geoffreerde prijs te bestellen. 2.4 Projectdoelstelling Naar aanleiding van bovenstaande is het project Werkplek Amersfoort, Uw Werkplek!, kortweg Wauw! gestart. Het project omvat naast het vervangen van de werkplekken ook de ontwikkeling en realisatie van een modern en toekomstvaste applicatieontsluiting. In de initiatie fase van het project is een onderzoek gedaan naar gebruikerswensen, toekomstige technologische ontwikkelingen, beheersbaarheid, beveiliging en kosten van ICT. Op basis van de onderzoek resultaten is binnen de Gemeente gekozen voor een well managed Windows Vista cliënt met applicatie streaming als toekomstige werkplek ontsluitings architectuur. Het realiseren van deze basis well managed ICT werkplek is de basis voor deze aanbesteding. Buiten de scope van deze aanbesteding wordt, in een aansluitende projectfase de werkplek ontsloten middels applicatiestreaming. 2.5 Eindresultaat Nadat het project onderdeel, waarop deze aanbesteding betrekking heeft, is afgerond zal de eindgebruiker de beschikking hebben over een nieuwe well managed ICT werkplek systeemkast, nieuw toetsenbord, beeldscherm en muis met Windows Vista Enterprise (MDOP) welke geconfigureerd is op basis van Microsoft System Center service management tools (inventory, monitoring, remote control en vista image, update distributie). Tevens is het mogelijk om alle applicaties na oplevering van het project op de oude manier via de Citrix Client architectuur op te starten vanaf de Vista werkplek. Daarnaast krijgen de gebruikers de beschikking over een USB Stick met Hardware Security (voorbeeld type: Iron key) voorzien van het gemeente logo. 2.6 Opdrachtgever Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort is de heer G.W. Vreeman, hoofd afdeling ICT, de opdrachtgever. Het contactpersoon voor operationele zaken tijdens de uitvoering zal de heer A. de Vries, Projectmanager afdeling ICT Sectie Projecten en Innovatie, zijn. 2.7 Relevante achtergrondinformatie bij de uitvoering van de opdracht De opdracht wordt uitgevoerd met gebruikmaking van de Prince2 projectmanagementproducten. De aanbieder dient zich hieraan te conformeren en een projectplan op te leveren. Regie aansturing op hoofdlijnen vindt plaats door de Projectmanager binnen Gemeente Amersfoort. De leverancier is verantwoordelijk voor het leveren van een eigen projectorganisatie. Daarnaast neemt de leverancier zitting in de stuurgroep als Sr. Leverancier. De projectmanager van de leverancier rapporteert aan de projectmanager binnen de gemeente. De nieuwe ICT Werkplek moet passen binnen de gewenste technische ICT Architectuur zoals beschreven in hoofdstuk 4.9. De huidige technische ICT architectuur is beschreven in bijlage Uitgangspunten bij de opdracht De Gemeente zal geen prijsonderhandelingen voeren. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door het uitbrengen van de offerte en dat de inschrijver slechts één gelegenheid krijgt om een concurrerende prijs aan te bieden. Gunning vindt plaats op basis van de criteria zoals omschreven in hoofdstuk 3. Uw prijs is afgegeven in EURO ( ) en exclusief BTW. De opdracht wordt uitgevoerd tegen een vaste prijs per werkplek. De aan te bieden prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de leverancier (zoals, maar niet beperkt tot, reisuren, reis- en verblijfskosten, verpakking, transport, kosten van vermenigvuldiging van documenten, mediakosten, kosten van beproevingen en analyses, kosten van instrumentengebruik). Alle geoffreerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil jaar Gemeente Amersfoort 6

7 Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, worden de namen van de onderaannemers in uw offerte vermeld en wordt aangegeven welk deel van de opdracht door hen zal worden uitgevoerd. 2.9 Voorwaarden bij de opdracht Op deze opdracht zijn de volgende voorwaarden van toepassing in afnemende rechtskracht: De algemene Inkoopvoorwaarden (bijlage 18a en 18b) van de gemeente Amersfoort. Indien deze niet zijn toegevoegd bij deze aanvraag, kunt u deze opvragen bij het genoemde contactpersoon. Uw algemene voorwaarden wijzen wij nadrukkelijk van de hand. De huisregels van de gemeente Amersfoort (bijlage 19). U wordt verzocht betrokken medewerkers hierover te informeren. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving naar Nederlands recht. Van toepassing zijnde ARBO en milieu wet- en regelgeving Overige zaken Presentatie De Gemeente Amersfoort geeft de leverancier die de hoogste score haalt de gelegenheid om op de geoffreerde oplossing een presentatie te geven waarin minimaal de organisatorische en technische projectaanpak verduidelijkt moet worden als bevestiging op de offerte. Voor prijs en kwaliteit zijn een maximum aantal punten te behalen. Voor de presentatie is eveneens een maximum aantal punten te behalen. Slechts die leveranciers die de leverancier met de hoogste score kunnen overtroeven, zullen ook een presentatie moeten geven. De eindscores op prijs en kwaliteit zullen het aantal leveranciers bepalen die een presentatie moeten geven. Pilotuitrol De gemeente Amersfoort heeft het voornemen om na de definitieve gunning een test te doen onder 40 gebruikers met de hardware en inrichting ervan zoals gevraagd in de aanbesteding (en aangeboden door de leverancier). Deze pilotuitrol is bedoeld om een willekeurige groep van 40 gebruikers om te werken binnen de mogelijkheden van de geboden oplossing èn om de gekozen uitrolmethodiek te testen. Gemeente Amersfoort 7

8 3 Procedure 3.1 Contactpersoon Uw contactpersoon voor deze aanbesteding is: Correspondentieadres Bezoekadres Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Naam: De Heer A. de Vries Sector Dienstverlening, Informatie en Advies. Afdeling: ICT Postbus 4000 Molenstraat EA Amersfoort 3811 LM Amersfoort De beoordeling van de uitgebrachte offertes vindt plaats door een inkoopteam, waarin diverse deskundigheden zijn verenigd. Het is niet toegestaan om in het kader van de offerte (beoordelings) procedure contact te zoeken met leden van het inkoopteam ter verkrijging van informatie die op enige manier samenhangt met de aanbesteding. Het inwinnen van informatie kan uitsluitend in de hierna besproken informatieronde op de hieronder aangegeven wijze bij het hierboven genoemde contactpersoon. 3.2 Tijdpad Omschrijving Uiterste datum (en evt. tijd) Aankondiging aanbesteding 2 oktober 2008 Uiterste datum indiening vragen i.v.m. 3 november aanbestedingsdocument Toezending nota van Inlichtingen 11 november Sluiting van de inzendtermijn voor de offerte 17 november; voor 12u Opening van de offertes (niet openbaar) 17 november 14.00u Beoordelen offerte 18 nov 2 dec Presentaties 25 en 26 november Voorlopige gunning 3 december Uiterste datum periode van bezwaar 18 december Definitieve gunning 18 december Ondertekening overeenkomst Uiterlijk 31 december 2008 Publicatie van de gunning 19 januari 2009 Start contractperiode 1 januari 2009 Oplevering werkplekken 1e kwartaal 2009 U dient zich te conformeren aan deze planning. In de vragenronde kunt u schriftelijk uw eventuele vragen kenbaar maken (zie bijlage 14). De vragen en de daarop gegeven antwoorden worden geanonimiseerd aan alle leveranciers toegezonden in een Nota van Inlichtingen en vormen een integraal onderdeel van dit aanbestedingsdocument. 3.3 Uitgangspunten bij de procedure De gemeente Amersfoort zal uw offerte met vertrouwelijkheid behandelen. De offertes zullen uitsluitend worden getoond aan degenen die direct bij het offertetraject zijn betrokken. Correspondentie en ontvangen offertes zullen na afloop niet worden geretourneerd. U mag de gegevens die de gemeente Amersfoort in dit aanbestedingsdocument ter beschikking stelt, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gemeente Amersfoort 8

9 Communicatie vindt plaats in de Nederlandse taal; zowel de offerte, alle overige correspondentie alsmede de uitvoering. Uw offerte heeft een gestanddoeningstermijn tot 31 maart Tijdens deze periode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk aanbod. Door in te schrijven gaat u akkoord met de gehele inhoud van deze aanbesteding, inclusief inkoopvoorwaarden. U kunt zich slechts éénmaal, al dan niet in combinatie of als hoofd- c.q. onderaannemer, aanmelden voor deze aanbestedingsprocedure; Leveranciers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van dit aanbestedingsdocument. De leverancier wordt verondersteld de in dit document gehanteerde begrippen te kennen. De gemeente Amersfoort behoudt zich het recht voor de planning om haar moverende redenen aan te passen. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Amersfoort behoudt zich het recht voor (delen van) de opdracht niet te gunnen aan de inschrijvers, bijvoorbeeld bij veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld van budgettaire of politieke aard) of omdat zij zich onvoldoende kan vinden in de aangeboden offertes. De gemeente Amersfoort behoudt zich het recht voor alle gevraagde gegevens op hun juistheid te controleren, zonodig referenties op te vragen en deze te benaderen. Er wordt met nadruk op gewezen dat het verstrekken van onjuiste gegevens tot uitsluiting kan leiden. Indien blijkt dat in het verleden op onoorbare wijze opdrachten zijn verworven of dat u zich schuldig maakt aan concurrentiebeperkende afspraken, zal dit eveneens leiden tot uitsluiting. Indien een leverancier na het lezen van deze offerteaanvraag wenst af te zien van inschrijving, wordt hij verzocht dit te berichten. Een motivatie wordt op prijs gesteld wordt. 3.4 Onjuistheden of onduidelijkheden Deze offerte-aanvraag met alle bijbehorende documenten is met grote zorg samengesteld. Mochten er desondanks tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden en/of onvolkomenheden in voorkomen, dan vragen wij u dit schriftelijk en per omgaande kenbaar te maken aan het bovengenoemde contactpersoon. Indien u dit nalaat, achten wij u niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen of gebaseerd op de vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van Inlichtingen. Indien er meer nota s van Inlichtingen zijn prevaleert, in geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota s van Inlichtingen, het bepaalde in de meest recente Nota van Inlichtingen. Indien documenten zowel digitaal als per post zijn verstrekt, geldt, bij tegenstrijdigheden tussen de bestanden, het per post verstrekte document. 3.5 Onderaanneming en combinaties Ten aanzien van combinaties worden de volgende eisen gesteld: Indien u met betrekking tot deze aanbesteding mogelijk een combinatie zal vormen met anderen, omschrijf op welk deel van de diensten dit betrekking heeft en waarbij de taakverdeling en de betreffende werkzaamheden worden omschreven. Geef tevens aan wie als aanspreekpunt zal fungeren voor de gemeente Amersfoort, hiervoor geldt dat de gemeente Amersfoort slechts één aanspreekpunt wenst. Deze is aanspreekpunt/penvoerder en zal de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de raamovereenkomst dragen. In voorkomend geval dient in de inschrijving te worden aangegeven welk bedrijf of bedrijven dit betreft. Indien een offerte wordt ingezonden door een combinatie van inschrijvers, ondertekent ieder lid van de combinatie de eigen verklaring (zie bijlage 2) en de verklaring (zie bijlage 11), ingevolge welke tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijke verantwoordelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de raamovereenkomst. Een combinatie van inschrijvers dient als één inschrijver één offerte in. In het geval van inschrijving van een combinatie is het niet toegestaan dat combinanten zich naast deze inschrijving afzonderlijk of met een andere combinatie inschrijft voor deze aanbesteding. Gemeente Amersfoort 9

10 Ten aanzien van onderaanneming worden de volgende eisen gesteld: Indien u met betrekking tot deze aanbesteding voornemens bent delen van de gevraagde diensten in onderaanneming te geven, omschrijf in dat geval duidelijk in de offerte op welk deel van de diensten dit betrekking heeft en waarbij de taakverdeling en de betreffende werkzaamheden worden omschreven. Onderaannemers dienen de eigen verklaring (zie bijlage 6) te ondertekenen. Een hoofdaannemer dient als één inschrijver één offerte in. Een hoofdaannemer aanvaardt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij verstrekt alle gegevens die nodig zijn voor de selectie en gunning, d.w.z het toesturen van gevraagde documenten en het invullen van genoemde bijlagen. Een hoofdaannemer voldoet afzonderlijk aan alle gestelde eisen, evenals alle inschrijvers. 3.6 Opbouw van uw offerte Voor een volledige en leesbare offerte, wordt u verzocht bij de opbouw van de offerte de onderstaande structuur aan te houden. De offerte dient te bestaan uit de vier hoofdstukken met de genoemde onderdelen, conform als 1 bijlage toegevoegd bij dit aanbestedingsdocument. Opbouw van de offerte: Als eerste: inschrijvingsformulier Hoofdstuk 1 Aanmelding met alle relevante Bijlagen en Bewijsstukken Alle gevraagde bewijsstukken en te ondertekenen bijlagen dienen hier te worden opgenomen en rechtsgeldig ondertekend te zijn. Bijlage 1 Aanmeldingsformulier Bijlage 2 Eigenverklaring Bijlage 3 Afschrift van Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Bijlage 4 Algemene gegevens Aanbieder Bijlage 5 Concernverklaring en verklaring eenmalige aanmelding Bijlage 6 Verklaring Hoofdaanneming/Onderaanneming Bijlage 7 Verklaring van inschrijving bij combinatie Bijlage 8 Financiële- en economische draagkracht Bijlage 9 Referenties Bijlage 10 Verzekeringen Bijlage 11 Beroepsgeschiktheid Bijlage 12 Conformiteitenlijst Bijlage 13 Beantwoording van de wensen Bijlage 14 Vragenformulier tbv Nota van Inlichtingen Bijlage 17 Akkoordverklaring overeenkomst Hoofdstuk 2 Beantwoording van de eisen De Eisen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 van dit aanbestedingsdocument. Beantwoord de eisen met een ja in de kolom Akkoord in de conformiteitenlijst (bijlage 12) behorende bij dit hoofdstuk van het aanbestedingsdocument. Gemeente Amersfoort 10

11 Hoofdstuk 3 Beantwoording van de wensen De wensen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 van dit aanbestedingsdocument. Beantwoord de wensen binnen de eventueel voorgeschreven tekstruimte in dit hoofdstuk van het aanbestedingsdocument. (Bijlage 13). Hoofdstuk 4 Prijzen Geef uw prijs zoals aangegeven in dit aanbestedingsdocument. Gebruik daarvoor een overzichtelijke matrix waar alle onderdelen van het aangebodene, waar een aparte prijs bij hoort, in staan vermeld. (Zie bijlage 15) De Bijlagen hebben een opbouw die u dient aan te houden, in te vullen en te voorzien van ondertekening door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanbieder, zoals op betreffende pagina s is aangegeven. 3.7 Wijze van aanbieden offertes Alleen offertes die met volledige inachtneming van de onderstaande regels zijn opgesteld en aangeboden, zullen in behandeling worden genomen. Te laat ontvangen offertes worden van beoordeling uitgesloten. Per fax ingediende offertes worden niet geaccepteerd. U kunt de offerte afgeven of per post inzenden ter attentie van het genoemde contactpersoon. De offerte mag uitsluitend aangeboden worden in een gesloten enveloppe. Op de enveloppe vermeldt u: VERTROUWELIJK NIET OPENEN voor 17 november 2008 Europese Aanbesteding werkplekken ICT. Indien u uw offerte per post inzendt, dan moet deze voldoende zijn gefrankeerd. Als u de offerte wilt afgeven, kunt u dit doen op 17 november tussen 8u en 12u uur bij de Facility Desk, Molenstraat 2 te Amersfoort (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur). U krijgt op dat moment een ontvangstbewijs. Het risico van postvertraging of te late bezorging door koeriersdiensten is voor de leverancier. U wordt verzocht de offerte aan het contactpersoon te mailen NA de genoemde uiterste datum en tijd. De offerte dient in tweevoud (een complete originele set plus één kopieerbare set, dat wil zeggen ongebonden en zonder tabbladen) en digitaal (in PDF en in MS Word / Excel formaat) te worden aangeleverd. De originele set dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Hoofdstuk 3 en 4 levert u extra op waarbij deze aan de volgende voorwaarden moet voldoen; ontdaan van alle informatie waar uw organisatie door herkenbaar is, bv. namen, logo s, speciale lettertype, voettekts/koptekst etc. Deze hoofdstukken dient u in lettertype ARIAL 10 aan te leveren. De binnengekomen offertes worden 17 november om 14u geopend. Deze opening is niet openbaar. 3.8 Wijze van beoordelen van de offertes Het beoordelingsproces omvat een aantal fasen. Voor de selectie- en gunningscriteria zijn van toepassing de in Paragraaf 12 (Uitsluiting, Selectie en Gunning) artikel 44 t/m 56 van de BAO (Besluit Aanbestedingregels Overheidsopdrachten). Als eerste wordt beoordeeld of alle gegevens die de inschrijvers moeten overleggen, aanwezig en geldig zijn. Verder wordt bekeken of de overlegde gegevens voldoen aan de in dit aanbeste- Gemeente Amersfoort 11

12 dingsdocument geformuleerde criteria. Inschrijvers die de gevraagde gegevens niet hebben overlegd, kunnen worden uitgesloten van de verdere procedure. Inschrijvers die niet aan de gestelde criteria voldoen, worden in ieder geval van de verdere procedure uitgesloten Selectiecriteria; uitsluitingsgronden In de eerste plaats wordt beoordeeld of u de Eigen Verklaring volgens artikel 45 BAO (bijlage 2) heeft ondertekend en het Afschrift van het bewijs voor inschrijving in het Beroeps- en Handelsregister (KvK) heeft toegevoegd. Ten bewijze dat u ingeschreven staat in het nationale handelsregister, ontvangen wij graag een actueel bewijs van inschrijving van uw onderneming in het handelsregister, of voor het land van herkomst van de onderneming daarvoor geldende documenten. Dit bewijsstuk dateert van maximaal zes maanden voor de datum van publicatie van deze aanbesteding. Belangrijk: De ondertekenaar van de offerte dient: i) blijkens het uittreksel van het handelsregister tekeningsbevoegd te zijn; of ii) schriftelijk gevolmachtigd te zijn door degene die volgens het handelsregister tekeningsbevoegd is Overige selectiecriteria Vervolgens wordt beoordeeld of en hoe Inschrijver voldoet aan de overige selectiecriteria (minimum eisen) welke in deze paragraaf zijn opgenomen. De selectiecriteria worden gebruikt om de geschiktheid van de Inschrijver te beoordelen. De inhoud van de gegevens kan aanleiding geven tot het niet toelaten van de inschrijver. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld de inschrijver één of meerdere gevraagde gegevens niet kan aanbieden en/of niet heeft aangeleverd of niet voldoende relevante referenties over kan leggen. Uitgangspunt is uitsluiting tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing/omissie. Economische en financiële draagkracht U dient over een gezonde financiële en economische draagkracht te beschikken en de continuïteit van uw onderneming dient over een langere periode gewaarborgd te zijn. Ten bewijze over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken om de opdracht zonder financiële risico s voor de gemeente Amersfoort uit te voeren, moet u aantonen dat u in de laatste drie boekjaren een gemiddelde omzet van 3 miljoen heeft behaald. Om aan te tonen dat u aan de hiervoor gestelde minimumeis voldoet, dient u de volgende stukken in te vullen dan wel te verstrekken: Bijlage 8; waarin u uw omzet van de afgelopen drie jaar weergeeft. Een combinatie van inschrijvers dient gezamenlijk aan deze omzeteis te voldoen. Bijlage 8: waarin u verklaart dat de meest recente accountantsverklaring geen negatieve continuïteitsverwachting bevat, of dat u zelf geen continuïteitsprobleemen voorziet U geeft aan een jaarverslag en een accountantsverklaring over het meest recente boekjaar te hebben; deze voegt u niet toe!!! Bij voorlopige gunning moeten deze direct opvraagbaar zijn. Een afschrift van het bewijs waaruit blijkt dat de Inschrijver voldoende verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheidsrisico s gedurende de uitvoering van de opdracht en waarbij het verzekerde bedrag tenminste dient te bedragen. Een combinatie van inschrijvers dient gezamenlijk aan deze eis te voldoen. Technische bekwaamheid De Gemeente zoekt een leverancier die over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt op het gebied van werkplekmigratie-projecten. De Gemeente stelt hierbij de volgende minimumeis: Er dienen 3 referentieprojecten opgegeven te worden over de afgelopen 3 jaar waarvan 2 operationeel zijn opgeleverd binnen de afgelopen 2 jaar. Deze opdrachten dienen vergelijkbaar te zijn met deze opdracht (qua werkzaamheden, operationele levering, aantal werkplekken en type organisatie). Zie bijlage 9. Gemeente Amersfoort 12

13 Uit de referenties moet de ervaring binnen de overheid en bekwaamheid van uw organisatie op het gebied van werkplekmigratie blijken. Indien geen drie referenties worden ingediend waaruit de vergelijkbaarheid van de dienstverlening blijkt en die voldoet aan de hierboven gestelde minimumeisen, wordt de offerte terzijde gelegd. Een combinatie van inschrijvers dient gezamenlijk aan de bovengenoemde kwaliteitseis te voldoen. Begin herziene tekst Criteria t.a.v. Kwaliteit U dient te voldoen aan de landelijke kwaliteits- en ARBO eisen, NEN en CE normen en daarmee vergelijkbare normen. U dient te beschikken over een geldend kwaliteitsborgsysteem dat is gecertificeerd door een instantie die voldoet aan de Europese normenreeks dan wel een gelijkwaardig kwaliteitssysteem. Het kwaliteitsborgsysteeem (cq. certificaten) dient betrekking te hebben op de organisatieonderdelen die relevant zijn voor deze opdracht. Om deze eisen te toetsen, vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren: Kopieën van de meest recente certificaten volgens bijvoorbeeld ISO 9000 of Europese normenreeks of gelijkwaardige bewijzen, of: Indien u niet over een gecertificeerd kwaliteitsborgsysteeem beschikt, een beschrijving van de wijze waarop u de kwaliteit waarborgt, met daarbij een afschrift van de inhoudsopgave van het interne kwaliteitshandboek. De gemeente Amersfoort kan u alsnog verzoeken het gehele kwaliteitshandboek en alle overige informatie te overleggen. Indien deze bewijsstukken niet overeenkomen met hetgeen eerder is verklaard, of onvoldoende zijn, kunt u uitgesloten worden voor gunning. Een combinatie van inschrijvers dient gezamenlijk aan de bovengenoemde eis te voldoen. Criteria van de overeenkomst en de samenwerking U stemt in met de rechten en verplichtingen in de bijgevoegde conceptovereenkomst, incl. de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amersfoort (bijlage 16 en 18 bij dit aanbestedingsdocument). Indien u zich niet (geheel) conformeert met de concept overeenkomst, motiveer dit en dien een tekstvoorstel in voor het betreffende artikel m.b.v. bijlage 17. Criteria ten aanzien van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat haar opdrachtnemers invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en staat hoog op de politieke agenda. Hieronder valt ook Duurzaam inkopen. U onderschrijft de acht basisnormen van de International Labour Organisation (ILO). Het betreft de volgende 8 basisnormen: Verbod op kinderarbeid; Verbod op dwangarbeid; Verbod op discriminatie van werknemers; Vrijheid van (vak)vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen; Betaling van een leefbaar loon; Buitensporig overwerk komt niet voor en overwerk wordt gecompenseerd; Er zijn veilige en gezonde werkomstandigheden; Arbeiders hebben een wettig arbeidscontract. U geeft aan op welke wijze u ervaring heeft met MVO en geeft aan op welke wijze u hieraan invulling geeft. U kunt hierbij denken aan het bieden van mogelijkheden voor Gemeente Amersfoort 13

14 stageplekken, werkervaringsplaatsen of in- of opstapbanen voor bijstandsgerechtigden, allochtonen, jongeren, herintredende vrouwen, vrijwilligers, maar ook aan duurzame ontwikkelingssamenwerking in verschillende vormen.maximum ruimte: ½ A4. Gezien het belang van duurzaamheid, werken wij alleen samen met leveranciers die zorg tonen voor het milieu. Om deze eisen te toetsen, vragen wij u een verklaring aan te leveren waarin uw zorg voor het milieu blijkt. U geeft daarbij aan hoe u ervoor zorgt dat u bij het leveren van onze opdracht de eventueel negatieve gevolgen voor het milieu beperkt of vermindert. Daarbij geeft u aan, aan welke milieueisen uw organisatie voldoet naast bovengenoemde criteria. Als leverancier van producten (niet diensten) beschikt u over een, bij voorkeur gecertificeerd milieuzorgsysteem of voldoet aantoonbaar aan de daaraan gestelde eisen.toelichting: max. 2 A4. Ten aanzien van Duurzaam Inkopen geeft u aan hoe u aan onderstaande selectiecriteria invulling geeft. U dient aan de criteria te voldoen. Verpakkingsmaterialen worden door de leverancier kosteloos, op een zorgvuldige wijze retourgenomen voor hergebruik als verpakkingsmateriaal of aangeboden aan de betreffende recycling branche. De leverancier dient zoveel mogelijk gebruik te maken van minder milieubelastende verpakkingen. De hoeveelheid verpakkingsmateriaal dient zoveel mogelijk te worden geminimaliseerd. De Leverancier moet de MTBF-cijfers (mean time between failures) aangeven voor alle geleverde apparatuur. Volgens de wit- en bruingoedregeling is de leverancier verplicht om bij levering van nieuwe apparatuur op verzoek van de Gemeente de oude apparatuur in te nemen. Criteria ten aanzien van de facturatie Elke factuur moet worden voorzien van een verplichtingsnummer of kostenplaats. Facturen zonder dit nummer zullen worden geretourneerd. Einde herziene tekst Gunningscriteria Indien u aan de selectiecriteria heeft voldaan, wordt de mate van geschiktheid van de te leveren diensten en produkten beoordeeld op basis van de gunningscriteria welke toegelicht zijn in deze paragraaf en beschreven zijn in hoofdstuk 4. U dient in uw offerte onvoorwaardelijk te voldoen aan elke eis. Het is derhalve van belang dat u alle elementen uit uw voorgenomen offerte, die niet zonder enig voorbehoud voldoen aan de gestelde eisen, maar ook mogelijke alternatieven en, in uw ogen, verbeteringen, tijdens de vragenronde aan het inkoopteam ter beoordeling voorlegt. Na deze vragenronde worden de eisen definitief vastgesteld. Eerst wordt beoordeeld of de leveranciers aan alle eisen voldoen. Aan een Eis (E..) moet zonder voorbehoud worden voldaan (absoluut criterium). Bij het niet voldoen aan een eis wordt de offerte terzijde gelegd. Alle eisen zijn samengevat in bijlage 12. Accordeer de eisen onvoorwaardelijk in bijlage 12. Tijdens de verificatiefase na de voorlopige gunning kan gevraagd worden om een bewijs ter verificatie van de gegeven antwoorden op de eisen. De wensen uit hoofdstuk 4 (W ) zijn samengevat in bijlage 13. Met de wensen wordt beoogd uw offerte af te kunnen zetten tegen concurrerende offertes. De antwoorden op de wensen worden inhoudelijk beoordeeld door een team van materiedeskundigen. Per wens is aangegeven hoeveel ruimte maximaal is toegewezen voor de beantwoording. De antwoorden op de wensen worden door de beoordelaars per wens beoordeeld met cijfers op een schaal van 0 tot 10, waarbij geldt: Gemeente Amersfoort 14

15 Antwoord Evaluatie Cijfer Ontbreekt De toelichting ontbreekt. 1 t/m 2 Niet overeenstemmend De gegeven informatie voldoet niet aan de vereisten die staan vermeld in de offerteaanvraag. De toelichting >2 t/m 4 Matig overeenstemmend Overeenstemmend Onderscheidend geeft de Opdrachtgever onvolledige informatie. De gegeven toelichting is niet volledig in overeenstemming met de vereisten die staan vermeld in de offerteaanvraag en/of niet projectgericht. Er ontbreekt informatie over significante punten. De wijze van invulling is niet overtuigend, laat openingen over. De gegeven toelichting is volledig in overeenstemming met de vereisten die staan vermeld in de offerteaanvraag, de informatie is projectgericht en voldoet daarmee aan de verwachtingen van de Opdrachtgever. De gegeven toelichting is volledig in overeenstemming met de vereisten die staan vermeld in de offerteaanvraag, de informatie is projectgericht en voldoet daarmee aan de verwachtingen van de Opdrachtgever. De wijze van invulling is bovendien zeer innoverend. Er is sprake van positief onderscheidend vermogen ten opzichte van overige Opdrachtnemers. Toont hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. > 4 t/m 6 > 6 t/m 8 > 8 t/m 10 Toelichtingen die op meerdere wensen van toepassing zijn, hoeven niet te worden herhaald. In voorkomende gevallen volstaat een verwijzing naar het antwoord op de wens waar de betreffende toelichting reeds is uitgeschreven. Deze individuele scores worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars De opdracht wordt gegund aan de leverancier die de economisch meest voordelige offerte heeft gedaan, gelet op de onderstaande weegfactoren: Gemeente Amersfoort 15

16 Begin herziene tabel Criterium Max Punten 1-10 Wegingsfactor Kwaliteit Paragraaf 4.0 Paragraaf 4.1 Paragraaf 4.3 Paragraaf 4.4 Paragraaf 4.6 Paragraaf 4.7 Paragraaf 4.8 Paragraaf Prijs 40% 2% 5% 12% 8% 6% 15% 2% 10% Einde herziene tabel Totaal 100% 3.9 Voorlopige gunning Na afronding van het oordeel en besluitvorming door het inkoopteam worden alle inschrijvers van het voornemen tot gunning in kennis gesteld. De inschrijver aan wie de opdracht gegund zal worden, krijgt een bericht van voorlopige gunning. De afgewezen inschrijvers ontvangen een gemotiveerde afwijzing. De gemeente Amersfoort zal zich in de verdere procedure houden aan de zgn. Alcatel-termijn. Dit houdt in dat afgewezen inschrijvers nadere informatie kunnen inwinnen bij de opdrachtgever. Iedere belanghebbende die het niet met het gunningvoornemen eens is, kan binnen bovengenoemde termijn van 15 kalenderdagen na verzending van het gunningvoornemen, bezwaar aantekenen middels een kort geding. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding. Indien niet binnen voormelde termijn een kort gedingdagvaarding correct is betekend, zal opdrachtgever overgaan tot definitieve gunning Contractbespreking De inschrijver aan wie de opdracht gegund zal worden wordt uitgenodigd voor een gesprek over zijn offerte, verificatie van gegevens en bespreking van het eventueel te sluiten contract. Blijkt tijdens de besprekingen met de inschrijver dat in de offerte onjuiste informatie is verstrekt of dat op andere punten onoverkomelijke bezwaren bestaan, dan zal de betrokken inschrijver alsnog afvallen. In gevallen als deze zal in de regel besloten worden een bespreking met de als tweede geëindigde inschrijver te beleggen, dan wel de gehele procedure opnieuw te starten Definitieve gunning De definitieve gunning van de opdracht wordt gemeld bij het Bureau voor officiële publicaties der Europese gemeenschap. Gemeente Amersfoort 16

17 4 Programma van eisen en wensen In dit hoofdstuk zijn per onderwerp de eisen en wensen opgenomen die worden gesteld. U wordt verzocht ten aanzien van elk der onderstaande eisen te verklaren dat u er onvoorwaardelijk aan voldoet. Vul hiertoe in de conformiteitenlijst (zie bijlage 12 van dit aanbestedingsdocument) achter elke eis in de kolom Akkoord een JA in. De onderstaande wensen kunt u beantwoorden in bijlage 13 bij dit aanbestedingsdocument. Begin herziene tabel 4.0 Eisen en wensen ten aanzien van Duurzaamheid Eisen m.b.t duurzaamheid 1. E Computer desktop systemen en randapparatuur voldoen aan de eisen van Energy Star voor computers, versie 4.0, de datum , hoofdstuk 3 en 4 zoals gepubliceerd op de website of gelijkwaardig. 2. W Alle in de apparatuur aluminium of kunststof dient voor minimaal 20% uit gerecycled materiaal te bestaan. 3. E Reserveonderdelen moeten nog minimaal 4 jaar leverbaar blijven vanaf het moment van levering. 4. W Kunststofonderdelen van de apparatuur moeten voorzien zijn van codes, zodat bij recycling duidelijk is welke materialen zijn toegepast. 5. W In de gebruiksaanwijzing moeten de mogelijkheden voor energiebesparing duidelijk zijn opgenomen. Einde herziene tabel 4.1 Algemene eisen en wensen Algemene eisen 18. E De functionele informatie voor gebruikers dient vanuit en door het systeem in de Nederlandse taal te zijn gesteld. Voor beheerders mag dat een combinatie van Nederlands en Engels zijn. 19. E De gemeente behoudt zich het recht voor alle door de Leveranciers opgeleverde informatie te (doen) onderzoeken op juistheid. Indien deze verificatie, naar het oordeel van de gemeente, leidt tot de constatering dat onjuiste informatie is verstrekt, acht de gemeente zich gerechtigd (maar niet verplicht) de betreffende leverancier uit te sluiten van verdere deelname. Indien zulks blijkt tijdens de looptijd van het inmiddels aangegane contract, zullen reeds gedane inspanningen op u worden verhaald. 20. E Dit document met bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan is het de plicht van de leverancier hiervan tijdens de vragenronde melding te maken. Ook indien er naar de mening van de leverancier goede gronden aanwezig zijn om van eisen of uitgangspunten af te wijken, dient de leverancier dat uitdrukkelijk, met argumenten onderbouwd en met verwijzing naar de desbetreffende voorwaarde of bepaling, aan te geven. Indien naderhand blijkt, dat dit document tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de leverancier zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de leverancier. In alle gevallen van onduidelijkheden prevaleert dit document. 21. E De leverancier mag de gegevens die de gemeente hem in verband met deze offerteaanvraag ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Gemeente Amersfoort 17

18 Algemene eisen 22. E De Algemene Inkoopvoorwaarden Diensten alsmede de inkoopvoorwaarden Levering en onderhoud standaard Programmatuur van de Gemeente Amersfoort zijn van toepassing. Voorwaarden van de leverancier worden op voorhand expliciet uitgesloten. 23. E De leverancier geeft minimaal 3 referenties op waar een soortgelijke oplossing als gevraagd in deze aanbesteding werkend te bezichtigen is. Deze oplossing is geïmplementeerd door leverancier. 24. W De gemeente is zich bewust van het feit, dat zij een project start dat zowel organisatorisch als technologisch een aantal veranderingen zal brengen (en daaraan gekoppeld kennisopbouw en leermomenten op diverse vlakken). Daarom is ook gekozen voor een projectaanpak. In dat kader vraagt de gemeente expliciet aan de leverancier om hierop in te spelen. Leverancier dient daarom aan te geven wat haar toegevoegde waarde op dit terrein is: waarmee onderscheidt de leverancier zich op dit vlak (zowel rondom de geoffreerde systemen als de implementatie) van andere partijen)? welke concrete voorstellen/toezeggingen doet zij op dit vlak? Maximum ruimte: 1 A E De leverancier is bereid om een hands-on voorlichting/demonstratie te geven over de uiteindelijke technische en functionele werking van de ICT Werkplek. 4.2 Algemene eisen en wensen ten aanzien van de project omgeving Algemene Eisen (E) en Wensen (W) Project omgeving 26. E Gemeente Amersfoort is gerechtigd om als zij dat wil, een derde partij een audit op de geboden oplossing te laten uitvoeren ten einde een second opinion te leveren. 27. E Leverancier dient zorg te dragen voor een projectinitiatiedocument, projectplan inclusief gedetailleerde planning en een gedetailleerd communicatieplan conform Prince E De installatie en het operationeel maken door de leverancier zal samen en voortdurend in overleg met de projectmanager van het project WAUW van de gemeente Amersfoort plaats vinden. 29. E De projectaanpak dient een migratieplan, een functioneel ontwerp en een technisch ontwerp te bevatten 30. E Alle diensten zullen worden verricht door vakkundige medewerkers van de leverancier, welke voor het verrichten van die dienst(en) bekwaam en geschikt zijn. 31. E Leverancier dient een nazorg periode van 4 weken te garanderen na oplevering van het project, waarbij in de eerste week onsite en hierna op basis van oproep binnen 4 uur. 32. E De leverancier dient een drietal cv s van geschikte projectmanagers aan te leveren. De leverancier verplicht zich één van deze kandidaten beschikbaar te stellen voor de projectuitvoering. In het geval er een presentatie wordt gegeven, dient de beoogd projectmanager hierbij aanwezig te zijn. 4.3 Eisen en wensen ten aanzien van de werkplek omgeving Algemene Eisen (E) en Wensen (W) Werkplek omgeving 33. E De leverancier is verantwoordelijk voor het operationeel opleveren van de well managed ICT werkplekomgeving zoals deze is omschreven onder paragraaf 4.9 (hardware, software, system management). 34. E Leverancier is ervoor verantwoordelijk dat alle werkzaamheden tijdens bouw en migratie van de gevraagde well managed ICT werkplek op integere wijze uitgevoerd worden. 35. E Na acceptatie wordt de volledige installatie door de leverancier gedocumenteerd (digitaal in MS Word en in boekvorm) overgedragen. 36. E De leverancier conformeert zich aan de migratiestrategie van de gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort 18

19 Algemene Eisen (E) en Wensen (W) Werkplek omgeving welke tijdens de PID fase verder vastgesteld zal worden. Belangrijk aspect hierbij is de balans tussen beschikbaarheid van werkplekken en projectprioriteit. 37. W Onderdeel van de aanbieding is een adequate opleiding van beheer ten einde de opgeleverde configuratie goed te kunnen beheren. Toelichting maximaal 1 pagina. 38. E De leverancier is verantwoordelijk voor de juistheid van de werkplek configuratie bij de migratie van de oude naar de nieuwe situatie (ICT werkplek functionaliteit dient identiek te zijn) 39. W Schaalbaarheid, beheersbaarheid en openheid (open industrie- en defacto-standaarden) gelden voor alle aan te schaffen producten. Toelichting maximaal 1 pagina 40. E Een aantal ICT werkplekken moet gebruik kunnen maken van speciale randapparatuur ten behoeve van printen van officiële documenten (rijbewijs,paspoort) en scannen van document materiaal. 41. W Het resultaat van de implementatie moet 100% werkplek onafhankelijk zijn. Gebruikers dienen vanaf elke ICT Werkplek binnen de gemeente hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Toelichting maximaal 1 pagina. 42. W Eindgebruikers moeten aan een eenvoudige schriftelijke instructie genoeg hebben om makkelijk met het systeem om te kunnen gaan. Toelichting maximaal 1 pagina. 43. W De Gemeente heeft de wens dat op een later moment de primaire gebouwen toegangsbeveiliging en de persoonlijke ICT werkplek authenticatie in een geïntegreerde voorziening aan gebruikers wordt aangeboden. Daarom vraagt de Gemeente aan de leverancier om inzicht te geven in relevante bewezen ervaringen op het gebied van Identity and Access Management op basis van Microsoft Active Directory in relatie tot gebouwen toegangsbeveiliging, waarbij gebruik werd gemaakt van een enkel sleutel medium voor zowel de ICT werkplek als de toegang tot het gebouw. Toelichting maximaal 1 pagina. 44. E Onderdeel van de offerte dient te zijn het beoordelen van de huidige servicemanagement ITIL processen en taken en het opnemen, in zover nodig, van wijzigingen hierin voor de nieuwe well managed ICT-Werkplekomgeving (zoals beschreven in 4.9). Minimaal dienen de volgende ITIL taken te worden opgenomen: problemmanagement, configurationmanagement, changemanagement, releasemanagement, service desk en incidentmanagement. Detailinformatie kan op aanvraag tijdens de nota van inlichtingen worden verstrekt. 4.4 Eisen en wensen ten aanzien van de werkplek hardware componenten Eisen (E) en Wensen (W) ten aanzien van werkplek hardware componenten 45. E De werkplek hardware omgeving moet voor de komende 4 jaar schaalbaar zijn op het gebied van verwerkingsnelheid, geheugen, locale opslag en hardware interface uitbreidingen. Hiermee moet het mogelijk zijn wijzigingen in de applicatie omgeving of verhoogde performance vragen eenvoudig te verhelpen. 46. E Alle nieuwe werkplekken en beeldschermen worden door de leverancier voorzien van een tag met een unieke naamgeving. De opbouw van de tag zal worden vastgesteld in overleg met de Gemeente. Leverancier dient zorg te dragen voor digitale aanlevering van de gegevens. 47. W Leverancier dient aan te geven hoe hij de koppeling wil realiseren tussen de Microsoft System Center system management tooling en het binnen de gemeente in gebruik zijnde CMDB ten behoeve van incident-, configuration- en changemanagement (HP OpenView). Toelichting maximaal 1 pagina. 48. E In hoofdstuk 4.5 zijn, volgens de huidige inzichten van de gemeente Amersfoort, de minimale hardware specificaties weergegeven. De gemeente verwacht dat de Gemeente Amersfoort 19

20 Eisen (E) en Wensen (W) ten aanzien van werkplek hardware componenten leverancier op basis van zijn deskundigheid deze aanpast op basis van de toegevoegde applicatielijst (bijlage 21). 49. W Leverancier dient een toelichting te geven hoe hij de schaalbaarheid van hardware voor 4 jaar kan garanderen uigaande van de minimale ICT-werkplek hardware eisen uit eis 48 en de lijst met applicaties (bijlage 21). Daarnaast het verzoek voor deze applicaties aan te geven of ze compatible zijn met het Microsoft Vista besturingssysteem. Toelichting maximaal 1 pagina. 50. E De oude werkplek apparatuur wordt door de leverancier verzameld op een centrale plek in het stadhuis in overleg met de Gemeente Amersfoort en wordt in overleg met de gemeente Amersfoort afgevoerd. 51. W Het moet mogelijk zijn om in de toekomst op de PC s authenticatie randapparatuur aan te sluiten voor Idendity en Access Management (IAM) doeleinden. Toelichting maximaal 1 pagina. 52. E Het moet mogelijk zijn om de PC s te kunnen voorzien van een USB stick met hardware security. 53. W In hoeverre is het mogelijk om deze USB Stick met het gemeente logo van Amersfoort te voorzien. Toelichting maximaal ½ pagina. 54. E Volgens de arbo-voorwaarden binnen de gemeente Amersfoort dienen displayranden en de bovenkant van het keyboard afgewerkt te zijn in mat zilver of mat zwart of antraciet of een combinatie van deze kleuren (niet glanzend zwart). 55. W Bij voorkeur dienen beeldscherm en keyboard afgewerkt te zijn in mat zilver of in een combinatie van de kleuren mat zilver/mat zwart. Toelichting maximaal 1/2 pagina. 56. E De geboden ICT werkplek moet ook visueel in fotografische weergave worden opgenomen in de offerte (Systeemkast, Beeldscherm, keyboard, Muis). 57. E Leverancier levert service gedurende 4 jaar na oplevering. Hardware componenten moeten kunnen worden nageleverd. Garantie op deze componenten geldt vanaf het moment van aanschaf. Alle ICT werplek componenten moeten voldoen aan algemene randvoorwaarden voor geleverde ICT werkplek apparatuur zoals omschreven in hoofdstuk E Leverancier is volledig verantwoordelijk voor DOA afhandeling. De projectvoortgang wordt daardoor niet belemmerd. 4.5 Hardware Specificaties van de standaard werkplek PC s Onderstaand overzicht is een indicatie van de gemeente Amersfoort. Dit overzicht is geenszins bepalend voor uw aanbieding. U dient uitdrukkelijk rekening te houden met de applicaties in bijlage21. SYSTEEMONDERDEEL Chassis Processor RAM Geheugen Locale Opslag Uitbreidingssloten Optical Drive Videokaart Netwerkkaart SPECIFICATIES Werkplek hardware design op basis van en ultra small sized desk chassis, inclusieve beveiligingskabel Processor minimaal Intel Core 2 Duo 2.2GHz 2048MB Memory (2x1024MB) uitbreidbaar tot 4096 MB 80 Gbyte Hdisk Niet vereist (de wens is 1 indien mogelijk) DVD-ROM Drive (Vista & XP Compatible) Huidige standaard, minimale resolutie 1680x1050punten en 256 MB eigen video geheugen en VGA/DVI aansluiting 100/1000Mbps ethernet kaart met wake-on-lan en PXE ondersteu- Gemeente Amersfoort 20

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Ten behoeve van de Levering van noodlokalen Kenmerk: HAB - 08-046 Aanbestedingsdocument Noodlokalen HAB-08-046 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Gemeente Houten...

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Gemeente Utrecht Concerninkoop Telefoon:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Nota van Inlichtingen IT-dienstverlening Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: IT-dienstverlening Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren Omschrijving: De Zeeuwse VO scholen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2 Nota van Inlichtingen 2 n.a.v. Offerteaanvraag inzake de Europese aanbesteding IBT/LBB LAARZEN t.b.v.leden Interne Bijstand Teams en Landelijke Bijzondere Bijstand van de Dienst Justitiële inrichtingen

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: M.J. van der Linden Email: aanbestedingen@eindhoven.nl,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 2 e Nota van inlichtingen Betreft Nota van Inlichtingen Datum 9 maart 2017 Van Vitus Zuid Ref. KQPN/2017/1.1 Project Europese aanbesteding ICT Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe.

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe. Gerneente Delft Retouradres. Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delfl Gemeenteraad van Delft Afd.!^iT? Gemefente Delft Kopie 2 9 MEI 2009 Datum Ons kenmerk 975440 Uw brief van Onderwerp Toezending

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Nelleke Jansen Fax: +31 2860556 Email: LET_OP_JE_EIGEN_EMAIL_ADRES_INVULLEN@utrecht.nl,

Nadere informatie

Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware]

Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware] Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware] Raamovereenkomst Werkplekhardware Pagina 1 van 4 RAAMOVEREENKOMST [LEVERANCIER - ONDERWERP] De ondergetekenden: Stichting Saxion, statutair gevestigd te

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Groepsvervoer met chauffeur AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Akkermaalsbos 12, gebouw 116, 6708 WB Wageningen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015

2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer d.d. 30 november 2015 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding CHARM ATMS Roll-out zaaknummer 31107984 d.d. 30 november 2015 Deze 2e nota van inlichtingen (hierna te noemen 2e NvI) bevat de vragen en antwoorden, welke

Nadere informatie

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie.

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie. Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer. Aankondiging van een opdracht. Werken. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en): Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Inkoop

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Referentie:

Nota van Inlichtingen. Referentie: Nota van Inlichtingen E-Hrm Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: E-Hrm Stichting ROC Midden Nederland Omschrijving: Doel van deze openbare aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken)

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 LAM (Laptops, Accessoires, Mobiele ICT-Werkplekken) Wijzigingsprocedure UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 05 Wijzigingsprocedure

Nadere informatie

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen.

Inzake de Europese aanbesteding (number of document 2013/S ) ICT Beheer van Stichting Orion, kunnen wij u het volgende mededelen. NOTA VAN INLICHTINGEN_1 Waalwijk, 25 september 2013 Ref. 13.029/MvR/bs Betreft: Nota van Inlichtingen Stichting Orion te Amsterdam Geachte heer/mevrouw, Inzake de Europese aanbesteding (number of document

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Cure Nationale identificatie: 591548592 Postadres: Lodewijkstraat 3 Plaats: Eindhoven Postcode: 5652AC Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012

Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/ Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Offerteaanvraag Budgetbeheer ten behoeve van gemeente Heerenveen ref. PV/E/D/2012.0041 Nota van inlichtingen 2 van 21 november 2012 Vraag 1. Offerteaanvraag, pagina 4 Het viel ons op dat u al een eerste

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Leerlingenvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding Leerlingenvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Postbus 10080, 3505 AB UTRECHT

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 1. Definities Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10, 4811DJ Breda

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

 eerstelijns ondersteuning  reparatie van de mobiele apparaten  inname en retouren   try and buyâ van nieuwe apparaten  demoâ s organiseren

 eerstelijns ondersteuning  reparatie van de mobiele apparaten  inname en retouren   try and buyâ van nieuwe apparaten  demoâ s organiseren AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort ( Nederland ) Ter attentie van: Thea SmidVerheul Telefoon: +31 334694635,

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

II.1.6 CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam ( Nederland ) Ter attentie van: A.M. Koop Telefoon: +31 102484015, Email: inkoop@vlaardingen.nl,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Verzoek tot Offerte CEP 4

Verzoek tot Offerte CEP 4 CEP 4 7 april 2015 Revisie 1 CEP 4 Page 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Leveringsomvang & Specificaties... 3 3 Bepalingen en voorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Communicatie... 4 3.2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst Contractnummer:

Concept Raamovereenkomst Contractnummer: Concept Raamovereenkomst Contractnummer: 201600265.015.001 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het ministerie van

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen Inkoopnummer: 2015-194 d.d. 27 augustus 2015 Aanbesteding verbouwing kantoor en plaza/vergadercentrum Stadhuis sisovereenkomst - Werktuigbouwkundige Installaties Renovatie en optimalisatie

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Bijlage A-1 Algemene inkoopvoorwaarden De inkoopvoorwaarden zijn als apart document bijgevoegd. 1 Bijlage A-2 Conceptovereenkomst De ondergetekenden: Stichting BOOR, hierna te noemen Opdrachtgever, gevestigd

Nadere informatie

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever.

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever. Bijlage 7 Kwaliteit en open vragen Het interview Kwaliteit en open vragen Naast de gestelde eisen uit de onderhavige aanbesteding is de opdrachtgever op zoek naar een opdrachtnemer die haar gedurende de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden

CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden CONTRACT Voor het leveren van werken voor het project Stadswarmte Noord ISBL-AVR Isolatie werkzaamheden Project: Stadswarmte Noord ISBL-AVR Projectnummer: 1301 Documentnummer: 140221-contract-LOT 3.1 Datum:

Nadere informatie

Art. 23 13 mei 2014. http://www.agentschapszw.nl/subsidies/cofinanciering-sectorplannen/subsidiesamenvating

Art. 23 13 mei 2014. http://www.agentschapszw.nl/subsidies/cofinanciering-sectorplannen/subsidiesamenvating HOOFDSTUK 1. PROJECTBESCHRIJVING... 2 1.1. Beknopte beschrijving van de randvoorwaarden... 2 1.2. Percelen... 3 1.3. Voornemen... 3 HOOFDSTUK 2. BESCHRIJVING OFFERTE- EN BEOORDELINGSPROCEDURE... 4 A. Offerteprocedure...

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie.

I.2 Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of activiteiten: Regionale of lokale instantie. Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer. Aankondiging van een opdracht. Werken. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contactpunt(en): Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Afdeling Inkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL

Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL MEMO v0 1 an Van : Inschrijvers aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL : Chris Boessenkool, inkoper NHL Kenmerk : Derde nota van inlichtingen aanbesteding digitale werkplek 2013 NHL Datum : 15 mei 2013

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 18/09/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting ROC Mondriaan Leeghwaterplein 72, 2521DB

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant Offerteaanvraag Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant 1. Algemene informatie Door middel van deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd om een offerte in te dienen

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (NL). Contactpunt(en): afdeling P&O en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting De Haagse Scholen, Postbus 61454, 2506 AL Den Haag (NL). t.a.v.: Mevr. D. Spaans.

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch.

Toelichting: Dit is de 1ste Nota van Inlichtingen voor de aanbesteding Netwerkapparatuur voor de gemeente 's Hertogenbosch. Nota van Inlichtingen Netwerkapparatuur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Netwerkapparatuur gemeente 's-hertogenbosch 49394N Omschrijving: De gemeente gaat haar netwerkinfrastructuur grotendeels

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie