Bijlage D-14 DIRECTORAAT INFORMATIETECHNOLOGIE UNIT TECHNISCHE EN PROJECTONDERSTEUNING. Beschrijving van de IT-omgeving van het Europees Parlement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D-14 DIRECTORAAT INFORMATIETECHNOLOGIE UNIT TECHNISCHE EN PROJECTONDERSTEUNING. Beschrijving van de IT-omgeving van het Europees Parlement"

Transcriptie

1 Bijlage D-14 DIRECTORAAT INFORMATIETECHNOLOGIE UNIT TECHNISCHE EN PROJECTONDERSTEUNING Beschrijving van de IT-omgeving van het Europees Parlement

2 1 INLEIDING DE BELANGRIJKSTE VESTIGINGSPLAATSEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT IT-STRUCTUUR INFRASTRUCTUURNETWERKEN Lokale netwerken (LAN) Interconnectienetwerken (WAN) Bekabeling van de gebouwen Netwerkbeheer TELEFONIE SERVERS EN WERKPLEKKEN Servers Werkplekken OMGEVINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN GECENTRALISEERDE TOEPASSINGEN DOOR HET DIT TER BESCHIKKING GESTELDE OMGEVINGEN AANBEVELINGEN EN STRATEGISCHE BELEIDSLIJNEN VAN HET DIT...9 2/9

3 1 INLEIDING 1.1 De belangrijkste vestigingsplaatsen van het Europees Parlement De drie belangrijkste vestigingsplaatsen van het Europees Parlement zijn: Straatsburg, waar de plenaire vergaderingen van het Parlement plaatsvinden (gemiddeld 1 week per maand); Brussel, waar voornamelijk de vergaderingen van de parlementaire commissies, de werkzaamheden van de fracties en de buitengewone zittingen plaatsvinden, en waar de kantoren van de afgevaardigden, van de secretariaten van de fracties en van een deel van diensten van het secretariaat-generaal gevestigd zijn; Luxemburg, waar het andere deel van de diensten van het secretariaatgeneraal gevestigd is. In deze drie steden heeft het Europees Parlement enkele gebouwen in gebruik, die bestaan uit kantoren en vergaderzalen. Het Europees Parlement beschikt daarnaast over verschillende voorlichtingsbureaus in alle lidstaten van de Europese Unie. Bij de werkzaamheden van het Europees Parlement speelt mobiliteit een belangrijke rol, en wel op verschillende niveaus: 1.2 IT-structuur Tussen de drie voornaamste vestigingsplaatsen Brussel, Luxemburg en Straatsburg, afhankelijk van de werkzaamheden van het Europees Parlement; Binnen deze vestigingsplaatsen zelf, die elk uit verschillende gebouwen bestaan; Binnen de Europese Unie, in gebouwen die al dan niet van het Europees Parlement zijn; Ruimer gezien, voor bepaalde gebruikers (werken in afzondering, telewerken). Het Directoraat Informatietechnologie (DIT) stelt aan het Europees Parlement de informatie- en communicatietechnologie ter beschikking. Het DIT voert zijn taken uit binnen het kader van een gedeeltelijke decentralisatie van de werkzaamheden die te maken hebben met informatietechnologie. Hieronder vallen zowel het centrale aandeel van het DIT als de lokale bijdragen van de IT-teams van de directoraten-generaal en de secretariaten van de fracties aan de informatie- en communicatiesystemen van de instelling. Het informatiebeheer op decentraal niveau (directoraten-generaal en fracties) wordt verzorgd door de LSU s (Local Support Units). Iedere LSU wordt geleid door een LSA-team (Local Suport Administrator). Op centraal niveau heeft het DIT de volgende verantwoordelijkheden: Het opzetten en ontwikkelen van de infrastructuren en structuren (servers, werkplekken, netwerken, telecommunicatie, beveiliging, etc.); Het opstellen van de methodologische en technische normen en standaarden en het toezien op de naleving ervan; Het onderzoeken, testen en toepassen van nieuwe hardware- en softwareoplossingen; 3/9

4 Het ontwikkelen en onderhouden van centrale toepassingen die bestemd zijn voor alle gebruikers, zowel intern (intranet) als extern (internet), alsmede van de toepassingen die bestemd zijn voor gebruikers van verschillende organisatorische eenheden (directoraten-generaal, fracties, units, diensten, etc.); De algemene secundaire ondersteuning ten aanzien van hardware en software aan decentrale teams en eindgebruikers. De decentrale teams hebben de volgende verantwoordelijkheden: Het beheren van de decentrale apparatuur (decentrale servers, werkplekken, randapparatuur, etc.); Het ontwikkelen en onderhouden van de decentrale toepassingen die bestemd zijn voor de gebruikers van een en dezelfde organisatorische eenheid; De primaire ondersteuning ten aanzien van hardware en software aan eindgebruikers. 1.3 Infrastructuurnetwerken Op dit moment heeft het Europees Parlement een gerouteerd TCP/IP-netwerk Lokale netwerken (LAN) Op dit moment worden voor lokale netwerken de volgende technologieën toegepast: Switching Ethernet; VLan; Fast Ethernet / Gigabit Ethernet Interconnectienetwerken (WAN) De belangrijkste vestigingsplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg, Straatsburg) zijn met elkaar verbonden door middel van een WANnetwerk genaamd EPINET HD met TCP/IP-verbindingen met een snelheid op Gigabit-niveau. Het Parlement beschikt daarnaast over verschillende mogelijkheden voor externe verbindingen: Internet, Testa II: netwerk van de Europese instellingen en de lidstaten Bekabeling van de gebouwen De bekabeling van het computernet die in alle gebouwen van het Europees Parlement is aangebracht, is gebaseerd op de volgende voorschriften: Horizontaal: polyvalente bekabeling met 4 getwiste aderparen, categorie 5 klasse D; Verticaal: bekabeling met multimodale glasvezel, getwiste aderparen. Op de drie vestigingsplaatsen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg zijn de verbindingen tussen de gebouwen voornamelijk gebaseerd op mono- en multimodale koperbedrading en glasvezel Netwerkbeheer Het beheer van het netwerk van het Europees Parlement wordt gewaarborgd door redundante systemen op iedere vestigingsplaats. 4/9

5 1.4 Telefonie De infrastructuur op de drie vestigingsplaatsen bestaat uit PABX-systemen van het type MD 110 van het merk ERICSSON, die in een netwerk functioneren en onderling verbonden zijn via het EPINET-netwerk; het gebruikte protocol is ECMA- QSIG. 1.5 Servers en werkplekken Servers In het informatiecentrum van het DIT worden voor het gecentraliseerde IT-beheer van het Europees Parlement Windows- en UNIX servers gebruikt. Deze servers bieden de volgende diensten: Windows servers: Bestandsservers, terminal servers, systeemtoezicht; Inlogbeheer (Active Directory), DNS, DHCP, back-up van directories, gegevensoverdracht, diensten van toegang op afstand door middel van Windows Terminal Services; Elektronische post, Web Intranet/Internet Europarl; UNIX servers: Databaseservers (Oracle, Adabas), bestandsservers, webservers, toepassingsservers, back-upservers; Adresboekdiensten ONS, LDAP; Elektronische post, Web Intranet/Internet Europarl, onderbrengen van gecentraliseerde toepassingen; LINUX servers: De Red Hat-distributie bevindt zich momenteel in de eindfase van de validatie en moet binnenkort zijn beoogde plaats innemen in de informaticaarchitectuur van het EP. Het informatiecentrum beschikt eveneens over een opslaginfrastructuur NAS en SAN. Voor het beheer van de decentrale informaticasystemen beschikken de directoraten-generaal en de fracties ook over Windows en UNIX servers. Deze servers bieden de volgende diensten: Windows servers: Databaseservers (Oracle), bestandsservers, afdrukservers, webservers, toepassingsservers; UNIX servers: Databaseservers (Oracle), toepassingsservers, webservers; In de onderstaande tabel staan de standaard hardware en software van het Europees Parlement voor de servers. Deze tabel geeft ook een overzicht van de trends. 5/9

6 Gecentraliseerde IT Uitrusting Huidige minimale configuraties Windows servers: Biprocessors Pentium Xeon Dual- Core 3Ghz, Quadriprocessors Pentium Xeon MP 2Ghz UNIX servers: UltraSPARC-II, UltraSPARC-III Nieuwe configuraties / Ontwikkelingen Nieuwe generatie processors met hogere frequenties Computerprogramma Huidige configuraties Ontwikkelingen / Trends Besturingssysteem: Database: Toepassingsserver: Webserver: Rapportage- en analysetool: ECM (Entreprise Content Management): Windows 2000 Windows 2003 (beperkt gebruik) SUN Solaris 9 Oracle Adabas V JBoss WebLogic 7, WebLogic 8 IIS 6 (Windows 2003) (beperkt gebruik), Apache (voorgeschreven gebruik) Iplanet (voorgeschreven gebruik) Business Objects WebIntelligence Documentum SP2 Linux Red Hat bevindt zich in de eindfase van de validatie. Geen uitbreiding gepland Geen uitbreiding gepland Gedecentraliseerde IT Uitrusting Huidige minimale configuraties Windows servers: Biprocessors Pentium Xeon Dual- Core 3Ghz, Quadriprocessors Pentium Xeon MP 2Ghz UNIX servers: PA Mhz, UltraSPARC-II Nieuwe configuraties / Ontwikkelingen Nieuwe generatie processors met hogere frequenties Computerprogramma Huidige configuraties Ontwikkelingen / Trends Besturingssysteem: Windows 2000 (beperkt gebruik) SUN Solaris 9 HP/UX 11i Database: Oracle Oracle 10g Toepassingsserver: JBoss Webserver: IIS 5 (Windows 2000) (beperkt gebruik), Apache (voorgeschreven gebruik) Windows 2003 (beperkt gebruik) Linux Red Hat bevindt zich in de eindfase van de validatie. IIS 6 (Windows 2003) (beperkt gebruik) Voor wat betreft de software overweegt het Europees Parlement zich waar mogelijk steeds meer te richten op open-sourceoplossingen. Voor het verkrijgen en gebruiken van open-sourcesoftware gelden bijzondere voorwaarden. Voor informatie kan degene die hiervoor in aanmerking komt contact opnemen met de Unit Technische en projectondersteuning (ISP) van het DIT. Er worden tools gebruikt voor het beheer van, het toezicht op en de back-up van servers op centraal en decentraal niveau. 6/9

7 1.5.2 Werkplekken De werkplekken van het Europees Parlement draaien in een Windowsinfrastructuur. Er zijn verschillende domeinen gedefinieerd voor gebruik door het Europees Parlement. De meeste gebruikers zijn bijeengebracht in één Active Directory-domein, terwijl de bronnen zijn gekoppeld aan verschillende domeinen. Voor naamresolutie wordt een DNS structuur gebruikt. Het Europees Parlement is momenteel bezig met een grootschalige migratie van de omgeving voor kantoorwerk. Deze migratie heeft betrekking op het besturingssysteem, de client en de kantoorautomatisering. Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de toepassingen en te voldoen aan de eisen voor beheer, beveiliging en overdraagbaarheid heeft het Europees Parlement een standaardconfiguratie vastgelegd. Doel van de standaardconfiguratie is het werkstation volledig onafhankelijk te maken van de gebruiker en hem een uitgebreidere dienst aan te bieden op basis van de overdraagbaarheid van zijn parameters en documenten. In de onderstaande tabel staan de standaard hardware en software van het Europees Parlement voor de werkplekken. Deze tabel geeft ook een overzicht van de trends. Werkplekken Uitrusting Huidige minimale configuraties Pentium IV 1 Ghz, 512 Mb, HD 40 Gb, NIC 10/100, CD-ROM, Floppy, USB Nieuwe configuraties / Ontwikkelingen Pentium IV 3 Ghz, 512 Mb, HD 40 Gb, NIC 10/100, DVD-ROM, Floppy, SmartCard, USB Nieuwe configuraties / Computerprogramma Huidige configuraties Ontwikkelingen Besturingssysteem: Windows XP SP1 Windows XP SP2 Kantoorautomatisering: Office 2003 SP1 client Outlook 2003 SP1 Webclient Internet Explorer 6 7/9

8 2 OMGEVINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN GECENTRALISEERDE TOEPASSINGEN. 2.1 Door het DIT ter beschikking gestelde omgevingen Voor de gecentraliseerde toepassingen die zijn ondergebracht bij het informatiecentrum van het DIT zijn de volgende omgevingen opgezet: Een engineering werkomgeving die bestaat uit: Aan de serverzijde; instances van ontwikkelservers (voor toepassingsservers, ORACLE databaseservers, en bronbeheerservers), gemeenschappelijke servers voor diverse omgevingen (LDAP adresboek). Aan de ontwikkelzijde: werkplekken met een standaardconfiguratie met inbegrip van het ontwikkelplatform. Voor het verkrijgen van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de standaard ontwikkelomgevingen van het Europees Parlement en met name de beschrijving van de Java-IDE kan degene die hiervoor in aanmerking komt contact opnemen met de Unit Technische en projectondersteuning (ISP) van het DIT. Het team van degene die hiervoor in aanmerking komt en die belast is met het ontwikkelen van de applicatie, kan op afstand, zonder tussenkomst van het informatiecentrum, ontwikkelen, debuggen en versies aanmaken. Een preproductieomgeving die bestemd is voor validatietests van de toepassing (tests voor de acceptatie van gebruikers, integratietests) voordat ook maar iets in productie gaat. Deze omgeving komt dicht bij de productieomgeving en bestaat uit: Aan de serverzijde: instances van preproductieservers (voor toepassingsservers, ORACLE databaseservers, en bronbeheerservers), gemeenschappelijke servers voor diverse omgevingen (LDAP adresboek). Het overgaan van de ontwikkelomgeving naar de preproductieomgeving (ontwikkelen van de toepassing op de preproductieservers) wordt verzorgd door het informatiecentrum. Aan de testzijde: werkplekken met een standaardconfiguratie met inbegrip van tools die het mogelijk maken de toepassing te valideren voordat er ook maar iets in productie gaat. Een productieomgeving die volledig wordt bestuurd door het informatiecentrum. Het overgaan van de preproductieomgeving naar de productieomgeving (ontwikkelen van de toepassing op de productieservers) wordt verzorgd door het informatiecentrum. Een speciale opleidingsomgeving is eveneens beschikbaar, net als een datawarehouse. De parameters voor de configuratie van iedere omgeving worden gecontroleerd, aan de serverzijde door het informatiecentrum en aan de ontwikkelaars- en gebruikerszijde door de Unit Technische en projectondersteuning van het DIT (ISP). 8/9

9 2.2 Aanbevelingen en strategische beleidslijnen van het DIT Over het algemeen is de ontwikkeling van de toepassingen gericht op het gebruik van het light client web. De toepassingen van het type heavy client worden langzamerhand ingeruild voor light client. De mens/machine-interfaces (IHM) moeten voldoen aan de door het DIT vastgestelde ergonomische normen. In het bijzonder voldoen de volgende toepassingen aan de door het DIT geselecteerde normen: Oracle (SGBD, gebruikt op centraal en decentraal niveau), JBoss (gecertificeerde toepassingsserver J2EE 1.4), My Eclipse (standaard ontwikkelingsplatform voor Java & Web), ARIS (Business Process Modelling-tool), Business Objects (Rapportage- en analysetool), Documentum (ECM - Enterprise Content Management), Jahia (meertalig toepassingsportal); Linux Red Hat, MySQL en PostGreSQL bevinden zich in de eindfase van de validatie Het DIT besteedt veel aandacht aan de multiplatformondersteuning van de toepassingen en aan de naleving van de methodologie, de regels en de normen die het opstelt. Alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de aanbevelingen en de strategische beleidslijnen zullen aan degene die ervoor in aanmerking komt ter beschikking worden gesteld door de Unit Technische en projectondersteuning van het DIT (ISP). 9/9

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 2014 INHOUDSTAFEL ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 1

ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 2014 INHOUDSTAFEL ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 1 ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 2014 INHOUDSTAFEL ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 1 Enterprise Architecture Framework 1 Inleiding 1 Doel van dit

Nadere informatie

ICT Fundamenten. Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT

ICT Fundamenten. Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT ICT Fundamenten Louis COLLET ICT Manager FOD Financiën Stafdienst ICT INHOUDSTAFEL ABB - ARCHITECTURE BUILDING BLOCKS ICT VAN DE FOD FINANCIËN 1 ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK 1 Inleiding 1 Doel van

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

Eigenaar: FOD Financiën Status: For Review Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196

Eigenaar: FOD Financiën Status: For Review Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196 FOD-Financiën - Architecture Building Blocks ICT-fundamenten 2011 Algemene presentatie van de ICT-context Voorwerp: Algemene presentatie van de ICT-context Pagina 1 van 196 Architecture Building Blocks

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE

Stafdienst ICT. Resultaatgebieden van de teams. Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE Stafdienst ICT Resultaatgebieden van de teams Inhoud STAFDIENST ICT ARCHITECTURE INFORMATION Structured data & DB Vector Data Non-structured data APPLICATIONS Business services framework Data exchange

Nadere informatie

2012 t/m 2016. Automatiseringsstrategie. Hoogheemraadschap van Delfland. Hoogheemraadscliap van Delfland. Cjlfco

2012 t/m 2016. Automatiseringsstrategie. Hoogheemraadschap van Delfland. Hoogheemraadscliap van Delfland. Cjlfco Cjlfco I., Hoogheemraadscliap van Delfland Automatiseringsstrategie Hoogheemraadschap van Delfland 2012 t/m 2016 Datum: 26-9-2011 Opdrachtnemer: ICT-services Status: Definitief Automatiseringsstrategie

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Programma van Eisen ICT-dienstverlening Programma van en ICT-dienstverlening Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File

Nadere informatie

Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x

Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x Newway Systeemeisen BlueRetail portfolio 201x Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele

Nadere informatie

0 Inleiding. het onderhoud en het beheer van een client/server-bedrijfsnetwerk nodig is.

0 Inleiding. het onderhoud en het beheer van een client/server-bedrijfsnetwerk nodig is. 1 0 Inleiding 0.1 In dit hoofdstuk In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde: Waarover gaat dit boek? De eindtermen die aan dit boek ten grondslag liggen. Veronderstelde voorkennis. De baan

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Sportlaan 53 3364DK Sliedrecht Postbus 125 3360AC Sliedrecht Tel. : +31184-433939 Fax : +31184-433999 Internet : www.webeasy.nl I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Datum : 12-Jan-2011

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie