Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!"

Transcriptie

1 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden. In onze rubriek gezichten hebben namen weer 4 verhalen. Zo hopen we uiteindelijk de naam te leren bij iedereen die we in de Peper tegenkomen! De geldzaken komen aan de orde maar ook een verslag van een bijzonder bezoek aan de voedselbank. Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! Blijf ons informeren. Dan blijven wij redigeren. Veel leesplezier! Redactie Peperclip Anne Hesseling & Aart Jan de Geus p.s., Bij de planning van de verschijningsdatum was bij de redactie nog niet bekend dat op 12 oktober de viering in de Martinikerk plaatsvind. Het kan dus zijn dat dit nummer pas op 19 oktober onder uw aandacht komt!

2 OVER KOMENDE VIERINGEN (1). ============================================================== 19 oktober 14 De vieringen van 19 oktober en 9 november zijn eigenlijk tweelingen; de eerste gaat over zien en de tweede over horen. Hoe zie je, met welke bril kijk je? Waar kijk je naar, wil je naar kijken; en: hoe hoor je, wat hoor je, wat wil je horen? Het zijn vragen van toen en nu, en misschien wel meer van nu dan van toen, want nu, vandaag de dag, wordt er, nog meer dan vroeger, van je gevraagd eigen keuzes maken. Dus: heb je een goede bril op en hoor je goed? Dat is de grote vraag. Namens de voorbereidingsgroep, Ale Bakker oktober 14 Dit kerkelijk jaar vindt een aantal vieringen plaats in het kader van het thema 'De spirituele leefregel'. Zondag 26 oktober is het thema: 'Gij zult niet doden' met als ondertitel: 'Het menselijk gelaat'. De viering wordt voorbereid door Liesbeth Fransen, Mirjam van Hijum en Sytze Ypma. Sytze voelt zich verbonden met onze gemeenschap, hij is dominee in Scharnegoutum november 14 Allerzielen 2014: Troostende vlammen Naar goed gebruik wordt in veel kerken op zondag 2 november weer Allerzielen gevierd. Het is een oud feest, wat al in de heidense Fries/Keltische tijd gevierd werd. Samen met 1 november: Allerheiligen. Men vierde en dacht dat de overledenen op die dag/nacht naar de wereld kwamen om te kijken hoe het met de levenden was. Tegenwoordig zien we daar de overblijfsels van in het Halloweenfeest, wat inmiddels ook al bijna weer een Nederlands feest is geworden. Het heidense feest werd gekerstend tot een gedachtenisfeest, dat de kerk nu al eeuwen viert, en dat wij ook al vanaf het begin in de Peper vieren. In de viering van 2 november a.s. zullen de namen van de overledenen van dit jaar genoemd worden en zal er voor hen een kaars ontstoken worden die aan de familie meegegeven wordt. Ook zal een ieder die daar behoefte aan heeft een waxinelichtje kunnen ontsteken voor een dierbare. Door samen te zingen, te luisteren naar troostende woorden en door de brandende kaarsen hopen we stil te staan bij het verlies om getroost weer verder te kunnen gaan. De voorbereidingsgroep hoopt samen met de aanwezigen op een mooie viering. Ale, Annemieke, Mieke en Kees

3 OVER KOMENDE VIERINGEN (2). ============================================================== 9 november 14 De vieringen van 19 oktober en 9 november zijn eigenlijk tweelingen; de eerste gaat over zien en de tweede over horen. Hoe zie je, met welke bril kijk je? Waar kijk je naar, wil je naar kijken; en: hoe hoor je, wat hoor je, wat wil je horen? Het zijn vragen van toen en nu, en misschien wel meer van nu dan van toen, want nu, vandaag de dag, wordt er, nog meer dan vroeger, van je gevraagd eigen keuzes maken. Dus: heb je een goede bril op en hoor je goed? Dat is de grote vraag. Namens de voorbereidingsgroep, Ale Bakker november 14 Op zondag 16 november is onze viering in het Willem Lodewijk Gymnasium. Dan is er dus geen viering in de Pepergasthuiskerk. Want.. dan vieren we onze gemeenschap. Het thema van de gemeenschapsmiddag is liturgie als heilig spel. De middag wordt gevuld met verschillende workshops die elk op hun eigen manier met liturgie te maken hebben. Ook voor de kinderen en jongeren is er een programma. De middag wordt afgesloten met een vesperviering. Vanaf begin oktober kun je je inschrijven voor de workshops via de website en . De gemeenschapsmiddag begint om 12.30u. Het adres van het Willem Lodewijk Gymnasium is: Verzetsstrijderslaan CK Groningen Googel, zo nodig, dit adres op routeplanner.nl en je vindt de weg. Meer informatie over deze middag vind je onder MEDEDELINGEN november 14 Geld & Go(e)d De huidige economische crisis begon bij de banken. Hun zucht naar winst zadelde de samenleving op met enorme schulden, met wereldwijde gevolgen. Maar kunnen we alleen de bankiers als oorzaak aanwijzen, of is er meer aan de hand? In het boek Geld en Goed neemt Arjan Broers ons mee naar de wereld van het geld. In deze laatste viering in de serie Crisis en vertrouwen willen wij dit thema met u overdenken. Betty de Groot / Einden der Aarde.

4 MEDEDELINGEN AANKONDIGINGEN (1) ============================================================== Uitnodiging Gemeenschapsmiddag op 16 november 2014 Op 16 november is de Gemeenschapsmiddag in het Willem Lodewijk Gymnasium. De titel van de dag is: LITURGIE ALS HEILIG SPEL Wij gaan ons, d.m.v. allerlei bijzondere en creatieve workshops, bezighouden met de liturgie om ons meer bewust te worden van wat wij op zondag beleven in de Peper. Een klein overzicht: Presenteren: Spreken en lezen kunnen we allemaal, maar voor de microfoon is dat ineens anders, hoe kun je bij de tekst blijven en toch contact maken met de gemeenschap? Teksten maken: Hoe breng je je gedachten over in begrijpelijke en mooie taal? Anders zingen: Als je voetbalt, golft of schaakt, dan heb je gereedschap nodig. Welk gereedschap staat je ter beschikking als je zingt? Teksten verbeelden: Hoe kan ik de tekst die me zo raakt visualiseren? Brood en Wijn: Hoe beleven wij de tafelviering en zijn er ook andere vormen mogelijk? Het belooft een verrassende dag te worden met ruimte voor ontmoeting, leren, vieren en ruimte voor de jongeren en de kinderen. Wij vragen aan iedereen om zich uiterlijk voor 7 november via de website aan te melden en zich op te geven voor de workshops. Het complete overzicht vind je op Bericht van de penningmeester Al vele jaren heeft de OVG zowel een rekening bij de ING (voorheen Postbank) als bij de Rabobank. Om de steeds hogere bankkosten te bestrijden is het beter te bankieren bij één bank. Daarom is er gekeken welke bank de beste tarieven aanbied. De conclusie is dat de Rabobank voor ons de beste tarieven hanteert en dat we de ING op 1 januari a.s. verlaten. Dit houdt in dat alle begunstigers moeten wennen aan een nieuw IBAN-nummer en dit moeten doorgeven bij hun bank voor de automatische betalingen van hun bijdrage. WILT U DIT S.V.P. WIJZIGEN TUSSEN NU EN 1 JANUARI A.S.? Het nummer bij de Rabobank is: NL03 RABO Stichting Oecumenische Vieringen Groningen - Winschoten. Dit nummer is vanaf nu te gebruiken. Cees Meinders

5 MEDEDELINGEN AANKONDIGINGEN (2) ============================================================== Vanochtend was ik op bezoek bij iemand die vele jaren in de Peper kwam maar nu steeds slechter gaat zien. Daardoor is hij bijna nooit meer in de Peper. Hij vertelde me hoe ontzettend jammer hij het vond dat er bijna niemand langs was gekomen vanuit de Peper in de tijd dat hij veel ziek was geweest. Ik heb hem verteld dat ik er iets aan ging doen. Dit berichtje is mijn eerste actie om ons allemaal liefdevol toegewend naar de ander te laten blijven. Soms heeft iemand behoeftes een gesprekje.een bezoekje.een bloemetje. Laten we elkaar steeds op de hoogte houden als iemand behoefte zou kunnen hebben aan contact. Liever een telefoontje te veel dan dat iemand zich vergeten voelt. Overigens is het ook van belang dat iemand zelf aan de bel trekt als hij vergeten dreigt te worden. Zovelen weten in de koffiekamer niet wie ze zullen aanspreken. Hebben ze iemand al eens eerder gezien of niet? Ik heb laatst in de krant gelezen dat mensen gelukkiger worden als ze elkaar aanspreken. Zomaar Goh ik ken u nog niet. Fijn u te ontmoeten. Laten we mens blijven. Spannend en leuk Karin Heesen (Achterop iedere Peperclip staat het stukje van de pastoraatsgroep. Ik ben een van hen!) Geloofsverdiepinggroep Kracht en Inspiratie In januari 2015 start de geloofsverdiepingsgroep Kracht & Inspiratie. In deze groep willen we een brug slaan naar Pinksteren, waar één van ons belijdenis zal doen. We vertrekken vanuit de christelijke traditie, en onze persoonlijke geloofs- en levensvragen. Samen zullen we in vijf (maandelijkse) bijeenkomsten zoeken naar de dingen die ons daaruit inspireren en kracht geven. Onderwerpen die ter tafel zullen komen zijn Bijbelse en buiten-bijbelse Boeken, Godsbeelden (inclusief Jezus), Rituelen en Heilige Ruimte en Tijd. Wil je meedoen, leuk, dat kan! Wend je voor verdere (praktische) informatie tot Annemieke ter Brugge via

6 MEDEDELINGEN AANKONDIGINGEN (3) ============================================================== Cursus Liturgie en Kerkmuziek Dit najaar geeft Chris van Bruggen een cursus over liturgie en kerkmuziek voor gemeenteleden en amateurkerkmusici in Groningen. In drie avonden wordt er aandacht besteed aan drie aspecten van de liturgie, iedere avond een ander onderwerp. De avonden kunnen los van elkaar bezocht worden. 1e avond: Het nieuwe liedboek -dat in 2013 is verschenen- is inmiddels door veel kerkelijke gemeenten ingevoerd. Bij de totstandkoming van het liedboek is veel vaker dan voorheen gevraagd om meer en om anders. Maar beantwoordt het liedboek aan de verwachtingen? Wat zijn de eerste ervaringen? Welke knelpunten komen we tegen en kunnen we deze oplossen? Kortom een eerste (ook praktische) evaluatie. 2e avond: Is de honger naar nieuwe liederen gestild? Of blijft er behoefte aan nieuwe liederen? Zijn er liederen die de moeite waard zijn maar die geen plek hebben gekregen in het nieuwe liedboek? Een verkenning. 3e avond: In sommige kerken is er een toenemende behoefte aan participatie van gemeenteleden bij de samenstelling en de invulling van de zondagse eredienst. Voorbereidingsgroepen willen graag inbreng hebben in de samenstelling van de liturgie. Maar hoe doe je dat? Het uitzoeken van geschikte liederen t.b.v. de kerkdienst is bijvoorbeeld minder eenvoudig dan men op het eerste gezicht zou zeggen. Behalve een goede tekst moet de muziek ook passen bij het geheel. Is ieder lied in te passen? En op welke plek dan? Data: donderdagavond 23 oktober, 30 oktober en 6 november 2014 Tijd: uur tot uur Plaats: 'De Ark', Haydnlaan 46 Kosten: aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, behalve een bijdrage voor koffie/thee en werkmateriaal Opgave: Voor meer cursussen in 2014/2015 in kerkelijk Groningen, zie het programma Bezinning & Bezieling op de website van de Raad van Kerken Groningen

7 GEZICHTEN HEBBEN NAMEN (1) ========================================================== Vaak horen we: bekend gezicht, naam onbekend. Wie zijn die andere Pepergangers? Regelmatig portretteren we er een paar in deze rubriek. Samenstelling: redactie Peperclip Mijn naam is Hans Roldanus. Ik woon in Groningen-stad. Mijn leeftijd is 84. Mijn beroep was gemeente- en missionair predikant, daarna hoogleraar Kerkgeschiedenis. Naast dat laatste deed ik allerhande kerkelijk vrijwilligerswerk. Mijn vrouw heet Nely; met haar ben ik 57 jaren getrouwd. Wij hebben 1 zoon en 2 kleinkinderen Als tweevoudig emeritus houd ik theologie bij, neem deel aan interdisciplinaire gespreksgroepen en geef soms een college voor het Hoger Onderwijs Voor Ouderen Ik ben Peperganger sinds de start van de OVG in 1991 Ik kom in de Peper, omdat deze experimentele basisvorm van kerk zijn mij boeit en omdat wij beiden er een hechte en betrokken geloofsgemeenschap gevonden hebben Mijn activiteiten voor de Peper waren resp. zijn: lid van het Stichtingsbestuur ( ), overweger (doorlopend t/m Pinksteren 2011), lid van de Pastorale Kring ( ): en nog: deelnemer aan voorbereidingsgroepen, freelance theologisch meedenker en adviseur (gevraagd en ongevraagd) Mijn wens voor de Peper: voortgaande moedige en open gedachtewisseling over onze uitgangspunten, profiel en roeping als zich oecumenisch wensende geloofsgemeenschap. Na 23 jaren zijn wij daar rijp genoeg voor, ook als het om controversiële opvattingen en verschillende belevingen gaat. Er zijn veel gedachten op papier gezet die grotendeels onbekend zijn geworden. Mijn tip aan de Peper is: vind een tweetal dat bereid en in staat is om alle onder ons geproduceerde reflecties en notities te archiveren en zodoende toegankelijk te maken; zoals eenmaal gedaan is rond het jaar En laten zij en/of anderen vervolgens inhoudelijk inventariseren welke ontwikkeling wij hebben doorgemaakt en wat is blijven liggen. Wij doen er goed aan onze, nog maar zo korte, geschiedenis te kennen!

8 GEZICHTEN HEBBEN NAMEN (2 & 3) ========================================================== Mijn naam is Luuk Boiten. Ik woon in Groningen (Paddepoel). Mijn leeftijd is 74 jaar en ik ben opgegroeid in een dorp op Voorne-Putten, bij Rotterdam. Met 12 jaar verhuisde ik naar de Groninger Veenkoloniën en ik woon, samen met Hotske, al ruim 40 jaar in Stad. We hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik heb gewerkt als landmeetkundige, waarvan een groot deel bij de Ned.Gasunie. In mijn vrije tijd hou ik van lezen (boeken, geen E-readers), m.n. detectives, Engelse romans, historie, biografieën. Verder doe ik wat aan seniorentennis, cryptogrammen, wandelen en ben ik graag bezig op mijn volkstuin. Ik ben Peperganger sinds Ik kom in de Peper vanwege de creativiteit en de uitdaging om het geloof ook in deze tijd te beleven. Nieuwe teksten en vooral de liederen spreken me vaak erg aan. Ik heb als jonge ontwikkelingswerker 2 jaar in Zambia gewerkt en de interesse voor de Arm-rijk- situatie is gebleven en vertaald in kerkelijke activiteiten voor werelddiakonaat, Oikocredit en o.a.de Werkgroep Einden der Aarde. Verder ben ik bij het koor, schenk soms koffie en ben ik betrokken bij de Pepertuin. Uiteraard hoop ik dat er voldoende draagkracht voor de Peper blijft. De uitdaging daarbij zal, denk ik, zijn om ook de jongere generaties te blijven aanspreken, zodat die ook meedoen Mijn naam is Rita Rouw. Ik woon in Groningen. Mijn leeftijd is 58 jaar. Mijn beroep is viool/altviool docente. Mijn partner heet Henk Bodewitz Ik heb zelf geen kinderen, maar wel een kleinkind! In mijn vrije tijd houd ik van schoonheid, zoals die tevoorschijn komt in kunst, films, in vogels, in taal, zodat ik geraakt word. Ik ben Peperganger sinds 1994 Ik kom in de Peper: iedere zondagmorgen stel ik me de vraag waarom ga ik naar de Peper? En elke keer als we het welkomslied zingen weet ik weer waarom. Mijn activiteiten voor de Peper zijn: voorzitter van het vieringen overleg, dat verantwoordelijk is voor alle vieringen in het jaar. Mijn wens / tip aan de Peper: Ik geloof in kleine geloofsgemeenschappen, die hecht zijn, zoals de Peper dat is. Wij zelf zijn die gemeenschap. Dat we blijven zoeken naar de Bron van leven die leven geeft. Mijn wens is dat we die zoektocht nog lang blijven volhouden. Tip: Laten we de inbreng en ruimte voor diegenen die ons daarin professioneel kunnen ondersteunen op hun waarde blijven schatten.

9 GEZICHTEN HEBBEN NAMEN (4) ========================================================== Mijn naam is Ineke Wekker-Heitbrink. Ik woon sinds 26 jaar in Groningen, in de De Savornin Lohmanlaan. Indertijd kreeg mijn man een onderwijsfunctie aan de RuG en we verhuisden vanuit Nijmegen hierheen. Het was een hele overgang, met drie dochters op de middelbare school en alle drie een grote weerstand om hun vriendjes en vriendinnen achter te laten. Maar het is allemaal goed gekomen, binnen een paar maanden was iedereen gewend. Ik vond al snel een baan als sociaal verpleegkundige in Bedum, bij de Basis Gezondheidsdienst voor Noord en West Groningen. Drie jaar later fuseerde de BaGD met de GGD van de stad Groningen en werd ik bevorderd tot leidinggevende van een regioteam voor algemene- en jeugdgezondheidszorg. De laatste jaren van mijn werkzame leven gaf ik leiding aan 45 indicatieadviseurs van het Centraal Meldpunt Zorg (later gesplitst in CIZ en Gemeente). Inmiddels ben ik 70 jaar. Mijn man Herman is al 17 jaar geleden overleden. Ik geniet van mijn dochters (44, 42 en 39), hun partners en mijn 7 kleinkinderen (waarvan de oudste 16 is en de jongste bijna 4). Regelmatig ben ik een weekendje in Amsterdam waar de twee jongsten wonen. Ik houd van zingen (met stip), schilderen, lezen, een middagje of weekend met een kleinkind, kunst kijken en naar concerten gaan. Zo'n jaar of tien geleden kwam ik met mijn katholieke achtergrond voor het eerst in de Peper. Mijn dochter die bij me was zei: 'Mam, dit is echt een kerk voor jou'. En zo was het. Voor ik het wist was ik verkocht. Religieus, inhoudelijk, maar ook letterlijk: binnen een paar maanden zat ik in een voorbereidingsgroep en deed en doe ik regelmatig mee aan vieringen. Tot voor kort was ik secretaris van het Vieringenoverleg-klein. Maar de vaste verplichting en de druk dat dingen op tijd af moeten zijn, werden me op den duur te veel. Ik vond het heel jammer om te moeten stoppen, want door dit overleg voelde ik me opgenomen in de organisatorische en inhoudelijke kern van onze gemeenschap. Om er mee voor te mogen zorgen dat de wekelijkse vieringen er steeds weer komen, en dat de voorwaarden hiervoor zijn gerealiseerd, dat was een mooie taak. Ten slotte wil ik de wens uitspreken dat iedereen die zich bij de Peper betrokken voelt ook daadwerkelijk een steentje zal willen bijdragen aan het reilen en zeilen van onze bijzondere gemeenschap. Willen we het vuur laten branden dan zullen stokjes moeten worden overgenomen. Er zijn al onnoemelijk veel mensen actief, maar het kunnen niet altijd dezelfden (blijven) zijn. Ik hoop dat de spirituele inspiratie die er van onze vieringen uitgaat nog meer mensen zal aanzetten tot praktische participatie. Dus in dit verband is het niet zozeer: 'blijf niet op de bank zitten', maar 'blijf niet in de bank zitten.'.

10 ZICHT OP LITURGIE ============================================================= Lieve vieringengenieters, Op grond van een aantekening in het commentaarschrift ben ik uitgedaagd om in de Peperclip een klein rubriekje te schrijven over liturgie. Ik wil dat wel doen. Graag zelfs. Niet vanuit een wijsheid die mij aangeboren zou zijn, maar die ik lerend en lezend in mijn leven heb opgedaan. Wel bekome het jullie. aflevering 2 Met liturgie drukken wij ons verlangen naar heelheid en gaafheid uit. Waarom komen anders al die mensen s zondags naar een kerkgebouw Wij willen zo graag het beperkt persoonlijke overstijgen naar datgene wat we met ons allen zoeken. En we willen zo graag dat dat persoonlijke van ons dan daarin begrepen is. Soms blijkt het nog veel meer te zijn. We proberen om dat wat wij willen, te laten sporen met wat de God in wie wij geloven, Degene die ons schiep, beoogt. Die vraag is altijd en overal biddend in vieringen aanwezig. Liturgie kan daarom nooit een product zijn. Het blijft onderdeel van een proces en zal er telkens opnieuw anders uitzien. Met de mogelijkheid in zich om tijdens dat proces onze openheid en ons dankgevoel te oefenen. Om dat wat we in de samenleving ervaren te kunnen weerkaatsen. Want op die wijze valt meer en meer te onderscheiden wat niet meewerkt aan gaafheid en heelheid. Ook protest is daarom in dit verband onder lof te rangschikken. Let wel: dat protest zegt vaak dat het anders kan als we de hoop op toekomst willen voeden en het ons beloofde leven vierend dichterbij hopen te brengen. Worden is dan meer dan het momentele zijn, volmaaktheid ligt verder dan de uiteenzetting in het nu. Gescheidenheid is dan minder in the picture dan samenhang. Woorden als schepping, onderweg en vervulling horen in de liturgie onder één noemer. Minke Harryvan - van Loon

11 Oikocredit helpt boeren in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen. Celoso Jallasa Choque uit Bolivia boekt veel vooruitgang nu hij zijn land met een tractor bewerkt. Die kon hij kopen met een microkrediet. Op de onherbergzame hoogvlaktes van Bolivia hoeden herders hun lama s en verbouwen boeren quinoa, een graansoort die gebruikt wordt voor pasta, brood en bier. Celoso Jallasa Choque is zo n quinoa-boer. Hij leerde het vak van zijn vader. Trouwde met Julia en kreeg met haar negen kinderen. Nu stopt hij al zijn energie in het laten groeien van zijn boerenbedrijf. Dat betekent acht maanden per jaar de grond omploegen, zaaien, onkruid wieden, oogsten en graan zeven. Aanvankelijk deed hij alles met de hand. Maar op 3800 meter hoogte is lichamelijke inspanning bijzonder zwaar. Dus leende Celoso twee jaar geleden dollar om een tractor te kopen, een lening die hij in vier jaar afbetaalt. Het werk is een stuk makkelijker geworden, waardoor ik veel vooruitgang heb kunnen boeken, zegt Celoso. En we verdienen nu genoeg geld om al onze kinderen naar school sturen. Waar Celoso zijn land bewerkt wonen nog ruim vijfhonderd boeren die net als hij met microkrediet hun bedrijf hebben kunnen opbouwen en uitbreiden, waardoor de hele streek tot bloei komt! Oikocredit vecht al bijna 40 jaar tegen armoede. Het belangrijkste wapen? Microkrediet. Het kapitaal komt via een breed netwerk van lokale microfinancieringsinstellingen over de hele wereld terecht bij mensen die daarmee hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en economische groei. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden. Ga voor meer informatie naar Ook de OVG belegd in Oikocredit sinds jaren. Albert Meems

12 JE ZULT MAAR... Je zult maar 40,00 of minder per week te besteden te hebben...(voor eten, kleding, kadootjes enz.) Je zult maar tegen je kind moeten zeggen: Nee, je kunt niet op voetballen, want ik heb geen geld voor voetbalschoenen Je zult je kind maar moeten thuishouden op z'n verjaardag omdat je geen geld hebt om op school te trakteren... Wat dan???? Gelukkig namen ooit de Vrije Baptisten in Groningen het initiatief om voedselpakketten uit te reiken aan de allerarmsten van de stad, want zo groeide dit fantastische idee uit tot de Voedselbank van Groningen. De tweede Voedselbank van Nederland. Met zo'n 10 mensen van de Peper namen we er een kijkje. Ulfert Molenberg, voorzitter van de Voedselbank Groningen, nam ons mee voor een rondleiding. Allereerst naar Toentje. Toentje is ontstaan uit een gezamenlijk project van de gem. Groningen en de Voedselbank. Op een braakliggend terrein zou een mooie tuin komen met verse groente en vers fruit. Op de grond werd er na het afgraven nieuwe vruchtbare grond opgebracht en een laag mest, gekregen uit Eelde. Op de tuin aangekomen vertelde Margien, die samen met Jos Meijers de leiding heeft, ons het een en ander over Toentje. Na het aanleggen van de bedden konden ze in mei 2014 beginnen met het inzaaien van groenten en bloemen. Het resultaat mag er zijn, keurige bedden,geen onkruid te bekennen. Er werken 30 vrijwilligers. Zodra er groenten klaar zijn wordt ze ' s morgens vroeg naar de Voedselbank gebracht. Op de lege plekken worden meteen andere plantjes gepoot. Sinds kort staat er ook een mooie kas waarin tomaten, paprika en dergelijke al vroeg in het voorjaar gezaaid kunnen worden. Overal kwam ons de geur van kruiden tegemoet. We waren allen verbaasd wat hier gebeurt ten behoeve van onze medemensen in nood.

13 Ulfert vertelde dat er plannen zijn om een paar varkens of kippen aan te schaffen en een restaurantje aan de overkant van de straat te beginnen. Met als doel: gezelligheid en bewustwording van goed en gezond voedsel. Verder willen ze nog een project Groente Jutters opzetten. Dan kunnen Particulieren en boeren de Voedselbank bellen om melding te doen van groente en/of fruit dat bij hen geplukt kan worden door vrijwilligers, ten bate van de Voedselbank. Terug bij het gebouw aan de Oosterhamrikkade sprak Ulfert Molenhuis over zijn visie op armoede. Wat denkt u? Is Groningen een rijke of een arme stad? Groningen is de armste stad van Nederland...wist u het? De aanwezigheid van studenten belemmert de verbetering van de situatie van de armen, omdat steeds meer studenten kleine baantjes hebben. Arbeidsplekken worden door hen ingenomen. Toch ziet Ulfert de studenten en de universiteit als bondgenoot. Hij zegt dat armoede een verdelingsprobleem is dat goed op te lossen is. Maar men moet armoede eerst begrijpen om het te kunnen bestrijden. Daar ziet hij kansen voor de sociale wetenschappen om mensen met armoede te begrijpen en dan methodes te ontwikkelen die wel zullen werken om hen uit hun situatie te trekken. Als armoede alleen overleven is hebben de mensen geen oog en geen ruimte om anders te gaan kijken. Het leven is dan alleen overleven. Of formuleer het zoals de initiatiefnemer van het zo treffend zegt: Je mag hopen dat mensen in staat zijn de armoede alleen in hun portemonnee te houden, want als het in hun hoofd gaat zitten dan heb je pas echt een probleem. De individualisering heeft een graaicultuur met zich meegebracht zegt Molenhuis. Hij is van mening dat de armen eerst weer in het zadel geholpen moeten worden, opdat ze weer begeleid kunnen worden naar arbeid. Zijn streven is dat de Voedselbank over 10 jaar dicht kan. Als de overlevingsstrategie van de armen veranderd is zou dat kunnen. Mits er in die 10 jaar een verandering komt in de samenleving op wijk en buurtnivo. Compassie, begrip en initiatieven op breder nivo dan het inzamelen van voedsel alleen. Want daarmee houdt de Voedselbank alleen zichzelf en de situatie van de armen in stand.

14 Voorbeelden van zulke initiatieven...ze zijn er en er komen er vast nog meer: voedselaanbod van supermarkten, bakkers, distributiecentra. Burgerinitiatieven ( Buro BuenO), een site voor bijstandsgerechten, het digitaal minimaloket, de stadjerspas, het nieuwe Groninger Armoedebeleid van de gemeente Groningen waar Groninger minima en professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties van de stad de handen in een slaan samen tegen armoede, initiatieven in de wijken om samen dingen te delen, het kindpakket van de gemeente Groningen met voorzieningen voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Ja, er gebeurt al wel wat maar de draagkracht kan en moet groter. Het probleem van de armoede van meer dan 600 gezinnen moet uit hun hoofd.en liefst ook nog uit hun portemonnee. Tot zo lang zullen onze initiatieven moeten groeien. Tot zo lang zullen we de Voedselbank moeten steunen. Maar belangrijker nog is dat wij doordrongen worden van de inhoud en impact van armoede. Letterlijk onze naasten...je zult maar... We gaan kijken hoe het er hier aan toegaat op de Voedselbank zelf. Er werken hier 100 vrijwilligers om 600 mensen ( uit de gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer) een voedselpakket te kunnen geven. Alles loopt gesmeerd. 's Morgens vroeg worden er bij bakkers en supermarkten producten opgehaald die zij niet meer verkopen. Dat aanbod is dagelijks verschillend. Ook geven distributiecentra producten die niet voor verkoop geschikt zijn omdat bijvoorbeeld de etiketten op de kop geplakt zijn. Voor alle mensen die door b.v. Het Leger de Heils, Lentis, Humanitas, Martinizorg, aangemeld zijn voor de Voedselbank geldt dat ze op een vaste dag in de week kunnen langskomen om hun weekpakket op te komen halen. Dat bestaat altijd uit ingrediënten voor in ieder geval drie warme maaltijden. (vlees,vis, vega. / pasta, rijst, aardappels). Verder beleg, koekjes, chips, wat er voorradig is. Ook kunnen de mensen nog een keuze maken uit een klein aantal producten die die week voorradig zijn ( bv. Tandpasta, toiletpapier, enz). Hoeveel ze kunnen kiezen is afhankelijk van het aanbod en van de gezinsgrootte. Voor babies 7 pampers per week, voor kleintjes een paar potjes babyvoeding. Per gezin staat precies aangetekend hoeveel mensen er zijn en hoeveel ze dan krijgen. Net als in een winkel rijden de mensen op hun beurt langs de schappen om hun producten te kiezen( vlees of vis, bruin brood of volkoren), het wordt door de vrijwilligers in de kar gezet. Voor jarige kinderen is er een feestpakket om toch op school te kunnen trakteren en een pak taartmix, compleet met leuke bordjes en een kadootje. Gelukkig maar. Voor baby's een babypakket en na een half jaar een vervolgpakket. En natuurlijk komt Sinterklaas rond 5 december en wordt er feest gevierd. Het hele jaar door leggen de medewerkers van de Voedselbank daar al nieuwe spullen voor opzij die ze krijgen van particulieren en via de inbrengwinkel die ook in het pand gevestigd is. Bij hele erge nood voor schoenen en kleding kan daar ook iets vandaan komen.

15 Wat een goed geoliede machine die Voedselbank in Groningen. Wat een goed initiatief. Wat een goed werk wordt daar gedaan...petje af voor al die vrijwilligers. We rijden naar huis op onze fietsen, een beetje stil,...je zult maar... rijk zijn... In ieder geval blijven we onze producten meenemen voor de Voedselbank, maar eigenlijk moet er wel een schepje...(eh schep)...bovenop. En niet alleen met producten, maar ook met andere initiatieven. Annie Bosma en Lida Weeda. Wil je iets doen kijk dan op www. voedselbank-groningen.nl, Heb je nog een bruikbare kinderfiets staan ga naar zij halen de fiets op, knappen hem op voor kinderen van de minima. Ook andere spullen zijn welkom. Denk aan de Mamamini's in de stad of breng je spullen naar Notabene. Alles helpt. ZALIGSPREKINGEN Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden. Matteüs 5: 6 Die honger zal dus gestild worden en die dorst gelest, tot verzadiging toe. En die verzadiging zal zaligheid wekken. Maar dat alles alleen wanneer die gerechtigheid in het geding is, wanneer er heel sterk verlangd wordt naar de gerechtigheid. Honger en dorst kennen we allemaal wel, en zoiets als verzadiging of vervulling is ook nog wel gewoon te vatten. Maar wat is er dan zó bijzonder aan die gerechtigheid, dat zulke grote woorden als zaligheid gerechtvaardigd zijn. Ik begin maar met de taal. Het gaat om echt of authentiek, om recht of juist, om gerecht of gericht, gerechtvaardigd en rechtvaardigheid. Maar dan zijn we er nog niet. Het begrip gerechtigheid is groter, wijdser, dieper ook. Beginnen we aan de andere kant. Er is op deze wereld (heel) veel dat niet echt is, niet juist, niet terecht, niet gerechtvaardigd. Dichtbij en ver weg. Er is zóveel lijden, zoveel verdriet, zoveel ongrijpbare ellende. Geen fatalisme, maar wat kunnen wij daar aan doen? Zó is het gekomen, en zó gaat het altijd, en het is zó ver weg. Wat kunnen wij daar aan doen! En toch. Hoe luidt die zaligspreking precies? Zalig die

16 Hoe moet dat onechte echt worden, hoe het kromme recht, hoe wordt de twist geslecht? Op onze eigen schaal moeten we ons best doen, natuurlijk, en deugdzaam leven, en goed oppassen. Maar verder? Nu komt het. We zullen hongeren en dorsten naar gerechtigheid groot en klein, en dat is gelijk aan verlangen, bidden en smeken om heelmaking groot en klein, met de oerkracht van het geloof, met als horizon de hoop, en met de hartstocht van de liefde. En dan niet opgeven, ondanks alles, voordat dat uiterste gebed vorm krijgt, in onze en de werkelijkheid, hoe lang dat ook gaat duren. Meemaken dat de vervulling tot verzadiging kan leiden; en verzadiging tot zaligmaking, zaligheid. Het lijkt bijna téveel gevraagd, te optimistisch. Maar ik hoorde van een goede bekende, dat zijn moeder vele jaren lang gebeden had voor zijn genezing, en dat leek iedereen onmogelijk. Maar zeven jaar later stapte de zoon het ouderlijk huis binnen, genezen en wel. Hoe zou die moeder zich gevoeld hebben, bij het weerzien. Ik denk dat het woord zaligheid hier op zijn plaats is. Als dit op kleine schaal mogelijk is, blijft de grote schaal over. Het gaat dan om zinvolheid, en betekenis, en bruikbaarheid van alles en allen, in het kader van heelmaking, van totale gerechtigheid. Het zijn grote woorden, maar het is ook een grote zaak. Hier geef ik van de zaligspreking de volgende vrije vertaling. Leven vanuit het vasthoudend vertrouwen, dat ook het onmogelijke kwaad zijn gerechte plaats mag hebben of krijgen, in het totaal van het gebeuren. Straks later, maar liefst nu ook al, in het gebeuren met, in, naast en bij ons in onze wereld én in die van alle anderen. Over onze behoeften en verlangens staat een passage bij Matteüs (6: 33) waar ik vroeger nooit zo mee wegliep, niet goed mee uit de voeten kon. Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al het andere zal u tevens gegeven worden. Nu wordt het me duidelijk. Ga eerst op zoek naar het rijk waar alles terecht, geheeld, heel, op zijn plaats is, dan kun je die zaligheid erbij krijgen. Hoe moeizaam ook te verwezenlijken, duidelijk is het nu wel. Ik wil wel eens commentaar geven op die mooie constructies van Meester Eckhart. Nu wil ik graag eindigen letterlijk, met het einde van zijn laatste preek ( Zalig wie hongeren. Over de praktijk van het verlangen ) in het boek van Frans Maas: Dat wij op zulke wijze de gerechtigheid in wijsheid mogen volgen en naar haar hongeren en dorsten, opdat wij verzadigd worden, daartoe helpe ons God. Amen. leerling

17 FINANCIEN Collecten 3e kwartaal Make-A-Wish Nederland 168, Make-A-Wish Nederland 205, Make-A-Wish Nederland 158, Make-A-Wish Nederland 207, Make-A-Wish Nederland 216, Make-A-Wish Nederland 208, Make-A-Wish Nederland zomervieringen 245, St. People2People o.v.v. Bem-bakery 388, Voedselbank Groningen 311, Voedselbank Groningen 248, Stichting Anne Poot (StAP) Opl. verpleegkundigen 290, Stichting Anne Poot (StAP) Opl. verpleegkundigen 373, Stichting Cordaid Project ID ,45 Bent u geïnteresseerd in de collecteopbrengsten en wilt u dit overzicht niet afwachten? Informeert u dan bij de penningmeester Cees Meinders. Bent u, of voelt u zich bijzonder betrokken bij een mogelijk collectedoel: laat het ons weten via tel of mail; of gewoon mondeling natuurlijk. Deurcollecten 3e kwartaal 2014 Juli 299,18 Augustus 532,54 September 422,11 Collectegroep: Kees Sikkema, Brecht Gerbrandy, Albert Meems

18 PEPERKORREL Onlangs gezien: vuilcontainers direct naast de ingang van de Pepergasthuiskerk. Deponeer hierin uw geloofsafval, en wees binnen welkom voor een nieuwe lading... geestelijk voedsel Deadlines kopij voor de volgende Peperclips: Peperclips in 2014: 23e editie nr. 8 inleverdatum 15 nov 2014 verschijningsdatum 23 november 2014 Peperclips in 2015: 24e editie nr. 1 inleverdatum 27 december 2014 verschijningsdatum 4 januari 2015 nr. 2 inleverdatum 14 februari 2015 verschijningsdatum 22 februari 2015 nr. 3 inleverdatum 4 april 2015 verschijningsdatum 12 april 2015 nr. 4 inleverdatum 16 mei 2015 verschijningsdatum 24 mei 2015 nr. 5 inleverdatum 27 juni 2015 verschijningsdatum 5 juli 2015 nr. 6 inleverdatum 15 augustus 2015 verschijningsdatum 23 augustus nr. 7 inleverdatum 3 oktober 2015 verschijningsdatum 11 oktober 2015 nr. 8 inleverdatum 28 november 2015 verschijningsdatum 6 december PEPERCLIP DIGITAAL? Wil je de digitale Peperclip? Dan doe je het volgende: Je stuurt een naar Je geeft aan Graag peperclip digitaal. Je vermeldt het adres.

19 POEZIE VAN.. JOHAN VERMEULEN Zuidhorn oktober 2014 Avondlucht Het was niet donker nog en het geluid hard en scherp het rammelde, een glas brak ieder dronk zijn eigen merk. Ik zat verderop aan tafel en koos mijn eigen merk de geluiden vormden samen een koepel van ons mensenwerk. Langzaam worden stemmen eenzaam als praten tegen eigen hond zachtjes loopt de ballon leeg de lucht ontsnapt, de lucht verstomt. Ik blijf alleen op het terras en er komt niemand bij het licht is zacht aan het verdwijnen een voorbijganger gaat voorbij. Alles gaat nu samenvallen en geen plaats voor zoeken meer de lucht is nu bijna voelbaar zo en zoveel atmosfeer. Het is als herfst van het seizoen de levensavond van de dag als nostalgie van het gemoed het hoeft niet meer, het mag. Het is een uur of acht of later wat valt er nog te winnen de maan is bezig vol te raken wat zou ik nog beminnen. Straks komt de nacht, op sloffen en maakt onzichtbaar wat ik verbergen wilde ik blijf verwonderd zoeken naar het leven wachtend op mijn geliefde vrede, stilte.

20 Peperclip is het informatieblad van Oecumenische Vieringen Groningen Redaktie: Anne Hesseling en Aart Jan de Geus Redaktieadres: Langestraat MJ Groningen Internet: Stichting O.V.G. Iedere zondag is er een viering in de Pepergasthuiskerk om uur. Contactadres voor informatie over de vieringen: Secretariaat OVG Marijtje van Duijn Oranjesingel CB Groningen / Financiële bijdrage OVG Wilt u een bijdrage storten om de vieringen in de Pepergasthuiskerk te kunnen voortzetten? Het rekeningnummer is: NL03 RABO Stichting Oecumenische Vieringen Groningen Postbus AG Winschoten Pastoraatsgroep De Peper heeft een pastoraatsgroep van vijf mensen. Voor een persoonlijk gesprek kunt u bij hen terecht. Zij bieden u een luisterend oor. Spreek gerust een van hen aan, als u er behoefte aan heeft om vertrouwelijk met iemand te praten. Misschien eenmalig, maar het kan ook vaker. Over gebeurtenissen in uw leven die u bezighouden. Over wat u na aan het hart ligt. Over uzelf. U kunt telefonisch contact opnemen of per . Verdere informatie vindt u in de folder Pastoraat in de Peper (ligt bij de uitgang) of op Presbyterium Wilt u een aanvraag doen voor doop, belijdenis, een rouw- of trouwdienst, dan kunt u contact opnemen met het presbyterium via Sietse Wijnstra Eemskanaal ZZ PE Lageland / In het OVG vieringen jaarrooster voor 2014 zijn voorlopig de volgende data gereserveerd voor dopen: 23 februari, 20 april en 21 september. In verband met de benodigde voorbereidingstijd is het van belang om de doop tijdig aan te vragen (liefst 3 maanden van tevoren).

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Ik wens de nieuwe redactie die zich in het komende nummer zal voorstellen veel succes en werkplezier bij deze nobele arbeid.

Ik wens de nieuwe redactie die zich in het komende nummer zal voorstellen veel succes en werkplezier bij deze nobele arbeid. 23e jaargang nr.1 5 januari 2014 informatieblad van de OVG Van de redactie Het nieuwe jaar is ingeluid. Graag wens ik u een mooi, gezond en geïnspireerd 2014 waarin ook de ontmoeting centraal kan staan.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Zondag 24 april 2016 - Verlangen naar liefde Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Enige discussie in de afgelopen week aan de keukentafel. Kunnen we dit lezen?

Nadere informatie

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016 voorganger: Huub Schumacher Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Schriftlezingen: Apocalyps 7,2-4+9-14 Evangelie van Matteüs 5, 1-12a Wij zijn allemaal

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Meedoen in de Peper. I. Algemene informatie

Meedoen in de Peper. I. Algemene informatie Meedoen in de Peper Deze folder geeft een overzicht van de achtergrond, organisatie en activiteiten van de geloofsgemeenschap Oecumenische Vieringen Groningen, ook wel de Peper genoemd. De volgende informatie

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Mijn moeder is dominee

Mijn moeder is dominee Mijn moeder is dominee 1 Opgedragen aan mijn dochter: Renske Aussems 2 Mijn moeder is dominee Annemike van der Meiden 3 Schrijver: Annemike F.R. van der Meiden Editors Marinus den Oudsten en Jeannette

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

we willen ons kind olie meegeven?,

we willen ons kind olie meegeven?, Dienstnummer: 1260 zondag: 10 e zondag van de herfst / 3 e zondag van de voleinding datum: 26-11-2017 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Matteus 25: 1-13 liederen:

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Gezamenlijke overstapdienst van Solid Kids Zondag 9 juli 2016 Thema: Gebruik wat je hebt Afscheid van Lotte, Margriet en Chris Welkom en mededelingen Openingslied psalm 84a: 1, 3, 5 Wat hou ik van uw huis

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

De eerste liefde van God

De eerste liefde van God De eerste liefde van God Trouwpreek over 1 Johannes 3:16 (ds. Jos Douma) gehouden in de trouwdienst van Jeroen en Marjoke Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook?

Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook? Kerk- school- en gezinsdienst 10 april 2016 om 09.30 uur in de Martinikerk van Bolsward Help jij ook? Samen met kinderen en leerkrachten uit groep 1 t/m 4 van C. B. S. De Bron Peter Wagenaar: Orgel, Piano

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien

Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien? Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap Inzicht in: soorten van bezoekwerk

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel

Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Psalm 62, 6 Word rustig bij God, mijn ziel Viering van het Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang: Ps 42,1.3 Votum / groet Zingen Ps 43,4.5 Wet Zingen LB 358,1 Gebed Lezen: Psalm 62 Zingen Ps 62,3.4 Preek

Nadere informatie

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd.

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd. Bezinning Thema Andes, harmonie, schepping Aankleding Op de grond ligt een Wipalavlag of een mooie doek met erop een ondiepe schaal. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kommetje water, een brandend

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten.

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Preek op Oudjaarsavond 2013 Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Oudjaarsdag: het lijkt een dag als alle

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Toen ik het slot van de lezing van Matteüs las, moest ik gelijk denken aan het nieuws van deze week. Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed.

Nadere informatie

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug

Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Kerstfeest 17 december 2014 Groep 6/7 De Brug Welkom Lied: Dank je voor dit warme licht (kaarsen worden aangestoken door Youri) 1. Eerste kaars, wat wil jij zeggen als je branden gaat? Zie jij in je mooiste

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens Stilteviering zondag 17 augustus 2014 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Over de grens Opening Hartelijk welkom allemaal. Wij zijn hier, op deze plaats bij elkaar gekomen om te luisteren, stil te zijn

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Orde van dienst zondag 7 januari Woorddienst - Kliederkerk Voorganger: Ds Aarnoud van der Deijl

Orde van dienst zondag 7 januari Woorddienst - Kliederkerk Voorganger: Ds Aarnoud van der Deijl Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 7 januari Woorddienst - Kliederkerk Voorganger: Ds Aarnoud van der Deijl Thema: Wat staat er in de sterren m.m.v.

Nadere informatie

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak

LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk. Thema: Spoorzoekers: Bram: David Baak LITURGIE voor de kinderdienst op zondag 15 februari Oude Jeroenskerk Noordwijk Thema: Spoorzoeken Voorganger: Organist: Spoorzoekers: ds Ad van Houwelingen Jaco van Leeuwen Sara: Sanne Heemskerk Bram:

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie