Trends in cloudcomputing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in cloudcomputing"

Transcriptie

1 Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie

2

3 Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo, Hans F. Scholten, Pieter Hörchner Advisering, vormgeving & productie: Marketing & communicatie Utrecht, februari 2011

4

5 Public the way we see it Inleiding De introductie van cloudcomputing betekent een cruciale transformatie op het gebied van bedrijfsvoering met de inzet van ICT. De komende jaren zal niets meer hetzelfde zijn. Computers onder bureaus van ambtenaren verdwijnen, fysieke overheidsloketten worden overbodig of digitaal gemaakt, datacenters worden samengevoegd en ICT-afdelingen bij overheden en zbo s worden deels of helemaal opgeheven. Tegelijkertijd zullen steeds meer gegevens die bij overheden zijn opgeslagen beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven voor hergebruik. Onder invloed van ontwikkelingen rond social media, eisen burgers en bedrijven dat de overheid ook die kanalen gebruikt voor haar dienstverlening. Dit alles moet plaatsvinden in een door de overheid gewaarborgde veilige omgeving. Een nieuwe visie op de inrichting en het gebruik van ICT bij en door de overheden en een daarmee samenhangend beveiligingsbeleid is hard nodig. Recente ontwikkelingen rond Wiki- Leaks en dan met name de succesvolle Denial-of-Service aanvallen op de websites van meerdere overheden, laten dat duidelijk zien. Deze aanvallen hadden opgevangen kunnen worden door cloudleveranciers als cloudcomputing nu al zou zijn geïmplementeerd. Dit geldt ook voor overheidssites die recent door piekbelasting tijdelijk waren gesneuveld. De adoptie van cloudcomputing is alleen maar succesvol te realiseren als het verkeer op de digitale snelweg veilig doorstroomt. In discussies rond cloudcomputing is veiligheid dan ook vaak een belangrijk onderwerp van zorg. Het is van essentieel belang dat beveiliging in het kader van het maatschappelijk belang goed geregeld is. De vraag is welke acties de overheid moet nemen op het gebied van beveiliging zodat een goede introductie van cloudcomputing gewaarborgd is. Deze eerste editie van Trends in cloudcomputing, met als thema, Veilig in de cloud; een kwestie van regie geeft politici, bestuurders en anderen die zich bezighouden met, of verantwoordelijk zijn voor, de implementatie van cloudoplossingen binnen het overheidsdomein antwoord op deze vraag. Vanwege de actuele ontwikkelingen rondom cloudcomputing publiceert Capgemini de komende tijd meerdere Trends in cloudcomputing. Deze rapporten zullen aansluiten op actuele vragen vanuit de markt over de trend en daarmee de langetermijnbeweging die cloudcomputing heet. De rapporten reiken daarmee handvatten aan voor een succesvolle implementatie van cloudcomputing bij Nederlandse overheidsinstellingen. Initiatieven op dit onderwerp vanuit de Tweede Kamer, zoals de aangenomen motie over cloudcomputing (mei 2010) zijn daarom ten zeerste toe te juichen. 3

6 Inhoudsopgave 1 Cloudcomputing als onomkeerbare trend 05 2 De cloud in zonder zorgen 07 3 Cloudbeveiligingscontext 09 4 Cloudbeveiligingsconcept 11 5 Cloudbeveiligingsdiensten 15 6 Conclusies en aanbevelingen 19

7 Public the way we see it 1 Cloudcomputing als onomkeerbare trend Cloudcomputing en de verschijningsvormen Met cloudcomputing kunt u op een slimme manier gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet biedt. Zowel bedrijven als overheden zien het als een nuttige en niet te stuiten ontwikkeling in de informatie- en communicatietechnologie (ICT) die de dienstverlening en de bedrijfsvoering moderniseert en verbetert. Deze eerste Trends in cloudcomputing richt zich in het bijzonder op beveiligingsvraagstukken van de overheid bij het implementeren van cloudcomputingoplossingen. Implementaties slagen namelijk alleen als vanaf dag één op een zorgvuldige en een goed geregisseerde wijze met data, databeveiliging en dataverkeer via het internet wordt omgegaan. Cloudcomputing is qua concept anders dan de huidige wijze waarop met ICT wordt omgegaan. Een in het oog springend verschil is dat gebruikers gegevens niet op informatiedragers als pc s en USB-sticks hoeven op te slaan. Een groot voordeel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat op meer dan 60% van alle werkstations en laptops bedrijfsgevoelige informatie onbeveiligd op de harde schijf staat. En op 66% van alle USB-sticks is bedrijfsgevoelige informatie niet versleuteld (bron: cloudworks05.pdf, november 2010). Cloudcomputing heeft meerdere verschijningsvormen. Het meest bekend zijn de social media. Op Hyves, LinkedIn en Facebook maken wereldwijd vele miljoenen mensen dagelijks gebruik van social apps; applicaties die in de cloud staan. Gebruikers slaan gegevens niet meer op de eigen pc op, maar ergens in de cloud. Een ander voorbeeld is het toenemend gebruik van thin client computers. Dit zijn computers met zeer beperkte opslag en verwerkingscapaciteit. Deze apparaten bieden via een (web) browser toegang tot applicaties en opslag elders. Een thin client is in feite dus niets anders dan een informatieviewer die verbinding zoekt met het wereldwijde web. U leest uw , download video s of maakt gebruik van tekstverwerkingsapplicaties direct op het internet. Een derde concreet voorbeeld van de impact van cloudcomputing is de vermindering van het aantal datacenters. Cloudcomputing maakt het namelijk mogelijk om servercapaciteit efficiënter aan te spreken en alleen als dat echt nodig is. Wat levert cloudcomputing u op? De voordelen van het gebruik van cloudoplossingen zijn legio: n Acteren als één overheid De dienstverlening van de overheid vindt steeds meer plaats via het internet, het gevirtualiseerde overheidsloket. De overheid is hierbij 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Burgers en bedrijven verwachten dat ook steeds meer. Ze vinden het ook minder relevant op welke wijze overheden zich achter het computerscherm hebben georganiseerd. Of het nu gaat om een belastingaangifte, aanvraag van een vergunning of een uitkering; de klant verwacht dat de overheid hem kent en relevante bestanden aan elkaar koppelt, zodat het aantal transacties tot een minimum wordt beperkt. Dit is allemaal mogelijk met cloud als voorwaardenstellend instrument. Na het creëren van één overheid is het verrijken van beschikbare informatie via social n n media en het communiceren via social media door overheden, burgers en bedrijven de volgende stap in de modernisering van de dienstverlening. Lagere kosten/minder ICTinvesteringen voor de werkplek Logge computers onder of op het bureau worden vervangen door een kastje dat het verkeer via het internet regelt. Voordeel: lagere kosten in de investerings- en exploitatiefase voor hardware en licenties die niet meer op de werkplek nodig, maar via de cloud benaderbaar zijn. Er is ook minder ICT-personeel op de werkvloer aanwezig om computers draaiende te houden. Alleen al de besparingen op werkplekvoorzieningen zijn aanzienlijk. Zo streeft de federale overheid van de Verenigde Staten naar een besparing van meer dan 60% op bijvoorbeeld licentiekosten voor het gebruik van (bron: CIO.GOV). Het aanbod aan beschikbare en bewezen applicaties en services in de cloud groeit dagelijks, ook voor de ondersteuning van de bedrijfsvoeringsfuncties (PIOFACH). Dit maakt het mogelijk om de implementatietijd van nieuwe ICT-systemen flink in te korten. Niet meer maken of kopen, maar op het internet selecteren en betalen naar gebruik. Consistente aansturing van leveranciers De inkoop en het gebruik van ICTmiddelen kan bij de introductie van cloudcomputing meer gecoördineerd en in samenhang gebeuren. Op dit moment zijn er vele verschillende plekken binnen de overheid waar ICT-beslissingen worden genomen. De relatie met het bedrijfsle- Cloudcomputing als onomkeerbare trend 5

8 n n ven verandert. Overheden kunnen het aantal commerciële relaties sterk reduceren door met partners contracten aan te gaan in een one-stopshop model. Ze zetten daarmee de ICT-hardware en -software in grote mate op afstand. Het model helpt de overheid om zich te concentreren op haar kerntaken. De CIO Rijk heeft in dit hele proces een prominente, kaderstellende rol. Consolidatie van datacenters De consolidatie van datacenters zorgt voor significant lagere kosten. Doordat de overheid meer services als cloudservice afneemt, is er minder capaciteit nodig dan in de huidige situatie. Ook wordt het duurzaam gebruik van ICT versterkt. Het gemiddelde gebruik ligt bij cloudoplossingen tussen de 60 en 70%. Nu is dat gemiddeld nog tussen de 10 en 15%. blemen zoals hierboven beschreven voorkomen. De beveiliging, inclusief de versleuteling van data, wordt voor alle gebruikers centraal geregeld. Het blijft echter wel mensenwerk, ook binnen de cloudomgeving. Er moeten dus checks en balances worden ingericht die de risico s op menselijke fouten tot een minimum beperken. Cloudcomputing vereist een consistente regie Een veilige en efficiënte implementatie van cloudcomputingoplossingen door ministeries en lagere overheden vergt een consistente aanpak met een centrale regie vanuit de rijksoverheid. De spelregels rond de regievoering moeten helder zijn om te voorkomen dat ieder zijn eigen cloudwiel uitvindt en implementeert. Eisen rond de beveiliging moeten door alle overheidsinstellingen worden gedragen. Is dit niet het geval? Dan worden alle voordelen tenietgedaan, sterker nog de chaos en complexiteit zal alleen maar groter worden. Ter illustratie: stel bedrijf X levert aan 500 overheidsinstellingen clouddiensten. Dan kan het niet zo zijn dat 500 overheidsinstellingen afzonderlijk van elkaar een jaarlijkse audit uitvoeren op de solvabiliteit, naleving van beveiligingseisen, privacy en datacontroles van bedrijf X. Er moet dus een centrale regie zijn op meerdere fronten: n één opdrachtgever, uniform programma van eisen vanuit een vraaggerichte organisatie en op basis van consensus tussen alle overheidslagen; n een uniforme ICT-architectuur, beleid en organisatie voor departementen, lagere overheden en zbo s; n het voorschrijven en naleven van beschikbare en open standaarden; Schaalvoordelen en beveiliging Door de schaalvoordelen die cloudcomputing biedt, is het mogelijk om beveiliging en privacy beter in te regelen dan op dit moment gebeurt. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien niet logisch, maar stelt u zich de huidige beveiligingssituatie eens voor. Losse computers op de werkplek zijn vaak onvoldoende beveiligd. Er kan van alles gebeuren tijdens afwezigheid: uitlezen van gegevens, kopiëren via USB-sticks, meelezen via softwaremanipulaties, installatie van virussen enzovoort. En hoe wordt er met wachtwoorden omgegaan? Bestaat er zicht op datainbreuk op de lokale opslag van data? Als men gebruikmaakt van cloudcomputing hoeft men geen data op te slaan op de informatiedrager of lokale pc en worden pron het naleven van het cloud Firstprincipe; n het toegankelijk maken van basisregisters voor toepassing in cloudoplossingen voor overheid en bedrijfsleven; n het inrichten en beheren van de overheid Apps Store (onlinewinkel) waar cloudoplossingen kunnen worden aangeboden; n internationale ontwikkelingen/regelgeving (EU en daarbuiten); n een consistent en effectief beveiligingsbeleid en heldere service level agreements (SLA s) vanuit de overheid richting providers van cloudproducten en -diensten. In het hierna volgende deel van dit rapport wordt dieper ingegaan op het beveiligingsbeleid, de context, risico s en beschikbare clouddiensten. Het doel is om handvatten aan te reiken om de cloud zonder zorgen in te kunnen gaan. Hiervoor zijn zeer strenge niveaus van beveiliging noodzakelijk: een Nederlands WikiLeaks mag immers niet kunnen, het need to know -principe moet worden toegepast en de cloudleverancier moet waar nodig aan de ABDO-eisen (Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten) voldoen. Kortom, er moet een limitatieve set van randvoorwaarden voor de overheden worden opgezet en gehandhaafd. Voorop staat dat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd moet worden. Dit wordt door sommigen ook wel beschouwd als een integraal onderdeel van beveiliging. 6

9 Public the way we see it 2 De cloud in zonder zorgen Welk beleid kunt u formuleren? Cloudcomputing brengt vanzelfsprekend vele ICT-gerelateerde uitdagingen met zich mee die continu aandacht verdienen. De meest genoemde zorgen in de ogen van zowel senior business als ICT-management zijn: 1. beveiliging en privacy van data in de cloud (44%); 2. beschikbaarheid van clouddiensten voor bedrijfsprocessen (41%); 3. integratie met andere diensten (39%). Het goed inregelen van de beveiliging is dus topprioriteit! Waarom angst voor beveiliging in de cloud? Beveiliging wordt als grootste zorg gezien. Waarom? Omdat de cloud een beetje vaag lijkt op het gebied van beveiliging en hoe je beveiliging kunt inzetten om businessinitiatieven te bevorderen of kunt voldoen aan regelgeving. Dit komt vooral omdat we niet meer de kamer, server of tape kunnen aanwijzen waar(op) onze informatie staat. Veel mensen denken onwillekeurig dat als ze dingen kunnen zien en aanraken, ze er meer controle over hebben. Je kunt het vergelijken met iemand die op de motor (het meest onveilige vervoermiddel) naar het vliegveld rijdt om het vliegtuig (het een-na-veiligste vervoermiddel) te nemen. Bij de meeste mensen is de angst om te verongelukken met het vliegtuig vele malen groter dan met de motor. De statistieken geven echter aan dat het precies omgekeerd zou moeten zijn. Dit komt omdat men bij een motor zelf het stuur vast heeft en bij een vliegtuig niet. Maar, weer terug naar veiligheid in de organisatie, is er ooit gekeken naar het huidige beveiligingsniveau van het eigen datacenter of het datacenter van de outsourcingpartner? Ze hebben misschien een SAS70-verklaring en een ISO27000-certificaat, maar wat is de scope en het werkelijke risico daarvan? Hoe goed zijn uw data op dit moment werkelijk beveiligd? Weet u wie s avonds na het werk de vloer aanveegt in het serverhok? Zit alles fysiek en digitaal goed achter slot en grendel? De overheid heeft om die reden in diverse contracten third party -mededelingen geëist en zaken als ABDOcertificering in contracten opgenomen. Die eisen zijn echter toegesneden op conventionele ICT-dienstverlening. Cloudarchitecturen vragen om aanvullingen en wijzigingen daarop in de cloud. Risicomanagement De angst voor het nieuwe fenomeen cloud is begrijpelijk, maar clouddiensten kunnen het huidige informatiebeveiligingsniveau helpen verbeteren. Steeds meer partijen worden betrokken en, zoals eerder aangegeven, menselijk falen ligt op de loer. Het managen van risico s is daarom vereist. Bij risicomanagement zijn de volgende vijf punten van groot belang: 1. inventarisatie van informatie die van belang is voor de overheid; 2. inventarisatie van mogelijke bedreigingen ten aanzien van die informatie; 3. bepaling van mate van waarschijnlijkheid van het optreden van bedreigingen; 4. bepaling van de impact van een gematerialiseerde bedreiging; 5. bepaling van de maatregelen ter bescherming/minimalisatie van de impact. Beveiliging is een van de mogelijke maatregelen die voortkomt uit punt 5. De cloud in zonder zorgen 7

10 Nieuwe manier van ontwikkelen van beveiligingsbeleid Risicomanagement is een balans vinden tussen kansen op het gebied van bedrijfsvoering en financiële overwegingen of regelgeving. Het gaat om het mogelijk maken van flexibele dienstverlening, niet om nieuwe initiatieven te beperken. Als de overheid succesvol zonder zorgen de cloud in wil, moet ze dus op een andere wijze beleid ontwikkelen op het gebied van beveiliging en aansturing onder invloed van veranderingen door schaalvergroting en standaardisatie. Het basisprincipe is in feite kinderlijk eenvoudig. Nu worden op vele plekken binnen de overheid nog zelfstandig besluiten over beveiligingsvraagstukken genomen. Bij de introductie van cloudcomputing moet dit gecoördineerd en in samenhang gebeuren. De CIO Rijk heeft hierin een prominente, kaderstellende rol. Daarnaast moeten clouddiensten op basis van standaardprotocollen ontsloten kunnen worden, zodat informatie binnen de overheid op een eenvoudige wijze kan worden hergebruikt. Er moet immers voorkomen worden dat er weer silo s van informatie worden opgebouwd, ditmaal binnen de cloud. Een voorstel voor een zorgarme migratie naar de cloud zou kunnen zijn dat de overheid een migratiestrategie ontwikkelt, waarbij in eerste instantie de minder gevoelige ICTdiensten met lagere beveiligingseisen onder de loep worden genomen. Vervolgens, en alleen bij voldoende resultaat en bekende leereffecten, worden de volgende niveaus aangepakt. Verschuiving van verantwoordelijkheid Met het verschuiven van ICT-diensten naar de cloud, neemt de overheid ook afscheid van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een deel van de diensten. Hoe deze diensten zijn opgebouwd in termen van hard- en software maakt de overheid niet meer uit, wel blijft de verantwoordelijkheid bestaan voor de functionaliteit, inclusief de beveiligingseisen. Deze moeten in heldere SLA s worden vastgelegd. De CIO Rijk zal hier kaderstellend in moeten optreden. De overheid moet dus regie houden over de standaarden die gebruikt worden om de informatie te beveiligen. De redenen hiervoor zijn divers: n de overheid moet voorkomen dat er cloudsilo s ontstaan die niet met elkaar kunnen communiceren; n de overheid moet voorkomen dat elke cloudleverancier zijn eigen authenticatie en autorisatie onafhankelijk van elkaar gaat inregelen; n de overheid moet de regie houden over eventueel gebruikte encryptie en vooral het beheer van de sleutels over cloudleveranciers heen; n de overheid moet afspraken maken over hoe cloudleveranciers onderling met elkaar beveiligd moeten communiceren; n de overheid moet ervoor zorgen dat cloudleveranciers hun afspraken naleven door hierop integraal te monitoren over leveranciers heen. Conclusie De overheid moet een overheidsbrede proces- en ICT-architectuur ontwikkelen, die optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die de moderne cloudfaciliteiten haar bieden. Ook moet zij maatregelen opstellen en implementeren om de architectuur (binnen de overheid en zich uitstrekkend tot en met de cloudtoeleveranciers) te kunnen handhaven. 8

11 Public the way we see it 3 Cloudbeveiligingscontext Wat zijn de risico s? De ogenschijnlijk nieuwe risico s door het gebruik van clouddiensten wegen ruimschoots op tegen bestaande risico s. Denk hierbij aan het risico van verlies of diefstal dat u loopt door het fysiek transport van informatie via laptops, USB-sticks of een papieren dossier. Bij het gebruik van de cloud is dat transport niet meer nodig. Je kunt immers overal bij je beveiligde informatie. De belangrijkste risico s van het gebruik van clouddiensten zijn: n Onbeschikbaarheid Data die een cloudserviceprovider beheert, zouden op de een of andere manier minder goed beschikbaar zijn dan data die binnen de eigen organisatie zijn opgeslagen. Als een overheidsorganisatie geen stappen neemt om de betrouwbaarheid van de clouddienst te borgen, kunnen diensten onbeschikbaar raken. Dit resulteert in uitval van bedrijfsprocessen. Een interessant voorbeeld is de recente ontwikkeling rondom WikiLeaks. Deze organisatie had een groot aantal documenten ondergebracht bij een Amerikaanse cloudprovider. Ondanks het gebruik van het Save Harbor-model (een model waarbij de regels en wetten gelden van het land van de data-eigenaar en niet van de VS) heeft de Amerikaanse overheid toch de stekker uit de organisatie kunnen trekken. n Datalekken U weet niet welke personen naast uw eigen medewerkers toegang hebben tot uw data. De gegevens bevinden zich immers buiten het gezichtsveld en de grenzen van uw organisatie. Er bestaat een risico dat uw data, zonder afdoende toegangsbeveiliging, ook door criminelen of beheerders van de clouddienst worden gebruikt. De impact van dit soort datalekken hangt af van het type data die opgeslagen zijn in de cloud. Bij de gevallen die zijn geregistreerd, ging het voor zover bekend steeds om een fout van een systeembeheerder die bijvoorbeeld vergeten was het default password aan te passen. Andere gebruikers binnen die organisaties hebben hier misbruik van kunnen maken. Dit soort datalekken is echter niet toe te schrijven aan het concept van de cloudprovider. n Privacy-overtredingen Vrijwel alle overheidsorganisaties houden zich bezig met privacygevoelige data. Dit soort gegevens mag niet in verkeerde handen vallen. Privacy heeft ook te maken met het type informatie dat u opslaat en de periode dat u het op mag slaan. Deze aspecten zijn echter niet specifiek voor de cloud. Het is wel interessant om te weten waar privacygevoelige informatie in de cloud is opgeslagen. Binnen Europa gelden nu eenmaal andere privacywetten dan daarbuiten. De meeste cloudproviders kunnen op dit moment waarborgen dat informatie binnen de EU blijft. De verwachting is dat een aantal cloudproviders nog een stap verder zullen gaan en zelfs landgaranties zullen geven. Dit hangt af van de spreiding van de diverse clouddatacentra en de economische haalbaarheid hiervan. Voor beide voorbeelden geldt dat deze waarborgen zowel juridisch als technisch sluitend moeten zijn. Cloudbeveiligingscontext 9

12 n Compliance-kwesties Compliance met interne en - belangrijker - externe regelgeving vereist soms dat organisaties moeten weten op welke fysieke locatie hun data opgeslagen zijn. Afhankelijk van het type regelgeving kan het een vereiste zijn dat u precies weet wie er toegang heeft tot welke data, wie welke wijzigingen doorgevoerd heeft enzovoort. Clouddiensten zijn niet altijd uitgerust met de functionaliteit om klanten van dergelijke informatie te voorzien. Bij gebruik van clouddiensten voor dat soort compliance zal men zelf met aanvullende logging-tools en toegangscontrole aan de gang moeten. Het moge duidelijk zijn dat een aantal leveranciers in de cloud ook al voorziet in deze dienstverlening. n Integratie over meerdere organisaties Als overheidsorganisaties beginnen met het overzetten van diensten naar de cloud moeten de clouddiensten kunnen communiceren met diensten die nog in de eigen datacenters staan. Ook moeten ze kunnen integreren met partners in de logistieke dienstverleningsketen. Twee soorten risico s zijn dus van belang. Ten eerste moet de clouddienst in staat zijn om, gebaseerd op standaarden, te communiceren met andere diensten binnen en buiten de grenzen van de klantorganisatie. Ten tweede moet de dienst in staat zijn om deze communicatie naar behoefte van de overheidsorganisatie te beveiligen.

13 Public the way we see it 4 Cloudbeveiligingsconcept Aan welke beveiligingsaspecten moet u voldoen? Wat moeten overheidsorganisaties doen om op basis van aanvaardbare risico s op een betrouwbare wijze over te stappen naar de cloud? Hiervoor moeten enkele basisbeveiligingsaspecten worden geregeld. Hieronder staan de belangrijkste aspecten beschreven. Bescherming De informatie- en toegangsrechten van een gebruiker moeten worden beschermd tegen misbruik door ongeautoriseerde gebruikers en indringers. Doordat informatie en applicaties in de cloud staan, werken beveiligingsmaatregelen als het slot op de deur of beveiliger in uniform niet meer. Zowel opslag, transport als gebruik van informatie moeten digitaal worden beschermd. Dit kan met technologieën als PGP, SSL, FTPS en HTTPS. Maar cloudproviders gaan verder. De meeste vullen de bestaande beveiligingsmaatregelen aan met specifieke maatregelen die de onbekendheid en angst van cloudgebruikers met clouddatacenters kunnen wegnemen. Data moeten in cloudomgevingen nog meer beschermd worden dan in uw eigen bedrijfsomgeving. De overheidsinstanties moeten uiteraard wel zelf vaststellen of een cloudprovider voldoende beveiligingstechnieken toepast in de datacenter. Hiervoor is specifieke expertise nodig binnen de overheid. Aan het transportgedeelte moet apart aandacht worden gegeven. Denk aan aspecten als het virtueel binnendringen (penetratietesten blijken erg nuttig), het tijdens het datatransport ontvreemden of compromitteren (kopietje stelen), het onderscheppen en een vervalst bericht doorsturen. Kortom het datacenter is vanzelfsprekend maar een deel van de te beschermen zaken en aspecten. Privacy Privacymaatregelen beschermen persoonlijke informatie zodanig dat anderen er niet bij kunnen komen. Verschillende identity- en access-managementsystemen ondersteunen clouddiensten met een breed assortiment aan privacy- en beveiligingsmaatregelen. Van een laag beveiligingsniveau met op wachtwoordgebaseerde authenticatie, tot een hoog beveiligingsniveau met op attribuutgebaseerde authenticatiesystemen. Deze laatste systemen maken gebruik van state-of-the-art privacy ondersteunende certificaten. Een efficiënte inrichting van de processen is eveneens van belang als er vragen vanuit overheden worden gesteld. Wat doet de provider bijvoorbeeld als een officier van justitie gegevens opvraagt? Hoe kan de overheid aan haar burgers en bedrijven aantonen dat de relevante wetten ook inhoudelijk zijn geborgd? Herstelbaar Data die in de cloud zijn opgeslagen, ondergaan regelmatig integriteitsvalidatie om herstelbaarheid te waarborgen. De meeste cloudserviceproviders slaan data drie à vier keer redundant op, verdeeld over hun datacenters. Hierdoor kunnen ze herstellen van disk crashes en grotere rampen. Waar de meeste serviceproviders niet standaard in voorzien, is back-up en recovery van data die per ongeluk door eindgebruikers zelf zijn verwijderd. Een overheidsinstantie moet dus zelf back-ups (laten) regelen, bijvoorbeeld door snapshots te maken en deze te downloaden en op te slaan binnen het eigen bedrijf of bij een andere cloudprovider. Een ander probleem is dat Cloudbeveiligingsconcept 11

14 data in clouds onbeperkt opgeslagen kunnen blijven. Afhankelijk van het type data en de van toepassing zijnde wetgeving is dit wellicht niet toegestaan. Serviceproviders verwerken en bewaren slechts data. Ze hebben zo mogelijk onvoldoende kennis over verplichte bewaartijden of verplichte opruimacties. Overheden hebben hierin zelf dus een belangrijke rol te spelen. Cloudproviders kunnen wel de garantie geven dat informatie daadwerkelijk is vernietigd. De eigenaar van de data moet het in gang zetten van de vernietiging echter zelf regelen. ITIL heeft al jaren een set van afdoende processen voor incident- en probleemmanagement, back-up en recovery geformuleerd. De overheid moet die eisen afdwingen en door een TMP laten borgen. In een SLA kan men alle randvoorwaarden als bewaartijd, minimale performance, opslagomvang op gestandaardiseerde wijze vastleggen en achteraf via standaardrapportages controleren. Toegang en vertrouwelijkheid Toegang tot informatie en het bewerken van data-items moeten overeenstemmen met de toegestane privileges van de gebruiker die de toegang aanvraagt. Elke ongeautoriseerde toegang moet worden voorkomen. Iedere gebruiker die een unieke identiteit claimt bij het verkrijgen van toegang tot gegevens wordt onderworpen aan een proces dat nagaat of hij inderdaad de authentieke eigenaar van de geclaimde identiteit is. Na verificatie mag de gebruiker alleen die acties uitvoeren waarvoor hij uitdrukkelijk toestemming heeft. Cloudproviders hebben hiervoor voorzieningen getroffen. Er zijn zelfs providers die de mogelijkheid bieden om dergelijke voorzieningen bijvoorbeeld te koppelen aan een active directory van hun klanten. In zo n active directory zijn de authenticiteit en toegangsrechten vastgelegd. Deze worden dan uitsluitend door de eigen organisatie beheerd. Het voordeel hiervan is dat er is slechts één plek is waar zaken zijn vastgelegd, die zowel door de informatiesystemen intern als bij de cloudprovider extern gebruikt kunnen worden. De authenticatie- en autorisatiegegevens vormen op zichzelf een applicatie/informatiesysteem. Dat systeem moet dus ook voldoen aan de te stellen eisen. Dit gaat over authenticatie en autorisatie voor mensen die wel/niet op formele gronden toegang krijgen tot de data. Borging van onbevoegde toegang (crimineel of terrorist) is hiermee nog niet afgedekt. Verantwoording en controleerbaarheid Voor verantwoording van acties op data moet een volledig logboek worden bijgehouden. In dit logboek moeten alle acties staan die zijn uitgevoerd binnen een gebruikerssessie om controleerbaarheid mogelijk te maken. Wat er precies moet worden gelogd, moet worden afgestemd in uw organisatie. Dit zou technisch kunnen maar (zie de opslag en logging van telecominformatie) kan erg duur worden. De meeste cloudproviders bieden loggingen monitoring-tools aan maar sommige zijn wat rudimentair. Marktpartijen spelen hierop in door aanvullende logging- en monitoring-tools aan te bieden. Integriteit en onweerlegbaarheid Cloudproviders moeten ervoor zorgen dat de integriteit van data beschermd is en dat deze niet ongeautoriseerd gewijzigd, gedupliceerd of verwijderd kunnen worden. Eigenlijk net als in de 12

15 Public the way we see it eigen ICT-organisatie van een organisatie. Langetermijnonweerlegbaarheid van digitaal ondertekende data is een belangrijk aspect van PKI-gerelateerde standaarden in clouds. Cloudproviders gebruiken onderling verschillende mechanismen om routinegebeurtenissen af te handelen. Denk aan het verlopen van een public-key certificaat en het verlopen van een tijdsafhankelijk trusted-authoritycertificaat. Compliance met regelgeving Wettelijke, reglementaire en contractuele eisen moeten worden gedefinieerd voor alle onderdelen van het informatiesysteem. Controleactiviteiten moeten worden gepland en vooraf in onderling overleg door de belanghebbenden worden vastgelegd. Het is ook nodig om regelmatig onafhankelijke reviews en assessments uit te voeren. Cloudproviders moeten voldoen aan alle intern en extern geldende regelgeving, wetten, contracten, het beleid en verplichte normen. Veel public cloudproviders werken met compliance- en wetgevingskaders van het land waarin het betreffende clouddatacentrum staat. Overheidsorganisaties kunnen deze kaders accepteren of uitwijken naar een cloudprovider die wél voldoet aan de noodzakelijke wettelijke kaders. Hier kan een aanvullende taak liggen voor de rijksauditdienst, zelf doen of laten doen is dan nog een keuze. Verzekerbaar De risico s met betrekking tot het systeem moeten worden beheerst. Op dit moment bieden weinig partijen, anders dan de cloudserviceproviders zelf, dergelijke financiële verzekeringen aan voor clouddiensten. Figuur 1: Gelaagde architectuur SAAS PAAS IAAS Monitoring & Auditing Data Encryption Platform Cloud Security Architecture Secure Communication Services Cloud Integration Services Access Control Services Application Storage Networking Migreerbaar en opwaardeerbaar Er moet een haalbaar, beheersbaar en voor de gebruikers aanvaardbaar migratiepad zijn van een oude naar een nieuwe cloudprovider of naar een volgende versie. De cloudinfrastructuur moet eenvoudig kunnen worden opgewaardeerd naar nieuwe releases van hardware en software. Voor gebruik van sommige businessfunctionaliteit is dit mogelijk een probleem. Op dit moment zijn sommige businessfuncties namelijk nog maar bij één cloudprovider beschikbaar. Naar verwachting zal door de groei van de cloudmarkt elke businessfunctionaliteit op meerdere plekken te halen zijn. Migreren van de ene naar de andere cloudserviceprovider is dan mogelijk. In eerste instantie zal de energie komen te liggen op het regelen van de migratie van de conventionele naar de cloudgeoriënteerde ICT-services. Daar zijn Data Encryption Integration Authorization Management Laws & Regulations Upgradability & Migratability Policy & Governance Business Continuity Management enkele jaren mee gemoeid. Bij de eerste migratie moet ook een exitstrategie (terug naar conventionele services) ingevuld worden. Anders kan het gevoel van een one way street ontstaan en dat is niet geruststellend. Welk architectuurmodel kan worden gebruikt? Cloudbeveiligingsdiensten kunnen gelaagd worden geïmplementeerd. Figuur 1 toont hoe de verschillende beveiligingslagen voor cloudcomputing ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. Belangrijk is dat de bekende cloudcomputingvarianten Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a- Service (PaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) in elkaars verlengde liggen, inclusief bijbehorende diensten. De voornaamste boodschap van figuur 1, vanuit een securityarchitectuurperspectief bezien, is de verdeling van de Cloudbeveiligingsconcept 13

16 verantwoordelijkheden. Afhankelijk van het type clouddienst in het model is er sprake van een andere verantwoordelijkheid rond beheer- en veiligheidsaspecten. Vanzelfsprekend moet ook voldaan worden aan de interoperabiliteit van clouddiensten. Bij IaaS, voor bijvoorbeeld rekencapaciteit of opslagcapaciteit, kan van de dienstverlener worden geëist dat de informatie binnen een land of regio wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld binnen de EU of Nederland. De reden hiervoor is om te kunnen voldoen aan de wetgeving rond informatieopslag. nodig, en wat er aanwezig is. Ook kan worden vastgesteld hoe deze kenmerken gerelateerd zijn aan de verzekerings- en beschermingseisen van de desbetreffende informatie(onder)delen. Dit is een antwoord op de vraag welke informatie en functionaliteit op welke plek mag worden ondergebracht. Bij PaaS is de exposure gewijzigd voor bijvoorbeeld eigen applicaties of gekochte pakketten die eerst achter een firewall stonden, maar nu op de cloudinfrastructuur draaien. Iedereen met een internetverbinding kan er nu bij. Hierdoor moet beter worden opgelet of de toegang tot informatie via de applicatie of direct naar de database wel goed is beveiligd. PaaS biedt een derde partij de mogelijkheid om op een bepaald, door een provider ter beschikking gesteld platform (soms een standaardapplicatie die kan worden geparametriseerd) haar eigen software te hosten. Enkele providers verzorgen soms ook de applicatiemanagementtaken. Bij SaaS zijn weer andere zaken van belang. Iedere SaaS-leverancier moet kunnen voldoen aan de voor een overheidsinstelling geldende complianceregels. Per clouddienst (IaaS, Paas of SaaS) moeten de compliance-, beheer- en beveiligingsaspecten in kaart worden gebracht. Hiermee kan een gap-analyse worden uitgevoerd die laat zien wat 14

17 Public the way we see it 5 Cloudbeveiligingsdiensten Welke clouddiensten zijn er op de markt te koop en wat doen ze? In figuur 1 op pagina 13 zijn in verschillende lagen de belangrijkste beveiligingsdiensten in cloudomgevingen genoemd. Hieronder worden deze diensten en hun werking beschreven binnen de cloudomgeving. Data-encryptiediensten De meeste mensen denken dat het beveiligingsniveau van aangeboden clouddiensten lager is dan dat van hun eigen datacenter. Vraag is of dit een juiste constatering is. De cloudserviceprovider heeft in veel gevallen een hoger beveiligingsniveau dan de meeste datacenters en outsourcingproviders. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. Allereerst hebben cloudserviceproviders een gestandaardiseerde, algemene aanpak van beveiliging. Daarnaast kunnen ze zich simpelweg niet veroorloven klanten te verliezen door falende beveiliging. Eén bericht over een ernstig informatielek in een krant kan al het einde voor een cloudprovider betekenen. Zeker als het gaat om gegevens die volgens de wet door overheidsinstellingen moeten worden bewaakt. Cloudproviders zijn daarom vanaf dag één bezig met informatiebeveiliging. Het is hun belangrijkste prioriteit. Maar hoe weet u dat uw provider het juiste niveau van beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd heeft? Als er onvoldoende controle is over het systeem waarin de eigen gegevens zijn opgeslagen, zorg dan dat er controle is over de beveiliging van de gegevens zelf. Door middel van dataencryptie en door zelf het sleutelbeheer in handen te houden kunnen organisaties daadwerkelijk profiteren van de voordelen van cloudcomputing. Zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over het feit dat de eigen data waar dan ook in Nederland of erbuiten is opgeslagen. Ook moet worden gekeken naar de verbindingsbeveiliging. De verbindingsbeveiliging is een specialisatie die apart ingevuld moet worden. Autorisatiebeheerdiensten Autorisatiebeheerdiensten zorgen ervoor dat de juiste gebruikeraccounts met hierin de juiste informatie beschikbaar zijn in de relevante systemen. Als dit niet goed wordt uitgevoerd, is toegangsbeveiliging een wassen neus. Alle accounts, inclusief de beheeraccounts, moeten altijd gerelateerd zijn aan natuurlijke personen om misbruik te voorkomen. De eerste stap is daarom het beheren van de gehele levenscyclus van accounts gerelateerd aan natuurlijke personen (medewerkers, partners, klanten enzovoort). Dit alles inclusief de functionele accounts (admins enzovoort) die gelinkt zijn aan deze identiteiten op ieder willekeurig moment. Identiteits- en autorisatieheer kan al complex zijn binnen de organisatie. Buiten de grenzen van de organisatie echter, zoals in ecosystemen, supplychainkanalen of clouddiensten, is identiteits- en autorisatiebeheer essentieel voor de bedrijfsvoering. Applicaties kunnen naar de cloud worden gebracht, maar de controle over autorisaties moet binnen de eigen organisatie blijven. Dit betekent echter niet dat het feitelijke identiteits- en autorisatiebeheer niet in de cloud kan worden uitgevoerd. In tegendeel, het gebruikmaken van Identity-as-a- Service kan zeer nuttig zijn bij het outsourcen van identiteitsbeheer en bij het faciliteren van een model zoals e-herkenning, waarbij je aanlogt met je eigen account bij meerdere overheidsinstellingen. Wees er altijd van bewust dat het combineren van clouddiensten en cloud- Cloudbeveiligingsdiensten 15

18 beveiligingsdiensten in dezelfde cloud alleen effectief is als de cloudserviceprovider functiescheiding goed kan waarborgen. Toegangsbeveiligingsdiensten Autorisatiebeheer mag dan een vereiste zijn, maar als maatregelen voor toegangsbeveiliging niet goed functioneren, liggen uw gegevens op straat zonder dat u het zelf in de gaten heeft. Als de toegangsbeveiliging echter te strak is opgezet, kan dit een remmende werking hebben op de bedrijfsvoering. Maatregelen voor toegangsbeveiliging moeten daarom in balans zijn met zowel bruikbaarheid als beveiliging en gebaseerd zijn op de relevante risico s. Een ander belangrijk aspect is de integratie van toegangsbeveiligingsmaatregelen van uw datacenter, het datacenter van uw outsourcingpartner en de gebruikte cloudapplicaties. Single Sign-On (SSO) over de grenzen van de organisatie heen en vertrouwensrelaties tussen organisaties zijn essentieel voor succesvol gebruik van clouddiensten. Cloudintegratiediensten In het algemeen wordt steeds gesproken over de cloud. Het is echter onwaarschijnlijk dat het één cloud zal zijn met daarin alle applicaties van een organisatie. Sommige kantoorapplicaties kunnen bijvoorbeeld worden gehaald bij Google, terwijl de CRM bij Salesforce.com is ondergebracht. De beveiligingsdiensten worden wellicht weer geleverd door een dedicated securityprovider. Dit betekent niet alleen dat alle medewerkers vanuit elke locatie toegang moeten hebben tot al deze diensten. De clouddiensten moeten ook toegang hebben tot elkaars netwerk voor specifieke diensten. Daarnaast moet ook worden nagedacht waar men brokers en andere generieke ICT-diensten onderbrengt, zoals de Enterprise Service Bus (ESB) of printservers. Op dit moment lijkt het erop dat we dezelfde eilanden of stove-pipes aan het creëren zijn waar we de laatste tien jaar in de eigen datacenters juist vanaf proberen te komen. Integratie van al deze diensten moet op een veilige en controleerbare manier gebeuren. Daarom moeten de clouddiensten met standaardprotocollen voor webservices communiceren om zo een daadwerkelijk veilige cloudintegratie te kunnen realiseren. Communicatiebeveiligingsdiensten Clouddiensten - en dus gegevens van burgers en bedrijven - kunnen zich overal bevinden en worden veelvuldig via het internet verstuurd. Tijdens het versturen moeten de gegevens worden beveiligd door standaardprotocollen. Ook al is encryptie een optie, het is te ingewikkeld om alle data versleuteld op te slaan. Overigens hoeven waarschijnlijk alleen bedrijfs- of privacygevoelige gegevens versleuteld opgeslagen te worden. De rest van de gegevens moet wel beschermd worden tijdens het versturen over het internet. Dit kan via standaardprotocollen als SSL/TLS. Netwerkverkeer kan beschermd worden door PKI-gebaseerde protocollen. Nog belangrijker dan verkeer naar eindgebruikers is het verkeer tussen serviceproviders onderling. Dit verkeer moet ook versleuteld zijn, maar waarschijnlijk bent u niet de eigenaar van de gebruikte sleutels. Hierdoor loopt u een risico bij de integratie van diensten van verschillende serviceproviders. U moet er op zijn minst voor zorgen dat dit risico bekend is. Met uw serviceprovider kunt u bespreken hoe dit risico verminderd kan worden. 16

19 Public the way we see it Monitoring en auditingdiensten Als het beveiligingsniveau niet wordt gemeten, is het moeilijk in te schatten hoe goed de beveiliging is. Daarom is het belangrijk om monitoring en auditingdiensten beschikbaar te hebben, in huis of bij een cloudserviceprovider, waar alle informatie van het eigen datacenter, de outsourcingprovider en de cloudservicesprovider wordt verzameld voor verdere verwerking. Deze oplossing moet log-files van alle systemen kunnen ontvangen om zo beveiligingswaarschuwingen van alle systemen te kunnen verwerken. Dit is een arbeidsintensief proces waarbij mensen met zeer specifieke vaardigheden nodig zijn voor analyse van de uitkomsten. Het is daarom raadzaam om ook deze dienst in de cloud af te nemen, waarbij alle andere (cloud-) diensten aangesloten moeten worden. Figuur 2: Identity Lifecycle Retire Processes Project Membership Hire Processes Change Password Identity Lifecycle Reset Password Promotion Additional Role Change Location Change Role Business continuitydiensten Business Continuity Management (BCM) is een belangrijk aandachtsgebied voor alle overheidsorganisaties. Het uittekenen van concrete noodplannen voor onvoorziene rampen, zoals Denial-of-Service aanvallen op overheidswebsites, is tegenwoordig onmisbaar. In de IT-sector betekent dit dat op verschillende locaties backups beschikbaar moeten zijn van bedrijfskritische gegevens. Cloudserviceproviders als bijvoorbeeld Google, Microsoft en Amazon zijn hier erg handig in. Zij beloven 99,9% beschikbaarheid en bevrijden met hun diensten organisaties van de lasten, die het aanleggen en onderhouden van een back-upinfrastructuur en uitwijkcentra met zich meebrengt. BCM heeft verschillende elkaar aanvullende elementen in zich, zoals disaster recovery, business recovery, business resumption, contingency planning en crisismanagement. Maar met alleen disaster recovery ben je er nog niet. Ook als kleine(re) hoeveelheden gegevens of specifieke documenten (per ongeluk) worden verwijderd, moet er een mechanisme zijn dat deze gegevens automatisch weer hersteld. De business continuitydienst moet ten minste het volgende kunnen: n het identificeren van bedreigingen en bijbehorende potentiële bedrijfsimpact; n het bepalen van de vereisten voor business continuity en herstel; n het inschatten van de huidige mogelijkheden; n het op basis van bedrijfsdoelen ontwerpen, implementeren en testen van een business continuity plan (bron: Capgemini whitepaper De Cloud in op een veilige manier, 2010). Cloudbeveiligingsdiensten 17

20

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering

Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Infrastructure Services the way we do it Clair: heldere Europese oplossing voor online kantoorautomatisering Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt; het biedt een Europees alternatief

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services

Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services Factsheet DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services DATALEKKEN COMPLIANT Managed Services We ontwerpen en implementeren security maatregelen om datalekken te detecteren en het risico daarop te minimaliseren.

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

To cloud or not to cloud

To cloud or not to cloud Stad & OCMW Sint-Niklaas To cloud or not to cloud gebruik bij lokale besturen Ivan Stuer 25 juni 2015 Wat is cloud eigenlijk? Wat is cloud eigenlijk? Voordelen echte realisatie van 'on-demand' computing

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Who are we? Madison Gurkha Protectors of your data and systems! Largest independant security testing and advisory company in NL

Who are we? Madison Gurkha Protectors of your data and systems! Largest independant security testing and advisory company in NL Privacy in de zorg Who are we? Madison Gurkha Protectors of your data and systems! Largest independant security testing and advisory company in NL Audit & Advisory Security Assessments Training and Awareness

Nadere informatie

Checklist voor een betrouwbare automatisering Bent u de MKB-er die 10 vinkjes kan zetten?

Checklist voor een betrouwbare automatisering Bent u de MKB-er die 10 vinkjes kan zetten? Bent u de MKB-er die 10 vinkjes kan zetten? 2009 J-Ware Stuurt u dit whitepaper vooral door, zodat meer mensen ervan kunnen profiteren. De inhoud hiervan elders publiceren mag ook, mits u J-ware als bron

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging HKZ, november 2016 Wie ik ben: adviseur/trainer/qarebase begeleiden bij kwaliteitsmanagement en certificering Lead Auditor Kiwa, o.a. HKZ, ISO 9001, ZKN, VMS, NEN 7510 en NEN-ISO

Nadere informatie

e-token Authenticatie

e-token Authenticatie e-token Authenticatie Bescherm uw netwerk met de Aladdin e-token authenticatie oplossingen Aladdin is een marktleider op het gebied van sterke authenticatie en identiteit management. De behoefte aan het

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

We helpen u security-incidenten te voorkomen

We helpen u security-incidenten te voorkomen Managed Services Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal te voorkomen en behoeden we u voor imagoschade.

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) WHITE PAPER Verwerkersovereenkomsten en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In business for people. Contents 3 Wat is de AVG? 4 Verwerkersovereenkomst 6 Roadmap naar de nieuwe verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen!

Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure: beveiliging zonder grenzen! Naam auteur : S. Liethoff Type document : Whitepaper Datum versie : 14-02-2013 1. Seclore FileSecure: Beveiliging zonder grenzen! Seclore FileSecure is een

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Jitscale Einsteinbaan 4a 3439 NJ Nieuwegein The Netherlands T: +31(0)88 00 22 777 F: +31(0)88 00 22 701 E: info@jitscale.com www.jitscale.com Introductie De

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint Impact Cloud Computing staat volop in de belangstelling Low High Augmented

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie