MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start"

Transcriptie

1 INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

2 INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij heet Wouter. En Wouter heeft het soms een beetje moeilijk. Hij is, laat ik zeggen, soms een beetje apart. Als klein kind al had Wouter de grootste moeite om op school vriendjes te maken. De andere kinderen vonden Wouter een beetje raar. Dat was trouwens wederzijds. Die enkele keer dat Wouter voor een verjaardagsfeestje werd uitgenodigd, was dat meestal omdat de ouders van de andere kinderen medelijden met Wouter hadden. En als het dan écht moest, dan ging Wouter naar het kinderfeestje. Met grote tegenzin. Wouter was veel liever alleen thuis. Zijn ouders waren altijd bezorgd en hadden aan hem hun handen vol. Het duurde niet lang of Wouter werd een dossier met op de flap, onder zijn BSNnummer, een afkorting. Als je die eenmaal hebt, dan kom je er niet meer van af. Zo n afkorting heeft veel nadelen, maar ook enkele voordelen. Dankzij die afkorting kon Wouter een aantal malen per jaar worden ondergebracht in een pleeggezin. Zijn ouders konden even op adem komen en Wouter kon in een veilige en fijne omgeving van een vakantie genieten. Wouter gaat steeds naar hetzelfde pleeggezin, waar hij goeie maatjes is geworden met Bobo, de labrador. Wouter kan uren met Bobo praten, wandelen, met een stok spelen of gewoon voor het raam naar buiten kijken. En zo kwam alles tot rust. Aan die rust kwam abrupt een einde. Het Kabinet heeft namelijk besloten dat vanaf 1 januari delen van de zorg, waaronder de Jeugdzorg, onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. De ouders van Wouter zijn niet de enigen die zich grote zorgen maken; uit onderzoeken van kranten blijkt dat de ene gemeente meer voor zorgvragen apart zet dan andere. Als Wouter door een beslissing van de rechter in een pleeggezin zou zijn geplaatst, zou er nog niet zoveel veranderen. Maar dat is niet het geval. En dan is het maar de vraag wat er gaat gebeuren. De gemeente zal contact opnemen met de ouders van Wouter en in gesprek gaan of dat pleeggezin wel nodig is en voor hoe lang dat nog nodig is Wouters moeder hing huilend aan de telefoon. Ik word nog eens gek! riep ze. Laten we hopen dat ze dat niet wordt. Want waar kan ze dan nog terecht? En wat doen we dan met Wouter? Kijk eens op Erica Hemmes, Bestuurder arbeidsgehandicapten FNV Bondgenoten 2

3 INSPRAAK INHOUD IN DIT NUMMER KADERLID IN BEELD Stap voor stap komen we er wel Pagina 4 KORT NIEUWS Nieuws over de sociale zekerheid. Pagina 6 HEB IK NOG RECHT OP HULP? Er gaat weer veel veranderen in de zorg, dus ook in de Wmo. Hieronder in het kort een paar antwoorden op veel gestelde vragen. Pagina 8 CAMPAGNE 'STOP WERKEN ZONDER LOON' VAN START In september is de campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start gegaan. Werknemers worden ontslagen en vervangen door uitkeringsgerechtigden of vrijwilligers. De FNV vindt dat het niet langer kan. Ik merk dat er een groei is in het besef van wat er aan de hand is. Nu de politiek nog. Pagina 10 SERVICEPAGINA FNV Bondgenoten maakt zich sterk voor de positie van uitkeringsgerechtigden. De bond heeft hiervoor een aparte bedrijfsgroep Uitkeringsgerechtigden en Ouderen (UGO). De bedrijfsgroep is op vele fronten actief en heeft honderden actieve kaderleden. Pagina 14 VRAAG EN ANTWOORD Moet ik mijn pensioen opeten? En kan ik voor mezelf beginnen? Pagina 16 SPREEKUREN SOCIALE ZEKERHEID In verschillende plaatsen houdt FNV Bondgenoten spreekuur voor mensen met een uitkering. Iedereen die vragen heeft over uitkering of AOW, kan zonder afspraak langskomen. Pagina 18 DE ROBOT ALS COLLEGA Eind september liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de kans groot is dat veel mensen in de toekomst geen betaald werk meer hebben. Robots gaan een groot deel van ons werk overnemen. Pagina 19 UITSPRAAK Joep Bertrams Pagina Colofon Nummer 3, oktober 2014 INspraak is een uitgave van de Stichting FNV Pers ten behoeve van de bedrijfsgroep Uitkerings gerechtigden en Ouderen (UGO) van FNV Bondgenoten. VORMGEVING Zippa, Bussum FOTOGRAFIE Jeannette Schols ILLUSTRATIE Joep Bertrams DRUK Senefelder Misset OPLAGE exemplaren REDACTIERAAD Erica Hemmes, Maaike Zorgman, Cor Coppens, Gijs Slagmolen, Hans Woudstra, Harry Putters REACTIEADRES Met vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot het secretariaat: Zijn uw adresgegevens, telefoonnummer of adres veranderd? Geef het dan door via ons Contact Centrum! Tel

4 INSPRAAK KADERLID IN BEELD STAP VOOR STAP KOMEN WE ER WEL Kaderlid in beeld WIE: MARTINE SCHONEVELD WERK: SOCIAAL RAADSVROUW BIJ BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN FUNCTIE IN DE BOND: VOORZITTER WAJONGGROEP In 2013 hoorde Martine via de media over de Participatiewet en het Sociaal Akkoord. Zij maakte zich daar grote zorgen over en ging toen naar een bijeenkomst van de FNV waarop je er vragen over kon stellen. Op die bijeenkomst hoorde Martine van de Wajonggroep en ze wist: daar moet ik bij zijn. Ze was al lid van de vakbond, maar wist helemaal niet dat de bond er ook voor mensen met een uitkering is. Martine werd lid van de Wajonggroep en werd al snel gekozen tot voorzitter. 4

5 INSPRAAK KADERLID IN BEELD De Wajonggroep heeft dit jaar flink actie gevoerd tegen de nieuwe Participatiewet. Hoe zijn die acties verlopen? Het is een druk jaar geweest voor de FNV Wajonggroep. En nog steeds eigenlijk. Naar aanleiding van de Participatiewet heeft Titia Beukema, secretaris van de Wajonggroep, tijdens een rondetafelgesprek een toespraak gehouden. Er zijn brieven naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer gestuurd. Er zijn door verschillende Wajonggroep-leden gesprekken gevoerd met Tweede en Eerste Kamerleden en ook met de staatssecretaris Jetta Klijnsma. De Wajonggroep heeft samen met de sector WSW een actieve rol gespeeld tijdens de landelijke actiedag tegen de Participatiewet op 11 februari in Den Haag. Daar waren meer dan mensen bijeen. Tijdens deze actiedag heb ik als voorzitter van de Wajonggroep gesproken en heeft Maurice Hinssen, onze vicevoorzitter, een door de Wajonggroep samengestelde verhalenbundel met daarin verhalen van verschillende Wajongers aangeboden aan de Tweede Kamerleden en de staatssecretaris ('Wajongers aan het woord: Zorgen voor de toekomst'). De acties van de Wajonggroep, samen met druk van andere belangenorganisaties, hebben er toe geleid dat er door het kabinet besloten is dat de huidige Wajongers bij het UWV blijven. Helaas worden de huidige Wajongers wel weer herkeurd volgens nieuwe en veel strengere keuringscriteria. Bij toekenning arbeidsvermogen wordt de Wajong-uitkering met 5 procent gekort. Hier zijn wij het nog steeds niet mee eens. De acties van de Wajonggroep hebben er mede voor gezorgd dat er in de Participatiewet voor mensen met een medische urenbeperking (die deels nog afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering) een regeling voor inkomensvrijstelling is gekomen (15% van het inkomen met een maximum van 124,- per maand wordt vrijgelaten). Daarnaast heeft de Wajonggroep gestreden voor een studietoeslag voor studenten met een handicap. Gelukkig is deze mogelijkheid er ook gekomen voor studenten die vanwege hun handicap per maand niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Welke acties hebben jullie nog in de pijplijn? Op het moment ligt de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in de Tweede Kamer. Deze wet is min of meer gekoppeld aan de Participatiewet. Op 15 september was in verband met deze wet een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De Wajonggroep was ook uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek. Hier aan voorafgaand hebben wij als Wajonggroep een zogenaamde Position Paper ingediend. Tijdens de rondetafelbijeenkomst, heb ik als voorzitter van de Wajonggroep ons standpunt over deze wet toegelicht. Binnenkort wordt de wet behandeld tijdens de vergadering in de Tweede Kamer. Wij beraden ons als Wajonggroep nog op eventuele vervolgstappen. Daarnaast gaan we als Wajonggroep natuurlijk kritisch volgen of die beloofde extra banen er ook komen en zullen we invloed proberen uit te oefenen dat er afspraken in de cao's worden gemaakt over banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar waar mogelijk zullen we in gesprek gaan met werkgevers(organisaties). We volgen de ontwikkelingen rondom de Participatiewet op de voet. Wij hebben als Wajonggroep aan gemeenten een brief gestuurd waarin we nog eens extra aandacht vragen voor belangrijke punten die in de verordeningen goed geregeld moeten zijn voor de doelgroep arbeidsbeperkten. Voorts willen we een meldpunt opstarten waar mensen eventuele knelpunten kunnen melden in verband met uitvoering van Participatiewet. We hebben nog veel meer acties op ons lijstje staan, meer eigenlijk dan we op het moment allemaal kunnen uitvoeren. Maar stap voor stap komen we er wel. Via de door ons speciaal opgestarte facebookpagina 'FNV Wajonggroep in actie' worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de acties van de Wajonggroep. Ook nieuwsberichten in de media over de Wajong en de Participatiewet worden hier gedeeld. Wat is je wens voor de toekomst? Onze wens voor de toekomst is dat wij meer en ook eerder bij nieuwe plannen betrokken worden. Binnen de Wajonggroep is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van mogelijkheden, maar ook knelpunten als het gaat om arbeidsparticipatie van mensen met een handicap. Wij willen gezien (blijven) worden als volwaardige gesprekspartner. Daarnaast hopen wij dat door meer bekendheid over wat de FNV Wajonggroep doet en kan betekenen, er veel meer mensen zich aanmelden voor de Wajonggroep. Er is nog heel veel werk te doen, maar om dit allemaal uit te voeren zijn we dringend op zoek naar nieuwe en actieve FNV Wajong-leden. Mensen die interesse hebben om lid te worden van de FNV Wajonggroep kunnen zich aanmelden via adres of 5

6 INSPRAAK KORT FNV BONDGENOTEN OPENT OV-MELDPUNT WERKVERDRINGING FNV Bondgenoten heeft een meldpunt geopend. Hiermee wil de bond de strijd aangaan tegen de toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek- en (contract)taxivervoer. Vrijwilligers die de Buurtbus rondrijden en een bestaande buslijn van de gemeente vervangen. Jongere schoolverlaters die voor een habbekrats op de taxi worden gezet om werkervaring op te doen. Dat is leuk voor de klant, want lekker goedkoop, maar funest voor ervaren taxichauffeurs en taxibedrijven die wel met geschoold personeel werken. Door de inzet van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden worden betaalde banen van werknemers met een reguliere baan verdrongen. De bond roept leden en niet-leden op voorbeelden van werkverdringing te melden bij een speciaal hiervoor geopend meldpunt: BETERE ALTERNATIEVEN Volgens FNV Bondgenoten zijn er betere alternatieven die de huidige betaalde banen niet bedreigen. Waarom zouden bijvoorbeeld re-integrerende zieke werknemers niet kunnen worden ingezet op buslijnen of taxidiensten waar relatief weinig passagiersaanbod is? De bond vindt het een taak van de overheid om openbare voorzieningen, waarvan vooral de zwakkeren in de samenleving gebruik maken zoals stads-, streek- en taxivervoer in stand te houden. De FNV wil dat werkgevers meer investeren in koopkracht en echte banen. Kijk voor informatie op GEMEENTELIJKE BEZUINIGINGSDRIFT MAAKT TE VEEL KAPOT FNV, CNV en VCP hebben in een open brief aan alle gemeenten de wethouders van Nederland tot de orde geroepen. In steeds meer gemeenten wordt veel meer bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd. Dat betekent dat nog meer mensen werkloos raken. Bovendien wordt geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de thuiszorg aan andere dingen besteed. DUBBELE BEZUINIGINGEN De FNV maakt zich grote zorgen. In veel gemeenten is sprake van dubbele bezuinigingen. Verpleeghuizen gaan dicht, maar gemeenten bezuinigen ook de thuiszorg weg. Behalve dubbele bezuinigingen, is er ook sprake van teveel bezuinigingen. Steeds meer gemeenten bezuinigen veel meer dan is voorgeschreven. Er zijn gemeenten, die meer dan de helft korten op het budget voor begeleiding en dagbesteding van gehandicapten en ouderen. Deze overijverige bezuinigingsdrift maakt te veel kapot, aldus de samenwerkende vakbonden. Ook voor de werknemers zijn de ontwikkelingen desastreus. Door de bezuinigingen verliezen veel mensen hun baan. Daarbij zorgen de gemeentelijke aanbestedingen voor een race to the bottom. En dat zorgt voor een onwenselijk laag voorzieningenniveau voor mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. 6

7 INSPRAAK KORT SAMENWERKING FNV EN HULPORGANISATIES In juni en augustus 2014 hebben Erica Hemmes, bestuurder uitkeringsgerechtigden en lid van het algemeen bestuur van FNV in beweging, en Kees van den Broek, directeur Liliane Fonds, verkennende gesprekken gehad op initiatief van het Liliane Fonds. Het doel van de gesprekken was samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. De Alliance for Disability inclusive Development (ADID, opgericht in juni 2014) is een samenwerkingsverband van het Liliane Fonds, de Leprastichting, Light for the World, de Karuna Foundation, Enablement en DCDD. Deze organisaties gaan op meerdere gebieden intensief samenwerken: bij het uitvoeren van programma s, bij onderzoek, bij het lobbyen en beïnvloeden, en bij werving van institutionele fondsen. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is hierbij het centrale uitgangspunt. VOOR IEDEREEN EEN PLEKJE Wij pleiten als FNV voor ratificatie en goede uitvoering van het VN verdrag, zegt Erica Hemmes, bestuurder van FNV Bondgenoten. Wij maken ons sterk voor een arbeidsmarkt waar voor iedereen een plekje is. Daarom hebben wij ons onder andere hard gemaakt voor het quotum voor jongeren met een arbeidsbeperking (Wajongers) in Nederland. In onze visie moet iedereen in staat worden gesteld om naar vermogen te werken. Hiermee worden mensen in hun eigen kracht gezet, maar het bevordert ook een stabiele economische ontwikkeling in een land. Wij willen onze expertise en ervaring ook inzetten en bate van lage en middeninkomenslanden. Hoe de precieze samenwerking tussen FNV en ADID eruit gaat zien, is nog onderwerp van gesprek. De gedachten gaan uit naar ondersteuning en training van vakbonden in lage en middeninkomenslanden en naar het aanspreken van de Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven die actief zijn in lage en midden inkomenslanden op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. CBS: MEER MENSEN IN DE BIJSTAND Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal van 2014 met 8000 mensen toegenomen tot 434 duizend. Dit heeft het CBS op 29 augustus jongstleden bekendgemaakt. Het aantal mensen met bijstand groeide net zo snel als een jaar geleden. Daarmee is de zich herstellende arbeidsmarkt nog niet zichtbaar in de bijstand. In de eerste helft van 2014 waren er iets meer vacatures en het aantal mensen met WW daalde. Tegelijkertijd nam het aantal mensen in de bijstand echter toe. Slechts een klein deel van de WW ers komt na afloop van hun WW-periode in de bijstand terecht. Als iemand een werkende partner heeft of over vermogen beschikt, dan heeft hij of zij meestal geen recht op bijstand. Van de bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder heeft naar schatting de helft drie jaar of langer de uitkering. Onder de 45-plussers met bijstand geldt dit voor twee derde. 7

8 INSPRAAK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) Heb ik nog recht op hulp? Er gaat weer veel veranderen in de zorg, dus ook in de Wmo. Hieronder in het kort een paar antwoorden op veel gestelde vragen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is er om ervoor te zorgen dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven. Onder de Wmo vallen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, aanpassingen in uw woning, reismogelijkheden, enzovoort. De regels rond de Wmo gaan per 1 januari 2015 veranderen. Hieronder in het kort een paar antwoorden op veel gestelde vragen. KRIJG IK WEL HULP ALS IK ZELF VERMOGEN HEB? Ook als u een hoog inkomen heeft of een eigen vermogen heeft, kunt u een beroep doen op de Wmo. Wel kunnen gemeenten u een hogere eigen bijdrage in rekening brengen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. MOETEN MIJN KINDEREN NU VERPLICHT VOOR MIJ ZORGEN? Nee, de gemeente kan de hulp van familie, vrienden of buren niet verplicht stellen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of uw sociale netwerk u kan helpen. Als de gemeente van mening is dat u een beroep kunt doen op uw netwerk, zal dat met u besproken worden en het kan eventueel gevolgen hebben voor de hulp die de gemeente u biedt. GAAT DE GEMEENTE NOU BEPALEN WAT IK NODIG HEB? De Wmo 2015 biedt rechtszekerheid voor cliënten en beschermt hen tegen willekeur van gemeenten. Als u zich meldt met een hulpvraag, dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De gemeente gaat met u en uw eventuele mantelzorger in gesprek. Een gratis cliëntenondersteuner kan de u tijdens dit gesprek helpen. Als blijkt 8

9 INSPRAAK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (Wmo) dat u zichzelf niet helemaal kunt redden, dan moet de gemeente een maatwerkvoorziening aanbieden. Algemene voorzieningen zijn er voor iedereen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boodschappenbus of een maaltijdservice. Een maatwerkvoorziening is er speciaal voor u. Voorbeelden zijn een woningaanpassing of specialistische dagbesteding. Als u de maatwerkvoorziening niet passend vindt, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de gemeente. En daarna eventueel naar de rechter gaan. ALS DE GEMEENTE GEEN GELD MEER HEFT, STOPT DAN MIJN HULP? Het is wettelijk vastgelegd dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als u niet zelfredzaam kunt zijn. Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is. MIJN DAGBESTEDING WORDT WEGBEZUINIGD. NOU MOET IK ZEKER NAAR HET BUURTHUIS? Als een activiteit in het buurthuis voor u passend is, kan het zijn dat u daar terecht kunt. Als u gespecialiseerde dagbesteding nodig heeft, dan moet de gemeente u die aanbieden. Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke ondersteuning passend voor u is. ZO N GEMEENTEAMBTENAAR KAN TOCH NIET BEPALEN WELKE ZORG IK NODIG HEB? Gemeenten kunnen het onderzoek naar uw persoonlijke situatie uitbesteden aan een andere organisatie. Vaak zijn dit externe organisaties die ervaring hebben met dergelijke onderzoeken. Sommige gemeenten gaan werken met sociale wijkteams. Dan doen professionals uit het sociale wijkteam het onderzoek. Gemeenten kunnen de onderzoeken ook zelf uitvoeren. Dan moet de gemeente zelf mensen opleiden of in dienst DE GEMEENTE MAG ALLEEN UW GEGEVENS BEKIJKEN ALS U DAAR ZELF TOESTEMMING VOOR GEEFT. EN DAN OOK NOG ALLEEN ALS HET VOOR UW AANVRAAG VOOR HULP BELANGRIJK IS. nemen, zodat er voldoende kennis om goed onderzoek te doen. MOET IK NU WEG MIJN VERZORGINGSTEHUIS EN WEER ZELFSTANDIG GAAN WONEN? Als u al in een verzorgingshuis woont, dan mag u er blijven. U wordt niet gedwongen om weer zelfstandig te gaan wonen. Wel kan het voorkomen dat u moet verhuizen naar een ander verzorgingshuis, wanneer uw eigen verzorgingshuis gaat sluiten. Vanaf 2015 worden de voorwaarden voor het wonen in een instelling strenger. Die voorwaarden gelden dan alleen voor nieuwe cliënten. Dit komt doordat het kabinetsbeleid mensen langer thuis wil laten wonen. KAN DE GEMEENTE NOU MIJN HELE MEDISCHE DOSSIER INZIEN? DAT VIND IK HELEMAAL NIET PRETTIG. Gemeenten krijgen geen medische dossiers in te zien. Wel moet de gemeente over enige informatie beschikken. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat. De gemeente mag alleen uw gegevens bekijken als u daar zelf toestemming voor geeft. En dan ook nog alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim. (Bron: Atlas van Zorg en Hulp. 9

10 INSPRAAK CAMPAGNE 10

11 INSPRAAK CAMPAGNE Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start In september is de campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start gegaan. Werknemers worden ontslagen en vervangen door uitkeringsgerechtigden of vrijwilligers. De FNV vindt dat het niet langer kan. Ik merk dat er een groei is in het besef van wat er aan de hand is. Nu de politiek nog. Met de campagne 'Stop Werken Zonder Loon' (een van de deelcampagnes van 'Koopkracht en Echte Banen') hoopt de FNV een cultuuromslag te bewerkstellingen in de gemeenten en de landelijke politiek. Wij zien dat er steeds meer mensen die een uitkering ontvangen als goedkope werknemer worden ingezet bij bedrijven, aldus Ger Deleij, campagneleider. Onder het mom van werkervaring opdoen moeten mensen werken met behoud van uitkering, zonder dat daar een redelijk loon tegenover staat. Op zich is er niets mis met werkervaring opdoen, zegt Deleij, maar dan wel onder voorwaarden. DE CARROUSEL Gemeenten zitten in een lastig parket. Ze moeten bezuinigen, maar toch de voorzieningen in de gemeente op peil houden. Met de inzet van uitkeringsgerechtigden vangen ze meerdere vliegen in één klap. De voorziening blijft op peil en ze kunnen zeggen dat er mensen aan werk zijn geholpen. Gemeenten stellen bij aanbestedingen vaak de eis dat bedrijven die de aanbesteding winnen een percentage mensen met een uitkering in dienst moet nemen. En daarvoor moeten bedrijven vaak werknemers in vaste dienst ontslaan. Er is dus sprake van verdringing van werk. Veel bedrijven zijn 11

12 INSPRAAK CAMPAGNE aan het reorganiseren, zetten werknemers op straat en zetten er uitkeringsgerechtigden voor in de plaats. Soms krijgen uitkeringsgerechtigden dan een klein contractje voor een paar maanden en dan staan ze weer op straat, gaan weer de uitkering in en op hun plek wordt dan weer een nieuwe uitkeringsgerechtigde neer gezet. Die carrousel moet stoppen, aldus Deleij. verzorgster was een mevrouw met een uitkering die zonder loon in de verzorging tewerk was gesteld. Ze kwamen elkaar tegen, omdat de nieuwe verzorgster zich in de tijd had vergist. Iemand anders meldde kort geleden dat hij jarenlang werkzaam was op de ICT-afdeling van een bedrijf. Hij werd ontslagen en later als we of er in cao s afspraken over gemaakt kunnen worden, zodat er niet langer banen worden geschrapt. WERKGEVERS OOK NIET MEER ENTHOUSIAST Veel werkgevers zijn trouwens ook al lang niet meer zo enthousiast. In het begin lijkt het leuk: een werknemer FUNEST Niet alleen uitkeringsgerechtigden, ook werknemers worden hiervan de dupe. Vaak denken mensen: mij overkomt dat niet. Als het dan toch gebeurt, en het gebeurt steeds vaker in steeds meer sectoren, dan kom de klap extra hard aan. Zeker als het gaat om gezinnen met kinderen, dan zien we echt hele dramatische situaties. Bovendien zijn de meeste uitkeringsgerechtigden heel erg bang. Deleij: mensen zijn afhankelijk van die uitkering en ze zijn bang om op hun uitkering gekort te worden. Zo n sanctie heb je zo te pakken en dat grijpt heel diep in. Als je toch al niet veel te besteden hebt en elke cent moet omdraaien, dan is een korting van een paar honderd euro funest. ZO GEK IS HET AL Tijdens de campagne werken verschillende sectoren nauw met elkaar samen. Verdringing van werk door werken zonder loon komt in heel veel sectoren voor. Om er maar een paar te noemen: de thuiszorg, de post, de schoonmaak, de groenvoorziening, het personenvervoer. Deleij: Kort geleden kregen wij een geval te horen in de thuiszorg. Een medewerkster was ontslagen en kwam afscheid nemen van de mevrouw die zij al jarenlang verzorgde. Op hetzelfde moment stond er ook een andere vrouw op de stoep. Zij kwam zich voorstellen als de nieuwe verzorgster. De nieuwe ZEKER ALS HET GAAT OM GEZINNEN MET KINDEREN, DAN ZIEN WE ECHT HELE DRAMATISCHE SITUATIES uitkeringsgerechtigde tewerkgesteld op precies dezelfde afdeling, met precies hetzelfde werk. Zo gek is het al in Nederland. MELDPUNT De sector voor het personenvervoer heeft inmiddels een meldpunt geopend (zie ook pagina 6-7). Leden en niet-leden worden opgeroepen om gevallen van verdringing bij de bond te melden. De FNV wil dat werkgevers meer investeren in koopkracht en echte banen. Kijk voor informatie op Stop schrappen van banen De campagne speelt zich voor een deel achter de schermen af. Er wordt gelobbyd, informatie uitgewisseld, onderzoek gedaan. De meeste mensen die zonder loon aan het werk worden gezet zijn te bang om hun mond open te doen. Daarom doet de bond het voor ze. Deleij: Wij zitten in gemeenten aan tafel met de wethouders en politieke partijen, om te proberen hen te beïnvloeden zodat het beleid verandert. In sectoren kijken die bijna niks kost en nooit zijn mond open doet om ergens tegen te protesteren. Maar, zegt Deleij, werkgevers gaan nu zien dat er sprake is van oneerlijke concurrentie en daar zitten ze niet op te wachten. Ik merk dat er een groei is in het besef van wat er aan de hand is. Nu de politiek nog. De campagne 'Stop Werken Zonder Loon' loopt in ieder tot en met 1 mei Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, hoopt de bond resultaten te kunnen laten zien. We hopen dat het beleid is veranderd in de gemeenten waar we aan tafel zitten. En als daar de bloemen bloeien, gaan we verder met de rest van Nederland. MEER INFORMATIE Het meldpunt verdringing in het personenvervoer: (zie ook pagina 6-7) De FNV wil dat werkgevers meer investeren in koopkracht en echte banen. Kijk voor informatie op 12

13 INSPRAAK CAMPAGNE OP JE 63STE NOG OP SOLLICITATIECURSUS Bea Tijms was in het verleden rij-instructeur en kreeg later een kantoorbaan. Ze kwam in de Ziektewet en later in de WW terecht. Op 61-jarige leeftijd begon ze aan een re-integratietraject. Ik kon een opleiding voor het taxivervoer gaan volgen. In die tijd betaalde het UWV dat nog. Ik haalde mijn taxipas en vond werk bij een heel fout taxibedrijf. Je moest heel lange dagen maken en pauzes nemen was er niet bij. Dat was niet te doen. Bij dat bedrijf kreeg ik de eerste drie maanden niet betaald. Toen kon ik aan de slag bij een groot busbedrijf. Ook daar moest ik eerst met behoud van uitkering aan de slag en daarna kreeg ik een 0-uren contract voor een half jaar. Dat 0-urencontract is nog een keer verlengd en daarna was het alweer afgelopen. VERDRINGING VAN GEWONE BANEN Ik had in totaal anderhalf jaar gewerkt en toen werd ik weer werkloos. In mijn plaats werden andere mensen aangenomen. Maar alle banen in mijn branche zijn tegenwoordig opleidingsbanen. In de vacaturetekst stond expliciet vermeld dat alleen mensen met een bijstands-, Wajong- of WIA-uitkering mochten solliciteren. Dat zijn dus mensen die geen taxipas hebben, die geen werkervaring hebben en tegen hun wil in die banen gedwongen worden. Dat verdringt dus de gewone banen. En tegenwoordig zitten ook gepensioneerden op de bus. Daar kun je dus helemaal niet meer tegen concurreren. Bea Tijms: "In mijn branche zijn alle banen 'opleidingsbanen'." OP SOLLICITATIECURSUS Ik was toen al 63 jaar, maar ik moest nog steeds gedwongen solliciteren. Ik werd naar een sollicitatieklasje gestuurd, waar je als vijftienjarige wordt behandeld en waar ze doen alsof je geen idee van het leven hebt. Een paar maanden geleden kreeg ik heel veel last van mijn knie, ik had een peesontsteking en heb artrose. Ik werd gekeurd en moest de Ziektewet in. Volgend jaar ben ik 65 jaar, dan krijg ik AOW. Ik ga proberen mijn tijd zinvol te besteden en probeer nog iets voor anderen te betekenen. CONGRES: NOG EVEN GEEN FUSIE Op woensdag 8 oktober werd op het congres van FNV Bondgenoten geen statutaire meerderheid behaald om de fusie met andere bonden doorgang te laten vinden. Eind november besluit een bijzonder congres hoe het verder moet. Via onze website wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. 13

14 INSPRAAK SERVICE VOOR LEDEN FNV Bondgenoten maakt zich sterk voor de positie van uitkeringsgerechtigden. De bond heeft hiervoor een aparte bedrijfsgroep Uitkeringsgerechtigden en Ouderen (UGO). De bedrijfsgroep is op vele fronten actief en heeft honderden actieve kaderleden. Uitkeringsgerechtigden hebben alle reden om lid te zijn en te blijven van FNV Bondgenoten. Een paar voordelen van het lidmaatschap: WIA/WAO-BEGELEIDING: EEN STEUNTJE IN DE RUG Geheel of gedeeltelijk arbeidsgehandicapte leden met een Wajong, Waz-, WAO- of WIA-uitkering, kunnen bij de WIA/WAO-begeleiders terecht voor informatie en advies. WAT DOET DE WIA/WAO-BEGELEIDER Voor informatie en advies kunt u een beroep doen op de WIA/WAO-begeleiders van FNV Bondgenoten en FNV Kiem. De WIA/WAO-begeleiders: geven advies bij keuringen en herbeoordelingen helpen bij re-integratie na een herbeoordeling adviseren en helpen bij het invullen van de vragenlijsten en aanvraagformulieren WIA van het UWV geven informatie over wet- en regelgeving helpen bij de voorbereiding op het gesprek met de verzekeringsarts en/of de arbeidsdeskundige gaan, als u dat wilt, met u mee naar de verzekerings arts en/of de arbeidsdeskundige bieden hulp bij doorverwijzing naar juridische bijstand als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing van het UWV Voor leden van FNV Bondgenoten is deze dienstverlening gratis. Van niet-leden wordt verwacht dat zij lid worden. U kunt een aanvraag indienen voor WIA/WAO-begeleiding op telefoonnummer:

15 INSPRAAK SERVICE VOOR LEDEN HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE Vrijwilligers helpen bij het invullen van belastingpapieren. Zij zijn tevens aanspreekpunt voor alle mogelijke andere belastingvragen. FNV Belastingservice heeft al meer dan 40 jaar ervaring en is in die tijd uitgegroeid tot de grootste in gratis hulp bij belastingaangifte van Nederland. Kijk voor meer informatie op: Belastingservice_nieuw MEDEZEGGENSCHAP Uitkeringsgerechtigden praten mee in de Cliëntenraden van het UWV. Uitkeringsgerechtigden zijn cliënt van een uitvoeringsinstelling. Zij hebben recht op een uitkering, recht op een goede dienstverlening en recht op een correcte behandeling. Bovendien, vindt FNV Bondgenoten, hebben zij recht op medezeggenschap over deze zaken. Daarom maakt FNV Bondgenoten zich sterk voor het werk van de cliëntenraden. RECHTSHULP Deskundig advies van de juridisch adviseurs van FNV Bondgenoten. Of het nou gaat om arbeidsconflicten, letselschade of sociale zekerheid. LAGERE CONTRIBUTIE Uitkeringsgerechtigden betalen minder contributie dan werkenden. Ga naar lidmaatschap of vul de bon in op pagina 19. KORTINGEN MET LEDENPAS Met uw ledenpas kunt u aantrekkelijke kortingen krijgen. Kijk op welke voordelen u heeft. KORTING OP DE ZORG- VERZEKERING VIA DE FNV BIJ MENZIS U kiest zelf bij welke maatschappij u uw zorgverzekering onderbrengt. Daarbij kijkt u natuurlijk naar de prijs en naar wat u daarvoor terugkrijgt. Exclusief voor leden biedt de FNV in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis een van de beste zorgverzekeringen van Nederland. Gemiddeld bespaart u zo n 7% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Kijk op CONSULENT WERKLOOSHEID Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, aan informatie, advies of ondersteuning bij de zoektocht naar werk, bel dan gerust met voor een afspraak met een consulent werkloosheid bij u in de buurt. Misschien is een telefoongesprek voldoende. Misschien is een persoonlijk gesprek prettiger. Dat kan allemaal. Samen met u kan de consulent werkloosheid door het woud van instanties en allerlei wetgeving de weg proberen te vinden. U kunt dan denken aan het UWV (Werkbedrijf), werkpleinen, gemeenten en re-integratiebedrijven. De consulent werkloosheid kan u wijzen op (on) mogelijkheden en uw rechten. Voor leden van FNV Bondgenoten is deze dienstverlening gratis. Van niet-leden wordt verwacht dat zij lid worden. U kunt via ons Contact Centrum in contact komen met een consulent werkloosheid. Telefoonnummer: LAAG INKOMEN? ONZE ADVISEURS SOCIALE VOORZIENINGEN ZIJN ER VOOR U! Heeft u een laag inkomen of een uitkering? Kunt u nauwelijks rondkomen? Heeft u noodzakelijke grote uitgaven die u zich eigenlijk niet kunt veroorloven? Misschien kunt u een beroep doen op extra voorzieningen van uw gemeente of van andere instanties. Onze Adviseurs Sociale Voorzieningen staan voor u klaar. Zij kunnen samen met u bekijken of u recht heeft op extra financiële steun. Wilt u een afspraak met een Adviseur Sociale Voorzieningen? Belt u dan naar ons Contact Centrum, telefoonnummer:

16 INSPRAAK RECHTEN EN PLICHTEN Vraag en antwoord Heeft u een vraag over uw rechten en plichten als u een WW-, WAO- of WIA-uitkering heeft? Wij beantwoorden ze graag. MOET IK MIJN PENSIOEN OPETEN? Laatst stond er in de krant dat de gemeente Enschede wil dat mensen eerst hun pensioen opeten en pas daarna een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Is dat zo? Onlangs heeft inderdaad in de krant gestaan dat de gemeente Enschede een pensioenplan had gemaakt. In dat plan stond inderdaad dat mensen eerst hun opgebouwde pensioen moesten aanspreken, voordat ze in aanmerking zouden komen voor een bijstandsuitkering. Hoe oud iemand is, zou niet uitmaken. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) nam direct afstand van dat voornemen, omdat het volgens haar niet de bedoeling is dat pensioen wordt ingezet als inkomen als iemand tijdelijk zonder werk zit. Ook de FNV was zacht gezegdniet gecharmeerd van het plan. Daar kwam nog bij dat volgens de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken het gat in de begroting grotendeels te wijten is aan falend gemeentelijk beleid en uitvoering. Enschede zegt dat het tekort van bijna vijftien miljoen euro komt doordat er zoveel mensen een beroep doen op een uitkering en dat de gemeente structureel te weinig geld van het Rijk krijgt. Maar het ministerie van Sociale Zaken maakt daar korte metten mee. Bijna 70 procent van het tekort ligt aan de gemeente zelf, aldus het ministerie. Het plan werd heel snel weer ingetrokken. Dus nee, u hoeft uw pensioen niet op te eten om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. 16

17 INSPRAAK RECHTEN EN PLICHTEN GELD VOOR MIJN OPLEIDING Ik heb een WW-uitkering en wil eigenlijk heel graag een opleiding volgen. Ik denk dat mijn kansen op een baan dan een stuk groter worden. Hoe kan ik aan geld komen om de scholing te betalen? U kunt in sommige gevallen gebruik maken van een zogeheten scholingsvoucher. Een scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding. De hoogte ervan is maximaal duizend euro (inclusief btw). Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen, behalve reiskosten. U kunt een scholingsvoucher aanvragen als u een WW-uitkering heeft en bovendien 50 jaar of ouder bent. Daarnaast moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De opleiding duurt maximaal 1 jaar. Als u slaagt, krijgt u een erkend diploma of certificaat. De aanvraag voor de Scholingsvoucher is uiterlijk twee weken na uw eerste opleidingsdag door UWV ontvangen. U heeft nog niet eerder gebruikgemaakt van deze regeling. U heeft één van de volgende redenen om een opleiding te gaan volgen: - De opleiding leidt u op voor een beroep waarvoor veel vacatures zijn in uw regio of: - De opleiding maakt uw kans op werk groter. Op het aanvraagformulier moet u aangeven waarom dit zo is. of: - Een werkgever heeft u een baan aangeboden voor ten minste 3 maanden, maar u heeft een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren. De werkgever neemt u in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor u een WWuitkering krijgt, maar minimaal 12 uur per week. of: - U wilt met een ervaringscertificaat bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever. En daarom wilt u een traject starten. Het ervaringscertificaat wordt afgegeven door een erkend bureau. Als u via een andere regeling ook een vergoeding krijgt voor de opleiding waarvoor u deze scholingsvoucher wilt gebruiken en de kosten van de opleiding hoger dan die vergoeding zijn, dan kan de scholingsvoucher deze kosten aanvullen. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier. Vraag het na bij het UWV of kijk op MIJN EIGEN BEDRIJF Ik heb een Wajong-uitkering en ben bang dat ik niet meer bij een baas aan de slag kom. Daarom zit ik erover te denken om voor mezelf te beginnen. Kan het UWV me daar bij helpen? Voordat u met uw bedrijf begint, moet u veel dingen onderzoeken. Hoeveel geld heeft u nodig om te starten? Kunt u geld lenen bij een bank of bij een particulier? Heeft u geen mogelijkheden om geld te lenen, dan kunt u ook bij UWV krediet aanvragen. UWV kent twee soorten kredieten voor het starten van een eigen bedrijf: het voorbereidingskrediet en het starterskrediet. Om voor een krediet in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan de algemene voorwaarden. Bij het UWV kunnen ze u vertellen welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. U hoeft geen uitkering van UWV te ontvangen om recht te hebben op een krediet van UWV. Als u bent gestart met uw eigen bedrijf kunt u in sommige gevallen een aanvulling op uw inkomen krijgen. Deze aanvulling kunt u maximaal de eerste vier jaar van uw ondernemerschap krijgen. Heeft u plannen om een bedrijf te starten? Vraag dan een gesprek aan bij het UWV. 17

18 INSPRAAK DIENSTVERLENING Spreekuur voor vragen over uitkering en AOW In verschillende plaatsen houdt FNV Bondgenoten spreekuur voor mensen met een uitkering. Iedereen die vragen heeft over uitkering of AOW, kan zonder afspraak langskomen. Bent u op zoek naar informatie en advies over de werknemersverzekeringen voor de werkloosheid (WW), arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/ Wajong), de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de diverse regelingen die er zijn voor burgers met een laag inkomen, dan bent u van harte welkom op de spreekuren sociale zekerheid. Eventuele juridische ondersteuning bij rechtskundige stappen, staat alleen leden voor de leden van FNV Bondgenoten ter beschikking. Bezoekers hoeven geen afspraak te maken voor het bezoek aan het spreekuur. SPREEKUUR SOCIALE ZEKERHEID (AFSPRAAK MAKEN IS NIET NODIG) EINDHOVEN Waar: Vakbondscentrum Eindhoven, Dr. Cuijperslaan 47, 5622 MA Eindhoven, tel Wanneer: Elke woensdag Hoe laat: uur uur HENGELO Waar: Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo, tel. (074) Wanneer: Elke tweede en laatste woensdag van de maand Hoe laat: uur uur NIJMEGEN Waar: Vakbondscentrum Nijmegen, Steenbokstraat 84, 6531 TH Nijmegen, tel. (024) of (alleen tijdens spreekuren) Wanneer: Iedere woensdag Hoe laat: uur uur ROERMOND Waar: Zalencentrum De Velderie, Prins Berhardstraat 1, 6043 BG Roermond Wanneer: 3 november, 1 december Hoe laat: uur uur TEGELEN-VENLO Waar: Vakbondscentrum Venlo, St. Annastraat 43, 5932 BT Tegelen, tel (alleen bereikbaar tijdens spreekuren) Wanneer: 19 november, 17 december Hoe laat: uur uur WEERT Waar: Regiokantoor FNV Bondgenoten, Schepenlaan 6, 6002 EE Weert, tel Wanneer: 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december Hoe laat: uur uur BELANGRIJK: De spreekuren sociale zekerheid worden nog niet overal in het land aangeboden. In regio's waar nog geen spreekuur wordt gehouden, kunt u contact opnemen met onze WIA/WAO-begeleiders of onze Adviseurs Sociale Voorzieningen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Contact Centrum:

19 INSPRAAK KORT DE ROBOT ALS COLLEGA Eind september liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat de kans groot is dat veel mensen in de toekomst geen betaald werk meer hebben. Robots gaan een groot deel van ons werk overnemen. De technologische ontwikkelingen gaan in een sneltreinvaart. Het gaat zelfs zo snel, dat veel werk straks door robots of machines gedaan kan worden. Dat zei minister Asscher eind september op een congres in Den Haag. Als veel mensen zonder betaald werk komen te zitten, moet de overheid wel over middelen beschikken om voor iedereen een inkomen te garanderen. Waar dat geld vandaag moet komen, weet Asscher nog niet. Volgens hem moeten er nieuwe instrumenten komen en het huidige stelsel van belastingen en uitkeringen moet op de helling. Wie denkt dat het zo n vaart niet loopt, kan bedrogen uitkomen. Nu al zijn robots en machines vaak te vinden op de werkvloer en verdere ontwikkelingen gaan hard. Denk Een apothekersassistente vult een medicijnrobot. bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto en volautomatische melkrobots. Robots werken 24 uur per etmaal, werken snel en betrouwbaar en zijn nooit ziek. We moeten dus niet alleen zoeken naar nieuwe technologie, maar ook naar nieuwe vormen van werkgelegenheid. (Zie ook Joep op de achterpagina) IK WORD LID! Direct lid worden? Bel Voorletters Tussenvoegsels Achternaam M V Adres Postcode Geboortedatum Telefoonnummer Mobiel adres Naam werkgever Adres werkgever Postcode Vestigingsplaats Soort bedrijf/sector/branche Woonplaats IK WERF EEN LID Voorl.(s) + naam Adres Postcode adres Woonplaats en betaal de eerste 4 maanden in totaal 25,-* Ik betaal mijn contributie per automatische incasso JA NEE IBAN (rekeningnummer)** BIC code ** (bij betaling vanaf buitenlands rekeningnr.) Datum JA, u mag met mij contact opnemen over de producten en diensten van FNV Bondgenoten Handtekening * Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene voorwaarden surft u naar of belt u Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat het Contact Centrum van FNV Bondgenoten dit inschrijfformulier ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier naar FNV Bondgenoten, t.a.v. Contact Centrum, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig. (Op het moment dat het introductielidmaatschap na 4 maanden wordt omgezet in een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.) Lidmaatschapsnummer Ik ontvang mijn wervingspremie à 9,- op IBAN (rekeningnummer) ** BIC code** (bij betaling naar buitenlands rekeningnr.) ** Kijk voor meer informatie over IBAN en BIC op Dit aanbod is geldig tot

20 UITSPRAAK JOEP BERTRAMS

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Werkzoekend en de IRO

Werkzoekend en de IRO FNV Bondgenoten Werkzoekend en de IRO Individuele Re-integratie Overeenkomst Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Augustus 2007 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 4 / DECEMBER 2014. PARTICIPATIEWET: zijn gemeenten er wel klaar voor?

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 4 / DECEMBER 2014. PARTICIPATIEWET: zijn gemeenten er wel klaar voor? INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 4 / DECEMBER 2014 PARTICIPATIEWET: zijn gemeenten er wel klaar voor? INSPRAAK COLUMN Vuurwerk! Het nieuwe jaar staat voor de deur. Per jaar verknallen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen INHOUDSOPGAVE VRAAG 1 Heb ik recht op WW? 04 VRAAG 2 Hoe lang heb ik recht op WW? 06 VRAAG 3 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? 08 VRAAG 4 Mijn WW-uitkering

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 INLEIDING Vanaf 1 januari is er een nieuwe wet: de Participatiewet. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Regel zelf uw reïntegratie Informatie en advies over de IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst)

Regel zelf uw reïntegratie Informatie en advies over de IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst) FNV Bondgenoten Regel zelf uw reïntegratie Informatie en advies over de IRO (Individuele Reïntegratie Overeenkomst) Inhoud Voorwoord 5 1 Wat is een IRO? 7 2 Waarom een IRO? 7 3 Kom ik in aanmerking voor

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

IK BEN ZIEK. WAT NU?

IK BEN ZIEK. WAT NU? IK BEN ZIEK. WAT NU? Informatie voor distributiewerkers van Albert Heijn Moet ik mijn teamleider vertellen waarom ik me ziek meld? Wat moet ik doen als mijn leidinggevende het niet eens is met de bedrijfsarts?

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking informatieblad - eenvoudig verteld Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 2 Dit boekje gaat over mensen met een arbeidsbeperking. Soms kun je voor een deel

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? UWV Telefoon Werknemers via 0900-92 94 0,04 per minuut, met een starttarief van 0,045. Hier komen nog uw gebruikelijke

Nadere informatie

UWV Scholingsvoucher

UWV Scholingsvoucher PC-TRAINERS OFFICE & ICT TRAININGEN VOOR EINDGEBRUIKERS EN KEY USERS WWW.PC-TRAINERS.COM GORINCHEM HARDENBERG VENRAY WOERDEN UWV Scholingsvoucher Correspondentieadres: PC-Trainers Cursusadres: Franklinweg

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt)

Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Speech Ton 1 mei 15.00 uur (gesproken woord geldt) Beste mensen, wat geweldig dat we hier vandaag allemaal staan! We begonnen met een fantastische mars en een goede debatten. 1 mei is weer van ons! En

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95

4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 4 maanden voor slechts 25,- WORD NU ZZP LID! Nu met gratis Noizezz Extreme gehoorbescherming t.w.v. 9,95 ALS ZZP ER IN DE BOUW STA JE STERKER Zzp er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Werken met een ziekte of handicap?

Werken met een ziekte of handicap? FNV Bondgenoten Werken met een ziekte of handicap? De mogelijkheden voor u op een rijtje Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Oktober 2007 Oplage: 1500 Opmaak: FNV

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Werkzoekenden eisen betere dienstverlening UWV

Werkzoekenden eisen betere dienstverlening UWV FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Krant voor uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden en cliëntenraadsleden nummer 3 2013 Inhoudsopgave Pagina 2 > Column Erica Hemmes Pagina 3 > Een nieuwe sector Uitkeringsgerechtigden

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Wajonggroep timmert aan de weg. Ook zieke werknemer heeft rechten. Verplicht werken zonder loon

Wajonggroep timmert aan de weg. Ook zieke werknemer heeft rechten. Verplicht werken zonder loon INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 1 / MEI 2014 Wajonggroep timmert aan de weg Ook zieke werknemer heeft rechten Verplicht werken zonder loon INSPRAAK COLUMN Helaas, helaas, wat was ik

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

de Zaaier STAKING SUCCES BETER SOCIAAL PLAN SPECIAL STAKING FLORAHOLLAND BETERE VERGOEDING REISUREN MAART 2014

de Zaaier STAKING SUCCES BETER SOCIAAL PLAN SPECIAL STAKING FLORAHOLLAND BETERE VERGOEDING REISUREN MAART 2014 de Zaaier MAART 2014 SPECIAL STAKING FLORAHOLLAND STAKING SUCCES BETER SOCIAAL PLAN BETERE VERGOEDING REISUREN / DE ZAAIER / SPECIAL STAKING FLORAHOLLAND VAN HARTE GEFELICITEERD Ruim 800 werknemers in

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

UWV EN VOORZIENINGEN

UWV EN VOORZIENINGEN UWV EN VOORZIENINGEN KERNTAAK Het snel, duidelijk en betrouwbaar uitvoeren van sociale verzekeringen waaronder de WAO, WIA, WW en Wajong voor werknemers, zelfstandigen en werkgevers. En het zoveel mogelijk

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad

Een extra reden om mij aan te nemen. De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Een extra reden om mij aan te nemen De voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Aanvraag Wajong. brochure. Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.36

Aanvraag Wajong. brochure. Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.36 Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.3.36 Aanvraag Wajong brochure bronnen Brochure UWV "Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt", september 2011, te downloaden op www.uwv.nl

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

naam, adres en plaats van de werkgever functie van (dd-mm-jj) tot (dd-mm-jj)

naam, adres en plaats van de werkgever functie van (dd-mm-jj) tot (dd-mm-jj) Overzicht gegevens (in te vullen door werknemer) 1. Werkgever werkgever Perspectief (Kerobei, Dynamiek, SPOV) instelling (school) adres p/a Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3A postcode 5961 PX woonplaats

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s),

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015. Geachte ouder(s), AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING KOSTEN KINDEROPVANG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE 2015 Geachte ouder(s), U heeft kinderopvang in verband met Sociaal Medische Indicatie nodig en u wilt een tegemoetkoming

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Wajong en veranderingen

Wajong en veranderingen Wajong en veranderingen veranderingen in uw leven en uw uitkering www.bpv.nl bpv&w wa jong en veranderingen 5 Door wie is deze folder gemaakt? Deze folder is gemaakt voor het project Informatievoorziening

Nadere informatie

wij dan ook uw aandacht voor onderstaande specifieke knelpunten. Leden van de Vaste Kamercommissie SZW van de F 030 66 30 000 Eerste Kamer

wij dan ook uw aandacht voor onderstaande specifieke knelpunten. Leden van de Vaste Kamercommissie SZW van de F 030 66 30 000 Eerste Kamer per Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief( Leden van de Vaste Kamercommissie SZW van de F 030 66 30 000 Eerste Kamer www.fnvbondgenoten.nl Datum 6mei2014 Onderwerp

Nadere informatie

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Workshop De arbeidsdeskundige 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Programma Doelstelling Geschiedenis 100 jaar Wat doet een arbeidsdeskundige nu? UWV en

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie