UMUBANO. Nieuwsbrief van de Stichting Nummer 98 Samenwerking Wageningen-Ndiza Augustus 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UMUBANO. Nieuwsbrief van de Stichting Nummer 98 Samenwerking Wageningen-Ndiza Augustus 2005"

Transcriptie

1 UMUBANO Nieuwsbrief van de Stichting Nummer 98 Samenwerking Wageningen-Ndiza Augustus 2005 STICHTING VOERT ACTIE VOOR GEZONDHEIDSCENTRUM IN NYABINONI De Stichting voert vanaf 17 september een jaar lang actie voor het Gezondheidscentrum Nyabinoni. Het gezondheidscentrum wil vier nieuwe ruimtes realiseren: een zaal voor moeder en kindzorg, een zaal voor algemene medische zorg, een ruimte voor behandeling van jonge kinderen en een douche- en toiletblok. Die nieuwbouw is geen overbodige luxe. Voor de nieuwbouw heeft Ndiza een bijdrage gevraagd van ,-. Al het geld dat we komend jaar hiervoor van particulieren en organisaties krijgen, wordt verdubbeld door de NCDO, dus we hopen tenminste op te halen om ook het gevraagde bedrag te kunnen overmaken. De Stichting heeft 17 september als start voor de actie gekozen, omdat de Emmaus Jaarmarkt dit jaar mede in het teken zal staan van dit project. Tijdens deze markt, van tot 17.00, zal de Stichting het project toelichten.van tot zal de Rwandese zanger Paullin met zijn groep een aantal Rwandese liederen zingen. Steun aan de nieuwbouw van het gezondheidscentrum is geen overbodige luxe. Tijdens ons bezoek aan Ndiza in 2001 heeft de Wageningse delegatie het gezondheidscentrum van Nyabinoni bezocht. Dit centrum bleek toen nauwelijks nog bruikbaar. Er zitten gaten in de daken, de muren brokkelen af, er ontbreken ramen en deuren, en er zijn geen mogelijkheden om patiënten apart te onderzoeken. Tevens is er sprake van instortingsgevaar. Voor de bevolking is dit centrum van groot belang, omdat er in de westelijke helft van de gemeente Ndiza verder geen gezondheidsvoorzieningen zijn. Het gezondheidscentrum in Nyabikenke (oostzijde van de gemeente) is voor velen niet of heel lastig bereikbaar vanwege de bergrug die ligt tussen de twee de twee voormalige gemeenten Nyakabanda en Nyabikenke (die nu samen Ndiza vormen). Briefwisseling Het Comité de jumelage in Ndiza had al in voorjaar 2002 een voorstel ingediend voor de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum Nyabinoni. Dit voorstel bevatte nogal wat lacunes en onduidelijkheden, waarover we een briefwisseling hebben gevoerd. Tijdens het bezoek van de Rwandese delegatie aan Wageningen in september 2004 kregen we een goed uitgewerkt voorstel. Het centrum wil vier nieuwe blokken: een zaal voor moeder-kind zorg, een zaal voor algemene medische zorg, een ruimte voor de behandeling van jonge kinderen en een toiletblok. De totale kosten bedragen ca ,-, waarvan ca ,- van elders moet komen. De lokale bevolking en districtbestuur willen ca ,- investeren (vooral in de vorm van arbeid en hout). Collectes Vanwege het belang van dit project voor de bevolking van Ndiza en dan met name van Nyakabanda, heeft de stichting besloten extra fondsen te werven middels acties. Behalve dat de opbrengsten uit de verkoop op de Emmaus Jaarmarkt voor de helft naar het Gezondheidscentrum Nyabinoni zullen gaan, zullen er onder meer ook collectes in kerken zijn. We willen de folders breed verspreiden, en we willen een avond over de gezondheidszorg in Rwanda organiseren. INHOUD van nummer 98 Stichting voert actie voor gezondheidscentrum in Nyabinoni...1 Verpleegkundigen zijn in Ndiza nog schaars...2 Organiseren van boeren helpt Rwandese landbouw vooruit..3 Nieuwbouw in Ndiza kampt met gebrek aan hout...5 Sichting bezoekt NCO/KPA dag...6 Umubano 98 1 augustus 2005

2 Vooruitlopend op de actie hebben we besloten om al een bedrag van ,- in drie tranches te sturen voor de realisatie van de nieuwbouw. Met deze bijdrage is het in ieder geval mogelijk om een van de vier gewenste gebouwen te realiseren. Omdat wij van hieruit niet goed kunnen beoordelen welk blok het belangrijkste is, hebben we dit overgelaten aan het Comité de Jumelage en de directeur van het gezondheidscentrum. Onno van Gilst OPROEP Misschien weet u van een jaarlijkse rommelmarkt, een sponsorloop, een wedstrijd of een feest dat een goed doel zoekt. Of misschien heeft u eigen ideeën om de actie Gezondheidscentrum Nyabinoni te steunen. Laat het ons weten! Als u folders in uw eigen vrienden-, kennissen of werkkring wilt verspreiden, sturen we u er graag een aantal toe. VERPLEEGKUNDIGEN ZIJN IN NDIZA NOG SCHAARS Rwandese beleidsdocumenten geven aan wat nodig is Een goede gezondheid is in Rwanda is niet vanzelfsprekend. Malaria, AIDS en tuberculose zijn veel voorkomende ziekten, en ook ondervoeding komt nog betrekkelijk veel voor. De Rwandese overheid streeft naar meer artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen om ziektes als deze beter te voorkomen en te genezen. In Rwanda worden op drie niveaus plannen gemaakt om de gezondheidszorg te verbeteren. Op het hoogste niveau van de Rwandese gezondheidszorg bevinden zich de beleids- en beheersdirecties van het ministerie en drie zogenaamde nationale referentieziekenhuizen. Het gaat hier om de ziekenhuizen in Butare en Kigali, en om het neuropsychiatrische ziekenhuis in Ndere. Het tussenniveau, dat zich ophoudt op het niveau van de provincie, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het nationale beleid, voor de coordinatie van de zorgactiviteiten in de provincie, voor het verstrekken van administratieve, technische en logistieke ondersteuning en ze ziet toe op een evenwichtig en efficiënt gebruik van middelen en menskracht. Het laagste niveau (het zgn. "niveau périphérique") wordt vertegenwoordigd door een gezondheidsdistict. Dit district kan, maar hoeft niet overeen te komen met een bestuurlijk district, een gemeente. Het gezondheidsdistrict bestaat uit: een administratieve eenheid een districtsziekenhuis een netwerk van gezondheidscentra die openbaar, officieel erkend maar niet openbaar, of geheel particulier kunnen zijn. Wensbeeld Uit een beleidsdocument van april 2003 van het Ministerie van Gezondheid over Decentralisatie valt op te maken dat het Ministerie streeft naar 52 districtsziekenhuizen in heel Rwanda. Ook geeft men de criteria aan waaraan een districtsziekenhuis en een gezondheidscentrum zouden moeten voldoen. Er wordt gesproken over A0, A1 en A2 niveau. Vermoedelijk komt dit overeen met respectievelijk universitair, HBO en MBO niveau. Een districtsziekenhuis moet ten minste beschikken over: - 1 manager van ziekenhuizen: een arts op A0 niveau - 4 of meer gediplomeerde artsen - 1 bestuurlijk medewerker op A0 niveau - 1 apotheker op A0 of A1 niveau - 1 boekhouder op A1 niveau - 1 secretaris op A1 niveau - 3 paramedische specialisten (radiologie, fysiotherapie, anesthesist) verplegend personeel, of meer afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis - 3 laboranten op A0 of A1 niveau - 1 statisticus op A2 niveau voor het beheer van het Gezondheidsinformatiesysteem (SIS) - 2 sociaal werkers op A1 of A2 niveau voor AIDS "Counseling - 2 chauffeurs van de ambulance. Een gezondheidscentrum dient minimaal te beschikken over: - 1 hoofd van het centrum op A1 niveau - 3 verplegers op minstens A2 niveau - 2 laboranten op minstens A2 niveau - 1 boekhouder op A2 niveau. Praktijk Helaas is de praktijk nog ver verwijderd van wat de Rwandese regering wenst. Eind 2003 telde Rwanda nog slechts 34 districtsziekenhuizen. Umubano 98 2 augustus 2005

3 Zestien ziekenhuizen moesten toen nog gebouwd worden en twee ziekenhuizen moesten hersteld worden. Verder telde Rwanda toen 375 basis gezondheidsvoorzieningen, waarvan 262 gezondheidscentra en 113 gezondheids- en consultatiebureaus. De provincie Gitarama kent 5 gezondheidsdistricten en moet dus ook 5 districtsziekenhuizen hebben. Van deze 5 moesten er echter in april 2003 nog twee gebouwd worden, waaronder 1 in Ndiza. Ndiza vormt namelijk ook een gezondheidsdistrict. Nu moeten de inwoners van Ndiza nog naar het ziekenhuis van Kabgaye, dat iets ten zuiden van Gitarama-stad ligt. In het ontwikkelingsplan van het district Ndiza (de gemeente) dat dateert uit april 2002 geeft de gemeente een overzicht van de voorzieningen die er dan binnen de gemeente zijn. De gemeente telt 4 gezondheidscentra (Nyabikenke, Nyabinoni, Gasovu en Gitega) en het gezondheidscentrum van Birehe dat net hersteld zou zijn en op dat moment nog niet operationeel was. De volgende passage is direct ontleend aan het ontwikkelingsplan en heeft betrekking op het totaal van deze vier centra: Het medisch en paramedisch personeel bestaat uit 9 verplegers op A2 niveau (ofwel 1 verpleger op huishoudens), 2 sociale werkers op A2 niveau, 11 verplegers op A3 niveau, 4 medische assistenten en 7 arbeiders. Op te merken valt dat bij de gezondheidscentra geen enkele laborant werkzaam is. In 2004 is het hoofd van het gezondheidscentrum van Nyabinoni wethouder geworden. Sindsdien wordt het centrum geleid door een tijdelijk hoofd. Mogelijk betekent dit dat het centrum nu geen verpleegkundigen op A2 niveau heeft. Voor het begrip: de gemeente telde begin inwoners! Zij zijn aangewezen op 20 verpleegkundigen! Conclusie De gewenste situatie van het Rwandese Ministerie van Gezondheid is dus lang nog niet binnen handbereik. Een aanzienlijk deel van de districtsziekenhuizen moet nog gebouwd worden, waaronder het ziekenhuis in Ndiza. De gezondheidscentra moeten derhalve meer taken vervullen dan waarop ze berekend zijn, met in de regel minder personeel dan ze volgens de normen zouden moeten hebben. Een goede gezondheid is in Rwanda iets om zeer zuinig op te zijn. Leon Schouten Informatie hoofdzakelijk gevonden op de sites van het ministerie van gezondheid in Rwanda (www.moh.gov.rw) en van USAID in Rwanda (www.usaid-rwanda.rw) ORGANISEREN VAN BOEREN HELPT RWANDESE LANDBOUW VOORUIT Ontwikkeling aardappelteelt in Rwanda is toonaangevend Agriterra, gevestigd in Arnhem, ondersteunt samenwerking tussen plattelandsorganisaties in Nederland en in Rwanda. Agriterra-medewerker Jan van den Berg vertelde op de jaarvergadering in april, hoe hij twee Rwandese boerenfamilies nieuwe wegen zag inslaan. De één had een goed verzorgde tuin met fruitbomen en tomaten: gewassen die bij hun buren nog niet zo gebruikelijk zijn. Een andere familie legde zich toe op citrusbomen en kweekte zelfs wat kamerplanten. Kennelijk hebben deze families ergens opgepikt dat ze op deze manier iets kunnen produceren voor een markt. Het gezin met de fruitbomen heeft plannen om er zelf sap mee te gaan produceren. Ik vond het wel frappant om die initiatieven te zien. Met deze voorbeelden illustreert Jan van den Berg dat er op het Rwandese platteland weer economische ontwikkeling te zien is. Rwanda is dichtbevolkt en de voedselzekerheid is dan ook een groot probleem. Een kwart van de boeren heeft zelfs niet meer dan 0,2 hectare grond. Boeren moeten om te overleven marktgerichter gaan werken. Samenwerken verhoogt de efficiëntie en is vaak ook gezelliger. Umubano 98 3 augustus 2005

4 Met de kleine akkertjes van een halve tot een hele hectare per familie voorzien de boeren voornamelijk in hun eigen voedsel. Boeren moeten nu, om te overleven, marktgerichter gaan produceren. Voedselzekerheid is alleen mogelijk door een combinatie van eigen productie en inkomsten. Vooral aan het laatste ontbreekt het. Er bestaat op het platteland dan ook nog nauwelijks een geldeconomie. Agriterra ondersteunt boerenorganisaties in ontwikkelingslanden, waaronder Rwanda, bij deze omslag. De organisatie wordt gedragen en medegefinancierd door Nederlandse plattelandsorganisaties en door het landbouwbedrijfsleven. Jan van den Berg is relatiebeheerder voor Rwandese partners van Agriterra, en bezoekt Rwanda twee tot drie keer per jaar. Aardappelteelt Agriterra begon in 2001 in de provincies Ruhengeri en Gisenyi met noodhulp, gericht op het weer op gang brengen van de aardappelteelt, die vanaf de genocide in 1994 een tijdlang stillag. Rond de teelt werden boerengroepen gevormd die, ondersteund door voorlichters, van elkaar hoopten te leren. Kleine groepjes legden zich toe op de teelt van pootaardappels. Agriterra hielp daarbij de boerenorganisaties Imbaraga en Ingabo met het versterken van hun organisaties op regionaal en provinciaal niveau. De boerenorganisaties ondersteunen in het noorden inmiddels zelf de plaatselijke groepen met trainingen en begeleiding. In deze groepen regelen de boeren bijvoorbeeld gezamenlijk de inkoop van landbouwbenodigdheden en de vermarkting van hun aardappels. Nederlandse ambassade Het programma in Rwanda ging officieel in de zomer van 2002 van start en wordt, via de Nederlandse ambassade, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Sinds 2003 is het uitgebreid met de provincies Cyangugu en ook Gitarama, waarin het district Ndiza ligt. Naast de standsorganisaties Imbaraga en INGABO zijn er twee dienstverlenende organisaties bij betrokken, BAIR en FOR. Behalve op steun bij verbetering van de aardappelteelt, richten ze zich op diverse soorten groenten en fruit, cassave en rijst. Ook richten ze zich nu op erosiebestrijding. Als een soort hoofdaannemer van het programma zorgt Agriterra voor de inhoudelijke begeleiding van de vier organisaties en voor de financiële en technische verantwoording aan de Nederlandse ambassade in Kigali. Van den Berg legt uit dat de organisaties voor het uitvoerende werk een aantal regionale bureaus hebben met een professionele staf, die meestal bestaat uit een boekhouder, landbouwkundigen en gender specialisten. Deze bureaus kunnen rekenen op de ondersteuning van de chief technical advisor, de Rwandees Jean- Damascène Nyamwasa. Nyamwasa vertelt: Wij doen in opdracht van Agriterra het begeleidende werk ter plaatse en helpen de organisaties vooral om goede plannen te maken en hun activiteiten te plannen. Achteraf evalueren we samen wat wel en niet gelukt is. Daarnaast probeer ik de boerenorganisaties te helpen met het verbeteren van hun diensten. Eén ervan is het trainen van boeren in het bijhouden en berekenen van hun kosten en inkomsten. Dat vraagt om een revolutie, want ze zijn dat niet gewend. Toch is het een belangrijk onderdeel van de professionalisering. De pepinière (kweektuin) moet natuurlijk wel goed bewaakt worden Zaaizaad Een van de problemen is de toevoer van goed zaaizaad en plantgoed voor wortelen, kool, uien en tomaten. Ook bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn nog moeilijk te krijgen. De boerenorganisaties proberen dit te verbeteren door samen te werken bij de inkoop. Daarnaast richten ze zich op een goede afzet, die vooral voor groenten nog ontbreekt. Umubano 98 4 augustus 2005

5 Van den Berg vertelt dat boeren gezamenlijk plannen in kunnen dienen voor een opslagruimte, een markt of verbetering van wegen. Het gaat stap voor stap, maar je ziet dat de teeltgroepen op dorpsniveau daar een belangrijke rol in spelen. In het begin hebben we veel tijd en moeite gespendeerd aan samenwerking met de lokale overheden. Dat werpt nu zijn vruchten af. Evengoed zijn de Rwandezen op het platteland nog ronduit arm. Wie amper voldoende te eten heeft, mist het geld voor beter zaaizaad en andere benodigdheden voor de teelt. Daarom zetten de organisaties nu ook spaar- en kredietkassen op, die de mogelijkheden vergroten. Wie maandelijks een klein beetje inlegt, kan wat geld lenen om zaad te kopen, vertelt Nyamwasa. Wij helpen de beheerders met een training in het berekenen van rente en het bijhouden van een goede boekhouding. Verschillende groepen samen kunnen een netwerk vormen, zodat ze elkaar versterken. In 2003 hebben Agriterra en de ambassade afspraken gemaakt over een tweede programma dat geheel inzet op het ontwikkelen van ketens vanaf de teelt tot verwerking en afzet. Een verwerkende industrie ontbreekt nu nog vrijwel in het land. Een team met vier deskundigen zal hiervoor eerst onderzoeken welke markten voor verwerkte producten interessant zijn. Jan van den Berg: ' Elke keer is mijn bezoek weer erg inspirerend. Je ziet steeds weer ontwikkeling. Ze zitten op de goede weg. Dit artikel is een bewerking van een artikel uit de uitgave Een kwestie van samenwerken, dat activiteiten van Agriterra in de periode beschrijft. Boerenorganisaties organiseren gezamenlijk de inkoop en opslag van zaaizaad en pootgoed NIEUWBOUW IN NDIZA KAMPT MET GEBREK AAN HOUT Deze zomer was de voorzitter van het Comite de Jumelage, Monique Uwimana, met haar Nederlandse man en beide dochtertjes op familiebezoek in Amsterdam. Voor ons een mooie gelegenheid om haar te ontmoeten en nieuws uit te wisselen. Uit haar verhalen bleek onder meer dat tekort aan hout de bouwprojecten vertraagt. Wageningen ondersteunt de nieuwbouw van een lagere school en van het gezondheidscentrum Nyabinoni. Maar bouwprojecten in Ndiza kunnen momenteel nogal wat vertraging oplopen. De provincie Gitarama, waarin Ndiza ligt, is bekend om zijn baksteenindustrie. De stenen worden gevormd van de klei die langs de rivieren en riviertjes te vinden is. Ze worden dan gebakken in grote, pyramidevormige hopen, afgedekt met aarde, waaronder een houtvuur gestookt wordt. Daar nu ligt een probleem. In Rwanda is er een nijpend gebrek aan hout, en daarom heeft de Rwandese regering het gebruik van plaatselijk hout voor het bakken van stenen verboden. Voor de op stapel staande bouwprojecten kan dit vertraging in de voortgang betekenen. De burgemeester probeert voor enkele projecten alsnog vergunning te krijgen. Het gebruik van cementblokken zou een oplossing kunnen zijn, maar betekent wel een kostenverhoging. Aids Ook vertelde Monique ons over de noodzaak om meer aan preventie van AIDS te doen. Mede vanwege de armoede in Rwanda betekent aids een flinke bedreiging voor het welzijn van de inwoners. De gezondheidsdiensten kunnen onvoldoende Umubano 98 5 augustus 2005

6 zorg aan de patiënten besteden. Wel is voorlichting ter voorkoming van besmetting een belangrijk onderwerp in alle gemeentelijke projecten. Zo grijpt men bijvoorbeeld sportevenementen aan om voorlichting te geven. Het testen van besmetting met HIV kan jammer genoeg (nog) niet in de gezondheidscentra in Ndiza. Men moet er voor naar het ziekenhuis in Kabgayi, en dat is voor velen een belemmering, o.a. wegens de reiskosten. Wanneer een test positief is, is dat bovendien een groot moreel probleem voor de familie. Op termijn komen daar economische problemen bij, arbeidskracht valt weg terwijl er geld nodig is voor medicijnen. Al met al een moeilijke situatie, die duidelijk maakt dat preventie van besmetting hoge prioriteit heeft. Ida Blok STICHTING BEZOEKT NCDO/ KPA-DAG Op 25 juni organiseerde de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) een dag over kleinschalige plaatselijke activiteiten (KPA) en fondsenwerving. Deze dag was bedoeld voor uitwisseling met andere lokale initiatieven, en om ideeën op te doen voor fondsenwerving De Stichting ging hier mede heen, omdat zij voor de nieuwbouw van een gezondheidspost in Nyabinoni een subsidie had aangevraagd bij de NCDO. Er waren diverse lezingen met verschillende thema s. Gezondheidszorg was er één van. Om gelden effectief te laten zijn is het noodzakelijk keuzes te maken: op welke ziekten wil je je richten, in welke regio s wil je werken? Belangrijk hierbij is natuurlijk de inbedding in de lokale situatie en aansluiting zoeken bij wat er al in het veld gebeurt. Tussen de lezingen door was er ook gelegenheid de vele standjes te bezoeken van organisaties die iets doen met internationale samenwerking; variërend van stedenbanden tot de bouw van schooltjes en ziekenhuizen, van installatie van zonnecollectoren tot trainingen voor computerprogrammeurs. Het was heel inspirerend te zien hoe al die organisaties manieren hadden gevonden voor fondsenwerving: huis aan huis collectes, sponsorlopen, fietstochten, veilingen, aanschrijven van bedrijven of particulieren, acties op scholen, etcetera. Duidelijk is wel dat een organisatie meer succes kan behalen als zij een netwerk van mensen om zich heeft die ook enthousiast aan de slag gaan om fondsen te werven en voorlichting geeft over een project en de voorgang ervan. De rol van een organisatie is dan vooral een coördinerende: het is niet nodig dat een organisatie zelf alle acties op touw zet. Onno van Gilst Colofon Umubano is het Rwandese woord voor verbondenheid. Umubano is de nieuwsbrief van de Stichting Samenwerking Wageningen-Ndiza. Umubano verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis verspreid onder belangstellenden en donateurs van de Stichting Eindredactie: Marianne Heselmans Vormgeving en redactie: Dingena Donner Copy: Copypoint Wageningen Verspreiding: Gemeente Wageningen Giro: Postbus AE Wageningen e mail: website : stedenbanden/ndiza Umubano 98 6 augustus 2005

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Goed nieuws uit Uruzgan

Goed nieuws uit Uruzgan Goed nieuws uit Uruzgan Dutch Consortium Uruzgan Januari 2010 Uruzgan. De naam van deze provincie in Afghanistan klinkt ons tegenwoordig net zo bekend in de oren als pakweg Zeeland of Groningen. Dat komt

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kibet4Kids

Beleidsplan Stichting Kibet4Kids Beleidsplan Stichting Kibet4Kids Bouwen aan Kenia... Stichting Kibet4Kids Adres: Veluwelaan 18-1, 1079 RA, Amsterdam Website: www.kibet4kidsfoundation.org Email: info@kibet4kidsfoundation.org IBAN: NL45

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie