UMUBANO. Nieuwsbrief van de Stichting Nummer 98 Samenwerking Wageningen-Ndiza Augustus 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UMUBANO. Nieuwsbrief van de Stichting Nummer 98 Samenwerking Wageningen-Ndiza Augustus 2005"

Transcriptie

1 UMUBANO Nieuwsbrief van de Stichting Nummer 98 Samenwerking Wageningen-Ndiza Augustus 2005 STICHTING VOERT ACTIE VOOR GEZONDHEIDSCENTRUM IN NYABINONI De Stichting voert vanaf 17 september een jaar lang actie voor het Gezondheidscentrum Nyabinoni. Het gezondheidscentrum wil vier nieuwe ruimtes realiseren: een zaal voor moeder en kindzorg, een zaal voor algemene medische zorg, een ruimte voor behandeling van jonge kinderen en een douche- en toiletblok. Die nieuwbouw is geen overbodige luxe. Voor de nieuwbouw heeft Ndiza een bijdrage gevraagd van ,-. Al het geld dat we komend jaar hiervoor van particulieren en organisaties krijgen, wordt verdubbeld door de NCDO, dus we hopen tenminste op te halen om ook het gevraagde bedrag te kunnen overmaken. De Stichting heeft 17 september als start voor de actie gekozen, omdat de Emmaus Jaarmarkt dit jaar mede in het teken zal staan van dit project. Tijdens deze markt, van tot 17.00, zal de Stichting het project toelichten.van tot zal de Rwandese zanger Paullin met zijn groep een aantal Rwandese liederen zingen. Steun aan de nieuwbouw van het gezondheidscentrum is geen overbodige luxe. Tijdens ons bezoek aan Ndiza in 2001 heeft de Wageningse delegatie het gezondheidscentrum van Nyabinoni bezocht. Dit centrum bleek toen nauwelijks nog bruikbaar. Er zitten gaten in de daken, de muren brokkelen af, er ontbreken ramen en deuren, en er zijn geen mogelijkheden om patiënten apart te onderzoeken. Tevens is er sprake van instortingsgevaar. Voor de bevolking is dit centrum van groot belang, omdat er in de westelijke helft van de gemeente Ndiza verder geen gezondheidsvoorzieningen zijn. Het gezondheidscentrum in Nyabikenke (oostzijde van de gemeente) is voor velen niet of heel lastig bereikbaar vanwege de bergrug die ligt tussen de twee de twee voormalige gemeenten Nyakabanda en Nyabikenke (die nu samen Ndiza vormen). Briefwisseling Het Comité de jumelage in Ndiza had al in voorjaar 2002 een voorstel ingediend voor de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum Nyabinoni. Dit voorstel bevatte nogal wat lacunes en onduidelijkheden, waarover we een briefwisseling hebben gevoerd. Tijdens het bezoek van de Rwandese delegatie aan Wageningen in september 2004 kregen we een goed uitgewerkt voorstel. Het centrum wil vier nieuwe blokken: een zaal voor moeder-kind zorg, een zaal voor algemene medische zorg, een ruimte voor de behandeling van jonge kinderen en een toiletblok. De totale kosten bedragen ca ,-, waarvan ca ,- van elders moet komen. De lokale bevolking en districtbestuur willen ca ,- investeren (vooral in de vorm van arbeid en hout). Collectes Vanwege het belang van dit project voor de bevolking van Ndiza en dan met name van Nyakabanda, heeft de stichting besloten extra fondsen te werven middels acties. Behalve dat de opbrengsten uit de verkoop op de Emmaus Jaarmarkt voor de helft naar het Gezondheidscentrum Nyabinoni zullen gaan, zullen er onder meer ook collectes in kerken zijn. We willen de folders breed verspreiden, en we willen een avond over de gezondheidszorg in Rwanda organiseren. INHOUD van nummer 98 Stichting voert actie voor gezondheidscentrum in Nyabinoni...1 Verpleegkundigen zijn in Ndiza nog schaars...2 Organiseren van boeren helpt Rwandese landbouw vooruit..3 Nieuwbouw in Ndiza kampt met gebrek aan hout...5 Sichting bezoekt NCO/KPA dag...6 Umubano 98 1 augustus 2005

2 Vooruitlopend op de actie hebben we besloten om al een bedrag van ,- in drie tranches te sturen voor de realisatie van de nieuwbouw. Met deze bijdrage is het in ieder geval mogelijk om een van de vier gewenste gebouwen te realiseren. Omdat wij van hieruit niet goed kunnen beoordelen welk blok het belangrijkste is, hebben we dit overgelaten aan het Comité de Jumelage en de directeur van het gezondheidscentrum. Onno van Gilst OPROEP Misschien weet u van een jaarlijkse rommelmarkt, een sponsorloop, een wedstrijd of een feest dat een goed doel zoekt. Of misschien heeft u eigen ideeën om de actie Gezondheidscentrum Nyabinoni te steunen. Laat het ons weten! Als u folders in uw eigen vrienden-, kennissen of werkkring wilt verspreiden, sturen we u er graag een aantal toe. VERPLEEGKUNDIGEN ZIJN IN NDIZA NOG SCHAARS Rwandese beleidsdocumenten geven aan wat nodig is Een goede gezondheid is in Rwanda is niet vanzelfsprekend. Malaria, AIDS en tuberculose zijn veel voorkomende ziekten, en ook ondervoeding komt nog betrekkelijk veel voor. De Rwandese overheid streeft naar meer artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen om ziektes als deze beter te voorkomen en te genezen. In Rwanda worden op drie niveaus plannen gemaakt om de gezondheidszorg te verbeteren. Op het hoogste niveau van de Rwandese gezondheidszorg bevinden zich de beleids- en beheersdirecties van het ministerie en drie zogenaamde nationale referentieziekenhuizen. Het gaat hier om de ziekenhuizen in Butare en Kigali, en om het neuropsychiatrische ziekenhuis in Ndere. Het tussenniveau, dat zich ophoudt op het niveau van de provincie, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het nationale beleid, voor de coordinatie van de zorgactiviteiten in de provincie, voor het verstrekken van administratieve, technische en logistieke ondersteuning en ze ziet toe op een evenwichtig en efficiënt gebruik van middelen en menskracht. Het laagste niveau (het zgn. "niveau périphérique") wordt vertegenwoordigd door een gezondheidsdistict. Dit district kan, maar hoeft niet overeen te komen met een bestuurlijk district, een gemeente. Het gezondheidsdistrict bestaat uit: een administratieve eenheid een districtsziekenhuis een netwerk van gezondheidscentra die openbaar, officieel erkend maar niet openbaar, of geheel particulier kunnen zijn. Wensbeeld Uit een beleidsdocument van april 2003 van het Ministerie van Gezondheid over Decentralisatie valt op te maken dat het Ministerie streeft naar 52 districtsziekenhuizen in heel Rwanda. Ook geeft men de criteria aan waaraan een districtsziekenhuis en een gezondheidscentrum zouden moeten voldoen. Er wordt gesproken over A0, A1 en A2 niveau. Vermoedelijk komt dit overeen met respectievelijk universitair, HBO en MBO niveau. Een districtsziekenhuis moet ten minste beschikken over: - 1 manager van ziekenhuizen: een arts op A0 niveau - 4 of meer gediplomeerde artsen - 1 bestuurlijk medewerker op A0 niveau - 1 apotheker op A0 of A1 niveau - 1 boekhouder op A1 niveau - 1 secretaris op A1 niveau - 3 paramedische specialisten (radiologie, fysiotherapie, anesthesist) verplegend personeel, of meer afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis - 3 laboranten op A0 of A1 niveau - 1 statisticus op A2 niveau voor het beheer van het Gezondheidsinformatiesysteem (SIS) - 2 sociaal werkers op A1 of A2 niveau voor AIDS "Counseling - 2 chauffeurs van de ambulance. Een gezondheidscentrum dient minimaal te beschikken over: - 1 hoofd van het centrum op A1 niveau - 3 verplegers op minstens A2 niveau - 2 laboranten op minstens A2 niveau - 1 boekhouder op A2 niveau. Praktijk Helaas is de praktijk nog ver verwijderd van wat de Rwandese regering wenst. Eind 2003 telde Rwanda nog slechts 34 districtsziekenhuizen. Umubano 98 2 augustus 2005

3 Zestien ziekenhuizen moesten toen nog gebouwd worden en twee ziekenhuizen moesten hersteld worden. Verder telde Rwanda toen 375 basis gezondheidsvoorzieningen, waarvan 262 gezondheidscentra en 113 gezondheids- en consultatiebureaus. De provincie Gitarama kent 5 gezondheidsdistricten en moet dus ook 5 districtsziekenhuizen hebben. Van deze 5 moesten er echter in april 2003 nog twee gebouwd worden, waaronder 1 in Ndiza. Ndiza vormt namelijk ook een gezondheidsdistrict. Nu moeten de inwoners van Ndiza nog naar het ziekenhuis van Kabgaye, dat iets ten zuiden van Gitarama-stad ligt. In het ontwikkelingsplan van het district Ndiza (de gemeente) dat dateert uit april 2002 geeft de gemeente een overzicht van de voorzieningen die er dan binnen de gemeente zijn. De gemeente telt 4 gezondheidscentra (Nyabikenke, Nyabinoni, Gasovu en Gitega) en het gezondheidscentrum van Birehe dat net hersteld zou zijn en op dat moment nog niet operationeel was. De volgende passage is direct ontleend aan het ontwikkelingsplan en heeft betrekking op het totaal van deze vier centra: Het medisch en paramedisch personeel bestaat uit 9 verplegers op A2 niveau (ofwel 1 verpleger op huishoudens), 2 sociale werkers op A2 niveau, 11 verplegers op A3 niveau, 4 medische assistenten en 7 arbeiders. Op te merken valt dat bij de gezondheidscentra geen enkele laborant werkzaam is. In 2004 is het hoofd van het gezondheidscentrum van Nyabinoni wethouder geworden. Sindsdien wordt het centrum geleid door een tijdelijk hoofd. Mogelijk betekent dit dat het centrum nu geen verpleegkundigen op A2 niveau heeft. Voor het begrip: de gemeente telde begin inwoners! Zij zijn aangewezen op 20 verpleegkundigen! Conclusie De gewenste situatie van het Rwandese Ministerie van Gezondheid is dus lang nog niet binnen handbereik. Een aanzienlijk deel van de districtsziekenhuizen moet nog gebouwd worden, waaronder het ziekenhuis in Ndiza. De gezondheidscentra moeten derhalve meer taken vervullen dan waarop ze berekend zijn, met in de regel minder personeel dan ze volgens de normen zouden moeten hebben. Een goede gezondheid is in Rwanda iets om zeer zuinig op te zijn. Leon Schouten Informatie hoofdzakelijk gevonden op de sites van het ministerie van gezondheid in Rwanda (www.moh.gov.rw) en van USAID in Rwanda (www.usaid-rwanda.rw) ORGANISEREN VAN BOEREN HELPT RWANDESE LANDBOUW VOORUIT Ontwikkeling aardappelteelt in Rwanda is toonaangevend Agriterra, gevestigd in Arnhem, ondersteunt samenwerking tussen plattelandsorganisaties in Nederland en in Rwanda. Agriterra-medewerker Jan van den Berg vertelde op de jaarvergadering in april, hoe hij twee Rwandese boerenfamilies nieuwe wegen zag inslaan. De één had een goed verzorgde tuin met fruitbomen en tomaten: gewassen die bij hun buren nog niet zo gebruikelijk zijn. Een andere familie legde zich toe op citrusbomen en kweekte zelfs wat kamerplanten. Kennelijk hebben deze families ergens opgepikt dat ze op deze manier iets kunnen produceren voor een markt. Het gezin met de fruitbomen heeft plannen om er zelf sap mee te gaan produceren. Ik vond het wel frappant om die initiatieven te zien. Met deze voorbeelden illustreert Jan van den Berg dat er op het Rwandese platteland weer economische ontwikkeling te zien is. Rwanda is dichtbevolkt en de voedselzekerheid is dan ook een groot probleem. Een kwart van de boeren heeft zelfs niet meer dan 0,2 hectare grond. Boeren moeten om te overleven marktgerichter gaan werken. Samenwerken verhoogt de efficiëntie en is vaak ook gezelliger. Umubano 98 3 augustus 2005

4 Met de kleine akkertjes van een halve tot een hele hectare per familie voorzien de boeren voornamelijk in hun eigen voedsel. Boeren moeten nu, om te overleven, marktgerichter gaan produceren. Voedselzekerheid is alleen mogelijk door een combinatie van eigen productie en inkomsten. Vooral aan het laatste ontbreekt het. Er bestaat op het platteland dan ook nog nauwelijks een geldeconomie. Agriterra ondersteunt boerenorganisaties in ontwikkelingslanden, waaronder Rwanda, bij deze omslag. De organisatie wordt gedragen en medegefinancierd door Nederlandse plattelandsorganisaties en door het landbouwbedrijfsleven. Jan van den Berg is relatiebeheerder voor Rwandese partners van Agriterra, en bezoekt Rwanda twee tot drie keer per jaar. Aardappelteelt Agriterra begon in 2001 in de provincies Ruhengeri en Gisenyi met noodhulp, gericht op het weer op gang brengen van de aardappelteelt, die vanaf de genocide in 1994 een tijdlang stillag. Rond de teelt werden boerengroepen gevormd die, ondersteund door voorlichters, van elkaar hoopten te leren. Kleine groepjes legden zich toe op de teelt van pootaardappels. Agriterra hielp daarbij de boerenorganisaties Imbaraga en Ingabo met het versterken van hun organisaties op regionaal en provinciaal niveau. De boerenorganisaties ondersteunen in het noorden inmiddels zelf de plaatselijke groepen met trainingen en begeleiding. In deze groepen regelen de boeren bijvoorbeeld gezamenlijk de inkoop van landbouwbenodigdheden en de vermarkting van hun aardappels. Nederlandse ambassade Het programma in Rwanda ging officieel in de zomer van 2002 van start en wordt, via de Nederlandse ambassade, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Sinds 2003 is het uitgebreid met de provincies Cyangugu en ook Gitarama, waarin het district Ndiza ligt. Naast de standsorganisaties Imbaraga en INGABO zijn er twee dienstverlenende organisaties bij betrokken, BAIR en FOR. Behalve op steun bij verbetering van de aardappelteelt, richten ze zich op diverse soorten groenten en fruit, cassave en rijst. Ook richten ze zich nu op erosiebestrijding. Als een soort hoofdaannemer van het programma zorgt Agriterra voor de inhoudelijke begeleiding van de vier organisaties en voor de financiële en technische verantwoording aan de Nederlandse ambassade in Kigali. Van den Berg legt uit dat de organisaties voor het uitvoerende werk een aantal regionale bureaus hebben met een professionele staf, die meestal bestaat uit een boekhouder, landbouwkundigen en gender specialisten. Deze bureaus kunnen rekenen op de ondersteuning van de chief technical advisor, de Rwandees Jean- Damascène Nyamwasa. Nyamwasa vertelt: Wij doen in opdracht van Agriterra het begeleidende werk ter plaatse en helpen de organisaties vooral om goede plannen te maken en hun activiteiten te plannen. Achteraf evalueren we samen wat wel en niet gelukt is. Daarnaast probeer ik de boerenorganisaties te helpen met het verbeteren van hun diensten. Eén ervan is het trainen van boeren in het bijhouden en berekenen van hun kosten en inkomsten. Dat vraagt om een revolutie, want ze zijn dat niet gewend. Toch is het een belangrijk onderdeel van de professionalisering. De pepinière (kweektuin) moet natuurlijk wel goed bewaakt worden Zaaizaad Een van de problemen is de toevoer van goed zaaizaad en plantgoed voor wortelen, kool, uien en tomaten. Ook bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn nog moeilijk te krijgen. De boerenorganisaties proberen dit te verbeteren door samen te werken bij de inkoop. Daarnaast richten ze zich op een goede afzet, die vooral voor groenten nog ontbreekt. Umubano 98 4 augustus 2005

5 Van den Berg vertelt dat boeren gezamenlijk plannen in kunnen dienen voor een opslagruimte, een markt of verbetering van wegen. Het gaat stap voor stap, maar je ziet dat de teeltgroepen op dorpsniveau daar een belangrijke rol in spelen. In het begin hebben we veel tijd en moeite gespendeerd aan samenwerking met de lokale overheden. Dat werpt nu zijn vruchten af. Evengoed zijn de Rwandezen op het platteland nog ronduit arm. Wie amper voldoende te eten heeft, mist het geld voor beter zaaizaad en andere benodigdheden voor de teelt. Daarom zetten de organisaties nu ook spaar- en kredietkassen op, die de mogelijkheden vergroten. Wie maandelijks een klein beetje inlegt, kan wat geld lenen om zaad te kopen, vertelt Nyamwasa. Wij helpen de beheerders met een training in het berekenen van rente en het bijhouden van een goede boekhouding. Verschillende groepen samen kunnen een netwerk vormen, zodat ze elkaar versterken. In 2003 hebben Agriterra en de ambassade afspraken gemaakt over een tweede programma dat geheel inzet op het ontwikkelen van ketens vanaf de teelt tot verwerking en afzet. Een verwerkende industrie ontbreekt nu nog vrijwel in het land. Een team met vier deskundigen zal hiervoor eerst onderzoeken welke markten voor verwerkte producten interessant zijn. Jan van den Berg: ' Elke keer is mijn bezoek weer erg inspirerend. Je ziet steeds weer ontwikkeling. Ze zitten op de goede weg. Dit artikel is een bewerking van een artikel uit de uitgave Een kwestie van samenwerken, dat activiteiten van Agriterra in de periode beschrijft. Boerenorganisaties organiseren gezamenlijk de inkoop en opslag van zaaizaad en pootgoed NIEUWBOUW IN NDIZA KAMPT MET GEBREK AAN HOUT Deze zomer was de voorzitter van het Comite de Jumelage, Monique Uwimana, met haar Nederlandse man en beide dochtertjes op familiebezoek in Amsterdam. Voor ons een mooie gelegenheid om haar te ontmoeten en nieuws uit te wisselen. Uit haar verhalen bleek onder meer dat tekort aan hout de bouwprojecten vertraagt. Wageningen ondersteunt de nieuwbouw van een lagere school en van het gezondheidscentrum Nyabinoni. Maar bouwprojecten in Ndiza kunnen momenteel nogal wat vertraging oplopen. De provincie Gitarama, waarin Ndiza ligt, is bekend om zijn baksteenindustrie. De stenen worden gevormd van de klei die langs de rivieren en riviertjes te vinden is. Ze worden dan gebakken in grote, pyramidevormige hopen, afgedekt met aarde, waaronder een houtvuur gestookt wordt. Daar nu ligt een probleem. In Rwanda is er een nijpend gebrek aan hout, en daarom heeft de Rwandese regering het gebruik van plaatselijk hout voor het bakken van stenen verboden. Voor de op stapel staande bouwprojecten kan dit vertraging in de voortgang betekenen. De burgemeester probeert voor enkele projecten alsnog vergunning te krijgen. Het gebruik van cementblokken zou een oplossing kunnen zijn, maar betekent wel een kostenverhoging. Aids Ook vertelde Monique ons over de noodzaak om meer aan preventie van AIDS te doen. Mede vanwege de armoede in Rwanda betekent aids een flinke bedreiging voor het welzijn van de inwoners. De gezondheidsdiensten kunnen onvoldoende Umubano 98 5 augustus 2005

6 zorg aan de patiënten besteden. Wel is voorlichting ter voorkoming van besmetting een belangrijk onderwerp in alle gemeentelijke projecten. Zo grijpt men bijvoorbeeld sportevenementen aan om voorlichting te geven. Het testen van besmetting met HIV kan jammer genoeg (nog) niet in de gezondheidscentra in Ndiza. Men moet er voor naar het ziekenhuis in Kabgayi, en dat is voor velen een belemmering, o.a. wegens de reiskosten. Wanneer een test positief is, is dat bovendien een groot moreel probleem voor de familie. Op termijn komen daar economische problemen bij, arbeidskracht valt weg terwijl er geld nodig is voor medicijnen. Al met al een moeilijke situatie, die duidelijk maakt dat preventie van besmetting hoge prioriteit heeft. Ida Blok STICHTING BEZOEKT NCDO/ KPA-DAG Op 25 juni organiseerde de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) een dag over kleinschalige plaatselijke activiteiten (KPA) en fondsenwerving. Deze dag was bedoeld voor uitwisseling met andere lokale initiatieven, en om ideeën op te doen voor fondsenwerving De Stichting ging hier mede heen, omdat zij voor de nieuwbouw van een gezondheidspost in Nyabinoni een subsidie had aangevraagd bij de NCDO. Er waren diverse lezingen met verschillende thema s. Gezondheidszorg was er één van. Om gelden effectief te laten zijn is het noodzakelijk keuzes te maken: op welke ziekten wil je je richten, in welke regio s wil je werken? Belangrijk hierbij is natuurlijk de inbedding in de lokale situatie en aansluiting zoeken bij wat er al in het veld gebeurt. Tussen de lezingen door was er ook gelegenheid de vele standjes te bezoeken van organisaties die iets doen met internationale samenwerking; variërend van stedenbanden tot de bouw van schooltjes en ziekenhuizen, van installatie van zonnecollectoren tot trainingen voor computerprogrammeurs. Het was heel inspirerend te zien hoe al die organisaties manieren hadden gevonden voor fondsenwerving: huis aan huis collectes, sponsorlopen, fietstochten, veilingen, aanschrijven van bedrijven of particulieren, acties op scholen, etcetera. Duidelijk is wel dat een organisatie meer succes kan behalen als zij een netwerk van mensen om zich heeft die ook enthousiast aan de slag gaan om fondsen te werven en voorlichting geeft over een project en de voorgang ervan. De rol van een organisatie is dan vooral een coördinerende: het is niet nodig dat een organisatie zelf alle acties op touw zet. Onno van Gilst Colofon Umubano is het Rwandese woord voor verbondenheid. Umubano is de nieuwsbrief van de Stichting Samenwerking Wageningen-Ndiza. Umubano verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis verspreid onder belangstellenden en donateurs van de Stichting Eindredactie: Marianne Heselmans Vormgeving en redactie: Dingena Donner Copy: Copypoint Wageningen Verspreiding: Gemeente Wageningen Giro: Postbus AE Wageningen e mail: website : stedenbanden/ndiza Umubano 98 6 augustus 2005

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME. U kunt het verschil maken!

Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME. U kunt het verschil maken! Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur FAMILY HELP PROGRAMME U kunt het verschil maken! U kunt het verschil maken! voor een alleenstaande moeder, zodat haar kinderen naar school kunnen gaan;

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

TIKO Project Bamukong

TIKO Project Bamukong TIKO Project Bamukong STICHTING DRIVE AGAINST MALARIA Land: Kameroen Dorp: Bamukong Drive Against Malaria - BAMUKONG Kameroen Verspreiding muskietennetten werpt vruchten af! START PROJECT BAMUKONG: 2009

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag 2013 2014 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling... 5 3. Visie... 6 4. Werkwijze... 7 5. Partners van Jyambere in Rwanda... 8 5.1.

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Help kinderen die geen eten hebben

Help kinderen die geen eten hebben GIRO LESPAKKET Help kinderen die geen eten hebben In veel landen in Afrika hebben veel kinderen niet genoeg te eten. Ze eten de hele dag niks of maar een heel klein beetje. Dat is een ramp. Want eten is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Verbeteren van water en sanitaire voorzieningen voor inwoners van district Mwanza, Malawi

Verbeteren van water en sanitaire voorzieningen voor inwoners van district Mwanza, Malawi Stichting FO4R Mwanza Malawi Fazantlaan 10 5056 JJ Berkel-Enschot Tel: 0135113449 E-mail: info@fo4rmalawi.nl www.fo4rmalawi.nl Verslagperiode: maart september 2010 Tussentijds verslag Verbeteren van water

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Inhoud Budgetteren 4 Het maken van een budget 4 Het opzetten van financieel projectbeheer 7 1. Budgetteren en plannen 8 2. Boekhouden 8 3. Rapportage

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Stichting BESTUURSLID BEKIJKT IN NDIZA MOGELIJKHEDEN VOOR ICT-PROJECT

Nieuwsbrief van de Stichting BESTUURSLID BEKIJKT IN NDIZA MOGELIJKHEDEN VOOR ICT-PROJECT UMUBANO Nieuwsbrief van de Stichting Samenwerking Wageningen-Ndiza Nummer 107 September 2008 BESTUURSLID BEKIJKT IN NDIZA MOGELIJKHEDEN VOOR ICT-PROJECT Half juli heeft Egbert Hoving van de Stichting Wageningen-Ndiza,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Schoolbestuur baha i-school Bofokule

Schoolbestuur baha i-school Bofokule Nieuwsbrief September 2013 Schoolbestuur baha i-school Bofokule Bofokule nieuwsbrief September 2013 Nieuws uit het binnenland van Suriname De brief aan FHF Paramaribo, 31 augustus 2013 Brief gezonden aan

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Groenkracht Beleidsplan

Groenkracht Beleidsplan Groenkracht Beleidsplan De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de mogelijkheden van duurzaam voedsel

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van de dienstverlening in 53 gezondheidscentra en 4 ziekenhuizen (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-3;def;gezondheidscentra-Congo

Nadere informatie

Project Koffie Wasstation Rwanda.

Project Koffie Wasstation Rwanda. Project Koffie Wasstation Rwanda. Het project is uitgevoerd op initiatief van de vrouwen coöperatie in Rwanda: ABATERANINKUNGA. In Nederland is dit project ondersteund door de Stichting Afrika 2007 Zwolle

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE!

ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! ZEG NEE TEGEN EBOLA. KOM IN ACTIE! SCHOLEN IN ACTIE TEGEN DE EBOLA-RAMP! INSTRUCTIE LESMATERIAAL U heeft het vast al voorbij zien komen op het nieuws: ebola. Het raakt zoveel mensen in West-Afrika. Zoveel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Het project waar wij als kunstenaars voor gaan schilderen

Het project waar wij als kunstenaars voor gaan schilderen Aan: Jos Soons Van: Dianne Lugard namens 4 van haar mede soroptimistegenoten. Ria Wigt, Denise van Reede, Helma Nijssen, Floor de Jager Datum: 30 augustus 2009 Het project waar wij als kunstenaars voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011 STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda

Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda. Samenvatting projectvoorstel. Kinderen in Pader, Noord Uganda Uganda Investeren in werkgelegenheid in Pader, Noord Uganda Samenvatting projectvoorstel Kinderen in Pader, Noord Uganda Uitvoerende organisatie: Verantwoordelijk manager: Uitvoeringsperiode: Locatie:

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Eerste verjaardag Stichting WATER

Eerste verjaardag Stichting WATER 1 November 2008 Tweede nieuwsbrief Eerste verjaardag Stichting WATER Een jaar geleden zaten een tweetal leden van onze vriendengroep bij de notaris en de oprichting van de Stichting WATER werd een feit.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Famia Plania gaat al halve eeuw met de tijd mee zaterdag, 24 oktober 2015 00:00

Famia Plania gaat al halve eeuw met de tijd mee zaterdag, 24 oktober 2015 00:00 Vijftig jaar gezinsplanning! De Stichting Famia Plania vierde dit gouden jubileum op 1 oktober. Al een halve eeuw geeft de stichting voorlichting en diensten over alles wat met seksualiteit en reproductieve

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2009 1. Helpende handen in Kinshasa (Democratisch Republiek Congo).

NIEUWSBRIEF 2009 1. Helpende handen in Kinshasa (Democratisch Republiek Congo). NIEUWSBRIEF 2009 1 Helpende handen in Kinshasa (Democratisch Republiek Congo). Guy Okamba en Hans Dunsbergen zijn in september 2009 teruggekomen uit Kinshasa. Zij bezochten daar de door de Stichting Congo

Nadere informatie

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels E-panel Met de uitkomsten van de enquête over second opinion Nr. 18 - januari 2011 Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels We weten bijna allemaal

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

door Gerard Heijkoop S tichting O ntwikkelingsw erk L esotho MA lealea

door Gerard Heijkoop S tichting O ntwikkelingsw erk L esotho MA lealea door Gerard Heijkoop S tichting O ntwikkelingsw erk L esotho MA lealea December 2010 De Litsokeleng School is een lagere school, centraal gelegen in de Malealea vallei, voor ongeveer 200 leerlingen uit

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

DHÖN DEN FOUNDATION. Nieuwsbrief. Themanummer medische kliniek: Gaden Jangtse Medicine Buddha s Clinic

DHÖN DEN FOUNDATION. Nieuwsbrief. Themanummer medische kliniek: Gaden Jangtse Medicine Buddha s Clinic Nieuwsbrief Themanummer medische kliniek: Gaden Jangtse Medicine Buddha s Clinic Oproep om mee te helpen het aantal donateurs te vergroten Jaarrekening DhÖn Den Foundation 2006 nummer 6, juni 2007 Geachte

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11

EUROPEES PARLEMENT. Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen. 7 mei 2001 PE /1-11 AMENDEMENTEN 1-11 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen 7 mei 2001 PE 298.117/1-11 AMENDEMENTEN 1-11 ONTWERPADVIES - Evans (PE 298.117) Versnelde actie ter bestrijding van de belangrijkste

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan:

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan: Nummer 2 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Wij

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

New Day Impact Jaarverslag 2012

New Day Impact Jaarverslag 2012 New Day Impact Jaarverslag 2012 Stichting New Day Impact, Vlijtseweg 95, 7317 AE Apeldoorn info@newday-impact.nl www.newday-impact.nl Activiteiten in het jaar 2012 New Day Carecenter Ook in 2012 lag de

Nadere informatie

Joweria staat hier voor een muurschildering die de kinderen van KAYDA samen gemaakt hebben op een van de muren.

Joweria staat hier voor een muurschildering die de kinderen van KAYDA samen gemaakt hebben op een van de muren. Joweria Shadia, 11 jaar oud Ik ontmoette Joweria in augustus 2010 bij de organisatie Katwe Youth Development Association of te wel KAYDA, een partner organisatie van het programma Kinderen in de Knel van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel:

Nieuwsbrief. Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. Mozartstraat LD TIEL Tel: Nieuwsbrief JAARGANG 7 Augustus 2010 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Bouw van een huis voor minmaal 12 ouderloze kinderen en hun verzorgers.

Bouw van een huis voor minmaal 12 ouderloze kinderen en hun verzorgers. Bouw van een huis voor minmaal 12 ouderloze kinderen en hun verzorgers. Op Java zijn 12 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar die onze hulp nodig hebben. Wij willen minimaal deze 12 kinderen

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet

Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Kleine boeren oogsten succes dankzij zaden op krediet Bestemd voor: Wim Klein Nagelvoort, ZWO Ontmoetingskerk te Rijssen Aansluitend bij het thema: voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging Structuur De Internationale Rode Kruisbeweging bestaat uit drie onderdelen: Nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (onder meer het Belgische

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW

De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW De Bibliotheek en Jeugdgezondheidszorg Utrecht: korte lijnen! EEN INTERVIEW Irma: In gesprekken met ouders op het consultatiebureau vraag ik of zij voorlezen aan hun kind. Ik merk dat allochtone ouders,

Nadere informatie

Africa Wood Grow Ltd. Dream about a tree and start with a seed.

Africa Wood Grow Ltd. Dream about a tree and start with a seed. Nieuwsbrief 10 10 juli 2011 Africa Wood Grow Ltd. Dream about a tree and start with a seed. Beste Lezers, AWG doet het goed, over één maand bestaat we al weer een jaar. Een jaar waarin we acht hectare

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2016

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2016 BELEIDSPLAN 2014 t/m 2016 Organisatie: Stichting FO4R Mwanza Malawi Datum: 01-01-2014 Auteur: Mia de Rooij Beleidsplan Stichting FO4R Mwanza Malawi 2014-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Missie en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel.

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel. Beste leerling, Wij vinden het erg leuk dat jij informatie opvraagt, voor het houden van een spreekbeurt over de voedselbank. Met het downloaden van deze toolkit heb je alle benodigde informatie binnen

Nadere informatie

INHOUDELIJK RAPPORT LANDBOUW PROJECT DIAKONESSEN RUBENGERA 2008 DE SCHOLING VAN BOEREN VOOR VERBETERINGEN IN DE LANDBOUW

INHOUDELIJK RAPPORT LANDBOUW PROJECT DIAKONESSEN RUBENGERA 2008 DE SCHOLING VAN BOEREN VOOR VERBETERINGEN IN DE LANDBOUW INHOUDELIJK RAPPORT LANDBOUW PROJECT DIAKONESSEN RUBENGERA 2008 DE SCHOLING VAN BOEREN VOOR VERBETERINGEN IN DE LANDBOUW Met het doel om de kennis te verhogen van de landbouwers/veehouders, hebben wij

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010

Sponsor a Granny Support the Community. Midterm-rapportage 2010 N I E U W S B R I E F Sponsor a Granny Support the Community Ethiopië Midterm-rapportage 2010 Older people in St. Michael s home engaging in income generating activities. Inleiding Ethiopië is een van

Nadere informatie

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu!

Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013. morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente uitwerkingsplan 2012-2013 morgen is nu! Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM) Ommen, juni 2012 1 0 inleiding Voor u ligt een uitwerkingsplan van de Stichting Millenniumgemeente

Nadere informatie

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 22 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag - Basisschool Heiende, Lokeren Geachte directeur en leerkrachten, Geachte burgemeester

Nadere informatie

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Geschreven door Naomi Floor December 2016!1 Inleiding Dit beleidsplan betreft het beleid van het kerkgenootschap Jezus Centrum Nijkerk (JCN). In dit

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe

Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe Goat Value Chain for Food Security 2014-2017 Projectperiode : 1 maart 2014-28 februari 2017 Financiering Heifer Nederland

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Watervoorziening. Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali.

Watervoorziening. Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali. Watervoorziening Onze prioriteit nu is het realiseren van een watervoorziening voor een dorpje in het noorden van Bali. Met deze voorziening zijn een heleboel families geholpen. Het geraamde bedrag is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting IDA Nr. 11 mei 2007

Nieuwsbrief Stichting IDA Nr. 11 mei 2007 Nieuwsbrief Stichting IDA Nr. 11 mei 2007 Aan onze donateurs. Dit is alweer de 11 de nieuwsbrief. Wij informeren u hiermee opnieuw over de ontwikkelingen van de activiteiten van de Stichting IDA. Naast

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie