BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem"

Transcriptie

1 BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem INFOSESSIE AAN KANDIDATEN

2 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht. om het risico op onregelmatige kandidaat-stellingen te beperken 2

3 Punten op agenda 1) Inleiding en voorwerp van de opdracht 2) ICT bestaande situatie 3) Procedure OO en verloop 4) Selectieregels 5) Indicatieve planning 6) Vragen / antwoorden 3

4 I. INTRODUCTIE EN VOORWERP VAN DE OPDRACHT Belgische Technische Cooperatie = naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Exclusieve bevoegdheid inzake uitvoering van ontwikkelingssamenwerking voor de Belgische Staat 200 ontwikkelingsprojecten in 18 partnerlanden 4

5 I. INTRODUCTIE EN VOORWERP VAN OPDRACHT( VERVOLG) Context: BTC wil de 200 projecten, 18 representaties en hoofdzetel voorzien van een geïntegreerd informatiesysteem, dat volgende componenten bevat : Een enterprise transactioneel systeem Een project management systeem (of als onderdeel van het enterprise transactioneel systeem, zie verder) Een document management systeem Een samenwerkingsplatform (collaborative platform) Een Business Intelligence (BI) systeem 5

6 I. INTRODUCTIE EN VOORWERP VAN OPDRACHT (VERVOLG) Deze overheidsopdracht beperkt zich tot het enterprise transactioneel systeem, eventueel aangevuld met een project management systeem (indien dit deel uitmaakt van het softwarepakket dat wordt aangeboden) Het enterprise transactioneel systeem voorziet volgende modules : Human resources management Financial management Purchasing Logistics Relationship management Project management 6

7 I. INTRODUCTIE EN VOORWERP VAN OPDRACHT( VERVOLG) De vaste schijf omvat twee onderdelen : de uitwerking van een prototype en een eerste implementatiefase. Bij de uitwerking van het prototype wordt eerst een globaal ontwerp van het toekomstige enterprise transactioneel systeem gemaakt (volledige scope). Dit ontwerp wordt omgezet naar een eerste testversie van het systeem (het prototype), dat de belangrijkste componenten en een aantal testgegevens bevat, maar niet alle processen en functionaliteiten voorziet, noch alle kwaliteitsvereisten. De bedoeling is om, in een relatief beperkte tijdsspanne en zonder zware investeringen, een zicht te krijgen op de basiswerking van het systeem de haalbaarheid van het implementatieproject te evalueren buy-in van een aantal key users te creëren 7

8 I. INTRODUCTIE EN VOORWERP VAN OPDRACHT( VERVOLG) Na het prototype gaat de eerste implementatiefase van start, die de volgende submodules binnen de module HR management omvat, van design tot en met de roll-out (inclusief data migratie) : HR Master Data (HR-01) HR Recruitment and Selection (HR-03) HR Contract (HR-04) HR Payroll (HR-05) : het gaat om voorbereiding van de salarisberekeningen, geen interfacing met sociaal secretariaat of externe systemen in deze fase HR Availability management and calendars (HR-06) HR Time sheet (HR-07) HR Training (HR-08) 8

9 I. INTRODUCTIE EN VOORWERP VAN OPDRACHT( VERVOLG) De voorwaardelijke schijven bevatten alle andere submodules die niet in de vaste schijf zijn opgenomen : - Human resources management : de 2 submodules die niet in de vaste schijf zijn opgenomen - Financial management (9 submodules) - Purchasing (7 submodules) - Logistics (3 submodules) - Relationship management (3 submodules) Optioneel : Project management (10 submodules) 9

10 I. INTRODUCTIE EN VOORWERP VAN OPDRACHT( VERVOLG) Het voorwerp van deze opdracht wordt verder in detail toegelicht in de oproep tot kandidatuurstelling met de beschrijving van - De algemene werkingsprincipes van het nieuwe informatiesysteem (cf. I.2.1 General operating principles ) - De toekomstige software architectuur (cf. I.2.2 Applications architecture ) - De mogelijke scenarios (cf. I.2.3 Scenarios ) - De technische context (cf. I.2.4 The technical context ) 10

11 II. ICT BESTAANDE SITUATIE 11

12 External HQ Level S.I. BTC HR SD Works HR Expats BIS Datawarehouse Damino Scholarship Dynamics NAV FIT HQ PITWEB CMS DRUPAL Infocycle Bank Account Tool Aris REP Level Dynamics NAVIREP FIT RR Project Level FIT 12

13 HQ Level HR SD Works S.I. BTC BIS Datawarehouse HR Expats Bank Account Tool Dynamics NAV FIT HQ REP Level Damino Scholarship Infocycle Dynamics NAVIREP Aris FIT RR PITWEB CMS DRUPAL Project Level FIT 13

14 Dynamics NAV & FIT HQ Level Dynamics NAV S.I. BTC (4) (5) (6) FIT HQ FTP server (3) HQ Storage Internet (3) REP Level Dynamics NAVIREP (2) FIT RR (1) Project Level (1) Export project expenses in a Filemaker format (2) Export project expenses in a Filemaker format & XML format (3) Send, receive XML files between HQ and REP level via the FTP server (4) Send, receive XML files between HQ and REP level via the FTP server (5) Place the project expenses received in a Filemaker format on a data server (6) Retrieve the project expenses in a Filemaker format and consolidate the data into the FIT HQ FIT 14

15 DAMINO Scholarships HQ Level S.I. BTC BIS Datawarehouse (1) (2) (3) (4) (5) Scholarships Officer Damino PITWEB Dynamics NAV Internet Accountant REP Level (6) Dynamics NAVIREP Scholarships Officer Accountant (1) Export scholarships data (2) Read accounting entries (3) Export accounting entries (4) Import scholarships data (5) Export Projects data (6) Send and receive accounting entries 15

16 S.I. BTC Datawarehouse BIS HR Persons Financial Projects BIS LDAP SDWORX ETL TALEND Active Directory Mercury Mail Server HR Expats Dynamics NAV PITWEB 16

17 Who is Who S.I. BTC External HQ Level HR SD Works (1) BIS (Datawarehouse) / HR PERSONS BIS LDAP (5) (2) (3) (4) Active Directory server HR Expats Intranet.btcctb.org (DRUPAL) Mercury Mail Server Internet (1) Import with ETL TALEND HR Headquarter data (2) Import with ETL TALEND HR Expatriate data (3) Import from DRUPAL HR local data, encoded by the HR local focal point (4) Publish the Who is Who into intranet.btcctb.org (5) Import data from the Active Directory and the Mercury Mail server REP Level HR Local Focal point 17

18 Financial reporting Datawarehouse S.I. BTC HQ Level Dynamics NAV FIT HQ PITWEB Datawarehouse Controlling MS SQL Server Crystal Reports Excel files 18

19 III. PROCEDURE Onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking (BDA + JOUE) Artikel 26 2, 3 van de wet : dienst van die aard is dat de specificaties van de opdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen bepaald worden om de opdracht volgens de procedure van aanbesteding of offerteaanvraag te gunnen 19

20 III. PROCEDURE (VERVOLG) Procedure in drie fases A) Selectie van kandidaten (tussen 3 en 7) B) Verzending van het bijzonder bestek naar de geselecteerde kandidaten en ontvangst van de offertes C) Onderhandelingen Gunning aan de inschrijver met de offerte die als meest voordelige wordt beschouwd op grond van de gunningscriteria 20

21 IV. SELECTIE I. Persoonlijke situatie van de kandidaat (Art. 61 KB ) Impliciete verklaring op eer Door het feit zelf van deelname aan deze procedure verklaart de kandidaat, evenals zijn eventuele partners, dat zij zich niet bevinden in een van de situaties van uitsluiting bedoeld in artikel 61 van het KB van Voor de geselecteerde kandidaten : nakijken van de verklaring Buitenlandse kandidaten en hun eventuele partners die personeel tewerkstellen dat niet is onderworpen aan de regelgeving inzake Belgische sociale zekerheid dienen bij hun offerte het bewijs te voegen dat zijn hun verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepaling van het land waar zij gevestigd zijn. 21

22 IV. SELECTIE (VERVOLG) II. Financiële capaciteit (Art KB ) Verklaring op eer : Totaal omzet boven btw inbegrepen (elk jaar ) Indien er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt de kandidaat niet geselecteerd 22

23 IV. SELECTIE (VERVOLG) III. Technische bekwaamheid Ervaring en tools (40 punten) Aan te geven in welke mate men over de nodige ervaring en tools (software) beschikt om deze opdracht te kunnen uitvoeren (geïmplementeerd tijdens de voorbije drie jaar), aan de hand van de vragenlijst in bijlage II. Ervaring dient te worden aangetoond in minstens 60 % van de opgegeven submodules. Hierbij moet uitdrukkelijk rekening gehouden worden met : - de mogelijke scenario s (I.2.3) - de technische context (I.2.4) - de nood aan integratie met bestaande en toekomstige systemen, zowel intern als bij haar partners. 23

24 IV. SELECTIE (VERVOLG) III. Technische bekwaamheid Referenties (30 punten) Beschrijving te geven van drie recente referentieprojecten (max. 5 pagina s A4 per referentieproject) die deze ervaring aantonen, en die het best (kwalitatief) en het meest volledig (scope) beantwoorden aan de kenmerken die in de : algemene werkingspricipes van het nieuwe IT system (cf. I.2.1 General operating principles ) toekomstige software architectuur (cf. I.2.2 Applications architecture ) verschillende scenarios (cf. I.2.3 Scenarios ) technische context (cf. I.2.4 Technical context ) Elk van de drie referenties moet betrekking hebben op de implementatie van een enterprise transactioneel systeem die werd uitgevoerd in de 3 jaren voorafgaand aan deze publicatie. Hiermee wordt bedoeld dat het project dat als referentie wordt gegeven volledig geïmplementeerd is op het moment van de indiening van het kandidaatdossier. Elk van de referenties moet een bedrag van minimum zbtw en minimaal 100 eindgebruikers betreffen. 24

25 IV. SELECTIE (VERVOLG) III. Technische bekwaamheid Voorgesteld team (30 punten) Kandidaten worden gevraagd om een beschrijving te geven van de profielen en de bijhorende CV s van het technische team dat het project zal uitvoeren, evenals van de back-ups bij vertrek of onbeschikbaarheid van deze personen. Het team moet minimum bestaan uit een project manager, een functioneel profiel en een technisch profiel. Elk lid van het team en de back-ups moet over minimum drie jaar relevante ervaring beschikken, tweetalig Nederlands Frans zijn en over een zeer goede kennis van het Engels beschikken. Kandidaten worden gevraagd aan te duiden of het eigen personeelsleden zijn dan wel ingehuurde krachten betreft. De kandidaat geeft dus een omschrijving op van het gedeelte van de opdracht dat hij desgevallend in onderaanneming aan een derde zal geven. 25

26 IV. SELECTIE (VERVOLG) III. Technische bekwaamheid Selectie Consequenties voor de evaluatie van de referenties Klassering van de kandidaten in functie van de scores die zijn toegekend door BTC Selectie van minstens 3 en max. 7 beste geklasseerde kandidaten uitnodigen om een offerte in te dienen op basis van het bijzonder bestek niet-geselecteerde kandidaten ontvangen een gedetailleerde gemotiveerde beslissing 26

27 IV. SELECTIE (VERVOLG) Samenstelling van het kandidaatdossier Identificatieformulier + overeenkomst van deze tijdelijke vereniging en/of uitbesteding toe te voegen met vermelding van de verschillende betrokkenen partners + documenten die de handtekeningbevoegdheid aantonen (de statuten van de onderneming en het uittreksel van het Belgisch Staatsblad als mandaat => volmacht) 27

28 IV. SELECTIE (VERVOLG) Samenstelling van het kandidaatdossier (vervolg) Een beschrijving te geven van de profielen en de bijhorende CV s van de leden die het hele project zullen uitvoeren, evenals van de back-ups. Het deel van de opdracht dat de kandidaat desgevallend in onderaanneming zal geven De verklaring op eer waaruit blijkt dat de totale omzet van de kandidaat voor de drie jaar die voorafgaan aan deze publicatie boven btw inbegrepen ligt; De ingevulde Vragenlijst i.v.m. de relevante ervaring en tools (bijlage II); Een presentatienota van drie referentieprojecten (maximum vijf A4-pagina's per referentieproject); 28

29 IV. SELECTIE (VERVOLG) DEADLINE EN WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING Tegen ten laatste Per post verzonden, ofwel ingediend op de kantoren van BTC Twee exemplaren (1 origineel en 1 kopie) PDF-versie via 29

30 V. INDICATIEVE PLANNING VOOR GUNNING 1. Publicatie (zending) : Infosessie voor kandidaten : Kandidaatstelling indienen : Zending van beslissing (max 7) + bestek: september 2013 (40 dagen om offertes in te dienen) 5. Evaluatie van offertes + onderhandelingen: november december Gunning: eind december

31 Vragen? BTC zal antwoorden geven door een rechtzetting te publiceren via de officiële kanalen 31

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF. 2008.0281

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF. 2008.0281 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PERSONEEL EN ORGANISATIE Brussel, 27 februari 2009 correspondentieadres Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Kunstlaan 19H bus 2, 1000 BRUSSEL Nationale School

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax 1/ 12 BE001 03/06/2015 - BDA nummer: 2015-514269 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie