Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg RA Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicecatalogus VUW. Werkplekdienstverlening. Informatiseringsgroep Universiteit Leiden. Snelliusgebouw Niels Bohrweg 1 2300 RA Leiden"

Transcriptie

1 Servicecatalogus VUW Werkplekdienstverlening Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Snelliusgebouw Niels Bohrweg RA Leiden April 2007

2 Documentbeheer Document Versie Datum Aangepast Status Auteur(s) VUW Service Catalogus Eerste concept Concept Harry van Nierop VUW Service Catalogus Aanvullingen Nell, Diana, Charles Concept Harry van Nierop VUW Service Catalogus Aanvulling inleiding Diana Concept Harry van Nierop VUW Service Catalogus Aanvullingen Diana + procedures geïntegreerd Concept Harry van Nierop VUW Service Catalogus Aanvullingen ontwikkelteam Concept Harry van Nierop VUW Service Catalogus Aanvullingen CAB-leden Concept Harry van Nierop VUW Service Catalogus Vaststelling in CAB VUW Definitief Harry van Nierop VUW Service Catalogus Toevoeging dienstomschrijving Leiden University Wireless Access Definitief Harry van Nierop

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding VUW, uitgangspunten van de dienstverlening Persoonlijke virtuele werkplekomgeving Fysieke werkplekomgeving Publieke werkplekomgevingen voor zelfstudie en onderwijs VUW desktop omgevingen Opbouw van de servicecatalogus Leeswijzer servicecatalogus Diensten voor de Virtuele Werkplekomgeving Exchangediensten ( en agenda) Programmatuur Gegevensopslag Printen Telefoneren Toegangsfuncties voor de persoonlijke VUW-omgeving Diensten voor de Fysieke Werkplekomgeving Werkpleksystemen Randapparatuur Pda s en Smartphones (alleen voor medewerkers) Telefoontoestellen Netwerkaansluitingen Leiden University Wireless Access Gebruikersondersteuning Beveiliging van de VUW-omgeving Netwerkbeveiliging Serverbeveiliging Beveiliging van gegevens Anti virus, spyware en spam beveiliging Serviceniveau van de dienstverlening Beschikbaarheid van de VUW-voorzieningen Reactie- en hersteltijden voor gemelde incidenten Servicewindow Onderhoud Calamiteiten Betrouwbaarheid Capaciteit Servicemanagement & functioneel beheer Rapportages Wijzigingen... 34

4 1 Inleiding Voor u ligt de geheel vernieuwde VUW Servicecatalogus. Onderwerp van deze catalogus is de nieuwe versie van de universitaire medewerkers- en studentenwerkplek, ook wel bekend onder de naam VUW2 werkplek. Voor de I-groep is werkplekdienstverlening inmiddels bekend terrein. De ervaringen die we de afgelopen jaren op dit gebied hebben opgebouwd, hebben we kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van de nieuwe versie van deze universitaire werkplek. Flexibiliteit en betrouwbaarheid De belangrijkste kenmerken van de vernieuwde VUW werkplek zijn flexibiliteit en betrouwbaarheid. We kunnen meerdere typen werkplekomgevingen aanbieden die zijn toegespitst op diverse soorten gebruikers. In hoofdstuk 2 is dit uitgangspunt verder uitgewerkt. Daarnaast is betrouwbaarheid een essentieel onderdeel van de moderne werkplek. Een toepassing als bijvoorbeeld is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een onmisbare bedrijfsfunctie. Flexibiliteit van de werkplek gaat in sommige gevallen ten koste van de betrouwbaarheid. De mogelijkheid om zelf software te installeren is hier een goed voorbeeld van. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat we met de nieuwe VUW werkplekken een omgeving hebben gecreëerd waarbij beide elementen betrouwbaarheid en flexibiliteit in balans zijn. In het teken van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering Deze VUW Servicecatalogus is opgesteld voor directeuren, informatiemanagers en functioneel beheerders van de faculteiten en centrale eenheden van de Universiteit Leiden. Omdat medewerkers en studenten uiteindelijk de gebruikers van de in deze catalogus beschreven diensten zijn, hebben we zoveel mogelijk proberen duidelijk te maken wat de dienst voor hen oplevert. De werkplekvoorzieningen staan immers ten dienste van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Inspelen op veranderende wensen en behoeften Bij de ontwikkeling van de VUW dienstverlening onderhoudt de I-groep nauw contact met de vertegenwoordigers van de afnemers van de werkplekdiensten. Deze functioneel beheerders, ict contactpersonen en informatiemanagers zijn namelijk de aangewezen personen om de wensen en behoeften van de gebruikers te kanaliseren en te definiëren. Zonder input van deze aanspreekpunten zou het voor de I- groep niet mogelijk zijn geweest om te komen tot een juiste bijsturing van de producten. Verbeteringen in functies en diensten Ten opzichte van het huidige VUW zijn diverse veranderingen doorgevoerd die uiteindelijk tot doel hebben een betere prijs-prestatie verhouding voor de VUW werkplek te realiseren. Bij de ontwikkeling van VUW2 zijn in dit kader de volgende kwaliteitsverbeteringen voor zowel eindgebruikers als de functionele en technische beheerorganisatie doorgevoerd. Self-services voor de gebruikers Via selfservice wordt de zelfredzaamheid van gebruikers in VUW2 verhoogd. Zonder tussenkomst van de I- groep kan men zelf een aantal wijzigingen aanbrengen en herstelacties uitvoeren. Gebruikers kunnen zelfstandig de VUW omgeving opnieuw uitrollen op een VUW werkplek, in geval van verhuizing naar een andere fysieke VUW werkplek of het in ongerede raken van de omgeving. Voordeel voor de gebruikers is dat zij snel kunnen worden geholpen (ook buiten kantoortijden) en op het moment dat het hen uitkomt. Voor de beheerorganisatie bespaart het tijd. Meer incidenten kunnen worden afgehandeld in de 1e lijn Wanneer gebruikers toch een beroep op hulp van de I-groep moeten doen, is het in hun belang dat zoveel mogelijk vragen en problemen direct door de helpdesk kunnen worden afgehandeld en niet hoeven te worden doorgestuurd naar ICT medewerkers in de 2e lijn. In VUW2 beschikt de Helpdesk over tools waardoor ongeveer 20% meer incidenten direct aan de telefoon kunnen worden afgehandeld. De gebruiker wordt daarmee sneller geholpen. Pagina 4 van 35

5 Minder handmatige aanpassingen Waar in VUW vaak nog veel handwerk te pas kwam aan het instellen van een account, zijn in VUW tools ingezet, die dit werk op een geautomatiseerde wijze uitvoeren. Niet alleen de accountgegevens van studenten, maar ook die van medewerkers worden nu via de ULCN Metadirectory aangeleverd. Ook hierdoor worden gebruikers sneller bediend, terwijl het de beheerorganisatie minder inspanning kost. Proactieve bewaking van de services (7 x 24 uur) De tools om de systeemprocessen te bewaken zijn in VUW aanzienlijk verbeterd. Hierdoor kan in toenemende mate proactief worden gereageerd op technische storingen in de ICT-omgeving. De monitoring tools signaleren ook buiten kantoortijden (dreigende) verstoringen, waarna dienstdoend beheer ook s avonds en in de weekenden in actie komt om eventuele verstoringen in de VUW-omgeving te herstellen. Verhoogde toekomstvastheid van de omgeving De I-groep is voor de ontwikkeling van VUW2 een samenwerking aangegaan met Getronics Pink Roccade (GPR). Via deze samenwerking profiteert de I-groep van de kennis en ontwikkelde producten die binnen dit wereldwijd opererende bedrijf aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor het huidige VUW2, als voor de opvolger die in de komende jaren wordt ontwikkeld op basis van de nieuwste versie van Windows (Vista). Balans tussen betrouwbaarheid en flexibiliteit van de omgeving Binnen de universitaire omgeving is het altijd lastig om een optimale balans te vinden tussen veiligheid en betrouwbaarheid van de werkplekomgeving (maximale beschikbaarheid van alle diensten) en de flexibiliteit (zelf software kunnen installeren met grote risico s op verstoringen). In VUW-2 is ervoor gezorgd dat elke soort computergebruik voor diverse doelgroepen kan worden gefaciliteerd. Nieuwe versies van applicaties Van de basis Office-applicaties en tools worden nieuwere versies ter beschikking gesteld. Voorts is een aanzienlijk aantal nieuwe (hulp)programma s toegevoegd aan de omgeving. De belangrijkste extra applicatie in de basisomgeving is MS Office Communicator (de zakelijke editie van de MSN-Messenger). Verbeterde faciliteiten voor online samenwerking en social networking Met behulp van MS Office Communicator kunnen studenten en medewerkers met elkaar en onderling communiceren, waar gewenst met beeld en geluid. Voorts kunnen studenten en medewerkers eenvoudig bestandsmappen met elkaar delen, los van het organisatieonderdeel waartoe men behoort. Ook kunnen medewerkers in de nieuwe situatie inloggen op de publieke werkplekken in de bibliotheken en studiezalen, waarbij zij hun persoonlijke VUW-omgeving ter beschikking krijgen. Brede taalondersteuning in de basisomgeving Niet alleen bij de faculteit der Letteren wordt gebruik gemaakt van andere talen en schriftsoorten. De faciliteiten voor complete taalondersteuning (schriftsoorten, toetsenborddefinities en spellingcontrole) maken onderdeel uit van de basisomgeving voor alle studenten en medewerkers. Verbeterde faciliteiten voor toegang tot de voorzieningen De voorzieningen om met eigen apparatuur- op de campus, alsook vanaf huis, een congres, of werkplek in het buitenland gebruik te maken van de VUW voorzieningen zijn aanzienlijk verbeterd. Er zijn aanvullend voorbereidingen getroffen om in publieke ruimtes (studiezalen, kantines, collegezalen e.d.) draadloze toegang te krijgen met zelf meegebrachte apparatuur. Verlaagde kosten per werkplek Last but not least zijn de kosten van de VUW werkplek gedaald, ondanks de toegenomen functionaliteit en kwaliteit. Wij wensen u veel genoegen met de nieuwe VUW werkplek! Website: Pagina 5 van 35

6 2 VUW, uitgangspunten van de dienstverlening 2.1 Persoonlijke virtuele werkplekomgeving Onafhankelijk van hardware en locatie In de VUW omgeving is het virtuele gedeelte van de werkplekomgeving (de desktop met alle applicaties, bestandsopslag en toegang tot randapparatuur) zoveel mogelijk onafhankelijk gemaakt van de hardware. Dit maakt de VUW-omgeving zeer flexibel. Gebruikers kunnen er ook thuis mee aan het werk, op notebooks met een draadloze netwerkverbinding, maar ook via apparatuur met andere operating systemen dan Windows, zoals Apple Macintosh en Linux. Tevens zijn functies aanwezig waarmee mobiele devices (zoals smartphones, pda s en notebooks) op het gebied van en agenda gegevens kunnen synchroniseren met de universitaire Exchange-omgeving. VUW virtuele werkplekomgeving VUW fysieke werkplekomgeving Windows Mac Linux managed werkplek semi managed werkplek self managed apparatuur Naast de persoonlijke virtuele werkplekomgeving die elk gebruiker ter beschikking heeft, levert de I-groep ook diensten die betrekking hebben op de fysieke werkplekken. Zo wordt de persoonlijke VUW omgeving via publiek toegankelijke terminals en pc s in bibliotheken, onderwijsruimtes en studiezalen aangeboden aan studenten en medewerkers. Voor medewerkers geldt aanvullend dat zij gebruik kunnen maken van fysieke werkplekken die aanwezig zijn in werkkamers. Applicaties volgen de gebruiker De applicaties die de gebruikers ontvangen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: BASIS applicaties (voor alle medewerkers en studenten) BASIS+ applicaties (voor specifieke groepen maar universiteitsbreed) SELECT applicaties (voor selecte groepen binnen een organisatie-eenheid) Pagina 6 van 35

7 De applicaties kunnen vervolgens op drie manieren worden aangeboden, web based, server based en lokaal op de pc. Webtoepassingen zijn via een webbrowser (Internet Explorer) overal vandaan en altijd beschikbaar via het publieke internet. Voorbeelden van webapplicaties zijn Outlook Webaccess en Blackboard. Webapplicaties Server Based Computing BASIS OMGEVING Lokale applicaties De meerderheid van de applicaties is (nog) niet in een webbased variant beschikbaar, maar wordt in de vorm van een zogenaamde client aangeboden. Voor deze toepassingen geldt dat deze tenzij dit technisch niet mogelijk of wenselijk is- server based worden aangeboden. Deze applicaties worden niet fysiek op de harde schijf van een pc geïnstalleerd, maar worden aangeroepen vanaf een server. Voordeel is dat deze applicaties ook beschikbaar zijn vanaf andere fysieke locaties dan de eigen pc op het werk. Voor de studenten geldt dat alle applicaties op deze wijze worden aangeboden. Tot slot zijn er applicaties die om technische of performance redenen niet optimaal via een server kunnen worden aangeboden. Dit gaat om een zeer beperkt aantal toepassingen en deze worden lokaal op de pc geïnstalleerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor specifieke Apple Macintosh applicaties, die niet in een Windows omgeving functioneren. Voorts is het zo dat alle basisapplicaties voor medewerkers naast dat deze server based beschikbaar zijn ook lokaal op een windows pc worden geïnstalleerd. De belangrijkste reden daarvoor heeft te maken met performance en kosten. Het betreft de meest breed en frequent gebruikte toepassingen en het is daardoor het meest efficiënt om de capaciteit van de pc (in plaats van die van vele servers) te gebruiken om deze toepassingen te laten functioneren. Met deze flexibele en kosteneffectieve opzet wordt ervoor gezorgd dat het volgende principe kan worden gehanteerd: Applicaties volgen de gebruiker. Het maakt dus niet uit waar iemand aan het werk is: op de eigen werkplek op kantoor, op de pc van iemand anders, een notebook, een pc thuis of een werkplek bij een andere universiteit. De toepassingen die men nodig heeft, zijn altijd beschikbaar en afhankelijk van de fysieke locatie worden deze serverbased of lokaal aangeboden. Ook de bijbehorende opslagruimte voor bestanden dan wel printfuncties zijn altijd beschikbaar. Van een beperkt aantal applicaties is vastgesteld dat het niet wenselijk is dat gebruikers daarmee ook thuis kunnen werken (bv. de SAP client). In die situatie geldt dat de applicatie alleen beschikbaar is als men zich fysiek op de campus van de universiteit bevindt. Wie welke toepassingen nodig heeft wordt vastgelegd in een persoonlijk gebruikersprofiel, dat is gekoppeld aan iemands inlog account. Iedereen ontvangt daarmee dezelfde basisapplicaties in de virtuele werkplekomgeving, maar -afhankelijk van de rol in de organisatie- aanvullend een aantal doelgroepspecifieke en organisatiespecifieke toepassingen. Dit geldt zowel voor de medewerkers als de studenten. Pagina 7 van 35

8 2.2 Fysieke werkplekomgeving Managed, semi-managed en self-managed De individuele virtuele werkplekomgeving van elke gebruiker kan vanaf elke willekeurige fysieke werkplek worden benaderd. De locatie of het operating systeem van de fysieke werkplek is daarbij niet van belang. Om de beschikbaarheid van de toegang tot de virtuele werkplekomgeving te garanderen, is het echter noodzakelijk dat de fysieke werkplek adequaat is ingericht en veilig functioneert. F12 Computers (met Windows) in studiezalen, onderwijsruimtes en werkkamers managed Computers (met Windows) in werkkamers en onderwijsruimtes met hele specifieke programmatuur of kortdurend gebruik van programmatuur semi managed F12 flexibiliteit betrouwbaarheid Computers met andere Operating Systems dan Windows, privé computers, computers voor experimentele doeleinden self managed Managed pc s Om hoge beschikbaarheid te kunnen garanderen van de werkpleksystemen die op de universiteit worden gebruikt door studenten en medewerkers, draagt de I-groep zorg voor inrichting en de goede werking ervan. Dit zijn de zogenaamde managed pc s. Gebruikers kunnen op deze computers zelf geen software installeren. De computers worden dagelijks op afstand voorzien van alle benodigde (beveiligings)updates. Eventuele hardwarestoringen worden door de I- groep snel verholpen. Doelgroep voor gebruik van deze werkpleksystemen zijn medewerkers die reguliere onderwijs-, onderzoek en kantoorwerkzaamheden verrichten en die voor hun werk in hoge mate afhankelijk zijn van een goed functionerende werkplek. Ook de zelfstudiewerkplekken voor de studenten behoren tot deze categorie. Semi managed pc s In uitzonderingsgevallen is het noodzakelijk om op bepaalde pc s lokaal software te (laten) installeren door de I-groep of de gebruiker in de gelegenheid te stellen dit zelf te doen. Bij de semi-managed variant van de werkplekomgeving wordt de beveiliging op software-installatie even van de pc wordt gehaald en na afloop van de installatie van software weer ingeschakeld. Dit zal worden toegepast voor specialistische programmatuur die door een zeer kleine groep medewerkers wordt gebruikt, of programmatuur die maar voor een korte periode beschikbaar hoeft te zijn. Voor de rest gelden dezelfde serviceniveaus als voor de managed pc s. Self managed pc s De derde categorie betreft alle computers waarover de gebruikers zelf het beheer voeren. Dit kunnen pc s en Mac s zijn die fysiek wel door de I-groep worden beheerd, tot aan pc s bij medewerkers thuis en notebooks die worden meegenomen en binnen de universiteit worden gebruikt. Vanaf deze computers kan men de persoonlijke virtuele werkplekomgeving gebruiken, maar de gebruiker zorgt zelf voor alle lokaal geïnstalleerde programmatuur, alsook het up-to-date zijn van de beveiliging. De F12 zelfherstel service De (semi)managed pc s zijn voorzien van een zelfherstel service. Dat betekent dat een gebruiker via de F12 toets de pc opnieuw kan uitrollen. Dit is zinvol wanneer men permanent naar een andere fysieke werkplek verhuist, of wanneer de pc door een storing in ongerede is geraakt. Naast de basisprogrammatuur, wordt ook alle eventueel lokaal te installeren specifieke programmatuur, met uitzondering van zelf geïnstalleerde lokale software, teruggezet op de pc. Dit proces duurt ongeveer 45 minuten. Pagina 8 van 35

9 Onderzoeksnetwerk Tenslotte willen we in dit kader ook de mogelijkheid melden een onderzoeksnetwerk aan te vragen. Hierbij wordt een Vlan of subnet aangeboden, apart van de VUW netwerkomgeving. Binnen deze zelf beheerde netwerkomgeving kunnen self managed werkplekken en servers worden ingezet. Onder de naam Net2Locatie wordt deze dienst door de afdeling Facilities van de I-groep aangeboden. 2.3 Publieke werkplekomgevingen voor zelfstudie en onderwijs Er zijn twee specifieke werkplekomgevingen, die toegankelijk zijn voor alle studenten en medewerkers: de zelfstudiewerkplekken in bijvoorbeeld UB en KOG en de Onderwijsomgevingen, zoals bijvoorbeeld bij Letteren. Voor zelfstudiewerkplekken is het gebruik van terminals met applicaties puur op basis van Citrix de meest robuuste en stabiele oplossing. De Terminal moet gezien worden als een Managed werkplek. Deze oplossing wordt gebruikt in het KOG en UB. Niet alleen studenten kunnen op deze werkplekken terecht, maar ook universitaire medewerkers en bepaalde gasten (zoals bibliotheekpashouders). Onderwijswerkplekken verschillen van zelfstudie werkplekken in de zin van het gebruik van aanvullende specifieke onderwijsgerelateerde applicaties. De onderwijswerkplekken zijn managed pc s waarop met name multimediale applicaties, waarin beeld en geluid van belang zijn, lokaal worden aangeboden. Dit laatste gebeurt omdat dergelijke applicaties in een serverbased omgeving niet optimaal functioneren. 2.4 VUW desktop omgevingen De virtuele werkplekomgeving presenteert zich aan de gebruiker via het beeldscherm. Wanneer men als medewerker op de universiteit gebruik maakt van een (semi)managed werkplek presenteert deze omgeving zich als de vertrouwde Windows Desktop. Pagina 9 van 35

10 De presentatie van de virtuele omgeving is webgeoriënteerd voor de zelfstudiewerkplekken van studenten, alsook voor de omgeving die medewerkers gebruiken als zij zich achter een self-managed werkplek op de universiteit, thuis of elders bevinden. Verschil met de desktop presentatie is dat men zelf geen iconen kan toevoegen. Deze omgeving ziet er als volgt uit. Alle applicaties uit deze omgeving worden webbased of serverbased aangeboden. De gebruiker heeft op de fysieke werkplek (pc thuis, notebook, e.d) zelf een desktop omgeving van Windows, Apple Macintosh of Linux actief. Wanneer men vanuit de Remote VUW webpagina een applicatie start, gedraagt deze zich alsof het een applicatie is binnen de eigen lokale desktop omgeving. Dit is het principe van seemless applicaties. Deze integreren letterlijk naadloos met de lokale omgeving van de gebruiker. Kenmerkend voor het opstarten van serverapplicaties is het Citrix Metaframe scherm. Bij het opstarten van een applicatie op de server wordt een aantal controles uitgevoerd, waaronder of de gebruiker gerechtigd is om de applicatie te gebruiken. Het opstarten van een server applicatie duurt hierdoor langer dan bij een locale toepassing het geval is. Daartegenover staat de flexibiliteit om de applicatie overal te kunnen gebruiken. Pagina 10 van 35

11 3 Opbouw van de servicecatalogus 3.1 Leeswijzer servicecatalogus In deze servicecatalogus worden de producten en diensten beschreven die de Informatiseringsgroep levert in het kader van full service werkplekdienstverlening VUW. Er is een onderscheid gemaakt in de volgende dienstengebieden: Diensten voor de virtuele werkplekomgeving Diensten voor de fysieke werkplekomgeving Ondersteunende diensten Beveiliging van de VUW-omgeving Tot slot wordt ook informatie gegeven over: Serviceniveaus voor de dienstverlening Servicemanagement en functioneel beheer Bij de dienstenbeschrijvingen is een indeling aangebracht waarbij voor elk deelproduct de volgende onderwerpen worden beschreven: Welke functionaliteit wordt geboden? Welke keuzemogelijkheden/opties zijn er eventueel? Welke diensten worden geleverd? Welke procedures zijn er eventueel afgesproken rond het leveren van de diensten aan de eindgebruikers? De Servicecatalogus bevat voorts een aantal bijlagen waarin specifieke details zijn opgenomen over beschreven producten en diensten en die aan regelmatige verandering onderhevig zijn, zoals: Tarieven Specificaties van hardware Specificaties van applicaties Voorts is aanvullend op de Servicecatalogus een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) beschikbaar. Hierin worden alle afspraken vastgelegd die betrekking hebben op hoe in de dagelijkse praktijk wordt omgegaan met het aanvragen en uitvoeren van wijzigingen op de VUW-omgeving. In de beschrijving van de diensten en procedures wordt soms verwezen naar de Budgethouder. Hiermee worden degenen bedoeld die namens een organisatie-eenheid de bevoegdheid hebben om mutaties op de omgeving met (potentiële) financiële consequenties te autoriseren. In deze VUW servicecatalogus zijn de standaard VUW diensten en de voornaamste opties beschreven. In sommige gevallen is het tevens mogelijk om maatwerkdiensten af te nemen, bijvoorbeeld ondersteuning van ICT bij evenementen. Tot slot wordt alle aan regelmatige verandering onderhevige informatie over de producten en tarieven in een aparte bijlage weergegeven. Pagina 11 van 35

12 4 Diensten voor de Virtuele Werkplekomgeving 4.1 Exchangediensten ( en agenda) OUTLOOK Outlook 2003 Outlook 2003 is de standaard client programmatuur die wordt gebruikt om de binnen de universitaire Exchange omgeving verzamelde en agendagegevens weer te geven en te bewerken. Met andere VUW gebruikers kunnen functionaliteiten worden gedeeld, zoals agenda s, adresboeken, taken en folders. Na registratie in SAP (medewerkers) of ISIS (studenten) of op termijn GMS (gasten) wordt één account gegenereerd dat toegang geeft tot ULCN en alle aan ULCN gekoppelde diensten waaronder VUW. ULCN vormt daarmee ook de basis van het adres van de gebruiker. FUNCTIONALITEIT adres Outlook Web Access Elke gebruiker heeft een universiteitsbreed gestandaardiseerd adres. De naam van de faculteit of eenheid is hierin opgenomen als subdomein. Bijvoorbeeld: Indien het mailadres van de gebruiker afwijkt van het adres dat vanuit ULCN wordt aangemaakt, wordt het oude mailadres als alias meegenomen v.w.b. inkomende adressering. Uitgaand is het op de ULCN-conventie gebaseerde adres de standaard. Naast het benaderen van mail- en agendagegevens via Outlook 2003, is het mogelijk via een webclient gegevens op te halen vanuit de universitaire Exchange omgeving. Via Outlook Web Access (OWA) kan een gebruiker vanaf een willekeurige locatie waar een webbrowser beschikbaar is, toegang krijgen tot de mail- en agendafuncties. Outlook Mobile Access Dezelfde informatie kan ook via de webbrowser op een PDA of Smartphone worden oproepen met behulp van Outlook Mobile Access. Outlook Mobile Access is een vereenvoudigde versie van Outlook Web Access, aangepast op de beperkte schermgrootte van een PDA. RPC over HTTPS Deze dienst biedt de mogelijkheid om de Outlook gegevens vanuit de universitaire werkplekomgeving te synchroniseren met een Outlook client op locale apparatuur (een notebook, of een pc self managed pc). Op deze wijze kan men ook gebruik maken van Outlook, terwijl men geen verbinding met een netwerk heeft. Op het moment dat weer een internetverbinding beschikbaar is, wordt de informatie tussen de locale en de universitaire omgeving automatisch (tweezijdig) gesynchroniseerd. Deze mogelijkheid biedt vooral uitkomst voor medewerkers die veel reizen en offline mail willen kunnen lezen en voorbereiden. Universitair adresboek Naast de standaard in Outlook aanwezige mogelijkheid om adressen op te zoeken in adreslijsten, wordt ook een apart adresboek aangeboden met alle namen en werkadressen van universitaire medewerkers. Pagina 12 van 35

13 Omvang mailbox De omvang van de boxen is gelimiteerd. Op verzoek van een Budgethouder kunnen grootverbruikers worden toegekend. OPTIES Functionele mailboxen Eén mailbox is onderdeel van het tarief van de standaard werkplek. Voor organisatieonderdelen die in de omgeving als organisatieonderdeel kenbaar moeten zijn in plaats van een aantal individuele personen kunnen zogenaamde functionele mailboxen worden aangevraagd, bv. Een aantal gebruikers heeft via het persoonlijke account op deze wijze toegang tot een gezamenlijke box en agenda. De dienstverlening omvat het aanmaken van en doorvoeren van mutaties op: Mutaties functionele mailboxen distributielijsten groepsfolders Aliassen Bij een complex mailadres wordt het oude mailadres (outgoing) overgenomen. Aliassen ten behoeve van mailaccounts worden uitsluitend aangemaakt conform de binnen ULCN geldende afspraken op dit gebied. Quotamanagement De I-groep stelt standaard limieten in op de omvang van de mailboxen. Gebruikers kunnen bij de Budgethouder een verzoek indienen om als grootverbruiker te worden aangemerkt. DIENSTEN Outlook Mobile Access De folders die onder Outlook Today beschikbaar zijn kunnen met Outlook Mobile Access worden opgehaald. Dit geldt dus niet voor functionele mailboxen en personal folders. OMA werkt niet offline en is uitsluitend te gebruiken bij een actieve verbinding. Ondersteuning is beperkt tot het beschikbaar stellen van de webapplicatie waarmee toegang wordt gegeven tot de exchange omgeving. Indien via de I-groep een Vodafone Corporate Net abonnement met GPRS is afgesloten kunnen ook problemen met deze netwerkverbinding bij de I-groep worden aangemeld. RPC over HTTPS De folders die zijn opgenomen onder Outlook Today zijn bereikbaar met Outlook over HTTPS. Ondersteuning is beperkt tot het beschikbaar stellen van de Outlook data op de exchange server t.b.v. deze toepassing. De laptop of pc moet zijn voorzien van Outlook 2003 of 2007 cliënt software. Voor synchronisatie is een internet verbinding noodzakelijk (voor laptops bijvoorbeeld UMTS, Vodafone Mobile connect) Voor Apple MacIntosh gebruikers is voor deze functionaliteit het IMAP(s) protocol beschikbaar gesteld. Los account Voor niet VUW-gebruikers is het mogelijk om wel deel te nemen in de VUW Exchange-omgeving. Accounts kunnen worden aangevraagd via het servicemanagement VUW. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het implementeren van de bijbehorende Outlook clients op de werkpleksystemen van de gebruikers. Pagina 13 van 35

14 4.2 Programmatuur APPLICATIEDIENSTEN FUNCTIONALITEIT Basisapplicaties Met basisapplicaties wordt de programmatuur bedoeld die beschikbaar wordt gesteld op elke VUW-werkplek voor medewerkers en studenten. Het gaat hierbij om ondermeer MS Internet Explorer, MS Office suite 2003, MS Office Communicator en diverse tools en hardware drivers. Ook brede ondersteuning van talen en schiftsoorten maakt onderdeel uit van de basisomgeving. Een overzicht van de toepassingen die onderdeel zijn van de basissoftware is opgenomen in het DAP. Voor een aantal applicaties geldt dat deze geïntegreerd werken met andere toepassingen. Zo kan men vanuit Word gebruik maken van de van Dale Woordenboeken NE en EN en is integratie aanwezig met Referencemanager. In hoofdstuk 2 van deze Service Catalogus is nader omschreven op welke verschillende manieren applicaties beschikbaar worden gesteld. Doelgroepspecifieke applicaties Specialistische toepassingen die universiteitsbreed worden gebruikt, worden aangeboden aan bepaalde doelgroepen. Voorbeelden zijn de SAP-clients voor alle financiële en personele administraties, of MS Project voor projectleiders. OPTIES Organisatiespecifieke applicaties Aanvullend worden organisatiespecifieke toepassingen beschikbaar gesteld. Dit is programmatuur die specifieke groepen medewerkers of studenten binnen een organisatie-eenheid nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken, bv. energiebeheer applicatie voor Vastgoed. Software in eigen beheer Met software in eigen beheer worden toepassingen bedoeld die door één of slechts enkele personen worden gebruikt. Centrale distributie van deze software is daardoor niet noodzakelijk en onnodig kostbaar. Gebruikers die deze software zelf of in samenwerking met de I-groep installeren, krijgen daarmee een semi-managed of self-managed werkplek. DIENSTEN Softwarescripting Van basis-, doelgroepspecifieke- en organisatiespecifieke toepassingen worden in principe altijd applicatiescripts vervaardigd. Wanneer er minder dan 10 gebruikers voor een applicatie zijn, wordt in overleg met de klanten een keuze gemaakt voor scripten of het handmatig installeren van de programmatuur. Applicatiescripts maken het mogelijk de programmatuur op afstand te distribueren naar servers en werkplekken. Bij updates, verhuizingen, storingen en vervangingen van apparatuur, kunnen de applicaties op deze wijze snel en efficient beschikbaar komen aan de gebruikers. In dit kader worden de volgende diensten aangeboden: Het intaken, bouwen, testen en laten accepteren van applicatiescripts In bewaring stellen van sources (bron CD s) m.u.v. semi- en self-managed werkplekken Beheer van licenties m.u.v. semi- en self-managed werkplekken (zie afspraken dap). Pagina 14 van 35

15 Software distributie De I-groep draagt zorg voor de goede werking van alle programmatuur die serverbased en/of lokaal aan de gebruikers wordt aangeboden, met uitzondering van door de gebruiker zelf geïnstalleerde software. Programmatuur die lokaal wordt geïnstalleerd wordt op afstand naar een fysieke werkplek gedistribueerd. In dit kader worden de volgende diensten aangeboden: Beheer van persoonlijk profiel van elke gebruiker waardoor er een koppeling ontstaat tussen softwarepakketten en(groepen) gebruikers die deze toepassingen moeten ontvangen Beschikbaar stellen (security) updates van de bovengenoemde software Distribueren van de programmatuur naar de werkplekken van de geautoriseerde gebruikers. Verwijderen van niet meer benodigde programmatuur Oplossen van problemen LearningGuide Beschikbaar stellen van de Learning Guide, een efficiencyverhogend en online performance system dat ingezet wordt voor support en training bij het gebruik van de Microsoft Office Suite. De Learning Guide is voorbeeld of resultaat georiënteerd en is beschikbaar in de versies NL-NL, NL-UK en UK_UK. On-line support Publiceren van informatie over de werkplekdienstverlening op de website Deze informatie wordt regelmatig ververst en varieert van de tip-van-de-week tot concrete handleidingen. 4.3 Gegevensopslag STORAGE & BACK-UP FUNCTIONALITEIT Gegevensopslag Binnen de VUW-omgeving wordt schijfruimte beschikbaar gesteld voor dataopslag. De gegevensopslag vindt plaats op vier schijven. De schijven P, O en R zijn beschikbaar voor respectievelijk persoonlijke bestanden, afdelingsgebonden bestanden en bestanden voor werkgroepen die organisatieoverstijgend zijn. De J- schijf bevat koppelingen naar zowel de afdelingsgebonden bestanden als de bestanden voor werkgroepen die organisatieoverstijgend zijn en zal in de praktijk ook worden ingezet om deze bestanden te kunnen benaderen. Er wordt om redenen van beveiliging op (semi)managed werkplekken geen schijfruimte op de harde schijf van de pc beschikbaar gesteld. Ter compensatie is het diskquotum dat elke gebruiker via het netwerk ter beschikking krijgt, verhoogd en zijn mogelijkheden voorhanden om grootgebruikers extra disqoutum toe te wijzen. Externe disopslag kan hiermee alleen plaatsvinden op USB-sticks, CD s en DVD s en eventuele andere USB devices. Diskquota De omvang van de schijfruimte is gelimiteerd. Op verzoek van een Budgethouder kunnen grootverbruikers worden toegekend. DIENSTEN Back-up Self restore Dagelijks worden backups gemaakt van alle gegevens die zich op de schijven bevinden die via het VUW netwerk beschikbaar zijn. De historie wordt gedurende een periode van 5 weken bewaard. Gebruikers kunnen zelf eerdere versies van bestanden en terughalen met behulp van de self restore functie. Afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde gegevens wordt de historie van 1-2 weken online bewaard. Pagina 15 van 35

16 Restore van backup Wanneer gegevens van eerdere datum moeten worden teruggehaald, kan via de Helpdesk een verzoek worden gedaan de betreffende gegevens van de backup terug te halen. Hierop is de historie van 5 weken beschikbaar. Pagina 16 van 35

17 4.4 Printen PRINTEN FUNCTIONALITEIT Netwerkprinten Alle gebruikers kunnen afdrukken op verschillende printers, die aan de VUWomgeving zijn gekoppeld. Voor sommige printers geldt dat moet worden betaald voor het afdrukken (printaccounting). Printers zijn gekoppeld aan groepen van gebruikers. Daarbinnen kunnen de gebruikers zelf instellen op welke printer(s) zij willen afdrukken. Zo kunnen studenten alleen afdrukken op printers met printaccounting en medewerkers van een bepaalde organisatie-eenheid alleen op de printers binnen hun eenheid. Ook gebruikers die een notebook hebben meegenomen naar de universiteit kunnen afdrukken op alle netwerkprinters waarvoor men als gebruiker bevoegd is. Voor gasten geldt dat in deze situatie alleen printers met printaccounting in publieke ruimtes beschikbaar worden gesteld. Deze gebruikers kunnen ter plaatse een printkaart kopen uit een automaat. Lokaal printen Gebruikers kunnen via de Remote VUW omgeving ook afdrukken op lokale printers thuis. Het afdrukken op lokale printers op de universiteit wordt alleen gefaciliteerd op self managed pc s in combinatie met het gebruik van Remote VUW. Printqueues De printopdrachten die verschillende gebruikers tegelijkertijd naar de printers sturen worden via een wachtrijmechanisme afgehandeld. DIENSTEN Printerdrivers Printaccounting Voor alle netwerkprinters op de campus worden printerdrivers beschikbaar gesteld op de werkplekken, die ervoor zorgen dat de vanaf de werkplek verstuurde printuitvoer ook op de juiste wijze wordt afgedrukt. Klanten kunnen de dienst kopiëren/printen (inclusief printaccounting) via het UFB afnemen. In dat geval beperkt de dienstverlening van de I-groep zich tot het ontsluiten van deze dienst via de werkplekautomatisering omgeving. 4.5 Telefoneren TELEFONEREN FUNCTIONALITEIT IP-Telefonie In 2004 is de universitaire telefooncentrale vervangen door een op VOIP (Voice Over Internet Protocol) gebaseerde centrale. Deze nieuwe centrale biedt een aantal extra faciliteiten, met name op het gebied van flexibiliteit en bereikbaarheid. Zo vervalt de vaste koppeling tussen telefoontoestel en telefoonnummer en krijgt iedereen de beschikking over een persoonlijke voice mailbox. Doordat spraak, data en beeld voortaan gebruik maken van één netwerk, wordt het bovendien mogelijk om in de toekomst flexibel nieuwe diensten toe te voegen. Om volledig van de mogelijkheden van de nieuwe centrale gebruik te kunnen maken, worden de oude analoge telefoontoestellen vervangen door VOIP-toestellen Pagina 17 van 35

18 Extension Mobility Bij gebruik van de Extension Moblity dienst is er geen vaste koppeling tussen een telefoontoestel en een toestelnummer. Dit maakt het eenvoudig van werkplek te wisselen, terwijl een gebruiker toch op het eigen toestelnummer bereikbaar blijft. Door zich aan te melden op een toestel koppelt men het nummer aan het desbetreffende toestel en worden de persoonlijke instellingen meergenomen naar het andere toestel. Men meldt zich aan met het toestelnummer en een bijbehorende pincode. DIENSTEN Verkeersklassen Voorbeelden van persoonlijke instellingen zijn: instellen belvolume en beltoon, sneltoetsen, voic , telefoonlijsten, etc. Deze optie is zeer geschikt voor medewerkers die geen vaste werkplek of verschillende fysieke werkplekken hebben (flex werkplekken). Gebruikers voor wie Extension Mobility is aangevraagd, ontvangen schriftelijk een pincode om op het toestel in de loggen. Per gebruiker kan een bepaalde verkeersklasse worden toegekend: b.v. alleen intern bellen, lokaal, nationaal, internationaal, 06 nummers etc. De standaard ingestelde verkeersklasse is: nationaal met uitsluiting van bepaalde 06-nummers. Voic Ieder telefoonnummer heeft een eigen voic box. Telefoongesprekken missen hoeft dan ook niet meer. Gebruikers moeten de voic wel zelf activeren. Centraal telefoonboek De nieuwe centrale bevat een up-to-date telefoonboek van alle universitaire medewerkers. Met het IP-toestel kan men hierin zoeken op naam. Verder kan men bij binnenkomende (interne) gesprekken zien wie belt. Historie Indien een telefoongesprek wordt gemist, wordt dit op het display van het toestel getoond. Men kan vervolgens details over deze gesprekken opvragen en via een sneltoets terugbellen. Via het toestelmenu zijn bovendien details over de binnengekomen en geplaatste gesprekken op te vragen. 4.6 Toegangsfuncties voor de persoonlijke VUW-omgeving HET VUW-ACCOUNT VUW-account Na registratie in SAP (medewerkers), ISIS (studenten) of GMS (Gasten Management Systeem) wordt één account gegenereerd dat toegang geeft tot ULCN en alle aan ULCN gekoppelde diensten, waaronder VUW. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende conventie: Medewerker: leijdenjjvan (achternaam - voorletters - voorvoegsel) Student: s (s studentnummer) FUNCTIONALITEIT Registratie in SAP, ISIS of GMS van een medewerker of een student genereert een nieuw ULCN-account, alsook (voor VUW-deelnemers) een VUW-account. Dit VUW-account krijgt een basis gebruikersprofiel op basis van de faculteit/ eenheid waar betreffende medewerker of student volgens SAP werkzaam is. Dit basisprofiel kan worden uitgebreid op aangeven van een Budgethouder. Wanneer er sprake is van meerdere aanstellingen dan blijft de betreffende medewerker de beschikking houden over één VUW-account en één mailbox. Wel krijgt de medewerker in dit geval toegang tot de basisprofielen van de verschillende organisatieonderdelen waar hij/zij een aanstelling heeft. Via de J- schijf zijn beide omgevingen te benaderen. Profielen In het gebruikersprofiel wordt initieel vastgelegd tot welke applicaties en organisatiegebonden ICT voorzieningen (printers, afdelingsdirectories e.d.) een gebruiker toegang heeft. Tijdens het gebruik kan het profiel worden uitgebreid door een budgethouder en/of de gebruiker zelf. Pagina 18 van 35

19 Onderliggende bronbestanden De uitgifte van correcte VUW accounts is mede afhankelijk van de input, afkomstig uit de registratiesystemen van SAP, ISIS of GMS. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in deze systemen. Active Directory Voor VUW is een centrale Active Directory dienst ingericht, waarin alle universitaire VUW-gebruikers (studenten, medewerkers en gasten) zijn opgenomen. Van elke gebruiker worden de gegevens over accounts en daaraan gekoppelde bevoegdheden van gebruikers vastgelegd. DIENSTEN De directory zelf is een database waarin wordt geregistreerd welke resources, zoals personele bronnen (gebruikers) en fysieke faciliteiten (servers, werkstations, printers, toepassingen e.d.) onderdeel van de ICT-omgeving uitmaken. Zowel gebruikers (accounts), als apparatuur en programmatuur worden in logische groepen ingedeeld. Op basis daarvan worden aan combinaties van groepen gebruikers en faciliteiten bevoegdheden toegekend. De geleverde diensten zijn daarmee: Gebruikersprofielen maken en muteren Resources definiëren Gebruikersgroepen en resources koppelen Inactieve accounts Accounts die automatisch worden aangemaakt na registratie in SAP, ISIS of GMS kunnen op inactief worden gezet op verzoek van Budgethouders. WEBACCESS TOT DE WERKPLEKOMGEVING FUNCTIONALITEIT Remote VUW Via Remote VUW kunnen alle studenten en medewerkers via het web (als de specifieke webomgeving het toelaat) toegang krijgen tot hun persoonlijke VUWomgeving, waar zij zich ook bevinden en onafhankelijk van het type pc en het operating systeem waarmee men werkt. De URL voor webaccess is: remote.vuw.leidenuniv.nl In de Remote VUW-omgeving zijn alle VUW basisapplicaties beschikbaar, alsook de applicaties die server based worden aangeboden en waartoe de gebruiker is geautoriseerd. De applicaties die men binnen de Remote VUW-omgeving opstart integreren naadloos in de locale desktop omgeving van de gebruiker. OPTIES JAVA- of ICA-client Voor het verkrijgen van toegang kan naar behoefte gekozen worden voor directe webtoegang via een JAVA-client of toegang met een ICA-client. De ICA-client moet de gebruiker eenmalig downloaden naar het fysieke apparaat waarop men aan het werk is (de pc thuis of een notebook). De gebruiker krijgt hiertoe instructie op de website De I-groep adviseert het gebruik van de ICA-client, vanwege de geboden performance en snelheid. De optie van de JAVA-client is beschikbaar voor lokaties waar installatie van de ICA-client niet mogelijk is, bijvoorbeeld in een internet cafe. Pagina 19 van 35

20 UNIVERSITAIRE NOTEBOOK AANSLUITING (UNOA) FUNCTIONALITEIT UNoA geautoriseerde toegang tot Surfnet/ het internet Op een aantal locaties binnen de universiteit, meestal publiek toegankelijke ruimtes, is het mogelijk met een notebook, pda of smartphone verbinding te maken met het universitaire netwerk en Surfnet/internet. Afhankelijk van de locatie kan dit via een draadloze en/of bedrade aansluiting. Vervolgens kan men op een notebook via Remote VUW ook toegang krijgen tot de persoonlijke VUW werkplekomgeving. Voor PDA s en Smartphones met een WIFI connectie geldt dat gegevens kunnen worden gesynchroniseerd met de VUW Exchange-omgeving. De dienst is uisluitend toegankelijk via een ULCN gebruikersaccount. Dit betekent dat alleen studenten, medewerkers en geregistreerde gasten van de universiteit gebruik kunnen maken van deze dienst. Ook alle studenten en medewerkers met een zogenaamd Eduroam account, kunnen gebruik maken van deze dienst. De gebruiker maakt verbinding met het netwerk via een website, die automatisch wordt weergegeven wanneer de gebruiker via een webbrowser verbinding probeert te zoeken met het internet. Na het invullen van de gebruikersnaam en het wachtwoord wordt toegang verstrekt tot Surfnet/het internet. Op dit moment wordt gewerkt aan een verbeterde versie van UnoA en aan de inrichting van een draadloze variant, UNoA-wireless. Na doorvoering van deze mutaties wordt de Servicecatalogus aangepast. DIENSTEN Ondersteuning De dienst gaat uit van de zelfredzaamheid van de gebruiker. Dit betekent dat de gebruiker, door middel van de aanwezige online handleidingen of posters in de betreffende ruimtes, voldoende informatie voorhanden heeft om van de dienst gebruik te maken. Daarnaast is er informatie beschikbaar op de VUW website. Pagina 20 van 35

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Programma van Eisen ICT-dienstverlening Programma van en ICT-dienstverlening Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File

Nadere informatie

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving 1 KPN ÉÉN MKB Dienstbeschrijving Versie 1.8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek

ISDN2. Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Dienstenbeschrijving. Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek Dienstenbeschrijving ISDN2 Vier gesprekken tegelijk voeren en tot 40% goedkoper bellen! Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl Deze dienst wordt

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Migratie werkplekken FNWI

Migratie werkplekken FNWI Migratie werkplekken FNWI Overzicht dienstverlening werkplekbeheer Auteur: Trudie Benschop, GDI Aangemaakt: 20 oktober 2011 Laatste wijziging: 24 oktober 2011 Document: WP-FNW-Overzicht-werkplekbeheer.docx

Nadere informatie

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving

LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving LEMONTREE HOSTED VOICE dienstbeschrijving Dienstbeschrijving Hosted Voice versie 1.3 15 januari 2015 Lemontree Masters in ICT Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den Rijn Tel: 0172 47.99.88 Fax: 0172

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

KPN ÉÉN. Dienstbeschrijving. Versie 1.11

KPN ÉÉN. Dienstbeschrijving. Versie 1.11 1 KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Versie 1.11 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6 3.1.3

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Invoering ipad En andere tablets De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Alle succes en faal factoren op een rijtje Met concept Plan van Aanpak invoering ipad Met uitgewerkte

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht

Informatiebeveiliging. Beleid en Basisregels. Universiteit Utrecht Informatiebeveiliging Beleid en Basisregels Universiteit Utrecht Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing 1.0 01-11-2005 Eerste versie vast te stellen door CvB op 15-11-2005 Copyright 2005,

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

SBC 100% SERVER BASED COMPUTING SPECIAL NL. 6,80 / BE. 7,40. juli/augustus 2002. www.winnetmag.nl

SBC 100% SERVER BASED COMPUTING SPECIAL NL. 6,80 / BE. 7,40. juli/augustus 2002. www.winnetmag.nl SERVER BASED COMPUTING SPECIAL NL. 6,80 / BE. 7,40 www.winnetmag.nl juli/augustus 2002 100% SBC 18 24 30 46 58 72 74 FEATURES Protocollen ICA en RDP Installatie en implementatie Windows Based Terminals

Nadere informatie

DIENSTBESCHRIJVING. My Workpl@ce 1-22

DIENSTBESCHRIJVING. My Workpl@ce 1-22 DIENSTBESCHRIJVING My Workpl@ce 1-22 DIENSTBESCHRIJVING MyWorkpl@ce VERSIE 0.10 DATUM: 05-05-14 15:37 2-22 Inhoudsopgave 1 Waarom MyWorkpl@ce?... 5 1.1 Waarin wij geloven... 5 1.2 Waarin wij niet geloven...

Nadere informatie

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider

Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze. Dé Business Provider Snel Starten! Yes Telecom, zakelijk de beste keuze Dé Business Provider Verlies of diefstal van uw mobiele telefoon Wanneer u uw telefoon bent verloren of wanneer uw telefoon is gestolen, is het van belang

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie