Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitiestudie. Crisiscommunicatie. Versie 1.0. Datum 2 december 2010"

Transcriptie

1 Definitiestudie Crisiscommunicatie Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status Definitief

2 Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider functionele integratie i-bridge2.0 M Versie 1.0 Opdrachtgever R. van Bladel Auteur(s) P. Brooijmans Projecten i-bridge2.0 Pagina 2 van 21

3 Inhoud Colofon Inleiding Procesbeschrijving Huidige gang van zaken Huidige informatie vorm Doelgroep van de informatie Functionele wensen en eisen Functionele eisen Toelichting op de functionele eisen Globaal functioneel ontwerp Uitgangspunten Functioneel ontwerp Globaal technisch ontwerp Randvoorwaarden Architectuur Software versies Gebruikersportaal Beheerdersportaal Relaties met andere projecten NCC Burgernet CivilNEC Pagina 3 van 21

4 1. Inleiding Crisiscommunicatie is een aspect dat steeds belangrijker wordt. Voorbeelden zijn de website of de studies naar cell broadcasting als vervanger van het bestaande Waarschuwings- en Alarmering Systeem (WAS). Burgers zijn gewend om in hun dagelijks leven geografische informatie te gebruiken (denk aan het gebruik van navigatiesystemen of Google Earth). Tijdens de rampenbestrijdingsoefening Eagle One (maart 2008) is gekeken of het gebruik van Virtual Earth in combinatie met Cyclorama's (360 graden foto's) een toegevoegde waarde kon bieden in crisiscommunicatie. In i-bridge 2.0 timebox 3 wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn op functioneel en technisch vlak om sleutelfunctionarissen betrokken bij de rampenbestrijding, burgers en media te informeren ondersteund door geografie. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de mogelijkheden tot integratie met bestaande websites (o.a. In deze definitiestudie wordt de basis gelegd voor de functionaliteit crisiscommunicatie. In gesprekken met betrokken functionarissen van Hulpverlening Gelderland-Midden zijn de onderliggende werkprocessen en de functionele wensen en eisen voor de functionaliteit vastgelegd. In deze definitiestudie wordt tevens een globaal functioneel ontwerp gepresenteerd. Pagina 4 van 21

5 2. Procesbeschrijving 2.1 Huidige gang van zaken Grip 1 situatie Bij een klein incident is de informatiemanager van het COPI verantwoordelijk voor de communicatie naar buiten toe. De informatiemanager staat de pers te woord, maar schrijft geen persberichten en plaatst geen berichten op websites. De informatie die naar buiten wordt gebracht is niet geverifieerd door een bestuurlijke functionaris. Grip 2 situatie Bij opschaling wordt de verantwoordelijkheid voor communicatie van de Informatiemanager in het CoPI overgedragen aan het actiecentrum voorlichting in het ROT. De informatievoorziening wordt vanuit het actiecentrum gecoördineerd. De gemeente is nu verantwoordelijk voor het proces voorlichting. Dit betekent onder andere dat informatie altijd op bestuurlijk niveau geverifieerd moet worden. Het actiecentrum voorlichting zorgt voor de informatievoorziening aan pers en burger. Bij verdere escalatie heeft de gemeente de mogelijkheid om situationele informatie voor het grote publiek te plaatsen op de website van de overheid. Daarnaast kan de gemeente de lokale rampenzender op radio en televisie inschakelen. Ook hier ligt de verantwoordelijkheid van informatievoorziening bij de gemeente. De burgemeester is verantwoordelijk voor de informatie die naar buiten gebracht wordt. De webredacteur van de gemeente die informatie aan gaat toevoegen zit fysiek in het gemeentehuis en niet in het actiecentrum voorlichting van het ROT. Bij verdere opschaling naar regionaal niveau zou de webredacteur plaats moeten nemen in het Regionaal actiecentrum. Daar zijn echter op dit moment nog geen afspraken over gemaakt. In de huidige situatie blijft de webredacteur fysiek op het gemeentehuis. 2.2 Huidige informatie vorm Geschreven tekst en telefoon De sectie voorlichting van de regio houdt zich voornamelijk bezig met het beantwoorden van telefonische vragen en het schrijven van persberichten. Deze telefonische voorlichting is voor zowel burger als pers. Wanneer het erg druk wordt ontstaat er een onderscheid in informatie bestemd voor de burger en informatie voor de pers. Deze scheiding zal in dit document in stand gehouden worden. In geen geval wordt in de huidige situatie gebruik gemaakt van een kaartbeeld bij de tekstuele of mondeling overgedragen informatie. Web In het geval dat er een website wordt gebruikt voor het plaatsen van crisisinformatie, wordt deze voorzien van tekstuele informatie met evt. een plaatje. Deze informatie is door de burgemeester geverifieerd. De berichten hebben als doel de burger van informatie te voorzien over hoe te handelen. Zelden wordt er een kaartje bij gegeven waaruit bijvoorbeeld de locatie van opvang of evacuatieroutes blijkt. Radio en televisie Via de regionale rampenzender op de radio wordt vanzelfsprekend alleen tekstuele informatie verstrekt. Dit medium zal daarom in deze POC buiten beschouwing worden gelaten Pagina 5 van 21

6 Ook de informatievoorziening via de televisie wordt in deze POC buiten beschouwing gelaten, aangezien de televisie geen andere informatie ter beschikking heeft dan al via telefoon, pers en web verspreid is. Er is in Gelderland Midden in het verleden wel een ruimte opgezet in het gemeentehuis van waaruit de burgemeester direct informatie kon verspreiden via de televisie. Deze ruimte is echter niet meer in gebruik. In de POC wordt vooral gefocust op de wijze waarop de informatie het publiek zal bereiken en welke tools de hulpverleners ter beschikking moeten hebben om dit te bewerkstelligen. Daarnaast zal gekeken worden hoe de juiste informatie vervolgens bij de juiste doelgroep terecht zal komen. Hoe deze informatie na publicatie verder gebruikt wordt is geen onderdeel van de POC. Om die reden zal radio en televisie buiten beschouwing worden gelaten. Dat betekent niet dat deze media niet belangrijk is voor de crisiscommunicatie. Radio en TV zullen altijd beschikbaar moeten blijven voor de mensen die geen beschikking hebben over een internet verbinding, die geen kennis hebben van het medium internet of bij uitval van het internet. 2.3 Doelgroep van de informatie Momenteel voorziet het actiecentrum voorlichting zowel de burger als pers van informatie. Het ligt dan ook voor de hand dat het actiecentrum de scheiding in de verschillende informatiestromen gaat maken. In deze POC worden een 3-tal informatiestromen onderscheiden: 1. Informatie voor deelnemers aan het incident 2. Informatie voor professionals die geen operationele informatie behoeven 3. Informatie voor publiek en pers 1. De deelnemers aan het incident willen alle mogelijke informatie krijgen. In de meeste gevallen zullen deze deelnemers de beschikking hebben over i-bridge CMS en hebben dus de beschikking over de meest recente incident informatie. Wanneer er echter geen beschikking is over i-bridge CMS moet toch alle incident informatie beschikbaar zijn. Hierbij kan worden gedacht aan een kaartbeeld met alle incident informatie in de kaart en het meest recente totaalbeeld. 2. Bij betrokken professionals die geen operationele informatie behoeven kan gedacht worden aan instanties die wel te maken hebben met de incident bestrijding, maar geen behoefte, noodzaak of rechten hebben te weten waar bijvoorbeeld iedereen exact met de voertuigen staat. Bij dergelijke instanties wordt gedacht aan waterschappen, nutsbedrijven, netwerkbeheerders, vervoerders etc. Incident informatie is belangrijk, maar niet in te groot detail. 3. De informatie voor het publiek dient te bestaan uit informatie over wat te doen of waar naartoe te gaan. Gedetailleerde incident informatie is niet nodig en/of toegestaan. Wel moeten de volgende zaken duidelijk naar voren komen in de publieksinformatie: (a) Welk gebied zal worden ontruimd (b) Waar zijn de opvangplaatsen te vinden (c) Wat zijn de te nemen vluchtroutes om het getroffen gebied uit te komen (d) Wat zijn de omleidingsroutes om het getroffen gebied te omzeilen De genoemde informatie moet zowel uit het tekstbeeld en uit het kaartbeeld naar voren komen. De publieksinformatie staat vaak al in grote lijnen vast in rampen- en ontruimingsplannen. Zodra het te ontruimen gebied bekend is kan zonder verificatieslag de vluchtroutes of omleidingsroutes door een daartoe bevoegd(e) perso(o)n(en) geplaatst worden. De bevoegde personen moeten met een beperkt aantal tussenstappen gegevens uit i-bridge CMS kunnen halen en deze naar de webomgeving kunnen publiceren. Pagina 6 van 21

7 Een idee voor de POC is om foto beelden te koppelen aan de locaties in de kaart zodat het publiek ook een beeld krijgt bij datgene wat in de kaart en in tekst staat weergegeven Pagina 7 van 21

8 3. Functionele wensen en eisen 3.1 Functionele eisen - Makkelijke selectie van te publiceren objecten en informatie items - Publieksvoorlichting portaal bestaat uit een tekst en een geografisch deel - De informatie komt zoveel mogelijk uit dezelfde bron - Publicatie van informatie op verschillende toegankelijkheidsniveaus: o Informatie direct uit i-bridge CMS o Crisisinformatie relevant voor betrokken professionals en instanties o Publieksvoorlichting - Beveiliging mogelijk voor de hoogste niveaus van informatie - Unieke beveiliging per incident - Op verschillende plaatsen de informatie uit de bron naar het web kunnen overzetten - Koppeling behouden tussen tekst en locatie(s) in het kaartbeeld - Koppelen van afbeeldingen aan een locatie in de kaart 3.2 Toelichting op de functionele eisen Het moet mogelijk zijn om op eenvoudig wijze de informatie op de website te plaatsen. Daarmee moet het plaatsen van informatie zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen. Het ligt voor de hand dat het actiecentrum voorlichting de mogelijkheid krijgt de informatie te publiceren voor de verschillende doelgroepen. Het moet overigens wel mogelijk zijn van meerdere werkplekken/clients informatie aan de webpagina toe te voegen. Vanaf één werkplek de teksten publiceren lijkt niet werkbaar. Gescheiden informatiestromen Er moeten verschillende niveaus van toegang tot de informatie komen voor de te configureren gebruikersgroepen. Dit houdt in dat het mogelijk moet zijn dat iedere doelgroep de informatie ontvangt die voor hem/haar bestemd is. Een burger moet zonder inloggen meteen de informatie krijgen die voor het grote publiek relevant is. Een hulpverlener of betrokken instantie bij de rampenbestrijding moet meer gedetailleerde informatie ontvangen, maar deze informatie moet afgeschermd zijn voor het publiek. Koppeling tussen tekst en kaartbeeld Het is wenselijk om de koppeling tussen tekst en kaartbeeld te behouden. Wanneer een gebruiker op de tekst klikt of met de muis er overheen gaat, licht het bijbehorende kaart ico(o)n(en) op. De werking hiervan wordt uitgewerkt in de POC integratie tekst plot die parallel aan deze POC crisiscommunicatie loopt. Alle gegevens in een bron Het uitgangspunt is dat alle incident informatie vanuit dezelfde bron ontsloten wordt. Om de informatie voor verschillende doelgroepen te scheiden wordt slechts een categorisering aan de bestaande gegevens toegevoegd. Op die manier wordt het proces zoveel mogelijk geautomatiseerd. Verificatie Sommige informatie mag meteen worden gepubliceerd, maar informatie bestemd voor het publiek moet veelal geverifieerd worden door de burgermeester. Er moet een workflow zijn waarin het mogelijk is informatie klaar te zetten voor verificatie zodat deze met een druk op de knop gepubliceerd kan worden na goedkeuring. Pagina 8 van 21

9 4. Globaal functioneel ontwerp 4.1 Uitgangspunten Voor het globaal functioneel ontwerp wordt uitgegaan van de huidige suite aan applicaties die al ontwikkeld zijn binnen het project i-bridge 2.0 timebox 1 en timebox 2. De te ontwikkelen functionaliteit moet technisch samensmelten met de aanwezige componenten of er een integraal onderdeel van vormen. 4.2 Functioneel ontwerp Op UML gebaseerd Use Case diagram Pagina 9 van 21

10 Use Case Code Use Case Naam Doel c.q. korte omschrijving Preconditie Eindconditie Primary actors Secondary actors Basic Flow of Events (stappen) Alternative flows Opmerkingen 0 Systeem om crisisinformatie te publiceren Het systeem moet informatie uit een bron kunnen publiceren voor verschillende gebruikersgroepen naar een webomgeving. Incident informatie op een bronlocatie Beschikking tot een webserver waarop informatie geplaatst kan worden Informatie voor 3 verschillende gebruikersgroepen gepubliceerd via het web in tekst en kaartbeeld. Voor 2 van de gebruikersgroepen is de informatie beschermd achter een wachtwoord of dergelijk mechanisme Informatie beheerder (vanuit het actiecentrum voorlichting) 1. Toegang tot beheer omgeving 2. Configureren van gebruikersgroepen en rechten 3. Plot informatie uit de bron selecteren 4. Publiceren van de tekstuele informatie 5. Verifiëren van geselecteerde informatie 6. Publiek bereikbare webinterface 7. Beschermde webinterface 8. Attendering voor geplaatste informatie Zie MoSCoW lijst voor prioritering Usecase 1: Toegang tot beheer omgeving Use Case Code 1 Use Case Naam Toegang tot beheer omgeving Doel c.q. korte De beheerder moet toegang hebben tot de beheeromgeving waarin teksten en omschrijving kaartobjecten geselecteerd en gepubliceerd kunnen worden. Preconditie Een beheer omgeving en een beheerder (of meerdere beheerders) die kunnende beheer omgeving kunnen bereiken. Eindconditie Een ingelogde beheerder Primary actors Secondary actors - Basic Flow of 1.1 Een beheerder opent de beheer omgeving Events (stappen) 1.2 De beheerder logt in om toegang te krjjgen tot de beheeromgeving 1.3 De beheerder geeft aan met welk incident er gewerkt gaat worden en dus welk incident voor de gebruikersgroepen toegankelijk moet zijn. Alternative flows 1.2 De beheerder krijgt automatisch toegang op basis van zijn locatie of gebruikte pc (gebruik van Active Directory of LDAP). Opmerkingen Usecase 2: Configureren van gebruikersgroepen en rechten Use Case Code 2 Use Case Naam Configureren van gebruikersgroepen en rechten Doel c.q. korte omschrijving De beheerder kan per incident gebruikersgroepen aanmaken en aangeven welke rechten deze gebruikersgroepen hebben Preconditie Beheeromgeving en gedefinieerde gebruikersgroepen. Eindconditie Gedefinieerde gebruikersgroepen Primary actors Beheerder Secondary actors - Basic Flow of Events (stappen) 2.1 De beheerder definieert hoeveel gebruikersgroepen er zijn en hoe ze heten 2.2 De beheerder geeft aan welke veiligheidsniveaus gelden per gebruikersgroep Pagina 10 van 21

11 Alternative flows Opmerkingen 2.3 De beheerder geeft aan welke tekstbeelden door welke gebruikersgroep gezien mogen worden 2.4 De beheerder geeft aan welke gebruikersgroepen geattendeerd moeten worden wanneer nieuwe informatie beschikbaar wordt gesteld 2.5 De beheerder geeft aan welke gebruikersgroepen het logboek mogen inzien Usecase 3: Plot informatie uit de bron selecteren Use Case Code 3 Use Case Naam Plot informatie uit de bron selecteren Doel c.q. korte omschrijving De beheerder geeft van de te publiceren plot features met welk beveiligingsniveau ze gepubliceerd moeten worden. Daarbij is het hoogste beveiligingsniveau de standaard welke vervolgens voor de lager geldende niveaus gewijzigd kan worden Preconditie Plot features in een database. Gedefinieerde beveiligingsniveaus in de beheeromgeving Eindconditie Features met aangepaste beveiligingsniveaus klaar voor publicatie Primary actors Beheerder Secondary actors - Basic Flow of 3.1 De beheerder bekijkt de meest recent geplaatste items in de kaart Events (stappen) 3.2 De beheerder selecteert een aan te passen item in de kaart 3.3 De beheerder selecteert het gewenste beveiligingsniveau voor het geselecteerde item 3.4 Het aangepaste item wordt opgeslagen Alternative flows 3.4 Het aangepaste item wordt klaargezet voor verificatie Opmerkingen De plot items voor het hoogste beveiligingsniveau kunnen direct gepubliceerd worden zonder verificatie Usecase 4: Publiceren van tekstuele informatie Use Case Code 4 Use Case Naam Publiceren van tekstuele informatie Doel c.q. korte omschrijving De huidige beelden uit i-bridge tekst en nieuwe tekstbeelden voor de voorgedefinieerde gebruikersgroepen worden geschreven en gepubliceerd via de webomgeving Preconditie Gedefinieerde tesktbeelden. Bekende gebruikersniveaus voor de verschillende tekstbeelden Eindconditie Verschillende tekstbeelden klaar voor publicatie voor de verschillende gebruikersgroepen Primary actors Beheerder Secondary actors - Basic Flow of 4.1 Behalve de standaard tekstbeelden (meldkamerbeeld, CoPI beeld, Totaalbeeld) Events (stappen) worden er nu ook gebruikersgroep specifieke beelden aangeleverd 4.2 De aangeleverde tekstbeelden worden klaargezet voor verificatie Alternative flows 4.2 De aangeleverde tekstbeelden worden direct gepubliceerd Opmerkingen De teksten voor het hoogste beveiligingsniveau kunnen direct gepubliceerd worden zonder verificatie Usecase 5: Verifiëren van geselecteerde informatie Use Case Code 5 Use Case Naam Verifiëren van geselecteerde informatie Doel c.q. korte omschrijving De klaargezette tekstuele en plot informatie op de lagere beveiligingsniveaus worden klaargezet ter verificatie. Een beheerder of burgemeester kan deze informatie verifiëren en publiceren. Preconditie Klaarstaande tekstbeelden en plot items. Eindconditie Gepubliceerde informatie voor de verschillende doelgroepen Primary actors Burgermeester of ander gemachtigd persoon (Beheerdersfunctie) Secondary actors - Pagina 11 van 21

12 Basic Flow of Events (stappen) Alternative flows Opmerkingen 5.1 De klaargezette informatie kan gelezen en aangepast worden 5.2 De geverifieerde informatie wordt gepubliceerd Eventuele koppelingen tussen tekst en plotbeeld worden behouden. Usecase 6: Publiek bereikbare web-interface Use Case Code 6 Use Case Naam Publiek bereikbare web-interface Doel c.q. korte omschrijving Op de publiek bereikbare webpagina staat een geverifieerd tekstbeeld en kaartbeeld klaar. Preconditie Gepubliceerde tekst en kaart informatie voor het grote publiek Eindconditie Een webpagina met publieke tekst en kaart informatie Primary actors Gebruiker Secondary actors - Basic Flow of Events (stappen) Alternative flows Opmerkingen 6.1 Een publieke gebruiker typt het url adres in zijn internetbrowser om naar de publiekelijk bereikbare website te komen 6.2 De publieke gebruiker kan een incident selecteren waarvan vervolgens de publiek toegankelijke tekst en plot gegevens getoond worden 6.3 De gebruiker kan een help functie openen om hulp te krijgen bij het gebruik van het publieke portaal Het tekst en kaartbeeld moeten corresponderen en informatie weergeven die op elkaar afgestemd is. Dus geen ouder kaartbeeld bij een nieuw tekstbeeld Usecase 7: Beschermde web-interface Use Case Code 7 Use Case Naam Beschermde web-interface Doel c.q. korte omschrijving Op de beschermde webinterface kunnen alle niet publieke gebruikersgroepen de informatie raadplegen. Per gebruikersgroep is een aparte login vereist. Preconditie Geverifieerde en niet-geverifieerde informatie (alleen voor het hoogste beveiligingsniveau) gepubliceerd vanuit de beheeromgeving Eindconditie Een of meerdere webpagina s beschermd achter een login procedure. Per gebruikersgroep is een aparte login vereist Primary actors Niet publieke gebruiker Secondary actors - Basic Flow of 7.1 De gebruiker krijgt een url en login waarmee de website bereikt kan worden Events (stappen) aangeleverde tekstbeelden worden klaargezet voor verificatie 7.2 De gebruiker logt in en krijgt alle voor hem bestemde informatie te zien Alternative flows Opmerkingen Deze login moet per incident wijzigen om te voorkomen dat iedereen die ooit een login heeft ontvangen altijd kan inloggen. Usecase 8: Attendering voor geplaatste informatie Use Case Code 8 Use Case Naam Attendering voor geplaatste informatie Doel c.q. korte Wanneer nieuwe tekstbeelden gepubliceerd zijn krijgen de leden van de omschrijving gebruikersgroepen een sms bericht om ze te wijzen op de aanwezigheid van nieuwe informatie Preconditie Telefoonnummers en beveiligingsniveau per gebruiker bekend Eindconditie Geattendeerde gebruiker Primary actors Beheerder / Systeem Secondary actors - Basic Flow of 8.1 De beheerder configureert de attenderingsservice per SMS. Wie krijgt wanneer een Events (stappen) SMS. 8.2 Wanneer er een nieuw tekst of kaartbeeld voor een bepaalde of meerdere Pagina 12 van 21

13 Alternative flows Opmerkingen doelgroepen wordt gepubliceerd krijgt deze gebruiker of gebruikersgroep een SMS bericht ter attendering. De attendering is per type gedeeld beeld. Pagina 13 van 21

14 5. Globaal technisch ontwerp Het globaal technisch Ontwerp bevat de technische beschrijving voor de implementatie van functionele eisen zoals beschreven in hoofdstuk 3. De technische beschrijving vindt slechts plaats op globaal niveau. Tijdens het ontwikkel traject worden de details ingevuld. De ontwikkelwerkzaamheden bestaan uit de volgende hoofdonderdelen: 1. Het bouwen van een gebruikers portaal 2. Het bouwen van een beheerders portaal Deze hoofdonderdelen worden in meer detail beschreven in resp. par. 5.4 en Randvoorwaarden Bij het technisch ontwerp is er vanuit gegaan dat het gebruikersportaal en evt. beheerdersportaal gevuld wordt met bestaande incident informatie gegenereerd door het I-bridge CMS systeem. De bestaande I-Bridge CMS componenten zorgen voor de aanvoer van incident en gebruikers informatie. Het technisch ontwerp beschrijft de componenten die ontwikkeld moeten worden om deze bestaande incident informatie op de juiste wijze te presenteren aan de gebruikers, zoals beschreven in de functionele eisen in paragraaf 3.1. De Layout van het gebruikersportaal en beheerdersportaal is nog niet vastgelegd. Wel staat ongeveer vast welke componenten op de web-pagina s voor moeten komen. De schermindelingen die later in dit hoofstuk worden weergegeven worden zijn slechts een indicatie van hoe de uiteindelijke portalen er uit komen te zien. Kleur, lettertype, en indeling zullen nog wijzingen tijdens het ontwikkel proces. Pagina 14 van 21

15 5.2 Architectuur Browser - Silverlight ArcGIS Server - MapService ArcMap - QueryLayers SQLServer - Arcgis views - Eagle tabellen Ping Groove Beschrijving architectuur (van onder naar boven in het diagram): 1. In Groove wordt alle I-Bridge CMS incident informatie opgeslagen 2. De Ping converter vangt de wijzigingen binnen een incident vanuit Groove en stuurt de updates naar een SQLServer database. 3. In de database zijn 2 schema s: o Het I-Bridge schema bevat de CMS objecten die door Ping worden bijgewerkt. Het I-Bridge schema bevat een historie mechanisme waardoor het mogelijk is om wijzigingen door de tijd heen te bevragen. o Het Arcgis schema bevat alleen views op de I-Bridge tabellen. In de views worden attribuutwaarden uit het genormaliseerde I-Bridge schema plat gemaakt in het ArcGIS schema. 4. Een ArcMap map document verwijst naar de database via zgn. Query Layers (nieuw in ArcGIS10). o Een Query Layer heft een directe verbinding naar het ArcGIS schema in de database middels query definities. o Het voordeel van deze aanpak is dat de tussenlaag ArcSDE, een database interface laag zoals in eerdere versies van ArcGIS noodzakelijk was, nu kan worden weg gelaten. Dit maakt de architectuur een heel stuk lichter en eenvoudiger te beheren. 5. In ArcGIS Server wordt een mapservice gemaakt op basis van het mapdocument. o Later wordt uitgelegd dat er in feite meerdere mapservices (op basis van ieder hun eigen mapdocument) worden gepubliceerd. 6. De mapservice wordt in een Silverlight client-applicatie gebruikt middels de ArcGIS Web API voor Silverlight. o De Silverlight applicatie is het onderdeel van het systeem waarvoor de meeste ontwikkelinspanning nodig is. o De overige onderdelen behoeven geen ontwikkelinginspanning maar moeten worden geconfigureerd. o In vergelijking met de Silverlight applicatie zoals die in de eerdere versie van de I-BridgeLiveViewer werd gebruikt, zijn de volgende verschillen te melden: Graphics rendering (symbologie, kleur, etc.) van incodent objecten vindt plaats in de client applicatie en niet in ArcMap. De incident objecten moeten per incident sowieso van de server naar de client worden getransporteerd t.b.v. maptips, attributen raadplegen, linken met tekst elementen in rtf beelden, etc. Omdat de incident objecten toch al op de client aanwezig zijn, voegt het renderen op de client geen noemenswaardig performance verlies op. De render details zijn opgenomen in een configuratie bestand op de server dat door de client bij het opstarten van de applicatie wordt uitgelezen. De eigenlijke rendering vindt plaats m.b.v. UniqueValue renderers uit de ArcGIS API voor Silverlight. Alle render logica wordt opgenomen in de XAML declaraties op de client en niet in C# code. Pagina 15 van 21

16 5.3 Software versies Voor de ontwikkeling worden de volgende versies van software pakketten gebruikt: - ArcGIS10 Beta (Desktop en Server) o De nieuwste versie van ArcGIS is vereist om gebruik te kunnen maken van zgn Query Layers in ArcGIS Desktop en Feature Layers in ArcGIS Server. - ArcGIS Web API voor Silverlight 2.0 o De laatste versie van de SIlverlight API ondersteunt de nieuwe functionaliteiten in SIlverlight 4. - Visual Studio 2010, Silverlight 4 o o Silverlight 4 heeft standaard voorzieningen voor: RIA services (authentication, eenvoudig data beheer in SQL Server) Richt Text Format control In Silverlight 3 moest veel extra worden geprogrammeerd voor de gewenste functionaliteit voor autenticeren en databeheer. - Microsoft SQLServer 2008 SP1 o Nodig voor de ondersteuning van Geometry en Geography in de database. 5.4 Gebruikersportaal Het gebruikersportaal zal gebouwd worden in Silverlight van Microsoft. Bij het openen van de web pagina wordt in de silverlight client op de pagina het volgende beeld getoond. Het gaat slechts om een heel grove weergave. Indeling, kleur, font, etc. zal nog wijzigen. De weergegeven elementen in de afbeelding hebben de volgende betekenissen en functies: Pagina 16 van 21

17 Publieke Modus - Initieel start de viewer op in publiek mode - De pagina bevat een titel balk met logo en algemene help voor het gebruik van het portaal - In de keuze lijst met incidenten kan de gebruiker een keus maken. Alleen de incidenten waartoe de rol publiek toegang heeft worden getoond in de keuzelijst. - Na een incident te hebben gekozen worden de bijbehorende incident objecten in de kaart getoond. Let op: alleen die objecten waartoe de rol publiek toegang heeft. - Eventuele bijbehorende tekstbeelden (ook alleen die waartoe de rol publiek toegang heeft) zijn in te zien via tabbladen met tekstbeelden. - De incident objecten worden niet alleen in de kaart getoond maar ook in een treeview aan de rechterkant van de kaart. Door op een incident object te klikken verplaatst/zoomt de kaart naar het betreffende object. - Niet publieke modus - Via de login knop wordt het login scherm getoond. Een gebruiker met naam en wachtwoord kan zich aanmelden. Afhankelijk van de rol(len) van de gebruiker krijgt de gebruiker meer rechten dan de publieksrol. M.a.w. bij het verversen van de kaart of het kiezen van een ander incident kunnen meer objecten op de kaart worden getoond dan in de publieksrol. - Een bijzonder rol is beheerders. Indien een gebruiker lid is van die rol dan verandert het scherm drastisch. Een nieuwe pagina (beheerders pagina) wordt getoond met de mogelijkheid om toegangsrechten op incidenten en incident objecten te beheren. Deze beheerderspagina wordt in de volgende paragraaf in meer detail beschreven. Samengevat bestaan de functies in het gebruikers portaal uit de volgende onderdelen: 1. Initieel inloggen als publieks groep zonder dat de gebruiker expliciet moet inloggen (use case 6.1) 2. De gebruiker kan een incident kiezen (Use case 6.2) 3. De incident objecten worden opgehaald uit de database en vervolgens op de kaart getekend (use case 3) 4. In de database wordt gebruik gemaakt van zgn. Row Level Security. Dit mechanisme zorgt ervoor dat een database gebruiker alleen die objecten terug krijgt waar hij genoeg toegangsrechten toe heeft. Ieder incident object in de database heeft een extra kenmerk met dat toegangsrecht. (use case 3.3) 5. Toegangsrechten voor incident objecten worden beheerd in een beheerpagina die onderdeel is van deze applicatie. (use case 7) 6. De kaart objecten tonen een maptip wanneer de muis cursor er over heen beweegt 7. Van bepaalde objecten kunnen attribuutwaarden als label in de kaart worden afgebeeld. In te stellen via configuratie. 8. De rendering informatie voor de incident objecten komt uit een config bestand op de server. De objecten worden in de client applicatie gerenderd. 9. Nadat een incident is geselecteerd en de kaart is gevuld met incident objecten wordt na een te configureren interval de kaart ververst. Alle incident objecten van het geselecteerde incident worden dan weer vande server opgehaald. 10. Het ophalen van incident objecten gebeurt alleen bij het selecteren van een incident en bij het automatisch verversen van de kaart. Tijdens pannen/zoomen worden geen incident objecten opgehaald. 5.5 Beheerdersportaal Het beheerdersportaal is bedoeld voor de rol beheerder, die de mogelijkheid moet hebben te bepalen welke gebruikersgroepen er zijn en welke informatie zij mogen zien. Het beheerdersportaal is bereikbaar via de login op het publieksportaal. Pagina 17 van 21

18 Ook voor het beheerdersportaal geldt dat de hier weergegeven afbeelding slechts een indicatie is van hoe het portaal er uiteindelijk uit komt te zien. De afbeelding is slechts een weergave van de aanwezige componenten in het beheerdersportaal. Het Ping proces zorgt voor het updaten van de database vanuit de Groove synchronisatie. Als een incident object initieel wordt toegevoegd in de database dan krijgt het object de beheerder toegangsrechten. Een gebruiker met publieksrol kan zo n object dus niet bekijken. Een gebruiker uit de rol beheerders moet eerst inloggen en via de functie beheren toegangsrechten de objecten uit een incident voorzien van de juiste toegangsrechten. Pas daarna kan een gebruiker met voldoende rechten de objecten zien in de kaart. Inloggen gebeurt middels autenticatie op een user store die door de beheerder kan worden bijgehouden. Als user store kan worden gekozen voor Windows Authentication (active directory, ldap, etc.) of Forms Authentication (user store in een aparte SQLServer Express database als onderdeel van de website). Voor gebruik via internet heeft de Forms Authentication de voorkeur. Voor gebruik via intranet kan ook Windows Authentication worden gebruikt. In eerste instantie worden de volgende rollen onderscheiden: - Beheerders - Deelnemers - Hulpverleners - Publiek. Het beheren van de user store met namen, wachtwoorden en rollen valt buiten de scope van deze applicatie. Beheer van de user store vindt plaats met de standaard daarvoor beschikbare applicaties. Pagina 18 van 21

19 De weergegeven elementen in de afbeelding hebben de volgende betekenissen en functies: - De beheerder is ingelogd in de rol Beheerders - De beheerder kan uit alle aanwezige Incidenten kiezen - Na het kiezen van een incident worden alle incident objecten in de kaart getoond. Tevens worden de objecten getoond in de treeview aan de rechterkant van de kaart. - Het scherm Beheer toegangsrechten is zichtbaar - Aangeven van plot feature rechten - Met de Select knop kan de beheerder objecten selecteren in de kaart. Geselecteerde objecten zijn te herkennen een aparte selectie kleur. - Alternatief is om objecten in de treeview aan de rechterkant te selecteren. De lijst zal hiertoe worden uitgebreid met checkboxes. Bij het aanvinken van de checkbox voor een object zal bijbehorend object in de kaart de selectiekleur krijgen. - In de lijst met toegangsrechten (publiek, deelnemers, hulpverleners) kunnen een of meerdere rechten worden gekozen. - Door op de Save knop te drukken worden de geselecteerde rechten doorgevoerd naar de geselecteerde objecten in de database. Pagina 19 van 21

20 Aangeven van tekstrechten - Voor het toekennen van rechten tot tekstbeelden geldt dezelfde procedure als voor plot rechten zoals hierboven beschreven. - Selecteer een tekst beeld met gewenst toegangsrechten en druk op Save. - Het is mogelijk om een Select All uit te voeren. In de kaart of in de lijst. Benodigde interface (knop of ctrl-a) wordt uitgewerkt. - Een aparte knop Select UnAuthorized selecteert alle objecten (in kaart en in lijst) die nog geen toegangsrechten toegewezen hebben gekregen. Pagina 20 van 21

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Technisch Ontwerp. Integratie Tekst-Plot. Versie 1.0. Datum 02 december 2010

Technisch Ontwerp. Integratie Tekst-Plot. Versie 1.0. Datum 02 december 2010 Technisch Ontwerp Integratie Tekst-Plot Versie 1.0 Datum 02 december 2010 Status Definitief Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Technisch Rapport. i-bridge Liveviewer. Versie 1.0. Datum 02 December 2010

Technisch Rapport. i-bridge Liveviewer. Versie 1.0. Datum 02 December 2010 Technisch Rapport i-bridge Liveviewer Versie 1.0 Datum 02 December 2010 Status Definitief Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Handleiding Wordpress

Handleiding Wordpress Handleiding Wordpress Inhoudsopgave 1. Inloggen 2. Berichten en Pagina s 3. Afbeeldingen en video s 4. Weblinks 1. Inloggen 1.1 Inloggen bij Wordpress We starten met het inloggen op je WordPress gebaseerde

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Gebruik Service Cloud Portaal

Gebruik Service Cloud Portaal Gebruik Service Cloud Portaal Er zijn in het Portaal vier menuopties. Bij de optie Support maakt u nieuwe Cases aan en beheert u uw Cases. Bij de Kennisbank vindt u artikelen met informatie van eerdere

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.1 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.1 INLOGGEN OP HET STUF TESTPLATFORM... 4 2.2 OPVOEREN EN CONFIGUREREN

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie

Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de applicatiebeheerder Cane Webservices.nl Integratie Versie 1.1 Cane Webservices.nl Integratie Handleiding voor de Applicatiebeheerder 1 Inhoud INHOUD... 2 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Darts Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Inhoud HOOFDSTUK 1 - INLEIDING... 3 1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT... 3 1.2 DOELGROEP VOOR DIT DOCUMENT...

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD

Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD 2014 Handleiding Office 365 IN EEN NOTENDOP ALLES OVER OFFICE 365 CARLO KONIJN CHI COMPUTERS HEERHUGOWAARD Inhoud Inleiding... 2 Aanmelden bij office 365 via het portaal.... 2 Het portaal en gebruikers:...

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9

Inleiding... 3. 1. Inloggen... 4. 2. Generieke apps... 4. App Mijn goedkeuringen... 5. App Delegatie... 8. 3. Self Service... 9 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Generieke apps... 4 App Mijn goedkeuringen... 5 App Delegatie... 8 3. Self Service... 9 Basisgegevens medewerker wijzigen... 12 Aanvragen autorisatie...

Nadere informatie

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Introductie... 4 Inloggen bij WordPress... 5 Introductie in het dashboard... 6 Berichten en pagina's... 8 Bericht Categorieën... 8 Nieuw Bericht...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook

Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.5 Datum 24 november 2014 Status Definitief (UZ69.03) Inhoud 1 Elektronische ondertekening van e-mail met Microsoft Outlook 3 1.1 Randvoorwaarden 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge)

Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Intelligent Bridge 2.0 (i-bridge) Innovatietraject voor crisismanagement tijdens crisisbeheersing, rampenbestrijding en oefeningen 23 maart 2010 21-10-2012 i-bridge in a nutshell Doelstelling is door toepassing

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Deze handleiding beschrijft hoe u kunt inloggen middels http://remote.ggnet.nl vanaf een locatie buiten GGNet.

Deze handleiding beschrijft hoe u kunt inloggen middels http://remote.ggnet.nl vanaf een locatie buiten GGNet. Handleiding inloggen http://remote.ggnet.nl Deze handleiding beschrijft hoe u kunt inloggen middels http://remote.ggnet.nl vanaf een locatie buiten GGNet. Inhoudsopgave: 2 Inlogprocedure 7 Bijlagen 7 Bijlage

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding Organisatiebeheerders. GHOR4all. Handleiding voor Organisatiebeheerders

Handleiding Organisatiebeheerders. GHOR4all. Handleiding voor Organisatiebeheerders GHOR4all Handleiding voor Organisatiebeheerders Auteur: Orangehill Versie: 1.1 Datum: okt 22, 2013 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Aanmelden in het systeem... 2 2.1 Inloggen... 2 2.2 Wachtwoord vergeten... 2

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Desktop Portal Toegang tot uw applicaties via het internet Handleiding Multrix Desktop Portal - NED Pagina 1 van 12 Inleiding Dit document biedt u een

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen, uitloggen en wachtwoord... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident in behandeling

Nadere informatie

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Interactions Module OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 21-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

JOEP. Handleiding - hulpverlener

JOEP. Handleiding - hulpverlener JOEP. Handleiding - hulpverlener Versie 1.0 Oktober 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017 Handleiding Burgerschouw app 2017 1.1 De Burgerschouw App voor de burger. 1.1.1 De app toevoegen aan uw tablet Ga naar uw App Store, Google Play of Windows Phone Store en zoek op Burgerschouw. U ziet het

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4

PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 PTG Geleidestaten Applicatie Gebruikershandleiding externen Versie 1.4 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave: 1. Algemeen... 3 2. Het inlogscherm... 3 3. Failed-scherm... 4 4. Wijzig wachtwoord... 4 5. Gewijzigde

Nadere informatie

ChainWise technische randvoorwaarden t.b.v. LAN verbinding

ChainWise technische randvoorwaarden t.b.v. LAN verbinding ChainWise technische randvoorwaarden t.b.v. LAN verbinding Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Handleiding Contact Connect installatie en gebruik. Auteur: Luc Verschuren Datum: Versie: 1.0 Aantal bladen: 13

Handleiding Contact Connect installatie en gebruik. Auteur: Luc Verschuren Datum: Versie: 1.0 Aantal bladen: 13 installatie en gebruik Auteur: Luc Verschuren Datum: 23-6-2016 Versie: 1.0 Aantal bladen: 13 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Introductie... 4 2. Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 5 2.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contact Connect

Gebruikershandleiding Contact Connect Gebruikershandleiding Contact Connect Inleiding... 2 Introductie... 2 Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 3 Downloaden... 3 Installeren... 3 Inloggen... 3 Contact Connect Configuratie...

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10

Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Van AllSolutions QX2 naar AllSolutions10 Pagina 1 van 11 Inhoud 1. AllSolutions10 gelanceerd... 3 Responsive... 3 Design... 3 2. AllSolutions10 activeren... 4 3. Aangepaste bovenkant... 5 4. Uw website

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009

Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 Handleiding Lab Safety Monitor Versie 16 juli 2009 LegioBox C3 Wireless Module Inhoud Inloggen... 3 Openingsscherm... 4 Navigatiebalk (figuur 2)... 4 Menubalk... 4 Datascherm... 5 Navigeren... 5 Hoe doe

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Handleiding Facility Performance Monitor 4 februari 2013 versie 1.1

Handleiding Facility Performance Monitor 4 februari 2013 versie 1.1 Handleiding Facility Performance Monitor 4 februari 2013 versie 1.1 Aan Gebruikers Facility Performance Monitor Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT Auteurs Hospitality

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor ipad en iphone Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor ipad en iphone Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren

Nadere informatie