Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica"

Transcriptie

1 Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin Geuens 3 Ti 1 Michael Bosschaerts 3 Ti 3 Hans Leysen 3 Ti 4 Academiejaar

2 2 P a g e

3 Voorwoord Voor het business project van het 3de jaar Toegepaste Informatica, hebben we de opdracht gekregen om voor 2 bedrijven een oplossing uit te werken. Deze oplossing is opgedeeld in 3 stukken. Het eerste deel handelt over het beschrijven van een IT-service. Het tweede punt is het opstellen van een Service Level Agreement (SLA). Dit document heeft als doel de gebruiker te informeren over wat hij van de service kan verwachten en wat niet. Als laatste punt hebben we een manier bedacht hoe we efficiënt en doelgericht de service kunnen monitoren en rapporteren of hebben we de bestaande manier verbeterd. Wat centraal staat in deze opdracht is de communicatie naar de klant en hoe we deze kunnen verbeteren. Natuurlijk hebben we dit project niet alleen gemaakt. Daarom zouden we graag iedereen bedanken die ons geholpen heeft om dit project tot stand te brengen. Eerst en vooral willen we Christine Smeets en Dirk De Peuter voor hun goede hulp en advies bedanken. Zij hebben hun rol als coach perfect uitgevoerd. Voor Sibelco willen we Klaas Leijssen en Ronald Smet bedanken, voor al de tijd die ze voor ons hebben vrijgemaakt. Zodat we voldoende informatie en feedback kregen. We willen ook Tom De Schrijver en Kris Wuytens bedanken die ons de technische kant van de oplossing hebben uitgelegd. Van Tessenderlo Chemie bedanken we graag Joost Rommelaere, Wouter Bleukx en Gregory Rasson voor hun behulpzame medewerking. Dankzij hun snelle antwoorden bleven we nooit lang met vragen zitten. 3 P a g e

4 Management samenvatting Bij Sibelco is er al een degelijke service aanwezig hier in België en is er een goede visie om deze verder uit te breiden naar Europa. Voor Sibelco was het ook belangrijk om een advies op te stellen over hoe zij op een goede manier in de gaten kunnen houden of hun prestatie indicatoren van het SLA ook daadwerkelijk gehaald zijn. Daarom hebben wij een suggestie gedaan over hoe Sibelco hun WLAN service kan monitoren en hoe ze hierover kunnen rapporteren. We hebben tevens een selectie gemaakt van tools die hiervoor gebruikt kunnen worden en deze met elkaar vergeleken. Bij Tessenderlo Chemie is nog geen interne SLA aanwezig wat betreft de onderhoud en support van SAP. We hebben een mogelijke SLA opgesteld en hebben ook een voorstel gedaan over hoe de performance in de gaten gehouden kan worden en hoe hierover gerapporteerd kan worden. Uit ons onderzoek blijkt dat de performance monitoring al goed in orde is, alleen de rapportering hierover aan de klant loopt mis. Klanten zijn ontevreden over de dienst omdat zij weinig informatie krijgen over waar de dienst mee bezig is en hoe de dienst scoort op de prestatie indicatoren. Door de klant een SLA te geven en hem op de hoogte te houden van de resultaten van de onderhouds- en supportdienst van SAP zal er een grotere klanttevredenheid gecreëerd worden. 4 P a g e

5 Inhoudstafel VOORWOORD... 3 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 INHOUDSTAFEL... 5 INLEIDING... 7 INLEIDING... 8 TECHNICITEIT VAN DE OPLOSSING (KORT) INLEIDING BETROKKEN PARTIJEN VOORWAARDEN PRESTATIE INDICATOREN BESCHIKBAARHEID Verwacht Maximum Minimum BETROUWBAARHEID/INTEGRITEIT PERFORMANTIE Verwacht BESCHERMING (SECURITY) GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID INCIDENTEN KOST VAN DE DIENST (KORT) GELDIGHEID SANCTIES WAT, WANNEER EN HOE NETWERK MONITORING EN REPORTING TOOLS Aruba (AirWave Wireless Management Suite) PACKETTRAP IT COMBINATIE GRATIS TOOLS Wifi-Owl Nmap en Nessus Networx WEIGHTED RANKING SCORE CONCLUSIE BESLUIT - SIBELCO INLEIDING / ACHTERGROND MELDEN PROBLEEM Incidents Nooddienst Changes VERWERKING EVALUATIE ADVIES VOOR IT ALGEMEEN PRESTATIES Beschikbaarheid P a g e

6 Betrouwbaarheid & integriteit Incidents Performantie Contract Geldigheid Verlenging Breuk PERFORMANCE MONITORING & REPORTING BELANGRIJKE INDICATOREN ADVIES RAPPORTERING BESLUIT - TESSENDERLO CHEMIE BESLUIT P a g e

7 Inleiding De aanvraag van het project is afkomstig van 5 CIO s van verschillende bedrijven, namelijk Pioneer, Sibelco, Wabco, Tessenderlo Group, en Umicore. Elk van deze bedrijven heeft een gelijkaardig probleem. Ze bieden allemaal een IT gerelateerde dienst aan binnen hun bedrijf, dus aan interne klanten. Maar omdat er geen concrete beschrijving van de diensten aanwezig is hebben de klanten soms een fout beeld over wat ze al dan niet kunnen verwachten van de IT-dienst. IT wordt hierdoor vaak als een kostenpost met vele tekortkomingen gezien terwijl het ontbreken van IT in hun bedrijf een grote impact zou hebben. Daarom vroegen deze bedrijven ons om een neutraal advies te geven met betrekking tot door hun geleverde IT-dienst. Dit met de focus op de services van hun bedrijf in functie van de business. Elke groep heeft twee van de projecten voor zijn rekening genomen en heeft voor ieder van deze projecten een beschrijving van één van hun diensten opgesteld, een SLA voor deze dienst en een voorstel tot performance monitoring en reporting. Voor Sibelco en Tessenderlo Chemie hebben we een productbeschrijving, SLA en voorstel tot performance monitoring en reporting opgesteld. Op het gebied van performance monitoring en reporting verschillen beiden. Specifiek voor Sibelco hebben we een advies opgesteld hoe zij de draadloze netwerk service kunnen gaan monitoren en deze rapporteren. Voor Tessenderlo Chemie hebben we een manier uitgewerkt waardoor de werking en verwachtingen van hun bestaande support- en onderhoudsdienst duidelijker wordt voor de klant. Om de opdracht tot een goed einde te brengen hebben we eerst een Plan van Aanpak (PVA) opgesteld. In het PVA vinden we een Shared Vision terug. Zodat iedereen weet wat we moeten opleveren op het einde. Vervolgens is er een planning opgesteld om ervoor te zorgen dat we de deadline zouden halen. In PVA hebben we een scope gedefiniëerd, hierin staat wat wel en niet in het project wordt opgenomen. Verder staat er in het PVA nog een Product Breakdown Structure, een Product Flow Diagram en een risicoanalyse. 7 P a g e

8 Sibelco - service definition Draadloze netwerk service Als u deze oplossing wenst te implementeren, verwijzen wij u graag door naar de standaard aanvraag procedure van Sibelco. Inleiding Sibelco heeft een draadloze netwerk service ontwikkeld en wil deze opzetten in hun andere vestigingen in Europa (één Europese oplossing). De bedoeling is om een universele setup van de service te ontwikkelen zodat werknemers van Sibelco op eender welke site, makkelijk kunnen connecteren met het netwerk. T.a.v. de gebruiker: Intern: productie medewerkers Connectie op de werkvloer Mobiel zonder connectie te verliezen Gebruiksvriendelijk en veilig Verbinding met intranet en internet De draadloze netwerk service geeft de mogelijkheid aan gebruikers om zonder probleem verbinding te maken met en in te loggen op het Sibelco-netwerk. Inloggen op het netwerk is gemakkelijk, dit gebeurt door een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Zolang de gebruiker in de buurt blijft van een draadloos toegangspunt verliest hij geen verbinding met het draadloosnetwerk. Er is één punt waar de service voor een productie medewerker verschilt van de service voor een kantoorgebruiker. Dit punt betreft de ernst (severity 1 ) van het uitvallen van de service en de reactie hierop. Als de service uitvalt voor een productie medewerker, dan zal dit het business proces ernstig verstoren. Sibelco zal er alles aan doen om het netwerk zo snel mogelijk terug online te krijgen. Voor een administratieve medewerker is dit natuurlijk ook erg, maar deze kan via het bekabeld netwerk nog verder. Sites die volledig afhankelijk zijn van het draadloos netwerk zitten op hetzelfde niveau van severity als het productieproces. 1 severity: Hoe ernstig is dit voor het bedrijfs proces. 8 P a g e

9 Intern: kantoorgebruikers Connectie doorheen 'administratieve' werkruimtes Zichzelf verplaatsen zonder connectie te verliezen Gebruiksvriendelijk en veilig Verbinding met intranet en internet De draadloze netwerk service biedt connectie in de administratieve gebouwen op een Sibelco-site. Een medewerker kan zich van werkruimte naar werkruimte begeven zonder connectie met het netwerk te verliezen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld, dat een werknemer zijn werkpost kan verlaten en zijn laptop kan meenemen naar een vergaderzaal zonder connectie te verliezen met het Sibelco-netwerk. Inloggen op het netwerk is gemakkelijk, dit gebeurt door een gebruikersnaam en een wachtwoord op te geven. T.a.v. roaming clients 2 : Medewerkers die vaak op verschillende sites werken (internationaal) kunnen altijd met hun persoonlijke login en paswoord connecteren met het Sibelco-netwerk. Ze beschikken dan over dezelfde middelen/functionaliteiten als op hun oorspronkelijke site. Extern: Bezoeker Enkel connectie internet Strikt gescheiden van Sibelco-netwerk Connectie via gebruikersnaam & paswoord Verbinding met internet Bezoekers hebben vaak behoefte aan connectie met het internet. De draadloze netwerk service voorziet dat deze bezoekers draadloos kunnen connecteren met het internet. Authenticatie gebeurt enkel via een paswoord en gebruikersnaam. Deze wordt aangevraagd op het secretariaat van de lokale Sibelco-site. Met een bezoekersaccount heeft u toegang tot het internet. Met deze account kan u niet inloggen op het intranet van Sibelco. Als bezoeker van de site zal Sibelco ervoor zorgen dat schadelijke software van het internet uw pc niet kan infecteren. 2 Reizende gebruiker: een gebruiker die voor een bepaalde duur op een andere Sibelco site gaat werken. 9 P a g e

10 Support draadloze netwerk service Assistentie lokale IT-dienst Hulp op afstand van Europese helpdesk Assistentie service provider Problemen in verband met de draadloze netwerk service kunnen verholpen door drie instanties. In eerste instantie is dit de lokale IT-dienst die zich bevindt op een bepaalde site. Als tweede instantie is dit de Europese helpdesk die 24/24 uur beschikbaar, zij stelt vast wanneer er een probleem is met het netwerk, bijvoorbeeld als er een access point 3 uitvalt. Als laatste instantie kan de service provider 4 van Sibelco hulp bieden. T.a.v. IT-medewerker: Techniciteit van de oplossing (kort) De gebruiker maakt verbinding met het Europese Sibelco netwerk via een access point. Bovenop deze access points zijn controllers geïnstalleerd, zodat gebruikers geen verbinding verliezen als ze zich verplaatsen tussen de verschillende access points. Het bereik van deze access points moet natuurlijk wel overlappen. Vanaf dit punt loopt de verbinding naar het Europese Sibelco netwerk verder over het locale netwerk van de Sibelco Site. De verschillende sites worden met elkaar verbonden via het internet, dit door middel van een netwerk service provider. Voor het security deel van deze oplossing wordt gewerkt met certificaten 5 en Active Directory 6. De certificaten worden op voorhand geïnstalleerd op een toestel van Sibelco. Voor Sibelco medewerkers wordt de login-naam en het paswoord door de lokale IT aangemaakt. Voor guestgebruikers gebeurd dit aan het secretariaat. De rechten en plichten hangen vast aan de gebruikersaccount en niet aan het toestel. 3 Een access point is een apparaat dat het mogelijk maakt om verbinding te maken met een draadloos netwerk. 4 Een (internet) service provider is een organisatie of persoon die diensten levert op/of via het internet. 5 Een certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. 6 Active Directory (AD)wordt in deze oplossing voornamelijk gebruikt voor het beheer van gebruikers. 10 P a g e

11 Service Level Agreement Inleiding In dit document wordt beschreven wat men kan verwachten van de service. Dit wordt uitgedrukt in minimum, maximum en te verwachten, zodat gebruikers van de service weten wat ze kunnen verwachten van deze dienst. Voor een gedetailleerde beschrijving van de service verwijzen we u door naar het service definiëring document: Draadloze netwerk service-sibelco in het service portfolio. Betrokken partijen Deze interne SLA heeft betrekking op: Partij Sibelco Europe (Europese)Sibelco site die service wenst Contactpersoon Klaas Leijssen (Europe ICT Goverance Manager) Lokale IT-afdeling/management Voorwaarden U kan deze service op uw site uitrollen als u voldoet aan volgende voorwaarden: Verbinding hebben het Europese Sibelco netwerk. Lid zijn van Europese Active Directory service. Moet het locale netwerk van de site beschikken over Layer 2 switches 7. Prestatie indicatoren Beschikbaarheid Wanneer het netwerk beschikbaar is voor de gebruiker. Verwacht De service voor 99,5% van de tijd beschikbaar is. Dit percentage is berekend op jaarbasis. Concreet wil dit zeggen dat de service maximaal 43,8 uur offline mag zijn. Aangekondigde onderhoudsperioden worden hier niet mee in verrekend. Maximum De service is altijd beschikbaar. Minimum De service is enkel beschikbaar tijdens de werkuren. 7 Layer 2 switch: netwerkapparaat dat netwerkverkeer doorstuurt op basis van MAC layer. 11 P a g e

12 Betrouwbaarheid/integriteit De service blijft beschikbaar ondanks het uitvallen van bepaalde netwerkapparatuur. De betrouwbaarheid van de service bedraagt 99,5%. Dit percentage wordt beïnvloed door de lokale infrastructuur op de Sibelco site. In de praktijk wordt het draadloze netwerk bij op het bestaande lokale netwerk geïnstalleerd. Als deze infranstructuur uitvalt, zal de draadloze netwerkservice ook niet werken. Om een hogere uptime te kunnen garanderen, kan men redundantie inbouwen op het lokale netwerk. Bv. twee access points 8 installeren in plaats van één. Wanneer er één uitvalt neemt de andere deze rol over en wordt de beschikbaarheid van het netwerk verhoogd. Performantie Krijgt de gebruiker voldoende bandbreedte om zijn taken uit te voeren. Zonder dat hij het gevoel heeft geremd te worden. Verwacht De gebruiker kan zonder problemen zijn werk kan doen. Concrete datasnelheden van het netwerk zijn nog niet beschikbaar. Deze worden later verder gespecificeerd. Bescherming (Security) De gebruiker kan op een veilige manier inloggen, personen die niet bevoegd zijn kunnen dit niet. De toegang tot de access points is beveiligd door een two-way-authentication (iets wat je hebt en iets dat je weet). Hetgeen dat je hebt, is een certificaat 9 dat op voorhand op het toestel is geïnstalleerd. Hetgeen dat je weet, is de loginnaam en het paswoord dat via Active Directory wordt gecontroleerd. Voor guest-gebruikers is er geen certificaat. Omdat deze gebruikers geen toegang tot het Sibelco secured netwerk hebben. Zij hebben enkel toegang tot het internet. Bescherming is ook van toepassing op gebruikers van de draadloze netwerkservice. Deze worden beschermd tegen schadelijke software zodat hun toestellen niet geïnfecteerd raken. 8 Een access point is een apparaat dat het mogelijk maakt om verbinding te maken met een draadloos netwerk. 9 Een certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. 12 P a g e

13 Gebruiksvriendelijkheid Hoe makkelijk de service te gebruiken is. Inloggen is gebruiksvriendelijk, je hebt hier een loginnaam en paswoord voor nodig.het certificaat, dat eerder al vermeld werd, loopt in de achtergrond. Van dit certificaat merkt de gebruiker niets. Incidenten Als er problemen zijn met het draadloze netwerk op een Sibelco site, is de lokale IT eerst aansprakelijk. Als deze het probleem niet kunnen oplossen, kunnen zij terecht bij de Europese helpdesk. (Deze is niet fysiek aanwezig op de site.) De Europese helpdesk ziet wel wanneer er een access point uitvalt eender waar op het Sibelco netwerk. Als de Europese helpdesk het probleem niet opgelost krijgt, kan men nog één stap hoger gaan. Namelijk de service provider. Deze organisatie heeft de hele draadloze netwerk service uitgedacht voor Sibelco. Kost van de dienst (kort) Geldigheid Het prijsmodel van deze service bestaat uit een centrale kost. Deze kost houdt in: één wireless control system, drie wireless lan controllers en het onderhoud hierop. Per site waar nog geen access points aanwezig zijn, wordt de installatie en configuratiekost aangerekend. De aankoopprijs van een access pointbedraagt ongeveer 500,00 Euro. De centrale monitoring van deze acces-points wordt voorzien door Sibelco Europe. Een gedetailleerde kostenberekening van de service is er nog niet. Deze wordt later gespecificeerd. Sancties De SLA is van toepassing zolang de service beschikbaar is. Als de service wordt aangepast, zal de SLA worden herschreven. Zodat deze actueel is met de vernieuwde service. Dit is een interne SLA, boetes bij het niet halen van afgesproken prestaties zijn niet van toepassing. 13 P a g e

14 Performance Monitoring & Reporting Wat, wanneer en hoe Op dit moment wordt er gemonitord door de Europese helpdesk. Als er problemen zijn binnen het netwerk, bijvoorbeeld een access point dat uitvalt, dan krijgt de lokale helpdesk een melding van het probleem. Deze zal dan de nodige stappen nemen om dit op te lossen. Het monitoren van een netwerk kan een belangrijk gegeven zijn en daarom is er de vraag of de huidige manier van monitoren volstaat. Misschien kunnen we de netwerk service verbeteren door fouten beter op te volgen en te rapporteren. Het is belangrijk om te weten wat er gemonitord kan worden en dat dit in overeenstemming is met wat er is opgesteld in het SLA. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performantie, bescherming (security) kunnen gemeten worden met behulp van een netwerk monitoring tool. De gebruiksvriendelijkheid en ervaring kan gemeten worden aan de hand van een bevraging aan de gebruikers van het netwerk. De resultaten van deze metingen kunnen verzamelt worden per maand en in een maandelijks rapport worden uitgebracht, dit kan in PDF vorm en kan intern verspreid worden via mail. Netwerk monitoring en reporting tools Hier worden enkele tools besproken die kunnen gebruikt worden om het Sibelco netwerk te monitoren en om problemen te rapporteren. De tools worden tegenover mekaar gezet met behulp van de weighted ranking methode. Aruba (AirWave Wireless Management Suite) Dit is een zeer krachtige tool. Een groot voordeel van deze tool is dat er een webbased interface is, hierdoor kunnen problemen van bepaalde Sibelco sites centraal gemonitord worden van op één bepaalde site of door externen. Aruba zorgt voor een centraal management gefocused op problemen die de gebruiker ondervinden. Aruba maakt het mogelijk om connectie problemen op te sporen, blokkeren van indringers (vijandelijke access points en ongewenste gebruikers), terugvinden van gebruikers en apparaten op het draadloze netwerk, Radio Frequentie 10 virtualisatie,... RF virtualisatie is heel handig want het geeft een grafisch overzicht van het aanwezige draadloze netwerk, problemen zoals teveel gebruikers die geconnecteerd zijn met een access point of als er een gebruiker zich buiten het bereik van een access point bevindt, kunnen op die manier snel gevonden worden. Het geeft een volledige kijk op de infrastructuur van het draadloze netwerk. Met Aruba kan je ook onderhoudsplanningen aanmaken en deze uitvoeren op bepaalde tijdstippen zo kan het onderbreken van het business proces tot een minimum beperkt worden. 10 Radiogolven, ook radiofrequente straling genoemd, zijn golven in de vorm van elektromagnetische straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het frequentiegebied van enkele honderden Hz tot enkele honderden GHz, die gebruikt worden in de communicatietechniek om informatie over te brengen van een zender naar een of meer ontvangers. 14 P a g e

15 Qua bescherming biedt Aruba Airwave ook een oplossing, het is mogelijk om een overzicht te geven waar gebruikers zich bevinden of bevonden (locatie-geschiedenis) en hoe deze gebruikers zijn geauthenticeerd (welke rechten ze hebben, voorbeeld: Sibelco medewerker tegenover externe bezoeker). Prijs licentie is niet bekend. Meer info: PacketTrap IT PacketTrapIT is een netwerk monitoring tool met een uitbreidbare module voor monitoring van draadloze netwerken (individuele licentie). De module biedt hulp voor het monitoren van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performantie en bescherming (security) van het netwerk. Draadloze netwerkapparaten en andere netwerkapparaten kunnen gemonitord worden met deze tool en daarom is er een centraal netwerk monitoring management. PacketTrap heeft geïntegreerde meldingen en rapporteringen. Het is mogelijk om enkele gegevens over access points te monitoren, zoals de signaalsterkte, kwaliteit van alle draadloze apparaten, traffiek, SNMP 11,... Hierover kunnen dan rapporteringen gemaakt worden. Het security gedeelte dat de draadloze module kan bieden is het blokkeren van vijandelijke access points en ongewenste gebruikers van het netwerk (hackers). Het is ook mogelijk om snel te weten te komen als een wireless access point niet correct geconfigureerd is. Met behulp van een extra programma ConnectWise kan je ook voor webbased monitoring en reporting zorgen. De prijzen van de licentie hangen af van de hoeveelheid support en de hoeveelheid draadloze netwerk apparaten, begint vanaf Meer info: 11 Simple Netwerk Management Protocol (kortweg: SNMP) is een protocol dat werkt over een IP-netwerk voor het beheren van systemen die op het IP netwerk zijn aangesloten. Met het SNMP protocol kan op een eenvoudige manier de status van bijvoorbeeld een disk van een server opgevraagd worden en hoeveel verkeer er over een netwerk gaat. Een managementapplicatie vraagt door middel van het SNMP-protocol informatie op van apparatuur, waarop het SNMPprotocol actief is presenteert de informatie in tabel- of grafiekvorm. 15 P a g e

16 Combinatie gratis tools Volgende tools zijn gratis tools maar gecombineerd kunnen ze zorgen voor een goede monitoring van het netwerk. Wifi-Owl Wifi-Owl is een tool voor het monitoren van access points, het gebruikt zijn eigen kennis om problemen te detecteren, het is mogelijk om aan die knowledge base zelf regels toevoegen om zo problemen nog makkelijker te vinden. De tool levert makkelijk te begrijpen rapporteringen en is ook webbased 12 zodat het mogelijk is om vanop een centrale plaats problemen op te sporen. Deze tool kan de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van een netwerk monitoren. Meer info: Nmap en Nessus Deze twee tools kunnen de bescherming van een netwerk monitoren. Nmap gaat een aantal eigenschappen van de security van een netwerk monitoren. Met Nmap kan je ook een inventaris opmaken van je netwerk-infrastructuur zodat je gemakkelijk weet waar alle apparaten zich bevinden. Nessus Passive Vulnerability Scanner gaat de kwetsbaarheden in een netwerk blootleggen. Hierdoor kunnen deze kwetsbaarheden uit het netwerk gehaald worden en kan het netwerk nog beter beveiligd worden. Meer info: Networx Met Networx kan de performantie gemeten worden van een netwerk door middel van de gebruikte bandbreedte weer te geven in een grafiek. Meer info: 12 Webgebaseerd (in het Engels: web-based) is een term om een groep van computersoftware aan te duiden die via het World Wide Web of een intranet werkt. 16 P a g e

17 Weighted Ranking Score Criteria Gewicht Aruba PacketTrap Combinatie Tools Totaal Aruba Totaal PacketTrap Totaal Combinatie Tools Meten SLA 50 18/20 16/20 7/ ,5 Support Tool 20 15/20 15/20 5/ Prijs 10 6/20 6/20 20/ Webbased 20 20/20 5/20 10/ Totaal ,5 17 P a g e

18 Conclusie De vraag die nu nog rest is waar gaan we deze tools gebruiken. Vele van deze tools kunnen gebruikt worden door de lokale IT-dienst op een Sibelco site. Dit vraagt meer werk van de lokale ITmedewerkers maar er zal vlugger een probleem verholpen kunnen worden en men moet hulp niet uitbesteden aan een externe helpdesk. Tools die webbased zijn kunnen nog wel gebruikt worden door de externe Europese helpdesk.er kan gekozen worden voor freeware tools die de basis van een netwerk infrastructuur kan monitoren of voor één bepaalde tool die alles omvat maar betalend is. 18 P a g e

19 Besluit - Sibelco Uit dit rapport kunnen we afleiden dat Sibelco een degelijke service heeft ontwikkeld. Er zit ook een goede visie achter de manier waarop deze service verder naar andere Europese vestigingen zal worden verspreid. Het enige punt wat deze service nog ontbreekt is een goede manier van monitoring en rapportering. Dit hebben we gemerkt als we achter specifieke data vroegen voor de SLA. Monitoring en rapportering is zeker belangrijk als je wil aantonen dat de service zijn SLA afspraken haalt of niet. In het deel monitoring en reporting hebben we hier advies over geschreven en stellen we ook enkele tools voor. Het is ook belangrijk om de service op regelmatige tijdstippen te evalueren zodat verbeteringen in de service mogelijk zijn. 19 P a g e

20 Opdracht Tessenderlo Chemie Productdefinitie Inleiding / achtergrond Incident support gebeurt op drie niveau s: 1. Key-users 2. SAP-specialisten 3. SAP Business analisten Deze niveau s worden hiërarchish doorlopen tot er op een bepaald niveau een oplossing voor het incident gevonden wordt. Indien geen van de drie niveau s het probleem kan oplossen wordt er contact opgenomen met het bedrijf verantwoordelijk voor het systeem (SAP, Microsoft ) door een medewerker van het derde niveau. Verloop van de hulpverlening: Gebruiker heeft een probleem Gebruiker meldt het probleem aan key-user Gebruiker kan verderwerken Ja Opgelost? Nee Gebruiker contacteert Service Desk Opgelost? Nee Service Desk contacteert experts Melden probleem Een gebruiker kan incidenten melden aan zijn toegewezen key-user. Deze users zijn business users met speciale opleidingen om te helpen met basisproblemen. Deze gebruikers hebben meer rechten dan andere gebruikers wat hun in staat stelt kleine problemen op te lossen. Indien deze key-user echter geen antwoord weet, kan de gebruiker de service desk raadplegen. 20 P a g e

21 De service desk kan telefonisch of per mail gecontacteerd worden op alle dagen van de week, tussen 7 uur s ochtends en 8 uur s avonds uitgezonderd Bank Holidays (nationale vrije dagen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland). Telefonisch: Voor dringende incidenten, met een onderbreking van de dienst tot gevolg, wordt er bij voorkeur telefonisch contact opgenomen. Voor changes wordt contact via mail geprefereerd. Incidents Gebruikers kunnen de service desk contacteren in het Nederlands, Engels, Frans of Italiaans. Wanneer ze de service desk contacteren moeten ze volgende informatie bij de hand hebben: Naam Contact informatie (telefoonnummer en/of adres) Locatie van het probleem binnen het bedrijf SAP gebruikersnaam SAP werkomgeving (A21, P21, A01 of P01) SAP client (bijvoorbeeld: 005 voor Plastival) Nooddienst Bij kritische problemen die het goede functioneren van het bedrijf verstoren kan de nooddienst 24x7 telefonisch gecontacteerd worden op onderstaand nummer: De nooddienst mag enkel gecontacteerd worden buiten de uren van de service desk en enkel in geval van nood. Changes Changes zijn aanvragen om wijzigingen in het bestaande SAP systeem door te voeren via customization of programmatie. De service desk geeft deze requests dan door aan de SAP business analysten die deze zullen bekijken en eventueel implementeren. Afhankelijk van de grootte en het risico van de change kan de implementatie langer of korter duren. Het aanvragen van een change wil niet noodzakelijk zeggen dat deze change ook zal gebeuren. Verwerking De gebruiker zal een service nummer ontvangen na het contacteren van de support desk dat hij kan gebruiken om de call op te volgen. Hiervoor dient de gebruiker contact op te nemen met de service desk. 21 P a g e

22 Evaluatie Na het al dan niet oplossen van een probleem zal de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht worden via mail en zal deze uitgenodigd worden om een tevredenheidsenquete in te vullen. Advies voor IT De communicatie kan beter. Tijdens het oplossen van een probleem hoort de gebruiker hier niets over en na het oplossen van het probleem hoort de gebruiker enkel of het probleem al dan niet opgelost is, maar niet wat er opgelost is en waarover het exact gaat. Ook vinden gebruikers het vervelend dat deze dienst extern is omdat ze dan minder goed op de hoogte zijn van wat er zich binnen het bedrijf afspeelt en hier minder kunnen op inspelen. Graag zouden de gebruikers meer direct contact hebben met de SAP specialisten die uiteindelijk toch het probleem gaan oplossen zodat ze met hun kunnen communiceren op een niveau binnen het bedrijf en niet op een extern niveau. Verder denken de gebruikers dat de service desk meer bezig is met het documenteren van problemen dan met het eigenlijke oplossen hiervan. Graag zouden ze toegang krijgen tot statistieken over welke problemen de service desk binnen krijgt, welke problemen ze oplossen... Advies: Systeem maken zodat gebruikers kunnen opvolgen hoe het met hun probleem staat en wat hiermee gebeurt is en gebruikers op de hoogte brengen van het bestaan van dit systeem. 22 P a g e

23 Service Level Agreement Algemeen Dit Service Level Agreement is enkel geldig als interne overeenkomst tussen het SAP team en andere afdelingen van de Tessenderlo Group voor het onderhoud en de support van SAP. Dit document beschrijft het niveau van overeengekomen dienstverlening en de vergoeding die de klant hiervoor zal betalen. De beschrijving van de diensten die hieronder worden verstaan werden reeds opgenomen in het vorig hoofdstuk. Prestaties De prestaties worden opgedeeld in een aantal categorieën waarin we zelf een onderscheid hebben gemaakt tussen incidents en changes. Dit onderscheid was nodig omdat de dienstverlening m.b.t. incidents en changes niet altijd gelijkaardig bleek. Beschikbaarheid Onder beschikbaarheid kunnen we zien naar wie we moeten gaan en wanneer deze persoon/dienst bereikbaar is. Incidents Verwacht Minimum Maximum De key-users zijn beschikbaar tijdens hun werkuren. De service desk is beschikbaar tijdens kantooruren (7u00 19u00), uitgezonderd op nationale vrije dagen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Buiten deze uren is de nooddienst bereikbaar. Idem verwacht. Idem verwacht. Changes Verwacht Minimum Maximum De service desk is beschikbaar tijdens kantooruren (7u00 20u00), uitgezonderd op nationale vrije dagen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Idem verwacht. Idem verwacht. 23 P a g e

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction

Software Distributie. Common Traps, Implementation and Satisfaction Common Traps, Implementation and Satisfaction Auteur: Dominic van den Ende E-mail: dominic.vandenende@os3.nl Auteur: Yanick de Jong E-mail: yanick.dejong@os3.nl Supervisor: Jaap van Ginkel Versie: 1.0

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing.

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. Juniper Networks heeft met de introductie van de NonStop Wireless LAN oplossing een nieuwe Wireless LAN-generatie gerealiseerd, die organisaties bevrijdt

Nadere informatie