Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten"

Transcriptie

1 Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet: Lambert s Perikelen... Bent u ook zo blij dat uw huis zo veel méér waard is geworden? Dan zal ik u eens iets vertellen. Jan en Marie (fictieve namen natuurlijk) zijn eindelijk gelukkig getrouwd. Ik zeg eindelijk omdat ze allebei een slecht eerste huwelijk achter zich hebben, met moeizaam verlopen scheidingen en jaren van alleen zijn. En als je dan eindelijk opnieuw trouwt, en je houdt zo van elkaar, dan doe je dat toch zonder huwelijkse voorwaarden, of niet soms? En dan maak je toch een testament op de langstlevende, zoals dat zo mooi heet. En dan luister je toch naar de notaris die zegt dat alles zo goed geregeld is? En dan kan het geluk toch niet op, of niet soms? Jan heeft een leuke baan, Marie heeft een klein WAO-tje, dus kopen ze voor ƒ ,00 een mooie bungalow. Marie heeft ruim ƒ ,00 meer eigen geld dan Jan en de rente over ƒ hypotheek is toch altijd wel op te brengen, want wat kost een huurhuis wel niet? Dus aflossingsvrij, zonder verzekering, goed advies van de bank en lekker goedkoop. Totdat Jan sterft, en Marie er alleen voor staat. Het weduwenpensioen van Jans werk stelt niks voor, want dat houdt rekening met de Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar Marie krijgt géén Anw-uitkering, ze is te jong, het WAO-tje is te laag en haar kinderen zijn te oud. Plotsklaps is de hypotheek even duur als haar hele inkomen. En ook Jans kinderen melden zich. Het langst levenden-testament blijkt een vruchtgebruik-testament te zijn, dus de bungalow van Jan en Marie wordt nu de Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Bij de belastingaangifte over 2001 zult u merken dat aan de hoogte van de levensverzekering- en lijfrente-premies die nu nog van de belasting mogen worden afgetrokken een limiet is gesteld. Dit is een gevolg van de koppeling met het jaarinkomen. Voorbeelden van dergelijke premies zijn: premies voor koopsompolissen, levensverzekeringen met lijfrenteclausule en, vaak aan spaarloonregelingen gekoppelde, (fiscale) levensverzekeringen. De limiet is opgebouwd uit een drietal tranches, te weten : de basisruimte, de jaarruimte en de reserveringsruimte. Basisruimte De basisruimte is de bekende ƒ 2.283,00. Dit bedrag mag worden afgetrokken van het belastbaar inkomen zonder dat de belastingdienst ergens naar vraagt. Voorwaarde is alleen dat het bedrag is betaald in het lopende belastingjaar. Het bedrag van ƒ 2.283,00 wordt overigens jaarlijks geïndexeerd. Jaarruimte De jaarruimte ontstaat als er een tekort is in de pensioenopbouw van het belastingjaar waarover aangifte wordt gedaan. Om deze ruimte te berekenen, dient het totale jaarinkomen bekend te zijn, samen met alle secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierin kunnen immers ook beloningen zitten die een pensioenwaarde hebben. Daarnaast moet berekend worden wat er in dat belastingjaar nog meer is gedaan aan pensioenopbouw -bijvoorbeeld via het pensioenfonds van de werkgever-, waarna op al deze getallen een rekenformule wordt losgelaten. Deze berekening voeren wij op uw verzoek voor u uit. Reserveringsruimte De reserveringsruimte ontstaat als er in de voorgaande zeven jaren een tekort is geweest in de pensioenopbouw, zoals die bij een jaarruimteberekening naar voren zou zijn gekomen. Om deze ruimte te berekenen zijn dus nogal wat gegevens nodig, maar ook bij die berekening kunnen wij u behulpzaam zijn. Let wel : de reserveringsruimte mag niet verder terug gaan dan tot zeven jaren geleden. Tekorten uit daaraan voorafgaande jaren zijn dus verloren en kunnen niet meer worden ingehaald. Nu heeft de minister niet bepaald dat u een eventueel betaalde premie ook in aftrek moet brengen volgens bovenstaande volgorde. U mag volledig zelf aangeven voor welke ruimte u de betaalde premie wenst te gebruiken. Het is belangrijk dat u de situatie goed overziet. De reserveringsruimte van het zevende voorafgaande jaar is immers verloren als u haar nu niet zou hebben gebruikt. 2

2 vervolg Lambert s Perikelen bungalow van Jans kinderen en Marie. En Marie kan toch al niet overweg met de zoon van Jan Dus maar uitbetalen dan? Fijn dat de bungalow van ƒ ,00 toen nu zo n ƒ ,00 waard is. Nu mag Marie toch mooi heel wat extra hypotheek opnemen, als ze tenminste met haar WAO-tje een baan heeft gevonden. En die ƒ ,00 méér inbreng van eigen geld van toen? Och, die delen ook mee naar Jans kinderen. Als ik door vrienden van Marie bij deze ellende geroepen word, moet ik aan een onoplosbare klus beginnen. Hier is in goed vertrouwen zo n beetje alles fout gedaan! Was de bungalow maar niets meer waard, dán kon Marie blijven wonen. De moraal van dit verhaal: Regel uw zaken goed en op tijd. Denk niet dat als men zegt dat het zo goed is, dat dat ook zo is. Veelal kent de deskundige uw situatie niet, maar kent hij een gemiddelde situatie. Een goede financiële planning kan veel leed voorkomen. Schroom niet om ons om advies te vragen. Daar zijn we voor en daar hebben we specialisten voor in huis! Lambert der Kinderen BLOOT EIGENAAR IN DE KOU Het nieuwe belastingstelsel is voor de bloot eigenaar een stuk minder aantrekkelijk dan voorheen. Sinds januari 2001 betaalt hij namelijk inkomensbelasting over een vermogen waarover hij geen inkomsten geniet. Eerst uitleg over het begrip bloot eigenaar. Een bloot eigenaar is eigenaar over een vermogen waarover hij niet het vruchtgebruik bezit. Met andere woorden: hij is weliswaar eigenaar maar daar blijft het dan ook bij. Hij ontvangt geen rente, geen dividend of, als het een woning betreft, hij heeft geen woongenot. Pas als het vruchtgebruik vervalt, bijvoorbeeld door een overlijden of verstrijken van een termijn, bezit hij het volle eigendom. Het zal duidelijk zijn dat vruchtgebruik en bloot eigendom vaak ontstaan door erfenissen. Bijvoorbeeld de langstlevende ouder die het vruchtgebruik krijgt en de kinderen die bloot eigenaar worden van een stuk vermogen. Het voordeel daarvan is dat bij het overlijden van de vruchtgebruiker de kinderen geen successierechten meer hoeven te betalen. Achteruitgang Voor 1 januari 2001 was het bloot eigendom niet belast. Alleen de vruchtgebruiker betaalde 8 vermogensbelasting over het vruchtgebruikvermogen. De bloot eigenaar was in principe ook geen belasting verschuldigd bij een levenslang vruchtgebruik. De vruchtgebruiker betaalde inkomstenbelasting over de genoten inkomsten uit het vermogen. Met de ingang van het nieuwe belastingstelsel is aan deze situatie een einde gekomen. De nieuwe wet gaat ervan uit dat al het vermogen rendement oplevert. Dus ook de bloot eigenaar is 1,2% vermogensrendementsbelasting (box 3) verschuldigd over de waarde van het bloot eigendom. En dat is een flinke achteruitgang. Want hij geniet immers niets, terwijl hij toch betaalt. Oplossing Dit kan liquiditeitsproblemen opleveren. De bloot eigenaar moet immers vermogensrendementsbelasting betalen over de waarde van bloot eigendom waarvan hij geen inkomsten geniet. Wat is nu de oplossing? Een mogelijkheid is een bepaling in het testament dat de vruchtgebruiker de lasten van de bloot eigenaar voor zijn rekening neemt of deze aan de bloot eigenaar vergoedt. Hiermee wordt een verarming van de bloot eigenaar voorkomen. De heffing komt dan immers voor rekening van degene die de inkomsten krijgt. 2 AARDBEVINGSSCHADE ÓÓK VERZEKERBAAR Op 23 juni jl. werd een groot deel van Zuid-Limburg opgeschrikt door een heuse aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter. Hoewel de schade achteraf meeviel, zit de schrik er bij veel mensen goed in. Vooral omdat seismologen nog een reeks aardschokken voorspellen én omdat op een normale opstal- en inboedelverzekering aardbevingsschade niet gedekt is. Toch bestaat de mogelijkheid dit via ons te verzekeren met een speciale catastroferisico-polis. De premie is uiteraard afhankelijk van de ligging van het te verzekeren object. Informeert u bij ons als u een offerte wil ontvangen. ER VERANDERT VEEL EN ER VERANDERT NIETS Op 1 januari van het komend jaar is het zover: Nederland en een groot gedeelte van de rest van Europa ruilen hun eigen muntsoort in voor de euro. Dat is een grote verandering. Veel van onze klanten hebben vragen over de gevolgen van deze overgang voor hun verzekeringen. Eigenlijk kunnen we daar heel kort in zijn: geen. De guldensbedragen worden omgerekend in euro s en na 1 januari 2002 zullen alle bedragen door ons in euro s worden aangegeven. Om u alvast te laten wennen, zijn we vanaf 1 juli begonnen om de bedragen op onze nota s dubbel te vermelden, dus zowel in guldens als in euro s. Nadat de euro eenmaal is ingevoerd, zult u op de nota s geen bedragen in guldens meer aantreffen, dat werkt alleen maar verwarrend. U zult van ons ook geen nieuwe polisbladen ontvangen in euro s, tenzij de polis wijzigt om een andere reden. Met uw begrip en onze medewerking moet de omzetting naar de euro soepel verlopen. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. GELD LENEN: GOUDEN BERGEN MAAR DE REALITEIT IS VAAK ANDERS. Eén op de drie Nederlandse gezinnen leent geld voor de aankoop van een nieuwe of gebruikte auto, voor de aanschaf van een caravan, voor een nieuw bankstel, een eethoek of honderden andere dingen. Soms lijkt het wel of dit geldlenen bijna niets kost. Sla een willekeurig tijdschrift open en de aanlokkelijke aanbiedingen springen je vanzelf tegemoet. Het is echter verstandig dat u zich grondig informeert

3 Het is niet alles goud wat blinkt! Let goed op, want maar al te vaak gaan deze goedkope aanbiedingen vergezeld van een beleggingscontract waaraan de klant voor tien of vijftien jaar vastzit. Bovendien zijn de in het verleden behaalde resultaten van een belegging nooit een garantie voor de toekomst. Let voor de beleggingsresultaten maar eens op de koersontwikkeling van de laatste 18 maanden op de beurzen wereldwijd. Wat gebeurt er als u een rendement maakt van 10% per jaar op uw portefeuille (wat overigens niet slecht is!), maar als u een rente betaalt van 12,7! Rente die momenteel niet meer fiscaal aftrekbaar is. Op die manier bouwt u dus niet echt een vermogen op! Als u bovendien vervroegd van uw contract af wilt, betaalt u meestal een hoge boete. Advies Daar komt nog bij dat deze goedkope leningen vaak uitsluitend gesloten kunnen worden met een dure verzekering om het overlijdensrisico af te dekken. Daarom, heeft u geld nodig, kies dan heel zorgvuldig. Win deskundig advies in dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Bel ons voor een afspraak zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn. TWEEMAAL VRIJSTELLING DAN EERST SPLITSING POLIS Sinds 1 januari 2001 is het nieuwe belastingstelsel van kracht. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad dat een groot aantal bedragen voor vrijstellingen en maxima drastisch is gewijzigd. Wat voor u van belang kan zijn, is dat de staatssecretaris heeft bepaald dat een verzekeringspolis met meer verzekeringnemers juridisch moet worden gesplitst om de vrijstelling tweemaal te kunnen gebruiken. Het is verstandig deze splitsing te regelen voordat de aangifte over het jaar 2001 is ingediend. U kunt er ook voor kiezen uw partner voor 50% als onherroepelijk begunstigde aan te wijzen. Zowel voor de splitsing van de polis als het aanwijzen als onherroepelijk begunstigde geldt dat, als u ongehuwd samenwoont of getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, u bedacht moet zijn op het schenkingsrecht en de financiële gevolgen daarvan. Financiële planning, ook voor u? De veranderingen in belastingwetgeving en sociale zekerheid zijn talrijk en voor de leek niet meer bij te houden? Daarvoor hoeft u zich niet te schamen. U bent niet de enige. Wel is het van belang uw financiële situatie te kennen. Een goed financieel plan kan daarbij helpen. Het maakt uw situatie inzichtelijk en helpt u uw wensen en doelstellingen te bereiken. Financiële planning omvat een totaal van planningsactiviteiten op financieel gebied en houdt rekening met al uw achtereenvolgende levensfasen. Hierbij kunt u denken aan inkomensplanning, vermogensplanning en nalatenschapsplanning. In een goed financieel plan wordt bovendien rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw persoonlijke situatie. Komen er nog kinderen, bent u van plan een huis te kopen, een onderneming te starten? Wanneer wilt u stoppen met werken, wat gebeurt er als een van de partners overlijdt? Om een financieel plan op maat voor u te maken doorlopen wij de volgende stappen: Stap 1 De inventarisatie Het uitgangspunt voor een goed financieel plan is uw huidige situatie. Door middel van een inventarisatie wordt uw huidige situatie in kaart gebracht. Daarnaast dienen uw wensen, uw doelstellingen en de verwachte toekomstige ontwikkelingen te worden geformuleerd. Stap 2 De analyse Op basis van de geïnventariseerde gegevens en de geformuleerde wensen wordt een financiële analyse gemaakt. Stap 3 Het advies De resultaten van de inventarisatie en de analyse leiden tot een financieel planningsrapport. In dit rapport staan adviezen om uw doelstellingen te realiseren. Stap 4 De communicatie Het financieel planningsrapport wordt persoonlijk met u doorgenomen. U krijgt het rapport echter vooraf toegestuurd. Hierdoor krijgt u de tijd om het financieel plan op uw gemak door te nemen. Het spreekt vanzelf dat uw financieel plan periodiek bekeken en eventueel bijgesteld moet worden. Wilt u een advies hierover? Neem dan contact met ons op. Frank Gielen Netto besteedbaar inkomen over de voorwaarden voordat u een lening afsluit Jaar

4 WAARSCHUWING aan alle in het buitenland woonachtige Nederlanders! Roger Soons Bent u na 1 januari 2001 uit Nederland vertrokken en wilt u in aanmerking komen voor een vrijwillige AWBZ verzekering dan moet u zich binnen 12 maanden na het einde van de verplichte verzekering schriftelijk melden bij de SVB. In Nederland is de vergoeding van ziektekosten geregeld in de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Ziekenfondswet (ZFW) Verzekert werknemers, uitkeringsgerechtigden, bepaalde zelfstandigen en gepensioneerden met een inkomen tot een bepaalde loongrens tegen ziektekosten. Met een inkomen boven de loongrens moet een particuliere ziektekostenverzekering worden afgesloten. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Verzekert de inwoners van Nederland tegen het risico van bijzondere kosten bij langdurige ziekte of ernstige gebreken. Het (gaan) wonen buiten Nederland kan gevolgen hebben voor uw wettelijke ziektekostenverzekering. Wat er verandert, is afhankelijk van een aantal factoren. Dit artikel vertelt u er meer over. Ziekenfonds verzekerde grensarbeider Woont u of gaat u wonen in een EU/EER- of verdragsland, maar blijft u in Nederland werken en tevens verzekerd voor de Ziekenfondswet dan bent u grensarbeider en blijft u (en uw meeverzekerde partner) verplicht verzekerd voor de AWBZ. Voor geneeskundige hulp kan de grensarbeider zowel in Nederland als in het buitenland gebruik maken van geneeskundige verzorging. De gezinsleden mogen echter géén gebruik maken van geneeskundige hulp in Nederland! Particulier verzekerde grensarbeider Een particulier verzekerde grensarbeider is verplicht AWBZ verzekerd. Als de partner geen eigen inkomen heeft, dan is deze en de eventuele kinderen niet verzekerd voor de AWBZ. Als de partner daarentegen werkt en ook particulier verzekerd is, dan zijn alleen de kinderen niet AWBZ verzekerd. De AWBZ geldt namelijk alleen voor inwoners van Nederland of voor in Nederland werkende grensarbeiders. In sommige gevallen is het mogelijk dat de particulier verzekerde grensarbeider zich vrijwillig verzekert bij een ziekenfonds of particuliere verzekeraar in het woonland. Dit betekent echter niet dat hij niet meer in Nederland verzekerd is tegen ziektekosten. Hij blijft verplicht verzekerd voor de AWBZ, vrijstelling is vooralsnog niet mogelijk. Naast de AWBZ zal de grensarbeider dus ook nog de premies moeten betalen voor de vrijwillige verzekering in het woonland. 4 Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden die buiten Nederland (gaan) wonen. Woont u of gaat u wonen in een EU/EER- of verdragsland en blijft u in Nederland verzekerd voor de Ziekenfondswet, dan blijft u (en uw meeverzekerde partner) verplicht verzekerd voor de AWBZ. In alle andere gevallen eindigt bij vertrek naar het buitenland uw verplichte verzekering voor de AWBZ. U kunt zich dan aanmelden voor de vrijwillige AWBZ-verzekering. Vrijwillige verzekering voor de AWBZ is mogelijk sinds 1 januari Bent u voor 1 januari 2001 vertrokken uit Nederland en gaat u vanaf die datum premie voor de vrijwillige AWBZ verzekering betalen, dan komt u in aanmerking voor een overgangsregeling. U wordt dan over (een gedeelte van) het jaar 2000 gratis als verzekerd aangemerkt. Voor u geldt niet de voorwaarde dat u tenminste een jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van de vrijwillige verzekering verzekerd moet zijn geweest voor de AWBZ. U moet zich wel voor 1 januari 2002 schriftelijk aanmelden bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Nabestaanden van personen die in het jaar 2000 zijn overleden en voor 1 januari 2001 vertrokken uit Nederland, kunnen zich ook tot 1 januari 2002 bij de SVB melden. Een postume aanvraag kan worden ingediend om alsnog vergoedingen op grond van de AWBZ te krijgen.

5 Bewaarbrief nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) Fax: (045) Internet: Geen mens vindt het plezierig om stil te staan bij een mogelijke arbeidsongeschiktheid. Zeker niet als je Arbeidsongeschiktheid, blijf het de baas! midden in het leven staat en volop bezig bent met het runnen van een eigen bedrijf. Toch tonen de cijfers aan dat met name zelfstandig ondernemers kwetsbaar zijn. Jaarlijks wordt 1 op de 10 zelfstandigen door ziekte uitgeschakeld. Veelal een gevolg van (te) veel verantwoordelijkheid, lange en intensieve werkdagen en stress. Een ondernemer die plotseling niet meer kan werken, valt in een diep gat. Emotioneel, maar zeker ook financieel. Het is dus wel goed om tijdig stil te staan bij de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en een goede verzekering hiervoor af te sluiten. Als zelfstandig ondernemer kunt u bij arbeidsongeschiktheid een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ). Deze sociale verzekering kent echter een zeer beperkte dekking. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de winst die de ondernemer heeft behaald vóór zijn arbeidsongeschiktheid. Deze uitkering kent bovendien een bovengrens: de zelfstandige ondernemer ontvangt slechts 70% van het minimumloon. Bovendien geldt een wachttijd van 52 weken. In het eerste jaar moet de ondernemer zich dus volledig zelf bedruipen. Als er geen reserves zijn, betekent dat grote financiële problemen. Het is dus bittere noodzaak dat u als ondernemer zelf maatregelen treft. Wij adviseren u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Zo n verzekering voorziet in een uitkering voor het eerste jaar en vult vervolgens de WAZ aan tot maximaal 80% van het huidige inkomen. U kunt ervoor kiezen alleen het eerste jaar te verzekeren of alleen de aanvulling op de WAZ. Een combinatie van beide is ook mogelijk. En dat laatste raden wij u aan. De vaste lasten zijn gedekt en de levensstandaard hoeft niet drastisch omlaag. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.

6 Zelfstandige en arbeidsongeschiktheid Vijf veel gestelde vragen: 1. Aan welke voorwaarden moet de zelfstandig ondernemer voldoen om in aanmerking te komen voor een WAZ-uitkering? Om in aanmerking te komen voor een WAZ-uitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent verzekerd voor de WAZ op het moment van arbeidsongschiktheid (in principe bent u altijd verzekerd voor de WAZ, want het betreft een verplichte verzekering). U heeft gewerkt en inkomen genoten in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. U heeft een wachttijd van 52 weken arbeidsongeschiktheid gehad. U bent nog voor minstens 25% arbeidsongeschikt. U heeft zich aan de voorschriften gehouden zoals de uvi (uitvoeringsinstelling, zoals het GAK) die heeft vastgesteld. U bent niet ouder dan 65 jaar. U moet tijdig een WAZ-uitkering aanvragen bij de uvi. De WAZ gaat, indien toegekend, in na 52 weken. De uitkering is altijd tijdelijk en wordt toegekend voor vijf jaar. Na een jaar wordt de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw beoordeeld en na vijf jaar moet de uitkering opnieuw worden aangevraagd. 2. Hoe komt de hoogte van de WAZuitkering tot stand? De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van het gederfde inkomen. De WAZ-uitkering is echter als een bodemvoorziening bedoeld en bedraagt nooit meer dan 70% van het minimumloon. De uitke- ring is gebaseerd op het inkomen in een aantal jaren voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. 3. Wat is een WAZ-hiaat en hoe is dit te verzekeren? Door arbeidsongeschiktheid krijgt de ondernemer te maken met een aanzienlijk verlies van inkomen. Er zijn twee hiaten mogelijk: WAZ-uitkeringshiaat: de uvi stelt een lagere uitkering vast dan de maximale WAZ-uitkering. Het inkomen daalt onder 70% van het minimumloon. WAZ-beoordelingshiaat: de uvi bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van het criterium gangbare arbeid. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de ondernemer voordat hij arbeidsongeschikt werd. De ondernemer gaat er financieel veelal sterk op achter uit. De ondernemer kan het risico van een WAZ-beoordelingshiaat afdekken met een speciaal hiervoor ontwikkelde verzekering die de arbeidsongeschiktheid beoordeelt op basis van het criterium beroepsarbeid of passende arbeid (in plaats van gangbare arbeid) zodat het verschil met de door de uvi bepaalde uitkering wordt aangevuld. 4. Wat betekent beroepsarbeid, passende arbeid en gangbare arbeid? Beroepsarbeid: afhankelijk van ervaring, opleiding en beroep van de zelfstandige wordt bekeken wat voor werk de zelfstandige kan doen. Bij arbeidsongeschiktheid wordt uitsluitend gekeken of de zelfstandige het eigen beroep nog kan uitvoeren. 2 Passende arbeid: afhankelijk van de ervaring en opleiding van de zelfstandige wordt gekeken wat voor werk de zelfstandige kan doen. Bij arbeidsongeschiktheid wordt ook buiten het beroep gekeken, zolang het werk maar passend is bij de zelfstandige. Opleidings- en inkomensniveau worden ook in acht genomen. De meeste verzekeraars passen dit criterium toe. Gangbare arbeid: onafhankelijk van de ervaring en opleiding van de zelfstandige wordt gekeken wat voor werk hij kan doen dat behoort tot de algemeen geaccepteerde arbeid. Er wordt ook buiten zijn beroep gekeken, ongeacht opleidings- en inkomensniveau. De overheid past dit criterium toe. Het is van belang om bij een verzekering goed te kijken welk criterium uw verzekeraar toepast. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor uw uitkering. Iemand kan gemakkelijk 100% beroepsongeschikt zijn en tegelijk 100% geschikt voor gangbare arbeid. Denk maar eens aan een pianist die zijn pink moet missen. 5. Is de premie fiscaal aftrekbaar? De arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. De kosten van de verzekering worden daardoor een stuk lager. Uiteraard wordt een eventuele uitkering wel weer belast voor de inkomensbelasting.

7 Schade auto-ongeval werknemer voor rekening van de werkgever? In verzekeringsland is opschudding ontstaan over een vrij recente uitspraak van ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad. Die heeft namelijk bepaald dat de schade die een werknemer lijdt doordat hij tijdens het werk door eigen schuld een auto-ongeluk krijgt in de auto van het bedrijf, verhaald kon worden op de werkgever. Dit druist geheel in tegen ons rechtsgevoel dat immers zegt dat een schade die iemand lijdt door eigen schuld, niet op een andere persoon gevorderd kan worden. Voorheen was dat dus ook niet zo. Toen gold dat de schade die de werknemer zelf had, niet verhaalbaar was. Die moest die werknemer dus zelf betalen. En dat kan vaak oplopen tot honderdduizenden guldens: iemand van 30 jaar die tot zijn 65e arbeidsongeschikt raakt heeft een inkomensachteruitgang die enorm is. Maar dat was tot voor kort het probleem van die werknemer zelf. In het bewuste geval evenwel oordeelde de Hoge Raad dat de werkgever deze eigen schade van de bestuurder van het busje van de zaak toch moest vergoeden aan die bestuurder. Ook al kon die werkgever er helemaal niets aan doen. De hoge raad vond dat dat zo was op grond van een aantal overwegingen die door de advocatuur overigens zwaar bestreden worden die verband houden met de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer en met de redelijkheid en billijkheid. Het voert te ver om hier nu dieper op in te gaan, maar een voorbeeld zegt meer dan veel woorden: Frans Z. werkt als installateur bij Electro Blitz en rijdt elke dag in een busje van de zaak onder werktijd van klant naar klant met zijn collega Karel X. Op een mooie dag kijkt Frans wat teveel naar de terrassen in Valkenburg en mist hij - komend vanaf Berg en Terblijt - de bocht onderaan de Cauberg en vliegt over de kop met het busje. Busje total loss, Frans en Karel in het ziekenhuis en een stuk uit de gevel van de Grendelpoort. De casco-verzekering van het busje van Electro Blitz dekt de schade aan het busje zelf. De WAverzekering van het busje van Electro Blitz dekt de schade aan de Grendelpoort en de schade van collega Karel, die als inzittende immers een derde is ten opzichte van Frans. De schade die Frans zelf heeft, valt niet onder de WA-verzekering van het busje, want Frans is immers geen derde tegenover zichzelf! De Hoge Raad heeft nu uitgesproken dat die schade van Frans voor rekening van de werkgever zou kunnen komen op grond van de bovengenoemde overwegingen. Electro Blitz heeft daarmede een groot probleem, want de bedrijfs-aansprakelijkheids-verzekering dekt geen enkele schade die veroorzaakt is door motorvoertuigen. ( Logisch toch, want als dat wel verzekerd zou zijn op die polis had Electro Blitz geen autoverzekering meer nodig ) Wat kan Electro Blitz nu doen? Een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) polis sluiten. Die dekt namelijk de schade die een inzittende van een motorrijtuig na een ongeval lijdt, ongeacht de schuldvraag. Daaruit zou de werkgever dan de claim van de werknemer kunnen betalen. 3 Heeft u één of meer bedrijfsauto s waarin personeel van u rijdt, neemt u dan direct met ons contact op. VIRTUEEL KANTOOR Als u een internet-aansluiting heeft, heeft u waarschijnlijk al eens een kijkje genomen op onze website. Op krijgt u een goed beeld van wie wij zijn en wat wij als bedrijf allemaal doen. Dat is natuurlijk best interessant, maar veel interessanter is dat u via onze site ook wijzigingen kunt doorgeven en zelfs nieuwe verzekeringen kunt afsluiten. Via de keuze virtueel kantoor wordt dat allemaal heel gemakkelijk gemaakt. Door middel van deze optie kunt u nu 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact met ons zoeken en bijvoorbeeld een andere auto doorgeven. Wellicht iets voor als u eens niet in de gelegenheid bent om te bellen.

8 De noodzaak van een ziekteverzuimverzekering Gezond beleid loont In de sociale zekerheid is de afgelopen jaren veel veranderd. Een van de belangrijkste wijzigingen is wel dat de overheid zich steeds meer heeft teruggetrokken. Van een vangnet van wieg tot graf is geen sprake meer. Het gevolg is dat werkgevers, maar ook werknemers, steeds meer zelf voorzieningen zullen moeten treffen om in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet voor onaangename verrassingen te komen staan. De overheid vindt dat een werkgever verantwoordelijkheden heeft naar zijn medewerkers. Daarom is het noodzakelijk dat hij investeert in goede arbeidsomstandigheden. Niet alleen is het zo dat medewerkers die plezierig en in goede omstandigheden werken, beter presteren. Gezonde arbeidsomstandigheden en een actief verzuimbeleid zorgen er daarnaast voor dat het verzuim in die onderneming zo laag mogelijk blijft. Want zoals iedereen weet, is de ziekte van een of meer medewerkers vandaag de dag een zeer kostbare aangelegenheid. Een werkgever is namelijk verplicht om het eerste jaar van de ziekte ten minste 70% van het salaris door te betalen. De meest bedrijven betalen zelfs 100% uit, omdat dit in de CAO is vastgesteld. En daar bovenop komen dan nog de werkgeverslasten. Langdurige ziekte loopt dus flink in de papieren. Investering in welzijn Goed preventiebeleid loont, dat staat vast. Met goede verzuimpreventie investeert een werkgever in het welzijn van zijn medewerkers. Een investering die daarom alleen al de moeite meer dan waard is. Maar toch, gewoonweg omdat niet alle verzuim te voorkomen is, is het verstandig het financiële risico dat daarmee gepaard gaat goed af te dekken. Dat kan door middel van een ziekteverzuimverzekering. MKB-verzekeringen Voor bedrijven in het MKB zijn er speciale pakketten ontwikkeld, waarvan de premie bij een actief verzuimbeleid gunstig uitvalt. Zo wordt gezond beleid ook financieel beloond! De verschillende verzekeraars hebben passende producten in hun portefeuille waarmee het risico tot een minimum beperkt wordt en waarbij de medewerkers maximaal verzorgd zijn. Neem bijvoorbeeld de no-claimverzekering. Het uitgangspunt hier is dat wanneer een werkgever minder claimt, hij minder premie betaalt. Via een uitgekiend bonus/malus systeem worden bedrijven beloond die dankzij een effectief preventie- en reïntegratiebeleid en goede arbeidsomstandigheden een laag ziekteverzuim hebben. De meeste verzekeraars bieden twee flexibele verzekeringsvormen aan: conventioneel of stop-loss. De conventionele dekking biedt bedrijven tot 50 werknemers de beste dekking. De verzekering vergoedt voor iedere zieke werknemer per ziektedag een vooraf overeengekomen percentage van het loon. Bij de stop-lossdekking, aantrekkelijk voor bedrijven met 15 of meer werknemers, is eigen behoud het uitgangspunt. Het eigen behoud is het normale ziekteverzuimpatroon in een bedrijf. Als in een jaar het verzuim daarboven is gekomen, begint de verzekering te betalen. Daarmee zijn dan ook direct de maximale verzuimkosten in een bedrijf bekend: het eigen behoud (zeg maar eigen risico) en daarnaast nog de premie. Reïntegratie Bij een goed ziekteverzuimbeleid hoort ook een reïntegratiebeleid. Dat wordt belangrijk als medewerkers vaak of lang ziek zijn. Dat is niet alleen lastig voor het bedrijf, maar ook voor de werknemer. Voor hem wordt het steeds moeilijker om terug te komen en weer aan de slag te gaan. Soms kan bemiddeling noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict. Soms zullen snellere behandelingsmogelijkheden gezocht moeten worden of moeten de werkplekken worden aangepast. Het is de moeite waard dit goed te overdenken en hiervoor een goede partner te zoeken. Zo kan de werkgeer bij Delta Lloyd een reïntegratieteam inschakelen. De kosten daarvoor zijn nihil want deze zijn gekoppeld aan de verzekeringen. Wel worden de kosten die gemaakt worden in de vervolgtrajecten, bijvoorbeeld voor het inschakelen van gespecialiseerde zorgverleners, in rekening gebracht. Pemba En als een zieke werknemer dan toch in de WAO terecht komt, treedt de Pemba-wetgeving in werking. Hierover, en over de enorme kosten die deze voor een werkgever met zich meebrengt, schreven wij reeds eerder in onze Actueel. Conclusie Ook zo n op het eerste gezicht eenvoudig verhaal als ziekteverzuim dient adequaat bekeken en begeleid te worden. Wij hebben uitsluitend voor onze relaties daartoe speciale disciplines en mogelijkheden ontwikkeld, die wij op verzoek natuurlijk graag toelichten. REALISATIE: EVERAERS ADVISER IN PRINT AND DESIGN/MAASTRICHT 4

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V

Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen. Bayer B.V Pensioenstartbrief Anw-hiaatpensioen Bayer B.V Inhoudsopgave Leeswijzer 1. Hoe ziet de pensioenovereenkomst eruit? a. Wat houdt het Anw-hiaatpensioen in? b. Hoe wordt de premie berekend? c. Is het pensioen

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid Inkomenszekerheid van de AIOSpolis bij arbeidsongeschiktheid MedFinD Koestraat 1 8051 GT Hattem T: 038-4433305 F: 038-4448360 E: info@medfind.nl WWW: www.medfind.nl Korte historie Halverwege 2005 werd

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering Anw-hiaatverzekering Het Smurfit Kappa Pensioen kent een partner- en een wezenpensioen. Zo zorgt het Smurfit Kappa Pensioenfonds ( het Pensioenfonds ) na uw overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden,

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Financiële zekerheid voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Financiële zekerheid voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Studerende kinderen, uitstapjes of een nieuwe auto. Blijft dat allemaal mogelijk als

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen ij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T92 (2248) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een biljet? an wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld. ls u

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Een financieel veilige toekomst voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe ziet de financiële toekomst van uw partner er dan uit? Kunnen uw nabestaanden

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 voor buitenlandse belastingplichtigen ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting

Nadere informatie

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen

SAMEN VERDER! Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding. Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding

Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding Maximaal profijt van uw ontslagvergoeding INHOUDSOPGAVE Maximaal profijt van uw Centraal ontslagvergoeding Beheer Achmea maakt 3 het u graag gemakkelijk 3 Wat gaat u met uw Voordeel ontslagvergoeding via

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt

NP Partnerplan. Extra zekerheid als uw partner overlijdt NP Partnerplan Extra zekerheid als uw partner overlijdt Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als uw partner overlijdt? Hoe ziet uw financiële toekomst er dan uit? Kunt u verder leven op het niveau dat

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 14 U kunt een verzekering afsluiten of zelf sparen voor extra inkomen. ijvoorbeeld voor extra inkomen (lijfrente) vanaf het moment dat u met pensioen gaat. e premies voor een lijfrenteverzekering of de

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u overlijdt. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u overlijdt Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt 3 2.2 Eenmalige uitkering als u

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies

Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies Dienstenwijzer G kwadraat Financieel Advies In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u onze diensten en

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 20 anvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 271 1T41 ls u bedragen hebt betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting. n de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen

Als u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 2003 voor aftrek in aanmerking komen ij aangifte inkomstenbelasting 20 ls u premies betaalde voor inkomensvoorzieningen die in 20 voor aftrek in ls u premies heeft betaald voor inkomensvoorzieningen, heeft dit gevolgen voor uw belasting.

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

ALS U ER NIET MEER BENT...

ALS U ER NIET MEER BENT... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie