DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat GENT ACADEMIEJAAR STAGEDOSSIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER"

Transcriptie

1 DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat GENT ACADEMIEJAAR STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte ADRES: John Kennedylaan 51 BEDRIJF: ArcelorMittal Gent STAGEBEGELEIDER: Heidi Roobrouck STAGEMENTOR: Koen Cauwels

2 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Voorwoord Sinds het eerste jaar Toegepaste Informatica hebben we al vakoverschrijdende projecten gekregen. Maar het is pas nu, in het derde en laatste jaar dat we voor drie maand eens kunnen proeven van het bedrijfsleven. We kunnen er onze verworven kennis eens toetsen aan de praktijk, ook de communicatieve en sociale aspecten komen tijdens de stage ruimschoots aan bod. Wij bedanken alvast Koen Cauwels, domeinverantwoordelijke Logistiek, maar ook Nancy Coppens, IT- Supply en Luc Vandeputte, Staalfabriek, onze stagementoren. Ook volgende mensen willen we graag bedanken: - Mevrouw Van Achter (stagecoördinator) - Mevrouw Roobrouck (stagebegeleider)

3 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Inhoud Voorwoord... 2 Inhoud... 3 Inleiding Bedrijf Opdracht Geschiedenis SQL Server Reporting Services (SSRS) SQL Server ReportBuilder (SSRB) SQL Server Analysis Services Cubes (SSAS) QueryBuilder Conclusie DataExplorer Huidige situatie QueryTool DataExplorer Toekomst Analyse Bestaande programma s Requirements Overzicht queries (QueryTree) Overzicht tabellen (tabletree) Datagrid Pivotgrid Parametergrid Queries Grafieken Security QueryBuilder Algeneme requirements Fat cliënt Database Logging Use cases Database ontwerp Security Architectuur Webservices Prototype Implementatie Gebruikte tools Microsoft Office Visio Visual Studio Visual SourceSafe... 22

4 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn SQLServer DevExpress ProEssensials... Error! Bookmark not defined ActiveQueryBuilder DexTree Node NodeType DexTree Hoe DexTree gebruiken (voorbeeld) DexTree Database Uitlezen WHERE uit query WHERE zoeken Parameters zoeken Begin van de waarde zoeken De rest van de waarde ophalen Veldnaam Aanpassen WHERE uit query Initialiseren indexen Overlopen parameters Parameter wordt gebruikt Parameter wordt niet gebruikt Ophalen nieuwe value XtraChart Problemen Testen Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Besluit Lijst van figuren Lijst van codevoorbeelden... 53

5 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Inleiding Bij aanvang van de stage was het zo dat er 2 tools gebruikt werden op ArcelorMittal die in weze hetzelfde doen. Beide tools zijn rapporteringstools die als doel hebben data ophalen uit verschillende soorten databases en vervolgens acties op deze data uit te voeren (dataweergave,datamanipulatie,rapportering, ). De eerste tool, genaamd QueryTool werd ontwikkeld door IT-Supply en werd eigenlijk min of meer tegelijkertijd ontwikkeld met de andere tool genaamd DataExplorer die ontwikkeld werd door de Staalfabriek. Beide tools dienen om queries te laten uitvoeren op verschillende soorten databases. Maar QueryTool (QTL) is ontstaan uit het standpunt van maand / jaar rapporten terwijl DataExplorer vooral sterk is in het grafisch weergeven van de data in grafieken. Het is onze opdracht om de sterke punten van deze 2 tools te combineren in 1 applicatie. Sterke punten QTL - Security - Rapporten / draaitabellen - Grafische querybuilder Sterke punten DataExplorer - Grafieken - DexTree - Eigen querybuilder Deze nieuwe tool zal door het leven gaan als DEX - DataExplorer

6 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 6 1 Bedrijf ArcelorMittal Gent, voor velen beter bekend als Sidmar, is al sinds 1962 in Gent actief. De groep telt 61 bedrijven in 27 landen en stelt wereldwijd een mensen te werk. Dankzij de ligging in Gent is deze site één van de belangrijkste in Europa. In het geheel produceert ArcelorMittal een 110 miljoen ton ruwstaal per jaar, daarvan wordt vijf ton in Gent geproduceerd en dit vooral voor: - Koetswerken auto s - Vaten en metalen verpakkingen - Radiatoren - Bouwelementen (trappen, plafonds, muurbekleding, ) - Meubelen - Huishoudapparaten - Buizen - Rollend spoorwegmaterieel - Wegenuitrusting (verkeersborden, ) Het idee om een staalbedrijf in Gent op te richten dateren van voor 1962, namelijk in 1928 gaf Arbed Luxemburg de opdracht om een terrein te kopen aan het kanaal Gent-Terneuzen. Zo werd deze eigenaar van 211ha grond aan de rechteroever van het kanaal. Maar door de Tweede Wereldoorlog kon men pas beginnen in De effectieve opbouw begon pas een jaar later.

7 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 7 2 Opdracht Onze opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een generieke querytool. 2.1 Geschiedenis In vele departementen van ArcelorMittal groeide de nood aan een tool om op een eenvoudige mannier data op te vragen, deze visueel weer te geven in tabellen, pivots 1 en grafieken en om op basis hiervan rapporten op te stellen. Vooral op de medische dienst was de nood het hoogst aan een betrouwbaar en efficiënt systeem. Zo is men op zoek gegaan naar een aantal oplossingen. Tijdens deze zoektocht heeft men enkele tools met elkaar vergeleken die dezelfde functionaliteit bieden. Zo werden SQL Server Reporting Service, SQL Server ReportBuilder, SQL Server Analysis service en de mogelijkheid om zelf een systeem te ontwerpen onderzocht en onderling vergeleken. 1. QueryTool (VB.net toepassing) 2. SQL Server Reporting Services 3. SQL Server ReportBuilder 4. SQL Server Analysis Services > Cubes (Excel) Be.Sidmar.RIS.MDRapporteringstool.exe Visual Studio 2005: rapporten aanmaken Intranet: ReportBuilder opstarten SQL Server Analysis Services: Cubes aanmaken WAM (Oracle) WAM (Oracle) Publiceren op Intranet WAM (Oracle) Copy data WAM_SQL (SQL server) WAM (Oracle) Copy data WAM_SQL (SQL server) Beperkte set van tabellen en views Alle tabellen en views Beperkte set van tabellen en views (aparte server) Cubes: beperkte set van tabellen en views (aparte server) Figuur 1: Voorstudie QueryTool SQL Server Reporting Services (SSRS) Informatie: Reporting Services is een server gebaseerde oplossing op rapporten te beheren. De sterkte van deze tool komt vooral naar voor wanneer men het databeheer van SQL Server gaat combineren met Microsoft Office om zo realtime informatie weer te geven Voordelen: - Rechtstreekse verbinding met Oracle DBMS2; - Verzorgde rapport lay-out; - Eenvoudige export naar Excel en PDF Nadelen: - Hoge instapdrempel voor eindgebruiker (Visual Studio 2005 omgeving) - Elk rapport kan maar tot één categorie behoren 1 Pivot: Draaitabellen 2 DBMS: Database Management Systeem

8 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 8 - Access rapporten niet meer bruikbaar - Te weinig beveiliging - Overzicht querries gaat verloren SQL Server ReportBuilder (SSRB) Informatie: ReportBuilder is een applicatie die via het web wordt gedistribueerd. De gebruiker kan in deze applicatie snel rapporten genereren Voordelen: - Beveiliging (afscherming tabellen) - Gebruiksvriendelijkheid ReportBuilder-omgeving Nadelen: - Enkel verbinding met SQL Server - Access rapporten niet meer bruikbaar - Opleiding personeel nodig - ReportBuilder rapporten kunnen niet gepubliceerd worden naast Reporting Services rapporten. - Extra ReportBuilder server nodig - Medische dienst meer nood aan querybuilder dan aan rapportering SQL Server Analysis Services Cubes (SSAS) Informatie: Analysis Services geeft de gebruiker de mogelijkheid om data te bekijken die de basis vormt voor de rapporten, OLAP 3 analyses, KPI 4 en data mining. Voordelen: - Gebruiksvriendelijkheid van Excel Nadelen: - Cube op regelmatige tijdstippen heropbouwen (als de onderliggende Oracle data wijzigt) - Beveiliging (queries niet afgeschermd) - Datawarehousing is een zware oplossing voor de vereisten die de medische dienst nodig heeft. - Access-queries niet herbruikbaar - Extra Analysis server - Geen ervaring met cubes binnen Arcelor opleiding nodig 3 OLAP: Online analytical processing 4 KPI: Key Performance Indicator

9 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn QueryBuilder Informatie: QueryBuilder is eigenlijk het zelf ontwerpen van een systeem op maand / jaar rapporten te genereren. Deze applicatie (QueryTool) is ontwerpen door de dienst Informatica in ArcelorMittal Gent Voordelen: - Rechtstreeks naar Oracle-database - Beveiliging (queries en tabellen afschermen) - Hergebruik Access-queries - Rapporten uit Reporting Services - Uitgebreide mogelijkheden op datagrid - Zelfde functionaliteit als huidige VB6-toepassing Nadelen: - SQL-syntax (Query designer beschikbaar) - Thin client (Afhankelijk van een webservice om data op te halen) Conclusie De SSRS viel al snel af omdat deze een te hoge instapdrempel had voor de gewone gebruiker. De SSRB en de SSAS waren in dat opzicht beter, maar hier was men verplicht om alle data van de verschillende databases te kopiëren naar een SQL Server database. Zo kwam men tot de conclusie om zelf een systeem te ontwerpen. In januari was dit systeem (QueryTool - QTL) reeds actief bij de medische dienst waar de nood om een dergelijk systeem het hoogst was. De QTL applicatie werd na het succes in de medische afdeling al snel overgenomen in andere afdelingen. 2.2 DataExplorer Informatie: DataExplorer vindt zijn oorsprong in de staalfabriek (departement STL, Luc Van De Putte Filip Willems). Deze tool is vooral ontwikkeld om grafieken te maken / bekijken op basis van data uit verschillende relationele databases. Het wordt vooral gebruikt door proces ingenieurs om zo de vooruitgang van de processen te volgen. Voordelen: - snel weergeven van grafieken - schaal snel aanpasbaar - gebruiker kan zelf grafieken maken - alle ODBC databases ondersteund - Rich cliënt (niet afhankelijk van webservice voor data van db s op te halen) Nadelen:

10 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 10 - weinig beveiliging - geen ondersteuning voor pivot tabellen 2.3 Huidige situatie QueryTool Momenteel draait QTL op vijf verschillende afdelingen (GHV 5, STI 6, MIL 7, DS2 8 en BDG 9 ). En wordt dagelijks gebruikt om rapporten te maken / bekijken DataExplorer DataExplorer wordt dagelijks gebruikt in ArcelorMittal Gent en Bremen en kan gebruikt worden om gegevens van bijvoorbeeld de Belgo staalfabriek in Brazilië te raadplegen. 2.4 Toekomst Nu in 2009 wil men de sterke kanten van de twee tools met elkaar combineren in een nieuwe applicatie Dex DataExplorer en dit is onze opdracht. QTL is sterk in: - Queries - Pivots - Grafische QueryBuilder (zoals in Access) - Beveiliging Terwijl DataExplorer sterk is in: - Grafieken - Eigen QueryBuilder - Rich Cliënt - Aanpasbare schermindeling Zo worden de zwakke punten van de twee tools opgevangen. Het project zorgt ook voor andere voordelen zoals de onderhoudbaarheid. Men zal slechts één metadatabase worden gebruikt en één VB.net applicatie. 5 GHV: Grondstoffen, Haven en Vervoer 6 STI: Studiedienst 7 MIL: Milieudienst 8 DS2: Decosteel 2 9 BDG: Bedrijfsgeneeskunde

11 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 11 3 Analyse Vooraleer we natuurlijk één letter kunnen coderen moeten we eerst door de analyse. 3.1 Bestaande programma s We hebben eerst een introductie gekregen in de bestaande programma s. Zo hebben we de gebruikershandleidingen en / of programmeurhandleiding gekregen. Ook kwamen snel de requirements naar boven. 3.2 Requirements Zowel Nancy Coppens als Luc Vandeputte hebben elk hun eisen van wat er minstens in het nieuwe programma zou moeten zitten en enkele nieuwe zaken. Het is aan ons om deze allemaal samen te zetten Overzicht queries (QueryTree) - Overzicht van de queries in een boomstructuur (queryid beschikbaar in edit scherm) - Zoeken in de boom (zoek tekstvak) - Na uitvoeren query -> hou bij wie deze heeft uitgevoerd - Toevoegen nieuwe nodes (ervoor, erachter, in) - Toon verschil tussen een category, query en grafiek - Bij opbouwen boom, hou rekening met de security Overzicht tabellen (tabletree) - Toon aantal kolommen van een tabel naast de tabelnaam - Toon de alternative naam indien beschikbaar - Toon alleen de tabellen die gedefineerd zijn in de database (security) - Zoek functie Datagrid - Opslaan en laden lay-out op HD of netwerk - Sorteren - Groeperen - Zoeken / filter - Totalen (aantal, som, gemiddelde, ) - Exporteren naar Excel en PDF - Print preview Pivotgrid - Type Totalen aanpassen (som, aantal, ) - Tonen / verbergen subtotalen, totalen (zowel voor kolom als rij) - Opslaan en laden lay-out

12 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 12 - Exporteren naar Excel en PDF - Print preview Parametergrid - Parameter editerbaar of niet (QuertTool) - Parameters ophalen met een apparte query (autofetch parameters in DataExplorer) - Globale variabelen (&n) - Indien een datum -> datetime picker Queries - Verwijderen van een query -> stel een ja / nee veld in, verwijder niet effectief uit de db - Per query meerdere grafieken toelaten - Indien een nieuwe query, laad gegevens van een vorige geëditeerde query (indien mogelijk) Grafieken - Meerdere grafieken onder 1 query -> toon alle grafieken - Laden en opslaan van grafiekgroepen - Schalen X en Y as - Alle grafieken met een numerieke X-as moeten synchroon schalen - Over een grafiekpunt gaan -> duid overeenkomstige rij aan in de datagrid - Laad de overeenkomstige datagrid bij het klikken op een grafiek - Snel editeren grafiek (offset, factor, color) - Kleuren legende per grafiek - Grafiek layout aanpassen (geen grafieken, 1 * 1, 1 * 2, ), maximaal 6 grafieken - Regressielijn + regressievergelijking - Grafiektypes: Box Whisker, Trend, Bar, Stacked bar, X-Y, Csum, Histogram - Automatische refresh van data / grafiek om de seconden - Grafieken moeten niet numerieke data op de X-as ondersteunen Security - Verschillende types: Active Directory gebaseerd, gebruikersgebasseerd) - Keuze tussen wel en geen security - Aanmelden als andere gebruiker - Queries afschermen van andere gebruikers - Querybeheer (gebruikers toewijzen aan queries) QueryBuilder - Keuze tussen de eigen gemaakte query builder (zie DataExplorer) of de ActiveQueryBuilder (zie QueryTool) - Zorg dat de prefix voor de tabelnamen klopt - Globale variabelen kunnen gebruiken - Opslaan / wijzigen queries

13 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 13 - Bestaande query kopiëren (zoals in QueryTool) Algeneme requirements - Split containers (lay-out scherm) - Overerving (zodat andere applicaties deze applicatie kunnen integereren) - Bestaande metadata van QueryTool en DataExplorer overnemen - Nieuw datamodel (gebruik engelse namen voor tabellen en kolommen, genormaliseerd) - Vertaling, standaard Engels - Menu balk - Help functie - Impactbeheer, indien een kolom of tabel zou wijzigen, hoeveel queries moeten er wijzigen Fat cliënt - Verbinding met de metadatabase via de gebruiker MgrDEX (impersonation) Database - Metadata in SQL Server 2005 of Access (om demo redenen) - Database query data: SQL Server, RDB, DB2, Access, Oracle, Logging - Bij elke consultatie / wijziging van een query

14 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Use cases Nadat we alle requirements hebben, kunnen we starten met de use-cases uit te werken. Deze omschrijven hoe het systeem moet reageren. Maar dit is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Al snel bleek dat er af en toe tegenstrijdige elementen waren die een mogelijke struikelblok zouden kunnen vormen, bijvoorbeeld betreffende de beveiliging. Sommige willen geen beveiliging terwijl anderen wel weer. Tijdens het uitwerken van deze use cases hebben we ook een database ontwerp opgesteld en een prototype om het visueel voor te stellen hoe het programma er ongeveer zou uitzien. De complexiteit wordt uitgedrukt in H (=hoog), M (=gemiddeld), L (=laag) Een overzicht: Query / grafiek overzicht Toon queries / grafieken in een boom Verwijderen categorie, query of grafiek Omschrijving Toon de queries / grafieken in een boom, rekeninghoudend met de security Hoe moet een categorie, query of grafiek worden verwijderd uit de boom Nieuwe categorie toevoegen Laat de gebruiker een nieuwe categorie L toevoegen Nieuwe query toevoegen Laat de gebruiker een nieuwe query toevoegen L Nieuwe grafiek toevoegen Laat de gebruiker een nieuwe grafiek toevoegen L Verplaatsen van een node Welke node kan naar waar verplaatst worden M Zoeken in de boom Zoek in de boom L Een nodenaam wijzigen Query Query parameters Query uitvoeren Laat de gebruiker toe om een naam van een bestaande node te wijzigen Toon de query parameters voor het uitvoeren en laat de gebruiker toe deze te wijzigen Voer de query uit, maar controleer eerst de parameters Query opslaan / laden Query oplaan en laden uit de metadatabase L Query editeren Query editeren M Grafieken Teken grafiek Grafiek tekenen op het scherm H Grafiek exporteren Grafiek exporteren naar Excel, afbeelding, PDF L Grafiek datagrid Overeenkomstige grafiekpunt en datagrid rij L selecteren Grafiek opslaan / laden Grafiek opslaan en laden uit de metadatabase L Grafiek editeren Editeren van een grafiek M Grafiek groepen Maken groep Een grafiekgroep maken van de getekende grafieken op het scherm Complexiteit H L H M M

15 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 15 Editeren groep Een grafiekgroep wijzigen in het detail scherm of via het hoofdschem Verwijderen groep Een bestaande grafiekgroep verwijderen L Groep opslaan als Datagrid Een bestaande grafiekgroep opslaan als een andere groep Exporteren datagrid Exporteren naar Excel, PDF,, print preview L Filter Filteren van de beschikbare data L Lay-out opslaan De huidige layout van de grid bewaren L Totalen Pivot Toon totalen per kolom (en gebruiker kan deze wijzigen) Exporteren pivot Exporteren naar Excel, PDF,, print preview L Lay-out opslaan De huidige layout van de pivot opslaan L QueryBuilder Nieuwe tabel toevoegen Een nieuwe tabel toevoegen in de boom L Een categorie of tabel Een bestaande categorie of tabel verwijderen uit L verwijderen de boom Verplaatsen van een node Welke node mag naar waar verplaatst worden M Wijzigen van de tabelnaam Alternative namen voor de kolommen Gebruikersinstellingen Laden / opslaan Beheertools De gebruiker kan een alternative naam aan een tabel toekennen Definieer alternative namen voor de kolommen van een bepaalde tabel Gebruikersinstellingen laden en opslaan indien gewijzigd Querybeheer Query aan een gebruiker toekenen M Gebruikersbeheer Nieuwe gebruikers aanmaken L Aanmelden als 3.4 Database ontwerp Aanmelden als een andere gebruiker (rekeninghoudend met de security) Bij het nieuwe programma hoort natuurlijk ook een nieuwe database structuur. Zo krijgen we de opdracht deze uit te werken in Visio. Deze is natuurlijk tijdens het uitwerken enkele keren veranderd. We moeten ook zoveel mogelijk rekening houden dat de gegevens van de bestaande databases in deze nieuwe passen. Hiervoor hebben we enkele keren samen gezeten met mevr. Coppens (QueryTool). De uiteindelijke databasestructuur is de volgende: M M L L L M M

16 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 16

17 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Security In bepaalde afdelingen wilt men dat ze queries kunnen afschermen van andere gebruikers en dat er een soort lagensysteem is voor de gebruikers. Terwijl ze op andere afdelingen willen dat iedereen gelijk is. Om dit probleem Geen en wel security op te lossen hebben we geopteerd om te werken op 2 niveaus. 1. Gebruikersniveau: Elke gebruiker krijgt een profiel toegewezen binnen een bepaald datadomein Active directory niveau: Elke gebruiker krijgt het zelfde profiel binnen een datadomein afhankelijk van de Active directory groepen waartoe de gebruiker behoort. De profielen: 1. DXPCCel Deze personen mogen alles over alle datadomeinen heen. 2. DXManagerIT Een IT manager mag nieuwe databaseconnecties toevoegen aan zijn datadomein en inloggen als een andere gebruiker binnen zijn domein 3. DXManager Een manager mag queries en grafieken editeren en nieuwe gebruikers toevoegen aan zijn datadomein met het profiel DXViewer 4. DXViewer Een viewer mag enkel consulteren van queries en grafieken maar mag ook van de queries de parameters wijzigen. 10 Datadomein: een groep die een kennisgebied beschrijft. Het kan overeenkomen met een afdeling, een deel van een afdeling of verschillende afdelingen samen

18 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 18 Figuur 2: Profielen

19 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Architectuur Elke applicatie die ontwikkeld wordt in ArcelorMittal moet voldoen aan een bepaalde structuur. Zo moeten we rekening houden met het lagen systeem - Human Interface Component: de presentatielaag, zorgt voor de interactie tussen de gebruiker en het programma - Business Service: een facade voor de business logica van de applicatie zodat de bovenliggende laag geen directe toegang krijgt om de data - Database De architectuur van Dex-DataExplorer ziet er als volgt uit: Figuur 3: Architectuur Bovenaan ziet u de effectieve HIC.exe. Het zal deze applicatie zijn die de gebruiker zal uitvoeren. Maar u ziet dat deze eigenlijk overerft van de Base.

20 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 20 In de Base zitten namelijk al onze schermen, dus eigenlijk ook een soort HIC maar deze resulteert in een dll bestand. Door de overerving toe te passen is het ook mogelijk dat andere applicatie zoals voor de baanweegbrug dit project kunnen integreren. Base heeft ook verbinding met een tal van soorten databases. Deze databases bevatten de effectieve data waar de queries worden op uitgevoerd. In de laag daaronder zit u twee componenten: - Resources: deze bevat de vertaling van het programma (Nederlands, Frans en Engels). De stippellijn wijst erop dat deze at runtime wordt gekoppeld aan het programma - Hic.Controls.dll: bevat onze eigen gecreëerde componenten. De onderste laag staat in om de data uit de metadatabase door te geven aan onze HIC. Deze is in twee delen opgeplitst. Het linkse (ApplicationSecurity) staat in om alles te bepalen wat een gebruiker al dan niet mag doen, het rechtse (BS) is voor de selects, updates, deletes naar de metadatabase. De verbinding naar deze metadatabase wordt gemaakt met de functionele gebruiker MgrDex Webservices Normaal werkt men ook met webservices tussen de HIC en de database. Maar omwille van performance redenen en om de applicatie draagbaar te houden.

21 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Prototype We hebben een prototype ontwikkeld als demonstratie hoe het eruit zal zien. Zo kunnen onze opdrachtgevers zien in welke richting we zouden gaan. Figuur 4: Prototype Dex-DataExplorer

22 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 22 4 Implementatie 4.1 Gebruikte tools Microsoft Office Visio 2003 Met Visio kunnen we een database model opmaken of deze laten genereren aan de hand van een bestaande database. Zo hebben we ons datamodel op papier uitgewerkt. Met de template voor use cases hebben wij het security schema opgesteld dat zal worden. Ook voor het ontwerp van de architectuur die het programma zal hanteren hebben we via Visio gemaakt Visual Studio 2008 Visual Studio 2008 is de ontwikkelomgeving de we gebruiken. De programmeertaal is Visual Basic.Net 2005 en dus het.net Framework 2.0. Dit omdat ArcelorMittal momenteel alle pc s voorziet van het 2.0 Framework en overschakelen naar een nieuwe versie (de 3.5) zou te veel tijd in beslag nemen Visual SourceSafe Visual SourceSafe is een systeem dat in combinatie met Visual Studio kan worden gebruikt. Hiermee kunnen we met meerdere personen in één en hetzelfde project werken en blijft het project gesynchroniseerd. Indien men een bestand gaat wijzigen zal dit eerst via Check out aan de gebruiker worden toegewezen zodat een andere er niet meer aan kan. Indien de gebruiker klaar is met zijn wijzigingen kan hij deze permanent maken voor het hele team door het bestand via Check in terug naar de centrale plaats te sturen. Nu kan een andere gebruiker dit openen en indien nodig ook wijzigingen aan brengen. Indien we aan een bepaald punt komen dat het project kan worden uitgerold voor testing (eerst naar QA en dan naar productie) moeten we een Label aanmaken. Dit zal de huidige situatie kopieren naar de QA of productie omgeving SQLServer 2005 De metadata die het programma zal produceren / nodig heeft zal worden bewaard in een centrale SQLServer 2005 database. Tevens is het ook mogelijk om bv demo redenen over te schakelen naar een Access database DevExpress

23 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 23 Van DevExpress hebben we de volgende tools gebruikt: - XtraGrid: Tonen van data in een grid met extra functionaliteiten zoals sorteren, filteren, groeperen, - XtraPivotGrid: De pivotgrid functionaliteiten - XtraChart: Staat in om de grafieken visueel voor te stellen ProEssentials ProEssentials van GigaSoft is ook een component om grafieken te maken. Deze werd gebruikt in DataExporer van de Staalfabriek. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze component niet meer zou gebruikt worden, enkel nog de XtraChart van DevExpress. Maar omwille van enkele functionaliteiten hebben we toch de ProEssentials moeten integreren. Ook bleek dat ProEssentials toch sneller de grafieken visueel kan voorstellen dan de XtraChart. Was de overgang naar XtraChart wel zo verstandig? ActiveQueryBuilder Met de tool van ActiveQueryBuilder kunnen we de gebruiker een gebruiksvriendelijke SQL editor aanbieden zoals die in Access.

24 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn DexTree DexTree is een geavanceerde.net Treeview control. Wij hebben rond deze control een schil geschreven die er voor zorgt dat de treeview generiek wordt en enkele extra functionaliteiten krijgt. DexTree bestaat uit 3 klassen: - DexTree: de tree zelf - Node: een representatie van een TreeviewNode - NodeType: types voor een node Ook zijn er 2 Exception klassen: - SearchException: foutmeldingen bij het zoeken in de boom - MoveException: foutmeldingen bij het verplaatsen van nodes De enum klasse definieert hoe een node kan worden toegevoegd - Before - After - in (als een kind) DexTree ondersteunt ook meertaligheid. Zo wordt er momeneel het Nederlands, het Frans en het Engels ondersteund. Standaard staat DexTree in het Engels ingesteld.

25 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 25 Figuur 5: Klassediagram DexTree Node De node klasse komt overeen met een node uit de treeview. Aan deze node kunnen we volgende zaken instellen: - NodeID: een unieke identificatie van de node - NodeName: de naam van de node (zichtbaar in de treeview)

26 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 26 - NodeDescription: de omschrijving van de node (zichtbaar als tooltip) - ParentNode: de moedernode van deze node - SequenceNumber: op welke positie moet deze node staan binnen zijn moedernode kinderen - NodeType: van welk type is deze node (categorie, ) Indien je de zoek- en / of de verplaatsfunctionaliteit wilt gebruiken, zorg er dan wel voor dat elke node uniek is. Geef dus zeker een NodeID in. Aan een node kunnen we ook vragen of hij de standaard.net TreeNode wil maken, het zal deze zijn die in de treeview zichtbaar wordt. ''' <summary> ''' Make a.net TreeNode from this Node ''' </summary> ''' <returns>.net TreeNode</returns> ''' <remarks></remarks> Public ReadOnly Property TreeNode() As TreeNode Get If _treenode Is Nothing Then _treenode = New TreeNode _treenode.text = NodeName _treenode.tooltiptext = NodeDescription If NodeType IsNot Nothing Then _treenode.selectedimagekey = NodeType.NodeType _treenode.imagekey = NodeType.NodeType End If If NodeID <> "" Then _treenode.name = NodeType.NodeType + NodeID Else _treenode.name = NodeType.NodeType + NodeName End If End If Return _treenode End Get End Property Codevoorbeeld 1: DexTree TreeNode NodeType Wilt u uw nodes opdelen in categorieën, dan kunt u dit perfect doen via het NodeType. Deze laat tevens toe om zelfs per type een specifiek icoontje te voorzien DexTree Deze klasse is de belangrijkste. Hier wordt effectief de gegevens voor de boom aan doorgegeven en staat in om de boom te tekenen en alle andere functionaliteiten. - Nieuwe nodes toevoegen - De boom bouwen - Nodes verplaatsen

27 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 27 - Zoeken - Nodes verwijderen - Nodes toevoegen nadat boom is gebouwd Hoe bouwt DexTree eigenlijk zijn boom op: Eerst worden alle hoofdnodes opgehaald, dit wil zeggen alle nodes waarvan de ParentNode niet is ingevuld. ''' <summary> ''' Get root nodes from the node list (parentnode = nothing) ''' </summary> ''' <returns>list of root nodes</returns> ''' <remarks></remarks> Private Function GetRootNodes() As List(Of Node) Dim rn As New List(Of Node) For Each n As Node In _nodes If n.parentnode Is Nothing Then rn.add(n) End If Next 'Order on sequence number rn.sort(new SortNode()) Return rn End Function Codevoorbeeld 2: DexTree ophalen hoofdnodes Nu we alle hoofdnodes kennen, kunnen alle kinderen opvragen van een node. ''' <summary> ''' Get child nodes from a node ''' </summary> ''' <param name="rn">parent node</param> ''' <returns>list of child nodes</returns> ''' <remarks></remarks> Private Function GetChildNodes(ByVal rn As Node) As List(Of Node) Dim cn As New List(Of Node) For Each n As Node In _nodes If n.parentnode Is rn Then cn.add(n) End If Next 'Order on sequence number cn.sort(new SortNode())

28 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 28 Return cn End Function Codevoorbeeld 3: DexTree ophalen kinderen Zowel bij het ophalen van de hoofdnodes als bij het ophalen van de kinderen wordt de lijst gesorteerd (rn.sort() en cn.sort()). Hiervoor hebben we een eigen klasse gedefinieerd die de sortering voor hem neemt. Private Class SortNode Implements IComparer(Of Node) Public Function Compare(ByVal x As Node, ByVal y As Node) As Integer Implements IComparer(Of Node).Compare Select Case x.sequencenr - y.sequencenr Case Is < 0 Return -1 Case 0 Return 0 Case Else Return 1 End Select End Function End Class Codevoorbeeld 4: DexTree sorteerfunctie Hoe DexTree gebruiken (voorbeeld) Hoe kunt u nu deze component zelf gaan gebruiken: Importeer eerst de DexTree component in uw project. Nu kunt u op een formulier een instantie laten maken van deze control. Mocht u nu het project al eens laten starten, zou u een lege treeview zien. U moet eerst nog data aan de tree geven. En dit doet u op deze manier: Toevoegen node types Eerst voegt u één of meerdere NodeTypes toe aan de boom, hiervoor is de functie AddNodeType(NodeType, Image) voorzien. DexTree1.AddNodeType("Dtd", My.Resources.Open) DexTree1.AddNodeType("Cat", My.Resources.pdf) Toevoegen nodes Nu kunt u effectief starten met het toevoegen van de nodes. Hiervoor is de volgende functie voor voorzien AddNode(NodeName, NodeType, NodeDescription, NodeID, ParentNode, SequenceNr) DexTree1.AddNode("Root", DexTree1.NodeTypes(0), "Rootnode", "", Nothing, 0)

29 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 29 DexTree1.AddNode("Child1", DexTree1.NodeTypes(1), "Child2", "", DexTree1.Nodes(0), 1) DexTree1.AddNode("Child2", DexTree1.NodeTypes(1), "Child1", "", DexTree1.Nodes(0), 0) DexTree1.AddNode("Child3", DexTree1.NodeTypes(1), "Child3", "", DexTree1.Nodes(0), 2) Zoals u misschien merkt worden de kinderen niet in de juiste volgorde doorgegeven aan DexTree, maar maak u geen zorgen, zolang de sequence nummers (de laatste parameter) maar goed zijn. Misschien vraagt u, u ook af waarom er bij het toevoegen van de node Root er als voorlaatste parameter Nothing wordt doorgeven. Dit is nodig omdat deze node een hoofdnode is en dus geen ParentNode heeft. Tonen van de tooltip Indien u wenst om de omschrijving (NodeDescription) weer te geven in de tooltip dan moet u volgende parameter instellen: DexTree1.ShowToolTips = True Bouwen van de boom Nu de boom data heeft, kunt u de boom laten bouwen, roep hiervoor de volgende methode op: DexTree1.CreateTreeView() En mocht u nu uw project opnieuw lanceren dan krijgt u volgend resultaat: Figuur 6: DexTree in praktijk Misschien wilt u ook gebruik maken van de andere functionaliteiten, zoals de zoek functie Zoek functie Indien u deze wilt gebruiken, dan hoef je een tekstvak (voor het zoekwoord) en twee knoppen (vorige en volgende zoekhit) op uw scherm te plaatsen En als u bv het tekstvak zou verlaten kan je de zoekfunctie starten: DexTree1.Search(TxtKeyword.Text) Indien er nodes voldoen aan uw zoekopdracht zal standaard de eerst hit worden geselecteerd. Wij controleren volgende zaken: de naam, de tekst en tooltip van de node. Achter de twee knopen zet je de volgende instructie:

30 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 30 DexTree1.PreviousSearchHit() DexTree1.NextSearchHit() Verplaats functie U kunt ook nodes verplaatsen in de treeview. Om de verplaatsing te starten moet u deze instructie aanroepen: DexTree1.MoveNode() Deze zal de momenteel geselecteerde node instellen als de te verplaatsen node. Indien u nu een andere node selecteert heb je de keuze tussen: - Voor deze node plaatsen - Achter deze node plaatsen - Als kind van deze node DexTree1.MoveNode(DexTree.AddType.After) Deze zal de te verplaatsen node achter de geselecteerde node plaatsen. Nieuw nodes toevoegen in runtime U kunt nieuwe nodes toevoegen zelfs als uw programma actief is. DexTree1.AddNode(InputBox("NodeName"), "Cat", InputBox("NodeDescription"), InputBox("NodeID"), DexTree1.ActiveNode,, DexTree.AddType.In) Dit voorbeeld zal een nieuw node me t als nodetype Cat toevoegen als kind van de actieve node (= geselecteerde node in de treeview) DexTree Database Zoals u misschien gemerkt heeft. Heeft DexTree geen idee van waar de data voor de nodes vandaan komt. Dus indien u nodes verplaatst, verwijderen, toevoegt moet u wel zelf nog de instructies schrijven die deze nodes ook kenbaar te maken in bv een database. Indien u een nieuwe node toevoegt krijgt u deze node ook terug, zo kunt u de nodige gegevens vragen. Indien u een node verwijderd of verplaatst kunt u alle gewijzigde nodes opvragen via: DexTree1.MovedNodes() Maar vergeet ook niet na uw afhandeling van deze data, de lijst ook te legen via: DexTree1.ClearMovedNodes()

31 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Uitlezen WHERE uit query Één van de vereisten was ook dat de WHERE visueel moet worden getoond in een tabel. Zodat de gebruiker zonder dat hij daarvoor SQL moet kennen toch enkele zaken in een query kan aanpassen. Zo kan hij bijvoorbeeld een jaartal aanpassen of een bepaalde parameter uitschakelen. In QueryTool zat de WHERE in een apart veld bewaard in de metadatabase. Hierdoor was het makkelijk om deze uit te lezen en terug op te maken. Maar nu in Dex DataExplorer zit de volledige query in één veld samen. Hierdoor werd het moeilijk om te bepalen waar de effectieve WHERE zich bevindt. Na wat denkwerk en testen zijn we er toch in geslaagd om de volledige query uit te lezen en te zoeken op de parameters. Het is nu zelfs zo dat subqueries mogelijk zijn en indien deze ook een WHERE bevatten deze ook wordt weergegeven. Wat is nu eigenlijk een parameter? Een parameter is eigenlijk het volgende: veld conditie waarde. De volgende condities worden ondersteund: - = - <= - >= - <> - < - > - IN - LIKE Zo is het resultaat van volgende query: Figuur 7: Query Het volgende: Figuur 8: Query parameteres Maar hoe bepalen we nu deze parameters?

32 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn WHERE zoeken Eerst en vooral zoeken we achter het WHERE commando in de SQL. Indien we er geen vinden kunnen er ook geen parameters zijn. Wordt deze wel gevonden kunnen we de zoektocht starten. Figuur 9: Bevat query WHERE

33 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Parameters zoeken Figuur 10: Zoek conditie

34 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 34 Eenmaal we een conditie vinden bepalen we eerst de waarde (= value) achter de conditie Begin van de waarde zoeken Figuur 11: Startindex van de waarde In de bovenstaande lus zoeken we de startpositie van de value. Zolang de value leeg blijft zoeken we verder. Indien we een karakter vinden, dan weten we al dat deze value een Stringvalue zal zijn en wijzigen we de strend naar een (lijn 756). Misschien heeft u het al gemerkt, maar om alles te weten staan gebruiken wij indexen. Zo bewaren wij het begin en einde van de value en het begin van de hele parameter. Deze indexen zullen we later nodig hebben wanneer de Where string opnieuw willen samenstellen.

35 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn De rest van de waarde ophalen Figuur 12: Bepaal waarde

36 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 36 Zolang het opgehaalde karakter niet het zelfde is als het einde (een spatie of een ) kunnen we het karakter toevoegen aan de value. Indien het om een StringValue zou gaan, moeten we ook rekening houden dat we hier een dubbele kunnen tegenkomen, maar deze is hoogstwaarschijnlijk niet het einde van de value (lijn 737 en 805). Eenmaal we de value gevonden hebben, controleren we of dat deze een numerieke waarde is of dat deze een string value is (value staat tussen ) Figuur 13: Is de waarde een parameter Veldnaam Nu we weten dat de waarde een parameter is kunnen we de veldnaam zoeken waarop deze waarde van toepassing is.

37 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 37 Figuur 14: Zoek de veldnaam Om het veld te vinden gaan wij eigenlijk karakter per karakter terug in de where string. Indien het eerst gevonden karakter een ) is dan gaan we terug tot en met het ( (lijn 863). Als we het ( gevonden hebben zetten we het einde terug om naar een spatie (lijn 889) zodat we ook de functienaam weten.

38 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Aanpassen WHERE uit query Natuurlijk moet het ook mogelijk zijn om de aangepaste WHERE in de tabel terug om te zetten naar de originele WHERE. Deze functionaliteit maakt eigenlijk van de originele query, 2 nieuwe queries. Één die rekening houdt met uitgeschakelde parameters en een andere query die deze negeert. Dit is nodig omdat we nog alle parameters nodig hebben om weg te schrijven naar de database, anders zijn we deze definitief kwijt. Figuur 15: Initialiseren nieuwe queries Initialiseren indexen ito: hier wordt de index van het begin van de value geplaatst + het verschil van alle voorgaande values ten opzichte van de originele values itowithuse: hetzelfde van ito, maar hier wordt de lengte van de al verwijderde parameters van af getrokken newvallengh: zal het verschil van alle nieuwe values lengtes en de originele values lengtes bijhouden newwithuselength: zal bijhouden hoeveel karakters er zijn verwijderd van parameters die niet meer gebruikt zullen worden Overlopen parameters Figuur 16: Start overlopen parameters We halen het laatste gedeelte op na de value (lijn 509), we bepalen waar de value zal starten (lijn 512) en dan halen we het de query instructie op tot voor waar de value zal komen te staan (lijn 516)

39 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Parameter wordt gebruikt Wijzig de value in de newsqlwithuse Figuur 17: Wijzig de waarde in newsqlwithuse Wijzig de value in de newsql Figuur 18: Wijzig de waarde in newsql Parameter wordt niet gebruikt Indien de parameter niet gebruikt zal worden mogen wij deze parameter verwijderen uit de where string. Maar we moeten wel rekening houden dat er meer dan 1 parameter in de where string kan zitten. Dus: 1 parameter Verwijder parameter en WHERE commando Meerdere, maar de te verwijderen staat als eerste Meerdere, maar de te verwijderen staat in het midden of op het einde Verwijder parameter en zoek naar volgende AND of OR en verwijder deze Verwijder parameter en zoek naar de voorgaande AND of OR en verwijder deze Als de newsqlwithuse eindigt met AND of OR of WHERE dan kunnen we de parameter verwijderen

40 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 40 Figuur 19: Eindigt op AND, OR of WHERE Zoek waarop de newsqlwithuse precies eindigt, zodat we weten of dit de eerste parameter is na de where of dat er parameters ervoor staan Ook houden we de start (istart) en einde (iend) bij van deze zodat we deze later snel kunnen terugvinden Eindigt niet op WHERE Nu we weten dat er voorgaande parameters zijn, kunnen we deze parameter direct verwijderen en de AND of OR ook. Eindigt op WHERE Nu we weten dat dit de eerste parameter is, moeten we eerst zoeken of er al dan niet nog parameters achterkomen. (lijn 564). Indien dit de enige parameter is kunnen we deze verwijderen inclusief het WHERE commando. (lijn ) Anders zoeken we of het een AND of een OR is en houden we de indexen hiervan bij (lijn ). En verwijderen we tot slot de parameter en de AND of OR (lijn ).

41 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Ophalen nieuwe value In ziet u dat er een functie GetValueFromParameter wordt gebruikt. Deze functie zal de nieuwe value terug geven nadat deze eerst aan enkele controles is onderworpen. Zoals: - Indien originele waarde een getal was, moet de nieuwe dit ook zijn - Indien originele waarde een string was, dan moet de nieuwe tussen enkele quotes staan - Indien de gebruiker de waarde niet mag wijzigen, geeft dan de originele waarde terug

42 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 42 Figuur 20: Ophalen nieuwe value

43 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn XtraChart Een ander belangrijk deel in het programma zijn natuurlijk de grafieken. Hiervoor hebben we de XtraChart van DevExpress gebruikt. Het programma ondersteund volgende grafiektypes: - Balk - Gestapelde balk - 100% gestapalde balk - Trend (=lijn) - Histogram - CSum - Boxplot Problemen Tijdens het ontwikkelen van de gevraagde functionaliteit ivm grafieken hebben we toch enkele problemen / moeilijkheden tegengekomen. Schalen met niet numerieke x-as Zo was er het probleem om bij grafieken met een niet numerieke x-as toch extra dummy punten te kunnen toevoegen. We moeten unieke punten toevoegen aan de x-as maar natuurlijk geen getallen. Trend met kleurseries

44 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 44 5 Testen Regelmatig werd het programma getest door Nancy Coppens en Luc Vandeputte 5.1 Test Algemeen 1 Vertaling 2 Gebruikershandleiding 3 Menubalk: Choose Language => Nederlands, English 4 Icoontje van datadomains evt aanpassen 5 Help file Gebruikershandleiding Menubalk 1 Lijn tussen Help en About 2 Options: evt, als voorlaatste? 3 View: lijn tss eerste 2 en laatste 2 menuitems 4 3 puntjes als een schermpje volgt 5 View: extra menuitem "Show extra columns in Parametergrid" (tijdelijk!!) XtraGrid 1 Titel van de query in XtraGrid: Datadomain + nr + naam query (bv. GHV Lalosika CITS stilstanden) 2 Export to PDF => Browse-knop voorzien 3 Export to Excel => Browse-knop voorzien 4 Tooltip op "Timestamp" => wat wordt daar mee bedoeld? 5 Save Layout => Browse-knop voorzien 6 Animated gif => bij tonen query 7 Summaries: Aantal enkel in eerste kolom tonen, + Avg op andere kolommen 8 1ste kolom vastzetten (ook zo in QTL) - Fixed column 9 Titel "Parameters" op parametergrid 10 Group by: items XtraPivotGrid 1 Demos: Runtime summary change 2 Titel op pivotgrid? (vind ik wel niet terug in de demos) Niet mogelijk 3 Custom group interval Xtrachart 1 Nieuwe bar-grafiek: als je Autoscale niet aanklikt => error op DBNull 2 Bij parameters wijzigen in query => Run => grafiek wijzigt

45 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 45 niet (evt. Refresh-knop?) 3 Meevolgen tussen grid en chart 4 Wat is de betekenis van X> 5 X-as vermelden op de grafieken (bv. Jaartal, ) 6 Bargraph: 2 velden in X-as (bv. jaartal-maand) Niet mogelijk Queries 1 To -> Too 2 Query 40 (milieu): HAVING => er worden geen parameters getoond 3 Between -> voorlopig nog niet in parameter scherm Conversie 1 QTL: SELECT FROM DXQuery WHERE DT_AN is not null 2 QTL: NM_QRY en SCF_QRY wisselen (SCF_QRY tonen in de treeview) 3 Tabel DXGraphType invullen indien nodig 5.2 Test Edit form 1 Edit query: als je op Save klikt, en dan op OK => dan worden de wijzigingen niet getoond in de grid? => staat zo in de tooltip? Chart 1 Checkbox "Show labels" in demos => kan dit evt er bij in de toolbar? 2 Kan ook de data geëxporteerd worden? (nu is het enkel de picture) Algemeen 1 Labels => dubbelpunt toevoegen na label (bv. login-scherm) Export screen 1 Ook OK en Cancel button (net zoals bij Export Grid) Draw XY graph 1 => kunnen jullie ook de module en methode bijplaatsen waarin het fout gaat?

46 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 46 Grid 1 Titel: Query result 63 - Aantal wegingen => vervangen door Query 63. Aantal wegingen Login as other user 1 Geeft foutmelding op prod => werkt dit goed op dvlp? 2 Paswoord: niet nodig Toolbar grid 1 Knoppen "Load layout" en "Save layout" naast preview 2 Kan evt. de tooltip aangepast worden: "Load layout grid" en "Load layout pivot" Parameters 1 Jaartal => numerieke layout Graphs 1 Als Graphs = "0x0" => dan deze controls visible false zetten (een aantal gebruikers zullen nooit graphs opvragen)ok 2 Tooltip zetten op Range-control en checkbox "Synchronise" 3 X en Y aanduiden op de XY-as (edit graph) 5.3 Test Parameters 1 Run => vervangen door "Show data" + vergrootglas-icoontje (zoals in QTL) 2 In de titel van de grid, mag "Parameters - " blijven staan (vóór de naam van de query) => zo weet de gebruiker dat dit de parameter-grid is Help 1 Mag gewoon de gebruikershandleiding (in Word) zijn => is ook zo in andere programma's (bv. Lalosika) 5.4 Test Parameters 1 Parameter >= ontbreekt 2 Vertaling Datagrid 1 Filterrij

47 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 47 2 Summary -> afronden op 2 cijfers 3 Filter afdrukken bij Grid en Pivot 5.5 Test Query uitvoeren 1 Gaat goed via edit scherm, maar niet via de knop show data naast de parameter grid QueryTree 1 Categorie toevoegen, query verplaatsen Grafiek 1 Balk grafieken -> geen extra punten tekenen 5.6 Test Login as other user 1 OK-button defaultbutton, Cancel = cancelbutton Conversieprogramma 1 Alle users krijgen alle profielen Pivotgrid 1 Evt. ingestelde filter opvragen als property en tonen in de footer? Gebruikersbeheer 1 Ook filterrij zetten op de grid van de gebruikers (gemakkelijker zoeken) Gebruikershandleiding openen (path opslaan in CONF-table) 1 Microsoft.VisualBasic.Shell(pathBatFile, AppWinStyle.MaximizedFocus) Inhoud bat-file: start Y:\Dienst\Databank\Sidmar\Lalo2006\Gebruikershandleidin g_lls_planner.doc 5.7 Test Handleiding 1 Pg 5 (hoofdstuk => bepaald welke opties => bepaalt welke opties) 2 hoofdstuk 6: De beveiliging gebeurd => De beveiliging gebeurt Hoofdscherm

48 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 48 1 Onder de menu Beeld -> toon toolbar ipv toon. Opties 2 Show data = report grid? 3 Show QueryTree and Data als combinatie overbodig 4 Herschik opties [] Grafiek [] [] Parameters [] Range [] [] Report [] Synchronise 5 Lay-out 0 x 0 vervangen door checkbox 5.8 Test HIC formulier 1 MDIForm_Load: extra code toevoegen => zo weet je of je op DVLP, QA of PROD werkt Dim stage As String = ADF.Configuration.ConfigurationSettings.Instrumentation.St age If stage Is Nothing OrElse stage = "" Then Me.Text = "ExplorePlus " & My.Application.CommandLineArgs(0).ToString & " - stage?" Else Me.Text = "ExplorePlus " & My.Application.CommandLineArgs(0).ToString & " - " & stage End If 5.9 Test HIC formulier 1 Menubalk: Beeld, Toon data => vervangen door "Toon data grids" (ook in Engels) 2 Knop Datagrid => caption: -> Datagrid + tooltip: Swich to data grid 3 Knop Pivot grid => caption: -> Pivotgrid + tooltip: Swich to pivot grid Preview pivotgrid 1 Footer: filter blijft leeg Layout opslaan 1 Form iets breder maken, zodat het path (textbox) ook breder kan worden Datagrid 1 Title datagrid => springt steeds terug naar Mainview 2 Parameters verdwijnen bij dubbelklikken

49 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn Test Management 1 Profiel wordt niet bewaard in de grid (bij aanmaken nieuwe gebruiker) => het is wel goed bewaard (als je scherm opnieuw opent) 2 QueryBeheer => group by mag weg op de grid (neemt plaats in, en zullen we hier niet echt gebruiken) 3 Toevoegen nieuwe database: melding => Geef een getal in (na succesvol bewaren) => er staat ?? opm: het is wel succesvol bewaard (als je scherm opnieuw opent) Queries 1 Onder HRM => de database van PEB worden getoond? 2 Bij opslaan -> bericht van opslaan OK overbodig 3 Knopen Toon, Ok en Sluit rechts verankeren 4 Bij wijzigen &n, query opnieuw uitvoeren, geen verandering van resultaat 5 Checkbox Parameters vanuit andere query wordt niet goed geplaast 6 Splitter tussen de hoofdquery en paramquery 7 KleurSQL code altijd laten uitvoeren (knop mag weg) 8 Laatste geupdate door -> laaste gewijzigd door en wordt niet altijd ingevuld 9 Zoekfunctie -> knopjes verkleinen Algemeen 1 Dubbelklik op grafieken werkt niet 2 Volledig pad van de tree weergeven in grafiektitel 3 LDA connectiestring werkt niet Grafieken 1 Grafiek zonder ingestelde X en Y werkt niet 5.11 Test Management 1 Toekennen queries aan users: de queries die verwijderd zijn => niet tonen in de grid Wijzig query 1 Query Informatie: labels Nr en Titel links aligneren 2 Naar active query builder -> foutmelding aanpassen Querytree 1 Bij hernoemen query -> standaard de huidige naam als nieuwe naam weergeven

50 Stage Bart Wulteputte Stijn Courtheyn 50 2 Focus van de geselecteerde node verdwijnt Parametergrid 1 Parametergrid -> geen filter op kolomkoppen 2 Wanneer een andere query wordt geselecteerd, wijzigt paramgrid maar de data van de vorige query blijft staan -> verwarrend Menubalk 1 Als je van taal wijzigt => evt. vinkje bij geselecteerde taal laten staan Grafiek 1 Nieuwe grafiek, OK klikken (zonder iets in te vullen) 2 Snellijstopties kwijt bij maximaliseren grafiek Grafiekgroepen 1 Error bij laden van grafiekgroepen onder de gebruiker SIDGMAT Gebruikersinstellingen 1 Scherm breder maken 2 Worden niet bewaard 3 Zoek knop -> standaard pad instellen Handleiding 1 Meer info over kracht datagrid 5.12 Test Grafieken 1 Labels op X-as nemen te veel plaats in 2 Kolomen die eindigen op _ -> refertelijnen Parameters 1 Parameters niet tonen als Parameters uit andere query komen

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee

Eindwerk. Lifewatch cockpit. Vlaams Instituut voor de Zee Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2013-14 Student Debergh Jens Thema Voorspelling verspreiding mariene diersoorten

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Is XNA geschikt voor serious games?

Is XNA geschikt voor serious games? TM Is XNA geschikt voor serious games? Academiejaar 2007-2008 Eindwerk voorgedragen door Jens Wouters tot het behalen van het diploma Bachelor in de Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting Multimediaproductie.

Nadere informatie

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application

Eindwerk. Smartphone application development. Igor Reynaert. VLIZ Oostende Wandelaarskaai 7. WoRMS Application Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica Afstudeerrichting Toegepaste Informatica Academiejaar 2011-2012 Student Igor Reynaert Thema WoRMS Application

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau

War In Europe. Een RTS netwerkspel op macro niveau War In Europe Een RTS netwerkspel op macro niveau Jennick Scheerlinck, Pieter Vancoillie, Jelle De Weerdt Vakoverschrijdend Eindproject Academiejaar 2007-2008 3de jaar Bachelor in de industriële wetenschappen

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie

Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -I- Onderhoudsopvolging via ASP.NET webapplicatie -II- VOORWOORD In eerste instantie wil ik Johannes Cottyn en Henk Dhaenens bedanken voor het promoten van dit eindwerk. Mijn oprechte dank gaat eveneens

Nadere informatie

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig 8 2954 CA Alblasserdam Postadres Postbus 62 2950 AB Alblasserdam T +31 (0)78 691

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie