Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal"

Transcriptie

1 m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, editie 2009 Haal meer uit uw standaard SAP-systeem Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? SAP CRM nu wel geschikt voor buitendienstmedewerkers?

2 Edwin Ardon Tools & manuals Iedereen die met Microsoft Office producten werkt, kent het gevoel slechts 10 tot 20% van de geboden functionaliteit te gebruiken. Hetzelfde geldt trouwens voor veel gereedschap thuis. Doordat dit gemiddeld genomen een of twee keer per jaar gebruikt wordt, ontbreekt het gevoel van echte mastery van deze tools. Raar eigenlijk wat een mooie gereedschapskist met zware, oversized tools lijkt te doen voor het gevoel van echte mannelijkheid. Als ik bekijk welke functionaliteit van softwareproducten ik goed beheers en gebruik, dan zijn dat vooral die delen die ik zelf al spelend en onderzoekend ontdekt heb. Op de een of andere manier werkt het opzoeken in manuals of helpbestanden bij een opduikend vraagstuk niet. Vaak worden net de verkeerde voorbeelden gegeven en kun je eigenlijk al ondersteuning gebruiken bij het snel opzoeken van relevante hulp. Overigens staat het eerst even zelf proberen volgens mij ook te boek als typisch mannelijk gedrag. Zou er een onderzoek zijn dat antwoord geeft op de vraag welke strategie effectiever is bij het gebruik van nieuwe tools: eerst spelen en dan lezen, of eerst lezen en dan spelen? Het zoeken en hanteren van de juiste tools vereist kennis en ervaring. Datzelfde geldt voor het helder definiëren van het onderliggende vraagstuk en het correct analyseren van uitkomsten. Een mooi voorbeeld daarvan zag ik deze week in een onderzoek naar digitale marketing. Uit de antwoorden van 340 marketing executives blijkt dat 91% online adverteert en de overgrote meerderheid bezig is met web 2.0-concepten. Toch zegt 80% de mediabudgetten vast te stellen op basis van subjectieve afwegingen of kopieerwerk uit voorafgaande budgetten. 50% gebruikt de click through rate als kpi om de effectiviteit van online advertenties te meten, en slechts 30% meet de offline invloed van online marketing. Zo gingen de onthutsende onderzoekresultaten nog even door. Het marketingvakgebied dat is vergeven van krachtige tools en analysemethoden, heeft desondanks moeite met het inzichtelijk maken van de bottom line en het daaruit voortvloeiende rendement. Wellicht heeft dit te maken met de complexiteit van het selecteren van de juiste tool, het hiermee omgaan en vooraf definiëren wat je wilt bereiken en meten. U begrijpt het ondertussen denk ik wel, deze m tec gaat onder andere over softwaretools. En mocht u na het lezen van dit magazine nog vragen hebben over het gebruik of beheer van informatiesystemen of tools: neem gerust contact met ons op. Daar zijn wij immers voor. welkom colofon m tec is een uitgave van Magnus Technology Consultants. Oplage stuks. magnus Gooimeer 5-39, 1411 DD Naarden, Postbus 5021, 1410 AA Naarden, telefoon: , concept en realisatie Rob Boer en Peter-Jan Simons. eindredactie co-prductions, Caroline Jooren. design Jeroen Roset. copyright 2009 Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van Magnus. 2 m tec - editie 2009

3 2009 special Inhoud Tools & manuals Nieuwe BI tools van SAP: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem Technologische ontwikkelingen en nieuwe beheeruitdagingen SAP CRM nu wel geschikt voor buitendienstmedewerkers? Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal Even voorstellen: Magnus Technology Solutions Struyk Verwo besteedt technisch beheer en hosting van SAP-systemen uit Op zoek naar de werk-privébalans SAP IS Media: kostenbesparing door investeringen Een nieuw gezicht: Léon van den Bogaert Controls: een last of lust?

4 In oktober 2007 kocht SAP BI-specialist Business Objects. Een opmerkelijke aankoop, vanwege de overnamesom van bijna 5 miljard euro en de consequenties voor de wederzijdse klanten. Waar critici problemen voorzagen door de overlap tussen de productportfolio s, zagen SAP-klanten vooral mogelijkheden in de integratie van de query-, reporting- en analyseproducten van Business Objects in SAP. En er verbetert inderdaad veel in de presentatie van gegevens uit het SAP-datawarehouse. SAP BI tool portfolio Nieuwe BI tools van SAP: wat kunnen we ermee? Vincent Beumer en Joost de Ruyter van Steveninck De roadmap voor het BI-productportfolio biedt gebruikers inzicht in de functionaliteit waarover ze in de toekomst kunnen beschikken en de aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van dit productportfolio. Bij deze marsroute draait het vooral om de convergentie van de productlijnen van SAP en Business Objects voor het BI-productportfolio. In feite komt het erop neer dat de wederzijdse tools zijn verenigd tot een base en een premium toolset. Het SAP BW-systeem blijft het datawarehouse voor SAP-gebaseerde bronnen, met de Business Objects producten als BI front-end tools om data te ontsluiten. In het schema zijn de belangrijkste nieuwe BI tools geplot op het bestaande SAP BW warehouse. Webrapportages en queries Het hulpprogramma SAP BusinessObjects Web Intelligence voert de boventoon waar het gaat om online queries en analyses. Deze zero footprint reporting tool (een internetbrowser is voldoende) biedt gebruikers interactiviteit en selfservicetoegang tot informatie. De informatiebehoefte van gebruikers bepaalt in welke vorm de rapportages en analyses worden aangeboden. Interessant is dat deze webgebaseerde rapportages goed printbaar zijn; bij de meeste andere webgebaseerde rapportagetools is dit nog niet zo. m tec - editie 2009

5 Standaardrapporten De BEx Report Designer wordt in 2010 vervangen door Crystal Reports for SAP NetWeaver BI, de de facto standaard voor standaardrapportages. Met Crystal Reports zijn gemakkelijk perfect opgemaakte rapporten te ontwerpen met grafieken en een grote variëteit aan diagrammen. Deze zijn te leveren via een portal, als PDF of ingesloten in bedrijfstoepassingen. Geavanceerde analyse Een belangrijke rol is weggelegd voor de analysetool SAP BusinessObjects Pioneer die in 2010 geïntroduceerd wordt. Deze analysetool voorziet in de benodigde functies voor de analyse van multidimensionale gegevenssets waarbij de BEx Analyzer- en de Voyager-functies gebundeld worden. De ontwikkeling van de SAP Business Explorer-suite met producten als BEx Analyzer en BEx Web Analyzer Designer loopt dus geleidelijk ten einde. Dashboards en datavisualisatie Op visueel gebied komt de nadruk te liggen op SAP Business- Objects Xcelsius en Dashboard Builder. Met Xcelsius zijn via een Excel-interface dashboards te maken en te beheren die gevuld kunnen worden door webservices. Dashboard Builder brengt rapporten, meteranalyses en diagrammen samen in één dashboardoverzicht. En meer Business Objects levert ook andere tools zoals portal Infoview, zoekhulp Polestar en de Scheduler. Allemaal tools met specifieke aandachtsgebieden, die als generieke rapportagelaag over meerdere datawarehouses of bronsystemen heen gebruikt kunnen worden. Zo kan de gebruiker uiteindelijk op één plek al zijn informatievragen kwijt. Kies bewust Voor SAP s sterke hart van de BI-machine komen dus legio extra rapportagetools beschikbaar. De convergentie van de SAP en Business Objects tools is momenteel al op een goed en bruikbaar niveau. Alleen is de ruime keuze aan SAP-rapportagetools soms ook een minpunt: welke rapportagetool kies je voor specifieke rapportagedoeleinden? Belangrijk voor bestaande SAP BW-gebruikers is dat hun rapportages niet à la minute vanuit de BEx Excel add-in gemigreerd hoeven worden naar nieuwe BI tools. Als zich een nieuw project aandient, is dat een goed moment om de keuze uit de beschikbare SAP-rapportagetools te maken. Daarbij moet de afweging gemaakt worden tussen standaardisatie van te gebruiken tools en de geboden functionaliteit. Ondanks de problematiek van deze afweging bieden de nieuwe tools kansen voor beter gebruik van de beschikbare informatie en daarmee ook voor betere beslissingen. Peter-Jan Simons

6 Dat productieactiviteiten steeds verder uit Nederland verdwijnen, is alom bekend. Bij het verplaatsen of zelfs volledig outsourcen van deze activiteiten spelen naast kostenbesparing strategische motieven mee zoals toenemende focus op service en onderhoud. Deze verschuiving heeft de nodige implicaties die zich uitstrekken van het businessmodel tot de ERP-inrichting. Weet wat u hebt: haal meer uit uw standaard SAP-systeem Ellen Fikke Figuur 1: Standaard businessmodel van een productieonderneming De toenemende aandacht voor serviceverlening dwingt bedrijven om opnieuw te kijken naar de samenhang in bedrijfscomponenten. Het klantorderontkoppelpunt het punt in het productieproces waar voor het eerst rekening wordt gehouden met specifieke wensen van de klant verschuift als het ware naar links. Waar het in het productieproces draait om efficiëntie, zijn bij serviceverlening effectiviteit en klantgerichtheid de belangrijkste aandachtspunten. In het standaard businessmodel van een productieonderneming (figuur 1) ziet u op welke aspecten zich kritische strategische keuzes voordoen. Significante verschillen Deze keuzes hangen samen met de verschillen tussen serviceverlening en productontwikkeling. Allereerst de key resources: in plaats van door materialen creëert een servicegerichte onderneming waarde via haar personeel. Naast de beschikbaarheid spelen ook aspecten mee als persoonlijke vaardigheden, kennis en tijdsplanning. Een volgend punt is de grotere diversiteit van de serviceactiviteiten: er moet bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met werk op locatie en de bijbehorende tarieven, kilometers, reistijden en registraties. Deze werkzaamheden kunnen periodiek en voorspelbaar zijn, maar ook ad hoc en onverwacht. Waar het bij productie grote, enkele orders betreft, gaat het bij service om onderhoudscontracten en garanties. De relatie met de klant heeft een andere insteek, deze is persoonlijker en meer op de lange termijn gericht. Tot slot zijn er duidelijke verschillen op het gebied van communicatie en distributie. Het werk wordt veelal bij de klant uitgevoerd in plaats van in de productiefaciliteit. Constateringen van het werkelijke probleem kunnen vaak pas on site gedaan worden. Vooral bij ad hoc werk levert dit logistieke vraagstukken op. ERP-systeem op de schop? Met de waardepropositie veranderen ook andere aspecten van het businessmodel. Als de aandacht verschuift van inkoop van materiaal naar inhuur van personeel zal het type partners cq. leveranciers veranderen. Gezien de aard van de werkzaamheden zullen de klantsegmenten meer lokaalgericht zijn. De kosten- en opbrengstenstromen worden veelal meer gespreid en beter voorspelbaar. Deze transformatie betekent niet dat productie volledig verdwijnt, noch dat het bestaande ERP-systeem op de schop moet. Zoals u kunt zien in tabel 1, biedt SAP ECC volop mogelijkheden om serviceprocessen te ondersteunen en optimaliseren. Voor bedrijven waar service aan een opmars bezig is, kunnen deze faciliteiten veel verschil maken. Als deze activiteit volwassen wordt, zijn extra vervolgstappen nodig zoals mobiele applicaties voor tijd- en activiteitregistratie op locatie, specifiekere planningsmogelijkheden door meer informatie over medewerkers, CRM of callcenter-ondersteuning. m tec - editie 2009

7 key resource Kritiek punt vaardigheden personeelsleden planning personeel registratie uren en kilometers SAP ECC mogelijkheden toekennen medewerkers aan work centers, gebruik work centers in service/maintenance orders capaciteitsplanning & leveling op basis van work centers en HR-data standaardoptie in service/maintenance orders kernactiviteit klantrelaties facturatie van uitgevoerde werkzaamheden voorspelbare stroom werk uit onderhoudscontracten regelmatig terugkerende werkzaamheden inspelen op klantbehoefte lange termijn relaties resource related billing van serviceorders gebruik maintenance plan met vooraf gedefinieerde orders solution database voor veelvoorkomende klachten bijhouden installed base met installaties en materialen bij klant servicecontracten voor volgen activiteiten communicatie & distributie werk nog niet bekend bij ontvangst klacht on site werkzaamheden nakomen responstijden service level agreements eenvoudige registratie voor monteurs on site gebruik notificaties voor eerste constateringen bijhouden installed base met installaties en materialen ter voorbereiding servicecontractafspraken geïntegreerd in serviceorders, aan te vullen met workflow gebruik notificatie als tekstobject Tabel 1: Kritieke punten voor serviceonderneming Inventarisatie systeemmogelijkheden Er zijn meerdere toepassingen van SAP die ook op kleine schaal kunnen worden ingezet om serviceactiviteiten beter en efficiënter te ondersteunen. Bijvoorbeeld het registreren, volgen en afhandelen van klachten via claim management. Of het plannen, uitvoeren en registreren van kwaliteitscontroles via quality management. Sectoren als de bouw, overheid en industrie kunnen hier veel profijt van hebben. Best belangrijk dus om uit te vinden welke mogelijkheden uw huidige systeem nog biedt! De kans is groot dat u nieuwe processen prima kunt ondersteunen zonder nieuwe software aan te schaffen.

8 Bedrijven en eindgebruikers willen steeds nieuwe functionaliteit voor bijvoorbeeld business intelligence of relatie- beheer. Daarbij verwachten ze dat de gebruikte toepassingen met elkaar verbonden zijn, en dat ze via een gebruikersportal benaderbaar, voorzien van single sign-on én continu beschikbaar zijn. Meer en meer krijgen ICT-beheerders de rol van regisseur en vertaler van deze wensen naar de beste infrastructuur- en architectuuroplossingen. Daarbij dient zich terecht de vraag aan: wat willen en kunnen we zelf blijven doen? Technologische ontwikkelingen Léon van den Bogaert en Marco Spoel ICT-budgetten en -menskracht gaan voor een groot deel op aan het bewerkstelligen van continue beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur, wat ten koste gaat van de investeringen in vernieuwing en functionaliteit. Nieuwe ontwikkelingen om ICT-infrastructuren als dienst te leveren zoals cloud computing en architectuurconcepten zoals SOA kunnen hier verandering in brengen. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met nieuwe uitdagingen in het beheer van toch al complexe IT-omgevingen. SOA SOA ofwel service oriented architecture is een onderliggende structuur die communicatie tussen losjes gekoppelde, herbruikbare webservices ondersteunt om zo bedrijfssystemen met elkaar te verbinden. Stukken functionaliteit worden als services aangeboden en kunnen worden gebundeld tot bedrijfsprocessen. Services zijn niet noodzakelijkerwijs van hetzelfde systeem afkomstig, ze kunnen zelfs online van derden worden afgenomen. Dit maakt SOA aantrekkelijk voor bedrijven met veranderlijke bedrijfsprocessen. Softwareleveranciers zoals SAP hebben de servicegeoriënteerde architectuur geadopteerd. Hiermee maken ze het mogelijk dat bedrijven zelf processen samenstellen met behulp van in- en externe services. Cloud computing Cloud computing was al bekend onder de noemers asp (application service provision) en SaaS (software as a service). Cloud computing is het leveren van capaciteit als een service: opdrachten worden gedistribueerd uitgevoerd door een schaalbare cloud. In de bancaire wereld zijn clouds bekend van meer dan nodes waarbij zelfs laptop en desktops meerekenen aan opdrachten. Cloud computing is uitermate geschikt voor een pay-per-use model voor bedrijven met een seizoensgebonden of onvoorspelbare behoefte aan ICTcapaciteit. Bedrijven zoals Amazon en Microsoft leveren al IaaS-diensten (infrastructure as a service). SAP zet momenteel de eerste stappen naar een inhouse cloud. m tec - editie 2009

9 en nieuwe beheeruitdagingen Virtualisatie Een technologie die enorm in opmars is, is virtualisatie, wat in feite neerkomt op het voor de gek houden van een applicatie over de onderliggende hard- en software. Daardoor gedraagt een computer zich naar de applicatie toe alsof het er meerdere zijn en denken besturingssysteem en applicaties te draaien op een fysiek heel andere configuratie. Virtuele machines zijn onafhankelijk van de hardware en redelijk gemakkelijk over een netwerk te verplaatsen of over te brengen naar een hostingpartner. Als een SAP-systeem gevirtualiseerd is, is de onderliggende hardwarelaag relatief eenvoudig te wijzigen. Zo kun je infrastructuren flexibeler en efficiënter maken en tegelijk zorgen voor kostenreductie, verbeterde service, minder milieubelasting en een lager bedrijfsrisico. Ook kan het uitrollen van nieuwe systemen en het testen tegen lagere kosten plaatsvinden. Momenteel zit de voornaamste winst in het virtualiseren van servers. De beschikbare tools om servers automatisch en unattended te virtualiseren, hebben een zeer hoge kwaliteit. De basislaag van virtualisatie is volwassen, de afgelopen jaren is sterk ingezet op het centraal managen van virtuele landschappen. Ook het netwerk, de opslag, desktop en laptop zijn te virtualiseren. De virtualisatieleveranciers zetten nu in op het automatiseren, de aggregatie, optimalisatie en differentiatie in beschikbaarheid van de virtuele servers. Zo wordt dit gereedschap voor het in balans krijgen van de ICT-infrastructuur steeds sterker. Beheeruitdagingen Goed beheer is essentieel om deze technologieën optimaal te benutten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de beschikbaarheideisen voor een proces als dit over meerdere systemen loopt, die deels in beheer van derden zijn? Om nog maar niet te spreken van de recoveryperikelen op het moment dat één van die systemen in de keten hersteld wordt met een datastand van bijvoorbeeld 15 minuten geleden. Bij servervirtualisatie moet de procedure voor het aanmaken van virtuele machines goed in elkaar zitten om een wildgroei aan virtuele servers te voorkomen. De belangrijkste uitdagingen bij cloud computing liggen op het integratievlak en de beveiliging. Het adopteren van SOA brengt ook weer nieuwe beheerzorgen met zich mee. SOA vereist bijvoorbeeld ook nieuwe beheertools, training en investeringen in beveiliging. Uitbesteden? Kan de beheerorganisatie in dit continu veranderende landschap blijven voorzien aan de hoge eisen op het gebied van continuïteit, beschikbaarheid en veiligheid? Mede in het licht van dergelijke innovaties moeten IT-afdelingen goed nadenken over hun kerncompetenties, en dan minder vanuit systemen en meer vanuit processen. Wellicht hoort de exploitatie en het beheer van systemen daar niet meer bij. Door uitbesteding is capaciteit vrij te maken voor projecten en veranderingen als hierboven omschreven, en relevante kennis beter in de eigen organisatie te borgen. Inventariseer eens welke delen van de ICT-omgeving vatbaar zijn voor uitbesteding en wat daarbij te bereiken is. Zo begint u goed voorbereid aan de zoektocht naar de juiste balans van eigen activiteiten, externe diensten en nieuwe modellen zoals cloud computing, virtualisatie en SOA. Magnus Managed Services Magnus neemt u de zorg voor continuïteit en goede werking van uw IT-systemen uit handen, door elke dag opnieuw een optimale werking te garanderen. Dit stelt uw bedrijf in staat zich beter te focussen op de kerncompetenties. 9

10 SAP CRM lijkt voor veel organisaties nog een brug te ver. De in mei 2008 uitgebrachte release CRM2007 moet zorgen voor een hogere gebruikersacceptatie en meer flexibiliteit en functionaliteit. Zijn deze claims waargemaakt? En voldoet SAP CRM nu ook aan de hoge eisen die de verkoopbuitendienst stelt aan gebruiksvriendelijkheid en -gemak? SAP CRM nu wel geschikt voor Rob Boer Sinds de lancering van SAP CRM2007 hoeven we ons wat de functionaliteit betreft geen zorgen meer te maken; die is zeker zo goed als die van de belangrijkste concurrenten. De nieuwe versie bevat alles waar CRM zich mee bezighoudt: marketing, sales, service en e-commerce. Maar de gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit, hoe zit het daarmee? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, kijken we eerst naar de voorgeschiedenis. Portal. Het voordeel hiervan was real-time toegang tot informatie en directe gegevensverwerking in het centrale SAP-systeem. Vooral de performanceproblemen in de portal en de complexe architectuur stonden succes in de weg. De alsmaar beter wordende infrastructuur maakte het mogelijk om via een UMTS-verbinding direct via de standaard SAP Graphical User Interface (GUI) met SAP CRM te werken. Was dit een succes? Vraag een gemiddelde buitendienst- Tabel: Externe toegang tot SAP CRM voor 2008 Mobile Sales/ Service SAP Portal met PC UI (people centric user interface) SAP GUI met UMTS Meerdere opties SAP heeft voor 2008 altijd op meerdere paarden gewed om SAP CRM geschikt te maken voor verkoop- en serviceteams. In eerste instantie werd de mogelijkheid geboden om aparte mobiele sales- en serviceapplicaties te installeren op de laptops van buitendienstmedewerkers. Die waren daarna zelf verantwoordelijk voor het synchroniseren van de gegevens met het centrale SAP CRM-systeem. U begrijpt dat dit voor een beheerorganisatie een rampzalig scenario was. Daarna is via de PCUI (people centric user interface) veel van de standaardfunctionaliteit beschikbaar gesteld in de SAP medewerker die weleens op deze manier met de standaard SAP-schermen heeft gewerkt maar eens naar zijn ervaringen. De gebruikersvriendelijkheid is ver te zoeken en hij verdwaalt in de enorme hoeveelheid geboden opties. Op zoek naar meer gebruikersvriendelijkheid en gebruiksgemak dan deze drie opties konden bieden, heeft SAP voor een nieuwe strategie gekozen: de browser als GUI. Tijd voor iets heel anders! De browser als GUI Hoe wordt het leven vanaf 2008? Vanaf CRM 2007 (of versie 6.0) worden webbrowsers als Internet Explorer en Firefox 10 m tec - editie 2009

11 buitendienstmedewerkers? gebruikt als user interface. Sterker nog, u kunt alleen via deze webbrowsers met CRM2007 werken. De mobiele applicaties worden door SAP nog wel ondersteund, maar zijn in feite alleen geschikt in delen van de wereld waar UMTS nog niet is doorgedrongen. De PCUI via de Portal wordt niet meer uitgeleverd en het gebruik van de SAP GUI via UMTS is ook verdwenen. Deze opties worden niet meer ondersteund. Voordelen Nadelen Stand-alone werken mogelijk Complexe infrastructuur verder vergroot. Al met al is SAP CRM2007 een stuk flexibeler, gebruikersvriendelijker en completer geworden. Kanttekeningen Alleen maar positief nieuws? Natuurlijk niet. Customising blijft belangrijk en wordt ondanks standaardisatie en gebruik van wizards alleen maar complexer, mede door de extra functionaliteit. Zonder een implementatiepartner met de juiste focus en expertise is het geen sinecure om met succes SAP CRM in uw organisatie in te voeren. Het kennisniveau van CRM-consultants moet zelfs een stuk breder worden; begrip van de technische infrastructuur (SAP Net- Weaver), esoa en dergelijke zijn onontbeerlijk. Rolgebaseerd Real-time Intuïtieve user interface Role-based Redelijk gebruiksgemak Alle functionaliteit beschikbaar Hoge beheerkosten Niet gebruikersvriendelijk Niet real-time Laag gebruiksgemak Portal noodzakelijk Complexe infrastructuur Performance Look & feel moeilijk aanpasbaar UMTS in beginjaren beperkt beschikbaar In grote organisaties zijn veelal verschillende versies van een webbrowser geïnstalleerd: dat kan voor problemen zorgen. Hoe om te gaan met problemen die te wijten zijn aan een bepaalde versie van een webbrowser? En natuurlijk is veiligheid een issue: volgens de media is HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) al te kraken als er oude certificaten gebruikt worden. Een manager informatiebeveiliging zit waarschijnlijk niet te springen om deze vernieuwing van SAP. Veel medewerkers nemen het immers niet zo nauw met de veiligheid op het internet. Er moet dus goed gekeken worden naar de veiligheid van de informatie-uitwisseling. Geen enkele organisatie ziet graag dat de marketingbudgetten, leads en high priority service calls op straat komen te liggen. Real-time Niet gebruikersvriendelijk Redelijk gebruiksgemak Met de browser als GUI is aanloggen aan CRM2007 op iedere plek met internettoegang mogelijk. De gebruiker kan een eigen CRM-homepage samenstellen zonder dat dit de functionaliteit in het back-end systeem beïnvloedt. CRM2007 bevat veel nieuwe functies voor onder meer marketing- en promotieondersteuning, callcenterprocessen en beheer van klanteninteracties. Ook kunnen gebruikers nu gemakkelijker via wizards uitbreidingen realiseren die eerder door programmeurs uitgevoerd moesten worden. En SAP CRM 2007 is volledig voorbereid op esoa (Service Oriented Architecture) wat de mogelijkheden voor koppeling met andere systemen Eindelijk volwassen Het antwoord op de vraag of CRM2007 toegevoegde waarde voor de buitendienst biedt is naar mijn mening een volmondig ja. CRM2007 is een volwassen oplossing geworden op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, gebruiksgemak en functionaliteit. CRM 7.0 is al aanstaande; in deze release worden deze aspecten verder verbeterd. Al met al is CRM2007 een product dat zeker de aandacht verdient van organisaties die voorheen meenden dat de implementatie te duur, te complex of van onvoldoende toegevoegde waarde was. Vanaf CRM2007 is SAP CRM in SAP-land dé tool voor sales- en serviceorganisaties. Maar verlies de beperkingen en bedreigingen niet uit het oog! 11

12 Hoe zorg je dat kenniswerkers informatie nog beter structureren, vastleggen, benutten en delen? Boekel De Nerée realiseerde een intranet ter ondersteuning van advocaten en notarissen. Dit op Microsoft SharePoint gebaseerde, in Boekel De Nerée-huisstijl uitgevoerde platform ontsluit relevante informatie, kennis en contactpersonen. Boekel De Nerée legt basis voor Martijn van Kampen kenniswerkportal Boekel De Nerée is een kantoor van advocaten en notarissen met 360 medewerkers, waaronder 175 juristen. Kennis van ontwikkelingen in het vakgebied en weten wat er gebeurt in de rechtspraak (wet- en regelgeving, wetsvoorstellen, jurisprudentie, artikelen en proefschriften) zijn essentieel voor de kwaliteit van de dienstverlening. Vastlegging en ontsluiting van die kennis zijn daarmee processen van wezenlijk belang. Om effectief met de grote stroom overwegend digitale informatie om te kunnen gaan, ontstond de behoefte aan een kenniswerkportaal. Daarom zijn we in 2007 gestart met een upgrade van ons intranet. Toen dit project niet naar wens verliep, hebben we het moeilijke besluit genomen om het stil te leggen, vertelt Rob van de Ven, algemeen directeur van Boekel De Nerée. Daarop is Magnus ingeschakeld om dit traject alsnog in goede banen te leiden. typen-functionaliteit kunnen zij content op een consistente manier rangschikken, beheren en verwerken. Ieder inhoudstype heeft eigen metadata, werkstromen en doelgroepen. Door het zoekmechanisme binnen SharePoint volledig te benutten is het mogelijk om externe bronnen te indexeren en doorzoekbaar te maken, zoals de Active Directory. Door gegevens uit het Active Directory te combineren met de gebruikersprofielen binnen Sharepoint ontstond de mogelijkheid de zakelijke gegevens per collega te raadplegen en de onderlinge relaties tussen medewerkers inzichtelijk te maken. André vertelt dat het projectteam vanwege de rijkdom aan functionaliteit en de zeer betrokken gebruikersorganisatie extra goed heeft gelet op de balans tussen de gebruikerswensen en de originele opdracht. Bij dit strakke scopemanagement met een vleugje changemanagement kwam onze Magian-projectmethodiek goed van pas. Informatie en kennis onder handbereik Magnus bracht advies uit over hoe het project hervat zou kunnen worden, inclusief een functioneel ontwerp, gebaseerd op de belangrijkste behoeften van de gebruikersorganisatie. Daarna hielp Magnus om dit portaal te realiseren in Microsoft SharePoint Portal Waarom SharePoint? Volgens André Damsteegt, director Magnus Technology Solutions, heeft dit platform zichzelf bewezen als veelzijdig intranet met de mogelijkheid dit later breder in te zetten als bedrijfsportaal. Medewerkers kunnen hun artikelen, knowhow en nieuws eenvoudig zelf beheren en distribueren. Met de inhouds- Krachtig gereedschap Al met al beschikt Boekel De Nerée nu al over krachtig gereedschap dat in de toekomst kan gaan uitgroeien naar een volwaardig kenniswerkportaal. De Business Data Catalog maakt dat bijvoorbeeld de CRM-gegevens binnen SharePoint beschikbaar zijn om gebruikt te worden in lijsten of documenten ter ondersteuning van de kenniswerker. Frank Keessen, ICT-manager bij Boekel De Nerée, vertelt dat het project binnen tijd en budget is afgerond. Het nieuwe intranet is zeer goed ontvangen bij de gebruikers. Dit is voor ons van grote waarde! 12 m tec - editie 2009

13 Even voorstellen: Magnus Technology Solutions Technology Solutions is het Magnus-bedrijfsonderdeel dat zich bezighoudt met het adviseren over en realiseren van flexibele, schaalbare IT-oplossingen. Een hecht team van adviseurs en specialisten, dat sinds 1999 actief is op verschillende ICT-gebieden. We onderscheiden ons door een gedegen kennis van business en IT. Onze eigen, bewezen projectmethodiek stelt ons in staat bedrijven op een oplossings- en resultaatgerichte wijze te helpen hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren, licht director André Damsteegt toe. Met enige trots wijst hij op het sterke trackrecord van succesvol afgeronde projecten. Alle klanten zijn tevreden over onze werkzaamheden. Bedrijfsdoelstellingen vertalen naar ICT-oplossingen Business IT alignment & technology coaching IT servicemanagement (SLA s, outsourcing) IT pakket- en leverancierselecties Een veelvoorkomende uitdaging is het vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar ICT-oplossingen. Met de vele technologische mogelijkheden kan dit behoorlijk lastig zijn. Wat is de juiste oplossingsrichting, welke applicatie of ontwikkeltechnologie is hier het meest geschikt voor en hoe past dit in de huidige operatie? Allemaal vraagstukken die specifieke, vaak onvoldoende in de eigen organisatie aanwezige expertise vereisen. Magnus voorziet bedrijven van een sterke basis voor besluitvorming en trajecten op het snijvlak van business en ICT. E-business & custom oplossingen Intranet- en e-commerce oplossingen op basis van met back-office systemen geïntegreerde informatiebronnen en het gebruik van moderne web 2.0-technologieën Maatwerkoplossingen voor het automatiseren van bedrijfsprocessen en het delen of integreren van informatie met die van klanten, handelspartners, online marktplaatsen en communities Magnus Technology Solutions status van Microsoft Gold Partner accentueert de betrouwbaarheid en kwaliteit van de adviezen en activiteiten. Tevens is Magnus vaste partner van Mendix, de grondlegger van een innovatieve technologie voor modelgedreven softwareontwikkeling. In recente projecten voor bijvoorbeeld Sanoma Uitgevers en Boekel De Nerée zijn met deze innovatieve technologieën in een kort tijdsbestek complexe bedrijfsapplicaties gerealiseerd. Oplossingen voor applicatie-integratie Advies en realisatie van integratie- en SOA-vraagstukken Procesintegratie over systemen en bedrijven heen De informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen en partijen zal alleen maar verder toenemen. Informatie moet correct verwerkt worden, of het nu logistieke informatie betreft in B2B-oplossingen of betaalinformatie van payment service providers. Magnus heeft veel ervaring met het ontwerpen en realiseren van SOA-architecturen op basis van SAP NetWeaver en integratieoplossingen met Microsoft BizTalk Server. Hebt u specifieke uitdagingen zoals hierboven omschreven? En wilt u deze eens voorleggen aan doorgewinterde specialisten? Neem dan contact op met André Damsteegt via Struyk Verwo besteedt technisch beheer en hosting van SAP-systemen uit Struyk Verwo Groep heeft de hosting en het technisch beheer van zijn SAP-omgeving uitbesteed aan Magnus Technology Consultants. De producent en leverancier van betonproducten is een driejarige hosting-overeenkomst met Magnus aangegaan. Hieraan vooraf ging de migratie en fysieke verhuizing van Struyk Verwo s SAP-landschap naar het door Magnus gebruikte datacenter in Eindhoven. De in dit centrum aanwezige voorzieningen zijn zeer geavanceerd en worden op kostenefficiënte wijze gedeeld door meerdere hostingklanten. De beheerdiensten zullen aangestuurd worden vanuit Magnus service desk in s-hertogenbosch. Om SAP-oplossingen goed voor je te laten werken, moet je op ieder moment over de juiste expertise en voorzieningen kunnen beschikken, meent Kris Sleurs, IT-manager bij Struyk Verwo Groep. Met deze contractvorm verzekeren we ons van de beschikbaarheid en kwaliteit van ons SAP-systeem tegen transparante, relatief lage kosten. Bovendien blijft de eigen ICT-afdeling gevrijwaard van routinezaken als support en beheer. Naast geavanceerde voorzieningen voor het beheer van onze fysieke en virtuele SAP-infrastructuur, beschikt Magnus over een efficiënte beheeroperatie en waardevolle functionele en technische SAP-expertise. Dit geeft ons volop vertrouwen in deze met grote zorg geselecteerde beheerpartner. 13

14 Het klinkt paradoxaal, maar bij iedere balans hoort een onbalans, een slingerbeweging. Iets dat in balans is, maakt altijd bewegingen om zijn evenwicht heen, hoe klein en onmerkbaar ook. Soms is de slingerbeweging goed zichtbaar en soms merk je er maar weinig van, zoals bij het fietsen. Een corrigerend mechanisme zorgt dat de slinger terugkeert naar zijn evenwichtspunt. Hoe passen we dit principe toe om de balans tussen werk en privé te vinden? Op zoek naar de werk-privébalans Luuk Degen We beginnen steeds vroeger met werk en gaan later naar huis. Het verbaast de schoonmaker of beveiligingsmedewerker al lang niet meer u s avonds op kantoor aan te treffen. De todo-lijstjes hopen zich op. Achterstallig onderhoudswerk dat er niet van komt. Tijdsinschattingen voor changes die nooit gehaald worden, zodat de releaseplanning weer herzien moet worden. Kruimels tussen de toetsen van uw toetsenbord door lunches achter het bureau. Sms jes en s die zich melden met doordringend gepiep. De mobiele telefoon en laptop gaan natuurlijk mee op vakantie. En bij terugkomst wacht er een tropisch regenwoud van gele plakbriefjes op uw beeldscherm. Komen deze symptomen van onze altijd-drukcultuur u bekend voor? Bedrijfsprocessen Onze wereld wordt voortdurend kleiner, drukker en sneller. Met technologieën die wij maar al te goed kennen, kunnen we bedrijfsprocessen steeds sneller, doeltreffender en zuiniger doen verlopen. De concurrentie is moordend. Competitie zit in ons bloed en economische groei in onze genen. De eisen aan ICT en onszelf worden hoger en hoger. Geharnast in workflow-managementsystemen, geregeerd door operational excellence, gecontroleerd door kpi s en altijd bereikbaar via gps-satellieten willen we steeds meer doen in minder tijd. Onder die druk wordt een projectplan al snel teruggebracht naar het absolute minimum. En wat is dé manier om zo n krap project tot een succesvol einde te brengen? Harder werken! Ook normale dagelijkse activiteiten, zelfs iets eenvoudigs als een telefoontje plegen, worden voortdurend onderschat. Een belangrijke oorzaak van het ontbreken van een sluitende planning is het geen nee kunnen verkopen. Komt dat door onze extreme hulpvaardigheid of de overtuiging dat de wereld stilstaat als wij er even niet zijn? Ontbreekt het ons aan delegatievaardigheden? Waarschijnlijk is het een combinatie van al die dingen. Maar is het stiekem niet heerlijk om het zo druk te hebben? Belangrijk te zijn? Je bent in charge, hebt de wereld onder controle, en iedereen kan dat van veraf zien. Malaise Bij gebrek aan een corrigerend mechanisme stuurt de werkprivébalans zichzelf niet soepel bij. Er zijn wel signalen dat er iets mis is, maar die negeer je. Een klagende partner, kinderen die om aandacht vragen, achterstallige klussen aan je huis, ongelezen boeken en onbeluisterde cd s, verwaarloosde vrienden die niet meer bellen. De wereld lijkt van je af te bewegen. Je neemt steeds vaker de lift in plaats van de trap. Onmerkbaar bouwt de spanning zich op. En dan, vroeger of later is een kleine aanleiding genoeg om de bom te doen barsten. De klap is hard en de gevolgen zijn niet mis te verstaan. U kunt denken aan chronische klachten als RSI/ CANS en burnout, maar ook relatieproblemen, conflicten thuis en op het werk, echtscheiding, een midlifecrisis of zelfs een hartaanval liggen op de loer. Vroeg of laat is de grens voor het lichaam bereikt, of leiden de dagelijkse spanningen tot een hellend vlak van persoonlijke problemen. Doe-het-zelven Misschien, beste lezer, gaat dit voor u niet op. U bent één van die benijdenswaardige mensen die zich niet laten opjagen en op tijd het kantoor verlaten. Of één van de weinigen die én hard werken, én energie overhouden voor een rijk sociaal leven. Misschien hebt en wilt u geen privéleven In dat geval kunt u ophouden met lezen. Voor mensen die wel problemen hebben met het vinden van hun werk-privébalans kan ik kort zijn: zij moeten dit helemaal zelf oplossen. Ik ben managementconsultant en geen therapeut die u geestelijk kan sturen. Ik kan hooguit een richting geven. Hier zijn enkele voorzichtige adviezen. Reflecteer in alle rust Reflectie is de belangrijkste en moeilijkste bezigheid voor altijd-drukke mensen. Ga af en toe een uur op een stoel zitten bij de open haard. Geen mensen om je heen, geen werkpaperassen, geen tv en computer. Hoogstens het geknetter van een muziekje. Neem wat afstand van uw leven en mijmer over het werk, uw partner, kinderen en vrienden. In alle rust worden veel dingen duidelijk. Als u daarna nog steeds zo druk met uw werk bezig wilt zijn, dan doet u dat tenminste bewust. 14 m tec - editie 2009

15 Behandel naasten als zakenrelaties Dit betekent uiteraard niet dat u vrienden en familie moet behandelen als mensen aan wie u geld kunt verdienen. Maar wel als mensen die belangrijk voor u zijn en daarom uw aandacht verdienen. Plan daarom uitjes of een concertbezoek met uw partner, maak strandwandelingen met uw kinderen, of houd eens een ouderwetse kroegavond met vrienden. Zet die persoonlijk afspraken vervolgens ook in Outlook. Dat is sowieso een leuke afwisseling tussen alle zakelijke meetings. Ken uw plan-correctiefactor Iedereen heeft een vaste afwijking bij het inschatten van werk en projecten. Zo zijn er pessimistische (ruime) planners en optimistische (krappe) planners. Die afwijking is voor ieder individu constant. Mijn plancorrectiefactor is 1,5, wat wil zeggen dat ik mijn inschattingen met 1,5 moet vermenigvuldigen om ze realistisch te maken. Zo voorkom je de onderschatting die je uiteindelijk in tijdnood kan brengen. Oefen in nee zeggen Train de ogenschijnlijk simpele eigenschap om niet zomaar elke klus aan te nemen. Nee zeggen is lastig, maar u moet het gewoon doén. Hier moet u zelf uw weg in vinden, hoewel er ongetwijfeld managementcursussen voor bestaan. Grijp de crisis aan Misschien leidt de economische crisis tot meer rust. Werkloosheid wens ik u niet toe, maar een dagje per week minder werken met salariscompensatie kan geen kwaad. En ga dan niet meteen klussen in huis, maar doe eens iets leuks voor uzelf, met uw partner of kinderen. Verder kunnen besparingen ook leiden tot een rem op migratietrajecten. Dat geeft u weer ruimte om al die lopende klussen op de rails te krijgen. Want hoe beter u de IT-infrastructuur op orde hebt, des te gemakkelijker die migratie te zijner tijd zal verlopen. Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is. De slinger van de werkprivébalans bestaat in het leven van elke IT er, maar een natuurlijke balans tussen werk en privé ontstaat helaas niet vanzelf. U zult het allemaal zelf moeten doen. Neem daarom controle over uw leven, denk na en creëer uw eigen balans. Begin daar de komende zondagavond, na het doorlezen van uw vergaderstukken voor maandag, maar eens over na te denken. Neem controle over uw leven, denk na en creëer uw eigen balans. 15

16 Ontwikkelingen als internet, on-line publishing, printing on demand en digitale televisie stellen de media- en entertainmentindustrie voor steeds nieuwe vraagstukken. Innovatie is cruciaal. Dit vraagt om creativiteit, lef, doorzettingsvermogen en het vermogen om nieuwe concepten snel uit te rollen. Wat weer hoge eisen stelt aan de organisatie en de ondersteunende IT-infrastructuur. En zeker in roerige economische tijden speelt ook het kostenaspect een bepalende rol. SAP IS Media: kostenbesparing Sjaak van den Berg en Rob Boer door investeringen Mediaorganisaties moeten tegelijkertijd uitdagingen en problemen aanpakken. Dat automatisering een oplossing kan bieden is weliswaar preken voor eigen parochie, maar daarom niet minder waar. Was er ooit een beter moment dan dit om na te denken over de inzet van een ERP-systeem? Investeren in integratie levert immers efficiëntere bedrijfsprocessen en daarmee kostenbesparing op. Gelukkig biedt SAP op de media- en entertainmentbranche toegespitste opties om dit te verwezenlijken. Toekomstgerichte oplossing voor mediaondernemingen Het ontwikkelen van een toekomstgerichte oplossing voor mediaondernemingen is geen sinecure. Allereerst vanwege de benodigde functionaliteit en de vele betrokken partijen en financieel belanghebbenden. Daarnaast kenmerkt de mediaen entertainmentbranche zich door complexe logistieke en financiële processen. Het centrale systeem moet alle relevante gegevens kunnen koppelen en interpreteren. SAP voorziet hierin met de industry solution SAP for Media ofwel SAP IS Media: een zeer uitgebreide set aan oplossingen op basis van branchespecifieke stamgegevens, functies en transacties. SAP IS Media voegt veel nieuwe zaken toe aan de bestaande standaard SAP-functionaliteit, en waarborgt tevens de integratie daarmee. Hieronder beschrijven we in een notendop de verschillende onderdelen van het SAP IS Media portfolio: Title Lifecycle Management (TLM) TLM ondersteunt een projectmatige aanpak bij de ontwikkeling van nieuwe producten en helpt om de doorlooptijd en kosten in kaart te brengen. TLM biedt ook tools voor het opslaan en managen van bijbehorende documenten. Naast projectafwikkeling zorgt TLM voor een afgerond en geïntegreerd geheel en voor activering van de volgende stap. Zo kan het resultaat direct geconverteerd worden naar een mediaproduct. Advertentiemanagement (M/AM) Deze module is ontworpen met de hedendaagse crossmedia-vereisten in gedachten en biedt een platform voor het stroomlijnen van de procesafhandeling in de advertentieketen. Alle mogelijkheden voor plaatsing, advertentieformaat of duur, prijzen etc. zijn in het systeem onder te brengen: zowel print als online, classified ads en ad inserts. Vanuit de advertentieorder worden alle vervolgprocessen geïnitieerd. Abonnementenbeheer, -verkoop en -distributie (M/SD) Met de IS Media Sales en Distributie component heeft SAP geavanceerde bedrijfsprocessen voor de verkoop en distributie van media ontwikkeld. M/SD faciliteert efficiënte processen voor proactieve marketing en verwerking van klantorders en ondersteunt het volledige spectrum aan processen inclusief marketing van losse verkoop en abonnementen, beheer van abonnementen en verkoop en distributie via groothandels en winkelbedrijven. Daarnaast wordt de circulation planning tot en met de logistieke afhandeling ondersteund, evenals de facturatie en afrekening van commissies. SAP Intellectual Property Management (IPM) SAP IPM is vooral van belang voor omroep- en entertainmentbedrijven en premium content publishers. Deze module stroomlijnt alle processen die samenhangen met het verwerven, beheren, verkopen en financieel afhandelen van de rechten op intellectueel eigendom. Het is het enige SAP IS Media-onderdeel dat niet geïntegreerd is met SAP R/3, maar met SAP CRM. Voldoende integratie Efficiëntie is belangrijk om de vele uitdagingen in deze branche het hoofd te kunnen bieden. Dit vereist uniforme processen, beschikbaarheid van tijdige, juiste informatie en goede systeemondersteuning. Mediabedrijven moeten zich allereerst verzekeren van voldoende integratie: van bedrijfsprocessen, organisatie en systemen, van adverteerders, redacties en lezers en van producten en verkoopkanalen. Hieraan kan SAP IS Media een belangrijke bijdrage leveren. Magnus Technology Consultants heeft brede expertise in de mediabranche en behoort tot de selecte groep adviesbedrijven met een Special Expertise Partnership op IS Media gebied. Hebt u vragen of wilt u meer weten over (één van de onderdelen van) SAP IS Media, neem dan contact op met Peter-Jan Simons via m tec - editie 2009

17 Een nieuw gezicht: Léon van den Bogaert Léon van den Bogaert is terug bij Magnus, als director technology & managed services. De afgelopen vijf jaar werkte hij voor Ctac, waar hij met veel succes de hosting- en IT-services vorm gaf. Gedurende een vergelijkbare periode hielp hij IMC, het latere TDS, om een beheer- en hostingorganisatie op te bouwen. Oud-collega s noemen hem een ondernemer met visie en drive en iemand waarmee het goed en prettig samenwerken is. En dan kennen ze zijn kookkunst nog niet In 1994 startte Léon zijn loopbaan als technisch consultant bij Magnus. Zo raakte hij betrokken bij de allereerste SAP R/3- implementaties in Nederland. Zijn toenmalige team maakte al snel naam als dé SAP basis consultants van Nederland. Een fantastische tijd. We liepen voorop in de markt en ontwikkelden best practices. Die drang om voorop te willen lopen, heb ik nog steeds. Alsof het al geen tropenjaren waren, begon hij aan een mba-studie aan Kingston University. In diezelfde periode werd hij voor het eerst vader. Mijn vrouw Brenda en ik hebben die studie eigenlijk samen gedaan. Fit Fysiek zijn de inspanningen van de afgelopen 15 jaar hem nauwelijks aan te zien. Ik beweeg veel: fietsen, skaten en spinnen. En ik ben een fanatiek skiër; ik geef skiles op de indoorbaan in Uden. Naast mijn gezin vind ik veel ontspanning in koken en muziek. Ik heb in diverse orkesten viool gespeeld en speel nu basgitaar in een rockband. Bij Magnus Technology Consultants treft hij een aantal oude bekenden, waaronder enkele medealumni die eveneens een nieuwe uitdaging aangingen bij hun eerste werkgever. Je vindt hier mensen die visionair en strategisch sterk zijn, en ook nog eens goed zijn in hun specifieke vakgebied. Dat is een combinatie die je niet zo vaak treft en die haar aantrekkingskracht behoudt. Het kan weleens leiden tot academische discussies, maar resulteert altijd in praktisch toepasbare oplossingen en concepten. Onderscheidend in beheer Léon is als bestuurslid van de werkgroep Organisatie van beheer actief binnen de VNSG, de Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers. In de markt zit veel waardevolle kennis. In zo n werkgroep spreek je veel klanten en kun je op een andere manier met elkaar sparren. Hij vindt het een goede zaak dat bedrijven als Magnus beheer als strategisch onderdeel van hun propositie benaderen. Complexe architecturen, high availability, flexibiliteit, continuïteit en grip op kosten lijken niet eenvoudig met elkaar te verenigen. Er is echter veel te winnen door het efficiënt en effectief inrichten van de beheerorganisatie. Magnus heeft alle ingrediënten voor een onderscheidende beheerpropositie in huis. Nu is het zaak dit te vertalen in de juiste receptuur. 17

18 Waar het ene bedrijf zich beperkt tot toegangscontrole op de pc s, hebben andere bedrijven in het kader van Sarbanes-Oxley (SOx) een compleet stelsel van risicobeheersing- en interne controlesystemen. Wat is de toegevoegde waarde van internal controls voor de werkgever, werknemer en beheerorganisatie? En hoe kunnen bedrijven die meer in control willen zijn dit inbedden in het beheer van key applicaties zoals SAP? Het bekendste voorbeeld van controls is de vorm waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben: toegangscontrole tot computers en programma s. Deze control dient om te voorkomen dat ongewenste personen of buitenstaanders bedrijfsgevoelige informatie verkrijgen. Een ander bekend voorbeeld is functiescheiding: het uit controleoverwegingen aanbrengen van een splitsing in taken en bevoegdheden over verschillende functionarissen. Dit helpt belangenverstrengeling en fraude te voorkomen. Er zijn talrijke voorbeelden van BV s waarvoor de accountant geen goedkeurende verklaring bij de jaarrekening kan afgeven vanwege tekortkomingen in de functiescheiding. De mate van functiescheiding hangt af van de grootte van een bedrijf. Bij kleine bedrijven beperkt het geringe aantal Medewerkers die programmatuur kunnen wijzigen, mogen geen werkzaamheden uitvoeren in de productieomgeving. Beheerders en externe consultants mogen dus alleen leesrechten hebben in een productiesysteem. Het hebben van alle rechten heeft namelijk als risico dat transacties al dan niet bewust uitgevoerd kunnen worden zonder toestemming van de onderneming. Andersom mag het niet zo zijn dat mensen die in de productieomgeving werken de programmatuur kunnen aanpassen. Daardoor kunnen zij ervoor zorgen dat transacties op een andere dan de door het management uitgedachte manier plaatsvinden. Consequenties voor de systeeminrichting In de praktijk wordt deze functiescheiding zelden optimaal doorgevoerd. Dit komt wellicht door de complexiteit van het Controls: een last of lust? Greetje Gompelman-Kooima werknemers de mate waarin functiescheiding realiseerbaar is. Interne beheersingsmaatregelen zijn vaak niet echt noodzakelijk. Hier speelt ook het veelgehoorde argument tegen functiescheiding mee: dat het ten koste gaat van de flexibiliteit, doordat het extra tijd kost en ad hoc beslissingen en handelingen in de weg staat. Toch kan het wenselijk zijn om voor belangrijke bedrijfsfuncties enige functiescheiding of eenvoudige, effectieve procedures voor interne beheersing door te voeren. Door het systeem uitgevoerd toezicht kan immers een positief effect hebben op de omgang met bedrijfseigendommen, prestaties en de financiële integriteit. toekennen van bevoegdheden aan gebruikers. Bovendien is het inrichten van organisatiestructuren in de informatiesystemen complex, evenals de relatie tussen de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en ICT-maatregelen. Waarom ook al die moeite, vraagt u zich wellicht af? Door tests en controles kun je toch prima uitvinden of de procedures goed lopen? In de boeking kan gecontroleerd worden wie deze heeft ingevoerd. En in bijvoorbeeld SAP Governance Risk Compliance kun je een uitgebreid log van verrichte handelingen bijhouden. Ook zijn er audits om onregelmatigheden aan het licht te brengen. Functiescheiding in bedrijfssystemen Functiescheiding moet goed ingericht worden in key applicaties zoals SAP, zowel voor de toegangscontrole als voor de bevoegdheid om programmatuur te wijzigen. Uitgangspunt is dat de systeemgebruiker verantwoordelijk is voor de administratie en de beheerorganisatie voor het uitvoeren van systeemonderhoud en leveren van support aan de gebruikers. Omdat voorkomen nu eenmaal beter is dan genezen, is het verstandig om eens kritisch naar uw SAP-beheeromgeving te kijken. Wordt voldaan aan de relevante functiescheiding? Waar zitten de risico s? Om dit helder te krijgen, moet allereerst duidelijk zijn welke rollen er zijn. De rollen moeten vanuit de gewenste situatie bepaald worden, daarna kunnen er transacties en vervolgens gebruikers aan gekoppeld worden. Het is belangrijk dat in een rol geen conflicterende transacties zitten. Dit kan in theorie voorkomen worden door een rol goed op te bouwen. 18 m tec - editie 2009

19 Accounts Receivable master data display Accounts Payable master data display Accounts Payable master data change Controller X X Hoofd inkoop X Hoofd verkoop X Master data management X X X Matrix gebruikers en de verschillende SAP-rollen Matrix als praktisch hulpmiddel Als de functiescheiding niet goed ingericht is of onderhouden wordt, kan een ongewenste functievermenging ontstaan. Daarom is het wenselijk om de bevoegdheden meteen aan te passen als medewerkers van rol, functie of afdeling veranderen. Een praktisch hulpmiddel voor het bepalen en aanmaken van toegangsrechten van medewerkers tot uw administratie is een matrix met de gebruikers en de verschillende SAP-rollen (zie schema). Hierin kunt u ook aangeven welke rollen onderling conflicteren, zodat bij conflicterende rollen meteen actie genomen kan worden. Voordat u rollen aan medewerkers koppelt, dient u goed te testen of geen transacties ontbreken en of er werkzaamheden verschuiven tussen werknemers. Het is ook van essentieel belang dat de betreffende medewerkers goed getraind worden voor hun nieuwe rol. Hierdoor voorkomt u tevens dat zij vervallen in hun oude rol en werkzaamheden. Zelfbescherming en integriteit In de kern zijn controls een vorm van bescherming, ook van werknemers tegen zichzelf. Zij kunnen aantonen dat alles volgens de regels gebeurt. Heldere afbakening van taken helpt tevens om kennis en verantwoordelijkheden over meerdere personen te verdelen. Zo komt de bedrijfsvoering niet in gevaar als mensen wegvallen, en kunnen bedrijfskritische processen gewoon doorgaan in vakantie- en ziekteperiodes. Als de procedures gevolgd worden en de functiescheiding vastgehouden wordt, mag het management ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens juist en volledig zijn, en transacties door de juiste personen zijn uitgevoerd. Dit is essentieel voor de rapportages waar de bedrijfsvoering, beslissingen en de externe verantwoording op gebaseerd worden. Uiteindelijk zullen ook accountants de verleiding niet kunnen weerstaan om ICT echt onderdeel van hun controles te maken. Deze constatering maakt het beantwoorden van de beginvraag controls een last of lust? in feite overbodig. 19

20 Making tools work Om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en bij te praten over de ins & outs van innovatieve SAP tools organiseert Magnus Technology Consultants regelmatig kennissessies en seminars. Een greep uit de thema s: Virtualisatie Virtualisatie is een van de populairste wegen naar betere benutting van ICT-infrastructuren en kostenverlaging. Welke mogelijkheden biedt virtualisatie voor bedrijfskritische systemen zoals SAP? Wat zijn de risico s en eventuele bijwerkingen van gevirtualiseerde applicaties en omgevingen? Magnus voorziet u van een onafhankelijke bijsluiter voor de inzet van de verschillende virtualisatieoplossingen als geneesmiddel voor stramme IT-infrastructuren en serverconstipatie. SAP BPC for NetWeaver De opvolger van SAP BPS en Integrated Planning wint snel aan populariteit als oplossing voor planning, budgettering en financiële consolidatie. De Excel-interface brengt extra flexibiliteit in het planproces; de gebruiker kan nu zelf het roer in handen nemen. Leer van onze praktijkervaringen, verneem de belangrijkste do s & don ts bij de implementatie en vestig uw eigen oordeel over de functionaliteit van deze nieuwe analytische SAP BI-applicatie. De weg naar SEPA-betalingen en incasso s via SAP De in 31 landen geïntroduceerde Single European Payment Area (SEPA) komt snel dichterbij. In hoeverre bent u voorbereid op de nieuwe betaalwetgeving die eind 2009 gaat gelden? Tijdens kennissessies in kleine groepen ziet u hoe SAP omgaat met SEPA-betalingen en Europese incasso s en leert u hoe eenvoudig aanpassingen in het systeem gedaan kunnen worden. Kijk op voor meer informatie en actuele data, schrijf je direct in voor een kennissessie of seminar via of neem contact op met Kimm Mazer via

de volgende stap Benefits management: Mediq versterkt organisatie door beter beheer van HR-processen Vrijheid in SAP-beheer

de volgende stap Benefits management: Mediq versterkt organisatie door beter beheer van HR-processen Vrijheid in SAP-beheer m tec Magazine van Magnus, editie 2011 Mediq versterkt organisatie door beter beheer van HR-processen Vrijheid in SAP-beheer Benefits management: de volgende stap RFC management bij Tata Steel Tubes: it

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA

Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA m tec Magazine van Magnus, editie 2010 Het kantoor en de werkplek van morgen, de vernieuwende visie van ASPA Een wendbaarder SAP Business Warehouse: terug naar de kern Agility, incasseren of sturen? Syntus

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16

Fabory schroeft verkopen op Pagina 16 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine oktober 2010 jaargang 14 nummer 4 www.vnsg.nl sap en het MkB Een af en toe lastige, maar toch vooral waardevolle relatie Pagina 18 Business suite 7 Visie

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder

Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.3 / 2013 En verder Cloud Benchmark Telecommunicatie Nationale EuroCloud Monitor - Thuiswerken Dataprovider kiest hybride hostingoplossing

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie