Spectaculaire vermindering van uitval door storingen. De productiviteit en de tevredenheid van de eindgebruikers zijn hierdoor toegenomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spectaculaire vermindering van uitval door storingen. De productiviteit en de tevredenheid van de eindgebruikers zijn hierdoor toegenomen."

Transcriptie

1 A. Fokkerweg 1 Amsterdam 1059 CM, Netherlands P C A S E S T U D Y B u y e r C a s e S t u d y : M i c r o s o f t ' s G e o p t i m a l i s e e r d e W e r k p l e k l e g t b a s i s v o o r v e r b e t e r i n g v a n I T - s e r v i c e s v a n d e N e d e r l a n d s e r e c h t e r l i j k e i n s t a n t i e Gesteund door: Microsoft Mark Kitchell O P I N I E I D C De Optimized Desktop-oplossing (Geoptimaliseerde Werkplek) van Microsoft legde de basis voor belangrijke ICT-verbeteringen bij een grote Nederlandse overheidsinstantie. Dit heeft tot kwantificeerbare financiële voordelen, operationele efficiency en een verhoogde productiviteit van eindgebruikers geleid. In deze case study wordt onderzocht waarom de instantie voor een geoptimaliseerde werkplekomgeving - waaronder Windows 7 Enterprise, App-V en andere serviceverbeteringen van Microsoft - heeft gekozen. Er zijn specifieke voordelen geconstateerd, waaronder: Aanzienlijke vermindering van fte's. Uitbesteding aan contractanten voor het ondersteunen en onderhouden van verouderde systemen is niet langer nodig. Spectaculaire vermindering van uitval door storingen. De productiviteit en de tevredenheid van de eindgebruikers zijn hierdoor toegenomen. Jaarlijkse vermindering van de ondersteunings- en beheerkosten. Invoering van een gestandaardiseerde, stabiele en flexibele IT-infrastructuur met gecentraliseerd beheer. Verbetering van processen voor interne samenwerking en communicatie. Hierdoor kunnen de werknemers flexibel inspelen op de wensen en behoeften vanuit de samenleving. Volgens IDC is de geslaagde ICT-verbetering in de rechterlijke instantie grotendeels te danken aan de soepele upgrade naar het besturingssysteem Windows 7 Enterprise, de implementatie van verwante Microsoft-oplossingen, de vernieuwde infrastructuur en de inzet van de instantie zelf. De gekozen oplossing biedt de eindgebruikers een flexibele werkplek. En de ICT-beheerders hebben een veilig en stabiel platform om hun klanten te bedienen en de vereiste veranderingen in de ICTomgeving aan te brengen. I N D E Z E B U Y E R C A S E S T U D Y In deze IDC Buyer Case Study wordt onderzocht hoe de instantie een aantal oplossingen van Microsoft heeft geselecteerd, waaronder Windows 7 Enterprise. Oplossingen die de basis leggen voor de modernisering van de ICT-omgeving voor werknemers op 29 locaties door heel Nederland. Deze Buyer Case Study beschrijft in detail de uitdagingen waar de instantie zich voor gesteld ziet, het besluitvormingsproces (planning en evaluatie van leveranciers), de uitvoering van projecten en de resultaten. Deze studie omvat daarnaast gegevens over financiële voordelen, uitdagingen en de lessen die uit de operatie getrokken zijn.

2 S I T U A T I E S C H E T S O r g a n i s a t i e s c h e t s De Nederlandse rechterlijke instantie bestaat uit negentien arrondissementsrechtbanken, vijf gerechtshoven, drie bijzondere rechtbanken, de Hoge Raad en de Raad voor de Rechtspraak. De instantie valt onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hoewel elke rechtbank een hoge mate van zelfstandigheid geniet, worden de netwerken en applicaties van het justitieel apparaat beheerd door SPIR-IT (voorheen ICTRO), een full-service-organisatie in Utrecht. Momenteel ondergaat de instantie belangrijke veranderingen als gevolg van voorstellen op het gebied van bestuur en wetgeving. Doel is om als instantie flexibeler en responsiever te worden. Voor deze case study heeft IDC gesproken met Ron Kolkman, algemeen directeur van SPIR-IT, en Gert-Martijn Kwak, programma-adviseur voor het TGV-project (Toekomstige Gerechtelijke Voorzieningen). Dit project omvat de integrale inspanningen van SPIR-IT om de ICT-diensten voor de instantie te upgraden via: aanschaf van nieuwe desktops en laptops integrale implementatie van het besturingssysteem Windows 7 implementatie van een nieuw systeem vernieuwing van het Active Directory vernieuwing van het softwaredistributiesysteem vernieuwing van de opslaginfrastructuur standaardisatie en optimalisatie van de ruim 450 applicaties die binnen het totale justitiële apparaat worden gebruikt. Het TGV-project is halverwege 2009 met een case study van start gegaan. Deze kent de volgende doelstellingen: 1. Realiseren van een ICT-dienstenomgeving waarmee de instantie tot effectieve, deskundige en betrouwbare rechtspraak kan komen. 2. Verbetering en standaardisatie van de informatiestromen binnen de gehele instantie. 3. Continuïteit van IT-diensten door onderbrekingen van de dagelijkse werkzaamheden van de eindgebruikers tot een minimum te beperken. 4. Handhaving en verbetering van de mate van flexibiliteit, zowel binnen de instantie als onder de voornaamste belanghebbenden (waaronder de negentien arrondissementsrechtbanken). 5. Eindgebruikers voorzien van een gemoderniseerd, verbeterd en aanzienlijk uitgebreid werkstation en dito clientomgeving. U i t d a g i n g e n e n o p l o s s i n g e n Uitdagingen De instantie kent een hoge mate van zelfstandigheid binnen het totale ICTprogramma van de Nederlandse overheid. Ook de negentien arrondissementsrechtbanken kennen elk een aanzienlijke mate van autonomie in hun ICT- 2 #undefined 2011 IDC

3 besluitvorming. Maar net als alle andere Nederlandse overheidsinstellingen, staat ook deze instantie voor de uitdaging de dienstverlening te verbeteren bij afgenomen besteedbare middelen en strengere beveiligingseisen. Bij de upgradestrategie in stond SPIR-IT voor grote uitdagingen: Besturingssystemen die ruim voorbij hun feitelijke levenscyclus zijn. De servers in de instantie draaiden op Windows NT en de meeste desktops en laptops op Windows Dit stelde SPIR-IT voor grote operationele problemen, zoals: Voor zowel Windows NT als Windows 2000 was de onderhoudstermijn van Microsoft inmiddels ruim verstreken. De gebruikers hadden dagelijks met een aantal storingen op prioriteitsniveau 1 te maken. Dit zijn storingen waar meer dan vijftien tot twintig gebruikers last van hebben. De kosten van zowel het productiviteitsverlies als de ITondersteuning waren voor eindgebruikers en voor SPIR-IT een groot obstakel. Beperkte mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe netwerkomgeving. Het bestaande software- en ondersteuningssysteem beperkte de mogelijkheden van de instantie om zich te moderniseren en om te vormen tot een organisatie die aan Het Nieuwe Werken voldoet. Eindgebruikers ondervonden vaak problemen als ze vanuit huis werkten of vanaf een externe locatie - dus buiten hun eigen rechtbank of kantoor - wilden inloggen. Desktops niet te upgraden. Windows 2000 en NT zijn verouderde systemen. Hierdoor waren nieuwe laptops en desktops niet compatibel met het besturingssysteem dat in de Nederlandse rechtbanken werd gebruikt. In plaats van nieuwe apparatuur aan te schaffen, kon SPIR-IT niet anders dan oudere (gereviseerde) pc's bij andere overheidsinstanties weghalen. Toegenomen behoefte aan veiligheid en beveiliging. De urgentie van veiligheid en beveiliging kwam in 2008 duidelijk aan het licht. Het systeem van de rechtbanken werd in dat jaar door een virus in de vorm van een Trojan horse besmet. De gevolgen voor werkzaamheden waren door het hele land merkbaar. Gebruik van een groot aantal onverklaarde en dubbele applicaties binnen de gerechtelijke instantie. Op de verschillende rechtbanklocaties waren meer dan 450 applicaties in gebruik. Veel van die applicaties waren duplicaten van elkaar. De meeste werden niet centraal door SPIR-IT bestuurd of beheerd. Minder besteedbare middelen. De financiële middelen die overheidsinstanties aan IT mogen uitgeven staan in heel Nederland onder zware druk. Besluitvormingsproces Het autonome karakter van de negentien arrondissementsrechtbanken en de negenentwintig locaties waarover de instantie is verspreid, stelden SPIR-IT voor een uitdaging. De voorgenomen verandering was groot, net als de vereiste schaal: naast het implementeren van Windows 7 Enterprise en het tot stand brengen van een nieuwe gestandaardiseerde applicatieomgeving, werd ook álle desktopapparatuur vervangen. Om zo n veelomvattende verandering snel te kunnen doorvoeren, betrok SPIR-IT de belangrijkste belanghebbenden vanaf het begin van het project bij de besluitvorming. Voor het project werd een TGV-stuurgroep in het leven geroepen. Hieraan namen ook het programmamanagement en klankbordgroepen deel. De TGV-stuurgroep boog zich over de eisen van een aantal belangrijke belanghebbenden, waaronder de 2011 IDC #undefined 3

4 Raad voor de Rechtspraak (het besturend orgaan van het Nederlandse rechtssysteem dat een centrale rol vervult bij zowel de financiële als de operationele aspecten van het gerechtelijke apparaat), alle arrondissementsrechtbanken, en SPIR- IT, belast met de planning, het selecteren van leveranciers en de implementatie. Voornaamste eisen aan het TGV-programma Binnen het hele TGV-project werden de volgende doelstellingen bepaald om een toekomstig gerechtelijk werkstation tot stand te brengen: Een nieuwe en betere werkplek De werkplek heeft nu onder meer een nieuwe pc of laptop met Windows 7 Enterprise en een nieuwere versie van de client Microsoft Outlook met een grotere capaciteit. Meer mobiliteitsopties voor eindgebruikers Dankzij het TGV-programma met de implementatie van Windows 7 Enterprise en andere oplossingen is op grote schaal teleforenzen, locatie-onafhankelijk werken (de eindgebruiker kan vanaf elk ander werkstation binnen de instantie op zijn werkstation inloggen) en het gebruik van en agenda op mobiele apparaten nu mogelijk. SPIR-IT heeft de behoefte aan VPN-diensten van derden aanzienlijk weten te verminderen, waardoor de eindgebruiker meer efficiency en continuïteit ervaart. Toegenomen productiviteit Dankzij de implementatie van Windows 7 Enterprise (samen met Unified Communications-programma's in processen) zijn documenten vanaf elke locatie makkelijk en veilig te delen. Beeld en geluid zijn via multimedia-applicaties te ondersteunen (met Windows 2000 was dit moeilijk). En videoconferentiediensten zijn door de hele instantie heen mogelijk. Spectaculair verbeterde netwerkveiligheid Vóór de invoering van de geoptimaliseerde werkplek vormden de veiligheid en de beveiliging van netwerken een essentieel probleem. De oorzaak daarvan lag voornamelijk bij het verouderde Windows NT en Windows SPIR-IT geeft aan dat Windows 7 Enterprise aanzienlijk veiliger is dan eerdere besturingssystemen. Verbeterde veiligheid van clients Het beschermen van gevoelige informatie is van cruciaal belang voor een instantie die zo nauw betrokken is bij het gerechtelijk bestuur en de nationale veiligheid. Versleuteling bij zowel mobiele als niet-mobiele clients was dan ook een vereiste. BitLocker en BitLocker-To-Go bieden versleutelingsdiensten die voldoen aan Nederlandse regelgeving en veiligheidseisen. Gecentraliseerd applicatiebeheer Voorheen kozen de afzonderlijke rechtbanken zelf voor de applicaties die op de pc's werden geïnstalleerd. Dit gaf een aantal problemen, waaronder duplicatie op grote schaal en beperkte interoperabiliteit. Het aantal applicaties is inmiddels van meer dan 450 tot 150 teruggebracht. SPIR-IT handelt nieuwe applicatieaanvragen nu centraal af. Hiervoor is gekozen voor een combinatie van AppLocker, waarmee rechten voor applicaties worden ingesteld en beheerd, en App-V, een aanvullende tool van Microsoft om applicaties te implementeren en te beheren. 4 #undefined 2011 IDC

5 Migratie en standaardisatie van databases Vanwege de overschakeling naar gecentraliseerd IT-beheer, werkt SPIR-IT nu aan het standaardiseren van database-indelingen en het centraliseren van de serveromgeving. Dit houdt in dat servers uit afzonderlijke rechtbanken verhuizen naar een kleiner aantal datacenters. Business case en implementatie Het ontwikkelen van de business case voor de Toekomstige Gerechtelijke Voorzieningen was een relatief ongecompliceerd proces. Een nieuwe werkomgeving voor de gerechtelijke instantie was immers dringende noodzaak. De business case werd in de loop van de zomer van 2009 ontwikkeld. In september 2009 volgde de goedkeuring om deze in drie fasen te implementeren: Fase 1: Ontwerpen nieuwe werkomgeving, installatie en configuratie van elementaire services (inclusief Windows 7 Enterprise, MS Exchange, Active Directory, File & Print en applicatiedistributie). Fase 1 omvatte ook de implementatie van Windows 7 Enterprise, de nieuwe werkplek en decentrale servers bij de rechtbank in Dordrecht, die als proeflocatie dienst deed (voltooid in december 2009). Fase 2: Landelijke uitrol van Windows 7 Enterprise en nieuwe werkplek. Fase 3: Focus op de functionele innovaties van het TGV-project, waaronder vernieuwing van de technische infrastructuur, ondersteunende applicaties, archivering en opzoeken van , ontwikkeling van externe werkstations, bewaking van de veiligheid, beveiliging van de toegang tot het netwerk en controleprogramma's (loopt momenteel). Tijdens het hele proces hebben Microsoft en SPIR-IT nauw samengewerkt om het project conform de doelstellingen van de instantie te laten verlopen. En om de implementatie in de geest van het nieuwe werken en samenwerken te laten plaatsvinden, zodat alle medewerkers van de instantie efficiënter en veiliger kunnen werken. Een belangrijke doestelling van het TGV-project was het samenwerken van gebruikers in een moderne en innovatieve omgeving, zonder dat ze zich zorgen te hoeven maken over systeemuitval, incompatibele applicaties en beperkingen ten aanzien van veiligheid en beveiliging. SPIR-IT nam een consultancyfirma op het gebied van migraties in de arm. Samen met Dell, de leverancier van de computerapparatuur, verzorgde deze de distributie en de trainingen op het nieuwe hardware/softwareplatform. De distributie nam per gebruiker ongeveer één uur in beslag. Daartoe behoorde een korte training, meestal tijdens normale werktijden (ook wel warme uitrol genoemd). R e s u l t a t e n De instantie laat weten dat de implementatie van de Geoptimaliseerde Werkplek, de verwante infrastructuur en de software-upgrades hebben geleid tot belangrijke operationele verbeteringen, aanzienlijke geldbesparingen en toegenomen tevredenheid en productiviteit onder de eindgebruikers. Voordelen: Minder kosten: Omdat het project nog gaande is, kan nog geen definitieve ROI worden vastgesteld. Er zijn inmiddels wel significante en meetbare kostenreducties aangetoond, waaronder: 2011 IDC #undefined 5

6 Tot maar liefst 15% vermindering van kosten voor ondersteuning en beheer (doorlopende besparingen). Vermindering van ongeveer 30 fte's extern personeel dat voorheen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de verouderde systemen werd ingehuurd. IT-voordelen vanuit milieuoogpunt. De energiebesparende eigenschappen van Windows 7 Enterprise en het gebruik van de meest recente desktopwerkstations leiden tot een lagere CO2-uitstoot en lagere energiekosten. IDC schat dat deze kostenreducties de instantie drie tot vier miljoen euro per jaar besparen. Extra kostenbesparingen zijn onder meer: (specifieke bedragen nog niet beschikbaar omdat de implementatie nog loopt): Vermindering van fte's dankzij standaardisatie van ICT-processen, reductie in kosten voor applicatieonderhoud en minder ondersteuning op locatie. Up-to-date serveromgeving voor werkstations met minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Operationele verbeteringen: Standaard, stabiele en flexibele IT-infrastructuur (waaronder nieuwe en autorisatie, gecentraliseerd applicatiebeheer). De instantie heeft binnen een korte tijd de overgang gemaakt van een versnipperd en verouderd systeem naar een moderne, op de eindgebruiker gerichte omgeving. Grotere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatiediensten: Via de invoering van Windows 7 Enterprise, verbeterd applicatiebeheer en gestandaardiseerde databases kan SPIR-IT eindgebruikers nu aanzienlijk verbeterde toegang tot altijd beschikbare elektronische bronnen bieden. Mogelijkheid tot werken op afstand: met een geoptimaliseerde werkplek kunnen rechtbankmedewerkers vanaf externe locaties toegang tot het netwerk krijgen. Dankzij Windows 7 Group Policy en User Access Control kan SPIR-IT de standaarden voor toegang en gebruik door de hele instantie heen handhaven. Met als belangrijk voordeel dat medewerkers vanaf elke willekeurige rechtbank en elk willekeurig administratiekantoor op hun eigen desktop kunnen inloggen. Verbeterd gebruik van multimedia en videoconferenties tegen lagere kosten. Als platform voor videoconferenties heeft SPIR-IT gekozen voor Office Communicator en Office Communicator Services. Betere ondersteuning, beter beheer, betere controle: Windows 7 Enterprise biedt verbeterde tools voor zelfherstel en tools voor externe diagnose, waardoor de Nederlandse rechtbanken minder een beroep op helpdesks en onderhoud ter plaatse hoeven te doen. TGV vormt een van de pijlers voor naleving van de overheidsnormen, waaronder: innovaties op het gebied van zakelijke toepassingen, elektronische toegankelijkheid en elektronische procesvoering. Verhoogde productiviteit onder eindgebruikers: De verbeteringen in de dagelijkse werkzaamheden van de werknemers zijn aanzienlijk. Dit heeft bijgedragen tot de positieve waardering van het project door alle belanghebbenden, waaronder: 6 #undefined 2011 IDC

7 Een hogere bereikbaarheid en daarmee een hogere productiviteit van de eindgebruikers. Groot voordeel is de spectaculaire vermindering van tijd die de eindgebruiker niet productief kan zijn. De mogelijkheid om veilig vanuit huis te werken, met een minder tijdrovende en minder ingewikkelde procedure om op afstand toegang tot het netwerk te krijgen. Toegenomen efficiency van de eindgebruikers door het sneller opstarten of uit sluimerstand ontwaken van de pc, snellere toegang tot het netwerk en betere mogelijkheden om tussen taken te wisselen. Volgens gegevens van SPIR-IT is het programma door de eindgebruikers goed onthaald. Uit onderzoek dat in een vroeg stadium in een van de eerste rechtbanken is gehouden, blijkt dat de eindgebruikers in hoge mate tevreden zijn over de nieuwe desktopomgeving, de applicaties en de processen. Uit meer recente onderzoeken onder eindgebruikers komt de tevredenheidsscore onder eindgebruikers uit op 7,5. "Met de invoering van Windows 7 maakt onze organisatie een grote sprong vooruit. De moderne werkplek is veelbelovend voor een effectieve gerechtelijke organisatie. De inzetbaarheid is groot en onze klanten van justitie zijn zeer tevreden." Ron Kolkman, algemeen directeur bij SPIR-IT Uitdag inge n In de loop van het TGV-project kwamen verschillende uitdagingen aan het licht, waaronder: SPIR-IT dient waar mogelijk bewezen technologie te gebruiken. Tijdens het besluitvormingsproces (eind 2008 tot halverwege 2009) was Windows 7 Enterprise net op de markt. Er waren nog geen evaluaties beschikbaar van implementaties op een vergelijkbare schaal. Gesteld voor de keuze tussen Windows 7 Enterprise en een upgrade naar Windows Vista of XP, besloot SPIR-IT dat de potentiële voordelen van het meest recente besturingssysteem zwaarder wogen dan de risico's van een van de eerste gebruikers van een nieuw systeem te zijn. Compatibiliteit van applicaties: Zoals in elke andere grote organisatie, waren er ook binnen deze instantie applicaties die na de overstap op een nieuwer besturingssysteem onbruikbaar zouden zijn. Gezien het aantal dubbele applicaties en de betrekkelijke autonomie van de afzonderlijke rechtbanken, vormde dit voor SPIR-IT een grote uitdaging. SPIR-IT loste dit (in samenwerking met eindgebruikers) op door de aanwezige applicaties met ongeveer 65% terug te brengen. SPIR-IT stelde een commissie in (waarin de arrondissementsrechtbanken waren vertegenwoordigd) om alle toekomstige applicaties ter evaluatie en goedkeuring voor te leggen. "De belangrijkste uitdaging was het op één lijn brengen van de gerechtshoven en SPIR-IT. Dit moest constructief gebeuren en op een zodanige manier dat elke medewerker goed geïnformeerd en goed voorbereid werd, en het management bij de transformatie betrokken werd." Ron Kolkman, algemeen directeur bij SPIR-IT Aan het TGV-project had SPIR-IT een enorme klus die bovendien scherp in de gaten werd gehouden. Er waren belangrijke groepen eindgebruikers bij betrokken. SPIR-IT heeft dit proces in goede banen weten te leiden door essentiële eindgebruikers tijdens het hele traject bij de besluitvorming te 2011 IDC #undefined 7

8 betrekken. En door alle belanghebbenden tijdens het hele proces goed te informeren. SPIR-IT geeft daarbij aan dat Microsoft gedurende de hele besluitvorming en implementatie uitermate ondersteunend is geweest. Toe ko m stige stap p e n SPIR-IT werkt nog aan het implementeren van een aantal Microsoft-oplossingen Optimized Desktop (Geoptimaliseerde Werkplek) in rechtbanken waar dit nog niet is gebeurd. Het heeft een begin gemaakt met het standaardiseren en centraliseren van databases. Onlangs heeft het de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het telecommunicatiebeheer van de instantie. Momenteel treft het voorbereidingen voor de evaluatie van leveranciers voor diensten op het gebied van Unified Communications. Verder werkt SPIR-IT aan een business case voor de consolidatie van datacenters en zal het participeren in initiatieven van de Nederlandse landelijke overheid op het gebied van cloud computing. "SPIR-IT is zich bewust van Het Nieuwe Werken en de voordelen die dit heeft voor SPIR-IT zelf, de Raad voor de Rechtspraak en de justitiële organisatie als geheel met betrekking tot haar werknemers, werkprocessen, productiviteit. En ook voor minder tastbare voordelen zoals continuïteit, flexibiliteit, een grotere klantnabijheid en het imago van de organisatie. Voordelen zijn bijvoorbeeld: werken onafhankelijk van plaats, tijd en locatie. SPIR-IT heeft de behoeften aan deze voordelen gekoppeld aan een heldere visie op technologie en een op de productportefeuille gebaseerde benadering. Deze benadering realiseert een beheersbare en voorspelbare (technische) keten van klantimago, architectuur, ontwerp/bouw en implementatie van nieuwe producten en diensten, gebaseerd op een aanpasbare (technische) omgeving die de (nieuwe) behoeften en eisen dienovereenkomstig kan omzetten. Ron Kolkman, algemeen directeur bij SPIR-IT E S S E N T I Ë L E R I C H T L I J N EN Na de eerste grote migratie in de zomer van 2010, heeft SPIR-IT een doorlopend benefit-managementproces ingesteld. Het plan en de aanpak worden continu bewaakt en geëvalueerd. Op basis van de voorlopige resultaten van de implementatie, beveelt SPIR-IT ondernemingen die overwegen een Optimized Desktop-oplossing van Microsoft te implementeren het volgende aan: Zorg bij een grote upgrade zoals deze voor een volledige inventarisatie van de behoeften en vragen van de organisatie, nog voordat een leverancier wordt gekozen. Coördineer doorlopend de behoeften van de organisatie via een business case, een implementatieplan en een evaluatiegroep. Stel een gespecialiseerd aanbestedingsteam samen (leverancier-onafhankelijk) dat technologieën en oplossingen evalueert en aanschaft aan de hand van specifieke financiële beoordelingscriteria. Koppel aanbesteding aan een heldere visie op technologie; koop niet meer dan nodig is! Zorg voor een goed georganiseerd team voor programmamanagement, inclusief een kantoor voor programmamanagement voor alle werkzaamheden op het gebied van communicatie, verslaglegging en benefits management. 8 #undefined 2011 IDC

9 Voorbereidingen voor migratie moeten precies zijn. Zorg daarom voor heldere communicatie-, implementatie- en evaluatieplannen voor alle belanghebbenden (met name leveranciers). C o p y r i g h t N o t i c e This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit Please contact the IDC Hotline at , ext (or ) or for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. Copyright 2011 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved IDC #undefined 9

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie

Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Windows Server 2008 helpt museum met het veilig delen van informatie Het Rijksmuseum Amsterdam beschikt over een collectie Nederlandse kunstwerken vanaf de Middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw. Het

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist

CURRICULUM VITAE. PERSONALIA: Naam : M. Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE. : Infrastructuur Specialist CURRICULUM VITAE PERSONALIA: Naam : M. Woonplaats : Rotterdam Nationaliteit : Nederlandse Geboortejaar : 1969 Burgerlijke staat : Ongehuwd FUNCTIE : Infrastructuur Specialist PROFIEL: Onze medewerker heeft

Nadere informatie

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer

Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Na standaardisatie van haar vestigingen op Windows 7 en App-V ervaart Dekker Zevenhuizen een betere performance en eenvoudiger beheer Organisatie Dekker Zevenhuizen is in Nederland marktleider op het gebied

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM

CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM CASE STUDY CAPITAR REALISEERT EEN MAATWERK ZIMBRA PLATFORM VOOR ZORGSAAM Een optimaal beschikbaar mailplatform Kwaliteitsverbeteringen én kostenbesparing Met de Zimbra Collaboration Suite beschikt ZorgSaam

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie

Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie Beheerders én gebruikers van Respect Zorggroep Scheveningen ervaren de voordelen van servervirtualisatie én applicatievirtualisatie Organisatie Respect Zorggroep Scheveningen (kortweg Respect Zorggroep)

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Customer Case Aedes. Feiten in het kort:

Customer Case Aedes. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf:, Den Haag Branche: Semi-overheid Werknemers: 100 Activiteiten: Behartigt belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel Oplossing: Migratie naar en levering van een

Nadere informatie

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004.

2004. Nr. : Krediet ICT Infrastructuurplan Leiden, 7 december 2004. 2004. Nr. : 04.0185. Dnst. : ID Krediet ICT Infrastructuurplan 2004-2006. Leiden, 7 december 2004. De ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) infrastructuur van de gemeente Leiden is sterk verouderd,

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010

Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Applicatie Virtualisatie Wat levert het op? 17 september 2010 Agenda Introductie Wat levert het op? De uitdaging en de resultaten Aanpak en organisatie Afronding en Vragen Introductie Co Klerkx Gino Kemp

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Meer structuur en minder apparatuur, dat is wat de Windows Small Business Server 2008 implementatie SternTec heeft gebracht, én meer

Meer structuur en minder apparatuur, dat is wat de Windows Small Business Server 2008 implementatie SternTec heeft gebracht, én meer Meer structuur en minder apparatuur, dat is wat de Windows Small Business Server 2008 implementatie SternTec heeft gebracht, én meer Organisatie SternTec importeert en fabriceert producten ten behoeve

Nadere informatie

BackupAgent Cloud Backup

BackupAgent Cloud Backup Vergroot uw toegevoegde waarde met een dienst voor veilige cloud backup en recovery Version 1.0 Disclaimer This document is compiled with the greatest possible care. However, errors might have been introduced

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jorryt

Curriculum Vitae Jorryt Curriculum Vitae Jorryt Jorryt SYSTEM ENGINEER ERVARING 2011 2012 International Air Transport Association (IATA) Systeembeheerder; Ondersteunen van de IT afdeling op het hoofdkantoor in Geneve en Montreal.

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College

Centralisatie van de ICT brengt. een hoger ICT-plan. Twents Carmel College Centralisatie van de ICT brengt het Twents Carmel College naar een hoger ICT-plan Maikel Scholten Marcel Tijink Twents Carmel College Switch ICT Professionals Agenda: Uitdagingen binnen het onderwijs Onze

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering

De toegevoegde waarde van een midrange modernisering De toegevoegde waarde van een midrange modernisering U zou uw IBM midrange systeem AS400 (iseries) willen moderniseren of uitfaseren naar een ander systeem, maar weet nog niet wat de mogelijkheden zijn,

Nadere informatie

Exchange Server 2007 bèta 2 goed ontvangen door OVO/NOG Haarlem

Exchange Server 2007 bèta 2 goed ontvangen door OVO/NOG Haarlem Exchange Server 2007 bèta 2 goed ontvangen door OVO/NOG Haarlem Jongeren van nu communiceren snel en direct en maken daarbij gebruik van de nieuwste apparatuur. Om daar goed bij aan te sluiten, koos onderwijsinstituut

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen

CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen Slimme IT. Sterke dienstverlening. CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen Duurzaam Redundant Schaalbaar Kostenbesparend 2 DATACENTER FACTS & FIGURES OP VLAAMSE BODEM PRIVAAT DATACENTER VOOR BESTUREN

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT

MobileXpress. Beveiligde Virtuele Toegang via BT MobileXpress Beveiligde Virtuele Toegang via BT De Uitdaging De IT-infrastructuur van uw organisatie vertegenwoordigt een grote waarde. Het vermogen om het volle potentieel ervan te benutten is een belangrijke

Nadere informatie

Transformatie van de werkplek

Transformatie van de werkplek Transformatie van de werkplek In de traditionele situatie heeft een IT-afdeling veel grip op de werkplek. Hoe moet dat als straks iedereen met een apparaat naar keuze werkt? Dat kan alleen door de aandacht

Nadere informatie

Pensioenfonds PGGM breidt beveiliging uit met Windows Server 2008

Pensioenfonds PGGM breidt beveiliging uit met Windows Server 2008 Pensioenfonds PGGM breidt beveiliging uit met Windows Server 2008 PGGM is gevestigd in Zeist, Nederland, en beheert ongeveer 90 miljard. Werknemers moesten jarenlang via een VPN (Virtual Private Network)

Nadere informatie

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store

Case study: Selfservice en automatisering via Service Store Asset 1 van 4 Case study: Selfservice en automatisering via Service Store De gemeente Kaag en Braassem wilde sneller en efficiënter werken en besloot daarom meer IT-taken uit te besteden. Het koos voor

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Invoering IPv6. John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS

Invoering IPv6. John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS Invoering IPv6 John van Rooijen Teammanager Technisch Beheer IT infrastructuur CBS Inhoud Over het CBS Aanleiding IPv6 project Plan van aanpak IPv6 Uitdagingen Uitvoering Eindresultaat IPv6 project Leermomenten

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Werkplek seminar Winvision

Werkplek seminar Winvision Werkplek seminar Winvision TweeSteden ziekenhuis (ETZ Noord) transitie naar een nieuw werkplekconcept Tom Verharen MSc 15 mei 2014 Het TweeSteden ziekenhuis is een algemeen, regionaal opleidingsziekenhuis.

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365

agendapunt 04.B.06 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 agendapunt 04.B.06 1257445 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANVRAAG IP EN KREDIET OFFICE365 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-06-2016 De verenigde vergadering

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Innovatief bedrijf VEBO Beton & Staal implementeert nieuwe IT-omgeving en realiseert daarmee een besparing van 15.000 euro

Innovatief bedrijf VEBO Beton & Staal implementeert nieuwe IT-omgeving en realiseert daarmee een besparing van 15.000 euro Innovatief bedrijf VEBO Beton & Staal implementeert nieuwe IT-omgeving en realiseert daarmee een besparing van 15.000 euro Organisatie Bij VEBO Beton & Staal in Bunschoten werken 300 gespecialiseerde medewerkers.

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie