Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren"

Transcriptie

1 Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 2012

2 Inhoudsopgave Inleiding door de Minister Waarom investeren in uw woning?... 4 Steunmaatregelen voor iedereen Alle steunmaatregelen 2012 voor particulieren in het Brussels Gewest Tien prioriteiten voor een energiezuinige woning Energieprestatiecertificaat : ken uw woning beter Naar de passiefwoning Laag inkomen? Hogere premies! Steun voor ondernemingen Meer informatie Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

3 Duurzame steun voor iedereen Min 18%! Sinds 2004 is het energieverbruik van de Brusselaars inderdaad gedaald met 18%! En dat dankzij een reeks maatregelen die de Brusselaars hebben overtuigd om te investeren in de isolatie van hun woning, om te kiezen voor een doeltreffende verwarmingsketel, om zonnepanelen te installeren of om energiezuinige huishoudtoestellen aan te kopen. De voordelen voor het leefmilieu en voor het gezinsbudget zijn groot. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt tegenwoordig m² voorbeeldgebouwen, waarvoor 24 miljoen euro geweststeun is uitgetrokken. Het betreft openbare en privéwoningen, kantoorgebouwen en collectieve voorzieningen die tot tien keer minder energie verbruiken en die uit ecologische materialen zijn opgetrokken. Sinds 2004 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook bijna Energiepremies toegekend. Niet minder dan 79 miljoen euro is toegewezen aan particulieren, ondernemingen en openbare diensten om de energieprestatie en de milieukwaliteit van gebouwen te kunnen verbeteren. En er is goed nieuws voor 2012 : het budget van de Energiepremies is met 50 % opgetrokken en de toekenningsprocedures zijn vereenvoudigd. Bovendien kunnen de Energiepremies altijd worden gecumuleerd met de gewestelijke Renovatiepremies, de federale belastingvermindering en bepaalde gemeentelijke premies. En iedereen kan zijn steentje bijdragen! Sinds 2011 zijn de premies aan het inkomen gekoppeld. Hoe minder inkomen, hoe meer geweststeun. Gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen bovendien gebruikmaken van een bijzondere financieringsformule zonder interest, de Sociale Groene Lening. Zoals u merkt, zijn de actiemogelijkheden uitgebreid en zijn ze voor iedereen toegankelijk. Bovendien zijn ze doeltreffend. De meer dan bemoedigende behaalde resultaten bewijzen dat. In deze brochure zal u alle steunmaatregelen ontdekken waarmee ook u minder energie kan verbruiken, uw woning comfortabeler kan maken en ons leefmilieu kan beschermen. Allen samen kunnen we van Brussel een duurzame stad maken! Veel leesplezier! Evelyne Huytebroeck Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing

4 Waarom investeren in WARMTEVERLIES BIJ EEN RIJWONING euro per jaar voor zijn energieverbruik. Daarvan gaat 60 % naar verwarming. De allergrootste prioriteit om die factuur te verminderen is isolatie. Huizen als een zeef? Een Brussels gezin betaalt gemiddeld Zeker als men weet dat de Brusselse huizen doorgaans heel slecht geïsoleerd zijn. 21 % 27 % 37 % 15 % Steeds stijgende energieprijzen De energieprijzen stijgen regelmatig. De grafiek maakt duidelijk om welke eenvoudige reden : de beschikbare hoeveelheid niet-hernieuwbare energie (aardolie, gas) neemt af en kan weldra niet meer aan onze behoefte beantwoorden. Onze facturen zullen steil de hoogte in gaan. Productie (miljoen vaten/dag) O Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

5 uw woning? 4 Hoofdstedelijk Gewest te combineren en aan te vullen met andere voordelen kunnen we een deel van onze investeringen dekken. De steun is ook hoger naarmate het inkomen lager is. Gezinnen met een laag inkomen kunnen met de Sociale Groene Lening trouwens aan 0 procent interest geld lenen. Financiële steun voor iedereen Door alle steunmaatregelen van het Brussels 3 De aarde warmt op Het lijdt geen twijfel meer : door onze uitstoot van broeikasgassen raakt het klimaat uit evenwicht. Door uw woning te isoleren helpt u om minder broeikasgassen uit te stoten. Tegelijkertijd beschermt u zich tegen koude en hitte. DE CO2-CONCENTRATIE CO2 C is nooit zo hoog geweest als nu 14, ,3 14,1 5 Een belegging voor de toekomst Tegenwoordig moet elke woning een energieprestatiecertificaat (EPB) hebben. Dat is een soort van energierapport. Als u voor uw woning in energiebesparing investeert, zorgt dat voor een beter rapport ,9 13,7 13, jaar Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 5

6 Steunmaatregelen voor iedereen Er bestaan verschillende vormen van steun, premies en subsidies voor de Brusselaars. Gewestelijke energiepremies : een zekere waarde Met de Energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u uw investering sneller terugverdienen. U kunt premies krijgen voor de isolatie van uw gebouw, de efficiëntie van uw verwarmingsinstallatie, de bouw of renovatie van passief- of lage-energiewoningen, het gebruik van hernieuwbare energie, audits en energiezuinige huishoudtoestellen. Sinds 2011 ligt de premie hoger voor gezinnen met een laag inkomen. In 2012 loopt het globale Energiepremiebudget nog op met 50 %, tot 18 miljoen. Info : Leefmilieu Brussel Enkel voor geregistreerde en erkende aannemers Alle steunmaatregelen die in deze brochure vermeld staan, zijn beperkt tot de werken die gebeuren door bevoegd verklaarde aannemers die ingeschreven staan bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Gewestelijke renovatiepremies : tot 80 % Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent Renovatiepremies toe. Die mogen worden gecombineerd met de Energiepremies. Het bedrag van de premie wordt berekend in functie van waar de woning gelegen is, het bedrag van het gezinsinkomen en de bedragen die zijn vastgelegd en geplafonneerd per type van werkzaamheden. Deze premies, enkel voor gebouwen van minstens dertig jaar oud, zijn uitsluitend voor eigenaars die zelf in hun woning wonen of die deze ter beschikking hebben gesteld van een socialehuisvestingsmaatschappij. In dit laatste geval kan de Renovatiepremie tot 80 % van de factuur bedragen. Info : WoonInformatieCentrum Belastingvermindering : enkel nog voor dakisolatie Ingevolge een besluit van de federale regering wordt vanaf 1 januari 2012 alle belastingvermindering voor energiebezuinigende investeringen in een huis afgeschaft. Uitgaven voor dakisolatiewerkzaamheden en met betrekking tot bestellingen van voor 28 november 2011, vormen een uitzondering. Info : Federale Overheidsdienst Financiën > Thema s > Woning > Belastingvermindering > Energiebesparing 6 Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

7 Gemeentelijke premies Veel Brusselse gemeenten kennen premies toe voor energiebesparende investeringen. De regeling is verschillend van gemeente tot gemeente : verifieer welke specifieke technische en administratieve voorwaarden uw gemeentebestuur hanteert. Info : De Stadswinkel > Renovatie > Info-Advies > 6. Gemeentelijke premies Leningen en voorfinancieringen Er zijn twee manieren om een voorfinanciering of een lening te krijgen voor werken aan uw woning : Sociale Groene Lening : als aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldaan is, kent het Brussels Gewest particulieren via de solidaireleningenorganisatie Crédal een Sociale Groene Lening toe, aan een interest van 0 %. Renovatiepremie : voor de werkzaamheden aan uw woning van start gaan, kunt u een voorfinanciering krijgen van 90 % van het bedrag van de Renovatiepremie. Info : zie p.15! Allemaal combineerbaar U kunt alle steunmaatregelen met elkaar combineren, maar samen mogen de Energie- en de Renovatiepremie niet boven 90 % van het investeringsbedrag komen.! Technische en administratieve vereisten Let op : alle gesubsidieerde werkzaamheden moeten voldoen aan bijkomende technische en/of administratieve vereisten. Informeer u alvorens met de werkzaamheden te beginnen! Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 7

8 Alle steunmaatregelen 2012 voor particulieren in het Brussels ENERGIEPREMIE +10 % als het gebouw zich in een RVOHR**-zone bevindt Studies en follow-up Energieaudit 50 % (max 400 ) Technische follow-up Isolatie en ventilatie Passief- of lage-energiegebouw /m² tot 100m 2, /m² erboven Dakisolatie*** /m² (max 50 %) Isolatie van de muren 8-65 /m² (max 50 %) Isolatie van de vloer /m² (max 50 %) Plaatsing isolerende beglazing /m² (max 50 %) Groendak /m² (max 50 %) Zonnebescherming buiten /m² (max 50 %) Ventilatie /installatie (max 50 %) Verwarming Verwarmingsketel /installatie (max 30 %) Verwarmingsinstallatie Onderhoud Boiler /installatie (max 50 %) Pomp met variabele snelheid /installatie (max 50 %) Warmteregulatie /kraan /thermostaat Warmtepomp /installatie (max 30 %) Hernieuwbare energie Thermische zonnepanelen /installatie /m² als meer dan 4 m² (max 30 %) Fotovoltaïsche zonnepanelen 0,25-1 /wattpiek (max 30 %) Warmtekrachtkoppeling 3500 x elektrische kracht (max 30 %) Elektrische huishoudtoestellen Andere Koelkast en diepvriezer A /installatie (max 50 %) Elektrische droogkast A /installatie (max 50 %) Regenwatertank Verbetering binnenterrein van huizenblok Sanitaire apparaten * Dit is de stand van zaken op het moment van de productie van de brochure. ** Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie. *** Belastingaftrek dakisolatie 30 % (zie bepalingen van de FOD Financiën). 8 Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

9 Gewest* Renovatiepremie Bedrag van de subsidieerbare werken waarop een wegingscoëfficiënt wordt toegepast van 30 tot 70 % Sociale groene lening max 12 % van de subsidieerbare werken (max. 150 m 2 ) 20 of 25 /m² (+ dichting 80 of 100 /m² + structuur 65 /m²) ja 20 of 25 /m² (+ gevelbekleding /m² + cementeren 50 /m 2 ) ja 20 of 25 /m² ja 150 tot 300 /m² + akoestische beglazing 50 /m² ja 100 / m² (waterdichtheid inbegrepen) ja 75 of 250 /geventileerd vertrek (enkel mechanische ventilatie) ja /woning ja 20 /m² 600 / woning (enkel met gas) ja (max 50 %) inbegrepen in Verwarmingsinstallatie ja max /woning max 700 /apparaat + max 5 apparaten/woning Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 9

10 Tien prioriteiten voor een energiezuinige woning Wat voor zin heeft het te investeren in een super efficiënte verwarmingsketel als het huis niet geïsoleerd is en de warmte zomaar naar buiten vliegt? Dit voorbeeld toont goed aan dat we stap voor stap te werk moeten gaan als we energie willen besparen. De volgende tien prioriteiten helpen ons op weg. 1. Een balans en een stand van zaken opmaken De eerste noodzakelijke stap is een stand van zaken opmaken. Ofwel doen we dat zelf, ofwel doen we daarvoor een beroep op een specialist, de energieauditor. Die kan snel een balans opmaken en ons zeggen wat er moet gebeuren. Wie een erkende energieauditor kiest, krijgt een Energiepremie. 2. Het dak isoleren Een slecht geïsoleerd dak kan tot 37 % energieverlies veroorzaken. Die prioritaire isolatie zal niet alleen het warmtecomfort, maar ook het geluidscomfort vergroten. Dakisolatie wordt aangemoedigd met Energiepremies en ook nog steeds met een belastingvermindering (in tegenstelling tot de andere werkzaamheden, waarvoor de fiscale aftrek op federaal niveau afgeschaft werd). 3. De deuren en vensters isoleren Met de moderne isolatietechnieken valt het warmteverlies met 80 procent te verminderen. Terwijl ons comfort er alleen maar op verbetert. 4. De muren en de vloer isoleren Via de muren en de vloer kan tot 36 procent van de warmte in een woning verloren gaan. Als er goed over isolatie wordt nagedacht, kan dat de verspilling drastisch terugschroeven. 5. De woning verluchten In een goed geïsoleerd huis is een goede verluchting absoluut noodzakelijk om de vochtigheid en de vervuilde lucht af te voeren en te vervangen door verse lucht. Kies voor een gecentraliseerd verluchtingssysteem met warmterecuperatie. Milieuvriendelijk isolatiemateriaal Als verschillende isolatiematerialen dezelfde thermische eigenschappen hebben, kies dan voor het milieuvriendelijkste materiaal. Aanbevolen materialen zijn cellulosevlokken, houtwol, hennepvezels, vlasvezels of kokosvezels, kurk, stro, veren, rietplaten, schapenwol of katoenwol. Die zogenaamde natuurlijke isolatiematerialen komen van een hernieuwbare bron. Ze geven u recht op een bonus op uw Energiepremie van 10 per m² alsook op een Renovatiepremie bonus. Ze zorgen voor comfort in de zomer en voor een veel betere vochtregeling dan de klassieke isolatiematerialen. Kies overigens voor hout met duurzaamheidslabel wanneer u uw ramen moet vervangen of een zonnewering moet aanbrengen. Voor hout met duurzaamheidslabel krijgt u een bonus op uw Energiepremie van 50 per m² alsook een bonus op uw Renovatiepremie. 10 Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

11 6. De verwarmingsprestatie verbeteren Nadat de woning geïsoleerd is, kunt u aan een efficiënte verwarmingsinstallatie beginnen te denken : een condensatieketel en regelsystemen (ventielen, thermostaten, sonde). 7. De warmwaterproductie optimaliseren Een zonneboiler of een efficiënte instant-aardgasgeiser zal de energierekening fors doen dalen. Ga de Energie-Uitdaging aan Een huis kan perfect geïsoleerd zijn, de best mogelijke verwarming en de meest efficiënte uitrusting hebben, toch hangen het energieverbruik en de energierekening ook af van hoe wij ons gedragen. Leefmilieu Brussel daagt de inwoners van de hoofdstad uit met de Energie-Uitdaging. Nu ruim Brusselaars die al aangegaan zijn, lijdt het geen twijfel meer : met eenvoudige handelingen besparen ze gemiddeld 400 per jaar. Info : Zuinige huishoudtoestellen kiezen De meest gesofisticeerde moderne huishoudtoestellen verbruiken tot drie keer minder energie dan oudere toestellen. Kies voor de zuinigste energieklasse : A Zuinig verlichten Met lampen die heel weinig energie verbruiken, kunt u heel veel besparen. 10. Hernieuwbare energie gebruiken Wilt u nog een kers op de taart van uw energiebesparing? Gebruik dan hernieuwbare energie een zonneboiler, fotovoltaïsche zonnesystemen, een warmtepomp, enz. of warmtekrachtkoppeling met condensatie. Meer info : zie de website van Leefmilieu Brussel : of bel de Infodienst op Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 11

12 EPB-certificaat : Titel ken uw woning beter Voortaan heeft elke woning bij een vastgoedtransactie (aankoop of huur) een energieprestatiecertificaat nodig (EPB, energieprestatie gebouwen). Dat is een soort van energierapport van de woning. Het maakt deel uit van een nieuwe reglementering die het Gewest heeft goedgekeurd om de woningen te verbeteren. Het certificaat bevat drie luiken. Het EPB-certificaat Elke eigenaar zal dat energierapport van een gebouw aan elke huurder moeten tonen, en elke ver koper aan elke koper. Net als bij een koelkast staat op het certificaat een energiecategorie vermeld die gaat van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energieverslindend). Het document zal ook aanbevelingen bevatten om de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Het certificaat wordt opgesteld door een erkend EPB-certificateur en kost minder dan 300. Het document blijft tien jaar geldig. Wanneer een overheid het gebouw betrekt, wordt er aan de ingang, duidelijk zichtbaar, een EPB-certificaat voor openbare gebouwen uitgehangen. Meer info : De EPB-reglementering voor verwarmingsketels Een correct geïnstalleerde, propere en goed afgestelde verwarmingsketel verbruikt minder en gaat langer mee. Dat is goed voor de planeet, maar ook voor uw portefeuille. Daarom zijn het regelmatig nazicht van de ketel en de oplevering van het verwarmingssysteem nu verplicht in het Brussels Gewest. Wat zijn de verplichtingen? Regelmatig onderhoud van de verwarmingsketels Hebt u een verwarmingsketel van meer dan 20 kw, dan dient deze regelmatig nagekeken te worden door een erkende vakman. Dit nazicht omvat de reiniging van de ketel en van het rookafvoersysteem, de afstelling van de brander en het nazicht van bepaalde eisen in verband met de uitstoot van de ketel in werking. 12 Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

13 Met welke regelmaat? Jaarlijks voor stookolieketels. Driejaarlijks voor gasketels. Voor wie geldt deze verplichting? Het is de taak van de eigenaar om het nazicht te laten doen. De oplevering van een nieuw verwarmingssysteem Als u uw vroegere ketel vervangt of als u er een nieuwe installeert, moet uw verwarmingssysteem door een erkende vakman opgeleverd worden. Deze oplevering heeft als doel te laten controleren of de installatie correct plaatsvond wat betreft de afstelling, de isolatie van de buizen, de ventilatie van het stooklokaal, de kwaliteit van de verbranding en de gasuitstoot, de schoorsteentrek,... Regelgeving EPB-werkzaamheden Als u van plan bent te bouwen of grote renovatiewerken te laten uitvoeren, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dan moet u de EPB-vereisten voor energie en ventilatie naleven. Een woning conform de huidige wetgeving zal 72 % minder energie verbruiken dan een oude, niet-geïsoleerde woning. Voor wie geldt deze verplichting? Elke eigenaar dient deze verplichting na te leven. Overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe EPB-verwarmingsreglementering bezorgt de erkende vakman u een officieel attest. Wie zijn de erkende vaklui op wie u een beroep dient te doen? De controle gebeurt door een door Leefmilieu Brussel erkende vakman : (erkende verwarmingsketeltechnici, erkende verwarmingsinstallateurs of EPB-verwarmingsadviseurs) Meer info : Meer info : Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 13

14 Naar de passiefwoning Een lage-energiewoning of beter nog, een passiefwoning, kan zelfs comfortabel zijn zonder radiatoren. Honderden Brusselse eigenaars hebben de sprong al gewaagd, en met succes. De omvangrijke financiële steunmaatregelen moedigden hen daarbij aan. Een lage-energiewoning verbruikt tot drie keer minder verwarming dan een niet-gerenoveerde woning. Dat renovatieresultaat is perfect haalbaar in heel veel Brusselse huizen. De grote principes van die revolutie zijn : een efficiënte isolatie, waarbij rekening wordt gehouden met koudebruggen om het warmteverlies zo veel mogelijk te beperken ; een goede luchtdichtheid, die het warmteverlies helpt verminderen ; een efficiënt ventilatiesysteem, dat de warmte van de uitgaande lucht recupereert om er de binnenkomende lucht mee te verwarmen. Het gaat om een gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) met warmteterugwinning ; een uiterst beperkte warmteproductieinstallatie : miniverwarmingsketel, kachel, enz. ; of hernieuwbare energie (zonnewarmte, fotovoltaïsche zonne-energie, warmtepomp, enz.). De passiefwoning gaat nog verder dan de lageenergiewoning en verbruikt tot tien keer minder energie dan een klassieke woning. De zonnewering en een goede afstelling van de ventilatie zorgen ervoor dat het in de zomer niet te warm wordt in de woning. Voorbeeldgebouwen : reeds ondersteuning voor m² Sinds 2007 organiseert het Brussels Gewest projectoproepen om de bouw of renovatie van «Voorbeeldgebouwen» in de kijker te zetten en te stimuleren. Het doel is aan te tonen dat het mogelijk is zeer goede energie- en milieuprestaties te leveren tegen minimale financiële eisen. Met een uitzonderlijke premie van 100 /m² krijgen de laureaten steun voor hun project. De wedstrijd van 2011 leverde 39 laureaten op (op 69 kandidaten). Zij verbinden zich ertoe te bouwen of te renoveren voor een totaaloppervlakte van ± m² (eengezinswoningen, kantoorgebouwen, winkels, scholen, enz.). De jaargang 2011 werd gekenmerkt door verschillende projecten met bijna nul-energiegebouwen, een ontwerp waarin een zeer sterke beperking van de energienoden gepaard gaat met hernieuwbare-energieproductie op de site, waardoor men bijna energetisch autonoom kan zijn. Sinds 2007 werden 156 projecten geselecteerd, goed voor m². Dankzij de financiële ondersteuning van 24 miljoen door het Gewest zal de projectuitvoering tegen 2015 rond zijn. Door de verwezenlijking van deze projecten kan de uitstoot van ton CO 2 per jaar vermeden worden, d.i. het equivalent van liter equivalent aardolie per jaar. Info : voorbeeldgebouwen of Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

15 Laag inkomen? Hogere premies! Eigenaars en huurders met een laag inkomen krijgen meer steun met de gewestelijke premies. Om hun werkzaamheden te laten uitvoeren kunnen deze gezinnen trouwens lenen aan een rentevoet van 0 %. Investeren in energiebezuiniging en zijn profijt doen bij flink wat besparingen op de energiefactuur wordt mogelijk voor iedereen. Investeren zonder besparingen 1. Sociale Groene Lening : 0 % interest Met de Sociale Groene Lening kunnen mensen aan 0 % interest geld lenen voor isolatiewerkzaamheden en verbeteringen aan de verwarmingsinstallatie. Alle inwoners kunnen die lening krijgen, voor zover het inkomen minder dan per jaar voor één persoon bedraagt of minder dan voor samenwonende personen. Die plafonds worden verhoogd met per persoon ten laste of als de aanvrager jonger is dan 35 jaar. Zelfs huurders kunnen die Sociale Groene Lening krijgen. Info : Energiepremies en Renovatiepremies De Energie- en de Renovatiepremies, beide gewestelijk, werken met drie inkomensdrempels. Voor de lage inkomens (< ) liggen de premies het hoogst. De premies nemen vervolgens af voor de gemiddelde ( ) en de hoge inkomens ( ). Per persoon fiscaal ten laste en voor aanvragers jonger dan 35 jaar ligt de drempel hoger. Specifiek voor de Energiepremie worden deze inkomensdrempels verhoogd met voor samenwonende personen. 2. Renovatiepremie : voorschot van 90 % Eigenaars die een Renovatiepremie aanvragen, hebben recht op een voorschot van 90 % van het geschatte premiebedrag. Info : WoonInformatieCentrum : , Blijven huurders in de kou staan? Helemaal niet. Huurders kunnen Energiepremies krijgen. Dat geldt trouwens ook voor eigenaars die hun woning verhuren. Als boven dien een socialehuisvestingsmaatschappij de woning beheert, dan kan die Reno vatiepremies aanvragen en ook de hoogste schijf van de Energiepremies krijgen. Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 15

16 Steun voor ondernemingen Ook voor vaklui heeft het Brussels Gewest allerhande steunmaatregelen en premies ingevoerd om minder energie te verbruiken. Energiepremies Met de Energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u een aanzienlijk deel van uw investering in energiebesparing terugbetaald krijgen. De premies bestrijken alle domeinen, gaande van de isolatie van het gebouw over sen sibiliseringsinitiatieven en hernieuwbare energie tot efficiënte verwarmings- en verlichtingsinstallaties. Info : Premies voor kmo s Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u tot steun aan voor uw investering. U kan steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor verschillende uitgaven om uw energieverbruik te verminderen. Die premies zijn echter bestemd voor bepaalde activiteitensectoren en kunnen niet worden gecombineerd met de Energiepremies. Info : Steun op maat : de facilitatoren Leefmilieu Brussel heeft een netwerk van deskundigen op uw maat ontwikkeld : de facilitator Duurzame gebouwen. Algemeen infonummer : adres : Informatie-instrumenten : gratis seminaries en opleidingen, beheerinstrumenten die u helpen bij het meten en beheren van uw verbruik, informatie over ecologisch beheer,... Leefmilieu Brussel News voor professionals : gratis driemaandelijks tijdschrift. U kunt zich inschrijven op 16 Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

17 E-News voor professionals : gratis maandelijkse elektronische nieuwsbrief U kunt zich inschrijven op Premies voor vaklui van de collectieve huisvesting Ook vaklui in de sector van de collectieve huisvesting kunnen een beroep doen op de steun die de federale en gewestelijke overheden hebben ingevoerd. Er zijn Energie premies (zie hoger) voor de gemeenschappelijke delen of installaties van appartementsgebouwen. Zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen kunnen daarenboven aanspraak maken op een belastingaftrek. Dankzij de Energie- en de Renovatiepremie komen socialehuisvestingsmaatschappijen in aanmerking voor een extra bonus. Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 17

18 Meer informatie Publicaties Er zijn verschillende brochures en infofiches die kunnen dienen als leidraad voor de projecten waarmee u uw gebouw verbeteren wil. Neem contact met ons op om ze aan te vragen : , Website Op vindt u informatie over energieverbruik, de vrijmaking van de energiemarkt, hernieuwbare energie, de EPB-wetgeving (energieprestatie van gebouwen), energieaudits en premies. Individuele technische hulp voor huisgezinnen : het Brussels Energieagentschap (ABEA), de Stads winkel, Sint-Goriksplein 1, 1000 Brussel, , voor professionals : de facilitatoren van Leefmilieu Brussel : Redactie en revisie : Florence Didion, Isabelle Degraeve, Rik De Laet, Sultan Sal, Nathanaël Hance, Hélène Dekker, Nicolas De Vos, Pierre Sibille, Frédérique Bouras, Louis Grippa Lay-out : Wim Didelez Wettelijk depot : D/5762/2012/01 Fotocredits : TBWA p1 ; Wim Didelez p 4-5 ; F. Thiry p4 ; Leefmilieu Brussel p 6, 12, 15 ; Pavel Losevsky p 7 ; Thinkstock p 10, 14, 15, 16 ; Ivan Put p16; B. Deprez p 17 Verantwoordelijke uitgever : Jean-Pierre Hannequart, Gulledelle 100, 1200 Brussel Gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier De teksten in deze publicatie dienen ter verduidelijking van wettelijke bepalingen. Voor de werkelijke juridische draagwijdte verwijzen we naar de teksten in het Belgisch Staatsblad, evenals naar de specifieke formulieren voor de premies. Leefmilieu Brussel-BIM januari 2012

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot!

In ieder geval hopen wij, beste lezer, dat wij met deze brochure u kunnen prikkelen om duurzaam te bouwen. Veel leesgenot! 1029260_KampC3 binnen.qxp 25-10-2005 12:43 Pagina 1 Voorwoord Het begrip duurzaam duikt hoe langer hoe meer op in het dagelijks taalgebruik. Dat wil echter niet zeggen dat het ook steeds op de juiste manier

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

NOTA. Dia 2 Inhoud PP

NOTA. Dia 2 Inhoud PP NOTA Titel: Auteur: Achtergrond nota bij de PowerPoint Energietips voor thuis Ellen Baert Versie: 1 Datum wijziging: Opmerking: Dia 1 Minder energie verbruiken, tips voor thuis? Dia 2 Inhoud PP Gas, elektriciteit

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

HEBGids 2012. 7 e editie. Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop!

HEBGids 2012. 7 e editie. Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop! HEBGids 2012 7 e editie De Belgische referentiegids voor hernieuwbare energie Uw eigen groene energie produceren: gemakkelijk, ecologisch en goedkoop! P R E M I U M P A R T N E R Belgische Energieen Milieuprijs

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS

ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS ACTIEF ROND EEN PASSIEF HUIS inhoud voorwoord 1 passief bouwen Wat is een passiefhuis? 2 Hoe energiezuinig is passiefbouw? 3 Wat zijn de belangrijkste principes? 4 Wat is de meerkost en waar zit de winst?

Nadere informatie

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid

HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL. Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid HET LOKAAL KYOTOPROTOCOL Inspiratie voor een gemeentelijk klimaatbeleid 1 2 mobiliteit Inhoud Inleiding 3 1. Gebouwen 5 1.1 Interne Milieuzorg 6 - Fiche: Meten is weten 6 - Fiche: Energiezorgsysteem, energieboekhouding

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat

Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Infoavond alternatieve verwarmingssystemen: textuele versie. 1. Wat loopt er mis met ons klimaat Almaar stijgend energieverbruik CO² percentage in atmosfeer stijgt Earth Overshoot Day steeds vroeger Alles

Nadere informatie

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden

Landelijke Gilden. Welkom. Landelijke Gilden Welkom Bespaar thuis energie Grotere investeringen Inhoudstafel Energierenovatieprogramma 2020 Belangrijke begrippen Isolatie van de gebouwschil Verwarming van de woning Het sanitair warm water Gebruik

Nadere informatie

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant

Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1. Wat is dat? p. 16. BATIBOUW krant Vrijdag 8 februari 2013 Dossier Batibouw 1 Je spouwmuren na-isoleren? Nu doen! p. 4 Energieprestatiecertificaat. Wat is dat? p. 16 De nieuwste trends voor je huis. p. 12-15 BATIBOUW krant Gratis bijlage

Nadere informatie

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1

Voorwoord. Handleiding Muts voor je huis 1 Voorwoord J e dak isoleren of laten isoleren geeft je de mogelijkheid om met een relatief kleine investering een grote energiebesparing te realiseren die je geld bespaart én daarenboven ook de opwarming

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen!

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen! Samen maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie Kijk snel wat jíj kan doen! Beste Leuvenaar, Wist je dat jouw stad in 2011 een enorme uitdaging aanging? Tegen 2030 wil Leuven helemaal klimaatneutraal

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240

Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor Gent X Post P708240 20 e jaargang Roofbelgium 2011-3 Maart 2011 Verschijnt maandelijks behalve in juli Vakblad voor de dakensector uitgave van de Confederatie Bouw - Afwerking Lombardstraat 34-42 1000 Brussel Afgiftekantoor

Nadere informatie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie

Besparen. Herr Seele Ik ben er van overtuigd dat ecologisch bewust leven een teken van intelligentie is. Energie DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR Smart media EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK Besparen Februari Maak je budgetvoornemens waar 2014 Energie Vlamingen steeds bewuster

Nadere informatie