Checklist Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015"

Transcriptie

1 Checklist Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Bereid alleen de vragen voor die van toepassing zijn op uw onderneming! Het kan zijn dat niet alle onderwerpen in de vragenlijst van toepassing zijn op uw onderneming. Let hier goed op als u onderstaande informatie doorneemt. Hiermee voorkomt u dat u gegevens opzoekt die in deze vragenlijst voor uw onderneming niet relevant zijn. Uit ervaring van adviseurs en bemiddelaars blijkt dat de vragen over de samenstelling van uw portefeuille en het verdienmodel van uw onderneming (deel 5) de meeste voorbereiding vergen. Vraag Voor welk type onderneming? Algemene gegevens 0.1 Alle ondernemingen Gegevens contactpersoon: naam, functie, telefoon, adres 0.3 Ondernemingen die in 2014 van rechtsvorm zijn gewijzigd Oud vergunnings Vraag Voor welk type onderneming? Deel 1: Typering van uw onderneming 1.3 Ondernemingen die niet heel Aantal maanden actief in financiële dienstverlening in actief geweest zijn 1.8 Ondernemingen die onderdeel uitmaken van concern (of groep) Overzicht van vergunningss van andere AFM-vergunning houdende ondernemingen die deel uitmaken van uw concern (of groep) 1.12 Franchisenemers en franchisegevers Overzicht van de franchiseformule(s) waar uw onderneming deel van uit maakt 1.14 Ondernemingen die deel uitmaken van een vereniging of Overzicht van de verenigingen of brancheorganisaties waar uw onderneming deel van uit maakt corporatie 1.17 Ondernemingen die leads doorgeven Verdiende uw onderneming meer dan 25% van de omzet met het doorgeven van leads aan andere financiële ondernemingen? 1.18 Alle ondernemingen Een korte tekst (maximaal 250 woorden) waarin u de toegevoegde waarde van uw onderneming toelicht 1

2 Vraag Voor welk type onderneming? Deel 2: Bedieningsconcept van uw onderneming 2.2 Vergelijkers Of binnen uw onderneming in minimaal 50% van de gevallen het eerste contact met nieuwe klanten gelegd wordt via een online vergelijkingsmodule 2.6 t/m 2.9 Alle ondernemingen Wijze waarop uw onderneming klanten werft en op welke wijze het klantcontact wordt vorm gegeven 2.11 Alle ondernemingen Het aantal klanten in de portefeuille van uw onderneming, opgesplitst in particuliere en zakelijke klanten. Let op: - Eén huishouden telt als één klant - Eén collectiviteit telt als één klant 2.12 Alle ondernemingen De procentuele verhouding in omzet van particuliere en zakelijke klanten 2.15 Ondernemingen die gebruik maken van Het aantal poolovereenkomsten binnen volgende productgroepen of producten: poolovereenkomsten - Inkomensverzekeringen (excl. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Schadeverzekeringen particulier - Schadeverzekeringen zakelijk - Vermogen (excl. beleggingsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen, en uitvaartverzekeringen) - Overlijdensrisicoverzekeringen - Uitvaartverzekeringen - Zorgverzekeringen 2.17 Ondernemingen die specifieke diensten voor doelgroepen verlenen 2.21 Ondernemingen die adviseren in hypothecair krediet 2.23 Ondernemingen die adviseren in hypothecair krediet 2.24 Ondernemingen die adviseren in hypothecair krediet - Pensioenverzekeringen Of uw onderneming een verrichtingentarief hanteert voor de dienstverlening voor doelgroepen (zoals hypotheekadvies en/of bemiddeling voor starters, doorstromers, kopers van nieuwbouwwoningen of pensioenadvies en/of bemiddeling voor ZZP ers). Het aantal uur dat uw onderneming gemiddeld besteedt aan één hypotheekadvies. Gaat u uit van een alleenstaande starter op de woningmarkt met een vast arbeidscontract. Als uw onderneming een uurtarief in rekening brengt: het uurtarief dat uw onderneming in rekening brengt bij een hypotheekadvies. Gaat u uit van een alleenstaande starter op de woningmarkt met een vast arbeidscontract. Als uw onderneming een verrichtingentarief in rekening brengt: het verrichtingentarief per dossier dat uw onderneming in rekening brengt bij een hypotheekadvies. Gaat u uit van een alleenstaande starter op de woningmarkt met een vast arbeidscontract. 2

3 Vraag Voor welk type onderneming? Deel 3: Medewerkers, freelancers en uitzendkrachten binnen uw onderneming en het beloningsbeleid 3.2 Alle ondernemingen Het aantal medewerkers die zich binnen uw onderneming bezig houden met financiële diensten op 1 januari 2014 en op 1 januari 2015 en het aantal medewerkers dat in 2014 in dienst is getreden per type medewerker: - Medewerkers in (loon)dienst - Freelancers - Uitzendkrachten Het aantal medewerkers die zich bezig houden met niet-financiële diensten op 1 januari 2014 en op 1 januari 2015 en het aantal dat in 2014 in dienst is getreden. 3.3 Alle ondernemingen Het aantal medewerkers die zich binnen uw onderneming bezig houden met financiële diensten op 1 januari 2014 en op 1 januari 2015 en het aantal medewerkers dat in 2014 in dienst is getreden per type medewerker: - Callcentermedewerkers - Adviseurs binnendienst - Adviseurs buitendienst 3.6 Alle ondernemingen Het hanteren van uitsluitend vaste beloning of (deels) variabele beloning per type medewerker 3

4 Vraag Voor welk type onderneming? 4.3 Ondernemingen die leadproviders 4.4 Ondernemingen die leadproviders 4.6 Ondernemingen die (onder)bemiddelaars 4.7 Ondernemingen die (onder)bemiddelaars 4.8 Ondernemingen die (onder)bemiddelaars 4.9 Ondernemingen die (onder)bemiddelaars 4.10 Ondernemingen die serviceproviders en/of 4.11 Ondernemingen die serviceproviders en/of 4.12 Ondernemingen die serviceproviders en/of Deel 4: Samenwerkingsverbanden van uw onderneming en overnames Het aantal leadproviders waarvan uw onderneming in 2014 leads heeft ontvangen Het aantal leads dat uw onderneming in 2014 van leadproviders heeft ontvangen Het aantal onderbemiddelaars waarmee uw onderneming in 2014 samenwerkte Het aantal overeenkomsten dat onderbemiddelaars via uw onderneming in 2014 gerealiseerd hebben Het aantal bemiddelaars waarmee uw onderneming in 2014 samen werkte Het aantal bemiddelingen dat onderbemiddelaars via uw onderneming in 2014 gerealiseerd hebben Het aantal serviceproviders en/of waarmee uw onderneming in 2014 samenwerkte Het aantal overeenkomsten dat serviceproviders en/of via uw onderneming gesloten hebben De naam van de meest gebruikte serviceproviders/gevolmachtigde agenten 4

5 4.13 en 4.14 Alle ondernemingen 4.15 Ondernemingen die incassobureaus en/of factoringmaatschappijen 4.17 Ondernemingen die incassobureaus en/of factoringmaatschappijen 4.18 Ondernemingen die incassobureaus en/of factoringmaatschappijen 4.22 Ondernemingen waarbij samenwerkingsovereenkomsten beëindigd zijn door business partners 4.23 Ondernemingen die klantportefeuilles hebben overgenomen tussen nu en 1 januari Ondernemingen die klantportefeuilles hebben overgenomen tussen nu en 1 januari 2014 Het aantal directe aanstellingen en het aantal actieve aanstellingen bij aanbieders per productgroep: - Consumptief krediet - Hypothecair krediet - Schadeverzekeringen particulier - Schadeverzekeringen zakelijk - Vermogen (excl. beleggingsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen) - Beleggingsverzekeringen - Overlijdensrisicoverzekeringen - Uitvaartverzekeringen - Inkomensverzekeringen (excl. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Zorgverzekeringen - Pensioenverzekeringen - Premiepensioenvorderingen - Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Nationaal regime Let op: Indien uw onderneming bij één aanbieder een aanstellingsovereenkomst heeft voor zowel schadeverzekeringen als vermogen, dan telt dit als 1 aanstellingsovereenkomst bij schadeverzekeringen en 1 aanstellingsovereenkomst voor vermogen. Het aantal incassobureaus en/of factoringmaatschappijen waarmee uw onderneming in 2014 samenwerkte Het aantal vorderingen dat uw onderneming in 2014 heeft laten innen/verkocht De naam van de incassobureaus en/of factoringmaatschappijen waar uw onderneming het meest mee samenwerkte Het aantal beëindigde overeenkomsten per beëindigingsredenen en per type business partner: - Aanbieder - Leadprovider - (Onder)bemiddelaar - Serviceprovider en/of gevolmachtigd agent - Incassobureau en/of factoringmaatschappij Het aantal overgenomen klantportefeuilles in 2014 Het aantal klanten in de overgenomen portefeuilles 5

6 Vraag Voor welk type onderneming? Deel 5: De klantportefeuille en het verdienmodel van uw onderneming 5.1 Ondernemingen die adviseren Het aantal verstrekte adviezen in 2014 per dienstverleningsvraag 5.2 Ondernemingen die bemiddelen Het aantal gesloten producten in Ondernemingen die executiononly diensten verleenden Het aantal gesloten producten in 2014 via executiononly/uitsluitend bemiddeling kanaal per productgroep 5.4 Ondernemingen die diensten verleenden als gevolmachtigd Het aantal gesloten producten als gevolmachtigd agent per productgroep agent 5.5 Ondernemingen die producten Het aantal producten in beheer op 1 januari 2015 per productgroep 5.1 t/m 5.5 in beheer hebben 5.6 Ondernemingen die financiële diensten verleenden in premiepensioenvorderingen en pensioenverzekeringen 5.7 Ondernemingen die financiële diensten verleenden onder de vrijstelling voor deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Productgroepen: - Beleggingsobjecten - Consumptief krediet - Hypothecair krediet - Inkomensverzekeringen (excl. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Schadeverzekeringen particulier - Schadeverzekeringen zakelijk - Vermogen ( excl. uitvaartverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en beleggingsverzekeringen) - Uitvaartverzekeringen - Overlijdensrisicoverzekeringen - Beleggingsverzekeringen - Zorgverzekeringen - Pensioenverzekeringen - Premiepensioenvorderingen - Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Nationaal regime Dienstverleningsvragen: - Risico s afdekken particulier (schade en zorg) - Risico s afdekken zakelijk (schade en zorg) - Hypotheekvraag - Pensioen werkgever - Opbouw vermogen - Risico s afdekken (impactvolle of provisieverbod producten) - Geld lenen Het aantal tweede pijler pensioencontracten per 1 januari 2015 in de portefeuille Het aantal orders voor deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen dat uw onderneming in 2014 geplaatst heeft (Nationaal Regime) 5.9 Alle ondernemingen Voor elke dienstverleningsvraag het totaal aan gefactureerde bedragen aan dat uw onderneming in 2014 in rekening bracht bij de klant voor advies, bemiddeling en/of volmacht dienstverlening. 6

7 5.10 Ondernemingen die executiononly diensten verleenden 5.11 Ondernemingen die bemiddelingsdiensten verleenden en hiervoor beloond worden door provisie van de aanbieder 5.12 Ondernemingen die diensten verleenden als gevolmachtigd agent en hiervoor beloond worden door commissie van de volmachtgever 5.16 Ondernemingen die nazorg- of serviceabonnementen aanbieden 5.17 Ondernemingen die nazorg- of serviceabonnementen aanbieden De standaardprijs (excl. BTW) die uw onderneming in 2014 in rekening bracht bij de klant voor execution-only dienstverlening, uitgesplitst per productgroep. Deze productgroepen zijn: - Consumptief krediet - Hypothecair krediet - Inkomensverzekeringen (excl. arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen - Schadeverzekeringen particulier - Schadeverzekeringen zakelijk - Vermogen (excl. beleggingsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen) - Beleggingsverzekeringen - Overlijdensverzekeringen - Uitvaartverzekeringen - Zorgverzekeringen - Pensioenverzekeringen - Premiepensioenvorderingen - Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Nationaal regime De ontvangen provisie van aanbieders of anderen dan de (eind)klant per productgroep De ontvangen commissie van aanbieders/risicodragers per productgroep Het totaalbedrag dat uw onderneming in 2014 factureerde aan klanten met een nazorg-of serviceabonnement Het aantal nazorg-of serviceabonnementen dat uw onderneming per 1 januari 2015 bij in de boeken heeft 7

8 Vraag Voor welk type onderneming Deel 6: De financiële situatie van uw onderneming 6.1 Alle ondernemingen De (bruto) omzet uit financiële dienstverlening van uw onderneming over Ondernemingen die tevens actief waren in andere De (bruto) omzet uit overige activiteiten van uw onderneming over 2014 activiteiten dan financiële dienstverlening 6.3 Alle ondernemingen Stand van het eigen vermogen van de onderneming op 31 december 2014 (positief, 0, negatief) 6.4 Alle ondernemingen Het aantal rekening courant verhoudingen met aanbieders en/of 6.7 Ondernemingen die rekening courant verhoudingen met aanbieders en/of hebben 6.9 Ondernemingen die achterstanden in de rekening courant verhoudingen met aanbieders en/of hebben 6.10 Ondernemingen die kredietlijnen in de rekening courant verhoudingen met aanbieders en/of hebben 6.11 Ondernemingen die schulden buiten de rekening courant verhoudingen hebben De totale cumulatieve stand van de rekening courant verhoudingen met alle aanbieders en/of bij elkaar op 1 maart 2015 Een overzicht van de 3 aanbieders en/of waarbij uw onderneming de grootste achterstand in premiebetalingen heeft. Per aanbieder en/of gevolmachtigd agent het bedrag van de achterstand en het aantal maanden achterstand Een overzicht van de 3 aanbieders en/of gevolmachtigd agenten waarbij uw onderneming de grootste kredietlijn binnen een rekening courant verhouding heeft. Per aanbieder het bedrag van de kredietlijn Een overzicht van de 3 aanbieders en/of gevolmachtigd agenten of gelieerde ondernemingen waarbij uw onderneming de grootste schuld buiten de rekening courant verhouding heeft. Per aanbieder het bedrag van de schuld 8

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor

Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Dienstenwijzer BAAS Tiel B.V. BAAS Makelaars & Assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer staat

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument

Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV. Dienstverleningsdocument Van Campen & Dijkstra Makelaars in Assurantiën BV Dienstverleningsdocument DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: Van Campen en Dijksra, Registermakelaars in Assurantiën

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie