Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6 De werkkostenregeling in de praktijk 7 Box 3 onder vuur 8 Ik wil investeren, maar hoe kom ik aan kapitaal? Kun je nog boffen? 9 Let op met aftrek rente bij een eigenwoninglening aan uw kind Bof dan mee! 10 De rol van de bank bij een (dreigend) faillisement 12 Eigen woning en echtscheiding Om bovenstaande kop te kunnen begrijpen, moet u weten dat bof de afkorting is van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Dat is een tegemoetkoming in de schenk- en erfbelasting alsmede in de inkomstenbelasting die tot een grote besparing kan leiden. Primair is het een instrument voor een fiscaalvriendelijke overdracht van uw onderneming aan één of meer kinderen die het bedrijf voortzetten. De bof wordt steeds meer én ook steeds breder toegepast. Met name in het kader van vermogensoverdracht aan de volgende generatie, terwijl van een echte bedrijfsopvolging nog geen sprake is. Een mooie faciliteit dus, maar er is wel veel kritiek op en een inperking of zelfs afschaffing is niet uitgesloten. Daarom ons advies: kun je nog boffen? Bof dan mee! Zware belastingclaim De grootste voordelen zijn met de bof te behalen voor ondernemers met een BV. Eigenaren van eenmanszaken, maatschappen en vof s kunnen de bof ook toepassen. Op die regeling gaan we in het volgende Beerbericht in. lees verder op pagina 2 16 BTW-voorbelasting op business seats voetbal- stadion niet aftrekbaar 14 Van goed idee tot online gigant Interview met Erwin Bruggink, managing director bij redcoon Benelux. Beerbericht juni

2 Bakkerij Spapens in Gilze bestaat 25 jaar vervolg van pagina 1 mr. Wil Vennix RB vennoot / belastingadviseur door Fridy Latijnhouwers Bakkerij Spapens, met vestigingen in Goirle en Gilze, viert dit jaar een bijzonder feest. Inderdaad, vertelt Jolanda Spapens. Dit jaar zijn mijn man Ad en ik 30 jaar eigenaar van de bakkerij, die in 1928 is gestart door de opa van Ad. En onze vestiging in Gilze bestaat ook nog 25 jaar. Dat zijn bijzondere mijlpalen. Het bakkersechtpaar volgt de ontwikkelingen op de voet en onderzoekt regelmatig hoe ze kunnen blijven inspelen op het koopgedrag van klanten. Zeven jaar geleden hebben wij de winkel in Gilze grondig verbouwd en anderhalf jaar geleden ook de winkel in Goirle. De laatste jaren zie je duidelijk een verschuiving in het assortiment. Vlaaien en taarten maken steeds meer plaats voor spelten desembroden. Dat vraagt om een andere presentatie. We kozen voor een platte presentatie van de producten in de winkels. Mensen staan zo letterlijk met hun neus bovenop het brood en gebak. Ook bieden we eigen producten voorverpakt én op een leuke manier aan, zodat klanten dit makkelijker meenemen. Bovendien sta je zelf dichterbij de klant. Dit werkt prettig in de omgang met de mensen. Inmiddels werkt ook de nieuwe generatie mee in de bakkerij. Onze jongste dochter staat in de winkel in Goirle. En tot onze verrassing komt ook onze schoonzoon, de partner van onze oudste dochter, vanaf 1 juli ook in de bakkerij werken. Het is heel fijn dat ze bij ons in het bedrijf werken. Dat stimuleert ons ook om vooruit te blijven denken en te blijven investeren in de zaak. Binnenkort gaan we met De Beer in gesprek om te bezien hoe we de toekomstplannen samen met de nieuwe generatie het beste vorm kunnen geven. De samenwerking met De Beer is al ruim 25 jaar erg goed. De oude mijnheer De Beer begeleidde ons al bij de aankoop van de bakkerij in Gilze. De persoonlijke betrokkenheid en het prettige persoonlijke contact voelt erg vertrouwd. Nu dus eerst de BV. Op de waarde van uw BV (veelal de holding, die op haar beurt de aandelen van een of meer werkmaatschappijen bezit) rust een zware belastingclaim. Allereerst een inkomstenbelastingclaim: box 2 ofwel aanmerkelijk belang. Het tarief bedraagt 25% (vorig jaar was dat eenmalig 22%). De belasting wordt geheven kort samengevat bij uitkering van dividend of bij verkoop, schenking of vererving van de aandelen. Bij verkoop wordt 25% geheven over de verkoopprijs minus de verkrijgingsprijs (vaak het gestorte kapitaal). Bij schenking of vererving is er geen verkoopprijs en gaan we uit van de waarde in het economische verkeer van de aandelen. Daar bovenop wordt bij schenking of vererving van de aandelen schenk- respectievelijk erfbelasting geheven. In de relatie ouders-kinderen bedraagt het tarief boven de vrijstelling allereerst 10% tot en dan 20% daarboven. Gecombineerd leidt een schenking of vererving van de aandelen dus tot een fiscale claim van maar liefst 40% (100 -/- 25 inkomstenbelasting = 75 -/- 15 schenk- of erfbelasting = 60). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Voor zover sprake is van schenking of vererving van ondernemingsvermogen bestaat zowel in de inkomstenbelasting als de erf- en schenkbelasting een zeer royale tegemoetkoming. De inkomstenbelastingclaim kan onder voorwaarden worden doorgeschoven (langdurig uitstel), de heffing van schenk- of erfbelasting kan onder voorwaarden worden teruggebracht tot 3,4% of zelfs nihil (definitief afstel). In bijgaande kadertekst zijn de faciliteiten nader omschreven. Zoals u ziet, zijn de voorwaarden voor de schenk- en erfbelasting niet hetzelfde als die voor de inkomstenbelasting. Deze verschillen zijn te verklaren door het feit dat in de schenken erfbelasting sprake is van afstel van heffing, bij de inkomstenbelasting box 2 van langdurig uitstel (claim blijft intact en wordt doorgeschoven). Voorwaarden bof Faciliteit inkomstenbelasting box 2: De inkomstenbelasting die normaal gesproken verschuldigd is bij een schenking of vererving hoeft niet te worden betaald, wel wordt de claim doorgeschoven naar de verkrijger. Voorwaarden inkomstenbelasting box 2: Op het moment van de schenking of vererving moet sprake zijn van ondernemingsvermogen. De verkrijger dient 3 jaar of langer in dienst te zijn bij de onderneming op het moment van overdracht. Aan de aard of omvang van het dienstverband worden geen bijzondere voorwaarden gesteld. Faciliteiten erf- en schenkbelasting: Ondernemingsvermogen is tot volledig vrijgesteld; Ondernemingsvermogen is vanaf voor 83% vrijgesteld g dit leidt tot een effectieve heffing van 20% * 17% = 3,4% (in plaats van 20%). Op verzoek wordt rentedragend uitstel verleend over het resterende bedrag aan verschuldigde schenk- of erfbelasting. Voorwaarden erf- en schenkbelasting: Er dient sprake te zijn van ondernemingsvermogen. Dat geldt bijvoorbeeld voor onroerend goed indien het in eigen gebruik is bij een actieve onderneming waarin de schenker of erflater ook een aanmerkelijk belang heeft. Op beleggingen of structureel overtollige liquiditeiten is de faciliteit niet van toepassing. De aandelen moeten in geval van schenking reeds 5 jaar in bezit zijn van de schenker, in geval van vererving 1 jaar. De aandelen moeten na de schenking nog 5 jaar worden gehouden door de verkrijger en de onderneming moet 5 jaar worden voortgezet. De bof kan leiden tot een belastingbesparing van 40% over de waarde van uw BV. Er moet dus sprake zijn van ondernemingsvermogen. Vaak bestaat hier geen discussie over, maar soms is het moeilijk de grens scherp te trekken tussen ondernemen en beleggen. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkeling in vastgoed of de exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw. De belastingrechter moet hier duidelijkheid bieden, de eerste uitspraken zijn er al en tal van procedures zijn nog aanhangig. De bof kan ook op een deel van het vermogen van een BV van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wel op het bedrijfspand dat aan de werkmaatschappij wordt verhuurd en verstrekte leningen, maar niet op structureel overtollige liquiditeiten en beleggingen. De mogelijkheid bestaat om de holding zonder fiscale afrekening te splitsen. In de ene BV komt dan het ondernemingsvermogen (en die wordt geheel of gedeeltelijk geschonken onder toepassing van de bof) en in de andere BV het overige vermogen (deze wordt niet geschonken). Juridische aspecten De bof is uiteraard allereerst een fiscale regeling. Toch moet u de juridische aspecten niet onderschatten. Ongeacht of het een schenking of vererving betreft, het is zaak om ook de juridische kant goed te regelen. We kunnen een breed instrumentarium inzetten, denk aan certificering (stichting administratiekantoor), herroepelijk schenken, bewind, etc. Doel hiervan is onder meer om de zeggenschap naar de wensen van de schenker te regelen of om de verhouding tussen de kinderen vast te leggen. Op juridisch vlak is erg veel mogelijk en kan alles naar uw specifieke wensen worden ingericht. Gaat de bof verdwijnen? De bof is zeer omstreden, met name onder fiscale wetenschappers en in sommige politieke kringen. De kritiek is dat de bof de schenking of vererving van ondernemingsvermogen te veel bevoordeelt ten opzichte van particulier vermogen. Rechtbank Breda deed hier in 2012 een geruchtmakende uitspraak over. Dit veroorzaakte veel onrust. De Hoge Raad besliste najaar 2013 echter dat de wetgever binnen zijn ruime bewegingsmarge is gebleven. Vervolgens zijn procedures gestart bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maar de eerste afwijzende beslissingen zijn ook daar al gevallen. Het lijkt er dan ook op dat de bof niet zal sneuvelen als gevolg van een rechterlijke uitspraak. Desondanks is de toekomst van de regeling uiterst onzeker. Begin vorig jaar kondigde de net aangetreden staatssecretaris Wiebes al aan de bof aan te pakken. Dat plan heeft hij na felle kritiek binnen enkele dagen weer ingetrokken. Toch is het wel een signaal. De regeling zal waarschijnlijk niet zo maar volledig worden afgeschaft, maar inperking van de voordelen is wel goed denkbaar. Alle reden dus om nu het nog kan voor uw eigen situatie na te denken over toepassing van de bof. Niet alleen als u al toe bent aan de overdracht van uw onderneming, maar ook als dit op termijn aan de orde is. Denkbaar is ook om nu te schenken aan uw kinderen (deze moeten dan wel al drie jaar op de loonlijst staan) en na de wachtperiode van vijf jaar een volgende stap te zetten. Wacht niet tot het te laat is! 2 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

3 mr. Sven Verbruggen RB belastingadviseur Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact Ondanks dat de stimuleringsmaatregelen voor elektrische en hybride auto s sterk versoberd zijn, is het nog Wij merken aan de reacties uit steeds aantrekkelijk om dit jaar een elektrische of hybride auto van de zaak te gaan rijden. Een overzicht: ons netwerk dat nog niet iedereen goed bekend is met de wijzigingen die zijn doorgevoerd met 1 De lage fiscale bijtelling: Een reguliere auto van de zaak leidt tot 25% bijtelling, een elektrische auto tot 4% en de meeste hybride s tot 7%. Volgend jaar wordt dat 15% voor de hybride, voor de volledig elektrische auto blijft het 4%. Dit jaar een auto op kenteken krijgen, betekent nog 5 jaar de huidige bijtelling. Voor een hybride auto van scheelt dit over 5 jaren maar liefst netto! Milieu investeringsaftrek (MIA) In het verleden kreeg u niet alleen de MIA 2 maar ook nog de zogeheten kleinschaligheids-investeringsaftrek en extra afschrijvingsmogelijkheden. Daar is op bezuinigd, maar nog steeds kunt u voor bijvoorbeeld een volledig elektrische auto van , netto extra voordeel behalen met de MIA. Voor laadpalen krijgt u sowieso nog ongewijzigd alle fiscale faciliteiten. 3 Minder motorrijtuigenbelasting Dit jaar zijn elektrische auto s en hybride s nog vrij van MRB. Volgend jaar geldt 50% van het reguliere MRB tarief met een extra gewichtscorrectie voor de zware batterijen. 4 Overige subsidies Naast de fiscale stimulansen, gelden soms ook nog overheids- en gemeentelijke subsidies. Direct netto geld bij aanschaf dus. Een aantal gemeentes kent dergelijke regelingen met diverse voorwaarden, sommige met maximumbudgetten, andere alleen voor elektrische bestelbussen of taxi s. Ook voor laadpalen gelden vaak gemeentelijke subsidies, zo wordt voor een dubbele laadpaal in de gemeente Tilburg direct subsidie bij de aanleg gegeven. 5 Het milieu Helaas krijgt dit argument weinig aandacht: als u de moeite neemt om elektrisch te rijden, spaart u ook nog eens het milieu! Laat u in verband met de diverse complexe regelingen en strikte termijnen, goed adviseren als u een elektrische of hybride auto aanschaft. Uw vaste adviseur bij De Beer kan u daarbij behulpzaam zijn. ingang van 1 januari 2015 en 1 juli Aangezien de nieuwe wetgeving een grote impact heeft, besteden wij opnieuw aandacht aan deze wet. Wijzigingen vanaf 1 januari 2015 Geen proeftijd in tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot zes maanden. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag de werkgever alleen bij zeer bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. De werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of hij het contract wel of niet verlengt, dit betreft de aanzegtermijn. Wijzigingen vanaf 1 juli 2015 Momenteel mag een werkgever drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een totale looptijd van drie jaar aanbieden. Na 1 juli is de totale looptijd nog maar maximaal twee jaar. Dit kon u voorheen doorbreken door een uitdienstperiode van drie maanden, deze periode wordt verlengd naar zes maanden. Ontslag loopt altijd via de voorgeschreven ontslagroute; bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV, persoonlijke redenen via de kantonrechter. De werknemer heeft na instemming met het ontslag, via een vaststellingsovereenkomst, recht op 14 dagen formele bedenktijd. Vanaf 1 juli loopt ontslag altijd via een voorgeschreven ontslagroute De ontslagvergoeding wordt de transitievergoeding, waarop de werknemer recht heeft als die minimaal twee jaar in dienst is. Vragen? Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere P&O-zaken, neemt u dan gerust contact op met onze P&Oadviseur, Stijn van den Broek debeer.nl / ). 4 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

4 mr. Sven Verbruggen RB belastingadviseur mr. Wil Vennix RB vennoot / belastingadviseur De werkkostenregeling in de praktijk De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw werknemers. Inmiddels is er meer praktijkervaring opgedaan waar we graag bij stil staan. Eerst even het geheugen opfrissen; wat is de WKR ook al weer? Loon Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Het kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zogeheten intermediaire kosten. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag zakelijk of privé gebruikt. Blijft u dus binnen die 1,2%, dan zit u terug. Die terugbetaling is geen loon. altijd goed. Houd ook goed in de gaten of u de vrije ruimte overschrijdt! Over Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen; goed boekhouden! het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de U kunt bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken vorm van een eindheffing van 80%. U kunt de eindheffing eens of ter beschikking stellen door gebruik te maken van gerichte per jaar aangeven en betalen. Dat doet u uiterlijk in uw aangifte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Bepaalde voorzieningen over het 1e tijdvak van het volgende kalenderjaar maar het mag zijn op nihil gewaardeerd. Die souperen uw vrije ruimte dus níet ook al eerder. op. Zie voor de lijst van deze gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen onze eerdere Beerbericht Special uit Tot zover de theorie, nu over naar enkele praktijkvragen: Vrije ruimte Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw Vergoeding thuiswerken totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U hoeft niet een internet aansluiting nodig heeft kan deze onbelast vergoed Als u het nodig vindt dat de medewerker voor het thuiswerken meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking worden. Deze vergoeding is gericht vrijgesteld. Vrijdagmiddagborrel De vrijdagmiddagborrel op kantoor is onbelast, want voor consumpties op de werkplek geldt een nihilwaardering. Houdt u de borrel echter op een externe locatie dan is het ineens loon voor de werknemers. U kunt deze ook als werkkosten in de WKR vrije ruimte laten vallen, waarmee u dus rekening moet houden met een eventuele eindheffing. Studiedagen Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. Daar horen ook de lunch en reiskosten bij, dus die kunt u onbelast verstrekken. Sluit u de studiedag echter af met een borrel of feest, dan ziet de Belastingdienst dat als loon voor de werknemers. U kunt deze ook als werkkosten in de WKR vrije ruimte laten vallen, waarmee u dus rekening moet houden met een eventuele eindheffing. Parkeren U kunt parkeerkosten met een auto van de zaak onbelast vergoeden. Maar medewerkers die met een eigen auto rijden, mogen maximaal 0,19 per kilometer onbelast vergoed krijgen. Alles daarboven telt als loon en wordt dus belast. U kunt deze dan ook als werkkosten in de WKR vrije ruimte laten vallen, waarmee u dus rekening moet houden met een eventuele eindheffing. Samenvattend kunnen we stellen dat u dus goed de vinger aan de pols moet houden bij alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers. Blijft u (rekening houdend met alle nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen) binnen de 1,2% grens, heeft u immers geen probleem. Komt u daarboven, krijgt u met 80% heffing te maken. Zorg dan ook dat u samen met uw contactpersoon bij De Beer, een goed inzicht heeft in uw (personeels-) vergoedingen en verstrekkingen. Box 3 onder vuur In 2001 is de belastingheffing over vermogen en vermogensinkomsten radicaal gewijzigd. Tot dat jaar werd ontvangen huur, rente en dividend (na aftrek van daarop drukkende kosten) belast. Vermogenswinsten waren vrij. Naast de inkomstenbelasting kenden we nog een afzonderlijke vermogensbelasting. De Wet Inkomstenbelasting 2001 gooide dit systeem helemaal om en sindsdien kennen we box 3. U wordt geacht over uw vermogen (bezittingen minus schulden; eigen woning en ondernemingsvermogen tellen niet mee) 4% rendement te maken en daarover betaalt u 30% belasting. Concreet komt dit neer op een heffing van 1,2% per jaar over uw netto privévermogen, voor zover dit de vrijstelling overstijgt. Aanvankelijk werd deze belastingdruk als relatief licht ervaren en was box 3 populair: de pretbox. De laatste jaren worden we echter geconfronteerd met steeds lagere rendementen op vermogen. Voor spaargeld is dit het duidelijkst, de rente op een gewone spaarrekening is momenteel zelfs lager dan de jaarlijkse box 3-belasting. De rendementen op effecten en beleggingsvastgoed zijn soms beter, maar soms juist ook veel slechter (denk aan leegstand). Om die reden duidt men box 3 heden ten dage wel spottend aan als koelbox. De onredelijkheid van box 3 is ook voorgelegd aan de belastingrechter en in april deed de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, in enkele zaken uitspraak. Daarin is een regeling die specifiek ziet op de box 3-heffing van verhuurde woningen, onder omstandigheden onverbindend verklaard. Sommigen zien hierin aanleiding om box 3 als geheel ter discussie te stellen. Hierover lopen ook al proefprocedures, waarvan de kans op succes volgens veel fiscalisten ook volgens ons klein is. De Hoge Raad heeft in de recente uitspraken immers niet gezegd dat box 3 als zodanig niet door de beugel kan. In andere kwesties (met name de bedrijfsopvolgingsfaciliteit) heeft de Hoge Raad zich bovendien tamelijk terughoudend opgesteld en de wetgever veel ruimte gelaten. Zeker nu bewindslieden hebben aangekondigd met voorstellen te komen tot aanpassing van box 3, gaat onze hoogste belastingrechter de politiek naar verwachting niet voor de voeten lopen. Mocht u niettemin uw rechten veilig willen stellen, dan kunnen wij uiteraard voor u veiligheidshalve bezwaar maken tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting waarin box 3-heffing is opgenomen. Neemt u daarvoor contact met ons op. 6 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

5 drs. Niek van Kuijk RA registeraccountant drs. Colette Kooijmans-Baert belastingadviseur / estate planner Ik wil investeren, maar hoe kom ik aan kapitaal? Let op met aftrek rente bij een eigenwoninglening aan uw kind Wie wil ondernemen, zal eerst geld uit moeten nancieringen. Zij trekken dit aan vanuit het publiek. Er is geen Kinderen die geld lenen om Een kind had bij zijn ouders geld geleend Verrekenen van rente leidt wél tot aftrek- geven en daarna pas de baten ontvangen. U kunt een mooi businessplan gemaakt hebben. Zonder geld blijft het echter bij dit plan. Dit geldt ook voor bestaande bedrijven die willen groeien. Het is nu direct contact tussen investeerder en ondernemer. Hoe overtuigt u nu de potentiele geldverstrekkers dat zij u geld moeten verstrekken? In het geval van familie en/of vrienden is de privérelatie het een huis te kopen kunnen de betaalde rente aftrekken in de inkomstenbelasting als zij voldoen aan de wettelijke voor- om een eigen woning te kopen. Het kind ontving al jarenlang aan het eind van het jaar een schenking van zijn ouders. Vanaf het moment dat de ouders de lening verstrekten, verrekenden zij het geld van baarheid Naar de mening van de Hoge Raad was echter geen sprake van een kwijtschelding. De ouders hielden een zorgvuldige administratie bij waaruit de verschul- eenmaal zo dat dan de behoefte aan (werk)kapitaal toeneemt. sterkste argument. Maar daar ligt ook meteen het grootste nadeel, als later blijkt dat uw onderneming het geleende niet meer terug kan betalen. waarden. de schenking met de rente die het kind digde rente en de verrekening van de jaarlijkse schenking bleek. Hierdoor was sprake van een verrekening Dit geldt voor rente op leningen met de verschuldigde rente in Stel: u bent zover dat u Om succes te hebben bij verstrekt door een bank, maar plaats van een kwijtschel- kunt onderbouwen hoeveel andere vernoemde partijen ook voor rente op leningen die ding van de verschuldigde geld u nodig heeft én bin- moet u in het bezit zijn ouders (vanuit privé of van- rente. En verrekenen van nen welke termijn u kunt van: uit hun BV) verstrekken rente leidt wel tot aftrek. aflossen. Dan is de vol- Een goed onderbouwd aan hun kinderen voor Eigenlijk zei de Hoge gende vraag waar komen ondernemingsplan. Daar- de financiering van hun Raad: de rente wordt de centen vandaan?. In uit blijkt welk bedrijfskre- woning. Als de ouder hier toch gewoon de huidige tijd zijn er veel diet nodig is. wil dat het kind de betaald door het kind. meer mogelijkheden dan Een verhaal, idee en een rente niet hoeft te beta- voorheen. Toen was een visie die goed is verpakt. len, is het belangrijk Advies bank de meest voor de Ondernemersvaardighe- om dit goed te regelen: Het onderscheid hand liggende partij. den of een uiteenzetting tussen een kwijtschel- Wij zien in de praktijk waaruit overtuigend blijkt Kwijtschelden van rente ding (géén renteaftrek) dat ondernemers gebruik dat u deze ontwikkelt. leidt níet tot aftrekbaarheid en verrekening (wél maken van: Een hoge rating. Indien ouders een schen- renteaftrek) is zeer feite- Familie en/of vrienden Die laatste lichten we king aan hun kinderen lijk en complex. Bij een Particuliere investeer- even toe. Door de toege- willen doen door hun de kwijtschelding heeft het ders nomen digitalisering van hypotheekrente feitelijk kind niet betaald en kan dus Crowdfunding de samenleving zijn de niet te laten betalen, is het geen rente aftrekken. Bij ver- Particuliere investerings- bureaus, die zich bezig belangrijk dat ze de rente niet rekenen is er wel betaald en kan fondsen houden met de beoordeling eenvoudigweg kwijtschelden. De de rente wel afgetrokken worden; dit Door de overheid inge- van kredietwaardigheid hypotheekrente is bij een kwijtschelding moest betalen. Het kind trok de rente af goed regelen is echter erg moeilijk. stelde investeringsfondsen en financiële gedragingen van personen en bedrijven, steeds namelijk niet aftrekbaar omdat de rente in zijn aangifte inkomstenbelasting. De beter geïnformeerd. De gegevens die zij van u hebben, vatten dan niet daadwerkelijk wordt betaald. Belastingdienst weigerde deze renteaf- Een zogenaamd kasrondje (daadwer- Crowdfunding zij samen in een rating. Heeft u een hoge rating? Dan geeft dat trek omdat zij van mening was dat de kelijke schenking aan het kind gevolgd De letterlijke definitie van crowdfunding is: funding (investe- voor kredietverstrekkers eerder vertrouwen dat u de aangegane Onlangs heeft de Hoge Raad in een arrest ouders van het kind de rente hadden door een betaling van rente door het ring) door de crowd (massa). Er is dus sprake van direct contact schulden terug kunt betalen. echter bepaald dat als de rente niet daad- kwijtgescholden. En het kwijtschelden kind) heeft daarom altijd de voorkeur. tussen de investeerder en ondernemer. U brengt uw aanvraag werkelijk wordt betaald (in wezen dus van rente levert geen aftrek op want er De renteaftrek is daarmee gegarandeerd via speciale websites onder de aandacht van het publiek. Particuliere investeringsfondsen lenen geld uit voor bedrijfsfi- Is uw interesse gewerkt? Uw klantmanager is graag bereid met u van gedachten te wisselen. kwijtgescholden) er toch sprake kan zijn van aftrekbaarheid. wordt feitelijk niet betaald, zo stelde de Belastngdienst. omdat het kind kan aantonen dat hij de rente echt heeft betaald. 8 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

6 Twan Maton AA vennoot / accountant De rol van de bank bij een (dreigend) faillissement Normaal beheer De belangen van u en de bank lopen gelijk Contactmomenten met de bank zijn beperkt De accountmanager is het vaste aanspreekpunt Incidenteel aanleveren pandlijsten Geen spanning in de relatie met de bank Bijzonder beheer De belangen van u en de bank lopen niet meer gelijk Veel en vaker contact vanuit de bank Samenstelling van het team bij de bank verandert. Uw dossier wordt overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer Pandlijsten dient u vaker te verstrekken Relatie met de bank staat onder spanning Vertrouwen van de bank is weg Uit de praktijk blijkt dat bij bijzonder beheer de ondernemer feitelijk een onzichtbaar stempeltje krijgt met daarop het woord risicofactor. De relatie met de bank versobert en ondernemers ervaren dat als bijzonder onprettig. Een veel gehoorde kreet is dan ook: Ik krijg een paraplu als de zon schijnt, maar de bank wil deze terug als het gaat regenen. Feit is wel dat de bank op basis van de aangeleverde plannen geen vertrouwen tussen normaal en bijzonder beheer. Bij dreigende discontinuïteit zijn pro- meer heeft in de bedrijfsvoering van uw In navolging van het artikel Gaat uw bedrijf ooit als klant gelijk. Wanneer echter de continuïteit van uw onder- Wordt uw dossier overgedragen naar bijzonder beheer dan zijn er 2 fases te blemen in het relatiebeheer alleen te voorkomen als u in een zo vroeg mogelijk onderneming. Uiteindelijk leidt dit tot een opzegging van het krediet en het bin- failliet? gaan we in dit artikel in op de rol van de bank op het moment dat uw onderneming in zwaar weer verkeert. neming onder druk komt te staan, ontstaat er een situatie van dreigende discontinuïteit en verandert mogelijk de relatie tussen u en de bank. Een situatie van dreigende discontinuïteit is onder andere herkenbaar aan verslechterde resultaten, oplopende onderscheiden. In fase 1 staat het herstel van de onderneming centraal. In deze fase wil de bank zo veel mogelijk betrokken worden bij stadium met het overlevingsplan komt. Uiteraard dient het plan realistisch en uitvoerbaar te zijn en niet te zijn gebaseerd op Whisful thinking. nenhalen van de zekerheden en hypotheekrechten vanuit de opbrengst van de verkoop van diverse zaken. De rekening gaat op slot en de debiteurenontvang- schulden en het uitstellen van aflossingen en rentebetalingen. het reilen en zeilen van uw onderneming. sten zijn voor de bank. De bank als onderneming In een dergelijke situatie verandert de houding van de bank als De ondernemer dient met aanvullende Komt u uiteindelijk toch in fase 2, dan is Vanuit het oogpunt van de bank is het verstrekken van leningen crediteur. Dit wordt zichtbaar in het beheer van het verstrekte informatie - zoals tussentijdse cijfers en de inzet van de bank om de eigen schade Tot slot en kredieten in feite het verkopen van een product tegen een krediet. prognoses- de levensvatbaarheid van uw tot een minimum te beperken. Herstel Zoals altijd geldt ook hier: voorkomen is bepaalde prijs. De bank wenst daarin geen risico te lopen en bedrijf aan te tonen. Het is belangrijk dat van de discontinuïteit van de onderne- beter dan genezen. Communiceer in der- vraagt zekerheden. Denk hierbij aan het recht van hypotheek op Bijzonder beheer u dit tijdig toont, om te voorkomen dat u ming staat in die fase voor de bank niet gelijke situaties tijdig richting uw bank. een pand, verpanding van vorderingen, voorraden en inventaris Bij een situatie van dreigende discontinuïteit draagt de bank het in fase 2 belandt. Uiteraard kunnen wij meer centraal. De bank bekijkt hoe zij En: schakel direct externe hulp in. In een en mogelijk een privé-borgstelling. Wanneer u tijdig aan alle verplichtingen voldoet, lopen de belangen van de bank en u beheer van het account veelal over aan de afdeling bijzonder beheer. In bovenstaand overzicht zijn de verschillen opgenomen u in deze fase van dienst zijn en u helpen om uw plannen uit te werken. haar zekerheden kan uitwinnen en zo haar verlies kan beperken. volgend artikel gaan we in op de rol van de fiscus. 10 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

7 mr. Sven Verbruggen RB belastingadviseur De Eigen Woning Eigen woning en echtscheiding Als laatste artikel uit onze artikelenreeks De eigen woning staan we dit keer stil bij de fiscale aspecten van uw eigen woning bij echtscheiding. De regelingen rondom echtscheiding en eigen woning zijn complex en het is verstandig om u dan ook deskundig te laten bijstaan mocht u hiermee te maken krijgen. Onderstaand een overzicht van deze weerbarstige materie. U gaat uit elkaar, maar wat doet u dan met de woning? Als u beiden vertrekt en de woning wilt verkopen werkt de nog steeds niet rooskleurige situatie op de woningmarkt, niet echt mee. Hoe wordt bijvoorbeeld een restschuld behandeld? Maar ook als één van u in het huis blijft wonen, zijn hypotheek en de fiscus belangrijke aandachtspunten. Als slechts één van u eigenaar is, hoeft de woning niet te worden verdeeld. De eigenaar kan in het huis blijven wonen. Staat de woning op naam van u beiden? Dan zijn er grofweg twee mogelijkheden: uitkopen of verkopen. De ex-partner uitkopen uit de woning Gaat u uit elkaar, bent u samen eigenaar van de woning en wilt u de woning overnemen? Dan moet uw ex-partner worden uitgekocht. Uw ex kan wel vertrekken zonder te worden uitgekocht maar de scheidingsregeling maakt dat in fiscaal opzicht ingewikkeld. Koopt u uw ex-partner uit, dan moet u de eventuele over- of onderwaarde in het huis onderling verrekenen. Een overwaarde verrekenen kan op twee manieren: 1. U gebruikt eigen geld of andere bezittingen. 2. U verhoogt de hypotheek. Dan beoordeelt een geldverstrekker of uw inkomen toereikend is om de lopende hypotheek over te nemen én om de extra hypotheek voor de overwaarde te betalen. Let op: Sinds 2013 krijgt u te maken met strengere fiscale regels. U mag de rente over de extra lening, die noodzakelijk is voor uitkoop, alleen aftrekken als u deze lening volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) minimaal annuïtair aflost. Deze verplichting moet zijn opgenomen in de hypotheekakte. Ook moet u jaarlijks aan deze aflossingsverplichting voldoen. Zelfs als u het gedeelte van de al bestaande lening van uw ex-partner overneemt, bent u voor de extra financiering voortaan verplicht deze minstens annuïtair af te lossen om recht te behouden op renteaftrek. Voldoet een hypotheeklening niet aan de eisen of leeft u de aflossingsverplichting niet na, dan verliest u het recht op hypotheekrenteaftrek voor de gehele lening. De woning geheel verkopen aan derden Gaat u uit elkaar en kan of wil geen van u beiden in de woning blijven wonen? Dan kunt u besluiten de woning te verkopen. Is het huis eigendom van u beiden, dan moet u uiteraard allebei akkoord zijn met de verkoop van het huis. Bij verkoop wordt ook de hypotheek afgelost. Beide ex-partners zijn daarna vrij om een eigen hypotheek af te sluiten voor een volgende eigen woning. Door de bijleenregeling kan dan wel een beperking gelden voor de duur of hoogte van de schuld waarover renteaftrek mogelijk is. Overwaarde bij woningverkoop in verband met echtscheiding Overwaarde is het positieve verschil tussen de waarde van de woning op een zeker moment en de resterende hypotheekschuld op datzelfde moment. Bij verkoop komt die eventuele overwaarde vrij. Bent u samen eigenaar en gaat u uit elkaar? Dan moet de over- waarde onderling verdeeld worden, in overeenstemming met de eigendomsverhouding. De een krijgt bijvoorbeeld 60% van de overwaarde en de ander 40%, als het eigendom ook zo geregeld is. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan krijgt ieder de helft van de overwaarde. Houd er rekening mee dat u volgens de bijleenregeling (zie hierna) uw deel van de overwaarde mee moet nemen naar een volgende koopwoning als u binnen drie jaar een nieuwe woning koopt. Restschuld bij woningverkoop in verband met echtscheiding Als u uw eigen woning heeft verkocht en de verkoopprijs was lager dan uw eigenwoningschuld, dan heeft u een restschuld. De verrekening van de restschuld tussen u en uw partner doet u op dezelfde wijze als de verrekening van de overwaarde. Is de restschuld ontstaan na oktober 2012 en sluit u voor de financiering van de restschuld een lening af? Dan is de rente over deze lening voor de duur van 15 jaar aftrekbaar in box 1. Iedere eigenaar geeft zijn aftrekbare rente op in de aangifte als aftrekbare eigen woning rente. De restschuld mag of hoeft u dus niet in box 3 op te geven. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor restschulden die ontstaan tot en met 31 december Echtscheiding en bijleenregeling Bij een verkoop wegens echtscheiding krijgt u vaak te maken met de bijleenregeling: u moet de vrijkomende overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop gebruiken voor de aankoop van een andere woning. Koopt u na een echtscheiding binnen drie jaar een ander huis, dan moet u uw deel van de overwaarde uit de echtelijke woning inbrengen in uw nieuwe huis. Doet u dat niet? Dan krijgt u over dit bedrag geen hypotheekrenteaftrek. Uw deel van de overwaarde wordt naar eigendomsverhouding berekend. Was u beiden voor de helft eigenaar, dan bent u ieder fiscaal verantwoordelijk voor de helft van de overwaarde. Scheidingsregeling hypotheekrenteaftrek Boedelverdeling duurt na een scheiding vaak nog enige tijd. Maar zolang de een de ander niet heeft uitgekocht of de woning zelf niet is verkocht, zijn u en uw ex-partner beiden nog eigenaar van de woning. Is de woning voor u geen hoofdverblijf meer? Dan komt u voor de inkomstenbelasting eigenlijk niet langer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Speciaal voor dit probleem heeft de wetgever de scheidingsregeling in het leven geroepen: De Belastingdienst behandelt de woning gedurende ten hoogste twee jaar nadat u de woning heeft verlaten, fiscaal toch als eigen woning, zolang uw ex-partner de woning nog als hoofdverblijf heeft. U heeft deze twee jaar nog renteaftrek over uw deel van de eigenwoningschuld, de schuld die is aangegaan ter verwerving, verbetering of onderhoud van de woning. Over het deel van de woning waarvan u eigenaar bent, moet u het eigenwoningforfait aangeven. Als bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant of samenlevingscontract is afgesproken dat de achterblijver in de woning mag blijven wonen nadat de relatie is verbroken, dan moet diegene de helft van het eigenwoningforfait opgeven als ontvangen alimentatie vanwege het genot van de woning. U kunt het eigenwoningforfait dan weer aftrekken als betaalde alimentatie. Uw ex-partner wordt dan voor dat bedrag belast onder de noemer ontvangen alimentatie. Tijdens deze periode van twee jaar kunt u de financiële zaken aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo kan het huis op een later tijdstip worden verkocht. Of door uw achterblijvende ex-partner geheel worden overgenomen. Na deze twee jaar wordt de woning voor u belast in box 3 en realiseert u (fictief) de overwaarde op uw deel van de woning. Bij aankoop van een nieuwe woning moet u hiermee rekening houden in verband met de bijleenregeling. Al met al dus een spreekwoordelijk oerwoud aan regels. Daarom het advies: laat u goed bijstaan bij een echtscheiding zodat u niet te maken krijgt met vervelende fiscale verrassingen. 12 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

8 Massa is kassa Al eeuwen trekken ondernemers de wereld over om zaken te doen. Natuurlijk kun je leren van de geschiedenis. Maar minstens zo interessant is te weten hoe de huidige ondernemer over de grens opereert. Wat komt hij tegen? Hoe pakt hij dingen aan? Aan het woord is: Erwin Bruggink, managing director van redcoon Benelux. redcoon: van goed idee tot online gigant Door Fridy Latijnhouwers Ik zit vanaf mijn 18e in de consumenten elektronica. Ik studeerde chemie, zoals mijn vader ook had gedaan. Maar het had niet echt mijn interesse en ging liever werken, start Erwin. Ik ging aan de slag bij Horn Electro en verkocht onder meer wasmachines en tv s. Dat ging me goed af. trends binnen Europa én wereldwijd. Ik kijk daarbij naar nieuwe producten en naar andere dingen die een rol spelen in het leven van mensen, zoals nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding, inrichting van huizen en kleding. Mijn vader had me geleerd dat als je echt het verschil wilt maken- je de beste moet worden in je vak. Dat had ik in mijn oren snel inspeelt op de wens van de klant én de logistiek goed geregeld manier om massa is kassa te realiseren. Mits de techniek werkt, je geknoopt. Zo kwam ik in de top tien van beste verkopers van het is. Hij startte in Duitsland een nieuw bedrijf vanuit deze principes, dat zich richtte op het online verkopen van consumenten bedrijf. Toch voelde ik dat ik dit niet mijn hele leven wilde doen. Ik pakte een studie management op en kreeg op mijn electronica. Reiner vroeg mij of ik redcoon wilde opzetten 21e mijn eerste filiaal. Het leiding geven aan een team vond ik leuk en men waardeerde mijn inzet. Zo was ik op mijn 27e verkoopleider van 45 winkels. Vanaf dat moment gingen de ontwikkelingen in de retail razendsnel. Ik hoorde dat het Duitse Mediamarkt plannen had om in Nederland een winkel te openen. Ik maakte de overstap en bereidde samen met een team de opening voor van de eerste vestiging in Rotterdam. De omvang van de winkel was gigantisch: 250 medewerkers De Beer heeft alle specialismen voor crossborder verkoop in huis en denkt altijd met ons mee. Dat is voor mij samenwerken? in de Benelux. Die kans greep ik. Ik startte met vier medewerkers in een kantoor in Tilburg. Nu zijn we gevestigd in acht Europese landen, tellen we 5,5 miljoen klanten en beschikken we over enorme distributiecentra in Duistland en Nederland met verschillende producten. Sinds 2011 maken we deel uit van Mediamarkt- Saturn Group. Verdwijnen landsgrenzen Volgens de directeur blijven veranderingen zich en een winkelvloer van m². De aanpak was voortzetten. We zien dat voor consumenten landsgrenzen eigenlijk verdwijnen. Mensen oriënteren zich net helder: massa is kassa. De opdracht luidde: wordt lokaal marktleider en ontwikkel daarvoor een duidelijke marktstrategie zo makkelijk op sites van bedrijven in andere landen. De betaling die inspeelt op de behoeften van de klanten. Eigenlijk vielen de via internet en de bezorging is ook geen probleem meer. redcoon winkeliers die geen strategie hadden vrij snel af. In die zin was en heeft voor de presentatie van de producten op het web dan ook is de wereld hard. één centraal systeem en kunnen we de processen decentraal per land inregelen. Wel stemmen we de look and feel van de site Enorme groei af per land. De site voor Spanje is bijvoorbeeld drukker dan de Erwin vervolgt: Vanaf 2002 kwam voorzichtig de verkoop via Nederlandse. Daarnaast besteedt redcoon veel aandacht aan de internet op. Een paar jaar later benaderde mijn oude baas Reiner analyse van de bezoekersgegevens. Je moet weten wat de wens Heckel mij. Als voormalige holdingdirecteur van Mediamarkt van de klant is. Daarom bekijken we waar mensen naar op zoek voorzag hij de kracht van internet. Het was volgens hem de ideale zijn en spelen we hier op in. Wij volgen daarom nauwlettend de Samenwerking Samenwerking is ten slotte ook belangrijk om succesvol te zijn, benadrukt Erwin. Zo hebben wij de vrienden van redcoon. Als onze klanten kopen bij online retailers sparen ze daarmee voor een gratis tegoed bij ons. Wij delen onze online kennis en laten daar onze klanten van profiteren. Dat werkt voor beide partijen. Zo hoeven bedrijven immers niet voor veel geld online gegevens in te kopen bij de grote zoekmachines. Ook bij de keuze van de accountant, koos Erwin voor samenwerking. Bij de start van redcoon in Nederland, zocht ik een accountant. Eigenlijk leek dat niet meteen nodig. We hadden immers nog niet meer dan een website en een goed idee. De specialisten van de Beer Accountants & Belastingadviseurs geloofden echter in ons. Zo werden we klant en dat zijn we nu nog. Tot grote tevredenheid. Zij hebben alle specialismen voor crossborder verkoop in huis en denken altijd met ons mee. Dat is voor mij samenwerken. 14 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

9 mr. Marcel Scherrenburg RB belastingadviseur / btw-specialist BTW-voorbelasting op business seats voetbalstadion niet aftrekbaar Als in een onderneming kosten worden gemaakt met een mogelijk privé-karakter, is de Belastingdienst altijd erg kritisch. Dit keer een voorbeeld dat gaat over business seats bij een voetbalclub; krijgt u daar bijvoorbeeld de BTW op terug? Onlangs waren de kosten van deze business seats in discussie voor de belastingrechter. Hoe lag de situatie? de btw wel volledig aftrekbaar en kunt u toch wat meer van het voetbal genieten! Een ondernemer huurt zitplaatsen in een business room van een voetbalstadion. Gebruikers daarvan kunnen een wedstrijd bijwonen van de voetbalclub, krijgen gratis consumpties en kunnen gebruik maken van de business club. De Rechtbank was ervan overtuigd dat de kosten op zakelijke gronden, namelijk om het netwerk van klanten te onderhouden, waren gemaakt. Dat betekent echter niet dat het zogeheten BUA niet van toepassing is op deze kosten. Dit besluit houdt in dat btw op kosten met een privé-karakter niet terug te krijgen is. De Rechtbank was van oordeel dat er sprake is van het geven van relatiegeschenken als bedoeld in dit BUA. Aangezien de kosten per persoon meer dan 227 exclusief btw bedragen, was de btw niet aftrekbaar. Dit is de grens die het BUA stelt. Speciaal voor onze klanten hebben wij een rekenmodel ontwikkeld dat u kunt gebruiken om de complexe BUA-regeling juist toe te passen. Die geldt niet alleen voor deze business seats maar voor alle kosten waar een privé-element kan zitten. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze btw-specialist Marcel Scherrenburg. Het is daarom belangrijk om te registeren welke relaties de voetbalwedstrijden bijwonen en of de grens van 227 ex btw per relatie per jaar wordt overschreden. Indien de BUA-kosten per relatie minder dan 227 ex btw per jaar bedragen, dan is 16 Beerbericht juni 2015 Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs en De Beer Audit en bevat nieuws en tips voor onze relaties. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat auteurs, redactie en uitgever geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Kantoor Tilburg Ringbaan West PD Tilburg T +31 (0) F +31 (0) Kantoor Oisterwijk Moergestelseweg JW Oisterwijk T +31 (0) F +31 (0) twitter.com/debeeronline

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis

Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03. vier kant boi. In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Relatiemagazine Bol Adviseurs mei 2012 editie 03 vier kant boi In de functionele toepassing krijgen producten betekenis Bol viert 60-jarig bestaan Deze editie van Vierkant Bol valt in uw brievenbus, op

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders

Woongenot. Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur. Leven & Geld. de pannen. energie van. Droomhuis kopen is voor iedereen anders Leven & Geld Woongenot Droomhuis kopen is voor iedereen anders Kinderen helpen met hun koophuis veilig onder de pannen Krijgt u al energie van de zon? Woontrends 2014-2015 Breng zon en natuur in uw interieur

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

VOFP JUBILEUMBOEK 10 JAAR. jubileumboek

VOFP JUBILEUMBOEK 10 JAAR. jubileumboek VOFP 10 JAAR jubileumboek JUBILEUMBOEK 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 Tien jaar VOFP en hoe het zo gekomen is 5 Heel veel appeltjes voor de dorst Annemarie van Amelrooij Utrecht 6 Weten waar je financieel aan

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie