Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6 De werkkostenregeling in de praktijk 7 Box 3 onder vuur 8 Ik wil investeren, maar hoe kom ik aan kapitaal? Kun je nog boffen? 9 Let op met aftrek rente bij een eigenwoninglening aan uw kind Bof dan mee! 10 De rol van de bank bij een (dreigend) faillisement 12 Eigen woning en echtscheiding Om bovenstaande kop te kunnen begrijpen, moet u weten dat bof de afkorting is van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Dat is een tegemoetkoming in de schenk- en erfbelasting alsmede in de inkomstenbelasting die tot een grote besparing kan leiden. Primair is het een instrument voor een fiscaalvriendelijke overdracht van uw onderneming aan één of meer kinderen die het bedrijf voortzetten. De bof wordt steeds meer én ook steeds breder toegepast. Met name in het kader van vermogensoverdracht aan de volgende generatie, terwijl van een echte bedrijfsopvolging nog geen sprake is. Een mooie faciliteit dus, maar er is wel veel kritiek op en een inperking of zelfs afschaffing is niet uitgesloten. Daarom ons advies: kun je nog boffen? Bof dan mee! Zware belastingclaim De grootste voordelen zijn met de bof te behalen voor ondernemers met een BV. Eigenaren van eenmanszaken, maatschappen en vof s kunnen de bof ook toepassen. Op die regeling gaan we in het volgende Beerbericht in. lees verder op pagina 2 16 BTW-voorbelasting op business seats voetbal- stadion niet aftrekbaar 14 Van goed idee tot online gigant Interview met Erwin Bruggink, managing director bij redcoon Benelux. Beerbericht juni

2 Bakkerij Spapens in Gilze bestaat 25 jaar vervolg van pagina 1 mr. Wil Vennix RB vennoot / belastingadviseur door Fridy Latijnhouwers Bakkerij Spapens, met vestigingen in Goirle en Gilze, viert dit jaar een bijzonder feest. Inderdaad, vertelt Jolanda Spapens. Dit jaar zijn mijn man Ad en ik 30 jaar eigenaar van de bakkerij, die in 1928 is gestart door de opa van Ad. En onze vestiging in Gilze bestaat ook nog 25 jaar. Dat zijn bijzondere mijlpalen. Het bakkersechtpaar volgt de ontwikkelingen op de voet en onderzoekt regelmatig hoe ze kunnen blijven inspelen op het koopgedrag van klanten. Zeven jaar geleden hebben wij de winkel in Gilze grondig verbouwd en anderhalf jaar geleden ook de winkel in Goirle. De laatste jaren zie je duidelijk een verschuiving in het assortiment. Vlaaien en taarten maken steeds meer plaats voor spelten desembroden. Dat vraagt om een andere presentatie. We kozen voor een platte presentatie van de producten in de winkels. Mensen staan zo letterlijk met hun neus bovenop het brood en gebak. Ook bieden we eigen producten voorverpakt én op een leuke manier aan, zodat klanten dit makkelijker meenemen. Bovendien sta je zelf dichterbij de klant. Dit werkt prettig in de omgang met de mensen. Inmiddels werkt ook de nieuwe generatie mee in de bakkerij. Onze jongste dochter staat in de winkel in Goirle. En tot onze verrassing komt ook onze schoonzoon, de partner van onze oudste dochter, vanaf 1 juli ook in de bakkerij werken. Het is heel fijn dat ze bij ons in het bedrijf werken. Dat stimuleert ons ook om vooruit te blijven denken en te blijven investeren in de zaak. Binnenkort gaan we met De Beer in gesprek om te bezien hoe we de toekomstplannen samen met de nieuwe generatie het beste vorm kunnen geven. De samenwerking met De Beer is al ruim 25 jaar erg goed. De oude mijnheer De Beer begeleidde ons al bij de aankoop van de bakkerij in Gilze. De persoonlijke betrokkenheid en het prettige persoonlijke contact voelt erg vertrouwd. Nu dus eerst de BV. Op de waarde van uw BV (veelal de holding, die op haar beurt de aandelen van een of meer werkmaatschappijen bezit) rust een zware belastingclaim. Allereerst een inkomstenbelastingclaim: box 2 ofwel aanmerkelijk belang. Het tarief bedraagt 25% (vorig jaar was dat eenmalig 22%). De belasting wordt geheven kort samengevat bij uitkering van dividend of bij verkoop, schenking of vererving van de aandelen. Bij verkoop wordt 25% geheven over de verkoopprijs minus de verkrijgingsprijs (vaak het gestorte kapitaal). Bij schenking of vererving is er geen verkoopprijs en gaan we uit van de waarde in het economische verkeer van de aandelen. Daar bovenop wordt bij schenking of vererving van de aandelen schenk- respectievelijk erfbelasting geheven. In de relatie ouders-kinderen bedraagt het tarief boven de vrijstelling allereerst 10% tot en dan 20% daarboven. Gecombineerd leidt een schenking of vererving van de aandelen dus tot een fiscale claim van maar liefst 40% (100 -/- 25 inkomstenbelasting = 75 -/- 15 schenk- of erfbelasting = 60). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Voor zover sprake is van schenking of vererving van ondernemingsvermogen bestaat zowel in de inkomstenbelasting als de erf- en schenkbelasting een zeer royale tegemoetkoming. De inkomstenbelastingclaim kan onder voorwaarden worden doorgeschoven (langdurig uitstel), de heffing van schenk- of erfbelasting kan onder voorwaarden worden teruggebracht tot 3,4% of zelfs nihil (definitief afstel). In bijgaande kadertekst zijn de faciliteiten nader omschreven. Zoals u ziet, zijn de voorwaarden voor de schenk- en erfbelasting niet hetzelfde als die voor de inkomstenbelasting. Deze verschillen zijn te verklaren door het feit dat in de schenken erfbelasting sprake is van afstel van heffing, bij de inkomstenbelasting box 2 van langdurig uitstel (claim blijft intact en wordt doorgeschoven). Voorwaarden bof Faciliteit inkomstenbelasting box 2: De inkomstenbelasting die normaal gesproken verschuldigd is bij een schenking of vererving hoeft niet te worden betaald, wel wordt de claim doorgeschoven naar de verkrijger. Voorwaarden inkomstenbelasting box 2: Op het moment van de schenking of vererving moet sprake zijn van ondernemingsvermogen. De verkrijger dient 3 jaar of langer in dienst te zijn bij de onderneming op het moment van overdracht. Aan de aard of omvang van het dienstverband worden geen bijzondere voorwaarden gesteld. Faciliteiten erf- en schenkbelasting: Ondernemingsvermogen is tot volledig vrijgesteld; Ondernemingsvermogen is vanaf voor 83% vrijgesteld g dit leidt tot een effectieve heffing van 20% * 17% = 3,4% (in plaats van 20%). Op verzoek wordt rentedragend uitstel verleend over het resterende bedrag aan verschuldigde schenk- of erfbelasting. Voorwaarden erf- en schenkbelasting: Er dient sprake te zijn van ondernemingsvermogen. Dat geldt bijvoorbeeld voor onroerend goed indien het in eigen gebruik is bij een actieve onderneming waarin de schenker of erflater ook een aanmerkelijk belang heeft. Op beleggingen of structureel overtollige liquiditeiten is de faciliteit niet van toepassing. De aandelen moeten in geval van schenking reeds 5 jaar in bezit zijn van de schenker, in geval van vererving 1 jaar. De aandelen moeten na de schenking nog 5 jaar worden gehouden door de verkrijger en de onderneming moet 5 jaar worden voortgezet. De bof kan leiden tot een belastingbesparing van 40% over de waarde van uw BV. Er moet dus sprake zijn van ondernemingsvermogen. Vaak bestaat hier geen discussie over, maar soms is het moeilijk de grens scherp te trekken tussen ondernemen en beleggen. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkeling in vastgoed of de exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw. De belastingrechter moet hier duidelijkheid bieden, de eerste uitspraken zijn er al en tal van procedures zijn nog aanhangig. De bof kan ook op een deel van het vermogen van een BV van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wel op het bedrijfspand dat aan de werkmaatschappij wordt verhuurd en verstrekte leningen, maar niet op structureel overtollige liquiditeiten en beleggingen. De mogelijkheid bestaat om de holding zonder fiscale afrekening te splitsen. In de ene BV komt dan het ondernemingsvermogen (en die wordt geheel of gedeeltelijk geschonken onder toepassing van de bof) en in de andere BV het overige vermogen (deze wordt niet geschonken). Juridische aspecten De bof is uiteraard allereerst een fiscale regeling. Toch moet u de juridische aspecten niet onderschatten. Ongeacht of het een schenking of vererving betreft, het is zaak om ook de juridische kant goed te regelen. We kunnen een breed instrumentarium inzetten, denk aan certificering (stichting administratiekantoor), herroepelijk schenken, bewind, etc. Doel hiervan is onder meer om de zeggenschap naar de wensen van de schenker te regelen of om de verhouding tussen de kinderen vast te leggen. Op juridisch vlak is erg veel mogelijk en kan alles naar uw specifieke wensen worden ingericht. Gaat de bof verdwijnen? De bof is zeer omstreden, met name onder fiscale wetenschappers en in sommige politieke kringen. De kritiek is dat de bof de schenking of vererving van ondernemingsvermogen te veel bevoordeelt ten opzichte van particulier vermogen. Rechtbank Breda deed hier in 2012 een geruchtmakende uitspraak over. Dit veroorzaakte veel onrust. De Hoge Raad besliste najaar 2013 echter dat de wetgever binnen zijn ruime bewegingsmarge is gebleven. Vervolgens zijn procedures gestart bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maar de eerste afwijzende beslissingen zijn ook daar al gevallen. Het lijkt er dan ook op dat de bof niet zal sneuvelen als gevolg van een rechterlijke uitspraak. Desondanks is de toekomst van de regeling uiterst onzeker. Begin vorig jaar kondigde de net aangetreden staatssecretaris Wiebes al aan de bof aan te pakken. Dat plan heeft hij na felle kritiek binnen enkele dagen weer ingetrokken. Toch is het wel een signaal. De regeling zal waarschijnlijk niet zo maar volledig worden afgeschaft, maar inperking van de voordelen is wel goed denkbaar. Alle reden dus om nu het nog kan voor uw eigen situatie na te denken over toepassing van de bof. Niet alleen als u al toe bent aan de overdracht van uw onderneming, maar ook als dit op termijn aan de orde is. Denkbaar is ook om nu te schenken aan uw kinderen (deze moeten dan wel al drie jaar op de loonlijst staan) en na de wachtperiode van vijf jaar een volgende stap te zetten. Wacht niet tot het te laat is! 2 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

3 mr. Sven Verbruggen RB belastingadviseur Stijn van den Broek adviseur personeel & organisatie Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact Ondanks dat de stimuleringsmaatregelen voor elektrische en hybride auto s sterk versoberd zijn, is het nog Wij merken aan de reacties uit steeds aantrekkelijk om dit jaar een elektrische of hybride auto van de zaak te gaan rijden. Een overzicht: ons netwerk dat nog niet iedereen goed bekend is met de wijzigingen die zijn doorgevoerd met 1 De lage fiscale bijtelling: Een reguliere auto van de zaak leidt tot 25% bijtelling, een elektrische auto tot 4% en de meeste hybride s tot 7%. Volgend jaar wordt dat 15% voor de hybride, voor de volledig elektrische auto blijft het 4%. Dit jaar een auto op kenteken krijgen, betekent nog 5 jaar de huidige bijtelling. Voor een hybride auto van scheelt dit over 5 jaren maar liefst netto! Milieu investeringsaftrek (MIA) In het verleden kreeg u niet alleen de MIA 2 maar ook nog de zogeheten kleinschaligheids-investeringsaftrek en extra afschrijvingsmogelijkheden. Daar is op bezuinigd, maar nog steeds kunt u voor bijvoorbeeld een volledig elektrische auto van , netto extra voordeel behalen met de MIA. Voor laadpalen krijgt u sowieso nog ongewijzigd alle fiscale faciliteiten. 3 Minder motorrijtuigenbelasting Dit jaar zijn elektrische auto s en hybride s nog vrij van MRB. Volgend jaar geldt 50% van het reguliere MRB tarief met een extra gewichtscorrectie voor de zware batterijen. 4 Overige subsidies Naast de fiscale stimulansen, gelden soms ook nog overheids- en gemeentelijke subsidies. Direct netto geld bij aanschaf dus. Een aantal gemeentes kent dergelijke regelingen met diverse voorwaarden, sommige met maximumbudgetten, andere alleen voor elektrische bestelbussen of taxi s. Ook voor laadpalen gelden vaak gemeentelijke subsidies, zo wordt voor een dubbele laadpaal in de gemeente Tilburg direct subsidie bij de aanleg gegeven. 5 Het milieu Helaas krijgt dit argument weinig aandacht: als u de moeite neemt om elektrisch te rijden, spaart u ook nog eens het milieu! Laat u in verband met de diverse complexe regelingen en strikte termijnen, goed adviseren als u een elektrische of hybride auto aanschaft. Uw vaste adviseur bij De Beer kan u daarbij behulpzaam zijn. ingang van 1 januari 2015 en 1 juli Aangezien de nieuwe wetgeving een grote impact heeft, besteden wij opnieuw aandacht aan deze wet. Wijzigingen vanaf 1 januari 2015 Geen proeftijd in tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot zes maanden. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag de werkgever alleen bij zeer bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. De werkgever moet uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of hij het contract wel of niet verlengt, dit betreft de aanzegtermijn. Wijzigingen vanaf 1 juli 2015 Momenteel mag een werkgever drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een totale looptijd van drie jaar aanbieden. Na 1 juli is de totale looptijd nog maar maximaal twee jaar. Dit kon u voorheen doorbreken door een uitdienstperiode van drie maanden, deze periode wordt verlengd naar zes maanden. Ontslag loopt altijd via de voorgeschreven ontslagroute; bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV, persoonlijke redenen via de kantonrechter. De werknemer heeft na instemming met het ontslag, via een vaststellingsovereenkomst, recht op 14 dagen formele bedenktijd. Vanaf 1 juli loopt ontslag altijd via een voorgeschreven ontslagroute De ontslagvergoeding wordt de transitievergoeding, waarop de werknemer recht heeft als die minimaal twee jaar in dienst is. Vragen? Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere P&O-zaken, neemt u dan gerust contact op met onze P&Oadviseur, Stijn van den Broek debeer.nl / ). 4 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

4 mr. Sven Verbruggen RB belastingadviseur mr. Wil Vennix RB vennoot / belastingadviseur De werkkostenregeling in de praktijk De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw werknemers. Inmiddels is er meer praktijkervaring opgedaan waar we graag bij stil staan. Eerst even het geheugen opfrissen; wat is de WKR ook al weer? Loon Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Het kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura. Als geen sprake is van loon, zijn de regels van de werkkostenregeling niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zogeheten intermediaire kosten. De werknemer verricht een betaling voor zijn werkgever en krijgt het voorgeschoten bedrag zakelijk of privé gebruikt. Blijft u dus binnen die 1,2%, dan zit u terug. Die terugbetaling is geen loon. altijd goed. Houd ook goed in de gaten of u de vrije ruimte overschrijdt! Over Gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen; goed boekhouden! het bedrag boven deze vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de U kunt bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden, verstrekken vorm van een eindheffing van 80%. U kunt de eindheffing eens of ter beschikking stellen door gebruik te maken van gerichte per jaar aangeven en betalen. Dat doet u uiterlijk in uw aangifte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Bepaalde voorzieningen over het 1e tijdvak van het volgende kalenderjaar maar het mag zijn op nihil gewaardeerd. Die souperen uw vrije ruimte dus níet ook al eerder. op. Zie voor de lijst van deze gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen onze eerdere Beerbericht Special uit Tot zover de theorie, nu over naar enkele praktijkvragen: Vrije ruimte Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw Vergoeding thuiswerken totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U hoeft niet een internet aansluiting nodig heeft kan deze onbelast vergoed Als u het nodig vindt dat de medewerker voor het thuiswerken meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking worden. Deze vergoeding is gericht vrijgesteld. Vrijdagmiddagborrel De vrijdagmiddagborrel op kantoor is onbelast, want voor consumpties op de werkplek geldt een nihilwaardering. Houdt u de borrel echter op een externe locatie dan is het ineens loon voor de werknemers. U kunt deze ook als werkkosten in de WKR vrije ruimte laten vallen, waarmee u dus rekening moet houden met een eventuele eindheffing. Studiedagen Studiedagen zijn gericht vrijgesteld. Daar horen ook de lunch en reiskosten bij, dus die kunt u onbelast verstrekken. Sluit u de studiedag echter af met een borrel of feest, dan ziet de Belastingdienst dat als loon voor de werknemers. U kunt deze ook als werkkosten in de WKR vrije ruimte laten vallen, waarmee u dus rekening moet houden met een eventuele eindheffing. Parkeren U kunt parkeerkosten met een auto van de zaak onbelast vergoeden. Maar medewerkers die met een eigen auto rijden, mogen maximaal 0,19 per kilometer onbelast vergoed krijgen. Alles daarboven telt als loon en wordt dus belast. U kunt deze dan ook als werkkosten in de WKR vrije ruimte laten vallen, waarmee u dus rekening moet houden met een eventuele eindheffing. Samenvattend kunnen we stellen dat u dus goed de vinger aan de pols moet houden bij alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers. Blijft u (rekening houdend met alle nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen) binnen de 1,2% grens, heeft u immers geen probleem. Komt u daarboven, krijgt u met 80% heffing te maken. Zorg dan ook dat u samen met uw contactpersoon bij De Beer, een goed inzicht heeft in uw (personeels-) vergoedingen en verstrekkingen. Box 3 onder vuur In 2001 is de belastingheffing over vermogen en vermogensinkomsten radicaal gewijzigd. Tot dat jaar werd ontvangen huur, rente en dividend (na aftrek van daarop drukkende kosten) belast. Vermogenswinsten waren vrij. Naast de inkomstenbelasting kenden we nog een afzonderlijke vermogensbelasting. De Wet Inkomstenbelasting 2001 gooide dit systeem helemaal om en sindsdien kennen we box 3. U wordt geacht over uw vermogen (bezittingen minus schulden; eigen woning en ondernemingsvermogen tellen niet mee) 4% rendement te maken en daarover betaalt u 30% belasting. Concreet komt dit neer op een heffing van 1,2% per jaar over uw netto privévermogen, voor zover dit de vrijstelling overstijgt. Aanvankelijk werd deze belastingdruk als relatief licht ervaren en was box 3 populair: de pretbox. De laatste jaren worden we echter geconfronteerd met steeds lagere rendementen op vermogen. Voor spaargeld is dit het duidelijkst, de rente op een gewone spaarrekening is momenteel zelfs lager dan de jaarlijkse box 3-belasting. De rendementen op effecten en beleggingsvastgoed zijn soms beter, maar soms juist ook veel slechter (denk aan leegstand). Om die reden duidt men box 3 heden ten dage wel spottend aan als koelbox. De onredelijkheid van box 3 is ook voorgelegd aan de belastingrechter en in april deed de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, in enkele zaken uitspraak. Daarin is een regeling die specifiek ziet op de box 3-heffing van verhuurde woningen, onder omstandigheden onverbindend verklaard. Sommigen zien hierin aanleiding om box 3 als geheel ter discussie te stellen. Hierover lopen ook al proefprocedures, waarvan de kans op succes volgens veel fiscalisten ook volgens ons klein is. De Hoge Raad heeft in de recente uitspraken immers niet gezegd dat box 3 als zodanig niet door de beugel kan. In andere kwesties (met name de bedrijfsopvolgingsfaciliteit) heeft de Hoge Raad zich bovendien tamelijk terughoudend opgesteld en de wetgever veel ruimte gelaten. Zeker nu bewindslieden hebben aangekondigd met voorstellen te komen tot aanpassing van box 3, gaat onze hoogste belastingrechter de politiek naar verwachting niet voor de voeten lopen. Mocht u niettemin uw rechten veilig willen stellen, dan kunnen wij uiteraard voor u veiligheidshalve bezwaar maken tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting waarin box 3-heffing is opgenomen. Neemt u daarvoor contact met ons op. 6 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

5 drs. Niek van Kuijk RA registeraccountant drs. Colette Kooijmans-Baert belastingadviseur / estate planner Ik wil investeren, maar hoe kom ik aan kapitaal? Let op met aftrek rente bij een eigenwoninglening aan uw kind Wie wil ondernemen, zal eerst geld uit moeten nancieringen. Zij trekken dit aan vanuit het publiek. Er is geen Kinderen die geld lenen om Een kind had bij zijn ouders geld geleend Verrekenen van rente leidt wél tot aftrek- geven en daarna pas de baten ontvangen. U kunt een mooi businessplan gemaakt hebben. Zonder geld blijft het echter bij dit plan. Dit geldt ook voor bestaande bedrijven die willen groeien. Het is nu direct contact tussen investeerder en ondernemer. Hoe overtuigt u nu de potentiele geldverstrekkers dat zij u geld moeten verstrekken? In het geval van familie en/of vrienden is de privérelatie het een huis te kopen kunnen de betaalde rente aftrekken in de inkomstenbelasting als zij voldoen aan de wettelijke voor- om een eigen woning te kopen. Het kind ontving al jarenlang aan het eind van het jaar een schenking van zijn ouders. Vanaf het moment dat de ouders de lening verstrekten, verrekenden zij het geld van baarheid Naar de mening van de Hoge Raad was echter geen sprake van een kwijtschelding. De ouders hielden een zorgvuldige administratie bij waaruit de verschul- eenmaal zo dat dan de behoefte aan (werk)kapitaal toeneemt. sterkste argument. Maar daar ligt ook meteen het grootste nadeel, als later blijkt dat uw onderneming het geleende niet meer terug kan betalen. waarden. de schenking met de rente die het kind digde rente en de verrekening van de jaarlijkse schenking bleek. Hierdoor was sprake van een verrekening Dit geldt voor rente op leningen met de verschuldigde rente in Stel: u bent zover dat u Om succes te hebben bij verstrekt door een bank, maar plaats van een kwijtschel- kunt onderbouwen hoeveel andere vernoemde partijen ook voor rente op leningen die ding van de verschuldigde geld u nodig heeft én bin- moet u in het bezit zijn ouders (vanuit privé of van- rente. En verrekenen van nen welke termijn u kunt van: uit hun BV) verstrekken rente leidt wel tot aftrek. aflossen. Dan is de vol- Een goed onderbouwd aan hun kinderen voor Eigenlijk zei de Hoge gende vraag waar komen ondernemingsplan. Daar- de financiering van hun Raad: de rente wordt de centen vandaan?. In uit blijkt welk bedrijfskre- woning. Als de ouder hier toch gewoon de huidige tijd zijn er veel diet nodig is. wil dat het kind de betaald door het kind. meer mogelijkheden dan Een verhaal, idee en een rente niet hoeft te beta- voorheen. Toen was een visie die goed is verpakt. len, is het belangrijk Advies bank de meest voor de Ondernemersvaardighe- om dit goed te regelen: Het onderscheid hand liggende partij. den of een uiteenzetting tussen een kwijtschel- Wij zien in de praktijk waaruit overtuigend blijkt Kwijtschelden van rente ding (géén renteaftrek) dat ondernemers gebruik dat u deze ontwikkelt. leidt níet tot aftrekbaarheid en verrekening (wél maken van: Een hoge rating. Indien ouders een schen- renteaftrek) is zeer feite- Familie en/of vrienden Die laatste lichten we king aan hun kinderen lijk en complex. Bij een Particuliere investeer- even toe. Door de toege- willen doen door hun de kwijtschelding heeft het ders nomen digitalisering van hypotheekrente feitelijk kind niet betaald en kan dus Crowdfunding de samenleving zijn de niet te laten betalen, is het geen rente aftrekken. Bij ver- Particuliere investerings- bureaus, die zich bezig belangrijk dat ze de rente niet rekenen is er wel betaald en kan fondsen houden met de beoordeling eenvoudigweg kwijtschelden. De de rente wel afgetrokken worden; dit Door de overheid inge- van kredietwaardigheid hypotheekrente is bij een kwijtschelding moest betalen. Het kind trok de rente af goed regelen is echter erg moeilijk. stelde investeringsfondsen en financiële gedragingen van personen en bedrijven, steeds namelijk niet aftrekbaar omdat de rente in zijn aangifte inkomstenbelasting. De beter geïnformeerd. De gegevens die zij van u hebben, vatten dan niet daadwerkelijk wordt betaald. Belastingdienst weigerde deze renteaf- Een zogenaamd kasrondje (daadwer- Crowdfunding zij samen in een rating. Heeft u een hoge rating? Dan geeft dat trek omdat zij van mening was dat de kelijke schenking aan het kind gevolgd De letterlijke definitie van crowdfunding is: funding (investe- voor kredietverstrekkers eerder vertrouwen dat u de aangegane Onlangs heeft de Hoge Raad in een arrest ouders van het kind de rente hadden door een betaling van rente door het ring) door de crowd (massa). Er is dus sprake van direct contact schulden terug kunt betalen. echter bepaald dat als de rente niet daad- kwijtgescholden. En het kwijtschelden kind) heeft daarom altijd de voorkeur. tussen de investeerder en ondernemer. U brengt uw aanvraag werkelijk wordt betaald (in wezen dus van rente levert geen aftrek op want er De renteaftrek is daarmee gegarandeerd via speciale websites onder de aandacht van het publiek. Particuliere investeringsfondsen lenen geld uit voor bedrijfsfi- Is uw interesse gewerkt? Uw klantmanager is graag bereid met u van gedachten te wisselen. kwijtgescholden) er toch sprake kan zijn van aftrekbaarheid. wordt feitelijk niet betaald, zo stelde de Belastngdienst. omdat het kind kan aantonen dat hij de rente echt heeft betaald. 8 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

6 Twan Maton AA vennoot / accountant De rol van de bank bij een (dreigend) faillissement Normaal beheer De belangen van u en de bank lopen gelijk Contactmomenten met de bank zijn beperkt De accountmanager is het vaste aanspreekpunt Incidenteel aanleveren pandlijsten Geen spanning in de relatie met de bank Bijzonder beheer De belangen van u en de bank lopen niet meer gelijk Veel en vaker contact vanuit de bank Samenstelling van het team bij de bank verandert. Uw dossier wordt overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer Pandlijsten dient u vaker te verstrekken Relatie met de bank staat onder spanning Vertrouwen van de bank is weg Uit de praktijk blijkt dat bij bijzonder beheer de ondernemer feitelijk een onzichtbaar stempeltje krijgt met daarop het woord risicofactor. De relatie met de bank versobert en ondernemers ervaren dat als bijzonder onprettig. Een veel gehoorde kreet is dan ook: Ik krijg een paraplu als de zon schijnt, maar de bank wil deze terug als het gaat regenen. Feit is wel dat de bank op basis van de aangeleverde plannen geen vertrouwen tussen normaal en bijzonder beheer. Bij dreigende discontinuïteit zijn pro- meer heeft in de bedrijfsvoering van uw In navolging van het artikel Gaat uw bedrijf ooit als klant gelijk. Wanneer echter de continuïteit van uw onder- Wordt uw dossier overgedragen naar bijzonder beheer dan zijn er 2 fases te blemen in het relatiebeheer alleen te voorkomen als u in een zo vroeg mogelijk onderneming. Uiteindelijk leidt dit tot een opzegging van het krediet en het bin- failliet? gaan we in dit artikel in op de rol van de bank op het moment dat uw onderneming in zwaar weer verkeert. neming onder druk komt te staan, ontstaat er een situatie van dreigende discontinuïteit en verandert mogelijk de relatie tussen u en de bank. Een situatie van dreigende discontinuïteit is onder andere herkenbaar aan verslechterde resultaten, oplopende onderscheiden. In fase 1 staat het herstel van de onderneming centraal. In deze fase wil de bank zo veel mogelijk betrokken worden bij stadium met het overlevingsplan komt. Uiteraard dient het plan realistisch en uitvoerbaar te zijn en niet te zijn gebaseerd op Whisful thinking. nenhalen van de zekerheden en hypotheekrechten vanuit de opbrengst van de verkoop van diverse zaken. De rekening gaat op slot en de debiteurenontvang- schulden en het uitstellen van aflossingen en rentebetalingen. het reilen en zeilen van uw onderneming. sten zijn voor de bank. De bank als onderneming In een dergelijke situatie verandert de houding van de bank als De ondernemer dient met aanvullende Komt u uiteindelijk toch in fase 2, dan is Vanuit het oogpunt van de bank is het verstrekken van leningen crediteur. Dit wordt zichtbaar in het beheer van het verstrekte informatie - zoals tussentijdse cijfers en de inzet van de bank om de eigen schade Tot slot en kredieten in feite het verkopen van een product tegen een krediet. prognoses- de levensvatbaarheid van uw tot een minimum te beperken. Herstel Zoals altijd geldt ook hier: voorkomen is bepaalde prijs. De bank wenst daarin geen risico te lopen en bedrijf aan te tonen. Het is belangrijk dat van de discontinuïteit van de onderne- beter dan genezen. Communiceer in der- vraagt zekerheden. Denk hierbij aan het recht van hypotheek op Bijzonder beheer u dit tijdig toont, om te voorkomen dat u ming staat in die fase voor de bank niet gelijke situaties tijdig richting uw bank. een pand, verpanding van vorderingen, voorraden en inventaris Bij een situatie van dreigende discontinuïteit draagt de bank het in fase 2 belandt. Uiteraard kunnen wij meer centraal. De bank bekijkt hoe zij En: schakel direct externe hulp in. In een en mogelijk een privé-borgstelling. Wanneer u tijdig aan alle verplichtingen voldoet, lopen de belangen van de bank en u beheer van het account veelal over aan de afdeling bijzonder beheer. In bovenstaand overzicht zijn de verschillen opgenomen u in deze fase van dienst zijn en u helpen om uw plannen uit te werken. haar zekerheden kan uitwinnen en zo haar verlies kan beperken. volgend artikel gaan we in op de rol van de fiscus. 10 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

7 mr. Sven Verbruggen RB belastingadviseur De Eigen Woning Eigen woning en echtscheiding Als laatste artikel uit onze artikelenreeks De eigen woning staan we dit keer stil bij de fiscale aspecten van uw eigen woning bij echtscheiding. De regelingen rondom echtscheiding en eigen woning zijn complex en het is verstandig om u dan ook deskundig te laten bijstaan mocht u hiermee te maken krijgen. Onderstaand een overzicht van deze weerbarstige materie. U gaat uit elkaar, maar wat doet u dan met de woning? Als u beiden vertrekt en de woning wilt verkopen werkt de nog steeds niet rooskleurige situatie op de woningmarkt, niet echt mee. Hoe wordt bijvoorbeeld een restschuld behandeld? Maar ook als één van u in het huis blijft wonen, zijn hypotheek en de fiscus belangrijke aandachtspunten. Als slechts één van u eigenaar is, hoeft de woning niet te worden verdeeld. De eigenaar kan in het huis blijven wonen. Staat de woning op naam van u beiden? Dan zijn er grofweg twee mogelijkheden: uitkopen of verkopen. De ex-partner uitkopen uit de woning Gaat u uit elkaar, bent u samen eigenaar van de woning en wilt u de woning overnemen? Dan moet uw ex-partner worden uitgekocht. Uw ex kan wel vertrekken zonder te worden uitgekocht maar de scheidingsregeling maakt dat in fiscaal opzicht ingewikkeld. Koopt u uw ex-partner uit, dan moet u de eventuele over- of onderwaarde in het huis onderling verrekenen. Een overwaarde verrekenen kan op twee manieren: 1. U gebruikt eigen geld of andere bezittingen. 2. U verhoogt de hypotheek. Dan beoordeelt een geldverstrekker of uw inkomen toereikend is om de lopende hypotheek over te nemen én om de extra hypotheek voor de overwaarde te betalen. Let op: Sinds 2013 krijgt u te maken met strengere fiscale regels. U mag de rente over de extra lening, die noodzakelijk is voor uitkoop, alleen aftrekken als u deze lening volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) minimaal annuïtair aflost. Deze verplichting moet zijn opgenomen in de hypotheekakte. Ook moet u jaarlijks aan deze aflossingsverplichting voldoen. Zelfs als u het gedeelte van de al bestaande lening van uw ex-partner overneemt, bent u voor de extra financiering voortaan verplicht deze minstens annuïtair af te lossen om recht te behouden op renteaftrek. Voldoet een hypotheeklening niet aan de eisen of leeft u de aflossingsverplichting niet na, dan verliest u het recht op hypotheekrenteaftrek voor de gehele lening. De woning geheel verkopen aan derden Gaat u uit elkaar en kan of wil geen van u beiden in de woning blijven wonen? Dan kunt u besluiten de woning te verkopen. Is het huis eigendom van u beiden, dan moet u uiteraard allebei akkoord zijn met de verkoop van het huis. Bij verkoop wordt ook de hypotheek afgelost. Beide ex-partners zijn daarna vrij om een eigen hypotheek af te sluiten voor een volgende eigen woning. Door de bijleenregeling kan dan wel een beperking gelden voor de duur of hoogte van de schuld waarover renteaftrek mogelijk is. Overwaarde bij woningverkoop in verband met echtscheiding Overwaarde is het positieve verschil tussen de waarde van de woning op een zeker moment en de resterende hypotheekschuld op datzelfde moment. Bij verkoop komt die eventuele overwaarde vrij. Bent u samen eigenaar en gaat u uit elkaar? Dan moet de over- waarde onderling verdeeld worden, in overeenstemming met de eigendomsverhouding. De een krijgt bijvoorbeeld 60% van de overwaarde en de ander 40%, als het eigendom ook zo geregeld is. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan krijgt ieder de helft van de overwaarde. Houd er rekening mee dat u volgens de bijleenregeling (zie hierna) uw deel van de overwaarde mee moet nemen naar een volgende koopwoning als u binnen drie jaar een nieuwe woning koopt. Restschuld bij woningverkoop in verband met echtscheiding Als u uw eigen woning heeft verkocht en de verkoopprijs was lager dan uw eigenwoningschuld, dan heeft u een restschuld. De verrekening van de restschuld tussen u en uw partner doet u op dezelfde wijze als de verrekening van de overwaarde. Is de restschuld ontstaan na oktober 2012 en sluit u voor de financiering van de restschuld een lening af? Dan is de rente over deze lening voor de duur van 15 jaar aftrekbaar in box 1. Iedere eigenaar geeft zijn aftrekbare rente op in de aangifte als aftrekbare eigen woning rente. De restschuld mag of hoeft u dus niet in box 3 op te geven. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt voor restschulden die ontstaan tot en met 31 december Echtscheiding en bijleenregeling Bij een verkoop wegens echtscheiding krijgt u vaak te maken met de bijleenregeling: u moet de vrijkomende overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop gebruiken voor de aankoop van een andere woning. Koopt u na een echtscheiding binnen drie jaar een ander huis, dan moet u uw deel van de overwaarde uit de echtelijke woning inbrengen in uw nieuwe huis. Doet u dat niet? Dan krijgt u over dit bedrag geen hypotheekrenteaftrek. Uw deel van de overwaarde wordt naar eigendomsverhouding berekend. Was u beiden voor de helft eigenaar, dan bent u ieder fiscaal verantwoordelijk voor de helft van de overwaarde. Scheidingsregeling hypotheekrenteaftrek Boedelverdeling duurt na een scheiding vaak nog enige tijd. Maar zolang de een de ander niet heeft uitgekocht of de woning zelf niet is verkocht, zijn u en uw ex-partner beiden nog eigenaar van de woning. Is de woning voor u geen hoofdverblijf meer? Dan komt u voor de inkomstenbelasting eigenlijk niet langer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Speciaal voor dit probleem heeft de wetgever de scheidingsregeling in het leven geroepen: De Belastingdienst behandelt de woning gedurende ten hoogste twee jaar nadat u de woning heeft verlaten, fiscaal toch als eigen woning, zolang uw ex-partner de woning nog als hoofdverblijf heeft. U heeft deze twee jaar nog renteaftrek over uw deel van de eigenwoningschuld, de schuld die is aangegaan ter verwerving, verbetering of onderhoud van de woning. Over het deel van de woning waarvan u eigenaar bent, moet u het eigenwoningforfait aangeven. Als bijvoorbeeld in het echtscheidingsconvenant of samenlevingscontract is afgesproken dat de achterblijver in de woning mag blijven wonen nadat de relatie is verbroken, dan moet diegene de helft van het eigenwoningforfait opgeven als ontvangen alimentatie vanwege het genot van de woning. U kunt het eigenwoningforfait dan weer aftrekken als betaalde alimentatie. Uw ex-partner wordt dan voor dat bedrag belast onder de noemer ontvangen alimentatie. Tijdens deze periode van twee jaar kunt u de financiële zaken aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo kan het huis op een later tijdstip worden verkocht. Of door uw achterblijvende ex-partner geheel worden overgenomen. Na deze twee jaar wordt de woning voor u belast in box 3 en realiseert u (fictief) de overwaarde op uw deel van de woning. Bij aankoop van een nieuwe woning moet u hiermee rekening houden in verband met de bijleenregeling. Al met al dus een spreekwoordelijk oerwoud aan regels. Daarom het advies: laat u goed bijstaan bij een echtscheiding zodat u niet te maken krijgt met vervelende fiscale verrassingen. 12 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

8 Massa is kassa Al eeuwen trekken ondernemers de wereld over om zaken te doen. Natuurlijk kun je leren van de geschiedenis. Maar minstens zo interessant is te weten hoe de huidige ondernemer over de grens opereert. Wat komt hij tegen? Hoe pakt hij dingen aan? Aan het woord is: Erwin Bruggink, managing director van redcoon Benelux. redcoon: van goed idee tot online gigant Door Fridy Latijnhouwers Ik zit vanaf mijn 18e in de consumenten elektronica. Ik studeerde chemie, zoals mijn vader ook had gedaan. Maar het had niet echt mijn interesse en ging liever werken, start Erwin. Ik ging aan de slag bij Horn Electro en verkocht onder meer wasmachines en tv s. Dat ging me goed af. trends binnen Europa én wereldwijd. Ik kijk daarbij naar nieuwe producten en naar andere dingen die een rol spelen in het leven van mensen, zoals nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding, inrichting van huizen en kleding. Mijn vader had me geleerd dat als je echt het verschil wilt maken- je de beste moet worden in je vak. Dat had ik in mijn oren snel inspeelt op de wens van de klant én de logistiek goed geregeld manier om massa is kassa te realiseren. Mits de techniek werkt, je geknoopt. Zo kwam ik in de top tien van beste verkopers van het is. Hij startte in Duitsland een nieuw bedrijf vanuit deze principes, dat zich richtte op het online verkopen van consumenten bedrijf. Toch voelde ik dat ik dit niet mijn hele leven wilde doen. Ik pakte een studie management op en kreeg op mijn electronica. Reiner vroeg mij of ik redcoon wilde opzetten 21e mijn eerste filiaal. Het leiding geven aan een team vond ik leuk en men waardeerde mijn inzet. Zo was ik op mijn 27e verkoopleider van 45 winkels. Vanaf dat moment gingen de ontwikkelingen in de retail razendsnel. Ik hoorde dat het Duitse Mediamarkt plannen had om in Nederland een winkel te openen. Ik maakte de overstap en bereidde samen met een team de opening voor van de eerste vestiging in Rotterdam. De omvang van de winkel was gigantisch: 250 medewerkers De Beer heeft alle specialismen voor crossborder verkoop in huis en denkt altijd met ons mee. Dat is voor mij samenwerken? in de Benelux. Die kans greep ik. Ik startte met vier medewerkers in een kantoor in Tilburg. Nu zijn we gevestigd in acht Europese landen, tellen we 5,5 miljoen klanten en beschikken we over enorme distributiecentra in Duistland en Nederland met verschillende producten. Sinds 2011 maken we deel uit van Mediamarkt- Saturn Group. Verdwijnen landsgrenzen Volgens de directeur blijven veranderingen zich en een winkelvloer van m². De aanpak was voortzetten. We zien dat voor consumenten landsgrenzen eigenlijk verdwijnen. Mensen oriënteren zich net helder: massa is kassa. De opdracht luidde: wordt lokaal marktleider en ontwikkel daarvoor een duidelijke marktstrategie zo makkelijk op sites van bedrijven in andere landen. De betaling die inspeelt op de behoeften van de klanten. Eigenlijk vielen de via internet en de bezorging is ook geen probleem meer. redcoon winkeliers die geen strategie hadden vrij snel af. In die zin was en heeft voor de presentatie van de producten op het web dan ook is de wereld hard. één centraal systeem en kunnen we de processen decentraal per land inregelen. Wel stemmen we de look and feel van de site Enorme groei af per land. De site voor Spanje is bijvoorbeeld drukker dan de Erwin vervolgt: Vanaf 2002 kwam voorzichtig de verkoop via Nederlandse. Daarnaast besteedt redcoon veel aandacht aan de internet op. Een paar jaar later benaderde mijn oude baas Reiner analyse van de bezoekersgegevens. Je moet weten wat de wens Heckel mij. Als voormalige holdingdirecteur van Mediamarkt van de klant is. Daarom bekijken we waar mensen naar op zoek voorzag hij de kracht van internet. Het was volgens hem de ideale zijn en spelen we hier op in. Wij volgen daarom nauwlettend de Samenwerking Samenwerking is ten slotte ook belangrijk om succesvol te zijn, benadrukt Erwin. Zo hebben wij de vrienden van redcoon. Als onze klanten kopen bij online retailers sparen ze daarmee voor een gratis tegoed bij ons. Wij delen onze online kennis en laten daar onze klanten van profiteren. Dat werkt voor beide partijen. Zo hoeven bedrijven immers niet voor veel geld online gegevens in te kopen bij de grote zoekmachines. Ook bij de keuze van de accountant, koos Erwin voor samenwerking. Bij de start van redcoon in Nederland, zocht ik een accountant. Eigenlijk leek dat niet meteen nodig. We hadden immers nog niet meer dan een website en een goed idee. De specialisten van de Beer Accountants & Belastingadviseurs geloofden echter in ons. Zo werden we klant en dat zijn we nu nog. Tot grote tevredenheid. Zij hebben alle specialismen voor crossborder verkoop in huis en denken altijd met ons mee. Dat is voor mij samenwerken. 14 Beerbericht juni 2015 Beerbericht juni

9 mr. Marcel Scherrenburg RB belastingadviseur / btw-specialist BTW-voorbelasting op business seats voetbalstadion niet aftrekbaar Als in een onderneming kosten worden gemaakt met een mogelijk privé-karakter, is de Belastingdienst altijd erg kritisch. Dit keer een voorbeeld dat gaat over business seats bij een voetbalclub; krijgt u daar bijvoorbeeld de BTW op terug? Onlangs waren de kosten van deze business seats in discussie voor de belastingrechter. Hoe lag de situatie? de btw wel volledig aftrekbaar en kunt u toch wat meer van het voetbal genieten! Een ondernemer huurt zitplaatsen in een business room van een voetbalstadion. Gebruikers daarvan kunnen een wedstrijd bijwonen van de voetbalclub, krijgen gratis consumpties en kunnen gebruik maken van de business club. De Rechtbank was ervan overtuigd dat de kosten op zakelijke gronden, namelijk om het netwerk van klanten te onderhouden, waren gemaakt. Dat betekent echter niet dat het zogeheten BUA niet van toepassing is op deze kosten. Dit besluit houdt in dat btw op kosten met een privé-karakter niet terug te krijgen is. De Rechtbank was van oordeel dat er sprake is van het geven van relatiegeschenken als bedoeld in dit BUA. Aangezien de kosten per persoon meer dan 227 exclusief btw bedragen, was de btw niet aftrekbaar. Dit is de grens die het BUA stelt. Speciaal voor onze klanten hebben wij een rekenmodel ontwikkeld dat u kunt gebruiken om de complexe BUA-regeling juist toe te passen. Die geldt niet alleen voor deze business seats maar voor alle kosten waar een privé-element kan zitten. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze btw-specialist Marcel Scherrenburg. Het is daarom belangrijk om te registeren welke relaties de voetbalwedstrijden bijwonen en of de grens van 227 ex btw per relatie per jaar wordt overschreden. Indien de BUA-kosten per relatie minder dan 227 ex btw per jaar bedragen, dan is 16 Beerbericht juni 2015 Beerbericht is een gezamenlijke uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs en De Beer Audit en bevat nieuws en tips voor onze relaties. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat auteurs, redactie en uitgever geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Kantoor Tilburg Ringbaan West PD Tilburg T +31 (0) F +31 (0) Kantoor Oisterwijk Moergestelseweg JW Oisterwijk T +31 (0) F +31 (0) twitter.com/debeeronline

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper

Zakendoen met uw eigen bv in De kansen en mogelijkheden. whitepaper 28.06.16 Zakendoen met uw eigen bv in 2016 De kansen en mogelijkheden whitepaper In dit whitepaper: Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting Als jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald.

Overdrachtsbelasting Als jij of je partner is het huis blijft wonen hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Checklist Hypotheek Onder aan deze pagina s tref je een overzicht aan van de stukken die nodig zijn als er door de scheiding veranderingen zijn met betrekking tot je hypotheek. Naast emotionele waarde

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2013 13 Verkocht u of uw fiscale partner in 2013 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2014 voor buitenlands belastingplichtigen IB 291 1T41FD BUI Verkocht u of uw fiscale partner in 2014 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis?

UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? UIT ELKAAR Wat moeten we doen met ons huis? Eén op de drie huwelijken strandt in een echtscheiding. Het aantal mensen dat uit elkaar gaat en op een andere manier besluit verder te gaan stijgt. Namelijk

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk

Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Spotlight Bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf onder druk Renate de Lange - Family Business/Private Wealth, Tax & Human Resource Services Jan Nieuwenhuizen - Family Business/Private Wealth,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet?

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? CHECKLIST: AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en bijbehorende kosten

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht

Bedankt pa en ma! Natuurlijk had ik nagedacht 10 kopen geld ouders helpen starters 11 Ouders helpen starters Bedankt pa en ma! Tekst Miriam Bauwer Fotografie Ed van Rijswijk en Isis Torensma Ouders kunnen op verschillende manieren hun kind financieel

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 u dat deel van de financiering toen niet tot de eigenwoningschuld rekenen? Dan mag u uw eigenwoningschuld op 1 januari 20 met dat bedrag

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning bij aangifte inkomstenbelasting 2012 12 Verkocht u of uw fiscale partner in 2012 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning

Eigenwoningreserve of verkoop eigen woning IB 291 1T11FD BUI (2565) Verkocht u of uw fiscale partner in 2011 een? Had deze woning overwaarde? En kocht u een andere? Dan hebt u te maken met de bijleenregeling. Daardoor is uw (hypotheek)renteaftrek

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling

2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Belastingdienst 2017 Erf- en schenk belasting en de Bedrijfs opvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen.

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Dossier. Eigen woning en echtscheiding

Dossier. Eigen woning en echtscheiding Editie 1 September 2006 Dossier Eigen woning en echtscheiding Verdeling inkomsten uit eigen woning 4 De scheidingsregeling in de praktijk 5 Renteaftrek eigen woning bij echtscheiding 8 Een uitgebreid voorbeeld

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: De ondernemer en zijn hypotheek 1 Nederland telt meer dan 1 miljoen ondernemers zonder personeel. Daarnaast opereren er veel ondernemers die al dan

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper 13.05.16 Echtscheiding en uw bedrijf 2016 De bedrijfscontinuïteit staat voorop! whitepaper In dit whitepaper: Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 28-06-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie