HAVENSTRAAT Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte

2 Kopen en klussen in de Havenstraat, dat is: Wonen in een mooi historisch pand zelf je woning kiezen en vormgeven met de architect kopen van de gemeente Rotterdam de renovatie aansturen zelf de plattegrond van je huis bedenken zelf de baas zijn over de verbouwing van je huis klussen voor een mooie prijs! 2 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Gebouw, locatie en omgeving 5 - gebouw 5 - locatie 5 - omgeving 5 Mogelijkheden, randvoorwaarden 6 en verplichtingen - de woningen 6 - buitenruimte 6 - parkeren 6 - wonen en werken 7 - Programma van Eisen (PvE) 7 - begeleiding 7 Financiën 8 - voorfinanciering bijkomende kosten 8 - uitstappen en achtervang 8 - hypotheek 8 - fundering 9 - financieringseis 9 - prijzen 9 Inschrijfprocedure 11 - inschrijven 11 - toewijzing 11 Organisatie 12 - oprichten ontwikkelvereniging 12 - zelfbouw in collectief particulier opdrachtgeverschap 12 Stappenplan ontwerp- en 13 realisatieproces Randvoorwaarden en 14 uitgangspunten op een rij Contactgegevens 15 3 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

4 Inleiding Op Coolhaveneiland in Delfshaven start de gemeente Rotterdam in de Havenstraat met de verkoop van een monumentaal klusgebouw. Het verbouwen van het klusgebouw naar drie woningen vindt plaats door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Zelf je woning realiseren en samen met anderen het gebouw opknappen en verbouwen is een uitdagend project. Het kost tijd, energie en geld, maar levert ook een unieke eigen woning op. Deze informatiebrochure biedt inzicht in het verbouwingsproces en de daarbij bijhorende kosten. Je vindt hier o.a. informatie over de plek, de woningen, aankoopprijs en financieringseis. Daarnaast staat beschreven wat zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) betekent en welke stappen achtereenvolgens nodig zijn om in dit pand te kunnen wonen. 1 Deze informatiebrochure is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan deze brochure ontleend worden. De gemeente Rotterdam en Urbannerdam behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de transformatie van het gebouw. Deze wijzigingen worden uiteraard, indien relevant voor de deelnemers, zo snel mogelijk gemeld. 4 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

5 Gebouw, locatie en omgeving Gebouw Het gebouw aan de Havenstraat is in 1901 gebouwd als bedrijfspand met bovenwoning en is in de jaren 40 verder uitgebouwd. Het bruto vloeroppervlak is ruim 400 m 2. Het monumentale pand bestaat uit drie bouwlagen met een souterrain. In het gebouw hebben sociaalmaatschappelijke voorzieningen jarenlang een plek gekregen. Momenteel wordt het gebouw tijdelijk bewoond. Locatie Het klusgebouw ligt op Coolhaveneiland in de wijk Delfshaven. Deze wijk is een vooroorlogse wijk in Rotterdam. In deze wijk zijn karakteristieke oude panden te vinden en de oude havens van Delft. Het gebied is kavelgewijs bebouwd met gesloten bouwblokken in drie à vier bouwlagen. Aan de noordzijde wordt de wijk begrensd door de Delfshavensche Schie en de Coolhaven. In het zuiden loopt de Westzeedijk. Aan de westzijde ligt historisch Delfshaven. De bebouwing is in het grijs aangegeven op de kaart. De Havenstraat ligt op de grens van historisch Delfshaven en Coolhaveneiland. Historisch Delfshaven kent een kleinschalige structuur rondom de Voor- en Achterhaven en oude zeedijk (Mathenesserdijk / Havenstraat). Historisch Delfshaven is in de middeleeuwen ontstaan en is een beschermd stadsgezicht. Coolhaveneiland dateert van het begin van de 20e eeuw toen de Coolhaven is gegraven en de Parksluizen zijn aangelegd. Kenmerkend voor het gebied zijn de grote hoogteverschillen tussen de dijken en het hart van het gebied van de driehoek van Coolhaveneiland, rond Schoonderloo. De Havenstraat ligt op 4.45 boven NAP. De buitenruimte is in deze buurt zeer stenig en er is weinig groen. Omgeving Coolhaveneiland is gunstig gelegen tegen de centrumrand van Rotterdam aan en heeft overdag, door de aanwezigheid van een groot aantal creatieve opleidingen, een levendige sfeer. In de ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland is een nieuw profiel opgesteld voor Coolhaveneiland, dat uitgaat van drie dragers, namelijk kennis, cultuur en historie. 5 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

6 Mogelijkheden, randvoorwaarden en verplichtingen De woningen Op basis van de voorstudie van Putter Partners architecten blijkt dat in dit gebouw drie bijzondere woningen gemaakt kunnen worden. De karakteristieke gevel wordt zoveel mogelijk intact gelaten door de centrale opgang en de symmetrische indeling te behouden. Achter de gezamenlijke voordeur van het pand komen twee entrees: één voor de grote benedenwoning en één gezamenlijke entree voor de twee appartementen. De te ontwikkelen woningen zijn geschikt voor zowel gezinnen met kinderen als voor één of tweepersoonshuishoudens. Hiernaast zijn de woningen schematisch aangegeven: Van onder naar boven zijn de volgende woningen te realiseren: - een grote woning op de begane grond, de zogenaamde bel-etage met tuin en het souterrain - een appartement op de fraaie eerste verdieping met een eigen balkon - een appartement op de tweede verdieping met een eigen balkon Buitenruimte Alle nieuwe woningen krijgen een buitenruimte. De exacte indeling van het achterste gedeelte van de tuin hangt af van de opslag- en bergingswensen van de uiteindelijke kopers. 6 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

7 Parkeren Bij het realiseren van nieuwe woningen stelt de gemeente parkeereisen om te voorkomen dat de parkeerdruk in de straten te hoog wordt. Daarbij wordt allereerst uitgegaan van parkeerplekken op eigen terrein, maar als dit niet mogelijk is, dan wordt gekeken naar het aantal m 2 van het gebouw. Voor de huidige bestemming maatschappelijk vastgoed geldt een parkeereis van vijf parkeerplaatsen. Voor de functie wonen zijn volgens de parkeernormen vier parkeerplaatsen nodig. Dit betekent dat er geen extra parkeerplaatsen aangelegd hoeven te worden. De definitieve parkeereis wordt pas bij het aanvragen van de omgevingsvergunning vastgesteld. Mocht de definitieve parkeereis hoger liggen dan vier, dan verrekent de gemeente dit met de parkeereis van de oude bestemming (vijf parkeerplaatsen). Wonen en werken De huidige bestemming van het gebouw is maatschappelijk vastgoed. Om de functie wonen mogelijk te maken is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Deze wijziging wordt aangevraagd als er voldoende inschrijvingen zijn. Dit regelt de gemeente Rotterdam. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan heeft de gemeente Rotterdam een aantal uitgangspunten vastgelegd in stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er is bodemonderzoek uitgevoerd en er is een verklaring afgegeven dat de bodem geschikt is voor de functie wonen. Na het wijzigen van het bestemmingsplan is het mogelijk om maximaal dertig procent van de woning te gebruiken voor werkruimte aan huis. Hier wordt bijvoorbeeld een kantoorruimte of atelier onder verstaan. Openbare functies, zoals detailhandel en horeca zijn niet toegestaan. Programma van eisen (PVE) De gemeente Rotterdam heeft een Programma van Eisen opgesteld voor de renovatie van het gebouw. De nieuwe woningen moeten minimaal aan het PVE voldoen. Het technisch PVE geeft een houvast voor de kopers. Het is natuurlijk mogelijk om meer te verbouwen of energiezuinige maatregelen toe te passen, zowel collectief als individueel. Deze extra werkzaamheden zijn niet meegenomen in de financieringseis. Begeleiding De gemeente heeft voor de kopers van dit klusgebouw een vergunningencoach aangesteld. Deze coach helpt om de afgifte van benodigde vergunningen goed te laten verlopen. Daarnaast is hij voor kopers het aanspreekpunt bij de gemeente en degene die nagaat of de uitvoering volgens de afspraken, zoals het PVE en de eventuele omgevingsvergunning, verloopt. De adviseurs van Urbannerdam begeleiden de kopers bij het ontwikkelen van het plan. Zij staan de ontwikkelvereniging met raad en daad bij en adviseren en bemiddelen bij alle aspecten die bij dit project komen kijken. De begeleiding van Urbannerdam wordt in de eerste fase betaald door de gemeente Rotterdam, tot en met de oprichting van de ontwikkelvereniging. Daarna kan de ontwikkelvereniging zelf kiezen welke begeleiding wordt ingehuurd. Het inhuren van procesbege leiding is om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken wel verplicht. 7 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

8 Financiën Er zijn verschillende type woningen waar de koper zich voor in kan schrijven. Bij het kopen van een woning gaat de koper de verplichting aan om het gebouw te renoveren tot woning. De kosten voor de casco renovatie en de nieuwe indeling zijn gezamenlijke kosten die worden verdeeld onder de kopers. Daarnaast dragen de kopers de kosten voor hun eigen woning. Ook moet rekening worden gehouden met voorfinanciering. Hieronder gaan we op de verschillende aspecten in. Voorfinanciering Voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat, worden voor het ontwikkelen van het bouwplan kosten gemaakt. Totdat kopers een hypothecaire financiering hebben (meestal kort voor start bouw) is er weinig tot geen geld beschikbaar vanuit de kopers c.q. vereniging. Dit, terwijl er wel al kosten (veelal bijkomende kosten genaamd) worden gemaakt voor bijvoorbeeld adviseurs. De kosten in het voortraject moeten door de vereniging voorgefinancierd worden. Dit betekent dat er onderling afspraken gemaakt moeten worden over de financiering van de planvorming. Het bedrag dat voorgefinancierd moet worden ligt waarschijnlijk tussen en , -. Hiervoor moet maandelijks een bedrag (hoogte en duur van dit bedrag wordt later vastgesteld) worden betaald aan de vereniging voor de planvorming (o.a. architect, procesbegeleider, installatieadviseur, kostendeskundige). Tijdens de startbijeenkomst worden de kosten nader toegelicht. Uitstappen en achtervang Als kopers tussentijds uitstappen zijn daar kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het moment van uitstappen. In de beginfase worden er nog weinig kosten gemaakt door de vereniging. De kosten lopen op vanaf het moment dat het begeleidingsbureau en de projectarchitect de opdracht krijgen voor het vervolgtraject en gestart wordt met de eigen individuele woning(plattegrond), de verdere planvorming en het vervaardigen van het Definitief Ontwerp voor de woningen. Deze kosten kunnen niet op het collectief afgewenteld worden, maar worden verrekend. Het uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk een nieuwe kandidaat wordt gezocht die de lege plek inneemt om het verder oplopen van de kosten beperkt te houden. Het is mogelijk dat er iemand afvalt en dat er geen reservekandidaten zijn. Dat betekent dat met spoed een nieuwe kandidaat moet worden gezocht. Als dit niet op korte termijn lukt kan het nodig zijn dat een derde partij optreedt als achtervang: die neemt dan de rechten en verplichtingen voor de vrijgevallen woning (tijdelijk) over en zal deze bouwen en vervolgens verkopen. De gemeente Rotterdam is achtervang voor maximaal één woning in het gebouw. Hypotheek Voor de woningen in het klusgebouw aan de Havenstraat worden voor de aankoop van het gebouw, de totale bouw- en ontwikkelkosten inclusief grond, begeleiding, adviseurs en architect kosten gemaakt. Dit zijn geen financiële verplichtingen die je zomaar aangaat, maar waarvoor je een hypotheek moet afsluiten. Zorg dan ook dat je weet waar je aan begint. Informeer op tijd welke hypotheek bij je past en welke maandlasten daarbij horen (zie ook de inschrijvingsvoorwaarden). 8 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

9 Fundering De fundering van het gebouw is onderzocht en is goed voor nog zeker dertig jaar. Randvoorwaarde hiervoor is dat de aanbouw wordt gesloopt. Dit stukje grond dient dan direct te worden gesaneerd. Deze kosten zijn voor rekening van de koper en zijn meegenomen in de kostenraming. Als er veel gewicht wordt toegevoegd aan het gebouw, zoals bijvoorbeeld door het toevoegen van tussenverdiepingen, is extra onderzoek nodig om vast te stellen of dit op de huidige fundering kan, of dat versterking van de fundering nodig is. Financieringseis De gemeente stelt bij verkoop een financieringseis. Deze eis is bedoeld als hulpmiddel voor kopers om na te gaan of zij de verbouwing ook daadwerkelijk kunnen betalen. Dat is belangrijk voor de gemeente, maar ook voor de kopers onderling. De financieringseis omvat de aankoopprijs en onze inschatting van de verbouwkosten. De gemeente heeft een zogenaamde quickscan laten uitvoeren door de architect die de woningindeling heeft gemaakt. De renovatie kosten zijn door de architect geschat, ervan uitgaande dat er scherp wordt ingekocht en een deel van de afbouw door een aannemer wordt gedaan. Als alle klussen worden uitbesteed is een groter budget nodig. De financieringseis vertegenwoordigt de verwachte totale verbouwingskosten voor de woning, op basis van het Programma van Eisen en de voorstudie van de architect. Het uitgangspunt is dat de verbouwing sober en doelmatig wordt uitgevoerd. Er is een inschatting gemaakt van de totale verbouwkosten en dit is teruggerekend naar de verwachtte bouwkosten per m 2. Deze kosten hebben we opgeteld bij de aankoopprijs om de totale financieringseis te bepalen. In de tabel zijn beide per woning aangegeven. In dit bedrag is al voor tien procent rekening gehouden met werkzaam heden die zelf worden uitgevoerd. Het is uiteraard mogelijk, en aan te bevelen, om meer zelf te doen. Het is immers een klusgebouw. De financieringseis is dus een belangrijk hulpmiddel, maar geen garantie dat de woning hiervoor gemaakt kan worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelvereniging en de individuele kopers. Zaken als erfafscheiding en tuininrichting zijn niet opgenomen in de voorstudie. Bij inschrijving moet je een financieringsverklaring overleggen. De financieringsverklaring is een document waaruit blijkt dat je als koper het geëiste bedrag ook daadwerkelijk kunt lenen bij een hypotheek verstrekker. Een financieringsverklaring kan in principe door elke hypotheekverstrekker worden verleend. Uit ervaring blijkt dat niet elke hypotheekverstrekker bereid is om mee te werken aan zelfbouw projecten. Daarnaast is het verstandig om ook eigen geld in te brengen ( ,-/ ,-), aangezien je een deel van de kosten moet voorfinancieren of een deel van het budget niet kunt lenen. De adviseurs van Urbannerdam kunnen je hier verder mee helpen. Prijzen Een grotere woning is duurder dan een kleinere woning, maar per vierkante meter is een kleine woning wat duurder. De aangegeven woninggrootte is een inschatting. Houd er rekening meer dat elke woning een paar meter groter of kleiner kan zijn, afhankelijk van waar de wooneenheid zich in het gebouw bevindt. 9 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

10 Per woning is de financieringseis en prijs als volgt (exclusief de wettelijk verschuldigde belasting): Woning indicatie m 2 s oppervlak per woning aankoopprijs financieringseis Benedenwoning souterrain en beletage met tuin , ,- Appartement 1 1e etage , ,- Appartement 2 2e etage , ,- 10 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

11 Inschrijf- procedure Inschrijven Om mee te kunnen doen aan het project Klusgebouw Havenstraat moeten kandidaten zich inschrijven met het inschrijfformulier en in een later stadium lid worden van de op te richten ontwikkelvereniging. De ontwikkelvereniging is de organisatie die de woningen gaat ontwikkelen en de leden van de vereniging kunnen de woning tegen een bepaalde prijs afnemen. De inschrijving is het moment dat de vrijblijvendheid van interesse wordt omgezet in een toekomstig lidmaatschap met bijbehorende verplichtingen. De inschrijving moet uiterlijk vrijdag 27 maart 2015 om 12:00 uur bij Urbannerdam binnen zijn. Een inschrijving bestaat uit drie onderdelen: Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier Een bedrag van 500,- als inschrijfgeld Een financieringsverklaring, opgesteld op naam van de inschrijver(s) door bank of hypotheekadviseur In december 2014 gaat de feitelijke inschrijving van start. Tijdens de inschrijfperiode worden een aantal open dagen georganiseerd. Kijk voor data op Toewijzing Na de sluitingsdatum wordt door middel van loting een rangnummer toegekend aan iedereen die zich heeft ingeschreven en voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. Degenen die via de loting een plek krijgen in het project worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst om toe te treden tot de ontwikkelvereniging in oprichting. De kandidaten die niet zijn ingeloot worden op een reservelijst geplaatst en het inschrijfgeld wordt terugbetaald. Deze kandidaten worden nog wel uitgenodigd voor de startbijeenkomst, omdat hier een toelichting wordt gegeven op het verdere proces. Mochten er in een later stadium plaatsen vrij komen, dan word(t) en de geïnteresseerde(n) op de reservelijst als eerste benaderd om alsnog in het project te stappen. Daarna worden (eventueel na een korte werving) nieuwe deelnemers benaderd. Degenen die zich aanmelden en aan alle verplichtingen voldoen, krijgen het recht op eerste koop. Degenen die tot de ontwikkelvereniging in oprichting worden toegelaten, kunnen bij terugtrekking alleen onder voorwaarden hun inschrijfgeld terugkrijgen. Dit wordt beoordeeld door de gemeente Rotterdam in overleg met Urbannerdam en de andere leden van de ontwikkelvereniging. Restitutie met aftrek van gemaakte kosten is mogelijk als de vrijkomende plaats in de ontwikkelvereniging kan worden opgevuld door de toetreding van een nieuw lid. Tot de ontwikkelvereniging worden alleen particulieren toegelaten. Alle particulieren ondertekenen bij de inschrijving een verklaring waarin zij aangeven dat ze deelnemen aan de ontwikkelvereniging om een woning voor eigen bewoning te verkrijgen. Deze zelfbewoningplicht wordt vanuit de gemeente voor een periode van drie jaar na gereedmelding bij de gemeente verplicht gesteld. Verhuur van woningen wordt door de ontwikkelvereniging en de later op te richten Vereniging Van Eigenaren (VVE) niet toegestaan. Op staat het inschrijfformulier, inclusief de voorwaarden. 11 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

12 Organisatie Oprichting vereniging Het klusproject begint met een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het hele verbouwproces met de deelnemers besproken. Ook wordt tijdens deze bijeenkomst een begin gemaakt met het oprichten van de ontwikkelvereniging (bestuur, statuten en commissies) en de selectie van de overige adviseurs. Doordat de Havenstraat een klein collectief van 3 woningen, is verwachten we dat het makkelijker is om snel afspraken met elkaar te maken. Het klusgebouw wordt de organisatievorm vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgelegd. In de startfase wordt een voorstel ontwikkeld om ieder lid van de vereniging naar vermogen een actieve rol te laten vervullen. Urbannerdam helpt de vereniging met de oprichting van de vereniging. Nadat de vereniging via de notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) is de oprichting van de vereniging een feit. Vanaf de oprichting van de vereniging fungeren de kopers als opdrachtgever. en een penningmeester. In de statuten wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur zijn. Tijdens de verbouwing van dit gebouw naar woningen schrijft het bestuur ongeveer één keer per maand een zogenaamde algemene ledenvergadering uit. Deze algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de ontwikkelvereniging en in deze bijeenkomsten worden belangrijke besluiten rond het proces van transformatie genomen door voorstellen in stemming te brengen. De ontwikkelvereniging kan ook één of meerdere commissies in het leven roepen. Een commissie bestaat uit een aantal leden van de ontwikkelvereniging die belast zijn met specifieke taken van de vereniging, bijvoorbeeld een bouwcommissie. Resultaten of voorstellen worden door de commissies altijd eerst aan het bestuur voorgelegd en moeten eventueel ook in een algemene ledenvergadering in stemming worden gebracht. De begeleiding van Urbannerdam wordt in deze fase tot de oprichting van de vereniging en het sluiten van de projectontwikkelingovereenkomst door de gemeente Rotterdam bekostigd. Na het oprichten en sluiten van de projectontwik kelingovereenkomst tussen de ontwikkelvereniging en gemeente Rotterdam, moet de vereniging zelf de adviseurs en begeleiders inhuren. Zelfbouw in collectief particulier opdrachtgeverschap De ontwikkelvereniging heeft een bestuur dat gekozen wordt uit de leden. Vervolgens kiest het bestuur een voorzitter, secretaris 12 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

13 Stappenplan ontwerp- en realisatieproces Stap 1: oriënteren, inschrijven en toewijzing december maart 2015 Stap 2: vereniging oprichten + projectontwikkelingsovereenkomst april 2015 juni 2015 Stap 3: ontwerp maken SO/VO/DO + check vergunningen coach juni 2015 november 2015 Stap 4: bouwvoorbereiding november december 2015 Tijdens de open dagen zijn medewerkers Tijdens de startbijeenkomst wordt het proces Nu begint de planvorming, het begint met het Een aantal onderdelen moeten gezamenlijk van de gemeente Rotterdam en Urbannerdam nog een keer uitgelegd. Na deze bijeenkomst inhuren van een aantal adviseurs en het maken opgepakt worden. Dat noemen we de casco aanwezig om een toelichting te geven over hebben de deelnemers drie weken bedenktijd van een schetsen. Deze worden uitgewerkt in renovatie. Het is mogelijk om alleen de schil van de mogelijkheden van het gebouw en het om definitief deel te nemen aan het project. een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief het gebouw en alle constructie onderdelen verbouwproces. Vervolgens richten de deelnemers een ontwerp (DO). Het VO en DO worden getoetst gezamenlijk te laten uitvoeren, maar het is ook Als jouw ideale woning er tussen zit dan ontwikkelvereniging op en worden een aantal door de vergunningen coach. De vergunningen mogelijk om meer onderdelen gezamenlijk op te kun je je inschrijven voor het klusgebouw. bindende afspraken gemaakt met de gemeente. coach zorgt er voor dat het aanvragen van een pakken. Dit zal een keuze zijn van de vereniging. De inschrijf periode sluit op vrijdag 27 maart Deze afspraken worden vastgelegd in een omgevingsvergunning soepel verloopt. Deze Het is tussentijds altijd mogelijk om een kosten- om 12:00 uur. De toewijzing vindt de week projectontwikkelingsovereenkomst. Na het stap in het proces is een drukke periode waarin begroting te laten opstellen zodat de vereniging erna plaats. Dan weet iedereen welke drie tekenen van de overeenkomst wordt gestart veel keuzes gemaakt worden en afspraken weet of het ontwerp binnen hun budget valt. deelnemers kunnen starten met het met het aanpassen van het bestemmingsplan. worden vastgelegd. De fase eindigt door het klusgebouw aan de Havenstraat. indienen van de omgevingsvergunning. Stap 5: selectie aannemer en aanneemovereenkomst januari 2016 februari 2016 Stap 6: check februari 2016 Stap 7: start bouw en casco maart 2016 Stap 8: zelf klussen! december 2016 Na het maken van het ontwerp en een De check wordt uitgevoerd om te controleren of De levering van het gebouw heeft plaatsge- De casco renovatie is gereed. Nu kan je starten bestek en tekeningen zal er een aanbesteding alle documenten op orde zijn voor de levering vonden en de aannemer kan starten met de met de afbouw van je woning. Binnen 1 jaar na plaatsvinden. Hieruit wordt een aannemer van het gebouw. De volgende onderdelen casco renovatie. Tijdens de bouwvergadering de casco renovatie dient de woning afgebouwd geselecteerd en worden verdere afspraken in moeten gereed zijn. Anders zal de bank of kunnen de opdrachtgevers de voortgang te zijn. De vergunningencoach controleert aan een aannemers overeenkomst vastgelegd. hypotheekverstrekker geen financiering afgeven bespreken met de aannemer. het eind of is voldaan aan de voorwaarden - Bestemmingsplan onherroepelijk * van de gemeente Rotterdam. Pas na gereed- - Getekende koopovereenkomsten melding door de vergunningen coach mag de - Hypotheekofferten woning worden bewoond. - Goedgekeurd plan VO/DO vergunningencoach - Omgevingsvergunning onherroepelijk - Getekende aannemersovereenkomst * Start bouw is afhankelijk van afronding bestemmingsplanprocedure en afgifte omgevingsvergunning. 13 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

14 Voor project Klusgebouw Havenstraat zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten benoemd, de belangrijkste nog even op een rij: Randvoorwaarden en uitgangspunten op een rij er worden op de locatie 3 woningen gerealiseerd, daarnaast is het ook mogelijk om aan huis gebonden werkruimte te realiseren; de klassieke gevels en architectonische kwaliteit aan de buitenzijde van het gebouw moeten behouden blijven; de woningen dienen minimaal conform het Programma van Eisen Klusgebouwen uitgevoerd te worden tot de ontwikkelvereniging worden alleen particulieren toegelaten; alle particulieren dienen de verklaring bij het inschrijfformulier te ondertekenen, waarin zij aangeven dat ze deelnemen aan de ontwikkelvereniging om een woning voor eigen bewoning te verkrijgen; deze zelfbewoning plicht wordt vanuit de gemeente voor een periode van 3 jaar na gereed melding door de gemeente, opgelegd; verhuur van woningen wordt door de ontwikkelvereniging en later de op te richten Vereniging van Eigenaren niet toegestaan; randvoorwaarden en uitgangspunten worden t.z.t. vastgelegd middels een overeenkomst (projectontwikkelingovereenkomst) tussen de zelfbouw groep en de gemeente; de gemeente zal maximale inspanning verrichten om de benodigde wijziging van het bestemmingsplan zo soepel en snel mogelijk, in overleg met de ontwikkelvereniging, te laten verlopen. Als het bestemmingsplan niet gewijzigd kan worden, dan betaalt de gemeente de planvormingskosten terug. de kopers van een woning in het project vormen na afronding van de (verbouw)werkzaamheden een Vereniging van Eigenaren. Deze zogenaamde VVE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke onderdelen van het project; 14 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

15 Contactgegevens Gemeente Rotterdam Fenna ter Haar en Angela Imambaks Telefoon: Urbannerdam Els Dikland en Alexander Keizer Telefoon: KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Een woning kopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Op zoek naar je droomwoning 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen 6 Stap 1: Geschikte woning zoeken

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar!

Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! Je woning verkopen? Dat doe je goed met je NVM-makelaar! 2 Inhoudsopgave Je woning verkopen 3 NVM betekent kwaliteit 4 Wat kan de NVM-makelaar voor jou betekenen? 6 Stap 1: Vraagprijs bepalen 8 Stap 2:

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Latravia assistent Copyright Latravia 2009 www.latravia.com

Latravia assistent Copyright Latravia 2009 www.latravia.com Latravia assistent Copyright Latravia 2009 Spanje Het land van de paella, tapas en de vino tinto... De smalle klinkerstraatjes waar witte huizen, verscholen onder een bloemendeken, het sfeerbeeld bepalen

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie