HAVENSTRAAT Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte

2 Kopen en klussen in de Havenstraat, dat is: Wonen in een mooi historisch pand zelf je woning kiezen en vormgeven met de architect kopen van de gemeente Rotterdam de renovatie aansturen zelf de plattegrond van je huis bedenken zelf de baas zijn over de verbouwing van je huis klussen voor een mooie prijs! 2 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Gebouw, locatie en omgeving 5 - gebouw 5 - locatie 5 - omgeving 5 Mogelijkheden, randvoorwaarden 6 en verplichtingen - de woningen 6 - buitenruimte 6 - parkeren 6 - wonen en werken 7 - Programma van Eisen (PvE) 7 - begeleiding 7 Financiën 8 - voorfinanciering bijkomende kosten 8 - uitstappen en achtervang 8 - hypotheek 8 - fundering 9 - financieringseis 9 - prijzen 9 Inschrijfprocedure 11 - inschrijven 11 - toewijzing 11 Organisatie 12 - oprichten ontwikkelvereniging 12 - zelfbouw in collectief particulier opdrachtgeverschap 12 Stappenplan ontwerp- en 13 realisatieproces Randvoorwaarden en 14 uitgangspunten op een rij Contactgegevens 15 3 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

4 Inleiding Op Coolhaveneiland in Delfshaven start de gemeente Rotterdam in de Havenstraat met de verkoop van een monumentaal klusgebouw. Het verbouwen van het klusgebouw naar drie woningen vindt plaats door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Zelf je woning realiseren en samen met anderen het gebouw opknappen en verbouwen is een uitdagend project. Het kost tijd, energie en geld, maar levert ook een unieke eigen woning op. Deze informatiebrochure biedt inzicht in het verbouwingsproces en de daarbij bijhorende kosten. Je vindt hier o.a. informatie over de plek, de woningen, aankoopprijs en financieringseis. Daarnaast staat beschreven wat zelfbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) betekent en welke stappen achtereenvolgens nodig zijn om in dit pand te kunnen wonen. 1 Deze informatiebrochure is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan deze brochure ontleend worden. De gemeente Rotterdam en Urbannerdam behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de transformatie van het gebouw. Deze wijzigingen worden uiteraard, indien relevant voor de deelnemers, zo snel mogelijk gemeld. 4 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

5 Gebouw, locatie en omgeving Gebouw Het gebouw aan de Havenstraat is in 1901 gebouwd als bedrijfspand met bovenwoning en is in de jaren 40 verder uitgebouwd. Het bruto vloeroppervlak is ruim 400 m 2. Het monumentale pand bestaat uit drie bouwlagen met een souterrain. In het gebouw hebben sociaalmaatschappelijke voorzieningen jarenlang een plek gekregen. Momenteel wordt het gebouw tijdelijk bewoond. Locatie Het klusgebouw ligt op Coolhaveneiland in de wijk Delfshaven. Deze wijk is een vooroorlogse wijk in Rotterdam. In deze wijk zijn karakteristieke oude panden te vinden en de oude havens van Delft. Het gebied is kavelgewijs bebouwd met gesloten bouwblokken in drie à vier bouwlagen. Aan de noordzijde wordt de wijk begrensd door de Delfshavensche Schie en de Coolhaven. In het zuiden loopt de Westzeedijk. Aan de westzijde ligt historisch Delfshaven. De bebouwing is in het grijs aangegeven op de kaart. De Havenstraat ligt op de grens van historisch Delfshaven en Coolhaveneiland. Historisch Delfshaven kent een kleinschalige structuur rondom de Voor- en Achterhaven en oude zeedijk (Mathenesserdijk / Havenstraat). Historisch Delfshaven is in de middeleeuwen ontstaan en is een beschermd stadsgezicht. Coolhaveneiland dateert van het begin van de 20e eeuw toen de Coolhaven is gegraven en de Parksluizen zijn aangelegd. Kenmerkend voor het gebied zijn de grote hoogteverschillen tussen de dijken en het hart van het gebied van de driehoek van Coolhaveneiland, rond Schoonderloo. De Havenstraat ligt op 4.45 boven NAP. De buitenruimte is in deze buurt zeer stenig en er is weinig groen. Omgeving Coolhaveneiland is gunstig gelegen tegen de centrumrand van Rotterdam aan en heeft overdag, door de aanwezigheid van een groot aantal creatieve opleidingen, een levendige sfeer. In de ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland is een nieuw profiel opgesteld voor Coolhaveneiland, dat uitgaat van drie dragers, namelijk kennis, cultuur en historie. 5 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

6 Mogelijkheden, randvoorwaarden en verplichtingen De woningen Op basis van de voorstudie van Putter Partners architecten blijkt dat in dit gebouw drie bijzondere woningen gemaakt kunnen worden. De karakteristieke gevel wordt zoveel mogelijk intact gelaten door de centrale opgang en de symmetrische indeling te behouden. Achter de gezamenlijke voordeur van het pand komen twee entrees: één voor de grote benedenwoning en één gezamenlijke entree voor de twee appartementen. De te ontwikkelen woningen zijn geschikt voor zowel gezinnen met kinderen als voor één of tweepersoonshuishoudens. Hiernaast zijn de woningen schematisch aangegeven: Van onder naar boven zijn de volgende woningen te realiseren: - een grote woning op de begane grond, de zogenaamde bel-etage met tuin en het souterrain - een appartement op de fraaie eerste verdieping met een eigen balkon - een appartement op de tweede verdieping met een eigen balkon Buitenruimte Alle nieuwe woningen krijgen een buitenruimte. De exacte indeling van het achterste gedeelte van de tuin hangt af van de opslag- en bergingswensen van de uiteindelijke kopers. 6 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

7 Parkeren Bij het realiseren van nieuwe woningen stelt de gemeente parkeereisen om te voorkomen dat de parkeerdruk in de straten te hoog wordt. Daarbij wordt allereerst uitgegaan van parkeerplekken op eigen terrein, maar als dit niet mogelijk is, dan wordt gekeken naar het aantal m 2 van het gebouw. Voor de huidige bestemming maatschappelijk vastgoed geldt een parkeereis van vijf parkeerplaatsen. Voor de functie wonen zijn volgens de parkeernormen vier parkeerplaatsen nodig. Dit betekent dat er geen extra parkeerplaatsen aangelegd hoeven te worden. De definitieve parkeereis wordt pas bij het aanvragen van de omgevingsvergunning vastgesteld. Mocht de definitieve parkeereis hoger liggen dan vier, dan verrekent de gemeente dit met de parkeereis van de oude bestemming (vijf parkeerplaatsen). Wonen en werken De huidige bestemming van het gebouw is maatschappelijk vastgoed. Om de functie wonen mogelijk te maken is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Deze wijziging wordt aangevraagd als er voldoende inschrijvingen zijn. Dit regelt de gemeente Rotterdam. Voor het wijzigen van het bestemmingsplan heeft de gemeente Rotterdam een aantal uitgangspunten vastgelegd in stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er is bodemonderzoek uitgevoerd en er is een verklaring afgegeven dat de bodem geschikt is voor de functie wonen. Na het wijzigen van het bestemmingsplan is het mogelijk om maximaal dertig procent van de woning te gebruiken voor werkruimte aan huis. Hier wordt bijvoorbeeld een kantoorruimte of atelier onder verstaan. Openbare functies, zoals detailhandel en horeca zijn niet toegestaan. Programma van eisen (PVE) De gemeente Rotterdam heeft een Programma van Eisen opgesteld voor de renovatie van het gebouw. De nieuwe woningen moeten minimaal aan het PVE voldoen. Het technisch PVE geeft een houvast voor de kopers. Het is natuurlijk mogelijk om meer te verbouwen of energiezuinige maatregelen toe te passen, zowel collectief als individueel. Deze extra werkzaamheden zijn niet meegenomen in de financieringseis. Begeleiding De gemeente heeft voor de kopers van dit klusgebouw een vergunningencoach aangesteld. Deze coach helpt om de afgifte van benodigde vergunningen goed te laten verlopen. Daarnaast is hij voor kopers het aanspreekpunt bij de gemeente en degene die nagaat of de uitvoering volgens de afspraken, zoals het PVE en de eventuele omgevingsvergunning, verloopt. De adviseurs van Urbannerdam begeleiden de kopers bij het ontwikkelen van het plan. Zij staan de ontwikkelvereniging met raad en daad bij en adviseren en bemiddelen bij alle aspecten die bij dit project komen kijken. De begeleiding van Urbannerdam wordt in de eerste fase betaald door de gemeente Rotterdam, tot en met de oprichting van de ontwikkelvereniging. Daarna kan de ontwikkelvereniging zelf kiezen welke begeleiding wordt ingehuurd. Het inhuren van procesbege leiding is om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken wel verplicht. 7 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

8 Financiën Er zijn verschillende type woningen waar de koper zich voor in kan schrijven. Bij het kopen van een woning gaat de koper de verplichting aan om het gebouw te renoveren tot woning. De kosten voor de casco renovatie en de nieuwe indeling zijn gezamenlijke kosten die worden verdeeld onder de kopers. Daarnaast dragen de kopers de kosten voor hun eigen woning. Ook moet rekening worden gehouden met voorfinanciering. Hieronder gaan we op de verschillende aspecten in. Voorfinanciering Voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat, worden voor het ontwikkelen van het bouwplan kosten gemaakt. Totdat kopers een hypothecaire financiering hebben (meestal kort voor start bouw) is er weinig tot geen geld beschikbaar vanuit de kopers c.q. vereniging. Dit, terwijl er wel al kosten (veelal bijkomende kosten genaamd) worden gemaakt voor bijvoorbeeld adviseurs. De kosten in het voortraject moeten door de vereniging voorgefinancierd worden. Dit betekent dat er onderling afspraken gemaakt moeten worden over de financiering van de planvorming. Het bedrag dat voorgefinancierd moet worden ligt waarschijnlijk tussen en , -. Hiervoor moet maandelijks een bedrag (hoogte en duur van dit bedrag wordt later vastgesteld) worden betaald aan de vereniging voor de planvorming (o.a. architect, procesbegeleider, installatieadviseur, kostendeskundige). Tijdens de startbijeenkomst worden de kosten nader toegelicht. Uitstappen en achtervang Als kopers tussentijds uitstappen zijn daar kosten aan verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het moment van uitstappen. In de beginfase worden er nog weinig kosten gemaakt door de vereniging. De kosten lopen op vanaf het moment dat het begeleidingsbureau en de projectarchitect de opdracht krijgen voor het vervolgtraject en gestart wordt met de eigen individuele woning(plattegrond), de verdere planvorming en het vervaardigen van het Definitief Ontwerp voor de woningen. Deze kosten kunnen niet op het collectief afgewenteld worden, maar worden verrekend. Het uitgangspunt is dat er zo snel mogelijk een nieuwe kandidaat wordt gezocht die de lege plek inneemt om het verder oplopen van de kosten beperkt te houden. Het is mogelijk dat er iemand afvalt en dat er geen reservekandidaten zijn. Dat betekent dat met spoed een nieuwe kandidaat moet worden gezocht. Als dit niet op korte termijn lukt kan het nodig zijn dat een derde partij optreedt als achtervang: die neemt dan de rechten en verplichtingen voor de vrijgevallen woning (tijdelijk) over en zal deze bouwen en vervolgens verkopen. De gemeente Rotterdam is achtervang voor maximaal één woning in het gebouw. Hypotheek Voor de woningen in het klusgebouw aan de Havenstraat worden voor de aankoop van het gebouw, de totale bouw- en ontwikkelkosten inclusief grond, begeleiding, adviseurs en architect kosten gemaakt. Dit zijn geen financiële verplichtingen die je zomaar aangaat, maar waarvoor je een hypotheek moet afsluiten. Zorg dan ook dat je weet waar je aan begint. Informeer op tijd welke hypotheek bij je past en welke maandlasten daarbij horen (zie ook de inschrijvingsvoorwaarden). 8 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

9 Fundering De fundering van het gebouw is onderzocht en is goed voor nog zeker dertig jaar. Randvoorwaarde hiervoor is dat de aanbouw wordt gesloopt. Dit stukje grond dient dan direct te worden gesaneerd. Deze kosten zijn voor rekening van de koper en zijn meegenomen in de kostenraming. Als er veel gewicht wordt toegevoegd aan het gebouw, zoals bijvoorbeeld door het toevoegen van tussenverdiepingen, is extra onderzoek nodig om vast te stellen of dit op de huidige fundering kan, of dat versterking van de fundering nodig is. Financieringseis De gemeente stelt bij verkoop een financieringseis. Deze eis is bedoeld als hulpmiddel voor kopers om na te gaan of zij de verbouwing ook daadwerkelijk kunnen betalen. Dat is belangrijk voor de gemeente, maar ook voor de kopers onderling. De financieringseis omvat de aankoopprijs en onze inschatting van de verbouwkosten. De gemeente heeft een zogenaamde quickscan laten uitvoeren door de architect die de woningindeling heeft gemaakt. De renovatie kosten zijn door de architect geschat, ervan uitgaande dat er scherp wordt ingekocht en een deel van de afbouw door een aannemer wordt gedaan. Als alle klussen worden uitbesteed is een groter budget nodig. De financieringseis vertegenwoordigt de verwachte totale verbouwingskosten voor de woning, op basis van het Programma van Eisen en de voorstudie van de architect. Het uitgangspunt is dat de verbouwing sober en doelmatig wordt uitgevoerd. Er is een inschatting gemaakt van de totale verbouwkosten en dit is teruggerekend naar de verwachtte bouwkosten per m 2. Deze kosten hebben we opgeteld bij de aankoopprijs om de totale financieringseis te bepalen. In de tabel zijn beide per woning aangegeven. In dit bedrag is al voor tien procent rekening gehouden met werkzaam heden die zelf worden uitgevoerd. Het is uiteraard mogelijk, en aan te bevelen, om meer zelf te doen. Het is immers een klusgebouw. De financieringseis is dus een belangrijk hulpmiddel, maar geen garantie dat de woning hiervoor gemaakt kan worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelvereniging en de individuele kopers. Zaken als erfafscheiding en tuininrichting zijn niet opgenomen in de voorstudie. Bij inschrijving moet je een financieringsverklaring overleggen. De financieringsverklaring is een document waaruit blijkt dat je als koper het geëiste bedrag ook daadwerkelijk kunt lenen bij een hypotheek verstrekker. Een financieringsverklaring kan in principe door elke hypotheekverstrekker worden verleend. Uit ervaring blijkt dat niet elke hypotheekverstrekker bereid is om mee te werken aan zelfbouw projecten. Daarnaast is het verstandig om ook eigen geld in te brengen ( ,-/ ,-), aangezien je een deel van de kosten moet voorfinancieren of een deel van het budget niet kunt lenen. De adviseurs van Urbannerdam kunnen je hier verder mee helpen. Prijzen Een grotere woning is duurder dan een kleinere woning, maar per vierkante meter is een kleine woning wat duurder. De aangegeven woninggrootte is een inschatting. Houd er rekening meer dat elke woning een paar meter groter of kleiner kan zijn, afhankelijk van waar de wooneenheid zich in het gebouw bevindt. 9 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

10 Per woning is de financieringseis en prijs als volgt (exclusief de wettelijk verschuldigde belasting): Woning indicatie m 2 s oppervlak per woning aankoopprijs financieringseis Benedenwoning souterrain en beletage met tuin , ,- Appartement 1 1e etage , ,- Appartement 2 2e etage , ,- 10 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

11 Inschrijf- procedure Inschrijven Om mee te kunnen doen aan het project Klusgebouw Havenstraat moeten kandidaten zich inschrijven met het inschrijfformulier en in een later stadium lid worden van de op te richten ontwikkelvereniging. De ontwikkelvereniging is de organisatie die de woningen gaat ontwikkelen en de leden van de vereniging kunnen de woning tegen een bepaalde prijs afnemen. De inschrijving is het moment dat de vrijblijvendheid van interesse wordt omgezet in een toekomstig lidmaatschap met bijbehorende verplichtingen. De inschrijving moet uiterlijk vrijdag 27 maart 2015 om 12:00 uur bij Urbannerdam binnen zijn. Een inschrijving bestaat uit drie onderdelen: Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier Een bedrag van 500,- als inschrijfgeld Een financieringsverklaring, opgesteld op naam van de inschrijver(s) door bank of hypotheekadviseur In december 2014 gaat de feitelijke inschrijving van start. Tijdens de inschrijfperiode worden een aantal open dagen georganiseerd. Kijk voor data op Toewijzing Na de sluitingsdatum wordt door middel van loting een rangnummer toegekend aan iedereen die zich heeft ingeschreven en voldoet aan de inschrijfvoorwaarden. Degenen die via de loting een plek krijgen in het project worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst om toe te treden tot de ontwikkelvereniging in oprichting. De kandidaten die niet zijn ingeloot worden op een reservelijst geplaatst en het inschrijfgeld wordt terugbetaald. Deze kandidaten worden nog wel uitgenodigd voor de startbijeenkomst, omdat hier een toelichting wordt gegeven op het verdere proces. Mochten er in een later stadium plaatsen vrij komen, dan word(t) en de geïnteresseerde(n) op de reservelijst als eerste benaderd om alsnog in het project te stappen. Daarna worden (eventueel na een korte werving) nieuwe deelnemers benaderd. Degenen die zich aanmelden en aan alle verplichtingen voldoen, krijgen het recht op eerste koop. Degenen die tot de ontwikkelvereniging in oprichting worden toegelaten, kunnen bij terugtrekking alleen onder voorwaarden hun inschrijfgeld terugkrijgen. Dit wordt beoordeeld door de gemeente Rotterdam in overleg met Urbannerdam en de andere leden van de ontwikkelvereniging. Restitutie met aftrek van gemaakte kosten is mogelijk als de vrijkomende plaats in de ontwikkelvereniging kan worden opgevuld door de toetreding van een nieuw lid. Tot de ontwikkelvereniging worden alleen particulieren toegelaten. Alle particulieren ondertekenen bij de inschrijving een verklaring waarin zij aangeven dat ze deelnemen aan de ontwikkelvereniging om een woning voor eigen bewoning te verkrijgen. Deze zelfbewoningplicht wordt vanuit de gemeente voor een periode van drie jaar na gereedmelding bij de gemeente verplicht gesteld. Verhuur van woningen wordt door de ontwikkelvereniging en de later op te richten Vereniging Van Eigenaren (VVE) niet toegestaan. Op staat het inschrijfformulier, inclusief de voorwaarden. 11 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

12 Organisatie Oprichting vereniging Het klusproject begint met een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het hele verbouwproces met de deelnemers besproken. Ook wordt tijdens deze bijeenkomst een begin gemaakt met het oprichten van de ontwikkelvereniging (bestuur, statuten en commissies) en de selectie van de overige adviseurs. Doordat de Havenstraat een klein collectief van 3 woningen, is verwachten we dat het makkelijker is om snel afspraken met elkaar te maken. Het klusgebouw wordt de organisatievorm vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgelegd. In de startfase wordt een voorstel ontwikkeld om ieder lid van de vereniging naar vermogen een actieve rol te laten vervullen. Urbannerdam helpt de vereniging met de oprichting van de vereniging. Nadat de vereniging via de notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) is de oprichting van de vereniging een feit. Vanaf de oprichting van de vereniging fungeren de kopers als opdrachtgever. en een penningmeester. In de statuten wordt vastgelegd wat de verantwoordelijkheden en taken van het bestuur zijn. Tijdens de verbouwing van dit gebouw naar woningen schrijft het bestuur ongeveer één keer per maand een zogenaamde algemene ledenvergadering uit. Deze algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de ontwikkelvereniging en in deze bijeenkomsten worden belangrijke besluiten rond het proces van transformatie genomen door voorstellen in stemming te brengen. De ontwikkelvereniging kan ook één of meerdere commissies in het leven roepen. Een commissie bestaat uit een aantal leden van de ontwikkelvereniging die belast zijn met specifieke taken van de vereniging, bijvoorbeeld een bouwcommissie. Resultaten of voorstellen worden door de commissies altijd eerst aan het bestuur voorgelegd en moeten eventueel ook in een algemene ledenvergadering in stemming worden gebracht. De begeleiding van Urbannerdam wordt in deze fase tot de oprichting van de vereniging en het sluiten van de projectontwikkelingovereenkomst door de gemeente Rotterdam bekostigd. Na het oprichten en sluiten van de projectontwik kelingovereenkomst tussen de ontwikkelvereniging en gemeente Rotterdam, moet de vereniging zelf de adviseurs en begeleiders inhuren. Zelfbouw in collectief particulier opdrachtgeverschap De ontwikkelvereniging heeft een bestuur dat gekozen wordt uit de leden. Vervolgens kiest het bestuur een voorzitter, secretaris 12 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

13 Stappenplan ontwerp- en realisatieproces Stap 1: oriënteren, inschrijven en toewijzing december maart 2015 Stap 2: vereniging oprichten + projectontwikkelingsovereenkomst april 2015 juni 2015 Stap 3: ontwerp maken SO/VO/DO + check vergunningen coach juni 2015 november 2015 Stap 4: bouwvoorbereiding november december 2015 Tijdens de open dagen zijn medewerkers Tijdens de startbijeenkomst wordt het proces Nu begint de planvorming, het begint met het Een aantal onderdelen moeten gezamenlijk van de gemeente Rotterdam en Urbannerdam nog een keer uitgelegd. Na deze bijeenkomst inhuren van een aantal adviseurs en het maken opgepakt worden. Dat noemen we de casco aanwezig om een toelichting te geven over hebben de deelnemers drie weken bedenktijd van een schetsen. Deze worden uitgewerkt in renovatie. Het is mogelijk om alleen de schil van de mogelijkheden van het gebouw en het om definitief deel te nemen aan het project. een voorlopig ontwerp (VO) en een definitief het gebouw en alle constructie onderdelen verbouwproces. Vervolgens richten de deelnemers een ontwerp (DO). Het VO en DO worden getoetst gezamenlijk te laten uitvoeren, maar het is ook Als jouw ideale woning er tussen zit dan ontwikkelvereniging op en worden een aantal door de vergunningen coach. De vergunningen mogelijk om meer onderdelen gezamenlijk op te kun je je inschrijven voor het klusgebouw. bindende afspraken gemaakt met de gemeente. coach zorgt er voor dat het aanvragen van een pakken. Dit zal een keuze zijn van de vereniging. De inschrijf periode sluit op vrijdag 27 maart Deze afspraken worden vastgelegd in een omgevingsvergunning soepel verloopt. Deze Het is tussentijds altijd mogelijk om een kosten- om 12:00 uur. De toewijzing vindt de week projectontwikkelingsovereenkomst. Na het stap in het proces is een drukke periode waarin begroting te laten opstellen zodat de vereniging erna plaats. Dan weet iedereen welke drie tekenen van de overeenkomst wordt gestart veel keuzes gemaakt worden en afspraken weet of het ontwerp binnen hun budget valt. deelnemers kunnen starten met het met het aanpassen van het bestemmingsplan. worden vastgelegd. De fase eindigt door het klusgebouw aan de Havenstraat. indienen van de omgevingsvergunning. Stap 5: selectie aannemer en aanneemovereenkomst januari 2016 februari 2016 Stap 6: check februari 2016 Stap 7: start bouw en casco maart 2016 Stap 8: zelf klussen! december 2016 Na het maken van het ontwerp en een De check wordt uitgevoerd om te controleren of De levering van het gebouw heeft plaatsge- De casco renovatie is gereed. Nu kan je starten bestek en tekeningen zal er een aanbesteding alle documenten op orde zijn voor de levering vonden en de aannemer kan starten met de met de afbouw van je woning. Binnen 1 jaar na plaatsvinden. Hieruit wordt een aannemer van het gebouw. De volgende onderdelen casco renovatie. Tijdens de bouwvergadering de casco renovatie dient de woning afgebouwd geselecteerd en worden verdere afspraken in moeten gereed zijn. Anders zal de bank of kunnen de opdrachtgevers de voortgang te zijn. De vergunningencoach controleert aan een aannemers overeenkomst vastgelegd. hypotheekverstrekker geen financiering afgeven bespreken met de aannemer. het eind of is voldaan aan de voorwaarden - Bestemmingsplan onherroepelijk * van de gemeente Rotterdam. Pas na gereed- - Getekende koopovereenkomsten melding door de vergunningen coach mag de - Hypotheekofferten woning worden bewoond. - Goedgekeurd plan VO/DO vergunningencoach - Omgevingsvergunning onherroepelijk - Getekende aannemersovereenkomst * Start bouw is afhankelijk van afronding bestemmingsplanprocedure en afgifte omgevingsvergunning. 13 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

14 Voor project Klusgebouw Havenstraat zijn een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten benoemd, de belangrijkste nog even op een rij: Randvoorwaarden en uitgangspunten op een rij er worden op de locatie 3 woningen gerealiseerd, daarnaast is het ook mogelijk om aan huis gebonden werkruimte te realiseren; de klassieke gevels en architectonische kwaliteit aan de buitenzijde van het gebouw moeten behouden blijven; de woningen dienen minimaal conform het Programma van Eisen Klusgebouwen uitgevoerd te worden tot de ontwikkelvereniging worden alleen particulieren toegelaten; alle particulieren dienen de verklaring bij het inschrijfformulier te ondertekenen, waarin zij aangeven dat ze deelnemen aan de ontwikkelvereniging om een woning voor eigen bewoning te verkrijgen; deze zelfbewoning plicht wordt vanuit de gemeente voor een periode van 3 jaar na gereed melding door de gemeente, opgelegd; verhuur van woningen wordt door de ontwikkelvereniging en later de op te richten Vereniging van Eigenaren niet toegestaan; randvoorwaarden en uitgangspunten worden t.z.t. vastgelegd middels een overeenkomst (projectontwikkelingovereenkomst) tussen de zelfbouw groep en de gemeente; de gemeente zal maximale inspanning verrichten om de benodigde wijziging van het bestemmingsplan zo soepel en snel mogelijk, in overleg met de ontwikkelvereniging, te laten verlopen. Als het bestemmingsplan niet gewijzigd kan worden, dan betaalt de gemeente de planvormingskosten terug. de kopers van een woning in het project vormen na afronding van de (verbouw)werkzaamheden een Vereniging van Eigenaren. Deze zogenaamde VVE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke onderdelen van het project; 14 KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

15 Contactgegevens Gemeente Rotterdam Fenna ter Haar en Angela Imambaks Telefoon: Urbannerdam Els Dikland en Alexander Keizer Telefoon: KLUSGEBOUW HAVENSTRAAT Rotterdam

BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 BLOKLANDSTRAAT 109-111 Rotterdam Wonen in een school, Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte

Nadere informatie

Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Datum 28-02-2013

Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Datum 28-02-2013 Informatiepakket Zelfbouwschool / Duyststraat - Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Datum 28-02-2013 Kopen en klussen in de Duyststraat, dat is: Wonen in een uniek pand Hoge

Nadere informatie

klusgebouw Osseweistraat ROTTERDAM Informatiebrochure december 2015

klusgebouw Osseweistraat ROTTERDAM Informatiebrochure december 2015 klusgebouw Osseweistraat ROTTERDAM Informatiebrochure december 2015 Deze informatiebrochure is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan deze brochure ontleend worden. De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

De voorwaarden en procedure bij inschrijving, loting en verkoop van de Zelfbouwschool 2013 Urbannerdam 12-03-2013

De voorwaarden en procedure bij inschrijving, loting en verkoop van de Zelfbouwschool 2013 Urbannerdam 12-03-2013 1. Algemeen Het schoolgebouw aan de Duyststraat. Bouwjaar 1929. De school bestaat uit 3 bouwlagen met een totaal oppervlakte van 1150m2 BVO. Buitenruimte van 600 m2 schoolplein. 900 m2 is uitgeefbaar als

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 29 juni Gemeente Wijk bij Duurstede AGENDA 1. Opening/welkom 2. Voorstellen: betrokken partijen en hun rol 3. Stand van Zaken

Nadere informatie

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede

CPO DE KAMP. Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond. avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede CPO DE KAMP Samen je eigen woning ontwikkelen in Cothen Informatie-avond avond 17 augustus Gemeente Wijk bij Duurstede 1 e of 2 e keer Wie was er de vorige keer ook? Wie niet? NIEUWS NA DE VORIGE KEER

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

Protocol bij inschrijving, loting en toewijzing Klussen op de Klarenstraat (v.a. 27 april 2012)

Protocol bij inschrijving, loting en toewijzing Klussen op de Klarenstraat (v.a. 27 april 2012) 1. Algemeen a. Stichting de Alliantie is eigenaar van de woningen aan de Klarenstraat. Om een positieve impuls te geven aan de Amsterdamse Staalmanpleinbuurt heeft de Alliantie besloten deze woningen aan

Nadere informatie

Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat

Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat Inschrijfformulier Klusgebouw Bloklandstraat Kijk op www.pakjeruimte.nl voor meer informatie over het project. PERSOONSGEGEVENS INSCHRIJVER Voor- en achternaam:..dhr/mevr Adres:. Postcode/Woonplaats:.

Nadere informatie

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat

Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Bouw samen woningen aan het groene hart van Oranjeburgh Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Anna van Saksenstraat Oranjeburgh Royaal ROYAAL WONEN wonen OP op EIGEN eigen KAVEL kavel Ontwerp de buitenkant

Nadere informatie

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014

21 juni 2012. Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 21 juni 2012 Klushuizen Bossche Pad s-hertogenbosch informatie bijeenkomst 28 augustus 2014 Inhoud Welkom en Opening Peter Krol van BrabantWonen Klushuis concept, Urbannerdam en Hulshof Architecten Voorstel

Nadere informatie

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE

COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO DOE MEE STARTDOCUMENT COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVER- SCHAP ZONDER RISICO Het voormalige stadsdeelkantoor Zuider- Amstel aan het President Kennedyplantsoen 1-3 in Amsterdam is door het Stadsdeel Zuid, door

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN 25#08#15' spoedcollege'bouwen'met'groepen' 1' AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW

EVEN VOORSTELLEN 25#08#15' spoedcollege'bouwen'met'groepen' 1' AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW AMSTERDAM, 25 AUGUSTUS 2015 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW EVEN VOORSTELLEN Hans Vos Zelfstandig adviseur, lid Expertteam Eigenbouw Informatie Centrum Eigen Bouw www.iceb.nl senior adviseur Urbannerdam,

Nadere informatie

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen

eikendonk Klushuizen aan De Bossche Pad woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen eikendonk woon in de tuin van de binnenstad De uitdaging voor kopers die samen met anderen willen verbouwen Klushuizen aan De Bossche Pad Voorwoord Een eigen huis bouwen en zelf de indeling Klushuis en

Nadere informatie

Samen bouwen in de gemeente Voorst. informatiebrochure. collectief. particulier. opdrachtgeverschap

Samen bouwen in de gemeente Voorst. informatiebrochure. collectief. particulier. opdrachtgeverschap informatiebrochure collectief particulier opdrachtgeverschap Samen bouwen in de gemeente Voorst CPO 3 CPO in stappen 4 Het initiatief nemen 4 Een groep vormen 5 Het ontwerp maken 6 De woning bouwen 7 Bijkomende

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik

Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik Waalwijk Werkt. aan 20 koopwoningen voor starters in Waspik In de huidige maatschappij is het voor starters op de woningmarkt niet gemakkelijk om een huis te kopen. Laat staan een eigen huis bouwen. De

Nadere informatie

Samen uw eigen appartement bouwen. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap

Samen uw eigen appartement bouwen. 2. Collectief particulier opdrachtgeverschap Samen uw eigen appartement bouwen De gemeente heeft een locatie beschikbaar die u in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kan ontwikkelen. Samen met andere particulieren kunt u een appartementencomplex

Nadere informatie

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren

Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren Muzikantenwoningen om je niet bezwaard te voelen jegens je buren deel 1: aanleiding deel 2: partijen deel 3: procesmogelijkheden Deel 4: vervolg na heden Deel 1: aanleiding Er is aanbod: Locatie Homeruskwartier

Nadere informatie

CPO in Langeraar-Oost

CPO in Langeraar-Oost CPO in Langeraar-Oost 3 maart 2014 PROGRAMMA CPO Langeraar-Oost Welkom Stand van zaken en hoofdlijnen plan Langeraar-Oost Zelf je woning bouwen en CPO Workshop: wensen en vragen Vervolg en afronding presentatie

Nadere informatie

Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen)

Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen) Factsheet Bestaande Bouw (klushuizen) 1. Algemeen/kader Kluswoningen zijn in oorsprong een Rotterdams fenomeen. Hoe dit concept tot stand is gekomen, wat de context ervan is en of het bruikbaar is voor

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

Zelfbouw in 45 minuten

Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw in 45 minuten Zelfbouw workshop Wat is zelfbouw? Waarom? Voor- en nadelen Hoe aan te pakken? Tijd & geld Tips Uw vragen zijn welkom! Voordelen van zelf bouwen Veel vrijheid, uw eigen keuzen, eigen

Nadere informatie

Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt?

Toelichting bij het inschrijfformulier CPO De Kamp Cothen. 1. Over het project en over De Kamp. 2. Wat is CPO en is het ook voor mij geschikt? 1. Over het project en over De Kamp De Kamp De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma op het voormalige sportveldencomplex De Kamp in Cothen. Op dit terrein

Nadere informatie

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen CPO De Vliegende Vennen Er is een vereniging opgericht CPO De Vliegende Vennen om samen de woningen voor kostprijs te ontwikkelen. De verenging heeft als doel

Nadere informatie

Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer

Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer Zelf- en Samenbouwen Havenkwartier, Deventer 6 juli 2011 Marcel Kastein, De Regie bv Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend Onderwerpen Toelichting zelf- en samenbouwen

Nadere informatie

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum

Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum Een droom bouwen, kàn! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Welsum 4 september 2012 Hoe werkt een CPO? En welke stappen moet je nemen? Definitie CPO Particulieren organiseren zich in een rechtspersoon

Nadere informatie

ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht

ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht ZELFBOUW Grond kopen > gezamenlijk ontwerp & bouw buitenkant > > je eigen huis in Utrecht JE EIGEN HUIS IN UTRECHT KUN JE NU ZELF ONTWERPEN, LATEN BOUWEN EN AFBOUWEN. HET DUURT EVEN EN JE MOET MEER ZELF

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

FASE DEELNEMER/PROJECT

FASE DEELNEMER/PROJECT Toelichting op CPO proces Deurne Datum 29januari 2015 1 POSITIE DEELNEMER a Vrijblijvende belangstelling Belangstellenden kunnen een keer naar een platformbijeenkomst gaan en/of ontvangen de nieuwsbrief

Nadere informatie

Voorhaven 39. 252.500 k.k. 3025 HD Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 154 m2. perceeloppervlakte 104 m2. 0 slaapkamers.

Voorhaven 39. 252.500 k.k. 3025 HD Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 154 m2. perceeloppervlakte 104 m2. 0 slaapkamers. Voorhaven 39 3025 HD Rotterdam woonoppervlakte 154 m2 perceeloppervlakte 104 m2 0 slaapkamers te koop 252.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0102801100 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Vraagprijs ,- k.k.

Vraagprijs ,- k.k. TE KOOP Vraagprijs 259.500,- k.k. Karakteristiek winkelpand met uitbreidingsmogelijkheden, ruime stadstuin en mogelijkheid voor bovenwoning! Middenin het kernwinkelgebied hartje Sneek staat in de gezellige

Nadere informatie

Uweigenhuisbouwen. In5stappenvan kavelnaardroomhuis

Uweigenhuisbouwen. In5stappenvan kavelnaardroomhuis Uweigenhuisbouwen In5stappenvan kavelnaardroomhuis Vanaf het moment dat u een kavel koopt gaat u natuurlijk meteen aan de slag met het realiseren van uw woning. Een uitdaging die vooral leuk, maar ook

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE VOC ZEEMAGAZIJN DELFSHAVEN

VERKOOPINFORMATIE VOC ZEEMAGAZIJN DELFSHAVEN VERKOOPINFORMATIE VOC ZEEMAGAZIJN DELFSHAVEN Opgesteld door Urbannerdam Versie: 3 Datum: 12 mei 2016 Inhoudsopgave Introductie 3 Het pand 4 Het schetsplan 7 De verkoop 10 Het proces 15 Contact 20 2 Introductie

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Inschrijfvoorwaarden reservering kavel Rubensstraat te Amersfoort t.b.v. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 1. Definities Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen

Nadere informatie

Vlinderbuurt Standdaarbuiten

Vlinderbuurt Standdaarbuiten Vlinderbuurt Vlinderbuurt Standdaarbuiten 1 Woningbouw Vlinderbuurt: CPO Bestemmingsplan BIEB BV Kitty Hesen Adviesbureau opgericht in 1982 Kantoorhoudend in Eindhoven 18 medewerkers Gespecialiseerd in

Nadere informatie

uitgifte strategie kavels

uitgifte strategie kavels uitgifte strategie kavels 17 september 2014 Inleiding Uitgangspunten zelfbouw De gemeente Zaanstad ontwikkelt aan de westkant van het station in het centrum van Zaandam de woningbouwlocatie De Zaanse Eilanden.

Nadere informatie

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat

15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat INSCHRIJFFORMULIER 15 Klushuizen Oude Noorden Lokatie: Bloklandstraat Louwerslootstraat Inschrijven Lees eerst de toelichting voordat u dit formulier in- Inschrijftermijn vult. U kunt zich inschrijven

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. cursus Bouwen met een groep HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW

EVEN VOORSTELLEN. cursus Bouwen met een groep HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW Zel$ouwmarkt Amsterdam 29 okt 2016 A M S T E R DA M, 2 9 O K TO B E R 2 0 1 6 HANS VOS, EXPERTTEAM EIGENBOUW EVEN VOORSTELLEN Hans Vos Zelfstandig adviseur, lid Expertteam Eigenbouw Informatie Centrum

Nadere informatie

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen

Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen Informatie CPO De Vliegende Vennen in Rijen CPO De Vliegende Vennen Op een van de mooiste locaties in Rijen in de nieuwbouwwijk De Vliegende Vennen zijn bouwkavels beschikbaar gekomen voor dit unieke CPO-initiatief.

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Bepaal zelf hoe je wilt wonen. In de Westwijk in Vlaardingen

Bepaal zelf hoe je wilt wonen. In de Westwijk in Vlaardingen Bepaal zelf hoe je wilt wonen In de Westwijk in Vlaardingen Collectief In de Westwijk in Vlaardingen Particulier Samen met je buren je eigen woning ontwerpen en laten bouwen. Zelf bepalen hoe je wil wonen

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017 Holy Résidence te Vlaardingen januari 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

in een Vrije verkoopwoning

in een Vrije verkoopwoning in een Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf

Nadere informatie

KLUSHUIZEN. Casco kopen > buitenkant opknappen > binnenkant opknappen > je eigen huis in Utrecht

KLUSHUIZEN. Casco kopen > buitenkant opknappen > binnenkant opknappen > je eigen huis in Utrecht KLUSHUIZEN Casco kopen > buitenkant opknappen > binnenkant opknappen > je eigen huis in Utrecht JE EIGEN HUIS IN UTRECHT KUN JE NU ZELF INDELEN EN (AF)BOUWEN. HET DUURT EVEN EN KOST WAT BLOED, ZWEET EN

Nadere informatie

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat:

Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: Plan van Aanpak A. Inleiding Bij het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) is het van belang te onderkennen dat: ieder project uniek van karakter is en daarmee ook het op te stellen PvA; het PvA behoort

Nadere informatie

Selectie procedure nieuwe locaties

Selectie procedure nieuwe locaties 1/6 Selectie procedure nieuwe locaties 1.0 Algemeen 1.1 Zijn de vierkante meters van de woningtypen inclusief eventuele afbouwvloer? Zo ja, hoeveel (percentage) afbouwvloer is gerekend? De opgegeven metrages

Nadere informatie

Bouw mee aan Kaap West

Bouw mee aan Kaap West Bouw mee aan Kaap West in de Houthaven, Amsterdam Kaap West is een uniek woonproject in de Houthavens in Amsterdam, waarin u zelf bepaalt hoe uw droomwoning er uit ziet. Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A

Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A TE KOOP Leeuwarden Uiterdijksterweg 32 A Vraagprijs 99.500,- k.k. L.D. Faber Makelaardij Leeuwarden Stationsweg 16 8911 AH Leeuwarden 058-2151555 info@ldfaber.nl www.ldfaber.nl Omschrijving In de gewilde

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. maart 2017 Holy Résidence te Vlaardingen maart 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie

Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie Te koop: Kavel voor stijlvolle horecalocatie Op een unieke locatie, in het centrum van Zeewolde, aan het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren is een kavel beschikbaar aan het open water voor een horecavestiging.

Nadere informatie

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013

Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Informatie erfpacht, optie- en uitgifteprocedure Zelfbouwkavels Kop Weespertrekvaart juni 2013 Erfpacht Amsterdam is een erfpachtgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar blijft van de grond. De

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. 16 januari Infoavond CPO + Schipluiden SCHIPLUIDEN, 16 JANUARI 2017

EVEN VOORSTELLEN. 16 januari Infoavond CPO + Schipluiden SCHIPLUIDEN, 16 JANUARI 2017 16 januari 2017 SCHIPLUIDEN, 16 JANUARI 2017 H A N S VO S, U R BA N N E R DA M EVEN VOORSTELLEN Hans Vos senior adviseur Urbannerdam, Rotterdam ervaringsdeskundige (41 woningen, gemeenschappelijke tuin

Nadere informatie

Nieuwbouwwoning

Nieuwbouwwoning 22082016 Inhoudsopgave Hypotheek voor een nieuwbouwwoning 3 Een bouwdepot voor uw nieuwbouwwoning 7 Zelfbouw en uw hypotheek 11 2 Hypotheek voor een nieuwbouwwoning Weinig onderhoud, lage energiekosten

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. Maak van twee woningen één, en verdubbel uw woonoppervlak!

Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen. Maak van twee woningen één, en verdubbel uw woonoppervlak! Dakopbouw Uitbouw Samenvoegen Maak van twee woningen één, en verdubbel uw woonoppervlak! Vergroot je woning Voor meer informatie kunt u vrijblijvend langskomen bij de Serviceorganisatie op de Apeldoornselaan

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Woonworkshop. www.wonenbijdegroenevallei.nl. 14 januari 2015 / 19.00 22.00 uur. T. 035-694 25 44 hogeweide@kalliste.nl

Woonworkshop. www.wonenbijdegroenevallei.nl. 14 januari 2015 / 19.00 22.00 uur. T. 035-694 25 44 hogeweide@kalliste.nl Woonworkshop 14 januari 2015 / 19.00 22.00 uur 21 eengezinswoningen Hoge Weide Utrecht vanaf 199.500 v.o.n. (o.b.v. erfpacht) www.facebook.com/wonenbijdegroenevallei T. 035-694 25 44 hogeweide@kalliste.nl

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen 12 maart 2016 Holy Résidence te Vlaardingen Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

Aan de belangstellende

Aan de belangstellende Aan de belangstellende Het doet ons genoegen u hierbij de brochure inclusief de prijslijst en bebouwingsmogelijkheden per kavel te mogen aanbieden van het project Create@Müllerpier fase 2; 10 zelfbouwkavels

Nadere informatie

Bouw je eigen droomhuis. Particulier opdrachtgeverschap in t Duyfrak. www.tduyfrak.nl

Bouw je eigen droomhuis. Particulier opdrachtgeverschap in t Duyfrak. www.tduyfrak.nl Bouw je eigen droomhuis in t Duyfrak www.tduyfrak.nl juni 2013 t Duyfrak Veel mensen hebben al belangstelling getoond voor t Duyfrak. Niet alleen vanwege de centrale ligging van het plan, nabij de oude

Nadere informatie

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje

16 Bovenwoningen. Koopgarant. Kopen zonder zorgen. Het Vlinderhofje 16 Bovenwoningen Koopgarant Kopen zonder zorgen Het Vlinderhofje Koopgarant; kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis, maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen

Nadere informatie

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning

5 Aanvullende informatie: Wat komt er nog meer kijken bij het (ver)kopen? Kopen algemeen Kopen bestaande woning Kopen nieuwbouw woning Vrije verkoopwoning Inhoud 1 U koopt een vrije verkoopwoning bij thuis: wat betekent dit? Wie kan een vrije verkoopwoning kopen? Vraagprijs Bieden in onderhandeling Hoe komt de koop tot stand Vooraf bouwkundige

Nadere informatie

Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht

Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht Bijzonder ruim en gunstig gelegen kavel aan de Reijerwaardseweg te Barendrecht. Deze karakteristieke dijk is autoluw en zeer gunstig gelegen ten opzichte van zowel Barendrecht

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Informatiebrochure Klussen aan, de Raadhuislaan. 8 kluswoningen in Mijdrecht

Informatiebrochure Klussen aan, de Raadhuislaan. 8 kluswoningen in Mijdrecht Informatiebrochure Klussen aan, de Raadhuislaan 8 kluswoningen in Mijdrecht Inleiding Voor je ligt de verkoopinformatie van het project Klussen aan, de Raadhuislaan. Deze informatie vormt, samen met het

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Vroenhoven - Riemst, Maastrichtersteenweg 142 (België)

Vroenhoven - Riemst, Maastrichtersteenweg 142 (België) Vroenhoven - Riemst, Maastrichtersteenweg 142 (België) Vroenhoven - Riemst, Maastrichtersteenweg 142 (België) Bouwjaar 1970 Slaapkamers 2 Woonoppervlakte 140 m 2 Perceel 1158 m 2 Soort Woonhuis Type Vrijstaand

Nadere informatie

Verkoopprocedure (info 22 februari 2017)

Verkoopprocedure (info 22 februari 2017) Verkoopprocedure (info 22 februari 2017) Hieronder vindt u informatie over de verschillende stappen in de verkoopprocedure. 1. Start verkoop 22 februari 2017 2. Voorbereiding op een inschrijving 3. Stappenplan

Nadere informatie

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold

OPTIEPROCEDURE. Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold OPTIEPROCEDURE Beschrijving traject Optie woning Wilgenwold Wilgenwold B.V., gevestigd te Mussenstraat 15, 1223 RB Hilversum (hierna: Wilgenwold ), is de projectontwikkelaar van het vastgoedproject Wilgenwold:

Nadere informatie

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen

Informatie over kopen bij Vidomes. Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? Koopgarant: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen Veel mensen kennen

Nadere informatie

WEGWIJZER BIJ AANKOOP

WEGWIJZER BIJ AANKOOP WEGWIJZER BIJ AANKOOP Dank voor jouw belangstelling voor de verkoop van de eengezinswoningen met tuin in het nieuwbouwproject Carte Blanche Amsterdam. Dit ontwerp van architectenbureau Inbo wordt ontwikkeld

Nadere informatie

Vraagprijs ,- k.k.

Vraagprijs ,- k.k. TE KOOP Vraagprijs 275.000,- k.k. Woon-/winkelpand (ca. 1890) gelegen in het centrum met voorzijde aan het Grootzand en achterzijde aan de Singel! Op een fraaie stand, nabij de Sneeker Waterpoort, in het

Nadere informatie

VAN KAVEL TOT DROOMHUIS WELKOM!

VAN KAVEL TOT DROOMHUIS WELKOM! VAN KAVEL TOT DROOMHUIS WELKOM! EVEN VOORSTELLEN Ellen van Acht KUUB: stichting met ideaal wonen zoals jij dat wilt 10 jaar ervaring met begeleiding zelfbouw >500 bewoners geholpen Noord-Nederland, Utrecht,

Nadere informatie

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering?

Inhoud. 2 Hoe gaat het kopen in zijn werk? De overeenkomst Wettelijke bedenktijd Ontbindende voorwaarden Geen passende financiering? Kopen naar Wens Inhoud 1 Kopen naar Wens: wat betekent dit eigenlijk? Betaalbaar door een lager instapbedrag Wie kan een Kopen naar Wens woning kopen? Bijkopen of doorverkopen Wat kost Kopen naar Wens?

Nadere informatie

Havenstraat 155. 199.000 k.k. 3024 SJ Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 106 m2. perceeloppervlakte 101 m2. 1 slaapkamers.

Havenstraat 155. 199.000 k.k. 3024 SJ Rotterdam. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 106 m2. perceeloppervlakte 101 m2. 1 slaapkamers. Havenstraat 155 3024 SJ Rotterdam woonoppervlakte 106 m2 perceeloppervlakte 101 m2 1 slaapkamers te koop 199.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0889660000 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

SPOORWEGJE 11 HEINKENSZAND

SPOORWEGJE 11 HEINKENSZAND SPOORWEGJE 11 HEINKENSZAND Vraagprijs 159.000,- k.k. Dit is een buitenkans voor mensen die een klusproject niet uit de weg gaan. De woning is landelijk gelegen aan het Spoorwegje onder de rook van Heinkenszand.

Nadere informatie

sonniuspark wonen tussen bos en ven

sonniuspark wonen tussen bos en ven sonniuspark wonen tussen bos en ven Zelf bouwen in Sonniuspark Zelf bouwen op een vrije kavel of samen met anderen in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zelf bouwen in Sonniuspark? Zo

Nadere informatie

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar

Van erfpachter tot eigenaar. Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Van erfpachter tot eigenaar Mogelijkheid tot koop van erfpachtgrond in Alkmaar Koop van erfpachtgrond in Alkmaar Vanaf 22 april 2009 is het mogelijk voor specifieke groepen erfpachters het erfpachtrecht

Nadere informatie

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen November 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 - ligging - kavelinformatie Verkoopprijs en voorwaarden 3 Bestemmingsplanvoorschriften 4 Specifieke stedenbouwkundige

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

PERCEEL BOUWGROND MOGELIJKHEID TOT BOUW VAN 3 RECREATIEWONINGEN! VAARVERBINDING NAAR DE REEUWIJKSE PLASSEN!

PERCEEL BOUWGROND MOGELIJKHEID TOT BOUW VAN 3 RECREATIEWONINGEN! VAARVERBINDING NAAR DE REEUWIJKSE PLASSEN! Hoge Gouwe 17 2801 LA GOUDA tel. 0182-511424 fax. 0182-580900 www.alphamakelaardij.nl info@alphamakelaardij.nl PERCEEL BOUWGROND MOGELIJKHEID TOT BOUW VAN 3 RECREATIEWONINGEN! VAARVERBINDING NAAR DE REEUWIJKSE

Nadere informatie

BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen)

BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen) BOUWNUMMERS 13 t/m 20 (levensloopbestendige Parkwoningen) Als u in aanmerking wilt komen voor de aankoop van een levensloopbestendige Parkwoning in Haag & Hof (bouwnummers 13 tot en met 20), retourneert

Nadere informatie

Nieuw-Beijerland, Kerkstraat 33

Nieuw-Beijerland, Kerkstraat 33 Kerkstraat 7 3295 BD s-gravendeel 078 673 7244 e-mail marquis@marquis.nl Nieuw-Beijerland, Kerkstraat 33 Winkel/bedrijfsruimte op prima locatie aan winkelpromenade in het centrum van het dorp gelegen.

Nadere informatie

Gungarantieprijs 200.000 k.k.

Gungarantieprijs 200.000 k.k. van 250.000 Zuiderkade 61, Franeker Meer info op www.actiehuis.nl Gungarantieprijs 200.000 k.k. In deze brochure: > Informatie over Actiehuis.nl > Informatie over de inschrijfprocedure > Inschrijfformulier

Nadere informatie

Collectief bouwen Vennedaal Grave

Collectief bouwen Vennedaal Grave Collectief bouwen Vennedaal Grave Agenda Introductie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Voordelen CPO Mogelijke subsidie Voordelen nieuwbouw t.o.v. bestaande woning Nul-op-de-meter Locatie Vennedaal

Nadere informatie

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N.

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. VAN GENTSTRAAT 27-2 3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. NU TIJDELIJK MET GRATIS KEUKEN TER WAARDE VAN 6.000,- OF EEN EENMALIGE KORTING

Nadere informatie

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop

Frank Van Borselenstraat 4-B. 3021 RK Rotterdam. Vraagprijs: 175.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Frank Van Borselenstraat 4-B 3021 RK Rotterdam woonoppervlakte 104 m2 3 slaapkamers te koop Vraagprijs: 5.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken

Nadere informatie

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop

Mathenesserdijk 89-A. 3027 BE Rotterdam. Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Mathenesserdijk 89-A 3027 BE Rotterdam woonoppervlakte 45 m2 1 slaapkamers te koop Vraagprijs: 69.500 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 0-280 11 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locatie

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER

INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER INFORMATIE MEMORANDUM KLAASJE ZEVENSTER Algemene toelichting Stichting Brentano Amstelveen (SBA) is gespecialiseerd in wonen, zorg en dienstverlening aan ouderen in Amstelveen. SBA is al 40 jaar actief

Nadere informatie

BELEIDSPLAN: Visie op zorg;

BELEIDSPLAN: Visie op zorg; Stichting Samen toch apart Arnold van Rodelaan 65 5527 BS Hapert 0497-843196 Email: Info@Samentochapart.nl Website: www.samentochapart.nl KvK Eindhoven: 17203470 Rabobank Reusel: 12.12.05.991 BELEIDSPLAN:

Nadere informatie

inschrijfformulier verkoop

inschrijfformulier verkoop inschrijfformulier verkoop Met dit formulier kunt u uw interesse voor de koop van één van de woningen kenbaar maken. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij Bremmer Makelaars, bij voorkeur via e-mail

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

MOLENDIJK 24 YERSEKE Vraagprijs ,- k.k.

MOLENDIJK 24 YERSEKE Vraagprijs ,- k.k. MOLENDIJK 24 YERSEKE Vraagprijs 695.000,- k.k. Deze grote vrijstaande woning staat op een mooie plek onder aan de molendijk in Yerseke. Het object is in 1998 gebouwd als varkensfokkerij. De riante kavel

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie