Technische specificatie FLUXUS F608**-A2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische specificatie FLUXUS F608**-A2"

Transcriptie

1 Tecnisce specificatie Draagbare utrasone fowmeting van voeistoffen in een eposiegevaarijke omgeving Draagbaar meetinstrument voor inbreukvrije, snee utrasone fowmeting met camp-on-tecniek op ae buissystemen igenscappen acte bidirectionee fowmeting en oge meetdynamiek met et inbreukvrije camp-on-systeem Hoge meetnauwkeurigeid bij oge en age voumefows, oge stabiiteit van de temperatuur en et nupunt Nieuwe draagbare, uiterst gemakkeijk te gebruiken fowtransmitter met standaard 2 fowmeetkanaen en een groot aanta in- en uitgangen pus dataogger en seriëe interface Sterke carbonbeuizing Gecertificeerd voor ATX/IC zone 2 Compact en ict. Het meetsysteem kan zonder meer as andbagage worden getransporteerd (bijv. naar een offsore patform) Waterdict, resistent tegen oie, vee voeistoffen en vui 14 meting met Li-Ion-accu Het inezen van de sensor en de kaibratie gebeurt automatisc, de setup wordt sneer en zorgt voor nauwkeurige, angdurig stabiee meetresutaten Gebruiksvriendeijke menu's De sensoren zijn verkrijgbaar voor een grote diversiteit in buis binnendiameters ( mm) en mediumtemperatuurbereiken ( C) Stevige sensoren (ATX/IC zone 1 en 2, bestand tegen een ruwe omgeving en tegen stof en water) Stevige, waterdicte (IP67) transportkoffer met vee toebeoren HybridTrek: automatisc omscakeen van ooptijdversciprincipe naar NoiseTrek bij oog gas- of vaste stoffen geate QuickFi voor snee bevestiging van de fowtransmitter in moeiijke omstandigeden FLUXUS F608 FLUXUS F608 op de draagbeuge gepaatst Meting met sensoren, gemonteerd met de draagbare Variofi VP FLUXUS F608 Toepassingen Ontworpen voor industriee gebruik, voora voor toepassing in: Upstream (on- en offsore) Midstream en downstream (pipeines en raffinaderijen) Cemisce industrie nergie- en kractcentraesector (bijv. HVAC, aardwarmte, kractcentraes) Meting met fowtransmitter met de buiskemming QuickFi TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

2 Tecnisce specificatie Inoudsopgave Functie... 3 Meetprincipe... 3 Voumefow berekenen... 3 Aanta meetpaden... 4 Typisce meetopsteing... 5 Fowtransmitter... 6 Tecnisce gegevens... 6 Afmetingen... 8 Standaardomvang evering... 8 Adapters (optie)... 9 Sensoren Sensorkeuze Sensorbestecode Tecnisce gegevens Sensorbevestiging Koppemidde voor sensoren Aansuitsystemen Sensorkabe Camp-on temperatuursensor (optie) Wanddiktemeting (optie) TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

3 Tecnisce specificatie Functie Meetprincipe Looptijdversci-principe r worden utrasone signaen gebruikt om met beup van et ooptijdversci-principe de fow van een medium door een buis te meten. en sensor die op de buis geïnstaeerd is, zendt utrasone signaen uit die door een andere sensor worden ontvangen. De signaen worden afwisseend met de stroomricting mee en tegen de stroomricting in uitgezonden. Aangezien et medium waarin et utrasoon geuid zic verpaatsen aan et stromen is, is de ooptijd van et utrasone signaa in stroomricting korter dan de ooptijd tegen de stroomricting in. Het ooptijdversci t wordt gemeten. Hierdoor kan de gemiddede stromingssneeid worden gemeten op et pad dat de utrasone signaen dooropen. Met een profiecorrectie kan et profiegemiddede van de stromingssneeid worden berekend, dat evenredig is met de voumefow. De totae meetcycus wordt gereged door de geïntegreerde microprocessoren. De ontvangen utrasone signaen worden getest op bruikbaareid voor de meting en bovendien wordt un betrouwbaareid beoordeed. Stoorsignaen worden geëimineerd. HybridTrek As et gas- of vaste stoffen geate tijdens de meting tijdeijk stijgt, is een meting vogens et ooptijdversciprincipe niet meer mogeijk. In paats daarvan kiest men NoiseTrek, een systeem waarbij ook een stabiee meting wordt verkregen as gas- of vaste stoffen geate oog is. De transmitter scaket tijdens de meting automatisc een en weer tussen ooptijdversci-principe en NoiseTrek, zonder dat de meetopbouw oeft te worden veranderd. J J J Transitweg van de utrasone signaa Looptijdversci t Voumefow berekenen V = k. Re A. k. a t/(2. t f ) met V - voumefow k Re - stromingsmecanisce caibratiefactor A - buisdoorsnede oppervakte k a - akoestisce caibratiefactor t - ooptijdversci t f - ooptijd in et medium TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

4 Tecnisce specificatie Aanta meetpaden Het aanta meetpaden is et aanta passages van de utrasone signaa door et medium in de buis. Afankeijk van et aanta meetpaden zijn de vogende montagewijzen mogeijk: refectieopsteing Het aanta meetpaden is even. Beide sensoren worden aan dezefde zijde van de buis gemonteerd. en correcte positionering van de sensoren is gemakkeijk te reaiseren. doorstraingsopsteing Het aanta meetpaden is oneven. Beide sensoren worden aan de tegenoveriggende zijden van ekaar op de buis gemonteerd. As de signaademping as gevog van et medium, de buis of aansag oog is, wordt de doorstraingsopsteing met 1 meetpad gebruikt. De geseecteerde montagewijze angt af van de toepassing. As et aanta meetpaden wordt veroogd, wordt de meting nauwkeuriger, maar neemt de signaademping toe. Het optimae aanta meetpaden voor de parameters van de toepassing wordt automatisc berekend door de transmitter. De sensoren kunnen met de sensorbevestiging in de refectie- en de doorstraingsopsteing aan de buis worden bevestigd. Op die manier kan men et aanta meetpaden optimaa insteen op de toepassing.. a a - sensorafstand Refectieopsteing, aanta meetpaden: 2 a Doorstraingsopsteing, aanta meetpaden: 3 a > 0 a < 0 Doorstraingsopsteing, aanta meetpaden: 1 Doorstraingsopsteing, aanta meetpaden: 1, negatief sensorafstand 4 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

5 ! N..! N.. 1/ 0 6 1/ 0 6 Tecnisce specificatie Typisce meetopsteing ATX zone 2 buiten de eposiegevaarijke omgeving (spanningsvoorziening adapter) ATX zone 2 sensoren ) ) - ) + 0 ) - * : 6 % &, 15 2 ' 3 3 " # $ 7 :, !, - * 4 * ) ; transmitter temperatuursensoren uitgangsadapter uitgangen ATX zone 2/ATX zone 1 (spanningsvoorziening adapter) buiten de eposiegevaarijke omgeving ATX zone 2 ATX zone 1 sensoren ) ) - ) + 0 ) - * : 6 % &, 15 2 ' 3 3 " # $ 7 :, !, - * 4 * ) ; transmitter uitgangsadapter uitgangen TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

6 Tecnisce specificatie Fowtransmitter Tecnisce gegevens FLUXUS uitvoering draagbaar, ATX zone 2 F608**-A2 meting meetprincipe stromingssneeid reproduceerbaareid medium temperatuurcompensatie meetwaardeafwijking 1 bij standaardcaibratie bij uitgebreide caibratie (optie) bij vedcaibratie 2 fowtransmitter spanningsvoorziening accu A T X / I C utrasone ooptijdverscicorreatie, automatisce NoiseTrek-omscakeing bij metingen met een oog gas- of vaste stoffen geate m/s 0.15 % v. MW ±0.01 m/s ae akoestisc geeidende voeistoffen met gas- of vaste stoffen geate van < 10 % van et voume (ooptijdversci-principe) vogens de aanbeveingen in ANSI/ASM MFC ±0.5 % v. MW ±0.01 m/s V/ Hz (netadapter, buiten de eposiegevaarijke omgeving), V DC (aansuiting op de transmitter, met spanningsvoorziening adapter (optie)), ingebouwde accu Li-Ion, 7.2 V/4.5 A bedrijfstijd (zonder in-/uitgangen en actergrondvericting): > 14 < 6 W opgenomen vermogen aanta fowmeetkanaen 2 signaademping s, instebaar meetcycus (1 kanaa) Hz reactietijd 1 s (1 kanaa), optie: 70 ms materiaabeuizing PA, TPS, PC, Poyester, roestvrij staa bescermingsgraad vogens IP65 IC/N afmetingen zie scaatekening gewict 1.9 kg bevestiging QuickFi buiskemming omgevingstemperatuur C dispay 2 16 tekens, punt matri, actergrondvericting menutaa nges, Duits, Frans, Nederands, Spaans eposiebescerming categorie gas: 3G stof: 2D PL Gc Db zone 2 21 markering II3G na nc [ic] IIC (T6)T4 Gc tb IIIC T 100 C Db T a (50)60 C IBU10ATX1067 certificering ATX certificering IC IC IB bescermingswijze gas: niet vonkend stof: bescermd door beuizing temperatuuringangen: intrinsieke veiigeid intrinsieke veiigeid U m = 16 V DC parameters intrinsiek veiige ingangen: U o = 22 V, I o = 6 ma, P o = 33 mw, C o = 450 nf, L o =10mH, C i = 1.8 nf, L i =10μH 1 voor ooptijdversci-principe, referentievoorwaarden en v > 0.15 m/s 2 referentie-onzekereid < 0.2 % ±1.6 % v. MW ±0.01 m/s ±1.2 % v. MW ±0.01 m/s 6 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

7 Tecnisce specificatie FLUXUS meetfuncties meetgrooteden totaisator afgeeide functies diagnosefuncties dataogger waarden die bewaard kunnen worden geeugencapaciteit communicatie interface gegevensoverdractkit software (ae Windows versies) voumefow, massafow, stromingssneeid, warmtestroom warmtefow (as temperatuuringangen geïnstaeerd zijn) voume, massa, optie: warmteoeveeeid gemiddede, versci, som geuidssneeid, signaaampitude, SNR, SCNR, standaarddeviatie van de ampitudes en ooptijden ae meetgrooteden, getotaiseerde meetgrooteden en diagnosewaarden > meetwaarden RS232/USB F608**-A2 - FuData: meetgegevens uitezen, grafisce weergave, converteren naar andere formaten (bijv. voor ce ) - FuKoef: aanmaken van media gegevensrecords - FuSubstanceLoader: upoaden van media gegevensrecords RS232 RS232 - USB kabe adapter transportkoffer afmetingen mm uitgangen De uitgangen zijn gavanisc gesceiden van de transmitter. aanta - anaoge uitgangen ma. 4 0, 2 of 4 actieve uitgangen of passieve stromuitgangen of frequentieuitgangen of 2 actieve uitgangen en 2 passieve stromuitgangen of 2 actieve uitgangen en 2 frequentieuitgangen of 2 passieve stromuitgangen en 2 frequentieuitgangen - binaire uitgangen ma. 4 toebeoren uitgangsadapter (vereist, optie) stroomuitgang bereik 0/ ma meetnauwkeurigeid 0.1 % v. MW ±15 μa actieve uitgang R et < 200 Ω passieve uitgang U et = V, afankeijk van R et R et < 200 Ω frequentieuitgang bereik khz open coector 24 V/4 ma binaire uitgang optoreais 26 V/100 ma binaire uitgang as aarmuitgang - functies grenswaarde, stroomrictingsverandering of fout binaire uitgang as pusuitgang - puswaarde eeneden - pusbreedte ms ingangen De ingangen zijn gavanisc gesceiden van de transmitter. aanta ma. 4 toebeoren ingangsadapter (as et aanta ingangen > 2) temperatuuringang (intrinsieke veiigeid) type Pt100/Pt1000 aansuiting 4-draads bereik C resoutie 0.01 K meetnauwkeurigeid ±0.01 % v. MW ±0.03 K TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

8 K JF K J 1 F K J K JF K J 1 F K J K JF K J Tecnisce specificatie Afmetingen ) ) - ) + 0 ) - * : 6 % &, 15 2 ' 3 3 " # $ 7 :, !, - 1/ 0 6! N.. * 4 * ) ; in mm Standaardomvang evering bestecode toepassing F608 Standard F608 nergy F608 Doube nergy FLUXUS F608ST-A22-3N-NN- FLUXUS F608ST-A22-3N-GG- FLUXUS F608ST-A22-3N-GG- 2D-II-NN-NN 2D-II-NN-NN 2D-II-GG-NN fowmeting van voeistoffen 2 onafankeijke meetkanaen temperatuurgecompenseerde berekening van de massafow ingebouwde warmteoeveeeidsmeter voor et meten van energiestromen geijktijdige meting van de fow en de energiestroom uitgangen passieve stroomuitgang binaire uitgang ingangen temperatuuringang toebeoren transportkoffer netadapter, netkabe accu spanningsvoorziening adapter uitgangsadapter ingangsadapter QuickFi buiskemming voor transmitter gegevensoverdractkit meetint gebruiksaanwijzing, veiigeidsinstructies, verkorte andeiding stekkerpaat bovenop de transmitter +, geijktijdige meting van 2 energiestromen, bijv. verwarmingsinstaaties, warmtewisseaar) + 0 ) + 0 *, indien nodig, separaat besteen 8 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

9 Tecnisce specificatie Adapters (optie) uitgangsadapter spanningsvoorziening adapter ingangsadapter sensoren meetkanaa A + 0 ) +, * sensoren meetkanaa B 1 F K J K JF K J RS232 ingangen uitgangen netadapter/accuaadapparaat Tecnisce gegevens uitgangsadapter spanningsvoorziening adapter tecnisce type OA608A2 PA608A2 aansuitspanning V DC afmetingen zie scaatekening gewict kg materiaa beuizing poyester afdicting siicone bescermingsgraad IP66 vogens IC/N omgevingstemperatuur min. C -20 ma. C +90 eposiebescerming zone 2 markering II3G na IIC T6 Gc Ta C A T X bescermingswijze niet vonkend TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

10 Tecnisce specificatie Afmetingen uitgangsadapter spanningsvoorziening adapter draad: 3 M draad: M in mm Kemmenfuncties uitgangsadapter spanningsvoorziening adapter 2 & 2 & 2 % 2 % 2 $ 2 $ 2 # 2 # 2 " 2 " 2! 2! TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

11 Tecnisce specificatie Sensoren Sensorkeuze sensorbestecode FSK FSM FSQ buis binnendiameter [mm] aanbevoen mogeijk TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

12 Tecnisce specificatie Sensorbestecode 1, , 6 7, , 13 nr. van et teken bescrijving sensor FS sensorfrequentie K M Q - omgevingstempe ratuur N eposiebescerming aansuitsysteem - verengkabe / optie A1 ATX zone 1/IC zone 1 A2 ATX zone 2/IC zone 2 NL XXX LC set utrasone fowsensoren voor et meten van voeistoffen, sear wave 0.5 MHz 1 MHz 4 MHz normae temperatuurbereik uitgebreide temperatuurbereik (sear wave sensoren met sensorfrequentie M, Q) met Lemo-connector kabeengte in m, voor de ma. engte van de verengkabe zie pagina 19 (connector buiten de ATX zone 1/IC zone 1) ange sensorkabe (ATX zone 2/IC zone 2 (aeen FSK) en ATX zone 1/IC zone 1) voorbeed FS M - N A2 NL sear wave sensor 1 MHz, normae temperatuurbereik, ATX zone 2/IC zone 2, aansuitsysteem NL met Lemo-connector en verengkabe 10 m - - / 12 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

13 Tecnisce specificatie Tecnisce gegevens Sear wave sensoren (zone 1) tecnisce type CDK1NW1 CLK1NW1 CDM2NW1 CLM2NW1 CDQ2NW1 CLQ2NW1 bestecode FSK-NA1NL FSK-NA1NL/LC FSM-NA1NL FSM-NA1NL/LC FSQ-NA1NL FSQ-NA1NL/LC sensorfrequentie MHz buis binnendiameter d min. uitgebreid mm min. aanbevoen mm ma. aanbevoen mm ma. uitgebreid mm buiswanddikte min. mm ma. mm materiaa beuizing PK met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) PK met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) PK met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) contactoppervak PK PK PK bescermingsgraad IP65 IP65 IP65 vogens IC/N sensorkabe type engte m afmetingen engte mm breedte b mm oogte mm scaatekening b b b omgevingstemperatuur min. C ma. C temperatuurcompensatie eposiebescerming categorie gas: 2/3G stof: 2D gas: 2/3G stof: 2D gas: 2/3G stof: 2D PL Gb/Gc Db Gb/Gc Db Gb/Gc Db zone 1/2 21 1/2 21 1/2 21 A T X / I C eposiebescermingstemperatuur (buisoppervak) min. C ma. C markering II2/3G II2/3G II2/3G q na IIC T6...T2 Gb/Gc tb IIIC TX Db q na IIC T6...T2 Gb/Gc tb IIIC TX Db q na IIC T6...T2 Gb/Gc tb IIIC TX Db certificering ATX IBU10ATX1162 X IBU10ATX1162 X IBU10ATX1162 X certificering IC IC IB X IC IB X IC IB X bescermingswijze gas: zandvuing, niet vonkend stof: bescermd door beuizing gas: zandvuing, niet vonkend stof: bescermd door beuizing gas: zandvuing, niet vonkend stof: bescermd door beuizing TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

14 Tecnisce specificatie Sear wave sensoren (zone 1, uitgebreide temperatuurbereik) tecnisce type CDM2W5 CLM2W5 CDQ2W5 CLQ2W5 bestecode FSM-A1NL FSM-A1NL/LC FSQ-A1NL FSQ-A1NL/LC sensorfrequentie MHz 1 4 buis binnendiameter d min. uitgebreid mm min. aanbevoen mm ma. aanbevoen mm ma. uitgebreid mm buiswanddikte min. mm - - ma. mm - - materiaa beuizing PI met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) PI met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) contactoppervak PI PI bescermingsgraad IP56 IP56 vogens IC/N sensorkabe type engte m afmetingen engte mm breedte b mm oogte mm scaatekening b b omgevingstemperatuur min. C ma. C temperatuurcompensatie eposiebescerming categorie gas: 2/3G stof: 2D gas: 2/3G stof: 2D PL Gb/Gc Db Gb/Gc Db zone 1/2 21 1/2 21 A T X / I C eposiebescermingstemperatuur (buisoppervak) min. C ma. C markering II2/3G II2/3G q na IIC T6...T2 Gb/Gc tb IIIA TX Db q na IIC T6...T2 Gb/Gc tb IIIA TX Db certificering ATX IBU10ATX1162 X IBU10ATX1162 X certificering IC IC IB X IC IB X bescermingswijze gas: zandvuing, niet vonkend stof: bescermd door beuizing gas: zandvuing, niet vonkend stof: bescermd door beuizing 14 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

15 Tecnisce specificatie Sear wave sensoren (zone 2) tecnisce type CDK1NH1 CLK1NH1 CDM2NH1 CDQ2NH1 bestecode FSK-NA2NL FSK-NA2NL/LC FSM-NA2NL FSQ-NA2NL sensorfrequentie MHz buis binnendiameter d min. uitgebreid mm min. aanbevoen mm ma. aanbevoen mm ma. uitgebreid mm buiswanddikte min. mm ma. mm materiaa beuizing PK met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) PK met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) PK met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) contactoppervak PK PK PK PK bescermingsgraad IP65 IP65 IP65 IP65 vogens IC/N sensorkabe type engte m afmetingen engte mm breedte b mm oogte mm scaatekening PK met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) b b b b omgevingstemperatuur min. C ma. C temperatuurcompensatie eposiebescerming categorie gas: 3G stof: 2D gas: 3G stof: 2D gas: 3G stof: 2D gas: 3G stof: 2D PL Gc Db Gc Db Gc Db Gc Db zone A T X / I C eposiebescermingstemperatuur (buisoppervak) min. C ma. C markering II3G II3G II3G II3G na IIC T6...T2 Gc X tb IIIC TX Db na IIC T6...T2 Gc X tb IIIC TX Db na IIC T6...T2 Gc X tb IIIC TX Db na IIC T6...T2 Gc X tb IIIC TX Db certificering ATX IBU10ATX1163 X IBU10ATX1163 X IBU10ATX1163 X IBU10ATX1163 X certificering IC IC IB X IC IB X IC IB X IC IB X bescermingswijze gas: niet vonkend stof: bescermd door beuizing gas: niet vonkend stof: bescermd door beuizing gas: niet vonkend stof: bescermd door beuizing gas: niet vonkend stof: bescermd door beuizing TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

16 Tecnisce specificatie Sear wave sensoren (zone 2, uitgebreide temperatuurbereik) tecnisce type CDM2H5 CDQ2H5 bestecode FSM-A2NL FSQ-A2NL sensorfrequentie MHz 1 4 buis binnendiameter d min. uitgebreid mm min. aanbevoen mm ma. aanbevoen mm ma. uitgebreid mm buiswanddikte min. mm - - ma. mm - - materiaa beuizing PI met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) contactoppervak PI PI bescermingsgraad IP56 IP56 vogens IC/N sensorkabe type engte m 4 3 afmetingen engte mm breedte b mm oogte mm scaatekening PI met roestvrijstaen kap en sensorouder 304 (1.4301) b b omgevingstemperatuur min. C ma. C temperatuurcompensatie eposiebescerming categorie gas: 3G stof: 2D gas: 3G PL Gc Db Gc A T X / I C zone 2 21 eposiebescermingstemperatuur (buisoppervak) min. C ma. C stof: 2D Db 2 21 markering II3G II3G na IIC T6...T2 Gc X tb IIIA TX Db na IIC T6...T2 Gc X tb IIIA TX Db certificering ATX IBU10ATX1163 X IBU10ATX1163 X certificering IC IC IB X IC IB X bescermingswijze gas: niet vonkend stof: bescermd door beuizing gas: niet vonkend stof: bescermd door beuizing 16 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

17 Tecnisce specificatie Sensorbevestiging Bestecode 1, nr. van et teken bescrijving sensorbevestiging sensor meetopsteing grootte bevestiging buis buitendiameter - - VP draagbare Variofi A ae sensoren D refectieopsteing of doorstraingsopsteing R refectieopsteing M middeste C kettingen N zonder bevestiging mm voorbeed VP A - D M - C 055 draagbare Variofi en kettingen - - draagbare Variofi VP en kettingen materiaa: roestvrij staa 304 (1.4301), 301 (1.4310), 303 (1.4305) afmetingen: mm kettingengte: 2 m TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

18 Tecnisce specificatie Koppemidde voor sensoren normae temperatuurbereik (4e teken van de sensorbestecode = N) uitgebreide temperatuurbereik (4e teken van de sensorbestecode = ) < 100 C < 170 C < 150 C < 200 C koppepasta type N koppepasta type koppepasta type koppepasta type of H Tecnisce gegevens type bestecode omgevingstemperatuur materiaa C koppepasta type N mineraavetpasta koppepasta type siiconenpasta koppepasta type H fuorpoymeerpasta 18 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

19 Tecnisce specificatie Aansuitsystemen aansuitsysteem NL y transmitter N L sensorfrequentie (3e teken van de sensorbestecode) G, H, K M, P Q S y y y y kabeengte m kabeengte (optie LC) m , y - engte van de sensorkabe - ma. engte van de verengkabe Sensorkabe Tecnisce gegevens sensorkabe verengkabe type standaardengte m zie bovenstaande tabe 5 10 omgevingstemperatuur C < 80 ommanteing materiaa roestvrij staa 304 (1.4301) roestvrij staa 304 (1.4301) roestvrij staa 304 (1.4301) buitendiameter mm kabemante materiaa PTF PFA P buitendiameter mm dikte mm keur bruin wit zwart afscerming TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

20 Tecnisce specificatie Camp-on temperatuursensor (optie) Tecnisce gegevens tecnisce type PT12N PT12N PT12F PT12F bestecode uitvoering korte reactietijd type Pt100 2 Pt100 gepaard vogens N Pt100 2 Pt100 gepaard vogens N aansuiting 4-draads 4-draads meetbereik C meetnauwkeurigeid T ±(0.15 C T [ C] ), kasse A ±(0.15 C T [ C] ), kasse A meetnauwkeurigeid T K (3 K < T < 6 K), verder conform N K (3 K < T < 6 K), verder conform N reactietijd s 50 8 beuizing auminium PK, roestvrij staa 304 (1.4301), koper bescermingsgraad IP66 IP66 vogens IC/N gewict (zonder kg connector) bevestiging camp-on camp-on toebeoren warmtegeeidende pasta 200 C warmtegeeidende foie 250 C kunststof - bescermpaat, isoatiescuimstof afmetingen engte mm breedte b mm oogte mm scaatekening A B A verengkabe B Aansuiting Temperatuursensor rood/bauw rood wit/bauw wit Connector pin kabe van de temperatuursensor verengkabe 1 wit/bauw bauw 2 rood/bauw grijs 3, 4, 5 niet aangesoten 6 rood rood 7 wit wit 8 niet aangesoten Kabe kabe van de temperatuursensor verengkabe type mm² zwart of wit LIYCY mm² grijs standaardengte m 3 5/10/25 ma. engte m kabemante PTF PVC " # &! $ % 20 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

21 Tecnisce specificatie Wanddiktemeting (optie) De buiswanddikte is een beangrijke parameter. Voor een goed meetresutaat is et van zeer groot beang dat de buiswanddikte nauwkeurig wordt bepaad. Vaak is de buiswanddikte ecter onbekend. De wanddiktesensor wordt aangesoten op de transmitter in paats van op de fowsensoren. De wanddiktemeetmode wordt dan automatisc geactiveerd. De wanddiktesensor wordt met koppepasta op de buis gedrukt. De wanddikte wordt aangegeven en kan rectstreeks worden overgenomen in de transmitter. Tecnisce gegevens tecnisce type DWR1NZ7 meetbereik 1 mm resoutie mm 0.01 meetnauwkeurigeid 1 % ± 0.1 mm mediumtemperatuur C , kortstondig ma. 500 eposiebescerming - kabe type 2616 engte m Het meetbereik is afankeijk van de demping van et utrasone signaa in de buis. Bij sterk dempende kunststoffen, (bijv. PFA, PTF, PP) as buismateriaa is et meetbereik keiner. Kabe type 2616 omgevingstemperatuur C <200 kabemante materiaa FP buitendiameter mm 5.1 keur zwart afscerming DWR1NZ7 TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

22 Tecnisce specificatie FLXIM Instruments internet: Beneu B.V. e-mai: Berkese Poort JX Berke en Rodenrijs Wijzigingen voorbeouden. Vergissingen voorbeouden. Te.: +31 (0) FLUXUS is een geregistreerde andesnaam van FLXIM GmbH. 22 Fa: +31 (0) TSFLUXUS_F608-A2V1-5-1NL_Leu,

Stationaire ultrasone flowmeting van vloeistoffen in een explosiegevaarlijke omgeving

Stationaire ultrasone flowmeting van vloeistoffen in een explosiegevaarlijke omgeving Stationaire utrasone fowmeting van voeistoffen in een exposiegevaarijke omgeving Speciaa voor gebruik in exposiegevaarijke omgeving ontworpen meetinstrument voor vaste instaatie igenschappen xacte bidirectionee

Nadere informatie

Technische specificatie FLUXUS F501

Technische specificatie FLUXUS F501 Technische specificatie FLUXUS F501 Ultrasone flowmeting van water Het stationaire ultrasone clamp-on-systeem voor de flowmeting van water Eigenschappen Ingreepvrije flowmeting met hoge meetnauwkeurigheid

Nadere informatie

Stationaire ultrasone flowmeting van vloeistoffen in een explosiegevaarlijke omgeving

Stationaire ultrasone flowmeting van vloeistoffen in een explosiegevaarlijke omgeving FLUXUS ADM 8x27 Stationaire ultrasone flowmeting van vloeistoffen in een explosiegevaarlijke omgeving Speciaal voor gebruik in explosieve omgeving ontworpen meetinstrument voor vaste installatie igenschappen

Nadere informatie

Technische specificatie FLUXUS F608**-A2

Technische specificatie FLUXUS F608**-A2 Tecnisce specificatie Draagare utrasone fowmeting van voeistoffen in een eposiegevaarijke omgeving Draagaar meetinstrument voor niet-invasieve, snee utrasone fowmeting met camp-on-tecniek op ae uissystemen

Nadere informatie

FLUXUS F/G601 en F/G608

FLUXUS F/G601 en F/G608 Draagbaar, snel en betrouwbaar FLUXUS F/G601 en F/G608 Draagbare ultrasone clamp-on gas en vloeistof flowmeters Nauwkeurig Flexibel Snel meetresultaat Robuust Ergonomisch Van buiten meten wat van binnen

Nadere informatie

Vickers durometer PCE-1000 durometer voor metaalsoorten

Vickers durometer PCE-1000 durometer voor metaalsoorten Vickers durometer PCE-1000 durometer voor metaalsoorten Draagbare durometer om snel en zelfstandig de oppervlaktehardheid van metaalsoorten te testen. De durometer geeft u de Rockwell B & C, Vickers HV,

Nadere informatie

Technische specificatie FLUXUS G608**-A2

Technische specificatie FLUXUS G608**-A2 Tecnisce specificatie Draagare utrasone fowmeting van gassen in een eposiegevaarijke omgeving Draagaar meetinstrument voor niet-invasieve, snee utrasone fowmeting met camp-on-tecniek op ae uissystemen

Nadere informatie

ATEX installatieinstructies. Micro Motion T-serie-sensoren

ATEX installatieinstructies. Micro Motion T-serie-sensoren Installatie-instructies P/N MMI-20010113, Rev. A Juni 2007 ATEX installatieinstructies voor Micro Motion T-serie-sensoren Voor de installatie van sensors met ATEX-goedkeuring Opmerking: Voor installatie

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

Temperatuursensoren Types MBT 5250, MBT 5260 en MBT 5252

Temperatuursensoren Types MBT 5250, MBT 5260 en MBT 5252 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Informatieblad Temperatuursensoren Types MBT 5250, MBT 5260 en MBT 5250 MBT 5260 "Heavy-duty"-temperatuursensoren voor het controleren van koelwater, smeerolie, hydraulische

Nadere informatie

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

SS / / / ATEX 94 / 9EG

SS / / / ATEX 94 / 9EG Thermopile-Stromingssensor SS 23.400 Thermopile-stromingssensor tot 20 m/s / voor lucht en gas / eenvoudige één-gat-montage / ATEX goedkeuring volgens 94 / 9EG in Zone 2 / detectie van de stroomrichting

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Luchtvochtigheidsmeter XA1000 Luchtvochtigheidsmeter voor zeer nauwkeurige meting van temperatuur en rel. vochtigheid / Geïntegreerde luchtdruksensor / Online- & Offline gegevensregistratie / Briljante

Nadere informatie

Hardheidsmeter Hartip MH180

Hardheidsmeter Hartip MH180 Hardheidsmeter Hartip MH180 Compacte kunststof behuizing, geschikt voor werken onder ongunstige condities. Werkt onder elke hoek, ook ondersteboven Groot meetbereik voor alle metalen. Directe weergave

Nadere informatie

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE

Een nieuwe dimensie in beveiliging. Galaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE Gaaxy Dimension INBRAAKBESCHERMING EN TOEGANGSCONTROLE: EEN UNIEKE EN VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE OPLOSSING MET DE FLEXIBILITEIT die vodoet AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN Een nieuwe dimensie in beveiiging Gaaxy

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie

Visuele alarmverificatie via uw inbraakbeveiligingssysteem. Galaxy Flex visuele verificatie Gaaxy Fex visuee verificatie SNELLER REAGEREN, MINDER VALSE ALARMEN EN MEER TEVREDEN KLANTEN Visuee aarmverificatie via uw inbraakbeveiigingssysteem Gaaxy Fex Visuee verificatie Hebt u genoeg van vase

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

ATEX installatieinstructies. Micro Motion CMF400- sensoren met hulpversterker

ATEX installatieinstructies. Micro Motion CMF400- sensoren met hulpversterker Installatie-instructies P/N MMI-20010156, Rev. A Juni 2007 ATEX installatieinstructies voor Micro Motion CMF400- sensoren met hulpversterker Voor de installatie van sensors met ATEX-goedkeuring Opmerking:

Nadere informatie

Ingebouwde integrator (met teller en gegevensopslag).

Ingebouwde integrator (met teller en gegevensopslag). Data sheet Debietmeter 713 Algemeen De Debietmeter 713 is ontworpen voor het meten en registreren van doorstroomhoeveelheden in open meetgoten en kanalen. De Debietmeter 713 is een compleet instrument

Nadere informatie

ATEX installatieinstructies. Micro Motion H-seriesensoren

ATEX installatieinstructies. Micro Motion H-seriesensoren Installatie-instructies P/N MMI-20010102, Rev. A Juni 2007 ATEX installatieinstructies voor Micro Motion H-seriesensoren Voor de installatie van sensors met ATEX-goedkeuring Opmerking: Voor installatie

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Inbouw Datalogger PCE-KD9 Inbouw Datalogger met max. 72 analoge of digitale ingangen / RS-485 / max. 36 thermoelementen of 18 weerstand-ingangen / TFT-scherm met touchscreen / datalogger voor maximaal

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Hygro-thermometer PCE-EM 886 inclusief geluidssensor, lichtsensor, temperatuursensor, vochtigheidssensor, externe temperatuursensor (K-type) en digitale auto-ranging multimeter / groot LCD-beeldscherm

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Meetapparaat voor druk- en trekkracht van de serie PCE-FB Krachtmeter voor het meten van trek- en drukkracht / intern geheugen / mini SD kaart / grafisch display / grenswaarde meting / piekwaarde functie

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Telecontrol systeem PCE-GPRS 2 Telecontrol systeem GPRS met Quad Band (900/1800/850/1900 MHz) / 4x Analoge ingang / 4x Digitale ingang / 4x Temperatuur ingang/ 4x Open collector uitgang / Dataloggerfunctie

Nadere informatie

Installatie-instructies P/N MMI , Rev. A September ATEX installatie-instructies voor Micro Motion MVD Direct Connect -meters

Installatie-instructies P/N MMI , Rev. A September ATEX installatie-instructies voor Micro Motion MVD Direct Connect -meters Installatie-instructies P/N MMI-20011728, Rev. A September 2008 ATEX installatie-instructies voor Micro Motion MVD Direct Connect -meters Opmerking: Voor installatie in een explosiegevaarlijke omgeving

Nadere informatie

Locobuffer Handleiding

Locobuffer Handleiding Locobuffer Handleiding HDM09 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

1-kanaalstemperatuur (1x intern) ATX-01E (Economy) ATX-01 ATV-01

1-kanaalstemperatuur (1x intern) ATX-01E (Economy) ATX-01 ATV-01 modellen ATX-01E / ATX-01 / ATV-01 1-kanaalstemperatuur (1x intern) ATX-01E (Economy) ATX-01 ATV-01 1 1 Display: Nee Nee Ja Type sensor: Pt1000 temperatuursensor Pt1000 temperatuursensor Pt1000 temperatuursensor

Nadere informatie

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 Voor cilinder met T-gleuf zonder montagetoebehoren Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen montage met één hand

Nadere informatie

Koudemiddelen. Koudemiddelen

Koudemiddelen. Koudemiddelen Koudemiddeen Koudemiddeen Geregenereerde HCFK s HFK s Ammoniak Koowaterstoffen Tabe voor de vervanging van koudemiddeen Software en toebehoren Eigenschappen van de verpakkingen Recuperatie van koudemiddeen

Nadere informatie

Proces Instrumentatie op maat

Proces Instrumentatie op maat Proces Instrumentatie op maat Producent: Proces Instrumentatie op maat PAGINA 2 Inleiding Inhoudsopgave PAGINA 3 Drukmeting, van manometer tot "Intelligente" drukzenders Proces Instrumentatie op Maat.

Nadere informatie

WZ FS 2-2-FFSK 12.5kHz. Korte handleiding

WZ FS 2-2-FFSK 12.5kHz. Korte handleiding WZ FS 2-2-FFSK 12.5kHz Korte handleiding Aansluitschema: Configuratie-interface 12 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sub-D 9-female stast (RTS) broadcast data clock 3 RTS 4 data in 6 TxC up Radio of voor µc S1 S2 S3

Nadere informatie

Nauwkeurigheid over het totale meetbereik door systeemkalibratie. Systeemnauwkeurigheid tot 0,05 C. Akoestisch alarm (instelbare grenswaarden) minuut

Nauwkeurigheid over het totale meetbereik door systeemkalibratie. Systeemnauwkeurigheid tot 0,05 C. Akoestisch alarm (instelbare grenswaarden) minuut Thermometer 3-kanaals testo 735 Hoge nauwkeurigheid door systeemkalibratie over het totale meetbereik door systeemkalibratie C Systeemnauwkeurigheid tot 0,05 C. Weergave, opslag en expressie van Delta

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

MULTINETWORKING. Router (LAN/WLAN) USB CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING CENTRAAL AANSTUREN VAN EXTERNE SYSTEMEN

MULTINETWORKING. Router (LAN/WLAN) USB CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING CENTRAAL AANSTUREN VAN EXTERNE SYSTEMEN MULTINETWORKING Gebruiker 1 PC communicatie knooppunt (CommNode) Gebruiker 2 Gebruiker 3 Router (LAN/WLAN) Digitale cilinder Internet/intranet (TCP/IP) USB 26 khz CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING

Nadere informatie

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties De zonnestralingsmeter Mac-Solar is een ideaal, handmatig apparaat voor zonneingenieurs, architecten

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

880 EUROSEAL SILICONE

880 EUROSEAL SILICONE 880 EUROSEAL SILICONE Hoogwaardige universee sanitairkit. Producttypering Basis : Acoxim. Keur : Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zivergrijs, manhattangrijs, grijs, antraciet, beige, jasmin,

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Manometer serie PCE-P15 / 30 / 50 hogedruk manometer met RS-232-interface en software, voor positieve, negatieve en differentiële druk, geschikt voor lucht en gassen, 4 modellen Wij bieden u een hoogwaardige

Nadere informatie

temperatuur-meetversterker 1-kanalig IM34-11EX-CI/K60

temperatuur-meetversterker 1-kanalig IM34-11EX-CI/K60 1 / 5 Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ more@turck.com ñ www.turck.com Met de e temperatuur-meetversterker van het type

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Dynamometer SM-serie dynamometer met beeldscherm / voor trekkracht- en drukkrachtmetingen / meetbereik van 50 N... 250 kn / rode aanduiding van -19999 99999 digits / zeer goede reproduceerbaarheid De dynamometer

Nadere informatie

PIC Callgever Door PA1RUM

PIC Callgever Door PA1RUM PIC Callgever Door PA1RUM Aanleiding Tijdens de radiokampweek 2008 is deze callgever met veel enthousiasme gebouwd. Niet alleen omdat het een zeer eenvoudig en veelzijdig ontwerp is, maar ook omdat het

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Precisie krachtmeter PCE-FB serie Precisie krachtmeter voor kracht en drukkracht / interne Mini SD kaart geheugen / grafische display / alarm meting / PEAK functie / USB-interface / software meegeleverd

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Multichannel-Datalogger PCE-KD5 Tot 48 analoge of binaire ingangen / 16 Schakel- of 8 analoge uitgangen / Grafische TFT-weergave met touchscreen / RS485-interface / ca. 30 mathematische functies 8 geintegreerde

Nadere informatie

testo 316-Ex CH 4 C 3 H 8 H 2

testo 316-Ex CH 4 C 3 H 8 H 2 Gaslekdetector Voor een snel overzicht testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Gaslekdetectie Gasleidingen kunnen lekken vertonen waardoor er een explosiegevaar

Nadere informatie

www.bosch-professioneel.nl / www.bosch-professioneel.be

www.bosch-professioneel.nl / www.bosch-professioneel.be Real Bosch! Meetresultaten direct digitaal overbrengen NIEUW! De laserafstandsmeter GLM 100 C Professional & app De slimme oplossing voor het overbrengen en documenteren van uw meetresultaten. Blauw elektrisch

Nadere informatie

Sensor Test Unit TSK40A

Sensor Test Unit TSK40A Product Info Sensor Test Unit TSK40A Eenvoudig testen van diverse typen sensoren Instellingen manueel of snel via de PC te wijzigen Standaard kabels voor het snel aansluiten van sensoren Algemeen De sensor

Nadere informatie

Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt

Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt Elektrische temperatuurmeting Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt WIKA catalogus TE 60.55 Toepassingen Lagertemperatuurmeting aan: pompen transmissies motoren Bijzondere eigenschappen

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

mic-130/d/m Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie: 2015-10-26

mic-130/d/m Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie: 2015-10-26 Uittreksel uit onze online-catalogus: mic-130/d/m Versie: 2015-10-26 microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / T +49 231 975151-0 / F +49 231 975151-51 / E info@microsonic.de microsonic

Nadere informatie

Serie 2000. INTELLIGENTE DRUK- EN NIVEAUZENDERS Voor alle industrieën. Beschrijving GEHEEL RVS UITGEVOERD

Serie 2000. INTELLIGENTE DRUK- EN NIVEAUZENDERS Voor alle industrieën. Beschrijving GEHEEL RVS UITGEVOERD INTELLIGENTE DRUK- EN NIVEAUZENDERS Voor alle industrieën Serie 2000 GEHEEL RVS UITGEVOERD INSTELBAAR ZONDER TESTDRUK D.M.V. 3 DRUKTOETSEN NAUWKEURIGHEID 0,1% EENVOUDIGE BEDIENING ATEX II 1 G en/of II

Nadere informatie

ATEX installatie-instructies voor Micro Motion ELITE -sensors

ATEX installatie-instructies voor Micro Motion ELITE -sensors Installatie-instructies P/N MMI-20010080, Rev. B December 2007 ATEX installatie-instructies voor Micro Motion ELITE -sensors Voor de installatie van sensors met ATEX-goedkeuring NB: Voor installatie in

Nadere informatie

Specificaties HI HI HI HI EC, EC/Troebelheid Uitbreiding tot HI niet tot HI niet

Specificaties HI HI HI HI EC, EC/Troebelheid Uitbreiding tot HI niet tot HI niet HI9829: Waterdichte Multiparameter portable meter voor ph, mv,,, EC, ISE, resistiviteit, TDS, saliniteit, luchtdruk, troebelheid en temperatuur met GPS. Algemeen Dit unieke instrument meet 17 (10 gemeten

Nadere informatie

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M12 x 1 roestvaststaal, 1.4301 DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NA- MUR)

Nadere informatie

AP80 Display Controller

AP80 Display Controller Datasheet AP80 AP80 Display Controller Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Nokkencontroller Signaalomvormer Toerentalbewaking Linearisatie functie 72 mm ca. 160 mm 144 mm Voor sensoren met:

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen is

Nadere informatie

Triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 registreert versnelling, vochtigheid, druk, temperatuur en licht / weegt slechts 69 gram

Triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 registreert versnelling, vochtigheid, druk, temperatuur en licht / weegt slechts 69 gram Triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 registreert versnelling, vochtigheid, druk, temperatuur en licht / weegt slechts 69 gram De universele en compacte triaxiale versnellingsopnemer PCE-MSR165 maakt

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4

Technische fiche: flexocompact exclusive VWF 58/4 - VWF 88/4 - VWF 118/4 Technische fiche: fexocompct excusive VF / VF / VF / bijzondere kenmerken green iqtechnoogie (duurzaam, energieefficiëntie en connectiviteit) compacte warmtepomp met ingebouwde warmwaterboier van beschike

Nadere informatie

lcs+600/iu Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie: 2015-10-26

lcs+600/iu Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie: 2015-10-26 Uittreksel uit onze online-catalogus: lcs+600/iu Versie: 2015-10-26 microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / T +49 231 975151-0 / F +49 231 975151-51 / E info@microsonic.de microsonic

Nadere informatie

inductieve lineaire meetsensor LI800P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

inductieve lineaire meetsensor LI800P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151 rechthoekig, aluminium / kunststof veelzijdige montagemogelijkheden weergave meetbereik via LED ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden extreem korte dode zones resolutie 12 Bit 4-draads,

Nadere informatie

PI2205. Combi-druksensor. 1 alfanumeriek display 4-digit 2 status-led's 3 programmeerknop. Made in Germany

PI2205. Combi-druksensor. 1 alfanumeriek display 4-digit 2 status-led's 3 programmeerknop. Made in Germany 1 alfanumeriek display 4-digit 2 status-led's 3 programmeerknop Made in Germany Toepassingsgebied Applicatie hygiënische omgeving Media pasteuze media en vaste stoffen; vloeibare en gasvormige media Mediumtemperatuur

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Hogedruk Stromingssensor SS 20.60 Hogedruk stromingssensor voor het meten van doorstroomsnelheden en stroomsnelheid / drukvast tot 16 bar / microbesturing -gecontroleerde zender / eenvoudige installatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

crm+340/dd/tc/e Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie: 2015-06-29

crm+340/dd/tc/e Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie: 2015-06-29 Uittreksel uit onze online-catalogus: crm+340/dd/tc/e Versie: 2015-06-29 microsonic gmbh, phoenixseestraße 7, d-44263 dortmund, telefoon: +49 231 975151-0, fax: +49 231 975151-51, e-mail: info@microsonic.de

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen

Nadere informatie

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN

VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT. met de nieuwe Brossguard Plus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN VUIL EN NAT NIET VERDER DAN DE MAT Hou vocht NOVA en vui buit met de nieuwe Brossguard Pus DE MEEST TOEGEPASTE BORSTELMAT OPNIEUW UITGEVONDEN Waarom borstematten? Borstematten zijn ideaa om buiten toe

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

mic-130/iu/m Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie:

mic-130/iu/m Uittreksel uit onze online-catalogus: Versie: Uittreksel uit onze online-catalogus: mic-130/iu/m Versie: 2016-11-18 microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / T +49 231 975151-0 / F +49 231 975151-51 / E info@microsonic.de microsonic

Nadere informatie

- Kalibratie incl. eerste ijking

- Kalibratie incl. eerste ijking Gekalibreerde Rollenbaan weegschaal PCE-SD.. CR Serie Rollenbaan weegschaal tot 150kg / bi-directionele RS-232 interface / rolbaanbreedte ca. 580mm / optioneel verkrijgbaar: RS-485, analoog uitgang 4...

Nadere informatie

Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen

Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen Wereldprimeur Meet alles met P2P Technologie De eerste laserafstandsmeter werd meer dan twintig jaar geleden uitgevonden en gepresenteerd door Leica

Nadere informatie

Installatie Instructies P/N 20004418, Rev. C Juni 2008. Voor transmitterinstallaties met ATEX-goedkeuring

Installatie Instructies P/N 20004418, Rev. C Juni 2008. Voor transmitterinstallaties met ATEX-goedkeuring Installatie Instructies P/N 20004418, Rev. C Juni 2008 ATEX installatieinstructies en tekeningen Voor transmitterinstallaties met ATEX-goedkeuring Opmerking: Voor installatie in een explosiegevaarlijke

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Driefasige harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De driefasige harmonische analyser

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Mini-datalogger PCE-MSR 145 Mini-datalogger voor langetermijnmeting / Slechts 18 g / Over 2.000.000 meetwaarden zoals vochtigheid, druk,, versnelling, Lichte duurzame Li-ion accu De gunstig geprijsde PCE-MSR145

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.:

Dakfelsmachine K9-WAD K9-WFS K9-GWS. Gebruiksaanwijzing. Machine Nr.: Gebruiksaanwijzing Met de machine kan uitsuitend veiig worden gewerkt, wanneer u de gebruiksaanwijzing en de veiigheidsvoorschriften voedig eest en u zich strikt aan de gegeven aanwijzingen houdt. Dakfesmachine

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen

Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Introductie Capa Switch KLS 100 - Algemeen Opmerking: De Capa Switch KLS 100 mag alleen worden toegepast zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing. De Capa Switch KLS 100 capacitieve niveauschakelaar

Nadere informatie

tie n n e e g u q rin re F stu

tie n n e e g u q rin re F stu Frequentie sturingen Besturingskast DGbox De nieuwe standaard, besturingskast met ingebouwde frequentiesturingen Frequentiebesturing Thermische beveiliging en hoofdschakelaar Connector fix speed met beveiliging

Nadere informatie

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543.

Parallelle meting van CO/CO 2. in de omgeving. testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. Parallelle meting van CO/CO 2 in de omgeving testo 315-3: Meten van de omgevingslucht volgens de Europese norm EN 50543. testo 315-3 Waar kan de testo 315-3 gebruikt worden? Bij omgevingsmetingen, wanneer

Nadere informatie

Druktransmitters voor zware toepassingen MBS 3200 en 3250

Druktransmitters voor zware toepassingen MBS 3200 en 3250 Gegevensblad Druktransmitters voor zware toepassingen MBS 3200 en 3250 MBS 3200 MBS 3250 De compacte hoge temperatuurdruktransmitter MBS 3200 is ontworpen voor gebruik in hydraulische en bijna alle industriële

Nadere informatie

AP22 Analoog Display

AP22 Analoog Display Datasheet AP22 AP22 Analoog Display Toepasbaar als: Display voor positie en snelheid Grenswaardebewaking met hysterese Display voor niet lineaire bewegingen 48 mm ca. 90 mm 96 mm Voor sensoren met analoge

Nadere informatie

UMI96E. Universeel meetinstrument

UMI96E. Universeel meetinstrument Universeel meetinstrument UMI96E Metering Protection Lighting Compacte energiemeter met communicatie Geschikt voor 1 fase- en 3 fasen netten met nul Modbus, Profi bus en Analoog uit Digitaal in Harmonischen

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl

Krachtige elektrolyse-installaties www.prominent.nl Veiige en effectieve desinfectie met keukenzout Krachtige eektroyse-instaaties www.prominent.n Miieuvriendeijke desinfectie van water Eektroyse is vanuit kostenoogpunt een nuttig en technisch geavanceerd

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Elektromagnetische flowmeter PCE-VMI Flow sensor voor het meten van alle elektrisch geleidende vloeistoffen / geen bewegende delen / geen mechanische slijtage / geen extra drukverlies De extreem compacte

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

TEMPERATUURSENSOR ML45M GEBRUIKERSHANDLEIDING

TEMPERATUURSENSOR ML45M GEBRUIKERSHANDLEIDING TEMPERATUURSENSOR ML45M GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Beschrijving Temperatuursensor ML45m meet temperaturen in het bereik van -225 tot 1225 C (-373..

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Waterbestendige multi-meter METRAHIT OUTDOOR water- en stofbestendig / meerdere functies / reële effectieve waarde (TRMS) / type bescherming IP65 / automatische terminal vergrendeling / meet temperatuur

Nadere informatie

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Inhoudsopgave 1. Toepassing 3 2. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing 3 3. Functie 3 3.1 Rub-Block met PT100 sensor 3 3.2 Meetomvormer optioneel 4 4.

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2001-I

Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2001-I Eindexamen natuurkunde vwo 200-I 4 Antwoordmodel Opgave Hoogspanningskabel uitkomst:,4 0 3 (draden) methode ρl ρl 7 0-9 3,0 0 3 Uit R = volgt A kabel = = = 7,08 0-4 m 2. A R 7,2 0-2 Er geldt A draad =

Nadere informatie