Antwoord Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt ,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoord Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt 29.600,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor 11.082."

Transcriptie

1 1 Module Basis Toetsterm 2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. Kandidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc. Mark (27 jaar) is vrijgezel. Hij heeft een inkomen uit arbeid van ,- per jaar. Mark heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van ,-. Op deze woning rust een hypotheek van ,- en de rente bedraagt 5%. De rente is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Mark heeft nog een tweede huis; dat huis verhuurt hij aan zijn ex-vriendin. De WOZ-waarde van deze woning is ,- en de huurinkomsten bedragen dit jaar 6.060,-. Verder heeft Mark de volgende bezittingen: Aandelenpakket ,- waarover 400,- dividend is ontvangen. Spaarrekening 5.000,-, rente 1,5% Betaalrekening 1.500,-, rente 1% Algemene gegevens Inkomstenbelasting Tarief in Box I Belastbaar inkomen meer dan: Maar niet meer dan: Tarief: ,- 33% , ,- 42% Over Meerdere 44% Eigen woning forfait bedraagt 0.8% Algemene heffingskorting 2.000,- Arbeidskorting 1.400,- Box III Heffingsvrij vermogen ,- Vul de juiste bedragen in, in de onderstaande tekst. Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt. En de te betalen belasting in box 1 is daardoor. Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt ,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor Mark heeft een inkomen uit arbeid van ,- per jaar. Het inkomen uit de eigen woning ( eigen woning forfait) bedraagt 1.600,- en de aftrekbare hypotheek rente bedraagt 5.000,-. Inkomen ,- plus 1.600,- minus 5.000,-- is ,-. Van het totale inkomen wordt ,- tegen 33% belast is 4.950,-- en het meerdere is ,-- tegen 42% is 6.132,-. Totaal dus ,-.

2 2 Module Basis Toetsterm 2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. Kandidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc. Mark (27 jaar) is vrijgezel. Hij heeft een inkomen uit arbeid van ,- per jaar. Mark heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van ,-. Op deze woning rust een hypotheek van ,- en de rente bedraagt 5%. De rente is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Mark heeft nog een tweede huis; dat huis verhuurt hij aan zijn ex-vriendin. De WOZ-waarde van deze woning is ,- en de huurinkomsten bedragen dit jaar 6.060,-. Verder heeft Mark de volgende bezittingen: Aandelenpakket ,- waarover 400,- dividend is ontvangen. Spaarrekening 5.000,-, rente 1,5% Betaalrekening 1.500,-, rente 1% Algemene gegevens Inkomstenbelasting Tarief in Box I Belastbaar inkomen meer dan: Maar niet meer dan: Tarief: ,- 33% , ,- 42% Over Meerdere 44% Eigen woning forfait bedraagt 0.8% Algemene heffingskorting 2.000,- Arbeidskorting 1.400,- Box III Heffingsvrij vermogen ,- Vul de juiste bedragen in, in de onderstaande tekst. Het belastbare vermogen in box 3 is in totaal en de te betalen belasting in box 3 bedraagt dus. Het belastbare vermogen in box 3 is totaal en de te betalen belasting in box 3 bedraagt dus De totale waarde van het te belasten vermogen in box 3 is de waarde van de woning plus de waarde van de aandelen , plus de bedragen op de spaarrekening en betaalrekening is Dit bedrag wordt belast minus het heffingsvrijvermogen van Te belasten vermogen in box 3 is derhalve Over (is het fictieve rendement 4% en over dit rendement moet 30% belasting betaald worden) 1,2 % is

3 3 Module Schade Particulier Toetsterm 4a.1 Fraudesignalen onderkennen en daarop handelen. Norm / Resultaat / Prestatie-indicator: De kandidaat beoordeelt documenten op echtheid. De kandidaat geeft op adequate wijze opvolging aan een fraudesignaal. Erik (31 jaar) heeft een huis gekocht. Hij wil een woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering geregeld hebben. Op het aanvraagformulier voor een AVP-pakketverzekering heeft Erik op de vraag of hij in de afgelopen acht jaar strafrechtelijk veroordeeld is neen ingevuld. Zijn adviseur Rico weet dat dat niet naar waarheid is. Erik en hij zijn namelijk ook kennissen en tijdens het uitgaan heeft Erik wel eens verteld dat hij zes jaar geleden strafrechtelijk veroordeeld is omdat hij een aantal malen brand heeft gesticht. Erik kreeg toen één jaar gevangenisstraf en daarnaast een verplichte behandeling van drie jaar door een psychiater. De adviseur weet ook dat het de afgelopen jaren heel goed gaat het met Erik. Wat moet de adviseur doen in het belang van Erik? A. Aan Erik uitleggen wat de gevolgen voor Erik kunnen zijn als hij de aanvraag op deze wijze indient en voorstellen om samen een nieuw aanvraagformulier in te vullen. B. Erik vertellen dat hij met hem geen zaken kan doen en Erik adviseren om contact op te nemen met Rialto om daar zijn verzekeringen onder te brengen. C. Het aanvraagformulier ongewijzigd naar de verzekeraar doorsturen en in een aparte brief bij het aanvraagformulier aangeven dat hij weet dat Erik strafrechtelijk veroordeeld is geweest. (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Aan Erik uitleggen wat de gevolgen voor Erik kunnen zijn als hij de aanvraag op deze wijze indient en voorstellen om samen een nieuw aanvraagformulier in te vullen. Dit is het beste wat Rico in het belang voor Erik kan doen. Mogelijk heeft Erik het belang van de vraag in het aanvraagformulier niet ingezien. Wellicht omdat de veroordeling vijf jaar geleden is of omdat hij zich schaamt voor het hele gebeuren. Rico heeft Erik ook niet geholpen bij het invullen van het formulier. Erik uitleggen wat de gevolgen voor hem kunnen zijn en voorstellen een nieuw aanvraagformulier in te vullen, is in deze situatie dan ook de beste reactie. 4 Module Basis Toetsterm 3c De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij klachten van klanten kan behandelen. Peter heeft bij een bank een spaarrekening geopend. Als Peter de stukken thuis gestuurd krijgt, blijkt dat het spaargeld voor 2 jaar in plaats van 1 jaar zoals afgesproken vast te staan. En de rente is niet de afgesproken 1,50% maar slechts 1,30%. Peter belt naar de bank en een medewerkster belooft een en ander te corrigeren. Als Peter de volgende dag de stukken thuisgestuurd krijgt, blijkt de medewerkster de rekening gewijzigd te hebben in een gewone betaalrekening. Peter belt weer met de bank en men belooft het onmiddellijk te corrigeren. De volgende dag ontvangt Peter een verzoek van de bank om een rekeningnummer door te geven waarop het saldo van de op verzoek van Peter opgeheven rekening overgemaakt kan worden.

4 Peter verliest nu zijn geduld en belt boos met de bank. Een medewerker snapt het allemaal niet en belooft het uit te zoeken. Een paar uur later belt hij Peter terug en zegt, dat uit het dossier toch echt blijkt, dat Peter zelf gevraagd heeft om de rekening op te heffen. Nu wordt Peter erg boos en zegt dat hij een klacht in wil dienen. De medewerkster legt uit, dat de bank daar een klachtenprocedure voor heeft en dat Peter op de website moet kijken hoe hij die klacht moet indienen. Peter kijkt op de website en vindt daar inderdaad de klachtenprocedure. Hij moet een formulier downloaden, invullen en opsturen aan de bank. Dat wil Peter niet. Peter wil, dat zijn klacht gehoord wordt en het probleem gewoon opgelost wordt. Peter is echt kwaad en gaat naar de bank. U moet Peter te woord staan. Hieronder staan zes stappen. 1 In het kort uitleggen hoe de klachtenprocedure bij de bank werkt. 2 Luisteren naar de klacht, de klacht samenvatten en er een notitie van maken. 3 Luisteren naar Peter, een inschatting maken of de klacht gegrond is en de conclusie direct aan Peter mededelen. 4 Peter geruststellen en uitleggen dat u de klacht doorgeeft aan de degene die binnen de bank de externe klachten behandelt. 5 Peter uitleggen dat de bank is aangesloten bij Kifid en dat hij een klacht in moet dienen bij Kifid. 6 Proberen Peter gerust te stellen door uit te leggen, dat de klacht behandeld gaat worden, maar dat hij daarvoor naar de klachtenprocedure op de website moet kijken. (N.B. de volgorde van deze stappen kan per examen verschillen) Welke drie van deze stappen zijn de beste? Vul de nummers in de juiste volgorde in, beginnend met de beste stap. Juiste antwoordvolgorde - Luisteren naar de klacht, de klacht samenvatten en er een notitie van maken. - In het kort uitleggen hoe de klachtenprocedure bij de bank werkt. - Peter geruststellen en uitleggen dat u de klacht doorgeeft aan de degene die binnen de bank de externe klachten behandelt. - U kunt tijdens het gesprek het beste eerst luisteren naar de klacht, de klacht samenvatten en er een notitie van maken. Dan in het kort uitleggen hoe de klachtenprocedure bij de bank werkt. Daarna Peter geruststellen en uitleggen dat u de klacht doorgeeft aan de degene die binnen de bank de externe klachten behandelt. 5 Module Schade Particulier Toetsterm 3a.1 De gegevens voor het klantprofiel inventariseren. Kritische kenmerken van de situatie: De gegevens zijn administratief volledig en in één keer goed. De genomen preventiemaatregelen zijn goed geïnventariseerd. Het schadeverleden van de klant is goed uitgewerkt, zodat een adequaat schadebeeld ontstaat. De kandidaat vraagt door in bijzondere situaties en wanneer klantgegevens onvolledig of mogelijk onjuist zijn, zodat hij/zij een passende dekking kan adviseren. Bijvoorbeeld voor niet-ingezetene of Nederlander die langdurig in buitenland woont en/of werkt. De kandidaat vraagt in het geval van verkeersobjecten door naar de specifieke kenmerken. Jan loopt het kantoor van Kees (een schadeadviseur Particulieren) binnen om te praten over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Jan geeft direct aan, dat hij geen andere verzekeringen heeft en eigenlijk ook niet wil hebben. Vrienden van Jan hebben Kees aanbevolen.

5 Kees krijgt maar heel weinig informatie van Jan, het is een moeizaam gesprek. Jan geeft korte antwoorden op de gestelde vragen en vertelt niets uit zichzelf. Kees vraagt naar zijn gezinssituatie en Jan geeft aan dat hij kort geleden is gescheiden en dat hij geen kinderen heeft. Jan en zijn ex vrouw Mariette hebben wel samen een hond. In het echtscheidingsconvenant is vastgelegd, dat de hond gemeenschappelijk bezit is en dat de hond de ene week bij Jan en de andere week bij Mariette is. In het convenant is ook vast gelegd, dat Mariette de bestaande verzekeringen overneemt en op haar naam voortzet. Op een vraag van Kees antwoordt Jan, enigszins bitter, dat hij alleen woont en uitdrukkelijk alleen wenst te blijven wonen. Hij gaat echt niet meer samenwonen en/of trouwen, hij heeft voldoende aan zijn deeltijdhond. Kees legt Jan globaal uit wat een aansprakelijkheidsverzekering is en waarom hij er een nodig heeft. Jan geeft uiteindelijk toe maar wil wel de laagst mogelijke premie. Kees vult het aanvraagformulier in, stelt verder geen vragen aan Jan en laat Jan een handtekening onder het aanvraagformulier zetten. Welke van onderstaande vragen had Kees in ieder geval aan Jan moeten stellen om een goed klantprofiel op te stellen en daarbij passend advies te kunnen geven? Let op: meerdere antwoorden zijn juist. A. Hoe groot hij de kans acht op een nieuwe relatie. B. Hoe groot hij de kans acht op het ontstaan van schade waarvoor hij aansprakelijk is. C. Hoe hij aankijkt tegen het risico van hoge claims door derden. D. Hoe hij de hond wil meeverzekeren. E. Hoe hij staat tegenover een vrijwillig eigen risico (kinderen). F. Of hij in de afgelopen 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld is. G. Wat hij belangrijker vindt een hoger verzekerd bedrag of een lagere premie. H. Welke andere werkzaamheden hij doet die het risico op schade kunnen vergroten, zoals vrijwilligerswerk. (N.B. de antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoorden - Hoe groot hij de kans acht op het ontstaan van schade waarvoor hij aansprakelijk is. - Hoe hij staat tegenover een vrijwillig eigen risico (kinderen). - Of hij in de afgelopen 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld is. - Wat hij belangrijker vindt een hoger verzekerd bedrag of een lagere premie. A is niet juist omdat het voor de dekking of de premie van de verzekering niet uitmaakt of Jan een relatie heeft, dat zou alleen het geval zijn als hij zou gaan samenwonen en dat gaat hij niet doen heeft hij aangegeven. B is juist; omdat dit iets zegt over de moraliteit van de kandidaat verzekeringnemer. Hij kan zelf invloed uitoefenen op de kans op het ontstaan van schade en daar moet de adviseur wel op letten. C is niet juist; het is niet relevant voor de aanvraag om dit te weten. D is niet juist omdat het voor de dekking of de premie van de verzekering niet uitmaakt of hij (een of meerdere) huisdieren heeft. Op de polis is dekking voor de schades waarvoor Jan aansprakelijk is. Jan is als medebezitter van de hond (risico-) aansprakelijk en zijn aansprakelijkheid is gedekt op de AVP. E is juist; de premie wordt lager als er gekozen wordt voor een vrijwillig eigen risico. En Jan wil de laagst mogelijke premie. F is juist; deze vraag moet Jan zelf beantwoorden. Dit is een van de vragen die gesteld wordt in het aanvraagformulier. Op grond van de mededelingsplicht dient Jan deze vraag (zelf) te beantwoorden. G is juist; want Jan zal wel kiezen voor het laagste te verzekeren bedrag omdat daarvoor de premie het laagst is, maar het is wel goed om dat met Jan te bespreken.

6 H is niet juist; omdat het voor de dekking of de premie van de verzekering niet uitmaakt of Jan vrijwilligerswerk doet, standaard is schade waarvoor een verzekerde aansprakelijk is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk meeverzekerd. 6 Module Consumptief krediet Toetsterm 2a.2: mondeling communiceren Norm/resultaat/prestatie-indicator: De informatie en toelichting zijn correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de klant. Christine en Wouter hebben een gesprek met een kredietadviseur. Ze komen stilletjes met bedrukte gezichten bij het kantoor van de adviseur binnen. Na het aanbieden van een kop koffie en een praatje over het weer vertelt Wouter dat hun auto kapot is. Later in het gesprek blijkt dat Christine de auto total loss heeft gereden. De auto is niet meer te repareren. Met een zucht vertelt Christine dat ze niet zonder auto kunnen en geen geld hebben voor een andere auto. Hun spaargeld is opgegaan aan hun recente verbouwing. Christine en Wouter vinden het bijzonder vervelend dat ze daarom een lening moeten komen vragen. Ze gaan altijd zorgvuldig met hun geld om en dachten alles goed geregeld te hebben. Risico s nemen ze niet. Ze betalen altijd keurig netjes hun rekeningen, geven geen onnodig geld uit en doen geen rare dingen. Dus ja, voegt Wouter toe: we schamen ons nu dat we moeten lenen. Hieronder staan vier mogelijke reacties. Welke reactie past het best als eerste reactie van de kredietadviseur? A. Ik snap dat het vervelend is dat u nu geld moet lenen. Maar ik ga voor u kijken hoe we dit het beste kunnen oplossen. B. Laat Wouter voortaan maar achter het stuur zitten, Christine. Natuurlijk is dit een grapje. Maar het komt helemaal goed. C. U bent bij ons aan het juiste adres. Wij zijn altijd op zoek naar de laagste rentetarieven zodat u goedkoop kunt lenen. D. U hoeft zich niet te schamen, half Nederland heeft een lening lopen. Dus het is tegenwoordig helemaal niet vreemd te lenen. (N.B. antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Ik snap dat het vervelend is dat u nu geld moet lenen. Maar ik ga voor u kijken hoe we dit het beste kunnen oplossen De kredietadviseur doet er goed aan begrip te tonen door te zeggen dat hij/zij zijn klanten begrijpt. En hen aan te geven dat hij hen gaat helpen met een krediet waar ze ook zo snel mogelijk weer vanaf zijn. B is onjuist. Grapjes kunnen verkeerd opgepakt worden, een adviseur moet daarmee dus voorzichtig zijn. C is onjuist. Adviseur betrekt zijn reactie vooral op zichzelf. Dit kan beter door begrip te tonen. D is onjuist. Hier hebben Christine en Wouter geen boodschap aan. Zij zijn niet half Nederland.

7 7 Module Consumptief krediet Toetsterm 3d.1: De klant informeren in geval van afwijzing van de financiering U werkt bij Bank X als kredietadviseur. Wilbert en Sylvia zijn al jaren klant bij Bank X. Ze hebben daar hun betaalrekeningen lopen. Wilbert en Sylvia komen voor een krediet om een tweede auto te kopen. Uit het dossier van Wilbert en Sylvia blijkt het volgende: Wilbert en Sylvia wonen samen. Sylvia heeft een vaste baan bij een transportbedrijf waar zij op de administratie werkt. Wilbert werkt als zelfstandig marketingconsultant. Hij drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. U heeft Wilbert en Sylvia zo juist gesproken. Uit dit gesprek kwam het volgende: De auto van Sylvia is kapot en ze wil een andere auto kopen. Sylvia heeft haar oog al laten vallen op een bepaalde auto. Ze is van deze auto heel enthousiast. De afstand woon- werkverkeer van Sylvia is twintig kilometer. De jaarcijfers van Wilbert geven aan dat hij de laatste jaren een prima inkomen verdiende. Momenteel zit hij even zonder opdrachten. Wilbert vertrouwt erop dat hij weer snel een opdracht heeft. Wilbert heeft ook een auto. Deze auto heeft hij nodig om bij zijn acquisitiegesprekken te komen voor eventuele nieuwe opdrachten. Het inkomen van Sylvia is voor hen beiden voldoende om van te leven, ook al is dat erg krap. Hun geld zit in een tweetal levensverzekeringen en de auto van Wilbert. Zij hebben geen geld dat vrij opneembaar is. Sylvia en Wilbert wonen in een huurwoning. Wilbert is dol op golfen. Dit doet hij drie keer per week. Volgens Wilbert is dit goed voor je relaties. De vraag is: een klein krediet om de auto voor Sylvia aan te kopen. U besluit op basis van de bovenstaande informatie Wilbert en Sylvia geen krediet te verstrekken. U zal dit moeten vertellen aan Wilbert en Sylvia. U voelt al aan dat met name Sylvia hiervan (nog zachtjes uitgedrukt) niet blij wordt. Ze kijkt erg uit naar een eigen auto. Hoe kunt u de boodschap dat u geen lening verstrekt het beste beginnen bij Wilbert en Sylvia? A. Aangeven dat een krediet niet nodig is omdat Sylvia met het openbaar vervoer naar haar werk kan of dat Wilbert haar op haar werk kan brengen en halen. B. Aangeven dat u twijfelt aan de discipline van Wilbert en Sylvia om de lasten van het krediet op te kunnen brengen. C. Alvast proberen de vermoedelijke reactie van Sylvia te temperen door te zeggen dat zij niet boos moet worden. D. Uitleggen dat u geen zekerheid heeft of Wilbert snel een opdracht en dus inkomen zal hebben. E. Verder doorvragen naar de hobby van Wilbert, golfen, om een betere sfeer in het gesprek te krijgen. F. Vertellen dat u geen krediet verleent doordat het niet zeker is of Wilbert snel een opdracht zal hebben. G. Vragen waarom ze in het verleden niet meer gespaard hebben toen Wilbert nog wel opdrachten had. (N.B. antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Vertellen dat u geen krediet verleent doordat het niet zeker is of Wilbert snel een opdracht zal hebben Het gaat hierom een slecht nieuwsgesprek. Hierbij is het beste om eerst de klap uit te delen. Dit wil zeggen dat u het beste direct kan zeggen waar het op staat. In dit geval wil dit dus zeggen dat u direct zegt dat u geen lening gaat verstrekken.

8 8 Module Consumptief krediet Toetsterm 3d.1: De klant informeren in geval van afwijzing van de financiering U werkt bij Bank X als kredietadviseur. Wilbert en Sylvia zijn al jaren klant bij Bank X. Ze hebben daar hun betaalrekeningen lopen. Wilbert en Sylvia komen voor een krediet om een tweede auto te kopen. Uit het dossier van Wilbert en Sylvia blijkt het volgende: Wilbert en Sylvia wonen samen. Sylvia heeft een vaste baan bij een transportbedrijf waar zij op de administratie werkt. Wilbert werkt als zelfstandig marketingconsultant. Hij drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. U heeft Wilbert en Sylvia zo juist gesproken. Uit dit gesprek kwam het volgende: De auto van Sylvia is kapot en ze wil een andere auto kopen. Sylvia heeft haar oog al laten vallen op een bepaalde auto. Ze is van deze auto heel enthousiast. De afstand woon- werkverkeer van Sylvia is twintig kilometer. De jaarcijfers van Wilbert geven aan dat hij de laatste jaren een prima inkomen verdiende. Momenteel zit hij even zonder opdrachten. Wilbert vertrouwt erop dat hij weer snel een opdracht heeft. Wilbert heeft ook een auto. Deze auto heeft hij nodig om bij zijn acquisitiegesprekken te komen voor eventuele nieuwe opdrachten. Het inkomen van Sylvia is voor hen beiden voldoende om van te leven, ook al is dat erg krap. Hun geld zit in een tweetal levensverzekeringen en de auto van Wilbert. Zij hebben geen geld dat vrij opneembaar is. Sylvia en Wilbert wonen in een huurwoning. Wilbert is dol op golfen. Dit doet hij drie keer per week. Volgens Wilbert is dit goed voor je relaties. De vraag is: een klein krediet om de auto voor Sylvia aan te kopen. U besluit op basis van de bovenstaande informatie Wilbert en Sylvia geen krediet te verstrekken. U zal dit moeten vertellen aan Wilbert en Sylvia. U voelt al aan dat met name Sylvia hiervan (nog zachtjes uitgedrukt) niet blij wordt. Ze kijkt erg uit naar een eigen auto. Sylvia reageert behoorlijk geëmotioneerd als u vertelt dat u hen geen lening wil verstrekken. Ze roept met verheven stem die een keer overslaat: "Heb ik dit weer? Hoe is dat nou mogelijk?" Wat is de beste vervolgstap in dit gesprek met Wilbert en Sylvia? A. Aangeven dat een krediet niet nodig is omdat Sylvia met het openbaar vervoer naar haar werk kan of dat Wilbert haar op haar werk kan brengen en halen. B. Aangeven dat u de teleurstelling van Sylvia begrijpt omdat zij het erg prettig had gevonden een eigen auto te rijden. C. Aangeven dat u het ook liever anders wil regelen, maar dat dit nu eenmaal het verstandigste voor hen is. D. Aangeven dat u twijfelt aan de discipline van Wilbert en Sylvia om de lasten van het krediet op te kunnen brengen. E. Verder doorvragen naar de hobby van Wilbert, golfen, om een betere sfeer in het gesprek te krijgen. F. Vragen waarom ze in het verleden niet meer gespaard hebben toen Wilbert nog wel opdrachten had. Vertellen dat u geen krediet verleent doordat het niet zeker is of Wilbert snel een opdracht zal hebben. (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Aangeven dat u de teleurstelling van Sylvia begrijpt omdat zij het erg prettig had gevonden een eigen auto te rijden.

9 Het gaat hierom een slecht nieuwsgesprek. Nadat de klap is uitgedeeld en de klant (in dit geval Sylvia) emotioneel reageert, kunt u het beste eerst de emoties opvangen door tegen Sylvia te zeggen dat u haar begrijpt. Inhoudelijke uitleg heeft in deze fase van het gesprek geen nut. Het doorvragen waarom in het verleden niet gespaard is, had de adviseur eerder moeten doen. Het is ook geen geschikt moment om nu sfeer te gaan maken door verder te vragen naar de hobby van Wilbert. 9 Module Inkomen Toetsterm 3b.2 De gegevens interpreteren en verwerken Toetsterm 3b.3 Risicoanalyse opstellen. Toetsterm 3b.5 Belanghebbenden informeren. Inkomensadviseur Toon krijgt per mail het verzoek van Willem om een inkomensverzekering te regelen. Willem is 28 jaar en vrijgezel. Willem meldt, dat hij sinds kort niet meer in loondienst werkt als timmerman, bij het plaatselijke bouwbedrijf, maar dat hij een tijdje geleden als timmerman als ZZP-er is gaan werken. Verder geeft hij aan, dat zijn accountant heeft gezegd, dat het goed is om het risico van inkomensverlies bij ziekte of ongeval af te dekken omdat Willem reumapatiënt is. Toon neemt direct contact met Willem op om Willem een paar vragen te stellen. Hieronder volgt een aantal vragen die Toon zou kunnen stellen. Welke twee vragen zijn het belangrijkst om in eerste instantie te stellen? Let op: er zijn dus twee antwoorden juist. A. Heeft Willem een uitkering uit de WW of ZW ontvangen toen hij in loondienst was? B. Hoelang geleden c.q. per wanneer is Willem gestart als ZZP-er? C. Wat is het (geschatte) jaarinkomen van Willem als ZZP-er? D. Wat was het jaarinkomen van Willem in loondienst? E. Werkt Willem voor meerdere opdrachtgevers? (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoorden Hoelang geleden c.q. per wanneer is Willem gestart als ZZP-er? Wat is het (geschatte) jaarinkomen van Willem als ZZP-er? De belangrijkste vraag is hoelang geleden c.q. wanneer Willem als ZZP-er gestart is, want dan kan beoordeeld worden of hij nog in aanmerking komt voor vrijwillige voortzetting van ZW en WIA bij het UWV (aanmelding binnen 3 maanden) en/of voor de vangnet AOV ( binnen 15 maanden). Daarna is het van belang om te weten wat het geschatte jaarinkomen is om te beoordelen of Willem wel een AOV nodig heeft en als hij kan kiezen uit vrijwillige voortzetting of een vangnet AOV welk dan het beste voor Willem is.

10 10 Module Vermogen Toetsterm 2i.4 Het verloop van de beleggingsportefeuille en of oplossing bespreken. Norm-Resultaat/Prestatie-indicator: De klant begrijpt op welke wijze de portefeuille of beleggingsoplossing aansluit bij zijn risicoprofiel en zijn beleggingsdoelstellingen. De economische ontwikkelingen, die van invloed zijn geweest op de performance van de portefeuille, worden besproken. De kandidaat waarschuwt actief bij bepaalde situaties. Bekijk onderstaande video. [Video Gesprek vermogensadviseur met mevrouw Jansen] Hoe reageert de vermogensadviseur het beste op deze vraag van mevrouw Jansen? A. Aangeven dat het niet is te voorspellen hoe de beurs zich zal ontwikkelen. Informatie geven over de verwachtingen op basis van markteconomische en politieke ontwikkelingen. B. Door mevrouw Jansen een uitgebreid beeld van de verwachtingen in de politiek, economie en de effecten hiervan op het beursklimaat te geven. Zo krijgt zij een duidelijk beeld wat de verwachtingen zijn van de ontwikkeling op de beleggingsbeurs en van haar beleggingen. Daarnaast aangeven welk rendement zij kan verwachten, zodat mevrouw Jansen weet waar zij aan toe is. C. Mevrouw Jansen vragen wat zij zelf verwacht van de ontwikkelingen van de aandelenfondsen die zij bezit en haar vervolgens overzichten laten zien van rendementen uit het verleden, en dan het rendement voorrekenen door in de toekomst en laat zien wat ze dan heeft. (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Aangeven dat het niet is te voorspellen hoe de beurs zich zal ontwikkelen. Informatie geven over de verwachtingen op basis van markteconomische en politieke ontwikkelingen. Het is gevaarlijk om harde uitspraken te doen over het rendement dat een klant kan verwachten. De ontwikkeling van een aandelenbelegging is afhankelijk van zoveel factoren. Het is het beste dit heel duidelijk tegen de klant te zeggen als hij of zij een vraagt stelt over de toekomstige ontwikkelingen op de beurs en de eigen aandelenbelegging. 11 Module Vermogen Toetsterm 2i.3 Vaardigheid: gestructureerd interviewen. Norm-Resultaat/Prestatie-indicator: De kandidaat werkt gestructureerd en is onbevooroordeeld. Interviewtechniek en vraagpunten van het onderzoek zijn goed uitgewerkt en worden goed uitgevoerd. De kandidaat stelt de juiste en relevante vragen. De interviewtechniek is gebaseerd op de onderdelen: luisteren, doorvragen, confronteren en inleven in de klant. Doel van de vraag confronteren Bekijk onderstaande video. [Video waarin mw. Jansen vertelt dat ze geen pensioenopbouw heeft.] Welke van de onderstaande reacties is nu het belangrijkste en meest passend voor de vermogensadviseur om te geven?

11 A. Ik begrijp het helemaal. Maar hoe verwacht u dat uw uitgaven zich de komende tijd zullen ontwikkelen? B. U geeft aan dat u per maand uitgeeft aan shoppen. Dat is wel veel. Kunt u misschien op deze uitgaven minderen? C. U heeft aangegeven dat het belangrijk is voor u om per maand uit te geven aan shoppen. Waarom is dit zo belangrijk voor u? (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord U heeft aangegeven dat het belangrijk is voor u om per maand uit te geven aan shoppen. Waarom is dit zo belangrijk voor u? Het is belangrijk het motief van mevrouw Jansen te achterhalen waarom ze zoveel wil shoppen (en zo hard wil werken). Het kan zijn dat ze het belangrijk vindt hoe ze over komt op mensen. Ze verkeert in een wereldje waar alles top is. Het is dus nodig om kleding en schoenen en dergelijke van de juiste merken te kopen. In die zin is het nodig om zich prettig te voelen in haar sociale kring. Het gaat dus om status. De typologie van deze persoon wordt ook zo geschetst in dit filmpje, deze persoon zal zelf niet uitspreken dat zij vooral uit is op status. Eerder iets in de trend van: Het is gewoon erg belangrijk om er verzorgd en representatief uit te zien. Dat brengt mijn functie nu eenmaal met zich mee. Door te vragen waarom het shoppen zo belangrijk is, komt de adviseur erachter met wat voor soort klant hij te maken heeft. Vervolgens kan de adviseur bespreekbaar maken dat het verstandig is voor mevrouw Jansen minder te shoppen en daarbij goed het belang van de status. De vraag over het ontwikkelen van de lasten is minder relevant. Mevrouw Jansen heeft al aangegeven hoe haar uitgaven zich de komende tijd zullen ontwikkelen. Haar vaste lasten blijven zoals deze nu zijn. Voorlopig wil zij blijven shoppen. Deze vraag stellen heeft weinig toegevoegde waarde. De is geld dat zij over heeft nadat zij alle vaste lasten heeft betaald. Het is de bedoeling dat u onbevooroordeeld naar de motieven van de klant kijkt. In antwoord B ligt een duidelijk waardeoordeel opgesloten, wat dus niet de bedoeling is. 12 Module Vermogen Toetsterm 2i.3 Vaardigheid: gestructureerd interviewen. Norm-Resultaat/Prestatie-indicator: De kandidaat werkt gestructureerd en is onbevooroordeeld. Interviewtechniek en vraagpunten van het onderzoek zijn goed uitgewerkt en worden goed uitgevoerd. De kandidaat stelt de juiste en relevante vragen. De interviewtechniek is gebaseerd op de onderdelen: luisteren, doorvragen, confronteren en inleven in de klant. Doel van de vraag luisteren en eventueel doorvragen Deze vraag gaat verder op de casus van mevrouw Jansen. De vermogensadviseur wil onder andere voor mevrouw Jansen berekenen of zij recht heeft op lijfrenteaftrek over het jaar Heeft de vermogensadviseur nog aanvullende informatie nodig van mevrouw Jansen om deze berekening te kunnen maken? Het moet hier dus om informatie gaan die de vermogensadviseur nog niet heeft gekregen in voorgaande fragmenten en gegeven informatie uit het klantdossier. Kies één of meer antwoorden uit onderstaande mogelijkheden. A. Nee, alle informatie is aanwezig. B. Ja, informatie over al eerdere lijfrente-inleg. C. Ja, informatie over de pensioenaanwas. D. Ja, informatie over de bijtelling van de auto van de zaak.

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ----------------------------------------

TOETSTERMEN WFT-MODULE. Schadeverzekeringen particulier BIJLAGE B2 ---------------------------------------- TOETSTERMEN WFT-MODULE Schadeverzekeringen particulier IJLAGE 2 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

begrijpelijke formulieren

begrijpelijke formulieren Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren Inleiding Iedere dag vullen tienduizenden Nederlanders formulieren voor de overheid in. Om huurtoeslag te krijgen. Om belasting te betalen. Om een uitkering aan

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie