Antwoord Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt ,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoord Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt 29.600,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor 11.082."

Transcriptie

1 1 Module Basis Toetsterm 2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. Kandidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc. Mark (27 jaar) is vrijgezel. Hij heeft een inkomen uit arbeid van ,- per jaar. Mark heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van ,-. Op deze woning rust een hypotheek van ,- en de rente bedraagt 5%. De rente is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Mark heeft nog een tweede huis; dat huis verhuurt hij aan zijn ex-vriendin. De WOZ-waarde van deze woning is ,- en de huurinkomsten bedragen dit jaar 6.060,-. Verder heeft Mark de volgende bezittingen: Aandelenpakket ,- waarover 400,- dividend is ontvangen. Spaarrekening 5.000,-, rente 1,5% Betaalrekening 1.500,-, rente 1% Algemene gegevens Inkomstenbelasting Tarief in Box I Belastbaar inkomen meer dan: Maar niet meer dan: Tarief: ,- 33% , ,- 42% Over Meerdere 44% Eigen woning forfait bedraagt 0.8% Algemene heffingskorting 2.000,- Arbeidskorting 1.400,- Box III Heffingsvrij vermogen ,- Vul de juiste bedragen in, in de onderstaande tekst. Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt. En de te betalen belasting in box 1 is daardoor. Het belastbaar inkomen uit arbeid en de eigen woning van Mark bedraagt ,- en de te betalen belasting in box 1 daardoor Mark heeft een inkomen uit arbeid van ,- per jaar. Het inkomen uit de eigen woning ( eigen woning forfait) bedraagt 1.600,- en de aftrekbare hypotheek rente bedraagt 5.000,-. Inkomen ,- plus 1.600,- minus 5.000,-- is ,-. Van het totale inkomen wordt ,- tegen 33% belast is 4.950,-- en het meerdere is ,-- tegen 42% is 6.132,-. Totaal dus ,-.

2 2 Module Basis Toetsterm 2a.1 Eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. Kandidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc. Mark (27 jaar) is vrijgezel. Hij heeft een inkomen uit arbeid van ,- per jaar. Mark heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van ,-. Op deze woning rust een hypotheek van ,- en de rente bedraagt 5%. De rente is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Mark heeft nog een tweede huis; dat huis verhuurt hij aan zijn ex-vriendin. De WOZ-waarde van deze woning is ,- en de huurinkomsten bedragen dit jaar 6.060,-. Verder heeft Mark de volgende bezittingen: Aandelenpakket ,- waarover 400,- dividend is ontvangen. Spaarrekening 5.000,-, rente 1,5% Betaalrekening 1.500,-, rente 1% Algemene gegevens Inkomstenbelasting Tarief in Box I Belastbaar inkomen meer dan: Maar niet meer dan: Tarief: ,- 33% , ,- 42% Over Meerdere 44% Eigen woning forfait bedraagt 0.8% Algemene heffingskorting 2.000,- Arbeidskorting 1.400,- Box III Heffingsvrij vermogen ,- Vul de juiste bedragen in, in de onderstaande tekst. Het belastbare vermogen in box 3 is in totaal en de te betalen belasting in box 3 bedraagt dus. Het belastbare vermogen in box 3 is totaal en de te betalen belasting in box 3 bedraagt dus De totale waarde van het te belasten vermogen in box 3 is de waarde van de woning plus de waarde van de aandelen , plus de bedragen op de spaarrekening en betaalrekening is Dit bedrag wordt belast minus het heffingsvrijvermogen van Te belasten vermogen in box 3 is derhalve Over (is het fictieve rendement 4% en over dit rendement moet 30% belasting betaald worden) 1,2 % is

3 3 Module Schade Particulier Toetsterm 4a.1 Fraudesignalen onderkennen en daarop handelen. Norm / Resultaat / Prestatie-indicator: De kandidaat beoordeelt documenten op echtheid. De kandidaat geeft op adequate wijze opvolging aan een fraudesignaal. Erik (31 jaar) heeft een huis gekocht. Hij wil een woonhuis-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering geregeld hebben. Op het aanvraagformulier voor een AVP-pakketverzekering heeft Erik op de vraag of hij in de afgelopen acht jaar strafrechtelijk veroordeeld is neen ingevuld. Zijn adviseur Rico weet dat dat niet naar waarheid is. Erik en hij zijn namelijk ook kennissen en tijdens het uitgaan heeft Erik wel eens verteld dat hij zes jaar geleden strafrechtelijk veroordeeld is omdat hij een aantal malen brand heeft gesticht. Erik kreeg toen één jaar gevangenisstraf en daarnaast een verplichte behandeling van drie jaar door een psychiater. De adviseur weet ook dat het de afgelopen jaren heel goed gaat het met Erik. Wat moet de adviseur doen in het belang van Erik? A. Aan Erik uitleggen wat de gevolgen voor Erik kunnen zijn als hij de aanvraag op deze wijze indient en voorstellen om samen een nieuw aanvraagformulier in te vullen. B. Erik vertellen dat hij met hem geen zaken kan doen en Erik adviseren om contact op te nemen met Rialto om daar zijn verzekeringen onder te brengen. C. Het aanvraagformulier ongewijzigd naar de verzekeraar doorsturen en in een aparte brief bij het aanvraagformulier aangeven dat hij weet dat Erik strafrechtelijk veroordeeld is geweest. (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Aan Erik uitleggen wat de gevolgen voor Erik kunnen zijn als hij de aanvraag op deze wijze indient en voorstellen om samen een nieuw aanvraagformulier in te vullen. Dit is het beste wat Rico in het belang voor Erik kan doen. Mogelijk heeft Erik het belang van de vraag in het aanvraagformulier niet ingezien. Wellicht omdat de veroordeling vijf jaar geleden is of omdat hij zich schaamt voor het hele gebeuren. Rico heeft Erik ook niet geholpen bij het invullen van het formulier. Erik uitleggen wat de gevolgen voor hem kunnen zijn en voorstellen een nieuw aanvraagformulier in te vullen, is in deze situatie dan ook de beste reactie. 4 Module Basis Toetsterm 3c De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij klachten van klanten kan behandelen. Peter heeft bij een bank een spaarrekening geopend. Als Peter de stukken thuis gestuurd krijgt, blijkt dat het spaargeld voor 2 jaar in plaats van 1 jaar zoals afgesproken vast te staan. En de rente is niet de afgesproken 1,50% maar slechts 1,30%. Peter belt naar de bank en een medewerkster belooft een en ander te corrigeren. Als Peter de volgende dag de stukken thuisgestuurd krijgt, blijkt de medewerkster de rekening gewijzigd te hebben in een gewone betaalrekening. Peter belt weer met de bank en men belooft het onmiddellijk te corrigeren. De volgende dag ontvangt Peter een verzoek van de bank om een rekeningnummer door te geven waarop het saldo van de op verzoek van Peter opgeheven rekening overgemaakt kan worden.

4 Peter verliest nu zijn geduld en belt boos met de bank. Een medewerker snapt het allemaal niet en belooft het uit te zoeken. Een paar uur later belt hij Peter terug en zegt, dat uit het dossier toch echt blijkt, dat Peter zelf gevraagd heeft om de rekening op te heffen. Nu wordt Peter erg boos en zegt dat hij een klacht in wil dienen. De medewerkster legt uit, dat de bank daar een klachtenprocedure voor heeft en dat Peter op de website moet kijken hoe hij die klacht moet indienen. Peter kijkt op de website en vindt daar inderdaad de klachtenprocedure. Hij moet een formulier downloaden, invullen en opsturen aan de bank. Dat wil Peter niet. Peter wil, dat zijn klacht gehoord wordt en het probleem gewoon opgelost wordt. Peter is echt kwaad en gaat naar de bank. U moet Peter te woord staan. Hieronder staan zes stappen. 1 In het kort uitleggen hoe de klachtenprocedure bij de bank werkt. 2 Luisteren naar de klacht, de klacht samenvatten en er een notitie van maken. 3 Luisteren naar Peter, een inschatting maken of de klacht gegrond is en de conclusie direct aan Peter mededelen. 4 Peter geruststellen en uitleggen dat u de klacht doorgeeft aan de degene die binnen de bank de externe klachten behandelt. 5 Peter uitleggen dat de bank is aangesloten bij Kifid en dat hij een klacht in moet dienen bij Kifid. 6 Proberen Peter gerust te stellen door uit te leggen, dat de klacht behandeld gaat worden, maar dat hij daarvoor naar de klachtenprocedure op de website moet kijken. (N.B. de volgorde van deze stappen kan per examen verschillen) Welke drie van deze stappen zijn de beste? Vul de nummers in de juiste volgorde in, beginnend met de beste stap. Juiste antwoordvolgorde - Luisteren naar de klacht, de klacht samenvatten en er een notitie van maken. - In het kort uitleggen hoe de klachtenprocedure bij de bank werkt. - Peter geruststellen en uitleggen dat u de klacht doorgeeft aan de degene die binnen de bank de externe klachten behandelt. - U kunt tijdens het gesprek het beste eerst luisteren naar de klacht, de klacht samenvatten en er een notitie van maken. Dan in het kort uitleggen hoe de klachtenprocedure bij de bank werkt. Daarna Peter geruststellen en uitleggen dat u de klacht doorgeeft aan de degene die binnen de bank de externe klachten behandelt. 5 Module Schade Particulier Toetsterm 3a.1 De gegevens voor het klantprofiel inventariseren. Kritische kenmerken van de situatie: De gegevens zijn administratief volledig en in één keer goed. De genomen preventiemaatregelen zijn goed geïnventariseerd. Het schadeverleden van de klant is goed uitgewerkt, zodat een adequaat schadebeeld ontstaat. De kandidaat vraagt door in bijzondere situaties en wanneer klantgegevens onvolledig of mogelijk onjuist zijn, zodat hij/zij een passende dekking kan adviseren. Bijvoorbeeld voor niet-ingezetene of Nederlander die langdurig in buitenland woont en/of werkt. De kandidaat vraagt in het geval van verkeersobjecten door naar de specifieke kenmerken. Jan loopt het kantoor van Kees (een schadeadviseur Particulieren) binnen om te praten over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Jan geeft direct aan, dat hij geen andere verzekeringen heeft en eigenlijk ook niet wil hebben. Vrienden van Jan hebben Kees aanbevolen.

5 Kees krijgt maar heel weinig informatie van Jan, het is een moeizaam gesprek. Jan geeft korte antwoorden op de gestelde vragen en vertelt niets uit zichzelf. Kees vraagt naar zijn gezinssituatie en Jan geeft aan dat hij kort geleden is gescheiden en dat hij geen kinderen heeft. Jan en zijn ex vrouw Mariette hebben wel samen een hond. In het echtscheidingsconvenant is vastgelegd, dat de hond gemeenschappelijk bezit is en dat de hond de ene week bij Jan en de andere week bij Mariette is. In het convenant is ook vast gelegd, dat Mariette de bestaande verzekeringen overneemt en op haar naam voortzet. Op een vraag van Kees antwoordt Jan, enigszins bitter, dat hij alleen woont en uitdrukkelijk alleen wenst te blijven wonen. Hij gaat echt niet meer samenwonen en/of trouwen, hij heeft voldoende aan zijn deeltijdhond. Kees legt Jan globaal uit wat een aansprakelijkheidsverzekering is en waarom hij er een nodig heeft. Jan geeft uiteindelijk toe maar wil wel de laagst mogelijke premie. Kees vult het aanvraagformulier in, stelt verder geen vragen aan Jan en laat Jan een handtekening onder het aanvraagformulier zetten. Welke van onderstaande vragen had Kees in ieder geval aan Jan moeten stellen om een goed klantprofiel op te stellen en daarbij passend advies te kunnen geven? Let op: meerdere antwoorden zijn juist. A. Hoe groot hij de kans acht op een nieuwe relatie. B. Hoe groot hij de kans acht op het ontstaan van schade waarvoor hij aansprakelijk is. C. Hoe hij aankijkt tegen het risico van hoge claims door derden. D. Hoe hij de hond wil meeverzekeren. E. Hoe hij staat tegenover een vrijwillig eigen risico (kinderen). F. Of hij in de afgelopen 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld is. G. Wat hij belangrijker vindt een hoger verzekerd bedrag of een lagere premie. H. Welke andere werkzaamheden hij doet die het risico op schade kunnen vergroten, zoals vrijwilligerswerk. (N.B. de antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoorden - Hoe groot hij de kans acht op het ontstaan van schade waarvoor hij aansprakelijk is. - Hoe hij staat tegenover een vrijwillig eigen risico (kinderen). - Of hij in de afgelopen 8 jaar strafrechtelijk veroordeeld is. - Wat hij belangrijker vindt een hoger verzekerd bedrag of een lagere premie. A is niet juist omdat het voor de dekking of de premie van de verzekering niet uitmaakt of Jan een relatie heeft, dat zou alleen het geval zijn als hij zou gaan samenwonen en dat gaat hij niet doen heeft hij aangegeven. B is juist; omdat dit iets zegt over de moraliteit van de kandidaat verzekeringnemer. Hij kan zelf invloed uitoefenen op de kans op het ontstaan van schade en daar moet de adviseur wel op letten. C is niet juist; het is niet relevant voor de aanvraag om dit te weten. D is niet juist omdat het voor de dekking of de premie van de verzekering niet uitmaakt of hij (een of meerdere) huisdieren heeft. Op de polis is dekking voor de schades waarvoor Jan aansprakelijk is. Jan is als medebezitter van de hond (risico-) aansprakelijk en zijn aansprakelijkheid is gedekt op de AVP. E is juist; de premie wordt lager als er gekozen wordt voor een vrijwillig eigen risico. En Jan wil de laagst mogelijke premie. F is juist; deze vraag moet Jan zelf beantwoorden. Dit is een van de vragen die gesteld wordt in het aanvraagformulier. Op grond van de mededelingsplicht dient Jan deze vraag (zelf) te beantwoorden. G is juist; want Jan zal wel kiezen voor het laagste te verzekeren bedrag omdat daarvoor de premie het laagst is, maar het is wel goed om dat met Jan te bespreken.

6 H is niet juist; omdat het voor de dekking of de premie van de verzekering niet uitmaakt of Jan vrijwilligerswerk doet, standaard is schade waarvoor een verzekerde aansprakelijk is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk meeverzekerd. 6 Module Consumptief krediet Toetsterm 2a.2: mondeling communiceren Norm/resultaat/prestatie-indicator: De informatie en toelichting zijn correct, duidelijk en niet-misleidend en afgestemd op het begripsniveau van de klant. Christine en Wouter hebben een gesprek met een kredietadviseur. Ze komen stilletjes met bedrukte gezichten bij het kantoor van de adviseur binnen. Na het aanbieden van een kop koffie en een praatje over het weer vertelt Wouter dat hun auto kapot is. Later in het gesprek blijkt dat Christine de auto total loss heeft gereden. De auto is niet meer te repareren. Met een zucht vertelt Christine dat ze niet zonder auto kunnen en geen geld hebben voor een andere auto. Hun spaargeld is opgegaan aan hun recente verbouwing. Christine en Wouter vinden het bijzonder vervelend dat ze daarom een lening moeten komen vragen. Ze gaan altijd zorgvuldig met hun geld om en dachten alles goed geregeld te hebben. Risico s nemen ze niet. Ze betalen altijd keurig netjes hun rekeningen, geven geen onnodig geld uit en doen geen rare dingen. Dus ja, voegt Wouter toe: we schamen ons nu dat we moeten lenen. Hieronder staan vier mogelijke reacties. Welke reactie past het best als eerste reactie van de kredietadviseur? A. Ik snap dat het vervelend is dat u nu geld moet lenen. Maar ik ga voor u kijken hoe we dit het beste kunnen oplossen. B. Laat Wouter voortaan maar achter het stuur zitten, Christine. Natuurlijk is dit een grapje. Maar het komt helemaal goed. C. U bent bij ons aan het juiste adres. Wij zijn altijd op zoek naar de laagste rentetarieven zodat u goedkoop kunt lenen. D. U hoeft zich niet te schamen, half Nederland heeft een lening lopen. Dus het is tegenwoordig helemaal niet vreemd te lenen. (N.B. antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Ik snap dat het vervelend is dat u nu geld moet lenen. Maar ik ga voor u kijken hoe we dit het beste kunnen oplossen De kredietadviseur doet er goed aan begrip te tonen door te zeggen dat hij/zij zijn klanten begrijpt. En hen aan te geven dat hij hen gaat helpen met een krediet waar ze ook zo snel mogelijk weer vanaf zijn. B is onjuist. Grapjes kunnen verkeerd opgepakt worden, een adviseur moet daarmee dus voorzichtig zijn. C is onjuist. Adviseur betrekt zijn reactie vooral op zichzelf. Dit kan beter door begrip te tonen. D is onjuist. Hier hebben Christine en Wouter geen boodschap aan. Zij zijn niet half Nederland.

7 7 Module Consumptief krediet Toetsterm 3d.1: De klant informeren in geval van afwijzing van de financiering U werkt bij Bank X als kredietadviseur. Wilbert en Sylvia zijn al jaren klant bij Bank X. Ze hebben daar hun betaalrekeningen lopen. Wilbert en Sylvia komen voor een krediet om een tweede auto te kopen. Uit het dossier van Wilbert en Sylvia blijkt het volgende: Wilbert en Sylvia wonen samen. Sylvia heeft een vaste baan bij een transportbedrijf waar zij op de administratie werkt. Wilbert werkt als zelfstandig marketingconsultant. Hij drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. U heeft Wilbert en Sylvia zo juist gesproken. Uit dit gesprek kwam het volgende: De auto van Sylvia is kapot en ze wil een andere auto kopen. Sylvia heeft haar oog al laten vallen op een bepaalde auto. Ze is van deze auto heel enthousiast. De afstand woon- werkverkeer van Sylvia is twintig kilometer. De jaarcijfers van Wilbert geven aan dat hij de laatste jaren een prima inkomen verdiende. Momenteel zit hij even zonder opdrachten. Wilbert vertrouwt erop dat hij weer snel een opdracht heeft. Wilbert heeft ook een auto. Deze auto heeft hij nodig om bij zijn acquisitiegesprekken te komen voor eventuele nieuwe opdrachten. Het inkomen van Sylvia is voor hen beiden voldoende om van te leven, ook al is dat erg krap. Hun geld zit in een tweetal levensverzekeringen en de auto van Wilbert. Zij hebben geen geld dat vrij opneembaar is. Sylvia en Wilbert wonen in een huurwoning. Wilbert is dol op golfen. Dit doet hij drie keer per week. Volgens Wilbert is dit goed voor je relaties. De vraag is: een klein krediet om de auto voor Sylvia aan te kopen. U besluit op basis van de bovenstaande informatie Wilbert en Sylvia geen krediet te verstrekken. U zal dit moeten vertellen aan Wilbert en Sylvia. U voelt al aan dat met name Sylvia hiervan (nog zachtjes uitgedrukt) niet blij wordt. Ze kijkt erg uit naar een eigen auto. Hoe kunt u de boodschap dat u geen lening verstrekt het beste beginnen bij Wilbert en Sylvia? A. Aangeven dat een krediet niet nodig is omdat Sylvia met het openbaar vervoer naar haar werk kan of dat Wilbert haar op haar werk kan brengen en halen. B. Aangeven dat u twijfelt aan de discipline van Wilbert en Sylvia om de lasten van het krediet op te kunnen brengen. C. Alvast proberen de vermoedelijke reactie van Sylvia te temperen door te zeggen dat zij niet boos moet worden. D. Uitleggen dat u geen zekerheid heeft of Wilbert snel een opdracht en dus inkomen zal hebben. E. Verder doorvragen naar de hobby van Wilbert, golfen, om een betere sfeer in het gesprek te krijgen. F. Vertellen dat u geen krediet verleent doordat het niet zeker is of Wilbert snel een opdracht zal hebben. G. Vragen waarom ze in het verleden niet meer gespaard hebben toen Wilbert nog wel opdrachten had. (N.B. antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Vertellen dat u geen krediet verleent doordat het niet zeker is of Wilbert snel een opdracht zal hebben Het gaat hierom een slecht nieuwsgesprek. Hierbij is het beste om eerst de klap uit te delen. Dit wil zeggen dat u het beste direct kan zeggen waar het op staat. In dit geval wil dit dus zeggen dat u direct zegt dat u geen lening gaat verstrekken.

8 8 Module Consumptief krediet Toetsterm 3d.1: De klant informeren in geval van afwijzing van de financiering U werkt bij Bank X als kredietadviseur. Wilbert en Sylvia zijn al jaren klant bij Bank X. Ze hebben daar hun betaalrekeningen lopen. Wilbert en Sylvia komen voor een krediet om een tweede auto te kopen. Uit het dossier van Wilbert en Sylvia blijkt het volgende: Wilbert en Sylvia wonen samen. Sylvia heeft een vaste baan bij een transportbedrijf waar zij op de administratie werkt. Wilbert werkt als zelfstandig marketingconsultant. Hij drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. U heeft Wilbert en Sylvia zo juist gesproken. Uit dit gesprek kwam het volgende: De auto van Sylvia is kapot en ze wil een andere auto kopen. Sylvia heeft haar oog al laten vallen op een bepaalde auto. Ze is van deze auto heel enthousiast. De afstand woon- werkverkeer van Sylvia is twintig kilometer. De jaarcijfers van Wilbert geven aan dat hij de laatste jaren een prima inkomen verdiende. Momenteel zit hij even zonder opdrachten. Wilbert vertrouwt erop dat hij weer snel een opdracht heeft. Wilbert heeft ook een auto. Deze auto heeft hij nodig om bij zijn acquisitiegesprekken te komen voor eventuele nieuwe opdrachten. Het inkomen van Sylvia is voor hen beiden voldoende om van te leven, ook al is dat erg krap. Hun geld zit in een tweetal levensverzekeringen en de auto van Wilbert. Zij hebben geen geld dat vrij opneembaar is. Sylvia en Wilbert wonen in een huurwoning. Wilbert is dol op golfen. Dit doet hij drie keer per week. Volgens Wilbert is dit goed voor je relaties. De vraag is: een klein krediet om de auto voor Sylvia aan te kopen. U besluit op basis van de bovenstaande informatie Wilbert en Sylvia geen krediet te verstrekken. U zal dit moeten vertellen aan Wilbert en Sylvia. U voelt al aan dat met name Sylvia hiervan (nog zachtjes uitgedrukt) niet blij wordt. Ze kijkt erg uit naar een eigen auto. Sylvia reageert behoorlijk geëmotioneerd als u vertelt dat u hen geen lening wil verstrekken. Ze roept met verheven stem die een keer overslaat: "Heb ik dit weer? Hoe is dat nou mogelijk?" Wat is de beste vervolgstap in dit gesprek met Wilbert en Sylvia? A. Aangeven dat een krediet niet nodig is omdat Sylvia met het openbaar vervoer naar haar werk kan of dat Wilbert haar op haar werk kan brengen en halen. B. Aangeven dat u de teleurstelling van Sylvia begrijpt omdat zij het erg prettig had gevonden een eigen auto te rijden. C. Aangeven dat u het ook liever anders wil regelen, maar dat dit nu eenmaal het verstandigste voor hen is. D. Aangeven dat u twijfelt aan de discipline van Wilbert en Sylvia om de lasten van het krediet op te kunnen brengen. E. Verder doorvragen naar de hobby van Wilbert, golfen, om een betere sfeer in het gesprek te krijgen. F. Vragen waarom ze in het verleden niet meer gespaard hebben toen Wilbert nog wel opdrachten had. Vertellen dat u geen krediet verleent doordat het niet zeker is of Wilbert snel een opdracht zal hebben. (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Aangeven dat u de teleurstelling van Sylvia begrijpt omdat zij het erg prettig had gevonden een eigen auto te rijden.

9 Het gaat hierom een slecht nieuwsgesprek. Nadat de klap is uitgedeeld en de klant (in dit geval Sylvia) emotioneel reageert, kunt u het beste eerst de emoties opvangen door tegen Sylvia te zeggen dat u haar begrijpt. Inhoudelijke uitleg heeft in deze fase van het gesprek geen nut. Het doorvragen waarom in het verleden niet gespaard is, had de adviseur eerder moeten doen. Het is ook geen geschikt moment om nu sfeer te gaan maken door verder te vragen naar de hobby van Wilbert. 9 Module Inkomen Toetsterm 3b.2 De gegevens interpreteren en verwerken Toetsterm 3b.3 Risicoanalyse opstellen. Toetsterm 3b.5 Belanghebbenden informeren. Inkomensadviseur Toon krijgt per mail het verzoek van Willem om een inkomensverzekering te regelen. Willem is 28 jaar en vrijgezel. Willem meldt, dat hij sinds kort niet meer in loondienst werkt als timmerman, bij het plaatselijke bouwbedrijf, maar dat hij een tijdje geleden als timmerman als ZZP-er is gaan werken. Verder geeft hij aan, dat zijn accountant heeft gezegd, dat het goed is om het risico van inkomensverlies bij ziekte of ongeval af te dekken omdat Willem reumapatiënt is. Toon neemt direct contact met Willem op om Willem een paar vragen te stellen. Hieronder volgt een aantal vragen die Toon zou kunnen stellen. Welke twee vragen zijn het belangrijkst om in eerste instantie te stellen? Let op: er zijn dus twee antwoorden juist. A. Heeft Willem een uitkering uit de WW of ZW ontvangen toen hij in loondienst was? B. Hoelang geleden c.q. per wanneer is Willem gestart als ZZP-er? C. Wat is het (geschatte) jaarinkomen van Willem als ZZP-er? D. Wat was het jaarinkomen van Willem in loondienst? E. Werkt Willem voor meerdere opdrachtgevers? (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoorden Hoelang geleden c.q. per wanneer is Willem gestart als ZZP-er? Wat is het (geschatte) jaarinkomen van Willem als ZZP-er? De belangrijkste vraag is hoelang geleden c.q. wanneer Willem als ZZP-er gestart is, want dan kan beoordeeld worden of hij nog in aanmerking komt voor vrijwillige voortzetting van ZW en WIA bij het UWV (aanmelding binnen 3 maanden) en/of voor de vangnet AOV ( binnen 15 maanden). Daarna is het van belang om te weten wat het geschatte jaarinkomen is om te beoordelen of Willem wel een AOV nodig heeft en als hij kan kiezen uit vrijwillige voortzetting of een vangnet AOV welk dan het beste voor Willem is.

10 10 Module Vermogen Toetsterm 2i.4 Het verloop van de beleggingsportefeuille en of oplossing bespreken. Norm-Resultaat/Prestatie-indicator: De klant begrijpt op welke wijze de portefeuille of beleggingsoplossing aansluit bij zijn risicoprofiel en zijn beleggingsdoelstellingen. De economische ontwikkelingen, die van invloed zijn geweest op de performance van de portefeuille, worden besproken. De kandidaat waarschuwt actief bij bepaalde situaties. Bekijk onderstaande video. [Video Gesprek vermogensadviseur met mevrouw Jansen] Hoe reageert de vermogensadviseur het beste op deze vraag van mevrouw Jansen? A. Aangeven dat het niet is te voorspellen hoe de beurs zich zal ontwikkelen. Informatie geven over de verwachtingen op basis van markteconomische en politieke ontwikkelingen. B. Door mevrouw Jansen een uitgebreid beeld van de verwachtingen in de politiek, economie en de effecten hiervan op het beursklimaat te geven. Zo krijgt zij een duidelijk beeld wat de verwachtingen zijn van de ontwikkeling op de beleggingsbeurs en van haar beleggingen. Daarnaast aangeven welk rendement zij kan verwachten, zodat mevrouw Jansen weet waar zij aan toe is. C. Mevrouw Jansen vragen wat zij zelf verwacht van de ontwikkelingen van de aandelenfondsen die zij bezit en haar vervolgens overzichten laten zien van rendementen uit het verleden, en dan het rendement voorrekenen door in de toekomst en laat zien wat ze dan heeft. (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord Aangeven dat het niet is te voorspellen hoe de beurs zich zal ontwikkelen. Informatie geven over de verwachtingen op basis van markteconomische en politieke ontwikkelingen. Het is gevaarlijk om harde uitspraken te doen over het rendement dat een klant kan verwachten. De ontwikkeling van een aandelenbelegging is afhankelijk van zoveel factoren. Het is het beste dit heel duidelijk tegen de klant te zeggen als hij of zij een vraagt stelt over de toekomstige ontwikkelingen op de beurs en de eigen aandelenbelegging. 11 Module Vermogen Toetsterm 2i.3 Vaardigheid: gestructureerd interviewen. Norm-Resultaat/Prestatie-indicator: De kandidaat werkt gestructureerd en is onbevooroordeeld. Interviewtechniek en vraagpunten van het onderzoek zijn goed uitgewerkt en worden goed uitgevoerd. De kandidaat stelt de juiste en relevante vragen. De interviewtechniek is gebaseerd op de onderdelen: luisteren, doorvragen, confronteren en inleven in de klant. Doel van de vraag confronteren Bekijk onderstaande video. [Video waarin mw. Jansen vertelt dat ze geen pensioenopbouw heeft.] Welke van de onderstaande reacties is nu het belangrijkste en meest passend voor de vermogensadviseur om te geven?

11 A. Ik begrijp het helemaal. Maar hoe verwacht u dat uw uitgaven zich de komende tijd zullen ontwikkelen? B. U geeft aan dat u per maand uitgeeft aan shoppen. Dat is wel veel. Kunt u misschien op deze uitgaven minderen? C. U heeft aangegeven dat het belangrijk is voor u om per maand uit te geven aan shoppen. Waarom is dit zo belangrijk voor u? (N.B. De antwoordvolgorde kan per examen verschillen) Juiste antwoord U heeft aangegeven dat het belangrijk is voor u om per maand uit te geven aan shoppen. Waarom is dit zo belangrijk voor u? Het is belangrijk het motief van mevrouw Jansen te achterhalen waarom ze zoveel wil shoppen (en zo hard wil werken). Het kan zijn dat ze het belangrijk vindt hoe ze over komt op mensen. Ze verkeert in een wereldje waar alles top is. Het is dus nodig om kleding en schoenen en dergelijke van de juiste merken te kopen. In die zin is het nodig om zich prettig te voelen in haar sociale kring. Het gaat dus om status. De typologie van deze persoon wordt ook zo geschetst in dit filmpje, deze persoon zal zelf niet uitspreken dat zij vooral uit is op status. Eerder iets in de trend van: Het is gewoon erg belangrijk om er verzorgd en representatief uit te zien. Dat brengt mijn functie nu eenmaal met zich mee. Door te vragen waarom het shoppen zo belangrijk is, komt de adviseur erachter met wat voor soort klant hij te maken heeft. Vervolgens kan de adviseur bespreekbaar maken dat het verstandig is voor mevrouw Jansen minder te shoppen en daarbij goed het belang van de status. De vraag over het ontwikkelen van de lasten is minder relevant. Mevrouw Jansen heeft al aangegeven hoe haar uitgaven zich de komende tijd zullen ontwikkelen. Haar vaste lasten blijven zoals deze nu zijn. Voorlopig wil zij blijven shoppen. Deze vraag stellen heeft weinig toegevoegde waarde. De is geld dat zij over heeft nadat zij alle vaste lasten heeft betaald. Het is de bedoeling dat u onbevooroordeeld naar de motieven van de klant kijkt. In antwoord B ligt een duidelijk waardeoordeel opgesloten, wat dus niet de bedoeling is. 12 Module Vermogen Toetsterm 2i.3 Vaardigheid: gestructureerd interviewen. Norm-Resultaat/Prestatie-indicator: De kandidaat werkt gestructureerd en is onbevooroordeeld. Interviewtechniek en vraagpunten van het onderzoek zijn goed uitgewerkt en worden goed uitgevoerd. De kandidaat stelt de juiste en relevante vragen. De interviewtechniek is gebaseerd op de onderdelen: luisteren, doorvragen, confronteren en inleven in de klant. Doel van de vraag luisteren en eventueel doorvragen Deze vraag gaat verder op de casus van mevrouw Jansen. De vermogensadviseur wil onder andere voor mevrouw Jansen berekenen of zij recht heeft op lijfrenteaftrek over het jaar Heeft de vermogensadviseur nog aanvullende informatie nodig van mevrouw Jansen om deze berekening te kunnen maken? Het moet hier dus om informatie gaan die de vermogensadviseur nog niet heeft gekregen in voorgaande fragmenten en gegeven informatie uit het klantdossier. Kies één of meer antwoorden uit onderstaande mogelijkheden. A. Nee, alle informatie is aanwezig. B. Ja, informatie over al eerdere lijfrente-inleg. C. Ja, informatie over de pensioenaanwas. D. Ja, informatie over de bijtelling van de auto van de zaak.

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ----------------------------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Adviseur Zorgverzekeringen ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juli 2013, Den Haag Pagina 1 van 7 ALGEMENE EN VAARDIGHEDEN

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen

PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Zorgverzekeringen PE PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Zorgverzekeringen College Deskundigheid Financiële Dienstverlening september 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon baseert zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer

Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer Klantprofiel Uw gegevens Naam en voorletters M/V Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats Telefoon Telefoon mobiel Burger Service Nummer Emailadres Paspoort / rijbewijs Documentnummer Burgerlijke

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Wat zijn gevolgen van invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)? (twee antwoorden zijn juist) A. Het is een werkgever niet meer toegestaan een werknemer een ontslagvergoeding mee te geven.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer

AEGON Levensverzekering N.V. Persoonlijk. De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats. polisnummer Persoonlijk De heer / mevrouw deelnemernaam Straat + huisnummer Postcode + woonplaats AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den Haag AEGONplein 50, 2591 TV Den Haag Telefoon (070) 344 32

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr. : 1e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : Nieuwsbrieven via e-mail ontvangen ja nee 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers

stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers stichting de samenwerking, pensioenfonds voor het slagersbedrijf Pensioenwaaier voor werkgevers Wat moet uw werknemer doen als hij gaat trouwen/samen wonen? Moet hij dat doorgeven aan het pensioenfonds?

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken

Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken Bijlage 1: Balans op moment van staken Balans Klusbedrijf van Christiaan op moment staken Werkloods 40.000 Eigen vermogen 46.000 Inventaris 24.000 Hypothecair krediet 19.000 Debiteuren 3.000 Crediteuren

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2010 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man / vrouw:

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Kunnen kapitaalverzekeringen, afgesloten vóór 2001, ook vrijgesteld zijn in box 1 als er nog niet minimaal een aantal jaren premie is voldaan? A. Ja, sinds september 2014 kan de tijdsklem

Nadere informatie

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats:

Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Voorletter(s) en achternaam. Adres of verblijfplaats: Naam: BSN-nummer: AANVRAAGFORMULIER KWIJTSCHELDING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Uw persoonlijke gegevens 1. Vul uw persoonlijke gegevens in. Voorletter(s) en achternaam: _ Adres of verblijfplaats: Postcode

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Relatienummer (in te vullen door medewerker Schouten Zekerheid) Naam klant

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

PE Plus Schade Zakelijk oefenexamen

PE Plus Schade Zakelijk oefenexamen Kennis Vraag 1 Bepaalde verzekeraars komen niet in aanmerking voor het Solvency II Basic-regime. Zij hebben te maken met de Solvency II richtlijn. Dit heeft te maken met de door hen verzekerde risico s.

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND. Naam BSN Relatie (bijvoorbeeld vader, moeder, kind etc.) Datum melding: (in te vullen door gemeente) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND 1. Persoonsgegevens: Naam: Telefoonnummer: Burgerservicenummer: Naam partner: (indien van toepassing) Burgerservicenummer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2015. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2015 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 20225 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 14 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014

Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag 2014 Betreft een uitkering voor langdurige minima (minimaal 5 jaar) Dit is een formulier voor nieuwe aanvragers. 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Partner Man /

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Burgerservicenummer (BSN) * overleg kopie legitimatiebewijs Burgerlijke staat 0 Gehuwd 0 Ongehuwd

Nadere informatie

1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 1. Tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Hieronder vindt u tien tips voor advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Adviseurs kunnen de tips gebruiken

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens: AANVRAAGFORMULIER Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Let op : Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst aanvraag: Cliëntnummer: Werkprocesnummer: In behandeling bij: Persoonlijke gegevens:

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico

Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico Aanvraagformulier individuele bijzondere bijstand verplicht eigen risico Wanneer komt een inwoner van de gemeente Raalte in aanmerking voor deze regeling? U kunt een compensatie van 200,00 ontvangen in

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis

PE-PLUSTOETSTERMEN. Adviseur/Module Basis PE-PLUSTOETSTERMEN Adviseur/Module Basis College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1 ALGEMEEN PROFESSIONEEL GEDRAG VAARDIGHEDEN Eindterm 4a De persoon beschikt over het

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie