Eindejaarsmemorandum Particulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindejaarsmemorandum Particulieren"

Transcriptie

1 Eindejaarsmemorandum Particulieren 2014

2 Inhoud 2 Voorwoord 3 1 Inkomstenbelasting Inkomstenbelastingtarieven Ontvangen rente en dividenden Vermogenswinsten Interim-dividend vrijgestelde vennootschap Financieringskosten eigen woning Onderhoudskosten eigen woning Opstalverzekering eigen woning Rente en aflossing svan studielening Giften Buitengewone lasten 6 2 Loonbelasting Loonbelastingbeschikking Controle loonbelastingberekeningen Niet-belastbaar loon Tipgeld 7 3 Omzetbelasting Jaaraangifte 8 4 Basisverzekering Ziektekosten Landsverordening basisverzekering ziektekosten 9 6 Belangrijk voor 2014 en Onroerende zaakbelasting Nieuwe belastingregeling met Nederland 12 Tot slot 13

3 Voorwoord 3 De belastingadviseurs van Baker Tilly Curaçao schrijven jaarlijks twee Eindejaarsmemoranda, één voor ondernemingen en één voor particulieren. Voor u ligt het 2014 Baker Tilly Curaçao Eindejaarsmemorandum voor Particulieren. Het memorandum behandelt de fiscale wetswijzigingen in 2014, belangrijke aandachtspunten voor 2015 en natuurlijk onze belastingtips voor de jaren 2014 en Op het moment van schrijven van deze memoranda hangt een verstrekkende belastingherziening in de lucht. Diverse wetswijzigingen van deze belastingherziening worden in onze memoranda beschreven. Wij wijzen u er op dat het onzeker is of de genoemde wetswijzigingen doorgang vinden. Uw contactpersonen Arthur van Aalst Tax Attorney T: F: Wilco van Oosten Tax Advisor T: F: De 2014 Baker Tilly Curaçao Eindejaarsmemoranda kunt u tevens vinden op onze website

4 1 Inkomstenbelasting Inkomstenbelastingtarieven 2015 De inkomstenbelastingtarieven in de eerste vier schijven (thans tussen 12% en 32% zullen bij het aannemen van de belastingherziening licht dalen naar 10,75% tot 30,75%. Daarnaast worden sommige schijven korter gemaakt en andere juist langer. De basiskorting gaat van NAf naar NAf Voor 2016 is een verdere verlaging van de eerste vier schijven en een verhoging van de basiskorting naar NAf aangekondigd. Our teams of specialists bring a wide range of experience in a variety of disciplines, with industry specific knowledge of the latest practices and emerging issues 1.2 Ontvangen rente en dividenden Tot en met 2014 zijn rente-inkomsten en dividenden in beginsel belast tegen de reguliere progressieve inkomstenbelastingtarieven. Er gelden uitzonderingen voor rente op lokale spaartegoeden en dividenden uit een aanmerkelijk belang. Rente-inkomsten van lokale spaartegoeden zijn en blijven volgens de wetswijzigingen belast tegen een vast tarief van 6,5% en dividenden uit aanmerkelijk belang zijn belast tegen een vast tarief van 19,5%. Rente-inkomsten op obligaties uitgegeven door Curaçao kunnen zelfs onbelast worden genoten. Om het inkomstenbelastingtarief niet van invloed te laten zijn op de keuze van de soort beleggingen zullen alle inkomsten uit roerend kapitaal (rente op buitenlandse spaartegoeden, dividenden, obligatierente, etc) maar ook uitkeringen uit een SPF of Trust bij het aannemen van de belastingherziening met ingang van 2015 worden belast met een vast tarief van 19,5%. Hiermee komt ook het onderscheid tussen dividenden uit een aanmerkelijk belang (>5% aandelenbezit) en andere dividenden te vervallen. De vrijstelling voor rente op obligatieleningen die uitgegeven zijn door het land Curaçao komt te vervallen. Voor rente op obligatieleningen die vóór 1 januari 2015 zijn uitgegeven door het land Curaçao, het voormalige eilandgebied Curaçao of het voormalige land de Nederlandse Antillen blijft de vrijstelling gelden.

5 5 1.3 Vermogenswinsten Your Business is Our Business Omdat rente- en dividendinkomsten worden belast in de inkomstenbelasting loont het de moeite om te beleggen in fondsen die geen jaarlijkse rente of dividenden uitbetalen maar in fondsen die slechts vermogenswinsten genereren. Vermogenswinsten kunt u als particulier onbelast ontvangen. 1.4 Interim-dividend vrijgestelde vennootschap Indien u aandeelhouder van een vrijgestelde vennootschap bent, kan het gunstig zijn om de winstreserve voor het einde van het jaar als (interim)dividend uit te keren. Voor de heffing van inkomstenbelasting bedraagt de grondslag 4% van de waarde van de vrijgestelde vennootschap op 1 januari, ongeacht de hoogte van de daadwerkelijke dividenduitkering. Door de winstreserves vóór 1 januari 2015 uit te keren, wordt de grondslag voor de heffing van inkomstenbelasting 2015 verlaagd. 1.5 Financieringskosten eigen woning Rente en kosten van geldleningen die zijn aangegaan voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning zijn aftrekbaar voor zover deze niet meer bedragen dan NAf per jaar (tenzij de lening is aangegaan voor 3 augustus 2001, dan geldt er geen maximum). Het ongebruikte deel van rente op persoonlijke leningen (maximaal NAf en voor gehuwden NAf 5.000), mag als extra aftrek voor de financiering van de eigen woning worden gebruikt. Even leek het erop dat in de belastingherziening de hoogte van de hypotheekrenteaftrek zou worden beperkt. Deze inperking van de hoogte van de hypotheekrenteaftrek is in het huidige wetsvoorstel geschrapt. 1.6 Onderhoudskosten eigen woning De aftrek van onderhoudskosten van de eigen woning komt met ingang van 1 januari 2015 geheel te vervallen. Indien de maximale aftrek van NAf in 2014 nog niet is gehaald, is het raadzaam om voor 2015 gepland onderhoud al in 2014 te doen.

6 6 1.7 Opstalverzekering eigen woning Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships De aftrek van de opstalverzekering van de eigen woning komt met ingang van 1 januari 2015 te vervallen. 1.8 Rente en aflossing van studieleningen Met ingang van 1 januari 2015 worden rente en kosten van geldleningen en aflossingen van schulden die aangegaan zijn terzake van de financiering van een opleiding of studie voor een beroep gedurende 10 jaar aftrekbaar tot een maximum van NAf per jaar. Het is derhalve raadzaam om aflossing van studieschulden uit te stellen tot Giften Het drempelbedrag voor giften wordt verhoogd van NAf 100 naar NAf 500. Met ingang van 1 januari zijn giften aftrekbaar voor zover zij meer bedragen dan 1% van het inkomen en tenminste NAf 500 te boven gaan. Maximaal aftrekbaar is 3% van het inkomen. Door de verhoging van de drempel naar NAf 500 kan het voordelig zijn giften die voor 2015 gepland waren nog in 2014 te doen (mits het absolute maximum van 3% niet wordt overschreden). Daarnaast kunt u in overweging nemen om niet jaarlijks giften te doen, maar bijvoorbeeld eens per twee jaar Buitengewone lasten Voor een aantal buitengewone lasten, waaronder de ziektekosten, geldt een drempel van 5% van het inkomen. Wanneer deze drempel bijna wordt overschreden is het aan te raden om reeds ontvangen nota s nog in 2014 te voldoen, de premie voor 2015 vooruit te betalen of de aanschaf van bijvoorbeeld een bril nog in 2014 te doen.

7 2 Loonbelasting Loonbelastingbeschikking Baker Tilly in de Dutch Caribbean Indien u voor het jaar 2015 aanzienlijke aftrekposten verwacht (bijvoorbeeld in verband met de eigen woning), adviseren wij u eind dit jaar of begin 2015 een loonbelastingbeschikking aan te vragen. U ontvangt de over 2015 te verwachten belastingteruggave dan reeds in Baker Tilly Aruba Baker Tilly Bonaire Baker Tilly Curacao Baker Tilly St. Maarten 2.2 Controle loonbelastingberekeningen De Belastingdienst controleert jaarlijks uw verzamelloonstaat. Om eventuele naheffingen (inclusief boete) te voorkomen is het raadzaam om aan het eind van 2014 uw berekeningen te controleren en eventuele verschillen in de loonbelastingaangifte van december recht te trekken. 2.3 Niet-belastbaar loon Als werknemer is het mogelijk om bepaalde vergoedingen van een werkgever onbelast te genieten. Voorbeelden zijn vergoedingen voor vakliteratuur, werkkleding, zakelijke kilometers en deelname aan congressen of seminars. Wij adviseren u met uw werkgever de mogelijkheden te bespreken. Uw voordeel is tenslotte vaak ook een voordeel voor de werkgever middels een besparing op de werkgeverslasten. 2.4 Tipgeld Fooien die in de toerismesector uit vrijgevigheid aan personeelsleden worden gegeven behoren niet tot het loon. Deze ontheffing is slechts geldig voor werknemers in dienst van hotels, restaurants en activiteiten van casino s waar toeristen komen. Voor werknemers van fastfoodrestaurants, snackbars of truk i pan geldt deze vrijstelling niet en dient u tips als loon aan te merken.

8 3 Omzetbelasting Jaaraangifte Voor de omzetbelasting kwalificeert een ieder (dus ook een particulier) die een vermogensbestanddeel exploiteert om daar duurzaam opbrengst uit te verkrijgen als ondernemer. Onder deze bepaling valt ook de particulier die onroerend goed verhuurt. Dit geldt zowel voor de verhuur van een woning als een bedrijfspand. Er geldt een uitzondering voor niet-commerciële langdurige verhuur (minimale contractduur één jaar) van woningen aan op Curaçao wonende personen waarbij de woning moet zijn ingericht en bestemd voor permanente bewoning. Dergelijke verhuur is vrijgesteld van omzetbelasting. How may we be of your assistance? Our Services: - Tax Advice - Accountancy - Business Support - Forensic Services - Internal Audit and Risk Services Bij kortdurende verhuur is in beginsel ook omzetbelasting verschuldigd. Indien u verhuurt aan toeristen is echter logeergastenbelasting verschuldigd en geldt een vrijstelling voor de omzetbelasting. Naar verwachting vervalt in 2015 de logeergastenbelasting en dient 7% omzetbelasting over de verhuur aan toeristen te worden gefactureerd. Let bij het opmaken van de omzetbelastingfactuur op de wettelijke vereisten daarvoor. Zo dient op de factuur het bedrag aan omzetbelasting tenminste in NAf te worden vermeld, dient de naam en het adres van de afnemer volledig te worden genoemd en dient uw registratienummer van de Kamer van Koophandel te worden vermeld. Wij adviseren u dringend uw facturen op deze en de andere wijzigingen te controleren. Er bestaat de mogelijkheid om niet per maand maar eens per jaar aangifte omzetbelasting te doen. Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend. Doet u reeds eens per jaar aangifte? Vergeet niet voor 16 februari 2015 uw jaaraangifte voor de omzetbelasting over 2014 te doen.

9 4 Basisverzekering Ziektekosten Landsverordening basisverzekering ziektekosten De Landsverordening basisverzekering ziektekosten die per 1 februari 2013 van kracht is, is recent gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: Discover how Baker Tilly International member firms can deliver the solutions needed to help you achieve your short and long-term ambitions De nominale premie van NAf 82 wordt per 1 januari 2015 afgeschaft; De premie van10% van het inkomen voor een ingezetene ouder dan 15 jaar die niet verzekerd is krachtens de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering wordt met terugwerkende kracht per 1 oktober 2014 verlaagd tot 6,5%; De premie voor inkomens tussen NAf en NAf wordt vastgesteld volgens een gliding scale ; Het premiepercentage van 12% is met ingang van 1 november 2014 verhoogd naar 13%. Deze verhoging met één procentpunt komt in een werkgever/werknemer situatie voor rekening van de werknemer; Het maximale premie-inkomen is met ingang van 1 november 2014 verhoogd van NAf naar NAf ; Personen die op 1 februari 2013 een buitenlandse particuliere ziektekostenverzekering met werelddekking hadden, vallen niet onder de Basisverzekering ziektekosten; De betrokkene dient binnen de eerste drie maanden van elk kalenderjaar aan te tonen dat hij al dan niet verzekerd is. Met name dit laatste verdient aandacht. Indien u niet binnen de eerste drie maanden van het kalenderjaar aantoont dat u particulier verzekerd bent, dan valt u vanaf dat kalenderjaar onder de Basisverzekering ziektekosten.

10 10 Let op: het bedrag waarover de premie wordt berekend is de som van de inkomsten uit roerende goederen, onroerende goederen, inkomsten uit onderneming, inkomsten uit dienstbetrekking en inkomsten uit periodieke uitkeringen. De premie wordt dus niet enkel over uw arbeidsinkomen of winst uit onderneming berekend maar ook over uw andere inkomsten. Discover how Baker Tilly International member firms can deliver the solutions needed to help you achieve your short and long-term ambitions Onze belangrijkste tip voor verzekerden van de Basisverzekering ziektekosten is dat u geld reserveert voor deze verzekeringspremies. Over bijvoorbeeld in 2014 genoten rente- of dividendinkomsten dient u tenslotte ook premie te betalen. Let op: bij het in werking treden van de belastingherziening mogen premies betaald voor de Basisverzekering ziektekosten niet als buitengewone lasten in aftrek worden gebracht.

11 5 Belangrijk voor 2014 en Onroerende zaakbelasting Inmiddels is de Grondbelasting vervangen door de Onroerende zaakbelasting. Het doel van deze Onroerende zaakbelasting is het bezit van onroerende zaken te belasten. Belastingheffing vindt aan het begin van elk jaar plaats. Als belastingplichtige wordt beschouwd degene die volgens de kadastrale registratie het genot van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft. De waardevaststelling vindt plaats voor een tijdvak van 5 jaar. Bezwaar is alleen mogelijk tegen de waardebeschikking in het eerste jaar van het vijfjarig tijdvak. Aangezien 2014 het eerste jaar is, zal er in voorkomende gevallen bezwaar gemaakt moeten worden tegen de waardevaststelling voor het jaar Daar een definitieve aanslag onroerende zaakbelasting, in tegenstelling tot de aanslag Grondbelasting, binnen twee maanden na dagtekening moet worden betaald, is het de verwachting dat de Belastingdienst aan het begin van elk belastingjaar een voorlopige aanslag gaat opleggen, die betaald mag worden in het aantal resterende maande van het jaar. De Onroerende zaakbelasting wordt conform onderstaand schijventarief berekend: Waarde onroerende zaak Tarief Over de eerste NAf ,4% vanaf NAf tot NAf ,5% over het meerdere 0,6% Als de waarde van uw woning bijvoorbeeld NAf is dan bedraagt de belasting NAf 4.000, te weten: NAf x 0,4% = NAf NAf x 0,5% = NAf NAf x 0,6% = NAf 600 Totaal derhalve NAf 4.000

12 Nieuwe belastingregeling met Nederland In 2014 zouden de parlementen van Curaçao en Nederland de nieuwe belastingregeling ter voorkoming van dubbele belasting ( BRNC ) goedkeuren. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. De verwachting is dat de BRNC vanaf 2016 in werking treedt. Voor particulieren zijn met name de volgende punten van belang: tot 5 jaar na emigratie kan erf- en schenkingsrecht worden geheven; Nederland en Curaçao zullen (automatisch) informatie gaan uitwisselen; voor niet overheidspensioenen zal een gedeeld heffingsrecht gaan gelden; er komt een bronstaatheffing voor de beloningen van sporters en artiesten; er komt een bronstaatheffing voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen; en er komt een bronheffingsrecht voor dividenden en vervreemdingswinsten over voor emigratie opgebouwde aanmerkelijk belangwinsten.

13 Tot slot 13 In dit eindejaarsmemorandum hebben wij een aantal aandachtspunten op fiscaal gebied behandeld. De fiscale wetgeving is complex en laat zich niet vangen in een kort memorandum. In de fiscaliteit kunnen op het oog gelijke situaties in detail afwijken, soms met verstrekkende fiscale gevolgen. Voor antwoorden op specifieke vragen kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze medewerkers. Whether serving public sector organizations, owner managed businesses, private individuals or listed companies with overseas operations, our goal is to help our clients achieve their ambitions Nogmaals benadrukken wij dat op het moment van schrijven van dit memorandum een aanzienlijke belastingherziening op handen is. Diverse wetswijzigingen van deze belastingherziening worden in onze memoranda beschreven. Wij wijzen u er op dat het onzeker is of de genoemde wetswijzigingen doorgang vinden. Het memorandum is met de uiterste zorgvuldigheid opgesteld desondanks kunnen bijvoorbeeld spel- of printfouten zijn opgetreden. Het memorandum is vooraleerst bedoeld om algemene fiscale ontwikkelingen onder uw aandacht te brengen en is geenszins aan te merken als een concreet advies. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor acties die zijn ondernomen op basis van dit memorandum. Voor meer informatie zie tevens:

14 Contact: Arthur van Aalst Advocaat-belastingkundige T: F: Wilco van Oosten Belastingadviseur T: F: The firm or firm(s) mentioned within this document are independent members of Baker Tilly International (unless other expressly stated). Baker Tilly International Limited is an English Company. Baker Tilly International provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. Member firms are not Baker Tilly International s agent and do not have authority to bind Baker Tilly International or act on Baker Tilly International s behalf. None of Baker Tilly International nor any of the independent member firms of Baker Tilly International has any liability for each other s acts or omissions. In addition, neither Baker Tilly International nor any other member firm has a right to exercise management control over any other member firm

Eindejaarsmemorandum Particulieren

Eindejaarsmemorandum Particulieren Eindejaarsmemorandum Particulieren 2013 Inhoud 2 Voorwoord 3 1 Inkomstenbelasting 4 1.1 Inkomstenbelastingtarieven 2014 4 1.2 Ontvangen rente 4 1.3 Vermogenswinsten 4 1.4 Interim-dividend vrijgestelde

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Belastingheffing op Curaçao of St. Maarten...

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Optimaal beleggen in box 3

Optimaal beleggen in box 3 Eindejaarstips 2012 Tips voor particulieren Schenkingsvrijstellingen 2012 Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2012

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting

Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Toelichting Verzoek om vermindering van loonbelasting Algemene informatie Wat betekent vermindering van loonbelasting? Op uw loon, uitkering of pensioen wordt loonbelasting ingehouden. Uw werkgever of

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS STICHTING PARTICULIER FONDS* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Algemene aspecten en formele aspecten van de SPF... 3 3 Nederlands-Antilliaanse belastingheffing...

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie