VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN"

Transcriptie

1 VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede wning Ontleende bedragen zijn hg en hebben lange lptijd Gewaarbrgd dr een hyptheek f een hypthecair mandaat HYPOTHEEK Een ntariële akte waarin een nrerend ged in pand wrdt gegeven vr het nakmen van een verplichting. Een zakelijk recht p een nrerend ged, strekkende tt zekerheid vr de nakming van een verbintenis. Via akte van hyptheekstelling (ntariële akte die wrdt geregistreerd p hyptheekkantr vr tegenstelbaarheid) Kredietverlener kan het ged penbaar verkpen bij wanbetaling WAARDE VAN DE HYPOTHEEK waarde hyptheek zal meestal hger zijn dan bedrag dat dr de kredietnemer ntleend wrdt (z zijn bijkmende ksten van de kredietverlener gedekt) Aanhrigheden : meerwaarde van hyptheek ten pzichte van het ntleende bedrag (10% van het ntleende bedrag + het bedrag van de intresten gedurende 3 jaar) Ged wrdt geschat en de waarde wrdt berekend vr een verkp in de meest ngunstige mstandigheden (60 à 85% van venale waarde) Qutiteit : verhuding tussen marktwaarde en ntleend bedrag (meestal 0,80) RANG VAN EEN HYPOTHEEK Meerdere kredietverleners kunnen hyptheek vestigen p 1 ged Vrrang dr datum van inschrijving Fiscus kan vr belastingschulden k een hyptheek vestigen 1

2 KOSTEN EN WERKWIJZE VOOR HET VESTIGEN VAN EEN HYPOTHEEK 2 stappen vr het vestigen van een hyptheek Onderhandse vereenkmst Ntaris stelt akte van hyptheekstelling p (inschrijving registers van hyptheekkantr) Ksten vr het vestigen van een hyptheek Hyptheekvestiging : 1% van ntleende kapitaal + aanhrigheden Hyptheekrecht : 0,30% van ntleende kapitaal + aanhrigheden Ln van hyptheekbewaarders : 3,76 per bladzijde + 63, ,08 per schijf van Ereln ntaris : barema G Akteksten : 625 Ksten die de hyptheekverstrekker aanrekent Bankksten: ksten dssiersamenstelling + schatting Sms bieden hyptheekverleners ng andere cntracten aan. Van de wet mgen dit alleen maar verzekeringen zijn. (schuldsaldverzekering, brandverzekering ) Bij abattement: 1000 eur DUUR EN DOORHALING VAN EEN HYPOTHEEK Peride van 30 jaar (vervalt autmatisch) Wrden samen met het ged vergedragen p een nieuwe eigenaar Als er geen hyptheek is wrdt het ged vr vrij en nbelast verkcht De handlichting: drhaling van een hyptheek dr de ntaris p een OG KOSTEN EN WERKWIJZE VOOR DE HANDLICHTING VAN EEN HYPOTHEEK Ksten Ereln ntaris: barema B Akteksten: 150 Ln hyptheekbewaarder: 109, ,08 per schijf van Registratierechten 2

3 FISCAAL VOORDEEL: DE AFTREK EIGEN EN ENIGE WONING (WOONBONUS) Bij aangifte persnenbelasting kan dr hyptheek krediet een wnbnus in mindering gebracht wrden van het ttale nett inkmen Intresten + kapitaalaflssingen van de lening + premies schuldsaldverzekering 5 vrwaarden Lening afgeslten na 1 jan 2005 Min 10 jaar lptijd Del is aankp, buw, vernieuwing f behud van enige en eigen wning Max 1050 eur per belastingplichtige (2080 eur in 2011) Gedurende de eerste 10 jaar van de lening kan dit bedrag per belastingplichtige verhgd wrden met 500 eur. En met 50 eur bij 3 kinderen ten laste. TOEKENNINGSVOORWAARDEN De waarde van het ged dat in nderpand gegeven wrdt Geschat dr een expert Berekening te ntlenen bedrag: de waarde bij gedwngen verkp (executiewaarde) De terugbetalingscapaciteit f leencapaciteit van de kredietaanvrager Terugbetaling met mgelijk zijn znder het gezinsbudget in gevaar te brengen Parameter: schuldgraad (30%) Sms parameter: er met 8000 eur verblijven maandelijks Eventuele bijkmende waarbrgen die gesteld wrden Brgstelling Overeenkmst waarbij een derde de schuld zal terugbetalen Hfdelijk dus iedereen kan aangesprken wrden vr de vlledige schuld Inpandname (rerende zaken) Wrdt pgetekend in nderhandse akte 3

4 De gederen wrden in bewaring gegeven aan kredietverlener f derde Meestal gaat het ver waardepapieren (ze meten een verkpwaarde hebben) Lnafstand Beslag leggen p het ln Men kan er meer dan 1 tekenen dus weinig zekerheid vr schuldeiser Hypthecair mandaat Ntariële vlmacht die kredietverleners telaat m p ieder genblik een hypthecaire inschrijving p het ged te nemen Veel minder ksten INVLOED VAN DE LEENCAPACITEIT OP DE WAARDE VAN ONROEREND GOED Het verband tussen de renteveten en de prijsevlutie van nrerende gederen is niet geneg gedcumenteerd Meestal is stijging in renteveten, daling in nrerende gederen SOORTEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOLGENS QUOTITEIT 0,80 is curant Leningen met hgere qutiteit zijn in België zeer uitznderlijk VASTE OF VARIABELE RENTEVOETEN Bij variabele renteveten wrdt de rente na een bepaalde peride herzien. (minstens 1 jaar) Verandering zal gekppeld wrden aan de referte-index (in staatsblad maandelijks) Variabiliteit wrdt uitgedrukt als cap (0,3) => maximale tename 0% en afname 3% TARIEVEN EN TERUGBETALINGSSYSTEMEN Rentetarieven bij kredietverlening zijn steeds hger dan de intresten bij beleggingen met lage risic s Terugbetaling met cnstante peridiciteiten (vaste bedragen) Annuïteiten 4

5 Meestal aan de hand van maandelijkse terugbetalingen: mensualiteiten Deel intrest en deel kapitaalaflssing Terugbetaling met cnstante kapitaalaflssingen Bij iedere aflssing een gelijk deel van het kapitaal + intresten Terugbetaling p vaste termijn (aflssingsvrij krediet) Bij peridieke aflssingen alleen terugbetalen van intrest Ontleende kapitaal in 1 keer terugbetalen p het einde AFLOSSINGSTABEL Tabel met berekeningen van de betalingen die p iedere vervaldag meten gebeuren vr de aflssing van een krediet HERSCHIKKEN VAN LENINGEN Het is mgelijk m de kredietvereenkmst aan te passen enkel p verzek van de kredietnemer HERBELEGGINSVERGOEDING EN RESERVERINGSPROVISIE Bij vervregde terugbetaling van het krediet zal de financiële instelling een herbeleggingsvergeding vragen (max 3 maand intrest p vervregde terugbetaling) Kredieten vr verbuwingen wrden meestal in schijven pgenmen Renteaflssingen wrden berekend p basis van het reeds pgenmen krediet Vaak vr de niet pgenmen bedragen rekenen ze reserveringsprvisie aan PANDWISSEL Als de kredietnemer het huis met hyptheek wil verkpen en een nieuw aankpen vr de hyptheek aflpt is het best m de hyptheek gewn ver te zetten p het nieuwe huis. Z wrdt het eerste huis vrij en nbelast. Dit bespaart ksten vr drhalen van de hyptheek en vestigen van een nieuwe Ntarisksten vr pandwissel, dssierksten en nieuwe schatting van kredietinstelling AFKOPEN VAN LENINGEN (VERVROEGDE TERUGBETALING) Interessant indien de uitgespaarde intresten pwegen tegen de afkpksten 5

6 De ntlener betaalt het resterende kapitaalsald aan de kredietverlener Ok bij een lening verleggen naar een lening met gedkpere intrest heeft hetzelfde principe CENTRALISEREN VAN LENINGEN Verschillende leningen samenvegen tt 1 lening met 1 vervaldag Bankksten en herbeleggingsvergeding 6

7 FINANCIERING AAN ONDERNEMINGEN KREDIETVERLENING AAN ONDERNEMINGEN ALTERNATIEVE WAARBORGEN Dr de mvang van de gebuwen kan een hyptheek hg plpen Meestal werkt men met cmbinatie hyptheek en hypthecair mandaat Bij hyptheek mandaat zullen kredietverleners bijkmende waarbrgen vragen Vldende eigen vermgen behuden Aandelen niet verkpen znder kredietverlener p de hgte te stellen Mgelijke bijkmende waarbrgen Inbreng van maatschappelijk kapitaal f eigen vermgen Onrerend ged in de passiva van de nderneming Wederpname, verlenging f mruiling van eerder gevestigde hyptheken Mgelijke waarbrgen bij buwprmtieprjecten In pand name van huurcntracten f betalingsverbintenissen Brgstellingen van vennten f andere financiers Bankgaranties dr andere financiële instellingen KASKREDIET Tt maximum bedrag in debet gaan p de zichtrekening Kredietlijn wrdt vastgelegd in functie van de financieringsbehefte van het bedrijf Onderneming bepaalt zelf wanneer men hier gebruik van zal maken Bij cnstante en langdurige pname is dit te duur Meestal vr acute prblemen (vrfinanciering BTW f betalingsuitstel van klanten) STRAIGHT LOAN (TERMIJNVOORSCHOT) Vrscht p krte termijn p een zichtrekening Leningen van vaste bedragen p krte, vaste termijnen (van 15 dagen tt 1 jaar) 7

8 Minimumbedrag eur Kapitaal wrdt bij aanvang ter beschikking gesteld en met terugbetaald wrden p het einde in 1 keer Zeer prijsgunstig en kredietnemer weet p vrhand de grtte en tijdstippen van de pnames Vaak bij buwprmtieprjecten cmbinatie kaskrediet en straight lan Straight lan : vraf berekende prblemen plssen Kaskrediet : kleine tekrten pvangen ONROERENDE LEASING De leasingmaatschappij wrdt eigenaar van een nrerend ged en stelt dit ter beschikking van de leasingnemer. Die draagt alle ecnmische en technische risic s Enkel met betrekking tt bedrijfsgebuwen en vr grte bedragen Leasingmaatschappij financiert aankp f pbuw van gebuw De leasingnemer krijgt een ptie tt aankp dus kan het gebuw p het einde aankpen Als de grnd van de leasingnemer is zal er recht van pstal zijn Verschillen met huur Lease is niet eenzijdig pzegbaar maar kan wel vergedragen wrden aan nieuwe leasingnemer Leasingnemer draagt vlledige verantwrdelijkheid vr nderhud BTW p lease vergeding kan gerecupereerd wrden Op het einde kan leasingnemer makkelijk aankpen Financiële leasing Alle te betalen leasevergedingen = sm van kapitaal + intresten Wrdt in balans pgenmen Operatinele leasing Winst kmt uit verkp van het pand na de lease Wrdt in resultatenrekening pgenmen VASTGOED BELEGGINGEN 8

9 VASTGOEDCERTIFICATEN Een recht van vrdering p de inkmsten, pbrengsten en realisatiewaarde van 1 f meer nrerende gederen Bij de uitgifte van het certificaat Een effect dat de huder ervan een schuldvrdering tekent p een venntschap Verleent een recht p een deel van de inkmsten en de realisatiewaarde van een nrerend ged De huder ervan heeft recht p een aandeel van de nett huurpbrengst en aandeel in de nett verkpprijs Een bewijsstuk van nrechtstreekse eigendm Vrdelen vr de belegger Beperkte inleg dr lage emissieprijs Tegankelijkheid tt grtschalige prjecten Geen zrgen vr beheer Bescherming inflatie dr indexatie huurinkmsten Eigendmsverdracht van effecten is niet nderhevig aan RR Nadelen Delen in risic van leegstand, nderhudsksten, vetustiteit Geen vaste lptijd De venntschap kan eenzijdig beslissen het ged te verkpen VASTGOEDBEVAK (BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VAST KAPITAAL) Beleggingsvenntschap met een vast aantal aandelen Kapitaal dat via penbare uitgifte aangetrkken wrdt investeren in vastged Aandelen meten genteerd wrden p een effectenbeurs Beschikbaar stellen van interessante vastgedbeleggingen Alternatieve financiering vr investeringen in vastgedprjecten Opwaardering vr de buwsectr Verplicht m het kapitaal te beleggen in vastged en dividend uit te keren 9

10 Activa met stabiel blijven VASTGOEDFONDSEN Het gemeenschappelijk beleggingsfnds is een nverdeeld vermgen Wrdt vr rekening van deelnemers beheerd dr beheersvenntschap Beheersvenntschap investeert p internatinale schaal in vastged en vastgedgerelateerde beleggingen (risic maximaal spreiden) BASISFORMULES RENDEMENT ALGEMENE FORMULE Het rendement Weinig zinvl bij vastged (alleen ttaal rendement en effectief rendement wel) TOTAAL RENDEMENT BIJ VASTGOEDPROJECTEN Termijn is vlledige lptijd van het prject Beginkapitaal K 0 : kapitaal dat in prject geïnvesteerd wrdt Eindkapitaal K n : kapitaal na beëindigen van prject Eindkapitaal beginkapitaal = nett pbrengst OPB tt EFFECTIEF RENDEMENT EN NOMINAAL RENDEMENT BIJ VASTGOEDPROJECTEN Prject wrdt rendabel gezien bij risicls rendement Bij vastgedprjecten wrdt het rendement berekend ver vlledige lptijd van het prject en dan effectief rendement per jaar (reëel rendement r e ) Nminaal rendement j k : ttaal rendement gedeeld dr de lptijd RETURN ON INVESTMENT (TOTAL RATE RETURN) Nett pbrengst van het prject in verhuding tt de ttale uitgaven, uitgedrukt in prcent Het ttaal rendement in de vernderstelling dat het beginkapitaal gelijk is aan de sm van alle uitgaven 10

11 Verhuding tussen winst en uitgaven RETURN ON EQUITY (ROE) Nett pbrengst van het prject in verhuding tt de eigen ingebrachte middelen Eigen inbreng: het deel van het beginkapitaal dat niet via externe financiering bekmen wrdt Maatstaf vr de investeerders BRUTO AANVANGSRENDEMENT (BAR) Verhuding markthuur bij vlledige verhuring (per jaar) en ttale initiële investeringskst Aanduiding van een ptentiële investering De waarde van een nrerend ged kan hieruit afgeleid wrden Kandidaat kper kan de uitkmst van deze berekening interpreteren als de maximale aankpwaarde vr de pbrengsteigendm 11

12 KAPITAALVERLOOP Rendement met berekend wrden vr aanvang van het prject Inkmsten en uitgaven begrten => tussenkapitalen berekenen Z kunnen er al belangrijke financiële beslissingen gemaakt wrden Cashflw schema pstellen CASHFLOW SCHEMA Een cashflw is een heveelheid geld die daadwerkelijk ntvangen f betaald wrdt Niet alleen heveelheid is van belang maar k tijdstip Wrdt verdeeld in deeltermijnen (he kleiner he nauwkeuriger de berekening) Uitgaven wrden binnen de deeltermijn in het begin genteerd (prenumerand) Inkmsten wrden p het einde genteerd (pstnumerand) BEREKENING VAN HET KAPITAAL K T (TUSSENTIJDS KAPITAAL) Van een bepaalde deeltermijn (t) de inkmsten en uitgaven vergelijken BESCHOUWINGEN BIJ HET RENDEMENT DE INVLOED VAN VREEMD VERMOGEN VV Rendement van een prject verandert naarmate er VV aangewend wrdt Bij vreemd vermgen kmt er uiteraard een kst bij: intrest In abslute cijfers zullen er meer ksten zijn maar vaak is het niet slecht m VV binnen te halen ROE kan wijzigen dr nderlinge verhuding tussen EV en VV te wijzigen De meerwaarde van het VV zit hem in de kans m meer financiële middelen te hebben en dus grtere prjecten aan te kunnen 12

13 Verhuding EV en VV (beperkingen) EV met z n 35% zijn Inbreng van VV kan enkel verwgen wrden als de ksten niet veel te hg wrden in verhuding tt de winst Inbreng van VV zal enkel in een hger ROE resulteren als de intrestvet lager ligt dan het verwachte ROI rendement Kstprijs van het vermgen: weighted average cst f capital (WACC) Brengt intrestlast van VV en EV in rekening (maatstaf vr evaluatie ROE) Als verwachte ROI grter is dan de WACC dan zal er winst zijn INFLATIE Intrestveten van financiële instellingen zijn nminaal (bepaald dr vraag en aanbd) Twee cmpnenten Vergeding vr uitgestelde cnsumptie en bijkmende risicvergeding Vergeding vr geldntwaarding f inflatie Inflatie is een maat vr de geldntwaarding als gevlg van grte grei van geldheveelheid. Grei heveelheid geld => geld minder waard => prducten wrden duurder Inkmsten met inflatie vlgen (spilindex) Speelt weinig rl in kiezen van meest interessante investering 13

14 ROERENDE VOORHEFFING >< DIRECTE BELASTING Rerende vrheffing kan rl spelen bij het vergelijken van pbrengsten uit verschillende investeringen Inkmsten verkregen uit RG zijn nderwrpen aan rerende vrheffing (15%) Venntschapsbelasting (33%) Percentage van de effectief belaste pbrengt hangt af van wat geherinvesteerd wrdt 14

15 INVESTERINGSANALYSE NETTO ACTUELE WAARDE (NAW) HET BEGRIP NETTO ACTUELE WAARDE NAW van tekmstige cashflws is de waarde die bij aanvang van een cntract vereenstemt met het geheel van alle latere cashflw bewegingen De sm geld die men bij aanvang beschikbaar zu meten hebben m hetzelfde eindkapitaal te bekmen dat men zu bekmen wanneer het cntract uitgeverd wrdt 15

16 DISCOUNTED CASHFLOW METHODE (DCF) Hudt rekening met de tekmstwaarde van geld Alle cashflws wrden verdiscnteerd naar 1 cashflw (aanvangsdatum meestal) ROI en ROE wrden verbdig Vldende infrmatie m rendabiliteit van het investeringsprject te berdelen NAW > K 0 Prject lnt de meite Opbrengst prject is grter dan alternatieve belegging NAW = K 0 Prject is enkel de meite waard als risic s van het prject lager zijn dan van een alternatieve belegging NAW < K 0 Alternatieve belegging verdient de vrkeur INTERNE RENTABILITEIT HET BEGRIP INTERNE OPBRENGSTVOET (IRR) Nett pbrengst van een prject kan in een ecnmische cntext wrden geëvalueerd Bij welke pbrengstvet ntstaat een evenwicht tussen ksten en baten? De rentevet waarbij de NAW= 0 Prject wrdt als winstgevend beschuwd als IRR hger ligt dan die van andere veiligere investeringen INTERPRETATIE VAN HET RESULTAAT Prject is de meite als de berekende IRR hger ligt dan het rendement dat dr de investeerder als minimaal rendement vrpgesteld werd 16

17 METHODE VAN INTERNE RENDABILITEIT TE BESCHOUWEN CASHFLOWS 4 grepen cashflws Initiële investering Kst vr verwerven OG + bijkmende ksten (vergunningen ) Opbrengsten Huurinkmsten (rekening huden met markthuur) Verkpinkmsten Explitatieksten (alle nksten) Onderhud, verbuwing, leegstand, buwksten, grndverwerving Restwaarde Return van het beginkapitaal bij herverkp van het nrerend ged p het einde van de investering (inschatting tekmstige waarde) BEGROTING VAN VERDISCONTERINGSVOET EN INTERNE OPBRENGSTVOET Waarde van i wrdt bepaald in functie van het risic dat de investeerder bereid is te nemen, investeringstrategie, bedrijfsprfiel Investeringen met een hger risic vertegenwrdigen een grter rendement i zal k gebruikt wrden als referentie vr het berekenen van IRR BEGROTING VAN DE INITIËLE INVESTERINGSKOST: YIELD verwijst naar de verhuding tussen markthuur en ttale initiële investeringskst zals BAR maar dan vanuit het standpunt van de kandidaat investeerder BEGROTING VAN DE RESTWAARDE: EXIT YIELD verhuding tussen markthuur en investeringskst p het einde van de peride geschatte tekmstige markhuur vr het eerste jaar na het einde evlutie van de markthuur indexatie dr cnsumptie index dr markttechnische verudering van het gebuw vermindert huur 17

18 evlutie van de nett exit yield (NEY) berekening van de restwaarde HET RENDEMENT bij tepassing methde interne rendabiliteit: rendement = IRR percentage beslissing m in te stappen in een prject gebaseerd p IRR (waarde van OG kan afgeleid wrden) BAR (waarde vr de verkper) Direct rendement Indirect rendement: tekmstige waardevermeerdering van het OG 18

19 RENDEMENTBEPALENDE FACTOREN 1) VERWERVING VAN DE GRONDEN a) ptie 1: aankp grnd Indien grnden en eventuele pstallen aangekcht wrden met men rekening huden met vlgende factren: 1) kpsm (= dit is de prijs die aan de verkper betaald wrdt vr de aankp van grnd)!vr buwprmtr - mgelijkheid tt afbraak stallen - maximale bezetting perceel - mgelijke bestemming van nieuwe gebuwen p perceel - eventuele bdemverntreiniging Aankpprijs: zal veelal liggen tussen de marktwaarde van de percelen en de vraagprijs van de grndeigenaars. ( waarde bestaande cnstructie: laag afbraak) Bij ndertekenen nderhandse verkpvereenkmst: vrscht van 10% AP Opschrtende VW buwprmtr:- bekmen ndige kredieten - verwerven andere percelen ndig realisatie - bekmen stedenbuwkundge vergunning 2) registratierechten In Vlaanderen 10% p AP. Verlaagde RR:- Vr vastgedmakelaars : 4% - herverkp in 2 jaar :3/5 / 60 % recuperatie 3) ntarisksten Akteksten : Ereln: berekend p basis van Barema J (degressieve schaal) 4) cashflw schema aankp Aankp van de grnd is zware investering bij aanvang die wel later in het prject in delen terug verdiend wrden dr verkp van de units. 19

20 b) ptie 2: recht van pstal Grndeigenaar al dan ten vrdele van de prmtr verzaken aan recht p natrekking zdat de prmtr een gebuw kan prichten p grnd die niet zijn eigendm zijn. Vrdelen prmtr: - zware investering aankpprijs grnd valt weg - geen registratierechten drdat er geen eigendmsverdracht is grndeigenaar:-verdraagbare en psplitsbare ptie tt aankp, vaak gekppeld aan inkp dr prmtr. -betere prijs dr verkp eigendm in delen nadeel: niet beschermd tegen falen prmtr Kstende factren: een jaarlijkse pstalvergeding (zdat fiscus dit niet als een schenking beschuwt. Het lpt af na 50 jaar. Dit kan een symblische 1 zijn maar meestal wel meer) Akte met geregistreed wrden: 0,20% samengevegde bedrag (Opstalrecht hudt geen eigendmsverdracht in zdat geen registratierechten p verkp) 20

21 c) ptie 3: de prmtie ruilvereenkmst = de grndeigenaar levert aan de grndeigenaar een een appartement in ruil vr grnd Kstende factren : registratierechten: 10% van waarde hgste ged (elk de helft)!!! Prbleem met de wet Breyne: Eigendmsverdracht van de grnd zu in schijven meten gebeuren, maar dit is nmgelijk. Opl:de waarde van grnd wrdt geblkkeerd p een rekening curant die in schijven vrijggeven wrdt aan de prmtr Meestal gebeurt de ruil p een andere manier: de grndeigenaar zal aan de prmtr een pstalrecht testaan in ruil vr een nrerend ged dat hem zal tebehren. Geen eigendmsverdracht (= geen RR),maar BTW betaald p kstprijs cnstructie d) andere grndgerelateerde ksten 1) Opmeting van de percelen Dit wrdt gedaan dr een beëdigd landmeter, aangesteld dr de ntaris f de kper maar meestal dr de kper (hnrarium hangt af van cmplexiteit) Wanneer bv. de prmtr de landmeter aanstelt is het meestal aangewezen dat de pdracht uitgebreid wrdt met verzamelen van nuttige gegevens. 2) Muurvername en erfdienstbaarheden Dit zal vr de buw vergenmen wrden. De ksten die de prmtr draagt zijn de aankpprijs van de muurvername, de registratieksten (10%+10 ) en het hnrarium van de expert die de akte pstelt. (Indien erfdienstbaarheden gevestigd meten wrden: akekst en evt afkpsm) 3) Bdemnderzek * Risicgrnden en verntreinigde grnden kunnen niet vergedragen wrden znder uitvering riënterend bdemnderzek en misschien zelfs uitvering bdemnderzek.!!! Uitz: - grnden waarvan OVAM aanvaard heeft dat verntreiniging niet p terrein zelf ntstaan is - eigenaar is nschuldige eigenaar 21

22 * Als er bij grnden en werken van > 250m³ met er een bdemnderzek gedaan wrden. 4) Bezwarende maatregelen: De prmtr met zijn eigendm beheren als een gede huisvader 5) Uitkpvergedingen: Indien er pstallen ng verhuurd zijn zal de prmtr rekening meten huden met ksten m huurvereenkmsten p te zeggen. 6) Onrerende vrheffing en taksen: Srten: - nrerende vrheffing : prmtr betalen vr de maanden dat hij eigenaar is van de (prject)grnden. - verhaalbelastingen - leegstaande en / f verkrtte wningen - nbebuwde grnden (aantal gemeenten) 2) BOUWGERELATEERDE KOSTEN a) buwkstencalculatie 1. Raming p basis van ppervlakte f vlume Dit gebeurt dr aan ieder typegebuw dat pgericht wrdt de realisatiekst per ppervlakte f vlume-eenheid te te kennen. Deze methde hudt echter geen rekening met speciale cnstructie-elementen en kan snel tt grte futen leiden. 2. Raming p basis van te verwerken heveelheden Gedetailleerde meetstaaf van alle psten (uitgebreider en nauwkeuriger) 3. Raming p basis van functinele analyses Elk nderdeel van buwactiviteit wrdt in tabellen vervat, rekening hudend met materiaalkst, arbeidsduur, (Dit den de meeste aannemings bedrijven) Dit is meestal heel exact, exacte resultaten.(maar vertrekken van infrmatie die pas in latere fases prject beschikbaar wrdt) 22

23 4. Cashflw schema buwksten Men wil de buwksten betalen in maandelijkse schijven naargelang de vrdering van de werken. Dit kan nauwkeurig ingeschat wrden als de planning van de werken vraf vldende gedetailleerd is. Meestal is dit niet mgelijk en zal de ttale buwkst gelijkmatig verdeeld wrden ver de uitveringstijd. b)samenstellen delen van kstprijs werken (begrippen -materiaal verliezen: -gemiddeld uurln: het ttale bedrag dat uitbetaald werd aan brutlnen en sciale lasten, gedeeld dr het ttaal aantal effectieve aanwezige uren (= persneelsksten) -tijdsnrm: de tijd (uitgedrukt in manuren) ndig vr de uitvering van één eenheid werk e) erelnen en studieksten Studieksten aanzienlijk deel van buwgerelateerde ksten Buwprmtr zal buwpartners aanstellen:- Architect ( berekend als % p kstprijs werken) + bij begin werken al 60 % ereln - EPB verslaggever (FF) 23

24 - Prjectcördinatr - VCO ntwerp en verwezenlijking (FF) - Studiebureaus speciale technieken f) andere buwgerelateerde ksten Ander ksten zijn taksen, niet recupereerbare BTW en buwverzekeringen Buwtaks : is gemeentelijke belasting geheven p basis van te buwen vlume (autnm) (nrmaal:0,25 /m³) Andere buwtaksen zijn : -retributies vr inname penbare weg -retributie heraanleg vetpaden -retributie plaatsen reclamebrden!!! Bij rendementberekening wrdt geen rekening gehuden met de BTW. Vr buwkst kan tepassing Medecntractant: aannemer factureert znder BTW en het nrmaal verschuldigde BTW-bedrag wrdt meteen in de aangifte afgetrkken. Z wrdt de heffing verschven naar de aannemer. Dit systeem is enkel tepasbaar vr werken in nrerende staat vr prfessineel gebruik. Uitvering van mvangrijke werken: aangewezen m een ABR-verzekering af te sluiten. Buwprmtr is meestal aangewezen partij. (meestal 1-3% van de buwks) 3) ANDERE KOSTENDE FACTOREN a) verkp en marketing De cmmerciële activiteit bemiddeling bij verkp en verhuur is vrbehuden aan de erkende vastgedmakelaar ( ereln in rekening : 3%) taak: prmtie + (grte prjecten) uitgebreide marketingstrategie ksten hg Dit verhindert niet dat de buwprmtr de units zelf p de markt kan brengen znder de tussenkmst van een makelaar. (maar makelaar geeft een meerwaarde) b) externe adviezen en dienstverlening Buwprmtr werkt met een sciaal netwerk van cntactpersnen en infrmanten. Cntactpersnen die cncrete infrmatie verwerven verwachten hiervr een belning: 24

25 cmmissies en aanbrengpremies. Hij zal k berep den p externe adviseurs zals advcaten, fiscalisten, (budget vrzien) Opstellen van basisakte met gebeuren bij prichting gebuwen in mede-eigendm. Dit met pgesteld wrden bij aanvang van verkp units. De ksten hiervr mvatten ereln ntaris, registratie akte en evt ksten technische raadgevers verdeling Het vrziet k de aanstelling van een syndicus. Mede-eigenaars betalen zijn hnrarium vlgens hun aandeel in het gebuw. c) financiële ksten Er zal meestal een berep gedaan wrden p een financiering dr een financiële instelling. Dit brengt natuurlijk met zich mee dat er p deze financiering intresten betaald zullen meten wrden. Maar k dssierksten. Vaak nder tepassingsgebied wet Breyne:De buwprmtr met een waarbrg stellen vr uitvering van de algemene buwwerken Bij erkende buwprmtr is dit 5%. Dit gestrt p D/C-kas.(lagere intrest) Na vrijgave van de waarbrg zal hij de gestrte sm terugkrijgen, vermeerderd met intrest. Bij niet erkende buwprmtr is dit een vltiingswaarbrg. (via ntariële akte) d) werkingsksten - De werkingsksten zijn meestal algemene bedrijfsnksten (zals admksten,huisvest, transprt) - Er kan k gewezen wrden p representatieksten (ksten vr tactische reclame maar k nksten vr uitbuwen en nderhuden van sciale netwerk van prmtr) - Premies vr algemene verzekeringen e) risicmarge Deze marge met in rekening gebracht wrden als dekking tegen nberekenbare risic s zals stijgende rente, gewijzigd verheidsbeleid, Ze anticipeert dus p een nvrziene tename financiële ksten en tegenvallende (uitgestelde) verkp (= wst case scenari) 25

26 4) INKOMSTEN De inkmsten kmen slechts uit één brn: VERKOOP Ttale inkmsten= sm van de verkpwaarde van alle units Wet Breyne van tepassing(betalingsvrwaarden gereglementeerd p straffe van nietigheid)) Prmtr kan aan kper geen vrscht van 10% vragen bij ndertekening nderhandse kpvereenkmst en de kpsm niet vlledig betaald bij verlijden akte Vr buwprmtr:interessanter m grndaandeel bij verkp z hg mgelijk te schatten. Maar meestal frfaitair vastgelegd p 20% van de ttale waarde van het ged Bij wet Breyne:niet evident m cashflw schema p te stellen (bij verkp geen vat) Vr inschatting verkp gaat men eerst uit van best case scenari waarbij alle units verkcht zijn bij aanvang van de buwwerken. INKpt,t Aansluitend kan een wrst case scenari uitgezet wrden waarbij de prmtr uitgaat van de nwaarschijnlijke situatie waarbij geen enkele unit verkcht wrdt vr einde buwwerken. INKpes,t Daarnaast kan rekening gehuden wrden met meest waarschijnlijk scenari, INKmid,t INKt = (INKpt,t + 4 x INKmid,t + INKpes,t)/6 26

27 27

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen

Belasten en subsidiëren van woningen in Vlaanderen Belasten en subsidiëren van wningen in Vlaanderen Katleen Van den Breck Sien Winters HIVA Studiedag Wnfiscaliteit 24 juni 2014 / Campus Sint Lucas Brussel Inhud Algemene principes van de Belgische fiscaliteit

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling

Informatiemap Hypotheken & Aankoopbemiddeling Infrmatiemap Hyptheken & Aankpbemiddeling Cntactgegevens Van Lierp & Partners Haarsteegsestraat 3a 5254 JN Haarsteeg 073-511 91 38 www.lierp.nl inf@lierp.nl Pagina 1 Even vrstellen Willem van Lierp Gebren

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering Telichting Financiële zaken Gewrteld Wnen 25-02- 2014 1. Vrfinanciering Iedere deelnemer in Gewrteld Wnen wrdt verzcht aan de vrfinanciering van dit gezamenlijke CPO- prject mee te den. Hiervan wrden ksten

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv.

Het hypotheektraject van: Adviesburo K&S bv. Het hyptheektraject van: Adviesbur K&S bv. Om uw hyptheekaanvraag z ged mgelijk te kunnen afhandelen geven wij u graag een inzicht in nze werkwijze zdat u weet wat u van ns kunt en mag verwachten. Ons

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In vereenstemming met de MiFID-richtlijn begt deze sectie u algemene inlichtingen te

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO)

Participatie reglement Stichting Administratie Kantoor Ooghduyne (SAKO) Participatie reglement Stichting Administratie Kantr Oghduyne (SAKO) Participatie reglement SAKO 2015 Pagina 1 Inhud pgave Blz. Inleiding. 3 artikel 1 Certificaat categrieën 3 4 artikel 2 Zeggenschapsrechten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 25/02/2015 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER maart 2006 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER F O V I G 1 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER Alternatieven vr vrlpige bewindvering

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie.

Beperking aftrekbaarheid kosten in de inkomstenbelasting. Personenwagens - autokosten. Kosten van onthaal receptie representatie. Beperking aftrekbaarheid ksten in de inkmstenbelasting Persnenwagens - autksten Ksten van nthaal receptie representatie Restaurantksten Relatiegeschenken Beten Sciale vrdelen Overige bijzndere gevallen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering

1. De ontbinding, vereffening en herstructurering 1. De ntbinding, vereffening en herstructurering 1.1. Ontbinding 1.1.1. Grnden - Zals gemeenrechtelijke venntschap MAAR Kan niet wrden pgezegd (art. 645 lid 2 W.Venn.) Gaat niet teniet dr vereniging van

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Kredietkansen voor (startende) ondernemers.

Kredietkansen voor (startende) ondernemers. Kredietkansen vr (startende) ndernemers. Als ndernemer kan het zijn dat u m uw drmen te verwezenlijken ver nvldende middelen beschikt. Er is geld ndig! Vr startende ndernemers zijn er verschillende mgelijkheden

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee)

Persoonlijke gegevens (stuur een kopie legitimatiebewijs mee) Openingstijden: 013-5702918 website: WenW.nl Maandag- vrijdag: 9.00u - 15.45u (afwijkingen hierp nder vrbehud) Gegevens aangifte inkmstenbelasting 2014 Vr het pstellen van uw aangifte zijn veel gegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013

TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 TRANSICS MAAKT RESULTATEN BEKEND VOOR BOEKJAAR 2013 Ieper, België 28 februari 2014 Transics Internatinal N.V. (EURONEXT Brussel: TRAN) heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt vr bekjaar 2013. Business-hgtepunten

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

DE WET BREYNE. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W

DE WET BREYNE. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat Antwerpen T F E W DE WET BREYNE FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E inf@frumadvcaten.be W www.frumadvcaten.be 1 DE WET BREYNE Wettelijke grndslag: De Wningbuwwet van 9

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen)

1. Gegevens aanvrager Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner jarige kinderen (die mee verhuizen) Datum aanvraag: Dssiernummer: Centrale Lijst 1. Gegevens aanvrager Tekmstige referentiehuurder Straat: Gemeente: Gebrteplaats: Telefn / Gsm: Nummer: Natinaliteit: Gebrtedatum: Burgerlijke stand: Berep:

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie

Vragenformulier Klanten Profiel

Vragenformulier Klanten Profiel Vragenfrmulier Klanten Prfiel U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming.

Voor het overige blijven alle bepalingen en voorwaarden van de akte van kredietopening van toepassing op de heropneming. PROSPECTUS GELDIG VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (geregeld dr Bek VII van het Wetbek van ecnmisch recht) WAT IS HYPOTHECAIR KREDIET? Een hypthecair krediet is een krediet p lange termijn waarmee ONROERENDE gederen

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Tel.: (03)7744743 Fax: (03)7744780

Tel.: (03)7744743 Fax: (03)7744780 Verwarming, Ventilatie, Aircnditining, Sanitair, Znneenergiesystemen, Waterbehandeling. Eigen studie & tekendienst HVAC. Dhr. En Mevr. xxxxxxx Langestraat 115b1 B 9150 Kruibeke D-20080094 standaard 2009

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

INVESTEREN IN EXCELLEREN. Energiefonds Brabant. Marktconform investeren in duurzame energie

INVESTEREN IN EXCELLEREN. Energiefonds Brabant. Marktconform investeren in duurzame energie INVESTEREN IN EXCELLEREN Energiefnds Brabant Marktcnfrm investeren in duurzame energie Integrale dienstverlening Missie BOM: kansen creëren vr Brabant dr het versterken van de ecnmische grei- en innvatiekracht

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier -

prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenformulier - prijsaanvraag prairietuin - inlichtingenfrmulier - Datum: Gegevens Klant Naam :... Adres :......... Tel /GSM:... Fax:... @:... Particulier Prfessineel Berep:... ON nr:... Handelaar Eigenschappen tuin in

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie