Rapport activiteit 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport activiteit 2"

Transcriptie

1 Rapport activiteit 2 Potentiële business cases voor de voedingsindustrie met het oog op de bundeling van goederenstromen tussen West-Vlaanderen en Venlo

2 Pilot fiche Pilot Business case 1 (OW001) Fresh corridor Roeselare-Venlo Fresh Corridor Roeselare Venlo verstevigen REO activiteit/processen compatibel maken met Venloose traders met het oog op de belevering van de Duitse retail. Beschrijving Domein Potentieel actoren + rol relevante Algemeen kan gesteld worden dat een vlotte logistieke afhandeling van tijdskritische producten, zoals verse groenten en fruit, bepaalt in belangrijke mate de omvang van de afzetmarkt van deze producten: hoe sneller ze verscheept kunnen worden, hoe verder ze (door)getransporteerd kunnen worden. Voorafgaand aan het project verliep het transport van verse groenten en fruit tussen de REO Veiling en Fresh Park Venlo voor elke groothandelaar op individuele basis, met vaak onderbenutte transportcapaciteit tot gevolg. Deze transportoplossing was dus suboptimaal op drie vlakken: prijs: een suboptimale belading van de vrachtwagen resulteert in een hogere prijs per pallet service: de producten kwamen in vele gevallen te laat aan op Fresh Park om dezelfde dag nog doorgevoerd te kunnen worden naar de Duitse markt duurzaamheid: een suboptimale belading is zowel op economisch als ecologisch vlak onvoldoende duurzaam De ruimtelijke concentratie van zowel aanbod (concentratie van volumes van verse groenten en fruit op de REO Veiling) als afzet (concentratie van groothandelaars op Fresh Park Venlo), creëert echter een unieke situatie waarin bundelingsopportuniteiten maximaal benut kunnen worden. Gegeven de commerciële gevolgen (nl. beperktere aankoop op de veiling wegens duurder en suboptimaal transport) van de hierboven geschetste problematiek enerzijds, en de maatschappelijk/economische rol van de REO Veiling als de draaischijf voor verse groenten en fruit in West-Vlaanderen anderzijds, besliste de REO Veiling dan ook om samen met de Venlose groothandelaars op zoek te gaan naar een nieuwe, duurzamere transportoplossing. Dit project mikt met andere woorden op een corridor Roeselare-Venlo en valt dus 100% binnen de scope van Interreg 4a Oost-West poort. Koel-vers; wegtransport, veiling als consolidatiepunt van lading, bundeling van stromen inter-cluster vervoer Venlose traders: Staay-Van Rijn (REO als bron, betere afstemming in timing nodig);

3 LDV s: REO veiling Frankort & Koning (REO als bron, gesprekken reeds aan de gang); Weyers (REO als bron, betere afstemming in timing nodig), Kempen Transport (sterk op Bel Orta); Franken Transport (preferred carrier sterk op veilingtrafieken en UK); Boom Transport (sterk op UK) is hier de centrale actor (door hun operaties wat aan te passen kan extra activiteit gegenereerd worden). REO-veiling heeft ook de ambitie om via dit project stapgewijs door te groeien tot een control tower voor versproducten en wil de regie hierin opnemen tussen producent, handelaar (trader), transporteur en afnemer (retail, ) Doelstelling Kritische Succes Factoren Valkuilen Initieel: wegvervoerefficiëntie Structureel: corridor tussen clusters met aan beide kanten extra toegevoegde waarde Rolverdeling/gainsharing tussen verschillende actoren moet duidelijk zijn. De protagonisten in het project zouden allen winnaars moeten zijn. Sleutel ligt bij REO dient believer te zijn, bereid te zijn tot procesoptimalisatie. Balancering van O-W & W-O Concurrentie Vlaamse en Nederlandse traders/transporteurs Tijdschema s moeilijk af te stemmen Te weinig speling (overnight distributie) om consolidatie te doen Duale (ambigue) rol veilingen Het doel is het transport zo goed geregeld te hebben dat de afstand REO-Venlo verkleint, waardoor de REO Veiling hoger op de pikorde komt van de Venlose traders. De specifieke afspraken m.b.t. prijs, service en engagement werden vervolgens vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De hierin opgenomen afspraken zijn: Logistiek concept Prijs: Er wordt een prijsstaffel gehanteerd die wordt toegepast op het geconsolideerde volume. Dit is de prijs die de transporteur betaald krijgt voor het uitgevoerde transport. De groothandelaars betalen op basis van hun individuele volumes. Het positieve saldo (verschil tussen de totale door de groothandelaars betaalde som en de aan de transporteur uitbetaalde som) komt in een consolidatiepotje. REO Veiling houdt als betaalmeester het potje met de consolidatiewinsten bij en verdeelt dit periodiek tussen de

4 groothandelaars à rato van het aantal door hen verhandelde pallets. De individuele traders krijgen desgewenst inzage in de stand van het potje en het eigen aandeel (percentage van het totaal aantal verhandelde pallets) hierin over de betreffende periode. Service: Transporteur Franken Transport engageert zich om op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voldoende trucks (met 45 laadcapaciteit) tijdig ter beschikking te stellen. Het gaat hier meer bepaald om temperatuur gecontroleerd (8 C) transport. Om een tijdige levering van de producten op Fresh Park Venlo te garanderen, engageert REO Veiling zich ertoe de nodige prioriteit te geven aan transport naar Venlo. Dit betekent concreet dat een laadkade op de veiling toegewezen wordt voor gecombineerd transport richting Venlo via de shuttle truck. REO Veiling engageert zich tevens tot het tijdig klaarzetten van de lading zodat een vertrek (m.i.v. de dagverkopen) ten laatste om 11u op de betreffende kade kan gegarandeerd worden. Volume: De groothandelaars engageren zich om maximaal gebruik te maken van de shuttle voor het transport van hun producten en er bovendien alles aan te doen om kleine verzendingen te vermijden. Mocht zich toch een lage belading voordoen, dan krijgen de traders de kans om hun verladingen te verschuiven naar de volgende dag. REO Veiling communiceert de volumes aan de transporteur volgens het push principe. Om 8u wordt een eerste keer via mail gecommuniceerd met een voorlopig aantal te vervoeren pallets. In geval van een te laag volume voor de laatste truck (minder dan 10 pallets) wordt actief gezocht naar een verbetering. Dit kan ofwel door een doorschuiven van verladingen (in nauw overleg met de groothandelaars) ofwel door extra lading toe te voegen, die de groothandelaars in extremis nog beslissen aan te kopen. Implementatieplan Stap 0: Fijnstellen op werkvergadering Oost-West Stap 1: Verkennende gesprekken met Belgische traders, o.a. Calsa, Vergro, Vanco en Demargro en Nederlandse transporteurs (Boom, Kempen en Franken Transport). Stap 2: Aftoetsingsgesprek met REO veiling haalbaarheid en opportuniteit in kaart brengen in te plannen Stap 3: Pilotconcept uitwerken eerste doorrekening uittekenen dagtijdsschema Stap 4: Terugkoppeling naar potentieel geïnteresseerde actoren + noteren van feedback Stap 5: Eerste ronde tafel kennismaking Stap 6: Corridor concept uitwerken - fasering Stap 7: Test voorbereiden

5 Haalbaarheid Resultaat Stap 8: opstart pilootproject Stap 9: evalutie pilootproject Stap 10: structurele implementatie Hoog. De REO-Venlo shuttle kan worden opgevat als een innovatief project waarmee een dagelijkse, klokvaste verbinding voor het gezamenlijk transport van verse groenten en fruit tussen de REO Veiling en Fresh Park Venlo in Nederland mogelijk wordt gemaakt. De REO-Venlo shuttle is binnen Oost-West-Poort doorgegroeid van een testfase, naar pilootfase naar een structurele en marktgedragen implementatie bij de verschillende traders, REO-veiling en logistieke dienstverlener. De shuttle bestaat momenteel uit een uniek samenwerkingsverband tussen de REO Veiling, Franken Transport en de Venlose traders Frankort & Koning, Weyers en Staay-Van Rijn. De REO-Venlo shuttle is open-access, wat wil zeggen dat derden partijen te allen tijde mogen toetreden, indien zijn voldoen aan de voorwaarden zoals geformuleerd in het Memorandum of Understanding. De belangrijkste resultaten zijn: pallets vervoerd in de periode december 2012 december 2013; pallets voor de periode januari 2014 april De betrouwbaarheid van de shuttle ligt gemiddeld op 98%; De REO-Venlo shuttle is volledig zelfbedruipend en zelfs winstgevend. Voor de ganse projectperiode is er een consolidatiewinst van > EUR.

6 Pilot fiche Pilot Beschrijving Domein Doelstelling Kritische Succes Factoren Valkuilen Context Potentieel relevante actoren + rol Implementatie plan Business case 2 (OW002) Corridor Venlo-UK Corridor Venlo UK via Zeebrugge/Roeselare Voor de regio Venlo is de UK eveneens een belangrijke afzetmarkt. De link met West-Vlaanderen is hierdoor bijzonder groot. Retourvracht is in (Zuid)-Engeland bijzonder lastig te vinden, zeker voor stromen richting Venlo. De meeste vrachtwagens rijden hierdoor bijna altijd volledig leeg terug. Om dit gedeeltelijk te ondervangen, zou mogelijk retourlading in West- Vlaanderen (bv. REO-veiling) lading worden opgepikt. Koel-vers; wegtransport, bundeling van stromen Initieel: wegvervoerefficiëntie, link met retourvrachten vanuit REOveiling Structureel: corridor tussen clusters met aan beide kanten extra toegevoegde waarde Co-loading Less Then Truckload (LTL) Timing Balancering van O-W & W-O Timing - tijdschema s moeilijk af te stemmen Te weinig speling om consolidatie te doen Venstertijden retail Duitse markt (beperking voor retourlading van UK naar Venlo) Dit project mikt, voor de retourlading, op de corridor Roeselare-Venlo en valt dus 100% binnen de scope van Interreg 4a Oost-West poort. Project pikt in op structurele imbalance import-export op UK, en kan de positie van de West-Vlaamse kusthavens op UK verder verankeren Multimodaliteit op UK: via Chunnel of via Ferry. Transporteurs / logistieke dienstverleners actief op Venlo en Duitsland, zoals: ECS, Boom transport, Kempen, Franken, Nabuurs Verladers (met uitgesproken visie op transport) zoals: PrimeChamp (retour vanuit UK, ook voor derden, nood aan consolidatie op kade. Nemen nu al lading mee van concullega s traders zoals: Weyers, Staay-Van Rijn en Frankort & Koning. REO-veiling kan ook hier een belangrijke rol vervullen voor de retourstromen. Stap 0: Fijnstellen op werkvergadering Oost-West in Venlo Stap 1: Aftoetsingsgesprek met REO veiling haalbaarheid en opportuniteit in kaart brengen in te plannen Stap 3: Pilotconcept uitwerken eerste doorrekening uittekenen tijdsschema

7 Haalbaarheid Stap 4: Terugkoppeling naar potentieel geïnteresseerde actoren + noteren van feedback Stap 5: Eerste ronde tafel kennismaking Stap 6: Co-loading concept uitwerken Stap 7: Test voorbereiden Indien combinatie mogelijk met Reo-Venlo shuttle hoog, anders eerder beperkt om afzonderlijk op te starten.

8 Pilot fiche Pilot Beschrijving Domein Doelstelling Business case 3 (OW005) Binnenvaartcorridor WVl-Venlo Binnenvaartcorridor West-Vlaanderen Venlo Uitbouwen van een binnenvaartverbinding tussen West-Vlaanderen en Venlo op basis van een basisstroom van Friesland Campina tussen Aalter en Cuijck. Logistieke dienstverlener Nabuurs heeft een meerjarencontract gewonnen om de logistieke dienstverlening van Friesland Campina te organiseren en uit te voeren. De vestiging van Friesland Campina in Aalter (productie) heeft een constante flow van units (omgerekend van 45 ft. naar TEU betekent dit TEU/jaar) naar haar BeNeLux DC in Cuijck (vestiging Nabuurs) (omgerekend van 45 ft. naar TEU betekent dit TEU/jaar). Friesland Campina heeft de nadrukkelijke wens (lees ook de betalingsbereidheid tot op zeker hoogte) om dit volume intermodaal te gaan behandelen. Hierbij zijn twee pistes denkbaar, namelijk: Binnenvaart (trager maar potentieel goedkoper in vergelijking met unimodaal wegvervoer); Spoorvervoer (competitief qua snelheid, kostentechnisch enkel mogelijk indien koppeling gemaakt kan worden met spoorvervoer in Haven van Antwerpen). In deze pilot wordt de binnenvaartpiste verder uitgewerkt en verkend. Nabuurs, die voor deze piloot nauw samenwerkt met Van Berkel Shipping, opteert om voor de overslag gebruik te maken van de Bekeart-site in Aalter, om vervolgens naar Cuijck te varen. Niettemin zijn er nog enkele belangrijke hordes te nemen: Verkrijgen van subsidie voor mobile kraan (type Gottwald type pick & place) o W&Z zijn zij hiertoe bereid? o Quid Zeebrugge via port connect Vinden van 45ft. laadeenheden (Nabuurs heeft enkel trailers) o Belang van alle West-Vlaamse SS-gebruikers hierbij te betrekken (ECS, 2XL, Cobelfret, Transfennica logistics, DFDS logistics ) Opzetten van een logistiek samenwerkingsverband (Nabuurs ECS/Cobelfret/Transfennica Inland terminal Cuijck (Van Berkel Groep Shipping & Logistics) Ambient; modal shift weg-binnenvaart; potentiële basis corridorwerking Initieel: modale shift Friesland Campina faciliteren en horizontaal logistiek samenwerkingsverband op zetten (in eerste plaats tussen

9 Kritische Succes Factoren Valkuilen Context Potentieel relevante actoren + rol Implementatie plan verschillende logistieke dienstverleners in plaats van tussen verladers); Structureel: structurele en betrouwbare binnenvaartcorridor tussen Zeebrugge en Venlo creëren; Rolverdeling/gainsharing tussen verschillende actoren, zowel Friesland Campina als de verschillende logistieke dienstverleners moet duidelijk zijn. De protagonisten in het project zouden allen winnaars moeten zijn. Sleutel ligt Friesland Campina zij zijn eigenaar van de essentiële basisstroom Samenwerking tussen logistieke dienstverleners, in eerste plaats Nabuurs en Van Berkel shipping & Logistics; Rol van Port Connect; Balancering van O-W & W-O; Mobiele laadkraan in Aalter Concurrentie Vlaamse en Nederlandse traders/transporteurs Vinden van 48 TEU-schepen Problemen met vinden betaalde retour (geen empty depot voor 45ft. containers betaalt te weinig) Dit project mikt op de corridor Zeebrugge-Venlo en valt dus 100% binnen de scope van Interreg 4a Oost-West poort. Weliswaar in eerste instantie tussen Aalter en Cuijck. De basisstroom van Friesland Campina (structureel en constante flow naar DistributieCentrum van Nabuurs) zou de basis kunnen leggen om een binnenvaartcorridor tussen Zeebrugge en Venlo uit te bouwen. Venlo: Nabuurs, Van Berkel Shipping & Logistics Zeebrugse logistieke dienstverleners (45ft assets).: ECS, Cobelfret, Transfennica, Verlader: Friesland Campina te Aalter en Cuijck Friesland Campina is hier de centrale actor (eigenaar goederenstromen en sturen Nabuurs aan). Stap 0: Fijnstellen op werkvergadering Oost-West Stap 1: Verkennend gesprek met Inlad Terminal Veghel (ook operator van terminal in Cuijck) Stap 2: Verkennende gesprekken met Zeebrugse logistieke dienstverlenrs, o.a. ECS, Cobelfret en Transfennica Stap 3: Terugkoppeling naar Nabuurs en Inland terminal Veghel Stap 4: gesprek met Friesland Campina op aangeven van Nabuurs Stap 5: gesprek aangaan met mandaat Friesland Campina met MBZ Port Connect en Waterwegen en Zeekanaal Stap 6: terugkoppeling met Friesland Campina go / no go krijgen om community met logistieke dienstverleners op te zetten Stap 7: opzetten van community LDV s met Friesland Campina, Nabuurs en Inland Terminal Veghel/Cuijck Stap 8: Stap 5: Eerste ronde tafel kennismaking

10 Haalbaarheid Stap 9: Terugkoppeling naar potentieel geïnteresseerde actoren + noteren van feedback Stap 10: Pilotconcept uitwerken met community en early believers LDV s eerste doorrekening Stap 11: Corridor concept uitwerken - fasering Stap 12: Test voorbereiden Laag. De opstart van een nieuwe binnenvaartverbinding, waarbij de retourstromen erg onzeker zijn, is helemaal niet evident. Verder is er ook nood aan specifieke overslagapparatuur (mobiele Gottwald-kraan) waardoor een testfase of een piloottraject minder eenvoudig kan opstarten. Verder vergt deze verbinding een samenwerking tussen logistieke dienstverleners (directe competitors), wat de opstart bijzonder lastig maakt. Tot slot is er ook sterke concurrentie van een alternatief via spoorvervoer, omdat de doorlooptijd hier meer concurrentieel is in vergelijking met het wegvervoer.

11 Pilot fiche Pilot Beschrijving Business case 4 (OW008) Spiegelbeeldshuttle REO-Venlo Spiegelbeeldshuttle Venlo-Roeselare Deze piloot probeert voornamelijk de synergie te vinden tussen de bestaande shuttle REO-Venlo piste moet tot een verdere optimalisatie van een ruimere, meer algemene duurzame transportcorridor voor verse groenten en fruit tussen West-Vlaanderen en regio Venlo leiden. Binnen deze piste wordt namelijk onderzocht of ook het spiegelbeeld van de shuttle, met name het transport van verse producten vanuit Fresh Park Venlo richting regio Roeselare, verder geoptimaliseerd kan worden. Deze piste biedt vooral opportuniteiten voor de transporteur van de REO-Venlo shuttle (Franken transport) die op deze manier zijn transporten verder kan optimaliseren. Tot slot zou het spiegelbeeld nieuwe opportuniteiten moeten bieden aan de Venlose groothandelaars, die met een klokvaste verbinding tussen Venlo en Roeselare, nieuwe afzetmogelijkheden richting West- Vlaanderen/Noord-Frankrijk/UK kunnen aanboren. Domein Doelstelling Kritische Factoren Valkuilen Context Succes Koel-vers; wegtransport, Fresh Park Venlo als consolidatiepunt van lading, bundeling van stromen inter-cluster vervoer Initieel: wegvervoerefficiëntie Structureel: corridor tussen clusters met aan beide kanten extra toegevoegde waarde Rolverdeling/gainsharing tussen verschillende actoren moet duidelijk zijn. De protagonisten in het project zouden allen winnaars moeten zijn. In tegenstelling tot REO-Venlo shuttle is er niet één laadkade waar geladen wordt. Producten zullen vermoedelijk op meerdere plaatsen (Veiling ZON maar ook Venlose traders) moeten opgepikt worden. rol van Veiling ZON/Fresh Park Venlo Balancering van O-W & W-O Concurrentie Vlaamse en Nederlandse traders/transporteurs Tijdschema s moeilijk af te stemmen Te weinig speling (overnight distributie) om consolidatie te doen Duale (ambigue) rol veilingen Dit project mikt op de corridor Venlo-Roeselare en valt dus 100% binnen de scope van Interreg 4a Oost-West poort. Fresh Park Venlo wordt door deze pilot geïntegreerd als bron voor West- Vlaamse/Noord-Franse/Britse retaildistributie. De traders uit Fresh Park Venlo krijgen zo een venster op West- Vlaamse/Noord-Franse/Britse retail, wat volledig analoog is aan de REO- Venlo shuttle, waarbij de West-Vlaamse traders een venster hebben

12 opgezet op de Duitse retail. Potentieel actoren + rol relevante Transporteurs: Boom Transport, Franken Transport, Kempen Transport Belgische traders: Calsa, Vanco, Vergro, Demargro, Fresh Park Venlo/Veiling ZON, waarbij de REO-veiling eveneens een strategische verbindingsrol kan spelen. Implementatie plan Haalbaarheid Stap 0: Fijnstellen op werkvergadering Oost-West Stap 1: Verkennende gesprekken met Belgische traders, o.a. Calsa, Vergro, Vanco en Demargro en Nederlandse transporteurs Stap 2: Aftoetsingsgesprek met Veiling ZON / Fresh Park Venlo haalbaarheid en opportuniteit in kaart brengen in te plannen Stap 3: Aftoetsingsgesprek met REO-veiling strategische samenwerkingsmogelijkheden met veiling ZON en Venlose traders in kaart brengen Stap 4: Pilotconcept uitwerken eerste doorrekening uittekenen dagtijdsschema Stap 5: Terugkoppeling naar potentieel geïnteresseerde actoren + noteren van feedback Stap 6: Eerste ronde tafel kennismaking Stap 7: Corridor concept uitwerken - fasering Stap 8: Test voorbereiden Stap 8: opstart pilootproject Stap 9: evalutie pilootproject Gemiddeld. In principe zou dit spiegelbeeld relatief eenvoudig moeten kunnen worden uitgewerkt. Niettemin blijkt de logistieke samenwerking tussen de West-Vlaamse traders minder evident te zijn, zeker in vergelijking met de Nederlandse traders. Dit kan hoofdzakelijk worden verklaard doordat de West-Vlaamse traders bijna allemaal even groot zijn en direct op de zelfde producten en marktsegmenten concurreren. Bij de Nederlandse concullega s is dit net minder uitgesproken, waardoor samenwerking sneller mogelijk is.

13 Pilot fiche Pilot Beschrijving Business case 5 (OW010) Spoorverbinding West-Vlaanderen- Venlo Spoorverbinding West-Vlaanderen Venlo Uitbouwen van een spoorverbinding tussen West-Vlaanderen en Venlo op basis van een basisstroom van Friesland Campina tussen Aalter en Cuijck. In principe is deze case een alternatief voor de potentiële binnenvaartverbinding tussen Aalter en Cuijck. De spoorverbinding is sneller, maar vergt bijkomende investeringen op de, momenteel nog bimodale inland terminal van Cuijck. Logistieke dienstverlener Nabuurs heeft een meerjarencontract gewonnen om de logistieke dienstverlening van Friesland Campina te organiseren en uit te voeren. De vestiging van Friesland Campina in Aalter (productie) heeft een constante flow van units (omgerekend van 45 ft. naar TEU betekent dit TEU/jaar) naar haar BeNeLux DC in Cuijck (vestiging Nabuurs) (omgerekend van 45 ft. naar TEU betekent dit TEU/jaar). Friesland Campina heeft de nadrukkelijke wens (lees ook de betalingsbereidheid tot op zeker hoogte) om dit volume intermodaal te gaan behandelen. Hierbij zijn twee pistes denkbaar, namelijk: Binnenvaart (trager maar potentieel goedkoper in vergelijking met unimodaal wegvervoer); Spoorvervoer (competitief qua snelheid, kostentechnisch enkel mogelijk indien koppeling gemaakt kan worden met spoorvervoer in Haven van Antwerpen). In deze pilot wordt de spoorpiste verder uitgewerkt en verkend. Nabuurs, die voor deze piloot nauw samenwerkt met Van Berkel Shipping, zou de spoorverbinding rechtstreeks willen laten toekomen op haar terminal in Cuijck. Bovendien zou zij op deze manier invulling willen geven aan de mogelijke spoorverbinding tussen Zeebrugge-Antwerpen- Venlo. Niettemin zijn er nog enkele belangrijke hordes te nemen: Aanleg van een spoorverbinding op de inland terminal van Cuijck; Vinden van 45ft. laadeenheden (Nabuurs heeft enkel trailers) o Belang van alle West-Vlaamse SS-gebruikers hierbij te betrekken (ECS, 2XL, Cobelfret, Transfennica logistics, DFDS logistics ) Opzetten van een logistiek samenwerkingsverband (Nabuurs ECS/Cobelfret/Transfennica Inland terminal Cuijck (Van Berkel Groep In principe is deze case een alternatief voor de potentiële

14 binnenvaartverbinding tussen Aalter en Cuijck. De spoorverbinding is sneller, maar vergt bijkomende investeringen op de, momenteel nog bimodale inland terminal van Cuijck. Domein Doelstelling ambient; modal shift spoorvervoer, potentiële basis corridorwerking Initieel: modale shift Friesland Campina faciliteren en horizontaal logistiek samenwerkingsverband op zetten (in eerste plaats tussen verschillende logistieke dienstverleners in plaats van tussen verladers); Structureel: structurele en betrouwbare spoorcorridor tussen Zeebrugge en Venlo creëren; Kritische Factoren Succes Rolverdeling/gainsharing tussen verschillende actoren, zowel Friesland Campina als de verschillende logistieke dienstverleners moet duidelijk zijn. De protagonisten in het project zouden allen winnaars moeten zijn. Sleutel ligt Friesland Campina zij zijn eigenaar van de essentiële basisstroom Samenwerking tussen logistieke dienstverleners, in eerste plaats Nabuurs en Van Berkel shipping & Logistics; Rol van haven van Zeebrugge; Rol haven van Antwerpen; Balancering van O-W & W-O. Valkuilen Concurrentie Vlaamse en Nederlandse traders/transporteurs Problemen met vinden betaalde retour (geen empty depot voor 45ft. containers betaalt te weinig); Samenwerking Vlaamse havens rond (binnenlands) spoorvervoer Context Dit project mikt op de corridor Venlo-Zeebrugge en valt dus 100% binnen de scope van Interreg 4a Oost-West poort. Potentieel actoren + rol relevante Venlo: Nabuurs, Van Berkel Shipping & Logistics Zeebrugse logistieke dienstverleners (45ft assets).: ECS, Cobelfret, Transfennica, Haven van Zeebrugge en haven van Antwerpen; Verlader: Friesland Campina: hier de centrale actor (eigenaar goederenstromen en sturen Nabuurs / Van Berkel Shipping & Logistics aan). Implementatie plan Stap 0: Fijnstellen op werkvergadering Oost-West Stap 1: Verkennend gesprek met Inlad Terminal Veghel (ook operator van terminal in Cuijck) Stap 2: Verkennende gesprekken met Zeebrugse logistieke dienstverlenrs, o.a. ECS, Cobelfret en Transfennica Stap 3: Terugkoppeling naar Nabuurs en Inland terminal Veghel Stap 4: gesprek met Friesland Campina op aangeven van Nabuurs Stap 5: gesprek aangaan met haven van Zeebruggen en haven van

15 Haalbaarheid Antwerpen Stap 6: terugkoppeling met Friesland Campina go / no go krijgen om community met logistieke dienstverleners op te zetten Stap 7: opzetten van community LDV s met Friesland Campina, Nabuurs en Inland Terminal Veghel/Cuijck Stap 8: Stap 5: Eerste ronde tafel kennismaking Stap 9: Terugkoppeling naar potentieel geïnteresseerde actoren + noteren van feedback Stap 10: Pilotconcept uitwerken met community en early believers LDV s eerste doorrekening Stap 11: Corridor concept uitwerken - fasering Stap 12: Test voorbereiden Laag. De opstart van een nieuwe spoorverbinding, waarbij de retourstromen erg onzeker zijn, is helemaal niet evident. Verder is er ook nood aan specifieke samenwerking tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen, inzake binnenlands (intra-haven) spoorvervoer, wat helemaal niet evident is met de aangepaste regelgeving (sinds 2013) inzake intra-haven spoorvervooer. Verder vergt deze verbinding een samenwerking tussen logistieke dienstverleners (directe competitors), wat de opstart bijzonder lastig maakt. Tot slot is er ook sterke concurrentie van een alternatief via binnenvaart, omdat de kostprijs hier sterk concurrentieel is in vergelijking met het wegvervoer. Met name de mogelijkheid om binnenvaart flexibel (kosten zijn meer variabel) in te zetten speelt in de kaart van een binnenvaartverbinding, zeker omdat de opstartvolumes sterk kunnen fluctueren.

Voorstelling Oost West Poort

Voorstelling Oost West Poort Voorstelling Oost West Poort Projectgegevens INTERREG IVA Grensregio Vlaanderen Nederland Startdatum: 16.12.2010 Einddatum: 15.08.2014 Budget: 1.576.682,45 (50% EFRO) www.oostwestpoort.eu Partners Met

Nadere informatie

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres.

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. GATEWAY TO EUROPE BRUSSELS 1h PARIS 1h30 LONDON 2h30 AMSTERDAM 3h CARGO

Nadere informatie

Slotevent Suspro Duurzaamheid uw business. Alexander Demon,

Slotevent Suspro Duurzaamheid uw business. Alexander Demon, Slotevent Suspro Duurzaamheid uw business Alexander Demon, 24.05.2012 Mission statement T&L West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers; West-Vlaanderen

Nadere informatie

Kick-off project Oost West Poort Venlo, 26 september 2011 Guido De Roo Projectcoördinator

Kick-off project Oost West Poort Venlo, 26 september 2011 Guido De Roo Projectcoördinator Kick-off project Oost West Poort Venlo, 26 september 2011 Guido De Roo Projectcoördinator Overzicht Presentatie Projectgegevens Uitdaging Doelstellingen Partners Overzicht activiteiten Projecttiming Pilootproject

Nadere informatie

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Mission statement Transport &Logistiek West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

Nadere informatie

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort

Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Stakeholders forum Logistiek Platform West-Poort Verwelkoming Stefaan Matton Algemeen directeur POM West-Vlaanderen 2 Alexander Demon Afdelingshoofd Transport & Logistiek POM West-Vlaanderen 3 Mission

Nadere informatie

Introductie tot Supply Chain Control Towers

Introductie tot Supply Chain Control Towers Introductie tot Supply Chain Control Towers en doorkijk naar potentiële ontwikkelingen voor POM West- Vlaanderen en Greenport Venlo Innovation Center Coming together is a beginning. Keeping together is

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Prof. Dr. Cathy Macharis Vrije Universiteit Brussel MOSI-Transport en Logistiek Inhoud De derde golf Logistiek concept: RWDC Kritische

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

STRATEGISCHE LOGISTIEKE STUDIE

STRATEGISCHE LOGISTIEKE STUDIE STRATEGISCHE LOGISTIEKE STUDIE POM West-Vlaanderen Steve Sel, Project Officer, VIL Kadering Bezorgdheid m.b.t. logistiek dienstverleningsniveau Doe-het-zelf -mentaliteit verladers (kip of ei?) Focus op

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis

De (kleine) waterweg. Prof. Dr. Cathy Macharis De (kleine) waterweg Prof. Dr. Cathy Macharis Inhoud Context De kleine waterweg Uitdagingen 2 MOBI team MOBIlity, Logistics and Automotive Technology Research Centre 3 4 Context : de hele keten Origin

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

MODAL SHIFT BINNENVAART

MODAL SHIFT BINNENVAART MODAL SHIFT BINNENVAART Slotevent ILSE 22/03/2016 Ludo Sys RDF via binnenvaart Herkomst : IOK, Laakdal Bestemming: Stora Enso, Langerbrugge (Gent) Materiaal : Huisvuil RDF (lage gewichtsdichtheid / negatieve

Nadere informatie

Evaluatie 100m³-containers

Evaluatie 100m³-containers Evaluatie 100m³-containers 10 jaar na start-up 25/10/2016 www.acbgroup.be Inhoud Wat is de ACB Group (maar 4 slides ) Korte uitleg over 10 6 Concept Wat zijn de succesfactoren / wat zijn de tegenvallers

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

Roeselare, 14 April Luc Felix Logistiek Manager +32(0)

Roeselare, 14 April Luc Felix Logistiek Manager +32(0) Roeselare, 14 April 2016 Luc Felix Logistiek Manager +32(0)473990853 luc.felix@wienerberger.com 1819 Wenen 204 Fabrieken 30 Landen Wienerberger Productgroepen Snelbouw (Muur) Dakpannen (Dak) Gevelstenen

Nadere informatie

POM West-Vlaanderen - transport en logistiek. 25 augustus 2015

POM West-Vlaanderen - transport en logistiek. 25 augustus 2015 POM West-Vlaanderen - transport en logistiek 25 augustus 2015 Mission statement Transport &Logistiek West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

Nadere informatie

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid

De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid De uitdaging van een duurzaam mobiliteitsbeleid Economische groei Meer economische activiteit Hoger inkomen Meer consumptie veroorzaakt Vraag naar vervoer Woon-werkverkeer Goederenvervoer Consumptief vervoer

Nadere informatie

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Transportmodaliteit Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed: Impact Bronnen Toenemende transportmodaliteit Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

OoLaVis Stuurgroep Marktstudie Handel : Eerste resultaten

OoLaVis Stuurgroep Marktstudie Handel : Eerste resultaten OoLaVis Stuurgroep Marktstudie Handel : Eerste resultaten Meeting : 03/07/12 Scope marktstudie to date Aantal interviews : 43 Visverwerkers / Traders / Grossiers 37 Retail België 5 Industrie (FMCG) 1 Aantal

Nadere informatie

Railport Antwerpen NV. SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers

Railport Antwerpen NV. SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers Railport Antwerpen NV SeaRail 14 juni 2016 Koen Cuypers Problematiek verspreid vervoer in Antwerpen/Europa Vaststelling Verspreid spoorvervoer in Antwerpen / Europa: sterke terugval volumes; slechts ten

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij Verandering in Logistiek Twente Denken vanuit netwerken Kees Verweij Principal Consultant Lid Stuurgroep Synchromodaal Transport 22 januari 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk. Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Werkgroep Logistiek Netwerk Partnerforum Gent 18 oktober 2016 Ruimtebeslag in Vlaanderen 33% Prognose VITO: kan oplopen tot 50% in 2050 Ruimtebeslag = Ruimte ingenomen door

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Bedrijventerrein Woestijne

Bedrijventerrein Woestijne Bedrijventerrein Woestijne Aalter Inhoud 1. Inleiding en situering 1 2. Inrichtingsplan 4 2.1 Ontsluiting 6 2.2 Zonering 8 2.3 Woestijnegoed 10 2.4 Duurzaam bedrijventerrein 12 3. Uitgifte van terreinen

Nadere informatie

Strategische visie hinterlandverbindingen vanuit een academisch oogpunt

Strategische visie hinterlandverbindingen vanuit een academisch oogpunt Strategische visie hinterlandverbindingen vanuit een academisch oogpunt - 30 september 2011 - Dr. Christa Sys en Dr. Thierry Vanelslander Steunpunt Goederenstromen Departement Transport en Ruimtelijke

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT

VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT VAN MOER GROUP ALL TRANSPORT Voor de activiteiten in het uitzonderlijk vervoer investeerde de Van Moer Groep in zware Volvo trekkers. 10 SERVICES Jo Van Moer is de stichter van de succesvolle onderneming

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people!

Corneel Geerts Transportgroup. Our driving force is people! Our driving force is people! Logistic services, international road haulage, groupage & full loads, intermodal transport road & rail, warehousing & distribution in Europe, costum clearance & export documents.

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Innovatieve logistieke projecten met en voor bedrijven

Innovatieve logistieke projecten met en voor bedrijven Innovatieve logistieke projecten met en voor bedrijven know.apply.grow. Dr. Francis Rome, Logistieke Dag Limburg 30/09/2011 1 Logistiek in Vlaanderen Logistiek = speerpuntsector (ViA) Vlaanderen als unieke

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart International Congress 20 jaar PBV Inhoud Binnenvaart in Vlaanderen Uitdagingen

Nadere informatie

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 zeeland seaports...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 Inhoud 1. Overslag 2011 zeevaart 2. Modal split 3. Herkomst en bestemming 4. Spoorinfrastructuur 5. Transittijden

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

Eindverslag : Haalbaarheidsstudie ivm de oprichting van een zaterdagmarkt voor langoustines in Oostende.

Eindverslag : Haalbaarheidsstudie ivm de oprichting van een zaterdagmarkt voor langoustines in Oostende. Eindverslag : Haalbaarheidsstudie ivm de oprichting van een zaterdagmarkt voor langoustines in Oostende. 1. Context De hierna beschreven studie werd uitgevoerd in het kader van het project Oolavis. Dit

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

Strategische oefening Brugse Zeehaven Beleidsdoelstellingen 2015-2020

Strategische oefening Brugse Zeehaven Beleidsdoelstellingen 2015-2020 Strategische oefening Brugse Zeehaven Beleidsdoelstellingen 2015-2020 1 Prof. dr. Elvira Haezendonck i.s.m. Prof. dr. Michaël Dooms en Prof. dr. Alain Verbeke (ECSA) Opdrachtgever: Mevr. Mieke Laethem

Nadere informatie

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon

Greencore Presentatie. Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Greencore Presentatie Symposium RFID voor Logistiek en de Agro sector door: Herman Jeurissen, Jos van Loon Introductie Greencore Opgericht in 1991 als onderdeel van de Ierse suiker industrie Core business

Nadere informatie

Instrumentarium Efficiënt Ruimtegebruik. Showcase Slimme Logistiek

Instrumentarium Efficiënt Ruimtegebruik. Showcase Slimme Logistiek Instrumentarium Efficiënt Ruimtegebruik Showcase Slimme Logistiek De problematiek de context Een schaarste aan ruimte; Inefficiënt transport (bvb. overall benuttingsgraad van vrachtwagens op Europese wegen

Nadere informatie

Uitnodiging B2B event

Uitnodiging B2B event Build the links in your supply chain Uitnodiging B2B event 4 oktober 2010 - Ipswich, Suffolk (UK) www.dryport.org B2B event: build the links in your supply chain Hoe is uw supply chain? Kostenefficiënt?

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 De Barge Truck De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 HBCB Onafhankelijke en innovatieve dienstverlener op gebied van binnenvaart Vestiging in Wageningen Markt 20B h.blaauw@hbcb.nl

Nadere informatie

Koploper in duurzame logistiek

Koploper in duurzame logistiek Koploper in duurzame logistiek De Wim Bosman Groep biedt geïntegreerde supply chain oplossingen die waarde toevoegen aan de totale keten. In deze oplossingen staan begrippen als samenwerking en continue

Nadere informatie

Barge Bar Operationele optimalisaties

Barge Bar Operationele optimalisaties Barge Bar Operationele optimalisaties Agenda 1. Papierarme transit Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen / Bart Van Mol 2. Nieuwe binnenvaartverbindingen 2.1 Ontsluiting Waaslandhaven APS / Jan Goderis 2.2

Nadere informatie

Regio Noord-Limburg en efulfillment. Volume bundeling Open-source sorteerhub E-Fulfillment Park

Regio Noord-Limburg en efulfillment. Volume bundeling Open-source sorteerhub E-Fulfillment Park Regio Noord-Limburg en efulfillment Volume bundeling Open-source sorteerhub E-Fulfillment Park Cross-border ecommerce is het snelst groeiende deel Reeds 15% van de digitale consumenten koopt bij een webshop

Nadere informatie

Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel

Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel Goederen- en personenvervoer met Ruimte Hilde Meersman, Evy Onghena, Christa Sys, Eddy Van de Voorde, Thierry Vanelslander, Ann Verhetsel 12/6/2015 Steunpunt Goederen- en personenvervoer MOBILO 2 Steunpunt

Nadere informatie

Zinktransport via binnenvaart

Zinktransport via binnenvaart Zinktransport via binnenvaart Stefan Gielen Business improvement analyst Mijnen en smelters over de ganse wereld. Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent Andere producten: lood, zilver en goud Balen/Overpelt

Nadere informatie

Synchromodaal Transport: logistieke innovatie als concurrentiefactor

Synchromodaal Transport: logistieke innovatie als concurrentiefactor Synchromodaal Transport: logistieke innovatie als concurrentiefactor Kees Verweij Partner VIB Seminar Antwerpen, 17 november 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Krachten bundelen om vracht te bundelen

Krachten bundelen om vracht te bundelen Krachten bundelen om vracht te bundelen Voorwoord Aad Veenman, Topsector Logistiek Samen naar één sterk Europees Synchromodaal Netwerk De Topsector Logistiek heeft een grote ambitie: in 2020 wordt 850.000

Nadere informatie

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Bart Opsomer - Phidan NV Koen Valgaeren - VIM In samenwerking met 2 1 Inleiding 1. Praktijktest watergebonden distributie van gepalletiseerde bouwmaterialen

Nadere informatie

Workshop Kennisinfrastructuur. KATHO Kortrijk, 23-04-2012

Workshop Kennisinfrastructuur. KATHO Kortrijk, 23-04-2012 Workshop Kennisinfrastructuur KATHO Kortrijk, 23-04-2012 Programma Verwelkoming Voorstelling afdeling Transport & Logistiek Alexander Demon wnd. Afdelingshoofd Transport & Logistiek Voorstelling project

Nadere informatie

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland

GreenRail II. Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland GreenRail II Mogelijkheden intermodaal transport Polen en Rusland 7 december 2011 Centrale vraagstelling GreenRail II Ontwikkelen duurzame logistieke railverbinding tussen Nederland en Polen Is een werkbare

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale locaties van intermodale terminals Een GIS-analyse voor België

Op zoek naar de optimale locaties van intermodale terminals Een GIS-analyse voor België FACULTEIT WETENSCHAPPEN SAMENVATTING PROEFSCHRIFT Op zoek naar de optimale locaties van intermodale terminals Een GIS-analyse voor België door Yannick NEUTELEERS Promotor: Prof. dr. C. Macharis Co-promotor:

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel.

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel. Case Closed Euro Pool System is Europa s grootste logistieke dienstverlener van meermalig te gebruiken verpakkingen voor transport en display van versproducten als groenten en fruit. De organisatie beschikt

Nadere informatie

Interreg IVa Grensregio Vlaanderen-Nederland

Interreg IVa Grensregio Vlaanderen-Nederland Interreg IVa Grensregio Vlaanderen-Nederland Grenzeloze Logistiek - Efficiënt Ruimtegebruik: Uitwerking masterplan logistieke clusters en faciliteitenzones op (logistieke) terreinen. 1. Situering: Om bij

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Containerkraanschip. De binnenvaart versnelt!

Containerkraanschip. De binnenvaart versnelt! Containerkraanschip De binnenvaart versnelt! Het bijzonder dichte waterwegennetwerk, zowel in Vlaanderen als in de ons omringende regio s, biedt tal van mogelijkheden voor logistieke innovatie. De afgelopen

Nadere informatie

Kilometerheffing in België. GLS Belgium, 24/03/2016

Kilometerheffing in België. GLS Belgium, 24/03/2016 Kilometerheffing in België GLS Belgium, 24/03/2016 De principes Alle voertuigen, zowel Belgische als buitenlandse, met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM)* van minimum 3,5 ton moeten vanaf 1 april in België

Nadere informatie

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg

Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Congres en Inspiratiesessies vragen om concreet vervolg Uit het congres en de daaraan voorafgaande inspiratiesessies (najaar 2013) kunnen we af-leiden dat ondernemers in de logistieke sector duidelijke

Nadere informatie

Containerkraanschip in Vlaanderen

Containerkraanschip in Vlaanderen Containerkraanschip in Vlaanderen Eindrapport Uitgevoerd door Buck Consultants International In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV Projectleiding Vlaams Instituut voor de Logistiek Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Integratie is groen! Lean & Green 2.0

Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie is groen! Lean & Green 2.0 Integratie als randvoorwaarde voor grip op logistieke proces in keten Frank Erftemeijer 03-10-2013 Agenda Introductie Yellowstar Lean & Grean trends Overheid Verladers

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

Supply chain Forum Borchwerf

Supply chain Forum Borchwerf Supply chain Forum Borchwerf Haven van Antwerpen: betrouwbare partner in uw supply chain Luc Arnouts, Chief Commercial Officer Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Widely connected to the fore and hinterland

Nadere informatie

André Celis al 60 jaar een familiebedrijf

André Celis al 60 jaar een familiebedrijf Welkom André Celis groep André Celis al 60 jaar een familiebedrijf Doelstelling Wat doet André Celis? Aanbieden van een zo een groot mogelijk gamma van bouwmaterialen Aan wie verkopen wij? Bouwmaterialen

Nadere informatie

Concurrentie wacht aan de Schelde

Concurrentie wacht aan de Schelde Concurrentie wacht aan de Schelde Economie Rotterdamse havenbedrijven moeten, anders dan in het buitenland, alles zelf betalen. De ongelijkheid zet de grootste Europese haven onder druk, zo blijkt. Frank

Nadere informatie