$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $"

Transcriptie

1 Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw

2 %##& &!# '# # ( )*%+#!"#!

3 Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) && &&3. ) &&& 9 &/ : &%" ;6 # < &: 2 5# # # # &' *#) %& 5 &&6 *#) (&. 8 6 &&3%) & 2 7 /# = #2#7#&'7, 8 '#7 8 #+,!"#!

4 Moreels in Tiegem Een analyse van de verschillende afstammingslijnen. 1. Inleiding <#5 # # ) #### 1# "'!#1 -# # # &''#!#6<#!) # # 16&##1> # %-"&#: <## "## =4 5&'#"#, -## > '# ##=4 16&##%/"4 &"' ##%'!1?&. - 1 #!&6&##=4 1&# %" 1' # # # A-#! #' #,#! #&'4 '4 # -# # &'"47 7&'4 2. Eén geslacht, 5 eeuwen? 00#"2&'#&#3 5#" '# ##B#!1# &4 # & A ) &) 4 '#" &#'# &! 4 # & 4'#'# - "4, 4 ) 4'#'!CD #'#) '44 8 #",4"4. ') ' + )# 5" '#! 8 ' '# # #'#!!##" <# #&.'#! (5/?E%?%85/E/1 1C%'!*FG<1,D1! <<(9!&1 1C *<<(1D, ( 1!!*;;''') ;1#!#!,4&. %#1!!"1!!*;;'''## ;H#;#;#+!!1#!#!,4&.!"#!

5 3. Moreels-afstammingslijnen te Tiegem - ' #",) 4# #! a. Het grote Tiegemse Moreels-geslacht - 00##"#! &"#! 4#!#)<)#7 # &')#"4 " # &' #4 '#4#) %& 1 71# # %& '44 "& #) #) #2 # &'& & &'#&= # #!/ 1=1? 1 4 /!&! )#& 4 %&" %&1"%# %&A"G'#&'## C(&&D ## "4 & #I%#& 2 4'# # A8 "4"(&C2,7D1 "4 "G & (&C,7D1"4 "/&&(&C,D1"4 "-C.7D"4 "&&C.77D'# 7 5 ) #'' " ## &')# +4# 1 ) '# & )#''')#BA>' % ## ## & % <#!&C DG (<#!&C.DF## # & %&&4<#!&C.72D/#"&%## & 1 & #&##,4%E 1' &'# <# A *J5' #' '4)#&) "4)< &!!4!1 ####&'1'#" #&"#! ##?#'4 4# #0!%### ) #& ))'"4 %# #4## "4&"4 )&J < '#'##!4&'! &'1#I %#&! 1 &'## K==K#: #!C&L #LD1 K =K#: ##)1#L?0#ML! #L!##! 2 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem (Tiegem: St.-Arnoud, 1992), hierna geciteerd als G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem, p G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem, o.c., p G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem, o.c., p. 69. G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem, o.c., p G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem, o.c., p , !"#!

6 < ' & )?! 4 C( && D & N # &' #1 " &# F &'A "4 &# &# 4&' : ' # # " &'# " # " ) 5 & "4 & 1 # # &# & / " ) ' # & # # # #! < / " 7 # ) JI <! # '! *J/ # 4" ) # 4 *" 4 * "4 ##! * ' 4"! " P 4 )& # 1 ) 1 N 4. # # ) b. De buren uit Otegem komen en blijven. ( 5 & 1 6 % # 1 # " / 1 # " #.1 "4 / 1 4 " # 5 " ' 1 "4 ( # & & " ' # ' ' # # ) 6 ) 6 " # # # 5 # # 4 # + 4 ' #'! ;! #! # ' GF /O F/ //I /E, De St.-Arnolduskapel en het park in Tiegem, in: De Leiegouw Jg. XXX, afl. 4, december 1988 (Kortrijk: De Leiegouw, 1988), pp !" #!

7 c. Nog een Otegemse buur? <& 1#, &'# G&#<F## )1 '##'4'# 5B##! &'4 &# ### 4 6 ###! # #6 7&# '4 '! #. #)#1)00 " "#(&?#& &'# G!& &#E# ##) #" 4. Moreels-families te Tiegem <) )&'# a. Moreels-Hucquet uit Petegem?#& )%#&1 1&'# G!&&%"!,,!#" 2&#2 4! # b. Moreels-Moerman & Moreels-Callens uit Elsegem G?! )G)G1 #/ 1&'#-!2 7#4#4&'# % &"1&(&1 / 1&'#!.!&' (/ #&# & &# ' c. Moreels-Wittebolle uit Anzegem/Otegem G?! ) Q% #&)&)G)G1 %" &#&6 1&'# :!&&&, 1 ) '#<#2 #',"*%&&),' &#1& ''),4&#4">5#&1 '1&'#O &<" 6&4 # #6 #'## d. Moreels-Verbeken uit Wortegem F '# :.4&'#(< " #4 >4 ' #! ''#'%"!.&&&/ " " #&!"#!

8 5. De genealogie van de Moreelsen in Tiegem van de 17 de tot de 20 ste eeuw. / ##) 4'###&! 6!' ## &&#) 1 ##)#& 1 ) a. Het grote Tiegemse Moreels-geslacht: de afstammelingen van Antonius Moreels Generatie I 1ANTONIUS 1 MOREELS. 4 %&1&'#? 1"& %# # '"5%&"& # ) 1#) #2 de &'& & &'#&= # #!/ 1 4 1=1? 14 '" 4 '# 7 34&'#? Pensee24&7, 34 #!"#.&&& " # #%& 1 Moreels? Pensee CATHARINA 2 MOREELS&'4 I!&&' #" # 4 # #"# ) "& "47,5" ## ##?&B & & #") 12 >4'##!!24&7, 13 >4&'# I!&&'!! >4'#! "#7!. #&##,4 15, JULIANAMOREELS'# 7, 3 16 >4&'# GI&!4&77 17 >4'#!"# 2! 7 18 R. GEORGIUSMOREELS'# 7, 34&'# G&#Sulmont!,4&77 4&'#/ Verdonck!# 7 R2 EGIDIUSMOREELS'##!!24&7,,4&'# G&#Isebaert2) &77 3 R7 FRANCISCUSMOREELS'##!!,4&7,4&'# %#De Caut 77 3 R JOANNESMOREELS'# 7. 34&'# Isebaert ADRIANAMOREELS'# 7. 3>4#. # Generatie II 11 Rijksarchief Beveren, parochieregisters, begrafenisakte, hierna genoemd RAB, PR, begrafenisakte. 12 RAB, PR, begrafenisakte, o.c., waarin vermeld staat dat ze 81 jaar oud is. 13 Rijksarchief Beveren, parochieregisters, doopakte, hierna genoemd RAB, PR, doopakte. 14 Rijksarchief Beveren, parochieregisters, huwelijksakte, hierna genoemd RAB, PR, huwelijksakte. 15 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 16 Ibid. 17 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 18 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 19 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige.!"#!

9 4GEORGIUS 2 MOREELSCAntonius 1 D&# #I%#&!. 7,.5 #1##! 1& %# #&#"4 &%&? 05 '4)# '#.#* 5B##!&# # &#" ##4 #"%& >44# 7 ##4.41' #"4 47, 7,.,/! ##%&" &)#)2 '4# &#!)#! ##!#.5 &)&'####"4! 72'4 #!"4#& < # '### #&!## 20,21,22,23 4'# 7, &'#G&#Sulmont!,4& ' &'#/ Verdonck!# '#!## " # #& 2 MoreelsG&#Sulmont PETRONELLA 3 MOREELS'##!!! JUDOCAMOREELS'##!!4& JACOBAMOREELS'##!! >4&'#/#& B!4&7 32 >4'#!"#! #&## PETRUSMOREELS'##!!.# 77 34, FRANCISCUSMOREELS'##!!7!7 35 4# 7 3. ANTONIUSMOREELS'##!!2! 7, 36 4# 74&7 3 5" # #& 2 Moreels/ Verdonck 20 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem (Tiegem: St.-Arnoud, 1992), hierna geciteerd als G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem, p RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 22 P. VAN BUTSELE, Poortersboeken van Oudenaarde, Struuckboeck (SOA: Leeszaal, g.d.), hierna geciteerd als SAO, Oud Archief, 954/2, f 333r, akte van 15 december 1705, cfr. P. VAN BUTSELE, Struuckboeck, o.c., A , deel 2, p Stadsarchief Oudenaarde, Oud Archief, 877/z/3, 76, f 51 e.v., akte van 22 september 1657, Amougies hierna genoemd SAO, Oud Archief, 877/z/3, 76, f 51 e.v., akte van 22 september 1657, Amougies. 24 RAB, PR, begrafenisakte, o.c., 84 jaar. 25 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 26 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p. 111, RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 28 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 29 RAB, PR, doopakte, o.c. 30 Ibid. 31 Ibid. 32 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 33 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 34 RAB, PR, doopakte, o.c. 35 Ibid. 36 Ibid.!"#!

10 2 FRANCISCUS 3 MOREELS'##!! '#!###2!77 #&## R7 ANTONIUSMOREELS'##!!74&74&'# Vandeputte!4& 4&'#G De Vos!,4&7 R JACOBUSMOREELS'##!!.! 7.4&'# GVerschore!74& R FRANCISCUSMOREELS'##!!,) &74&'# %Duponseel 3 MARIAMOREELS'##!! 7 39 >4#.!7, 3 JOANNESMOREELS'##!!4&7 40 4'#!"# 7 #&## 4 41 MARIAMOREELS'##!!.!7, 42 >4'#! "#, 7. #&## EGIDIUS 2 MOREELSCAntonius 1 D'##!!24&7,, 44 4&'#G&# Isebaert2) &77 34#74& # #/#& 2 MoreelsG&#Isebaert JUDOCA 3 MOREELS'##!!2) &77 46 R, JOANNESMOREELS'##!!2 774&'# Delmulle!! 72. MARIAMOREELS'##!!,&&&77, 47 >4'#!'#7) & #&##., BARBARAMOREELS'##!!7# JOSEPHUSMOREELS'##!! ARNOLDUSMOREELS'##!!4&77 51 GUILIELMAMOREELS'##!! 7 52 >4#! 3 53 IGNATIUSMOREELS'##!!,) &7 54 6FRANCISCUS 2 MOREELSCAntonius 1 D'##!!,4&7, 55 4&'# %#De Caut 77 34# Ibid. 38 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 39 RAB, PR, doopakte, o.c. 40 Ibid. 41 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 42 Ibid. 43 Ibid. 44 RAB, PR, doopakte, o.c. 45 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 46 RAB, PR, doopakte, o.c. 47 Ibid. 48 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 49 RAB, PR, doopakte, o.c. 50 Ibid. 51 Ibid. 52 Ibid. 53 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 54 RAB, PR, doopakte, o.c. 55 Ibid. 56 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige.!"#!

11 5 # #(& 2 Moreels%#De Caut, ANTONIUS 3 MOREELS'##!! 77 57, JUDOCUSMOREELS'##!!# 77 58, BARBARAMOREELS'##!!.# 77 59,, MARIAMOREELS'##!!,# JOANNES 2 MOREELSCAntonius 1 D'# &'# Isebaert #! ) # #G 2 Moreels Isebaert,. JUDOCUS 3 MOREELS'##!! ,2 ADRIANAMOREELS'##!! >4&'# &! >4&'#%# <#!&! >4'#!'# 7 #&## 24 67,7 CATHARINAMOREELS'##!!,! R, JOANNESMOREELS'##!!,&&&7774 &'#Sulmont!!77, EGIDIUSMOREELS'##! '#! #,# Generatie III 16ANTONIUS 3 MOREELSCGeorgius 2 1Antonius 1 D'##!!74& &'#Vandeputte!4& 72 4&'#G De Vos!,4& '#!###! #&## # # #%& 3 MoreelsVandeputte, ANNA MARIA 4 MOREELS'##!!74& 75 >4'#!"#) &2 #&## RAB, PR, doopakte, o.c. 58 Ibid. 59 Ibid. 60 Ibid. 61 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., zoon Joannes. 62 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 63 RAB, PR, doopakte, o.c. 64 Ibid. 65 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 66 Ibid. 67 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 68 RAB, PR, doopakte, o.c. 69 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 70 Ibid. 71 RAB, PR, doopakte, o.c. 72 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 73 Ibid. 74 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 75 RAB, PR, doopakte, o.c. 76 RAB, PR, begrafenisakte, o.c.!"#!

12 . PETRONELLAMOREELS'##!!! 77 >4&'# G5:!&&&, 78 >4'#! 4#) &,. #&## ANTONIUS ALEXIUSMOREELS'##!! '#!##.!7 81 5" # #%& 3 MoreelsG De Vos. ANTONIUS ALEXIUS 4 MOREELS'##!! 82 4 '#!'#) & 83 R., ANTONIUSMOREELS'##!!,) &4&'# / Van Houtte.%" R.. GEORGIUSMOREELS'##!!! 4&'# %Veys!...2 MARIA ANNAMOREELS'##!! 84 >4'#!"#74& 85.7 ISABELLA ROSAMOREELS'##!!&&&, 86 >4 #,! R. JOANNES FRANCISCUSMOREELS'##!!4&74 &'#?Van Cinseele!! 17JACOBUS 3 MOREELSCGeorgius 2 1Antonius 1 D'##!!.! &'#GVerschore!74& 89 4'#! #7 # #&## # #G & 3 MoreelsGVerschore. JACOBUS 4 MOREELS'##!!&&& 91 4'#!##2, #&## CHRISTIANUSMOREELS'##!!4& 93 4'#!4#.) &,2 #&##, MARIA FRANCISCAMOREELS'##!!. 95 >4 '#!'#24&2 #&## RAB, PR, doopakte, o.c. 78 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 79 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 80 RAB, PR, doopakte, o.c. 81 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 82 RAB, PR, doopakte, o.c. 83 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 84 RAB, PR, doopakte, o.c. 85 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 86 RAB, PR, doopakte, o.c. 87 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 88 RAB, PR, doopakte, o.c. 89 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 90 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 91 RAB, PR, doopakte, o.c. 92 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 93 RAB, PR, doopakte, o.c. 94 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 95 Ibid. 96 Ibid.!"#!

13 2 JOANNA THERESIAMOREELS'##!!&&& 97 >4 '#!###24&, #&## ISABELLA ROSAMOREELS'##!!.# 99 >4'#!4#2, #&## R2, GEORGIUSMOREELS'##!! 4&'# (Verschelde!4&.2 4&'# % De Pratere!4&27 2. (MEISJE)MOREELS'#!4# >4'#!4# (JONGEN)MOREELS'#!"#! '#!"#! MARIA JOANNAMOREELS'##!! 105 >4&'# G<#!4& >4&'#&5!7! >4'#!4# #&## FRANCISCUS 3 MOREELSCGeorgius 2 1Antonius 1 D'##!!,) & '&2,7 110,111 4&'# %Duponseel 34#!"#,,7 #&##. 4C# D # #(& 3 Moreels %Duponseel R2 JACOBUS FRANCISCUS 4 MOREELS'##!! 4&'# (Vandemeulebroecke!2. 4&'# Vincken4& 3 2 JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!! '#!4# MARIA ANNAMOREELS'##!! 115 >4 &'#&<8!&&&. 116 >4# 24& JOANNES FRANCISCUSMOREELS'##!! #) & RAB, PR, doopakte, o.c. 98 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 99 RAB, PR, doopakte, o.c. 100 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 101 Ibid. 102 Ibid. 103 Ibid. 104 Ibid. 105 RAB, PR, doopakte, o.c. 106 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 107 Ibid. 108 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 109 RAB, PR, doopakte, o.c. 110 RAB, PR, doopakte, o.c., kinderen/verwanten. 111 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 113 RAB, PR, doopakte, o.c. 114 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 115 RAB, PR, doopakte, o.c. 116 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 117 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 118 RAB, PR, doopakte, o.c.,!"#!

14 7 ISABELLA ROSAMOREELS'##!!24&2 120 >4&'#E&5!4& >4# &&&22 3 R7 LUDOVICUSMOREELS'##!!7&&&4 &'# GVandemeulebroecke22= 7, ALPHONSIUSMOREELS'##!!) &, 122 4'#!'#4&, #&## JOANNA FRANCISCAMOREELS'##!!7!,2 124 >4'#!4#&&&7 # &## R72 + ALPHONSIUSMOREELS'#,,7 34 &'#Bouckaert JOANNES 3 MOREELSCEgidius 2 1Antonius 1 D'##!! &'# Delmulle!! #4&, " # #G 3 Moreels Delmulle 77 MARIA ANNA 4 MOREELS'##!! >4 #.!, AGNESMOREELS'##!!2) &7 131 >4&'#G F B!4&, 132 >4#! JUDOCAMOREELS'##!!! 134 >4&'#& : B!&&&, 135 >4'#! #.,2 #&##, ADRIANAMOREELS'##!! 137 >4&'# G&#&5!4& 138 >4'#! #!7 #&## R ARNOLDUSMOREELS'##!!&&&24&'# %Vermeesch! 4&'# G De Priestere! RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 120 RAB, PR, doopakte, o.c. 121 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 122 RAB, PR, doopakte, o.c. 123 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 124 RAB, PR, doopakte, o.c. 125 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 126 RAB, PR, doopakte, o.c. 127 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 128 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 129 RAB, PR, doopakte, o.c. 130 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 131 RAB, PR, doopakte, o.c. 132 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 133 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 134 RAB, PR, doopakte, o.c. 135 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 136 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 137 RAB, PR, doopakte, o.c. 138 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 139 RAB, PR, begrafenisakte, o.c..!"#!

15 JOANNAMOREELS'##!!,&&& 140 >4'#!'#.) & #&##, JOANNES 3 MOREELSCJoannes 2 1Antonius 1 D'##!!,&&& &'#Sulmont!! '#!'#7 ) &.. #&## # #G 3 MoreelsSulmont R JOANNES 4 MOREELS'##!!4&74&'# #De Cock!) &,2, ANTONIUSMOREELS'#!'# '#!"# 146 R. JUDOCUSMOREELS'##!!4&4&'#/ Vermeesch!4&7 4&'# GLaneeuw!. 2 2 ADRIANUSMOREELS'##!!! '#! #! AGNESMOREELS'##!!.4&7 149 >4&'#& <# &!,4& C-# G & #G&#&G &4 '44 " )D 150 >4'#!'#4&7 # &## JUDOCAMOREELS'##!!,) & 152 >4&'# G5!!,, 153 >4#!,, 3 PETRUSMOREELS'##!!# 154 4'#! #! #&## MARIAMOREELS'##!!4&, 156 >4&'#G <,, >4'#!'# 7 #&## Generatie IV 140 RAB, PR, doopakte, o.c. 141 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 142 RAB, PR, doopakte, o.c. 143 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 144 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 145 Ibid. 146 Ibid. 147 RAB, PR, doopakte, o.c. 148 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 149 RAB, PR, doopakte, o.c. 150 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 151 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 152 RAB, PR, doopakte, o.c. 153 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 154 RAB, PR, doopakte, o.c. 155 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 156 Ibid. 157 RAB, PR, begrafenisakte, o.c., echtgenote. 158 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 2!"#!

16 43ANTONIUS 4 MOREELSCAntonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!, ) & 159 4&'#/ Van Houtte.%" C!)S,D '#!4#.!7 #&## , # #%& 4 Moreels/ Van Houtte ISABELLA CLARA 5 MOREELS'##!!7!., 162 >4'#! #!., 163 ALPHONSIUSMOREELS'##!!) & '#!4#7 7 #&## MARIA THERESIAMOREELS'##!! >4'#!"# 2 # &## R, JACOBUS FRANCISCUSMOREELS'##!!.!.4&'#GRasmon&&&. 3. AGNESMOREELS'# >4'#!'#) & ANNA CATHARINAMOREELS'##!!4& 2, MARIA CATHARINAMOREELS'# >4 '#!4#74& JOSEPHUSMOREELS'# '#!"#! MARIA ROSAMOREELS'##!!! PETRUS FRANCISCUSMOREELS'##!!.! ISABELLA ROSAMOREELS'##!! >4'#!4#7!7. #&##, R + PETRUS EUGENIUSMOREELS'##!! 74&'#- EBaveye!) & 159 RAB, PR, doopakte, o.c. 160 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., klapper. 161 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 162 RAB, PR, doopakte, o.c. 163 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 164 RAB, PR, doopakte, o.c. 165 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 166 RAB, PR, doopakte, o.c. 167 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 168 Ibid. 169 Ibid. 170 RAB, PR, doopakte, o.c. 171 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 172 Ibid. 173 Ibid. 174 Ibid. 175 RAB, PR, doopakte, o.c. 176 Ibid. 177 Ibid. 178 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 7!"#!

17 + MARIA MAGDALENAMOREELS'##!! >4'#!##2&&& # &## GEORGIUS 4 MOREELSCAntonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!! 181 4&'#%Veys! '#!##4& #&## " # #& 4 Moreels%Veys ' *, MARIA CATHARINA 5 MOREELS'##!!!. 184 >4' )& 185 >4#!"#.4& #&## 74C #!4# D 186. MARIA THERESIAMOREELS'##!! >4&'# &%&<!4&7 188 >4# R2 PETRUS ANTONIUSMOREELS'##!! 24&'# G!Van Tieghem76 4&'# I Vandendriesche4&2 3 7 ISABELLA ROSAMOREELS'##!!74&7 190 >4&'# &5!!4& 191 >4# 4& 3 MARIA FRANCISCAMOREELS'##!!,!7 192 >4&'# %#&(&5!.! >4&'# (T5 &B!!,4&2 194 >4' # &' 195 >4#!"#4&. # &## MARIA JOANNAMOREELS'##!!7! 197 >4&'# && &5!! JOANNES FRANCISCUS 4 MOREELSCAntonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!4& &'#?Van Cinseele!! C#! 179 Ibid. 180 Ibid. 181 RAB, PR, doopakte, o.c. 182 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 183 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 184 RAB, PR, doopakte, o.c. 185 Gemeente-, stads- of rijksarchief, Burgerlijke Stand, overlijdensakte, hierna geciteerd als GSRA, BS, overlijdensakte. 186 Ibid. 187 RAB, PR, doopakte, o.c. 188 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 189 Gemeente-, stads- of rijksarchief, Burgerlijke Stand, geboorteakte, hierna geciteerd als GSRA, BS, geboorteakte, van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 190 RAB, PR, doopakte, o.c. 191 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 192 RAB, PR, doopakte, o.c. 193 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 194 Gemeente-, stads- of rijksarchief, Burgerlijke Stand, huwelijksakte, hierna geciteerd als GSRA, BS, huwelijksakte. 195 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 196 Ibid. 197 RAB, PR, doopakte, o.c. 198 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 199 RAB, PR, doopakte, o.c.!"#!

18 &#D 200 4#!"#7 #&## ' # #G(& 4 Moreels?Van Cinseele # MARIA COLETA 5 MOREELS'##!!) & 202 >4&'# G&#&<!! C# &'#! D 203,204 >4'! 205 >4#! "#!. #&## R PETRUS ANTONIUSMOREELS'##!!,&&&4 &'# Vanmaerke!.4& 53GEORGIUS 4 MOREELSCJacobus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!! 207 4&'#(Verschelde!4& &'# %De Pratere!4& '#!"#4&. # &## # #& 4 Moreels %Mores R JACOBUS FRANCISCUS 5 MOREELS'##!!.,4&'#%Leenaers! 2 4&'# Van Welden!2! 5 # #& 4 Moreels(Verschelde PETRUS FRANCISCUS 5 MOREELS'##!!4& #,4& , PETRONELLAMOREELS'##!! MARIA CAROLINAMOREELS'##!! >4 &'#G?!5B!,4& 215 >4#,4& 3 2 PETRUS ALEXIUSMOREELS'##!!2# 2, # #& 4 Moreels %De Pratere 7 ELEONORA 5 MOREELS'##!!.!2 217 >4'#!## RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 201 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c., zoon. 202 RAB, PR, doopakte, o.c. 203 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 204 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 205 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 206 Ibid. 207 RAB, PR, doopakte, o.c. 208 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 209 Ibid. 210 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 211 RAB, PR, doopakte, o.c. 212 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 213 RAB, PR, doopakte, o.c. 214 Ibid. 215 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 216 RAB, PR, doopakte, o.c. 217 Ibid. 218 RAB, PR, begrafenisakte, o.c.!"#!

19 MARIA BARBARAMOREELS'##!!! >4 &'#G&<!) &7 220 >4 #) &7 3 ANNA CATHARINAMOREELS'##!!7!7 221 >4&'# G&#&!! >4#! '#,# #&## ISABELLA ROSAMOREELS'##!!4&7, 224 >4'#!"#) & #&## LUDOVICUS FRANCISCUSMOREELS'##!! #! #,#.1=4 1# &##,4 227 JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!!,4& '#!"#2) & #&## MARIA JACOBAMOREELS'##!!2# >4 &'#?#&!, 231 >4#, 3, JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!!24& #, JACOBUS FRANCISCUS 4 MOREELSCFranciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!! 234 4'&,7 235,236 4&'# ( Vandemeulebroecke! &'# Vincken 4& #!###4& #&## # #G &(& 4 Moreels ( Vandemeulebroecke. MARIA FRANCISCA 5 MOREELS'##!!!. 240 >4 #4& RAB, PR, doopakte, o.c. 220 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 221 RAB, PR, doopakte, o.c. 222 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 223 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 224 RAB, PR, doopakte, o.c. 225 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 226 RAB, PR, doopakte, o.c. 227 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., van Tiegem. 228 RAB, PR, doopakte, o.c. 229 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 230 RAB, PR, doopakte, o.c. 231 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 232 RAB, PR, doopakte, o.c. 233 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 234 RAB, PR, doopakte, o.c. 235 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., verwanten. 236 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 238 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., echtgenoot. 239 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 240 RAB, PR, doopakte, o.c. 241 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige.!"#!

20 2 MARIA AGNESMOREELS'##!!4& >4&'#& % &<#!&!7! >4#! '# #&## MARIA CAROLINAMOREELS'##!! >4'#!4#7 2, #&## JACOBUS LEOMOREELS'##!!! '#!##4&2. #&## PETRUS FRANCISCUSMOREELS'##!!4& #4& R EUGENIUS FRANCISCUSMOREELS'##!! 24 &'# (Vandemeulebroecke!,&&& MARIA ROSAMOREELS'##!!74&2, 251 >4'#!"#4& #&## MARIA CAROLINAMOREELS'##!!! >4 '#!"#&&& JACOBUS SECUNDUSMOREELS'##!!! '#!###, 2 # &## R, + GREGORIUS LUDOVICUSMOREELS'##!!, 24 &'#%Verscheure26. + COLETA CECILIAMOREELS'##!!4&7 257 >4'#!4#!. #&## /' # #G &(& 4 Moreels Vincken 62LUDOVICUS 4 MOREELSCFranciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!7 &&& 259 4&'# GVandemeulebroecke22= '#!"#4& #&## # #F&#& 4 Moreels GVandemeulebroecke R2 JOANNA CATHARINA 5 MOREELS'##!!4& RAB, PR, doopakte, o.c. 243 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 244 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 245 RAB, PR, doopakte, o.c. 246 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 247 RAB, PR, doopakte, o.c. 248 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 249 RAB, PR, doopakte, o.c. 250 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 251 RAB, PR, doopakte, o.c. 252 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 253 Ibid. 254 Ibid. 255 RAB, PR, doopakte, o.c. 256 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 257 RAB, PR, doopakte, o.c. 258 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 259 RAB, PR, doopakte, o.c. 260 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., klapper. 261 RAB, PR, begrafenisakte, o.c.!"#!

21 7 REGINA MARIA ANNAMOREELS'##!! FRANCISCUS EUGENIUSMOREELS'##!!) & '#!4#!7 264 LUDOVICUS EUGENIUSMOREELS'##!!, ISABELLA CLARAMOREELS'##!!4& >4'#!###4&7 #&##, 4 267, JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!! '#!'#,4&7 269, COLETA CECILIAMOREELS'##!! >4'#!4#4& #&## 4 271, PETRUS JOANNESMOREELS'##!! ALPHONSIUS 4 MOREELSCFranciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'#,,7 34&'#Bouckaert 2 34#! ) # #%!& 4 MoreelsBouckaert,, CAROLUS FRANCISCUS 5 MOREELS'##!! #, 3 274,. MARIA ANNA REGINAMOREELS'##!!.4&2 275 >4 &'#G!& &<#!&!, 276 >4 '#!"#! #&##,4 277,2 MARIA JOANNA LUDOVICAMOREELS'##!!! >4'#!"#.4&7 279,7 JOANNES FREDERICUSMOREELS'##!!24& '#!##&&&7 #&## , ISABELLA CLARAMOREELS'##!!! >4'#!"#,&&& RAB, PR, doopakte, o.c. 263 Ibid. 264 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 265 RAB, PR, doopakte, o.c. 266 Ibid. 267 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 268 RAB, PR, doopakte, o.c. 269 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 270 RAB, PR, doopakte, o.c. 271 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 272 RAB, PR, doopakte, o.c. 273 Ibid. 274 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 275 RAB, PR, doopakte, o.c. 276 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 277 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 278 RAB, PR, doopakte, o.c. 279 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 280 RAB, PR, doopakte, o.c. 281 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 282 Ibid. 283 Ibid.!"#!

22 70ARNOLDUS 4 MOREELSCJoannes 3 1Egidius 2 1Antonius 1 D'##!! &&& &'# %Vermeesch! 285 4&'# GDe Priestere!. 34'#! #7 4&.. #&##, # #%#& 4 Moreels %Vermeesch, MARIA JOANNA 5 MOREELS'##!!4&, 287, JOSEPHUSMOREELS'##!!.!, 288. JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!!, PETRUS FRANCISCUSMOREELS'##!!.!, 290 5' # #%#& 4 Moreels GDe Priestere #. JOANNA THERESIA 5 MOREELS'##!!!. 291., JACOBUSMOREELS'##!!,# JOANNES 4 MOREELSCJoannes 3 1Joannes 2 1Antonius 1 D'##!!4& &'# #De Cock!) &, '#!"#7 2 #&## # #G 4 Moreels #De Cock.. JACOBUS 5 MOREELS'##!!, '#!##,, #&##,4 297 R.2 JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!!!,4 &'# G!Amé!4&7, 4&'# %!!Baert%" 4&'# EDe Bosscher%".7 JOANNA PETRONELLAMOREELS'##!!!., 298 >4 &'#G!&<B!.# C5!&! ))##!#& &D 299 >4'#! "# #&## ISABELLA CLARAMOREELS'##!!24&. 301 >4'#!###, 2 #&##, JUDOCUS 4 MOREELSCJoannes 3 1Joannes 2 1Antonius 1 D'##!!4& 303 4&'#/ Vermeesch!4& &'# G 284 RAB, PR, doopakte, o.c. 285 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 286 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 287 RAB, PR, doopakte, o.c. 288 Ibid. 289 Ibid. 290 Ibid. 291 Ibid. 292 Ibid. 293 Ibid. 294 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 295 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 296 RAB, PR, doopakte, o.c. 297 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 298 RAB, PR, doopakte, o.c. 299 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 300 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 301 RAB, PR, doopakte, o.c. 302 RAB, PR, begrafenisakte, o.c.!"#!

23 Laneeuw! '#!##7# 2 #&##, " # #G&#& 4 Moreels/ Vermeesch R. JOANNES 5 MOREELS'#!###,,4 &'# GMaes4&27 3. JOSEPHUSMOREELS'##!!) &,, 307 4'#! #,, MARIA FRANCISCAMOREELS'##!!,!,. 309 >4 '#!###,7 #&## MARIA JOANNAMOREELS'##!!!, 311 >4 #!4#, #&## AGNESMOREELS'##!!!. 313 >4#!4#!7 #&## , JOSEPHUSMOREELS'##!!! '#!4#!2 #&## ' # #G&#& 4 Moreels GLaneeuw # 2. FRANCISCUS 5 MOREELS'##!!# 2, #!###4&,, #&## ISABELLA ROSAMOREELS'##!!# >4 #!4# #&## Generatie V 83JACOBUS FRANCISCUS 5 MOREELSCAntonius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!.! &'#GRasmon&&&. 34#!##&&& #&## RAB, PR, doopakte, o.c. 304 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 305 Ibid. 306 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 307 RAB, PR, doopakte, o.c. 308 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 309 RAB, PR, doopakte, o.c. 310 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 311 RAB, PR, doopakte, o.c. 312 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 313 RAB, PR, doopakte, o.c. 314 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 315 RAB, PR, doopakte, o.c. 316 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 317 RAB, PR, doopakte, o.c. 318 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 319 RAB, PR, doopakte, o.c. 320 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 321 RAB, PR, doopakte, o.c. 322 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c.,!"#!

24 5 # #G &(& 5 MoreelsGRasmon 27 MARIA BARBARA 6 MOREELS'##!!&&& MARIA FRANCISCAMOREELS'##!!2# >4 # PHILIPPUS FRANCISCUS XAVERIUSMOREELS'##!! '#!4#2# JUSTUS PERFECTUSMOREELS'##!! #7) & EMMANUELMOREELS'##!! 330 4'#!"## #&## R7 COLETA CECILIAMOREELS'##!!,>4&'# G&#&Houttequiet!, 7 LUCIAMOREELS'##!!,# >4&'# (T/&<" &!&&& 333 >4'! 334 >4#!4#) &. # &## , ROSALIAMOREELS'##!!!C&" 1 " #) #!#&D 336 >4'#!###, 337 R7. + ANTONIUSMOREELS'##!!4&4&'# G!Geeraert!, MARIA ROSAMOREELS'##!! 338 >4'#!## JOSEPHUSMOREELS'##!!7) & '#!4#,) & PETRUS EUGENIUS 5 MOREELSCAntonius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!! &'#- EBaveye!) & RAB, PR, doopakte, o.c. 324 Ibid. 325 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 326 RAB, PR, doopakte, o.c. 327 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 328 RAB, PR, doopakte, o.c. 329 RAB, PR, doopakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 330 RAB, PR, doopakte, o.c. 331 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 332 RAB, PR, doopakte, o.c. 333 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 334 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 335 Ibid. 336 RAB, PR, doopakte, o.c. 337 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 338 RAB, PR, doopakte, o.c. 339 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 340 RAB, PR, doopakte, o.c. 341 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 342 RAB, PR, doopakte, o.c. 343 RAB, PR, huwelijksakte, o.c..!"#!

25 4' 344 4#!"#!.. #&## " # #&/&& 5 Moreels- EBaveye R7 PETRUS 6 MOREELS'##!! 4&'#?Devos!74& 7 FRANCISCAMOREELS'##!!. 346 >4&'# (5 B!, 347 >4#, R7 CAROLUSMOREELS'#!"#4&4&'# <Hinnekens) &73 R PETRUS FRANCISCUSMOREELS'#! # 4&'# Vantieghem!7!, CAROLUS LUDOVICUSMOREELS'#!"#! 349 4'##!!! #!###.4& 351 ROSALIEMOREELS'#!## >4 #!"#, #&## PETRUS ANTONIUS 5 MOREELSCGeorgius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!! &'# G!Van Tieghem76 C! )S2D 355 4&'# I Vandendriesche4& #!###,4& #&## ) # #&%& 5 Moreels G!Van Tieghem, BARBARA THERESIA 6 MOREELS'#!##2# 358 >4#4&. AMELIAMOREELS'#! #! 359 >4#!###.# #&## BARBARA THERESIAMOREELS'#!4#4& 361 >4 &'#&<# & &! 362 >4 # GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 345 Ibid. 346 RAB, PR, doopakte, o.c. 347 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 348 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek te vinden op het webadres en geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 350 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 351 Ibid. 352 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 353 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 354 RAB, PR, doopakte, o.c. 355 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., klapper. 356 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., echtgenoot. 357 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 358 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 359 Ibid. 360 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 361 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 362 Ibid. 363 Ibid. 2!"#!

26 R7 PETRUSMOREELS'#!'# 4 &'#Vandenbroucke!, AMELIEMOREELS'#!"#, 364 >4&'# G!!&!,! 365 >4'#&' 366 >4 #!4#! #&## ) # #&%& 5 Moreels I Vandendriesche ISABELLE ROSE 6 MOREELS'#! #4&2 368 >4#!4#2!2 369 REINEMOREELS'#!## >4&'#& &! 371 >4'! 372 >4'#!'#. #&## ISABELLE ROSEMOREELS'#!4## 374 >4'! 375 >4#! #&&& #&## LEOMOREELS'#!"#, 377 4' ' 378 4&'#(!! 2, 379 4'#' 380 4#!###. &&& #&## COLETTAMOREELS'#!'# >4 #!##&&& #&## PETRUS ANTONIUS 5 MOREELSCJoannes 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!,&&& 384 4&'# Vanmaerke!.4& 385 4#!### #&##, # # #&%& 5 Moreels Vanmaerke 364 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 365 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 366 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 367 Ibid. 368 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 369 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 370 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 371 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 372 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 373 Ibid. 374 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 375 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 376 Ibid. 377 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 378 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 379 Ibid. 380 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 381 Ibid. 382 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 383 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 384 RAB, PR, doopakte, o.c. 385 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 7!"#!

27 , XAVERIA 6 MOREELS'#!###4& 387 >4'! 388 >4#!"#!, #&## LEOMOREELS'# '!# 391 4#!## MELANIAMOREELS'#! #!2C%! D 393 >4#!"#) & # &## JACOBUS FRANCISCUS 5 MOREELSCGeorgius 4 1Jacobus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'# #!!., 395 4&'#%Leenaers! &'# Van Welden!2! 397 4#! ###7 #&## # #G &(& 5 Moreels%Leenaers 7 ISABELLA ROSA 6 MOREELS'##!!4&7 399 >4'#!## #&## JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!!! '#!"#! 402 PETRUS JOANNESMOREELS'##!!! #!4#!2 #&## ISABELLA ROSAMOREELS'##!!,, # #G &(& 5 Moreels Van Welden CONSTANTINUS 6 MOREELS'##!!,4& 406 4'#! #.) & 407 JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!!,4& '#!"#. #&## GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 388 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 389 Ibid. 390 Ibid. 391 Ibid. 392 Ibid. 393 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 394 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 395 RAB, PR, doopakte, o.c. 396 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 397 Ibid. 398 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 399 RAB, PR, doopakte, o.c. 400 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 401 RAB, PR, doopakte, o.c. 402 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 403 RAB, PR, doopakte, o.c. 404 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 405 RAB, PR, doopakte, o.c. 406 Ibid. 407 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 408 RAB, PR, doopakte, o.c. 409 RAB, PR, begrafenisakte, o.c.!"#!

28 R JOSEPHUSMOREELS'##!!, 4&'# Colzaet!!. 4&'#- E Vanloosvelt!,- 3, XAVERIAMOREELS'##!!, 410. BENEDICTUSMOREELS'##!!4& VICTORIAMOREELS'#!## PIERRE FRANÇOISMOREELS'#!"#, 413 ROSALIE FRANÇOISEMOREELS'#!###,4& >4#!##) &2 # &## EUGENIUS FRANCISCUS 5 MOREELSCJacobus 4 1Franciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'# #!! &'# (Vandemeulebroecke!, &&& C#!.&#D 417 4'&, 418,419 4'&2 ## 420 4#!4#. #, #&## # #/&&(& 5 Moreels ( Vandemeulebroecke COLETA LEOCADIA CECILIA 6 MOREELS'##!!, 422 >4'#! #2 423 COLETA CECILIAMOREELS'#!###,4& 424 >4 '##!!4& 425 >4&'#&-&< 5&!! 426 >4'' 427 >4 #!"#!.. #&## ISABELLA ROSAMOREELS'#!"#) & 429 >4'##!!) & 430 >4&'#& G5 &#!., 431 >4'# &' 432 >4#!##,4& #&## RAB, PR, doopakte, o.c. 411 Ibid. 412 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 413 Ibid. 414 Ibid. 415 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 416 RAB, PR, doopakte, o.c. 417 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 418 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 419 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 422 RAB, PR, doopakte, o.c. 423 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 424 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 425 RAB, PR, doopakte, o.c. 426 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 427 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 428 Ibid. 429 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 430 RAB, PR, doopakte, o.c. 431 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 432 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 433 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april 2007.!"#!

29 PETRUS ANDREASMOREELS'##!!4& '#!4#4&2 435 EUGENIUSMOREELS'##!!4&2 436, SOPHIAMOREELS'##!! >4'#!"# AUGUSTINUSMOREELS'##!!.# 439 4'#!'#! #&## R2 IVOMOREELS'##!!, 4&'# Ghevaert!, 4&'#EVanbrabant!,4& 7 + FELICITASMOREELS'#! # 441 >4 '##!! 442 >4'#! '# 443 >4#!'# GREGORIUS LUDOVICUS 5 MOREELSCJacobus 4 1Franciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'# #!!, &'#%Verscheure2 6 C!)S.2D 446 4'& ## 447 4',!,# &'# 448,449 4#!'#24&. #&##, # #&F&#& 5 Moreels%Verscheure R LUDOVICUS 6 MOREELS'##!!&&&74 &'#I!Decock!!2 BAVOMOREELS'##!!! '74&.#E 5F 452 4#!'#74&.!1F&+ &1#&## CAROLUSMOREELS'##!!4& '# 455 4#! # # &##, RAB, PR, doopakte, o.c. 435 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 436 RAB, PR, doopakte, o.c. 437 Ibid. 438 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 439 RAB, PR, doopakte, o.c. 440 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 441 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 442 RAB, PR, doopakte, o.c. 443 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 444 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 445 RAB, PR, doopakte, o.c. 446 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., klapper. 447 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p RAB, PR, huwelijksakte, o.c., dochter. 449 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 451 RAB, PR, doopakte, o.c. 452 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 453 Ibid. 454 RAB, PR, doopakte, o.c. 455 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c.!"#!

30 LEONARDUSMOREELS'##!!7! '#! #. 458 MARIA THERESIAMOREELS'##!! >4#!"#.4& #&## EUGENIAMOREELS'#!"#.4& 461 >4 '##!!.4& 462 >4&'#%&5&4#! ) &, 463 >4'#&' 464 >4#! '#74& #&## 4 465, JULIAMOREELS'##!! 466 >4'#!'# 467,468 >4&'#G -&!,!, 469 >4#! #24& #&## VICTORIAMOREELS'#!'## >4'# &' 472 >4&'#G?! E&B!!. 473 >4#! JOANNA CATHARINA 5 MOREELSCLudovicus 4 1Franciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D5& "#"G # 4 # 5 # &'= # #4 #>4'##!!4& >4#.4& # #G 5 Moreels&#* R2 PETRUS 6 MOREELS'##!=!) &,4 &'#(##Vandeputte!,, 4&'# ESchaepcooman!.4& 145JOANNES BAPTISTA 5 MOREELSCJoannes 4 1Joannes 3 1Joannes 2 1Antonius 1 D'##!!!, 477 4&'# G!Amé!4&7, C D 478 4&'#%!!Baert%" 479 4&'# EDe 456 Ibid. 457 RAB, PR, doopakte, o.c. 458 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 459 RAB, PR, doopakte, o.c. 460 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 461 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 462 RAB, PR, doopakte, o.c. 463 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 465 Ibid. 466 RAB, PR, doopakte, o.c. 467 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 468 Tiegem, Bevolkingsregisters, , boek 3, f 146 hierna geciteerd als Tiegem, BR, VT , boek 3, f J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 471 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 472 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 473 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april Ibid. 475 RAB, PR, doopakte, o.c. 476 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 477 RAB, PR, doopakte, o.c. 478 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 479 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., klapper, akte op f 548.,!"#!

31 Bosscher%" 480 4#!### # &## /' # #G?! 5 Moreels G!Amé 5' # #G?! 5 Moreels%!!Baert # 7 MARIA JOSEPHA 6 MOREELS'##!!4&. 482 >4&'# G&#&: B!.) &7: # 483 >4#! "#,# 2= #&## PETRUS ANTONIUSMOREELS'##!! ' && 486 4#! #2) & # &## # #G?! 5 Moreels EDe Bosscher PETRUS JOSEPHUS 6 MOREELS'##!! #!"#&&& #&## JOANNES FRANCISCUSMOREELS'##!!.4& '#!"#24& #&## #!"#24& #&## R JOANNESMOREELS'##!! 4&'#% Bockstal!2) & JACOBUSMOREELS'##!! 493 4#! "#&&&. #&## JOANNES 5 MOREELSCJudocus 4 1Joannes 3 1Joannes 2 1Antonius 1 D'#! ###,, 495 4&'# GMaes4& '#!4#, #&## 2, # #G 5 Moreels GMaes MARIA ROSALIA 6 MOREELS'##!!4& >4'#! # #&## RAB, PR, huwelijksakte, o.c., klapper, akte op f GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 482 RAB, PR, doopakte, o.c. 483 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 484 VVF Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis te Merksem hierna genoemd VVF-Merksem, Kwartierstaat RAB, PR, doopakte, o.c. 486 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 487 Ibid. 488 RAB, PR, doopakte, o.c. 489 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 490 RAB, PR, doopakte, o.c. 491 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 492 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 493 RAB, PR, doopakte, o.c. 494 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 495 RAB, PR, doopakte, o.c. 496 RAB, PR, doopakte, o.c., kinderen/verwanten. 497 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 498 RAB, PR, doopakte, o.c. 499 RAB, PR, begrafenisakte, o.c.,!"#!

32 , JOANNES BAPTISTAMOREELS'##!!.) & # MARIA THERESIAMOREELS'##!!24&7 502 >4&'# &G! >4# PETRUS ANTONIUSMOREELS'##!! JOANNES FRANCISCUSMOREELS'##!!7# '#! #! MARIA FRANCISCAMOREELS'##!!7) &7 507 >4 # JOANNESMOREELS'##!!,4& 509 4'#! # 510 R PETRUS FRANCISCUSMOREELS'#!"# 4 &'# I!Pape.) &E# 34&'# %Schoute.E# 3, + THOMASMOREELS'##!!# #!"# 2 #&## Generatie VI 161COLETA CECILIA 6 MOREELSCJacobus 5 1Antonius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'# #!!, 513 >4')& 514 >4&'#G&#&Houttequiet!, 515 >4#! #4&, #&##, # # 6 Moreels&#*, JULIENNE 7 MOREELS'#!###2 517 /' # # 6 MoreelsG&#&Houttequiet 164ANTONIUS 6 MOREELSCJacobus 5 1Antonius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!4& 518 4&'# G!Geeraert!, #!###,4&.E#&## RAB, PR, doopakte, o.c. 501 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 502 RAB, PR, doopakte, o.c. 503 RAB, PR, huwelijksakte, o.c. 504 RAB, PR, doopakte, o.c. 505 Ibid. 506 RAB, PR, begrafenisakte, o.c., Petrus Franciscus in akte. 507 RAB, PR, doopakte, o.c. 508 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., van kinderen of verwanten, trad dan op als getuige. 509 RAB, PR, doopakte, o.c. 510 RAB, PR, begrafenisakte, o.c. 511 RAB, PR, doopakte, o.c. 512 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 513 RAB, PR, doopakte, o.c. 514 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 515 Ibid. 516 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 518 RAB, PR, doopakte, o.c. 519 GSRA, BS, geboorteakte, o.c., kinderen/verwanten. 520 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c., kinderen/verwanten.,!"#!

33 5 # #%& 6 Moreels G!Geeraert, VIRGINIE 7 MOREELS'#!"#!, 521 >4 #!"# #&## ,, JOANNES BAPTISTAMOREELS'#!"#,! '# 4##!?2#E #!###,!1 1# &##,4 525,. PIERRE ARNOULDMOREELS'#!### 526,2 RICHARDUSMOREELS'#!###7 527,7 CHARLES LOUISMOREELS'#!###7) &, 528 4#!4#, #&## 4 529, LEOMOREELS'#!"#! 2 530, REGINAMOREELS'#!4#.4& 531 >4' # # 532 >4&'#F5!4&2, 533 >4 # , IGNATIUSMOREELS'#! #, #!"#,4&, MARIE MELANIEMOREELS'#!4#&&&,, PETRUS 6 MOREELSCPetrus 5 1Antonius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!! 538 4&'#?Devos!74& ' 540 4#!###7!2. #&## ,542 5 # #& 6 Moreels?Devos. ADELAIDE 7 MOREELS'#!'#.! 543 >4' 544 >4&'#%#<B!24&7, 521 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 522 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 523 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 524 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., Tiegem. 525 Ibid. 526 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 527 Ibid. 528 Ibid. 529 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 530 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 531 Ibid. 532 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 533 Ibid. 534 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 91, o.c. 535 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 536 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 537 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 538 RAB, PR, doopakte, o.c. 539 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 540 GSRA, BS, geboorteakte, o.c., kinderen/verwanten. 541 RAB, PR, huwelijksakte, o.c., dochter. 542 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 543 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 544 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c.,,!"#!

34 545 >4#!"#4& # &## DELPHINAMOREELS'#! #,, 547 >4 '! 548 >4#!4#.) &.2 # &## , FREDERICUSMOREELS'#!"#) &2 550,551 4' 552 4&'#(( 7, #!"# 7, # &##, PHARAILDIS COLETAMOREELS'#!'#,4& 555 >4#! # VICTORIA PHARAILDISMOREELS'#!"#4& 557 >4#!'# ISIDORIUS FRANCISCUSMOREELS'#! # 559 4#!##4&,, #&##, VITALISMOREELS'#! #., #!"#,.. #&## R. AUGUSTUS JULIANUSMOREELS'#!"#4&,. 4&'#<Verraes!) &7,=. + HORTENTIAMOREELS'#! ##, 563 >4#!"#2) & #&## CAROLUS 6 MOREELSCPetrus 5 1Antonius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'#! "#4& 565 4' &'#<Hinnekens ) & '# 568 4#!4#,. #&## Ibid. 546 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 547 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 548 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 549 Ibid. 550 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 551 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 552 Ibid. 553 Ibid., echtgenoot. 554 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 555 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 556 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 557 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 558 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 559 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 560 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 561 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 562 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 563 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 564 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 565 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 566 Ibid., kinderen/verwanten. 567 Ibid. 568 Ibid. 569 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c.,.!"#!

35 5 # #& 6 Moreels<Hinnekens 2 LEANDER 7 MOREELS'#!'#) & '' 571 4'# 572 4# EGIDIUS FRANCISCUSMOREELS'#!4# 574 4#7% PETRUS EUGENIUSMOREELS'#!"#, 576 R2, FRANCISCUSMOREELS'#!"#,,4 &'#G&Lebrie!7!7 2. CORNELIA FRANCISCAMOREELS'#!4#,2 577 >4'#&' 578 >4#!4#4& #&## LEOPOLDUSMOREELS'#!4##, '# 581 4#.! MARINUSMOREELS'#! # '# 584 4#.!= URSULAMOREELS'#!'#.! >4 #!##) & R2 + CAROLUS AUGUSTUSMOREELS'#! #.4&'# FBreda!!6 170PETRUS FRANCISCUS 6 MOREELSCPetrus 5 1Antonius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'#! # 588 4'##!! 589 4',# 590 4&'# Vantieghem!7!, 591 4'7' 592 4#!4# 7 #&## " # #&(& 6 Moreels Vantieghem 570 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 571 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., kinderen/verwanten. 572 Ibid. 573 Tiegem, BR, VT 1890, boek 1, f 77, o.c. 574 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 575 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 67, o.c. 576 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 577 Ibid. 578 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 579 Ibid. 580 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 581 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., kinderen/verwanten. 582 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 67, o.c. 583 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 584 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., kinderen/verwanten. 585 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 67, o.c. 586 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 587 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 588 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 589 RAB, PR, doopakte, o.c. 590 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 591 Ibid. 592 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 593 Ibid.,2!"#!

36 2 EUGENIUS FRANCISCUS 7 MOREELS'#!4#.4& #! #7) &., # &##, MARIA ANGELAMOREELS'#!"#2# ROSALIAMOREELS'#!###2) & >4'!' 598 >4#!"#) &7 #&## R7 AUGUSTINUSMOREELS'#!'#2!. 4&'# G!Duthoit!! 2E& + 7, MARTHAMOREELS'#!4#, >4' # # 601 >4# PROSPERMOREELS'#! # PETRUS 6 MOREELSCPetrus 5 1Georgius 4 1Antonius 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'#! '# 604 4'' 605 4&'#Vandenbroucke!, 606 4#,4& # # #& 6 MoreelsVandenbroucke 72 (JONGEN) 7 MOREELS'#!"#,, #!"#,, CHARLES LOUISMOREELS'#!4#!,. 610,611 4'# 612 4#!"#, 2 #&## LEOMOREELS'#!"#7! ' # 615 4#!4#7) & # &## JOSEPHUS 6 MOREELSCJacobus 5 1Georgius 4 1Jacobus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!, 617 4'' 618 4&'# Colzaet!! 594 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 595 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 596 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 597 Ibid. 598 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 599 Ibid. 600 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 601 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 26, o.c. 602 Ibid. 603 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 604 Ibid. 605 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 606 Ibid. 607 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c., echtgenote. 608 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 609 Ibid. 610 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 611 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 99, o.c. 612 Tiegem, BR, VT boek 1 f 99, o.c. 613 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 614 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 615 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 99, o.c. 616 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 617 RAB, PR, doopakte, o.c. 618 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c.,7!"#!

37 &'#- EVanloosvelt!, #!### 2- #&## /' # #G!& 6 Moreels Colzaet # #G!& 6 Moreels- EVanloosvelt R7 PETRUS FRANCISCUS 7 MOREELS'#!"#!, - 4&'#EVandenborre! IVO 6 MOREELSCEugenius 5 1Jacobus 4 1Franciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##!!, 622 4',!& 623 4&'#Ghevaert!, 624 4' '&2 ## 626 4'&.7 627,628 4&'#E Vanbrabant!,4& 629 4'&,.2 ## 630 4#!"# 2 #&## " # #- 6 MoreelsGhevaert ' * 7 LANDRADE 7 MOREELS'#!'# >4 &'#%&&&& &<#!&!,&&&,7 633 >4#!6&##3 634 EDUARDUSMOREELS'#!##) & #! #) & #&## R CANUTUSMOREELS'#!"# 4&'# 6 Minnaert!4&.7 R PETRUS MANSUETUSMOREELS'#!"#,!4 &'#I!Mas,&&&.= 34&'# Vansteenbrugge!74&., DESIDERIUSMOREELS'#!"# ' 638,639 4&'#(!7! #7! Ibid. 620 Ibid., kinderen/verwanten. 621 Ibid. 622 RAB, PR, doopakte, o.c. 623 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 624 Ibid. 625 GSRA, BS, geboorteakte, o.c., kinderen/verwanten. 626 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p GSRA, BS, geboorteakte, o.c., kinderen/verwanten. 628 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 632 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 633 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april Tiegem, BR, VT , boek 1, f 37, o.c. 635 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 636 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 637 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 638 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 639 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 641 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april 2007.,!"#!

38 . ISIDORUS EDUARDUSMOREELS'#!###,) & #!"#2 7 #&## (JONGEN)MOREELS'#!"#.) & #!"#.) & # #- 6 MoreelsEVanbrabant 7 CHARLES LOUIS 7 MOREELS'#!##4&, 646 4#!"#.) &, #&## MODESTUSMOREELS'#! #4&,, 648 4' 649 4&'#G&##B2!7 F# #!4#2!7 # &## R GUSTAVUS LEOPOLDUSMOREELS'#!4#7,24&'# F&De Scheemaecker! < LEOCADIA COLETAMOREELS'#!##, 652 >4 #!4#. #&## LUDOVICUS 6 MOREELSCGregorius 5 1Jacobus 4 1Franciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'# #!!&&& &'#I!Decock!! '# &' 656 4#! #4&.. # &## # #F&#& 6 MoreelsI!Decock LUCIA 7 MOREELS'#!"# >4 &'##&!!, 659 >4'! 660 >4#!'# 7 # &## MELANIAMOREELS'#! #, 662 >4#!"#. 2 #&## GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 643 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 644 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 645 Ibid. 646 Ibid. 647 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 648 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 649 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 650 Ibid. 651 Ibid. 652 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 653 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 654 RAB, PR, doopakte, o.c. 655 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 656 GSRA, BS, geboorteakte, o.c., kinderen/verwanten. 657 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 659 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 660 Tiegem, BR, VT , boek 2, f 25, o.c. 661 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 662 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 663 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c.,!"#!

39 FREDERICUSMOREELS'#!'#7# 664 4#!4# 665, PERPETUAMOREELS'#!4#, 666 >4#! #2! OCTAVIAMOREELS'#!"#, >4&'# G5 &(! >4#! #4&2: ##&## VITALISMOREELS <5 & *K5' #''4)#&)<&!!4!1####&'1 '#" #&"#! ##?#'4 4# # 0!%### ) #& ))'"4%# #4# # "4&"4 )&< '#'# #!4&'! &'1#I%#&! 1 &'## L==L#: #!C& L #LD1L =L#: ##)1#L?0#ML #L!##!K 671 4'#! ###) & 672 4&'# G!I! <! 2 673,674 4'& ## 675 4'&! )### & 676 4#! ### #&## EUGENIAMOREELS'#!'#) &, 678 >4 #,4&F##3 679 HORTENCE CLEMENCEMOREELS'#! #,,. 680 >4'#!###..: # #&## PETRUS 6 MOREELSCJoanna 5 1Ludovicus 4 1Franciscus 3 1Georgius 2 1Antonius 1 D'##! =!) &, 682 4&'#(##Vandeputte!,, 683 4&'#ESchaepcooman!.4& 684 4#! GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 665 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 666 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 667 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 668 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 669 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p , GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 673 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p Tiegem, BR, VT 1890, boek 1, f 9, o.c. 675 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p. 77, J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 679 Tiegem, BR, VT , boek 1, f 43, o.c. 680 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 681 G. VAN DE MEULEBROEKE, Terugblik op Tiegem o.c., p J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april GSRA, BS, huwelijksakte, o.c.,!"#!

40 # #& 6 Moreels(##Vandeputte BRUNO 7 MOREELS'#!##7! #!"# # #& 6 MoreelsESchaepcooman IVO 7 MOREELS'#!##! JOANNES 6 MOREELSCJoannes 5 1Joannes 4 1Joannes 3 1Joannes 2 1Antonius 1 D'##!! 688 4&'#%Bockstal!2) & 689 4'# 690 4#!###.#., #&## # #G 6 Moreels%Bockstal PELAGIA 7 MOREELS'#!4#! 692 >4 #! # 693 PELAGIAMOREELS'#!## 694 >4#!##4& #&## MELANIEMOREELS'#!##24&. 696 >4#!##4& #&##,4 697, EUGENIAMOREELS'#!### >4 '#&' 699 >4# JOANNES BAPTISTAMOREELS'#!4#, 701 4'# 702 4# JULIANAMOREELS'#!##&&&, 704 >4 &'#&/#&#&(!,!7 705 >4# : JACOBUSMOREELS'#! ##, '' 708 4# Ibid. 685 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 686 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 687 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 688 RAB, PR, doopakte, o.c. 689 GSRA, BS, huwelijksakte, o.c. 690 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 691 Ibid. 692 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 693 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 694 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 695 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 696 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 697 GSRA, BS, overlijdensakte, o.c. 698 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 699 Tiegem, BR, VT , boek 2, f 26, o.c. 700 Tiegem, BR, VT 1890, boek 2, f 25, o.c. 701 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 702 Tiegem, BR, VT , boek 2, f 26, o.c. 703 Tiegem, BR, VT 1890, boek 2, f 25, o.c. 704 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 705 J. DECOCK, Genealogisch onderzoek o.c., geraadpleegd op 9 april Tiegem, BR, VT , boek 2, f 26, o.c. 707 GSRA, BS, geboorteakte, o.c. 708 Tiegem, BR, VT , boek 2, f 26, o.c. 709 Tiegem, BR, VT 1890, boek 2, f 25, o.c..!"#!

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Afstammelingen van Devenijn, Willem

Afstammelingen van Devenijn, Willem Afstammelingen van Devenijn, Willem I. Devenijn, Willem (g. 1680-12-23 - Oostrozebeke, o. 1739-09-25 - Dentergem) echt. Leye, Magdalena " Ver (g. 1678, o. 1710-10-04 - Markegem), h. 1706-04-17 - Oostrozebeke

Nadere informatie

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat 29/03/2016 1. generatie 1. Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina (17/09/1914) Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina werd geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Bladzijde 1 van 472 Meer informatie op www.geneamoorsel.be/tng/

Bladzijde 1 van 472 Meer informatie op www.geneamoorsel.be/tng/ 1 V Van den ABBEEL Judoca 29-07-1635 Jan Catharina De WIT 2 V ACKAERT Adriana 04-08-1660 Jan Elisabeth STELEMAN 3 V ACKAERT Adriana 25-01-1667 Jan Elisabeth STELEMAN 4 M ACKAERT Carolus 01-04-1664 Jan

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

vilvoorde en peutie - klapper op dopen 1573-1796 - A/F

vilvoorde en peutie - klapper op dopen 1573-1796 - A/F aa,van der alexander franciscus PEU 1705 12 17 jan greef,de barbara aa,van der anna PEU 1714 6 3 gommarus govaerts martina aa,van der anna catharina PEU 1788 12 24 henricus maes petronella aa,van der anna

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

De nakomelingen van Adriaenus Vande Sande

De nakomelingen van Adriaenus Vande Sande een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Adriaenus Vande Sande door 8 januari 2017 De nakomelingen van Adriaenus Vande Sande Generatie 1 1. Adriaenus Vande Sande. Adriaenus is overleden. Generatie

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Interpretatie van Tafels van Parochieregisters met Begrafenisgegevens

Interpretatie van Tafels van Parochieregisters met Begrafenisgegevens Interpretatie van Tafels van Parochieregisters met Begrafenisgegevens Inhoud 1 Doel... 2 2 Titels... 2 3 Tafels met 1 kolom... 3 3.1 Naam en voornaam... 3 3.2 Voornaam onbekend... 3 3.3 Vrouw van... 4

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

londerzeel - begrafenissen 1635-1802

londerzeel - begrafenissen 1635-1802 abbeloos anna 1749 1 3 echtg meren,ver petrus abbeloos christophorus 1725 9 17 abbeloos cornelia 1676 9 11 kind jan minderjarig abbeloos elisabeth 1780 3 14 echtg ruyssevelt jacobus 1710 70 jarige abbeloos

Nadere informatie

londerzeel volkstelling 1796

londerzeel volkstelling 1796 1 brabant,de barbara 45 1751 1780 steenweg 1770 1 wwe van campenhout petrus 2 campenhout,van anna catharina 14 1782 steenweg 3 wouters jan 44 1752 1787 kuiper steenweg 1782 4 hertogh,de petronella theresia

Nadere informatie

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker.

Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. BE-A0511_106982_104978_DUT Het archief van de families van Grimbergen, Hoelen en Albert / K Van Honacker. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Afstamming (6 generaties) van Pierre (Misse)Botte ca

Afstamming (6 generaties) van Pierre (Misse)Botte ca Afstamming (6 generaties) van Pierre (Misse)Botte ca 1676-1732 I.1 Pierre (Misse)Botte Hij werd geboren ca 1676. Hij huwde wettelijk te Pâturages op maandag 11 april 1701 met Jeanne Benoit kopie van de

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Stamboom familie Scherrens. { Jan Scherrens geboren in 1460}

Stamboom familie Scherrens. { Jan Scherrens geboren in 1460} Stamboom familie Scherrens { Jan Scherrens geboren in 1460} 16_ Pieter SCHERRENS ca 1490-ca 1540 8_ Roeland SCHERRENS ca 1530-ca 1580 4_ Livinus SCHERRINS ca 1565-1645 17_ Josine BOUDINS ca 1505 9_ Xxx

Nadere informatie

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle.

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. Stamreeks in de vrouwelijke lijn van Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. door Josca Koster Stamboomuitzoeken.nl Afbeelding: verkorte weergave van de stamreeks. stamboomuitzoeken.nl

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes

Genealogische gegevens over de familie Nicolaes Genealogische gegevens over de familie Nicolaes van Kanne naar Maastricht * Gemeentewapen voormalige gemeente OudVroenhoven Het hierna volgend overzicht omvat informatie over de afstamming van mijn schoonmoeder

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 V l a a m s C e n t r u m v o o r G e n e a l o g i e e n H e r a l d i e k België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 MEDEDELINGEN Afgiftekantoor: 8610 Kortemark jaargang 27, 2008, nr. 3 - verschijnt

Nadere informatie

vilvoorde en peutie - klapper dopen 1573-1795 - G/M

vilvoorde en peutie - klapper dopen 1573-1795 - G/M gabriels maria VIL 1643 12 2 remigius hagen,ver catharina zie michiels gales,de arnoldus VIL 1634 3 12 jan baptist kerchem,van maria gallaerts anna VIL 1635 2 1 diego stevens margareta gansen,van jan baptist

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Burgerlijke Stand Ravels

Burgerlijke Stand Ravels Burgerlijke Stand Ravels Overlijdensaangiften 1806-1900 2004, Johan Van Steen Berkenlaan 22 2380 Ravels ABBEEL Anna Catharina Hilarius Constantinus Anna Catharina LOOS 07/05/1885 ABBEEL ABBEEL Hilarius

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonius Verstraete

De nakomelingen van Antonius Verstraete een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonius Verstraete door 17 september 2016 De nakomelingen van Antonius Verstraete Generatie 1 1. Antonius Verstraete. Antonius is overleden. Generatie

Nadere informatie

71 Petrus Philemon Sarens

71 Petrus Philemon Sarens 71 Petrus Philemon Sarens Generatie 1 (proband) 1 Petrus Philemon Sarens, geboren op 12-06-1915 in Sint-Amands. Petrus is overleden op 09-03- 1945 om 06:45 in Dachau ( Duitsland ), 29 jaar oud. Hij is

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800 abbeloos egidius IMP 1704 5 8 christophorus mars,de maria maer,de abbeloos franciscus ROS 1771 5 15 jan baptist peeters joanna catharina robberechts franciscus zeebroeck,van elisabeth abbeloos henricus

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Copyright De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent 1

Copyright De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent 1 De Zwarte Doos - Stadsarchief Gent Huwelijken Sint-Michiels Zuid-parochie Gent, 1654-1796 gesorteerd op familienaam en voornaam van de echtgenoot - beschikbaar dankzij vrijwilligersproject - Abbate Franciscus

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

grimbergen - klapper huwelijken 1577-1797

grimbergen - klapper huwelijken 1577-1797 abts magdalena doncker,de nicolaes GRI 1729 1 28 abts magdalena moerenhout franciscus GRI 1733 2 3 acoleyen,van antonius beneden,van anna maria GRI 1786 5 7 acoleyen,van henricus bergh,van den anna GRI

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800 INFO : zie "Ten Geleide" voir "Ten Geleide" abbeloos egidius ROS 1751 5 21 echtg de coster joanna maria kerkhof abbeloos franciscus ROS 1775 8 19 kind 4j oud abbeloos henricus ROS 1788 8 14 kind jan baptist

Nadere informatie

De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt

De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt door 9 februari 2017 De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt Generatie 1 1. Emmanuel Woutherus

Nadere informatie

Parenteel van stamvader

Parenteel van stamvader pagina 1 van 27 Parenteel van stamvader 1 stamvader. Kinderen uit onbekende relatie: 1 Jan Hendrik Jan Martens. Volgt 1.1. 2 Willem (Hendrik Jan Martens). Volgt 1.2. 3 Gerardus (Hendrik Jan Martens). Volgt

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND In de voorgaande rubriek toonden we uitgaande van enkele concrete voorbeelden hoe we opzoekingen in de Burgerlijke Stand

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

De familie Van Reeth. te Boom, Rumst en Terhagen. in de 19de eeuw

De familie Van Reeth. te Boom, Rumst en Terhagen. in de 19de eeuw De familie Van Reeth te Boom, Rumst en Terhagen in de 19de eeuw Samengesteld door Tom De Loenen Derde, voorlopige versie mei 2006 Tom De Loenen - 2 - Derde, voorlopige versie Inhoud Vooraf 3 Genealogie

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Egidius Raps. Voor de gegevens uit Mechelen is de volgende bron gebruikt:. Hij trouwde Maria Snijers, getrouwd 05-07-1633 te Mechelen (Belgie). 2. i. Dionisius Raps geb. 22-10-1633.

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen

De pastoors van Einighausen 2011 2 e druk De pastoors van Einighausen John Claessens Einighausen september 2011 2 e druk november 2012 Inhoud Inleiding 3 Aegidius Joseph Schijns 3 Frans Louis Jongen 4 Rutger Hubert van de Venne 6

Nadere informatie

Vondelingen van Leuven geplaatst in Haacht en Tildonk

Vondelingen van Leuven geplaatst in Haacht en Tildonk Vondelingen van Leuven geplaatst in Haacht en Tildonk Samengesteld door Nicole Van den Borre Inleiding Bij het invoeren van de huwelijken van Tildonk en Haacht viel het op dat er zoveel vondelingen afkomstig

Nadere informatie

25 e jaargang, nr. 4, 2006 - verschijnt driemaandelijks Verantwoordelijke uitgever: Denise Cool, Kronevoordestraat 2A, 8610 Kortemark-Handzame

25 e jaargang, nr. 4, 2006 - verschijnt driemaandelijks Verantwoordelijke uitgever: Denise Cool, Kronevoordestraat 2A, 8610 Kortemark-Handzame VLA A MS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN EN HER ALDIEK Kronevoordestraat 2A B-8610 Handzame Tel. 051 56 74 79 Fax 051 57 14 45 PR 000-1579885-46 www.vcgh.be E-mail: vcgh@scarlet.be Openingsuren: maandag t/m

Nadere informatie

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO WESTKUST België- Belqique P.B.-P.P. 8630 VEURNE BC 5831 driemaandelijkse nieuwsbrief jaargang 14 nr. 1 jan. feb maa 2014 afgiftekantoor 8630 Veurne P309454 verantw. uitgever:

Nadere informatie

De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ

De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ een genealogieonline publicatie De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ door 7 mei 2016 De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ Generatie 1 1. FRANCOIS CAFFÉ, is geboren rond 1520 te Noyon (Picardie-Fr). Hij is

Nadere informatie

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren pagina 1 van 5 Parenteel van Gerardus van Vlimmeren I Gerardus van Vlimmeren. Gerardus trouwde met Anna Cornelia Mensen. Kind van Gerardus en Anna: 1 Johannes van Vlimmeren, geboren op 13 september 1877

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

GENT. Sint-Stefanusparochie Huwelijken 1803-1899. VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE door middel van VVF GENT - DIGITAAL ARCHIEF 1998

GENT. Sint-Stefanusparochie Huwelijken 1803-1899. VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE door middel van VVF GENT - DIGITAAL ARCHIEF 1998 GENT Sint-Stefanusparochie Huwelijken 1803-1899 VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE door middel van VVF GENT - DIGITAAL ARCHIEF 1998 DANIËL VERKERKEN Uitgave : juni 1998 Verantwoordelijke uitgever: Félix

Nadere informatie

België - Belgique P.B Kortemark P

België - Belgique P.B Kortemark P V l a a m s C e n t r u m v o o r G e n e a l o g i e e n H e r a l d i e k België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 MEDEDELINGEN Afgiftekantoor: 8610 Kortemark jaargang 26, 2007, nr. 3 - verschijnt

Nadere informatie

Leefdaal, een aanvullende klapper

Leefdaal, een aanvullende klapper Leefdaal, een aanvullende klapper Alfabetische klapper op de dopen van 16-1-1635 tot 12-5-1641 Inleiding De alfabetische index op de dopen van de parochie Leefdaal begint in 1584 en loopt tot 1604. Na

Nadere informatie

BE-A0516_108870_107801_DUT

BE-A0516_108870_107801_DUT BE-A0516_108870_107801_DUT De archieven van de Heer (1661-1719), het Leenhof (1617-1794) en de Schepenbank (1608-1799) van Nieuwgoed, de Schepenbanken van Kerkhove (1630-1796), Ten Hovene (1642-1796) en

Nadere informatie

Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30?

Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30? 1 Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30? De kappellekensboom op het Heiken 2 Het Heiken en zijn bewoners vanaf de Kapellekesboom tot aan de Valk. Voorwoord. Voor veel mensen is de geschiedenis

Nadere informatie

Voor deze pagina in zijn volledige context, met menu's en navigatiebalken: (dubbel)klik op

Voor deze pagina in zijn volledige context, met menu's en navigatiebalken: (dubbel)klik op Voor deze pagina in zijn volledige context, met menu's en navigatiebalken: (dubbel)klik op www.heemkringopwijk.be/fr/parochieregisters.htm baasrode en vlassenbroek - dopen 1610-1797 abeele,van den francisca

Nadere informatie

DE VAN BEETHOVEN S EN AANVERWANTE FAMILIES in de wijde omgeving van Leefdaal (van 1601 tot ca 1900).

DE VAN BEETHOVEN S EN AANVERWANTE FAMILIES in de wijde omgeving van Leefdaal (van 1601 tot ca 1900). 1 DE VAN BEETHOVEN S EN AANVERWANTE FAMILIES in de wijde omgeving van Leefdaal (van 1601 tot ca 1900). In 1959 publiceerde A. Malcorps in Eigen Schoon en de Brabander een artikelenreeks met als titel Duizend

Nadere informatie

De genealogie van Louis Crombecq ( )

De genealogie van Louis Crombecq ( ) 2005 De genealogie van Louis Crombecq (1670-1739) Peter Crombecq 7 april 2005 Inhoud 1. Oorsprong van de naam Crombecq... 3 2. De Leuvense tak... 3 3. Genealogie van Ludovicus Louis Crombecq.... 5 De genealogie

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie Eerste generatie 1. Adriaen Asselbergs, geb. 06-03-1616 te Kontich, overl. 05-03-1656 te Broechem. 1674 een wezenrekening van Adriean Asselbergs en Elisabeth vanderdonck te Broechem. Hij trouwde Elisabeth

Nadere informatie

FV regio DILBEEK vzw

FV regio DILBEEK vzw FV regio DILBEEK vzw NIEUWSBRIEF Jaargang 10 nummer 6 juni 2015 Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek vzw is een regionale afdeling van Familiekunde Vlaanderen vzw. Ons werkgebied omvat volgende fusiegemeenten:

Nadere informatie

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders Blad 2 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2 Generatie

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Genealogie van Hermans

Genealogie van Hermans Genealogie van Hermans Dit fragment van een kaart van Hendrik Verhees uit 1794 toont de streek tussen Tilburg en Turnhout. Op de kaart vinden we onder meer Goirle, Hilvarenbeek, Ravels (B.), Weelde (B.),

Nadere informatie

Burgerlijke Stand Ravels

Burgerlijke Stand Ravels Burgerlijke Stand Ravels Huwelijken 1806-1900 2004, Johan Van Steen Berkenlaan 22 2380 Ravels ABBEEL Hilarius Constantinus Petrus Joannes ABBEEL Maria Coleta NIELANDT 23/11/1864 Anna Catharina LOOS ABBEEL

Nadere informatie

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias.

Antoon EECKELEERS. Paul Behets, Gezinsreconstructie Hombeek en Leest. Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon EECKELEERS Antoon EECKELEERS, tr. Leest 1 juli 1717 Catharina DE LAET. 1. Antoon EECKELEERS, geb. Leest 3 aug. 1718 Huwelijksgetuigen: Hendrik Van den Boom - Peter Elias. Antoon: Peter Huysmans

Nadere informatie

Bij het oud kerkhof (Beukenlaan) Joes Van Loy en echtgenote Joanna Byens zijn kinderen: Adrianus, Maria en Jacobus Van Loy (4 comm.

Bij het oud kerkhof (Beukenlaan) Joes Van Loy en echtgenote Joanna Byens zijn kinderen: Adrianus, Maria en Jacobus Van Loy (4 comm. Status Animarum 1765 Bewerkt door R.Correns Genoemde status animarum werd in 1765 opgemaakt door de Wijnegemse pastoor Focoldus Baelemans en kwam op eigenaardige wijze terecht in een van de manualen van

Nadere informatie

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1. Jaargang 23 nr. 3 - augustus 2015.

Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1. Jaargang 23 nr. 3 - augustus 2015. België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282 P 806155 Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1 Jaargang 23 nr. 3 - augustus 2015 Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef

Nadere informatie

GENETISCHE GENEALOGIE IS GEN-IAAL. dr. Maarten Larmuseau

GENETISCHE GENEALOGIE IS GEN-IAAL. dr. Maarten Larmuseau GENETISCHE GENEALOGIE IS GEN-IAAL dr. Maarten Larmuseau Laboratorium van forensische genetica & moleculaire archeologie maarten.larmuseau@bio.kuleuven.be 12,5% 12,5% 12,5% 6,25% 3,125% 25% 25% 12,5% 25%

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140.

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. Invulformulier Ondernemers (1) Ondernemers A. Kerngegeven (vital data + familierelaties) 9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. 1 IJzergieter. Familienaam, voornamen, titel(s): van

Nadere informatie

EEN HAAR-SOUVENIR VAN BURGEMEESTER JOANNES ANDREAS JAGENEAU VAN ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER

EEN HAAR-SOUVENIR VAN BURGEMEESTER JOANNES ANDREAS JAGENEAU VAN ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER DE RODE LEEUW 2014/1 19 EEN HAAR-SOUVENIR VAN BURGEMEESTER JOANNES ANDREAS JAGENEAU VAN ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER Mathieu Kunnen Ter voorbereiding van het artikel "Hoe genealogie mijn hobby werd en de kwartierstaat

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Rolandus

De nakomelingen van Jacobus Rolandus een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Rolandus door 14 november 2016 De nakomelingen van Jacobus Rolandus Generatie 1 1. Jacobus Rolandus, is geboren op 15 juli 1721 te Dordrecht

Nadere informatie

50 Frans Kerremans. Generatie 1 (proband)

50 Frans Kerremans. Generatie 1 (proband) 50 Frans Kerremans Generatie 1 (proband) 1 Frans Kerremans, geboren op 02-03-1908 in Tisselt. Frans is overleden op 24-12-1944 in Gross- Rosen, 36 jaar oud. Notitie bij overlijden van Frans: Gedenksteen

Nadere informatie

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken file://e:\aalst%20(nbr),%20klapper%20dtb.htm pagina 1 van 170 AALST (NB) [NLD] Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken (De onderlinge klappers samengevoegd tot één alfabetisch register) Uit het

Nadere informatie

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Zover bekend op dit moment is de stamvader van de fam. Ruijpers afkomstig uit Berg en Terblijt. Daar werd op 23 febr 1728 gedoopt Willem Reupdrs. Hij huwde

Nadere informatie

De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets

De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets door 3 januari 2017 De kwartierstaat van Maria Gertruda Smeets Generatie 1 1. Maria Gertruda Smeets, dochter van Johan Hendrik

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. Burgerlijke Stand. Akten. Oud bestand + aanvulling ( )

Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. Burgerlijke Stand. Akten. Oud bestand + aanvulling ( ) BE-A0512_106489_104434_DUT Plaatsingslijst van het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout. Burgerlijke Stand. Akten. Oud bestand + aanvulling (1796-1890) Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008. Wim Nys Wetenschappelijk assistant

Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008. Wim Nys Wetenschappelijk assistant Waas zilver 2 oktober 2007 6 januari 2008 Van 2 oktober 2007 tot 6 januari 2008 organiseert het Zilvermuseum Sterckshof een historische tentoonstelling over edelsmeden uit het Land van Waas van ca. 1700

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

GEZINSRECONSTRUCTIE VAN DE PAROCHIE SINT-GEERTRUI TE LEUVEN (1800 1833)

GEZINSRECONSTRUCTIE VAN DE PAROCHIE SINT-GEERTRUI TE LEUVEN (1800 1833) GEZINSRECONSTRUCTIE VAN DE PAROCHIE SINT-GEERTRUI TE LEUVEN (1800 1833) bewerkt door Paul DE CLERCK Vlaamse Vereniging Voor Familiekunde, vzw Afdeling LEUVEN November 2005 Met steun van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

25 e jaargang, nr. 3, 2006 - verschijnt driemaandelijks Verantwoordelijke uitgever: Denise Cool, Kronevoordestraat 2A, 8610 Kortemark-Handzame

25 e jaargang, nr. 3, 2006 - verschijnt driemaandelijks Verantwoordelijke uitgever: Denise Cool, Kronevoordestraat 2A, 8610 Kortemark-Handzame VLA A MS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN EN HER ALDIEK Kronevoordestraat 2A B-8610 Handzame Tel. 051 56 74 79 Fax 051 57 14 45 PR 000-1579885-46 www.vcgh.be E-mail: vcgh@scarlet.be Openingsuren: maandag t/m

Nadere informatie

De families FEYAERTS, VANDER ELST, MORRIS, BUEKENHOUDT en SMETS in en om Leefdaal

De families FEYAERTS, VANDER ELST, MORRIS, BUEKENHOUDT en SMETS in en om Leefdaal 1 De families FEYAERTS, VANDER ELST, MORRIS, BUEKENHOUDT en SMETS in en om Leefdaal Inleiding Johan Morris Deze verzameling genealogische bestanden sluit aan bij De Van Beethoven s en aanverwante families

Nadere informatie

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4

Generation XII Ane nr. 6718/6719. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Dierik Ver Braecken og Lijsbet De Buel 3 Kildemateriale 4 Augustinus V.Braecken & Margriet Ver Couteren Egidius De Buel & Amelberga smaers Ane nr. 13436/13437 13438/13439

Nadere informatie

Beste lezer, Al de bijdragen bevatten talrijke, nog niet gepubliceerde foto s waarin iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal terugvinden.

Beste lezer, Al de bijdragen bevatten talrijke, nog niet gepubliceerde foto s waarin iedere dorpsgenoot een stukje van zichzelf zal terugvinden. Beste lezer, Al onze medewerkers hebben weer de handen uit de mouwen gestoken om het jaarboek te vullen met een gevarieerd aanbod van geschreven bijdragen met betrekking tot onze gemeente vroeger en nu.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Josephus Holtzer. Hij trouwde Dorothea Wageners. 2. i. Johannes Holtzer geb. 07-04-1762. Tweede generatie 2. Johannes Holtzer, geb. 07-04-1762 te Schilingsfurst, overl. 02-02-1845 te

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Baars

De nakomelingen van Nicolaus Baars een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Baars door 8 juni 2016 De nakomelingen van Nicolaus Baars Generatie 1 1. Nicolaus Baars. Hij is getrouwd met Margarita Olfs, dochter van Joannes

Nadere informatie

1 Sophia Coumans, gedoopt op 20 maart 1723 in Schimmert 2 Joannes Coumans, gedoopt op 8 maart 1725 in Schimmert,volgt onder 11.

1 Sophia Coumans, gedoopt op 20 maart 1723 in Schimmert 2 Joannes Coumans, gedoopt op 8 maart 1725 in Schimmert,volgt onder 11. FRAGMENT-GENEALOGIE fam.coumans ICoemans I Nicolas Coumans mogelijk afkomstig uit Schinnen Hij was gehuwd met Catharina Muijlkens. Uit dit huwelijk o.a: 1 Sophia Coumans, gedoopt op 20 maart 1723 in Schimmert

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel

Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel Parenteel van Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel 1 Cornelis Merten Merten van Rijckevorsel is geboren in 1523 in Breda. Cornelis trouwde met Jenneke Godert LenaertsD. van Brecht. Jenneke is geboren

Nadere informatie