LED-verlichting voor dreven in Lelystad Productverkenning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LED-verlichting voor dreven in Lelystad Productverkenning"

Transcriptie

1

2

3 Gemeente Lelystad LED-verlichting voor dreven in Lelystad Productverkenning Afdeling Ingenieurs Bureau en Projectmanagement R. Schelhaas

4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING LICHTTECHNISCHE KWALITEIT VERLICHTINGSKLASSE LICHTVERVUILING EN -HINDER LIFE CYCLE COSTING ANALYSE INVESTERING PERIODIEK ONDERHOUD CURATIEF ONDERHOUD ENERGIEVERBRUIK, -KOSTEN EN CO 2 -UITSTOOT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

5 1. Inleiding Op 12 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van GroenLinks en de Inwonerspartij. In deze motie draagt de raad het college op om in de openbare ruimte zo spoedig mogelijk over te gaan op een duurzame vorm van verlichting, zoals LED-verlichting. Naast duurzaam zijn Maatschappelijk verantwoord ondernemen, PPP (People, Planet, Profit), C2C (Cradle to Cradle), CO2-uitstoot, Energie- en kostenbesparing andere termen die in meer of mindere mate hetzelfde betekenen. Het doel van deze marktverkenning is een maatschappelijk verantwoorde keuze te makenvoor LEDverlichting op de dreven in Lelystad. Naast LED-verlichting mogen fabrikanten/leveranciers niet LEDverlichting als alternatief ter beoordeling indienen. Een maatschappelijke verantwoorde keuze is niet per definitie de laagste prijs (investering en onderhoudskosten), de meest milieuvriendelijkste of technisch de beste oplossing. Er is een bewuste afweging gemaakt tussen deze aspecten. In de eerste plaats zal het product worden beoordeeld op lichttechnische kwaliteit. Deze gewenste lichttechnische kwaliteit is beschreven in hoofdstuk 2. De mate waarin een product afwijkingen geeft ten aanzien van deze gewenste kwaliteit zal worden beoordeeld. Naast het beoordelen van de lichttechnische kwaliteit zullen de kosten worden beoordeeld in een levenscyclus analyse (LCC-analyse). In hoofdstuk 3 zijn o.a. eisen opgenomen welke gesteld worden aan het te leveren product. Ook worden in dit hoofdstuk gegevens gevraagd t.b.v. de LCC-analyse. Uit deze LCC-analyse zullen de Total Cost of Ownership per armatuur/jaar worden beoordeeld, alsmede het energieverbruik (en daarmee de CO 2 -uitstoot) in gedimde toestand. Hoofdstuk 4 kijken we naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente Lelystad overweegt met de best scorende producten op te nemen in haar product range voor komende aanbestedingen. 3

6 2. Lichttechnische kwaliteit 2.1 Verlichtingsklasse De gebruikers van de dreven hebben belang bij een goede verlichtingskwaliteit. Een goede verlichtingskwaliteit draagt bij aan een veilige omgeving en heeft met name betrekking op de primaire functie van de verlichting, namelijk het leveren van een bijdrage aan de veiligheid tijdens de nachtelijke uren. De gemeente hanteert de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) van de NSVV en de CIE 191:2010 Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performanceals van de CIE als vertrekpunt bij het definiëren van de Verlichtingsnorm Lelystad. In de Verlichtingsnorm Lelystad is aangegeven aan welke kwaliteit de verlichting van de verschillende openbare ruimten moet voldoen. Mesopische luminantie S/P-ratio Normaal gesproken worden voor openbare verlichting eisen gesteld aan de photopische luminantie. Maar omdat we weten dat bij gevraagde lichtniveau s in een stedelijke omgeving mesopisch zien van toepassing is (het zien tussen de photopische luminanties en scotopische luminanties) stelt de gemeente Lelystad eisen aan de mesopische luminantie. Bepaald is dat de dreven vanaf zonsondergang tot zonsopkomst worden verlicht met verlichtingsklasse ME4b. Wat ME4b inhoudt is weergegeven in Tabel 1: Verlichtingsklasse. In het armatuur is een statische dimmogelijkheid (lampcontroller) opgenomen. Het koppelvlak tussen de lampcontroller en het voorschakelapparaat/driver is 1-10V of DALI. De lampcontroller is ingebouwd in het armatuur en regelt het onderstaande dimregime, eveneens opgenomen in Tabel 1: Verlichtingsklasse. Het verlichtingsniveau 100% komt overeen met verlichtingsklasse ME4b. Verlichtingsnorm Lelystad Dimsituatie Verlichtingsniveau Van Tot Uren Criterium Eenheid Waarde Ongedimd 100% Inschakelen Uitschakelen 4280 L mes (cd/m 2 ) 0,75 100% Inschakelen 22:00 uur 958 U 0 (%) 40 85% 22:00 uur 1:00 uur 1094 U l (%) 50 Gedimd 70% 1:00 uur 5:00 uur 1460 TI (%) 15 85% 5:00 uur 7:00 uur 568 SR (%) % 7:00 uur Uitschakelen 200 Tabel 1: Verlichtingsklasse De te realiseren photopische luminantie berekent de leverancier met de S/P-ratio van de toe te passen lichtbron en onderstaande formules. (1) (2) (3) 4

7 De eerste keer geldt in formule (2) dat. Met de berekende wordt de nieuwe berekend in formule (3) en deze wordt opnieuw ingevoerd in formule (2). Dit proces wordt herhaald totdat en niet meer veranderen en constant zijn. De laatst berekende is de te realiseren photopische luminantie. LED-systemen Om in geval van LED-systemen te voorkomen dat de gelijkmatigheid te veel wordt aangetast als individuele led-lichtbronnen uitvallen, worden alleen multilayer Led-systemen toegestaan. Lichtberekeningen Door middel van twee lichtberekeningen worden de lichttechnische resultaten voorspelt. Er wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke lichtberekening software (Dialux). De formats van de berekeningen maken onderdeel uit van deze marktverkenning en zijn bijgevoegd. In de formats worden de opgenomen armaturen vervangen door het armatuur van de leverancier. De leverancier levert om dit mogelijk te maken de zgn. LDT-files aan. In de eerste format is een basisschema in Zig-Zag opstelling opgenomen, waarbij de onderlinge afstanden exact 60 meter zijn, versprongen 30 meter. In de tweede format zijn de bestaande lichtmastposities opgenomen van een bestaande dreef. In dit geval een deel van de Larserdreef in Lelystad dat ligt tussen de brug over de Lagevaart en de rotonde bij de Zuigerplasdreef. Een dreef in Lelystad bestaat uit 2x2 rijstroken van 8 meter breed. De middenberm heeft dezelfde breedte van 8 meter. Er zijn zogenaamde Zig-Zag opstellingen toegepast, waarbij de onderlinge afstand ca. 60 meter is, versprongen ca. 30 meter. De lichtmasten zijn 10 meter hoog, met uithouder waardoor de overhang 0,5 meter is. De hellinghoek van de uithouder is 5,0 graden. Het wegdek is van de theoretische wegdekcategorie R3, met een helderheid Q0 = 0,070. Waardering De resultaten (voorspellingen) van de lichtberekeningen in het eerste format (basisschema) zullen worden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats op afwijkingen van de gevraagde verlichtingsklasse en wel op ieder onderdeel. Voor afwijkingen worden punten in mindering gebracht of zijn meer punten te verdienen. Hoeveel punten in mindering worden gebracht of zijn te verdienen volgt uit Tabel 2: Beoordeling lichtberekening. Verlichtingsklasse ME4b (100%) Photopische luminantie 1) In mindering te brengen / te verdienen punten bij afwijkingen A > -5% A < -5% -1% < A < +1% A < +5% A > +5% Overall gelijkmatigheid U 0 = 0, Langs gelijkmatigheid U l = 0, Treshold Increment TI <= Surround Ratio SR >= 0, ) De photopische luminantie is afhankelijk van de S/P-ratio van de toe te passen lamp. Tabel 2: Beoordeling lichtberekening 5

8 2.2 Lichtvervuiling en -hinder Algemeen Onder lichtvervuiling verstaan we een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichthinder is een gevolg van lichtvervuiling. Lichthinder verstoort de activiteit en levenssfeer van mens, fauna en flora. Lichtvervuiling en lichthinder worden veroorzaakt door hoe de lichtbundel het armatuur uittreedt. De belangrijkste referentie voor lichtvervuiling en hinder is de hoeveelheid licht dat ten opzichte van het zogenaamde Horizontale vlak door het toestel (HVT) wordt uitgestraald. Lichtbronnen die zich niet ver van de waarnemingsas bevinden veroorzaken contrastdaling en verblinding voor de gebruiker van de weg. Er is een hogere lichtintensiteit nodig om dezelfde zichtbaarheid te verkrijgen in vergelijking met een situatie waarbij de lichtbron zich verder van de waarnemingsas bevindt. Deze vorm van lichthinder, veroorzaakt door lichtbronnen, noemen we drempelwaarde verhoging, treshold increment (TI, uitgedrukt in %). Beoordeling van deze lichthinder vindt plaats in de vorige paragraaf. 6

9 Waardering van de lichtvervuiling en -hinder Verlichtingsarmaturen worden wat betreft de lichtuitstraling ten opzichte van HVT ingedeeld in zogenaamde G-klassen. Hoe hoger de G-klasse hoe minder licht horizontaal en naar boven uitgestraald wordt. De klasse waarin het verlichtingsarmatuur is ingedeeld wordt beoordeeld conform Tabel 3: Beoordeling lichtvervuiling en -hinder. Klasse Maximum lichtsterkte cd/klumen Bij 70 0 Bij 80 0 Bij 90 0 Andere eisen In mindering te brengen / te verdienen punten bij afwijkingen G Geen -15 G Geen -10 G Geen -5 G Lichtsterkte boven 95 0 moet 0 zijn 0 G Lichtsterkte boven 95 0 moet 0 zijn 5 G Lichtsterkte boven 90 0 moet 0 zijn 10 Tabel 3: Beoordeling lichtvervuiling en -hinder 7

10 3. Life Cycle Costing analyse Ten behoeve van een Life Cycle Costing analyse (LCC-analyse) worden in dit hoofdstuk diverse gegevens en gevraagd waarmee de LCC-analyse gemaakt zal worden. Bij deze marktverkenning is een Excel-bestand met de te maken LCC-analyse toegevoegd. De leverancier kan door het invullen van de gegevens zelf ook de LCC-analyse uitvoeren. 3.1 Investering Langs de dreven in Lelystad staan ca lichtmasten. Deze marktverkenning en LCC-analyse is gebaseerd op 100 stuks. We gaan er verder van uit dat de technische levensduur van het armatuur 25 jaar is. Om deze 25 jaar te halen worden eisen gesteld aan mechanische eigenschappen van het armatuur. Uit de door de leverancier te leveren technische productdocumentatie blijkt dat het armatuur tenminste aan deze Behuizing Uit de technische productdocumentatie blijkt dat het armatuur geen gesloten systeem is. Tenminste de volgende elementen zijn afzonderlijk vervangbaar: Bovenkap Lichtkap Optiek/reflector Voorschakelapparaat/driver Lampcontroller Lichtbron De behuizing is geschikt voor een opschuifmontage van 60 mm. De dichtheidsklasse van het lampcompartiment is groter of gelijk aan IP66. Het compartiment waarin de voorschakelapparatuur/driver is aangebracht heeft een dichtheidsklasse groter of gelijk aan IP54. De slagvastheidsklasse van het armatuur is tenminste gelijk aan IK08. Het armatuur weegt maximaal 15 kg en de luchtweerstand (CxS) is maximaal 0.15 m 2. Elektronische componenten De levensduur van elektronica is sterk afhankelijk van de thermische huishouding in een systeem, in dit geval een armatuur. Uitgangspunt voor de thermische huishouding is dat het armatuur functioneert bij een omgevingstemperatuur van 25 0 C. Onder deze omstandigheden mag, tijdens het in bedrijf zijn van het armatuur, de maximale case temperatuur (T c ) van elektronische componenten niet worden overschreden. Te verstrekken netto prijzen Ten behoeve van de LCC-analyse verstrekt de aannemer drie prijzen. De eerste prijs betreft een netto prijs waarvoor de gemeente het armatuur kan inkopen. Omdat de hoeveelheid grondstoffen op onze aarde afneemt zal de prijs van grondstoffen toenemen. De schaarste aan grondstoffen werkt prijsverhogend. De armaturen die de gemeente de komende jaren zal afnemen t.b.v. de dreven, bevatten echter grondstoffen die heel goed hergebruikt kunnen worden om nieuwe armaturen te maken. Over ca. 25 jaar, aan het einde van de technische levensduur van de armaturen, wil de gemeente deze grondstoffen weer beschikbaar stellen aan de leverancier. Daarom geeft de leverancier een tweede netto bedrag op. Dit is het bedrag waarvoor de leverancier het armatuur van de gemeente zal terugkopen. 8

11 Het derde bedrag dat de leverancier opgeeft heeft ook te maken met de toenemende schaarste aan grondstoffen. Immers, de huidige armaturen bevatten ook grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik. Daarom geeft de leverancier een derde netto bedrag op. Het bedrag waarvoor de leverancier de huidige armaturen van de gemeente koopt. De huidige armaturen op de dreven zijn van het type SRS201 of SRM 90/115 Fabrikaat Philips met SOX verlichting. 3.2 Periodiek onderhoud Onder periodiek onderhoud verstaan we het onderhoud dat periodiek ingepland kan worden. Zo kunnen, onafhankelijk van het functioneren, jaarlijks componenten vervangen worden waarvan de technische levensduur is bereikt. Dit noemen we groepsremplace. De gemeente Lelystad voert groepsremplace uit aan lampen. Tijdens deze groepsremplace worden ook kleine herstelwerkzaamheden en onderhoud aan masten uitgevoerd en worden de armaturen schoongemaakt. Het aantal keer dat remplace moet worden uitgevoerd in 25 jaar is afhankelijk van de technische levensduur van het component en het aantal bedrijfsuren per jaar. Te verstrekken prijzen en gegevens T.b.v. de LCC-analyse verstrekt de leverancier de volgende gegevens: Netto bedrag van het voorschakelapparaat/driver; Levensduur van het voorschakelapparaat/driver; Netto bedrag van de lichtbron; Levensduur van de lichtbron; Om de hoeveel jaar het armatuur moet worden schoongemaakt. 3.3 Curatief onderhoud Curatief onderhoud is herstellend, dat wil zeggen het herstellen van defecten. Tijdens normaal gebruik gebeurt het toch dat componenten uitvallen. Deze uitval moet worden hersteld. Voor conventionele lichtsystemen vragen we de volgende gegevens te leveren: Netto bedrag voor het leveren van een voorschakelapparaat; Het percentage voorschakelapparaten dat uitvalt per bedrijfsuren; Netto bedrag voor het leveren van een lichtbron; Het percentage lichtbronnen dat uitvalt per bedrijfsuren. Bij LED-systemen (bestaande uit behuizing, driver en lichtbronnen) wordt de zgn. LxFy waarde gebruikt bij een technische levensduur. Bijvoorbeeld: L85F10 bij bedrijfsuren wil zeggen dat als dit aantal bedrijfsuren is bereikt het systeem nog 85% van de oorspronkelijke lichtstroom geeft en dat 10% van de systemen minder licht geeft of is uitgevallen. Voor LED-systemen geeft de leverancier op: Het aantal branduren bij een L80F10; Een netto bedrag voor het leveren van materialen om het defect te herstellen. 9

12 3.4 Energieverbruik, -kosten en CO 2 -uitstoot Ten behoeve van een berekening van het energieverbruik, de energiekosten en de CO 2 -uitstoot per jaar geeft de leverancier het systeemvermogen op bij 100%, 85% en 75% bedrijf op in kwh. Onder het systeemvermogen wordt verstaan het energieverbruik van de lamp, voorschakelapparaat/driver en lampcontroller samen. Met deze systeemvermogens, het energietarief en een berekende gemiddelde CO 2 -uitstoot per kwh van verschillende energieleveranciers zal het energieverbruik, de CO 2 -uitstoot en de energiekosten worden berekend. Omdat het energieverbruik, de CO 2 -uitstoot en energiekosten zich lineair verhouden ten opzichte van elkaar zal alleen de energieverbruik worden beoordeeld. Netvervuiling Capacitieve (condensator), inductieve (spoel) en/of niet lineaire (elektronica) belastingen zorgen voor een faseverschuiving tussen spanning en stroom (cos φ). Niet lineaire belastingen zorgen er voor dat de stroomafname niet-sinusvormig (hogere harmonischen) is. Deze faseverschuiving en hogere harmonischen zijn van de stroom veroorzaken energieverlies, warmte ontwikkeling en storingen. In een verlichtingsarmatuur zijn capacitieve, inductieve en niet lineaire componenten aanwezig om de lamp te kunnen laten branden. Om het energieverlies, warmte ontwikkeling en storingen (zoveel mogelijk) te voorkomen stellen we eisen aan de faseverschuiving en hogere harmonischen. Door de faseverschuiving en niet-sinusvormige stroomafname wordt naast het werkelijk opgenomen vermogen (P in W) een zgn. blind vermogen (Q in VAr) opgenomen uit het elektriciteitsnet. Samen vormen het werkelijk opgenomen vermogen en het blind vermogen het zgn. schijnbare vermogen (S in VA). De verhouding tussen dit werkelijke vermogen en het schijnbare vermogen noemen we de Power Factor. De eis die we stellen aan de Power Factor zijn opgenomen in Tabel 4: Eisen aan netvervuiling. In de norm IEC worden eisen gesteld aan de amplitude van de hogere harmonischen ten opzichte van de grondvorm (50 Hz). In de norm worden verlichtingssystemen verdeeld in twee categorieën, systemen > 25 W en systemen 25 W. Voor verlichtingssystemen 25 W zijn geen eisen opgenomen in de norm. In afwijking op de norm stelt de gemeente Lelystad ten behoeve van deze marktverkenning aan alle verlichtingssystemen dezelfde eis. De eis is dat verlichtingssystemen moeten voldoen aan Tabel 4: Eisen aan netvervuiling. Dimmers veroorzaken hogere harmonischen. Door te dimmen nemen de PF en hogere harmonische toe. De eis, zoals geformuleerd in Tabel 4: Eisen aan netvervuiling, geldt voor het gehele dimbereik van de lichtbron. Aanvullend stellen we in deze tabel een eis aan de totale harmonische vervorming (THD) van het systeem. PF > 85% THD 20% Harmonische IEC n Max. % t.o.v. de grondvorm (50Hz) 2 2% 3 30 x PF 5 10% 7 7% 9 5% 11 n 39 3% Tabel 4: Eisen aan netvervuiling 10

13 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In dit hoofdstuk zal de mate waarin de leverancier/fabrikant maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geïmplementeerd worden beoordeeld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). MVO kent drie dimensies: Normen en waarden; Maatschappelijk verantwoordelijk; Maatschappelijke betrokkenheid. Meestal wordt door bedrijven in verklaringen (compliance-rules) en verslagen (duurzaamheidsverslag) beschreven hoe het bedrijf met deze dimensies omgaat. Maar aan de hand van normen en prestatieladders (certificatie) kan daar een nadere invulling aan gegeven worden. De gemeente Lelystad wil aan de hand van deze normen en prestatieladders leveranciers/fabrikanten en daarmee de producten gaan beoordelen. Voor deze beoordeling zal onderstaande tabel worden gebruikt. MVO Certificatie Van People Planet Profit People Planet Profit MVO-prestatieladder Niveau op de ladder Geen Waardering OHSAS Arbomanagement Ja 4 Nee 0 PSO-prestatieladder Niveau op de ladder Geen Aspirant Waardering ISO Milieumanagement Ja 6 Nee 0 ISO Energiemanagement Ja 3 Nee 0 FSC en PEFC Hout en papier Ja 1 Nee 0 CO 2-prestatieladder Niveau op de ladder Geen Waardering ISO 9001 Kwaliteitmanagement Ja 5 Nee 0 ISO Informatiebeveiliging Ja 1 Nee 0 Tabel 5: Beoordeling maatschappelijk verantwoord ondernemen Voorbeeld 1: Een leverancier is niet MVO-prestatieladder gecertificeerd (0 punten), maar levert producten van fabrikanten die OHSAS gecertificeerd (4 punten) en ISO gecertificeerd is (6 punten) krijgt in totaal 10 punten. Voorbeeld 2: Een leverancier is MVO-prestatieladder gecertificeerd op niveau 3 (6 punten), is daarnaast PSOprestatieladder gecertificeerd op niveau 1 (4 punten) krijgt in totaal 10 punten. 11

14

15

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Auteur: ir M. van der Starre, ISSO Gevaar van nieuwe lichtbronnen wordt onderschat Een hoger energiegebruik, sterke warmteontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig

Beleidsplan. verlichting openbare ruimte 2015-2020. Donker waar mogelijk, licht waar nodig Beleidsplan verlichting openbare ruimte 2015-2020 Donker waar mogelijk, licht waar nodig 2 Voorwoord Inwoners van Doetinchem vinden het heel vanzelfsprekend dat de wegen, winkelgebieden en parkeer plaatsen

Nadere informatie

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Een overzicht van GreenFox over de kansen, mogelijkheden en beperkingen van LED-TL Auteur: Martijn Hünteler Datum: Juni 2013 Versie: 1.2 GreenFox B.V. www.green-fox.nl

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

PUBLICITEIT ZONDER LICHTVERVUILING

PUBLICITEIT ZONDER LICHTVERVUILING PUBLICITEIT ZONDER LICHTVERVUILING Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap PUBLICITEIT ZONDER LICHTVERVUILING Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Publiciteit zonder lichtvervuiling Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten

Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Een kwantitatieve risicoindicator voor financiële producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op het gedrag van alle partijen

Nadere informatie

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Lead Kwalificatie Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Eindverslag ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente te Enschede door

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie