LED-verlichting voor dreven in Lelystad Productverkenning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LED-verlichting voor dreven in Lelystad Productverkenning"

Transcriptie

1

2

3 Gemeente Lelystad LED-verlichting voor dreven in Lelystad Productverkenning Afdeling Ingenieurs Bureau en Projectmanagement R. Schelhaas

4 Inhoudsopgave 1. INLEIDING LICHTTECHNISCHE KWALITEIT VERLICHTINGSKLASSE LICHTVERVUILING EN -HINDER LIFE CYCLE COSTING ANALYSE INVESTERING PERIODIEK ONDERHOUD CURATIEF ONDERHOUD ENERGIEVERBRUIK, -KOSTEN EN CO 2 -UITSTOOT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

5 1. Inleiding Op 12 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen van GroenLinks en de Inwonerspartij. In deze motie draagt de raad het college op om in de openbare ruimte zo spoedig mogelijk over te gaan op een duurzame vorm van verlichting, zoals LED-verlichting. Naast duurzaam zijn Maatschappelijk verantwoord ondernemen, PPP (People, Planet, Profit), C2C (Cradle to Cradle), CO2-uitstoot, Energie- en kostenbesparing andere termen die in meer of mindere mate hetzelfde betekenen. Het doel van deze marktverkenning is een maatschappelijk verantwoorde keuze te makenvoor LEDverlichting op de dreven in Lelystad. Naast LED-verlichting mogen fabrikanten/leveranciers niet LEDverlichting als alternatief ter beoordeling indienen. Een maatschappelijke verantwoorde keuze is niet per definitie de laagste prijs (investering en onderhoudskosten), de meest milieuvriendelijkste of technisch de beste oplossing. Er is een bewuste afweging gemaakt tussen deze aspecten. In de eerste plaats zal het product worden beoordeeld op lichttechnische kwaliteit. Deze gewenste lichttechnische kwaliteit is beschreven in hoofdstuk 2. De mate waarin een product afwijkingen geeft ten aanzien van deze gewenste kwaliteit zal worden beoordeeld. Naast het beoordelen van de lichttechnische kwaliteit zullen de kosten worden beoordeeld in een levenscyclus analyse (LCC-analyse). In hoofdstuk 3 zijn o.a. eisen opgenomen welke gesteld worden aan het te leveren product. Ook worden in dit hoofdstuk gegevens gevraagd t.b.v. de LCC-analyse. Uit deze LCC-analyse zullen de Total Cost of Ownership per armatuur/jaar worden beoordeeld, alsmede het energieverbruik (en daarmee de CO 2 -uitstoot) in gedimde toestand. Hoofdstuk 4 kijken we naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente Lelystad overweegt met de best scorende producten op te nemen in haar product range voor komende aanbestedingen. 3

6 2. Lichttechnische kwaliteit 2.1 Verlichtingsklasse De gebruikers van de dreven hebben belang bij een goede verlichtingskwaliteit. Een goede verlichtingskwaliteit draagt bij aan een veilige omgeving en heeft met name betrekking op de primaire functie van de verlichting, namelijk het leveren van een bijdrage aan de veiligheid tijdens de nachtelijke uren. De gemeente hanteert de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (ROVL-2011) van de NSVV en de CIE 191:2010 Recommended System for Mesopic Photometry Based on Visual Performanceals van de CIE als vertrekpunt bij het definiëren van de Verlichtingsnorm Lelystad. In de Verlichtingsnorm Lelystad is aangegeven aan welke kwaliteit de verlichting van de verschillende openbare ruimten moet voldoen. Mesopische luminantie S/P-ratio Normaal gesproken worden voor openbare verlichting eisen gesteld aan de photopische luminantie. Maar omdat we weten dat bij gevraagde lichtniveau s in een stedelijke omgeving mesopisch zien van toepassing is (het zien tussen de photopische luminanties en scotopische luminanties) stelt de gemeente Lelystad eisen aan de mesopische luminantie. Bepaald is dat de dreven vanaf zonsondergang tot zonsopkomst worden verlicht met verlichtingsklasse ME4b. Wat ME4b inhoudt is weergegeven in Tabel 1: Verlichtingsklasse. In het armatuur is een statische dimmogelijkheid (lampcontroller) opgenomen. Het koppelvlak tussen de lampcontroller en het voorschakelapparaat/driver is 1-10V of DALI. De lampcontroller is ingebouwd in het armatuur en regelt het onderstaande dimregime, eveneens opgenomen in Tabel 1: Verlichtingsklasse. Het verlichtingsniveau 100% komt overeen met verlichtingsklasse ME4b. Verlichtingsnorm Lelystad Dimsituatie Verlichtingsniveau Van Tot Uren Criterium Eenheid Waarde Ongedimd 100% Inschakelen Uitschakelen 4280 L mes (cd/m 2 ) 0,75 100% Inschakelen 22:00 uur 958 U 0 (%) 40 85% 22:00 uur 1:00 uur 1094 U l (%) 50 Gedimd 70% 1:00 uur 5:00 uur 1460 TI (%) 15 85% 5:00 uur 7:00 uur 568 SR (%) % 7:00 uur Uitschakelen 200 Tabel 1: Verlichtingsklasse De te realiseren photopische luminantie berekent de leverancier met de S/P-ratio van de toe te passen lichtbron en onderstaande formules. (1) (2) (3) 4

7 De eerste keer geldt in formule (2) dat. Met de berekende wordt de nieuwe berekend in formule (3) en deze wordt opnieuw ingevoerd in formule (2). Dit proces wordt herhaald totdat en niet meer veranderen en constant zijn. De laatst berekende is de te realiseren photopische luminantie. LED-systemen Om in geval van LED-systemen te voorkomen dat de gelijkmatigheid te veel wordt aangetast als individuele led-lichtbronnen uitvallen, worden alleen multilayer Led-systemen toegestaan. Lichtberekeningen Door middel van twee lichtberekeningen worden de lichttechnische resultaten voorspelt. Er wordt gebruik gemaakt van onafhankelijke lichtberekening software (Dialux). De formats van de berekeningen maken onderdeel uit van deze marktverkenning en zijn bijgevoegd. In de formats worden de opgenomen armaturen vervangen door het armatuur van de leverancier. De leverancier levert om dit mogelijk te maken de zgn. LDT-files aan. In de eerste format is een basisschema in Zig-Zag opstelling opgenomen, waarbij de onderlinge afstanden exact 60 meter zijn, versprongen 30 meter. In de tweede format zijn de bestaande lichtmastposities opgenomen van een bestaande dreef. In dit geval een deel van de Larserdreef in Lelystad dat ligt tussen de brug over de Lagevaart en de rotonde bij de Zuigerplasdreef. Een dreef in Lelystad bestaat uit 2x2 rijstroken van 8 meter breed. De middenberm heeft dezelfde breedte van 8 meter. Er zijn zogenaamde Zig-Zag opstellingen toegepast, waarbij de onderlinge afstand ca. 60 meter is, versprongen ca. 30 meter. De lichtmasten zijn 10 meter hoog, met uithouder waardoor de overhang 0,5 meter is. De hellinghoek van de uithouder is 5,0 graden. Het wegdek is van de theoretische wegdekcategorie R3, met een helderheid Q0 = 0,070. Waardering De resultaten (voorspellingen) van de lichtberekeningen in het eerste format (basisschema) zullen worden beoordeeld. Beoordeling vindt plaats op afwijkingen van de gevraagde verlichtingsklasse en wel op ieder onderdeel. Voor afwijkingen worden punten in mindering gebracht of zijn meer punten te verdienen. Hoeveel punten in mindering worden gebracht of zijn te verdienen volgt uit Tabel 2: Beoordeling lichtberekening. Verlichtingsklasse ME4b (100%) Photopische luminantie 1) In mindering te brengen / te verdienen punten bij afwijkingen A > -5% A < -5% -1% < A < +1% A < +5% A > +5% Overall gelijkmatigheid U 0 = 0, Langs gelijkmatigheid U l = 0, Treshold Increment TI <= Surround Ratio SR >= 0, ) De photopische luminantie is afhankelijk van de S/P-ratio van de toe te passen lamp. Tabel 2: Beoordeling lichtberekening 5

8 2.2 Lichtvervuiling en -hinder Algemeen Onder lichtvervuiling verstaan we een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Lichthinder is een gevolg van lichtvervuiling. Lichthinder verstoort de activiteit en levenssfeer van mens, fauna en flora. Lichtvervuiling en lichthinder worden veroorzaakt door hoe de lichtbundel het armatuur uittreedt. De belangrijkste referentie voor lichtvervuiling en hinder is de hoeveelheid licht dat ten opzichte van het zogenaamde Horizontale vlak door het toestel (HVT) wordt uitgestraald. Lichtbronnen die zich niet ver van de waarnemingsas bevinden veroorzaken contrastdaling en verblinding voor de gebruiker van de weg. Er is een hogere lichtintensiteit nodig om dezelfde zichtbaarheid te verkrijgen in vergelijking met een situatie waarbij de lichtbron zich verder van de waarnemingsas bevindt. Deze vorm van lichthinder, veroorzaakt door lichtbronnen, noemen we drempelwaarde verhoging, treshold increment (TI, uitgedrukt in %). Beoordeling van deze lichthinder vindt plaats in de vorige paragraaf. 6

9 Waardering van de lichtvervuiling en -hinder Verlichtingsarmaturen worden wat betreft de lichtuitstraling ten opzichte van HVT ingedeeld in zogenaamde G-klassen. Hoe hoger de G-klasse hoe minder licht horizontaal en naar boven uitgestraald wordt. De klasse waarin het verlichtingsarmatuur is ingedeeld wordt beoordeeld conform Tabel 3: Beoordeling lichtvervuiling en -hinder. Klasse Maximum lichtsterkte cd/klumen Bij 70 0 Bij 80 0 Bij 90 0 Andere eisen In mindering te brengen / te verdienen punten bij afwijkingen G Geen -15 G Geen -10 G Geen -5 G Lichtsterkte boven 95 0 moet 0 zijn 0 G Lichtsterkte boven 95 0 moet 0 zijn 5 G Lichtsterkte boven 90 0 moet 0 zijn 10 Tabel 3: Beoordeling lichtvervuiling en -hinder 7

10 3. Life Cycle Costing analyse Ten behoeve van een Life Cycle Costing analyse (LCC-analyse) worden in dit hoofdstuk diverse gegevens en gevraagd waarmee de LCC-analyse gemaakt zal worden. Bij deze marktverkenning is een Excel-bestand met de te maken LCC-analyse toegevoegd. De leverancier kan door het invullen van de gegevens zelf ook de LCC-analyse uitvoeren. 3.1 Investering Langs de dreven in Lelystad staan ca lichtmasten. Deze marktverkenning en LCC-analyse is gebaseerd op 100 stuks. We gaan er verder van uit dat de technische levensduur van het armatuur 25 jaar is. Om deze 25 jaar te halen worden eisen gesteld aan mechanische eigenschappen van het armatuur. Uit de door de leverancier te leveren technische productdocumentatie blijkt dat het armatuur tenminste aan deze Behuizing Uit de technische productdocumentatie blijkt dat het armatuur geen gesloten systeem is. Tenminste de volgende elementen zijn afzonderlijk vervangbaar: Bovenkap Lichtkap Optiek/reflector Voorschakelapparaat/driver Lampcontroller Lichtbron De behuizing is geschikt voor een opschuifmontage van 60 mm. De dichtheidsklasse van het lampcompartiment is groter of gelijk aan IP66. Het compartiment waarin de voorschakelapparatuur/driver is aangebracht heeft een dichtheidsklasse groter of gelijk aan IP54. De slagvastheidsklasse van het armatuur is tenminste gelijk aan IK08. Het armatuur weegt maximaal 15 kg en de luchtweerstand (CxS) is maximaal 0.15 m 2. Elektronische componenten De levensduur van elektronica is sterk afhankelijk van de thermische huishouding in een systeem, in dit geval een armatuur. Uitgangspunt voor de thermische huishouding is dat het armatuur functioneert bij een omgevingstemperatuur van 25 0 C. Onder deze omstandigheden mag, tijdens het in bedrijf zijn van het armatuur, de maximale case temperatuur (T c ) van elektronische componenten niet worden overschreden. Te verstrekken netto prijzen Ten behoeve van de LCC-analyse verstrekt de aannemer drie prijzen. De eerste prijs betreft een netto prijs waarvoor de gemeente het armatuur kan inkopen. Omdat de hoeveelheid grondstoffen op onze aarde afneemt zal de prijs van grondstoffen toenemen. De schaarste aan grondstoffen werkt prijsverhogend. De armaturen die de gemeente de komende jaren zal afnemen t.b.v. de dreven, bevatten echter grondstoffen die heel goed hergebruikt kunnen worden om nieuwe armaturen te maken. Over ca. 25 jaar, aan het einde van de technische levensduur van de armaturen, wil de gemeente deze grondstoffen weer beschikbaar stellen aan de leverancier. Daarom geeft de leverancier een tweede netto bedrag op. Dit is het bedrag waarvoor de leverancier het armatuur van de gemeente zal terugkopen. 8

11 Het derde bedrag dat de leverancier opgeeft heeft ook te maken met de toenemende schaarste aan grondstoffen. Immers, de huidige armaturen bevatten ook grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik. Daarom geeft de leverancier een derde netto bedrag op. Het bedrag waarvoor de leverancier de huidige armaturen van de gemeente koopt. De huidige armaturen op de dreven zijn van het type SRS201 of SRM 90/115 Fabrikaat Philips met SOX verlichting. 3.2 Periodiek onderhoud Onder periodiek onderhoud verstaan we het onderhoud dat periodiek ingepland kan worden. Zo kunnen, onafhankelijk van het functioneren, jaarlijks componenten vervangen worden waarvan de technische levensduur is bereikt. Dit noemen we groepsremplace. De gemeente Lelystad voert groepsremplace uit aan lampen. Tijdens deze groepsremplace worden ook kleine herstelwerkzaamheden en onderhoud aan masten uitgevoerd en worden de armaturen schoongemaakt. Het aantal keer dat remplace moet worden uitgevoerd in 25 jaar is afhankelijk van de technische levensduur van het component en het aantal bedrijfsuren per jaar. Te verstrekken prijzen en gegevens T.b.v. de LCC-analyse verstrekt de leverancier de volgende gegevens: Netto bedrag van het voorschakelapparaat/driver; Levensduur van het voorschakelapparaat/driver; Netto bedrag van de lichtbron; Levensduur van de lichtbron; Om de hoeveel jaar het armatuur moet worden schoongemaakt. 3.3 Curatief onderhoud Curatief onderhoud is herstellend, dat wil zeggen het herstellen van defecten. Tijdens normaal gebruik gebeurt het toch dat componenten uitvallen. Deze uitval moet worden hersteld. Voor conventionele lichtsystemen vragen we de volgende gegevens te leveren: Netto bedrag voor het leveren van een voorschakelapparaat; Het percentage voorschakelapparaten dat uitvalt per bedrijfsuren; Netto bedrag voor het leveren van een lichtbron; Het percentage lichtbronnen dat uitvalt per bedrijfsuren. Bij LED-systemen (bestaande uit behuizing, driver en lichtbronnen) wordt de zgn. LxFy waarde gebruikt bij een technische levensduur. Bijvoorbeeld: L85F10 bij bedrijfsuren wil zeggen dat als dit aantal bedrijfsuren is bereikt het systeem nog 85% van de oorspronkelijke lichtstroom geeft en dat 10% van de systemen minder licht geeft of is uitgevallen. Voor LED-systemen geeft de leverancier op: Het aantal branduren bij een L80F10; Een netto bedrag voor het leveren van materialen om het defect te herstellen. 9

12 3.4 Energieverbruik, -kosten en CO 2 -uitstoot Ten behoeve van een berekening van het energieverbruik, de energiekosten en de CO 2 -uitstoot per jaar geeft de leverancier het systeemvermogen op bij 100%, 85% en 75% bedrijf op in kwh. Onder het systeemvermogen wordt verstaan het energieverbruik van de lamp, voorschakelapparaat/driver en lampcontroller samen. Met deze systeemvermogens, het energietarief en een berekende gemiddelde CO 2 -uitstoot per kwh van verschillende energieleveranciers zal het energieverbruik, de CO 2 -uitstoot en de energiekosten worden berekend. Omdat het energieverbruik, de CO 2 -uitstoot en energiekosten zich lineair verhouden ten opzichte van elkaar zal alleen de energieverbruik worden beoordeeld. Netvervuiling Capacitieve (condensator), inductieve (spoel) en/of niet lineaire (elektronica) belastingen zorgen voor een faseverschuiving tussen spanning en stroom (cos φ). Niet lineaire belastingen zorgen er voor dat de stroomafname niet-sinusvormig (hogere harmonischen) is. Deze faseverschuiving en hogere harmonischen zijn van de stroom veroorzaken energieverlies, warmte ontwikkeling en storingen. In een verlichtingsarmatuur zijn capacitieve, inductieve en niet lineaire componenten aanwezig om de lamp te kunnen laten branden. Om het energieverlies, warmte ontwikkeling en storingen (zoveel mogelijk) te voorkomen stellen we eisen aan de faseverschuiving en hogere harmonischen. Door de faseverschuiving en niet-sinusvormige stroomafname wordt naast het werkelijk opgenomen vermogen (P in W) een zgn. blind vermogen (Q in VAr) opgenomen uit het elektriciteitsnet. Samen vormen het werkelijk opgenomen vermogen en het blind vermogen het zgn. schijnbare vermogen (S in VA). De verhouding tussen dit werkelijke vermogen en het schijnbare vermogen noemen we de Power Factor. De eis die we stellen aan de Power Factor zijn opgenomen in Tabel 4: Eisen aan netvervuiling. In de norm IEC worden eisen gesteld aan de amplitude van de hogere harmonischen ten opzichte van de grondvorm (50 Hz). In de norm worden verlichtingssystemen verdeeld in twee categorieën, systemen > 25 W en systemen 25 W. Voor verlichtingssystemen 25 W zijn geen eisen opgenomen in de norm. In afwijking op de norm stelt de gemeente Lelystad ten behoeve van deze marktverkenning aan alle verlichtingssystemen dezelfde eis. De eis is dat verlichtingssystemen moeten voldoen aan Tabel 4: Eisen aan netvervuiling. Dimmers veroorzaken hogere harmonischen. Door te dimmen nemen de PF en hogere harmonische toe. De eis, zoals geformuleerd in Tabel 4: Eisen aan netvervuiling, geldt voor het gehele dimbereik van de lichtbron. Aanvullend stellen we in deze tabel een eis aan de totale harmonische vervorming (THD) van het systeem. PF > 85% THD 20% Harmonische IEC n Max. % t.o.v. de grondvorm (50Hz) 2 2% 3 30 x PF 5 10% 7 7% 9 5% 11 n 39 3% Tabel 4: Eisen aan netvervuiling 10

13 4. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In dit hoofdstuk zal de mate waarin de leverancier/fabrikant maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft geïmplementeerd worden beoordeeld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). MVO kent drie dimensies: Normen en waarden; Maatschappelijk verantwoordelijk; Maatschappelijke betrokkenheid. Meestal wordt door bedrijven in verklaringen (compliance-rules) en verslagen (duurzaamheidsverslag) beschreven hoe het bedrijf met deze dimensies omgaat. Maar aan de hand van normen en prestatieladders (certificatie) kan daar een nadere invulling aan gegeven worden. De gemeente Lelystad wil aan de hand van deze normen en prestatieladders leveranciers/fabrikanten en daarmee de producten gaan beoordelen. Voor deze beoordeling zal onderstaande tabel worden gebruikt. MVO Certificatie Van People Planet Profit People Planet Profit MVO-prestatieladder Niveau op de ladder Geen Waardering OHSAS Arbomanagement Ja 4 Nee 0 PSO-prestatieladder Niveau op de ladder Geen Aspirant Waardering ISO Milieumanagement Ja 6 Nee 0 ISO Energiemanagement Ja 3 Nee 0 FSC en PEFC Hout en papier Ja 1 Nee 0 CO 2-prestatieladder Niveau op de ladder Geen Waardering ISO 9001 Kwaliteitmanagement Ja 5 Nee 0 ISO Informatiebeveiliging Ja 1 Nee 0 Tabel 5: Beoordeling maatschappelijk verantwoord ondernemen Voorbeeld 1: Een leverancier is niet MVO-prestatieladder gecertificeerd (0 punten), maar levert producten van fabrikanten die OHSAS gecertificeerd (4 punten) en ISO gecertificeerd is (6 punten) krijgt in totaal 10 punten. Voorbeeld 2: Een leverancier is MVO-prestatieladder gecertificeerd op niveau 3 (6 punten), is daarnaast PSOprestatieladder gecertificeerd op niveau 1 (4 punten) krijgt in totaal 10 punten. 11

14

15

LED-verlichting voor ontsluitingswegen in Lelystad Productverkenning

LED-verlichting voor ontsluitingswegen in Lelystad Productverkenning Gemeente Lelystad LED-verlichting voor ontsluitingswegen in Lelystad Productverkenning Afdeling Ingenieurs Bureau en Projectmanagement R. Schelhaas 11-11-2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. LICHTTECHNISCHE

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Langs deze weg willen wij als fabrikant van schakelmateriaal en woningautomatiseringssystemen duidelijkheid scheppen over de gevolgen van het schakelen en

Nadere informatie

TCO berekening LED-Pilot Moerdijk

TCO berekening LED-Pilot Moerdijk TCO berekening LED-Pilot Moerdijk Op de volgende bladen wordt een voorbeeld van de TCO-berekening weergegeven zoals wij die gebruikt hebben voor de LED-Pilot op het industrieterrein Moerdijk. In onze optiek

Nadere informatie

Marktconsultatie voor LED-verlichting in parkeergarage Roermondse Poort Venlo

Marktconsultatie voor LED-verlichting in parkeergarage Roermondse Poort Venlo Marktconsultatie voor LED-verlichting in P-garage Roermondse Poort Marktconsultatie voor LED-verlichting in parkeergarage Roermondse Poort Venlo Van: Gemeente Venlo, afdeling Openbare Werken, team Bouwbeheer

Nadere informatie

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Auteur: ir M. van der Starre, ISSO Gevaar van nieuwe lichtbronnen wordt onderschat Een hoger energiegebruik, sterke warmteontwikkeling

Nadere informatie

Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen Gemaakt in opdracht van Agentschap NL, maart 2010

Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen Gemaakt in opdracht van Agentschap NL, maart 2010 Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen Gemaakt in opdracht van Agentschap NL, maart 2010 1. INLEIDING... 3 2. FACTS... 4 3. NETVERVUILING TEN GEVOLGE

Nadere informatie

Het verantwoorde gebruik van LED.. Ing. Jan Meutzner Meutzner Licht Design

Het verantwoorde gebruik van LED.. Ing. Jan Meutzner Meutzner Licht Design Het verantwoorde gebruik van LED.. Ing. Jan Meutzner Meutzner Licht Design INHOUD Baseren leds op hoger algebra? Criteria voor duurzame led verlichting Kwaliteit van verlichting Elektrische veiligheid

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Openbare Verlichting. Versie 30 maart 2017

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Openbare Verlichting. Versie 30 maart 2017 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Openbare Verlichting 1. Scope/afbakening De productgroep Openbare Verlichting omvat alle verlichting in de openbare ruimte. Ook is er bij

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 13/2014 Datum : 16 januari 2014 B&W datum : 16 januari 2014 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Openbare verlichting Aanleiding Naar aanleiding van toezeggingen

Nadere informatie

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat

Fietspad/wandelpad. Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties. >> Als het gaat om energie en klimaat Fietspad/wandelpad Openbare Verlichting & Verkeersregelinstallaties >> Als het gaat om energie en klimaat Kenmerken van de weg Het fietspad wordt gebruikt voor woon-, werken schoolverkeer. Het pad is 3

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Samenvatting Metingen Greenfox

Samenvatting Metingen Greenfox *Auteur: *Nazicht : *Goedkeuring : Van Heur Rob Deswert Jean-Michel Deswert Jean-Michel *Dit document werd volledig elektronisch ondertekend. : +31 43 367 52 11 Fax : +32 2 382 02 41 e-mail : rob.vanheur@laborelec.com

Nadere informatie

Product naam: MM04812

Product naam: MM04812 Product naam: MM04812 Specificaties MM04812: Levensduur: 25000u Diameter: 80 mm Wattage: 8.00W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 68 mm Bundelbreedte: 36 graden Beschermingsklasse: IP23 Power

Nadere informatie

Laat uw lichtmasten promoveren

Laat uw lichtmasten promoveren Laat uw lichtmasten promoveren De besparing kan nu beginnen Adviesrapport verlichting sportvereniging Documentversie: 1.2 Datum: 22 maart 2016 Contactpersonen: Harold ter Avest, harold@ltg-europe.com 06-43999155

Nadere informatie

Energie-& lichtmeting Openbare Verlichting

Energie-& lichtmeting Openbare Verlichting Dokumentdatum: 14-06-2013 Dokumentnummer: 13.006-V1.1 Energie-& lichtmeting Openbare Verlichting De Beek te Hoevelaken Auteur(s): Jean-Marc Pisters Dokumentdatum: 14-06-2013 Dokumentnummer: 13.006-V1.1

Nadere informatie

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23 Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst Gemeente Horst aan de Maas Juni 2013 1 Pagina van 23 Documentversie: 1.2 Definitief Datum: Juni 2013 Contactpersoon: Anique Wiegers, anique.wieggers@ziut.nl,

Nadere informatie

Toelichting: Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 6

Toelichting: Datum genereren Nota van Inlichtingen: Pagina 1 of 6 Nota van Inlichtingen Leveren en vervangen armaturen en lichtmasten gemeente Etten-Leur Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Leveren en vervangen armaturen en lichtmasten gemeente Etten-Leur

Nadere informatie

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties

Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Vermindering total cost of ownership in bestaande verlichtingsinstallaties Background Verlichting is verantwoordelijk voor 25% van het dagelijks energieverbruik 18 miljard lichtbronnen worden jaarlijks

Nadere informatie

Product naam: MM07927

Product naam: MM07927 Product naam: MM07927 Specificaties MM07927: Groep LED Lumen/Watt 77.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort RICO & ZEKI Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage * 6W Beschermingsgraad Spanning * 16-21V Hoogte

Nadere informatie

Product naam: MM07927

Product naam: MM07927 Product naam: MM07927 Specificaties MM07927: Groep LED Lumen/Watt 77.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort RICO en ZEKI 50 & 111 Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage * 6W Beschermingsgraad IP44 Spanning

Nadere informatie

Philips CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten

Philips CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten Lighting Philips CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten CoreLine Highbay Na de succesvolle introductie van de Philips CoreLine Highbay heeft de upgrade naar

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

Product naam: MM07645

Product naam: MM07645 Product naam: MM07645 Specificaties MM07645: Groep Armatuur Lumen/Watt 77.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort RICO & ZEKI Wattage * 6,5W Straalhoek 36 graden Spanning * 16-21V Beschermingsgraad IP44

Nadere informatie

Product naam: MM05239

Product naam: MM05239 Product naam: MM05239 Specificaties MM05239: Levensduur: 35000u Lengte: 45 mm Wattage: 6.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800-1800K (Dim to WARM) Gewicht: 54 gr Lumen: 500 lu Spanning: 18 V Cd: 1100 cd Beschermingsklasse:

Nadere informatie

LED TL BUIZEN. Hoogste kwaliteit LED TL verlichting tegen de beste prijs.

LED TL BUIZEN. Hoogste kwaliteit LED TL verlichting tegen de beste prijs. Hoogste kwaliteit LED TL verlichting tegen de beste prijs. Ideaal voor kantoren, magazijnen, fabrieken, loodsen, scholen, commercieel vastgoed, etc. Retrofit dus geen aanschaf nieuwe armaturen nodig Vraag

Nadere informatie

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting 10 tips 1. Energie besparing 2. Lichtopbrengst 3. Levensduur 4. Garantie 5. Kleurtemperatuur 6. Electrotechnische eigenschappen 7. Installatie 8. Prijs 9. Terugverdientijd

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten

CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten Lighting CoreLine Highbay G3 superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten CoreLine Highbay Na de succesvolle introductie van de CoreLine Highbay heeft de upgrade naar een nieuwe generatie

Nadere informatie

Product naam: MM07362

Product naam: MM07362 Product naam: MM07362 Specificaties MM07362: Groep LED Lumen/Watt 90.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort R7s Wattage 9W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit) Lengte

Nadere informatie

Lichtconsult.nl Industrieweg 1A AP Culemborg

Lichtconsult.nl Industrieweg 1A AP Culemborg Lichtconsult.nl Industrieweg 1A-13 4104 AP Culemborg www.lichtconsult.nl Activiteiten Lichttechnisch advies & onderzoek Lichtlab metingen van lichtstroom tot spectrale verdeling Praktijklicht metingen

Nadere informatie

Product naam: MM03594

Product naam: MM03594 Product naam: MM03594 Specificaties MM03594: Levensduur: 25000u Wattage: 8W Kleur: 2800K Lumen: 400 lu Cd: 1700 cd RA: 82 Bundelbreedte: 24 graden Lamp soort: PAR16 Lampvoet: GU10 Lengte: 70 mm Diameter:

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom Elektriciteit LED lampen werken op 12 Vdc /Ac tot ca. 38 Vdc/ac. Dit is laagspanning. Er zijn dus lampen die alleen op gelijkstroom (DC) werken of op wisselstroom (AC) Maar ook zijn er LED lampen die zowel

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting

Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting Beantwoording vragen raadscommissie 2 september 2014 inzake Beleid en beheerplan openbare verlichting 2014 2018 Dhr. Aan de Wiel (GL) Implementatie LED verlichting: Er is in een convenant afgesproken dat

Nadere informatie

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9 Introductie In de afgelopen jaren is de ledverlichting sterk aan het opkomen. Gedreven door de noodzaak het milieu minder te belasten en dus om energie te besparen, is er een snelle ontwikkeling ontstaan.

Nadere informatie

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd

Nadere informatie

Deze zijn in de inventarisatielijst opgenomen (bijlage 8).

Deze zijn in de inventarisatielijst opgenomen (bijlage 8). Nota van Inlichtingen Omvormen Openbare Verlichting Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Omvormen Openbare Verlichting Gemeente Woensdrecht SIW-WOE-RMS-2016-004665 Omschrijving: De gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Lichthinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs R.P. (Rob) Keur Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

!!!! " #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2!

!!!!  #$%&'( ) *! +!$%&$, )!!+#! *!! $%&'(! $%&$, -! $%&'(!*# $%&$, *!.$%&'(!!# $%&$, * *! **!!! #. % 1!!2 1 ) #+2! 2! " #$%&'( ) * +$%&$, ) +# * $%&'( $%&$, - $%&'( *# $%&$, *.$%&'( # $%&$, * /$%&'( # - 00 )+- #* * ** # $%&'( #. % 1 2 1 ) #+2 2 . $%&$, # * 3 3 #* )$%&4& + - * #. 0* * 0)$%&$, +.* # 56 # * ) + # - ** #

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting

Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Bijlage 1 bij Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Deurne Versie: V1_0 Status: Definitief 10 december 2014 Deze bijlage behoort bij het Beleidsplan Openbare Verlichting Deurne. Colofon Beleidsplan

Nadere informatie

Mini LED-platform: prestaties in een compact formaat

Mini LED-platform: prestaties in een compact formaat Mini LED-platform: prestaties in een compact formaat Mini Iridium LED, Mini Koffer² LED, Mini Milewide LED, Mini Modena LED Mini LED Platform 2 Mini LED Platform - Productbeschrijving Mini LED-platform

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Het verantwoorde gebruik van LED.. INHOUD 25-9-2014. Baseren led op hoger algebra? Ing. Jan Meutzner Meutzner Licht Design

Het verantwoorde gebruik van LED.. INHOUD 25-9-2014. Baseren led op hoger algebra? Ing. Jan Meutzner Meutzner Licht Design Het verantwoorde gebruik van LED.. Ing. Jan Meutzner Meutzner Licht Design INHOUD Baseren leds op hoger algebra? Criteria voor duurzame led verlichting Kwaliteit van verlichting Elektrische veiligheid

Nadere informatie

Product naam: MM03346

Product naam: MM03346 Product naam: MM03346 Specificaties MM03346: Levensduur: 30000u Lengte: 94 mm Wattage: 15W Diameter: 111 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Lumen: 950 lu Te vervangen lamp: Cd: 2000 cd RA: 85 Bundelbreedte:

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014).

Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth (periode 2012 t/m 2014). Reg.nr. Z.11462 INT.12645 Pagina 1 van 12 Evaluatie beleidsplan openbare verlichting gemeente Nuth 2011-2020. (periode 2012 t/m 2014). Datum; 05 november 2015 Redactie; R.M.J. Jacobi, Afd. Ruimte &Samenleving,

Nadere informatie

Cleanroom LED hygiënisch en efficiënt

Cleanroom LED hygiënisch en efficiënt Lighting Cleanroom LED hygiënisch en efficiënt Cleanroom LED CR434B De Cleanroom LED is een hygiënisch, eenvoudig te reinigen en stofdicht IP 65-armatuur die voldoet aan alle verlichtingseisen en -normen.

Nadere informatie

Product naam: MM07469

Product naam: MM07469 Product naam: MM07469 Specificaties MM07469: Levensduur L90: Lengte: 57 mm Wattage: 7.00W 50 mm 230 V Lumen: 580 lm Beschermingsgraad: IP20 Cd: 1650 cd Te vervangen lamp: Lumen 90 grdn code: 420 lm RA:

Nadere informatie

Product naam: MM03973

Product naam: MM03973 Product naam: MM097 Specificaties MM097: Levensduur: 5000u Lengte: 57 mm Wattage: 7.00W Diameter: 50 mm Kleur: 800K Spanning: 0 V Lumen: 500 lu Beschermingsklasse: IP0 Cd: 650 cd Te vervangen lamp: RA:

Nadere informatie

3,5-5 m LEDOPLOSSING MET LAAG AG ENERGIEVERBRUIK VOOR RESIDENTIËLE ZONES. Muursteun. Rechte paal. Voetplaat. kio led

3,5-5 m LEDOPLOSSING MET LAAG AG ENERGIEVERBRUIK VOOR RESIDENTIËLE ZONES. Muursteun. Rechte paal. Voetplaat. kio led kio led inoa kio led 3,5-5 m LEDOPLOSSING MET LAAG AG ENERGIEVERBRUIK VOOR RESIDENTIËLE ZONES Muursteun De combinatie Kio LED + Consis werd ontworpen door Grandesign en valt op door zijn zuiverheid en

Nadere informatie

Maxos LED Performer efficiënte en nauwkeurige lijnverlichting

Maxos LED Performer efficiënte en nauwkeurige lijnverlichting Lighting Maxos LED Performer efficiënte en nauwkeurige lijnverlichting Maxos LED Performer 4MX900 Klanten willen energie besparen en kosten verlagen in vergelijking met wat ze gewend zijn bij conventionele

Nadere informatie

Product naam: MM07928

Product naam: MM07928 Product naam: MM07928 Specificaties MM07928: Groep LED driver Soort LED Driver MEGAMAN Levensduur L90 50.000u Beschermingsgraad IP20 Wattage 8W Lengte 116mm Spanning 230V Breedte 55mm Spanning uit 18-22V

Nadere informatie

Product naam: MM08122

Product naam: MM08122 Product naam: MM08122 Specificaties MM08122: Groep LED Lumen/Watt 90.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 9W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2700-1800K (Dim

Nadere informatie

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL)

Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Gemeentelijk besluit Energiebesparing bij Openbare Verlichting (OVL) Inleiding De primaire functie van openbare verlichting is een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en de sociale veiligheid op

Nadere informatie

LED Energiezuinigheid en levensduur

LED Energiezuinigheid en levensduur LED Energiezuinigheid en levensduur Ing. Jan Van Riel TRILUX Arnsberg Agenda: Vragen: Evolutie alle lichtbronnen en efficiëntie (LED?) Evolutie LED: Onderscheid labo en afgewerkt product Definities levensduur

Nadere informatie

duurzame verlichting claro 1

duurzame verlichting claro 1 duurzame verlichting claro 1 De Led Generatie... Voor Schréder is ze innovatief, intelligent en verantwoordelijk. Wij hebben een compleet gamma van ledarmaturen voor alle sectoren ontwikkeld: weg- en stadsverlichting,

Nadere informatie

Verlichtingsklasse P

Verlichtingsklasse P Verlichtingsklasse P Balans in perfecte uitvoering Samenvatting Kenniscafé 9 februari 2017 1 DOELSTELLING Balans = Behoudt verlichtingskwaliteit + Energiebesparing met LED-verlichting P uitvoering = Beperken

Nadere informatie

CoreLine 2 opbouw een logische keuze voor LED s

CoreLine 2 opbouw een logische keuze voor LED s Lighting CoreLine 2 opbouw een logische keuze voor LED s CoreLine2 SM120V Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren

Nadere informatie

Macro-energielabel Openbare Verlichting

Macro-energielabel Openbare Verlichting Macro-energielabel Openbare Verlichting Handleiding bij de rekentool Versie 0.31 Versie 0.31 Datum 11-03-2011 Aanpassing benaming label en verwijzing naar ROVL2011 (15-06-2011) Auteurs: Jan Ottens Rob

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 12 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Beleidsbeheerplan openbare verlichting 2016 gemeente Boekel Samenvatting Er

Nadere informatie

09 april 2015 Joulz, Utrecht. Maintenance for Energy

09 april 2015 Joulz, Utrecht. Maintenance for Energy 09 april 2015 Joulz, Utrecht Maintenance for Energy Uitdagingen van de Netbeheerder Verantwoord investeren in onzekerheid. (Th.A.M. de Bruin) CAPEX realisatie programma Voorjaar 2015 Vanzelfsprekend, toch?

Nadere informatie

led-verlichting op het (amateur) sportveld Toine adams

led-verlichting op het (amateur) sportveld Toine adams led-verlichting op het (amateur) sportveld Toine adams 1 Led-verlichting op het (amateur)sportveld Auteur Toine Adams Uitgeverij NWST NeWSTories bv Vakblad Fieldmanager Fransestraat 41 6524 HT Nijmegen

Nadere informatie

Product naam: MM03570

Product naam: MM03570 Product naam: MM03570 Specificaties MM03570: Levensduur: 25000u Lengte: 107 mm Wattage: 8W Diameter: 55 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 64 gr Lumen: 470 lu Spanning: 230 V Bedrijfstemperatuur: -30 tot

Nadere informatie

Product naam: MM07362

Product naam: MM07362 Product naam: MM07362 Specificaties MM07362: Groep LED Lumen/Watt 90.00 lm/watt Levensduur 25.000u Soort R7s Wattage 9W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit) Lengte 118mm

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat Ledoplossingen voor Openbare Verlichting >> Als het gaat om energie en klimaat Ledverlichting is een techniek die veel potentie heeft en in de openbare verlichting (OVL) veel energie besparing kan opleveren.

Nadere informatie

Het testen van led s en drivers

Het testen van led s en drivers Het testen van led s en drivers Parameters en testmethoden Door het steeds toenemende gebruik van led s is er een behoefte ontstaan aan nieuwe metingen, op basis van de eigenschappen van de led en alle

Nadere informatie

LED-VERLICHTING IN DE PRAKTIJK. Toelichting op het rekenen aan led-verlichting en borging van kwaliteit.

LED-VERLICHTING IN DE PRAKTIJK. Toelichting op het rekenen aan led-verlichting en borging van kwaliteit. LED-VERLICHTING IN DE PRAKTIJK Toelichting op het rekenen aan led-verlichting en borging van kwaliteit. Woord vooraf Dit document is opgesteld door Spectrum Advies & Design in samenwerking met de specialist

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0010588* 15.0010588 Commissievergadering: 1-9-2015 Voorstel:. Agendapunt:. Onderwerp Aanpassen openbare verlichting naar LED Datum 19 augustus 2015

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot

Notitie. 1 Inleiding. Leek Oostindië Retrofit Pilot Notitie Contactpersoon Jaap Oosterveen Datum 24 februari 2017 Kenmerk N001-1244553OOJ-pws-V01-NL 1 Inleiding Gemeente Leek is benaderd door wijkvereniging BRAVO. BRAVO behartigd de belangen voor de bewoners

Nadere informatie

Product naam: MM03676

Product naam: MM03676 Product naam: MM03676 Specificaties MM03676: Groep LED Soort Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage 9W Beschermingsgraad IP20 Spanning 230V Lengte 118mm Lichtkleur 4000K (koelwit) Breedte 55mm Lampsoort

Nadere informatie

Stand van zaken in LED-land

Stand van zaken in LED-land Stand van zaken in LED-land Robert Jan Vos PLDA onafhankelijk lichtontwerper en -adviseur Prentenkabinet, Joods Historisch Museum Amsterdam Verkeerstoren luchtverkeersleiding Airport Rotterdam Mondriaanhuis

Nadere informatie

Product naam: MM06802

Product naam: MM06802 Product naam: MM06802 Specificaties MM06802: Groep LED Lumen 90 grdn cone 750 lm Levensduur L90 30.000u Soort Reflector AR111 Wattage 10,5W RA 82 Spanning 230V Straalhoek 24 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05318

Product naam: MM05318 Product naam: MM05318 Specificaties MM05318: Levensduur: 35000u Diameter: 111 mm Wattage: 12.00W Spanning: 12 V Kleur: 2800K (warmwit) Te vervangen lamp: Lumen: 850 lu Cd: 5000 cd RA: 82 Bundelbreedte:

Nadere informatie

PowerBalance RC360 Perfecte combinatie van duurzame prestaties en return on investment

PowerBalance RC360 Perfecte combinatie van duurzame prestaties en return on investment Lighting PowerBalance RC360 Perfecte combinatie van duurzame prestaties en return on investment PowerBalance RC360B Als het aankomt op het verlichten van een kantoorruimte met LED-armaturen zijn mensen

Nadere informatie

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT BEVOEGD MEDEWERKER Wanneer men een conventionele verlichtingsinstallatie met T8-armaturen en CVSA's vervangt door hoogefficiente

Nadere informatie

Product naam: MM03786

Product naam: MM03786 Product naam: MM03786 Specificaties MM03786: Levensduur: 30000u Lengte: 106 mm Wattage: 7.00W Diameter: 60 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 135 gr Lumen: 280 lu Spanning: 230 V RA: 85 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

CoreLine 2 inbouw een logische keuze voor LED s

CoreLine 2 inbouw een logische keuze voor LED s Lighting CoreLine 2 inbouw een logische keuze voor LED s CoreLine2 RC120B Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren

Nadere informatie

Product naam: MM04447

Product naam: MM04447 Product naam: MM04447 Specificaties MM04447: Groep LED Lumen/Watt 55.00 lm/watt Levensduur L90 35.000u Soort Reflector AR111 Wattage 11W RA 80 Spanning 12V Straalhoek 24 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05240

Product naam: MM05240 Product naam: MM05240 Specificaties MM05240: Levensduur: 35000u Diameter: 111 mm Wattage: 12.00W Spanning: 36 V Kleur: 2800-1800K (Dim to WARM) Beschermingsklasse: IP20 Lumen: 850 lu Te vervangen lamp:

Nadere informatie

Product naam: MM04039

Product naam: MM04039 Product naam: MM04039 Specificaties MM04039: Levensduur L90: 35000u Diameter: 111 mm Wattage: 11.00W Spanning: 12 V Kleur: 2800K (warmwit) Te vervangen lamp: Lumen: 550 lm Cd: 15000 cd RA: 80 Bundelbreedte:

Nadere informatie

Product naam: MM08117

Product naam: MM08117 Product naam: MM08117 Specificaties MM08117: Groep LED Lumen/Watt 81.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 10W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

led-verlichting op het (amateur) sportveld Toine adams

led-verlichting op het (amateur) sportveld Toine adams led-verlichting op het (amateur) sportveld Toine adams 1 INHOUD Led-verlichting op het (amateur)sportveld Auteur Toine Adams Uitgeverij NWST NeWSTories bv Vakblad Fieldmanager Fransestraat 41 6524 HT Nijmegen

Nadere informatie

Relighting. Brussel 17-06-2010. Elektriciteitsverbruik per sektor (%) (België)

Relighting. Brussel 17-06-2010. Elektriciteitsverbruik per sektor (%) (België) Relighting Brussel 17-06-2010 Ingrid Van Steenbergen Onafhankelijk lichtadviseur Energiebesparing in verlichting www.odid.be Elektriciteitsverbruik per sektor (%) (België) Verlichting Airconditionning

Nadere informatie

Product naam: MM03075

Product naam: MM03075 Product naam: MM03075 Specificaties MM03075: Levensduur: 25000u Lengte: Wattage: 6.00W Diameter: Kleur: 2400K (Mellow Light de LED Gewicht: flame kleur) Cd: 600 cd Spanning: RA: 82 Stroom uit: Bundelbreedte:

Nadere informatie

Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw

Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw Opdrachtgever : Agentschap NL Opdrachtnemer : Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Auteurs : Rob van Heur Robert Jan Vos Datum

Nadere informatie

Levensduur van lampen

Levensduur van lampen Levensduur van lampen Hugo Blom Lumilab B.V. 24-7-2013 hugo@lumilab.nl 1 Samenvatting Sinds de uitvinding van de gloeilamp in 1879 zijn er de nodige nieuwe methoden ontdekt waarmee licht opgewekt kan worden.

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Kassen (assimilatieverlichting) in relatie tot de omgeving

Notitie. 1 Inleiding. 2 Kassen (assimilatieverlichting) in relatie tot de omgeving Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0084263 16 december 2013 PN 321679 Betreft Lichthinderonderzoek Glasparel+ 1 Inleiding Binnen het plangebied zijn bestaande woningen aanwezig en is ruimte gereserveerd

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND. Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie

MADE IN HOLLAND. Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie 20-10-2012 Teneinde tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige energiebesparende led verlichting, worden de Lambda LED buizen geassembleerd

Nadere informatie

Zx - ronde 27 februari 2011

Zx - ronde 27 februari 2011 Zx - ronde 27 februari 2011 Meten van Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is het product van elektrisch vermogen en tijd. Het elektrisch vermogen is het product van elektrische spanning en

Nadere informatie

CoreLine Waterdicht kwaliteit met een scherpe prijs

CoreLine Waterdicht kwaliteit met een scherpe prijs Lighting CoreLine Waterdicht kwaliteit met een scherpe prijs CoreLine Waterdicht WT120C Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit

Nadere informatie

teceo 1 2 DUURZAME VERLICHTING

teceo 1 2 DUURZAME VERLICHTING teceo 1 2 UURZAME VERLICHTING VERLICHTING teceo TECEO esign: Michel Tortel KENMERKEN VERLICHTINGSTOESTEL EFFICIËNT EN UURZAAM VERLICHTEN ichtheid optisch blok: IP 66 (*) ichtheid elektronisch blok: IP

Nadere informatie

Product naam: MM03943

Product naam: MM03943 Product naam: MM03943 Specificaties MM03943: Levensduur: 25000u Diameter: 172 mm Wattage: 20.50W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 150 mm Bundelbreedte: 90 graden Beschermingsklasse: IP44

Nadere informatie

Product naam: MM07469

Product naam: MM07469 Product naam: MM07469 Specificaties MM07469: Groep LED Lumen 90 grdn cone 420 lm Levensduur L90 25.000u Lumen/Watt 83.00 lm/watt Wattage 7W Soort Reflector PAR16/20 Spanning 230V RA 95 Lichtkleur Straalhoek

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2017-2021 Programma : Wonen Voorstelnummer : 17.04 Info bij

Nadere informatie

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal

Beleid Openbare verlichting (OVL) Gemeente Stadskanaal. Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Beleid Openbare verlichting (OVL) 2008-2020 Gemeente Stadskanaal Henk Ensing Beleidsadviseur Team Stadsbeheer Gemeente Stadskanaal Ca 12.000 ha Ca 34.000 inwoners 6 dorpen SMOAMV Stadskanaal ca 20.000

Nadere informatie

Product naam: MM02274

Product naam: MM02274 Product naam: MM02274 Specificaties MM02274: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15.00W Diameter: 111 mm Kleur: 2800K Gewicht: 290 gr Cd: 18000 cd Spanning: 230 V RA: 85 Beschermingsklasse: IP20

Nadere informatie

Product naam: MM03783

Product naam: MM03783 Product naam: MM03783 Specificaties MM03783: Levensduur: 25000u Lengte: 105 mm Wattage: 5W Diameter: 41 mm Kleur: 2400K (Mellow Light de LEDSpanning: flame kleur) 230 V Lumen: 220 lu Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Product naam: MM07469

Product naam: MM07469 Product naam: MM07469 Specificaties MM07469: Groep LED Lumen 90 grdn cone 420 lm Levensduur L90 25.000u Lumen/Watt 97.00 lm/watt Wattage 6W Soort Reflector PAR16/20 Spanning 230V RA 95 Lichtkleur Straalhoek

Nadere informatie