Inventarisatie zelfmanagementinterventies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie zelfmanagementinterventies"

Transcriptie

1 Inventarisatie zelfmanagements Inzetbaar bij de multidisciplinaire aanpak van zelfmanagement in de zorg voor chronisch zieken Doortje Boshuizen Telefoon: (030) Jeanny Engels Telefoon: (030) Postbus 8228, 3503 RE Utrecht : Utrecht, 30 augustus 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Overzicht van zelfmanagements Generieke s voor meerdere aandoeningen Specifieke s voor diabetes Specifieke s voor astma/copd Specifieke s voor CVRM 26 Referenties 30 Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 2

3 Inleiding Voor u ligt een overzicht van s voor zelfmanagement. Voor dit document is gemaakt van de inventarisatie van zelfmanagements die Vilans in samenwerking met De Ondernemende Huisarts heeft gemaakt in december In 2011 is dit document met s voor zelfmanagement aangevuld door het Centrum Huisartsen Schiedam (CHS) en Careyn ten behoeve van het project Zelfmanagement door middel van ehealth. Daarnaast zijn enkele aanvullende s opgenomen in de categorieën generiek (25), diabetes (14), astma/copd (10) en vasculair risicomanagement (VRM) (5). Dit document kan als inspiratiebron dienen om invulling te geven aan de ruimte voor de zelfmanagements in de zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Leeswijzer In deze publicatie vindt u alle s die (mogelijk) geschikt zijn voor de eerstelijnszorg. Interventies zoals patiëntenportalen zijn niet opgenomen in dit document. De s zijn onderverdeeld in de categorieën: Generiek: geschikt voor meerdere aandoeningen Diabetes Astma COPD CVRM Per is aangegeven: Welk type het betreft. Daarbij onderscheiden we de volgende categorieën: - - Zelftest patiënt Deze vragenlijst maakt geen deel uit van de behandeling. Het is een test die een patiënt zonder begeleiding van een zorgverlener uitvoert. - Vragenlijst behandeling Deze vragenlijst wordt door de patiënt of zorgverlener ingevuld en is onderdeel van de behandeling - Zelf meten Patiënten meten zelf hun waarden. Of de zich leent voor een individuele of groepsgerichte aanpak. Of het een e-health betreft ( ) of een waarbij geen wordt gemaakt van. Waar de wordt toegepast. Of de effecten van de zijn aangetoond. Wat de voorwaarden zijn om te kunnen maken van de. In de matrix vindt u alle s en hun kenmerken overzichtelijk onder elkaar. Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 3

4 1. Overzicht van zelfmanagements 1.1 Generieke s voor meerdere aandoeningen Naam Beweegkuur Educatie en leefstijl Geen & groep De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijl voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2. Mensen die in aanmerking komen voor de BeweegKuur, krijgen van hun huisarts een BeweegKuur recept voorgeschreven. Een BeweegKuur duurt maximaal een jaar. Deelnemers worden vanuit de eerstelijn begeleid naar een gezondere actievere leefstijl. Het doel is dat mensen zelfstandig gaan bewegen in de wijk. Behalve de huisarts, de leefstijladviseur, de diëtist en indien nodig de fysio-/oefentherapeut spelen daarom ook sport- en beweegaanbieders in de wijk een belangrijke rol. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) biedt cursussen voor leefstijladviseurs (POH-ers), diëtisten en fysiotherapeuten. Begin 2011 wordt de BeweegKuur door heel Nederland uitgevoerd. In 2010 zijn twee wetenschappelijke onderzoeken (uitgezet via ZonMw) naar de BeweegKuur gestart. Het gaat om de twee onderstaande onderzoeken. Een (kosten)effectiviteitonderzoek naar het Begeleid Beweegprogramma (pakket 3). Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door de vakgroep Human Movement Science van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met VU Amsterdam. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om de meerwaarde van het Begeleid Beweegprogramma ten opzichte van het Opstartprogramma (pakket 2) te onderzoeken. Het gaat om een Randomized Control Trial (RCT). Een monitoringsstudie naar het Zelfstandig Beweegprogramma en het Opstartprogramma (pakket 1 en pakket 2). Dit onderzoek wordt uitgvoerd door de vakgroep Health Promotion and Health Education van de Universiteit van Maastricht, in samenwerking met het NIVEL en RIVM. Alle zorgprofessionals die meewerken aan de BeweegKuur worden jaarlijks benaderd om deel te nemen aan een landelijke procesevaluatie. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in knelpunten en verbeterpunten voor de BeweegKuur in de praktijk. Voor meer info zie: Samenwerking verschillende ketenpartners om dit makkelijk ten uitvoer te brengen Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 4

5 Naam Health buddy nanet.nl&iep=4b94e5f9a736c11c77e7890ca12ae5bd Educatie & Leefstijl, Vragenlijst behandeling, zelf meten Via de Health Buddy (Data- en communicatieplatform) worden op afstand cliënten gemonitord en begeleid. Het betreft hier een kleurenbeeldscherm met vier knoppen dat op de bestaande telefoonlijn wordt aangesloten. Via dit systeem ontvangt de persoon informatie en vragen van een centrale computer. Alle informatie die de patiënt zelf genereert, wordt online doorgestuurd naar de praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen. Hiermee staat de patiënt letterlijk onder voortdurende controle. Meerdere applicaties kunnen gekoppeld worden aan het systeem zoals een bloeddrukmeter en weegschaal. De meetinstrumenten kunnen draadloos de gegevens versturen. Elk antwoord is voorzien van een risicofactor waardoor direct gereageerd kan worden op gegevens met een hoog risico. De cliënt staat letterlijk voortdurend onder controle. Hij monitort zijn symptomen, kennis en gedrag via het Health Buddy systeem. Hij ontvangt motiverende feedback, informatie en voorlichting, complimenten en herinneringen m.b.t. zijn gedrag, symptomen en kennis. Dit bevordert de therapietrouw en zelfmanagement. Flevoland: Zorggroep Almere en Flevo ziekenhuis Utrecht: Zorgconcern Aveant en Mesos Ziekenhuis Den Haag: Zorggroep Meavita Zuid-Limburg: Telemedicine Center Limburg Ja. Goede resultaten van de health buddy zijn aangetoond tijdens een proefproject van vier ziekenhuizen in de regio Utrecht voor cliënten met een ernstig vorm van de longziekte COPD. Bij klanten die telebegeleiding ontvingen nam de duur van ziekenhuisopnames met ruim 4 dagen af van gemiddeld 13 dagen naar gemiddeld 9 dagen. Daarnaast gaven klanten aan zich veiliger te voelen. Ook hebben zij beter leren omgaan met hun chronische aandoening. Het dagelijkse van de Health Buddy toont aan dat klanten enorm belang hechten aan deze vorm van zorgverlening. Projecten in Almere voor mensen met diabetes mellitus type 2 en in Zuid-Limburg voor mensen met hartfalen bevestigen de voordelen, die ook in internationale studies worden aangegeven. Beschikken over het health buddy systeem, analoge telefoonverbinding. Naam Extra: Gezondheidsmeter Met onderliggende website voor specifieke aandoeningen. Aandoening: Diabetes; (mijndiabetesonline.nl) Hypertensie; (mijnbloeddrukonline.nl, mijncvrprofiel.nl) Astma; (mijnastmaonline.nl) COPD; (mijncopdonline.nl) Chronische pijn; (mijnpijnonline.nl) Osteoporose; (mijnosteoporoseonline.nl) Hoofdpijn; (mijnhoofdpijnonline.nl) Migraine; (mijnmigraineonline.nl) Depressie; (nog geen website voor ontwikkeld). Stemmingsmeter (Bipolaire stoornissen) Ziekte van Parkinson; (mijnparkinsononline.nl) Prostaatkanker (mijnprostaatonline.nl) Educatie en leefstijl, zelf meten,, Online begeleiding van mensen met als basis het Behandelings Interactie Systeem (BIS). De website gezondheidsmeter.nl is het platform dat als basis dient om een specifieke website te ontwikkelen. Uitgangspunt van gezondheidsmeter is continue, Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 5

6 gestructureerde communicatie en communicatie over en weer tussen zorgverlener(s) en patiënt. Daarvoor zijn meerdere instrumenten beschikbaar zoals: digitaal dagboek Patiënt Reported Outcome elearning econsult and Alerts SMS diensten Huisartsenpraktijk Molenweg in (plaats onbekend), Centrum voor Urologie/Jeroen Bosch Ziekenhuis: Online begeleiden van mensen met prostaatkanker, Medisch Centrum Leeuwarden: Online begeleiden van mensen met MS, White Dolphin Services: ZBC informatiesysteem (infuusklinieken), Connect: Online begeleiding van mensen met astma en COPD in samenwerkingmet AstraZeneca Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP) Educatie en leefstijl, geen, groep Zelfmanagementprogramma (geleid door ervaringsdeskundigen/lotgenoten) voor chronisch zieken om zelfmanagementvaardigheden te leren. Het idee is dat patiënten van elkaar kunnen leren omdat zij tegen dezelfde soort problemen aanlopen. Patiënten leren: een actieve en positieve manier om met medische aspecten van hun aandoening om te gaan (medisch management) het behouden, creëren en veranderen van betekenisvol gedrag of levensrollen (rolvervulling) om te gaan met de emotionele consequenties van het hebben van een chronische aandoening (emotioneel management) Generieke methode ontwikkeld door Stanford Patient Education Research Center- Programma is vertaald en aan Nederlandse setting aangepast en vervolgens geëvalueerd bij gemengde groep van chronisch zieke patiënten door H. Elzen, Rijksuniversiteit Groningen en bij specifiek patiënten met hartfalen, door E. Smeulders, Universiteit Maastricht. In een gerandomiseerde studie (Smeulders et al., 2009) is effectiviteit van het programma bij hartfalenpatiënten onderzocht. Op de korte termijn heeft het programma een gunstige werking op cognitieve symptoommanagement, zelfzorggedrag en op cardiaal-specifieke kwaliteit van leven. Op de langere termijn blijven deze effecten echter niet bestaan. Bron: factsheet CDSMP in de box van Navraag van DOH bij Nardi Steverink van het UMCG levert de volgende informatie op: het UMCG heeft zich in de effecten van CDSMP verdiept, in het kader van hun grotere GRIP- en GLANS zelfmanagement programma voor ouderen (zelfmanagement en welbevinden). Ze wilden nagaan of het Amerikaanse CDSMP voor de Nederlandse situatie zou werken. UMCG vond geen effecten. Ze hebben nog even afgewacht of de groep in Maastricht (die er ook een promotieonderzoek aan heeft gewijd) wel effecten vond, maar ook zij vonden heel weinig effecten. Daarom heeft het UMCG besloten alleen met de door hen zelf ontwikkelde s verder te gaan (de zogenaamde GRIP- en GLANS-cursussen, gericht op eigen regie en welbevinden). Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 6

7 Naam Partners in Health Scale (PIH) Vragenlijst behandeling, geen, individu Een vragenlijst bestaande uit 12 vragen geeft inzicht in de zelfmanagementdomeinen van een patiënt. Het maakt onderdeel uit van het Flinders Model (Flinders University, Australië) voor zelfmanagement. De vragenlijst geeft inzicht in hoeverre de patiënt kennis heeft van de aandoening en de behandeling, in staat is om: 1. medicijnen te nemen, gezamenlijk beslissing te nemen, 2. zelf afspraken te maken en na te komen, een passende leefstijl aan te nemen (niet roken, gezond eten, etc.) 3. begrijpt hoe je moet monitoren en in staat is om te monitoren, 4. om kan gaan met: symptomen, lichamelijke impact, sociale impact, emotionele impact. Op basis hiervan kan men bepalen op welk gebied van zelfmanagement ingezet moet worden. Bovendien kan door herhaling van de vragenlijst na een bepaalde periode de eventuele vooruitgang gemeten worden., maar in ieder geval in Australië. Het is geschikt voor alle zorgverlenende organisaties waarin patiënt contact heeft met professional. Meer informatie over licenties en : am%20update%20feb%202010%20v3.pdf Voorwaarden Kopen van licentie Naam Omschrijving van Voorwaarden 30 minuten bewegen zelftest individu met informatie en zelftest voor mensen die willen bewegen. Ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Streep je slank eel Online dagboek Voor mensen die gewicht willen verliezen, willen letten op gezonde beweging en willen bewegen. Voor het van de website moet worden betaald. Prestaties worden weergegeven in een tabel. Dagelijks zijn er nieuwe oefeningen en een menu van de dag en daarbij is er toegang tot de receptendatabase. - Beschikken over een computer Digivaardig zijn Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 7

8 Naam Dieet inzicht Dieetinzicht helpt mensen bij het beoordelen en samenstellen van voeding. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke gezondheidssituatie. De website biedt een voedingsdagboek waarin bezoekers bijhouden wat ze gegeten hebben. Deze hoeveelheden kunnen door gezonde mensen worden vergeleken met de Algemene Dagelijkse Hoeveelheid. Mensen met een aandoening kunnen hun hoeveelheden vergelijken met het advies van een diëtist. - Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Beweegmaatje (sport community) die mensen helpt om een beweegmaatje te vinden. - Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Valtaf.nl Leefstijl eel Gratis dienst voor mensen die gewicht willen verliezen. Bevat functionaliteiten zoals een eet- en sportdagboek, grafiek met het verloop van het gewicht een calorietabel en receptendatabase. Een profielpagina is gratis en is eventueel uit te breiden zodat men de voedingsdeskundige kan raadplegen (Special Care abonnement van Sofit Wellness BV). Bezoekers kunnen chatten met elkaar (buddy s) en aanmelden voor diverse groepen op het forum. - Beschikken over computer Digivaardig zijn Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 8

9 Naam Hartje Noord Educatie en leefstijl, zelf meten,, individu De website Hartjenoord is een leefstijlwijzer en een hulpmiddel om mensen te begeleiden bij hun doelen voor een gezondere levensstijl. Het bevat een sociale kaart van Amsterdam Noord en tal van mogelijkheden voor zelfmanagement s en het bijhouden van eel zorgplan. Ook geschikt voor allochtonen. In het project werken huisartsen van de zorggroep ROHA en specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis samen.. Hartjenoord is gemaakt in opdracht van het ZonMw project 'Transmurale keten Cardiovasculair Risicomanagement in Amsterdam-Noord'. Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Omschrijving Waar toegepast Rookstopprogramma Educatie en leefstijl eerst motivatie test daaruit komt medicatie voorkeur naar voren plus vorm van ondersteuning (face-2-face, telefonisch) apotheek thuisbezorging medicatie naar aanleiding test (GSK) Nee Contractvorm Naam Stoppen kun je leren Educatie en leefstijl,, individu Deze Hulpmiddelenwijzer is ontwikkeld om rokers van 18 jaar en ouder informatie te geven rond hulp bij stoppen. STIVORO heeft in de Hulpmiddelenwijzer alleen hulpmiddelen opgenomen die bewezen werkzaam zijn. - Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam DeStopSite De StopSite is een site voor mensen die: - zelfstandig willen stoppen met roken van sigaretten of shag; Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 9

10 - - pas gestopt zijn met roken en dit willen volhouden. Ontwikkeld door Stivoro en registratie verplicht. Er is sprake van fases: 1. Aanmelden 2. Voorbereiden, stopdatum vaststellen en Volhouden Voor de laatste fase zijn tools ontwikkeld: stopmeter, forum, chat en weblog. Het programma is gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. De werking van de StopSite is onderzocht en aangetoond. Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Wanneer de patiënt zich vanaf juli 2011 aanmeldt op de StopSite, dan betaalt deze eenmalig 19,-. Men betaalt vanaf de tweede keer dat de patiënt inlogt op de site. Er is dus demogelijkheid om U kunt dus eerst te bekijken wat deze zelfhulpsite inhoudt. Naam (voorbeeld) eel zorgplan (Gerealiseerd voor CVRM, in ontwikkeling voor diabetes en COPD) dueel%20zorgplan.pdf Geen individu Samen met de hulpverlener maakt de patiënt een individueel zorgplan. Hierin legt hij, in overleg met de hulpverlener, vast welke doelen en streefwaarden hij wil behalen (inclusief tijdspad). Bij de kwartaalcontroles wordt het zorgplan steeds geëvalueerd. Met het individuele zorgplan komt de verantwoordelijkheid meer bij de patiënt te liggen. - Naam Koala (Diabetes, Chronisch Hartfalen, COPD én ouderen) Zelf meten,, individu Koala biedt zorg op afstand via de tv in de huiskamer. Met een eenvoudig te bedienen camera kan de patiënt 24 uur per dag contact opnemen met het Medisch Service Centrum. Naast de camera kunnen diverse diagnostische apparaten beschikbaar worden gesteld, zoals bloeddruk-, gewicht-, SpO2-meters en ECG- apparatuur. Deze worden vanuit het Medisch Service Centrum uitgelezen en beoordeeld. Zodra de meetwaarden buiten een bepaald bandbreedte komen gaat een automatische waarschuwing uit. Dit alles in nauwe samenwerking met de medici van de patiënt. Dit betekent doorgaande bewaking, ook wanneer een patiënt niet in het ziekenhuis verblijft. Groningen, Twente, Achterhoek, Den Haag Evaluatierapport RUG digitaal beschikbaar. Internetverbinding KPN In beperkte mate digivaardig zijn Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 10

11 Naam Motiva Zelf meten Het remote patiënt management platform Motiva ondersteunt de bevordering van zelfmanagement van patiënten. Het biedt de mogelijkheid voor telemonitoring en begeleiding in een netwerkstructuur (integratie 0e, 1e en 2e lijn). Het Motiva systeem maakt van het internet en technieken om een beveiligde verbinding tussen patiënt en het zorgteam van de patiënt tot stand te brengen ten behoeve van zorg op afstand. Patiënten kunnen met de Motiva afstandsbediening op hun televisie toegang krijgen op het Motiva persoonlijke gezondheidskanaal. Het geeft de patiënt de mogelijkheid op het televisiescherm berichten te lezen, vragenlijsten over de gezondheid te beantwoorden en video s te bekijken. Ook kan er thuismeetapparatuur worden aangesloten die draadloos in verbinding staat met het Motiva systeem. De waarden kunnen zowel door de patiënt als door leden van het zorgteam bekeken worden. Inhoud van monitoring en begeleiding: Voortgang en controle van lichamelijke conditie. Bewaking (bij afwijkende waarden geeft het systeem een waarschuwingssignaal Informatie en instructiematerialen aanleveren Dagelijkse begeleiding en ondersteuning Binnen en buiten Nederland (precieze locaties onbekend) Ja, voor meer informatie zie: vanleussen-s1b.pdf In beperkte mate digivaardig zijn Naam Loket gezond leven Educatie en leefstijl (voor de verwijzer) In de I-database van Loket gezond leven staan alle actuele leefstijls in Nederland. Het is mogelijk om te zoeken op diverse criteria zoals doelgroep, setting, gezondheidsthema en beoordeling. De s zijn uitgebreid beschreven met vermelding van contactgegevens van de aanbieder. - Voorwaarden voor Digivaardig zijn Naam Hulpmix.nl Online forum, waarop uiteenlopende onderwerpen (anoniem) kunnen worden besproken met hulpverleners. Via chat of worden er antwoord, tips en korte filmpjes aangereikt. Ontwikkeld in samenwerking met Bureau Jeugdzorg, Hababam.nl, GGZ en marokko.nl. Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 11

12 - Ja, effectiviteit aangetoond Voorwaarden voor Digivaardig zijn Naam Alcohol onder controle eel Zelftest Alcoholondercontrole.nl is voor mensen die een vraag hebben over hun alcohol en voor mensen die willen minderen of stoppen. Registratie is verplicht en het programma is niet gratis. Ontwikkeld door De Brijder verslavingsgroep en Parnassia Bravo Groep. Online Meerder toepassingen: cannabisondercontrole.nl drugondercontrole.nl gokkenondercontrole.nl rokenondercontrole.nl - Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit door middel van een voor- en nameting. Digivaardig zijn Beheersing van de Nederlands taal Naam Alcohol de Baas Ontwikkeld door Tactuz Verslavingszorg. Alcoholdebaas.nl is een informatieve website met een online behandeling gericht op mensen die problemen hebben met overmatig alcohol. De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener een persoonlijk contact aangaan via het internet. De duur van de behandeling is ongeveer 12 tot 16 weken. De grote voordelen ten opzichte van een face-to-face behandeling zijn de anonimiteit en het feit dat de hulp in eigen tijd en omgeving wordt ontvangen. Het doel van alcohol internetbehandeling is motiveren tot verandering van drinkgedrag en voor behandeling. Het uiteindelijke doel is het stoppen of minderen met alcohol. Bij de internetbehandeling wordt gemaakt van psycho-educatie en cognitieve herstructurering. De methode die ten grondslag ligt aan internetbehandeling is gebaseerd op uitgangspunten uit het bio-psycho-sociale model en de cognitieve gedragstherapie. De methode waarmee gewerkt wordt is niet nieuw maar wordt al jaren gehanteerd in de reguliere verslavingszorg. - Eervolle vermelding voor de rich internet applicatie verkiezing 'VIP applicatie van het jaar 2004' Winnaar Preffi prijs van het NIGZ voor meest veelbelovende gezondheidsbevordering- en preventieproject voor Winnaar Actieprogramma Maatschappelijke sectoren en, waarmee de overheid succesvolle -toepassingen in onder meer de zorg ondersteunt bij opschaling (2007) Genomineerd door het Innovatieplatform van het ministerie van VWS, tot een van de meest baanbrekende zorginitiatieven voor de Nederlandse zorgsector (2008). Tweede prijs Best Practice 2008 voor succesvolle initiatieven op het gebied van gezondheidszorg, die relevant, aantoonbaar effectief en overdraagbaar zijn. Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 12

13 Naam Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Minder drinken eel Minderdrinken.nl is een laagdrempelige innovatieve zelfhulpsite voor probleemdrinkers die zelfstandig hun alcohol willen minderen, ontwikkeld door het Trimbos Instituut. De site bestaat uit een openbaar informatief deel evenals een beveiligd deel met een interactieve zelfhulpmodule en een forum. Voor het beveiligde deel kan een ieder zich kosteloos en zonder naam- en adresgegevens aanmelden. - Ja, de effectiviteit van de zelfhulpmodule is onderzocht via een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Voor het onderzoek werden 261 probleemdrinkers geworven en ad random aan twee condities toebedeeld. De experimentele conditie kreeg toegang tot de online zelfhulpmodule; de vergelijkingsconditie kreeg toegang tot algemene informatie over alcohol en de gevolgen. Om zicht te krijgen op de effecten vonden drie (online) metingen plaats: één bij aanvang van de, vervolgens een half jaar later en tot slot nog een ½ jaar later. Het onderzoek wijst uit dat minderdrinken.nl effectief is: deelnemers aan de groep drinken significant minder glazen alcohol per week en houden zich vaker aan de richtlijn voor verantwoord drinken. Dit is significant vanuit een klinisch oogpunt: drinken binnen de richtlijn impliceert immers minder risico op de aan probleemdrinken geassocieerde morbiditeit en mortaliteit (Caetano & Cunradi 2002, Cuijpers et al 2004). De levert bovendien niet alleen gezondheidswinst, maar ook kostenbesparingen op (Riper et al., in prep). Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Regelhulp Ontwikkeld ter ondersteuning van mantelzorgers of voor mensen op zoek naar mantelzorg. Online wegwijzer richting zorg, hulp en financiële regelingen - - Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 13

14 1.2 Specifieke s voor diabetes Naam Diep Educatie en leefstijl DIEP is een interactief internetprogramma (website) met informatie over diabetes, die zelfmanagement door de patiënt wil bevorderen en het contact tussen zorgverlener en patiënt wil ondersteunen. Het betreft een website op maat (toegepast op situatie van de patiënt en de actieve betrokkenheid van de patiënt) als ondersteunend element ingebed in contact met de zorgverlener. Het programma zal het meest effect opleveren wanneer het als structureel onderdeel van educatie door de zorgverlener ingezet wordt, samen met het van de hulpmiddelen in het programma zoals het werkboek. Het is een vrij toegankelijk programma via Ja, procesevaluatie. DIEP is ontwikkeld door het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Diabetergestemd Educatie en leefstijl Internetcursus van acht weken, waarbij iedere week een les doorlopen wordt door de patiënt thuis. Daarnaast wordt wekelijks huiswerk gemaakt en een stemmingsdagboek bijgehouden. Tevens wordt van de patiënt gevraagd de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven actief toe te passen. De deelnemer krijgt een coach (medewerker medische psychologie van de VU) als begeleider bij het maken van het huiswerk. Op een forum kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen. Het is een vrij toegankelijk programma via Diabetergestemd.nl is gebaseerd op het programma Kleur je leven van het Trimbos Instituut, hetgeen gebaseerd is op de cursus In de put, uit de put van prof. dr. Pim Cuijpers, de Nederlandse versie van de Coping with Depression cursus van prof. dr. P.M. Lewinsohn. Kleur je Leven is ontwikkeld door dr. J. Kramer en dr. H. Riper (Trimbos Instituut). Kleur je leven 50+ is onderzocht op effectiviteit door dr. Viola Spek (Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg). Kleur je Leven is onderzocht op effectiviteit door drs. Lisanne Warmerdam (VUMC, Amsterdam) en effectief bevonden. Kleur je leven blijkt kosteneffectiever dan reguliere zorg. (Beoordeling van onderzoek naar effectiviteit van Kleur je leven 3 februari 2011) Beschikken over computer Digivaardig zijn (tenzij er begeleiding is) Naam Beyond good intentions, voor Nederland: Geen woorden maar daden Geen Groep Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 14

15 Beyond Good Intentions (Geen Woorden Maar Daden) is een zelfmanagementprogramma ontwikkeld als onderdeel van een studie naar de effecten van proactieve zelfmanagement s. Het zelfmanagementprogramma is gebaseerd op proactieve coping waarbij verschillende domeinen van zelfzorg (dieet, beweging, medicatie) aan bod komen. Patiënten leren hun persoonlijke doelen te formuleren, te plannen en uit te voeren met behulp van een proactief vijfstappenplan: doel formuleren doel verkennen situatie inschatten actie(plan) evaluatie De kern in het zelfmanagementprogramma is dat het niet om de motivatie van de deelnemer gaat, maar juist om het kunnen vertalen van de voornemens in concrete en realiseerbare doelen en plannen die het volhouden van zelfzorg mogelijk maakt. Gedurende 12 weken 4 x 2 uur groepsessie (6-8 deelnemers) en 2 x 1uur individueel. De cursus wordt gegeven door getrainde verpleegkundigen in huisartsenpraktijken. Locaties onbekend. Ja, Proefschrift Thoolen e.a. (2007): Cursisten blijken daadwerkelijk proactiever te worden. Zij zijn beter in staat hun doelen te realiseren en hebben meer vertrouwen in hun zelfzorgend vermogen. Ook blijken cursisten meer te bewegen en een gezonder dieet te volgen en hielden zij deze verbeteringen ook langdurig vol te houden, tot 9 maanden na de cursus. De cursus leidde tot een daling in zowel het gewicht als systolisch bloeddruk, maar had geen effect op bloedsuikerwaarden en cholesterol (Thoolen e.a., 2007). Kunnen functioneren in een groep. Naam Cursus Leven met diabetes Educatie en leefstijl Geen Groep In deze cursus gaan diabetespatiënten en/of hun mantelzorgers actief aan het werk met (hun) diabetes en dat van uw medecursisten. De ervaringen van anderen, gecombineerd met de inhoudelijke informatie, maken het een praktische cursus. De cursus bestaat uit twee modules: een basismodule en een vervolgmodule. In de basismodule verkrijgen deelnemers de basiskennis die nodig is voor het leven met diabetes. De invloed van voeding, beweging en medicatie komen aan bod. In de vervolgmodule gaan de deelnemers deze kennis echt toepassen en leren ze dagcurven te maken en te interpreteren. Op basis van de interpretaties leren ze om hun leefwijze, voeding of gedrag aan te passen. De cursus is beschikbaar voor iedereen. Voor meer informatie: Kunnen functioneren in een groep. Naam PRISMA (PRoactieve Interdisciplinaire SelfMAnagement educatie) Geen Groep Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 15

16 PRISMA is een interdisciplinair groepsprogramma voor patiënten met type 2 diabetes als start van de diabetesbehandeling. Patiënten leren hun kennis vergroten en in- zicht te verwerven in wat diabetes voor hen betekent. Onderdeel van het programma is dat patiënten zelf punten aandragen met betrekking tot hun begrip van diabetes om bewustwording te stimuleren. Er wordt praktisch geoefend met voedingsmiddelen om het maken van goede keuzes te bevorderen. Patiënten maken hun eigen gezondheidsprofiel met betrekking tot bloeddruk, cholesterol, bloedglucose, rookgedrag, middelomtrek en depressie. Zo krijgen ze inzicht in hoe ze ervoor staan. Op basis van dit profiel stellen patiënten zelf een actieplan op met concrete doelen en acties. VuMC (diabetescentrum). Geschikt voor in zowel de eerste als tweede lijn. Ja. PRISMA is gebaseerd op de effectief gebleken DESMOND-methode uit Engeland (Davies et al., 2008). Het is in Nederland ontwikkeld en uitgevoerd door het VUMC (Diabetescentrum). Informatie over effectiviteit van de DESMOND methode (Diabetes Education and Self-Management for Ongoing and Newly Diagnosed; Davies et al., 2008): Kunnen functioneren in een groep. Naam Diabetes Management Self-Efficacy Scale (DMSES) Vragenlijst behandeling Geen Voor type 2-patienten die geen insuline en. Het instrument meet self-efficacy van diabetes type 2 patiënten bij zelfzorg activiteiten. Het betreft zelfzorg activiteiten die nodig zijn om met diabetes om te gaan: voeding, medicatie, beweging, voetcontrole, bloedsuikercontrole en ve helpen hypo/hyper. Bij self-efficacy (eigeneffectiviteit of waargenomen competentie) gaat het om de inschatting van iemands eigen bekwaamheden oftewel het vertrouwen dat iemand heeft in zijn eigen mogelijkheden of competenties om met bepaalde situaties om te gaan. De DMSES meet twee dimensies van self-efficacy: zekerheid en moeilijkheidsgraad. Het betreft een zelfrapportage instrument. Het gaat om de self-efficacy op het moment van afname.. DMES is gratis opvraagbaar bij Expertisecentrum Meetinstrumenten voor Revalidatie (www.ecmr.nl) Ja. Voor meer informatie zie: De factsheet DMSES in de box via: of Naam Mijn Zorgpagina (voorheen: mijndvn) Persoonlijke pagina voor mensen met diabetes bedoelt om eigen regie in handen te krijgen. Er is allerlei informatie te vinden en de patiënt kan een account aanmaken. Gekoppeld aan mijnzorgpagina.nl zijn er veel doorklik mogelijkheden, zoals een diabetesforum, Twitter, DIEP en mijn zorgverlener. Na inloggen is het mogelijk om een compleet persoonlijke pagina in te richten. Overzicht van zelfmanagement s. - Vilans - 16

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg?

E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? E-health en zelfmanagement: een panacee voor arbeidstekorten en kostenoverschrijdingen in de zorg? A. Notenboom I. Blankers R. Goudriaan W. Groot Het rapport is te downloaden van www.ape.nl Nadere inlichtingen:

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare.

GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD. Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn. Kwetsbare. GEZONDHEIDSCENTRUM HOENSBROEK NOORD Handreiking voor professionals & multidisciplinaire teams in de eerste lijn Kwetsbare ouderen Onze dank voor hun positieve reactie op de handreiking en waardevolle aanvullingen

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed!

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed! Werkblad beschrijving interventie Bewegen valt goed! Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling (vanaf juni 2009

Nadere informatie

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen

In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Ineke Voordouw Jeannet Kramer Pim Cuijpers In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Een handreiking voor coördinatoren en begeleiders van de cursus voor volwassenen en 55+ Trimbos-instituut,

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Het consultatiebureau voor ouderen

Het consultatiebureau voor ouderen Het consultatiebureau voor ouderen Inventarisatie van vijftien consultatiebureaus voor ouderen (CbO s) Geraldine Visser Alice Schippers December 2005 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Zorg

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Telemonitoring & Telecoaching

Telemonitoring & Telecoaching Telemonitoring & Telecoaching, Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Astrid Veldhuis Anouk de Haan Rene Brunsveld Iris de la Rive Box Projectgroep: 109880@student.saxion.nl

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie