best practices in credit management jaarboek 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "best practices in credit management jaarboek 2007"

Transcriptie

1 best practices in credit management jaarboek 2007 best practices in creditmanagement

2 een kwestie van aanpakken Hoe een bedrijf het credit management precies aanpakt, is natuurlijk een zaakkwestie van ervaring en kunde als het maar gebeurt. Daar komt het op aan: elk bedrijf, hoe klein ook, heeft een creditmanagement nodig. Dat het gebeurt is de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder/eigenaar of van de Raad van Bestuur. De bestuurders moeten toezien dat er een effectief credit managementbeleid wordt opgezet en dat het ook goed wordt uitgevoerd. Hoe dat gebeurt is een zaak voor het management en hangt af van de aard van de onderneming, van de sector waarin zij opereert, van de producten, diensten en van de afzetmarkten. Maar het doel is duidelijk: zorgen dat de met veel inspanningen gerealiseerde verkoop ook als reële omzet geïnd wordt zodat virtuele resultaten effectieve winst worden. Precies daarom is in de eerste plaats een goed credit managementbeleid nodig, en dat kan ook eenvoudig zijn. Als het maar effectief is en consequent uitgevoerd wordt. Tussen het ideaal, een contante betaling door een klant bij aankoop en de nachtmerrie - faillissement van de klant - ligt gelukkig een hele wereld van mogelijkheden om het winstdoel te realiseren. En zelfs voor de vordering op een klant die onvermogend werd zijn oplossingen. Want ondernemingen kunnen voor de realisatie van het creditmanagementbeleid een beroep doen op een brede waaier van mature technieken, interne typeprocessen en externe hulpmiddelen. Die rijkdom is meteen een gevaar: de verkeerde want verengende discussie over de middelen. Wie wat ervaring heeft kent ze wel, de heftige woordenwisselingen voor of tegen kredietverzekering, voor of tegen factoring, voor of tegen incassobedrijven, voor of tegen uitbesteding.. De kunst is net om als zakelijk gedreven professional op basis van het aan middelenmenu de gepaste creditmanament flow op te zetten en te benutten. Elk van de genoemde instrumenten heeft immers erg sterke kanten, maar voldoet niet per definitie voor iedere business omgeving. In kleine bedrijven is de accountant de ideale partij om de bedrijfsleider te wijzen op de noodzaak van een creditmanagementbeleid en om dat mee vorm te geven. In grote ondernemingen waakt de CFO, al dan niet bijgestaan door een credit manager en diens departement. Maar opgepast, een credit managementbeleid moet zijn meer dan aging lists, een excel-tabel met openstaande klantenvorderingen of een berekening van het gemiddelde aantal dagen klantenkrediet of DSO (days sales outstanding). Klein én groot Credit management is veel meer en heeft een belangrijke preventieve component. Natuurlijk is het goed dat een bedrijf zich indekt tegen de financiële gevolgen van wanbetaling maar voorkomen is even belangrijk. Niet dat alle kredietrisico s moeten of zelfs kunnen uitgeschakeld worden. Dan zou alleen verkocht worden aan super zekere klanten wat elke expansie zou verhinderen. Net dat is een extra voordeel van slim creditmanagement: gaan voor groei met een hoge mate van financiële zekerheid. Een veel constructievere opstelling dan de eenzijdig negatieve insteek van risicomijdend gedrag. Risico s bestaan, het is zaak om ze slim en professioneel te beheren. Goed kredietbeheer heeft daarom een dubbele directe impact op de thesaurie en het werkkapitaal van de onderneming. Ten eerste een kwestie van aanpakken

3 wordt het aantal verkopen gemaximaliseerd omdat de onderneming zonder vrees kan verkopen op nog relatief onbekende markten en aan nieuwe prospecten: omzetmaximalisering. Ten tweede omdat een maximum aan verkopen ook effectief wordt omgezet in inkomsten, dus cashflow. Toch zonde dat tot op vandaag heel wat bedrijven door verkeerde discussies die optimalisatieslag missen. Zij blijven ofwel vastzitten aan de achterhaalde enge begrippen over technieken, of zij nemen onverantwoorde risico s door ongedekt maar met schrik, dus zonder gedegen kredietbeheer, te blijven verkopen en leveren. Gelukkig groeit het aantal Belgische ondernemingen dat met overtuiging bouwt aan een kredietpolitiek en creditmanagement aanpak. Daarmee doen zij trouwens nog een derde voordeel: bankiers, schuldeisers, personeel en aandeelhouders zien die professionaliteit en schenken hun vertrouwen. Let wel op de woorden met overtuiging, waarmee bedoeld wordt dat kredietbeheer meer is dan even een comfortoplossing inkopen. License to sell. Zoals de kredietverzekering. Een bedrijf die deze service als een passe partout gebruikt mist de kans om te optimaliseren. Zij bestaan nochtans, de ondernemingen die de kredietverzekering bekijken als een licentie om te verkopen. Dat is wel erg kortzichtig. Want analyse van klanten of prospecten is een krachtige preventieve factor die de frequentie, het gewicht én dus de kost van de curatieve kredietverzekering drukt. En zelfs dat is te eng gedacht, want de betere kredietverzekeraars en adviseurs doen meer dan schade verzekeren en uitbetalen. Zij zijn deskundigen in de risico inschatting, het beheer én de afhandeling. En wat is nu het duurst? De comfortoplossing om alles maar te verzekeren? Een volledig uitbesteed traject? Het duurste is in elk geval geen creditmanagement voeren. Wat de vergelijking betreft tussen een eigen creditmanagement departement en outsouring, al dan niet gedeeltelijk, bestaat geen standaard formule. Bij dat besluit spelen de doelstellingen die de directie en de CFO zichzelf stellen. De schaalgrootte speelt een rol, de omvang van de risico impact die een bedrijf als marginaal kan dragen, de interne knowhow maar even goed de bereikbaarheid van handelsinformatie in de doelmarkten en de complexiteit van het verkoopproces of zelfs de interne werkcapaciteit. Dat laatste verklaart waarom incassodiensten van kleinere spelers zoals incasso-advocaten Libaers & Berquin of grote aanbieders à la Intrum Justitia succesvol zijn. Zij bieden sterk gespecialiseerde capaciteit die een klein bedrijf maar evengoed een sterk groeiende KMO of heel rationeel opererende groep zelf niet wil of kan opzetten. Voor zelfstandige ondernemers biedt UNIZO zelfs die dienst, al kan men zich afvragen of dat voldoende effectief en aangepast kan ingevuld worden door een organisatie die belangenverdediging en adviesverlening als kernopdracht heeft. Feit is dat kredietbeheer vandaag de dag niet mag nagelaten worden omdat er geen gepast aanbod aan middelen en kennis zou zijn. De waaier is breed: van de excess of loss -verzekering die alle schade door wanbetaling boven een afgesproken plafond dekt, tot de maatwerkoplossing die gespecialiseerde dienstverleners in naam en voor rekening van hun klanten bieden. Het merendeel van de Belgische ondernemingen gaat voor een combinatie van eigen processen met externe diensten. Geen standaardworst, maar aangepaste producten Wie begint bij instrumenten voor maximale zekerheid van betaling start bij de kredietverzekering. Duur en administratief zwaar, klinkt het vaak. Het zegt meer over de spreker dan over de aanbieders, want vandaag de dag zijn er meer dan voldoende opties om elk van deze nadelen te verhelpen. best practices in creditmanagement

4 De verzekeraar eist als principe dat inderdaad alle omzet ter verzekering wordt aangeboden, wat tot een nominaal hoog premiebedrag kan leiden. Die globale aanbieding is nodig omdat anders een negatieve selectie dreigt waarbij de verzekerde alleen de gevaarlijke omzet zou aanbieden, wat indruist tegen het verzekeringsprincipe. Maar verzekeraars zijn professionals die oplossingen ontwikkelen. Zo kunnen klanten afgelijnde portefeuilles aanbieden zoals bijvoorbeeld alleen de verkopen aan afnemers in niet OESO-landen. Of nog: enkel de commerciële risico s op lange termijn of alleen de portefeuille met politieke risico s. Een bedrijf met een goed werkende kredietmanagementafdeling kan een excess of loss kredietverzekering nemen, die pas een schadevergoeding uitkeert als de schade door wanbetaling van klanten een afgesproken hoge drempel overschrijdt. Zij moet gezien worden als een catastrofeverzekering. De commerciële kredietverzekeraars bieden de jongste jaren meer kredietverzekeringen op maat aan. Euler Hermes heeft een specifieke KMO-polis. De commerciële kredietverzekeraar Delcredere NV, het zusterbedrijf van de NDD, ontwikkelde D-Cover voor kleinere KMO s terwijl TCRe in samenwerking met kredietverzekeringsmakelaar Trade Insure de Optiepolis op de markt bracht voor grotere KMO s. Het is een variant op de excess of loss -kredietverzekering voor KMO s die zelf hun kredietbeheer doen en een omzet van meer dan 25 miljoen euro halen. Zij kunnen zoals bij de excess of loss het risico op wanbetaling boven een bepaald plafond verzekeren. Stijgt de aangegeven schade in een jaar boven dat plafond dan wordt alle bijkomende schade boven die grens 100 procent vergoed. Maar de verzekerde moet niet elke schade aangeven. Dat is een optie. Of voor die optie wordt gekozen, hangt af van het totale schadeplaatje en vraagt enig rekenwerk. D-Cover is bestemd voor KMO s met een omzet van minder dan 10 miljoen euro. Het is een klassieke kredietverzekering tegen een bodempremietarief van 0,13 procent van de verzekerde omzet. De normale premie voor een kredietverzekering bedraagt tussen 1,1 en 1,2 procent. De polis biedt dekking tegen wanbetaling door alle afnemers in de 27 EU-landen plus Noorwegen en Zwitserland. En extra voordeel: een uitgesproken licht administratief parcours. De KMO moet elk jaar zijn klantenportefeuille laten analyseren wat een rapport oplevert over de kredietwaardigheid (solventie) van de klanten. Levert die analyse een aanvaardbaar resultaat op dan wordt de hele portefeuille gedekt. De kredietlimiet, het totale bedrag waarvoor de KMO op krediet mag leveren per klant, is dezelfde voor alle afnemers. Het zijn maar een paar voorbeelden van nicheproducten die inspelen op de wensen van aparte marktsegmenten. Er volgen er zeker nog meer. Zo werkt TCRe aan de lancering van een insourcingdienst voor KMO s waarbij de kredietverzekeraar het hele credit management uitvoert in naam en voor rekening van de KMO. Wie eerlijk analyseert stelt vast dat hoewel het tarief van de premie schommelt volgens de economische conjunctuur en zelfs kan stijgen na veel schadegevallen, de kost van kredietverzekering doorgaans relatief laag blijft tegenover de voordelen. Toch maar zelf doen Wie het kredietbeheer helemaal of deels zelf doet, moet niet alleen beschikken over gekwalificeerd personeel maar ook over de nodige analyse- en beheersinstrumenten. De eigen boekhouding volstaat niet voor een gedegen creditmanagement want alleen al de inschatting van prospecten kan daarmee niet gebeuren. Wie zelf aan de slag wil kan dan niet om de diensten heen van aanbieders van handelsinformatie zoals D&B, Bureau van Dijk Electronic Publishing of Graydon. En maak niet de fout die nog te veel managers door gebrek aan professionaliteit maken: deze leveranciers doen veel meer dan een kopie 10 een kwestie van aanpakken

5 van balansen geven. Wie hun informatiedossiers gebruikt, bespaart tijd én fouten doordat vanaf de unieke database zakelijk financiële ratio s en parameters beschikbaar zijn. Dankzij de uitgebreide historiek is er ook zicht op de evolutie van een onderneming en haar inbedding in de tijd. Die inbedding blijkt uit de informatie over dochters en zusterbedrijven, zelfs over aandeelhouders waardoor als extra dimensie een netwerkbeeld ontstaat. Nog belangrijker zijn de slimme tools die koele cijfers helpen te duiden door bijvoorbeeld trendanalyse of sectorale positionering. Kortom, deze leveranciers hebben elk een reeks producten die voor een creditmanager van goudwaarde zijn. En de knowhow dan! Kredietbeheer vergt een aangepaste methodologie, heel wat discipline, gespecialiseerde technieken en gerichte communicatie met klanten/debiteuren. Daarom zetten naar het voorbeeld van de grote bedrijven steeds meer middelgrote ondernemingen ervaren credit managers in. Die gaan vaak voor een combinatie van eigen werk en ingekochte informatie en diensten. Het zijn typisch managers die het belang van performante credit management software inzien. Het aanbod van softwareprogramma s voor eigen credit management is dan ook uitgebreid met programma s voor het krediet- en risicobeheer, voor het automatisch incasseren van klantenvorderingen en voor de reconciliatie van betalingen en openstaande facturen. OnGuard is met meer dan dagelijkse gebruikers een van de bekende aanbieders die met een sterk aanbod steeds meer ondernemingen overtuigt. Er zijn zelfs oplossingen voor het beheer van klachten en geschillen. Sommige toepassingen leggen de focus op de begeleiding van een factuur doorheen haar hele levenscyclus, met speciale modules zoals een webbased klantenportaal en oplossingen voor e-commerce met online kredietcontrole en automatische vastlegging van kredietlimieten. En voor wie er nog moet aan beginnen of een volgend niveau van maturiteit aansnijdt: er zijn ook heel wat bedrijven die concrete projectdiensten aanbieden. Denk maar aan TriFinance, MARSH of CRiON, slechts twee van de spelers die hun waarde bewezen hebben. Steeds meer spelers in de sector beperken zich trouwens niet tot één dienst en al zeker niet tot één land. Zo zorgen kredietverzekeraars voor incassodiensten en gaan ruimer door zelf, of via allianties internationale diensten aan te bieden. Groepen zoals Atradius en Intrum Justitia doen beiden. Euler Hermes biedt bijvoorbeeld naast kredietverzekering ook incassodiensten aan en Atradius doet daar met bedrijfsinformatie en factoring nog een professioneel schepje bovenop. Intrum Justitia bouwt verder zijn diensten in de uitbesteding uit en valoriseert daarmee zijn gespecialiseerde incassokennis. Zelfs een eerder geprofileerde aanbieder zoals Eurofactor verbreedt zijn aanbod met bijvoorbeeld betalingsgarantie en boekhoudkundige beheersdiensten. Conclusie: gedaan met dooddoeners Veel, te veel ondernemers en managers ontweken lange tijd vragen over het creditmanagementbeleid van hun bedrijf met dooddoeners als te duur of te complex. Die tijd is voorbij. Wie vandaag nog dergelijke nepredenen gebruikt bewijst een gebrek aan kennis en goed beleid. Niet dat je als bedrijfsleider de hele batterij aan instrumenten, technieken en diensten in stelling moet brengen. Maar duur of complex zijn echt geen geldig argument in een sector waar professionele bedrijven een rijke variatie aan parametriseerbare diensten en producten aanbieden. Het is nu aan de bedrijfsleiding, de CFO en de credit managers om creditmanagement als bedrijfsfunctie professioneel in te vullen. best practices in creditmanagement 11

6 nieuw! credit management square concept Wat is de plaats van credit management binnen uw onderneming? Hoe verwerft u als credit manager meer autoriteit binnen de onderneming? Hoe kan uw creditmanagement beleid efficiënter?... Op deze en tal van andere vragen biedt de creditmanagementcyclus een antwoord. Zes keer per jaar samenkomen met credit managers bevordert het uitwisselen van ervaringen financial media Voor het derde jaar op rij organiseren Financial Media en CRiON ook in 2008 de creditmanagementcyclus, een reeks van vier seminaries rond credit management. Met dit initiatief willen wij het belang van een degelijk credit management beleid voor een bedrijf onderstrepen. Er wordt geopteerd voor interactieve sessies met praktijkgetuigenissen en ruimte voor interactieve discussie. Aan elke sessie wordt ook een informele netwerkingsactiviteit gekoppeld. data thema s noteer nu reeds de data van de creditmanagementcyclus in 2008: _ 21 februari 2008 _ 17 katrien april matthys 2008 credit manager resilux _ 22 mei 2008 Gesloten sessie Credit Management Square _ 19 juni 2008 _ 9 oktober 2008 Gesloten sessie Credit Management Square _ 13 november 2008 op de open agenda Deze thema s komen aan bod in de sessies 2008: _ Credit management cases van het jaar onder de loepe _ Dispute management _ Hoe 30% werkkapitaaloptimalisatie realiseren? 12 _ case Evaluatie 1 van het credit management proces Om de Credit management community verder uit te bouwen, starten we naast de creditmanagementcyclus met Credit Mangement Square, een ledenvereniging voor credit managers. Naast 4 open sessies die voor iedereen toegankelijk zijn, worden leden ook uitgenodigd op 2 gesloten besprekingen waarvan uzelf als lid de agenda bepaalt. Enkel credit managers of leden van de financiële directie kunnen aan deze niet-gesponsorde sessies deelnemen. Dit principe van geslotenheid en exclusiviteit garandeert de kwaliteit van het netwerk en zorgt ervoor dat er geen tegenstrijdige of commerciële belangen meespelen, zodat in alle openheid van gedachten kan gewisseld worden. Lidmaatschap geeft, naast tal van andere voordelen, eveneens recht op een uitnodiging voor het uitreikingsevent Best Finance Team van het jaar - waar voor het eerst dit jaar ook de verkiezing voor de Best Practice in Credit Management wordt uitgereikt -, een jaarabonnement op CFO Magazine en het Credit Management Jaarboek. voor meer info & inschrijven

7 crion nv iko europe case 4 Efficiënt credit management vergt duidelijke strategie, de juiste mensen en goede processen. iko europe in één oogopslag: iko IKO is een wereldleider in de vervaardiging en levering van bitumineuze materialen voor waterdichting en dakbedekking, zowel voor de renovatie als de nieuwbouw. Met meer dan 20 productiefaciliteiten in heel Noord-Amerika en Europa, is IKO marktleider in de vervaardiging en de levering van bitumineuze producten voor waterdichting. De onderneming wil daarvoor de wereldwijde referentie zijn, zowel wat betreft de kwaliteit van de shingels als de breedte van het gamma aan oplossingen. Dit gebeurt vanuit een eigen, soms complexe ogende structuur van aparte bedrijven die sterk inspelen op de locale cultuur van de markten. Toch loopt het kredietbeheer volgens een gesystematiseerde groepsmethodiek die locale parametrage ondersteunt, zonder de last van afwijkende procedures en verwarrende definitieverschillen. de kerncijfers voor boekjaar 2006 zijn: Aantal debiteuren case 1

8 De naam IKO doet wellicht bij weinigen een belletje rinkelen. Het bedrijf van Canadese origine bouwde zich door de jaren heen zonder de publiciteit te zoeken een sterke reputatie als fabrikant van dakshingles. IKO Europe overkoepelt een groep bedrijven gespecialiseerd in de productie en commercialisering van materialen voor bitumineuse dakbedekking en waterdichtingssystemen. De groei in Europa kwam er vooral door overnames, zodat de groep nu verkoop- en productievestigingen heeft in o.a België, Nederland, UK, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Polen, Hongarije, Tjechië, Slovakije en Rusland. Het klantenbestand is nog ruimer verspreid en dekt meer dan 70 landen. In industrieën die sterk in beweging zijn, vinden dikwijls fusies en overnames plaats. Bedrijven bundelen hun krachten om in het nieuwe concurrentieveld sterker te staan of buitenlandse partijen kopen zich in door de overname van een lokale speler. In markten die liberaliseren, gebeurt tegelijk ook het tegengestelde: bedrijven ontvlechten zich. Dat gebeurt spontaan maar ook vaak gedwongen door de wetgever waarbij uit één onderneming twee of meer afzonderlijke bedrijven ontstaan, typisch het ene met productie activiteiten, het andere met een netwerk voor distributie en commercialisering. Hoewel de bouw een volwassen, rijpe business lijkt, zorgt de harde concurrentie ook daar voor een gelijkaardige drukke activiteit van zowel afsplitsingen als overnames. Groeiend bewustzijn De jongste jaren heeft de IKO groep dan ook tal van andere bedrijven overgenomen. Zij biedt haar klanten op diverse internationale markten nu een uitgebreide waaier aan materialen voor dakbedekking en structurele waterdichting aan. De groep in Europa zoals zij vandaag is, ontstond voornamelijk door acquisities en overnames, zegt Frank Hautman, CFO Europe van IKO. Deze bundeling van krachten op de nog altijd bijzonder versnipperde bouwmarkt is bedoeld om beter het hoofd te bieden aan de messcherpe concurrentie. Het unieke aan IKO is dus dat het om een groep gaat van bedrijven die reeds lange tijd bestonden, maar nog niet onder dezelfde vlag zaten en in het verleden zelfs concurrenten waren. De groep had voordien een zeer beperkte overkoepelende structuur. Vandaar dat de organisaties op een totaal verschillende manier hun kredietbeheer en kredietcontrole voerden. Ik moet eerlijk toegeven dat in sommige vestigingen die activiteit zeer goed liep, in andere gebeurde het creditmanagement absoluut niet efficiënt. Dat was bij een aantal ondernemingen zelfs helemaal geen aandachtspunt, omdat zij bijzonder goed floreerden, gaat Frank Hautman verder. Ondertussen is de situatie echter behoorlijk veranderd. Naast een enorme stijging van de prijzen voor basisgrondstoffen is de concurrentie in de bouwsector er niet minder op geworden, wel in tegendeel! Maar ook managementmatig groeide het besef dat een duidelijk kredietbeheer en het goed innen van facturen heel wat werkkapitaal vrijmaakt en dat kapitaal vooral veel beter laat renderen. Dat inzicht heeft gezorgd dat de problematiek rond Credit Management veel belangrijker werd. Vandaar de noodzaak om het hele gebeuren rond credit control & management te herbekijken om het zo veel als mogelijk te optimaliseren en te standardiseren. Het is een hele uitdaging om vanuit het niets een nieuwe overkoepelende strategie en organisatie voor credit management en credit control uit te bouwen. Zeker in de sterk bewegende omgeving van een vrij jonge groep met internationale vestigingen, herinnert de CFO Europe van IKO zich de start. Wij moesten snel en goed werk leveren. Daarom dachten wij er gelukkig aan om een beroep te doen op externe kennis. Die reduceert enerzijds de time to market en speelt anderzijds een katalyserende rol. Dat laatste was erg nuttig want er moesten verschillende bedrijfsculturen verzoend worden binnen één efficiëntie bevorderende centraliserende beweging. Uiteindelijk werd die externe kennispartner CRiON, een best practices in creditmanagement 27

9 gespecialiseerde makelaar in kredietverzekeringen met heel wat expertise in debiteurenbeheer. Al is die kennis en assistentie natuurlijk niet het enige ingrediënt voor succes. Zelfs met de beste, meest doordachte procedures van kredietbeheer die een externe partij aanbrengt, kun je niet zonder de inzet en het talent van degelijke medewerkers. Het samengaan van zo een amalgaam aan verschillende bedrijfjes en culturen gaat ook gepaard met de nodige moeilijkheden. Het spreekt voor zich dat na een resem overnames van bedrijven die jarenlang gewoon waren om alle aspecten van de bedrijfsvoering ook het debiteurenbeheer - zelf aan te pakken, een uniforme procedure voor credit management op groepsniveau niet voor de hand lag. Als een groep dan ook nog eens levert aan een brede waaier van zeer uiteenlopende klanten van grote Doe-het-zelf ketens tot kleine aannemers om de hoek, vergemakkelijkt dat de opdracht niet, argumenteert Frank Hautman. De dochterondernemingen hadden in een aantal gevallen al eigen credit management software of een eigen partner voor kredietverzekering om risico s af te dekken. Door de gefragmenteerde en lokale aanpak gebeurde dat logischerwijze dikwijls tegen veel minder gunstige voorwaarden en een hogere prijs dan IKO voor de bedrijvengroep zou kunnen afspreken. Daarnaast was niet iedereen overtuigd van het belang van eenvormig georganiseerd credit management, waardoor een optimale balans tussen risico en rendement nog niet haalbaar was. Sommige ondernemingen hadden zelfs geen duidelijke credit control processen en procedures, geen KPI s, maakten geen gebruik van een kredietverzekering of credit management/control systemen. Het is evident dat dit flink aan het rendement kan knagen. Denk onder andere aan de gevolgen die slechte betalingsafspraken tijdens een langlopend project kunnen hebben, het bepalen van interne kredietlimieten, het financieel risico bij falingen of aan claims bij bouwprojecten. Het is duidelijk dat een en ander een ongepast hoog beslag op werkkapitaal legt, wat dadelijk het rendement daarop drukt. Gefaseerde aanpak Het uitgangspunt was een gecentraliseerde strategie, benadering en organisatie zegt CFO Frank Hautman. Natuurlijk kan IKO door de verschillende handelsgewoonten, informatiestructuren en marktkenmerken doorheen Europa niet overal dezelfde parameters voor kredietcontrole en kredietbeheer toepassen. Alleen al de andere typologie van de klanten en de supply chain in nationale markten vereist een eigen aanpak. Een afnemer als Brico is van een totaal andere risico-orde dan kleine ondernemers. Maar wij willen beiden een even goede behandeling geven. Het was dus zaak om in onze processen rekening te houden met die eigenheden. Om dat te doen, bewees CRiON al van bij het opzetten van de aanpak zijn meerwaarde. In een eerste fase voerden CRiON specialisten een soort audit-analyse uit. Daarbij werden intuïtieve indrukken en halve zekerheden eindelijk eens formeel opgelijst en al dan niet bevestigd. Op zich al een leerrijke en nuttige oefening. Maar vooral: zo een formeel verslag geeft duidelijk aan waar knelpunten zitten, dus waaraan bij voorrang moet gewerkt worden. In tweede instantie trad CRiON op als deskundige sparring partner bij de discussies of en hoe ver de financiële afdeling en speciaal de credit professionals wilden gaan voor een gemeenschappelijke groepsprocedure. Natuurlijk is meten, weten. Maar weten is niet meteen toepassen. Na de analyse audit begin 2007 en het ontwerp van de groepsgewijze aanpak met de lokale accenten, moest een en ander uitgerold worden. Dat gebeurde in 2007 met het invoeren van de groepsprocedure voor credit management en credit control. Momenteel zijn we druk bezig met het verder optimaliseren van de organisatie We hebben uiteindelijk gekozen voor een organisatiestructuur op 3 niveaus, gaande van een volledige centralisatie voor Benelux tot een vrij decentrale benadering zoals bijvoorbeeld in Ierland. Telkens wel binnen duidelijke groepskader en rapporterend aan Group Credit Control. Problemen zijn er bij de implementatie van de procedure en de ondersteunende systemen eigenlijk niet geweest. Het waren eerder aandachtspunten, vooral dan vanwege de al vermelde cultuurverschillen tussen de landen, maar evengoed tussen verschillende werkmaatschappijen in eenzelfde regio. Daarom werden de lokale Finance Directors erg nauw betrokken en heeft de communicatie veel aandacht gekregen, zegt Frank Hautman. Net die verschillen gaven soms onverwachte hindernissen tijdens 28 case 4

10 de invoering. Dan bood de praktijkgebaseerde, maar ook objectiverende deskundigheid van een externe partij een pak voordelen. Die liet toe om eerst het concept op een gedegen manier op poten te zetten, en nadien bij knelpunten snel een werkbare variant te vinden die de kernlijn respecteerde. Wie dat allemaal met eigen middelen zelf doet, kan ook bij een goede oplossing eindigen maar maakt onderweg waarschijnlijk heel wat meer tijdrovende vergissingen. Waarom het wiel opnieuw uitvinden en dezelfde leerfouten maken? Je kunt toch beter je voordeel doen met de oplossingen van bedrijven die vóórdien al een dergelijke centralisatie van het credit management realiseerden. Precies die kennis leveren externe deskundigen aan. CRiON leverde meer dan makelaarsdiensten. Het bedrijf trad op als deskundige sparring partner bij de discussies of en hoe ver de financiële afdeling van IKO Europe en speciaal de credit professionals wilden gaan voor een gemeenschappelijke procedure. Het resultaat mag er zijn! Ondanks het feit dat het implementatietraject nog niet volledig klaar is, werd al enorm veel vooruitgang geboekt. Dat een en ander erg goed werkt, blijkt uit de cijfers. Op één jaar tijd verbeterden de KPI scores in 90% van de bedrijven. Vandaag kennen wij dan ook de probleemgevallen, zegt CFO Europe Frank Hautman. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe Group Finance een duidelijke toegevoegde waarde kan leveren en kan bijdragen tot het bereiken van de strategische objectieven. Bevestigde wijsheid: de juiste man/vrouw op de juiste plaats Alhoewel de knowhow een belangrijke basisvereiste bleek te zijn, leerde IKO de waarheid van een algemeen bekende wijsheid: het zijn de medewerkers en hun specifieke kwaliteiten in dit stukje van de bedrijfsvoering die het verschil maken. Het is belangrijk dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats zit. De processen lopen alleen goed als de deelnemers per stap de juiste instelling combineren met de gepaste mix aan vaardigheden voor een gegeven product-marktcombinatie. Vlot werken en vooral inspelen op die krediet situaties is immers meer dan een checklist afvinken, geeft Frank Hautman aan. Credit controllers zetten zelf de toon en dus het beeld dat klanten van IKO als leverancier krijgen. Kredietdiscussies zijn niet per definitie prettige, interessante babbels. Het ligt aan de controllers zelf of klanten het gevoel krijgen dat hun leverancier en speciaal diens medewerkers zakelijk efficiënt, maar ook met begrip voor en inzicht in de marktomstandigheden opereren. Medewerkers die jarenlang die contactrol goed spelen en de druk aankunnen, moet je koesteren, vindt CFO Hautman. Wij hebben de organisatie moeten leren dat efficiënt credit management veel eerder start dan bij het moment dat een klant te laat betaalt. Wie slim is betrekt de hele organisatie en past het kredietaspect al in bij de prospectiefase naar nieuwe klanten en omzet. In dat vroege stadium maken accountmanagers afspraken met de prospecten en klanten, ook over de haalbare en geldende betalingsvoorwaarden. Omdat de accountmanager dicht bij de klant staat, kan hij of zij hem ook gemakkelijk aan die gemaakte afspraken herinneren. Dat schrikt de klanten minder af dan wanneer een onbekende medewerker van debiteurenbeheer plots optreedt. Die laatste neemt over wanneer het probleem systematische opvolging vraagt en de verdere afhandeling de account manager te veel zou belasten. Maar net die overdracht van account manager naar credit control toont de klant dat het ons ernst is, en bewijst hem dat ook de binnenmedewerkers de markt met zijn problemen kennen. Ook dat is een leerpunt waar CRiON ons technieken heeft aangereikt om gepast op te treden in functie van efficiënte inning. best practices in creditmanagement 29

11 Al bij al vindt Frank Hautman dat het succes van deze overkoepelende, gemeenschappelijke aanpak niet zo groot zou geweest zijn zonder de externe deskundigheid waaruit hij en zijn medewerkers konden putten. Partneren voor succes bestaat dus echt wel, erkent deze tevreden CFO. CRiON over IKO Europe Het samenbrengen van verschillende bedrijven in één groepsstructuur met een diversiteit aan klanten, risico s en activiteiten vormt naar credit management een bijzondere uitdaging. Het opvolgen van werken in uitvoering vraagt bijvoorbeeld een andere benadering dan bij zuivere verkooptransacties. Eén van de eerste punten op de agenda was het uitwerken van duidelijke uniforme procedures met toch de nodige aandacht voor de diversiteit in de groep. Achteraf beschouwd bleek het aanreiken van de juiste inzichten en technieken aan de medewerkers van de credit management functie van cruciaal belang. Omdat zij niet geïsoleerd werken maar intense, goede contacten onderhouden met de werkmaatschappijen wonnen en behouden de credit managers het vertrouwen en respect van de accountmanagers. In overleg met het management van IKO Europe wordt verder gewerkt aan de uitbouw van een gedegen credit management dat vooral steunt op een op het risico afgestemde, systematische aanpak. 30 case 4

12 CRiON, a drop of oil in your business CRiON, gespecialiseerd onafhankelijk makelaar in kredietverzekering en kredietmanagement, brengt uw kredietrisico's in kaart en adviseert u bij het kiezen van de meest geschikte kredietmanagementoplossing. CRiON ondersteunt u bij de implementatie en dagelijkse werking van uw kredietmanagement. 09/ best practices in creditmanagement 67

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische De Interpolis Kredietverzekering Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische groente & fruit. Cees

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009 Euler Hermes We protect your business transactions globally Presentatie FiDiB 09-03-2009 Inhoud 1 Wie is Euler Hermes 2 The business 3 Werking kredietverzekering 4 Oplossingen 5 Verkoopargumenten 6 Waarom

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Bedrijven die op krediet leveren, lopen het risico dat een klant uiteindelijk niet betaalt voor de geleverde goederen of diensten. Als het om grote bedragen gaat,

Nadere informatie

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER.

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. Hiscox bestaat sinds 1901 en is in West-Europa marktleider in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Als zakelijke verzekeraar zijn we gespecialiseerd in het verzekeren

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen

Nadere informatie

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance Zicht op Zaken Omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald. Daarom vraagt u kredietlimieten aan voor klanten met wie u zaken doet en voor potentiële

Nadere informatie

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten

Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Nog teveel ondernemingen kunnen niet inschatten of ze in de problemen zitten Ruim 11.000 ondernemingen gingen er in 2014 over de kop. Daarmee is 2014 het tweede slechtste jaar ooit qua aantal faillissementen.

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Product presentatie Scopon Finance

Product presentatie Scopon Finance Product presentatie Scopon Finance 20 januari 2011 Product presentatie Scopon Finance Management Cockpit Algemeen Webapplicatie voor CreditManagement Gekoppeld aan uw financiële administratie Per direct

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Euler Hermes Credit Insurance observeert de Belgische en internationale economie

Euler Hermes Credit Insurance observeert de Belgische en internationale economie Euler Hermes Credit Insurance observeert de Belgische en internationale economie 1. De preventieve rol van kredietverzekering in een gekwetste economie Met de verslechtering van de wereldeconomie, houdt

Nadere informatie

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB informatie voor MKB Meer informatie Contactpersonen Bezoekadres Ed Kiers Pieter Bouwknegt A W TREFI Netwerk Financiering BV Joop Geesinkweg 185-194 1096 AT Amsterdam www.trefi.nl M T E +31 (0)6 81 14 46

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Debiteurenbeheer Dunning Partners

Debiteurenbeheer Dunning Partners Debiteurenbeheer Dunning Partners Dunning, ofwel alle activiteiten en alle vormen van communicatie om facturen betaald krijgen, is voor de continuïteit van elk bedrijf of organisatie van belang. Dunning

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS ONZE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL Onze visie maakt het verschil Transparantie op vlak van werking en erelonen Voordelige abonnementsformules Gepersonaliseerd, op maat

Nadere informatie

Juridische zorgen of slecht betalende klanten?

Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Juridische zorgen of slecht betalende klanten? Onze specialisten lossen juridische conflicten op en innen uw facturen DAS RechtsPartner: rechtsbijstandverzekering met incasso + Een vast team van juristen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Krediet Management Brief

Krediet Management Brief Krediet Management Brief in samenwerking met Instituut voor Kredietmanagement van Vlerick Leuven Gent Management School KREDIETVERZEKERINGEN Krediet Management Brief 9 01 1. Kredietverzekering: wat? Kredietverzekering

Nadere informatie

1e kwartaal 2014 speciale aanbieding* 100 excl. BTW

1e kwartaal 2014 speciale aanbieding* 100 excl. BTW 1e kwartaal 2014 speciale aanbieding* 100 excl. BTW Er zijn veel omstandigheden die je niet altijd in de hand hebt Net als bij het rijden in de auto, is het goed besturen van de financiële afdeling, afhankelijk

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE?

MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? MULTICHANNEL, TREND OF EVOLUTIE? Ik ben hier. En u? De klant is god. En god is overal. Maar is uw bedrijf dat ook? Want terwijl u braaf naast de telefoon wacht tot de klant

Nadere informatie

U en Atradius... een partnership dat werkt

U en Atradius... een partnership dat werkt U en Atradius... een partnership dat werkt Welkom bij Atradius Onze missie Atradius heeft als missie het credit management van haar klanten te versterken en hun groei te ondersteunen met een nauwkeurige

Nadere informatie

BusinessGuard Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen. A Force in Europe A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

BusinessGuard Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen. A Force in Europe A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. BusinessGuard Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen A Force in Europe A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. Bestuurdersaansprakelijkheid De kern van de aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Mot ik dat allemaal kenne

Mot ik dat allemaal kenne Mot ik dat allemaal kenne Credit4U Value Adding Credit Management Solutions Wim C. Mul Bestuurslid VVCM (2002 2010) voorzitter opleidingscommissie Voorzitter Adviescie Accreditatie VVCM opl. > 25 jaar

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes!

Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Klanten vinden, binden, boeien en behouden Realiseer, optimaliseer en registreer uw Social Media succes! Social Media Ontzorging voor bedrijven en ondernemers MKB-ers met ambitie zien hun kans: social

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Low Risk Low Risk High Risk Deliquency Risk 3,455 1, ,455 2, ,244 e Risk Low Risk Failur

Low Risk Low Risk High Risk Deliquency Risk 3,455 1, ,455 2, ,244 e Risk Low Risk Failur 65 APR MAY 014 JUN JUL Intelligente, waardevolle data OCT NOV Deliquency Risk CURRENT Duurzame, Undetermined strategische groei Moderate High Low 3,455 1,678 70 Moderate 2,957 200 45 25-250 8,766 1,965

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen?

Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen? Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen? Inhoudstabel Achtergrond Doelstelling en methodologie Enquête: vrijwillige omzet beperking? Enquête: oplossing kredietverzekering? Besluiten

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Deutsche Bank Tools. voor internationaal ondernemen

Deutsche Bank  Tools. voor internationaal ondernemen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Tools voor internationaal ondernemen 1 Meer rendement uit uw internationale business Hoe is uw bedrijf georganiseerd? Hoe lopen uw financiële stromen? En wat kunnen wij

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

grens onderscheidend ondernemen

grens onderscheidend ondernemen KvK Kiosk Martin Lammerteyn Bedrijfsmentor Grensverleggend verkopen in Belgeland, hoe doe je dat? grens onderscheidend ondernemen starter Wie is hier aanwezig? Wie is ondernemer? Wie verkoopt er? Wie adviseert

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

24 TIPS & TRICKS OM NON-BETALING TE VOORKOMEN

24 TIPS & TRICKS OM NON-BETALING TE VOORKOMEN 24 TIPS & TRICKS OM NON-BETALING TE VOORKOMEN In Nederland wordt 2 procent van de facturen nooit betaald. In Europa is dit 3,5 procent en in Azië maar liefst 5 procent. Deze whitepaper gaat over het voorkomen

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Zorgeloos zaken doen. EOS Nederland B.V. With head and heart in finance

Zorgeloos zaken doen. EOS Nederland B.V. With head and heart in finance Zorgeloos zaken doen EOS Nederland B.V. With head and heart in finance Succes is teamwork. En het resultaat van consequentie en sympathie EOS Nederland vindt voor u de oplossing Uw debiteuren zijn uw klanten,

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V.

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V. CV van Daniël Profiel Daniël is een sociale en leergierige financial die door zijn enthousiaste en open houding zich makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij past zich snel aan en door

Nadere informatie

ZORG VOOR MEER MET MINDER

ZORG VOOR MEER MET MINDER ZORG VOOR MEER MET MINDER Intrum Justitia & AZ Jan Portaels Congres Zorgondersteuning VZW 27 maart 2013 Christophe De Boeck, commercieel directeur Intrum Justitia Meer met minder : nog al gezien... Performante

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld!

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! SAP Customer Success Story Productie Ecover SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! Bedrijf Ecover Sector Productie Producten en diensten Ecologische schoonmaakmiddelen Website www.ecover.com

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk!

Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Een complete oplossing voor uw CRM-vraagstuk! Alles wat u moet weten om te gaan groeien met CRM. 1. Inleiding: Wat is CRM 2. Efficiëntie & productiviteit 3. Effectiviteit & CRM strategie 4. Managementinformatie

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille

Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Vesting Finance Servicing Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Verzekerd van de beste zorg voor uw kredietportefeuille Bij servicing van kredietportefeuilles is doortastend optreden

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper

Mobility....sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency. Whitepaper Mobility...sleutel tot actueel voorraadbeheer en meer efficiency Whitepaper UNIT4 Software B.V., 2013 Mobiel ondernemen: altijd en overal toegang tot bedrijfsgegevens Door nieuwe toetreders en afzetmarkten

Nadere informatie

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3

Bied oudere werknemers deeltijdpensioen aan Forse toename aantal aanrijdingen... 3 UPDATE Nieuwsbrief december 2017 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u, uw bedrijf en

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Cases. Terug naar groei

Cases. Terug naar groei Cases Terug naar groei Inleiding Veel ondernemers worden vrijwel volledig door de dagelijkse praktijk in beslag genomen. Het gevolg: weinig tot geen tijd voor reflectie. De concurrent weet hierdoor geleidelijk

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

informatie onder controle internationaal

informatie onder controle internationaal informatie innovatief interactief individueel onder controle internationaal Wat? Applicatie om onderbouwde, efficiënte en doordachte beslissingen te nemen Waarom? Bij iedere actie die u onderneemt op een

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Wat doen wij? De belangrijkste modules in onze software applicatie

Wat doen wij? De belangrijkste modules in onze software applicatie Zorgeloos Beheer Voorwoord In een moeilijk te voorspellen economisch perspectief is het risico van non-betaling van achterstallige facturen één van de grootste zorgen van een ondernemer. Hoe vindt u de

Nadere informatie